ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Κομοτηνή 29.10.2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η περίοδος των δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα είναι από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 μέχρι
και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014.
Θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να δηλώσουν όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά και
επιλογής, υποχρεωτικά κατεύθυνσης, επιλογής κατεύθυνσης, ειδικής επιλογής,
Ξένης Γλώσσας, τόσο αυτά που οφείλουν από προηγούμενα έτη όσο και αυτά που
πρέπει να δηλώσουν στο εξάμηνο που βρίσκονται. Αυτό σημαίνει ΟΤΙ ΟΙ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η δήλωση μαθημάτων αυτόματα
σημαίνει και ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ.
Μετά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων, θα ακολουθήσει ο έλεγχός τους από τη
Μηχανοργάνωση, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Σε δηλώσεις
φοιτητών που θα βρεθούν περισσότερα ΝΕΑ μαθήματα επιλογής από αυτά που θα
έπρεπε να είχαν δηλωθεί, ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ, και θα δοθεί μία πολύ μικρή χρονική περίοδος, έτσι ώστε να
διορθωθούν (από τους ίδιους τους φοιτητές) οι δηλώσεις μαθημάτων. Σε περίπτωση
που δε διορθωθούν από τους φοιτητές οι δηλώσεις των μαθημάτων επιλογής,
τότε δε θα έχουν δικαίωμα εξέτασης σε ΝΕΑ μαθήματα επιλογής, αλλά μόνο σε
όσα μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής, υποχρεωτικά κατεύθυνσης, επιλογής
κατεύθυνσης, ειδικής επιλογής, Ξένης Γλώσσας προηγούμενων εξαμήνων, ΤΑ
ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ. Επίσης, την ίδια πολύ μικρή χρονική
περίοδο θα δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων και
σε όσους το αγνόησαν κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων.
Μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας διόρθωσης των δηλώσεων μαθημάτων
από τους φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί ο τελικός έλεγχος από τη Μηχανοργάνωση
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Με τον τρόπο αυτό ΚΑΘΕ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ Ο
ΙΔΙΟΣ ΔΗΛΩΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.
Τέλος, μετά και την ολοκλήρωση του τελικού ελέγχου από τη Μηχανοργάνωση, θα
δοθεί η δυνατότητα για όλους τους φοιτητές (εφόσον το επιθυμούν) να
αντικαταστήσουν 1-2 μαθήματα επιλογής που έχουν δηλώσει σε προηγούμενες
δηλώσεις μαθημάτων και δεν κατάφεραν να εξεταστούν σε αυτά με επιτυχία. Για
τη διαδικασία αυτή, θα ακολουθήσει και πάλι σχετική ανακοίνωση, και η αλλαγή θα
πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων φοιτητών στη
Μηχανοργάνωση του Τμήματος σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν. Φυσικά,
είναι αυτονόητο, ότι αντικατάσταση μαθήματος επιλογής θα πραγματοποιηθεί
ΜΟΝΟ σε μάθημα επιλογής προηγούμενων εξαμήνων, που έχει δηλωθεί την
τρέχουσα περίοδο δηλώσεων μαθημάτων.
Για να αποδεικνύει κάθε φοιτητής ότι έχει πραγματοποιήσει σωστά τη δήλωση
μαθημάτων του, θα πρέπει να εκτυπώνει από το λογαριασμό του το αποδεικτικό
εγγραφής. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στο unistudent
(https://unistudent.duth.gr/manual_unistudent.pdf).
Σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, θα πρέπει να μελετηθεί ο Οδηγός Σπουδών που
είναι αναρτημένος στην Ιστοσελίδα του Τμήματός μας (ενημερωμένος) από τις 17
Σεπτεμβρίου 2014 (http://www.socadm.duth.gr/ Ακολουθούμε τη διαδρομή
Προπτυχιακά – Οδηγός Σπουδών).
Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται, για τους φοιτητές εισαγωγής 2010-2013, 240
μονάδες ECTS (48 μαθήματα για λήψη πτυχίου, 30 υποχρεωτικά μαθήματα και 18
μαθήματα επιλογής), και για τους φοιτητές εισαγωγής 2009, επίσης 240 μονάδες
ECTS (49 μαθήματα για λήψη πτυχίου).
Για τη δήλωση μαθημάτων ισχύουν τα εξής:
9 Κατά την είσοδό σας στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr για την
πραγματοποίηση της δήλωσης μαθημάτων, μπορείτε να μελετήσετε τις οδηγίες
σχετικά με την εγγραφή στο εξάμηνο και τη δήλωση μαθημάτων σας.
9 Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Νόμος
4218, άρθρο 6, παράγραφος 9, του ΦΕΚ Α 268 – 10.12.2013) φοιτητές όλων των
εξαμήνων μπορούσαν να εξεταστούν σε μαθήματα υποχρεωτικά, υποχρεωτικά
κατεύθυνσης, επιλογής κατεύθυνσης, ειδικής επιλογής, Ξένης Γλώσσας, εαρινού
εξαμήνου, στην εξεταστική του Ιανουαρίου 2014. Ο Νόμος αυτός δεν είναι
πλέον σε ισχύ. Λόγω της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Νόμος 4283, άρθρο 9, του ΦΕΚ Α 189 – 10.9.2014) σχετικά με
τις διαγραφές λιμναζόντων φοιτητών, και ύστερα από αποφάσεις των
Συνελεύσεων 12/9.9.2014 και 13/22.10.2014 του Τμήματός μας, φοιτητές 9ου
εξαμήνου και άνω μπορούν να εξεταστούν σε μαθήματα υποχρεωτικά και
επιλογής, υποχρεωτικά κατεύθυνσης, επιλογής κατεύθυνσης, ειδικής επιλογής,
Ξένης Γλώσσας, εαρινού εξαμήνου, στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2015.
Φυσικά, τα μαθήματα αυτά θα δηλωθούν από τους φοιτητές κατά την περίοδο
των δηλώσεων μαθημάτων.
9 Η δήλωση μαθημάτων αυτόματα σημαίνει και ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Πιο συγκεκριμένα:
•
•
Οι φοιτητές 1ου εξαμήνου θα δηλώσουν συνολικά μαθήματα 30 μονάδων ECTS.
Δηλαδή, θα δηλώσουν τα πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου και
1 μάθημα επιλογής.
Οι φοιτητές 3ου εξαμήνου θα δηλώσουν συνολικά ΝΕΑ μαθήματα 30 μονάδων
ECTS. Δηλαδή, θα δηλώσουν τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα του 3ου
εξαμήνου ως ΝΕΑ, το μάθημα (1ου εξαμήνου) Κοινωνιολογία που δεν είχαν
διδαχθεί το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, το μάθημα (2ου εξαμήνου)
Οικονομική Ανάλυση ΙΙ που δεν είχαν διδαχθεί το προηγούμενο ακαδημαϊκό
έτος,, όσα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου οφείλουν, εφόσον το
επιθυμούν όσα μαθήματα επιλογής του 1ου εξαμήνου οφείλουν, και 2 μαθήματα
επιλογής του 1ου ή του 3ου εξαμήνου ως ΝΕΑ. Οι φοιτητές που είναι επιτυχόντες
των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, μπορούν
(εφόσον το επιθυμούν) να δηλώσουν και 1 από τα μαθήματα επιλογής του 1ου
εξαμήνου, επιπλέον.
2
Οι φοιτητές 5ου εξαμήνου θα δηλώσουν συνολικά ΝΕΑ μαθήματα 30 μονάδων
ECTS. Δηλαδή, θα δηλώσουν τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα του 5ου
εξαμήνου ως ΝΕΑ (το μάθημα Διεθνείς Οργανισμοί διδάχθηκε στο προηγούμενο
ακαδημαϊκό έτος), όσα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου και του 3ου εξαμήνου
οφείλουν, εφόσον το επιθυμούν όσα μαθήματα επιλογής του 1ου και του 3ου
εξαμήνου οφείλουν, και 5 μαθήματα επιλογής του 1ου ή του 3ου ή του 5ου
εξαμήνου ως ΝΕΑ (αφού το μάθημα Διεθνείς Οργανισμοί διδάχθηκε στο
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος).
• Οι φοιτητές 7ου εξαμήνου θα δηλώσουν συνολικά ΝΕΑ μαθήματα 30 μονάδων
ECTS. Δηλαδή, θα δηλώσουν τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα του 7ου
εξαμήνου ως ΝΕΑ, όσα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου, του 3ου και του 5ου
εξαμήνου οφείλουν, εφόσον το επιθυμούν όσα μαθήματα επιλογής του 1ου του
3ου και του 5ου εξαμήνου οφείλουν, και 3 μαθήματα επιλογής του 1ου ή του 3ου ή
του 5ου ή του 7ου εξαμήνου ως ΝΕΑ
• Φοιτητές 9ου εξαμήνου και άνω θα δηλώσουν μέχρι και δύο (2) επιπλέον
μαθήματα επιλογής από αυτά που οφείλουν για να συμπληρώσουν τον
απαιτούμενο αριθμό για τη λήψη του πτυχίου τους. Δηλαδή, αν κάποιος έχει
συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων επιλογής θα δηλώσει από 0
μέχρι και 2 μαθήματα, αν χρειάζεται 1 μάθημα επιλογής θα δηλώσει από 1 μέχρι
και 3 μαθήματα, … , αν χρειάζεται 18 μαθήματα επιλογής θα δηλώσει από 18
μέχρι και 20 μαθήματα. Επιπλέον, πρέπει να δηλώσουν (α) όσα υποχρεωτικά,
υποχρεωτικά κατεύθυνσης, επιλογής κατεύθυνσης, ειδικής επιλογής, Ξένης
Γλώσσας του 1ου, του 3ου, του 5ου και του 7ου εξαμήνου, και (β) όσα υποχρεωτικά,
υποχρεωτικά κατεύθυνσης, επιλογής κατεύθυνσης, ειδικής επιλογής, Ξένης
Γλώσσας του εαρινού εξαμήνου, οφείλουν.
9 Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να παραλάβουν από το σύστημα
ΕΥΔΟΞΟΣ μέχρι και 57 συγγράμματα συνολικά. Ο μέγιστος αριθμός
συγγραμμάτων ανά εξάμηνο έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε οκτώ (8)
•
9 Η δήλωση συγγραμμάτων για τους φοιτητές του Τμήματός μας θα ξεκινήσει
στις 17 Νοεμβρίου 2014..
Όλες οι δυνατές περιπτώσεις για τις δηλώσεις μαθημάτων, έχουν αναφερθεί
παραπάνω. Αν προκύψει κάποια άλλη περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη
Γραμματεία, για επεξήγηση – διευθέτηση.
Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί κατά τη
διαδικασία των δηλώσεων μαθημάτων τους. Πλέον, ο καθένας είναι υπεύθυνος για
τη δική του δήλωση, και οποιοδήποτε λάθος δεν μπορεί να διορθωθεί μετά και την
τελευταία φάση της όλης διαδικασίας.
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Χαράλαμπος Τσαϊρίδης
3