Κατεβάστε το τώρα

www.netmed360.com
Το NetMed360 Για Τους
Ακτινολόγους
NetMed360 RIS
Η ακτινολογία είναι η ιατρική ειδικότητα
NetMed360 WorkList
που απαιτεί περισσότερο από κάθε άλλη
ειδικότητα την οργάνωση. Τα απαραίτητα
ClearCanvas PACS
συστήματα για την μηχανοργάνωση
μιας ακτινολογικής κλινικής είναι:
ClearCanvas WorkStation
RIS, WorkList,
PACS, Workstation.
Η Λύση NetMed360 Radiology Solution
NetMed360 Financials
Suite περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω
συστήματα και όχι μόνο. Είναι μία άκρως
οικονομική
λύση
που
στοχεύει
NetMed360 WareHouse
να
απλοποιήσει τις διαδικασίες του κέντρου
σας και να αυξήσει την παραγωγικότητα
NetMed360 Patient Portal
των ιατρών, των τεχνολόγων και των
διοικητικών υπαλλήλων!
NetMed360 Dr Connect
NetMed360 RIS
Δημογραφικά, Παθήσεις,
Παραπεμπτικό, Ιστορικό
(Ατομικό, Οικογενειακό,
κ.α.), CPT και ICD­10,
Ερωτηματολόγια
Διαχείριση Δωματίων
Αυτοματοποιημένη Ροή
Εργασίας Reception ­
Τεχνολόγος ­ Ιατρός ­
Ταμείο
Διαχείριση Οικονομικών &
Διαχείριση Αποθήκης
NetMed360 WorkList
Μετατροπή των ονομάτων
σε greeklish! Αυτόματη
εισαγωγή των στοιχείων
από το RIS στα ιατρικά
μηχανήματα.
Σας δίνει την δυνατότητα να έχετε μία
γρήγορη συνοπτική εικόνα του
Ιστορικού των ασθενών σας ώστε να
λάβετε τις σωστές αποφάσεις. Σας
παρέχει αναφορές και στατιστικά ώστε
να εντοπίσετε κενά που θα πρέπει να
διορθώσετε.
ClearCanvas
PACS, WorkStation
Πιστοποιήσεις CE και FDA.
InfoCape
Email: [email protected]
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου,
Ιωάννινα, Ήπειρος, 45500, Ελλάδα
Burn Media
Διεθνή πρωτόκολλα
DICOM, HL7, GDT
Αντιπρόσωπος:
Χαρτοματζής Θεωνάς
Κ. Γαρεφη 4, Πολιχνη, Θεσσαλονίκη, 56533,
Ελλάδα
Τηλ: 231 500 4473