Μ. Πολυχρονιάδης

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΛΕΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 201 0 2ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΗΤΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ερωτήματα πρός τούς συνέδρους •  Ποιά τά κριτήρια επιλογής 1ου βιολογικού παράγοντα καί τί μπορεί νά επηρεάσει τήν απόφασή τους γιά συνταγογράφησή του. •  Ποιά τά κύρια χαρακτηριστικά τού κάθε βιολογικού παράγοντα πού λαμβάνονται υπ οψει κατά τήν συνταγογράφησή του. •  Ποιά τά κριτήρια επιλογής 2ου βιολογικού παράγοντα επί αποτυχίας τού 1ου . Ποιά από τά παρακάτω επηρεάζουν τήν απόφαση γιά εναρξη μιάς βιολογικής θεραπείας? 1. Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής 5.8% 2. Θετικός Ρευματοειδής παράγων 1.4% 3. Φύλλο 0% 4. Ακτινολογικές διαβρώσεις 1.4% 5. Ολα τά παραπάνω 46.4% 6. Τά 1 καί 4 7. Τά 1,2.3 34.8% 10.1% Ποιό τό κριτήριο επιλογής 1ου βιολογικού παράγοντα στή συνταγογράφηση? Ταχύτητα δ ράσης 4.3% Η Α
ποτελεσματικότητά τ ου 44.9% Η α σφάλειά τ ου 17.4% Μηχανισμός δράσης του 4.3% 7.2% Η ευκολία χορήγησής του Συμμόρφωση τού ασθενή 4.3% Η σχέση μέ τήν εταιρεία Τό κόστος 17.4% 0% Τί επηρεάζει τήν απόφαση γιά συνταγογράφηση ενός βιολογικού παράγοντα? Δημοσιευμένες μελέτες 25.7% 35.1% Registries Εντυπα ιατρικών επισκεπτών Ενημέρωση από συνέδρια 2.7% 36.5% Ιnfliximab(Remicade) Ποιά τά κύρια χαρακτηριστικά? Τρόπος χορήγησης 3% Ταχεία καταστολή φλεγμονής 43.3% Προσαρμογή τής δόσης 14.9% Αναστολή ακτινολογικής βλάβης 4.5% Διάρκεια αποτελέσματος 6% Σ υμμόρφωση α
σθενή 22.4% Δέν τό χρησιμοποιώ 4.5% Δέν γνωρίζω τό φάρμακο 1.5% ΑDALIMUMAB (HUMIRA) Ποιά τά κύρια χαρακτηριστικά? Η ευκολία χορήγησής του 44.7% Ικανότητα αλλαγής πορείας μέ εγκαιρη παρέμβαση Χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών 21.3% 4.3% 17% Υψηλή αποτελεσματικότητα λόγω προσαρμογής στό profile τού ασθενή Η ταχύτητα δράσης του 4.3% 6.4% Μηχανισμός δράσης Δέν τό χρησιμοποίησα Δέν γνωρίζω τό φάρμακο 0% 2.5% ΕΤΑNERCEPT(Enbrel) Ποιά τά κύρια χαρακτηριστικά? Η νέα συσκευή χορήγησης Η ταχύτητα δράσης του 11.4% 2.3% Ο μοναδικός μηχανισμός δράσης 20.5% 52.3% Η Αποδεδειγμένη ασφάλεια Διάρκεια αποτελέσματος Επιλογή δοσολογικού σχήματος Δέν τό εχω χρησιμοποιήσει Δέν τό γνωρίζω 9.1% 4.5% 0% 0% Ποιά τά κύρια χαρακτηριστικά τού ΑΒΑΤΑCEPT(orencia)? Αναστολή συνδιέγερσης 45.2% Μακροχρόνιο κλινικό καί ακτινολογικό αποτέλεσμα Ασφάλεια καί παραμονή στή θεραπεία Ευκολος τρόπος χορήγησης Ομαλοποίηση ανοσιακού συστήματος Ταχύτητα δράσης Δέν τό εχω χρησιμοποιήσει Δέν γνωρίζω τό φάρμακο 14.3% 24.1% 4.8% 2.4% 0% 11.9% Cetrolizumab (Cimzia)-­‐Προσδοκία Ποιά τά κύρια χαρακτηριστικά? Η ευκολία χορήγησής του 0% Η ταχύτητα δράσης του Η μοναδική του δομή (πεγκυλίωση) Η ασφάλειά του 4.1% 71.4% 4.1% Διάρκεια τού αποτελέσματός του 0% Η βελτίωση στήν ποιότητα ζωής 4.1% Δέν τό εχω χρησιμοποιήσει Δέν γνωρίζω τό φάρμακο 2% 14.3% Rituximab(Mabthera) Ποιά τά κύρια χαρακτηριστικά? Τρόπος χορήγησης 1.5% Αποτελεσματικότητα εναλλαγής μετά τήν αποτυχία τού πρώτου αντι ΤΝF 38.4%
Διαφορετικός μηχανισμός δράσης Αναστολή ακτινολογικών βλαβών Διάρκεια αποτελέσματος 35.4% 0% 7.7% Μακροχρόνια συμμόρφωση ασθενών 6.2% Δέν το εχω χρησιμοποιήσει 7.7% Δέν γνωρίζω τό φάρμακο GOLIMUMAB (SIMPONI)-­‐προσδοκία Ποιά τά κύρια χαρακτηριστικά? Τρόπος χορήγησής του 43.9% Ταχύτητα δράσης του 7% 21.1% Μοναδικός μηχανισμός δράσης Αποδεδειγμένη ασφάλεια 3.5% Διάρκεια αποτελέσματος Μακρόχρονη παραμονή στήν θεραπεία Δέν τό εχω χρησιμοποιήσει Δέν γνωρίζω τό φάρμακο 7% 0% 3.5% 14%