close

Enter

Log in using OpenID

BCM letak

embedDownload
UPRAVLJANJE KONTINUITETOM
POSLOVANJA – BUSINESS CONTINUITY
MANAGEMENT (BCM)
BCM je sveobuhvatni upravljački proces koji identificira potencijalne prijetnje
organizaciji i osigurava okvir za izgradnju otpornosti na identificirane prijetnje te
sposobnosti učinkovitog odgovora koji čuva interes zainteresiranih strana, ugled,
brend i aktivnosti koje stvaraju dodanu vrijednost.
Upravljanje poslovnim kontinuitetom je proces baziran na sljedećim standardima i
najboljim praksama: BCI (Business Continuity Institute); ISO 22301 (prijašnji BS
25999) norma; ISO/IEC 27002 – BCM poglavlje.
NAŠE USLUGE
Upravljanje kontinuitetom poslovanja je proces kojime se identificiraju potencijalne prijetnje i njihov učinak na
poslovne operacije ukoliko se prijetnje dogode. Upravljanje kontinuitetom poslovanja daje radni okvir pri stvaranju
mjera kojima se povećava otpornost organizacije. Pomoću tih mjera povećava se mogućnost efektivnog odgovora u
kriznim situacijama, a sve u cilju očuvanja interesa zainteresiranih strana, imidža poslovanja i oporavka iz kriznih
situacija.
Trilix nudi objektivnu ocjenu sustava za upravljanje kontinuitetom poslovanja prema dobrim praksama i normi ISO
22301 pri kojoj procjenjuje stupanj usklađenosti prema svim segmentima upravljanja.
Trilix nudi uslugu izrade planova upravljanja neprekinutošću poslovanja za pojedine IT sustave te Plan oporavka od
katastrofe (DRP) kao dio pojedinih planova. Nakon izrade Trilix sudjeluje s Klijentom u implementaciji plana, izrađuje
planove testiranja kontinuiteta poslovanja, sudjeluje u testiranju, izrađuje izvješća o testiranjima te izradi prijedloga
poboljšanja planova.
NAŠE RJEŠENJE
Trilix provodi implementaciju upravljanja kontinuitetom poslovanja kroz sedam faza:







Procjena statusa kontinuiteta BCM prioriteta
Analiza potrebnih resursa
Razvoj/održavanje organizacije oporavka
Razvoj/usavršavanje strategije oporavka
Implementacija/validacija sposobnosti oporavka
Dokumentiranje/održavanje planova i procedura
Provedba/evaluacija testnih scenarija i simulacija
Trilix nudi set usluga kako bi Vam pomogao u efikasnom upravljanju:




provodimo procjene usklađenosti sustava s najboljim praksama - i na osnovu njih radimo akcijske planove
implementacije,
testiramo postojeće planove - dokumentacijski, table test, simulacija te provjera u situacijama),
procjenjujemo tehničku pripremljenost (IT sustava),
na osnovu analize rizika i analize utjecaja na poslovanje predlažemo unaprjeđenja.
VAŠE KORISTI
Koristi od uvođenja sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja su sljedeći:
 Osiguranje kontinuiteta poslovanja te omogućavanje organizaciji da pomoću adekvatnih mjera za oporavak u
što kraćem vremenu smanji ukupni učinak havarije ili drugih neželjenih i nepredviđenih događaja
 Sigurnost da organizacija ima odgovor na događaje koji prijete njenom opstanku
 Upravljanje kontinuitetom poslovanja daje dodatnu vrijednost organizaciji te proizvodima i uslugama koje
organizacija pruža
 Identifikacija neefikasnih dijelova poslovanja
 Fokus na dijelove poslovanja koji inicijalno nisu prepoznati kao bitni
Dean Vukasović
dean.vukasovic@trilix.hr
+385 (1) 6690275
+385 (98) 354 168
Mladen Amidžić
mladen.amidzic@trilix.hr
+385 (1) 6690276
+385 (98) 352519
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
29
File Size
501 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content