close

Enter

Log in using OpenID

Broj 1-11-završno1 - Koprivničko

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
2011.
BROJ: 1 - Godina XIX.
Koprivnica, 7. ožujka 2011.
ISSN 1333-6398
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
1.
Na temelju članka 25. točke 14. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09. i
10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011.
donijela je
ODLUKU
o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke
županije za životno djelo
Članak 1.
Za najviše uspjehe u radu i osobite zasluge u
područjima gospodarstva, zdravstva, školstva,
humanitarnih djelatnosti i športa na području
Koprivničko-križevačke
županije
dodjeljuje
se
Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno
djelo
Josipu Friščiću
iz Koprivničkog Ivanca
KLASA: 060-01/11-01/24
URBROJ: 2137/1-02/03-11-1
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
2.
Na temelju članka 25. točke 14. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09. i
10/10) Županijska
skupština
Koprivničkokriževačke županije na 11. sjednici održanoj 3.
ožujka 2011. donijela je
ODLUKU
o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke
županije
za doprinos ugledu i promociji Koprivničkokriževačke županije
Članak 2.
Članak 1.
Nagrada Koprivničko-križevačke županije za
životno djelo uručit će se dobitniku povodom
obilježavanja 13. travnja - Dana Županije, na
svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničkokriževačke županije.
Članak 3.
Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje i
novčane nagrade u iznosu pet mjesečnih prosječnih
plaća u Republici Hrvatskoj što iznosi 38.395,00
kuna.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
Za doprinos ugledu i promociji Koprivničkokriževačke županije na području humanitarnog rada,
dodjeljuje se Nagrada Koprivničko-križevačke
županije
Hrvatskom Crvenom Križu, Gradskom društvu
Crvenog križa Koprivnica
Članak 2.
Nagrada Koprivničko-križevačke županije za
doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke
županije uručiti će se povodom obilježavanja 13.
travnja - Dana Županije, na svečanoj sjednici
Županijske
skupštine
Koprivničko-križevačke
županije.
Stranica 2 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje uz
zlatnik Koprivničko-križevačke županije.
Članak 4.
KLASA: 060-01/11-01/25
URBROJ: 2137/1-02/03-11-2
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 060-01/11-01/25
URBROJ: 2137/1-02/03-11-1
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
3.
Na temelju članka 25. točke 14. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09. i
10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011.
donijela je
ODLUKU
o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke
županije
za doprinos ugledu i promociji Koprivničkokriževačke županije
Članak 1.
Za doprinos ugledu i promociji Koprivničkokriževačke županije na području ribolovnog športa,
dodjeljuje se Nagrada Koprivničko-križevačke
županije
Športskom ribolovnom klubu Koprivnica
Članak 2.
Nagrada Koprivničko-križevačke županije za
doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke
županije uručiti će se povodom obilježavanja 13.
travnja - Dana Županije, na svečanoj sjednici
Županijske
skupštine
Koprivničko-križevačke
županije.
Članak 3.
Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje uz
zlatnik Koprivničko-križevačke županije.
7. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
4.
Na temelju članka 25. točke 14. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09. i
10/10) Županijska
skupština
Koprivničkokriževačke županije na 11. sjednici održanoj 3.
ožujka 2011. donijela je
ODLUKU
o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke
županije za iznimno postignuće u protekloj
godini
Članak 1.
Za iznimno postignuće u protekloj godini u
glazbenom djelovanju, dodjeljuje se Nagrada
Koprivničko-križevačke županije
Mješovitom pjevačkom zboru KUD-a "Podravka"
Članak 2.
Nagrada Koprivničko-križevačke županije za
iznimno postignuće u protekloj godini uručiti će se
povodom obilježavanja 13. travnja - Dana Županije,
na
svečanoj
sjednici
Županijske
skupštine
Koprivničko-križevačke županije.
Članak 3.
Nagrada se dodjeljuje u obliku priznanja i
novčane nagrade u iznosu jedne mjesečne
prosječne plaće u Republici Hrvatskoj što iznosi
7.679,00 kuna.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 060-01/11-01/26
URBROJ: 2137/1-02/3-11-1
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
5.
Na temelju članka 25. točke 14. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09. i
10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011.
donijela je
ODLUKU
o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke
županije za iznimno postignuće u protekloj godini
Članak 1.
Za iznimno postignuće u protekloj godini za
ostvarenja na području gospodarstva, dodjeljuje se
Nagrada Koprivničko-križevačke županije trgovačkom
društvu
Elektrotehnika d.o.o. iz Križevaca
Članak 1.
Za uspjehe u radu i postignute zasluge na
području društvenog i kulturnog rada dodjeljuje se
Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije
Mladenu Levaku iz Đelekovca
Članak 2.
Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije
uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske
skupštine Koprivničko-križevačke županije.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Nagrada Koprivničko-križevačke županije za
iznimno postignuće u protekloj godini uručiti će se
povodom obilježavanja 13. travnja - Dana Županije, na
svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničkokriževačke županije.
KLASA: 060-01/11-01/27
URBROJ: 2137/1-02/03-11-1
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
Članak 3.
Nagrada se dodjeljuje u obliku priznanja i
novčane nagrade u iznosu jedne mjesečne prosječne
plaće u Republici Hrvatskoj što iznosi 7.679,00 kuna.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 060-01/11-01/26
URBROJ: 2137/1-02/03-11-2
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
6.
Na temelju članka 25. točke 14. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09. i
10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011.
donijela je
ODLUKU
o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke
županije
Broj 1 - Stranica 3
7.
Na temelju članka 25. točke 14. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09. i
10/10) Županijska
skupština
Koprivničkokriževačke županije na 11. sjednici održanoj 3.
ožujka 2011. donijela je
ODLUKU
o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke
županije
Članak 1.
Za uspjehe u radu i postignute zasluge, a u
povodu obilježavanja 120. obljetnice postojanja i
rada dodjeljuje se Zahvalnica Koprivničkokriževačke županije
DVD-u HLEBINE iz Hlebina
Članak 2.
Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije
uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske
skupštine Koprivničko-križevačke županije.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
Stranica 4 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 060-01/11-01/27
URBROJ: 2137/1-02/03-11-2
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
ODLUKU
o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke
županije
Članak 1.
Za uspjehe u radu i postignute zasluge u
očuvanju tradicijske kulturne baštine dodjeljuje se
Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije
8.
Na temelju članka 25. točke 14. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09. i
10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011.
donijela je
ODLUKU
o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke
županije
Članak 1.
Za
uspjehe u radu i postignute zasluge u
promicanju ugleda hrvatskih branitelja i očuvanju
digniteta Domovinskog rata dodjeljuje se Zahvalnica
Koprivničko-križevačke županije
Udruzi roditelja poginulih branitelja
Domovinskog rata Koprivničko-križevačke
županije
KUD-u "Rudar" Glogovac
Članak 2.
Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije
uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske
skupštine Koprivničko-križevačke županije.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 060-01/11-01/27
URBROJ: 2137/1-02/03-11-4
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
Članak 2.
Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije
uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske
skupštine Koprivničko-križevačke županije.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 060-01/11-01/27
URBROJ: 2137/1-02/03-11-3
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
9.
Na temelju članka 25. točke 14. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09. i
10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011.
donijela je
7. ožujka 2011.
10.
Na temelju članka 25. točke 14. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09. i
10/10) Županijska
skupština
Koprivničkokriževačke županije na 11. sjednici održanoj 3.
ožujka 2011. donijela je
ODLUKU
o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke
županije
Članak 1.
Za uspjehe u radu i postignute zasluge na
području socijalne podrške unapređivanja kvalitete
življenja osoba s mentalnom retardacijom dodjeljuje
se Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije
Udruzi za pomoć osobama s mentalnom
retardacijom Križevci
Članak 2.
Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije
uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske
skupštine Koprivničko-križevačke županije.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
−
−
−
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 060-01/11-01/27
URBROJ: 2137/1-02/03-11-5
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
−
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
11.
−
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09. i 10/10 )
Županijska
skupština
Koprivničko-križevačke
županije na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011.
donijela je
ODLUKA
o osnivanju Županijskog vijeća za prevenciju
u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke
županije
−
Broj 1 - Stranica 5
usklađivanje aktivnosti nositelja prevencije na
području Županije,
osiguranje kontinuiranog održavanja kriminalnopreventivnih programa,
davanje podrške programima preventivnog
djelovanja, u cilju stalnog osvješćivanja građana i
javnosti o potrebi lokalne prevencije kriminaliteta i
njihove važnosti, a koji programi bi sadržavali
mjere rada s javnošću i mjere obvezne suradnje
svih tijela i subjekata zaduženih za sigurnost ljudi
i imovine, javni red te kvalitetu života građana,
razmatranje izvješća o radu općinskih i gradskih
vijeća za prevenciju, u cilju sagledavanja
cjelovitog problema u Županiji i dobre prakse u
prevenciji kriminaliteta,
predlaganje Županijskoj skupštini Koprivničkokriževačke županije (u daljnjem tekstu: Skupština)
donošenje potrebnih mjera, a u cilju njenog
informiranja o problemima i uključivanja u
zajedničke programe preventivnog djelovanja,
provođenje
ostalih
aktivnosti
prevencije
kriminaliteta u lokalnoj zajednici na području
Županije.
Članak 5.
U koordiniranje zadataka i
prevencije, rad Vijeća usmjerit će se na:
programa
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
−
Odlukom o osnivanju Županijskog vijeća za
prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke
županije (u daljnjem tekstu: Odluka) osniva se
Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici
Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu:
Vijeće) i određuju se zadaće Vijeća.
−
Članak 2.
Cilj osnivanja Vijeća je koordiniranje lokalnih
programa prevencije kriminaliteta na području
Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu:
Županija), zbog unaprjeđenja stanja opće sigurnosti
građana, javnog reda, zaštite materijalnih dobara te
povećanja ukupne kvalitete života.
Članak 3.
−
−
−
−
−
−
Članak 6.
−
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje
korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i
ženski rod bez obzira, jesu li korišteni u muškom ili
ženskom rodu.
−
II. ZADAĆE VIJEĆA
−
Članak 4.
Zadaće Vijeća su:
−
pružanje
podrške
nositeljima
prevencije
kriminaliteta na županijskoj razini i poticanje na
izvršavanje zadaća iz njihove nadležnosti,
povećanje sigurnosti djece i mladih i prevenciju
maloljetničke delikvencije,
prevenciju nasilja u obitelji i pomoć žrtvama
nasilja,
prevenciju
imovinskog
i
drugog
oblika
kriminaliteta,
javni red i mir,
povećanje opće sigurnosti svih građana,
rano prepoznavanje kriminaliteta i drugih oblika
devijantnog ponašanja građana,
osiguranje kontinuiranog održavanja preventivnih
programa,
dostupnost informacija građanima o preventivnim
programima.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Vijeće ima 25 članova.
U Vijeće se mogu imenovati predstavnici:
Županije,
radnih tijela Županijske skupštine,
policijske uprave,
škola i dječjih vrtića,
tijela državne uprave,
zavoda za javno zdravstvo,
centara za socijalnu skrb,
bolnica i domova zdravlja,
državnog odvjetništva,
sudova,
državnog inspektorata,
turističkih zajednica,
obrtničkih komora
udruga građana
Stranica 6 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
te drugih subjekata s iskustvom u sljedećim
područjima:
− zdravstva i socijalne skrbi,
− brige o djeci i obitelji,
− prometa,
− mjesne samouprave.
Predsjednik Vijeća je po položaju župan
Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu:
Župan), a zamjenika predsjednika Vijeća izabrat će
članovi Vijeća na konstituirajućoj sjednici.
Članak 7.
Članove Vijeća imenuje Župan posebnim
rješenjem.
Članovi se biraju na vrijeme od četiri godine,
a ista osoba može biti ponovo imenovana.
Članak 8.
Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za
rad i pravo na naknadu troškova prijevoza sukladno
Odluci o naknadama troškova vijećnika Županijske
skupštine Koprivničko-križevačke županije i članova
njihovih radnih tijela („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 5/02, 2/07, 9/08. i 12/09).
Sredstva za rad osiguravaju se u Proračunu
Koprivničko-križevačke županije.
Članak 9.
Vijeće se sastaje prema potrebi, a najmanje
dva puta godišnje.
U radu Vijeća primjenjuje se, na odgovarajući
način, Poslovnik Županijske skupštine Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“, broj 15/09. i 10/10) .
7. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
12.
Na temelju članka 91. stavka 3. točke 3.
Zakona o vodama («Narodne novine» broj 153/09),
članka 42. stavka 1. Pravilnika o utvrđivanju zona
sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine” broj
55/02), članka 25. Statuta Koprivničko-križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 08/09, 12/09. i 10/10) i mišljenja
„Hrvatskih voda“ KLASA: 325-03/06-01/117,
URBROJ: 374-1-4-10-8 od 20.12.2010. godine ,
Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011.
donijela je
ODLUKU
O ZAŠTITI IZVORIŠTA „IVANŠČAK“
U KOPRIVNICI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U cilju osiguranja zaštite vode za piće od
onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno
utjecati na zdravstvenu ispravnost ili njenu izdašnost,
ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite (u
daljnjem tekstu: Zone) izvorišta „Ivanščak“ (u
daljnjem tekstu: Izvorište), sanitarni i drugi uvjeti
održavanja, te mjere zaštite Izvorišta od onečišćenja.
Provođenje mjera zaštite od onečišćavanja vode
za piće iz prethodnog stavka na vodozaštitnom
području Izvorišta je od javnog interesa i ima prioritet
u odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih
osoba.
Članak 2.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Stručne i administrativne poslove za Vijeće
obavljat će Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb, u suradnji s Policijskom upravom koprivničkomkriževačkom i policijskim postajama s područja
Županije.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 215-01/11-01/1
URBROJ: 2137/1-02/01-11-1
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
Zemljišta, objekti i uređaji na području Zona koji
su izgrađeni ili se planiraju graditi, mogu se koristiti
za obavljanje određene djelatnosti samo u skladu s
ovom Odlukom i na način kojim se ne ugrožava
kakvoća podzemne vode, ne onečišćuju vodonosni
slojevi, ne pogoršava kakvoća pokrovnog sloja
zemljišta iznad vodonosnog sloja i ne smanjuje
njegova debljina.
Unutar definiranih granica Zona provodi se
pasivna i aktivna zaštita.
Pasivnu zaštitu Izvorišta čine mjere zabrane
gradnje i smještaja pojedinih građevina i obavljanja
određenih djelatnosti unutar utvrđenih Zona.
Aktivnu zaštitu čini redovito praćenje kakvoće
podzemne vode na priljevnom području Izvorišta i
poduzimanje mjera za njeno poboljšanje, a osobito:
gradnja i rekonstrukcija odvodnih i vodoopskrbnih
sustava, obrada otpadnih voda, uvođenje čistih
proizvodnja, izgradnja spremnika tekućina opasnih za
vodu s dodatnom zaštitom i sl.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 7
Članak 3.
Članak 9.
Granice Zona, sanitarni i drugi uvjeti održavanja i
zaštitne mjere u području Zona, određeni su na temelju izvješća: “Crpilište Ivanščak - Prva faza istraživanja zona sanitarne zaštite izvorišta” kojega je 2005.
godine izradio Rudarsko-geološko-naftni fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Izvješće).
Područje III. Zone zaštite, odnosno njegova vanjska granica određeno je na temelju izračunatog minimalno tridesetgodišnjega zadržavanja vode, koje odgovara pretežitom području napajanja podzemnih
voda.
Granična crta ove Zone određena je tako da :
−
na jugo-zapadu granica slijedi željezničku prugu
Koprivnica - Ludbreg do Globočeca Ludbreškoga,
−
na zapadu cestom Globočec Ludbreški prema
Slokovcu, zaobilazeći naselje Slokovec,
−
na sjeverozapadu zaobilazi naselja Novo Selo
Podravsko – Županec – Antolovec i dalje sustavom poljskih putova i kanala tako da uključuje naselje Koledinec, zaobilazi naselje Pustakovec te
poljskim putovima do željezničke pruge Koprivnica
– Botovo, te slijedi željezničku prugu do Koprivnice.
Članak 4.
Na osnovu vodoistražnih radova utvrđeno je da
se radi o relativno plitkom aluvijalnom vodonosniku s
međuzrnskom poroznošću i oksidacijskim uvjetima
formiranja. Izvorište se sastoji od 6 bunara dubine
oko 40 m, ukupnog proizvodnog kapaciteta 390 l/s.
Članak 5.
Zone Izvorišta utvrđene su prema stupnju opasnosti od onečišćavanja i drugih štetnih utjecaja koji
mogu nepovoljno djelovati na kakvoću vode i izdašnost.
Katastar potencijalnih onečišćivača podzemne
vode sastavni je dio Izvješća te sadrži bazu podataka
i preglednu situaciju u GIS tehnologiji na kojoj su označeni svi potencijalni onečišćivači.
Pravne i fizičke osobe koje su vlasnici, odnosno
korisnici zemljišta u Zonama, a koji su potencijalni
onečišćivači podzemnih voda, dužni su pravnoj osobi
koja upravlja Izvorištem dostaviti u pisanom obliku
podatke o djelatnosti i pokazati svaku lokaciju iz st. 2
ovog članka.
Članak 6.
Zone Izvorišta su:
1. Zona ograničenja i kontrole - III. Zona,
2. Zona strogoga ograničenja - II. Zona i
3. Zona strogoga režima zaštite -I. Zona.
Područje predviđeno za proširenje Izvorišta uključeno je u II. Zonu.
Površina III. Zone iznosi 8218,467 ha.
Rubne točke Gauss-Krügerove koordinatne mreže unutar kojih se nalazi III. zaštitna Zona navedene
su u Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Unutar područja III. Zone zabranjeno je :
Gradnja državnih i županijskih javnih cesta bez
sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja
oborinskih voda,
Otvoreno skladištenje tvari opasnih za podzemne vode,
Gradnja kemijskih industrijskih postrojenja i
sličnih pogona opasnih za podzemne vode,
Trajno odlaganje svih vrsta i kategorija otpada,
Ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda i drugih tekućina koje bi mogle prouzročiti onečišćenje podzemne vode,
Podpovršinsko upuštanje otpadnih tekućina,
Izgradnja vojnih poligona.
Članak 7.
Članak 11.
Zone Izvorišta urisane su na karti mjerila 1:25
000 za III Zonu (karta 1) i karti mjerila 1:1000 za II. i I.
Zonu (karta 2) koje su sastavni dio ove Odluke.
Zone su izrađene u GIS tehnologiji i pohranjene u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Na području III. Zone obvezno je:
1. Uspostaviti evidenciju i nadzor nad zdencima korištenje kojih prelazi granicu općeg korištenja voda,
a zdence koji nisu u funkciji konzervirati (očistiti) ili
zatvoriti prema uvjetima koje propisuju Hrvatske
vode,
2. Kod izgradnje i održavanja sustava odvodnje površinskih voda osigurati učinkovito otjecanje voda
izvan granica Zone,
3. Za formiranje eksploatacijskog polja građevinskog
materijala i odstranjivanje površinskog pokrivača
za druge namjene elaboratom o utjecaju na podzemne vode dokazati da nema opasnosti za Izvorište;
4. Kod izgradnje rezervoara i pretakališta za naftu,
naftne derivate i druge tekućine opasne za vodu,
elaboratom o utjecaju na podzemne vode dokazati
da nema opasnosti za Izvorište,
II. MJERE ZAŠTITE ZONA
1. Zona ograničenja i kontrole – III. Zona
Članak 8.
Zona ograničenja i kontrole, III. Zona, utvrđena je
radi zaštite i smanjenja rizika onečišćenja podzemnih
voda od teško razgradivih kemijskih i od radioaktivnih
tvari, sprječavanja od mogućega ugrožavanja prirodno raspoložive količine i kakvoće podzemnih voda, te
osiguranja prostora za zaštitu podzemnih voda.
Stranica 8 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
5. Poljoprivrednu proizvodnju uskladiti s odredbama
Nitratne direktive (Council Directive 91/676/EEC),
odnosno s odredbama Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08);
izgradnja bunara izvan sustava javne vodoopskrbe,
poljoprivredna proizvodnja osim ekološke proizvodnje poljoprivrednih proizvoda,
izgradnja kanala za otpadne vode,
stočarska proizvodnja osim za potrebe seljačkog gospodarstva, odnosno obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
gradnja pogona za proizvodnju, skladištenje i
transport opasnih tvari,
prijevoz opasnih tvari,
gradnja groblja i proširenje postojećih,
gradnja novih cesta i putova osim za potrebe
Izvorišta,
gradnja željezničkih pruga.
−
−
−
Elaborat pod točkama 3. i 4. se izrađuje samo ukoliko se za predmetne aktivnosti ne provodi
procjena utjecaja na okoliš.
Elaborat pod točkama 3. i 4. treba izraditi
pravna osoba ovlaštena za provođenje hidrogeoloških ispitivanja.
Za djelatnosti pod točkama 3. i 4. potrebno je
ishoditi prethodnu suglasnost pravne osobe koja upravlja Izvorištem.
7. ožujka 2011.
−
−
−
−
−
−
Članak 12.
Članak 16.
Prijevoznici koji obavljaju djelatnost javnog cestovnog prijevoza dužni su najaviti prijevoz tvari opasnih za vode pravnoj osobi koja obavlja vodoopskrbnu djelatnost najkasnije 24 sata prije prolaska kroz
Zonu.
−
−
2. Zona strogoga ograničenja - II. Zona
Članak 13.
Zona strogog ograničenja, II. Zona, se utvrđuje
radi smanjenja rizika od onečišćenja podzemnih voda
patogenim mikroorganizmima i drugih štetnih utjecaja
koji se mogu pojaviti tijekom zadržavanja vode u podzemlju.
Članak 14.
II. Zona je zona strogog ograničenja, i obuhvaća
područje izvan I. Zone do linije od koje podzemna
voda ima minimalno vrijeme zadržavanja u podzemlju
od 50 dana prije ulaska u vodozahvatni objekt.
Granična linija ove Zone je u većem dijelu u rasponu od 50 dnevnog do jednogodišnjeg zadržavanja,
a određena je:
−
na jugoistoku cestom u ulici I. Česmičkog do
ceste za ind. zonu Danica,
−
istočno ide cestom za ind. zonu Danica,
−
na sjeveru slijedi sustav kanala i lokalnih putova od južne periferije Ivanca tako da nigdje ne
ulazi dublje od područja 150 dnevnog zadržavanja,
−
na jugozapadu ide Ivanečkom cestom.
Površina II. zone iznosi 76,94 ha.
Rubne točke Gauss-Krügerove koordinatne mreže unutar kojih se nalazi II. Zona navedene su u Prilogu 2. koji se sastavni dio ove Odluke.
−
−
U području II. Zone obvezno je:
izgraditi nepropustan sustav javne odvodnje
otpadnih voda,
priključiti sve građevine na taj sustav, a ako za
pojedinu građevinu to nije moguće, ista se
mora priključiti na tipski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili nepropusnu sabirnu jamu
zatvorenog tipa koja se mora redovito prazniti
putem ovlaštenog poduzeća,
otpadne vode (prometnice i kanalizacija naselja) moraju se odvesti izvan granica II. Zone
izgraditi javni vodoopskrbni sustav uz obvezu
priključenja svih građevina na taj sustav čim
se za to stvore uvjeti.
3. Zona strogog režima - I. Zona
Članak 17.
I. Zona se utvrđuje radi zaštite uređaja za zahvat
vode i neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja voda, kao i drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.
Članak 18.
Površina I. Zone iznosi 20,18 ha.
Rubne točke Gauss-Krügerove koordinatne mreže unutar kojih se nalazi I. Zona navedene su u Prilogu 3. koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 19.
U I. Zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih
koje služe crpljenju i obradi vode te transportu vode u
vodoopskrbni sustav.
Članak 20.
Članak 15.
Unutar područja II. Zone, uz ograničenja navedena za III Zonu, zabranjeno je:
Pravna osoba koja upravlja Izvorištem nositelj je
stvarnoga prava na zemljištu u I. Zoni.
Područje iz prethodnoga stavka, u granicama
koje su određene člankom 18. mora biti omeđeno
.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
ogradom najmanje visine 2 m, koja je od bunara udaljena najmanje 10 m.
Članak 21.
Pristup I. Zoni dopušten je samo radnicima pravne osobe koja upravlja Izvorištem koji rade na poslovima crpljenja i transporta vode, opažanjima u sklopu
praćenja rada Izvorišta, te nadležnim inspekcijskim
tijelima.
Pristup trećim osobama dopušten je isključivo uz
prethodnu najavu i posebno odobrenje pravne osobe
koja upravlja Izvorištem.
Svaki posjet I. Zoni registrira se u dnevnik koji
vodi pravna osoba koja upravlja Izvorištem.
Broj 1 - Stranica 9
Natpisne ploče iz prethodnoga stavka postavljaju
se na ulazu i izlazu svih prometnica koje dodiruju ili
presijecaju II. Zonu.
Na pločama iz prethodnoga stavka mora pisati :
−
Izvorište Ivanščak
−
II. zona zaštite
−
Zona strogoga ograničenja
Članak 26.
Oznake granice III. Zone suglasno članku 9. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite („Narodne
Novine“ broj 55/02) postavljaju Hrvatske vode.
IV. MJERE AKTIVNE ZAŠTITE
Članak 22.
Članak 27.
U sklopu mjera zaštite, pravna osoba koja upravlja
Izvorištem dužna je:
Radi provođenja učinkovite zaštite podzemnih
voda propisuju se dodatne mjere: kontrole provođenja zaštite i zdravstvene ispravnosti vode, stanja podzemnih voda i izdašnosti Izvorišta.
1.
2.
3.
Pri izgradnji zamjenskih zdenaca izvesti zatvoreni objekt oko eksploatacijskog zdenca prema
projektnoj dokumentaciji,
Ostvariti površinsko otjecanje nasipavanjem
terena iznad poplavne kote,
Organizirati fizičku ili tehničku zaštitu Izvorišta.
Članak 23.
Mjere zaštite i uređenja I. Zone određene ovom
Odlukom provodi pravna osoba koja upravlja Izvorištem.
Pravna osoba iz prethodnoga stavka dužna je po
nalogu nadležnih inspekcijskih službi poduzeti i dodatne odgovarajuće mjere zaštite.
1. Neposredni nadzor nad propisanim mjerama
zaštite
Članak 28.
Pravna osoba koja obavlja vodoopskrbnu djelatnost obvezuje se provoditi redoviti nadzor nad provođenjem mjera aktivne zaštite ove Odluke.
U slučaju akcidentnih onečišćenja potrebno je
postupiti sukladno Operativnom planu interventnih
mjera u slučaju izvanrednih onečišćenja.
2. Objekti opažačkoga sustava (monitoringa)
Članak 29.
III. POSTAVLJANE OZNAKA ZONA SANITARNE
ZAŠTITE
Članak 24.
Pravna osoba koja upravlja Izvorištem dužna je
na ogradu koja omeđuje I. Zonu postaviti natpisne
ploče koje označavaju granicu.
Na pločama iz prethodnoga stavka mora pisati :
−
Izvorište Ivanščak
−
I. zona zaštite
−
Zona strogoga režima zaštite
−
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama
Članak 25.
Pravna osoba koja upravlja Izvorištem dužna je na
prometnicama koje presijecaju II. Zonu ili dodiruju
njenu granicu postaviti odgovarajuće oznake i upozorenja o propisanim zaštitnim mjerama i natpisne ploče koje označavaju granicu.
Opažački sustav Izvorišta treba obuhvatiti opažanje razina podzemnih voda, kakvoće podzemnih voda
iz eksploatacijskih zdenaca i piezometara, te crpnih
količina iz svih zdenaca Izvorišta.
Objekti motriteljskog sustava podzemne vode su :
1. Postojeći objekti prikladni za opažanje podzemne
vode su:
−
zdenci Z-1, B-1, B-2, B-3, B-4 i B-5,
−
piezometar P-8,
−
piezometar P-11,
−
piezometar P-12,
−
piezometarsko gnijezdo GP-1 u Grbaševcu,
−
piezometar PK-1 u Kuzmincu,
−
opažački objekt (bunar) u tvornici Bilokalnik,
−
opažački objekt (bunar) u tvornici Podravka.
2. Novi objekti nužni za mjerenje razine opažanje kakvoće podzemne vode su:
−
piezometar N-1 zapadno od Izvorišta na jednogodišnjoj izokroni,
−
piezometar N-2 jugozapadno od Ivanca između dvo- i trogodišnje izokrone,
Stranica 10 - Broj 1
−
−
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
piezometar N-3 u južnom dijelu Ivanca na
jednogodišnjoj izokroni,
piezometar N-4 uz tvornicu lijekova,
piezometar N-5 između Izvorišta i tvornice
lijekova,
piezometar N-6 istočno od Izvorišta na jednogodišnjoj izokroni.
Članak 30.
U slučaju loše kondicije opažačkih i kontrolnih
objekata (piezometara), odnosno nemogućnosti kontrole nivoa vode i ispravnog uzimanja uzoraka, potrebno je obaviti njihovu sanaciju ili ih zamijeniti novima.
7. ožujka 2011.
prethodnu suglasnost pravne osobe koja upravlja
Izvorištem.
V. MJERE SANACIJE ZONA IZVORIŠTA
Članak 34.
Ovom Odlukom utvrđuje se obveza izrade Programa mjera za poboljšanje stanja okoliša u Zonama
Izvorišta Ivanščak (u daljnjem tekstu: Program), koji
će se usuglasiti s odredbama ove Odluke.
Program je podloga za sustavno poboljšavanje
zatečenoga stanja okoliša u Zonama i izradbu, po
potrebi, projektnih zadataka za pojedine sanacijske
zahvate.
3. Kontrola podzemnih voda
Članak 35.
Članak 31.
Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja i kakvoće podzemnih voda te izdašnosti Izvorišta obvezatno je provoditi :
1.
mjerenje razina podzemnih voda u svim eksploatacijskim i opažačkim zdencima svakodnevno i opažačkim piezometrima jednom u
dva tjedna, te ustroj odgovarajućih očevidnika
mjerenja,
2.
registriranje rada zdenaca kontinuirano
(mjerenje protoka, razine vode, vremena rada
crpki, tlaka na izlazu iz crpke), uz jednodnevni
zapis u datoteku,
3.
uzimanje uzoraka vode iz eksploatacijskog
zdenca jedanput svakih šest mjeseci i provedba laboratorijske B analize,
4.
uzimanje uzoraka iz eksploatacijskog zdenca
jedanput u dvije godine i provedba laboratorijske C analize,
5.
uzimanje uzoraka vode iz odgovarajućih opažačkih bušotina jedan puta godišnje i provedba laboratorijske B analize.
Program za I. Zonu predlaže i njegovu izradbu
osigurava pravna osoba koja upravlja Izvorištem.
Program za II. i III. Zonu predlaže i njegovu izradbu osiguravaju jedinice regionalne uprave.
Program mjera za sanaciju okoliša iz stavka 1. i
2. ovog članka, nadležna pravna osoba i nadležna
tijela su obvezna donijeti u roku od 12 (dvanaest)
mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
VI. POSEBNE NAKNADE
Članak 36.
Opseg analiza pod točkama 3., 4. i 5. je sukladan Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za
piće („Narodne novine“ broj 47/08).
Ukoliko se pokaže potreba za povećana ulaganja
u javni vodoopskrbni sustav ili sustav javne odvodnje
otpadnih voda radi zaštite Izvorišta predstavničko
tijelo regionalne samouprave koje donosi Odluku o
zonama izvorišta, uvest će posebnu naknadu u tu
svrhu, uvažavajući pritom potrebe zaštite Izvorišta od
za to ovlaštenih institucija.
Posebnu naknadu plaćaju solidarno svi korisnici
javnog vodoopskrbnog sustava. Posebna naknada
plaća se zajedno s cijenom vode.
Posebna naknada iz stavka 1. ovog članka uvest
će se na vrijeme koje je potrebno za podmirenje troškova potrebnih povećanih ulaganja.
4. Verifikacija rada Izvorišta i sustava opažanja
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32
Članak 37.
Verifikaciju rada Izvorišta glede kakvoće podzemne vode i izdašnosti vodonosnika i pojedinih zdenaca, te sustava opažanja treba provoditi svakih pet
godina ili češće u slučaju kada srednja godišnja crpna količina poraste 30% iznad stvarne srednje godišnje crpne količine pri prethodnoj verifikaciji.
Dokumenti prostornog uređenja, koji su na snazi
na dan stupanja na snagu ove Odluke, uskladit će se
s odredbama ove Odluke u roku od dvije godine.Dokumenti prostornog uređenja koji su u procesu
donošenja moraju se prije donošenja uskladiti s odredbama ove Odluke.
Članak 33.
Članak 38.
Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom
Odlukom, na području Zona smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava
izdašnosti i zdravstvena ispravnost vode za piće i uz
Pravne i fizičke osobe ne smiju obavljati nikakve
djelatnosti ili izvoditi radove na zaštićenom području
kojima se ugrožava kakvoća vode za piće, zagađuje
vodonosni sustav, pogoršava kakvoća pokrovnoga
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
sloja iznad vodonosnika ili smanjuje njegova debljina.
Ukoliko to ipak učine, dužne su odmah same ili u roku i na način kako to odredi nadležno upravno tijelo
otkloniti posljedice te djelatnosti ili radova. U protivnom će to učiniti treća osoba na njihov račun.
Članak 39.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju
nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.
Kakvoću vode za piće i sanitarnu ispravnost uređaja za opskrbu pitkom vodom, nadzire upravno tijelo
nadležno za poslove sanitarne inspekcije.
Članak 40.
Pravna ili fizička osoba koja postupa protivno
odredbama ove Odluke, snosit će odgovornost prema
odredbama važećih zakonskih propisa.
Članak 41.
Unutar granica III. Zone utvrđene ovom Odlukom
provode se mjere zabrane, zaštite i sanacije na području koje zahvaća Koprivničko-križevačku županiju i
Varaždinsku županiju.
Članak 42.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o vodozaštitnom području crpilišta Ivanščak u
Koprivnici („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ br. 9/98).
Članak 43.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“, a objavit će se kada Odluku
donese Skupština Varaždinske županije u istovjetnom tekstu.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA : 325-01/02-01/27
URBROJ : 2137/1-04/05-11-15
Koprivnica, 3. ožujka 2011
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
13.
Na temelju članka 91. stavak 3. točke 2. Zakona o vodama («Narodne novine» broj 153/09), članka
42. stavka 1. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne
zaštite izvorišta („Narodne novine” broj 55/02), članka
25. Statuta Koprivničko-križevačke županije
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 08/09, 12/09. i 10/10) i mišljenja „Hrvatskih voda“
KLASA: 022-05/10-01/3, URBROJ: 374-1-4-10-4
Broj 1 - Stranica 11
od 20.12.2010. godine, Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 11. sjednici održanoj 3.
ožujka 2011. donijela je
ODLUKU
O ZAŠTITI IZVORIŠTA ”LIPOVEC ”
U KOPRIVNICI
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U cilju osiguranja zaštite vode za piće od onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost ili njenu izdašnost,
ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite (u
daljnjem tekstu: Zone) izvorišta „Lipovec“ (u daljnjem
tekstu: Izvorište), sanitarni i drugi uvjeti održavanja, te
mjere zaštite Izvorišta od onečišćenja.
Provođenje mjera zaštite od onečišćavanja vode
za piće iz prethodnog stavka na vodozaštitnom području Izvorišta je od javnog interesa i ima prioritet u
odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih
osoba.
Članak 2.
Zemljišta, objekti i uređaji na području Zona
koji su izgrađeni ili se planiraju graditi, mogu se koristiti za obavljanje određene djelatnosti samo u skladu
s ovom Odlukom i na način kojim se ne ugrožava
kakvoća podzemne vode, ne onečišćuju vodonosni
slojevi, ne pogoršava kakvoća pokrovnog sloja zemljišta iznad vodonosnog sloja i ne smanjuje njegova
debljina.
Unutar definiranih granica Zona provodi se pasivna i aktivna zaštita.
Pasivnu zaštitu Izvorišta čine mjere zabrane gradnje i smještaja pojedinih građevina i obavljanja određenih djelatnosti unutar utvrđenih Zona.
Aktivnu zaštitu čini redovito praćenje kakvoće
podzemne vode na priljevnom području Izvorišta i
poduzimanje mjera za njeno poboljšanje, a osobito:
gradnja i rekonstrukcija odvodnih i vodoopskrbnih
sustava, obrada otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnja, izgradnja spremnika tekućina opasnih za vodu s dodatnom zaštitom i sl.
Članak 3.
Granice Zona, sanitarni i drugi uvjeti održavanja i
zaštitne mjere u području Zona, određeni su na temelju “Elaborata o zaštitnim zonama izvorišta Lipovec”,
kojega je 2006. godine izradio Rudarsko-geološkonaftni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Elaborat).
Članak 4.
Na osnovu vodoistražnih radova utvrđeno je da
se radi o aluvijalnom vodonosniku s međuzrnskom
poroznošću, a voda se zahvaća iz drugog, dubljeg
vodonosnog sloja. Izvorište čini 1 bunar dubine
Stranica 12 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
125 m, proizvodnog kapaciteta 100 l/s. Zone su utvrđene na potencijalnu izdašnost Izvorišta koja iznosi
490 l/s.
Članak 5.
Zone Izvorišta utvrđene su prema stupnju opasnosti od onečišćavanja i drugih štetnih utjecaja koji
mogu nepovoljno djelovati na kakvoću vode i izdašnost.
Katastar potencijalnih onečišćivača podzemne
vode sastavni je dio Izvješća te sadrži bazu podataka
i preglednu situaciju u GIS tehnologiji na kojoj su označeni svi potencijalni onečišćivači.
Pravne i fizičke osobe koje su vlasnici, odnosno
korisnici zemljišta u Zonama, a koji su potencijalni
onečišćivači podzemnih voda, dužni su pravnoj osobi
koja upravlja Izvorištem dostaviti u pisanom obliku
podatke o djelatnosti i pokazati svaku lokaciju iz st. 2
ovog članka.
Članak 6.
Zone Izvorišta su:
1. Zona ograničenja i kontrole - III. Zona,
2. Zona strogoga ograničenja - II. Zona, koja
se, obzirom na hidrogeološke uvjete ostvaruje unutar I. Zone, te se ne utvrđuje,
3. Zona strogoga režima zaštite - I. Zona.
Članak 7.
Zone Izvorišta urisane su na karti mjerila 1:25
000 za III Zonu (karta 1) i karti mjerila 1:1000 za I.
Zonu (karta 2) koje su sastavni dio ove Odluke.
Zone su izrađene u GIS tehnologiji i pohranjene u Koprivničko-križevačkoj županiji.
U Prilogu 1. ove Odluke nalaze se detaljni
katastarski listovi i pripadajuće katastarske čestice
koje ulaze u područje III. Zone u mjerilu 1:5000.
II.
MJERE ZAŠTITE ZONA
1. Zona ograničenja i kontrole – III. Zona
Članak 8.
Zona ograničenja i kontrole, III. Zona utvrđena
je radi zaštite i smanjenja rizika onečišćenja podzemnih voda od teško razgradivih kemijskih i radioaktivnih
tvari, sprečavanja od mogućega ugrožavanja prirodno raspoložive količine i kakvoće podzemnih voda, te
osiguranja prostora za zaštitu podzemnih voda.
Članak 9.
Područje III. Zone i njegova vanjska granica
određena je na temelju izračunatog minimalno tridesetogodišnjeg zadržavanja vode, koje odgovara pretežitom području napajanja podzemnih voda za izdašnost Izvorišta do 490 l/s.
7. ožujka 2011.
Granična crta ove Zone kao njena vanjska granica određena je na sljedeći način:
K.O. Peteranec - od najsjevernije točke III. Zone
do podudaranja sa granicom K.O. Koprivnički
Bregi
Najsjevernija točka granice III. Zone Izvorišta nalazi
se u katastarskoj općini Peteranec i u naselju Peteranec, kod prijelaza Ulice Tome Blažeka preko željezničke pruge Dugo Selo – Botovo, odnosno na najjužnijem spoju čestice 4440 koja predstavlja ulicu i čestice 4476 koja predstavlja željezničku prugu. Od te
točke se granica pruža južnom granicom čestice
4440 do mjesta gdje se ta čestica spaja sa česticom
4433 koja predstavlja Ulicu Matije Gupca u naselju
Peteranec. Područje s južne strane Ulice Tome Blažeka nalazi se unutar Zone. Od spoja južne granice
katastarske čestice 4440 i sjeverne granice čestice
4433 granica se podudara sa sjevernom granicom
čestice 4433 do mjesta gdje se sa česticom 4433
spaja čestica 4434 koja predstavlja Ulicu Frana Galovića. Na potezu Ulice Matije Gupca, od spoja sa Ulicom Tome Blažeka do spoja s Ulicama Frana Galovića i Braće Radić, granica se proteže sjevernom granicom čestice 4433 ostavljajući područje sjeverno od
Ulice Matije Gupca izvan, a ulicu i područje južno od
nje unutar Zone. Na mjestu gdje se Ulica Frana Galovića spaja s ulicama Matije Gupca i Braće Radić granica prelazi preko čestice 4433 i nadovezuje se na
istočnu granicu čestice 4434 sve do spoja te čestice
sa česticom broj 4473/1, koja predstavlja Moždanski
jarak. Na tom potezu je područje istočno od Ulice
Frana Galovića svrstano izvan Zone, a ulica i područje zapadno od nje su svrstani unutar Zone. Od spoja
Ulice Frana Galovića u naselju Peteranec sa Moždanskim jarkom granica se podudara sa sjevernom
granicom čestice 4473/1 sve do njezinog spoja sa
česticom 4473/3, pa je područje sjeverno od Moždanskog jarka na tom potezu izvan Zone, a sam Moždanski jarak i područje južno od njega unutar Zone. Čestice 4473/3, 4473/4 i 4473/5 također predstavljaju
Moždanski jarak i na tom mjestu se on pruža u smjeru sjever – jug. Granica se na tom dijelu pruža istočnim dijelom kanala, to jest istočnim granicama tih triju
čestica, pri čemu se ujedno i podudara sa granicom
katastarskih općina Peteranec i Sigetec. Čestica 4473/5 se nalazi na tromeđi između granica katastarskih općina Peteranec, Sigetec i Koprivnički Bregi i tu
se Moždanski jarak kao lijevi pritok ulijeva u kanal
Bistru koji se nalazi u katastarskoj općini Koprivnički
Bregi i dalje istočnim dijelom svojeg pojasa za održavanje (čestica 2032) čini granicu sa katastarskom
općinom Sigetec.
Podudaranje sa granicom K.O. Koprivnički Bregi i
naselje Jeduševac
Nakon spomenutog mjesta ulijevanja Moždanskog
jarka u kanal Bistru, granica prati istočnu granicu općine Koprivnički Bregi (sa iznimkom naselja Jeduševac) sve do cestovnog prijelaza preko željezničke
pruge na relaciji Jeduševac - Vlaislav.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Katastarska općina Koprivnički Bregi nalazi se na tom
mjestu zapadno od granice i u cijelosti je njome obuhvaćena, dok su katastarske općine Sigetec, Hlebine i
Delovi istočno od granice Zone i njome nisu obuhvaćene. Granica prati pojas za održavanje kanala Bistra
do njegovog spoja sa cestom koja spaja naselja Koprivnički Bregi i Sigetec i tu se ujedno nalazi tromeđa
između katastarskih općina Koprivnički Bregi, Sigetec
i Hlebine. Kod spoja kanala Bistra sa cestom Koprivnički Bregi – Sigetec granica se prateći granicu katastarskih općina Koprivnički Bregi i Hlebine podudara s
jugoistočnom granicom čestice 2034 (cesta Koprivnički Bregi – Sigetec) do ulaska ceste u šumu Prešnjaki. Kako se šuma Prešnjaki u cijelosti nalazi u katastarskoj općini Koprivnički Bregi, tako i istočna granica njezinih čestica 60, 61 i 62 ujedno čini i granice
katastarske općine Koprivnički Bregi i Zone. Od mjesta gdje se spajaju sjeverna granica čestice 1959
(potok Lipovec) i istočna granica čestice 62 (šuma
Prešnjaki) granice katastarske općine i granica Zone
pruža se prema istoku sjevernom granicom potoka u
dužini od oko 130 metara do prvog melioracijskog
kanala koji se pruža prema jugu. Kod mjesta spoja
potoka Lipovec sa spomenutim melioracijskim kanalom (čestica 2138), granice (katastarskih općina Koprivnički Bregi i Delovi) idu istočnom granicom čestice
2138 (melioracijski kanal) sve do ceste koja spaja
naselje Koprivnički Bregi sa naseljem Jeduševac
(čestica 2139). Nakon toga granice idu sjeveroistočnom granicom spomenute čestice do križanja u naselju Jeduševac. Oko 230 metara prije križanja granica
katastarskih općina se pruža prema jugu zaobilazeći
naselje Jeduševac s njegove zapadne strane, a granica Zone skreće prema jugu na križanju cesta prema
naseljima Koprivnički Bregi, Hlebine, Delovi i Vlaislav
i tu ima svoju najistočniju točku. Na području samog
naselja Jeduševac granica Zone pruža se kroz katastarsku općinu Delovi. Cesta prema naselju Vlaislav se
u naselju Jeduševac sastoji od čestica 1582 i djelomično 1591/2, a granica Zone prati njihove istočne granice. Cesta prema naselju Vlaislav u predjelu naselja
Jeduševac, zajedno sa zapadnim dijelom naselja Jeduševac, svrstana je u područje Zone. Granica Zone.
Granica Zone prolazi tako do mjesta gdje cesta prema naselju Vlaislav nailazi na vodotok (čestica 9999/76), tu granica nastavlja granicom vodotoka i šume
Staro Selo (čestica 1603/2) i nakon što se prateći
granicu čestice šume spaja s granicom katastarskih
općina Koprivnički Bregi i Delovi, spaja se sa sjevernom granicom kanala Jaružica i potom granicom kanala Jaružica i šume Staro selo ide do mjesta gdje
cesta iz naselja Jeduševac za naselje Vlaislav izlazi
iz šume. Na dionici ceste od šume Staro selo do cestovnog prijelaza preko željezničke pruge Koprivnica –
Osijek granica Zone prolazi s istočne strane ceste,
kao i granica katastarskih općina i tako je do mjesta
nakon prijelaza preko željezničke pruge gdje granica
zajedno sa cestom prema naselju Vlaislav ulazi u
katastarsku općinu Plavšinac.
K.O. Plavšinac
Nakon cestovnog prijelaza preko željezničke pruge je
Broj 1 - Stranica 13
cesta Jeduševac – Vlaislav (čestice 2094/2 i 678/4 i
991/2) do spoja sa državnom cestom D2 u naselju
Vlaislav granica ide s njezine istočne strane
(podudara se s istočnim granicama spomenutih čestica tog dijela prometnice). Na sjeveroistočnoj točki
spoja ceste Jeduševac – Vlaislav i državne ceste D2
nalazi se najjužnija točka granice Zone. Nakon te točke, granica Zone se pruža sjevernom granicom državne ceste D2 (čestica 2078) sve do granice sa naseljem Borovljani. Dalje prema jugu zahvaća sjeverni
dio naselja Borovljani. Prvo zahvaća put (čestica 337/8) podudarajući se s istočnom granicom čestice i
nakon toga zahvaća čestice 337/8, 340/2, 340/1, 9999/39 prateći strukturu njihovih južnih i jugoistočnih
granica do spoja s putem u naselju Borovljani
(čestica 2088), zahvaćajući ga djelomično. Kroz naselje Borovljani granica prati ceste i putove predstavljene česticama 2187, 2083, 2079/5, 2079/4, 2079/3,
9999/36, 2079/1 i 230/5 stavljajući ih u područje Zone, slijedeći strukturu njihovih južnih odnosno jugozapadnih granica sve do granice katastarskih općina
gdje granica prelazi iz k.o. Plavšinac u k.o. Glogovac.
K.O. Glogovac
Prelaskom iz katastarske općine Plavšinac u katastarsku općinu Glogovac granica Zone ujedno prelazi i
iz naselja Borovljani u naselje Glogovac gdje ide putem kojim se iz naselja Borovljani dolazi u Glogovac,
a na katastarskom planu katastarske općine Glogovac je predstavljena česticama 452/8 i 2331, a granica se podudara s južnim granicama čestica. Nakon
toga granica se Ulicom Stjepana Radića kroz naselje
Glogovac pruža u smjeru naselja Bakovčice, prati
sjevernu granicu Ulice Stjepana Radića (čestica
2329). Nakon Ulice Stjepana Radića u naselju Glogovac, granica se nastavlja pružati sjevernom granicom
spojne ceste naselja Glogovac i Bakovčice i kasnije
Koprivničke ulice u Bakovčicama (čestica 2328), sve
do mjesnog groblja. Dio naselja Glogovac sjeverno
od Ulice Stjepana Radića je od puta za Borovljane na
istočnom dijelu naselja svrstano u područje Zone, dok
je južni dio naselja uključujući i Ulicu Stjepana Radića
izvan Zone. Kraj mjesnog groblja granica slijedi sjeverozapadnu granicu puta koji se od groblja pruža u
jugozapadnom smjeru i završava na potoku Draganovec koji je ujedno i granica između katastarskih općina Glogovac i Koprivnica i ujedno granica između
naselja Bakovčice i Draganovec. Put nije unutar u
područje Zone, već samo područje sjeverno od njega.
K.O. Koprivnica
Prelaskom u područje katastarske općine Koprivnica
(naselje Draganovec) granica slijedi sjevernu granicu
čestice 13527/1 (potok Draganovec) sve do njegovog
spajanja sa česticom 7192 koja je šuma nakon čega
njezinom sjevernom granicom ide do ceste (čestica
13576) koja vodi dalje prema središtu naselja Draganovec. Kod spoja te ceste s Ulicom Draganovec granica napušta sjevernu granicu čestice 13576 i dalje
se podudara sa sjevernom granicom čestice 13603
(Ulica Draganovec), a nakon prelaska iz naselja
Stranica 14 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Draganovec u naselje Starigrad isti slučaj je i s Krešimirovom ulicom (čestica 13576) u smjeru zapada,
odnosno Starogradske ulice. Shodno tome dijelovi
naselja Draganovec i Starigrad sjeverno u odnosu na
Ulicu Draganovec i Krešimirovu ulicu su svrstani u
područje Zone, a ulice na potezima gdje se podudaraju s granicom Zone i područja naselja južno od nje
nisu unutar Zone. Kod spoja Krešimirove ulice na
Starogradsku ulicu granica ide sjeverno prema Ratarskoj ulici zapadnom granicom Starogradske ulice
(čestica 8235), tako da je ta čestica u cijelosti unutar
Zone. Kod spoja sa Ratarskom ulicom granica prolazi
sjevernom granicom čestice 8258, a nakon prelaska
preko potoka Koprivnice (čestica 13526) i čestice
13580 u njezinom pružanju do željezničke pruge Dugo Selo - Botovo (čestica 13542). Prelaskom granice
na istočnu stranu granice čestice željezničke pruge,
granica Zone, lomeći se u smjeru sjeveroistoka ima
svoju najzapadniju točku, prelazi na područje naselja
Koprivnica, te nastavlja svoje pružanje po sjeveroistočnoj granici čestice 13542. Kod spoja čestice koja
predstavlja željezničku prugu Dugo Selo – Botovo
(13542) sa česticom koja predstavlja prugu Koprivnica - Osijek (13545) i česticom koja predstavlja željezničku stanicu u Koprivnici (3112/1), granica prelazi sa
sjeverozapadne granice čestice 13542 na jugoistočnu
granicu čestice 3112/1. Granica nadalje sve do izlaska željezničke pruge za Botovo na granici katastarskih općina Koprivnica i Peteranec podudara se s
jugoistočnim granicama čestica 3112/1 (željeznička
stanica u Koprivnici) i 13534 (nastavak željezničke
pruge od željezničke stanice u Koprivnici prema Botovu) uz jedinu iznimku kod Viničke ulice gdje su osim
čestice 3112/1 izuzete i čestice 1797/1, 3132, 1811,
1796, 1795 i 1794. Nakon ponovnog ulaska u katastarsku općinu Peteranec granica Zone prati jugoistočnu granicu čestice 4476 do njezinog spoja sa najsjevernijom točkom.
Članak 10.
Unutar područja III. Zone zabranjeno je:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gradnja državnih i županijskih cesta bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda;
Otvoreno skladištenje tvari opasnih za podzemne vode;
Građenje kemijskih industrijskih postrojenja i
sličnih pogona opasnih za podzemne vode;
Trajno odlaganje svih vrsta i kategorija otpada;
Ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda i svih
vrsta tekućina koje bi mogle prouzročiti onečišćenje podzemne vode;
Potpovršinsko upuštanje otpadnih tekućina;
Izgradnja vojnih poligona.
Članak 11.
Na području III. Zone obvezno je:
1.
2.
3.
4.
5.
7. ožujka 2011.
Uspostaviti evidenciju i nadzor nad zdencima
korištenje kojih prelazi granicu općeg korištenja
voda, a zdence koji nisu u funkciji konzervirati
(očistiti) ili zatvoriti prema uvjetima koje propisuju Hrvatske vode,
Kod izgradnje i održavanja sustava odvodnje
površinskih voda osigurati učinkovito otjecanje
voda izvan granica Zone,
Za formiranje eksploatacijskog polja građevinskog materijala i odstranjivanje površinskog
pokrivača za druge namjene elaboratom o utjecaju na podzemne vode dokazati da nema
opasnosti za Izvorište;
Kod izgradnje rezervoara i pretakališta za naftu, naftne derivate i druge tekućine opasne za
vodu, elaboratom o utjecaju na podzemne vode dokazati da nema opasnosti za Izvorište,
Poljoprivrednu proizvodnju uskladiti s odredbama Nitratne direktive (Council Directive 91/676/
EEC), odnosno s odredbama Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva
(„Narodne novine“ broj 56/08).
Elaborat pod točkama 3. i 4. se izrađuje samo ukoliko se za predmetne aktivnosti ne provodi
procjena utjecaja na okoliš.
Elaborat pod točkama 3. i 4. treba izraditi
pravna osoba ovlaštena za provođenje hidrogeoloških ispitivanja.
Za djelatnosti pod točkama 3. i 4. potrebno je
ishoditi prethodnu suglasnost pravne osobe koja upravlja Izvorištem.
Članak 12.
Prijevoznici koji obavljaju djelatnost javnog
cestovnog prijevoza dužni su najaviti prijevoz tvari
opasnih za vode pravnoj osobi koja obavlja vodoopskrbnu djelatnost najkasnije 24 sata prije prolaska
kroz Zonu.
2. Zona strogoga režima - I. Zona
Članak 13.
I. Zona se utvrđuje radi zaštite uređaja za zahvat
vode i neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja voda, kao i drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.
Članak 14.
I. Zona obuhvaća površinu oko eksploatacijskog zdenca na način da je njena granica udaljena
minimalno 10 m od pojedinog zdenca.
Zdenac Z-1 se nalazi unutar k.č. 6523 K.O.
Koprivnica.
Članak 15.
U I. Zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih
koje služe crpljenju i obradi vode te transportu vode u
vodoopskrbni sustav.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 16.
Pravna osoba koja upravlja Izvorištem nositelj
je stvarnoga prava na zemljištu u I. Zoni.
Područje iz prethodnoga stavka, u granicama
koje su određene člankom 14., mora biti omeđeno
ogradom najmanje visine 2 m.
Broj 1 - Stranica 15
IV. MJERE AKTIVNE ZAŠTITE
Članak 22.
Radi provođenja učinkovite zaštite podzemnih
voda propisuju se dodatne mjere: kontrole provođenja zaštite i zdravstvene ispravnosti vode, stanja podzemnih voda i izdašnosti Izvorišta.
Članak 17.
Pristup I. Zoni dopušten je samo ovlaštenim
radnicima pravne osobe koja upravlja Izvorištem, te
nadležnim inspekcijskim tijelima.
Pristup trećim osobama dopušten je isključivo
uz prethodnu najavu i posebno odobrenje pravne
osobe koja upravlja Izvorištem.
Svaki posjet I. Zoni registrira se u dnevnik koji
vodi pravna osoba koja upravlja Izvorištem.
Članak 18.
U sklopu mjera zaštite, pravna osoba koja upravlja Izvorištem dužna je:
1.
Pri izgradnji zamjenskih zdenaca izvesti zatvoreni objekt oko eksploatacijskog zdenca prema
projektnoj dokumentaciji,
2.
Ostvariti površinsko otjecanje nasipavanjem
terena iznad poplavne kote,
3.
Organizirati fizičku ili tehničku zaštitu Izvorišta.
Članak 19.
Mjere zaštite i uređenja I. Zone određene ovom
Odlukom provodi pravna osoba koja upravlja Izvorištem.
Pravna osoba iz prethodnoga stavka dužna je
po nalogu nadležnih inspekcijskih službi poduzeti i
dodatne odgovarajuće mjere zaštite.
III. POSTAVLJANJE OZNAKA ZONA SANITARNE
ZAŠTITE
Članak 20.
Pravna osoba koja upravlja Izvorištem dužna je
na ogradu koja omeđuje I. Zonu. postaviti natpisne
ploče koje označavaju granicu.
Na pločama iz prethodnoga stavka mora pisati:
•
Crpilište Lipovec
•
I. zona zaštite
•
Zona strogoga režima zaštite
•
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama
Članak 21.
Oznake granice III. Zone suglasno članku 9. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite („Narodne
Novine“ broj 55/02) postavljaju Hrvatske vode.
1. Neposredni nadzor nad propisanim mjerama
zaštite
Članak 23.
Pravna osoba koja obavlja vodoopskrbnu
djelatnost obvezuje se provoditi redoviti nadzor nad
provođenjem mjera aktivne zaštite ove Odluke.
U slučaju akcidentnih zagađenja potrebno je
postupiti sukladno Operativnom planu interventnih
mjera u slučaju izvanrednih zagađenja.
2. Objekti opažačkoga sustava
Članak 24.
Opažački sustav crpilišta treba obuhvatiti
opažanje razina podzemnih voda, kakvoće podzemnih voda iz eksploatacijskog zdenca i piezometara, te
crpnih količina iz svih zdenaca Izvorišta.
Objekti motriteljskog sustava podzemne vode
−
Zdenac ZL-1;
−
Piezometarsko gnijezdo KP-1, s piezometrima KP
-1 i KP-1A;
−
Piezometarsko gnijezdo KP-2, s piezometrima KP
-2 i KP-2A;
−
Piezometarsko gnijezdo KP-3, s piezometrima KP
-3 i KP-3A;
−
Piezometar KP-4;
−
Piezometarsko gnijezdo KP-5, s piezometrima KP
-5 i KP-5A;
−
Piezometarsko gnijezdo KP-6, s piezometrima KP
-6 i KP-6A;
−
Piezometarsko gnijezdo KP-7, s piezometrima KP
-7 i KP-7A;
−
Piezometarsko gnijezdo KP-8, s piezometrima KP
-8 i KP-8A;
−
Piezometarsko gnijezdo KP-9, s piezometrima KP
-9 i KP-9A;
−
Piezometarsko gnijezdo KP-10, s piezometrima
KP-10 i KP-10A;
−
Piezometarsko gnijezdo KP-11, s piezometrima
KP-11 i KP-11A;
−
Piezometarsko gnijezdo KP-12, s piezometrima
KP-12 i KP-12A;
Članak 25.
U slučaju loše kondicije opažačkih i kontrolnih
objekata (piezometara), odnosno nemogućnosti kontrole nivoa vode i ispravnog uzimanja uzoraka, potrebno je obaviti njihovu sanaciju ili ih zamijeniti novima.
Stranica 16 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 30.
3. Kontrola podzemnih voda
Članak 26.
Radi ostvarenja učinkovite kontrole stanja i
kakvoće podzemnih voda te izdašnosti Izvorišta obvezatno je provoditi :
1.
mjerenje razina podzemnih voda u svim eksploatacijskim i opažačkim zdencima svakodnevno i
opažačkim piezometrima jednom u dva tjedna,
te ustroj odgovarajućih očevidnika mjerenja,
2.
registriranje rada zdenaca kontinuirano
(mjerenje protoka, razine vode, vremena rada
crpki, tlaka na izlazu iz crpke), uz jednodnevni
zapis u datoteku,
3.
uzimanje uzoraka vode iz eksploatacijskog
zdenca jedanput svakih šest mjeseci i provedba
laboratorijske B analize,
4.
uzimanje uzoraka iz eksploatacijskog zdenca
jedanput u dvije godine i provedba laboratorijske C analize,
5.
uzimanje uzoraka vode iz odgovarajućih opažačkih bušotina jedan puta godišnje i provedba
laboratorijske B analize.
7. ožujka 2011.
Program za I. Zonu predlaže i njegovu izradu
osigurava pravna osoba koja upravlja Izvorištem.
Program za III. Zonu predlaže i njegovu izradu osiguravaju jedinice regionalne uprave.
Program mjera za sanaciju okoliša iz stavka 1.
i 2. ovog članka, nadležna pravna osoba i nadležna
tijela su obvezna donijeti u roku od 12 (dvanaest)
mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
VI. POSEBNE NAKNADE
Članak 31.
Ukoliko se pokaže potreba za povećana ulaganja
u javni vodoopskrbni sustav ili sustav javne odvodnje
otpadnih voda radi zaštite Izvorišta predstavničko
tijelo regionalne samouprave koje donosi Odluku o
Zonama izvorišta, uvest će posebnu naknadu u tu
svrhu, uvažavajući pritom potrebe zaštite Izvorišta od
za to ovlaštenih institucija.
Opseg analiza pod točkama 3., 4. i 5. je sukladan Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za
piće („Narodne novine“ broj 47/08).
Posebnu naknadu plaćaju solidarno svi korisnici
javnog vodoopskrbnog sustava. Posebna naknada
plaća se zajedno s cijenom vode.
4. Verifikacija rada Izvorišta i sustava opažanja
Posebna naknada iz stavka 1. ovog članka uvest
će se na vrijeme koje je potrebno za podmirenje troškova potrebnih povećanih ulaganja.
Članak 27.
Verifikaciju rada Izvorišta glede kakvoće podzemne vode i izdašnosti vodonosnika i pojedinih zdenaca, te sustava opažanja treba provoditi svakih pet
godina ili ranije u slučaju kada srednja godišnja crpna
količina dosegne 250 l/s.
Članak 28.
Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene
ovom Odlukom, na području Zona sanitarne zaštite
Izvorišta smiju se obavljati isključivo na način da se
njihovim obavljanjem ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za piće i uz prethodnu suglasnost pravne osobe koja upravlja Izvorištem.
V. MJERE SANACIJE ZONA IZVORIŠTA
Članak 29.
Ovom Odlukom utvrđuje se obveza izrade Programa mjera za sanaciju okoliša u Zonama zaštite
izvorišta Lipovec (u daljnjem tekstu Program), koji će
se usuglasiti s odredbama ove Odluke.
Program je podloga za sustavno saniranje zatečenoga stanja u okolišu u Zonama i izradu, po potrebi, projektnih zadataka za pojedine sanacijske zahvate.
VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Dokumenti prostornog uređenja, koji su na
snazi na dan stupanja na snagu ove Odluke, uskladit
će se s odredbama ove Odluke u roku od dvije godine.
Dokumenti prostornog uređenja koji su u procesu
donošenja moraju se prije donošenja uskladiti s odredbama ove Odluke.
Članak 33.
Pravne i fizičke osobe ne smiju obavljati bilo kakve djelatnosti ili izvoditi radove na zaštićenom području kojima se ugrožava kakvoća vode za piće, zagađuje vodonosni sustav, pogoršava kakvoća pokrovnoga sloja iznad vodonosnika ili smanjuje njegova debljina.
Ukoliko to ipak učine, dužne su odmah same ili u
roku i na način kako to odredi nadležno upravno tijelo
otkloniti posljedice te djelatnosti ili radova. U protivnom će to učiniti treća osoba na njihov račun.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 17
Članak 34.
III.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju
nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
«Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije».
Kakvoću vode za piće i sanitarnu ispravnost uređaja za opskrbu pitkom vodom, nadzire upravno tijelo
nadležno za poslove sanitarne inspekcije.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Članak 35.
Pravna ili fizička osoba koja postupa protivno
odredbama ove Odluke, snosit će odgovornost prema
odredbama važećih zakonskih propisa.
Članak 36.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije” .
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA : 325-01/06-01/06
URBROJ : 2137/1-04/05-10-10
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak dipl. ing., v.r.
14.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije (“Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na
11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
ODLUKU
o pokretanju postupka osnivanja Zavoda za
znanstveni i umjetnički rad
Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti u Koprivnici
I.
U suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti
i umjetnosti u Zagrebu i Gradom Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija pokreće postupak osnivanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti u Koprivnici.
II.
Daje se suglasnost županu Koprivničkokriževačke županije za potpisivanje Ugovora o osnivanju i radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Koprivnici.
KLASA: 022-05/10-01/44
URBROJ: 2137/1-08/03-11-4
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
15.
Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj
86/08) i članka 25. Statuta Koprivničko-križevačke
županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije" broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska
skupština Koprivničko-križevačke županije na 11.
sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju
predsjednice i članica
Službeničkog suda u
Koprivničko-križevačkoj županiji
I.
U Rješenju o imenovanju predsjednice i članica
Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 9/08) u točki I. podtočke 2, 4, 5, 6 i 7. mijenjaju
se i glase:
"2. Marina Horvat Pavlic, pročelnica Stručne službe – tajnica, Koprivničko-križevačke županije,
4. Ljubica Belobrk-Flamaceta, viša unutarnja revizorica u Službi ureda župana Koprivničkokriževačke županije,
5. Kristina Filipović, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Virje,
6. Vesna Pribeg, voditeljica Odsjeka za
razvoj ljudskih potencijala i opće poslove u Stručnoj
službi Koprivničko-križevačke županije,
7. Suzana Zemljak, viša savjetnica za pravne poslove u Odjelu za gospodarstvo i komunalne
djelatnosti Koprivničko-križevačke županije.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Stranica 18 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
KLASA: 080-01/10-01/16
URBROJ: 2137/1-02/03-11-1
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
7. ožujka 2011.
KLASA: 214-01/11-01/3
URBROJ: 2137/1-01/07-11-1
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak dipl.ing., v.r.
16.
17.
Na temelju članka 9. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
("Narodne novine" broj 35/94, 110/05. i 28/10) i članka 25. Statuta Koprivničko-križevačke županije
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 11. sjednici održanoj
3. ožujka 2011. donijela je
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na
11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Pregleda pokazatelja stanja
sigurnosti
u 2010. godini
na području Policijske uprave
koprivničko-križevačke
RJEŠENJE
o imenovanju Tima stručnjaka za izradu Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
i Plana zaštite od požara
za područje
Koprivničko-križevačke županije
I.
Za izradu nacrta Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i nacrta Plana zaštite od
požara za područje Koprivničko-križevačke županije,
imenuje se Tim stručnjaka i to:
a) voditelj Tima:
1. Stjepan Behin iz Koprivnice,
b) za članove Tima:
2. Valent Furmeg, dipl. ing. sigurnosti od požara,
iz Križevaca,
3. Marijan Kicivoj, dipl. ing. zaštite od požara, iz
Đurđevca,
4. Zlatko Vratić, dipl.ing. sigurnosti iz Koprivnice,
5. Slavko Tucaković, dipl. ing.zaštite od požara, iz
Koprivnice,
6. Zlatko Filipović, dipl.ing. arhitekture, iz Koprivnice.
I.
Prihvaća se Pregled pokazatelja stanja sigurnosti u 2010. godini na području Policijske uprave
koprivničko-križevačke, kojeg je izradila Policijska
uprava koprivničko-križevačka, od siječnja 2011. godine.
Pregled je sastavni dio ovog Zaključka i nalazi
se u prilogu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 210-01/11-01/1
URBROJ: 2137/1-02/04-11-2
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
II.
18.
Tim stručnjaka ima zadaću izraditi nacrt Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i
nacrt Plana zaštite od požara za područje Koprivničko-križevačke županije, a sukladno elementima iz
članka 7. Pravilnika o izradi Procjene ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na
11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
Z A K L J UČ A K
o usvajanju Izvješća o radu župana
Koprivničko-križevačke županije
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010.
godine
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 19
I.
III.
Usvaja se Izvješće o radu Župana Koprivničko
-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2010. KLASA: 022-05/11-02/2, URBROJ:
2137/1-01/01-11-1 od 15. veljače 2011. godine.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
KLASA: 300-01/11-01/1
URBROJ: 2137/1-02/03-11-1
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 022-05/11-02/2
URBROJ: 2137/1-01/01-11-1
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
19.
Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti
("Narodne novine" broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06,
60/08, 38/09. i 92/10) i članka 25. Statuta Koprivničko
-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na
11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog
interesa za
Koprivničko-križevačku županiju
I.
Utvrđuje se da su od posebnog interesa za
Koprivničko-križevačku županiju trgovačka društva:
− "Bistra" d.o.o. za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo
Đurđevac,
− PZC
VARAŽDIN d.d. za građevinarstvo,
održavanje i zaštitu cesta,
− "Ceste" d.d. za održavanje, zaštitu i rekonstrukciju
cesta, građevinarstvo i projektiranje Bjelovar,
− GEOPODRAVINA d.o.o. za koordinaciju provedbe programa upotrebe geotermalne energije na
lokaciji Kutnjak-Lunjkovec,
− PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Severozapadne Hrvatske.
II.
Donošenjem ovog Zaključka prestaje važiti
Zaključak o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 6/04).
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
20.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 8/09, 12/09. i 10/10), Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na
11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana razvoja socijalnih usluga
Koprivničko-križevačke županije za razdoblje
2011.-2014.
I.
Prihvaća se Plan razvoja socijalnih usluga
Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011.2014. KLASA: 550-01/11-01/8 URBROJ: 2137/107/03-11-1, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 550-01/11-01/8
URBROJ: 2137/1-07/03-11-2
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing.,v.r.
21.
Na temelju članka 52. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07) i članka 25. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 8/09, 12/09. i
10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011.
donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju okoliša
Koprivničko-križevačke županije 2006.-2010.
Stranica 20 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
I.
Prihvaća se Izvješća o stanju okoliša Koprivničko-križevačke županije 2006.-2010., kojeg je izradio Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije od
veljače 2011. godine.
Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu.
7. ožujka 2011.
23.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničko –
križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko–
križevačke županije“ broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska skupština Koprivničko–križevačke županije na
11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o
elementarnim nepogodama
tijekom 2010. godine
na području
Koprivničko – križevačke županije
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
I.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 351-01/10-01/39
URBROJ: 2137/01-06/08-11-29
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
Prihvaća se Informacija o elementarnim nepogodama tijekom 2010. godine na području Koprivničko–križevačke županije KLASA:920-11/11-01/01, URBROJ:2137/1-05/06-11-01.
II.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak dipl. ing., v.r.
Ovaj Zaključak objavit će se u „ Službenom
glasniku Koprivničko – križevačke županije“.
22.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije (“Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije
na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA:920-11/11-01/01
URBROJ:2137/1-05/06-11-4
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
osnovnih i srednjih škola
Koprivničko-križevačke županije za 2010. godinu
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl.ing.,v.r.
24.
I.
Prihvaća se Izvješće o radu osnovnih i
srednjih škola Koprivničko-križevačke županije za
2010. godinu (KLASA:602-01/11-01/01, URBROJ:
2137/1-08/02-11-1) koje je sastavni dio ovog
Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije
na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Informacije o realizaciji Projekata
„Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za
2009. godinu“ i
„Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje za
2009. godinu“
sa provedbom u 2010. godini
I.
KLASA: 602-01/11-01/01
URBROJ: 2137/1-08/02-11-2
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
Usvaja se Informacija o realizaciji Projekata
„Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za
2009. godinu“ i „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje za 2009. godinu“ sa provedbom u 2010.
godini, KLASA:302-02/10-01/23, URBROJ:2137/104/02-11/10.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 21
II.
I.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
Usvaja se „Izvješće o stanju i prijedlog zaštite
kulturne baštine Koprivničko-križevačke županije u
2010. godini” KLASA: 612-01/10-01/01, URBROJ:
2137-14-10 -30 od veljače 2011. godine, koje je sastavni dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 302-02/10-01/23
URBROJ: 2137/1-04/02-11/12
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak dipl.ing.,v.r.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
25.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na
11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Informacije o realizaciji
Plana poduzetničkih zona
Koprivničko-križevačke županije 2010. godine
I.
Usvaja se Informacija o realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije
2010.
godine,
KLASA:302-01/10-01/3,
URBROJ:2137/1-04/02-11/7.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 302-01/10-01/3
URBROJ:2137/1-04/02-11/9
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl.ing., v. r.
26.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 8/09, 12/09. i 10/10), Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na
11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o stanju i prijedlog
zaštite kulturne baštine
Koprivničko-križevačke županije
u 2010. godini
KLASA: 612 - 01/10 - 01/01
URBROJ: 2137–14–10 -32
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl.ing., v.r
27.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 8/09, 12/09. i 10/10), Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na
11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Popisa memorijalnih obilježja
Domovinskog rata
I.
Usvaja se „Popis memorijalnih obilježja Domovinskog rata” KLASA: 612-08/10-01/01, URBROJ:
2137–14–10–31 od 2010. godine, koje je sastavni
dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 612 - 08/10 - 01/01
URBROJ: 2137–14–10 -33
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl.ing., v.r.
Stranica 22 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
28.
Na temelju članaka 118. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne
novine” broj 87/08, 86/09, 92/10. i 105/10) i članka
25. Statuta Koprivničko-križevačke županije
(“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”
broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 11. sjednici održanoj
3. ožujka 2011. donijela je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog
odbora OŠ Koprivnički Bregi
o prihvaćanju darovanog zemljišta čk. br. 999/2
k.o. Koprivnički Bregi
I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog
odbora OŠ Koprivnički Bregi o prihvaćanju darovanog
zemljišta čk. br. 999/2 k.o. Koprivnički Bregi (KLASA:
602-02/10-01/4, URBROJ: 2137-76-10-01/288 od 9.
prosinca 2010. godine) kojom Osnovna škola Koprivnički Bregi prihvaća od Općine Koprivnički Bregi darovano zemljište čk. br. 999/2 voćnjak u Ulici Kralja
Tomislava ukupne površine 2.213 m2 upisano u zemljišno-knjižni uložak 874 u katastarskoj općini Koprivnički Bregi.
Općina Koprivnički Bregi daruje navedeno zemljište Osnovnoj školi Koprivnički Bregi bez naknade.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u
«Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije.»
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 602-02/10-01/87
URBROJ: 2137/1-08/02-11-4
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing.,v.r.
29.
Na temelju članaka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne
novine” broj 87/08, 86/09, 92/10. i 105/10) i članka
25. Statuta Koprivničko-križevačke županije
(“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”
broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 11. sjednici održanoj
3. ožujka 2011. donijela je
7. ožujka 2011.
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog
odbora OŠ Fran Koncelak Drnje
o prodaji školske zgrade i zemljišta u Gabajevoj
Gredi
I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora OŠ Fran Koncelak Drnje o prodaji školske zgrade i
zemljišta u Gabajevoj Gredi (KLASA: 602-02/1001/454, URBROJ: 2137/32-10-01 od 28.
prosinca 2010. godine) kojom se donosi odluka o prodaji nekretnina koje su upisane na katastarskoj čestici
broj 5795 i 5796, zemljišno-knjižni uložak broj 2285
katastarske općine Hlebine ukupne površine 817 čhv
koje se nalaze u Gabajevoj Gredi. Nekretnine se sastoje od kuće s dvorištem i gospodarskim zgradama,
te oranicom kod kuće.
Sredstva od prodaje nekretnina u Gabajevoj
Gredi upotrijebit će se za poboljšanje uvjeta rada u
Područnoj školi Hlebine, koja se nalazi u sastavu OŠ
Fran Koncelak Drnje.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije.»
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 602-02/11-01/3
URBROJ: 2137/1-08/02-11-3
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
30.
Na temelju članaka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne
novine” broj 87/08, 86/09, 92/10. i 105/10) i članka
25. Statuta Koprivničko-križevačke županije
(“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”
broj 8/09, 12/09. i 10/10) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 11. sjednici održanoj
3. ožujka 2011. donijela je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Zaključak Školskog
odbora OŠ Gola
o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja i
prijenosu prava vlasništva
I.
Daje se suglasnost na Zaključak Školskog
odbora OŠ Gola o raskidu Ugovora o osnivanju prava
građenja i prijenosu prava vlasništva
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
(KLASA: 602-02/11-01/34, URBROJ: 2137-73-11-02
od 15. veljače 2011. godine) kojim se daje suglasnost
ravnatelju škole za sporazumno raskidanje Ugovora o
pravu građenja (KLASA: 602-02/07-01/01, URBROJ:
2137/06-07-13 od 29. svibnja 2007. godine) sklopljenog s Općinom Gola, a čime se Općina Gola obvezuje bez naknade prenijeti pravo vlasništva nad zgradom školske športske dvorane koja se nalazi na
zemljištu kč. br. 49, zemljišno-knjižni uložak broj 2934
k.o. Gola u vlasništvu Osnovne škole Gola, na ime i u
korist Osnovne škole Gola.
Općina Gola nema pravo na naknadu zbog
raskida ugovora o pravu građenja niti zbog prestanka
prava građenja.
Broj 1 - Stranica 23
Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 11. sjednici održanoj 3. ožujka 2011. donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o razvrstavanju
bolničkih ustanova u kategorije sukladno
Pravilniku o uvjetima za razvrstavanje bolničkih
zdravstvenih ustanova u kategorije
I.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije.»
Prihvaća se Informacija o razvrstavanju
bolničkih ustanova u kategorije sukladno Pravilniku o
uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih
ustanova u kategorije KLASA: 510-05/11-01/2
URBROJ: 2137/1-07/01-11-1, koji je sastavni dio
ovog Zaključka.
II.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
II.
KLASA: 602-02/11-01/11
URBROJ: 2137/1-08/02-11-2
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 510-05/11-01/2
URBROJ: 2137/1-07/01-11-2
Koprivnica, 3. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
31.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.
Na temelju članka 25. Statuta Koprivničkokriževačke županije ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 8/09, 12/09. i 10/10),
AKTI ŽUPANA
1.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08) a na prijedlog pročelnika/ica upravnih tijela Koprivničkokriževačke županije Župan Koprivničko-križevačke
županije 7. siječnja 2011. utvrđuje sljedeći
PLAN
PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
U 2011. GODINI
I.
Planom prijma u službu u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Plan
prijma) utvrđuje se prijam službenika na neodređeno i
određeno vrijeme tijekom 2011. godine.
godine predviđeno je ukupno 85 radnih mjesta sa 92
izvršitelja, a popunjeno je 61 radno mjesto sa 67
izvršitelja.
III.
Sukladno predviđenim financijskim sredstvima
u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za
2011. godinu ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 14/10) planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta u upravnim tijelima
kako slijedi:
1. SLUŽBA UREDA ŽUPANA
−
1(jedan) namještenik/ica srednje stručne
spreme na radnom mjestu vozač-dostavljač,
2. STRUČNA SLUŽBA
−
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne spreme na radnom mjestu viši savjetnik/ica za
poslove Županijske skupštine,
II.
Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela
Koprivničko-križevačke županije KLASA: 023-01/1001/9, URBROJ: 2137/1-02/03-10-2 od 24. rujna 2010.
3. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN
−
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne spreme na radnom mjestu viši savjetnik/ica za
poreze,
Stranica 24 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
KOMUNALNE DJELATNOSTI
−
1 (jedan) službenik/ica, visoke stručne
spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik/ica za gospodarstvo,
5. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVOJ I TURIZAM
−
ne planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta,
6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
−
ne planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta,
7. ožujka 2011.
2.
Na temelju članka 36. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 8/09, 12/09. i 10/10) Župan
Koprivničko- križevačke županije, 10. siječnja 2011.
donio je
RJEŠENJE o izmjenama Rješenja
o imenovanju Županijskog partnerskog vijeća za
izradu Županijske razvojne strategije
Koprivničko- križevačke županije
I.
Sveukupan broj planiranih prijma u službu tijekom 2011. godine je 6 službenika/ice.
U Rješenju o imenovanju Županijskog partnerskog vijeća za izradu Županijske razvojne strategije
Koprivničko- križevačke županije („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“, broj 15/10) u točki
III. podtočki 2. riječi:“ Županijske skupštine“ brišu se.
U istoj točki podtočka 13. mijenja se i glasi:
„Željkica Oštrkapa-Međurečan, Hrvatska poljoprivredna komora, Područni odjel Koprivničko-križevačke
županije“.
U istoj točki podtočki 27. riječi: „Bolje sutra“,
zamjenjuju se riječima: „“Bolje sutra“ Grada Koprivnice“.
U istoj točki podtočki 28. riječi: „Dravski vukovi“, zamjenjuju se riječima: „ Drava dokumentacijski
centar“.
U istoj točki podtočka 32. mijenja se i glasi:
„Marija Sačer, Liga protiv raka Koprivničkokriževačke županije“.
IV.
II.
Ovim Planom prijma ne planira se prijam vježbenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke
županije tijekom 2011. godine.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko- križevačke županije“.
7. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU
SKRB
−
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne spreme na radnom mjestu stručni suradnik za
društvene djelatnosti, na nedređeno vrijeme,
8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU,
ZANOST I ŠPORT
−
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne
spreme na radnom mjestu viši stručni suradnik za provedbu kapitalnih projekata u
školstvu.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
V.
Temeljem ovog Plana prijma slobodna radnja
mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja za 2
(dva) radna mjesta i premještajem 4 (četiri) radna
mjesta.
KLASA: 300-01/10-01/6
URBROJ: 2137/1-02/04-11-14
Koprivnica, 10. siječnja 2011.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
VI.
Ovaj Plan prijma objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 112-01/11-01/01
URBROJ: 2137/1-02/03-11-1
Koprivnica, 7. siječnja 2011.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
3.
Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama
(“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08),
članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne
novine” broj 150/08, 71/10, 139/10. i 22/11) i članka
36. Statuta Koprivničko-križevačke županije
(“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”
broj 8/09, 12/09. i 10/10) Župan Koprivničkokriževačke županije 24. veljače 2011. donio je
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i
dopuna Statuta
Zavoda za javno zdravstvo Koprivničkokriževačke županije
I.
Daje se suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Zavoda za javno zdravstvo Koprivničkokriževačke županije URBROJ:2137-19-209/2011, koji
je utvrdilo Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo
Koprivničko-križevačke županije na 14. sjednici održanoj 15. veljače 2011. godine.
Broj 1 - Stranica 25
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije.”
KLASA: 510-09/11-01/2
URBROJ: 2137/1-07/01-11-2
Koprivnica, 24. veljače 2011.
ŽUPAN:
Darko Koren ing. građ., v.r.
OPĆINA DRNJE
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
III.
1.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08) i članka
40. Statuta Općine Drnje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09. i 14/09), općinski načelnik Općine Drnje 3. siječnja 2011. utvrđuje
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Drnje
za 2011. godinu
I.
U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 3.
siječnja 2011. godine zaposlena su 2 službenika na
neodređeno vrijeme, 2 namještenika na neodređeno
vrijeme i 1 namještenik na određeno vrijeme.
−
−
−
−
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Drnje za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se:
−
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drnje
(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel),
−
potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme,
−
potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne
spreme i struke,
−
potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme zbog povećanog opsega
posla
II.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta
popunjavat će se putem javnog natječaja.
Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji se
objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna
mjesta prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drnje i osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Drnje za 2011. godinu.
−
Utvrđuje se:
potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2011. godinu - 0,
potreban broj namještenika na neodređeno
vrijeme za 2011. godinu – 1,
potreban broj vježbenika za 2011. godinu - 0,
potreban broj službenika na određeno vrijeme
za 2011. godinu – 0,
potreban broj namještenika na određeno vrijeme za 2011. godinu – 0.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
IV.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE DRNJE
KLASA: 112-01/11-01/01
URBROJ: 2137/04-11-1
Drnje, 3. siječnja 2011.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Slavko Loth,v.r.
Stranica 26 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
OPĆINA ĐELEKOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Đelekovec ("Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije" broj 9/09), Općinsko vijeće Općine
Đelekovec na 18. sjednici održanoj 21. veljače 2011.
donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za
2010. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Đelekovec za 2010. godinu
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 18/09. i 17/10) (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je kako slijedi:
Plan za 2010.
Izvršenje I.-XII. 2010.
Indeks
A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
1.814.750,00
1.620.070,71
89
1.200,00
2.674.823,26
>1000
1.281.640,00
3.969.878,26
310
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
581.160,00
581.165,73
100
Razlika višak/manjak
-46.850,00
-256.150,02
547
0,00
0,00
0
24.000,00
24.000,00
100
-24.000,00
-24.000,00
100
70.850,00
70.851,10
100
70.850,00
-209.298,92
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
B) RAČUNA ZADUŽIVANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Neto zaduživanje/financiranje
C) VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA
Preneseni iz protekle godine
Višak/manjak + Neto zaduživanje/financiranje+
však prihoda i primitaka prenesenih iz protekle godine
Članak 2.
Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu
finaciranja za 2010. godinu ostvareni su kako slijedi:
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA
PLAN ZA 2010.
OSTVARENO INDEKS
U 2010.
237
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 1.815.950,00 4.294.893,97 6
Prihodi poslovanja
1.814.750,00
1.620.070,71
89
61
Prihodi od poreza
1.209.550,00
1.184.489,60
98
611
Porez i prirez na dohodak
1.134.850,00
1.113.649,25
98
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
6112
Broj 1 - Stranica 27
1.213.850,00
1.196.813,05
99
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
64.000,00
65.765,67
103
6113
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
11.000,00
12.213,47
111
6114
Porez i prirez na dohodak od kapitala
9.000,00
9.117,68
101
6117
Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi
-163.000,00
-170.260,62
104
613
Porezi na imovinu
48.600,00
46.445,67
96
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu
4.600,00
4.562,00
99
6134
Povremeni porezi na imovinu
44.000,00
41.883,67
95
614
Porezi na robu i usluge
26.100,00
24.394,68
93
6142
Porez na promet
14.000,00
12.352,59
88
6145
Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
12.100,00
12.042,09
100
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
116.150,00
171.594,57
148
633
Pomoći iz proračuna
116.150,00
171.594,57
148
6331
Tekuće pomoći iz proračuna
16.150,00
71.594,57
443
6332
Kapitalne pomoći iz proračuna
100.000,00
100.000,00
100
64
Prihodi od imovine
127.550,00
121.948,78
96
641
Prihodi od financijske imovine
4.600,00
4.745,14
103
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
2.300,00
2.457,99
107
6414
Prihodi od zateznih kamata
2.300,00
2.287,15
99
642
Prihodi od nefinancijske imovine
122.950,00
117.203,64
95
6421
Naknade za koncesije
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
15.400,00
15.401,00
100
105.000,00
99.176,35
94
6423
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
2.550,00
2.626,29
103
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima
211.500,00
142.037,76
67
651
Administrativne (upravne) pristojbe i naknade
20.000,00
20.400,02
102
6512
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
19.500,00
19.940,00
102
6513
Ostale upravne pristojbe
500,00
460,02
92
652
Prihodi po posebnim propisima
191.500,00
121.637,74
64
6523
120.500,00
103.417,16
86
6526
Komunalni doprinos i druge naknade utvrđene posebnim
zakonom
Ostali nespomenuti prihodi
71.000,00
18.220,58
26
66
Ostali prihodi
150.000,00
0,00
0
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opć države
150.000,00
0,00
0
6632
Kapitalne donacije
150.000,00
0,00
0
7
Prihodi od prodaje imovine
1.200,00
2.674.823,26
0
71
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
1.200,00
1.165,00
97
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine
1.200,00
1.165,00
97
7111
Zemljište
1.200,00
1.165,00
97
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
0,00
2.673.658,26
0
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
0,00
2.673.658,26
0
7214
Ostali građevinski objekti
0,00
2.673.658,26
0
Stranica 28 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
UKUPNO RASHODI I IZDACI
1.886.800,00
4.575.043,99
242
3
Rashodi i izdaci
1.281.640,00
3.969.878,26
310
31
Rashodi za zaposlene
281.000,00
282.962,12
101
311
Plaće
229.500,00
229.380,75
100
3111
Plaće za redovan rad
229.500,00
229.380,75
100
312
Ostali rashodi za zaposleni
13.000,00
14.127,99
109
3121
Ostali rashodi za zaposlene
13.000,00
14.127,99
109
313
Doprinosi na plaće
38.500,00
39.453,38
102
3132
Doprinos za zdravstveno osiguranje
34.600,00
35.553,87
103
3133
Doprinos za zapošljavanje
3.900,00
3.899,51
100
32
Materijalni rashodi
467.530,00
475.086,65
102
321
Naknade troškova zaposlenima
20.430,00
20.319,69
99
3211
Službena putovanja
3212
Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
4.600,00
4.595,60
100
14.200,00
14.094,09
99
1.630,00
1.630,00
100
105.380,00
106.941,26
101
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
18.000,00
17.802,06
99
3223
Energija
81.000,00
83.209,29
103
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
5.000,00
4.550,65
91
3225
Sitni inventar
1.380,00
1.379,26
100
323
Rashodi za usluge
236.000,00
238.773,57
101
3231
Usluge telefona, pošte, prijevoza
14.500,00
14.647,74
101
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
62.050,00
61.976,73
100
3233
Usluge promidžbe i informiranja
17.000,00
16.978,10
100
3234
Komunalne usluge
61.750,00
62.849,06
102
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
500,00
492,00
98
3237
3238
329
3291
Intelektualne i ostale usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično
79.200,00
1.000,00
105.720,00
75.000,00
80.845,94
984,00
109.052,13
78.896,77
102
98
103
105
3292
3293
3299
34
343
3431
3433
3434
36
363
3631
37
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
720,00
20.000,00
10.000,00
12.750,00
12.750,00
10.000,00
100,00
2.650,00
210.580,00
210.580,00
210.580,00
112.580,00
722,16
20.358,80
9.074,40
13.153,07
13.153,07
10.170,48
111,20
2.871,39
215.914,74
215.914,74
215.914,74
111.868,29
100
102
91
103
103
102
111
108
103
103
103
99
371
Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja
23.680,00
23.688,00
100
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 29
3712
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
23.680,00
23.688,00
100
372
3722
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
88.900,00
88.900,00
88.180,29
88.180,29
99
99
38
381
3811
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
197.200,00
197.200,00
197.200,00
2.870.893,39
197.235,13
197.235,13
1456
100
100
386
3861
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći kred. i ost. fin. ins. te trgovačkim
društvima u jav. sektoru
0,00
0,00
2.673.658,26
2.673.658,26
0
0
100
100
4
42
581.160,00
568.860,00
581.165,73
568.868,81
421
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
551.260,00
551.271,82
100
4212
4214
Poslovni objekti
Ostali građevinski objekti
89.750,00
461.510,00
89.752,40
461.519,42
100
100
422
4221
4227
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
5.600,00
3.600,00
2.000,00
5.596,99
3.599,00
1.997,99
100
100
100
426
4264
Nematerijalna proizvedena imovina
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
100
100
12.300,00
12.296,92
100
12.300,00
12.300,00
12.296,92
12.296,92
100
100
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u
javnom sektoru
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom
sektoru
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
100
100
100
24.000,00
24.000,00
100
45
451
4511
5
53
532
5321
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Izvršenje Proračuna po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija) po programima, aktivnostima i
projektima je sljedeće:
RAZDJEL 001 - OPĆINSKO VIJEĆE
207.770,00
2.886.649,59
1389
Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge
Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga
predstavničkog tijela
207.770,00
2.886.649,59
1389
Aktivnost: Predstavničko i izvršno tijelo
183.700,00
188.991,33
103
183.700,00
188.991,33
103
181.770,00
186.991,33
103
3.050,00
3.050,60
100
3211 Službena putovanja
3.050,00
3.050,60
100
323 Rashodi za usluge
73.000,00
74.888,60
103
3233 Usluge promidžbe i informiranja
17.000,00
16.978,10
100
3237 Intelektualne i osobne usluge
56.000,00
57.910,50
103
105.720,00
109.052,13
103
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Stranica 30 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, popvjerenstava i slično
3292 Premije osiguranja
75.000,00
7. ožujka 2011.
78.896,77
105
720
722,16
100
3293 Reprezentacija
20.000,00
20.358,80
102
3299 Ostali nespomenuti rashodi
10.000,00
9.074,40
91
38 Ostali rashodi
2.000,00
2.000,00
100
381 Tekuće donacije
2.000,00
2.000,00
100
2.000,00
2.000,00
100
24.000,00
24.000,00
100
24.000,00
24.000,00
100
24.000,00
24.000,00
100
24.000,00
24.000,00
100
24.000,00
24.000,00
100
0,00
2.673.658,26
0
0,00
2.673.658,26
0
0,00
2.673.658,26
0
3811 Tekuće donacije u novcu - pokroviteljstva
Aktivnost: Dokapitalizacija trg. društva Glas Podravine
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
53 Izdaci za dionic e i udjele u glavnici
532 Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom
sektoru
5321 Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru
Projekt: Donacija dugotrajne imovine
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći
0,00
2.673.658,26
0
0,00
2.673.658,26
0
1.679.030,00
1.626.763,36
97
GLAVA 01: Jedinstveni upravni odjel
Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge
Program 01: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela
437.310,00
441.848,88
101
437.010,00
441.541,88
101
Aktivnost 01: Administrativno tehničko i stručno
osoblje
414.310,00
419.294,25
101
414.310,00
281.000,00
229.500,00
229.500,00
419.294,25
282.962,12
229.380,75
229.380,75
101
101
100
100
312 Ostali rashodi za zaposlene
3121 Ostali rashodi za zaposlene
13.000,00
13.000,00
14.127,99
14.127,99
109
109
313 Doprinosi na plaće
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje
3133 Doprinos za zapošljavanje
38.500,00
34.600,00
3.900,00
39.453,38
35.553,87
3.899,51
102
103
100
120.560,00
17.380,00
1.550,00
14.200,00
1.630,00
123.179,06
17.269,09
1.545,00
14.094,09
1.630,00
102
99
100
99
100
54.380,00
55.982,34
103
18.000,00
35.000,00
1.380,00
17.802,06
36.801,02
1.379,26
99
105
100
3861 Kapitalne pomoći kred. i ost. fin. ins. te trgovačkim društvima u jav. sektoru
RAZDJEL 002 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
3 Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
3111 Plaće za redovan rad
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
3211 Službena putovanja
3212 Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
322 Rashodi za materijal i energiju i ostali materijalni
rashodi
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223 Energija
3225 Sitni inventar i auto gume
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
323 Rashodi za usluge
3231 Usluge telefona, pošte, prijevoza
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i
opreme
3234 Komunalne usluge 48.800,00
14.500,00
7.400,00
Broj 1 - Stranica 31
49.927,63
14.647,74
7.423,59
102
101
100
2.700,00 3.936,86 146 3237 Intelektualne i osobne usluge
3238 Ostale računalne usluge
23.200,00
1.000,00
22.935,44
984,00
99
98
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi
12.750,00
12.750,00
10.000,00
100,00
2.650,00
13.153,07
13.153,07
10.170,48
111,20
2.871,39
103
103
102
111
108
5.600,00
5.596,99
100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
4221 Uredska oprema i namještaj
4227 Strojevi
5.600,00
5.600,00
5.600,00
3.600,00
2.000,00
5.596,99
5.596,99
5.596,99
3.599,00
1.997,99
100
100
100
100
100
Kapitalni projekt 02: Prostorni plan
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Nematerijalna proizvedena imovina
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
100
100
100
100
100
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.000,00
5.000,00
4.650,64
4.650,64
4.650,64
4.550,65
4.550,65
91
91
91
91
91
100,00
100,00
300,00
99,99
99,99
100
100
307,00
102
Kapitalni projekt 01: Dodatna ulaganja na objektima
u vlasništvu općine
300,00
307,00
102
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
300,00
300,00
307,00
307,00
102
102
300,00
300,00
307,00
307,00
102
102
60.500,00
60.500,00
60.500,00
60.500,00
60.500,00
60.500,00
60.500,00
60.500,00
60.500,00
60.500,00
100
100
100
100
100
Kapitalni projekt 01: Nabava opreme za potrebe rada JUO
Aktivnost 02: Održavanje strojeva i opreme - kom
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
323 Rashodi za usluge
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Program 02: Dodatna ulaganja
GLAVA 02: Vatrogastvo i civilna zaštita
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost
Program 01: Zaštita od požara
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti
3 Rashodi poslovanja
Stranica 32 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
38 Ostali rashodi
60.500,00
60.500,00
100
381 Tekuće donacije
60.500,00
60.500,00
100
60.500,00
60.500,00
100
GLAVA 03: Komunalna infrastruktura
Funkcijska klasifikacija: Ekonomski poslovi
Program 01: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Aktivnost 01: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
3223 Energija
583.660,00
583.842,00
100
121.650,00
121.830,58
100
73.500,00
73.500,00
73.500,00
41.500,00
41.500,00
73.699,36
73.699,36
73.699,36
41.816,71
41.816,71
100
100
100
101
101
323 Rashodi za usluge
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
32.000,00
32.000,00
31.882,65
31.882,65
100
100
15.750,00
15.744,00
100
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Aktivnost 03: Čišćenje snijega po nerazvrstanim
cestama
15.750,00
15.750,00
15.750,00
15.750,00
15.744,00
15.744,00
15.744,00
15.744,00
100
100
100
100
16.100,00
16.162,20
100
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3234 Komunalne usluge
16.100,00
16.100,00
16.100,00
16.100,00
16.162,20
16.162,20
16.162,20
16.162,20
100
100
100
100
Aktivnost 04: Održavanje javnih zelenih površina i
groblja
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
3223 Energija
16.300,00
16.225,02
100
16.300,00
16.300,00
4.500,00
4.500,00
16.225,02
16.225,02
4.591,56
4.591,56
100
100
102
102
323 Rashodi za usluge
3232 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3234 Komunalne usluge
Program 02: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
11.800,00
6.800,00
5.000,00
11.633,46
6.826,50
4.806,96
99
100
96
460.650,00
460.658,42
100
Kapitalni projekt 01: Izgradnja vodoopskrbnog sustava u naselju Imbriovec
460.650,00
460.658,42
100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4214 Ostali građevinski objekti
460.650,00
460.650,00
460.658,42
460.658,42
100
100
460.650,00
460.650,00
460.658,42
460.658,42
100
100
1.360,00
1.353,00
99
500,00
492,00
98
3811 Tekuće donacije u novcu
Aktivnost 02: Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva
Program 03: program zaštite okoliša
Aktivnost 01: Higijeničarska služba
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3 Rashodi poslovanja
Broj 1 - Stranica 33
500,00
492,00
98
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
500,00
500,00
500,00
492,00
492,00
492,00
98
98
98
Kapitalni projekt 01: Sanacija odlagališta otpada
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
421 Građevinski objekti
4214 Ostali građevinski objekti
860,00
861,00
100
860,00
860,00
861,00
861,00
100
100
860,00
860,00
861,00
861,00
100
100
327.530,00
331.259,14
101
294.330,00
190.580,00
190.580,00
190.580,00
292.717,98
190.573,58
190.573,58
190.573,58
99
100
100
100
190.580,00
190.580,00
190.573,58
190.573,58
100
100
14.000,00
12.392,00
89
14.000,00
14.000,00
12.392,00
12.392,00
89
89
14.000,00
12.392,00
89
14.000,00
89.750,00
12.392,00
89.752,40
89
100
89.750,00
89.750,00
89.752,40
89.752,40
100
100
89.750,00
89.750,00
89.752,40
89.752,40
100
100
33.200,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
38.541,16
25.341,16
25.341,16
25.341,16
116
127
127
127
20.000,00
20.000,00
25.341,16
25.341,16
127
127
13.200,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
100
100
100
13.200,00
13.200,00
100
GLAVA 04: Predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje
Funkcijska klasifikacija 09 - Obrazovanje
Program 01: Program predškolskog odgoja
Aktivnost 01: Predškolski odgoj
3 Rashodi poslovanja
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
363 Pomoći unutar opće države
3631 Tekuće pomoći unutar opće države
Aktivnost 02: Potpore roditeljima za boravak
djece u vrtiću
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Kapitalni projekt 01: Dovršetak izgradnje dječjeg vrtića
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
421 Građevinski objekti
4212 Poslovni objekti
Program 02: Osnovno školstvo
Aktivnost 01: Poboljšanje uvjeta školovanja
3 Rashodi poslovanja
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
363 Pomoći unutar opće države
3631 Tekuće pomoći unutar opće države - natjecanja i
sl.
Aktivnost 02:Sufinanciranje prehrane učenika
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Stranica 34 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
7. ožujka 2011.
13.200,00
13.200,00
100
61.630,00
0,00
0
61.630,00
61.631,04
100
Aktivnost: Poslovi deratizacije
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3234 Komunalne usluge
Aktivnost: Sufinanciranje cijepiva protiv virusa
HPV
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
37.950,00
37.950,00
37.950,00
37.950,00
37.950,00
23.680,00
37.943,04
37.943,04
37.943,04
37.943,04
37.943,04
23.688,00
100
100
100
100
100
100
23.680,00
23.680,00
23.688,00
23.688,00
100
100
23.680,00
23.688,00
100
23.680,00
23.688,00
100
GLAVA 06: Programska djelatnost kulture
Funkcijska klasifikacija 08 - Rekreacija, kultura,
religija
Program 01: Program javnih potreba u kulturi
Aktivnost: Redovna djelatnost udruga i društava
u kulturi
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
39.400,00
39400
39.400,00
39.400,00
100
100
39.400,00
39.400,00
39.400,00
39.400,00
100
100
39.400,00
39.400,00
39.400,00
39.400,00
39.400,00
39.400,00
39.400,00
39.400,00
100
100
100
100
97.000,00
97000
97.025,05
97.025,05
100
100
97.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
97.025,05
85.035,13
85.035,13
85.035,13
85.035,13
85.035,13
100
100
100
100
100
100
12.000,00
11.989,92
100
12.000,00
12.000,00
11.989,92
11.989,92
100
100
12.000,00
12.000,00
11.989,92
11.989,92
72.000,00
72.888,29
100
100
101
72000
72.000,00
18.550,00
72.888,29
72.888,29
18.541,59
101
101
100
18.550,00
18.541,59
100
GLAVA 05: Javne potrebe i usluge u zdravstvu
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo
Program 01: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
GLAVA 07: Programska djelatnost športa
Funkcijska klasifikacija 08 - Rekreacija, kultura,
religija
Program 01: Program javnih potreba u športu
Aktivnost: Djelatnost športskih društava
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
Kapitalni projekt: Uvođenje vod. Instalacija u
športski objekt
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
GLAVA 08: Programska djelatnost socijalne skrbi
Funkcijska klasifikacija 10 - socijalna zaštita
Program 01: Program socijalne skrbi
Aktivnost: Financiranje troškova gerontodomačice
3 Rashodi poslovanja
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 35
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
18.550,00
18.541,59
100
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
18.550,00
18.541,59
100
18.550,00
18.541,59
100
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.012,42
7.012,42
7.012,42
100
100
100
7.000,00
7.012,42
100
7.000,00
7.012,42
100
16.150,00
16.150,00
16.150,00
16.150,00
16.150,00
16.150,00
100
100
100
16.150,00
16.150,00
100
16.150,00
16.150,00
100
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.884,28
20.884,28
20.884,28
104
104
104
20.000,00
20.884,28
104
20.000,00
10.300,00
20.884,28
10.300,00
104
100
10.300,00
10.300,00
10.300,00
3.000,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
3.000,00
100
100
100
100
3811 Tekuće donacije u novcu - Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije
2.800,00
2.800,00
100
3811 Tekuće donacije u novcu - Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije
2.000,00
2.000,00
100
500,00
500,00
100
2.000,00
2.000,00
100
Aktivnost: Nabava dječjih darova
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: Pomoć u naravi - ogrijev
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: Ostale naknade iz proračuna
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: Humanitarna skrb kroz udruge građana
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu - UHDDR "Miroslav Gašparić"
3811 Tekuće donacije u novcu - Udruga Hrvatski domobran
3811 Tekuće donacije u novcu - Društvo naša djeca
Članak 4.
Ostvareni manjak prihoda i primitaka u svoti
209.298,92 kuna podmirit će se iz Proračuna Općine
Đelekovec za 2011. godinu.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 5.
Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ĐELEKOVEC
KLASA: 400-05/11-01/01
URBROJ: 2137/05-11-1
Đelekovec, 21. veljače 2011.
PREDSJEDNIK
Srečko Đureta, v.r.
Stranica 36 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
3.
2.
Na temelju članka 84. stavka 2. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(„Narodne novine“ broj 114/10) i članka 31. Statuta
Općine Đelekovec („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Đelekovec na 18. sjednici održanoj 21. veljače
2011. donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja
Općine Đelekovec za 2010. godinu
Na temelju članka 31. Statuta Općine Đelekovec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Đelekovec na
18. sjednici održanoj 21. veljače 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u predškolskom
odgoju na području Općine Đelekovec u 2010.
godini
I.
Članak 1.
Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Đelekovec za 2010. godinu (u daljnjem tekstu:
Odluka) utvrđuje se raspodjela rezultata poslovanja
Proračuna Općine Đelekovec za 2010. godinu, kojeg
čini stanje na osnovnim računima podskupine 922
višak/manjak prihoda na dan 31. prosinca 2010. godine i to:
−
−
−
92221 - manjak prihoda poslovanja u svoti
2.278.956,45 kuna,
92212 - višak prihoda od financijske imovine u
svoti 2.093.657,53 kune,
92223 - manjak primitaka od financijske imovine u svoti 24.000,00 kuna.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Đelekovec u 2010. godini, KLASA: 601-01/1101/01, URBROJ: 2137/05-11-1 od 10. siječnja 2011.
godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ĐELEKOVEC
Članak 2.
Višak prihoda od nefinancijske imovine u svoti
2.093.657,53 kuna raspodjeljuje se za pokriće dijela
manjka prihoda poslovanja u svoti 2.093.657,53 kuna.
Ostatak manjka prihoda poslovanja u svoti
185.298,92 kuna i manjak primitaka od financijske
imovine u svoti 24.000,00 kuna pokrit će se iz prihoda
poslovanja Proračuna Općine Đelekovec u 2011. godini.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ĐELEKOVEC
KLASA: 400-01/11-01/01
URBROJ: 2137/05-11-1
Đelekovec, 21. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Srećko Đureta, v.r.
KLASA: 601-01/11-01/01
URBROJ: 2137/05-11-2
Đelekovec, 21. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Srečko Đureta, v.r.
4.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Đelekovec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Đelekovec na
18. sjednici održanoj 21. veljače 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u socijalnoj
skrbi na području Općine Đelekovec
u 2010. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Đelekovec u 2010. godini, KLASA: 550-05/11-01/01,
URBROJ: 2137/05-11-1 od 10. siječnja 2011. godine.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
6.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Đelekovec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Đelekovec na
18. sjednici održanoj 21. veljače 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području
Općine Đelekovec u 2010. godini
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-Križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ĐELEKOVEC
KLASA: 550-05/11-01/01
URBROJ: 2137/05-11-2
Đelekovec, 21. veljače 2011
PREDSJEDNIK:
Srečko Đureta, v.r.
Broj 1 - Stranica 37
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Đelekovec u 2010. godini, KLASA: 363-01/11-01/02,
URBROJ: 2137/05-11-1 od 10. siječnja 2011. godine.
II.
5.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Đelekovec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Đelekovec na
18. sjednici održanoj 21. veljače 2011. donijelo je
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Đelekovec u 2010. godini
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Đelekovec u 2010. godini, KLASA:
363-01/11-01/01, URBROJ: 2137/05-11-1 od 10. siječnja 2011. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ĐELEKOVEC
KLASA: 363-01/11-01/01
URBROJ: 2137/05-11-2
Đelekovec, 21. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Srečko Đureta, v.r.
III.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ĐELEKOVEC
KLASA: 363-01/11-01/02
URBROJ: 2137/05-11-2
Đelekovec, 21. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Srečko Đureta, v.r.
7.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Đelekovec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Đelekovec na
18. sjednici održanoj 21. veljače 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u športu
na području Općine Đelekovec u 2010. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Đelekovec u
2010. godini, KLASA: 620-01/11-01/01, URBROJ:
2137/05-11-1 od 10. siječnja 2011. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
Stranica 38 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
7. ožujka 2011.
KLASA: 612-01/11-01/01
URBROJ: 2137/05-11-2
Đelekovec, 21. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Srečko Đureta, v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ĐELEKOVEC
9.
KLASA: 620-01/11-01/01
URBROJ: 2137/05-11-2
Đelekovec, 21. veljače 2011.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Đelekovec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Đelekovec na
18. sjednici održanoj 21. veljače 2011. donijelo je
PREDSJEDNIK:
Srečko Đureta, v.r.
8.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Đelekovec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Đelekovec na
18. sjednici održanoj 21. veljače 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Đelekovec u 2010. godini
I.
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi
na području Općine Đelekovec u 2010. godini
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Đelekovec u 2010. godini, KLASA: 21401/11-01/01, URBROJ: 2137/05-11-1 od 10. siječnja
2011. godine.
I.
II.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Đelekovec u
2010. godini, KLASA: 612-01/11-01/01, URBROJ:
2137/05-11-1 od 10. siječnja 2011. godine.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ĐELEKOVEC
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
KLASA: 214-01/11-01/01
URBROJ: 2137/05-11-2
Đelekovec, 21. veljače 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ĐELEKOVEC
PREDSJEDNIK:
Srečko Đureta, v.r.
OPĆINA GOLA
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
I.
1.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08) i članka
46. Statuta Općine Gola ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/09), općinski načelnik Općine Gola 3. veljače 2011. utvrđuje
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Gola za 2011. godinu
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni
upravni odjel Općine Gola za 2011. godinu (u
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se:
− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu,
− potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme,
− potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme zbog povećanog opsega
posla.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
II.
−
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta
popunjavat će se putem javnog natječaja.
Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno
vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
−
−
−
Broj 1 - Stranica 39
potreban broj namještenika na neodređeno vrijeme za 2011. godinu – 0
potreban broj službenika na određeno vrijeme
za 2011. godinu – 0
potreban broj namještenika na određeno vrijeme za 2011. godinu – 0
vježbenici – 1.
Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna
mjesta prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gola i osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Gola za 2011. godinu.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije“, a primjenjuje se od
dana donošenja.
III.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GOLA
U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1.
siječnja 2011. godine zaposleno je na neodređeno
vrijeme 3 službenika i 2 namještenika.
IV.
KLASA: 100-01/11- 01/01
URBROJ: 2137/06-11-1
Gola, 3. veljače 2011.
Utvrđuje se:
−
potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2011. godinu – 0
OPĆINSKI NAČELNIK:
dr. Stjepan Milinković, v.r.
OPĆINA GORNJA RIJEKA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
(''Narodne novine'' broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Gornja Rijeka (''Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije'' broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 20. sjednici održanoj 21. veljače
2011. donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Gornja Rijeka za 2011. godinu
Članak 1.
U Proračunu Općine Gornja Rijeka za 2011.
godinu (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije'' broj 16/10) članak 1. mijenja se i glasi:
“Proračun Općine Gornja Rijeka za 2011. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:
Plan 2011.godina Poveč./smanj.
Novi plan
u kunama
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
B) RAČUN FINACIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
3.418.600,00
2.150.500,00
1.268.100,00
543.000,00
16.000,00
527.000,00
3.961.600,00
2.166.500,00
1.795.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00''.
Stranica 40 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
“Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda
i Računu financiranja za 2011. godinu, kako slijedi:
Konto
Ukupni prihodi
Prihodi/primici i rashodi/izdaci
6
Prihodi poslovanja
61
611
613
614
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
1.390.000,00
1.330.000,00
35.000,00
25.000,00
51.000,00
51.000,00
0,00
0,00
1.441.000,00
1.381.000,00
35.000,00
25.000,00
63
1.670.000,00
492.000,00
2.162.000,00
633
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar općeg proračuna
Pomoći iz proračuna
1.670.000,00
492.000,00
2.162.000,00
64
641
642
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
57.000,00
13.000,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
57.000,00
13.000,00
44.000,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
210.800,00
0,00
210.800,00
651
652
653
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
5.800,00
5.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
5.000,00
200.000,00
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
1.000,00
0,00
1.000,00
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
1.000,00
0,00
1.000,00
67
671
Prihodi iz proračuna
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
68
683
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Ostali prihodi
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
81.800,00
45.000,00
0,00
0,00
81.800,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
Izvor sredstava: OPĆINSKA KNJIŽNICA S.R.ERDODY
6
Prihodi poslovanja
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
63
unutar općeg proračuna
633
Prihodi iz proračuna
64
641
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
3.418.600,00
543.000,00
Plan 2011.
Poveć./smanj.
godina
3.336.800,00
543.000,00
3.961.600,00
Novi plan
3.879.800,00
7. ožujka 2011.
65
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi po posebnim propisima
Broj 1 - Stranica 41
5.700,00
0,00
5.700,00
5.700,00
0,00
5.700,00
31.000,00
0,00
31.000,00
31.000,00
0,00
31.000,00
Ukupni rashodi
3.418.600,00
543.000,00
3.961.600,00
3
31
311
312
313
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
2.150.500,00
330.500,00
273.000,00
13.500,00
44.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.166.500,00
330.500,00
273.000,00
13.500,00
44.000,00
32
321
322
323
324
329
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.568.700,00
32.500,00
143.800,00
1.067.900,00
23.000,00
301.500,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.578.700,00
32.500,00
143.800,00
1.077.900,00
23.000,00
301.500,00
34
343
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
11.500,00
11.500,00
0,00
0,00
11.500,00
11.500,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
97.300,00
0,00
97.300,00
372
Ostale naknade građanima i kučanstvima iz
proračuna
97.300,00
0,00
97.300,00
38
381
383
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kazne, penali i naknade štete
142.500,00
142.000,00
500,00
6.000,00
6.000,00
0,00
148.500,00
148.000,00
500,00
4
41
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
Nematerijalna imovina
1.268.100,00
240.000,00
527.000,00
20.000,00
1.795.100,00
260.000,00
160.000,00
80.000,00
20.000,00
0,00
180.000,00
80.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Nematerijalna proizvedena imovina
1.028.100,00
507.000,00
1.535.100,00
385.000,00
96.000,00
35.000,00
512.100,00
492.000,00
0,00
0,00
15.000,00
877.000,00
96.000,00
35.000,00
527.100,00
652
66
661
411
412
42
421
422
424
426
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih
usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih
usluga
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi:
''Programi s kapitalnim i tekućim projektima korisnika Proračuna nalaze se u prilogu Proračuna. Rashodi i izdaci u svoti 3.961.600,00 kuna raspoređuju se proračunskim korisnicima za aktivnosti, tekuće i kapitalne
projekte u okviru određenih programa, kako slijedi:
Stranica 42 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Ukupni rashodi
Konto
Prihodi/primici i rashodi/izdaci
3.418.600,00
7. ožujka 2011.
543.000,00
Plan 2011. godina Poveč./smanj.
Razdjel 001 IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA
340.400,00
3.961.600,00
Novi Plan
16.000,00
356.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294.000,00
292.000,00
20.000,00
22.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
245.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
Glava 01 IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge
Glavni program A 01 IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA
Program 100 IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
426
Aktivnost A 100001 Djelatnost izvršnog i predstavničkog tijela
Rashodi poslovanja
294.000,00
Materijalni rashodi
292.000,00
Rashodi za usluge
20.000,00
Naknade troškova osobama izvan radnog
22.000,00
odnosa
Ostali nespomenuti rashodi - PRORAČUNSKA
5.000,00
ZALIHA
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
245.000,00
Naknade građanima i kučanstvima na temelju
1.000,00
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kučanstvima iz
1.000,00
proračuna
Ostali rashodi
1.000,00
Tekuće donacije
1.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
2.000,00
imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
2.000,00
0,00
2.000,00
3
32
323
Aktivnost A 100002 Informiranje i odnosi s
javnošću
Korisnik: Radio Križevci
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3
32
323
Aktivnost A 100003 Križevački vjesnik
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
8.400,00
8.400,00
8.400,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
3
38
381
Aktivnost A 100004 LAG
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
4.000,00
4.000,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3
32
323
Projekt T 100001 Izmjene i dopune Prostornog plana
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
3
32
323
324
329
329
37
372
38
381
4
42
7. ožujka 2011.
3
32
323
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Projekt T 100002 Zastava i grb
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glava 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge
Glavni program A 02 REDOVNA DJELATNOST
Program 101 REDOVNA DJELATNOST
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
4
42
422
Aktivnost A 101001 Administracija
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Postrojenja i oprema
Razdjel 003 GOSPODARSTVO
Glava 01 GOSPODARSKE DJELATNOSTI
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi
Glavni program A 03 RAZVOJ GOSPODARSTVA
Broj 1 - Stranica 43
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
456.000,00
0,00
456.000,00
455.000,00
235.000,00
190.000,00
10.000,00
35.000,00
210.000,00
30.000,00
65.000,00
110.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
455.000,00
235.000,00
190.000,00
10.000,00
35.000,00
210.000,00
30.000,00
65.000,00
110.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
431.000,00
20.000,00
451.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
Program 102 GOSPODARSTVO
3
38
381
Aktivnost A 102001 Turističke manifestacije po odluci načelnika
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
4
41
411
Projekt K 102001 Zemljišta
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
3
32
323
329
Projekt T 102001 Najljepše naselje
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.000,00
10.000,00
1.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
9.000,00
Stranica 44 - Broj 1
4
42
421
3
32
329
4
42
421
4
42
421
4
42
426
4
41
411
4
42
421
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Projekt K 102002 ZGRADA III. poduzetnički ink.
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti-asfaltiranje dvorišta
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Projekt K 102003 ZGRADA II. poduzetnički ink.
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti-asfaltiranje dvorišta
Projekt K 102004 ZGRADA I. poduzetnički ink.
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti
Projekt K 102005 Projekti za novu halu
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Projekt K 102006 Poduzetničke zone
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
7. ožujka 2011.
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
75.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
100.000,00
0,00 100.000,00
Projekt K 102007 Uređenje Društvenog doma u naselju Pofuki
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
15.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
15.000,00
imovine
Građevinski objekti
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
Razdjel 004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje
Glavni program A 04 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU
Program 103 JAVNE POTREBE U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Aktivnost A 103001 Predškolski odgoj
Korisnik - Mala škola
Rashodi poslovanja
3
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće (Bruto)
312 Ostali rashodi za zaposlene
39.000,00
34.000,00
33.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.000,00
34.000,00
33.000,00
1.000,00
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Korisnik - vrtić Coor
Rashodi poslovanja
3
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Broj 1 - Stranica 45
5.000,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Glava 02 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje
Glavni program A 05 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
Program 104 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
Korisnik - Osnovna škola Sidonije R.Erdody
Aktivnost A 104001 ŠKOLSKA NATJECANJA
Rashodi poslovanja
3
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Aktivnost A 104002 Darovi povodom Svetog
Nikole
Rashodi
poslovanja
3
32 Materijalni rashodi
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Aktivnost A 104003 NAGRADE postignute rezultate
Rashodi poslovanja
3
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
5.000,00
500,00
500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
500,00
500,00
4.500,00
4.500,00
920.300,00
Razdjel 005 KULTURA
Glava 01 KULTURA
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija
0,00
920.300,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
Glavni program A 06 JAVNE POTREBE U KULTURI
Program 105 JAVNE POTREBE U KULTURI
Korisnik - Udruga POTKALNIČKI PLEMENITAŠI
Rashodi poslovanja
3
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Program 106 USTANOVA U KULTURI
Korisnik - Općinska knjižnica Sidonije R.Erdody
Izvor sredstava: Općina Gornja Rijeka
Rashodi poslovanja
3
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće (Bruto)
Stranica 46 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
3
Izvor sredstava: Općinska knjižnica
S.R.Erdody
Rashodi poslovanja
36.700,00
0,00
36.700,00
31
Rashodi za zaposlene
19.500,00
0,00
19.500,00
311 Plaće (Bruto)
8.000,00
0,00
8.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene
2.500,00
0,00
2.500,00
313 Doprinosi na plaće
9.000,00
0,00
9.000,00
Materijalni rashodi
15.700,00
0,00
15.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju
5.800,00
0,00
5.800,00
323 Rashodi za usluge
6.400,00
0,00
6.400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.500,00
0,00
3.500,00
Financijski rashodi
1.500,00
0,00
1.500,00
343 Ostali financijski rashodi
1.500,00
0,00
1.500,00
32
34
Projekt K 106001 Kapitalna ulaganja u kulturu
Korisnik - OPČINSKA KNJIŽNICA S.R.Erdody Gornja Rijeka
Izvor sredstava: Općina Gornja Rijeka
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
5.000,00
0,00
5.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Izvor sredstava: Općinska knjižnica
S.R.Erdody
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
45.100,00
0,00
45.100,00
45.100,00
0,00
45.100,00
15.000,00
0,00
15.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
100,00
0,00
100,00
4
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
422 Postrojenja i oprema - informatizacija
42
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Program 107 MANIFESTACIJE
Aktivnost A 107001 Obilježavanje Dana Općine
3
Rashodi poslovanja
3.000,00
0,00
3.000,00
32
Materijalni rashodi
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Rashodi poslovanja
500,00
0,00
500,00
32
Materijalni rashodi
500,00
0,00
500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
500,00
0,00
500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost A 107002 Obilježavanje Sidonijinog dana
3
Aktivnost A 107003 Dani plemstva
3
Rashodi poslovanja
1.000,00
0,00
1.000,00
32
Materijalni rashodi
1.000,00
0,00
1.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.000,00
0,00
1.000,00
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 47
3
32
329
Aktivnost A 107004 Kestenijada
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3
32
329
Aktivnost A 107005 Šljivarijada
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3
32
323
Program 108 UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA
Projekt T 108001 Crkva BDM
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge- krovište
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
4
42
426
Projekt T 108002 Crkva F. Ksaverski
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Nematerijalna proizvedena imovina - projektna
dokumentacija
Program 109 OSTALI SPOMENICI KULTURE
Projekt T 109001 Mali Kalnik
3
Rashodi poslovanja
85.000,00
0,00
85.000,00
32
Materijalni rashodi
85.000,00
0,00
85.000,00
323
Rashodi za usluge
85.000,00
0,00
85.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
15.000,00
0,00
15.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
426
Projekt K 109001 Transporter
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
80.000,00
0,00
80.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Postrojenje i oprema
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
422
Projekt T 109002 Uređenje staza Mali Kalnik
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
0,00
50.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
0,00
50.000,00
323
Rashodi za usluge
50.000,00
0,00
50.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
Projekt K 109002 Etno park
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Stranica 48 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
40.000,00
0,00
40.000,00
421
Građevinski objekti
40.000,00
0,00
40.000,00
34.500,00
Razdjel 006 ŠPORT
Glava 01 ŠPORT I REKREACIJA
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija
0,00
34.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
Glavni program A 07 JAVNE POTREBE U ŠPORTU
Program 110 JAVNE POTREBE U ŠPORTU
Aktivnost A 110001 Rekreacija
Korisnik - Lovačko društvo Košuta - prigorje
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Korisnik - Lovačko društvo Lještarka
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost A 110002 Poticanje amaterskog sporta
Korisnik: Športsko društvo Plava krv
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Korisnik: Športsko rekreaciono društvo Josip Žganec
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Korisnik: Paragliding klub Feniks
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Korisnik: Društvo športske rekreacije Vukšinec Riječki
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Korisnik: Športsko rekreaciono društvo Donja Rijeka
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Korisnik: Capin
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Korisnik: Nogometni klub Gornja Rijeka
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
7. ožujka 2011.
381
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Tekuće donacije
Broj 1 - Stranica 49
15.000,00
0,00
15.000,00
109.800,00
Razdjel 007 SOCIJALNA SKRB
Glava 01 SOCIJALNA SKRB
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita
Glavni program A 08 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI
0,00
109.800,00
3
38
381
Program 111 ZDRAVSTVO
Aktivnost A 111001 Sufinanciranje đežurstva ljekarni
Korisnik: Ljekarna Križevci
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
3
32
323
Projekt T 111001 Sufinanciranje cijepljenja
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3
38
381
Program 112 SOCIJALNE POMOĆI
Aktivnost A 112001 Sufinanciranje potreba osoba treće dobi
Korisnik: Udruga umirovljenika Križevci
Rashodi poslovanja
500,00
Ostali rashodi
500,00
Tekuće donacije
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
Aktivnost A 112002 Sufinanciranje potreba bolesnih i nemočnih
3
38
381
Korisnik: Crveni križ
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Aktivnost A 112003 Sufinanciranje osoba s invaliditetom
3
38
381
3
38
381
3
Korisnik: Udruga slijepih
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Korisnik: Udruga invalida
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost A 112004 Socijalno ugrožene obitelji
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
500,00
0,00
500,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
500,00
0,00
500,00
8.800,00
0,00
8.800,00
Aktivnost A 112005 Geronto domaćica
3
Rashodi poslovanja
Stranica 50 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
8.800,00
0,00
8.800,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost A 112006 Sufinanciranje prehrane učenika
8.800,00
0,00
8.800,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
3
37
372
3
37
372
3
37
372
3
37
372
Korisnik - Osnovna škola Sidonije R.Erdody
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Korisnik - Osnovna škola Sveti Petar Orehovec
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Korisnik - Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost A 112007 Pomoći za ogrjev
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3
37
Aktivnost A 112008 Pomoć za novorođenčad
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
15.000,00
0,00
15.000,00
3
37
Aktivnost A 112009 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih
škola
Rashodi poslovanja
10.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
10.000,00
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
68.000,00
15.000,00
83.000,00
372
Razdjel 008 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
Glava 01 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost
Glavni program A 09 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
Program 113 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Korisnik - Vatrogasna zajednica Općine Gornja Rijeka
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 51
Aktivnost A 113001 Materijalni troškovi zajednice
3
38
381
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
3
38
381
Aktivnost A 113002 Obljetnice DVD-a Općine
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
3
32
324
Aktivnost A 113003 Naknade DVD-ima za gašenje požara
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
3
32
322
Projekt T 113001 Uređenje vatrogasnog doma u Kostanjevcu Riječkom
Rashodi poslovanja
8.000,00
Materijalni rashodi
8.000,00
Rashodi za materijal i energiju
8.000,00
3
38
381
3
38
383
4
42
426
57.000,00
57.000,00
57.000,00
0,00
0,00
0,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Program 114 CIVILNA ZAŠTITA
Aktivnost A 114001 Civilna zaštita
Rashodi poslovanja
0,00
1.000,00
Ostali rashodi
1.000,00
0,00
Tekuće donacije
1.000,00
0,00
Aktivnost A 114002 Naknada za štete uzrokovane prirodnim nepogodama
Rashodi poslovanja
0,00
500,00
Ostali rashodi
500,00
0,00
Kazne, penali i naknade štete
500,00
0,00
Aktivnost A 114003 Izrada procjene ugroženosti i plana zaštite i
spašavanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00 15.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00 15.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina
0,00 15.000,00
323
998.600,00 492.000,00
Razdjel 009 KOMUNALNE DJELATNOSTI
Glava 01 KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Glavni program A 10 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program 115 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Projekt T 115001 Održavanje cesta
Rashodi poslovanja
0,00
120.000,00
Materijalni rashodi
120.000,00
0,00
Rashodi za usluge - nasipavanje kamenom, razgrta60.000,00
0,00
nje…
Rashodi za usluge -održavanje odvodnih kanala i pro30.000,00
0,00
pusta
Rashodi za usluge - zimska služba
30.000,00
0,00
3
32
323
Projekt T 115002 Održavanje javnih površina
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge - košnja
3
32
323
323
25.000,00
25.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.490.600,00
120.000,00
120.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
16.000,00
Stranica 52 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
323
Rashodi za usluge - nabava,sadnja, održavanje
7. ožujka 2011.
9.000,00
0,00
9.000,00
3
32
322
323
Projekt T 115003 Održavanje javne rasvjete
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
70.000,00
70.000,00
60.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
60.000,00
10.000,00
3
32
323
Projekt T 115004 Održavanje groblja
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge- uređenje staza
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
3
32
323
Projekt T 115005 Uređenje javnih površina - zemljište Kolarec
Rashodi poslovanja
10.000,00
Materijalni rashodi
10.000,00
Rashodi za usluge
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Glava 02 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Glavni program A 11 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE
Program 116 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3
32
323
Projekt T 116001 Modernizacija nerazvrstanih cesta EIB II-2.faza
Rashodi poslovanja
97.600,00
Materijalni rashodi
97.600,00
Rashodi za usluge
97.600,00
0,00
0,00
0,00
97.600,00
97.600,00
97.600,00
4
42
426
Projekt K 116001 Nogostupi - dokumentacija
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4
41
Projekt K 116002 Uređenje parkirališta
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
412
Nematerijalna imovina
80.000,00
0,00
80.000,00
4
42
421
Projekt K 116003 Uređenje sajmišta
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
180.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
4
42
426
Projekt K 116004 Kanalizacijski sustav
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
3
32
322
Projekt T 116002 Opskrba pitkom vodom
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
10.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
323
Rashodi za usluge
4
42
421
Projekt K 116005 Modernizacija javne rasvjete
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali građevinski objekti
Broj 1 - Stranica 53
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
492.000,00
492.000,00
492.000,00
492.000,00
492.000,00
492.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Glava 03 ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo
Glavni program A 12 ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA
Program 117 ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA
3
32
323
Aktivnost A 117001 Deratizacija
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
3
32
323
Aktivnost A 117002 Veterinarske usluge
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Članak 4.
Članak 1.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije''.
Odlukom o nerazvrstanim cestama na području
Općine Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se korištenje, održavanje, zaštita, rekonstrukcija
i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine
Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Općina), kao i nadzor nad tim cestama.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA RIJEKA
KLASA: 400-08/11-01/01
URBROJ: 2137/25-11-1
Gornja Rijeka, 21. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Borjan, v.r.
Članak 2.
Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi
po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju
raznih korisnika, a nije razvrstana u jednu od kategorija javnih cesta.
Članak 3.
2.
Na temelju članka 2. i 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Gornja Rijeka (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 20. sjednici održanoj 21.
veljače 2011. donijelo je
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području
Općine Gornja Rijeka
I. OPĆE ODREDBE
Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine
čine ulice, seoski i poljski putovi te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet.
Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju koja nije razvrstana
u jednu od kategorija javnih cesta.
Seoskim putom, u smislu ove Odluke, smatra
se izgrađena površina koja prolazi kroz naselje ili povezuje dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u jednu od kategorija javnih
cesta.
Poljski put, u smislu ove Odluke, je površina
koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom
zemljištu, a pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.
Stranica 54 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se površine
za promet u mirovanju kao što su parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata koje se koriste za javni promet i
slično.
Članak 4.
Nerazvrstanu cestu čine:
donji i gornji stroj ceste (trup),
−
cestovni građevinski objekti (mostovi, propusti,
potporni i obložni zidovi, pothodnici, nadhodnici),
−
uređaji, odnosno kanali za odvodnju,
−
zemljišni pojas s obiju strana ceste širine najmanje 1 m računajući od crte koja spaja krajnje
točke poprečnog presjeka ceste,
−
zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m,
−
prometne površine uz kolnik (pješačke staze
neposredno uz kolnik ili odvojene od kolnika,
autobusna stajališta i okretišta),
−
zelene površine uz cestu,
−
priključci na nerazvrstanu cestu i odvojci od
nerazvrstane ceste u širini zaštitnog pojasa,
−
prometna signalizacija,
−
oprema ceste (smjerokazni stupići, kilometarski
stupići, odbojnici, javna rasvjeta u funkciji prometa, ograde i slično).
−
7. ožujka 2011.
i zasjeka, postavljanje uređaja, zamjenu i popravak
prometne signalizacije i ostale opreme ceste, košenje
trave i održavanje zelenih površina na cestovnom
zemljištu, održavanje bankina, čišćenje snijega s kolnika i autobusnih stajališta, posipanje kolnika u slučaju poledice, te drugi slični radovi na cesti.
Izvanredno održavanje cesta povremeni su
radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a
obavljaju se radi mjestimičnog poboljšanja elemenata
ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, a obuhvaća:
−
obnavljanje i zamjenu kolničke konstrukcije i
kolničkih zastora,
−
ublažavanje oštrih krivina, uređenje poprečnih
nagiba,
−
sanaciju klizišta, odrona i popuzina,
−
dogradnju pješačkih staza,
−
dogradnja bankina i rubnjaka,
−
korekciju prometno-tehničkih elemenata i proširenja unutar cestovnog zemljišta sa svrhom
povećavanja protočnosti i sigurnosti prometa,
−
obnavljanje, proširivanje i zamjenu propusta
raspona većeg od 5 m,
−
veće popravke konstruktivnih elemenata cestovnih objekata,
−
obnavljanje i zamjenu objekata i uređaja za
odvod oborinskih voda s prometnih površina u
naseljima,
−
druge slične radove.
Članak 5.
Članak 7.
O održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i izgradnji
nerazvrstanih cesta brine Općinsko vijeće Općine
Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) na
temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture.
Izvođenje radova može se povjeriti svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, koja osigurava njihovo stručno,
kvalitetno i efikasno izvršavanje a specijalizirana je i
opremljena za te poslove.
II. ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I
IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 6.
Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u
smislu ove Odluke su:
−
−
redovno održavanje,
izvanredno održavanje.
Redovno održavanje čini skup mjera i radnji
koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine
na cestama, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima,
a obuhvaća:
- mjestimične popravke kolnika, trupa ceste,
potpornih i obložnih zidova i objekata na cesti, nasipavanje ceste šljunkom, kamenom i drugim materijalom, čišćenje kolnika, zaštitu kosine nasipa usjeka
Nerazvrstana cesta mora se održavati na način
da se na njoj može obavljati siguran i nesmetan promet za koji je namijenjena.
U zimskim uvjetima nerazvrstane ceste moraju
se održavati prema propisima o održavanju javnih
cesta.
Članak 8.
Nerazvrstane ceste moraju se projektirati i graditi prema normativima i građevinskim planovima, tako da se
njima može sigurno odvijati promet za koji su namijenjene.
Članak 9.
Nerazvrstana cesta mora se projektirati i graditi
minimalne širine kolnika 5,5 m za dvosmjerni i 3 m za
jednosmjerni promet i to konstrukcije koja podnosi
minimalno osovinsko opterećenje od 6 tona.
Iznimno, u slučajevima nepovoljne konfiguracije
terena, postojeće izgradnje u okolnom prostoru, gdje
fizički nije moguće osigurati potreban koridor zbog
zatečenog stanja izgrađenosti i slično, nerazvrstana
cesta može imati minimalnu širinu kolnika od 3,0 m
za dvosmjerni promet.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 10.
Iznad cijele širine kolnika nerazvrstane ceste
mora biti slobodan prostor od najmanje 4,5 m.
Članak 11.
Autobusna stajališta i uređena mjesta za zaustavljanje vozila na nerazvrstanim cestama gradit će
se prema uvjetima utvrđenim primjenom propisa o
javnim cestama.
Članak 12.
Pod rekonstrukcijom nerazvrstane ceste smatra
se bitna promjena tehničko-građevinskih karakteristika i konstruktivnih elemenata i to izmjena podloge
kolnika, proširenje kolnika, zamjena provizornih i dotrajalih mostova i drugo.
Rekonstrukcija se može izvesti na temelju tehničke dokumentacije izrađene od ovlaštene pravne
osobe u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima.
Broj 1 - Stranica 55
Troškove izgradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu iz stavka 1. ovoga članka snosi korisnik tog priključka ili prilaza.
Ako se za izvođenje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu ne izdaje akt na temelju kojeg se može graditi, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne
djelatnosti Koprivničko-križevačke županije izdaje
odobrenje za izgradnju priključka ili prilaza.
Članak 17.
Pravne i fizičke osobe zbog čije djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste, dužni su Općini platiti naknadu za prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste.
Prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste čini
učestalost prometa i opterećenja nerazvrstane ceste.
Mjerila za utvrđivanje prekomjerne upotrebe
nerazvrstane ceste donosi Općinsko vijeće na prijedlog pravne ili fizičke osobe registrirane za održavanje
cesta.
Članak 18.
Članak 13.
U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta građenja kod rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstane ceste,
kao i za sve radove u zaštitnom pojasu, sudjeluje Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u
Križevcima sukladno odredbama propisanim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07. i 38/09).
Članak 14.
Ako se izgradnjom nerazvrstane ceste predviđa
i izgradnja komunalnih, vodoprivrednih ili drugih objekata, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te objekte i radove koji će se izvesti na površini, odnosno
ispod ili iznad površine ceste.
Troškove izrade tehničke dokumentacije i izgradnje objekata iz stavka 1. ovoga članka snosi investitor komunalnih, vodoprivrednih ili drugih objekata.
III. KORIŠTENJE I ZAŠTITA NERAZVRSTANIH
CESTA
Članak 15.
Nerazvrstane ceste koriste se na način koji
omogućava uredno odvijanje prometa, ne ugrožavajući sigurnost sudionika u prometu te ne oštećujući
cestu.
Članak 16.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora
se izgraditi sukladno Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu
(„Narodne novine“ broj 119/07).
Ako nerazvrstana cesta prolazi pokraj prostora
gdje se redovito okuplja veći broj ljudi (športska i dječja igrališta i slično) ili pokraj zemljišta na kojem se
redovito zadržavaju životinje (pašnjaci, sajmovi, gospodarska dvorišta, lovišta i drugo), vlasnik, odnosno
korisnik toga zemljišta dužan je taj prostor i zemljište
ograditi na dijelu koji se proteže uz nerazvrstanu cestu.
Ograde iz stavka 1. ovoga članka postavljaju se
i održavaju tako da se spriječi mogućnost direktnog
dolaska ljudi i životinja s tih prostora i zemljišta na
nerazvrstanu cestu.
Članak 19.
U blizini križanja dviju cesta u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja ne smije se saditi
drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati
naprave, ograde niti druge predmete koji onemogućavaju preglednost na cestu (trokut preglednosti).
Vlasnici odnosno korisnici zemljišta dužni su
ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti.
Ako vlasnik odnosno korisnik zemljišta iz stavka 2.
ovoga članka ne ukloni raslinje, naprave, ograde i
predmete iz trokuta preglednosti učinit će to pravna ili
fizička osoba iz članka 5. stavka 2. ove Odluke na
teret vlasnika, odnosno korisnika zemljišta.
Članak 20.
Širina zaštitnog pojasa za nerazvrstane ceste
utvrđuje se primjenom odredbi o zaštitnom pojasu za
najnižu kategoriju javnih cesta.
Širina zaštitnog pojasa računa se od zemljišnog
pojasa s obje strane ceste.
Stranica 56 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 21.
−
−
Radi zaštite nerazvrstanih cesta i osiguranja
sigurnog i nesmetanog prometa na njima zabranjeno
je:
−
uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati
prometne znakove na nerazvrstanim cestama,
−
dovoditi oborinske, otpadne ili druge vode i
tekućine na cestu ili sprečavati otjecanje tih
voda s ceste ili zemljišnog pojasa,
−
puštati stoku ili perad na cestu, kosine nasipa i
usjeke uz cestu,
−
prolijevati na cestu motorno ulje ili druge masne tvari,
−
dolaziti na kolnik ili silaziti s kolnika izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,
−
okretati traktore, plugove i drugo poljoprivredno
oruđe na cesti,
−
prosipati ili bacati na cestu bilo kakve predmete
ili materijal,
−
nanositi blato na kolnik sa suvremenim kolničkim zastorom,
−
oštećivati ili prelaziti zaštitne i druge ograde
pored cesta,
−
graditi na nerazvrstanoj cesti i zemljišnom pojasu napajališta za stoku,
−
izvoditi radove na zemljinom pojasu ili zgradama pored ceste, koji bi mogli oštećivati cestu ili
ugroziti sigurnost prometa,
−
prevoziti teret u rastresitom stanju ako nisu
poduzete mjere da se teret ne rasipa po cesti,
−
na zemljišnom pojasu nerazvrstane ceste i njegovoj neposrednoj blizini postavljati košnice s
pčelama,
−
paliti travu, korov, građu i drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste i njegovoj
neposrednoj blizini,
−
privremeno ili stalno zauzimanje nerazvrstane
ceste prekopavanjem ili privođenjem drugoj
namjeni (poljoprivrednoj površini, okućnici i
slično).
Ako netko radnjama navedenim u stavku 1.
alineji 15. ovoga članka zauzme površinu nerazvrstane ceste, komunalni redar će rješenjem narediti povraćaj u prijašnje stanje na trošak počinitelja.
Članak 22.
Uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstane ceste na sigurno mjesto,
koja nisu uklonili vlasnici, odnosno korisnici vozila,
dužna je osigurati Općina.
Troškove uklanjanja i čuvanja vozila i stvari iz
stavka 1. ovoga članka snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila i stvari.
Članak 23.
Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom dužni su:
−
7. ožujka 2011.
čistiti i održavati odvodne jarke uz tu cestu,
održavati živice, tako da ne prerastu odvodni
jarak ili nadvise cestu,
ukloniti drveće ili dijelove krošnje drveća koje
otežavaju promet ili onemogućavaju zračenje i
sušenje ceste.
Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka
podrazumijeva se:
−
održavanje istih u ispravnom i protočnom stanju,
−
produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i ostalog
otpada koji onemogućava normalno otjecanje
vode),
−
košenje trave i korova s pokosa i dna jarka,
−
čišćenje mulja, otpadaka, trave i korova na za
to određena mjesta,
−
ugradnja betonskih cijevi odgovarajućeg profila
na prijelazima preko jaraka u nivou s dnom
jarka.
Ako vlasnici, odnosno korisnici zemljišta ne
postupe u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, komunalni redar će istima rješenjem narediti da to izvrše.
Rješenje iz stavka 3. ovoga članka može se
izvršiti putem drugih osoba na trošak izvršenika.
Članak 24.
Tehničku regulaciju prometa na nerazvrstanoj
cesti obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je
Općina povjerila obavljanje tih radova na osnovi prometnog projekta.
Pod tehničkom regulacijom prometa, prema
ovoj Odluci, smatra se postavljanje prometnih znakova (vertikalna, horizontalna i svjetlosna signalizacija i
druge oznake na cesti), kilometarskih i smjerokaznih
stupića, ogledala, javne rasvjete u funkciji prometa,
odbojnih i drugih ograda.
Članak 25.
Ovlaštena pravna ili fizička osoba koja obavlja
tehničku regulaciju prometa na nerazvrstanoj cesti
dužna je privremeno obustaviti promet na nerazvrstanoj cesti za sva ili za pojedine vrste vozila ako ta cesta nije prohodna i u svim slučajevima kada uslijed
vremenskih nepogoda (snijeg, poledica, bujica) ili
zapreka (veći odron, klizanje zemljišta, oštećenje objekata) ne može osposobiti nerazvrstanu cestu za
promet ili pojedine vrste vozila.
Članak 26.
Opća zabrana prometa na nerazvrstanoj cesti
može biti samo privremena, a zabrana za pojedine
vrste vozila ili vozila iznad određene granice opterećenja može biti i stalna.
Odluku o zabrani prometa iz stavka 1. ovoga
članka donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Rijeka na prijedlog ovlaštene pravne ili fizičke
osobe za održavanje cesta.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Ukoliko se utvrđuje zabrana prometa na cijeloj
nerazvrstanoj cesti ili samo na pojedinim njezinim
dijelovima, mora se odrediti i zaobilazna cesta.
−
−
Članak 27.
Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodi
pravna ili fizička osoba iz članka 5. stavka 2. ove Odluke.
Evidencija o prometnoj signalizaciji i opremi
sadrži osobito podatke o vrstama prometne signalizacije i opreme, te o mjestu i vremenu postavljanja,
zamjene i uklanjanja prometne signalizacije i opreme.
IV. NADZOR
−
−
−
−
Članak 28.
−
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja
komunalni redar Općine Gornja Rijeka.
−
Članak 29.
Za izdavanje obveznog prekršajnog naloga
zbog povreda odredbi ove Odluke nadležan je komunalni redar Općine Gornja Rijeka.
V. KAZNENE ODREDBE
−
−
Članak 30.
Novčanom kaznom u svoti 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
ako ne održava nerazvrstanu cestu na način da se na
njoj može obavljati siguran i nesmetan promet
(članak 7. ove Odluke)
−
ako ne izgradi priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu (članak 16. stavak 1. ove Odluke),
−
ako po završetku radova na nerazvrstanoj cesti
ne dovede teren i objekte u prvobitno stanje
(članak 16. stavak 3. ove Odluke),
−
ako ne postavi ogradu na dijelu prostora gdje
se sakuplja veći broj ljudi ili na zemljištu na
kojem se redovito zadržavaju životinje, a koji
se protežu uz nerazvrstanu cestu (članak 18.
stavak 1. ove Odluke),
ako sadi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavlja naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na cestu
(trokut preglednosti) u blizini križanja dviju cesta u razini ili križanja cesta sa željezničkom
prugom u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja (članak 19. stavak 1. ove Odluke),
−
ako uklanja, premješta, zaklanja ili oštećuje
prometne znakove na nerazvrstanim cestama
(članak 21. stavak 1. alineja 1. ove Odluke),
−
ako dovodi oborinske, otpadne ili druge vode i
tekućine na cestu ili spriječi otjecanje tih voda s
ceste ili zemljišnog pojasa (članak 21. stavak
1. alineja 2. ove Odluke),
−
−
−
−
−
−
−
−
Broj 1 - Stranica 57
ako pušta stoku ili perad na cestu, kosine nasipa i usjeke uz cestu (članak 21. stavak 1. alineja 3. ove Odluke),
ako prolijeva na cestu motorno ulje ili druge
masne tvari (članak 21. stavak 1 alineja 4. ove
Odluke),
ako dolazi na kolnik ili silazi s kolnika izvan
izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu
(članak 21. stavak 1. alineja 5. ove Odluke),
ako okreće traktore, plugove i drugo poljoprivredno oruđe na cesti (članak 21. stavak 1. alineja 6. ove Odluke),
ako prosipa ili baca na cestu bilo kakve predmete ili materijal (članak 21. stavak 1. alineja 7.
ove Odluke),
ako nanosi blato na kolnik sa suvremenim kolničkim zastorom (članak 21. stavak 1. alineja 8.
ove Odluke),
ako oštećuje ili prelazi zaštitne i druge ograde
pored ceste (članak 21. stavak 1. alineja 9. ove
Odluke),
ako gradi na nerazvrstanoj cesti i zemljišnom
pojasu napajališta za stoku (članak 21. stavak
1. alineja 10. ove Odluke),
ako izvodi radove na zemljišnom pojasu ili
zgradama pored ceste, koji bi mogli oštećivati
cestu ili ugroziti sigurnost prometa (članak 21.
stavak 1. alineja 11. ove Odluke),
ako prevozi teret u rastresitom stanju, a da nisu poduzete mjere da se teret ne rasipa po
cesti (članak 21. stavak 1. alineja 12. ove Odluke),
ako na zemljišnom pojasu nerazvrstane ceste i
u njegovoj neposrednoj blizini postavlja košnice s pčelama (članak 21. stavak 1. alineja 13.
ove Odluke),
ako pali travu, korov, građu i drugi materijal u
zaštitnom pojasu ceste i njegovoj neposrednoj
blizini (članak 21. stavak 1. alineja 14. ove Odluke),
ako privremeno ili stalno zauzima cestu preoravanjem, prekopavanjem ili privođenjem drugoj
namjeni (članak 21. stavak 1. alineja 15. ove
Odluke),
ako ne čisti ili ne održava odvodne jarke uz
zemljište koje graniči s nerazvrstanom cestom
(članak 23. stavak 1. alineja 1. ove Odluke),
ako ne održava živice tako da ne prerastu odvodni jarak ili nadvise cestu (članak 22. stavak
1. alineja 2. ove Odluke),
ako ne ukloni drveće ili dijelove krošnje drveća
koje otežava promet ili onemogućava zračenje
i sušenje ceste (članak 23. stavak 1. alineja 3.
ove Odluke),
ako ne vrši tehničku regulaciju prometa na nerazvrstanoj cesti (članak 24. stavak 1. ove Odluke),
ako ne vodi evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji
i opremi (članak 27. stavak 1. ove Odluke).
Stranica 58 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Novčanom kaznom u svoti 500,00 kuna kaznit
će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba.
Novčanom kaznom u svoti 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička
osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost, kada se prekršaj počinile u vezi s obavljanjem svog obrta, odnosno samostalne djelatnosti.
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA RIJEKA
KLASA: 340-01/11-01/02
URBROJ: 2137/25-11-1
Gornja Rijeka, 21. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Borjan, v.r.
3.
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o
otpadu ( „Narodne novine“ broj 178/04, 153/05,
111/06, 110/07, 60/08. i 87/09) i članka 30. Statuta
Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na 20. sjednici održanoj 21. veljače
2011. donijelo je
PLAN
gospodarenja otpadom na području
Općine Gornja Rijeka
za razdoblje od 2011. do 2019. godine
1. UVOD
Neodgovarajuće gospodarenje otpadom trenutno je najveći problem zaštite okoliša u Republici
Hrvatskoj. Količina otpada raste, infrastruktura koja bi
taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna, a sam sustav
gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti.
Takav sustav gospodarenja otpadom negativno se
odražava na okoliš, vodu, zrak, more i tlo, na klimu,
ljudsko zdravlje i drugi živi svijet.
Aktualno stanje gospodarenja otpadom na
području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem
tekstu: Županija) pa tako i na području Općine Gornja
Rijeka (u daljnjem tekstu: Općina), predstavlja problem koji je potrebno riješiti. Problem je što se komunalni otpad ne odvaja kod skupljanja, nizak je stupanj
recikliranja otpada i njegove obrade, te postoji konstantan problem pojavljivanja novih manjih lokacija
„divljih“ odlagališta.
7. ožujka 2011.
Područje primjene ovog Plana gospodarenja
otpadom na području Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 2011. do 2019. godine (u daljnjem tekstu:
Plan gospodarenja otpadom) je Općina u svojim administrativnim granicama. Plan gospodarenja otpadom imat će odgovarajuću ulogu u uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom na razini Općine,
a u skladu s obvezama i smjernicama iz postojeće
zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih državnih i lokalnih planskih dokumenata.
Cilj gospodarenja otpadom je izbjegavanje i
smanjivanje nastajanja otpada i opasnih komponenta
otpada, oporaba otpada recikliranjem, ponovnom
uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom
koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili
uporabu otpada u energetske svrhe, zatim zbrinjavanje otpada na propisan način, sanacija otpadom onečišćenog okoliša. U ostvarivanju navedenih ciljeva
potrebno je koristiti najučinkovitije raspoložive tehnologije i gospodarsku provedivost u skladu s načelima
zaštite okoliša.
2. SVRHA I OPSEG GOSPODARENJA OTPADOM
Općina je odgovorna za gospodarenje komunalnim otpadom i dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje
komunalnim otpadom, međusobno surađivati i uz koordinaciju Županije osigurati provedbu propisanih
mjera za odvojeno prikupljanje otpada. Zakon o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 153/05, 111/06,
110/07, 60/08. i 87/09) (u daljnjem tekstu: Zakon)
propisao je obvezu jedinica lokalne samouprave da u
dokumentima prostornog uređenja predloži lokaciju
za gradnju građevina namijenjenih skladištenju, oporabi i zbrinjavanju otpada.
Zakonom su propisane obveze donošenja
planskih dokumenata u vidu Plana gospodarenja otpadom države, županije, te plana gospodarenja otpadom grada/općine koji se odnose na 8-godišnje razdoblje.
Plan gospodarenja otpadom se donosi za 8-godišnje
razdoblje te ga općinski načelnik Općine Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) dostavlja
Općinskom vijeću Općine Gornja Rijeka (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće) na usvajanje. Ujedno je Planom gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke
županije za razdoblje od 2008. do 2015. godine
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 5/08) (u daljnjem tekstu: Županijski plan) propisana provedba procedure usvajanja od strane Županije,
odnosno Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije.
Izvršavanje Plana gospodarenja otpadom
provjerava se godišnje, gdje je općinski načelnik dužan do 30. travnja tekuće godine dostaviti Općinskom
vijeću Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom, na usvajanje. Ujedno nadzor nad provedbom
Plana gospodarenja otpadom kao i provjeru usvojenog izvješća provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničkokriževačke županije koji usvojeno izvješće prosljeđuje
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
u Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva i Agenciji za zaštitu okoliša.
Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom mogu se donijeti samo za 4-godišnje razdoblje
temeljem analize učinkovitosti mjera vidljivih iz Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom.
Plan gospodarenja otpadom detaljnije je
usmjeren na razradu i propisivanje mjera gospodarenja komunalnim otpadom, ali s obzirom da je razlika
pojedinih vrsta otpada i komunalnog otpada mala,
ovaj Plan gospodarenja otpadom će se dotaknuti tematike i posebnih vrsta otpada kao što su: ambalažni
otpad, građevinski otpad, animalni otpad i drugo.
Svaka Općina treba postaviti svoje ciljeve i
mjere za provođenje kako bi se što prije postigli rezultati na područjima što većeg izbjegavanja novonastalih količina otpada kao i na povećanju recikliranja,
obrade i uporabe otpada. Planom gospodarenja otpadom je potrebno propisati poticanje mjera izbjegavanja, mjere sortiranja i odvajanja u domaćinstvima,
mjere uspostave
Broj 1 - Stranica 59
zelenih otoka i reciklažnih dvorišta, mjere obrade otpada prije njegovog odlaganja, mjere sanacije postojećih lokacija onečišćenih otpadom i slično.
Zakonski je propisano da se troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju prema kriteriju količine i svojstava otpada, uz primjenu načela
„onečišćivač plaća“. Za komunalni otpad se mogu
primijeniti i drugi obračunski kriterij u skladu s propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, ali
treba procijeniti koliko su stimulativni unutar sustava
u kojem nastojimo poticati smanjenje nastanka otpada kao i njegovu primarnu reciklažu.
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
za razdoblje od 2007.-2015. godine („Narodne novine“ broj 85/07) kao i Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05) utvrđen je sastav komunalnog otpada koji pokazuje konkretan odnos pojedinih iskoristivih frakcija
otpada. Također su propisane mjere kojima je jedan
jedinstveni cilj - poticanje što većeg postotka recikliranja.
Grafikon 1.: Prikaz odnosa pojedinih komponenti u izdvojeno kupljenom komunalnom otpadu
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za
razdoblje 2007.-2015. godine („Narodne novine“ broj 85/07)
Potrebno je naglasiti funkcioniranje planiranog sustava gospodarenja otpadom na području Županije. Postojat će samo jedan Centar gospodarenja
otpadom koji će otpad preuzimati od stanovništva, a
njegovo će zbrinjavanje naplaćivati temeljem količine,
odnosno vaganjem. Obzirom na navedenu situaciju u
cilju je svake Općine da potakne primarno recikliranje
otpada, selekciju i gospodarenje posebnim vrstama
otpada tako da do krajnjeg cilja (Centra gospodarenja
otpadom) dođe što manja količina otpada.
Osnovni principi gospodarenja otpadom odnose se na:
−
izbjegavanje i smanjivanje nastajanje otpada te
smanjivanje njegovih opasnih svojstava,
−
ako se nastajanje otpada ne može izbjeći niti
smanjiti, otpad se mora ponovo koristiti - reciklirati/oporabiti/vrednovati,
−
otpad koji se više ne može racionalno iskoristiti
trajno se odlaže na prihvatljiv način za okoliš.
Stranica 60 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
Pojednostavljeni shematski prikaz gospodarenja otpadom – IVO
Koncept IVO (Izbjegavanje-VrednovanjeOdlaganje), primjenjiv je za sve tokove otpada. Bitni
sudionici u cjelokupnom sustavu gospodarenja otpadom su gradovi/općine kao i pripadajuće gospodarstvo
i stanovništvo, a njihove najvažnije zadaće su:
Za Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi):
−
donijeti Plan gospodarenja otpadom Općine,
usklađen s državnim i županijskim Planom gospodarenja otpadom,
−
prostornim planom utvrditi lokacije građevina i
postrojenja za skladištenje, oporabu i zbrinjavanje otpada,
−
organizirati skupljanje i sigurno odlaganje
(komunalnog) otpada u skladu sa standardima i
planom gospodarenja otpadom grada/općine,
−
sustavno educirati i informirati lokalne upravne
strukture i stanovništvo,
−
omogućiti odvojeno skupljanje otpada posebnih
kategorija uključujući građevinski otpad postavljanjem spremnika i gradnjom reciklažnih dvorišta,
−
dostavljati podatke u skladu s propisima.
Za proizvođače otpada-kućanstva:
−
odlagati otpad na odgovarajući način i ne spaljivati otpad na vrtovima,
−
odvajati otpad namijenjen oporabi (papir, staklo,
PET-ambalaža, limenke, staro željezo, biootpad
i drugo) ili posebnoj obradi (baterije, ulja, biootpad, lijekovi i dr.) u odgovarajuće spremnike/
reciklažna dvorišta ili na druga odgovarajuća
mjesta i način (kompostiranje),
−
kupovati proizvode koji sadrže reciklirane materijale te kupovati proizvode i koristiti usluge koje
stvaraju manje otpada (pridržavati se osnovnih
načela održivog razvoja),
−
biti aktivnim sudionikom programa i aktivnosti
sustavnog gospodarenja otpadom.
Za druge proizvođače otpada i proizvoda:
izrađivati planove gospodarenja otpadom,
−
prijavljivati sve vrste i količine proizvedenog
otpada,
−
omogućiti odvojeno skupljanje, prijevoz i oporabu i/ili zbrinjavanje (obradu i/ili odlaganje)
otpada kojeg stvaraju,
−
izbjegavati stvaranje otpada i smanjivati otpad
na mjestu nastanka.
−
3. ZAKONODAVNI OKVIR
Temelji politike gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj sadržani su u Zakonu, Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007.-2015. godine. Navedeni propisi usklađeni
su s europskim direktivama te su dobar temelj prioritetnog rješavanja problema gospodarenja otpadom.
Člankom 4. Zakona, utvrđen je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na načine gospodarenja otpadom, a člankom 11. Zakona utvrđen je sadržaj Plana gospodarenja otpadom, koji obuhvaća:
−
mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,
−
mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za
komunalni otpad,
−
popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
−
redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,
−
izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu
sanacije.
Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, utvrđeni su kvantitativni ciljevi koji određuju dinamiku ostvarivanja strateških ciljeva za područje cijele Republike Hrvatske do 2025. godine:
−
stanovništvo obuhvaćeno skupljanjem komunalnog otpada – 99%,
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
količine odvojeno skupljenog i recikliranog
komunalnog otpada - 25 %,
−
količina obrađenog komunalnog otpada - 30
%,
−
količina odloženog komunalnog otpada - 45
%
−
količina odloženog biorazgradivog komunalnog otpada - 35 %.
Sljedećim popisom evidentirani su zakoni i pravilnici
koji reguliraju sustav gospodarenja na području
Republike Hrvatske s ciljem što većeg izbjegavanja
nastajanja otpada kao i s ciljem što veće reciklaže,
obrade i oporabe otpada.
−
16.
17.
18.
19.
20.
3.1.Pregled propisa koji uređuju gospodarenje
otpadom u Republici Hrvatskoj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Strategija gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05),
Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2007.-2015. godine
(„Narodne novine“ broj 85/07),
Zakon o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 153/05, 111/06, 60/08. i 87/09),
Zakon o potvrđivanju Baselske konvencije o
nadzoru prekograničnog prometa opasnog
otpada i njegovu odlaganju („Narodne novine“ - Međunarodni ugovori broj 3/94),
Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji
otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada („Narodne novine“ broj 50/05. i 39/09),
Uredba o nadzoru prekograničnog prometa
otpadom („Narodne novine“ broj 69/06, 17/07. i 39/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 23/07. i 111/ 07),
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 117/07),
Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada („Narodne novine“ broj 45/07),
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
(„Narodne novine“ broj 97/05, 115/05, 81/08,
31/09, 156/09. i 38/10),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
(„Narodne novine“ broj 40/06, 31/09. i 156/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
(„Narodne novine“ broj 124/06, 121/08, 31/09. i 156/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“ broj
133/06, 31/09. i 156/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
(„Narodne novine“ broj 136/06, 31/09. i 156/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električkim i elektroničkim uređajima i opremom
(„Narodne novine“ broj 74/07, 133/08, 31/09.
i 156/09),
21.
22.
23.
Broj 1 - Stranica 61
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
„Narodne novine“ broj 72/07),
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom
(„Narodne novine“ broj 38/08),
Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja
otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“
broj 2/07),
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj ko
risti u poljoprivredi („Narodne novine“ broj 38/
08),
Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba
koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i
pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću i izvoza neopasnog otpada („Narodne
novine“ broj 51/06),
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određi
vanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i
jedinicama lokalne samouprave („Narodne no
vine“ broj 59/06),
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži
azbest („Narodne novine“ broj 89/08),
Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživa
nja i eksploatacije mineralnih sirovina
(„Narodne novine“ broj 128/08).
Postoji niz dodatnih propisa (zakona, pravilnika, uredbi) koji također reguliraju i utječu na gospodarenje otpadom:
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/100, 129/
00, 59/01, 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 178/
04, 38/09. i 79/09),
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj
110/07),
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
(„Narodne novine“ broj 64/08. i 67/09),
Pravilnik o registru onečišćivanja okoliša
(„Narodne novine“ broj 35/08),
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoli
ša („Narodne novine“ broj 64/08),
Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu,
(„Narodne novine“ broj 139/08),
Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu
i sanacijskim programima, („Narodne novine“
broj 145/08),
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost („Narodne novine“ broj
107/03) s pripadajućim pravilnicima.
3.2. Direktive Europske unije
Temelji politike gospodarenja otpadom u Europskoj uniji sadržani su u Rezoluciji Vijeća Europe o
strategiji gospodarenja otpadom (97/C76/01) koja se
temelji na Okvirnoj direktivi o otpadu (75/442/EEC) i
ostalim propisima o gospodarenju otpadom u Europskoj uniji.
Rezolucija Vijeća Europske unije kao i Okvirna direktiva o otpadu, predstavljaju jedan od temelja
Kohezijske politike Europske unije razvoja i
Stranica 62 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
zaposlenosti. Navedenom politikom nastoji se maksimalno povećati ekonomska dobit kao i smanjiti stupanj zagađenja okoliša na samom izvoru njegovog
nastanka.
Implementirajući načela u sektor gospodarenja otpadom, dolazimo do prioritetnih akcija, prevencija, sortiranja, recikliranja i biološke razgradnje otpada koji su jeftiniji sustavi, a osiguravaju višu zaposlenost za razliku od spaljivanja i samog odlaganja otpada.
3.3. Odredbe i obveze preuzete iz Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije
Temeljem zakonske regulative kao i odredbi
Županijskog plana potrebno je prioritetno donijeti/
usvojiti Plan gospodarenja otpadom Općine.
Planom Gospodarenja otpadom detaljno se
određuje i propisuje:
1.
Uključivanje u centralni sustav gospodarenja
otpadom (u daljnjem tekstu: CGO),
2.
Mjere, aktivnosti i rokovi uspostave kao i provođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine,
−
Planom gospodarenja otpadom odrediti lokacije i načine skupljanja, predobrade ili
obrade pojedinih vrsta otpada, glede iskorištavanja vrijednih svojstava otpada,
−
−
3.
4.
7. ožujka 2011.
Planirati i odrediti lokacije zelenih otoka, reciklažnog dvorišta, lokacije za prihvat građevinskog otpada,
Promijeniti način naplate zbrinjavanja otpada, odnosno primijeniti drugi obračunski kriterij uz primjenu načela „onečišćivač plaća“.
U novi tarifni sustav, u cijenu odnosno troškove gospodarenja otpadom ugraditi troškove skupljanja, obrade, odlaganja otpada kao
i troškove sanacije onečišćenih područja i
drugo
Evidentirati lokacije onečišćenih područja
(divljih odlagališta) te propisati mjere sanacije i
rokove provedbe – zakonski je određen rok za
sanaciju odlagališta - kraj 2011. godine,
Općina treba donijeti Odluku o mjerilima, pos
tupku i načinu utvrđivanja naknade vlasnicima
o umanjenoj vrijednosti nekretnina. Temeljem
odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine Gor
nja Rijeka (u daljnjem tekstu: Jedinstveni up
ravni odjel) izdaje rješenja za sve nekretnine
koje su udaljene do 500 m od građevina za
zbrinjavanje otpada.
4. OSNOVNI PODACI O OPĆINI
Općina se nalazi u sastavu Koprivničkokriževačke županije i čini je 14 naselja, a graniči s
općinama Kalnik i Sveti Petar Orehovec te s Varaždinskom županijom.
Slika 1.: Položaj Općine u Koprivničko-križevačkoj županiji i prikaz rasporeda naselja unutar Općine.
Izvor: Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/06)
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Naselja Općine su: Barlabaševac, Deklešanec, Donja Rijeka, Dropkovec, Fajerovec, Fodrovec
Riječki, Gornja Rijeka, Kolarec, Kostanjevec Riječki, Lukačevec, Nemčevec, Pofuki, Štrigovec, Vukšinec Riječki. Sva naselja Općine su plemičkog porijekla, a najstarije naselje je sama Gornja Rijeka
koja se spominje već od 1248. godine.
Općina ima 2035 stanovnika koje živi u 573 kućanstava, a prostire se na 32,72 km2 površine.
Broj 1 - Stranica 63
Gustoća naseljenosti iznosi 62,2 st./km2 što je manje
od prosječne naseljenosti Županije koja iznosi 71,3
st/km2. Broj stanovnika u Općini smanjio se u razdoblju od 1948. do 2001. godine za 40,9% gdje su najveći pad zabilježila najmanja naselja. Zbog svoje lokacije kao i zbog težih uvjeta života Općina spada u općine od posebne državne skrbi temeljem kriterija ekonomske nerazvijenosti.
Tablica 1: Stanovništvo Općine i evidentirani pad broja stanovništva
Općina
naziv naselja
Broj stanovnika
Površina
(km²)
Gustoća
(st/km²)
32,72
62,2
Barlabaševac
Deklešanec
48
226
2001
.
2.03
5
22
141
Donja Rijeka
474
241
-47,9
6,48
37,2
Dropkovec
335
193
-43,9
2,10
91,9
Fajerovec
172
100
-41,9
0,65
153,8
Fodrovec Riječki
115
86
-25,2
4,06
21,2
Gornja Rijeka
581
383
-34,3
4,76
80,5
Kolarec
343
184
-46,6
2,61
70,5
Kostanjevec Riječki
431
285
-33,9
2,60
109,6
Lukačevec
58
25
-56,9
0,45
55,5
Nemčevec
132
29
-78,0
0,91
31,8
Pofuki
343
221
-35,9
2,49
88,7
Štrigovec
78
42
-46,2
0,64
65,6
Vukšinec Riječki
106
83
-21,7
0,55
150,9
Gornja Rijeka
1948.
2001/19
48
(%)
3.442
-40,9
-54,2
-37,6
0,39
56,4
4,03
34,9
Izvor: Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/06)
Općina je smještena na obroncima Kalnika s kojeg
se južnim prigorjem u dolinu spuštaju potoci Šokot,
Pesji potok i Grabovec koji se ulijevaju u potok Glogovnicu. Na obroncima Kalnika i u blizini naselja
Gornja Rijeka potok Šokot formira manji slap koji je
Prostornim planom uređenja Općine Gornja Rijeka
(u daljnjem tekstu: Prostorni plan) evidentiran i naveden kao prijedlog zaštite prirode u kategoriji spomenika prirode. Ujedno od postojećih kategorija
zaštite koje predviđa Zakon o zaštiti prirode
(“Narodne novine” broj 70/05. i 139/08), na rubnom
području Općine nalaze se lokaliteti zaštićeni u kategorijama:
značajni krajobraz Kalnik i posebni botanički rezervat Mali Kalnik koji su i NATURA međunarodno
područje važno za ptice HR1000008 – Bilogora i
Kalničko gorje.
Prostor Općine obuhvaća dijelove šuma i
šumskog zemljišta u sastavu gospodarskih jedinica
Kalnik-Kolačka i Križevačke prigorske šume, gdje je
površina državnih šuma oko 40 ha. Šume su po
veličini i po višestrukim privrednim i ostalim funkcijama vrlo važan prirodni resurs šireg područja Kalnika. Veliki dio šumskih površina ujedno su i lovne
površine. Šume tog područja imaju veliku, do sada
još neznatno iskorištenu estetsku, znanstvenu,
Stranica 64 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
rekreacijsku, i turističku vrijednost. Uz šumske površine na području Općine nalaze se i poljoprivredne
površine koje se obrađuju u vidu oranica, vrtova i
livada.
Na području Općine djeluje 9 trgovačkih
društava i 14 obrta, a podjela zastupljenosti djelatnosti stanovništva najvećim dijelom od 51,9% spada u poljoprivredu, ribarstvo, šumarstvo i lov dok se
prerađivačkom industrijom i rudarstvom bavi 9,7 %,
a građevinarstvom 13,6% stanovništva. Ujedno
stanovništvo sudjeluje u dnevnim migracijama prema većim gradskim sjedištima i van Županije.
Državna cesta D22 pruža se prostorom
Općine u smjeru istok – zapad te preko općinskog
središta Gornje Rijeke i Kalničkog gorja povezuje
Županiju s Varaždinskom županijom, odnosno Gradom Novi Marof. Državna cesta D22 ujedno je najkraća veza za priključak na autocestu A3 Zagreb –
granični prijelaz Goričan, odnosno najbrža veza
Općine sa Gradom Zagrebom.
Cestovna prometna komunikacija unutar
same Općine, osim državnom i županijskom, osigurana je sustavom lokalnih i nerazvrstanih cesta.
Lokalne ceste su većim dijelom asfaltirane (otprilike
dvije trećine) i u dobrom su stanju.
U naselju Gornja Rijeka djeluje ljekarna,
stomatološka i zdravstvena ustanova te veterinarska ambulanta, a u Gradu Križevcima je smještena
ustanova Zavoda za javno zdravstvo. Društveni
dom postoji u naseljima Deklešanec i Pofuki, a
Vatrogasni dom imaju naselja Gornja Rijeka, Kolarec, Kostanjevec Riječki i Dropkovec.
Osnovno obrazovanje provodi se u sklopu
Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy te njenom
područnom odjelu u naselju Kolarec. U naselju Gornja Rijeka osnovana je Općinska knjižnica Sidonije
Rubido Erdödy sa ustrojenim Odjelom dječje igraonice.
Na području Općine nalaze se dva groblja i
to groblje u naselju Gornja Rijeka i groblje u naselju
Dropkovec.
5. POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE
Problematika zbrinjavanja otpada obuhvaća
zbrinjavanje komunalnog i posebnog otpada i ima
osobitu važnost s gledišta zaštite okoliša i prirodnih
resursa, ali nedovoljno sagledano gospodarskorazvojno značenje.
Gospodarenje otpadom na području Općine
najzastupljenije je u vidu skupljanja i odvoza komunalnog otpada, a regulirano je odredbama Odluke o
komunalnom redu na području Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/03, 8/03. i 4/04) (u daljnjem tekstu: Odluka).
Ovom Odlukom propisuje se komunalni red
i mjere za njegovo provođenje u cilju uređenja naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina,
skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada,
držanje domaćih životinja, uklanjanja snijega i leda,
7. ožujka 2011.
kao i nadzor i mjere nad provođenjem komunalnog
reda.
Poglavljem 3., člancima 37.–48. Odluke propisani su uvjeti, mjere i način skupljanja i postupanja
s komunalnim otpadom.
Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke
smatra se:
−
otpad iz kućanstva,
−
otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina,
−
otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u
gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.
U Općini je odvoz komunalnog otpada obvezan
i propisan je pod uvjetima i na način određen ovom
Odlukom:
1.
Obveznici davanja otpada na odvoz su:
−
građani koji stanuju ili imaju kuće i druge
prostorije na području Općine kod kojih nastaju pojedine vrste komunalnog otpada,
−
trgovačka društva i druge pravne osobe kod
kojih nastaju pojedine vrste komunalnog
otpada.
2.
Obveznici davanja otpada na odvoz dužni su:
−
otpad skupljati i držati do odvoza u tipskim
posudama ili vrećama za smeće, a u stambenim zgradama u prostorima namijenjenim
za deponiranje otpada,
−
u određeni dan prema utvrđenom rasporedu
posude i vreće s otpadom iznijeti ispred ulaza svojih objekata na liniji građevinskog
pravca, odnosno na pristupno mjesto za
odvoz otpada,
−
posude i vreće za smeće treba smjestiti tako da ne ometaju javni promet, a da je time
omogućen neometan utovar otpada.
3.
Poslove skupljanja, odvoza, prerade i uništavanja komunalnog otpada, obavljaju fizičke i
pravne osobe kojima je isto povjereno i to:
−
odvoz otpada obavlja se 2 puta mjesečno iz
svih stambenih i poslovnih objekata,
−
pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren
odvoz otpada utvrđuje redoslijed odvoženje
otpada po naseljima Općine,
−
odvoz otpada se obavlja specijalnim vozilom za odvoz otpada, uređenim tako da je
omogućen higijenski utovar, prijevoz i istovar otpada bez podizanja prašine i onečišćavanja javnih površina,
−
svako onečišćenje prouzročeno odvozom
kućnog otpada dužan je ukloniti koncesionar odvoza otpada. Radnici koji barataju
posudama trebaju biti pažljivi da ne uzrokuju dodatni nered,
−
odvoz komunalnog otpada skupljenog u
kontejneru, obavlja se specijalnim vozilom
za otpremu otpada.
4.
Otpad se odvozi i odlaže na javne deponije,
koje osigurava pravna ili fizička osoba kojoj je
odvoz otpada povjeren i to:
−
javna odlagališta održava i uređuje pravna
ili fizička osoba kojoj je to povjereno, a u
skladu sa zakonskim propisima,
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren
odvoz otpada ima isključivo pravo raspolaganja s materijalom odloženim na javnim
odlagalištima,
− najstrože je zabranjeno odlaganje komunalnog otpada na mjesta izvan određenog
deponija.
Komunalni otpad koji je po svojim svojstvima
opasan otpad, odvozi se na način da se s
njime postupa u skladu sa Zakonom.
Vreće za smeće ne smiju biti ostavljene dulje
od 24 sata na nezaštićenom prostoru te uko
liko dođe do rasipanja otpada iz vreća za
smeće, obveznici su dužni skupiti sav taj ot
pad:
posude za otpatke i kontejneri ne smiju se
puniti preko ruba niti se u njih smije ulijevati
tekućina, bacati žar ili uginule životinje,
prostor oko kontejnera i kante za smeće trebaju biti uvijek čiste i uredno održavane od
obveznika davanja otpada na odvoz,
obveznici davanja otpada na odvoz dužni su
za odvoz otpada platiti naknadu pravnoj ili
fizičkoj osobi kojoj je to povjereno, a koja se
određuje po posebnim propisima,
naknada za iznošenje i deponiranje kućnog
otpada od vlasnika obiteljskih stambenih objekata i vlasnika stanova u stambenim zgradama utvrđuje se po kućanstvu u mjesečnom
iznosu,
naknada za odvoz otpada sličnom otpadu iz
kućanstva, koji nastaje u gospodarstvu , ustanovama i uslužnim djelatnostima, utvrđuje
se prema ugovoru koji korisnik koncesije
sklapa s pravnim osobama.
Organizira se odvoz glomaznog otpada naj
manje dva puta godišnje i prema rasporedu
koji odredi koncesionar odgovoran za odvoz
smeća. Naknada za odvoz glomaznog otpa
da ne naplaćuje se korisnicima odvoza kuć
nog ot pada.
Otpaci se moraju ubacivati u košare za sme
će postavljene na pogodnom mjestu:
košare moraju biti izrađene tako da udovoljavaju higijenskim uvjetima te da se po svome
izgledu uklapaju u okoliš,
vrste i broj košara koje će se postaviti na javne površine utvrdit će Upravni odjel. Košare s
javnih površina prazne fizičke i pravne osobe
koje održavaju čistoću na tim površinama.
−
5.
6.
−
−
−
−
−
7.
8.
−
−
5.1. Način skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine
Općina je odgovorna za gospodarenje komunalnim otpadom što znači da su općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće dužni na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za
gospodarenje komunalnim otpadom.
Komunalni otpad obuhvaća i razne, po Zakonu definirane kategorije posebnog otpada za koje
su doneseni posebni podzakonski akti, pravilnici (o
Broj 1 - Stranica 65
ambalaži, otpadnim baterijama i akumulatorima, gumama, vozilima, elektroničkom otpadu i drugo) kojima se pobliže određuje način gospodarenja ovim
skupinama otpadnih materijala. Ponekad je teško
razdijeliti granicu komunalni-posebni otpad, te stoga
polazimo od činjenice da je iz ukupne mase komunalnog otpada uputno izdvojiti što je više moguće posebnih vrsta otpada.
Za područje Općine nije raspisivana koncesija
skupljanja komunalnog otpada već je isto temeljem
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03.–pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) povjereno trgovačkom društvu Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci s obzirom da je Općina njegov
suvlasnik. Trgovačko društvo Komunalno poduzeće
d.o.o. Križevci skuplja i odvozi komunalni otpad od
kućanstava/tvrtki i odvozi ga na odlagalište komunalnog otpada „Ivančino brdo“ koje se nalazi van područja Općine:
−
na području Općine ne postoji službeno odlagalište komunalnog otpada,
−
odvozom otpada je pokriveno cijelo područje
Općine - 540 domaćinstava,
−
skupljanje se vrši kamionima “smećarima“ specijaliziranim za prijevoz otpada,
−
otpad se dva puta mjesečno prikuplja kantama,
a trgovine, ugostiteljski objekti i trgovačka društva mogu birati način skupljanja putem kanti
različitih zapremina ili kontejnerima,
−
ukoliko je volumen kante premali, dodatno se
kupuju plastične vreće sa logotipom trgovačkog društva,
−
komunalni otpad se skuplja i odvozi na odlagalište komunalnog otpada „Ivančino brdo“ na
području Grada Križevaca,
−
Općina ima mogućnost besplatnog korištenja
odnosno predavanja odvojeno-skupljenog otpada/sirovina (papir, PET-ambalaža, METambalaža, gume, ee-otpad i drugo) na reciklažnom dvorištu u Cubincu, Križevci. Reciklažno
dvorište radi svaki radni dan od 7:00 do 15:00
sati i subotom 8:00 do 13:00 sati,
−
cijena usluga skupljanja komunalnog otpada
obračunava se temeljem kriterija broja kućanstva,
−
od komponente otpada koje se mogu reciklirati
odvojeno se skuplja putem 5 „zelenih otoka“
koji se sastoje od spremnika za papir, PETambalažu i staklo. Zeleni otoci su stavljeni u
naseljima Dropkovec, Gornja Rijeka, Kostanjevec Riječki, Pofuki i Kolarec koje je postavila i
kvartalno prazni trgovačko društvo Komunalno
poduzeće d.o.o. Križevci,
−
godišnje se prikupi 1t starog papira, 2t stakla i
300 kg plastične ambalaže,
−
zelenim otocima gospodari trgovačko društvo
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci koji skupljenu sirovinu predaju na daljnju obradu u trgovačka društva Unija nova d.o.o., Unija papir
d.o.o. i Urbanu opremu d.o.o,
Stranica 66 - Broj 1
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
glomazni otpad se odvozi jedanput godišnje –
akcija se najčešće provodi u mjesecu svibnju,
građevinski otpad se može odvesti na odlagalište otpada „Ivančino brdo“, Križevci,
−
7. ožujka 2011.
stari lijekovi koji predstavljaju opasni otpad mogu se adekvatno zbrinuti njihovom predajom
Ljekarni Jagatić koja će ih predati ovlaštenom
skupljaču.
Kartogram 1.: Raspored zelenih otoka na području Općine
Izvor: www.gogleearth.com uz obradu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode, listopad 2010. godine.
Točne podatke o sastavu i količini proizvedenog komunalnog otpada u Općini nije moguće
utvrditi jer ne postoji cjeloviti sustav gospodarenja
otpadom, a odlagalište „Ivančino brdo“ ne posjeduje
vagu kojom bi se mogla odrediti točna količina koja
se odlaže. Iz tog razloga količine i sastav procjenjuju se na temelju podataka koji su poznati iz propisa
i iz literature za područje Republike Hrvatske te
uvidom stanja na terenu.
Između ostalog, za potrebe sanacije divljih
odlagališta, Općina je tijekom 2007. godine osnovala vlastito trgovačko društvo Komunalno poduzeće
Gornja Rijeka d.o.o. koje je provodilo sanaciju na
terenu. Odlagališta su sanirana po načelima „exsitu“ sanacije, te je sav otpad iskopan, dio selektiran i predan ovlaštenim skupljačima/obrađivačima,
a dio je predan na zbrinjavanje u GKP Komunalac
d.o.o. odnosno na odlaganje na odlagalište
„Piškornica“ u Općini Koprivnički Ivanec. Navedeno
je popraćeno svom potrebnom propisanom dokumentacijom, odnosno ovjerenim pratećim i prijavnim listovima u Registar onečišćavanja okoliša Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu:
Registar). U Registar je u 2009. godini trgovačko društvo Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o. prijavilo 557,5 tona komunalnog otpada koje je predano
na D1 postupak zbrinjavanja.
Podaci Registra o količinama prijavljenog i
odloženog miješanog komunalnog otpada (20 03 01)
– dostavljeni od strane koncesionara trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za:
−
2008. godinu – 210 t,
−
2009. godinu – 200 t.
Sukladno prijavi podataka u Registru za 2009.
godinu, procjena količina otpada, za narednih 10-ak
godina, radi se temeljem sljedećih podataka i pretpostavki:
−
organiziranim odvozom otpada pokriveno je
cjelokupno područje Općine,
−
broj stanovnika neće se bitno mijenjati,
−
temeljem Strategije gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske zbog povećanja standarda
života predviđa se vrlo blagi porast količina
otpada (2% godišnje).
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 67
Tablica 2.: Procjena količina komunalnog otpada u Općini Gornja Rijeka za razdoblje
do 2018. god. – podaci iz ROO/2009. god.
KOLIČINA ODLOŽENOG KUMULATIVNOG OTPADA U
POJEDINOJ GODINI (t)
UDIO KUMULATIVNE KOLIČINE ODLOŽENOG KOMUNALNOG OTPADA (T) NA ODLAGALIŠTU „IVANČINO BRDO“
2008
210
210
2009
214,2
424,2
2010
218,5
642,7
2011
222,87
865,57
2012
227,3
1 092,8
2013
231,8
1 324,6
2014
236,4
1 561,1
2015
245,8
1 806,9
2016
250,7
2 057,6
2017
260,7
2 318,3
2018
271,1
2 589,4
2019
276,5
2 865,9*
G OD IN A
Izvor: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije,
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, siječanj 2011. godine.
* - procijenjena ukupna količina komunalnog otpada skupljenog na području Općine, a koja će kroz 10godišnje razdoblje biti odložena na odlagalištu otpada „Ivančino brdo“
5.2. Higijenski servis
Općina nema uspostavljenu vlastitu higijeničarsku službu te ne može sama rješavati problem
uginulih životinja, pasa lutalica i sličnog. Navedene
poslove temeljem pojedinačnih slučajeva/poziva
povjeravaju nadležnoj veterinarskoj ustanovi
„Veterinarskoj stanici Križevci“ d.o.o. iz Križevaca.
Problem animalnog otpada (goveda/krava,
svinja u vlasništvu Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava) je uniformno riješen na području cijele
Republike Hrvatske pa tako i u predmetnoj Općini.
Vlasnik prijavljuje uginuće životinje odabranoj veterinarskoj stanici o čemu se radi zapisnik. Nakon
toga vlasnik poziva ovlaštenog prijevoznika, ovlaštenog od strane službenog koncesionara za Republiku Hrvatsku, kafilerije „Agroproteinka“ d.d. iz Sesvetskog Kraljevca, koji dolazi po životinju i odvozi ju
u kafileriju.
6. POPIS OTPADOM ONEŠIČĆENOG TLA I NEUREĐENIH OKOLIŠA
Gradovi, odnosno općine dužni su, prema
Zakonu osigurati uklanjanje i zbrinjavanje otpada
kojeg je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta
otpada na njihovom području.
Na području Općine provode se razne akcije uljepšavanja mjesta, od akcije čišćenja okoliša
do sadnje cvijeća, te su tijekom 2003. i 2004. godine provedene akcije čišćenja divljih odlagališta koja
je bila financirana od strane bivšeg Ministarstva
javnih radova, obnove i graditeljstva. Akcija skupljanja krupnog otpada "Čisti okoliš – zdravi život za
ljepšu budućnost Općine Gornja Rijeka" održana je
u suradnji sa stanovništvom, Udrugom potkalničkih
plemenitaša, Vatrogasnim zajednicama i trgovačkim društvom Univerzal d.d. iz Varaždina.
Nakon provedenih akcija, čišćenja cijelog
područja Općine, pokušalo se spriječiti formiranje
Stranica 68 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
novih divljih odlagališta. Kontrolu trenutnog stanja i
daljnje napore održavanja i poboljšavanja uvjeta okoliša Općine provodi komunalni redar Općine u suradnji sa trgovačkim društvom Komunalnim poduzećem
Gornja Rijeka d.o.o.
Nakon raščišćavanja i sanacije terena nužno
je onemogućiti daljnje odlaganje otpada na istoj lokaciji nizom različitih mjera kao što su na primjer: obavještavanje javnosti o sanaciji nelegalnog odlagališta i
zabrani daljnjeg odlaganja, postavljanje rampe i table
o zabrani odlaganja, pojačanoj kontroli komunalnog
redara, uvođenjem strožih kazni za nelegalno odlaganje kao i prenamjena prostora u vidu kultiviranja zemljišta, sadnje cvijeća, postavljanja igrališta, uređenja
staze i slično.
6.1. Lokacije saniranih i zatvorenih divljih odlagališta otpada
S obzirom na dugogodišnji način postupanja
s otpadom i kako Općina do 2002 godine nije imala
uspostavljeni organizirani odvoz komunalnog otpada,
domaćinstva su samoinicijativno odvozila otpad na
određene lokacije u blizini naselja. Slijedom navedenog uz gotovo svako naselje Općine je bilo formirano
„divlje“/neuređeno odlagalište. Navedena „divlja“ odlagališta su pretežno u jarugama, uz putove, u šumarcima te su pretežno uniformiranog sastava otpada: miješani komunalni, poljoprivredni-biorazgradivi,
građevinski otpad i slično.
U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuta je sanacija svih divljih
odlagališta na području Općine.
Sanacija se provodila prema „Planu sanacije divljih
deponija na području Općine Gornja Rijeka“ izrađenim od strane tvrtke Chromos Pu d.o.o. iz Zagreba,
2007. godina i prema Dopunama Plana sanacije izrađenog od strane Komunalnog poduzeća Gornja Rijeka d.o.o. iz 2008. godine.
7. ožujka 2011.
Općina je 6. listopada 2007. godine, Komunalnom poduzeću Gornja Rijeka d.o.o. povjerila
provedbu Plana sanacije odnosno konkretnu sanaciju 11 „divljih“ odlagališta otpada, koje su se sanirale tijekom 2008. godine.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sanirane lokacije odlagališta su:
„Bežđe“ – naselje Gornja Rijeka,
„Opućnjak“ – naselje Gornja Rijeka,
„Vranjača“ – naselje Kostanjevec Riječki,
„Donja Rijeka“ – naselje Donja Rijeka,
„Velika sinokoša“ – naselje Kostanjevec Riječki,
„Dropkovec“ – naselje Dropkovec,
„Kovačina“ – naselje Kolarec,
„Praščevina“ – naselje Kostanjevec Riječki,
„Štrigovec“ – naselje Štrigovec,
„Stražbenica“ – naselje Kolarec,
„Šokot“ – naselje Gornja Rijeka.
Planom sanacije su propisane smjernice
kojima je opisan „ex situ“ način sanacije predmetnih lokacija koji se ukratko svodio na čišćenje terena od raslinja i većeg drveća (malčiranje), oslobađanje prostora na odlagalištu kako bi se otpad izdvojio manjim vozilima, selekciju i vađenje glomaznog i metalnog otpada, iskop komunalnog otpada i
odlaganje na privremenu lokaciju odlagališta, utovar otpada na veća prijevozna sredstva te prijevoz i
zbrinjavanje na službenom odlagalištu komunalnog
otpada „Piškornica“ u Općini Koprivnički Ivanec.
Nakon sanacije terena, provodila se rekultivacija
lokacije kako bi se okoliš vratio u prirodno stanje
(put, šuma, njiva, jarak i slično). Sanacija „divljih“
odlagališta je završila u rujnu 2008. godinea te je
ukupno izdvojeno 2 230m3 otpada.
Slika 2. i 3.: Prikaz sanacije terena divljih odlagališta na području Općine
Izvor: Općina Gornja Rijeka, obilazak terena i nadzor sanacije, kraj 2008.godine
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 69
Slika 4.: Teren nakon sanacije „divlje“ deponije
Izvor: obilazak terena, komunalni redar, 2009. godina
6.2. Popis novonastalih „divljih“ odlagališta
Nakon sanacije svih divljih odlagališta, na
području Općine su se u proteklom vremenu,
unatoč organiziranom odvozu otpada, pojavile na
pojedinim divljim odlagalištima nove manje količine
pretežno komunalnog i građevinskog otpada.
Slika 5.: Prikaz sastava otpada na divljim odlagalištima
Izvor: obilazak terena, komunalni redar, svibanj 2010. godine.
Popis trenutno evidentiranih lokacija divljih
odlagališta:
1.
U naselju Deklešanec – oko 5m x 4m,
2.
U naselju Štrigovec – oko 3m x 2m,
3.
U naselju Kostanjevec Riječki – oko 4m x
4m,
4.
U naselju Kolarec – oko 6m x 4m,
5.
U naselju Donja Rijeka – oko 2m x 2m.
Optimalan način sanacije divljih odlagališta
na području Općine je prikupljanje, sortiranje i odvoženje cjelokupnog odloženog otpada s lokacije te
sanacija onečišćene površine. Nakon sanacije je
potrebno postrožiti kazne i pojačati nadzor komunalnog redara kako bi odgovorne osobe odgovarale za učinjeno onečišćenje okoliša.
Predmetne lokacije je potrebno sanirati na
način kako se saniralo prema Planu sanacije iz
Stranica 70 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
iz 2007. godine iz kojih proizlaze općenite mjere
sanacije divljih odlagališta:
−
sječu i raščišćavanje niskog raslinja u koje je
otpad zarastao,
−
izdvajanje metalnog, građevinskog i drugog
korisnog otpada (neopasnog) i privremeno
odlaganje na samoj lokaciji do konačnog odvoza,
−
prikupljanje opasnog otpada i odvoženje od
strane za to ovlaštenih tvrtki,
−
strojno izvlačenje otpada s nepristupačnijih
površina,
−
utovar i odvoženje otpada na odlagalište koje
posjeduje dozvolu za rad,
−
ravnanje i uređivanje očišćene površine i priprema za konačnu sanaciju,
−
deratizacija i dezinsekcija očišćenih površina,
−
prekrivanje uređene površine kompostom ili
zemljom obogaćenom gnojivom,
−
obavještavanje stanovništva o zabrani odla
ganja otpada,
−
kontroliranje/monitoring same lokacije.
7. ožujka 2011.
za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom (do 31. prosinca 2008. godine) te
osigurati gradnju najmanje jednog reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Trenutno se na području
Općine nalaze spremnici za odvojeno skupljanje otpada. Općina prostorno-planskom dokumentacijom
ima predviđenu lokaciju s namjenom skladištenja i
obrade otpada. Navedena lokacija se nalazi u blizini
naselja Donja Rijeka, zaselak Jelaki.
Kartogram 2.: Prikaz planirane lokacije reciklažnog
dvorišta
7. MJERE ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I POSEBNIH VRSTA OTPADA S MJERAMA UPRAVLJANJA I NADZORA ODLAGALIŠTA
Općenito govoreći, da bi se ostvarilo što
bolje gospodarenje otpadom na području Općine,
potrebno je komunalnim mjerama organizirati izdvojeno skupljanje i odvoz korisnog otpada, štetnog
otpada, kompostiranje biorazgradivog otpada, recikliranje tehnološkog otpada, predobradu ostalog
otpada i slično. Takvim postupanjem bi se količine
otpada za odlaganje svele na minimum, kao i problemi postupanja s otpadom, dok bi se istovremeno
povećala zaštita okoliša.
Sukladno članku 15. Zakona, Općina je na
svom području dužna postaviti odgovarajuće
spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta
Izvor: Prostorni plan („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 11/06)
Cilj sustava gospodarenja otpadom je
smanjiti u što većoj mjeri količinu komunalnog
otpada, a čiji ostatni dio će se otpremati u Centar za gospodarenje otpadom na obradu i zbrinjavanje.
Odvojenim prikupljanjem i recikliranjem/oporabom otpada postiže se sljedeće:
• izbjegavanje odlaganja otpada na odlagalište,
• korisne sirovine za dobivanje novih proizvoda,
• smanjuje onečišćenje okoliša,
• financijska ušteda.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Smjernice za poboljšanje sustava gospodarenja otpadom:
1.
uspostaviti zelene otoke i sabirna mjesta po
naseljima, u okviru kojih se putem spremnika
odvojeno prikuplja plastika (PET-ambalaža),
staklo, papir, metal,
− za pojedinu vrstu izdvojenog otpada predvidjeti
spremnik različite boje (plavi spremnik za otpadni papir, žuti spremnik za PET ambalažu, zeleni spremnik za staklo, sivi za metal),
2.
u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelat
nostima (trgovine) selektivno prikupljati karton,
PET-ambalažu, staklenu, metalni otpad i alumi
nijsku ambalažu,
3.
selektivno prikupljati metalni otpad kao i gloma
zni otpad, te posebne kategorije otpada
(otpadna jestiva ulja, akumulatori i autogume),
4.
pojedine izdvojene vrste otpadnih tvari (pravnih
osoba, trgovačka društva) potrebno je preda
vati ovlaštenim skupljačima i oporabiteljima ot
padnih tvari,
5.
primijeniti mjere za izbjegavanje i smanjivanje
otpada na mjestu njegova nastanka promica
njem korištenja proizvoda sa što manje amba
laže, korištenja proizvoda koji se mogu recikli
rati i oporabiti, promicati korištenje povratne
ambalaže umjesto nepovratne, smanjiti korište
nje plastičnih vrećica i slične ambalaže, stimuli
rati kupovinu ekoloških proizvoda,
6.
u kasnijim fazama zelene otoke i sabirna mjes
ta upotpuniti spremnicima za izdvajanje drugih
vrsta plastičnog (ambalažnog) otpada (osim
PET-ambalaže) i problematičnih otpadnih tvari
(npr. baterije),
7.
osigurati pravovremeno pražnjenje posuda za
izdvojeno prikupljanje iskoristivih i štetnih otpa
dnih tvari,
8.
poticati uvođenje izdvajanja i kompostiranja bi
ootpada u okućnicama gdje uvjeti njegove
primjene to omogućuju (dvorišta i vrtovi),
9.
reciklažno dvorište urediti sukladno zahtjevima
propisa za gradnju reciklažnih dvorišta,
(glavnom projektu, građevinskoj dozvoli),
10. reciklažno dvorište izgraditi i opremiti kontejnerima i spremnicima odgovarajućeg volumena
za odlaganje korisnih otpadnih tvari (papir, karton, PET-ambalaža, staklo (bijelo, smeđe i zeleno), aluminijska ambalaža, metalni otpad
(željezo, bakar, aluminij i olovo)),
− unutar reciklažnog dvorišta osigurati prostor
(nepropusni plato s nadstrešnicom, s kontejnerima i spremnicima odgovarajućeg volumena
za odlaganje štetnih tvari (autogume, akumulatori, baterije, otpadna ulja, otpadne boje i lakovi),
− unutar reciklažnog dvorišta je moguće formiranje sortirnice otpada,
− unutar reciklažnog dvorišta osigurati prostor za
odlaganje glomaznog otpada.
11.
Broj 1 - Stranica 71
osigurati nadzor rada reciklažnog dvorišta te
rad povjeriti kvalificiranom i obučenom osoblju,
radno vrijeme reciklažnog dvorišta treba prila
goditi načinu života i potrebama gravitirajućeg
stanovništva na način da je reciklažno dvorište
otvoreno sve dane u tjednu osim nedjelje.
12.
Planirane mjere s predviđenim rokovima odvojenog prikupljanja pojedinih kategorija otpada i mjerama zbrinjavanja otpada:
1)
−
−
−
−
−
2)
−
−
−
Potrebno je održavati i unaprijediti trenutno
uspostavljeni sustava odvojenog skupljanja ot
pada putem „zelenih otoka“. Trenutno se sku
pljaju samo tri skupine otpada (papir, staklo i
PET-ambalaža):
potrebno je trajno poticati stanovništvo na odvojeno skupljanje otpada,
na jedan „zeleni/reciklažni otok“ prosječno gravitira oko 750 stanovnika naselja (ovisno o potrebama naselja i specifičnosti prostora),
Prostorni plan člankom 107. stavkom 3. propisuje uvjete i prijedloge postavljanja kontejnera
za komunalni otpad i za sekundarne sirovine
(npr. potrebno je osigurati odgovarajući prostor
kojim se neće ometati kolni i pješački promet
uz mogućnost ograđivanja pojasom zelenila i
slično),
ukoliko određena lokacija nije na adekvatnom
mjestu potrebno ju je preseliti i postaviti na lokaciju na kojoj je najveća koncentracija ljudi, da
bude dovoljno blizu i lako dostupna građanima
(npr. u centru, blizu škole, društvenog doma,
parka, groblja i slično),
prilikom proširivanja sustava, potrebno je
„zelenim otocima“ dodati spremnike za metal i
za opasni otpad ujedno je potrebno proširit sustav i na ostala naselja Općine.
U dogovoru s koncesionarom moguće je zapo
četi i s drugačijim načinom odvojenog skuplja
nja otpada. Alternativa „zelenim otocima“ je
uvođenje odvojenog skupljanja otpada u ku
ćanstvima putem podijele dodatne kante za
posebne vrste otpada.
izgraditi mini reciklažno dvorište (sekundarne
sirovine) – planirano tijekom 2012. godine u
okviru kojeg će se skupljati i građevinski otpad
– lokacija je predviđena u blizini naselja Donja
Rijeka zaselak Jelaki (Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gornja Rijeka,
članak 107. stavak 4.),
do izgradnje vlastitog reciklažnog dvorišta,
zbog relativne blizine s Gradom Križevci, Općina može poticati stanovništvo na korištenje
reciklažnog dvorišta Komunalnog poduzeća
d.o.o. Križevci u naselju Cubinec.
jednom izgrađeno reciklažno dvorište u kasnijim etapama potrebno je proširivati na dodatne
vrste iskoristivog otpada.
Stranica 72 - Broj 1
3)
4)
5)
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Usporedo s proširenjem lokacija zelenih otoka i
reciklažnog dvorišta, Općina je dužna vršiti i n
tenzivne edukacijske mjere predložene ovim
Planom,
Građevinski otpad će se prikupljati bilo unutar
navedenog reciklažnog dvorišta, bilo formira
njem zasebnog reciklažnog dvorišta na lokaciji
bliže najvećim općinskim izvorima ovog otpa
da, a u sklopu industrijskih/poslovnih zona ili
suradnjom s ovlaštenim skupljačem/ o b r a đ i
vačem građevinskog otpada,
Uspostaviti odvojeno skupljanje biorazgradivog
otpada, te poticati izgradnju kompostišta. Za
početi s realizacijom 2013 godine.
−
6)
7. ožujka 2011.
Pr os tor no-p l ansk om
d ok umen tac ijo m
(Prostorni plan, članak 107. stavak 5.), omogućava se gradnja zajedničkog kompostišta unutar poljoprivredno gospodarskih zona ili na
građevinskim česticama izdvojenih poljoprivrednih gospodarstava ujedno je moguće individualno kompostirati na dvorištima u stambenim zonama naselja, na način da kompostište
bude smješteno u zoni gradnje pomoćnih građevina s izvorom zagađenja.
Provoditi trajnu kontrolu i saniranje novonasta
lih „divljih“ odlagališta te pokrenuti akcije spre
čavanja pojavljivanja novih divljih odlagališta.
Tablica 3.: Terminski plan aktivnosti Općine Gornja Rijeka
Godina
Aktivnosti
2011
Zeleni otoci –održavanje i proširenje
x
Kante za odvojeno skupljanje otpada
x
2012
2013
2014
2015
x
Mini reciklažno dvorište
x
x
x
Građevinski otpad
x
x
x
Posude za opasni otpad
x
2016
2017
2018
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Kompostiranje
2019
x
Sanacija i sprečavanje nastanka
divljih odlagališta
Trajno
Edukacija
Trajno
x
Izvor: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za
zaštitu okoliša i prirode, siječanj, 2011. godine
8. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA O POTREBI IZDVOJENOG SKUPLJANJA POSEBNOG
OTPADA
−
−
Stanovništvo Općine potrebno je kontinuirano educirati. Neke od metoda koje je moguće primijeniti su:
radionice, predavanja, prezentacije, plakat, brošure,
letci, oglasne ploče, lokalni mediji – lokalne novine,
radio, školske udruge, priredbe s edukacijskim sadržajem i slično.
−
−
−
−
Potrebno je provoditi edukaciju o:
mjerama odvojenog prikupljanja i selekcije otpada,
mjerama sprečavanja odlaganja otpada na nezaštićeno tlo,
opasnostima ugrožavanja zdravlja pri neadekvatnom postupanju s otpadom,
ekonomskim i okolišnim prednostima recikliranja
otpada,
−
−
−
−
−
mjerama, akcijama i poticajima koje treba na
općinskoj razini poduzeti da bi se spriječilo nelegalno odlaganje otpada,
važnosti korištenja reciklažnog dvorišta, odnosno zelenih otoka,
načinu odlaganja otpada u reciklažnim dvorištima i otocima,
pravilnom korištenju energije i mjerama moguće uštede u domaćinstvu,
opasnostima odlaganja otpada opasnih svojstva u okolišu (stare baterija, ambalaža pesticida, ispiranje oprema od pesticida na nezaštićenim površinama, otpadne kemikalije i slično),
potrebi većeg uključivanja komunalnog redarstva, inspekcije zaštite okoliša i sanitarne inspekcije u rješavanju problema u okolišu po
pozivu mještana,
potrebi korištenja Općine i komunalnog poduzeća, koncesionara kao info-servisa za sve
upite o gospodarenju otpadom.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Također je potrebno edukacijom naglasiti negativne okolišne i zdravstvene utjecaje spaljivanja
otpada na otvorenom.
Potrebno je osigurati trajnu komunikaciju komunalnog redara sa sanitarnom inspekcijom i inspekcijom zaštite okoliša kako bi se spriječilo onečišćenje
okoliša kemikalijama, neopasnim i opasnim otpadom.
Sve registrirane privredne subjekte na području Općine potrebno je nadzirati u smislu ispunjenja svojih
obveza glede postupanja s otpadom i prijave onečišćujućih tvari u Registar.
−
−
−
−
9. IZVORI I VISINA POTREBNIH SREDSTAVA ZA
PROVEDBU GOSPODARENJA OTPADOM
−
Prema Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.- 2015. godine sredstva za provedbu projekata će se moći osigurati iz
javnih i privatnih izvora.
−
Broj 1 - Stranica 73
Privatni izvori financiranja:
privatna ulaganja u primarno izdvajanje i prikupljanje otpada - postrojenja za reciklažu i skupljanje.
Javni izvori financiranja:
Državni proračun Republike Hrvatske,
proračuni jedinica lokalne i regionalne samouprave i sredstava komunalnih društava (u vlasništvu jedinica lokalne samouprave);
fondovi Europske unije (predpristupni program
ISPA i IPA, strukturni fondovi za države članice);
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
krediti banaka.
Tablica 4.: Evidencija utroška sredstava gospodarenja otpadom u Općini za razdoblje od 2007. – 2010. god. s
naznakom planiranja za 2011. godinu.
EVIDENCIJA UTROŠKA SREDSTAVA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U
OPĆINI GORNJA RIJEKA
ZA RAZDOBLJE OD 2007.-2010. GODINE S PLANOM ZA 2011. GODINU
-
-
842.629,47
(FZOEU)
-
299.930,76
111.524,53
(FZOEU)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.888,56
7.554,24
(FZOEU)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
299.930,76
111.524,53
(FZOEU)
-
-
-
-
-
9.442,80
-
Utrošena sredstva
842.629,47
(FZOEU)
Utrošena
sredstva
Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije,
Odsjek za zaštitu okoliša, siječanj 2011. godine.
Legenda:
1. FZOEU- Fond za zaštiti okoliša i energetsku učinkovitost
2. Proračun JLS- Proračun Općine Gornja Rijeka
* - sanacija se odnosi na realizaciju Plana sanacije divljih deponija na području Općine Gornja Rijeka
Sredstva državnog
proračuna
Sredstva državnog
proračuna
Ukupno
2011
Planirana
sredstva za
gospodarenje
otpadom u
proračunu
JLS (vlastita
proračunska
sredstva) i
sredstva FZOEU
Utrošena sredstva
Ostalo
2010
Sredstva državnog
proračuna
Popratni sadržaji na odlagalištu
Sufinanciranje
odvoza otpada
Zeleni otoci i
poticanje odvojenog načina
skupljanja otpada
2009
Sredstva državnog
proračuna
Sanacija odlagališta*
2008
Sredstva državnog
proračuna
Namjena utrošenih sredstava
2007
Utrošena
sredstva za
gospodarenje
otpadom iz
proračuna JLS (vlastita
proračunska
sredstva) i
sredstva FZOEU
Stranica 74 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Općina treba u sljedećem proračunskom razdoblju odrediti, sukladno mogućnostima, visinu sredstava za provedbu Plana gospodarenja otpadom. Samo financiranje zbrinjavanja i gospodarenja otpadom,
u slučajevima kada nema osiguranih nepovratnih
sredstava, zasniva se na principu „proizvođač plaća“,
7. ožujka 2011.
pa je na Općini odabir načina osiguranja sredstava,
procijenjenih i predviđenih ovim Planom gospodarenja otpadom. Ujedno je potrebno u suradnji s mogućim koncesionarima sastaviti ugovore kako bi se neke od propisanih mjera (zeleni otoci, posude za opasni otpad i drugo) realizirale besplatno.
Tablica 5.: Procjena ukupno potrebnih ulaganja u gospodarenje s otpadom u razdoblju od
2011. – 2019. godine na području Općine.
Oprema, objekti, do ku ment ac ija i dr .
oko IZNOS ULA GANJA ( kuna)
Zeleni otoci – poticanje reciklaže
30.000,00*
Kante za odvojeno prikupljanje otpada
20.000,00
Mini reciklažno dvorište
200.000,00**
Sanacija divljih odlagališta i održavanje terena
100.000,00**
Građevinski otpad
**
Ostalo( tehnička sredstva, edukacija…)
50.000,00
UKUPNO:
400.000,00
Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje,gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije,
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, listopad 2010.god.
*
Procijenjena svota se predviđa ukoliko Općina sama kupuje i postavlja kontejnere. Postoji povoljnija
alternativa kada Općina dogovori najam kontejnera te se usluga održavanja mjesečno plaća koncesionaru,
(cijena je oko 60-70 kuna + Porez na dodanu vrijednost /mjesečno /po kontejneru), ujedno je moguće
dogovoriti i besplatna pražnjenja spremnika ovisno o zahtjevima Općine i dogovoru s izabranim
koncesionarom.
** Financijski troškovi će se utvrditi kasnije nakon izrade projektne dokumentacije
U gore navedenoj tablici nalazi se približna
procjena ulaganja. Realni iznos bit će poznat nakon
provedenih javnih natječaja, odabira isporučitelja opreme i izbora izvođača radova. Ulaganja po godinama potrebno je ovisno o planiranim aktivnostima predvidjeti proračunom Općine. Za realizaciju ovog Plana gospodarenja otpadom mogu se koristiti jedan ili
više financijskih izvora. Razlozi za to su višestruki:
nedostatak inspekcijskog kadra, nepostojanje relevantnog sudskog i inspekcijskog iskustva i prakse i
drugo.
10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ovim Planom gospodarenja otpadom reguliran je postojeći sustav zbrinjavanja otpada Općine te
planiranje mjera za njegovo unaprjeđenje. Općina
mora biti nositelj i pokretač mjera predloženih Planom
gospodarenja otpadom te je odgovorna za učinkovitost provedbe Plana gospodarenja otpadom.
Izvršavanje Plana gospodarenja otpadom
provjerava se godišnje, gdje je općinski načelnik dužan do 30. travnja tekuće godine dostaviti Općinskom
vijeću Izvješće o provedbi plana na usvajanje.
Izmjene i dopune ovog Plana gospodarenja
otpadom donose se na propisan način, nakon četverogodišnjeg razdoblja temeljem donesenih Izvješća o
provedbi realizacije općinskog Plana gospodarenja
otpadom.
Ovaj Plan gospodarenja otpadom stupa na
snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA RIJEKA
KLASA: 351-01/11-01/02
URBROJ: 2137/25-11-1
Gornja Rijeka, 21. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Borjan, v.r.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
4.
Na temelju članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02,
96,03, 139/04. – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09. i
80/10) i članka 30. Statuta Općine Gornja Rijeka
(„Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gornja Rijeka na
20. sjednici održanoj 21. veljače 2011. donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba
u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na
području Općine Gornja Rijeka u 2011. godini
I.
U Programu javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gornja Rijeka
u 2011. godini („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 16/10) (u daljnjem tekstu:
Program) u točki II. podtočka 2. mijenja se i glasi:
„2. Civilnoj zaštiti
civilna zaštita
1.000,00 kuna,
−
naknade za štete uzrokovane prirodnim nepogodama
500,00 kuna,
−
izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite
spašavanja
15.000,00 kuna,
Ukupno sredstava:
16.500,00 kuna.“.
Broj 1 - Stranica 75
I.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Rijeka u 2011. godini („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 16/10) (u daljnjem tekstu:
Program) u točki II. dodaje se nova alineja 3. koja
glasi:
„- javnu rasvjetu.“.
II.
U točki III. dodaje se nova podtočka 3. koja
glasi:
„3. Javna rasvjeta
3.1. Modernizacija javne rasvjete na području Općine
Izvori financiranja:
−
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
393.600,00 kuna,
−
Proračun Koprivničko-križevačke županije za
2011. godinu
98.400,00 kuna,
Ukupno:
492.000,00 kuna.“.
−
II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko –
križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA RIJEKA
KLASA: 214-01/11-01/04
URBROJ: 2137/25-11-1
Gornja Rijeka, 21. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Borjan, v.r.
5.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka
30. Statuta Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik
Koprivničko – križevačke županije“ 9/09), Općinsko
vijeće Općine Gornja Rijeka na 20. sjednici održanoj
21. veljače 2011. donijelo je
PROGRAM
o izmjeni i dopunama Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Gornja Rijeka u 2011. godini
III.
Točka 5. mijenja se i glasi:
„Za ostvarivanje financiranja utvrđenog Programa prema procijenjenim troškovima utvrđuju se financijska sredstva prema izvorima sukladno točki III.
ovog Programa u sljedećim svotama:
1. Prihod od komunalnog doprinosa u 2011. godini
5.000,00 kuna,
2. Prihod od vodnog doprinosa u 2011. godini
5.000,00 kuna,
3. Prihod iz Proračuna Općine Gornja Rijeka i Proračuna Koprivničko – križevačke županije za 2011.
godinu
316.000,00 kuna,
4. Prihod iz Državnog Proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu
150.000,00 kuna,
5. Prihod iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost
393.600,00 kuna,
Ukupno:
869.600,00 kuna.“.
IV.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko –
križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA RIJEKA
KLASA: 363-03/11-01/02
URBROJ: 2137/25-11-1
Gornja Rijeka, 21. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Borjan, v.r.
Stranica 76 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
OPĆINA KALINOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
II.
1.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kalinovac («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Kalinovac na
14. sjednici održanoj 7. ožujka 2011. donijelo je
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Kalinovac za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2010. godine
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
III.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KALINOVAC
I.
Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Kalinovac za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2010. godine KLASA: 022-05/11-01/01, URBROJ: 2137/21-11-1 od 28. veljače 2011. godine.
KLASA: 361-01/11-01/04
URBROJ: 2137/21-11-2
Kalinovac, 7. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Mirko Kovačev, dipl. ing. šum., v.r.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KALINOVAC
KLASA: 022-05/11-01/01
URBROJ: 2137/21-11-2
Kalinovac, 7. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Mirko Kovačev, dipl. ing. šum., v.r.
3.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kalinovac («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Kalinovac na
14. sjednici održanoj 7. ožujka 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Kalinovac u 2010. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Kalinovac u 2010. godini ( u daljnjem tekstu: Izvješće).
II.
2.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kalinovac («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Kalinovac na
14. sjednici održanoj 7. ožujka 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kalinovac u
2010. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kalinovac u 2010. godini ( u daljnjem tekstu: Izvješće).
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KALINOVAC
KLASA: 363-01/11-01/05
URBROJ: 2137/21-11-2
Kalinovac, 7. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Mirko Kovačev, dipl. ing. šum., v.r.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
4.
Na temelju članka 57. Zakona o proračunu
(«Narodne novine» broj 87/08) i članka 32. Statuta
Općine Kalinovac («Službeni glasnik KoprivničkoKriževačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Kalinovac na 14. sjednici održanoj 7. ožujka
2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Kalinovac
za 2010. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2010. godine
I.
Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Kalinovac za
2010. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.
Broj 1 - Stranica 77
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KALINOVAC
KLASA: 400-08/11-01/01
URBROJ: 2137/21-11-1
Kalinovac, 7. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Mirko Kovačev, dipl. ing. šum., v.r.
OPĆINA KALNIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima («Narodne novine» broj 19/98) i članka 32. Statuta Općine Kalnik («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 10/09), Općinsko vijeće
Općine Kalnik na 12. sjednici održanoj 22. veljače
2011. donijelo je
ODLUKU
o upravljanju grobljima na području
Općine Kalnik
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o upravljanju grobljima na području
Općine Kalnik (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju
se:
- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih
mjesta na korištenje,
- uvjeti, mjerila i način plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za
korištenje grobnog mjesta,
- vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna
mjesta,
- način ukopa nepoznatih osoba,
- održavanje groblja i uvjeti upravljanja grobljem,
- druge mjere u vezi s grobljima.
Članak 2.
Groblja su komunalni objekti u vlasništvu Općine
Kalnik (u daljnjem tekstu: Općina).
Groblja na području Općine su mjesna groblja u
naseljima Kalnik i Vojnovec Kalnički.
Pod grobljem u smislu ove Odluke smatra se
ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna
mjesta, mrtvačnica i komunalna infrastruktura.
Članak 3.
Groblja u pravilu služe za ukop osoba koje su
umrle na području za koje je groblje izgrađeno ili su
na tom mjestu imali prebivalište. Pravo na ukop imaju
osobe koje su stekle pravo ukopa u određeni grob ili
grobnicu (u daljnjem tekstu: grobno mjesto).
Na grobljima iz stavka 1. ovoga članka može se
ukopati i ona osoba koja nije imala prebivalište na
području za koje je groblje izgrađeno, ali je rođena na
tom području, a za života je izrazila želju da tu bude
ukopana ili je tako odlučila porodica umrlog, odnosno
osobe koje su dužne skrbiti o njenom ukopu, uz uvjet
da su stekle pravo ukopa na određeno grobno mjesto.
Članak 4.
Na grobljima se mogu održavati samo oni skupovi koji su u vezi s pogrebom, uobičajenim obredima i
komemoracijama.
Vjerskim zajednicama dopušteno je obavljanje
vjerskih obreda prilikom ukopa umrlog u skladu s propisima o pravnom položaju vjerskih zajednica, kao i
drugi obredi upriličeni pokojnicima.
Članak 5.
Na području Općine grobljima upravlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik (u daljnjem tekstu:
Uprava groblja).
Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje i održavanje, rekonstrukciju
groblja i poslove ukopa umrlih osoba.
Stranica 78 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
Članak 6.
Članak 13.
Uprava groblja ne odgovara za štete nastale na
grobljima, grobnim mjestima i slično, koje prouzrokuju
treće i nepoznate osobe (krađe, vandalizam, izvođenje radova u blizini grobnih mjesta). Za slučaj nastanka štete Uprava groblja će o tome obavijestiti korisnika grobnog mjesta. Ukoliko je počinitelj štete poznat,
Uprava groblja će uputiti korisnika grobnog mjesta na
počinitelja, a u slučaju da je štetu učinila nepoznata
osoba Uprava groblja će o tome izvijestiti nadležnu
Policijsku upravu.
Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i
članovi njegove obitelji. Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama.
Članak 7.
Održavanje groblja u okviru upravljanja grobljem
financira se iz godišnje naknade koja se plaća za korištenje grobnih mjesta, te drugih prihoda od groblja.
II. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA
Članak 8.
Članak 14.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, pravo na
korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.
Članak 15.
U slučaju da korisnik korištenje grobnog mjesta
ugovorom ustupi trećim osobama, ugovor mora dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.
Ako se uz ustupanje grobnog mjesta prenosi
vlasništvo opreme, odnosno uređaja groblja, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor iz stavka 1.
ovoga članka priložiti dokaz o uplaćenom porezu na
promet nekretnina.
Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Uprava
groblja, posebnim rješenjem.
III. UVJETI, MJERILA I NAČIN PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG
MJESTA
Članak 9.
Članak 16.
Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje na
neodređeno vrijeme prilikom potrebe ukopa, a može
se dodijeliti i prije potrebe za ukopom.
Za dodjelu na korištenje grobnog mjesta određuje se naknada u zavisnosti od:
−
tržišne vrijednosti zemljišta šire zone u kojoj se
nalazi groblje,
−
pripadajuće površine zemljišta koje obuhvaća
određeno grobno mjesto,
−
troškova opremanja groblja odgovarajućom
komunalnom infrastrukturom,
−
atraktivnosti lokacije.
Naknadu prema mjerilima iz stavka 1. ovoga
članka, utvrđuje Uprava groblja.
Članak 10.
Rješenje o dodjeli na korištenje grobnog mjesta
donosi se prilikom ukopa i za grobno mjesto koje ima
korisnika, ako rješenje o dodjeli nije donijeto prije stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 11.
Rješenjem o dodjeli grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se i naknada za korištenje. Protiv rješenja o dodjeli grobnog mjesta na korištenje, može se
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Koprivničko
– križevačke županije.
Članak 12.
Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se
ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka
petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.
Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno
može raspolagati opremom i uređajem groba
(nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i slično) nakon što plati dužni iznos grobne
naknade. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.
Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog
mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.
Članak 17.
Upravlja groblja utvrđuje i visinu naknade za korištenje pratećih objekata, mrtvačnice, cijenu drugih
usluga u svezi ukopa i godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta na bazi procjene stvarnih troškova održavanja groblja, imajući u vidu udio u troškovima održavanja groblja Općine.
Članak 18.
Naknada za korištenje grobnog mjesta i ostale
naknade utvrđene ovom Odlukom, uplaćuju se na
žiro-račun Općine, u roku od osam dana od ukopa,
odnosno u roku koji je određen rješenjem.
IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA
GROBNA MJESTA
Članak 19.
Ukop se ne smije obaviti bez dozvole za ukop.
Ukop se može obaviti nakon što je smrt utvrđena
u vremenu od 24 do 48 sati od nastupa smrti.
Ukopi se obavljaju od mjeseca listopada do uključivo
mjeseca ožujka u vremenu od 9,00 do 18,00 sati, a u
ostalim mjesecima u vremenu od 9,00 do 19,00 sati,
subotom, nedjeljom i radnim danom.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 20.
Broj 1 - Stranica 79
Nepoznate osobe ukapaju se u pojedinačno grobno mjesto, ili ako ih ima više u zajedničku grobnicu.
Zajednička grobnica u smislu stavka 1. ovoga
članka je grobnica namijenjena za ukop osoba koje
nisu bile korisnici grobnog mjesta i za koje nema uvjeta da se ukop izvrši na grobnom mjestu s pravom
korištenja članova njihove obitelji.
bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi najmanje 120-150 x 250-300 cm,
−
dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima najmanje 180 cm,
−
kod zemljanih grobova osigurava se najmanje
0,80 m zemlje iznad lijesa,
−
neto dimenzija grobnica u jednom stupcu iznosi najmanje 90 x 230 cm, u dva stupca najmanje 150 x 230 cm, a u tri stupca najmanje 220 x
230 cm,
−
bruto dimenzija grobnice povećava se za 15-30
cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida.
Razmak između dva susjedna grobna mjesta je
0,30 m za postojeća grobna mjesta, a 0,50 m za nova
grobna mjesta.
Određivanje veličine i razmaka grobnih mjesta i
grobnice na grobljima Općine povjerava se Upravi
groblja.
Uprava groblja će zabraniti radove onom izvođaču radova koji se ne pridržava odredbi stavka 2. i 3.
ovoga članka.
Članak 22.
Članak 26.
Ukop u smislu članka 19. ove odluke obavit će
se nakon što nadležna državna tijela izdaju odgovarajuća odobrenja, uz iskazivanje dužnog poštovanja
prema umrlom.
Trošak ukopa nepoznate osobe snosi Općina.
Prilikom izvođenja radova, izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a naročito:
−
radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju,
a mogu se obavljati samo u radne dane,
−
građevinski materijal držati na groblju samo
kraće vrijeme, koje je neophodno za obavljanje
radova,
−
za prijevoz materijala potrebnog prilikom izvođenja radova mogu se koristiti samo za to određeni putevi i staze, a prijevoz materijala se
obavlja ručnim kolicima,
−
u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova
završetka, izvođač je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje.
Uprava groblja može zabraniti radove u određene dane zbog opravdanih razloga.
Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti po proteku najmanje 15 godina od zadnjeg ukopa.
Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica s
više polica koje se nakon ukopa na odgovarajući način zatvaraju, to grobno mjesto smatra se popunjenim, tek kad su popunjene sve police.
Pripremu grobnog mjesta za ukop i poslove ukopa, obavlja Uprava groblja ili ovlaštena osoba na temelju ugovora kojeg sklapa općinski načelnik.
V. UKOP NEPOZNATIH OSOBA
Članak 21.
VI. UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA
Članak 23.
Groblje održava Uprava groblja.
Pod održavanjem groblja u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i
staza na groblju, održavanje i čišćenje prostora i
zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih, uređenje i održavanje zelenila, čišćenje groblja i zbrinjavanje otpada, kao i provođenje reda na grobljima.
Članak 24.
Grobovi i drugi objekti na groblju moraju se izrađivati prema planu uređenja groblja i rasporedu grobova u skladu s propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.
Građevinske i druge tehničke radove iz stavka 1.
ovoga članka, mogu izvoditi samo osobe koje imaju
izdano odobrenje od Uprave groblja za obavljanje
takvih radova na grobljima.
Članak 25.
Dimenzioniranje groblja vrši se prema potrebama ukopnih mjesta, a na temelju podataka o broju
ukopa dnevno ili godišnje.
Površine za potrebe groblja na području Općine
određuju se prema neto i bruto površini groba:
−
neto površina groba je parcela grobnog mjesta
(groba),
−
bruto površina groba je neto površina grobnog
mjesta uvećana za razmak između grobnih mjesta,
−
neto dimenzija grobnog mjesta predstavlja veličinu
same ukopne jame koja iznosi 80 x 200 cm,
−
Članak 27.
Radovi na uređenju i izgradnji grobnih mjesta i
drugih objekata na groblju mogu se obavljati uz sljedeće uvjete:
−
da je izdano rješenje o odobrenju izgradnje,
adaptacije, odnosno uređenja grobnih mjesta,
−
da je izvršena prethodna prijava radova Upravi
groblja,
−
da je plaćena naknada troškova od strane izvođača radova (potrošnja električne energije,
vode i drugoga).
Uprava groblja će zabraniti radove na određenom
objektu onom izvođaču radova koji započne s radom
bez ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.
Ako izvođač nakon radova ne uredi radilište, na
njegov trošak to će učiniti Uprava groblja.
Članak 28.
Ako se prilikom ukopa ili izgradnje nadgrobnog
spomenika, grobnice ili grobnog mjesta moraju pomaknuti spomenici ili dijelovi spomenika drugog grobnog
Stranica 80 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
mjesta, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba na čiji se zahtjev obavlja ukop odnosno vrše
građevinski radovi.
Odluku o potrebi i opsegu pomicanja spomenika
iz stavka 1. ovoga članka donosi Uprava groblja.
Grobna mjesta koja se oštete prilikom izvođenja
radova iz stavka 1. ovoga članka moraju se odmah, a
najkasnije u roku 15 dana urediti i dovesti u prijašnje
stanje.
vremenu od 9 do 19 sati od 1. listopada do 1. travnja,
a u ostale mjesece u vremenu od 8,00 do 20,00 sati.
Članak 29.
Članak 37.
O uređenju i održavanju grobnih mjesta moraju
se brinuti njihovi korisnici.
Korisnici su dužni grobna mjesta uređivati barem
na vrtlarski način, te grobni prostor oko grobnog
mjesta držati u redu i čistoći, a otpad odlagati na za
to određeno mjesto.
Ako korisnik ne brine o održavanju grobnog
mjesta Uprava groblja upozorit će ga na tu obvezu i
odrediti mu rok u kojem se grobno mjesto mora urediti. Ukoliko korisnik ne uredi grobno mjesto u određenom roku Uprava groblja uredit će grobno mjesto na
trošak korisnika.
Članak 30.
Svako se grobno mjesto mora označiti prikladnim nadgrobnim znakom, te ako je nadgrobni znak u
lošem stanju korisnik grobnog mjesta dužan ga je
zamijeniti novim.
Uprava groblja uklonit će nadgrobne znakove na
grobnim mjestima za koje nisu poznati korisnici.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta, po prethodnoj suglasnosti Uprave groblja.
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne vrijednosti, po obliku i načinu izvedbe
moraju biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima.
Članak 31.
Zabranjeno je stavljanje natpisa i oblikovanje
spomenika kojima se vrijeđaju nacionalni, vjerski ili
moralni osjećaji i uspomena na pokojnika.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Uprava groblja obvezno će takve natpise i spomenike ukloniti na
trošak korisnika.
Članak 32.
Uređenje i održavanje groblja, Uprava groblja
dužna je obavljati kontinuirano na način da groblja
budu uredna, a objekti u funkcionalnom smislu ispravni.
Članak 33.
Na odgovarajućem mjestu na groblju, mora se
osigurati mjesto za pravilno odlaganje otpada.
Članak 34.
Uprava groblja dužna je mrtvačnicu održavati u ispravnom stanju, održavati čistoću i red, te je prema
potrebi dezinficirati.
Članak 35.
Mrtvačnica mora biti otvorena za posjete u
Članak 36.
Stanovnici su obvezni na grobljima održavati
potpuni mir i moraju se ponašati kako to odgovara
mjestu i poštovanju prema umrlima. Stanovnici su
obvezni pridržavati se Odluke o pravilima ponašanja
na groblju koju utvrđuje Uprava groblja.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Na grobljima je izričito zabranjeno:
postavljati na grobove posude za cvijeće i druge
ukrase i opremu u dotrajalom, neprikladnom i
oštećenom stanju,
kretati se izvan staza namijenjenih za prolaz između grobnih mjesta i prelaziti preko grobnih
mjesta,
kretati se grobljem motornim vozilom ili biciklom,
voditi kućne ljubimce ili druge životinje unutar
groblja,
pristup groblju djeci mlađoj od 10 godina bez
nadzora roditelja ili staratelja,
obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar groblja,
odlaganje otpada izvan za to određenog mjesta,
donošenje cvijeća, ukrasa i opreme s tuđih grobnih mjesta,
oštećivanje i uništavanje opreme na grobnim
mjestima,
oštećivanje i uništavanje zelenih površina na groblju, ograda, objekata i druge opreme groblja,
ulaziti u mrtvačnicu bez prethodnog odobrenja,
odnosno izvan vremena određenog za posjete,
zabava, glasan govor, pjevanje, sviranje i slično
ponašanje koje je protivno održavanju potrebnog
poštovanja prema mrtvima na groblju.
VII. KAZNENE ODREDBE
Članak 38.
Novčanom kaznom u svoti 500,00 kuna kaznit
će se za prekršaj osoba:
−
koja ne dostavi ugovor o ustupanju grobnog
mjesta (članak 15. ove Odluke),
−
koja ne plati naknadu u roku iz članka 18. ove
Odluke,
−
koja se ne pridržava odredbi članka 25. ove
Odluke,
−
koja se ne pridržava odredbi članka 26. ove
Odluke,
−
koja postupa suprotno odredbi članka 27. ove
Odluke,
−
koja otpad ne odloži na za to određeno mjesto
(članak 29. stavak 2. ove Odluke),
−
koja postupa suprotno članku 35. ove Odluke.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o upravljanju grobljima na području Općine
Kalnik («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
županije» broj 7/02. i 1/06).
Članak 40.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KALNIK
KLASA: 363-02/11-01/01
URBROJ: 2137/23-11-1
Kalnik, 22. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Dražen Car, v.r.
2.
Na temelju članka 2. i 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03.–pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Kalnik (''Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije'' broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Kalnik na 12. sjednici održanoj 22. veljače 2011.
donijelo je
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području
Općine Kalnik
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o nerazvrstanim cestama na području
Općine Kalnik (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se
korištenje, održavanje, zaštita, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Kalnik (u
daljnjem tekstu: Općina), kao i nadzor nad tim cestama.
Članak 2.
Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi
po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju
raznih korisnika, a nije razvrstana u jednu od kategorija javnih cesta.
Članak 3.
Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine
čine ulice, seoski i poljski putovi te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet.
Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju koja nije razvrstana
u jednu od kategorija javnih cesta.
Seoskim putom, u smislu ove Odluke, smatra
se izgrađena površina koja prolazi kroz naselje ili povezuje dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u jednu od kategorija javnih
cesta.
Poljski put, u smislu ove Odluke, je površina
koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom
zemljištu, a pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.
Broj 1 - Stranica 81
Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se površine
za promet u mirovanju kao što su parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata koje se koriste za javni promet i
slično.
Članak 4.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Nerazvrstanu cestu čine:
donji i gornji stroj ceste (trup),
cestovni građevinski objekti (mostovi, propusti,
potporni i obložni zidovi, pothodnici, nadhodnici),
uređaji, odnosno kanali za odvodnju,
zemljišni pojas s obiju strana ceste širine najmanje 1 m računajući od crte koja spaja krajnje
točke poprečnog presjeka ceste,
zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m,
prometne površine uz kolnik (pješačke staze
neposredno uz kolnik ili odvojene od kolnika,
autobusna stajališta i okretišta),
zelene površine uz cestu,
priključci na nerazvrstanu cestu i odvojci od
nerazvrstane ceste u širini zaštitnog pojasa,
prometna signalizacija,
oprema ceste (smjerokazni stupići, kilometarski
stupići, odbojnici, javna rasvjeta u funkciji prometa, ograde i slično).
Članak 5.
O održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i izgradnji
nerazvrstanih cesta brine Općinsko vijeće Općine
Kalnik (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) na temelju
godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture.
Izvođenje radova može se povjeriti svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, koja osigurava njihovo stručno,
kvalitetno i efikasno izvršavanje a specijalizirana je i
opremljena za te poslove.
II. ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I
IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 6.
Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke su:
- redovno održavanje,
- izvanredno održavanje.
Redovno održavanje čini skup mjera i radnji
koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine
na cestama, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima,
a obuhvaća:
−
mjestimične popravke kolnika, trupa ceste, potpornih i obložnih zidova i objekata na cesti,
nasipavanje ceste šljunkom, kamenom i drugim materijalom, čišćenje kolnika, zaštitu kosine nasipa usjeka i zasjeka, postavljanje uređaja, zamjenu i popravak prometne signalizacije i
ostale opreme ceste, košenje trave i
Stranica 82 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
održavanje zelenih površina na cestovnom
zemljištu, održavanje bankina, čišćenje snijega
s kolnika i autobusnih stajališta, posipanje kolnika u slučaju poledice, te drugi slični radovi na
cesti.
Izvanredno održavanje cesta povremeni su
radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a
obavljaju se radi mjestimičnog poboljšanja elemenata
ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, a obuhvaća:
−
obnavljanje i zamjenu kolničke konstrukcije i
kolničkih zastora,
−
ublažavanje oštrih krivina, uređenje poprečnih
nagiba,
−
sanaciju klizišta, odrona i popuzina,
−
dogradnju pješačkih staza,
−
dogradnja bankina i rubnjaka,
−
korekciju prometno-tehničkih elemenata i proširenja unutar cestovnog zemljišta sa svrhom
povećavanja protočnosti i sigurnosti prometa,
−
obnavljanje, proširivanje i zamjenu propusta
raspona većeg od 5 m,
−
veće popravke konstruktivnih elemenata cestovnih objekata,
−
obnavljanje i zamjenu objekata i uređaja za
odvod oborinskih voda s prometnih površina u
naseljima,
−
druge slične radove.
Članak 7.
Nerazvrstana cesta mora se održavati na način
da se na njoj može obavljati siguran i nesmetan promet za koji je namijenjena.
U zimskim uvjetima nerazvrstane ceste moraju
se održavati prema propisima o održavanju javnih
cesta.
Članak 8.
Nerazvrstane ceste moraju se projektirati i graditi prema normativima i građevinskim planovima,
tako da se njima može sigurno odvijati promet za koji
su namijenjene.
Članak 9.
Nerazvrstana cesta mora se projektirati i graditi
minimalne širine kolnika 5,5 m za dvosmjerni i 3 m za
jednosmjerni promet i to konstrukcije koja podnosi
minimalno osovinsko opterećenje od 6 tona.
Iznimno, u slučajevima nepovoljne konfiguracije terena, postojeće izgradnje u okolnom prostoru i slično,
nerazvrstana cesta može imati minimalnu širinu kolnika od 3,0 m za dvosmjerni promet.
Članak 10.
Iznad cijele širine kolnika nerazvrstane ceste
mora biti slobodan prostor od najmanje 4,5 m.
Članak 11.
Autobusna stajališta i uređena mjesta za zaustavljanje vozila na nerazvrstanim cestama gradit će
se prema uvjetima utvrđenim primjenom propisa o
7. ožujka 2011.
javnim cestama.
Članak 12.
Pod rekonstrukcijom nerazvrstane ceste smatra
se bitna promjena tehničko-građevinskih karakteristika i konstruktivnih elemenata i to izmjena podloge
kolnika, proširenje kolnika, zamjena provizornih i dotrajalih mostova i drugo.
Rekonstrukcija se može izvesti na temelju tehničke dokumentacije izrađene od ovlaštene pravne
osobe u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima.
Članak 13.
U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta građenja kod rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstane ceste,
kao i za sve radove u zaštitnom pojasu, sudjeluje Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u
Križevcima sukladno odredbama propisanim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07. i 38/09).
Članak 14.
Ako se izgradnjom nerazvrstane ceste predviđa
i izgradnja komunalnih, vodoprivrednih ili drugih objekata, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te objekte i radove koji će se izvesti na površini, odnosno
ispod ili iznad površine ceste.
Troškove izrade tehničke dokumentacije i izgradnje objekata iz stavka 1. ovog članka snosi investitor
komunalnih, vodoprivrednih ili drugih objekata.
III. KORIŠTENJE I ZAŠTITA NERAZVRSTANIH
CESTA
Članak 15.
Nerazvrstane ceste koriste se na način koji
omogućava uredno odvijanje prometa, ne ugrožavajući sigurnost sudionika u prometu te ne oštećujući
cestu.
Članak 16.
Priključke i prilaze na nerazvrstanu cestu potrebno je izgraditi sukladno Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu („Narodne novine“ broj 119/07).
Troškove izgradnje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu iz stavka 1. ovoga članka snosi korisnik tog priključka ili prilaza.
Ako se za izvođenje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu ne izdaje građevinska dozvola, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije izdaje odobrenje za izgradnju priključka ili prilaza.
Članak 17.
Pravne i fizičke osobe zbog čije djelatnosti
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste,
dužni su Općini platiti naknadu za prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste.
Prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste čini
učestalost prometa i opterećenja nerazvrstane ceste.
Mjerila za utvrđivanje prekomjerne upotrebe
nerazvrstane ceste donosi Općinsko vijeće na prijedlog pravne ili fizičke osobe registrirane za održavanje
cesta.
Članak 18.
Ako nerazvrstana cesta prolazi pokraj prostora
gdje se redovito okuplja veći broj ljudi (športska i dječja igrališta i slično) ili pokraj zemljišta na kojem se
redovito zadržavaju životinje (pašnjaci, sajmovi, gospodarska dvorišta, lovišta i drugo), vlasnik, odnosno
korisnik toga zemljišta dužan je taj prostor i zemljište
ograditi na dijelu koji se proteže uz nerazvrstanu cestu.
Ograde iz stavka 1. ovoga članka postavljaju se
i održavaju tako da se spriječi mogućnost direktnog
dolaska ljudi i životinja s tih prostora i zemljišta na
nerazvrstanu cestu.
Članak 19.
U blizini križanja dviju cesta u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja ne smije se saditi
drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati
naprave, ograde niti druge predmete koji onemogućavaju preglednost na cestu (trokut preglednosti).
Vlasnici odnosno korisnici zemljišta dužni su
ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti.
Ako vlasnik odnosno korisnik zemljišta iz stavka 2. ovoga članka ne ukloni raslinje, naprave, ograde i predmete iz trokuta preglednosti učinit će to pravna ili fizička osoba iz članka 5. stavka 2. ove Odluke
na teret vlasnika, odnosno korisnika zemljišta.
Broj 1 - Stranica 83
prosipati ili bacati na cestu bilo kakve predmete
ili materijal,
−
nanositi blato na kolnik sa suvremenim kolničkim zastorom,
−
oštećivati ili prelaziti zaštitne i druge ograde
pored cesta,
−
graditi na nerazvrstanoj cesti i zemljišnom pojasu napajališta za stoku,
−
izvoditi radove na zemljinom pojasu ili zgradama pored ceste, koji bi mogli oštećivati cestu ili
ugroziti sigurnost prometa,
−
prevoziti teret u rastresitom stanju ako nisu
poduzete mjere da se teret ne rasipa po cesti,
−
na zemljišnom pojasu nerazvrstane ceste i njegovoj neposrednoj blizini postavljati košnice s
pčelama,
−
paliti travu, korov, građu i drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste i njegovoj
neposrednoj blizini,
−
privremeno ili stalno zauzimanje nerazvrstane
ceste prekopavanjem ili privođenjem drugoj
namjeni (poljoprivrednoj površini, okućnici i
slično).
Ako netko radnjama navedenim u stavku 1.
alineji 15. ovoga članka zauzme površinu nerazvrstane ceste, komunalni redar će rješenjem narediti povraćaj u prijašnje stanje na trošak počinitelja.
−
Članak 22.
Uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s nerazvrstane ceste na sigurno mjesto,
koja nisu uklonili vlasnici, odnosno korisnici vozila,
dužna je osigurati Općina.
Troškove uklanjanja i čuvanja vozila i stvari iz
stavka 1. ovoga članka snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila i stvari.
Članak 23.
Članak 20.
Širina zaštitnog pojasa za nerazvrstane ceste
utvrđuje se primjenom odredbi o zaštitnom pojasu za
najnižu kategoriju javnih cesta.
Širina zaštitnog pojasa računa se od zemljišnog
pojasa s obje strane ceste.
Članak 21.
Radi zaštite nerazvrstanih cesta i osiguranja
sigurnog i nesmetanog prometa na njima zabranjeno
je:
−
uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati
prometne znakove na nerazvrstanim cestama,
−
dovoditi oborinske, otpadne ili druge vode i
tekućine na cestu ili sprečavati otjecanje tih
voda s ceste ili zemljišnog pojasa,
−
puštati stoku ili perad na cestu, kosine nasipa i
usjeke uz cestu,
−
prolijevati na cestu motorno ulje ili druge masne tvari,
−
dolaziti na kolnik ili silaziti s kolnika izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,
−
okretati traktore, plugove i drugo poljoprivredno
oruđe na cesti,
Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom dužni su:
−
čistiti i održavati odvodne jarke uz tu cestu,
−
održavati živice, tako da ne prerastu odvodni
jarak ili nadvise cestu,
−
ukloniti drveće ili dijelove krošnje drveća koje
otežavaju promet ili onemogućavaju zračenje i
sušenje ceste.
Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka
podrazumijeva se:
−
održavanje istih u ispravnom i protočnom stanju,
−
produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i ostalog
otpada koji onemogućava normalno otjecanje
vode),
−
košenje trave i korova s pokosa i dna jarka,
−
čišćenje mulja, otpadaka, trave i korova na za to
određena mjesta,
−
ugradnja betonskih cijevi odgovarajućeg profila
na prijelazima preko jaraka u nivou s dnom jarka.
Ako vlasnici, odnosno korisnici zemljišta ne
postupe u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, komunalni redar će istima rješenjem narediti da to izvrše.
Stranica 84 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Rješenje iz stavka 3. ovoga članka može se
izvršiti putem drugih osoba na trošak izvršenika.
Članak 24.
Tehničku regulaciju prometa na nerazvrstanoj
cesti obavlja ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je
Općina povjerila obavljanje tih radova na osnovi prometnog projekta.
Pod tehničkom regulacijom prometa, prema
ovoj Odluci, smatra se postavljanje prometnih znakova (vertikalna, horizontalna i svjetlosna signalizacija i
druge oznake na cesti), kilometarskih i smjerokaznih
stupića, ogledala, javne rasvjete u funkciji prometa,
odbojnih i drugih ograda.
Članak 25.
Ovlaštena pravna ili fizička osoba koja obavlja
tehničku regulaciju prometa na nerazvrstanoj cesti
dužna je privremeno obustaviti promet na nerazvrstanoj cesti za sva ili za pojedine vrste vozila ako ta cesta nije prohodna i u svim slučajevima kada uslijed
vremenskih nepogoda (snijeg, poledica, bujica) ili
zapreka (veći odron, klizanje zemljišta, oštećenje objekata) ne može osposobiti nerazvrstanu cestu za
promet ili pojedine vrste vozila.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 30.
Novčanom kaznom u svoti 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
−
−
−
−
−
Članak 26.
Opća zabrana prometa na nerazvrstanoj cesti
može biti samo privremena, a zabrana za pojedine
vrste vozila ili vozila iznad određene granice opterećenja može biti i stalna.
Odluku o zabrani prometa iz stavka 1. ovoga
članka donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik
na prijedlog ovlaštene pravne ili fizičke osobe za održavanje cesta.
Ukoliko se utvrđuje zabrana prometa na cijeloj
nerazvrstanoj cesti ili samo na pojedinim njezinim
dijelovima, mora se odrediti i zaobilazna cesta.
−
−
−
−
Članak 27.
Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodi
pravna ili fizička osoba iz članka 5. stavka 2. ove Odluke.
Evidencija o prometnoj signalizaciji i opremi
sadrži osobito podatke o vrstama prometne signalizacije i opreme, te o mjestu i vremenu postavljanja,
zamjene i uklanjanja prometne signalizacije i opreme.
−
IV. NADZOR
−
Članak 28.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja
komunalni redar Općine Kalnik.
Članak 29.
Za izdavanje obveznog prekršajnog naloga
zbog povreda odredbi ove Odluke nadležan je komunalni redar Općine Kalnik.
7. ožujka 2011.
−
−
−
−
−
ako ne održava nerazvrstanu cestu na način da
se na njoj može obavljati siguran i nesmetan promet (članak 7. ove Odluke),
ako ne izgradi priključak ili prilaz na nerazvrstanu
cestu (članak 16. stavak 1. ove Odluke),
ako po završetku radova na nerazvrstanoj cesti
ne dovede teren i objekte u prvobitno stanje
(članak 16. stavak 3. ove Odluke),
ako ne postavi ogradu na dijelu prostora gdje se
sakuplja veći broj ljudi ili na zemljištu na kojem se
redovito zadržavaju životinje, a koji se protežu uz
nerazvrstanu cestu (članak 18. stavak 1. ove Odluke),
ako sadi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture,
postavlja naprave, ograde ili druge predmete koji
onemogućavaju preglednost na cestu (trokut preglednosti) u blizini križanja dviju cesta u razini ili
križanja cesta sa željezničkom prugom u razini ili
na unutarnjim stranama cestovnog zavoja
(članak 19. stavak 1. ove Odluke),
ako uklanja, premješta, zaklanja ili oštećuje prometne znakove na nerazvrstanim cestama
(članak 21. stavak 1. alineja 1. ove Odluke),
ako dovodi oborinske, otpadne ili druge vode i
tekućine na cestu ili spriječi otjecanje tih voda s
ceste ili zemljišnog pojasa (članak 21. stavak 1.
alineja 2. ove Odluke),
ako pušta stoku ili perad na cestu, kosine nasipa
i usjeke uz cestu (članak 21. stavak 1. alineja 3.
ove Odluke),
ako prolijeva na cestu motorno ulje ili druge masne tvari (članak 21. stavak 1 alineja 4. ove Odluke),
ako dolazi na kolnik ili silazi s kolnika izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu (članak 21.
stavak 1. alineja 5. ove Odluke),
ako okreće traktore, plugove i drugo poljoprivredno oruđe na cesti (članak 21. stavak 1. alineja 6.
ove Odluke),
ako prosipa ili baca na cestu bilo kakve predmete
ili materijal (članak 21. stavak 1. alineja 7. ove
Odluke),
ako nanosi blato na kolnik sa suvremenim kolničkim zastorom (članak 21. stavak 1. alineja 8. ove
Odluke),
ako oštećuje ili prelazi zaštitne i druge ograde
pored ceste (članak 21. stavak 1. alineja 9. ove
Odluke),
ako gradi na nerazvrstanoj cesti i zemljišnom
pojasu napajališta za stoku (članak 21. stavak
1.alineja 10. ove Odluke),
ako izvodi radove na zemljišnom pojasu ili zgradama pored ceste, koji bi mogli oštećivati cestu ili
ugroziti sigurnost prometa (članak 21. stavak 1.
alineja 11. ove Odluke),
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
ako prevozi teret u rastresitom stanju, a da nisu
poduzete mjere da se teret ne rasipa po cesti
(članak 21. stavak 1. alineja 12. ove Odluke),
−
ako na zemljišnom pojasu nerazvrstane ceste i
u njegovoj neposrednoj blizini postavlja košnice
s pčelama (članak 21. stavak 1. alineja 13. ove
Odluke),
−
ako pali travu, korov, građu i drugi materijal u
zaštitnom pojasu ceste i njegovoj neposrednoj
blizini (članak 21. stavak 1. alineja 14. ove Odluke),
−
ako privremeno ili stalno zauzima cestu preoravanjem, prekopavanjem ili privođenjem drugoj
namjeni (članak 21. stavak 1. alineja 15. ove
Odluke),
−
ako ne čisti ili ne održava odvodne jarke uz
zemljište koje graniči s nerazvrstanom cestom
(članak 23. stavak 1. alineja 1. ove Odluke),
−
ako ne održava živice tako da ne prerastu odvodni jarak ili nadvise cestu (članak 22. stavak 1.
alineja 2. ove Odluke),
−
ako ne ukloni drveće ili dijelove krošnje drveća
koje otežava promet ili onemogućava zračenje i
sušenje ceste (članak 23. stavak 1. alineja 3.
ove Odluke),
−
ako ne vrši tehničku regulaciju prometa na nerazvrstanoj cesti (članak 24. stavak 1. ove Odluke),
−
ako ne vodi evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i
opremi (članak 27. stavak 1. ove Odluke).
Novčanom kaznom u svoti 500,00 kuna kaznit
će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba.
Novčanom kaznom u svoti 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička
osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost, kada su prekršaj počinile u vezi s obavljanjem svog obrta, odnosno samostalne djelatnosti.
−
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KALNIK
KLASA: 340-01/11-01/2
URBROJ: 2137/23-11-1
Kalnik, 22. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Dražen Car, v.r.
Broj 1 - Stranica 85
3.
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o otpadu (''Narodne novine'' broj 178/04, 111/06, 110/07,
60/08. i 87/09) i članka 32. Statuta Općine Kalnik
(''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije''
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Kalnik na 12.
sjednici održanoj 22. veljače 2011. donijelo je
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE KALNIK
za razdoblje od 2011. do 2019. godine
1. UVOD
Neodgovarajuće gospodarenje otpadom trenutno je najveći problem zaštite okoliša u Republici
Hrvatskoj. Količina otpada raste, infrastruktura koja bi
taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna, a sam sustav
gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti.
Takav sustav gospodarenja otpadom negativno se
odražava na okoliš, vodu, zrak, more i tlo, na klimu,
ljudsko zdravlje i drugi živi svijet.
Aktualno stanje gospodarenja otpadom na
području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem
tekstu: Županija) pa tako i na području Općine Kalnik
(u daljnjem tekstu: Općina), predstavlja problem koji
je potrebno riješiti. Problem je što se komunalni otpad
ne odvaja kod skupljanja, nizak je stupanj recikliranja
otpada i njegove obrade, te postoji konstantan problem pojavljivanja novih divljih odlagališta.
Područje primjene Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2011. do 2019. (u
daljnjem tekstu: Plan) je Općina u svojim administrativnim granicama. Plan će imati odgovarajuću ulogu u
uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom
na razini Općine, a u skladu s obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih državnih i lokalnih planskih dokumenata.
Cilj gospodarenja otpadom je izbjegavanje i
smanjivanje nastajanja otpada i opasnih komponenta
otpada, oporaba otpada recikliranjem, ponovnom
uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom
koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili
uporabu otpada u energetske svrhe, zatim zbrinjavanje otpada na propisan način, sanacija otpadom onečišćenog okoliša. U ostvarivanju navedenih ciljeva
potrebno je koristiti najučinkovitije raspoložive tehnologije i gospodarsku provedivost u skladu s načelima
zaštite okoliša.
2. SVRHA I OPSEG GOSPODARENJA OTPADOM
Općina je odgovorna za gospodarenje komunalnim otpadom i dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje
komunalnim otpadom, međusobno surađivati i uz koordinaciju Županije osigurati provedbu propisanih
Stranica 86 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
mjera za odvojeno prikupljanje otpada. Zakon o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 111/06, 60/08. i
87/09), (u daljnjem tekstu: Zakon) propisao je obvezu
jedinica lokalne samouprave da u dokumentima prostornog uređenja predloži lokaciju za gradnju građevina namijenjenih skladištenju, oporabi i zbrinjavanju
otpada.
Zakonom su propisane su obveze donošenja
planskih dokumenata u vidu Plana gospodarenja otpadom države, županije, te Plana gospodarenja otpadom grada/općine koji se odnose na 8-godišnje razdoblje.
Plan se donosi za 8-godišnje razdoblje te ga
općinski načelnik Općine Kalnik (u daljnjem tekstu:
općinski načelnik) dostavlja Općinskom vijeću Općine
Kalnik (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) na usvajanje. Ujedno je Planom gospodarenja otpadom u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2008-2015
(u daljnjem tekstu: Županijski plan) propisana provedba procedure usvajanja od strane Županije, odnosno
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Izvršavanje Plana provjerava se godišnje,
gdje je općinski načelnik dužan do 30. travnja tekuće
godine dostaviti Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Plana na usvajanje. Ujedno nadzor nad provedbom
Plana kao i provjeru usvojenog izvješća provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Koprivničko-križevačke županije koji usvojeno
izvješće prosljeđuje u Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva i Agenciji za zaštitu okoliša.
Izmjene i dopune Plana mogu se donijeti samo za 4-godišnje razdoblje temeljem analize učinkovitosti mjera vidljivih iz Izvješća.
7. ožujka 2011.
Plan je detaljnije usmjeren na razradu i propisivanje mjera gospodarenja komunalnim otpadom, ali
s obzirom da je razlika pojedinih vrsta otpada i komunalnog otpada mala, ovaj Plan će se dotaknuti tematike i posebnih vrsta otpada kao što su: ambalažni otpad, građevinski otpad, animalni otpad i drugo.
Svaka Općina treba postaviti svoje ciljeve i
mjere za provođenje kako bi se što prije postigli rezultati na područjima što većeg izbjegavanja novonastalih količina otpada kao i na povećanju recikliranja,
obrade i oporabe otpada. Planom je potrebno propisati poticanje mjera izbjegavanja, mjere sortiranja i
odvajanja u domaćinstvima, mjere uspostave zelenih
otoka i reciklažnih dvorišta, mjere obrade otpada prije
njegovog odlaganja, mjere sanacije postojećih lokacija onečišćenih otpadom i slično.
Zakonski je propisano da se troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju prema kriteriju količine i svojstava otpada, uz primjenu načela
„onečišćivač plaća“. Za komunalni otpad se mogu
primijeniti i drugi obračunski kriteriji u skladu s propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, ali
treba procijeniti koliko su stimulativni unutar sustava
u kojem nastojimo poticati smanjenje nastanka otpada kao i njegovu primarnu reciklažu.
Planom gospodarenja otpadom u Republici
Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine („Narodne
novine“ broj 85/07) kao i Strategijom gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj
130/05) utvrđen je sastav komunalnog otpada koji
pokazuje konkretan odnos pojedinih iskoristivih frakcija otpada. Kako bi se okoliš što manje onečišćavao
otpadom, propisane su mjere kojima je jedan jedinstveni cilj – poticanje što većeg postotka recikliranja.
Grafikon 1.: Prikaz odnosa pojedinih komponenti u izdvojeno skupljenom komunalnom
otpadu
Izvor: Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine („Narodne novine“
broj 85/07)
Potrebno je naglasiti funkcioniranje planiranog sustava gospodarenja otpadom na području Županije. Postojat će samo jedan Centar za gospodarenje otpadom koji će otpad preuzimati od stanovništva,
a njegovo će zbrinjavanje naplaćivati temeljem
količine, odnosno vaganjem. Obzirom na navedenu
situaciju u cilju je svake općine da potakne primarno
recikliranje otpada, selekciju i gospodarenje posebnim vrstama otpada tako da do krajnjeg cilja (Centra
za gospodarenja otpadom) dođe što manja količina
otpada.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Osnovni principi gospodarenja otpadom odnose se
na:
−
izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada te
smanjivanje njegovih opasnih svojstava,
−
nastajanje otpada ako se ne može izbjeći niti
smanjiti, otpad se mora ponovo koristiti reciklirati/oporabiti/vrednovati,
−
otpad koji se više ne može racionalno iskoristiti
trajno se odlaže na prihvatljiv način za okoliš.
Koncept IVO (Izbjegavanje-VrednovanjeOdlaganje), primjenjiv je za sve tokove otpada. Bitni
sudionici u cjelokupnom sustavu gospodarenja otpadom su gradovi/općine kao i pripadajuće gospodarstvo i stanovništvo, a njihove najvažnije zadaće su:
Za jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi):
−
donijeti Plan gospodarenja otpadom Općine,
usklađen s državnim i Županijskim planom gospodarenja otpadom,
−
prostornim planom utvrditi lokacije građevina i
postrojenja za skladištenje, oporabu i zbrinjavanje otpada,
−
organizirati skupljanje i sigurno odlaganje
(komunalnog) otpada u skladu sa standardima
i planom gospodarenja otpadom grada/općine,
−
sustavno educirati i informirati lokalne upravne
strukture i stanovništvo,
−
omogućiti odvojeno skupljanje otpada posebnih kategorija uključujući građevinski otpad
postavljanjem spremnika i gradnjom reciklažnih
dvorišta,
−
dostavljati podatke u skladu s propisima,
−
stimulirati kupovanje ekološki prihvatljivih proizvoda.
Za proizvođače otpada-kućanstva:
−
odlagati otpad na odgovarajući način,
−
odvajati otpad namijenjen oporabi (papir, staklo, PET-ambalaža, limenke, staro željezo, biootpad i drugo) ili posebnoj obradi (baterije, ulja,
biootpad, lijekovi i drugo) u odgovarajuće spremnike/reciklažna dvorišta ili na druga odgovarajuća mjesta i način (kompostiranje),
−
kupovati proizvode koji sadrže reciklirane materijale te kupovati proizvode i koristiti usluge
koje stvaraju manje otpada (pridržavati se osnovnih načela održivog razvoja),
−
biti aktivnim sudionikom programa i aktivnosti
na unapređivanju sustava gospodarenjem otpadom,
−
ne spaljivati otpad na vrtovima.
Za druge proizvođače otpada i proizvoda:
−
izrađivati planove gospodarenja otpadom,
−
prijavljivati sve vrste i količine proizvedenog
otpada,
−
omogućiti odvojeno skupljanje, prijevoz i oporabu i/ili zbrinjavanje (obradu i/ili odlaganje)
otpada kojeg stvaraju,
−
izbjegavati stvaranje otpada i smanjivati otpad
na mjestu nastanka.
Broj 1 - Stranica 87
3. ZAKONODAVNI OKVIR
Temelji politike gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj sadržani su u Zakonu, Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine. Navedeni propisi usklađeni
su s europskim direktivama te su dobar temelj prioritetnog rješavanja problema gospodarenja otpadom.
Člankom 4. Zakona, utvrđen je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na načine gospodarenja otpadom, a člankom 11. utvrđen je sadržaj Plana, koji obuhvaća:
−
mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,
−
mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za
komunalni otpad,
−
popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,
−
redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,
−
izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu
sanacije.
Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, utvrđeni su kvantitativni ciljevi koji određuju dinamiku ostvarivanja strateških ciljeva za područje cijele Republike Hrvatske do 2025.godine:
−
99% stanovništva obuhvaćenog skupljanjem
komunalnog otpada,
−
količine odvojeno skupljenog i recikliranog komunalnog otpada - 25%,
−
količina obrađenog komunalnog otpada - 30%,
−
količina odloženog komunalnog otpada - 45%,
−
količina odloženog biorazgradivog komunalnog
otpada - 35%.
Sljedećim popisom evidentirani su zakoni i
pravilnici koji reguliraju sustav gospodarenja na području Republike Hrvatske s ciljem što većeg izbjegavanja nastajanja otpada kao i s ciljem što veće reciklaže, obrade i oporabe otpada.
3.1. Pregled propisa koji uređuju gospodarenje
otpadom u Republici Hrvatskoj
1.
2.
3.
4.
5.
Strategija gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05),
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007.-2015. godine
(„Narodne novine“ broj 85/07),
Zakon o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04,
111/06, 60/08. i 87/09),
Zakon o potvrđivanju Baselske konvencije o
nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju („Narodne novine“ Međunarodni ugovori broj 3/1994),
Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji
otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada („Narodne novine“ broj 50/05. i 39/09),
Stranica 88 - Broj 1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Uredba o nadzoru prekograničnog prometa o t
padom („Narodne novine“ broj 69/06, 17/07. i
39/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 23/07. i 111/07),
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpa
da, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta
otpada („Narodne novine“ broj 117/07),
Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade
otpada („Narodne novine“ broj 45/07),
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
(„Narodne novine“ broj 97/05, 115/05, 81/08,
31/09, 156/09. i 38/10),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (
„Narodne novine“ broj 40/06, 31/09. i 156/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
(„Narodne novine“ broj 124/06, 121/08, 31/09. i
156/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i
akumulatorima („Narodne novine“ broj 133/06,
31/09. i 156/09),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
(„Narodne novine“ broj 136/06, 31/09. i 156/
09),
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električkim i
elektroničkim uređajima i opremom („Narodne
novine“ broj 74/07, 133/08, 31/09. i 156/09),
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
(„Narodne novine“ broj 72/07),
Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom
(„Narodne novine“ broj 38/08),
Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja
otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“
broj 42/07),
Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj ko
risti u poljoprivredi („Narodne novine“ broj 38/
08),
Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba
koje se bave djelatnošću posredovanja u orga
niziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i p
ravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću
izvoza neopasnog otpada („Narodne novine“
broj 51/06),
Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određi
vanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i
jedinicama lokalne samouprave („Narodne no
vine“ broj 59/06),
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži
azbest („Narodne novine“ broj 89/08),
Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživa
nja i eksploatacije mineralnih sirovina
(„Narodne novine“ broj 128/08).
Postoji niz dodatnih propisa (zakona, pravilnika, uredbi) koji također reguliraju i utječu na gospodarenje otpadom:
24. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/100,
129/00, 59/01, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04,
178/04, 38/09. i 79/09),
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
7. ožujka 2011.
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj
110/07),
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
(„Narodne novine“ broj 64/08. i 67/09),
Pravilnik o registru onečišćivanja okoliša
(„Narodne novine“ broj 35/08),
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoli
ša („Narodne novine“ broj 64/08),
Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu
(„Narodne novine“ broj 139/08),
Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu
i sanacijskim programima („Narodne novine“
broj 145/08),
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost („Narodne novine“ broj 107/03) s
pripadajućim pravilnicima.
3.2. Direktive Europske unije
Temelji politike gospodarenja otpadom u Europskoj uniji sadržani su u Rezoluciji Vijeća Europe o
strategiji gospodarenja otpadom (97/C76/01) koja se
temelji na Okvirnoj direktivi o otpadu (75/442/EEC)
i ostalim propisima o gospodarenju otpadom u Europskoj uniji.
Rezolucija Vijeća Europske unije kao i Okvirna direktiva o otpadu, predstavljaju jedan od temelja
Kohezijske politike Europske unije razvoja i zaposlenosti. Navedenom politikom nastoji se maksimalno
povećati ekonomska dobit kao i smanjiti stupanj zagađenja okoliša na samom izvoru njegovog nastanka.
Implementirajući načela u sektor gospodarenja otpadom dolazimo do prioritetnih akcija; prevencija, sortiranja, recikliranja i biološke razgradnje otpada
koji su jeftiniji sustavi, a osiguravaju višu zaposlenost
za razliku od spaljivanja i samog odlaganja otpada.
3.3. Odredbe i obveze preuzete iz Plana gospodarenja otpadom Koprivničko- križevačke županije
Temeljem zakonske regulative kao i odredbi Županijskog plana potrebno je prioritetno donijeti/usvojiti
Plan Općine.
Planom detaljno se određuje i propisuje:
1.
Uključivanje u centralni sustav gospodarenja
otpadom (Centar za gospodarenje otpadom).
2.
Mjere, aktivnosti i rokovi uspostave kao i provođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području općine.
−
−
Planom odrediti lokacije i načine skupljanja,
predobrade ili obrade pojedinih vrsta otpada, glede iskorištavanja vrijednih svojstava
otpada. Planirati i odrediti lokacije zelenih
otoka, reciklažnog dvorišta, lokacije za prihvat građevinskog otpada.
Promijeniti način naplate zbrinjavanja otpada, odnosno primijeniti drugi obračunski
kriterij uz primjenu načela „onečišćivač
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
plaća“. U novi tarifni sustav, u cijenu odnosno
troškove gospodarenja otpadom ugraditi troškove skupljanja, obrade, odlaganja otpada kao
i troškove sanacije onečišćenih područja i drugo.
3.
Evidentirati lokacije onečišćenih područja
(divljih odlagališta) te propisati mjere sanacije i
rokove provedbe - zakonski je određen rok za
sanaciju odlagališta – 2011. godine.
4.
Općina treba donijeti Odluku o mjerilima, pos
tupku i načinu utvrđivanja naknade vlasnicima
o umanjenoj vrijednosti nekretnina. Temeljem
odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik
Broj 1 - Stranica 89
(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel)
izdaje rješenja za sve nekretnine koje su udaljene do 500 m od građevina za zbrinjavanje
otpada.
4. OSNOVNI PODACI O OPĆINI
Općina je smještena u zapadnom dijelu Županije. Sa sjevera graniči s Varaždinskom županijom,
dok unutar Županije graniči s općinama Gornja Rijeka
i Sveti Petar Orehovec te Gradom Križevci.
Kartogram 1.: Položaj Općine na području Koprivničko-križevačke županije
Izvor: Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije” broj 2/08).
Područje Općine prostire se na površini od 26,34 km² i na njemu živi 1.588 stanovnika ili 60,2 st./km² i po
naseljenosti je ispod državnog prosjeka. Na području Općine nalazi se osam naselja: Borje, Kalnik, Kamešnica,
Obrež Kalnički, Popovec Kalnički, Potok Kalnički, Šopron i Vojnovec Kalnički i sva su seoskog tipa.
Tablica 1.: Kretanje broja stanovnika Općine od 1948. do 2001. godine po naseljima
Naziv naselja
broj stanovnika
1948.
1953.
1961.
1971.
1981.
1991.
2001.*
2001.1
Borje
208
208
210
189
176
157
150
149
Kalnik
744
749
734
645
621
530
402
418
Kamešnica
371
397
390
364
314
275
217
220
Obrež Kalnički
276
284
293
269
232
199
175
176
Popovec Kalnički
123
115
126
120
117
135
107
107
Potok Kalnički
361
369
357
330
290
233
212
212
Stranica 90 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
Šopron
196
191
206
211
174
183
170
174
Vojnovec Kalnički
417
382
382
330
276
217
155
155
Općina Kalnik
2696
2695
2698
2458
2200
1929
1588
1611
*Demografska studija Koprivničko-križevačke županije; Geogr. Institut "Petar Marković", Koprivnica 1998/99.
1 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 2001., 2. izdanje; Državni zavod za statistiku (DSZ).
Izvor: Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 2/08.)
Na području Kalničkog gorja brojni su dokazi
naseljenosti još od eneolita, a na lokalitetu Veliki Kalnik nađeni su ostaci lasinjske kulture koja je gusto
naseljavala cijelu podkalničku regiju. Skromne tragove svog prisustva na ovom prostoru ostavljaju i Kelti,
a preko Kozjeg hrpta i Vratna, te dolinom rijeke Glogovnice prolazila je rimska regionalna cesta od Varaždinskih toplica prema Križevcima. Na obroncima
Kalničkog gorja otkrivene su i nekropole bjelobrdske
kulture koje za sobom ostavljaju panonski Slaveni na
ovom području od 10. do kraja 12. st. Dakle, to je prostor koji je kontinuirano naseljen više od 4.000 godina.
Veći dio teritorija Općine nalazi se na nadmorskoj visini preko 300 metara, a to je obilježje brdskog područja, s time da je najniža točka 179 m, a
najviša 643 m s visinskom amplitudom od 464 m.
Gotovo 70% teritorija prostire se na nadmorskoj visini
višoj od 400 m, a samim time ima specifične klimatske uvjete.
Gospodarstvo Općine bazirano je na poljoprivrednoj djelatnosti i šumskom gospodarstvu. Od
mineralnih bogatstava Općinu karakterizira eksploatacija kamena (kamenolom Vojnovec). Isto tako jedna
od tradicija na ovim područjima je ugljenarstvoproizvodnja drvenog ugljena. Ukupni udio stanovništva koje se bavi poljoprivredom je oko 15,52%, što je
znatno više od državnog prosjeka (9,1%). Od ukupne
površine Općine, poljoprivredne površine zauzimaju
20,11 km2 što iznosi 56,27% površine Općine. Dio
obradivih površina Općine zauzimaju šume gospodarske namjene površine 127.708 km2 odnosno
35,73% površine Općine, odnosno šuma posebne
namjene. Veće šumske površine su u državnom vlasništvu – 11.462 km2 i njima gospodari poduzeće Hrvatske šume d.o.o..
Općina svojom očuvanošću prirode, lovnim
destinacijama, te kulturnim sadržajima, uz mogućnost
smještaja u izvornom seoskom ambijentu s pejzažnim osobitostima i originalnom gastronomskom ponudom, ima potencijal za razvoj turizma na svom području. Prvenstveno postoji mogućnost razvoja lovnog
turizma, seoskog i ugostiteljskog turizma s popratnim
športsko-rekreacijskim sadržajima, te izletničkog i
kulturno-edukativnog turizma.
Osnovno obrazovanje provodi se na području
Općine u matičnoj Osnovnoj školi Kalnik, u sklopu
koje se provodi i predškolski odgoj. Bavljenje športom
i rekreacijom odvija se organizirano u sklopu
športskih klubova, škola ili se građani rekreiraju samoinicijativno. U Općini djeluje malonogometni klub
„Buldožeri“, Kulturno umjetničko društvo Kalnik, Udruga umirovljenika Općine Kalnik, Udruga branitelja
Domovinskog rata Kalnik te Udruga kalnički šljivari.
Zaštićeni dijelovi prirode na području Općine
prema Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj
70/05. i 139/08) su značajni krajobraz „Kalnik“ i posebni botanički rezervat „Mali Kalnik“ koji se nalaze
unutar NATURA međunarodno važnog područja za
ptice HR1000008 – Bilogora i Kalničko gorje i važnog
područja za divlje svojte i stanišne tipove HR2000579
– Kalnik.
5.
POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA
OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE
Gospodarenje otpadom najzastupljenije je u
vidu skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, a regulirano je odredbama Odluke o komunalnom redu na području Općine Kalnik („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj
13/09) (u daljnjem tekstu: Odluka).
Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i
mjere za njegovo provođenje, radi očuvanja javnih
površina i održavanja čistoće u naseljima. Pod komunalnim redom u smislu ove Odluke podrazumijeva se
pravilno korištenje, čuvanje i održavanje komunalnih
objekata i javnih površina.
Poglavljem 3., člancima 32. do 42. ove Odluke
propisani su uvjeti, mjere i načini postupanja s otpadom.
Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke
smatra se:
otpad iz kućanstva,
−
otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina,
−
otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u
gospodarstvu, ustanovama i uslužnim
−
djelatnostima.
U Općini obvezan je odvoz komunalnog otpada pod
uvjetima i na način određen ovom Odlukom
(navedeni najvažniji dijelovi Odluke):
−
7. ožujka 2011.
1.
2.
3.
4.
−
−
−
−
−
5.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Obveznici davanja otpada na odvoz su stanovnici koji stanuju ili imaju kuće i druge prostorije
na području Općine te trgovačka društva i druge pravne osobe kod kojih nastaju pojedine
vrste komunalnog otpada.
Obveznici davanja otpada na odvoz dužni su
otpad skupljati i držati do odvoza u tipskim po
sudama ili vrećama za smeće, a u stambenim
zgradama u prostorima namijenjenim za depo
niranje otpada. Obveznici su dužni u određeni
dan prema utvrđenom rasporedu posude i vre
će s otpadom iznijeti ispred ulaza svojih obje
kata na liniji građevinskog pravca, odnosno na
pristupno mjesto za odvoz otpada. Posude i
vreće za smeće treba smjestiti tako da ne ome
taju javni promet na kolniku i pješačkoj stazi te
da je s njim što lakše rukovati prilikom utovara.
Poslove skupljanja, odvoza prerade i uništava
nja komunalnog otpada obavljaju fizičke i prav
ne osobe kojima je isto povjereno. Odvoz otpa
da obavlja se iz svih stambenih i poslovnih ob
jekata na području Općine jedanput u dva tjed
na. Pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren
odvoz otpada utvrđuje redoslijed odvoženja o t
pada po naseljima i dužna je na pogodan način
upoznati sve obveznike davanja otpada na od
voz.
Odvoz otpada pravna ili fizička osoba kojoj je
to povjereno obavlja:
6.
Posude za otpatke i kontejneri ne smiju se pu
niti preko ruba niti se u njih smije ulijevati teku
ćina, bacati žar ili uginule životinje. Vreće za
smeće ne smiju biti ostavljene dulje od 24 sata
na nezaštićenom prostoru te ukoliko dođe do
rasipanja otpada iz vreća za smeće, obveznici
su dužni skupiti sav taj otpad. Prostor oko kon
tejnera i kante za smeće trebaju biti uvijek čiste
i uredno održavane od obveznika davanja ot
pada na odvoz.
7.
Obveznici davanja kućnog smeća na odvoz
dužni su za odvoz otpada platiti naknadu pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj je to povjereno, a koja
se određuje posebnim propisima.
Naknada za odvoz glomaznog otpada ne naplaćuje se korisnicima odvoza kućnog otpada.
8.
Komunalni otpad koji se ne može odvoziti zbog
svoje glomaznosti u redovno vrijeme predviđe
no za odvoz otpada, odvozi se samo na pose
ban poziv ili narudžbu. Odvoz takvog otpada
obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je povje
ren odvoz otpada najmanje jednom godišnje p
rema rasporedu odvoza koji sama odredi.
Pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz
otpada dužna je raspored odvoza pravovreme
no objaviti.
9.
Komunalni otpad biljnog podrijetla (granje, tra
va, lišće i slično) može se organizirano odvoziti
prema potrebi. Pravna ili fizička osoba kojoj je
povjeren odvoz komunalnog otpada biljnog
podrijetla dužna je raspored odvoza pravovre
meno objaviti.
10.
Najstrože je zabranjeno odlaganje i spaljivanje
bilo kakvog otpada unutar građevinskog podru
čja i na mjestima izvan određenog deponija.
Najstrože je zabranjeno odlaganje životinjskih
leševa ili bilo kakvih ostataka životinjskog pod
rijetla izvan određenih specijaliziranih deponija.
specijalnim vozilom za odvoz otpada, uređenim
tako da je omogućen higijenski utovar, prijevoz
i istovar otpada bez podizanja prašine i onečišćavanja okoliša,
svako onečišćenje prouzročeno odvozom kućnog otpada dužne su otkloniti pravne ili fizičke
osobe koje odvoze otpad,
radnici koji odvoze i iznose otpad dužni su rukovati posudama za kućni otpad tako da se
otpad ne prosipa, da se posude za otpad ne
oštećuju, kao i dijelovi zgrade ili ograde,
Broj 1 - Stranica 91
ispražnjene posude za otpad radnici su dužni
vratiti na za to predviđeno mjesto,
5.1. Način skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine
odvoz komunalnog otpada skupljenog u kontejneru, kad je to dogovoreno između obveznika
davanja otpada na odvoz i pravne ili fizičke
osobe kojoj je povjeren odvoz otpada, obavlja
se specijalnim vozilom za otpremu otpada skupljenog u kontejneru.
Općina je odgovorna za gospodarenje komunalnim otpadom što znači da je Općinsko vijeće dužno na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.
Komunalni otpad koji je po svojim svojstvima
opasan otpad, odvozi se na način i s njime se
postupa u skladu sa Zakonom.
Komunalni otpad obuhvaća i razne, po Zakonu
definirane kategorije posebnog otpada za koje su
doneseni posebni podzakonski akti. Pravilnicima (o
ambalaži, otpadnim baterijama i akumulatorima, gumama, vozilima, elektroničkom otpadu i drugo) pobliže se određuje način gospodarenja ovim skupinama
otpadnih materijala. Ponekad je teško razdijeliti
Stranica 92 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
granicu komunalni-posebni otpad, te stoga polazimo
od činjenice da je iz ukupne mase komunalnog otpada uputno izdvojiti što je više moguće posebnih vrsta
otpada tj. onih iskoristivih materijala koje se dalje mogu plasirati kao vrijedne sirovine za stvaranje novih
proizvoda ili proizvodnju energije.
Trenutno na području Općine djeluje komunalno poduzeće „Komunalno poduzeće Križevci“
d.o.o., Grdenićeva ulica 7, koje temeljem Ugovora
skuplja i odvozi komunalni otpad od kućanstava/tvrtki.
Transport se vrši kamionom specijaliziranim
za prijevoz otpada (kamion smećar). Odvozom otpada je pokriveno područje cijele Općine, oko 435 domaćinstava. Cijena skupljanja i odvoza komunalnog
otpada određuje se po domaćinstvu i po broju članova domaćinstva. Otpad se odlaže na odlagalište otpada „Ivančino brdo“ u Križevcima, kojim upravlja
„Komunalno poduzeće“ d.o.o., Križevci.
Od komponenti otpada koje se mogu reciklirati skuplja se odvojeno staklo, papir i PET ambalaža
putem kontejnera na zelenim otocima koji su postavljeni na pet lokacija.
Lokacije zelenih otoka:
1.
7. ožujka 2011.
U naselju Kalnik u centru na Trgu Stjepana
Radića,
Ispred društvenog doma u naselju Potok Kalnički,
U centru naselja Vojnovec Kalnički,
Ispred društvenog doma u naselju Popovec
Kalnički,
Ispred Planinarskog doma podno planine Kalnik.
2.
3.
4.
5.
Spremnici u naselju Kalnik prazne se dva puta
godišnje, dok se u ostalim mjestima prazne jednom
godišnje. Spremnike prazni „Komunalno poduzeće“
d.o.o. Križevci. Godišnje se prikupi oko jedna tona
otpadnog papira koji se predaje Trgovačkom društvu
„Unija papir“ d.o.o., zatim oko dvije tone staklene ambalaže koja se predaje Trgovačkom društvu „Unija
nova“ d.o.o. te oko 300 kg PET ambalaže koja se
predaje Trgovačkom društvu „Urbana oprema“ d.o.o..
Slika 1.: Položaj zelenih otoka u Općini
Izvor: Internet, Google Earth, 2010.
Podaci Registra onečišćavanja okoliša Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Registar) o
količinama skupljenog miješanog komunalnog otpada
s područja Općine – dostavljeni od strane koncesionara „Komunalno poduzeće“ d.o.o. Križevci za:
desetak godina, radi se temeljem sljedećih podataka i
pretpostavki:
−
−
2008. godinu – 210 t.
−
−
2009. godinu – 180 t.
−
Sukladno prijavi podataka u Registar za 2008. godinu, procjena količine otpada, za narednih
organiziranim odvozom otpada pokriveno je
cjelokupno područje Općine,
broj stanovnika neće se bitno mijenjati,
temeljem Strategije gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske, zbog povećanja standarda
života predviđa se vrlo blagi porast količina
otpada (2% godišnje).
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 93
Tablica 2.: Procjena količina komunalnog otpada u Općini Kalnik za razdoblje do 2019. godine –
podaci iz Registra onečišćavanja okoliša Koprivničko-križevačke županije
prijava za 2008. godinu
G OD IN A
KOLIČINE ODLOŽENOG KOMUNALNOG OTPADA U POJEDINOJ GODINI (T)
UDIO KUMULATIVNIH KOLIČINA ODLOŽENOG KOMUNALNOG OTPADA (T) NA
ODLAGALIŠTU „IVANČINO
BRDO“
2008
210
210
2009
214,2
424,2
2010
218,48
642,68
2011
222,85
865,53
2012
227,31
1 092,84
2013
231,86
1 324,7
2014
236,49
1 561,19
2015
241,22
1 802,41
2016
246,05
2 048,46
2017
250,97
2 299,43
2018
256
2 555,43
2019
261,12
2 816,55*
Izvor: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko- križevačke županije, Odsjek
za zaštitu okoliša i prirode, listopad 2010.godine.
* - procijenjena ukupna količina komunalnog otpada skupljenog na području Općine, a koja će kroz 10godišnje razdoblje biti odložena na odlagalištu otpada „Ivančino brdo“.
5.2. Higijenski servis
Problem animalnog otpada je u Općini riješen
na način tako da mala gospodarstva (do 25 krava)
rješavaju problem uginuća putem „Veterinarske stanice Nova“ d.o.o., Križevci i „Veterinarske stanice Križevci“ d.o.o., Križevci, ovisno koju ambulantu su izabrali. Veća poljoprivredna gospodarstva s preko 25
krava moraju imati ugovor s ovlaštenom tvrtkom koja
se bavi zbrinjavanjem animalnog otpada.
Higijeničarska služba na području Općine nije
uspostavljena tako da problem adekvatnog rješavanja uginulih životinja, pasa lutalica i slično povjerava
Veterinarskoj službi.
6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG TLA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA
6.1. Popis „divljih“ odlagališt
Jedinice lokalne samouprave su dužne prema Zakonu osigurati uklanjanje i zbrinjavanje otpada
kojeg je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta
otpada na njihovom području. Ukoliko osoba odgovorna za obavljanje komunalne djelatnosti na području općine ne zbrine otpad kojeg je nepoznata osoba
odložila izvan odlagališta, taj otpad će zbrinuti županija na teret općine.
Nakon raščišćavanja i sanacije terena nužno
je onemogućiti daljnje odlaganje otpada na istoj lokaciji nizom različitih mjera kao što su na primjer: obavještavanje javnosti o sanaciji nelegalnog odlagališta i
zabrani daljnjeg odlaganja, postavljanje rampe i table
o zabrani odlaganja, pojačanoj kontroli komunalnih
redara, uvođenjem strožih kazni za nelegalno odlaganje, kultiviranjem zemljišta.
Općina je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala „Ugovor o neposrednom
sudjelovanju Fonda u sufinanciranju programa sanacije divljih odlagališta komunalnog otpada na području Općine Kalnik“. U programu sanacije Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s 60%
sredstava, a Općina s 40% sredstava.
Prema podacima iz „Programa sanacije i troškovnika za divlja odlagališta otpada na području Općine Kalnik“ („IPZ Uniprojekt Terra“ d.o.o., Zagreb,
2006.) (u daljnjem tekstu: Program sanacije) i Dodatkom II Ugovora na području Općine je evidentirano
jedanaest neuređenih odlagališta otpada: lokalitet
„Bajer“, „Cari“, „Ciglana – Đurci“, „Golubova rupa“,
„Ivančekova rupa“, „Ježeva rupa“, „Kamenik - kamenolom“, „Kljuka – Stari grad“, „Radićeva rupa“. Prema
podacima Zapisnika sudskog vještaka o stanju
„divljih“ odlagališta trenutno se iščitava da su:
- sanirana odlagališta: „Bajer“, „Cari“,
„Ciglana – Đurci“, „Ivančekova rupa“, „Golobova
Stranica 94 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
rupa“, „Kamenik – kamenolom Vojnovec“, „Divlji kop
– Belke“ i „Kljuka – Stari grad“,
- djelomično sanirana odlagališta: „Radićeva
rupa“, „Ježeva rupa“, „Bedaki“.
Prema podacima Programa sanacije, Zapisnika sudskog vještaka o stanju „divljih“ odlagališta
otpada na području Općine i Zapisnika nadležne inspekcije zaštite okoliša iščitava se trenutno stanje na
pojedinim „divljim“ odlagalištima s područja Općine.
6.2. Sanirane lokacije
7. ožujka 2011.
1. „Divlje“ odlagalište „Bajer“
Odlagalište „Bajer“ se nalazilo u blizini naselja Potok Kalnički na udaljenosti oko 200 m od prvih
kuća naselja i u slivnom području. Odlagalište je nastalo odlaganjem komunalnog otpada u dubinu (oko 4
m) na mjestu gdje se prije vršio iskop za pečenje gline. Na odlagalištu se odlagao glomazni, građevinski,
metalni, poljoprivredni i komunalni otpad. Procijenjena količina odloženog otpada je procijenjena na
3.000 m3.
Odlagalište je sanirano, na lokaciji nema otpada i navedeno stanje je potrebno održavati očišćenim.
Slika 2.: Izgled „divljeg“ odlagališta „Bajer“ – prije i nakon sanacije
Izvor: Program sanacije i troškovnik za divlja
odlagališta na području Općine Kalnik, IPZ
Uniprojekt Terra, Zagreb, 2006.
Obilazak terena: Općina Kalnik, 2010.
2. „Divlje“ odlagalište „Ciglana – Đurci“
3. „Divlje“ odlagalište „Cari“
Odlagalište se nalazilo u blizini naselja Kamešnica na udaljenosti oko 200 m od prvih kuća naselja, a otpad se odlagao u dubinu od oko 4 m na
mjestu gdje se prije vršio iskop gline i pečenje iste.
Površina odlagališta je bila oko 3.600 m2 i uklonjeno
je oko 5.000 m3 otpada.
Odlagalište se nalazilo u blizini naselja Cari i
Obrež Kalnički na udaljenosti oko 20 m od prvih kuća.
Odlagalište je okruženo samoniklim raslinjem, a otpad se odlagao na strminu uz križanje ceste Cari –
Šabani i Cari – Ljubešnica na površinu od oko 800
m2. Sa odlagališta je uklonjeno oko 1.000 m3 otpada.
Odlagalište je sanirano, trenutno na lokaciji
nema otpada i navedeno stanje je potrebno održavati
očišćenim.
Odlagalište je sanirano i na njemu nema otpada, a navedeno stanje je potrebno održavati očišćenim.
Slika 3.: Izgled „divljeg“ odlagališta „Cari“ – prije i nakon sanacije
Izvor: Program sanacije i troškovnik za divlja odlagališta na
području Općine Kalnik, IPZ Uniprojekt Terra, Zagreb,
2006.
Obilazak terena: Općina Kalnik, 2010.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
4. „Divlje“ odlagalište „Divlji kop – Belke“
Sanirano odlagalište nalazi se uz naselje Kalnik te je zbog svoje blizine, općinskim planovima
(Izmjene i dopune PPUO-a) pa tako i Programom
sanacije, područje saniranog odlagališta predviđeno
za turističko ugostiteljsku namjenu (uređenje adrenalinskog parka i uređenja terena za paint-ball poligon,
gradnje, konstrukcije i opreme roping poligona i uređenje pristupnog puta i parkirališta).
Predmetni divlji kop „Belke“ je 2007. godine
zatvoren Rješenjem nadležnog inspektorata. Rješenjem je zabranjena daljnja eksploatacija mineralnih
sirovina uz prioritetno provođene sanacije eksploatacijskog kopa i vraćanje prostora u doprirodno stanje.
5. „Divlje“ odlagalište „Kamenik – kamenolom
Vojnovec“ – sanirano krajem 2010. godine
Broj 1 - Stranica 95
Otpad se odlagao uz sam potok Črnec i u neposrednoj blizini kamenoloma i poljoprivredni otpad. Sanacija „divljeg“ odlagališta je provedena krajem 2010. godine prema nalogu inspekcije zaštite okoliša, te je
potrebno provesti službeni očevid i evidentirati trenutno stanje s utvrđivanjem daljnjih mjera.
Navedenu lokaciju treba održavati i sprečavati daljnje odlaganje novog otpada.
6. „Divlje“ odlagalište „Golubova rupa“
Odlagalište se nalazilo u blizini naselja Potok Kalnički
na udaljenosti od oko 20 m od prvih kuća naselja.
Okruženo je samoniklim raslinjem, zauzimalo je površinu od oko 1.500 m2, a procijenjena količina odloženog otpada je oko 1.500 m3 otpada. Odlagalište je
sanirano.
Lokacija se nalazi u blizini naselja Vojnovec
Kalnički na udaljenosti oko 20 m od prvih kuća, okruženo je samoniklim raslinjem.
Slika 4.: Izgled „divljeg“ odlagališta „Golubova rupa“ prije i nakon sanacije u 2010. godini
Izvor: Obilazak terena, Općina Kalnik
7. „Divlje“ odlagalište „Ivančekova rupa“
Odlagalište se nalazilo uz lokalnu cestu Kalnik – Vratno i uz sam je rub značajnog krajobraza
Kalnik. Udaljeno je oko 150 m od prvih kuća naselja
Kalnik. Odlagalište je okruženo oranicom i samoniklim raslinjem, a otpad se odlagao na prirodnu padinu
uz cestu. Odlagalište se protezalo na površini od oko
5.000 m2, a odlagao se komunalni, glomazni, građevinski, metalni i poljoprivredni otpad čija je procijenjena količina oko 5.000 m3.
Lokacija odlagališta je sanirana te ju je potrebno održavati kako bi i u narednom razdoblju ostala
bez otpada.
Stranica 96 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
Slika 5.: Izgled „divljeg“ odlagališta „Ivančekova rupa“ - prije i nakon sanacije
Izvor: Komunalni redar - obilazak terena, Općina Kalnik, 2010. godina
8. „Divlje“ odlagalište „Kljuka – Stari grad“
Odlagalište se nalazilo uz cestu Kalnik – Planinarski dom – Stari grad Kalnik i u području je značajnog krajobraza Kalnik. Odlagalište je bilo udaljeno
oko 100 m od prvih kuća naselja Kalnik i nastalo je
odlaganjem otpada na strminu. Lokacija je dosta nepristupačna i okružena visokim i niskim raslinjem. Površina odlagališta je oko 5.500 m2, a količina odloženog otpada je procijenjena na oko 8.000 m3.
Lokacija odlagališta je sanirana. Postojeći
otpad je djelomično odvezen i djelomično prekriven
sa zemljano-kamenim materijalom. Nakon provedene
sanacije je potrebno nastaviti s održavanjem terena
kako bi se spriječila ponovna devastacija staništa
značajnog krajobraza.
Slika 6.: Izgled „divljeg“ odlagališta „Kljuka – Stari grad“ prije sanacije i stanje nakon sanacije
Izvor: Komunalni redar - obilazak terena, Općina Kalnik, 2010. godina
6.3. Djelomično sanirane lokacije
2011. godine.
1. „Divlje“ odlagalište „Bedaki“ – sanacija u tijeku
2. „Divlje“ odlagalište „Ježeva rupa“ - sanacija u
tijeku
Nalazi se uz naselje Gornje Borje, a od prvih
kuća udaljeno je oko 150 m. Odlagalištem nitko ne
gospodari, a otpad se na „divlje“ odlagalište dovozi
od strane mještana već dvadeset do trideset godina.
Odlagalište je djelomično sanirano i predviđeno je za
daljnju sanaciju koju je potrebno završiti do kraja
Odlagalište se nalazi blizu naselja Šopron na
udaljenosti od oko 50 m od prvih kuća. Okruženo je
oranicom, vinogradom i samoniklim raslinjem. Otpad
se odlaže u kanal dubine 5 do 15 m uz postojeću makadamsku cestu, a širine je približno 20 m.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Površina odlagališta je oko 7.500 m2, a procijenjena
količina odloženog otpada je oko 7.500 m3. Na odlagalište se odlaže komunalni, glomazni, građevinski,
metalni i poljoprivredni otpad.
Odlagalište nije sanirano te je bilo evidencija
o pokušajima spaljivanja otpada.
Potrebno je do kraja 2011. godine provesti
sanaciju sukladno Programu sanacije.
3. „Divlje“ odlagalište „Radićeva rupa“ - sanacija
u tijeku
Broj 1 - Stranica 97
makadamsku cestu u dubinu od oko 20 m. Odlagalište je zauzimalo površinu od oko 5.000 m2, te je odloženo oko 5.000 m3 otpada. Sanacijom je dio otpada
prevezen s lokacije.
Odlagalište je djelomično sanirano, a nadzorom
sudskog vještaka od 04. prosinca 2007. godine je
uočen pokušaj spaljivanja zaostalog komunalnog otpada. Potrebno je do kraja 2011. godine završiti sanaciju „divljeg“ odlagališta.
Odlagalište se nalazi u blizini naselja Donje
Borje na udaljenosti od oko 100 m od prvih kuća naselja. Okruženo je oranicom i samoniklim raslinjem.
Otpad se odlagao na prirodnu padinu uz postojeću
Slika 7.: Izgled „divljeg“ odlagališta „Radićeva rupa“ prije sanacije i nakon djelomične sanacije
Izvor: komunalni redar - obilazak terena, Općina Kalnik, 2010. godina
7. MJERE ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I POSEBNIH VRSTA OTPADA SA MJERAMA UPRAVLJANJA I NADZORA ODLAGALIŠTA
Općenito govoreći, da bi se ostvarilo što bolje
gospodarenje otpadom na području Općine, potrebno
je komunalnim mjerama organizirati izdvojeno skupljanje i odvoz korisnog otpada, štetnog otpada, kompostiranje biorazgradivog otpada, recikliranje tehnološkog otpada, pred obradu ostalog otpada i slično.
Takvim postupanjem bi se količine otpada za odlaganje svele na minimum, kao i problemi postupanja s
otpadom, dok bi se povećala zaštita okoliša.
Sukladno članku 15. Zakona o otpadu
(„Narodne novine“ broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), Općine su na svom području dužne postaviti
odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom (do 31. prosinca
2008. godine) te osigurati gradnju najmanje jednog
reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.
Odvojenim
prikupljanjem
i
recikliranjem/
oporabom otpada postiže se sljedeće:
−
izbjegavanje odlaganja otpada na odlagalište,
−
korisne sirovine za dobivanje novih proizvoda,
−
smanjenje onečišćenja okoliša,
−
financijska ušteda.
Cilj sustava gospodarenja otpadom je
smanjiti u što većoj mjeri količinu komunalnog
otpada, a čiji ostatni dio će se otpremati u Centar
za gospodarenje otpadom na obradu i zbrinjavanje.
Smjernice za poboljšanje sustava gospodarenja
otpadom:
−
uspostaviti zelene otoke i sabirna mjesta po
naseljima, u okviru kojih se putem spremnika
odvojeno prikuplja plastika (PET ambalaža),
staklo, papir, metal,
−
za pojedinu vrstu izdvojenog otpada predvidjeti
spremnik različite boje (plavi spremnik za otpadni papir, žuti spremnik za PET ambalažu, zeleni spremnik za staklo, sivi za metal),
Stranica 98 - Broj 1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelat
nostima (trgovine) selektivno prikupljati karton,
PET ambalažu, staklenu ambalažu, metalni ot
pad i aluminijsku ambalažu,
selektivno prikupljati metalni otpad kao i gloma
zni otpad, te posebne kategorije otpada
(otpadna jestiva ulja, akumulatori i autogume),
pojedine izdvojene vrste otpadnih tvari (pravnih
osoba, trgovačkih društava) potrebno je preda
vati ovlaštenim skupljačima i oporabiteljima ot
padnih tvari,
primijeniti mjere za izbjegavanje i smanjivanje
otpada na mjestu njegova nastanka promica
njem korištenja proizvoda sa što manje ambal
aže, korištenja proizvoda koji se mogu recikli
rati i oporabiti, promicati korištenje povratne
ambalaže umjesto nepovratne, smanjiti korište
nje plastičnih vrećica i slične ambalaže, stimuli
rati kupovinu ekoloških proizvoda,
u kasnijim fazama zelene otoke i sabirna mjes
ta upotpuniti spremnicima za izdvajanje drugih
vrsta plastičnog (ambalažnog) otpada (osim
PET ambalaže) i problematičnih otpadnih tvari
(npr. baterije),
gdje je moguće, na sabirnim mjestima za skup
ljanje komunalnog otpada postaviti i posude za
odvojeno prikupljanje iskoristivih otpadnih tvari,
osigurati pravovremeno pražnjenje posuda za
izdvojeno prikupljanje iskoristivih i štetnih otpa
dnih tvari,
poticati uvođenje izdvajanja i kompostiranje bi
ootpada u okućnicama gdje uvjeti njegove
primjene to omogućuju (dvorišta i vrtovi),
reciklažno dvorište urediti sukladno zahtjevima
propisa za gradnju reciklažnih dvorišta, glavn
om projektu i građevinskoj dozvoli,
reciklažno dvorište izgraditi i opremiti kontejner
ima i spremnicima odgovarajućeg volumena za
odlaganje korisnih otpadnih tvari papir, karton,
PET ambalaža, staklo (bijelo, smeđe i zeleno),
aluminijska ambalaža, metalni otpad (željezo,
bakar, aluminij i olovo),
unutar reciklažnog dvorišta osigurati prostor
(nepropusni plato s nadstrešnicom s kontejner
ima i spremnicima odgovarajućeg volumena za
odlaganje štetnih tvari (auto gume, akumulato
ri, baterije, otpadna ulja, otpadne boje i lakovi),
unutar reciklažnog dvorišta osigurati prostor za
odlaganje glomaznog otpada,
osigurati nadzor rada reciklažnog dvorišta te
rad povjeriti kvalificiranom i obučenom osoblju,
radno vrijeme reciklažnog dvorišta treba prila
goditi načinu života i potrebama gravitirajućeg
stanovništva na način da je reciklažno dvorište
otvoreno sve dane u tjednu osim nedjelje.
7. ožujka 2011.
Planirane mjere s predviđenim rokovima odvojenog prikupljanja pojedinih kategorija otpada i
zbrinjavanja otpada:
1)
−
−
−
−
U Općini je potrebno u 2011. godini nastaviti
provedbu sustava organiziranog odvojenog
skupljanja otpada putem postavljenih odgovarajućih spremnika/posuda/ kontejnera – zelenih
otoka za odvojeno skupljanje osnovnih skupina
otpada.
Potrebno je:
trajno poticati stanovništvo na odvojeno skupljanje otpada,
proširiti već postavljene zelene otoke za dodatne spremnike (baterije, elektronički otpad, stari
lijekovi, auto gume, PET ambalaža),
ukoliko određena lokacija nije na adekvatnom
mjestu potrebno ju je preseliti i postaviti na lokaciju na kojoj je najveća koncentracija ljudi, da
bude dovoljno blizu i da je lako dostupna (npr.
u centru, blizu škole, društvenog doma i slično),
postaviti na javnom mjestu, posebno uz trgovine propisane posude za skupljanje opasnog
otpada kao i kod budućih građevina čija će djelatnost biti povezana s opasnim otpadom, potrebno je predvidjeti mjesto za posudu za adekvatno zbrinjavanje opasnog otpada.
2)
U naselja u kojima nisu postavljeni posebni
spremnici za odvojeno skupljanje otpada
(Kamešnica, Šopron, Borje i Obrež Kalnički)
potrebno je postaviti spremnike ili podijeliti posebne vreće/kante za svaku vrstu otpada.
3)
Izgraditi mini reciklažno dvorište (RD)
(sekundarne sirovine) – planirano tijekom
2012. godine u okviru kojeg će se skupljati i
građevinski otpad – moguća lokacija na prostoru kamenoloma Vojnovec nakon njegove sanacije ili na platou ispred kamenoloma s lijeve
strane. Do izgradnje vlastitog reciklažnog dvorišta (RD), zbog relativne blizine s Gradom Križevci, Općina može poticati stanovništvo na
korištenje reciklažnog dvorišta Komunalnog
poduzeća d.o.o. Križevci u Cubincu, Križevci.
4)
Općina je dužna vršiti intenzivne edukacijske
mjere predložene ovim Planom.
5)
Završiti započetu realizaciju Programa sanacije
i sanirati sva divlja odlagališta do kraja 2011.
godine. Provoditi trajnu kontrolu i saniranje novonastalih divljih odlagališta te pokrenuti akcije
sprečavanja pojavljivanja novih divljih odlagališta.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 99
6) Tablica 3.: Terminski plan aktivnosti Općine
Godina
Aktivnosti
Zeleni otoci - proširenje
2012
2011
x
2013
x
Mini reciklažno dvorište
x
Sanacija divljih odlagališta
x
2016
2017
x
2018
2019
x
x
x
x
Građevinski otpad
x
2015
x
Kante za odvojeno skupljanje otpada
Posude za opasni otpad
2014
x
x
x
x
x
x
x
x
T ra j no
Edukacija
T ra j no
Izvor: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za
zaštitu okoliša i prirode, siječanj 2011. godine.
8. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA O POTREBI
IZDVOJENOG SKUPLJANJA POSEBNOG
OTPADA
−
Stanovništvo Općine potrebno je kontinuirano
educirati. Neke od metoda koje je moguće primijeniti
su: radionice, predavanja, prezentacije, plakati, brošure, letci, oglasne ploče, lokalni mediji – lokalne novine, radio, školske udruge, priredbe s edukacijskim
sadržajem i slično.
Potrebno je provoditi edukaciju o:
−
−
−
−
−
−
−
−
mjerama odvojenog prikupljanja i selekcije otpada,
mjerama sprečavanja odlaganja otpada na nezaštićeno tlo,
opasnostima ugrožavanja zdravlja pri neadekvatnom postupanju s otpadom,
ekonomskim i okolišnim prednostima recikliranja otpada,
mjerama, akcijama i poticajima koje treba na
općinskoj razini poduzeti da bi se spriječilo nelegalno odlaganje otpada,
mjerama pristupa i zadržavanja na odlagalištu
(ukoliko je na području Općine),
važnosti korištenja reciklažnog dvorišta, odnosno zelenih otoka,
−
−
−
načinu odlaganja otpada u reciklažnim dvorištima i otocima,
pravilnom korištenju energije i mjerama moguće uštede u domaćinstvu
opasnostima odlaganja otpada opasnih svojstava u okolišu (stare baterije, ambalaža pesticida, ispiranje opreme od pesticida na nezaštićenim površinama, otpadne kemikalije i slično),
potrebi većeg uključivanja komunalnog redarstva, Inspekcije zaštite okoliša i Sanitarne inspekcije u rješavanju problema u okolišu po
pozivu mještana,
potrebi korištenja Općine i komunalnog poduzeća, koncesionara kao info-servisa za sve
upite o gospodarenju otpadom,
Također je potrebno edukacijom naglasiti negativne okolišne i zdravstvene utjecaje spaljivanja
otpada na otvorenom.
Potrebno je osigurati trajnu komunikaciju komunalnog redara sa Sanitarnom inspekcijom i Inspekcijom zaštite okoliša kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša kemikalijama, neopasnim i opasnim
otpadom. Sve registrirane privredne subjekte na području Općine potrebno je nadzirati u smislu ispunjenja
svojih obveza glede postupanja s otpadom i prijave
onečišćujućih tvari u Registar onečišćivanja okoliša.
Stranica 100 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
9. IZVORI I VISINA POTREBNIH SREDSTAVA ZA
PROVEDBU GOSPODARENJA OTPADOM
−
Prema Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine
sredstva za provedbu projekata će se moći osigurati
iz javnih i privatnih izvora.
−
−
−
−
Javni izvori financiranja:
Državni proračun Republike Hrvatske,
proračunska sredstva jedinica lokalne i regio
nalne samouprave i sredstava komunalnih
−
7. ožujka 2011.
društava (u vlasništvu jedinica lokalne samouprave),
EU fondovi (predpristupni program ISPA i IPA,
strukturni fondovi za države članice),
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
krediti banaka.
Privatni izvori financiranja:
privatna ulaganja u primarno izdvajanje i prikupljanje otpada - postrojenja za reciklažu i skupljanje.
Tablica 4.: Evidencija utroška sredstava gospodarenja otpadom u Općini za razdoblje od
2007. do 2010. godine s naznakom planiranja za 2011. godinu.
EVIDENCIJA UTROŠKA SREDSTAVA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U OPĆINI KALNIK
ZA PERIOD OD 2007.-2009. g. s planom za 2010
Namjena utrošenih sredstava
Utrošena
sredstva
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.242,56
-
5.124,00
-
8.973,45
-
14.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Utrošena
sredstva
Planirana
sredstva za
gospodarenje otpadom
u proračunu
JLS
(vlastita
proračunska
sredstva) i
sredstva
FZOEU
Sredstva državnog proračuna
-
2011
Sredstva državnog proračuna
-
2010
Sredstva državnog proračuna
144.000,00
Utrošena
sredstva
2009
Sredstva državnog proračuna
Utrošena
sredstva za
gospodarenje otpadom
iz proračuna jedinice
lokalne
samouprave - JLS
(vlastita
proračunska
sredstva) i
sredstva
FZOEU
2008
Sredstva državnog proračuna
Sanacija odlagališta
Popratni sadržaji na odlagalištu
Sufinanciranje
odvoza otpada
2007
-
14.000,00
Zeleni otoci i
poticanje odvojenog načina
skupljanja otpada
Ostalo
-
-
-
-
-
-
-
-
Ukupno
147.242,56
-
5.124,00
-
8.973,45
-
14.000,00
-
14.000,00
FZOEU – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, siječanj 2011. godine
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Općina će u sljedećem proračunskom razdoblju odrediti, sukladno mogućnostima, visinu sredstava za provedbu Plana. Samo financiranje zbrinjavanja i gospodarenja otpadom, u slučajevima kada
Broj 1 - Stranica 101
nema osiguranih nepovratnih sredstava, zasniva se
na principu „proizvođač plaća“, pa je na Općini odabir
načina osiguranja sredstava, procijenjenih i predviđenih ovim Planom.
Tablica 5.: Procjena ukupno potrebnih ulaganja u gospodarenje s otpadom u razdoblju od
2011. do 2019. godine na području Općine.
Oprema, objekti, do ku ment ac ija i dr .
IZN O S ULAGAN JA (kuna)
Zeleni otoci
40.000,00*
Vreće za odvojeno prikupljanje otpada
10.000,00
Sanacija divljih odlagališta
1.000.000,00**
Mini reciklažno dvorište
200.000,00***
Građevinski otpad
***
Ostalo( tehnička sredstva, edukacija…)
50.000,00
UKUPNO (oko):
1.300.000,00
Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KKŽ, Odsjek za zaštitu
okoliša i prirode, siječanj 2011. godine.
*
**
***
Procijenjena svota se predviđa ukoliko JLS sama kupuje i postavlja kontejnere. Postoji povoljnija
alternativa kada JLS dogovori najam kontejnera te se usluga održavanja mjesečno plaća koncesionaru;
(cijena je cca 60-70 kn+PDV/mjesečno /po kontejneru)
Izvor: Program sanacije i troškovnik za divlja odlagališta otpada na području Općine Kalnik, IPZ Uniprojekt
Terra, Zagreb, studeni 2006 – ukupna potrebna sredstva su procijenjena na 1.895.800,00 kn, a s obzirom
da je dio lokacija saniran, okvirno procjenjujemo ostala potrebna sredstva za dovršetak sanacija
Financijski troškovi će se utvrditi kasnije nakon izrade projektne dokumentacije
U gore navedenoj tablici nalazi se približna
procjena ulaganja. Realni iznos bit će poznat nakon
odabira isporučitelja opreme i izbora izvođača radova. Ulaganja po godinama potrebno je ovisno o planiranim aktivnostima predvidjeti Proračunom općine.
Za realizaciju ovog Plana mogu se koristiti jedan ili
više financijskih izvora. Razlozi za to su višestruki:
nedostatak inspekcijskog kadra, nepostojanje relevantnog sudskog i inspekcijskog iskustva i prakse i
drugo.
10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ovim Planom reguliran je postojeći sustav zbrinjavanja otpada Općine te se planiraju mjere za njegovo unaprijeđenije. Općina mora biti nositelj i pokretač mjera predloženih Planom te je odgovorna za
učinkovitost provedbe Plana.
Izvršavanje Plana provjerava se godišnje, gdje
je općinski načelnik dužan do 30. travnja tekuće godine dostaviti Općinskom vijeću Izvješće o provedbi
Plana na usvajanje.
Izmjene i dopune ovog Plana donose se na
propisan način, nakon četverogodišnjeg razdoblja
temeljem donesenih Izvješća o provedbi realizacije
općinskog Plana.
Stranica 102 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
7. ožujka 2011.
KLASA: 351-01/11-01/01
URBROJ: 2137/23-11-1
Kalnik, 22. veljače 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KALNIK
PREDSJEDNIK:
Dražen Car, v. r.
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 4. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), članka 3. Pravilnika o
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite
i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“ broj 111/07) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski
("Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije"
broj 10/09 ), Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 14. sjednici održanoj 28. veljače 2011. donijelo je
O D L U K U
o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite
Općine Kloštar Podravski
za provođenje mjera civilne zaštite.
Članak 5.
Postrojbe civilne zaštite se osnivaju kao specijalističke postrojbe i postrojbe opće namjene.
Članak 6.
Na razini Općine Kloštar Podravski osnivaju se
postrojbe opće namjene civilne zaštite i to:
−
skupina opće namjene koji u svom sastavu ima
23 pripadnika.
Članak 7.
Članak 1.
Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne
zaštite Općine Kloštar Podravski (u daljnjem tekstu:
Odluka) donosi se radi zaštite i spašavanja zdravlja i
života većeg broja ljudi ili imovine veće vrijednosti ili
okoliša, od prirodne ili tehničko-tehnološke katastrofe
i nesreće koja svojim opsegom, intenzitetom i neočekivanošću zadesi Općinu Kloštar Podravski, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti
gotovim operativnim snagama jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave osnivaju se postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite.
Članak 2.
Civilna zaštita obuhvaća osobnu i uzajamnu
zaštitu stanovništva, mjere zaštite i spašavanja, postrojbe, povjerenike civilne zaštite i voditelje skloništa.
Članak 3.
Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne
zaštite na području općine u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće nadležan je općinski
načelnik.
Članak 4.
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja operativnim snagama zaštite i spašavanja koje se u okviru
redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te
Postrojbe civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu općinskog načelnika sukladno operativnim planovima civilne zaštite, a provodi je Područni ured za
zaštitu i spašavanje Koprivnica, Državne uprave za
zaštitu i spašavanje.
Članak 8.
Za organizaciju pomoći i sprječavanje panike u
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave općinski načelnik na prijedlog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica imenuje povjerenike civilne zaštite i voditelje skloništa.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
KLASA: 810-05/11-01/01
URBROJ2137/16-11-1
Kloštar Podravski, 28. veljače 2011.
PREDSJEDNIK :
Marijan Meler, v.r.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
2.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kloštar
Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 10/09) i članka 5. Odluke o socijalnoj
skrbi na području Općine Kloštar Podravski
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 6/02. i 6/10), Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 14. sjednici održanoj 28. veljače 2011.
donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Socijalnog vijeća Općine Kloštar Podravski
Broj 1 - Stranica 103
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u športu
na području Općine Kloštar Podravski u 2010.
godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u športu na području Općine Kloštar Podravski u 2010. godini.
II.
I.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
U Socijalno vijeće Općine Kloštar Podravski
imenuju se:
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ĐURO GREGURIĆ iz Kloštra Podravskog, za
predsjednika,
MATO ŠANDROVČAN iz Budančevice, za
člana,
IVAN TUDIĆ iz Prugovca, za člana,
DRAŽEN FURDIĆ iz Prugovca, za člana,
IVAN IGRIĆ iz Kloštra Podravskog, za člana,
IVAN ČUPEN iz Kloštra Podravskog, za člana,
IVAN TOPOLOVČAN iz Kloštra Podravskog,
za člana
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
KLASA: 620-08/09-01/01
URBROJ: 2137/16-11-5
Kloštar Podravski, 28. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Marijan Meler, v.r.
II.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog
vijeća Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/06).
III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
KLASA: 550-01/11-01/04
URBROJ: 2137/16-11-1
Kloštar Podravski, 28. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Marijan Meler, v.r.
3.
Na temelju članka 76. Zakona o športu
(„Narodne novine“ broj 71/06, 150/08. i 124/10) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 14. sjednici, održanoj 28. veljače 2011. donijelo je
4.
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj
47/90, 27/93. i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 14. sjednici, održanoj 28.
veljače 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o u svajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi
na području Općine Kloštar Podravski u 2010.
godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2010. godini.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
Stranica 104 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
KLASA: 610-04/09-01/01
URBROJ: 2137/16-11-4
Kloštar Podravski, 28. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Marijan Meler, v.r.
5.
Na temelju članka 5. i 7. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine“ broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07. i 123/10) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09), Općinsko
vijeće Općine Kloštar Podravski na 14. sjednici, održanoj 28. veljače 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Kloštar Podravski u 2010.
godini
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 14. sjednici, održanoj 28. veljače 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o u svajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u tehničkoj kulturi
na području Općine Kloštar Podravski u 2010.
godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Kloštar
Podravski u 2010. godini.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2010. godini.
KLASA: 630-02/09-01/01
URBROJ: 2137/16-11-3
Kloštar Podravski, 28. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Marijan Meler, v.r.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
KLASA: 400-01/09-01/01
URBROJ: 2137/16-11-4
Kloštar Podravski, 28. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Marijan Meler, v.r.
6.
Na temelju članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94. i 38/09) i
članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski
7. ožujka 2011.
7.
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09. i 153/09) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 14. sjednici održanoj 28. veljače 2011. donijelo
je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja
komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju
iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2010. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
održavanja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade
na području Općine Kloštar Podravski u 2010. godini.
II.
KLASA: 363-01/09-01/10
URBROJ: 2137/16-11-6
Kloštar Podravski, 28. veljače 2011.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
KLASA: 363-02/09-01/06
URBROJ: 2137/16-11-3
Kloštar Podravski, 28. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Marijan Meler, v.r.
PREDSJEDNIK:
Marijan Meler, v.r.
9.
Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08,
80/10. i 124/10) i članka 32. Statuta Općine Kloštar
Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Kloštar
Podravski na 14. sjednici, održanoj 28. veljače 2011.
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
na području Općine Kloštar Podravski u 2010.
godini
I.
8.
Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09. i 153/09) i članka 32. Statuta Općine Kloštar Podravski
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 14. sjednici 28. veljače 2011. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kloštar Podravski u 2010. godini
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine
Kloštar Podravski u 2010. godini.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kloštar Podravski u 2010. godini.
KLASA: 363-01/09-01/11
URBROJ: 2137/16-11-3
Kloštar Podravski, 28. veljače 2011.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
Broj 1 - Stranica 105
PREDSJEDNIK:
Marijan Meler, v.r.
10.
Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09) i članka 32.
Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Kloštar Podravski na 14. sjednici
održanoj 28. veljače 2011. donijelo je
Stranica 106 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
PLAN
gradnje komunalnih
vodnih građevina na području
Općine Kloštar Podravski u 2011. godini
I.
III.
Financijska sredstva za realizaciju Plana osigurat će se iz sljedećih izvora:
−
Planom gradnje komunalnih vodnih građevina
na području Općine Kloštar Podravski u 2011. godini
(u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se vrste komunalnih
vodnih građevina koje se planiraju graditi na području
Općine Kloštar Podravski u 2011. godini, procijenjena
vrijednost, izvori financiranja i provođenje.
7. ožujka 2011.
−
−
−
projekt EIB II – izgradnja opskrbnog vodovoda
naselja Kloštar Podravski i Budančevica
1.201.945,98 kuna,
Proračun Općine Kloštar Podravski za 2011.
godinu
1.798.054,02 kuna,
Hrvatske vode – vodni doprinos
7.000,00 kuna,
Komunalije d.o.o. Đurđevac iz sredstava od
prodanepitke vode
8.000,00 kuna.
II.
U 2011. godini na području Općine Kloštar Podravski planiraju se graditi slijedeće komunalne vodne građevine:
a)
Građevine javne vodoopskrbe
izgradnja opskrbnog vodovoda naselja Kloštar
Podravski i Budančevica (izgradnja se provodi
u okviru projekta EIB II, prema ugovoru sklopljenom sa Ministarstvom regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnoga gospodarstva od
2010.godine.
1.201.945,98 kuna,
−
izrada projektne dokumentacije za izgradnju
sekundarnog vodovoda naselja Prugovac i Kozarevac
798.054,02 kuna,
Građevine javne vodoopskrbe ukupno
2.000.000,00 kuna.
−
b)
Građevine javne odvodnje
−
izgradnja kanalizacije naselja Kloštar Podravski i Budančevica
800.000,00 kuna,
−
izrada glavnog projekta I. faze kolektora
200.000,00 kuna,
Građevine javne odvodnje ukupno
1.000.000,00 kuna.
SVEUKUPNO a + b
3.000.000,00 kuna
Financijska sredstva iz ove točke mogu se koristiti samo u svrhu realizacije ovog Plana.
IV.
Plan će se provoditi u skladu s prilivom financijskih sredstava za realizaciju iz točke III. ovoga Plana.
V.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
KLASA: 363-01/11-01/06
URBROJ: 2137/16-11-1
Kloštar Podravski, 28. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Marijan Meler, v.r.
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
I.
1.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 86/08) i članka
46. Statuta Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 10/09),
općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec 25. siječnja 2011. utvrđuje
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Koprivnički Ivanec u 2011. godini
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje se:
−
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel),
−
potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme,
−
potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne
spreme i struke,
7. ožujka 2011.
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
potreban broj volontera odgovarajuće stručne
spreme i struke,
potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla.
II.
−
−
−
−
−
Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna
mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja ili
oglasa.
Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna
mjesta prema ovom Planu prijma, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Koprivnički Ivanec za 2011. godinu.
Broj 1 - Stranica 107
potreban broj namještenika na neodređeno
vrijeme u 2011. godini – 0,
potreban broj vježbenika – 1,
potreban broj volontera – 1,
potreban broj službenika na određeno vrijeme
u 2011. godini – 0,
potreban broj namještenika na određeno vrijeme u 2011. godini – 1.
IV.
Ovaj Plan prijma objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
III.
U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1.
siječnja 2011. godine zaposleno je na neodređeno
vrijeme 3 službenika i 1 namještenik.
−
KLASA: 112-01/11-01/02
URBROJ: 2137/09-11-1
Koprivnički Ivanec, 25. siječnja 2011.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Božidar Vrabelj, dipl.oec.,v.r.
Utvrđuje se:
potreban broj službenika na neodređeno vrijeme u 2011. godini – 1,
OPĆINA LEGRAD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka
31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 19. sjednici održanoj 7. siječnja
2011. donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
na području
Općine Legrad u 2011. godini
−
−
Program sadrži:
opis poslova s procjenom troškova za gradnju
pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.
II.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, te nabava opreme i predviđeni troškovi
iz točke I. ovog Programa utvrđuju se za sljedeće
djelatnosti komunalne infrastrukture:
1. javne površine,
2. nerazvrstane ceste,
3. groblja.
A. OPĆI DIO
I.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u
2011. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se
gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Legrad koja se financira iz:
−
komunalnog doprinosa,
−
naknade za koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti,
−
naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu određene posebnim odlukama,
−
Proračuna Općine Legrad za 2011. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun),
−
drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima.
B. PROGRAMIRANI POSLOVI I PROCJENA
TROŠKOVA
III.
Programiranje poslova gradnje objekata i uređaja te nabava opreme i predviđeni troškovi utvrđuju
se zajednički za pripremu zemljišta za izgradnju komunalnih objekata i uređaja (projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, i drugo) i za
nabavu kapitalnih sredstava (izgradnja/investicijsko
održavanje kapitalnih objekata i nabavu opreme) prema djelatnosti za pojedine objekte.
1. JAVNE POVRŠINE
1.1. Nabava opreme
Stranica 108 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1.1.1. Oprema za ostale namjene - komunalna oprema za javne površine
80.000,00 kuna.
2. NERAZVRSTANE CESTE
2.1. Građevinski objekti
2.1.1. Asfaltiranje nerazvrstanih
cesta i ulica
550.000,00 kuna,
2.1.2. Izgradnja infrastrukture za gospodarske zone
1.000.000,00 kuna.
2.2. Nabava opreme
2.2.1. Oprema za ostale namjene
- prometna signalizacija
10.000,00 kuna.
3. GROBLJA
3.1. Nabava opreme
3.1.1. Oprema za objekte mrtvačnica
15.000,00 kuna.
U postupku odabira izvođača radova gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđenih programiranim poslovima i procjenom troškova
primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi
("Narodne novine" broj 110/07. i 125/08).
C. FINANCIRANJE OSTVARIVANJA PROGRAMA
IV.
Za financiranje ostvarivanja utvrđenog Programa prema procijenjenim troškovima u ukupnoj svoti
1.655.000,00 kuna, utvrđuju se financijska sredstva
prema izvorima u sljedećim iznosima:
1. Kapitalne pomoći Ministarstva gospodarstva, rada
i poduzetništva - za izgradnju infrastrukture zone
Kutnjak
1.000.000,00 kuna,
2. Kapitalne pomoći od Ministarstva poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja (sanacija nerazvrstanih cesta)
400.000,00 kuna,
3. Kapitalne pomoći iz Proračuna Koprivničko–
križevačke Županije - za sanaciju cesta
200.000,00 kuna,
4. Kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost - za nabavu komunalne
opreme (kante i kontejneri)
30.000,00 kuna,
7. ožujka 2011.
5. Prihodi od komunalnog doprinosa
10.000,00 kuna
6. Prihodi od naknada za dodijeljene koncesije
10.000,00 kuna,
7. Prihodi iz Proračuna
5.000,00 kuna,
Ukupno:
1.655.000,00 kuna.
D. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
V.
Općinsko vijeće Općine Legrad (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće) prati ostvarivanje ovog Programa.
Općinski načelnik Općine Legrad (u daljnjem
tekstu: općinski načelnik) dužan je do kraja ožujka
svake godine izvjestiti Općinsko vijeće o izvršenju
ovog Programa za prethodnu godinu.
Općinski načelnik može u slučaju potrebe vršiti
preraspodjelu sredstava unutar planiranih iznosa u
tekućoj godini do 5 % visine planiranog iznosa, ali je
o toj preraspodjeli obvezno izvjestiti Općinsko vijeće.
Stručne poslove za općinskog načelnika iz
stavka 2. ove točke obavlja Jedinstveni upravni odjel
Općine Legrad.
VI.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 363-02/10-01/05
URBROJ: 2137/10-10-7
Legrad, 7. siječnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v.r.
OPĆINA MOLVE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Molve
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09) i članka 5. Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Molve („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/06. i
8/10), Općinsko vijeće Općine Molve na 35. sjednici
održanoj 7. veljače 2011. donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Općine Molve (u daljnjem
tekstu: Odluka)
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih
odbora na području Općine Molve.
Članak 2.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora
raspisuju se za:
−
−
−
−
Mjesni odbor Molve,
Mjesni odbor Molve Grede,
Mjesni odbor Repaš,
Mjesni odbor Gornju Šumu.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 109
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
Članak 3.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja
27. ožujak 2011. godine.
Članak 4.
KLASA: 026-01/11-01/01
URBROJ:2137/17-11-1
Molve, 7. veljače 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v.r.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom
glasniku
Koprivničko-križevačke
županije“.
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08) i članka
52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09), a na
prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Molve, Općinski načelnik Općine Molve
utvrđuje
PLAN
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Molve u 2011. godini
I.
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Molve (u daljnjem tekstu: Plan prijma)
utvrđuje se prijam službenika na neodređeno vrijeme
tijekom 2011. godine.
broj 15/10) planira se popunjavanje slobodnih radnih
mjesta jednim službenikom srednje stručne spreme
na radno mjesto komunalnog redara.
IV.
Ovim Planom prijma ne planira se prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Molve
tijekom 2011. godine.
V.
Temeljem ovog Plana prijma slobodno radno
mjesto popunjava se putem javnog natječaja.
VI.
Ovaj Plan prijma objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
II.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Molve KLASA: 023-05/1001/01 URBROJ: 2137/17-10-2 od 8. rujna 2010.
godine predviđeno je ukupno 7 radnih mjesta sa 7
izvršitelja, a popunjeno je 6 radnih mjesta sa 6
izvršitelja.
III.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MOLVE
KLASA: 023-05/11-01/01
URBROJ: 2137/17-11-1
Molve, 3. siječnja 2011.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Stjepan Fosić, v.r.
Sukladno
predviđenim
financijskim
sredstvima u Proračunu Općine Molve za 2011.
godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“
OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09. i 153/09) i članka 27. Statuta Općine Novigrad Podravski
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski na 24. sjednici održanoj 3. veljače 2011. donijelo je
ODLUKU
o uvjetima, načinu i postupcima
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine Novigrad Podravski
Stranica 110 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o uvjetima, načinu i postupcima gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se
nadležnost i postupanje tijela Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: Općina) u stjecanju, otuđenju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine.
Članak 2.
Općinski načelnik Općine Novigrad Podravski
(u daljnjem tekstu: općinski načelnik) odnosno Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće) upravljaju nekretninama u
vlasništvu Općine temeljem vlasničkih ovlasti, a pod
uvjetima i na način propisan Zakonom o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, te drugim zakonima i propisima
Republike Hrvatske, Statutom Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: Statut) i ovom Odlukom.
Općinski načelnik i Općinsko vijeće upravljaju
nekretninama na načelima zakonitosti i svrsishodnosti, u skladu s namjenom nekretnina i u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Općine i osiguranje društvenih i socijalnih interesa.
Članak 3.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Ovom Odlukom naročito se uređuje:
stjecanje, otuđenje nekretnina,
način otuđenja i provođenje postupka otuđenja
nekretnina,
raspolaganje i upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine,
posebni uvjeti prodaje poslovnih prostora u
vlasništvu Općine,
ostvarivanje i zasnivanje služnosti i drugih prava na nekretninama,
upravljanja i korištenja poslovnim prostorima,
unos u temeljni kapital trgovačkih društava,
davanje u zakup zemljišta,
druga pitanja vezana za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine.
Članak 4.
Ova Odluka ne primjenjuje se na raspolaganje
nekretninama kroz postupke dodjele koncesija ili uspostavu odnosa javno-privatnog partnerstva, a koji će
se uređivati u skladu s posebnim zakonima.
II. TEMELJNE ODREDBE
Članak 5.
Pod raspolaganjem nekretninama podrazumijeva se stjecanje, otuđenje, davanje i darivanje nekretnina, davanje u najam, odnosno zakup, osnivanje
prava služnosti i drugi načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine na temelju zakona i ove
Odluke.
Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se unositi u temeljni kapital trgovačkih društava kojeg je
7. ožujka 2011.
osnivač ili suosnivač Općina, prema procijenjenoj
tržišnoj vrijednosti.
Općina može nekretnine prodati i davati u zakup i na drugi način njima raspolagati na osnovu javnog natječaja i izravnom pogodbom uz naknadu utvrđenu procjenom tržišne vrijednosti.
Izuzetno od stavka 3. ovoga članka Općina
može nekretnine dati u najam udrugama građana
registriranim na području Općine, ako je to u interesu
socijalnog, društvenog, kulturnog i sportskog razvoja
Općine.
Članak 6.
Početna vrijednost nekretnine utvrđuje se kao
tržišna cijena na osnovu procjene ovlaštenog sudskog vještaka.
U slučaju da nakon provedenog postupka prodaje nekretnine po procijenjenoj vrijednosti iz stavka
1. ovoga članka nije bilo zainteresiranih ponuđača,
tijelo koje je pokrenulo postupak prodaje može u ponovljenom natječaju smanjiti početnu cijenu.
Zemljište koje je darovano od strane Republike
Hrvatske ne može se prodavati ispod procijenjene
vrijednosti po kojoj je darovano.
Članak 7.
Odluke o prodaji, darovanju i založnom terećenju na nekretninama u vlasništvu Općine donosi:
−
općinski načelnik, ako pojedinačna vrijednost
tih nekretnina ne prelazi 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina,
−
Općinsko vijeće, ako pojedinačna vrijednost
nekretnina prelazi 0,5% iznosa bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj
se odlučuje o načinu raspolaganja nekretninama.
Radnje u postupcima u svezi raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine iz ove Odluke provodi
Jedinstveni upravni odjel Općine Novigrad Podravski
(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).
Članak 8.
U stjecanju vlasništva nekretnina primijenit će
se postupak izravne pogodbe uzimajući u obzir tržišnu vrijednost nekretnine kada je Općina zainteresirana za stjecanje točno određenih nekretnina za:
−
potrebe izgradnje građevina i opreme komunalne infrastrukture,
−
očuvanja kulturne baštine,
−
razvoj poduzetništva prema posebnim programima,
−
ostale nekretnine od posebnog interesa Općine.
Zamjena nekretnina kao način stjecanja i istovremeno otuđivanja nekretnina za potrebe iz stavka 1.
ovoga članka obavit će se prvenstveno na temelju
javnog natječaja, a iznimno izravnom pogodbom vodeći računa o tržišnoj vrijednosti nekretnina koje su
predmet zamjene.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 9.
Tržišna vrijednost nekretnine je vrijednost izražena u cijeni koja se za određenu nekretninu može
postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog utvrđivanja na području gdje
se nekretnina nalazi, odnosno tržišna cijena je najviša cijena ponuđena u postupku javnog natječaja, izravne pogodbe i usmenog nadmetanja.
Početnu cijenu u postupku provođenja javnog natječaja utvrđuje:
- općinski načelnik, ako pojedinačna vrijednost
tih nekretnina ne prelazi 0,5% iznosa proračunskih
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
nekretnina,
- Općinsko vijeće, ako je pojedinačna vrijednost nekretnina veća od iznosa iz alineje 1. ovoga
stavka.
Cijena nekretnine iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuje se na temelju podataka Porezne uprave i
elaborata o procjeni prometne vrijednosti nekretnine
izrađenog od strane ovlaštenog sudskog vještaka,
odgovarajuće struke, polazeći od cijene koja se može
postići na slobodnom tržištu za nekretninu sličnih
značajki s obzirom na kvalitetu, lokaciju, namjenu i
slično, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci.
S najpovoljnijim ponuditeljem se najkasnije u
roku od 15 dana od donošenja Odluke sklapa kupoprodajni ugovor.
Ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku javnog natječaja jamčevina se mora vratiti u roku od 15
dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ponuditelj koji uspije u natječaju i naknadno
odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora nema pravo na povrat jamčevine.
Članak 10.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u pravilu,
platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. U slučaju zakašnjenja u
plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za
vrijeme zakašnjenja.
Općinski načelnik ili Općinsko vijeće sukladno
Zakonu i Statutu, te ovoj Odluci, za nekretnine veće
vrijednosti, može odobriti plaćanje kupoprodajne cijene u najviše šest (6) obroka bez plaćanja kamata,
ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok. U slučaju kašnjenja u plaćanju pojedinog obroka kod plaćanja sljedećeg obroka će se zaračunati zakonska
zatezna kamata. Uvjeti plaćanja kupoprodajne cijene
u obrocima moraju biti objavljeni u javnom natječaju o
prodaji nekretnine.
Radi osiguranja naplate kupoprodajne cijene
kada se odobrava obročna uplata, kupac je dužan
dostaviti bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja
naplate.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac
stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je
u potpunosti podmirio sve obveze prema Općini utvrđene kupoprodajnim ugovorom.
Broj 1 - Stranica 111
Ukoliko se kupoprodajna cijena isplaćuje u obrocima, na zahtjev kupca, općinski načelnik, odnosno
Općinsko vijeće sukladno Zakonu i Statutu, te ovoj
Odluci može dozvoliti uknjižbu prava vlasništva i prije
isplate kupoprodajne cijene uz uknjižbu prava zaloga
na nekretnini koja je predmet kupoprodaje u visini
kupoprodajnog ugovora, u korist Općine.
Članak 11.
Jedinstveni upravni odjel dužan je ažurno voditi
evidenciju o plaćanju kupoprodajne cijene i eventualnih kamata kod prodaje nekretnina, te naplate zakupnina i najamnina za nekretnine date u zakup, odnosno najam i najmanje dva puta godišnje dostavljati
općinskom načelniku izvješće o popisu dužnika i mjerama koje su poduzete sa svrhom naplate dugovanja.
Izvješća se podnose u pisanom obliku i to za
prvo polugodište do 30. lipnja i za drugo polugodište
do 31. prosinca tekuće godine.
Za stanove i poslovne prostore te druge nekretnine u vlasništvu Općine, Jedinstveni upravni odjel
dužan je voditi pojedinačne dosjee s ugovorom ili drugom osnovom stjecanja vlasništva nekretnine, vlasničkim listom, preslikom katastarskog plana te ugovore, odluke, rješenja i druge akte koji su osnova stjecaja izrečenih prava drugih osoba na predmetnoj nekretnini.
Članak 12.
Jedinstveni upravni odjel dužan je ustrojiti i
uredno voditi evidenciju nekretnina u vlasništvu Općine, poduzimati sve potrebne mjere na sređivanju
zemljišno-knjižnog stanja nekretnina kao i druge mjere radi sređivanja i zaštite prava Općine na nekretninama u njezinom vlasništvu, odnosno posjedu.
III. POSEBENE ODREDBE O PRODAJI
POSLOVNIH PROSTORA
Članak 13.
Poslovni prostori u vlasništvu Općine mogu se
prodavati naročito:
- ako zbog starosti i nepravovremenog ulaganja u njih treba za redovnu upotrebu uložiti znatnija
sredstva,
- ako je zakupac – sadašnji korisnik poslovnog
prostora u njihovo osposobljavanje za redovitu upotrebu (investiciono ulaganje) uložio vlastita sredstva u
iznosu većem od 30% od vrijednosti prostora prije
ulaganja.
Poslovni prostori mogu se prodavati samo po
tržišnoj cijeni utvrđenoj po provedenom javnom natječaju.
Iznimno općinski načelnik, odnosno Općinsko
vijeće sukladno ovoj Odluci može odobriti obročnu
prodaju poslovnog prostora najviše 12 (dvanaest)
jednakih obroka uz godišnju kamatnu stopu u visini
eskotne stope Hrvatske narodne banke.
Sredstva ostvarena prodajom poslovnog prostora mogu se koristiti za gradnju ili kupnju novog prostora ili građevina, otkup zemljišta i gradnju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture.
Stranica 112 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
IV. PRODAJA NEKRETNINA
Članak 14.
Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine vrši se:
- javnim natječajem za prodaju nekretnina,
- izravnom pogodbom.
1. Javni natječaj za prodaju nekretninama
Članak 15.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine može se provesti:
a) usmenim javnim nadmetanjem – natjecatelji
se javno usmeno nadmeću o visini kupoprodajne cijene,
b) prikupljanjem pisanih ponuda – javno prikupljanje ponuda gdje natjecatelji predaju
Članak 16.
Javni natječaj obvezno sadrži:
- adresu i opis nekretnine,
- početni iznos kupoprodajne cijene,
- namjenu nekretnine, ako je određena,
- iznos i način plaćanja jamčevine,
- rok za zaključenje ugovora, način i rok plaćanja kupoprodajne cijene,
- mogućnosti i vrijeme uvida u nekretninu,
- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,
odnosno usmenog nadmetanja,
- adresu i rok dostave ponude (kod pismene
ponude), odnosno prijave (kod usmenog nadmetanja),
- mogućnost obročnog plaćanja kupoprodajne
cijene.
Javni natječaj može sadržavati i druge uvjete i
podatke o nekretnini koja je predmet natječaja.
Članak 17.
Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10%
od početne cijene nekretnine i uplaćuje se prije početka otvaranja ponuda, odnosno usmenog nadmetanja u korist proračuna Općine.
Članak 18.
Rok za podnošenje ponuda, kod pismene ponude, odnosno prijava kod usmenog nadmetanja je
najmanje 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, a najviše 15 dana.
Javno nadmetanje, odnosno otvaranje ponuda
mora se provesti u roku od najduže 8 (osam) dana od
isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava.
Ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 (petnaest)
dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
Ponuditelju koji uspije u natječaju, jamčevina
se uračunava u ponuđenu cijenu.
Ponuditelju koji uspije u natječaju i naknadno
odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na
povrat jamčevine.
Članak 19.
Javni natječaj za prodaju nekretnina temeljem
7. ožujka 2011.
ove Odluke raspisuje:
- općinski načelnik ako pojedinačna vrijednost
tih nekretnina ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina,
- Općinsko vijeće ako je pojedinačna vrijednost
nekretnina veća od iznosa iz alineje 1. ovoga stavka.
Javni natječaj se objavljuje u dnevnom, tjednom ili lokalnom tisku i na službenim web stranicama
Općine.
1. 1. Usmeno javno nadmetanje
Članak 20.
Ako se natječaj provodi usmenim javnim nadmetanjem općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće uz odluku o raspisivanju natječaja donose rješenje
o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu
javnog nadmetanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana.
Povjerenstvo prije početka nadmetanja utvrđuje koji su ponuditelji uplatili jamčevinu i koji time mogu
pristupiti usmenom javnom nadmetanju.
Prijava ponuditelja koji nije pristupio usmenom
nadmetanju neće se uzeti u razmatranje.
Ukoliko se na natječaj prijavi samo jedan ponuditelj općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće može odrediti da se nekretnina proda tom ponuditelju ili
da se javni natječaj ponovi.
Članak 21.
Prije početka usmenog javnog nadmetanja
Povjerenstvo koje provodi postupak, odredit će minimalni iznos svakog povećanja ponude, a koji ne može biti manji od 500,00 kuna.
Za ponuditelja, koji nije pristupio nadmetanju u
objavljenom vremenu i mjestu nadmetanja, smatra se
da je odustao od prijave za natječaj.
Nakon što je u postupku nadmetanja utvrđen
najviši iznos ponuđene cijene smatra se da je postupak nadmetanja završen i utvrđuje se koji je natjecatelj i uz koju cijenu kupio nekretninu.
Ako ponuditelj koji je u smislu stavka 3. ovoga
članka stekao pravo na kupnju nekretnine, odustane
od sklapanja ugovora o kupnji, gubi pravo na povrat
jamčevine.
S utvrđenim najpovoljnijim ponuditeljem će se
u roku od 15 (petnaest) dana po zaključenju usmenog javnog nadmetanja, sklopiti kupoprodajni ugovor.
Članak 22.
O usmenom nadmetanju vodi se zapisnik koji
potpisuju prisutni članovi Povjerenstva i zapisničar.
Zapisnik se dostavlja sudionicima natječaja na
njihov zahtjev.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1. 2. Pisano javno nadmetanje
Članak 23.
Ponude za pisano javno nadmetanje se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u Jedinstveni
upravni odjel, u zatvorenom omotu s naznakom
"Ponuda za natječaj – ne otvaraj".
Ponuditelji koji su podnijeli ponude u postupku
pisanog javnog nadmetanja imaju pravo biti nazočni
otvaranju ponuda.
Otvaranje ponuda vrši Povjerenstvo iz članka
20. ove Odluke.
Povjerenstvo će na sjednici najprije utvrditi da li
je natječaj propisno objavljen, koliko je ponuda pristiglo i da li su ponude predane u roku.
Nakon toga će se pristupiti otvaranju ponuda
prema redoslijedu dospijeća ponuda, a o čemu će
Povjerenstvo sastaviti Zapisnik.
Na temelju Zapisnika iz stavka 5. ovoga članka, Povjerenstvo predlaže općinskom načelniku, odnosno Općinskom vijeću donošenje Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu, odnosno o neprihvaćanju niti jedne ponude.
Članak 24.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, za
nekretninu za koju je raspisan javni natječaj za prodaju sukladno ovoj Odluci, na prijedlog Povjerenstva
donosi:
- općinski načelnik ako prodajna cijena te nekretnine ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina.
- Općinsko vijeće ako prodajna cijena prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina.
Članak 25.
Zakašnjele, neuredne i nepotpune, ili na drugi
način protivne uvjetima iz javnog natječaja podnesene ponude, općinski načelnik odnosno Općinsko vijeće, na prijedlog Povjerenstva odbacit će Zaključkom.
U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude
istu cijenu, a i u drugim uvjetima javnog natječaja su
dale iste ponude, usmenim nadmetanjem između tih
natjecatelja će se utvrditi najpovoljnija ponuda.
U postupku otvaranja ponuda vodi se Zapisnik
koji potpisuju svi prisutni članovi Povjerenstva i zapisničar.
Zapisnik se dostavlja sudionicima natječaja na
njihov zahtjev.
2. Prodaja nekretnina izravnom pogodbom
Članak 26.
Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se bez
javnog natječaja prodati samo u zakonu i ovom Odlukom predviđenim slučajevima.
Broj 1 - Stranica 113
Članak 27.
Izravnom pogodbom može se prodati građevinsko zemljište i ostale nekretnine u vlasništvu Općine:
−
kao naknada za nekretnine koje vlasnik ustupi
Općini za određene potrebe,
−
radi izgradnje vjerskih objekata, ustanova iz
oblasti predškolskog odgoja, školskih ustanova, ustanova iz oblasti kulture i zdravstva, te
izgradnje športskih objekata,
−
radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture,
−
radi prodaje građevnog zemljišta koje služi redovitoj uporabi zgrade,
−
radi formiranja neizgrađene građevinske čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi
20% površine planirane građevne čestice, te u
ostalim slučajevima propisanim zakonom.
Članak 28.
Odredbe utvrđene člancima 5, 9. i 10. ove Odluke odgovarajuće će se primijeniti na prodaju nekretnina izravnom pogodbom.
V. ZASNIVANJE PRAVA NA NEKRETNINAMA U
VLASNIŠTVU OPĆINE
a) Stvarna služnost
Članak 29.
Stvarna služnost na nekretninama u vlasništvu
Općine može se zasnovati:
−
ako je nužno za odgovarajuće korištenje povlaštene nekretnine,
−
ako se time bitno ne ugrožava normalno korištenje povlaštene nekretnine u vlasništvu Općine,
−
ako se Općini isplati odlukom o zasnivanju služnosti utvrđena naknada.
Visinu naknade utvrđuje Općinsko vijeće.
Za određivanje visine naknade Općinsko vijeće
može tražiti i mišljenje ovlaštenog sudskog vještaka
određene struke.
Ako se služnost zasniva radi postavljanja komunalnih uređaja i instalacija od interesa za Općinu i
stanovnike Općine, Općinsko vijeće može odobriti
zasnivanje služnosti za njihovo postavljanje bez naknade.
O zasnivanju služnosti Općina i predlagatelj
zaključuju ugovor.
b) Pravo građenja na neizgrađenom
građevinskom zemljištu
Članak 30.
Pravo građenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine zasniva se ugovorom.
Odobrenje za zasnivanje i uvjete zasnivanja
prava građenja utvrđuje Općinsko vijeće posebnom
odlukom.
Stranica 114 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Pravo građenja osniva se uz određenu naknadu, koja se određuje na način utvrđen člankom 29.
ove Odluke, a iznimno se može osnovati bez naknade ako se osniva u korist trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine.
c) Založno pravo
Članak 31.
Založno pravo (hipoteka na nekretninama u
vlasništvu Općine može se dozvoliti samo ako je to u
izravnom interesu za ostvarivanje funkcija Općine,
kao i u interesu trgovačkih društava, ustanova i drugih subjekata u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu
Općine.
Odluku o zasnivanju založnog prava donosi
općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće, sukladno
zakonu i Statutu, te ovoj Odluci.
d) Unos nekretnina u temeljni kapital
Članak 32.
Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se unijeti
u temeljni kapital trgovačkih društava (u daljnjem
tekstu: društvo) kojih je Općina suosnivač ili osnivač i
to:
−
radi dokapitalizacije u skladu s ugovorom o
osnivanju,
−
povećanja udjela u vlasničkoj strukturi društva.
Odobrenje za unos nekretnina u temeljni kapital društva utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog
vijeća.
Vrijednost nekretnine koja se unosi u temeljni
kapital društva utvrđuje ovlašteni sudski vještak.
e) Davanje u zakup zemljišta
Članak 33.
Općina može dati u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište (u daljnjem tekstu: zemljište).
Općinski načelnik odlučuje o zakupu zemljišta
na osnovi provedenog javnog natječaja i uz zakupninu utvrđenu po tržišnoj cijeni.
Članak 34.
Zemljište u svom vlasništvu Općina može dati
u zakup:
−
radi uređenja okoliša, parkirališnog prostora i
slično,
−
radi privremenog korištenja zemljišta za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva, turizma,držanje
građevinskih strojeva, držanje građevinskog
materijala i slično.
Ugovor o zakupu sklapa se najdulje na rok od
5 (pet) godina.
Članak 35.
Odredbe o provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina regulirane člancima 15, 16, 18. i 19.
7. ožujka 2011.
ove Odluke, odgovarajuće će se primjenjivati na davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka,
općinski načelnik može dati u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište neposrednom pogodbom, u slučaju da se ono koristi za obavljanje gospodarske djelatnosti ili u slučaju da se nalazi uz zemljište koje podnositelj zahtjeva koristi za obavljanje odobrene djelatnosti.
Članak 36.
Ugovorom o zakupu Općina će ugovoriti svoje
pravo na jednostrani raskid ugovora prije isteka roka
trajanja zakupa:
−
ako zakupnik ne koristi zemljište u skladu s
određenom namjenom zakupa,
−
ako zakupnik ne plaća zakupninu u skladu s
odredbama ugovora o zakupu,
u slučaju provođenja zemljišta namjeni određenoj dokumentima prostornog uređenja.
Zakupnik se obvezuje da u gore navedenim
slučajevima ukloni nasade i drugo, te preda zemljište
u posjed Općini bez prava na naknadu za uložena
sredstva ili naknadu štete.
Članak 37.
Godišnju visinu zakupnine po tržišnoj cijeni
određuje općinski načelnik rješenjem prema namjeni
zakupa zemljišta.
Članak 38.
Općina može dati u zakup poljoprivredno zemljište.
Maksimalna površina zakupa zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju može biti do 35 ha.
Postupak davanja u zakup poljoprivrednog
zemljišta, godišnja visina zakupnine poljoprivrednog
zemljišta, kao i sva ostala prava i obveze u vezi s
poljoprivrednim zemljištem za poljoprivrednu proizvodnju, utvrđuju se u skladu s odredbama Zakona o
poljoprivrednom zemljištu i odredbama Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području
Općine Novigrad Podravski.
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 39.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
KLASA: 940-01/11-01/01
URBROJ: 2137/11-11-1
Novigrad Podravski, 3. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Željko Vuljak, v.r.
2.
Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08), i članka 27. Statuta Općine Novigrad Podravski
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski na 24. sjednici održanoj 3. veljače 2011. donijelo je
PRAVILNIK
o ocjenjivanju službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Novigrad Podravski
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Pravilnikom o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju
se kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) i
način provođenja ocjenjivanja.
II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA
Članak 2.
Stručno znanje, učinkovitost i kvaliteta rada te
poštivanje službeničke dužnosti službenika ocjenjuje
se prema kriterijima:
1.
stručnosti, kreativnosti i samoinicijativnosti u
izvršavanju poslova,
2.
kvalitete i opsega obavljenih poslova i pridržavanja zadanih rokova u izvršavanju poslova,
3.
poštivanju radnog vremena.
Članak 3.
Službenik je u izvršavanju poslova pokazao
stručnost, kreativnost i samoinicijativnost, kako slijedi:
1.1. Stručnost
a) naročitu stručnost – izuzetno dobro poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, stalno se stručno usavršava,
b) stručnost – dobro poznaje zakone i druge
propise, pravila struke i službe, redovito se stručno
usavršava,
c) zadovoljavajuću stručnost – zadovoljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i
službe, i dalje se stručno usavršava,
d) nedovoljno stručno znanje – nedovoljno
Broj 1 - Stranica 115
poznaje zakone i druge propise, pravila struke i službe, nedovoljno se stručno usavršava.
1.2. Kreativnost
a) naročitu kreativnost – uvijek pronalazi najbolja originalna rješenja, traži nove zamisli iz širokog
spektra izvora sukladno propisima i pravilima struke,
predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu, u organizacijskoj jedinici i u tijelu, bez
teškoća zadovoljava višestruke zahtjeve, prihvaća
preraspodjelu prioriteta i snalazi su u brzim promjenama,
b) kreativnost – često pronalazi najbolja i originalna rješenja, traži nove zamisli iz širokog spektra
izvora sukladno propisima i pravilnima struke, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radom mjestu, u organizacijskoj jedinici i tijelu, bez teškoća zadovoljava višestruke zahtjeve, prihvaća preraspodjelu
prioriteta i snalazi se u brzim promjenama.
c) nedovoljnu kreativnost – u izvršavanju
poslova ne traži niti ne pronalazi nova i originalna
rješenja, i vrlo rijetko pronalazi kvalitetnija rješenja
sukladno propisima i pravilima struke.
1.3. Samoinicijativnost
a) naročitu samoinicijativnost – u izvršavanju poslova i unaprijed definiranih poslovnih procedura potpuno je samostalan i samoinicijativan, nije ga
potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u
slučaju naročite kompleksnosti problema,
b) samoinicijativnost – u izvršavanju poslova
i unaprijed definiranih poslovnih procedura uglavnom
je samostalan i samoinicijativan, najčešće ga nije potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u
slučaju kompleksnosti problema zbog čega smatra da
treba zauzeti zajednički stav više službenika.
c) nedovoljnu samoinicijativnost – u izvršavanju poslova i unaprijed definiranih poslovnih procedura rijetko je samostalan i samoinicijativan, često ga
treba upućivati u rad, objašnjavati mu obveze i pomagati mu u radu, pomoć i savjet traži često.
Članak 4.
Službenik je poslove radnog mjesta obavio u
kvaliteti i opsegu, a u izvršavanju poslova pridržavao
se zadanih rokova, kako slijedi:
2.1. Kvaliteta obavljenih poslova
a) naročito kvalitetno – u aktima i ostalim materijalima koje je pripremao nije trebalo ništa mijenjati,
ispravljati niti dodavati, na kvalitetu njegova rada s
osnova stručnosti, pravila struke i službe nije bilo prigovora,
b) kvalitetno – u aktima i ostalim materijalima
koje je pripremao rijetko je trebalo izvršiti manje
izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe uglavnom nije bilo prigovora,
c) zadovoljavajuće kvalitetno – u aktima i
ostalim materijalima koje je pripremao rijetko je trebalo vršiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu
Stranica 116 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe rijetko je bilo prigovora,
d) nedovoljno kvalitetno – u aktima i ostalim
materijalima koje je pripremao često je trebalo vršiti
izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe često
je bilo prigovora.
2.2. Opseg obavljenih poslova na svom radom mjestu
a) obavio je u cijelosti poslove radnog mjesta,
b) obavio je pretežni dio poslova radnog mjesta,
c) obavio je veći dio poslova radnog mjesta,
d) obavio je manji dio poslova radnog mjesta.
2.3. Opseg obavljenog posla na svom radnom mjestu i na drugom radnom mjestu
a) pored obavljenih poslova svoga radnog
mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika
obavio je znatan dio poslova radnog mjesta odsutnog
službenika ili nepopunjenog radnog mjesta,
b) pored obavljenih poslova svoga radnog
mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika
obavio je manji dio poslova radnog mjesta odsutnog
službenika ili nepopunjenog radnog mjesta,
c) pored obavljenih poslova svoga radnog
mjesta nije obavljao druge poslove.
2.4. Pridržavanje zadanih rokova
a) poslove je obavio u zadanim rokovima,
b) poslove je obavio pretežno u zadanim rokovima,
c) poslove je obavio u manjem dijelu izvan zadanih rokova,
d) poslove je obavio u većem dijelu izvan zadanih rokova.
Članak 5.
3.1. Službenik je u poštivanju radnog vremena bio:
a) odgovoran – na vrijeme dolazi na posao,
ne izlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz
radnih prostorija,
b) zadovoljavajuće odgovoran – ponekad
kasni na posao i izlazi ranije s posla te se nepotrebno
udaljava iz radnih prostorija,
c) nedovoljno odgovoran – često kasni na
posao i izlazi ranije s posla te se nepotrebno udaljava
iz radnih prostorija.
III. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
NAMJEŠTENIKA
Članak 6.
Stručno znanje, učinkovitost i poštivanje radne
dužnosti namještenika ocjenjuje se prema kriterijima:
1.
stručnosti u izvršavanju poslova,
2.
kvalitete i opsega obavljenih poslova te pridržavanje zadanih rokova u izvršavanju poslova,
3.
7. ožujka 2011.
poštivanja radnog vremena.
Članak 7.
1.1. Namještenik je u izvršavanju poslova pokazao stručnost, kako slijedi:
a) naročitu stručnost – naročito dobro
poznaje pravila rada na svome radnom mjestu u
okviru svoje struke,
b) stručnost – dobro poznaje pravila rada
na svom radnom mjestu u okviru svoje struke,
c) zadovoljavajuću stručnost – zadovoljavajuće poznaje pravila rada na svom radnom
mjestu u okviru svoje struke,
d) nedovoljnu stručnost – nedovoljno
poznaje pravila rada na svom radnom mjestu u
okviru svoje struke.
Članak 8.
2.1. Kvaliteta obavljenih poslova namještenika ocjenjuje se, kako slijedi:
a) naročito kvalitetno – na kvalitetu njegova rada s osnova pravila rada i struke nije bilo
prigovora,
b) kvalitetno – na kvalitetu njegova rada
s osnova pravila rada i struke uglavnom nije bilo
prigovora,
c) zadovoljavajuće kvalitetno – na kvalitetu njegova rada s osnova pravila rada i struke
rijetko je bilo prigovora,
d) nedovoljno kvalitetno – na kvalitetu
njegova rada s osnova pravila rada i struke često je bilo prigovora.
2.2. Opseg obavljenog posla na svom
radnom mjestu
a) obavio je u cijelosti poslove radnog
mjesta,
b) obavio je pretežni dio poslova radnog
mjesta,
c) obavio je veći dio poslova radnog mjesta,
d) obavio je manji dio poslova radnog
mjesta.
2.3. Opseg obavljenog posla na svom
radnom mjestu i na drugom radnom mjestu
a) pored obavljenih poslova svoga radnog
mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je znatan dio poslova radnog mjesta
odsutnog namještenika ili nepopunjenog radnog
mjesta,
b) pored obavljenih poslova svoga radnog
mjesta, izravno po nalogu nadređenog službenika obavio je manji dio poslova radnog mjesta
odsutnog namještenika ili nepopunjenog radnog
mjesta,
c) pored obavljenih poslova svoga radnog
mjesta nije obavljao druge poslove.
2.4. Pridržavanje zadanih rokova
a) poslove je obavio u zadanim rokovima,
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
b) poslove je obavio pretežno u zadanim rokovima,
c) poslove je obavio u manjem dijelu izvan zadanih rokova,
d) poslove je obavio u većem dijelu izvan zadanih rokova
¸
Članak 9.
3.1. Namještenik je u poštivanju radnog vremena bio:
a) odgovoran – na vrijeme dolazi na posao,
ne izlazi ranije s posla, ne udaljava se nepotrebno iz
radnih prostorija,
b) zadovoljavajuće odgovoran – ponekad
kasni na posao i izlazi ranije s posla te se nepotrebno
udaljava iz radnih prostorija,
c) nedovoljno odgovoran – često kasni na
posao i izlazi ranije s posla te se nepotrebno udaljava
iz radnih prostorija.
IV. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA
Broj 1 - Stranica 117
slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
"odličan" ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 51 do 60 bodova,
"vrlo dobar" ako je zbroj postignutih bodova
namještenika od 41 do 50 bodova,
"dobar" ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 32 do 40 bodova,
"zadovoljava" ako je broj postignutih bodova
namještenika od 31 do 20 bodova,
"ne zadovoljava" ako je broj postignutih bodova
namještenika do 19 bodova.
Članak 13.
Službenici i namještenici ocjenjuju se svake
godine do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.
Ne ocjenjuju se službenici i namještenici koji su
u službu primljeni na određeno vrijeme, te službenici i
namještenici koji su prethodnoj kalendarskoj godini
radili manje od 6 mjeseci, bez obzira na razloge.
Članak 10.
Članak 14.
Rad službenika i namještenika ocjenjuje se
prema svim kriterijima iz članaka 3., 4., 5., 7., 8. i 9.
ovoga Pravilnika zaokruživanjem slovne oznake ispred odgovarajuće ocjene za pojedini kriterij, a svakoj
ocjeni određuje se broj bodova, kako slijedi:
1. za kriterije 1.2. i 1.3. za ocjenu pod slovnom
oznakom
c) određuje se
2 boda.
2. za ostale kriterije za ocjenu pod slovnom
oznakom
a) određuje se
10 bodova,
b) određuje se
8 bodova,
c) određuje se
5 bodova,
d) određuje se
2 boda.
Službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ocjenjuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski (u
daljnjem tekstu: pročelnik).
Pročelnika ocjenjuje općinski načelnik Općine
Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: općinski načelnik).
Pročelnik je dužan upoznati s prijedlogom ocjene svakog službenika i namještenika na koga se ocjena odnosi najkasnije od kraja veljače tekuće godine
što službenik potvrđuje svojim potpisom na obrascu
oznake O-I odnosno namještenik na obrascu oznake
O-Ia.
Obrasci oznake O-I i O-Ia se nalaze u privitku
ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio (Privitak
1).
Ako službenik odnosno namještenik odbije potpisati da je upoznat s prijedlogom ocjene ili zbog njegove odsutnosti takav potpis nije moguće osigurati, o
tome se stavlja bilješka na obrascima iz stavka 3.
ovoga članka.
Članak 11.
Ocjena službenika dobiva se zbrojem broja
bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema svim
kriterijima iz članka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, kako
slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
"odličan" ako je zbroj postignutih bodova službenika od 71 do 80 bodova,
"vrlo dobar" ako je zbroj postignutih bodova
službenika od 51 do 70 bodova,
"dobar" ako je zbroj postignutih bodova službenika od 35 do 50 bodova,
"zadovoljava" ako je broj postignutih bodova
službenika od 25 do 34 bodova,
"ne zadovoljava" ako je broj postignutih bodova
službenika do 24 boda.
Članak 12.
Ocjena namještenika dobiva se zbrojem broja
bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema svim
kriterijima iz članka 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika, kako
Članak 15.
O ocjeni službenika odnosno namještenika
donosi se rješenje uz obrazloženje ocjene.
Ocjena se unosi u osobni očevidnik službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.
Članak 16.
O ocjenama službenika i namještenika, pročelnik je dužan sačiniti skupno izvješće, te isto dostaviti
općinskom načelniku.
Skupno izvješće sastavlja se na obrascu oznke
O-II, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga
Pravilnika (Privitak 2).
Stranica 118 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 4.
V. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
7. ožujka 2011.
Postrojbe se osnivaju kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja operativnim snagama
zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za provođenje
mjera civilne zaštite.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI
Članak 5.
Postrojbe se osnivaju kao postrojbe opće nam-
KLASA: 080-07/11-01/01
URBROJ: 2137/11-11-1
Novigrad Podravski, 3. veljače 2011.
jene.
Članak 6.
PREDSJEDNIK:
Željko Vuljak, v.r.
Na razini Općine osnivaju se postrojbe opće
namjene civilne zaštite i to:
- tim opće namjene (23 pripadnika).
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 4. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj
147/04, 79/07, 38/09. i 127/10), članka 3. Pravilnika o
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite
i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" broj
111/07) i članka 27. Statuta Općine Novigrad Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski na 25. sjednici održanoj 2. ožujka 2011. donijelo je
Članak 7.
3.
ODLUKU
o osnivanju i ustroju Postrojbi civilne zaštite
Općine Novigrad Podravski
Članak 1.
Odlukom o osnivanju i ustroju Postrojbi civilne
zaštite Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu:
Odluka) utvrđuje se osnivanje i ustroj Postrojbi i drugih organiziranih snaga civilne zaštite (u daljnjem
tekstu: Postrojbe).
Postrojbe se osnivaju radi zaštite i spašavanja
zdravlja i života većeg broja ljudi ili imovine veće vrijednosti ili okoliša, od prirodne ili tehničko-tehnološke
katastrofe i nesreće koja svojim opsegom, intenzitetom i neočekivanošću zadesi Općinu Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: Općina), a čiji nastanak nije
moguće spriječiti ili posljedice otkloniti gotovim operativnim snagama.
Članak 2.
Civilna zaštita obuhvaća osobnu i uzajamnu
zaštitu stanovništva, mjere zaštite i spašavanja, postrojbe, povjerenike civilne zaštite i voditelje skloništa.
Članak 3.
Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne
zaštite na području Općine u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće nadležan je načelnik Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu:
općinski načelnik).
Postrojbe se mobiliziraju po nalogu općinskog
načelnika sukladno operativnim planovima civilne
zaštite. Mobilizaciju provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje
Koprivnica.
Članak 8.
Za organizaciju pomoći i sprječavanje panike u
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće, čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih
operativnih snaga, općinski načelnik na prijedlog Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica imenuje povjerenike civilne zaštite i voditelje skloništa.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju postrojbi i stožera civilne zaštite
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 3/98. i 7/01).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI
KLASA: 821-02/11-01/03
URBROJ: 2137/11-11-1
Novigrad Podravski, 2. ožujka 2011.
PREDSJEDNIK:
Željko Vuljak, v. r.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 119
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08) i članka
43. Statuta Općine Novigrad Podravski ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09),
općinski načelnik Općine Novigrad Podravski 12. siječnja 2011. utvrđuje
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Novigrad Podravski za 2011. godinu
I.
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu:
Plan) utvrđuje se:
−
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: Jedinstveni
upravni odjel),
−
potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme,
−
potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne
spreme i struke,
−
potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla.
II.
Na temelju ovoga Plana slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja.
Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji se
objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna
mjesta prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Novigrad Podravski i osiguranim financijskim
sredstvima u Proračunu Općine Novigrad Podravski
za 2011. godinu.
III.
U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1.
siječnja 2011. godine zaposleno je 4 službenika na
neodređeno vrijeme, 3 namještenika na neodređeno
vrijeme i 1 vježbenik na određeno vrijeme.
Utvrđuje se:
−
potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2011. godinu – 0,
−
potreban broj namještenika na neodređeno
vrijeme za 2011. godinu – 0,
−
vježbenici za 2011. godinu – 0,
−
potreban broj službenika na određeno vrijeme
za 2011. godinu – 1,
−
potreban broj namještenika na određeno vrijeme za 2011. godinu – 0.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI
KLASA: 112-01/11-01/01
URBROJ: 2137/11-11-1
Novigrad Podravski, 12. siječnja 2011.
OPĆINSKI NAČELNIK;
Mladen Mađer, v.r.
OPĆINA PETERANEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 4. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), članka 3. Pravilnika o
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite
i postrojbi za uzbunjivanje (“Narodne novine“ broj 111/07) i članka 31. Statuta Općine Peteranec
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Peteranec na 17.
sjednici održanoj 11. veljače 2011. donijelo je
većeg broja ljudi ili imovine veće vrijednosti ili okoliša,
od prirodne ili tehničko-tehnološke katastrofe i nesreće koja svojim opsegom, intenzitetom i neočekivanošću zadesi Općinu Peteranec ( u daljnjem tekstu: Općina), a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti gotovim operativnim snagama jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju
se postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite.
ODLUKU
o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite
Općine Peteranec
Članak 2.
Članak 1.
Radi zaštite i spašavanja zdravlja i života
Civilna zaštita obuhvaća osobnu i uzajamnu
zaštitu stanovništva, mjere zaštite i spašavanja, postrojbe, povjerenike civilne zaštite i voditelje skloništa.
Stranica 120 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 3.
Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne
zaštite na području Općine u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće nadležan je općinski
načelnik Općine Peteranec ( u daljnjem tekstu: općinski načelnik).
7. ožujka 2011.
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/98. i
7/01).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PETERANEC
Članak 4.
Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja operativnim snagama zaštite i spašavanja koje se u okviru
redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te
za provođenje mjera civilne zaštite.
KLASA: 810-01/11-01/01
URBROJ: 2137/12-11-1
Peteranec, 11. veljače 2011.
PREDSJEDIK:
Mario Gaži v.r.
Članak 5.
Postrojbe civilne zaštite se osnivaju kao specijalističke postrojbe i postrojbe opće namjene.
Članak 6.
Na razini Općine osnivaju se postrojbe opće
namjene civilne zaštite i to:
−
skupina opće namjene koja u svom sastavu
ima 23 pripadnika.
2.
Na temelju članka 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine»“ broj 152/08. i 21/10) i članka 31. Statuta Općine Peteranec („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09),
uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja KLASA: 320-02/1001/2735 URBROJ: 525-09-1-0364/11-3 od 4. siječnja 2011., Općinsko vijeće Općine Peteranec na 17.
sjednici održanoj 11. veljače 2011. donijelo je
Članak 7.
Postrojbe civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu općinskog načelnika sukladno operativnim planovima civilne zaštite, a provodi je Područni ured za
zaštitu i spašavanje Koprivnica, Državne uprave za
zaštitu i spašavanje.
Članak 8.
Za organizaciju pomoći i sprječavanje panike u
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave općinski načelnik na prijedlog Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica imenuje povjerenike civilne zaštite i voditelje
skloništa.
Članak 9.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU DRŽAVE U OPĆINI PETERANEC
Članak 1.
U Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u Općini Peteranec
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/03. i 11/10) (u daljnjem tekstu: Program) članak
7. mijenja se i glasi:
„Sukladno utvrđenim podacima iz članka 2.
ovog Programa, za potrebe dugogodišnjeg zakupa
državnog poljoprivrednog zemljišta u Općini Peteranec određuje se površina od 55,8591 ha zemljišta.
Površine određene za dugogodišnji zakup su
sljedeće:
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o osnivanju postrojbi i stožera Civilne
zaštite Koprivničko-križevačke županije („Službeni
k.o. Sigetec
Tabla
kčbr.
naziv
kultura
1
3
5
9
10
13
2834
2839
1836
1936
1943
1983
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
površina u
ha a m2
9 25 88
6 60 96
10 44 84
9 27 51
13 05 00
7 21 72.“.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 121
Članak 2.
Članak 8. mijenja se i glasi:
„Sukladno utvrđenim podacima iz članka 2. ovog Programa, za potrebe prodaje državnog poljoprivrednog
zemljišta u Općini Peteranec određuje se površina od 175,9487 ha zemljišta.
Površine određene za prodaju su sljedeće:
k.o. Peteranec
Tabla
kčbr.
naziv
kultura
površina u
ha a m2
1
33
Vratnec
oranica
8 07 81
4
66
Vratnec
oranica
3 18 12
8
99
Vratnec
oranica
7 30 90
9
118/13
Cerine
oranica
3 87 89
11
169
Cerine
oranica
9 82 66
13
2261/1
Cerine
oranica
2 04 14
14
244/4
Novi krči
oranica
47 30
14
245/2
Novi krči
oranica
7 34
14
248
Novi krči
oranica
6 48 42
14
249
Novi krči
oranica
44 53
14
418/1
Novi krči
oranica
27 55
14
418/4
Novi krči
oranica
37 07
14
419/3
Novi krči
oranica
30 46
14
419/4
Novi krči
oranica
14 96
14
416/3
Novi krči
oranica
18 63
14
422/2
Novi krči
oranica
21 61
14
424/4
Novi krči
oranica
48 34
14
424/3
Novi krči
oranica
26 29
14
426/1
Novi krči
oranica
12 88
14
426/3
Novi krči
oranica
18 99
14
430/3
Novi krči
oranica
6 37
14
431/11
Novi krči
oranica
8 56
14
431/12
Novi krči
oranica
36 90
14
431/8
Novi krči
oranica
72 52
14
439
Novi krči
oranica
4 39 04
14
449/4
Novi krči
livada
31 58
14
449/6
Novi krči
livada
28 06
14
451/1
Novi krči
oranica
24 09
14
451/3
Novi krči
oranica
42 57
14
451/4
Novi krči
oranica
24 06
14
451/5
Novi krči
oranica
19 82
14
458/2
Novi krči
oranica
1 11 26
14
459/1
Novi krči
oranica
68 28
14
464/3
Novi krči
oranica
2 46 36
63
Vratnec
pašnjak
5 47
68/2
Vratnec
oranica
4 01
69
Vratnec
oranica
5 19
72
Vratnec
oranica
5 02
111/4
Vratnec
oranica
26 52
405
Novi krči
pašnjak
66 72
431/3
Novi krči
oranica
5 82
455/3
Novi krči
oranica
27 42
460/1
Novi krč
oranica
15 89
563
Cerine
oranica
14 85
564/1
Cerine
oranica
43 20
648
Jablanje
oranica
9 46
Jablanje
vinograd
3 59
3432/1
Miklekovo
livada
26 94
4110/29
Steske
livada
33 09
62
Vratne
livada
20 68
154/2
Cerine
oranica
57
160
Cerine
oranica
29 75
166
Cerine
oranica
22 66
Stranica 122 - Broj 1
167
170/2
187/2
189/2
190/2
191/4
232/2
233/3
300
333/1
344
345
383/3
406/3
416/1
422/3
433/2
436
461/3
499/2
499/3
500/2
501
502/2
504/4
506/5
645/2
646
647
926/15
1971/2
2236/2
2241/4
2243/2
2261/2
2262/2
2263/2
2612
2685/5
2690
2711
3031/4
3045
3242/6
3272/3
3306/2
3308
3408/2
3432/2
3433
3480/2
3481/2
3488/1
3537
3540/1
3540/2
3555
3557
3558/1
3559
3572/1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Cerine
Cerine
Cerine
Vratnec
Cerine
Cerine
Cerine
Cerine
Polaček
Polaček
Polaček
Polaček
Greda
Novi krči
Novi krči
Novi krči
Novi krči
Novi krči
Novi krči
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Jablanje
Jablanje
Jablanje
Jablanje
Rajčul
Polje
Cerine
Cerine
Cerine
Cerine
Cerine
Cerine
Polje
Dolčak
Dolčak
Dolčak
Makarovo
Makarovo
Okrugle
Volarsko
Volovsko
Volovsko
Bereki
Miklekovo
Miklekovo
Berek
Bereki
Berek
Bereki
Bereki
Bereki
Bereki
Bereki
Bereki
Bereki
Bereki
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
livada
livada
oranica
oranica
oranica
oranica
livada
oranica
vinograd
livada
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
oranica
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
livada
30 64
14 10
9 03
36
1 05
1 51
10 32
21 58
31 00
4 53
8 45
16 15
11
1 80
46 36
21 62
53 99
1 56 74
3 60
2 44
97
1 73
3 60
2 44
5 25
2 16
22 48
1 80
4 24
24 10
1 22
4 17
11 33
19 21
11 47
54
1 77
71
34 31
18 31
25 97
50 93
88 80
30 22
49 42
57 76
1 97 71
45 06
64 74
26 94
83 52
35 21
41 76
28 77
18 24
14 74
21 01
28 70
7 48
21 87
16 41
8 67
7. ožujka 2011.
7. ožujka 2011.
3577
4033
4326
4327/1
4331
4352
4484/1
4484/2
112/ 5
118/16
153/4
161
186/3
186/4
188/3
188/4
191/3
333/2
462/3
464/1
2231/3
2231/4
2259/1
379/2
379/3
380/2
380/3
380/4
381/2
382/2
382/3
382/4
382/5
382/6
498/2
502/3
503/2
503/3
504/1
504/6
505/2
505/3
506/3
507/3
507/4
507/5
508/1
508/2
509/1
509/2
516/1
3423/1
355
594/55
3483/1
562/6
418/1
431/13
1083
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Bereki
Klepa
Lepe
Lepe
Lepe
Lepe
Lašćec
Lašćec
Vratnec
Tubakovo
Cerine
Cerine
Cerine
Cerine
Cerine
Cerine
Cerine
Polaček
Novi krči
Novi krči
Cerine
Cerine
Cerine
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Greda
Miklekovo
Greda
Podpanje
Bereki
Cerine
Novi krči
Novi krči
Selo
livada
26 01
livada
14 89
livada
7 19
livada
83
livada
1 82
livada
17
livada
23 78
livada
1 03 62
oranica
25 54
oranica
5 11
oranica
21
oranica
26 43
oranica
10 68
oranica
2 38
oranica
2 48
oranica
3 70
oranica
64
oranica
4 54
oranica
50 57
oranica
50 35
oranica
3 52
oranica
2 19
oranica
39 92
livada
2 02
livada
3 67
oranica
3 31
oranica
0 28
oranica
3 78
livada
90
oranica
16 58
oranica
12 87
oranica
3 39
oranica
14 45
oranica
1 44
livada
22
oranica
1 01
oranica
3 02
oranica
1 01
oranica
9 13
oranica
2 16
oranica
4 03
oranica
1 73
oranica
50
oranica
3 95
oranica
7 05
oranica
19 06
oranica
23 85
oranica
13 02
oranica
5 39
oranica
16 23
oranica
6 61
livada
33 45
livada
7 12
ostalo neplod. 46 76
livada
32 80
oranica
8 42
oranica
27 55
oranica
5 22
pašnjak
18 63
Broj 1 - Stranica 123
Stranica 124 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
k.o. Sigetec
Tabla
16
19
20
21
22
23
24
25
k.č.b.r.
2073
2069
2082
2040
2105
2083
2114
2591
2717
2718
2719
2720
529/48
1517/3
1871
1872
1874/2
1880/2
1884/2
1885
1886/1
1886/3
1910/2
1912/2
1916/1
1920/2
2016/1
2017/4
2031
2055
2056
2122/2
2274/21
2504/25
2705/1
2741/2
2797/1
2797/4
2820
3492/1
3492/2
3492/3
118/ 4
170/ 7
264/49
267/27
267/33
267/34
267/35
267/36
267/37
267/38
267/91
527/29
554/6
1054/2
naziv
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Tori
Luka
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Selo
Komatnica
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Zelena jama
Krčevina
Krčevina
Okopnice
Balkan
Borik
Duplak
Duplak
Duplak
Duplak
Duplak
Duplak
Duplak
Stružice
Tori
Tori
Korduševci
kultura
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
livada
livada
oranica
oranica
oranica
livada
oranica
oranica
oranica
oranica
livada
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
livada
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
pašnjak
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
livada
pašnjak
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
livada
oranica
oranica
oranica
površina u ha a m2
3 96 52
5 32 79
6 96 73
6 78 00
24 07 25
43 28
4 18 95
2 52 44
7 45
6 94
21 22
21 33
1 15
7 08
12 62
15 70
14 25
22 09
37 13
24 05
56 55
33 97
2 21
5 79
1 62
9 21
1 52
23 11
36 93
75 29
97 38
37 92
2 04
1 83
46 18
1 33
12 48
16 96
22 63
36 44
46 76
2 19
25 59
29 31
18 35
16 76
32 37
35 61
23 95
32 37
44 60
36 32
32 41
66 00
32 44
11 54
12 84
7. ožujka 2011.
7. ožujka 2011.
1093/2
1383/3
1395/3
1396/3
1653/12
1697/1
1697/2
1736
1793/1
1793/2
1794/1
1794/2
1794/6
1796
1797/4
1798
1805
1806
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1837
1838
1839
1840
1843
1844
1845/2
1845/3
1846/2
1846/3
1855/1
1855/2
1858
1859
1860
1861
1864
1865
1866/1
1867/1
1876
1877
1881/1
1881/2
1882/1
1882/2
2027/2
2027/3
2028/1
2029/2
2091/1
2093/3
2107/8
2593/1
2729
2766
2793/2
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Korduševci
Dužinec
Dužinec
Dužinec
Ločica
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Luka
Mrtvica
Mrtvica
Luka
Luka
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevine
Krčevine
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevine
Krčevina
Krčevine
Krčevina
Krčevine
Krčevina
Krčevine
Krčevina
oranica
3 85
oranica
54 38
oranica
11 00
oranica
1 43 11
oranica
28 52
trstik
2 02
trstik
3 02
oranica
25 43
livada
18 34
livada
20 32
oranica
33 70
oranica
14 39
livada
41 03
oranica
25 17
oranica
69 13
oranica
28 77
oranica
28 74
oranica
27 33
livada
7 20
oranica
16 00
oranica
8 74
oranica
19 64
oranica
8 34
oranica
35 03
oranica
17 34
oranica
12 12
oranica
26 43
oranica
14 61
oranica
7 44
oranica
5 18
oranica
5 18
oranica
3 13
oranica
4 46
oranica
1 22
oranica
1 77
oranica
20 72
oranica
51 25
oranica
3 60
oranica
8 17
oranica
17 04
oranica
6 26
oranica
5 79
oranica
15 79
oranica
14 21
oranica
3 34
oranica
7 70
oranica
44 63
oranica
3 20
oranica
3 20
oranica
27 52
oranica
27 47
oranica
55 46
oranica
27 30
oranica
9 89
oranica
27 01
oranica
32 01
oranica
36 40
oranica
28 77
oranica
33 38
oranica
80 06
pašnjak
3 02
oranica
29 24
Broj 1 - Stranica 125
Stranica 126 - Broj 1
2795/2
2799/3
2841/1
2841/2
2841/3
2841/4
2842/1
2842/2
2842/3
2842/4
2845
2846
2847
2848/1
2849/1
2852/1
2853
2854
2855
2856
2858/2
2858/3
3477/126
3497/46
267/8
267/9
267/17
267/18
513/1
1698/1
1911/2
1679/3
2291/7
2378/11
1679/2
121/41
204/12
208/7
208/14
208/14
208/15
208/16
208/17
208/18
208/19
208/20
208/21
208/22
208/26
208/29
208/31
208/32
208/33
208/41
264/18
264/22
264/23
264/24
264/25
264/26
264/27
264/28
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Krčevina
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Luka
Luka
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvica
Mrtvice
Mrtvice
Mrtvice
Mrtvice
Mrtvica
Mrtvica
Stružice
Musinka
Duplak
Duplak
Duplak
Duplak
Grad
Mrtvica
Krčevina
Luka
Balkan
Cepiljnjak
Luka
Okopnice
Stružice
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Borik
Selo
Stružice
Stružice
Stružice
Stružice
Stružice
Stružice
Stružice
livada
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
trstik
trstik
trstik
oranica
oranica
trstik
trstik
livada
livada
trstik
trstik
trstik
oranica
oranica
oranica
oranica
pašnjak
pašnjak
oranica
livada
oranica
oranica
livada
livada
oranica
oranica
pašnjak
pašnjak
oranica
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
18 53
33 35
1 51
1 44
90
86
3 60
3 67
3 16
3 24
6 97
4 93
11 87
15 00
8 38
10 90
5 07
8 92
9 14
18 38
6 98
6 33
59 74
33 34
13 85
26 62
32 73
35 25
17 16
54
76 61
21 15
17 81
23 99
10 57
14 06
60 07
17 76
7 92
7 91
16 54
12 59
19 06
22 30
14 39
14 39
14 38
32 37
14 39
17 26
14 39
14 39
14 38
13 31
17 48
14 03
46 03
22 05
23 96
14 38
15 11
23 95
7. ožujka 2011.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
264/29
264/42
264/43
264/44
264/45
264/49
264/50
267/47
Stružice
Stružice
Stružice
Stružice
Stružice
Borik
Stružice
Pod Mikulanovo
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
pašnjak
oranica
Broj 1 - Stranica 127
22 16
13 67
14 38
35 36
17 48
16 76
11 97
35 96
Sve površine namijenjene za prodaju nalaze se u k.o. Peteranec i Sigetec.
Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi na području Općine Peteranec je 30 hektara.“.
Članak 3.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„Sukladno utvrđenim podacima iz članka 2. ovog Programa, za potrebe zakupa državnog poljoprivrednog
zemljišta u Općini Peteranec određuje se površina od 111,6374 ha.
Površine određene za zakup su sljedeće:
k.o. Peteranec
Tabla
kčbr.
Naziv
kultura
2
3
5
6
7
10
36
50
77
117
107
192
111/1
112/1
Vratnec
Vratnec
Vratnec
Vratnec
Vratnec
Cerine
Vratnec
Vratnec
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
oranica
kultura
površina u
ha a m2
9 16 50
8 95 88
6 80 53
7 11 14
6 70 96
9 63 87
32 20
29 73
k.o. Sigetec
Tabla
kčbr.
naziv
2
4
6
7
8
11
12
14
15
2826
2814
2763
2808
2750
2640
2643
1984
1972
2630/2
2699/1
2745
2765/2
3470/2
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Virki
oranica
Virki
pašnjak
Komatnica oranica
Kamatnica pašnjak
Krčevina
oranica
Krčevina
oranica
Selce
oranica
2236/7
2504/9
2504/23
2742/1
2742/2
2973/2
površina u
ha a m2
8 35 83
7 21 67
6 25 02
6 05 71
6 33 50
7 51 07
5 36 30
6 74 38
4 54 55
71 95
49 32
36 71
85 23
3 26
12 92
5 68
16 79
44 56
32 98
33 06
32 44.“.
Stranica 128 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na
snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
7. ožujka 2011.
KLASA: 320-01/10-01/01
URBROJ: 2137/12-11-1
Peteranec, 11. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Mario Gaži, v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PETERANEC
OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 5.
1.
Na temelju članka 28. stavka l. alineje 4. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine" broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i
postrojbi za uzbunjivanje ( „Narodne novine" broj 111/07) i članka 28. Statuta Općine Podravske Sesvete
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete na 10. sjednici 16. prosinca 2010. donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i ustroju postrojbe civilne zaštite
na području Općine Podravske Sesvete
Članak 1.
Radi zaštite i spašavanja zdravlja i života većeg broja ljudi, imovine veće vrijednosti i okoliša, od
prirodne ili tehničko-tehnološke katastrofe i nesreće
koja svojim opsegom, intenzitetom i neočekivanošću
zadesi Općinu Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu:
Općina), čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti gotovim operativnim snagama, osniva
se postrojba civilne zaštite opće namjene (u daljnjem
tekstu: postrojba civilne zaštite) i druge organizirane
snage civilne zaštite.
Članak 2.
Postrojba civilne zaštite ustrojava se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja operativnim snagama zaštite i spašavanja koje se u okviru
redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te
za provođenje mjera civilne zaštite.
Članak 3.
Civilna zaštita obuhvaća osobnu i uzajamnu
zaštitu stanovništva, mjere zaštite i spašavanja, povjerenike i voditelje skloništa civilne zaštite.
Članak 4.
Općinski načelnik Općine Podravske Sesvete
(u daljnjem tekstu: općinski načelnik) zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite na području Općine.
Na razini Općine osniva se postrojba opće
namjene civilne zaštite i to:
- tim opće namjene koji u svom sastavu ima
ukupno 23 pripadnika.
Članak 6.
Za organizaciju pomoći i sprečavanje panike
u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Općine, općinski načelnik na prijedlog
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica imenuje povjerenike civilne zaštite i voditelje skloništa.
Članak 7.
Postrojba civilne zaštite mobilizira se po
nalogu općinskog načelnika sukladno operativnim
planovima civilne zaštite, a provodi je Državna uprava za zaštitu i spašavanje preko Područnog ureda
za zaštitu i spašavanje Koprivnica,
Članak 8.
Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i djelovanje postrojbe civilne zaštite osiguravaju
se proračunom Općine.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o ustroju organiziranih snaga zaštite i
spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/98. i 7/01).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u " Službenom glasniku Koprivničko—
križevačke županije ".
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE
Broj 1 - Stranica 129
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
KLASA: 810-01/10-01/03
URBROJ : 2137/24-10-1
Podravske Sesvete, 16. prosinca 2010.
PREDSEJDNIK:
Branko Rođak, v.r.
Donosi se Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Podravske Sesvete („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/05) (u daljnjem
tekstu: Odluka).
Članak 2.
2.
Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“
broj 76/07. i 38/09), i članka 28. Statuta Općine Podravske Sesvete, („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 10/09), po prethodno pribavljenoj Suglasnosti Upravnog odjela za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Koprivničkokriževačkoj županiji KLASA: 350-05/11-01/1 URBROJ: 2137/1-06/01-11-2 od 5. siječnja 2011. Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete na 11. sjednici
6. siječnja 2011. donijelo je
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna
Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja
Općine Podravske Sesvete
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Podravske Sesvete ( u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana) donose se za područje
koje je Prostornim planom Koprivničko-križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 8/01. i 8/07) (u daljnjem tekstu: Prostorni plan županije) određeno kao područje Općine
Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: Općina).
Izmjenama i dopunama Prostornog plana u skladu s
važećim dokumentima prostornog uređenja šireg područja, utvrđuju se uvjeti uređenja općinskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjena, oblikovanje, obnova i sanacija građevinskog i drugog zemljišta, zaštita okoliša, te zaštita spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u Općini.
Elaborat Izmjena i dopuna Prostornog plana
koji je izradilo Društvo Nesek d.o.o Zagreb, sastavni
je dio ove Odluke i sastoji se od dva dijela i to:
(1) TEKSTUALNI DIO
I. OPĆE ODREDBE
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
(2) GRAFIČKI DIO
1.
2.1.
2.2.
KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
M 1 : 25000
M 1 : 25000
M 1 : 25000
2.3.
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – ELEKTROENERGETSKA
MREŽA
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – PLINSKA MREŽA
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – VODNOGOSPODARSKI
SUSTAV
PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I
ZAŠTITE
GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MJESNOG ODBORA
PODRAVSKE SESVETE
GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MJESNOG ODBORA
DRAGANCI
GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MJESNOG ODBORA
MEKIŠ
M 1 : 25000
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
M 1 : 25000
M 1 : 25000
M 1 : 25000
M 1 : 25000
M 1 : 25000
M 1 : 5000
M 1 : 5000
M 1 : 5000
Stranica 130 - Broj 1
(3)
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
OBVEZNI PRILOZI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTONOG PLANA
POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA
IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ZAHTJEVI I MIŠLJENJA
IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA
PROSTONOG PLANA
8. SAŽETAK ZA JAVNOST.
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 3.
U članku 9. točki b) podtočka 2. mijenja se i
glasi:
„Odlagalište otpada“.
U istoj točki podtočke 3. i 5. brišu se.
Dosadašnja podtočka 4. postaje potočkom 3.
Članak 4.
U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Za zone gospodarske namjene određena su
zasebna građevinska područja koja su prikazana na
kartografskom prikazu navedenom u stavku 2. ovoga
članka.“
U istom članku stavku 4. riječi „idejnim rješenjem (projektom)“ zamjenjuju se riječima „projektnom
dokumentacijom“.
U istom članku stavak 5. mijenja se i glasi:
„ Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora prikazani na kartografskim prikazima 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja, 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora i 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite u M 1:25000.“
Članak 5.
U članku 12. stavku 1. podtočki 1. alineja 1.
mijenja se i glasi:
„ - planirana podravska brza cesta: GP Otok
Virje – Varaždin – Koprivnica – Osijek – GP Ilok“.
U istoj podtočki iza alineje 4. dodaje se nova
alineja 5. koja glasi:
“ – elektronička komunikacijska infrastruktura“.
Članak 6.
U članku 14. stavku 1. riječ „namijenjenih“
briše se.
Članak 7.
U članku 15. stavku 3. riječ „alineje“ briše se.
U istom članku stavak 4. briše se.
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.
Članak 8.
Članak 16. mijenja se i glasi:
„(1) Na jednoj građevnoj čestici u zoni namijenjenoj pretežito stambenoj gradnji može se graditi
samo jedna osnovna građevina stambene, poslovne
ili stambeno-poslovne namjene.
(2) Uz osnovnu građevinu iz stavka 1. ovoga
članka, na istoj građevnoj čestici mogu se graditi i
gospodarske, pomoćne i poslovne građevine, koje s
osnovnom građevinom čine stambenu i gospodarsku
cjelinu.
(3) Za obavljanje poslovne djelatnosti mogu
se koristiti i prostorije ili građevine koje ranije nisu bile
namijenjene za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, pomoćnog, gospodarskog ili stambenog prostora, na način da se obavljanje tih djelatnosti odvija u
skladu s propisima.
(4) Stambene, poslovne i stambeno-poslovne
građevine u pravilu se postavljaju prema ulici, na način da se poštuje zadani građevni pravac, a pomoćne, gospodarske i dvorišne poslovne građevine po
dubini tih parcela iza tih građevina.
(5) Iznimno se može dozvoliti i drugačiji smještaj građevina na parceli za zatečene građevine ukoliko konfiguracija terena i oblik parcele te tradicionalna organizacija parcele ne dozvoljava način gradnje
određen u stavku 4. ovoga članka.
(6) Pod pojmom zatečene građevine u stavku
5. ovoga članka, kao i u cijeloj ovoj Odluci, a za koje
će se izdavati rješenje ili potvrda o izvedenom stanju,
smatraju se građevine koje su vidljive na digitalnom
ortofoto planu Koprivničko-križevačke županije izdanom od Državne geodetske uprave, prema aerofotogrametrijskom snimanju 2002. godine i/ili ucrtane u
katastarski operat katastarske općine Podravske Sesvete tijekom katastarske izmjere, a isti je stavljen u
primjenu 5. srpnja 2007. godine sukladno Odluci o
stavljanju u primjenu katastarskog operata za katastarsku općinu Podravske Sesvete, izdanu od strane
Državne geodetske uprave, KLASA: 932-05/0803/09, URBROJ: 541-04-02/1-08-03 od 6. ožujka
2008. godine.“.
Članak 9.
Članak 17. mijenja se i glasi:
„(1) Građevine stambene namjene jesu stambeno-poslovne, stambene građevine, te građevine za
povremeno stanovanje (“vikendice”).
(2) Stambeno–poslovne građevine su slobodnostojeće, dvojne ili ugrađene građevine stambene
namjene unutar koje je moguć i smještaj poslovnih
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
sadržaja koji ne ometaju stanovanje, s tim da površina poslovnih sadržaja nije veća od 50% građevinske
(bruto) površine. Stambeno–poslovne građevine mogu sadržati ukupno do 4 samostalne uporabne cjeline.
(3) Stambene građevine su slobodnostojeće,
dvojne i ugrađene građevine pretežito stambene
namjene s tim da površina poslovnih sadržaja nije
veća od 25% građevinske (bruto) površine.
(4) Građevine za povremeno stanovanje
(“vikendice”) su građevine isključivo stambene namjene unutar zone „Karaula“.
Članak 10.
U članku 18. stavku 1. alineji 1. riječi
„(smještaj u I zoni građevinskog područja do 50 metara)“ brišu se.
U istom članku alineji 2. riječi „(smještaj u II
zoni građevnog područja 50 – 100 metara)“ brišu se.
Članak 11.
Iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:
„Članak 19.a
(1) Staklenicima, odnosno plastenicima smatraju se montažne građevine s ostakljenom nosivom
konstrukcijom, odnosno montažne građevine od plastične folije na nosivoj konstrukciji, za uzgoj povrća,
voća, cvijeća i slično.
(2) Staklenici i plastenici koji se grade kao na
parceli stambene namjene mogu biti do 600 m2 tlocrtne površine i smatraju se privremenim građevinama
(ne uračunavaju se u postotak izgrađenosti čestice).
(3) Staklenici i plastenici površine veće od
600 m2 u pravilu se grade izvan građevinskog područja, a kad se grade kao osnovna namjena unutar građevinskog područja tretiraju se kao građevine poslovno – proizvodne namjene.“.
Članak 12.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„ (1) U sklopu građevinskih područja naselja
mogu se graditi i gospodarske građevine s potencijalnim izvorima zagađenja za uobičajen uzgoj i tov životinja uz poštivanje primjena suvremenih tehničkotehnoloških rješenja te propisanih sanitarnih uvjeta i
uvjeta zaštite zraka, vode i tla.
(2) Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga
članka nije dozvoljena u područjima posebnog režima
zaštite.
(3) Izuzetno od stavka 1. ovoga članka držanje domaćih životinja na području općinskog središta
Podravske Sesvete bit će regulirano posebnom odlukom.
(4) Za gospodarske građevine iz stavka 1.
ovoga članka, ukoliko to lokalni uvjeti dopuštaju, u što
većoj mjeri primijeniti članak 22.“.
Broj 1 - Stranica 131
Članak 13.
Članak 21. mijenja se i glasi:
„(1) Pomoćne građevine su građevine u funkciji građevine osnovne namjene (garaže, drvarnice,
spremišta, kotlovnice, plinske stanice, nadstrešnice,
vrtne sjenice i slično).“.
Članak 14.
Članak 22. mijenja se i glasi:
„(1) Poslovni prostori s bučnim i potencijalno
opasnim djelatnostima i gospodarske građevine s
potencijalnim izvorima zagađenja mogu se graditi
unutar građevinskog područja naselja ukoliko tehnološko rješenje, veličina građevne parcele i njen položaj u naselju to omogućavaju.“.
Članak 15.
Članak 23. mijenja se i glasi:
„(1) Građevna čestica mora imati površinu i
oblik koji omogućava njeno racionalno korištenje i
izgradnju u skladu s odredbama ovog Plana i imati
neposredan pristup na javnu prometnu površinu.
(2) U slučaju prilaza na županijsku ili lokalnu
cestu u postupku izdavanja odgovarajućeg akta za
gradnju potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja od strane organizacije koja tim cestama upravlja u
slučaju osnivanja novog prilaza, odnosno za nove
priključke na cestu.
(3) U slučaju kad se građevna čestica nalazi
uz spoj ulica različitog značaja, prilaz s te parcele na
javnu prometnu površinu obvezno se ostvaruje preko
ulice nižeg značaja.“.
Članak 16.
U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Oblik i veličina građevinske čestice i koeficijent izgrađenosti (kig):
Stranica 132 - Broj 1
Način izgradnje
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Minimalna širina
čestice
(m)
7. ožujka 2011.
Minimalna dubina
čestice
(m)
Minimalna površina čestice
(m2)
Maksimalni koeficijent
izgrađenosti građevinske čestice (kig)
a) za izgradnju na slobodnostojeći način
prizemne
16
40
640
0,5
katne
16
40
640
0,5
b) za izgradnju na poluotvoreni način
prizemne
14
40
560
0,5
katne
14
40
560
0,5
c) za izgradnju na ugrađeni način
prizemne
10
40
400
0,5
katne
10
40
400
0,5
U istom članku stavak 5. mijenja se i glasi .
„(1) Iznimno od članka 24. stavka 1. ove Odluke u izgrađenim dijelovima naselja, kod zatečenih
građevina, kod zamjene postojeće građevine novom,
odnosno u slučaju interpolacije, nova se građevina
može graditi i na postojećoj građevnoj čestici manje
veličine od propisane, ali pod uvjetom da je veličina
te građevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na bruto izgrađenost, te minimalne udaljenosti od javne prometne površine, susjedne međe i drugih građevina.“.
(2) Minimalna veličina građevne čestice za
izgradnju građevina za povremeno stanovanje
(vikendice) na području iz stavka 1. ovog članka iznosi 400 m2, uz maksimalnu izgrađenost 30%, te udaljenosti građevine od regulacione linije od najmanje 5,0
metara; udaljenosti od susjeda najmanje 3 metra kao
i maksimalne visine Po+ P+Pk bez nadozida, odnosno visine vijenca do 3,5 metara.“.
Članak 20.
Članak 29. mijenja se i glasi:
Članak 17.
Članak 25. mijenja se i glasi:
„(1) U centralnoj zoni naselja Podravske Sesvete, koja je označena na grafičkom prikazu 4.1. Građevinska područja naselja Podravske Sesvete, dozvoljava se maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig)
čestice 0,75 i to za sve vidove i načine gradnje.“.
Članak 18.
U članku 27. stavak 2. briše se.
Članak 19.
Članak 28. mijenja se i glasi:
„(1) U grafičkom prikazu broj 4. „Granice građevinskog područja“ ucrtana je zona „Karaula“ za
izgradnju građevina za povremeno stanovanje
(„vikendice“) na prostoru Prostornog plana područja
posebnih obilježja rijeke Drave.
„(1) Najmanja udaljenost građevine od regulacione linije određuje se:
- za stambene građevine
5 m,
- za garaže u sklopu stambene građevine
5 m,
- za pomoćne građevine na parceli
10 m,
- za gospodarske građevine s potencijalnim izvorom
zagađenja
20 m,
- za pčelinjake
30 m.
(2) Za interpolaciju ili zamjensku gradnju građevina u već izgrađenim dijelovima naselja i za zatečene građevine, a gdje za to postoje uvjeti (postava
susjednih građevina na regulacionoj liniji radi izgrađenih gospodarskih građevina nije moguća gradnja u
propisanoj dubini parcele, dovoljna širina prostora za
prolaz komunalnih instalacija i slično), može se dozvoliti gradnja građevina i na regulacionoj liniji ili na
liniji susjednih sagrađenih građevina.“.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 21.
rekreacijske namjene potrebno je utvrditi način
osiguranja parkirališnih mjesta za osobna ili teretna
vozila.
(2) Dimenzioniranje broja parkirališnogaražnih mjesta za građevine iz stavka 1. ovoga
članka odredit će se na temelju sljedeće tablice:
Članak 31. mijenja se i glasi:
„(1) Projektnom dokumentacijom za ishođenje dozvola potrebnih za gradnju građevina stambene, javne, proizvodno-servisne ili športskoRbr.
1
2
3
4
5
Namjena građevine
Broj mjesta na
Stambene građevine
1 stan
Industrija i skladišta
1000 Građevinske (bruto)
površine
1000 m2 korisnog prostora
Uredski prostori
Trgovina
Banka, pošta, usluge
Broj 1 - Stranica 133
Potreban broj parkirnogaražnih mjesta
1
2
1000 m korisnog prostora
2
1000 m korisnog prostora
2
6
20
40
40
6
Ugostiteljstvo
1000 m korisnog prostora
7
Višenamjenske dvorane
1 gledatelj
0,15
8
Sportske građevine
1 gledatelj
0,20
(3) Smještaj potrebnog broja parkirališnih
mjesta je obvezno predvidjeti na čestici, a iznimno u
sklopu zelenog pojasa ispred građevine čestice uz
suglasnost pravne osobe koja upravlja cestom.“.
Članak 22.
U članku 32. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„(4) Iznimno, za zatečene građevine udaljenost građevine od susjedne međe može biti i manja
od 3 m, ako postoji dovoljna širina prostora za prolaz
komunalnih instalacija, kolni prolaz dovoljne širine da
se smatra vatrogasnim i slično i ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja
požara, požarne karakteristike materijala građevine,
veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i drugo, da se požar ne može prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina
požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta,
koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju
(ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje
90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 metara ili
završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti
dužine najmanje 1 metar neposredno ispod pokrova
krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.“
Članak 23.
U članku 33. stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavkom 2.
Članak 24.
U članku 34. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:
„Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina
u kojima se sprema sijeno i slama ili su izrađeni od
10
drveta mora iznositi od susjedne međe najmanje 1
metar.
Izuzetno, udaljenost gnojišta od susjedne
međe može biti i manja, pod uvjetom da se na toj dubini susjedne građevne čestice određuju uvjeti ili već
postoji gnojište, odnosno građevina s izvorima zagađenja.“
Članak 25.
U članku 37. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:
„Visina građevine iz stavka 1. ovoga članka
mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz
pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do
gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja čija visina ne može
biti viša od 1,2 metara.
Iznimno, međusobni razmak iz stavka 1. ovoga članka može biti i manji, ukoliko se radi o zatečenim građevinama na građevnim česticama.“.
Članak 26.
U članku 38. stavku 1. alineja 1. briše se.
Dosadašnje alineje 2, 3. i 4. postaju alinejama 1, 2. i 3.
Članak 27.
U članku 41. stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Vodonepropusnu sabirnu jamu, bez mogućnosti ispuštanja sadržaja u okolni prostor, treba
locirati na minimalnoj udaljenosti 3 metra od susjedne međe, odnosno na udaljenosti ne manjoj od 1 metar ako već postoji na toj dubini susjedne građevne
čestice sabirna jama ili građevina s izvorom zagađenja ili pomoćna poljoprivredna građevina.“
Stranica 134 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 28.
U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Dozvoljava se gradnja osnovne građevine na parceli (stambena, stambeno-poslovna ili poslovna) maksimalne katnosti: podrum (Po) ili suteren
(S), prizemlje (P), kat ( K) i potkrovlje (Pk).“
Članak 43. mijenja se i glasi:
„(1) U centralnoj zoni naselja Podravske Sesvete, koja je označena na grafičkom prikazu broj 4.1.
Građevinska područja naselja Podravske Sesvete,
dozvoljava se izgradnja viših stambenih i poslovnih
građevina najveće (etažne) visine: podrum (Po) ili
suteren (S), prizemlje (P), 2 kata (2K) i potkrovlje
(Pk).“.
Članak 30.
Članak 44. mijenja se i glasi:
„(1) Potkrovlje je dio građevine čiji se prostor
nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog
ili zaobljenog krova. Krovna konstrukcija može biti
ravna ili kosa.
(2) Najveći gabarit potkrovlja građevine određen je najvećom visinom nadozida od 120 centimetara.
(3) Prozori potkrovlja, u pravilu, izvedeni su u
kosini krova, kao krovne kućice ili na zabatnom zidu.“.
Članak 31.
U članku 45. stavku 1. riječi „Postojeći tavanski prostori“ zamjenjuju se riječima „Postojeća nestambena potkrovlja.“
Članak 32.
Članak 46. mijenja se i glasi:
„(1) Ispod građevine po potrebi se može graditi podrum ili suteren. Suteren (S) je dio građevine
čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je
do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena. Podrum
(Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.“.
Članak 33.
Članak 48. mijenja se i glasi:
„(1) Visina gospodarskih i pomoćnih građevina mjerena od konačno zaravnatog i uređenog terena
uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do
gornjeg ruba stropne konstrukcije odnosno vrha nadozida potkrovlja može iznositi najviše 4 metra.
1
2
3
Broj uvjetnih grla
30 – 300
300 – 1000
Preko 1000
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka visina
spremišta poljoprivrednih strojeva i poljoprivrednih
proizvoda može iznositi najviše 6 metara, (a silosi za
odlaganje prema potrebama tehnologije istih).“
Članak 34.
U članku 50. stavku 2. broj „1,50 “ zamjenjuje
se brojem „1,60“.
Članak 29.
Rbr.
7. ožujka 2011.
Članak 35.
U članku 53. stavku 2. riječi „(vojska i sl.)“
brišu se.
Članak 36.
Članak 55. mijenja se i glasi:
„(1) Građevine je potrebno opremiti svom
komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, sabiranje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih i oborinskih
voda, postupanje s otpadom i slično) dostupnom u
trenutku njezine izgradnje.“.
Članak 37.
U članku 57. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Građevine, koje se grade izvan građevinskog područja moraju se projektirati, graditi i koristiti
na način da ne ometaju poljoprivrednu i šumsku proizvodnju, korištenje drugih građevina, te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika.“
U istom članku stavku 2. točka 7. briše se.
Dosadašnje točke 8, 9. i 10. postaju točkama
7, 8. i 9.
U istom članku stavak 4. briše se.
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.
Članak 38.
U članku 59. stavku 2. riječi“ lokacijskom dozvolom“ zamjenjuju se riječima „dozvolom za gradnju“.
Članak 39.
U članku 60. stavku 2. brojka „2000“ zamjenjuje se brojkom „3000“.
U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Minimalne udaljenosti gospodarskih
zgrada za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju od građevinskog područja naselja, te županijskih
i lokalnih cesta su sljedeće:
Minimalna udaljenost (m) od
Građevinska područja
Županijske ceste
10
15
20
20
30
25
Lokalne ceste
10
15
20
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
U istom članku stavku 6. riječi „Studije o utjecaju na okoliš“ zamjenjuju se riječima „Procjene utjecaja zahvata na okoliš.“
Članak 40.
U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Ukoliko se grade izvan građevinskog područja naselja, pojedinačne poljoprivredne gospodarske građevine mogu se graditi samo na poljoprivrednim česticama čija površina nije manja od 2000 m2,
koja služi za proizvodnju poljoprivrednih kultura.“
U istom članku stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavcima 2. i 3.
Članak 41.
Članak 63. mijenja se i glasi:
„(1) Klijet se može graditi u vinogradu pod
uvjetom da njegova površina nije manja od 500 m2.
(2) Za klijeti u vinogradima razvijena bruto
tlocrtna površina podruma i prizemlja (ili prizemlja i
potkrovlja) ne može biti veća od 40 m2 kada se gradi
u vinogradu površine od 500 m2 do 1000 m2.
(3) Razvijena površina iz stavka 2. ovoga
članka može se uvećati za 20 m2 za svakih daljnjih
500 m2 vinograda.
(4) Izuzetno, ukoliko je površina vinograda
manja od one propisane stavkom 1. ove točke, može
se odobriti u vinogradu gradnja prizemne drvene gospodarske građevine, veličine najviše 9 m2.
(5) Klijeti se mogu graditi na udaljenosti od
najmanje 1 metar od međe kao samostojeće građevine, te u pravilu smještene na manje plodnom tlu.
(6) U vinogradima s površinom manjom od
određene u stavku 1. ovoga članka pri sanaciji i rekonstrukciji postojećih klijeti ne smije se povećavati
izgrađenost.
(7) Klijet mora biti građena u skladu s lokalnim običajima i to:
- temelj prizemlja, odnosno gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viša od 30 centimetara od kote konačnog zaravnatog terena na njegovom višem dijelu,
- kota konačno zaravnatog terena ne smije biti
niža od 15 centimetara od gornje kote temelja podruma na najnižem dijelu,
- krov mora biti kosi nagiba do 35°, a visina
vijenaca do 3 metra.“.
Članak 42.
Članak 65. mijenja se i glasi:
„(1) Kada se klijet, odnosno spremište voća
locira u blizini sjeverne međe od susjednog vinograda, udaljenost građevine od te međe ne može biti
manja od srednje visine vijenca u odnosu na završnu
kotu uređenog terena, a nikako manja od 3 metra, a
udaljenost od ostalih međa također ne manja od 3
metra.
(2) Klijeti, odnosno spremišta voća, se mogu
Broj 1 - Stranica 135
graditi i na poluotvoren način uz obveznu suglasnost
susjeda.“.
Članak 43.
Iza članaka 68. podtočka 2.3.3. mijenja i glasi:
„Građevine turističke namjene.“
Članak 44.
Članak 69. mijenja se i glasi:
„(1) Građevine turističke namjene, koje se u
skladu s ovim Izmjenama i dopunama prostornog
plana mogu graditi izvan građevinskog područja, mogu se graditi uz rijeku Dravu i njezino zaobalje, u
sklopu kulturno – povijesnih lokaliteta i manifestacija,
uz seoski turizam i na područjima pogodnim za odmor, šport i rekreaciju.“.
Članak 45.
Članak 70. mijenja se i glasi:
„(1) Mikrolokacija istražne ili razradne bušotine na terenu određuje se u skladu s važećim propisima.
(2) Udaljenost osi bušotine od zaštitnog pojasa plovnog kanala, željeznice, dalekovoda opće namjene, javnih objekata, i stambenih zgrada mora iznositi najmanje onoliko koliko iznosi visina bušećeg tornja uvećana za 10%.
(3) Udaljenost osi bušotine od ruba pojasa
autoceste, županijske ili lokalne ceste mora iznositi
najmanje 30 metara, a od drugih javnih prometnica i
industrijskih, šumskih i poljskih putova najmanje 15
metara.
(4) Udaljenost osi bušotine od šume određuje
se ovisno o podneblju, području, konfiguraciji terena i
vrsti šume.“.
Članak 46.
Članak 71. mijenja se i glasi:
„(1) Građevine za eksploataciju nafte, zemnog plina i slojnih voda ne smiju biti udaljene manje
od:
- 30 metara od ruba javnih građevina, stambenih zgrada i pojasa autocesta,
- 10 metara od ruba pojasa javnih prometnica
i zaštitnog pojasa dalekovoda i telefonskih linija.
(2) Uređaj s otvorenim ložištem mora biti
udaljen najmanje 30 metara od ruba bilo kojeg postrojenja ili građevine za eksploataciju nafte, zemnih
plinova i slojnih voda. Uređaji s otvorenim ložištem
(baklje, grijala vode, grijala nafte i slično) moraju se
postaviti van zone opasnosti od požara drugih građevina ili postrojenja. Položaj uređaja s otvorenim ložištem treba da bude takav da smjer vjetra od rudarske
građevine ili postrojenja prema tom uređaju ne bude
na glavnom smjeru vjetrova u tom području.
(3) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga
članka, može se dozvoliti smještaj građevina za
Stranica 136 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
eksploataciju šljunka i pijeska i istražnih ili razradnih
bušotina i na udaljenostima manjim od propisanih, ali
uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela koji se bavi
prostornim uređenjem na području Koprivničkokriževačke županije i općinskog načelnika Općine
Podravske Sesvete
7. ožujka 2011.
„(1) Gradnja u gospodarskim zonama izvodit
će s temeljem urbanističkih planova uređenja za pojedinu zonu i to:
- Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Draganci,
- Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Podravske Sesvete.“.
Članak 47.
Članak 50.
U članku 73. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Nakon završene eksploatacije mineralnih
sirovina ili trajnog obustavljanja radova rudarska organizacija je dužna izvršiti sanacijske radove i privesti
zemljište namjeni predviđenoj ovom Odlukom. Eksploatacija i sanacija se provodi prema rudarskom
projektu te sukladno odredbama propisa iz područja
zaštite okoliša i rudarstva.“
U istom članku stavak 2. briše se.
Članak 48.
U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Infrastrukturne građevine (prometne, energetske i komunalne) koje se mogu ili moraju graditi
izvan građevinskog područja su:
prometne građevine
- cestovne prometnice svih kategorija i nivoa
opremljenosti (državne, županijske i lokalne), uključujući sve prateće građevine i uređaje (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, propusti, benzinske postaje i druge građevine u funkciji cestovnog prometa),
- nerazvrstane ceste i poljski putovi unutar
poljoprivrednih zona, rekonstrukcija i privođenje svrsi
u smislu modernizacije, sanacije i održavanja,
- riječne luke i pristaništa,
- telekomunikacijski sustavi i ostali sustavi
veza (TV, radio i drugi),
energetske građevine
- elektroenergetske građevine (građevine za
proizvodnju i transport energije),
- građevine za proizvodnju i transport nafte i
plina s pripadajućim građevinama, odnosno uređajima i postrojenjima,
- građevine eksploatacije mineralnih sirovina
(pijesak,
šljunak,
geotermalna
voda)
telekomunikacijske građevine,
- elektronička komunikacijska infrastruktura,
vodne građevine
- građevine za obranu od poplava (nasipi,
kanali, retencije i akumulacije),
- regulacijske građevine (regulacije vodotoka,
prokopi, izmjene profila, vodne stepenice),
- građevine za melioracijsku odvodnju,
- građevine za korištenje voda (vodoopskrbni
sustavi i vodozahvati),
- građevine za zaštitu voda (sustavi odvodnje
otpadnih voda).“
Članak 49.
Članak 80. mijenja se i glasi:
U članku 81. stavku 1. alineji 3. brojke „22. i
24.“ zamjenjuju se brojkama „23. do 27.“.
Članak 51.
U članku 83. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) U Industrijskoj zoni Draganci, a unutar
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Draganci (sjeverno od državne ceste) obvezni građevni
pravac mora biti udaljen najmanje 10 metara od ruba
kolnika zbog valorizacije raspela kao elementa kulturnog nasljeđa. U tom pojasu dozvoljena je izgradnja
pješačko biciklističke staze.“
U istom članku stavku 3. brojke „18.-24.“
zamjenjuju se brojkama „29. do 41.“
Članak 52.
U članku 84. stavak 2. mijenja se i glasi:
„ (2) Uvjeti korištenja postojećeg eksploatacijskog polja plina Kalinovac i polja iskorištavanja mineralnih sirovina u tu su svrhu određeni posebnim propisima kojima se definira istraživanje, koncesija, eksploatacija i sanacija.“
U istom članku iza stavka 2. dodaju se novi
stavci 3. i 4. koji glase:
„(3) Prilikom svakog novog zahvata u prostoru unutar granica postojećih naftnih polja, planiranih
istražnih prostora odnosno u blizini instalacija
(sabirno transportnog sustava) izvan granica proizvodnih polja potrebno je od ovlaštenog koncesionara
zatražiti posebne uvjete građenja, odnosno suglasnost za namjeravani zahvat u prostoru.
(4) Unutar površine određene za iskorištavanje – eksploataciju mineralne sirovine, moguće je
dodatno uređivati prostor i graditi građevine za skladištenje sirovina za proizvodnju betona i betonskih proizvoda, preradu inertnog građevinskog otpada za korištenje kao sekundarne sirovine u proizvodnji betona i
betonskih proizvoda, proizvodnju betona i betonskih
proizvoda, skladišta i trgovine betonskih proizvoda,
parkiralište građevinskih strojeva i transportnih vozila,
djelatnosti uprave.“
Članak 53.
Iza članka 84. dodaje se novi članak 84.a koji
glasi:
“Članak 84.a
(1) Posebni uvjeti na osnovu propisanih dokumenata, odnose se na sigurnosni pojas od 200 m
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
lijevo i desno od instalacija INA d.d., SD istraživanje i
proizvodnja nafte i plina unutar kojega je potrebno
zatražiti uvjete prilikom bilo kakvih zahvata u tom prostoru. Posebnim uvjetima određuju se zaštitni pojasi
oko instalacija radi sigurnosti ljudi i objekata u kojima žive ili borave ljudi. Zaštitni pojasi se definiraju
prilikom izdavanja posebnih uvjeta kod gradnje stabilnih objekata koji nisu u funkciji instalacija INA d.d. ili
infrastrukturnih instalacija (prometnica, vodovoda,
distributivnih ili priključnih plinovoda, kanalizacije,
instalacija HEP-a, telefonskih instalacija i slično).
(2) Zaštitni pojasi ovise o promjeru i radnom
tlaku cjevovoda, a generalno zaštitni pojas iznosi 30
metara lijevo i desno od osi cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod). Unutar zaštitnog pojasa zabranjeno je graditi stabilne objekte namijenjene stalnom
ili privremenom boravku ljudi, odnosno objekte koji
nisu u funkciji proizvodnje nafte i plina.
(3) Uz primjenu posebnih mjera zaštite udaljenost objekata od osi cjevovoda može biti za promjere cjevovoda:
−
do 125 mm 10 m,
−
od 125 mm do 300 mm 15m,
−
od 300 mm do 500 mm 20m,
−
veći od 500 mm 30 m
4) U zelenom pojasu širokom 5 metara lijevo
i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke
čije korijenje raste dublje od 1 metar, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 metara.
(5) Kod paralelnog vođenja infrastrukturnih
instalacija (kanalizacija, vodovod, plinovod, električni
kablovi i ostalo) s instalacijama u funkciji iskorištavanja mineralnih sirovina (plinovodi, naftovodi i produktovodi) minimalna međusobna udaljenost mora biti 5
metara računajući od vanjskog ruba infrastrukturnih
instalacija do vanjskog ruba instalacija u funkciji iskorištavanja mineralnih sirovina.
(6) Na mjestima križanja infrastrukturnih instalacija s instalacijama u funkciji iskorištavanja mineralnih sirovina (plinovodi, naftovodi i produktovodi) potrebno je infrastrukturne instalacije smjestiti ispod instalacija u funkciji iskorištavanja mineralnih sirovina.
Vertikalna udaljenost mora biti 0,5 metara računajući
od donje kote cjevovoda do gornje kote infrastrukturne instalacije koja se polaže. Kut križanja mora biti
između 90° i 60°. Iznad mjesta križanja obvezno se
postavlja pocinčana rešetka kao oznaka da ispod
cjevovoda prolazi najmanje još jedna infrastrukturna
instalacija.
(7) Propisane gore navedene udaljenosti određene su trenutačno važećim propisima, te su podložne promjenama sukladno promjeni važeće zakonske
regulative.
(8) Svaki pojedinačni zahtjev prilikom novog
zahvata u prostoru, odnosno legalizacije već izvedenih zahvata u prostoru rješavat će se zasebno u postupku ishođenja lokacije dozvole ili rješenja o uvjetima građenja ili rješenja o izvedenom stanju.“.
Broj 1 - Stranica 137
Članak 54.
U članku 85. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:
„(1) Razvoj poljoprivrede temelji se na tržišnim
načelima i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
uključujući i farmerski tip gospodarstva. Poljoprivrednim zonama smatraju se kontinuirane površine poljoprivredne namjene prikazane na karti 1. Korištenje i
namjena površina označene kao P1) - poljoprivredno
tlo osnovne namjene - osobito vrijedno obradivo tlo,
P2) vrijedno obradivo tlo, i P3) ostala obradiva tla.
(2) Ovim Izmjenama i dopunama Prostornog
plana zabranjeno je usitnjavanje zemljišnog posjeda,
a stimulira se povećavanje istog. Preporuča se pristupiti novom utvrđivanju vrijednosti - boniteta tla i djelotvornijoj zaštiti kvalitetnog, plodnog zemljišta.“
U istom članku stavku 5. iza brojke „20.“ dodaju
se brojke „ i 29. do 41.“
Članak 55.
Članak 87. mijenja se i glasi:
„(1) Razvitak turizma, s gledišta korištenja prostora i planiranja sadržaja u prostoru vezan je uz:
- rijeku Dravu i njezino zaobalje,
- kulturno – povijesne lokalitete i manifestacije,
- seoski turizam,
- područja pogodna za odmor, šport i rekreaciju.
(2) Uređenje i izgradnju odgovarajućih sadržaja
potrebno je planirati i provoditi tako da se u najvećoj
mogućoj mjeri očuva izvorna vrijednost prirodnog i
kulturno-povijesnog okruženja.
(3) Uz rijeku Dravu i zaobalje moguća je rekonstrukcija postojećih i gradnja novih
mlinica
(vodenica) na tradicijski način, kao točke interesa za
izletnički turizam.
(4) Građevine ili dijelove građevina turističke
namjene moguće je planirati unutar građevinskih područja naselja i unutar Turističke zone Karaula.
(5) Uvjeti smještaja građevine ili dijelovi građevina turističke namjene unutar građevinskog područja
naselja određeni su člancima od 29. do 41., 55. i 99.
ove Odluke.
(6) Urbanistički plan uređenja turističke zone
„Karaula“ odredit će osnovne programske parametre,
detaljni plan namjene prostora, opremljenost komunalnom infrastrukturom.
(7) Unutar izgrađenog dijela turističke zone treba predvidjeti smještajne i ugostiteljske sadržaje za
izletnički turizam, a unutar neizgrađenog dijela treba
predvidjeti prateće sadržaje sportsko rekreacijske
namjene.“.
Članak 56.
U članku 89. stavku 1. brojka „77.“ zamjenjuje
se brojkom „88.“
Stranica 138 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 57.
U članku 101. stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.
Članak 58.
Iza članka 101. dodaje se članak 101.a koji
glasi:
„Članak 101.a
(1) Područje elektroničke komunikacijske zone
za smještaj samostojećeg antenskog stupa u radijusu
od 500 metara do 1500 metara unutar kojeg je moguće locirati samostojeći antenski stup, ucrtano je u grafičkom prikazu broj 2.2. Infrastrukturni sustavi mreže
– pošta i telekomunikacije.
(2) Unutar elektroničke komunikacijske zone
uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa
takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora,
odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
(3) Iznimno, ukoliko se zbog posebnih uvjeta
građenja ne može izgraditi još jedan antenski stup iz
stavka 2. ovoga članka takvih karakteristika (visina)
da osigura zadovoljavajuću kvalitetu usluga, umjesto
istog može se izgraditi 2 ili 3 niža antenska stupa.
(4) U slučaju preklapanja kružnica, ukoliko se
odabere pozicija postave stupa unutar područja preklapanja kružnica, tada je potrebno primijeniti takvo
rješenje prema kojem će biti dovoljna postava jednog
samostojećeg antenskog stupa.
(5) Ukoliko je unutar planirane elektroničke komunikacijske zone već izgrađen samostojeći antenski
stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.
(6) Lokaciju samostojećih antenskih stupova
treba locirati:
- izvan građevinskih pretežito stambenih područja minimalno na 100 metara udaljenosti, iznimno uz
suglasnost općinskog načelnika Općine Podravske
Sesvete,
- izvan područja posebnih uvjeta korištenja,
- izvan područja odnosno minimalno na 100
metara udaljenosti od građevnih čestica objekata društvene namjene (zdravstvena, socijalna, predškolska
i školska),
- unutar područja gospodarskih, infrastrukturnih,
komunalnih i sličnih djelatnosti,
izvan zona zaštite kulturnih spomenika,
- vodeći računa o panoramskim vrijednostima
krajobraza i vizura na zaštićene objekte,
- van poljoprivrednog zemljišta P1 i P2 kategorije ukoliko postoji niže vrijedno poljoprivredno zemljište,
(7) Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postojećim građevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima
koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja lokacijske dozvole. Točna pozicija prikazana je na
7. ožujka 2011.
grafičkom prikazu broj 2.2. Infrastrukturni sustavi
mreže – pošta i telekomunikacije.
(8) U postupku ishođenja akta za građenje antenskih prihvata potrebno je ishoditi suglasnost, mišljenje i uvjete Općine.
(9) Nakon prestanka korištenja stupova i antenskih prihvata potrebno je da operatori uklone o svom
trošku sve objekte koji su bili u funkciji bazne stanice
(objekti, konstrukcije, ograde) i da dovedu prostor u
prvobitno stanje.“.
Članak 59.
U članku 104. dodaju se novi stavak 2. i 3.
koji glase:
„(2) Transformatorske stanice je moguće graditi u skladu s uvjetima nadležnog distributera.
(3) Obzirom na nemogućnost preciznog planiranja potreba za energijom pojedinih korisnika, izgradnja transformatorskih stanica (TS) 10/0,4 kV, moguća
je unutar građevnih čestica druge osnovne namjene ili
na zasebnim građevnim česticama. Dozvoljen je razvoj
distributivne mreže napona 10 kV radi potreba kupaca
iako ista nije ucrtana u grafičkom dijelu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine.“.
Članak 60.
Iza članka 104. dodaje se novi članak 104.a
koji glasi:
„Članak 104.a
„(1) Ovim se Izmjenama i dopuna Prostornog
plana predviđa racionalno korištenje energije korištenjem obnovljivih izvora energije (sunčeva energija,
korištenje hidropotencijala vodotoka, korištenje geotermalne vode, korištenje bioplina iz biomase i drugo). Korištenje obnovljivih izvora energije direktno će
ovisiti o mogućnosti izgradnje isplativih sustava.“.
Članak 61.
Članak 109. mijenja se i glasi:
„Od postojećih kategorija zaštite koje predviđa Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj
70/05. i 139/08) na teritoriju Općine nema zaštićenih
prirodnih područja.“.
Članak 62.
U članku 110. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnove kulturne baštine proizlaze iz zakona koji se na nju odnose:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(„Narodne novine“ broj 69/99, 151/03,157/03,87/09. i
88/10)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“ broj 76/07. i 38/09).“
U istom članku stavku 2. alineja 2. mijenja se
i glasi:
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
„ U skladu s navedenim zakonima za sve
nabrojene zahvate na građevinama, sklopovima, zonama zaštite naselja i lokalitetima koje su rješenjem
Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru od 29. prosinca
2006. godine stavljene pod preventivnu zaštitu potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti:
- posebne uvjete (u postupku izdavanja uvjeta za izgradnju),
- prethodno odobrenje (u postupku izdavanja
građevinske dozvole),
- nadzor u svim fazama radova, provodi nadležna Uprava za zaštitu kulturne baštine.“
U istom članku stavku 2. alineja 3. briše se.
Dosadašnje alineja 4. postaje alineja 3.
Članak 63.
U članku 126. iza stavka 1. dodaje se novi
stavak 2. koji glasi:
„(2) Na područjima gospodarskih zona, u
skladu s odredbama Zakonu o zaštiti od buke
(„Narodne novine“ broj 30/09), svi vlasnici i koncesionari industrijskih područja obavezni su izraditi strateške karte buke i akcijske planove.“.
Članak 64.
Članak 128. mijenja se i glasi:
„(1) Građevine i postrojenja u kojima će se
skladištiti i koristiti zapaljive tekućine i plinovi, eksplozivne tvari, i slično, te civilna središta otvorenog tipa,
moraju se graditi prema uvjetima propisanim posebnim propisima i odredbama Zakona o eksplozivnim
tvarima („Narodne novine“ broj 178/04, 109/07, 67/08. i 144/10) i Zakona o oružju („Narodne novine“
broj 63/07. i 46/08).
(2) U mjestima u kojima se planira ustrojavanje vatrogasnih postaja, prostor za gradnju vatrogasne postaje potrebno je predvidjeti približno u središtu
naselja uz glavnu prometnicu.“.
Članak 65.
Iza članka 128. dodaje se novi članak 128.a
koji glasi:
„Članak 128.a
(1) Dokumenti prostornog uređenje niže razine i lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima građenja
ili rješenja o izvedenom stanju na području Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete moraju biti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe („Narodne novine“ broj 35/94,
55/94. i 142/03) i Pravilnika o hidrantskoj mreži za
gašenje požara („Narodne novine“ broj 8/06).
(2) U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 metra ili manje, ako se
dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu
širenja požara, požarne karakteristike
Broj 1 - Stranica 139
materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i drugo, da se požar neće prenijeti
na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjedne građevine požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima
krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 metara ili završava dvostranom
konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 metar ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na dužini konzole.
(3) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz
građevina i gašenja požara u građevini i otvorenom
prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili
rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko
ne postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreža.“.
Članak 66.
Članak 129. mijenja se i glasi:
„(1) Na temelju Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete izradit će se sljedeći
dokumenti prostornog uređenja:
- Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Draganci,
- Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Podravske Sesvete,
- Urbanistički plan uređenja zone turističke
namjene „Karaula“.
(2) Granice obuhvata urbanističkih planova
uređenja iz stavka 1. ovoga članka dani su u grafičkim prikazima:
- 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite u M 1:25000,
- 4.1. Građevinsko područje naselja Mjesni
odbor Podravske Sesvete u M 1:5000,
- 4.2. Građevinsko područje naselja Mjesni
odbor Draganci u M 1:5000,
- 4.3. Građevinsko područje naselja Mjesni
odbor Mekiš u M 1:5000.“
Članak 67.
U članku 131. stavak 1. briše se.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 68.
(1) Izvornik ove Odluke sa svim prilozima
izrađen je u šest istovjetnih primjeraka. Primjerci će
se dostaviti:
−
Općini dva primjerka,
−
Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja
i graditeljstva jedan primjerak,
−
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju
i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije
dva primjerka,
−
Zavodu za prostorno uređenje Koprivničkokriževačke županije jedan primjerak.
(
:
Stranica 140 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
2) Grafički dio Izmjena i dopuna prostornog
plana uređenja Općine izrađen je i u digitalnom obliku
te će se pohraniti u pismohrani Općine.
Članak 69.
Za tumačenje ove Odluke nadležno je Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete.
7. ožujka 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE
KLASA: 350-02/11-01/01
URBROJ: 2137/24-11-1
Podravske Sesvete, 6. siječnja 2011.
PREDSJEDNIK:
Branko Rođak, v.r.
Članak 70.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
III.
1.
Na temelju članka 10. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj
86/08) i članka 43. Statuta Općine Podravske Sesvete
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 10/09), općinski načelnik Općine Podravske
Sesvete, 14. siječnja 2011. utvrđuje
PLAN
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Podravske Sesvete za 2011. godinu
Na temelju planiranih financijskih sredstava u
Proračunu Općine Podravske Sesvete za 2011. godinu KLASA: 400-08/10-01/06, URBROJ: 2137/24-101, od 16. prosinca 2010. godine, planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete kako slijedi:
- 1 (jedan) namještenik/ca – komunalni radnik,
- 1 (jedan) namještenik/ca - čistać/ica-dostavljač/ica.
Sveukupan broj planiranih prijma u službu
tijekom 2011. godine je 2 (dva) namještenika/ice.
I.
IV.
Planom prijma u službu u Jedinstveni
upravni odjel Općine Podravske Sesvete za 2011.
godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme
tijekom 2011. godine.
II.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Podravske Sesvete KLASA:
023-01/10-01/01, URBROJ: 2137/24-10-1 od 30.
lipnja 2010. godine, predviđena su:
- 4 (četiri) radna mjesta za službenike sa 4
(četiri) izvršitelja, a popunjena su 4 (četiri) radna
mjesta,
- 4 (četiri) radna mjesta za namještenike, a
popunjena su 2 radna mjesta.
Temeljem ovog Plana prijma slobodna radna
mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja za 2
(dva) radna mjesta.
V.
Ovaj Plan prijma objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE
KLASA: 112-06/11-01/01
URBROJ: 2137/24-11-1
Podravske Sesvete, 14. siječnja 2011.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Derežić, v.r.
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj
76/07. i 38/09), članka 30. Statuta Općine Sveti Ivan
Žabno («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09), uz prethodnu suglasnost Upravnog
odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Koprivničko-križevačke županije KLASA: 350-05/1101/5, URBROJ: 2137/1-06/01-11-3, od 3. veljače
2011. godine, Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan
Žabno na 13. sjednici održanoj 25. veljače 2011. donijelo je
ODLUKU
o II. Izmjeni i dopuni Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja
Općine Sveti Ivan Žabno
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 141
OBAVEZNI PRILOZI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o II. Izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Izmjena i
dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 2/05. i 5/09).
Elaborat Izmjene i dopune Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno
(u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna PPUO) izradila
je tvrtka Urbia d.o.o. Čakovec.
Članak 2.
Sukladno članku 58. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji („Narodne novine“ broj 76/07. i 38/09), (u daljnjem tekstu: Zakon), Izmjena i dopuna PPUO sadrži
I.
1.
2.
3.
II.
III.
IV.
Opći prilozi sadrže obrazac prostornog plana s
podacima o naručitelju i nositelju izrade i podatke o
izrađivaču prostornog plana.
Tekstualni dio sadrži Odluku o II. Izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Sveti Ivan Žabno s odredbama za provođenje
prostornog plana.
OSNOVNI DIO
I. Opći prilozi
II. Tekstualni dio
III. Grafički dio
Obrazloženje
Polazišta
Ciljevi izmjene i dopune
Plan prostornog uređenja
Potvrda grafičke podloge izdana od Državne
uprave za katastar
Izvod iz prostornog plana šireg područja
Evidencija postupka izrade i donošenja Izmjene i dopune PPUO
Grafički dio sadrži slijedeće kartografske prikaze:
0.1.
Prikaz područja Izmjene i dopune PPUO Sveti Ivan Žabno u grafičkom dijelu - na kartografskom prikazu br. 1 – „Korištenje i namjena
površina – izmjena i dopuna iz 2009.“
MJ = 1:25.000
1.
Korištenje i namjena površina – izmjena i dopuna
MJ = 1:25.000
2.
Infrastrukturni sustavi – izmjena i dopuna
MJ = 1:25.000
3.
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – izmjena i dopuna
MJ = 1:25.000
4.1.
Građevinsko područje naselja Brezovljani – izmjena i dopuna
MJ = 1:5.000
4.2.
Građevinsko područje naselja Cepidlak – izmjena i dopuna
MJ = 1:5.000
4.3.
Građevinsko područje naselja Cirkvena, Kuštani i Kenđelovac –
izmjena i dopuna
MJ = 1:5.000
4.4.
Građevinsko područje naselja Markovac Križevački i Hrsovo –
izmjena i dopuna
MJ = 1:5.000
4.5.
Građevinsko područje naselja Novi Glog, Brdo Cirkvensko i Ladinec
– izmjena i dopuna
MJ = 1:5.000
4.6.
Građevinsko područje naselja Predavec Križevački i Škrinjari –
izmjena i dopuna
MJ = 1:5.000
4.7.
Građevinsko područje naselja Rašćani – izmjena i dopuna
MJ = 1:5.000
4.8.
Građevinsko područje naselja Sveti Ivan Žabno – izmjena i dopuna
MJ = 1:5.000
4.9.
Građevinsko područje naselja Sveti Petar Čvrstec – izmjena i dopuna
MJ = 1:5.000
4.10.
Građevinsko područje naselja Trema – izmjena i dopuna
MJ = 1:5.000
Stranica 142 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Obrazac prostornog plana, tekstualni dio i obrazloženje izrađeni su prema Pravilniku o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznima prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 45/04 i
163/04).
Članak 3.
Kartografski prikazi od 1. do 4.10. zamjenjuju
dosadašnje kartografske prikaze prostornog plana,
sukladno odgovarajućim identičnim brojčanim oznakama.
Izmjena i dopuna PPUO u grafičkom dijelu je točkasta, a odnosi se na područja ili prostorne elemente
označene u kartografskom prikazu broj 0.1. Prikaz
područja Izmjene i dopune PPUO Sveti Ivan Žabno u
grafičkom dijelu - na kartografskom prikazu br. 1 –
„Korištenje i namjena površina – izmjena i dopuna iz
2009“.
−
U članku 7. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
Izdvojena područja gospodarskih djelatnosti na
području Općine su:
−
za gospodarsku, proizvodno – poslovnu djelatnost –gospodarska zona u Tremi /oznaka I1/,
−
za gospodarsku, proizvodno – poslovnu djelatnost – gospodarska zona u Sv. Ivanu Žabno,
jugoistočno od Škrinjara /oznaka I1/,
−
za gospodarsku poljoprivrednu djelatnost - stočarstvo – farme u Tremi, Sv. Petru Čvrstec i
Sv. Ivanu Žabno s mogućnošću proširenja i
razvoja pratećih sadržaja /oznaka PG/.
Izdvojena područja društvenih djelatnosti, sporta i rekreacije na području Općine su:
−
izdvojeno područje sporta i rekreacije uz Lovački dom uz šumu Kosturača /oznaka R6 i
LO/ i
−
izdvojeno područje sporta i rekreacije uz ribnjak i uzgajalište divljači u Rašćanima /oznaka
R9 i LO/,
−
izdvojena rekreacijska područja u funkciji rekreacijskog ribolova /oznaka R9/, na slijedećim
lokacijama:
−
Cepidlak – lokacija Kadinovac,
−
Hrsovo – sjeveroistočno od naselja uz put
prema Markovcu Križevačkom,
−
Kenđelovec – uz put prema Hrsovu,
−
Novi Glog – istočno od potoka Žavnica,
−
Trema – lokacija Medačevo selo,
−
Sveti Petar Čvrstec – lokacija Čerdar,
−
Markovac Križevački.
Članak 5.
U članku 8., stavku 1., alineja 4. mijenja se i
glasi:
planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda i građevina ispusta u Svetom Ivanu Žabno i Predavcu Križevačkom.
U članku 8., stavku 1., alineja 9. mijenja se i
glasi:
−
postojeće bazne postaje sustava mobilnih telekomunikacija u Svetom Ivanu Žabno i Svetom
Petru Čvrstec, te proširenje sustava izgradnjom novih baznih postaja u Tremi i Markovcu
Križevačkom i moguće, planirane bazne postaje, sukladno Prostornom planu Županije.
U članku 8., stavku 1., alineja 12. mijenja se i
glasi:
−
odlagalište otpada u fazi legalizacije, s namjenom privremenog rada na lokaciji „TremaGmanje“ /oznaka OK/.
Članak 6.
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4
7. ožujka 2011.
U članku 9., stavak 4., mijenja se i glasi:
Izuzetno od poljoprivredne namjene kultiviranih
predjela, na površinama poljoprivrednog tla mogu se
izdvajati površine za prenamjenu obradivog tla i formiranje građevnih čestica u svrhu gradnje:
−
cestovnih i željezničkih prometnica, te građevina prijenosnih infrastrukturnih i hidromelioracijskih sustava, predviđenih ovim PPUO-om ili
prostornim planovima širih područja, prema
uvjetima iz poglavlja 5. ovih odredbi,
−
u skladu s točkom 3.4.6. Prostornog plana Županije:
−
komunalno - servisnih građevina vezanih
uz funkcioniranje prometnih i infrastrukturnih sustava i to isključivo benzinskih postaja i parkirališta kamiona, prema uvjetima iz
poglavlja 5. ovih odredbi,
−
građevina za proizvodnju drvenog ugljena
– tzv. „ugljenica“, prema uvjetima iz poglavlja 3.2.2. , članka 136. ovih odredbi,
−
pogona za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora - kompleksa solarnih kolektora i
vjetrenjača, pogona koji koriste biomasu i/ili
bioplin, prema uvjetima iz članka 136a,
−
čestice za gospodarsku djelatnost eksploatacije pitke i/ili mineralne vode i geotermalne vode u energetske svrhe /oznaka E2/ uz
bušotinu Novi Glog 1 (NGl-1), prema uvjetima iz članka 136b.
U članku 9., stavku 4., alineja 1. mijenja se i
glasi:
−
uređenje stočnih sajmova, izvedbu skladišta
građevnog materijala, betonara i autootpada
(prema točki 3.4.6. Prostornog plana Županije).
Članak 7.
U članku 13., stavku 1., točki 2.1.1., alineja 3.
mijenja se i glasi:
7. ožujka 2011.
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
održavanje i unapređenje željezničke pruge od
značaja za lokalni promet L204 Križevci – Bjelovar Kloštar uključujući i rekonstrukciju stajališta u Sv.Ivanu Žabno i promjenu njegova statusa u kolodvor.
−
−
U članku 13., stavku 1., točki 2.1.2., alineja 2.
mijenja se i glasi:
−
dovršetak izgradnje vodoopskrbnog sustava magistralnog vodovoda s pripadajućim građevinama - vodospremama u Tremi i Svetom Ivanu
Žabno, te crpnim stanicama.
U članku 21., stavku 5., alineja 1. mijenja se i
−
U članku 13., stavku 1., točki 2.1.2., alineja 4.
mijenja se i glasi:
održavanje i unapređenje magistralnog plinovoda Bjelovar – Sveti Ivan Žabno.
U članku 13., stavku 1., točki 2.1.2., iza alineje
4., dodaje se nova alineja 5., koja glasi:
−
održavanje i unapređenje magistralnog plinovoda Sveti Ivan Žabno – Vrbovec.
U članku 13., stavku 1., točki 2.1.2., dosadašnje alineje 5. i 6. postaju alineje 6. i 7.
Članak 10.
U članku 33., stavku 1., alineja 2. mijenja se i
glasi:
−
komunalno uređene, a neizgrađene zone unutar građevinskog područja naselja,
U članku 33., stavak 3. mijenja se i glasi:
Članak 8.
U članku 14., stavak 2. mijenja se i glasi:
Članak 11.
U članku 14., iza stavka 4., dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
Zaštitni pojas magistralnih plinovoda određen
je s 30 m lijevo i desno od osi plinovoda.
Članak 9.
U članku 21., stavku 4., alineja 2. mijenja se i
glasi:
imati utvrđenu širinu uz prilaznu prometnu
površinu najmanje 16,0 m i dubinu od prilazne
prometne površine najmanje 40,0 m.
U članku 21., stavku 4., alineja 4. mijenja se i
glasi:
−
građevinom visokogradnje se smatraju kuća ili
zgrada stambene i/ili poslovne namjene kao i
prateće i pomoćne zgrade izvedene u njihovoj
funkciji,
Potreba izrade prostornih planova užih područja za izgrađene dijelove naselja, utvrđuje se sukladno
odredbama iz poglavlja 9.1.
Zaštitni pojas cesta određuje se sukladno članku 37. Zakona o javnim cestama (NN br. 180/04 i
142/06), unutar kojeg posebne uvjete za zahvate u
prostoru izdaje odgovarajuća nadležna uprava za
ceste.
−
je u katastru zemljišta zavedeno da je na njoj
izgrađena građevina visokogradnje,
se uvidom na terenu može utvrditi da je od
najbliže izgrađene građevine u naselju, udaljena najviše 150,0 m ili od međe zadnje izgrađene građevne čestice unutar utvrđenog
građevinskog područja naselja, udaljena najviše 50,0 m.
glasi:
−
−
Broj 1 - Stranica 143
ukoliko se zemljišna čestica nalazi izvan izgrađenog dijela naselja utvrđenog prema kartografskim prikazima iz prethodne alineje, smatra
se građevinskom, ukoliko:
U članku 36., stavak 5. mijenja se i glasi:
Na područjima izgrađenih dijelova stambenih
matrica individualne gradnje (otvorene i poluotvorene
gradnja) moguće je interpolirati pojedinačnu građevnu česticu za izgradnju višestambene građevine, koja
se ne smatra matricom, pod uvjetom da su broj etaža
i visina vijenca isti kao i kod građevina na susjednim
građevnim česticama.
Članak 12.
U članku 38., stavak 1. mijenja se i glasi:
Uređenje podcentra naselja može se vršiti
radi osnivanja jedne ili više građevnih čestica namijenjene centralnim funkcijama na prostoru koji je ovim
PPUO-om označen kao područje za razvoj stambene
zona ili radi transformacije dijela postojeće stambene
zone u podcentar.
U članku 38., stavak 2. se briše.
U članku 38., dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2., te se mijenja i glasi:
U izgrađenim područjima može se predvidjeti
mogućnost zamjene ili prenamjene stambenih i pomoćnih građevina poljoprivrednog gospodarstva u
građevine namijenjene za tihe i čiste gospodarske
Stranica 144 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
djelatnosti - trgovine, turizma ili uslužnih djelatnosti ili
društvenih djelatnosti - uprave i lokalne samouprave,
odgoja, obrazovanja, zdravstva, kulture ili vjerskih
institucija, kao i interpolacija građevina navedene
namjene.
U članku 38., dosadašnji stavak 4. postaje
stavak 3.
Članak 13.
U članku 41., stavak 2. mijenja se i glasi:
Na prostoru Općine Sveti Ivan Žabno područjem mješovito-stambene zone određuju se prostori
građevinskih područja naselja Škrinjari, Sveti Ivan
Žabno, Novi Glog, Kuštani, Kenđelovec, Hrsovo i
Markovac Križevački, komunalno vezani (prometni i
komunalni priključci) na državnu prometnicu D28 Vrbovec (D26) – Bjelovar – Veliki Zdenci (D5), odnosno
područje koje je u kartografskim prikazima građevinskih područja navedenih naselja označeno žutom
bojom (izgrađeno područje), odnosno bez boje
(područje za razvoj) i uokvireno narančastom linijom.
Članak 14.
U članku 42., stavak 2. mijenja se i glasi:
Ukoliko je osnovna građevina na čestici izgrađena, uz
nju se, mogu kao prateće građevine graditi:
−
uz osnovnu stambenu, stambeno – poslovnu ili
poslovnu građevinu, jedna poslovna građevina
ili građevina bučnih i potencijalno opasnih gospodarskih djelatnosti za koje je u poglavlju
3.1.3. ovih odredbi određeno da se mogu graditi kao prateće na čestici i uz uvjete definirane
navedenim poglavljem,
−
sportsko-rekreacijski sadržaji – otvorenih igrališta i borilišta standardnih sportova (tenis, nogomet i sl.) ukoliko su vezani uz ugostiteljsko –
turističku djelatnost,
−
unutar i u kontaktnom prostoru mješovite –
stambene zone mogu se kao prateće graditi
građevine poljoprivrednog gospodarstva s negativnim utjecajem na naselje (građevine za
uzgoj životinja i silaže stočne hrane).
U članku 42., stavak 3. mijenja se i glasi:
Ukoliko je osnovna građevina na čestici izgrađena, na njoj se može graditi više pomoćnih građevina:
−
uz stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu
pomoćne građevine koje služe redovnoj upotrebi stambene ili poslovne građevine,
−
uz stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu
pomoćne poljoprivredne građevine bez izvora
zagađenja,
−
uz stambenu građevinu pomoćne poljoprivredne građevine s izvorom zagađenja.
Članak 15.
U članku 43., stavku 2., alineja 2. mijenja se i
glasi:
−
7. ožujka 2011.
kao prostori na kojima se predviđa transformacija postojeće stambene zone u središtima naselja u zonu centralnih sadržaja, unašanjem
novih funkcija na pojedinačne čestice.
Članak 16.
U članku 45., stavku 2., alineja 2. mijenja se i
glasi:
−
GOSPODARSKE
–POSLOVNOPROIZVODNE ZONE s funkcijom razvoja uslužnih i trgovačkih djelatnosti, kao i proizvodnih
djelatnosti, ali s ograničenom mogućnošću gradnje građevina komunalno-servisnih djelatnosti.
Članak 17.
U članku 50., stavak 7. mijenja se i glasi:
Neizgrađene površine cca 50,0 m od groblja
potrebno je urediti kao parkovne i parkirališne površine.
U članku 50., stavak 8. se briše.
U članku 50., dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8., te se mijenja i glasi:
Ograđeni otvoreni prostori i građevine za držanje životinja ekstenzivnim načinom trebaju biti udaljeni od groblja najmanje 50,0 m.
U članku 50., dosadašnji stavak 10. postaje
stavak 9.
Članak 18.
U članku 54., stavak 1. mijenja se i glasi:
Preporučena dubina građevne čestice u stambenim i mješovito-stambenoj zoni određuje se sa
100,0 m.
Članak 19.
U članku 55., iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
Izuzetno od alineje 1., stavka 6., ovog članka,
kod formiranja koridora planirane ceste paralelne s
državnom cestom D 22 u naselju Sveti Ivan Žabno,
preporučena širina koridora iznosi 16,0 m, a minimalna širina 12,0 m.
Članak 20.
U članku 59., stavak 2. mijenja se i glasi:
Jednokatnim građevinama smatraju se građevine s najviše prizemljem, katom i potkrovljem, pri
čemu visina vijenca građevine nije viša od 7,0 m, a
nadozid iznad gornje kote stropne ploče kata nije viši
od 120,0 cm.
U članku 59., stavak 4. mijenja se i glasi:
Dvokatnim građevinama se smatraju građevine
s 3 nadzemne etaže, pri čemu visina nadozida treće
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
etaže prelazi 120,0 cm, a visina vijenca nije viša od
10,0 m (podrum+prizemlje+ 2 kata ili podrum+prizemlje + 1 kat + potkrovlje nadozida iznad
120,0 cm).
Članak 21.
U članku 61., iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7., koji glase:
Visina građevine se mjeri od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu, do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti veća od 1,20 m.
Visina građevine može biti jednaka visini vijenca građevine ili za najviše 50,0 cm viša od visine vijenca građevine.
Ukupna visina građevine mjeri se od konačno
zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem
dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova
(sljemena), a kod građevina s ravnim krovom ili s kosim krovom i atikom čija visina je veća od visine sljemena, ukupna visina se mjeri do vrha atike.
Broj 1 - Stranica 145
U članku 68., stavak 3. mijenja se i glasi:
Ako se kao osnovna građevina, na čestici unutar stambene matrice individualne gradnje, gradi gospodarska građevina bučne ili potencijalno opasne
djelatnosti, njena udaljenost od najbližeg stambenog
prostora na susjednoj građevnoj čestici, treba iznositi
najmanje 20,0 m.
Članak 25.
U članku 82., stavak 1. mijenja se i glasi:
Za ovim PPUO-om preporučene urbanističke
planove uređenja - Urbanistički plan uređenja središta naselja Sveti Ivan Žabno i Urbanistički plan
uređenja središta naselja Cirkvena smjernice za
planiranje potrebno je uskladiti s posebnim konzervatorskim uvjetima.
U članku 82., stavku 2. tekst „gospodarskih
pretežito poslovnih zona“ zamjenjuje se tekstom
„gospodarskih zona“.
Članak 26.
Članak 22.
Članak 62. mijenja se i glasi:
Etaža (E) je natkriveni korisni prostor zgrade
između (pripadajućih) poda i stropa, odnosno krova.
Podrum (Po) je ukopani dio građevine čiji se
prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.
Suteren (S) je dio građevine čiji prostor se nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konačno uređeni i zaravnati teren uz pročelje građevine, odnosno s najmanje jednim svojim
pročeljem je izvan terena.
Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor
nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,50
m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena, mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se
prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).
Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi
između dva poda iznad prizemlja.
Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor
nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog
ili zaobljenog krova.
U članku 83., stavku 1., alineja 3. mijenja se i
glasi:
−
U članku 83., stavku 4., briše se tekst
„detaljnim planovima uređenja,“.
Članak 27.
U članku 84., stavak 3. se briše.
U članku 84., dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3., te se mijenja i glasi:
Opći uvjeti formiranja građevnih čestica i gradnje građevina u novim stambenim zonama, određuju
se prema uvjetima iz poglavlja 2.2.3 ovih odredbi.
U članku 84., dosadašnji stavci 5. i 6. postaju
stavci 4. i 5.
Članak 28.
Članak 23.
U članku 66., stavak 3. se briše.
Članak 24.
U članku 68., stavak 1. mijenja se i glasi:
Međusobna udaljenost građevina građenih na
slobodnostojeći ili poluotvoren način, na susjednim
građevnim česticama, ne može biti manja od ½ visine
više građevine.
ukoliko se unutar stambene zone predviđa izgradnja pojedinačne građevne čestice za društvene sportske sadržaje, ona mora od slijedeće
takve čestice biti udaljena najmanje 50,0 m.
U članku 85., stavak 1. mijenja se i glasi:
Smjernice za uređenje prostora i gradnju u
gospodarskim zonama u naseljima dane su u poglavlju 3.1.1. ovih odredbi.
Članak 29.
U članku 90., stavku 1., alineja 2. mijenja se i
glasi:
−
postojećoj gospodarskoj, poslovno – proizvodnoj zoni sajmišta.
Stranica 146 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
U članku 90., stavku 1., alineja 3. mijenja se i
U članku 92., stavak 5. mijenja se i glasi:
planiranoj gospodarskoj, poslovno – proizvodnoj zoni sjeveroistočno od središta naselja.
Proizvodne djelatnosti koje se mogu locirati
unutar ove zone trebaju biti iz domene tihih i čistih
djelatnosti.
glasi:
−
U članku 90., stavak 4. mijenja se i glasi:
Izuzetno od stavka 3. ovog članka, ukoliko se
radi o zoni malog gospodarstva i obrta, može se predvidjeti objedinjavanje stambene i proizvodne, odnosno poslovne funkcije na istoj građevnoj čestici i u tom
smislu predvidjeti izgradnja samostojeće obiteljske
kuće do 150,0 m2, uz građevine gospodarske namjene, na način da se stambenom prostoru osigura zaštita od negativnih utjecaja gospodarskih djelatnosti.
Članak 30.
U članku 91., stavak 3. mijenja se i glasi:
U navedenoj zoni potrebno je locirati komunalne servise od značaja za općinu – kamionsko parkiralište, te specifične gospodarske građevine od interesa
za općinu - hladnjaču i klaonicu.
Članak 31.
Članak 33.
U članku 93., stavak 1. mijenja se i glasi:
Planirana gospodarska, poslovno – proizvodna zona sjeveroistočno od središta naselja
Sveti Ivan Žabno i južno od kapele sv. Jovana, predviđa se za lociranje proizvodnih, uslužnih i trgovačkih
djelatnosti, a bez mogućnosti gradnje komunalnoservisnih djelatnosti.
U članku 93., stavci 2. i 3. se brišu.
Članak 34.
U članku 94., stavak 1. mijenja se i glasi:
U ostalim naseljima Općine, neizgrađeno ili
dijelom izgrađeno građevinsko područje u kojem
prevladavaju građevne čestice gospodarske - proizvodne ili poslovne namjene, može se prenamijeniti u
gospodarsku zonu.
Iza članka 91. dodaje se novi članak 91a., koji
U članku 94., stavku 2., iza teksta „na prostorima“ dodaje se tekst „predviđenim“.
glasi:
„Članak 91a.
Gospodarska zona za proizvodnju ugljena,
planirana je kao izdvojeno građevinsko područje naselja Sveti Ivan Žabno i to na području jugoistočno od
planirane trase pruge Sv.Ivan Žabno – Gradec.
Unutar gospodarske zone za proizvodnju ugljena može se organizirati obrtnička, odnosno industrijska proizvodnja drvenog ugljena, pod uvjetom da je
organizirana na način da zadovoljava nacionalne propise zaštite zraka, okoliša i radne i životne okoline.
Osim navedenog sadržaja, unutar zone se mogu organizirati i prateće poslovne – skladišne, trgovačke i veletrgovačke djelatnosti i druge vrste kompatibilnih proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti.“
Članak 32.
U članku 92., stavku 1., tekst „poslovna zona
sajmišta“ zamjenjuje se tekstom „poslovno – proizvodna zona sajmišta“.
U članku 92., stavak 4. mijenja se i glasi:
Unutar poslovno-proizvodne zone sajmišta,
predviđa se uređenje prostora koji predstavljaju komunalni servis groblju na koje se zona neposredno
nastavlja i to u funkciji uređenja mrtvačnice, parkirališnog prostora, te pratećih servisnih djelatnosti kao
što su trgovina pogrebnom opremom, cvjećara, kamenoklesarska radiona i slično.
U članku 94., stavak 3. se briše, a dosadašnji
stavak 4. postaje stavak 3.
Članak 35.
Članak 95. mijenja se i glasi:
U postupku formiranja građevnih čestica, potrebno je za novoformirane ili preoblikovane građevne
čestice unutar gospodarskih zona, poštivati slijedeće minimalne vrijednosti:
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 1 - Stranica 147
najmanja širina najmanja dubina najmanja površina koeficijent izgrađenosti
građevne čestice građene čestice građevne čestice
građevne čestice
/m/
/m/
/m2/
/kig/
područje gospodarske - industrijske zone u Svetom Ivanu Žabno
uslužna djelatnost
60,0
2.100,0
0,4
35,0
proizvodna djelatnost
70,0
2.800,0
0,4
40,0
ostale gospodarske zone unutar granica građevinskih područja naselja
28,0
40,0
1.120,0
Članak 36.
Članak 96. mijenja se i glasi:
Unutar gospodarske zone, građevine na građevnoj čestici treba locirati na način da se poštuju
slijedeći minimalni uvjeti:
−
građevine unutar gospodarske zone trebaju biti
najmanje 10,0 m udaljene od međa građevnih
čestica u zonama stanovanja, zonama centralnih i društvenih sadržaja, te zonama sporta i
rekreacije,
−
građevine unutar gospodarske zone trebaju biti
najmanje 20,0 m udaljene od stambenih prostora u višestambenim i individualnim stambenim građevinama, predškolskih i školskih ustanova, kao i od stacionara za starije i nemoćne
osobe, lociranih u zonama drugih namjena,
dok se unutar gospodarskih zona navedeni
sadržaji ne smiju graditi,
−
građevine od linije regulacije trebaju biti udaljene minimalno 5,0 m,
−
ako u je u postojećoj ulici unutar gospodarske
zone određen ili u naravi postoji građevni pravac, ili se građevni pravac određuje prostornim
planom uređenja užeg područja, najmanje jedna građevina u kompleksu treba biti locirana na
tom pravcu,
−
građevine trebaju od jedne uzdužne međe građevne čestice biti minimalno odmaknute za
širinu vatrogasnog koridora određenog posebnim propisom, ali ne manje od 4,0 m, a od ostalih minimalno 1,0 m,
−
međusobna udaljenost građevina, koje nisu
građene u kompleksu, na istoj ili na susjednim
građevnim česticama, treba biti minimalno jednaka ½ visine više građevine, osim u slučaju
gradnje visokih građevina, kao što su silosi,
kada ne može biti manja od širine vatrogasnog
koridora,
−
visina vijenca građevina može iznositi najviše
10,0 m za industrijsku zonu u Svetom Ivanu
Žabno, a za 7,0 m za sve ostale gospodarske
zone,
−
iznimno od prethodne alineje, visina vijenca
građevina može biti i viša, ukoliko to zahtijeva
proizvodno-tehnološki proces, radni uvjeti prema posebnim propisima ili konstrukcija građevine, a potrebno ju je definirati i nižom od
−
−
0,4
7,0 m, ukoliko je to uvjetovano mjerama zaštite
kulturne baštine iz poglavlja 6. ovih odredbi ili
mjerama zaštite iz posebnih konzervatorskih
uvjeta,
nadstrešnicom natkrivena parkirališna mjesta i
njima pristupne površine, ne ubrajaju se u koeficijent izgrađenosti građevne čestice, ali ukupna površina pod takvim nadstrešnicama ne
može premašivati 25% ukupne površine čestice, a nadstrešnice se ne mogu graditi između
regulacijske i građevinske linije,
najmanje 20% od ukupne površine građevne
čestice treba biti ozelenjeno, a ozelenjenim
površinama se smatraju i parkirališta osobnih
vozila, popločena travnim elementima prema
posebnim uvjetima održavatelja sustava odvodnje oborinskih voda i zasađena drvoredom u
omjeru površina 1 stablo/2 parkirališna mjesta,
pri čemu zemljišna površina za pojedinačno
stablo ne može biti manja od površine zemljišta
jednog parkirališnog mjesta.
Članak 37.
U članku 103., stavak 2. mijenja se i glasi:
Interpolirana građevna čestica za djelatnosti iz
prethodnog stavka treba imati minimalnu širinu od
28,0 m i dubinu od 40,0 m, koeficijent izgrađenosti
čestice ne može biti veći od 0,4, a najmanje 20%
površine čestice treba biti ozelenjeno.
U članku 103., stavak 3. mijenja se i glasi:
Građevina ili dio građevine, u kojoj se obavlja
bučna i/ili potencijalno opasna djelatnost treba biti
odmaknuta:
−
od područja za razvoj tlocrta stambenih građevina na susjednim građevnim česticama i postojećih susjednih stambenih građevina najmanje 20,0 m,
−
od postojećih površina trajnih nasada voćnjaka
i vinograda najmanje 20,0 m.
Članak 38.
Članak 104. mijenja se i glasi:
Stranica 148 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
GRAĐEVINE BUČNIH I/ILI POTENCIJALNO
OPASNIH GOSPODARSKIH DJELATNOSTI mogu
se graditi kao osnovne građevine na vlastitim građevnim česticama (interpolacija građevne čestice
gospodarskih, bučnih i/ili potencijalno opasnih gospodarskih djelatnosti) unutar stambenih zona - građenih matricom individualne gradnje (otvorena i poluotvorena gradnja) naselja ruralnog krajolika za
obavljanje slijedećih djelatnosti:
−
obrtničku proizvodnju proizvoda od tekstila,
kože i keramičarskih proizvoda,
−
tehničkih servisa (automehaničarske i autolimarske radionice),
−
građevinarstva (tesarske, stolarske, strojobravarske i limarske radionice i kovačnice).
Interpolirana građevna čestica za navedene
djelatnosti treba imati minimalnu širinu od 20,0 m dubinu od 40,0 m, koeficijent izgrađenost čestice ne
može biti veći od 0,4, a najmanje 20% površine čestice treba biti ozelenjeno.
Građevina ili dio građevine, u kojoj se obavlja
bučna i/ili potencijalno opasna djelatnost treba biti
odmaknuta (po širini čestice ili u dubinu čestice):
−
od postojećih susjednih stambenih građevina
najmanje 20,0 m,
−
od postojećih površina trajnih nasada voćnjaka
i vinograda najmanje 20,0 m.
Najveća visina vijenca gospodarskih građevina, koje se grade kao osnovne na čestici, utvrđuje se
jednako kao i za stambenu građevinu i najviše može
biti 7,0 m, ukoliko posebno obilježje ulice nije gradnja
prizemnica i visokih prizemnica, kada se visina vijenca određuje prema okolnoj izgrađenoj strukturi.
Ostali uvjeti oblikovanja građevina određuju se
poštivanjem karakteristične stambene matrice, prema
uvjetima iz poglavlja 2.2.3. ovih odredbi.
Članak 40.
U članku 107., stavak 1. mijenja se i glasi:
GRAĐEVINE DEFINIRANE KAO GRAĐEVINE
S NEGATIVNIM UTJECAJEM NA NASELJE (za uzgoj životinja i silažu stočne hrane) ne mogu se na
graditi na područjima stambenih zona i mješovito –
stambene zone kao osnovne građevine.
Članak 41.
U članku 108., stavku 1., iza teksta „naselja
Sveti Ivan Žabno,“ dodaje se tekst „Škrinjari,“.
Članak 42.
U članku 112., stavku 1., iza teksta „naselja
Sveti Ivan Žabno,“ dodaje se tekst „Škrinjari,“.
U članku 112., stavak 4. mijenja se i glasi:
Prateće građevine za obavljanje djelatnosti
pranja automobila, biljnu poljoprivrednu proizvodnju
(rasadnici, staklenici, plastenici), skladištenje i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda biljnog podrijetla
(sortirnice, pakirnice, vinarije), mješaone stočne hrane i silaže stočne hrane obavezno je locirati najmanje 20,0 m iza linije regulacije.
U članku 112., stavak 7. mijenja se i glasi:
Ukupna bruto površina svih pratećih građevina
na čestici, bez obzira na vrstu djelatnosti, unutar mješovito -stambene zone ograničena je s obzirom na
izgrađenost čestice, koja najviše može iznositi 40%
površine čestice.
Članak 39.
Članak 43.
U članku 105., stavku 1., alineja 2. mijenja se i
glasi:
−
U članku 114., stavku 1., alineja 3. mijenja se i
skladištenja, trgovine i prerade proizvoda za
ljudsku ili životinjsku prehranu (mini hladnjače,
mini sušare i mješaone stočne hrane),
U članku 105., stavak 2. mijenja se i glasi:
glasi:
−
U članku 105., stavak 3. mijenja se i glasi:
Građevina ili dio građevine, u kojoj se obavlja
bučna i/ili potencijalno opasna djelatnost treba biti
odmaknuta (po širini čestice ili u dubinu čestice):
−
postojećih susjednih stambenih građevina najmanje
20,0 m,
od građevina društvenih djelatnosti koje se, prema
uvjetima iz poglavlja 4.1. mogu graditi unutar mješovito-stambene zone najmanje 20,0 m.
jednu manju hladnjaču,
U članku 114., stavku 1., alineja 4. mijenja se i
glasi:
−
Interpolirana građevna čestica za djelatnosti iz
prethodnog stavka treba imati minimalnu širinu od
20,0 m i dubinu od 40,0 m, koeficijent izgrađenosti
čestice ne može biti veći od 0,4, a najmanje 20%
površine čestice treba biti ozelenjeno.
−
7. ožujka 2011.
jednu manju sušaru.
U članku 114., stavak 3. mijenja se i glasi:
Prateću građevinu za obavljanje djelatnosti iz stavka
1. ovog članka, odnosno prostore unutar prateće građevine namijenjene za obavljanje navedenih djelatnosti, obavezno je locirati najmanje:
−
35,0 m iza linije regulacije,
−
20,0 m udaljeno od stambenih prostora na vlastitoj i susjednoj čestici,
−
20,0 m od građevine za uzgoj životinja.
Članak 44.
U članku 116., stavku 1., iza teksta „naselja
Sveti Ivan Žabno,“ dodaje se tekst „Škrinjari,“.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
U članku 116., stavku 1., alineja 4. mijenja se i
glasi:
−
jednu manju hladnjaču.
U članku 116., stavku 1., alineja 5. mijenja se i
glasi:
−
−
−
jednu manju sušaru.
U članku 116., stavak 4. mijenja se i glasi:
Ukupna bruto površina svih pratećih građevina na čestici, bez obzira na vrstu djelatnosti, unutar
mješovito -stambene zone ograničena je s obzirom
na izgrađenost čestice, koja najviše može iznositi
40% površine čestice.
Članak 45.
U članku 117., stavak 1. mijenja se i glasi:
GRAĐEVINE DEFINIRANE KAO GRAĐEVINE
S NEGATIVNIM UTJECAJEM NA NASELJE ZA KOMERCIJALNE POTREBE (za uzgoj životinja i silažu
stočne hrane) mogu se na graditi na područjima
stambenih zona - građenih matricom individualne
gradnje (otvorena i poluotvorena gradnja) i na području mješovito – stambene zone kao osnovne ili kao
prateće građevine, na građevnoj čestici na kojoj je
kao osnovna građevina izgrađena stambena ili stambeno-poslovna građevina, ili se predviđa izgradnja
stambeno-gospodarskog kompleksa poljoprivrednog
gospodarstva.
U članku 117., stavak 4. mijenja se i glasi:
Ukupna bruto površina svih građevina na čestici, bez obzira na vrstu djelatnosti, ograničena je s
obzirom na izgrađenost čestice, koja najviše može
iznositi 60% površine čestice.
U članku 117., stavak 5. mijenja se i glasi:
Unutar stambenih zona urbaniziranog krajolika i unutar mješovito – stambene zone građevinu
s negativnim utjecajem na naselje treba locirati najmanje:
−
15,0 m udaljeno od linije regulacije,
−
10,0 m udaljeno od susjednih građevina stambene i poslovne namjene,
−
20,0 m udaljeno od značajnih građevina sakralnog sadržaja (crkava i kapela), te građevnih
čestica odgoja, obrazovanja, lokalne samouprave i smještajnih zdravstvenih i socijalnih građevina,
25,0 m udaljeno od državne ceste,
50,0 m udaljeno od groblja i područja za razvoj
groblja.
U članku 117., stavak 6. mijenja se i glasi:
U članku 116., stavak 2. mijenja se i glasi:
Prateću građevinu za obavljanje djelatnosti iz
stavka 1. ovog članka, odnosno prostore unutar prateće građevine namijenjene za obavljanje navedenih
djelatnosti obavezno je locirati najmanje:
−
35,0 m iza linije regulacije,
−
20,0 m udaljeno od stambenih prostora na vlastitoj i susjednoj čestici,
−
20,0 m od građevine za uzgoj životinja.
Broj 1 - Stranica 149
Unutar stambenih zona ruralnog krajolika
građevinu s negativnim utjecajem na naselje treba
locirati najmanje:
−
15,0 m udaljeno od linije regulacije,
−
10,0 m udaljeno od susjednih građevina
stambene i poslovne namjene,
−
20,0 m udaljeno od značajnih građevina
sakralnog sadržaja (crkava i kapela), te
građevnih čestica odgoja, obrazovanja,
lokalne samouprave i smještajnih zdravstvenih i socijalnih građevina,
−
50,0 m udaljeno od groblja i područja za
razvoj groblja.
Članak 46.
U članku 118., stavak 1. mijenja se i glasi:
GRAĐEVINE DEFINIRANE KAO GRAĐEVINE
S NEGATIVNIM UTJECAJEM NA NASELJE (za uzgoj životinja i silažu stočne hrane) mogu se kao prateće graditi unutar i u kontaktnom prostoru mješovite
– stambene zone pod istim uvjetima kao i za stambene zone urbaniziranog krajolika.
Članak 47.
U članku 119., stavku 1., iza teksta „naselja
Sveti Ivan Žabno,“ dodaje se tekst „Škrinjari,“.
U članku 119., stavak 6. mijenja se i glasi:
Pomoćne poljoprivredne građevine s izvorom
zagađenja trebaju se na čestici locirati na način da
budu udaljene:
−
od linije regulacije najmanje 15,0 m ,
−
od osnovne građevine na susjednoj čestici
najmanje 10,0 m.
Članak 48.
U članku 120., stavak 2. mijenja se i glasi:
Ako se čestica formira za ekstenzivni uzgoj životinja:
način uzgoja je određen kao otvorena ispaša,
−
na jednoj čestici za držanje životinja može se
držati najviše 30 uvjetnih grla dimenzionirano
prema članku 28. ovih odredbi,
−
površina čestice dimenzionira se ovisno o propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima
za pojedinu vrstu životinja,
−
čestica na kojoj se drže životinje može se zasnivati i bez funkcije stanovanja za nosioca gospodarstva,
−
Stranica 150 - Broj 1
−
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
pristup čestici može se ostvariti direktno s prilazne ceste, uređenjem pristupnog puta širine
najmanje 2,5 m ili preko stambene čestice na
kojoj se utvrđuje služnost puta,
prema ulici prostori trebaju biti ograđeni, a ograda od osi ceste ili puta udaljena najmanje
15,0 m,
otvorene prostore za držanje životinja treba od
najbliže stambene građevine udaljiti 20,0 m, a
od groblja, crkve ili kapele 50,0 m.
Članak 49.
U članku 122., stavak 2. mijenja se i glasi:
Namjene, lokacija, te načelno i površina izdvojenih područja za obavljanje gospodarskih djelatnosti
za područje Općine, prikazane su na kartografskom
prikazu br. 1. “Korištenje i namjena površina ” u mjerilu 1 : 25.000, a odnose se na:
−
poljoprivredno – gospodarske zone za uzgoj
životinja i prateće djelatnosti u Tremi, Sv. Petru
Čvrstec i Sv. Ivanu Žabno s mogućnošću proširenja i razvoja pratećih sadržaja /oznaka PG/,
−
gospodarska zona u Tremi /oznaka I1/, za gospodarsku, proizvodno – poslovnu djelatnost
−
gospodarska zona u Svetom Ivanu Žabno jugoistočno od Škrinjara /oznaka I1/, za gospodarsku, proizvodno – poslovnu djelatnost,
−
za gospodarsku djelatnost eksploatacije pitke i/
ili mineralne vode i geotermalne vode u energetske svrhe /oznaka E2/.
Članak 50.
U članku 123., stavku 8., alineja 1. mijenja se i
glasi:
−
minimalna udaljenost novih građevina za uzgoj
životinja i silažu stočne hrane, koje se grade
unutar područja zone u Tremi određuje se sa
50,0 m od gospodarske - proizvodno-poslovne
u Tremi /oznaka I1/.
7. ožujka 2011.
Članak 51.
U članku 125., stavak 1. mijenja se i glasi:
Gospodarska, proizvodno – poslovna zona
u Tremi /oznaka I1/ određena je kao građevno područje za formiranje građevnih čestica i gradnju građevina namijenjenih za:
−
za industrijsku ili obrtničku proizvodnju ili preradu (klanje životinja, prerada mesa, ribe, te životinjskih ostataka, proizvodnja hrane, pića, tekstila, kože, stakla, metala, proizvodnja proizvoda
od tekstila, kože, stakla, metala, drveta, kamena, proizvodnja kemijskih, betonskih, opekarskih, električnih i elektroničkih proizvoda i slično.),
−
tehničkih servisa (automehaničarske, autolimarske, strojobravarske, klesarske i limarske
radione, kovačnice i sl.),
−
građevinarstva (armiračke, tesarske, stolarske i
slične radionice),
−
rudarstva (pogoni za preradu i skladištenje mineralnih sirovina),
−
asfaltne baze i betonare,
−
sadržaje uprave poslovnih subjekata,
−
trgovačke djelatnosti i skladištenje proizvoda
za građevinarstvo, unutrašnje uređenje, prodaju uredske i druge opreme, kućanskih aparata,
osobnih i teretnih vozila, stočne hrane, opremanje zelenih površina i zaštitu bilja i drugo,
−
kamionska parkirališta,
−
građevine drugih gospodarskih djelatnosti koje
se mogu obavljati unutar naselja, ali mogu potencijalno utjecati na povećanje buke i zagađenja zraka ili uzrokovati pojave koje mogu ugroziti ljude i okolni prostor, kao što su požari ili
eksplozije, a za sprečavanje kojih je potrebno
provoditi dodatne mjere zaštite.
U članku 125., stavku 2. briše se tekst
„poslovne, pretežito trgovačke“.
U članku 125., stavku 10., alineja 7. mijenja se
i glasi:
U članku 123., stavku 8., alineja 7. mijenja se i
glasi:
−
−
međusobna udaljenost građevina, koje nisu
građene u kompleksu, na istoj ili na susjednim
građevnim česticama, treba biti minimalno jednaka ½ visine više građevine, osim u slučaju
gradnje visokih građevina, kao što su silosi,
kada ne može biti manja od širine vatrogasnog
koridora.
U članku 125., stavku 10., alineja 8. mijenja se
i glasi:
−
U članku 123., stavku 8., alineja 8. mijenja se i
glasi:
−
visina vijenca građevina može iznositi najviše
7,0 m, odnosno može biti i viša ukoliko je to
uvjetovano tehnologijom skladištenja ili proizvodnje.
međusobna udaljenost građevina, koje nisu
građene u kompleksu, na susjednim građevnim
česticama, treba biti minimalno jednaka ½ visine više građevine, ali ne manja od širine vatrogasnog koridora.
visina vijenca građevina ovisi o tehnološkom
procesu, radnim uvjetim prema posebnim propisima ili konstrukcija građevine i nije posebno
ograničena.
U članku 125., stavku 10., dosadašnje alineje
10. i 11. se brišu, a dosadašnje alineje 12. i 13. postaju alineje 10. i 11.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 52.
Članak 126. mijenja se i glasi:
Gospodarska, proizvodno – poslovna zona
u gospodarska zona u Svetom Ivanu Žabno jugoistočno od Škrinjara /oznaka I1/, određena je kao
građevno područje za formiranje građevnih čestica i
gradnju proizvodnih građevina, prvenstveno u svrhu
proizvodnje drvenog ugljena, te proizvodnje energije
iz drvne i drugih vrsta biomase,ali se može koristiti i
za druge proizvodne i poslovne sadržaje kompatibilne
namjene.
Unutar zone građevine na građevnoj čestici
treba locirati na način da se poštuju slijedeći minimalni uvjeti:
−
najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice može iznositi 0,4;
−
na čestici je moguće graditi jednu ili više građevina u funkciji obavljanja djelatnosti, koje čine
funkcionalnu cjelinu, a mogu se graditi kao samostojeće građevine ili građevni kompleks,
−
građevine od linije regulacije trebaju biti udaljene minimalno 5,0 m;
−
građevine trebaju od jedne uzdužne međe građevne čestice biti minimalno odmaknute za
širinu vatrogasnog koridora određenog posebnim propisom, a od ostalih minimalno 1,0 m;
−
međusobna udaljenost građevina, koje nisu
građene u kompleksu, na susjednim građevnim
česticama, treba biti minimalno jednaka ½ visine više građevine, ali ne manja od širine vatrogasnog koridora;
−
visina vijenca građevina može iznositi najviše
7,0 m, a iznimno i više ukoliko to zahtijeva tehnološki proces, radni uvjeti prema posebnim
propisima ili konstrukcija građevine i
−
nagib krovnih ploha može se kretati od 0° do
45°;
−
najmanje 20% od ukupne površine građevne
čestice treba biti ozelenjeno autohtonim raslinjem;
−
ozelenjenim površinama se smatraju i parkirališta osobnih vozila, popločena travnim elementima prema posebnim uvjetima održavatelja
sustava odvodnje oboriskih voda i zasađena
drvoredom u omjeru 1 stablo/ 2 parkirališna
mjesta, pri čemu zemljišna površina za pojedinačno stablo ne može biti manja od površine
zemljišta jednog parkirališnog mjesta.
Članak 53.
U članku 128., stavak 2. mijenja se i glasi:
−
Na površinama poljoprivrednog tla osnovne
namjene /oznake P2 i P3/, prema kartografskom prikazu br. 1. „Korištenje i namjena površina“, je u svrhu postizanja visoke gospodarske
učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje, moguće obavljati djelatnosti intenzivnog ili integriranog načina biljne poljoprivredne proizvodnje, te
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Broj 1 - Stranica 151
intenzivnog ili ekstenzivnog stočarstva, u svrhu
čega se mogu:
uređivati trajni nasadi, koji se mogu ograđivati
isključivo prozračnim, žičanim ogradama,
postavljati staklenici i plastenici isključivo u svrhu biljne poljoprivredne proizvodnje, ukoliko su
građeni kao tipski atestirani građevni proizvodi,
postavljati isključivo pokretni pčelinjaci za ispašu pčela,
osnivati izdvojena poljoprivredna gospodarstava za biljnu ili stočarsku proizvodnju, kao izdvojena građevinska područja, ukoliko se lociraju izvan granica područja ograničene, odnosno zabranjene gradnje, određenim prema kartografskom prikazu br. 1. „Korištenje i namjena
površina“ i prema uvjetima iz članaka 129 –
132. ovih odredbi,
graditi spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda (klijeti),
graditi građevine u svrhu kompostiranja organskog otpada i proizvodnju zemlje,
uređivati lovačke remize,
graditi građevine za proizvodnju drvenog ugljena - „ugljenica“,
graditi pogoni i postrojenja za proizvodnju
energije iz alternativnih izvora,
utvrđivati čestice za gospodarsku djelatnost
eksploatacije pitke i/ili mineralne vode i geotermalne vode u energetske svrhe /oznaka E2/ uz
bušotinu Novi Glog 1 (NGl-1).
U članku 128., stavku 4., alineja 1. mijenja se i
glasi:
−
ne dozvoljavaju se bilo kakvi zahvati na području inundacijskog pojasa vodotoka, uključujući
postavu ograda s fiksnim temeljima, a ukoliko
inundacijski pojas nije određen, unutar pojasa
6,0 m od nožice nasipa reguliranog kanala ili
15,0 m od osi nereguliranog potoka.
Članak 54.
U članku 129., stavak 1. mijenja se i glasi:
Uvjet za osnivanje izdvojenog poljoprivrednog gospodarstva biljne poljoprivredne proizvodnje je posjedovanje na području jedinice lokalne samouprave, rodnog trajnog nasada voćnjaka ili vinograda, trogodišnjeg nasada ukrasnog bilja ili zemljišta
koje se prema posebnom propisu (upisnik poljoprivrednih gospodarstava) vodi kao oranica za uzgoj povrtlarskih kultura, odnosno ljekovitog bilja i to u slijedećim minimalnim površinama određenim za:
−
8,0 ha za ratarsku proizvodnju,
−
1,0 ha za povrtlarsku, voćarsku i/ili vinogradarsku proizvodnju ili
−
0,5 ha za proizvodnju ukrasnog ili ljekovitog
bilja.
U članku 129., iza stavka 1., dodaje se novi
stavak 2. koji glasi:
Stranica 152 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Građevna čestica treba biti na površini poljoprivrednog tla i izvan područja ograničene ili zabranjene gradnje, prema kartografskom prikazu br. 1
„Korištenje i namjena površina“.
U članku 129., dosadašnji stavci 2. i 3. postaju
stavci 3. i 4.
U članku 129., dosadašnji stavak 4. postaje
stavak 5., te se mijenja i glasi:
Ostali uvjeti uređenja čestice i gradnje su slijedeći:
−
građevna čestica treba biti na površini poljoprivrednog tla i izvan područja ograničene ili zabranjene gradnje, prema kartografskom prikazu br. 1 „Korištenje i namjena površina“,
−
treba postojati mogućnost prilaza na građevnu
česticu s javne, prometne površine,
−
veličina građevne čestice treba najmanje iznositi 3.000,0 m2,
−
ukupna izgrađenost čestice poljoprivrednog
gospodarstva biljne poljoprivredne proizvodnjemože maksimalno iznositi 40% površine čestice.
7. ožujka 2011.
U članku 129., dosadašnji stavak 5. postaje
stavak 6., te se mijenja i glasi:
Građevine na čestici izdvojenog poljoprivrednog gospodarstva trebaju biti oblikovane u skladu s
tradicijskom arhitekturom područja, odnosno, utvrđuje
se prema članku 209. ovih odredbi, osim što se na
čestici može dodatno graditi silos, izrađen od nehrđajućeg čelika, bijele ili zelene boje, odnosno u boji čelika.
U članku 129., dosadašnji stavak 6. postaje
stavak 7.
Članak 55.
U članku 130., stavku 4., alineja 3. mijenja se i glasi:
−
veličina građevne čestice treba najmanje iznositi 2.000,0 m2,
U članku 130., stavku 4., alineji 4., tabela se
zamjenjuje s dvije nove tabele:
za poljoprivredni prostor naselja Sveti Ivan Žabno, Brezovljani,
Predavec Križevački i Škrinjari /obradivo tlo oznake P1 i P2/
udaljenost u metrima
od građevinskog
područja i
od državne od županijske i
broj uvjetnih grla
spomenika
ceste
lokalne ceste
graditeljske
baštine
30 - 300
100
100
30
300 - 500
200
100
50
iznad 500
nema mogućnosti gradnje
površina silaže
udaljenost u metrima
iznad 100,0 m2
100
100
30
za poljoprivredni prostor svih ostalih naselja Općine, osim naselja
Sveti Ivan Žabno, Brezovljani, Predavec Križevački i Škrinjari /obradivo
tlo oznake P1 i P2/
udaljenost u metrima
od građevinskog
područja i
od državne od županijske i
broj uvjetnih grla
spomenika
ceste
lokalne ceste
graditeljske
baštine
30 - 250
50
50
20
250 - 500
200
100
20
iznad 500
300
100
50
površina silaže
udaljenost u metrima
iznad 100,0 m2
50
50
20
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
U članku 130., stavku 4., alineja 6. mijenja se i
glasi:
−
ako se na međusobnoj udaljenosti manjoj od
100,0 m (udaljenost najbližih međa čestica)
planiraju formirati dvije ili više građevnih čestica za pojedinačna poljoprivredna gospodarstva
za uzgoj životinja, bez obzira da li se radi o
istom ili različitim vlasnicima, planirani kapaciteti na pojedinačnim česticama se zbrajaju i
minimalna udaljenost utvrđuje u odnosu na
zbrojeni kapacitet.
Broj 1 - Stranica 153
evidentiranoj kulturi iz katastarskog operata, i izvan
područja zabranjene gradnje u potočnim dolinama i
prostoru zaštite vizure na crkvu u Pintićima, prema
kartografskom prikazu br. 3 „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora“, mogu se na zemljišnim česticama zasađenim trajnim nasadima (voćnjaci i vinogradi), površine iznad 500,0 m2, pa do uvjetnih veličina
površina određenih za izdvojena poljoprivredna gospodarstva biljne proizvodnje, graditi spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda (klijeti).
U članku 133., stavak 2. mijenja se i glasi:
U članku 130., stavku 4., alineja 6. mijenja se i
glasi:
−
ukupna izgrađenost čestice poljoprivrednog
gospodarstva za uzgoj životinja može maksimalno iznositi 60% površine čestice.
Izgrađenost čestice ne može biti veća od 25%,
a građevine treba oblikovati u skladu s graditeljskom
tradicijom, kao prizemnice s mogućnošću izgradnje
podruma i potkrovlja, te s maksimalnom visinom
(vijenca) 3,80 m.
U članku 130., stavak 5. mijenja se i glasi:
U članku 133., stavak 5. mijenja se i glasi:
Građevine na čestici izdvojenog poljoprivrednog gospodarstva trebaju biti oblikovane u skladu s
tradicijskom arhitekturom područja, odnosno, oblikovanje se utvrđuje prema članku 209. ovih odredbi,
osim što se na čestici može dodatno graditi silos, izrađen od nehrđajućeg čelika, bijele ili zelene boje,
odnosno u boji čelika.
Članak 56.
U članku 132., stavak 1. mijenja se i glasi:
Ekstenzivnim uzgojem životinja smatra se
uzgoj na otvorenoj ispaši, a ukoliko se planira u kapacitetu do 30 uvjetnih grla može se organizirati na
svom obradivom tlu /oznake P2 i P3/, na području
Općine:
−
bilo kao izdvojeno poljoprivredno gospodarstvo
ili
−
kao produžetak obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva u naselju, uz uvjet da se na čestici u naselju, čija površina se produžuje, nalazi
stambena kuća za stalno stanovanje nosioca
domaćinstva.
U članku 132., stavku 3. tekst „veća od 2,0 ha“
zamjenjuje se tekstom „veća od 1,0 ha“.
U članku 132., stavak 4. mijenja se i glasi:
Ograđeni otvoreni prostori i građevine za držanje životinja ekstenzivnim načinom mogu se nastavljati na građevinsko područje naselja, a trebaju:
−
od razvrstanih i nerazvrstanih cesta biti udaljeni 20,0 m,
−
od groblja biti udaljeni najmanje 50,0 m.
Članak 57
U članku 133., stavak 1. mijenja se i glasi:
Na poljoprivrednom tlu osnovne namjene /
oznake P2 i P3/ i na obradivom tlu utvrđenom prema
Međusobna udaljenost spremišta na susjednim
česticama može biti najmanje ½ visine više građevine.
Članak 58.
U članku 134., stavak 2. mijenja se i glasi:
Građevna čestica za obavljanje djelatnosti iz
prethodnog stavka treba biti površine najmanje
2500,0 m2 i imati direktan izlaz na javnu prometnu
površinu.
U članku 134., stavak 3. mijenja se i glasi:
Ukupna izgrađenost građevne čestice može
maksimalno iznositi 60% površine čestice.
Članak 59.
U članku 136., stavak 2. mijenja se i glasi:
Građevna čestica „ugljenice“ treba biti površine
najmanje 1000,0 m2 i imati direktan izlaz na javnu
prometnu površinu.
U članku 136., stavak 3. mijenja se i glasi:
Ukupna izgrađenost građevne čestice za izgradnju „ugljenica“ može maksimalno iznositi 40% površine čestice.
U članku 136., stavak 5. se briše, a dosadašnji
stavak 6. postaje stavak 5.
Članak 60.
Iza članka 136. dodaju se dva nova članka
136a. i 136b., koji glase:
„Članak 136a.
Na poljoprivrednom tlu /oznake P2 i P3/ se mogu organizirati pogoni i postrojenja za proizvodnju
energije iz biomase i/ili bioplina.
Stranica 154 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Građevna čestica koja se u takvom slučaju
formira treba biti površine najmanje 2.000,0 m2 i
imati direktan izlaz na javnu prometnu površinu.
Izuzetno od stavka 2. ovog članka, pogoni i
postrojenja za proizvodnju energije mogu se locirati i
u sklopu čestice na kojoj su smještene građevine koje
čine osnovu za dobivanje energenta (peradarnici,
postrojenja za dozrijevanje stajskog gnoja i drugo).
Udaljenost građevina u funkciji proizvodnje
energije kao što su kotlovnice, pogon za mljevenje
biomase i drugi bučni ili potencijalno opasni pogoni,
trebaju od najbliže stambene građevine biti udaljeni
najmanje 50,0 m.
Ostali uvjeti za gradnju utvrđuju se jednako kao
i za ostale gospodarske – industrijske građevine, sukladno članku 96.
Kod kompleksa solarnih kolektora i vjetrenjača primjenjuju se isti uvjeti kao i kod pogona i postrojenja za proizvodnju energije iz biomase i/ili bioplina, osim što gradnja nije uvjetovana površinom čestice.
Članak 136b.
Za potrebe obavljanja gospodarskih djelatnost eksploatacije pitke i/ili mineralne vode i geotermalne vode u energetske svrhe /oznaka E2/,
moguće je formirati građevinsko područje uz bušotinu
Novi Glog 1 (NGl-1), a koje će se sastojati od jedne ili
više zemljišnih čestica.
Gradnja uređaja i građevina za potrebe obavljanja djelatnosti vezanih uz eksploataciju vode i/ili
proizvodnju energije potrebno je provoditi sukladno
posebnim propisima i uz uvjet provedbe mjera zaštite
od potencijalnih opasnosti za stanovništvo i okoliš.“
Članak 61.
−
−
−
−
−
−
Iza naslova poglavlja 4.2.1., dodaje se oznaka
članka 148a.
U članku 148a., stavak 2. mijenja se i glasi:
Namjene, lokacija, te površina izdvojenih područja za obavljanje društvenih djelatnosti za područje
Općine, prikazane su na kartografskom prikazu br. 1.
“Korištenje i namjena površina ” u mjerilu 1 : 25.000,
a odnose se na:
−
izdvojeno područje sporta i rekreacije uz Lovački dom uz šumu Kosturača /oznaka R6 i
LO/,
−
izdvojeno područje sporta i rekreacije uz ribnjak i uzgajalište divljači u Rašćanima /oznaka
R9 i LO/,
−
izdvojena rekreacijska područja u funkciji rekreacijskog ribolova /oznaka R9/, na slijedećim
lokacijama:
−
Cepidlak – lokacija Kadinovac,
Hrsovo – sjeveroistočno od naselja uz put
prema Markovcu Križevačkom,
Kenđelovec – uz put prema Hrsovu,
Novi Glog – istočno od potoka Žavnica,
Trema – lokacija Medačevo selo,
Sveti Petar Čvrstec – lokacija Čerdar,
Markovac Križevački.
Članak 63.
U članku 150, stavak 1. mijenja se i glasi:
Izdvojena područja za obavljanje društvenih
djelatnosti rekreacije u funkciji rekreacijskog ribolova i uzgajališta divljači, određuju se građevinskim
područjima za građevine u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti - rekreacije, a osobito za sportski ribolov i druge kompatibilne aktivnosti, a prateća djelatnost može biti pružanje ugostiteljskih usluga.
U članku 150, stavak 2. mijenja se i glasi:
Unutar zone se mogu graditi servisne građevine – spremišta, sanitarije i slični sadržaji, te kao prateći ugostiteljski, turistički i/ili stambeni sadržaji, uz
poštivanje mjera zaštite okoliša.
U članku 150, stavak 3. mijenja se i glasi:
Ukupna izgrađenost izdvojenog područja može
biti najviše 40% površine.
U članku 150, stavak 4. mijenja se i glasi:
Građevine mogu biti prizemne s podrumom i
potkrovljem, visine vijenca do 7,00 m, osim u zonama
u Markovcu Križevačkom i Cepidlaku gdje se mogu
predvidjeti kao katnice, visine vijenca do 10,0 m.
U članku 146., stavak 5. se briše.
Članak 62.
7. ožujka 2011.
U članku 150, dosadašnji stavak 6. se briše.
U članku 150., dosadašnji stavak 7. postaje
stavak 6., te se mijenja i glasi:
Unutar rekreacijskog područja dodatno se mogu:
−
uređivati šetnice i pozicije za ribiče od prirodnih
materijala – drva, zemlje i sl.
−
mogu se graditi privezišta za čamce, pješačke
mostove, odmorišta i klupe, isključivo od drveta,
−
mogu se uređivati sportska i dječja igrališta.
−
sve zahvate niskogradnje (pristupe i parkirališta) treba izvesti u materijalima i na način primjeren okolišu.
U članku 150, dosadašnji stavak 8. se briše.
U članku 150., dosadašnji stavak 9. postaje
stavak 7., a stavak 10. postaje stavak 8.
Članak 64.
U članku 154, stavak 2., alineja 3. mijenja se i
glasi:
7. ožujka 2011.
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
planiranog plinskog čvora Žabno na magistralnom plinovodu Bjelovar – Križevci.
U članku 154, stavak 2., alineja 5. mijenja se i
glasi:
−
planiranih baznih postaja telekomunikacija u
pokretnoj mreži na području naselja Markovac
Križevački.
Članak 65.
U članku 155., stavak 1. mijenja se i glasi:
Ovim planom predviđa se rezerviranje površina
za izgradnju građevina infrastrukturnih, odnosno komunalnih sustava koje zauzimaju velike površine
zemljišta, a u kartografskom prikazu su definirane
kao:
−
izdvojena građevinska područja za uređenje
komunalnih servisa,
−
za uređenje privremenog odlagališta „Trema
Gmanje“,
−
za uređenje planirane sanitarne deponije komunalnog otpada, Prema Zakonu o otpadu,
−
za uređenje reciklažnog dvorišta na lokaciji
„Trema Gmanje“,
−
profil i zaplavni prostor moguće planirane građevine akumulacije Novi Glog na vodotoku
Žavnica.
Broj 1 - Stranica 155
„Članak 176a.
Za sve građevine poželjna je primjena energije
dobivene iz obnovljivih izvora (energija vjetra, sunca,
sustavi korištenja temperature zemlje, vode, biomase, bioplina i drugo), a koju je moguće predvidjeti
kao:
−
individualnu - proizvedenu na vlastitoj čestici,
prvenstveno za vlastite potrebe i s mogućnošću „vraćanja“ viška električne energije (ili toplinske) u odgovarajuću javnu mrežu,
−
zajedničku za više korisnika, kao alternativni
sustav u odnosu na konvencionalne načine
opskrbe.
Postrojenja koja pri proizvodnje energije proizvode buku ili neugodne mirise potrebno je najmanje
50,0 m udaljiti od najbližeg susjednog stambenog
prostora, dječjeg vrtića ili ustanove za stacionarni
smještaj starijih i nemoćnih osoba, a kod drugih vrsta
opasnih zračenja, udaljenost je potrebno predvidjeti
ovisno o posebnim propisima.“
Članak 70.
U članku 177., stavak 1. mijenja se i glasi:
Izuzetno je moguće jedno kamionsko parkiralište locirati i izvan građevinskog područja naselja, a
unutar izdvojene proizvodno-poslovne zone u Tremi /
oznaka I1/, uz državnu prometnicu D 22.
Sustav prijenosa i distribucije zemnog plina na
području Općine bazira se na postojećim i planiranim
građevinama regionalne i lokalne razine:
−
postojećem magistralnom plinovodu Bjelovar –
Križevci DN 150,
−
postojećem spojnom plinovodu od navedenog
magistralnog plinovoda Bjelovar – Križevci prema mjerno redukcijskoj stanici Žabno,
−
postojećoj MRS (mjerno redukcijskoj stanici)
Žabno lociranoj u središtu naselja Sveti Ivan
Žabno,
−
postojećoj MRS (mjerno redukcijskoj stanici)
Ladinec, lociranoj u južnom dijelu naselja Ladinec,
−
postojećoj MČS (među čistačkoj stanici) Markovac Križevački,
−
rekonstrukcija dijela magistralnog plinovoda
Bjelovar – Sveti Ivan Žabno DN 300/50, u koridoru postojećeg,
−
rekonstrukcija dijela magistralnog plinovoda
Sveti Ivan Žabno – Vrbovec DN 300/50, u koridoru postojećeg,
−
planiranom PČ (plinskom čvoru) Žabno i
−
planiranim lokalnim plinovodima za opskrbu
naselja sjevernog dijela općinskog područja.
Članak 68.
Članak 71.
Članak 66.
U članku 157., stavak 3. mijenja se i glasi:
Zaštitni pojas autocesta, sukladno posebnom
propisu iznosi 40,0 m, brzih cesta 35,0 m, ostalih državnih cesta 25,0 m, županijskih cesta 15,0 m, a lokalnih cesta 10,0 m, mjereno obostrano od vanjskog
ruba zemljišnog pojasa ceste.
Članak 67.
U članku 160., u stavku 1. ispravlja se prva
riječ tako da glasi „Centralno“:
U članku 160., stavak 3. mijenja se i glasi:
U članku 161., stavak 3., alineja 1. mijenja se i
glasi:
−
proizvodno-poslovne zone u Tremi /oznaka I1/.
Članak 69.
Iza članka 176. dodaje se novi članak 176a.,
koji glasi:
U članku 183., stavak 1. mijenja se i glasi:
Na području Općine predviđa se izvesti niz manjih sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda
za pojedinačna naselja i dijelove naselja, a već su
započeli pripremni radovi na izvedbi uređaja za pročišćavane otpadnih voda za naselja Predavec Križevački i Sveti Ivan Žabno.
U članku 183., stavci 5. i 6. se brišu.
Stranica 156 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 72.
U članku 194., stavak 1. mijenja se i glasi:
U cilju očuvanja ugroženih ekosustava, zabranjuju se bilo kakvi građevinski zahvati, uključujući
postavu ograda s fiksnim temeljima i izgradnju prometne i komunalne infrastrukture:
−
na području plavnih livada vodotoka Balatin,
Čvrstec, Tremovački potok i Žavnica, označeno na kartografskom prikazu br. 3 „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora“, ukoliko nisu
u skladu s mjerama zaštite nadležnog upravnog odjela za zaštitu okoliša Županije,
−
na području inundacijskih pojasa vodotoka u
Općini, a ukoliko inundacijski pojas nije određen, unutar pojasa 6,0 m od nožice nasipa reguliranog kanala ili 15,0 m od osi nereguliranog
potoka,
−
samo izuzetno, u naseljima udaljenost postojećih građevina, koje se adaptiraju ili rekonstruiraju od potoka može biti i manja, sukladno posebnim uvjetima „Hrvatskih voda“.
Članak 73.
Iza članka 195. dodaje se novi članak 195a.,
koji glasi:
„Članak 195a.
Od postojećih kategorija zaštite koje predviđa
Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 70/05 i
139/08) dio područja Općine Sveti Ivan Žabno sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže („Narodne
novine“ broj 109/07) nalazi se unutar područja Nacionalne ekološke mreže, odnosno unutar područja Ekološke mreže Republike Hrvatske kao međunarodno
važno područje za ptice.
U slučaju zahvata koji bi mogao bitno utjecati
na navedeno ekološki značajno područje, sukladno
članku 36. Zakona o zaštiti prirode, za dio zahvata
koji sam ili s drugim zahvatom može imati značajan
utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, potrebno je provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata na prirodu, prema Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku
mrežu („Narodne novine“ broj 118/09).“
Članak 74.
U članku 196., stavak 1. mijenja se i glasi:
Arheološko područje nacionalnog značaja sa
statusom zaštićenog kulturnog dobra je neolitičko
naselje Brezovljani, označeno na kartografskom
prikazu br. 3 „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora“ granicom i površinom područja i brojčanom
oznakom 5.0.1.
Članak 75.
U članku 199., stavak 1. mijenja se i glasi:
7. ožujka 2011.
Kulturna dobra upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara, s prijedlogom 2. stupnja zaštite, na području Općine su:
−
u kategoriji crkvi i kapela:
−
župna crkva Pohođenja Marijina u naselju
Cirkvena,
−
župna crkva sv. Petra u naselju Sveti Petar
Čvrstec
−
kapela sv. Julijane, u zaselku Pintići u naselju Trema
−
u kategoriji stambenih građevina:
−
kurija župnog dvora u naselju Cirkvena.
U članku 199., stavak 2. mijenja se i glasi:
Kulturna dobra zaštićena rješenjem o preventivnoj zaštiti, sva s prijedlogom 2. stupnja zaštite, na
području općine su:
−
u kategoriji crkvi i kapela:
−
župna crkva sv.Ivana Krstitelja u naselju
Sveti Ivan Žabno i
−
u kategoriji stambenih građevina:
−
tradicijska kuća, u naselju Cirkvena, Duga
ulica 19
−
u kategoriji etnoloških građevina
−
okućnica na k.br. Grubiševo18 u naselju
Trema.
U članku 199., stavak 3. mijenja se i glasi:
Kulturna dobra za koje je u postupku upisivanje u Registar nepokretnih kulturnih dobara,
sva s prijedlogom 2. stupnja zaštite, na području općine su:
−
u kategoriji kapela, poklonaca i raspela:
−
poklonac Blažene Djevice Marije, u naselju
Cirkvena,
−
raspelo, pred crkvom u naselju Sveti Petar
Čvrstec i
−
kip sv. Ivana Nepomuka u naselju Sveti
Ivan Žabno,
−
u kategoriji stambenih građevina:
−
kurija župnog dvora u naselju Sveti Ivan
Žabno i
−
tradicijska kuća na k.br. Trg Lukaša 15, u
naselju Sveti Ivan Žabno,
−
u kategoriji građevina javne namjene:
−
zgrada stare škole u naselju Sveti Ivan
Žabno,
−
u kategoriji etnoloških građevina:
−
drveni kuružnjak, na k.br. Keđelovac 110,
te
−
u kategoriji komunalnih građevina i građevina
niskogradnje
−
most na cesti Žabno-Bjelovar, u naselju
Markovac Križevački.
Članak 76.
U članku 200., stavak 1. mijenja se i glasi:
Evidentirane građevine kulturno povijesne
vrijednosti, sve s prijedlogom 3. stupnja zaštite, na
području općine su:
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
u kategoriji crkvi i kapela:
−
kapela sv. Duha u naselju Brdo Cirkvensko,
−
kapela Majke Božje Fatimske, u naselju
Brezovljani,
−
kapela sv. Jurja, u naselju Cepidlak,
−
kapela Blažene Djevice Marije u naselju
Cirkvena,
−
kapela sv. Jurja u naselju Hrsovo,
−
kapela sv. Florijana, u naselju Kenđelovac,
−
kapela sv. Ilije u naselju Ladinec,
−
kapela sv. Antuna Padovanskog u naselju
Novi Glog,
−
kapela sv. Roka u naselju Rašćani,
−
kapela sv. Vida u naselju Sveti Ivan Žabno,
−
kapela sv. Jovana u naselju Sveti Ivan Žabno,
−
u kategoriji kapela, poklonaca i raspela:
−
poklonac na raskrižju u naselju Cirkvena,
−
raspelo pred crkvom u naselju Sveti Ivan
Žabno,
−
kapelica poklonac sv.Roka, u naselju Sveti
Ivan Žabno,
−
u kategoriji stambenih građevina:
−
zgrada s apotekom Marn, u naselju Sveti
Ivan Žabno,
−
stambena kuća Pejašinović, u naselju Sveti
Ivan Žabno,
−
u kategoriji građevina javne namjene:
−
zgrada željezničke postaje, u naselju Sveti
Ivan Žabno,
−
u kategoriji gospodarskih i industrijskih građevina:
−
mlin Moster, u naselju Sveti Ivan Žabno,
−
u kategoriji etnoloških građevina:
−
drveni hambar u Tremi,
−
tradicijska klijet u Tremi,
−
u kategoriji komunalnih građevina i građevina
niskogradnje:
−
javni bunar, u naselju Sveti Ivan Žabno.
Članak 77.
Članak 204. mijenja se i glasi:
Radi očuvanja vrijednosti povijesne jezgre naselja Sveti Ivan Žabno preporuča se izraditi Urbanistički plan uređenja središta naselja Sveti Ivan Žabno, baziran na konzervatorskoj studiji sa smjernicama za zaštitu arheoloških, graditeljskih i pejsažnih
vrijednosti naselja.
Članak 78.
Članak 205. mijenja se i glasi:
Radi očuvanja vrijednosti povijesne jezgre i
kontaktnog prostora povijesne jezgre naselja Cirkvena preporuča se izraditi Urbanistički plan uređenja
središta naselja Cirkvena, baziran na konzervatorskoj studiji sa smjernicama za zaštitu arheoloških,
graditeljskih i pejsažnih vrijednosti naselja.
Broj 1 - Stranica 157
Članak 79.
U članku 206., stavak 1., alineja 1. mijenja se i
glasi:
−
nije dozvoljeno graditi unutar područja koje
je na kartografskom prikazu br. 3 „Uvjeti
korištenja, uređenja i zaštite prostora“ označen kao područje ekspozicije registriranog spomenika kulture – kapele sv. Julijane.
Članak 80.
U članku 207., stavak 1., alineja 2. mijenja se i
glasi:
−
nije dozvoljeno graditi unutar područja koje je
na kartografskom prikazu br. 3 „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora“ označen kao
područje ekspozicije registriranog spomenika
kulture – župne crkve Svetog Petra.
U članku 207., stavak 1., alineje 4. i 5. se brišu.
Članak 81.
U članku 208., stavak 1., alineje 2. i 3. se brišu.
Članak 82.
U članku 209., stavak 1. mijenja se i glasi:
SMJERNICE ZA OBLIKOVANJE GRAĐEVINA SUKLADNO TRADICIJSKIM OBILJEŽJIMA, a
koje se preporuča primjenjivati za zahvate rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje, te izuzetno nadogradnje postojećih građevina za koje nije utvrđen povijesni značaj i interpolacije novih građevina na područjima povijesnih jezgri i kontaktnim prostorima povijesnih jezgri naselja i drugdje, ukoliko je to ovim odredbama određeno:
−
visina vijenca građevina u tradicijskom oblikovanju nije veća od 5,0 m,
−
tlocrt stambenih i poslovnih građevina u tradicijskom oblikovanju je izdužen, pravokutni,
izuzetno i „L“, a nikako kvadratičan,
−
tlocrt pomoćnih građevina i pratećih građevina
poljoprivrednog gospodarstva u tradicijskom
oblikovanju je pravokutan,
−
upotrebu betona u konstrukciji treba svesti na
minimum,
−
kod oblikovanja stambenih građevina poželjno
je primjenjivati tradicijske arhitektonske elemente kao što je drveni trijem na dužem pročelju građevine,
−
konzolni balkoni se u tradicijskom oblikovanju
mogu izvesti isključivo od drveta i s drvenom
ogradom,
−
arhitektonske forme koje nisu tradicijske za
stambenu i gospodarsku arhitekturu su kule,
Stranica 158 - Broj 1
−
−
−
−
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
tornjevi, građevine poligonalnog, kružnog i eliptičnog tlocrta, kružni i polukružni otvori , te lučni, šiljati i poligonalni nadvoji,
tradicijski oblikovana fasada je glatko obrađena
i bojana, izrazito grubo žbukana ili u kombinaciji navedenog, a dodatno se može kombinirati
s drvetom i/ili crvenom fasadnom opekom,
tradicijske boje pročelja su bijela, oker žuta,
zagasito ciglasta, blijedo ružičasta, zelena i
smeđa,
tradicijski se otvori u potkrovlju oblikuju kao
prozori na zabatnom zidu, a na stambenim građevinama i smještajnim turističkim građevinama mogu se dodatno oblikovati i kao balkonski
prozori na zabatnom zidu i krovni prozori u razini krova,
tradicijski nagib krovnih ploha se kreće od 33°
do 45°, a kod poljoprivrednih - gospodarskih
građevina može biti i manji,
krovne kućice, krovne terase, mansardni i lučni
lomovi krovišta nisu tradicijski oblikovni elementi gradnje,
tradicijski pokrov građevina je glineni crijep,
drvene ploče i slama, a kod pratećih građevina
u funkciji poljoprivrednog gospodarstva i pomoćnih građevina uobičajeni su i lagane ploče od
umjetnih materijala ili lima, u crvenoj, smeđoj ili
zelenoj boji.
Članak 83.
U članku 211., iza stavka 2., dodaje se novi
stavak 3., koji glasi:
Na području „Trema-Gmanje“ predviđeno je
uređenje reciklažnog dvorišta za razne vrste otpada,
uključujući i građevinski otpad.
U članku 211., dosadašnji stavak 3. postaje
stavak 4., te se mijenja i glasi:
Izgradnja i korištenje građevina za odlaganje i/
ili obradu otpada provodi se temeljem posebnih propisa koji definiraju mjere zaštite od mogućih štetnih
utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.
Članak 84.
Članak 215. mijenja se i glasi:
Postojeću jamu – grobnicu, koja se koristila za
zbrinjavanje otpada životinjskog podrijetla – tradicijskim načinom, potrebno je staviti van upotrebe, a
zemljište sanirati prema posebnim propisima.
Članak 85.
Članak 224. mijenja se i glasi:
−
Na području Općine Sveti Iva Žabno nalaze se:
državne šume u sastavu g.j. Jazmak – Košturač – Buk – Drobna Uprave šuma Podružnice
Koprivnica i g.j. Bolčanski – Žabljački lug Uprave šuma Podružnice Bjelovar,
−
7. ožujka 2011.
privatne šume.
Sve šumske površine gospodarske su namjene
i mogu se koristiti u skladu s šumskim gospodarskim
osnovama i posebnim propisima, uz uvjet da se time
na području Općine ne smanji ukupna površina pod
šumama, odnosno da se šumske zajednice neprestano obnavljaju.
Gradnja unutar šume moguća je ukoliko je predviđena u šumskoj gospodarskoj osnovi.
Za svaku gradnju koja se predviđa u pojasu do
50 m od ruba šume, potrebno je u postupku izdavanja uvjeta za gradnju utvrditi posebne uvjete u odnosu na uređenje i održavanje šume i to ukoliko se radi
o državnoj šumi, od „Hrvatskih šuma“, a za šume drugih šumoposjednika od nadležne Šumarske savjetodavne službe.
Članak 86.
Članak 232. mijenja se i glasi:
Na području Općine sveti Ivan Žabno, u svrhu
interpolacije čestica i gradnje građevina na izgrađenim dijelovima naselja i područjima za razvoj, nije
obavezna izrada planova uređenja užih područja.
Izrada planova uređenja užih područja obavezna je u samo u slučaju da to izričito određuje Zakon.
Članak 87.
Članak 233. mijenja se i glasi:
Ukoliko se ukaže potreba, posebnom odlukom
o izradi prostornog plana, koju sukladno Zakonu o
prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br.
76/07 i 38/09) usvaja predstavničko tijelo, moguće je
utvrditi potrebu, sadržaj i obuhvat, te pokrenuti izradu
pojedinog prostornog plana užeg područja.
Potencijalno moguće vrste planova uređenja
užih područja za pojedine prostore su:
−
urbanistički plan uređenja središta naselja Sveti Ivan Žabno, za koji je prethodno potrebno
izraditi konzervatorsku podlogu sa smjernicama za zaštitu arheoloških, graditeljskih i pejsažnih vrijednosti naselja ,
−
urbanistički plan uređenja središta naselja Cirkvena, za koji je prethodno potrebno izraditi
konzervatorsku podlogu sa smjernicama za
zaštitu arheoloških, graditeljskih i pejsažnih
vrijednosti naselja,
−
urbanistički planovi uređenja za prostore gospodarskih zona poslovnih i proizvodnih djelatnosti kada se formiraju kao grupe građevnih
čestica na područjima za razvoj stambenih zona naselja,
−
detaljni planovi uređenja u obliku pogodnom za
provedbu postupka komasacije područja za:
− stambenu zonu, zapadno od ulice A. G.
Matoša,
− industrijsku zonu u Svetom Ivanu Žabno,
− poljoprivredno-gospodarsku zonu i prateće
zone za trgovačke i uslužne djelatnosti u
Tremi.
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 88.
Članak 234. mijenja se i glasi:
Područje obuhvata pojedinog prostornog plana
uređenja užeg područja utvrđuje se odlukom o izradi
prostornog plana na način da čini funkcionalnu cjelinu.
Članak 89.
Članak 235. mijenja se i glasi:
Obveza provedbe postupaka procjene utjecaja
zahvata na okoliš provodi se temeljem Uredbe o utjecaju zahvata na okoliš (Narodne novine br. 64/08 67/09).
Obveza provedbe postupaka ocjena utjecaja
zahvata na prirodu provodi se temeljem Pravilnika o
ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (Narodne novine br. 89/07).
Članak 90.
U članku 237., iza stavka 1., dodaje se novi
stavak 2., koji glasi:
U funkciji provedbe mjere 301 – IPARD
(Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 10/08)
cjeloviti ruralni krajolik Općine, određen člankom 18.
ovih odredbi, uključujući i raštrkane dijelove naselja i
sav poljoprivredi namijenjen prostor ostalog općinskog područja, smatra se poljoprivrednom zonom u
smislu članka 8. stavka 2., Pravilnika o provedbi mjere 301. „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“
unutar IPARD programa.
Članak 91.
Članak 238. mijenja se i glasi:
U postizanju bolje prostorne organizacije unutar Općine, predlaže se promjena granica naselja:
−
Škrinjari i Sveti Ivan Žabno, povećanjem naselja
Škrinjari do cestovnog prijelaza državne ceste
Vrbovec – Bjelovar preko željezničke pruge, radi
smanjenja utjecaja prostorne barijere – željezničke pruge i komunalnog objedinjavanja izgrađenih
područja,
−
Novi Glog i Cirkvena, povećanjem naselja Novi
Glog, radi komunalnog objedinjavanja građevinskih područja naselja,
−
Hrsovo i Kenđelovec, povećanjem naselja Hrsovo, radi komunalnog objedinjavanja građevinskih
područja naselja,
−
Ladinec i Kenđelovec, povećanjem naselja Ladinec, radi komunalnog objedinjavanja građevinskih
područja naselja.
Članak 92.
U članku 240., stavku 1., alineji 1., točki 4.
tekst „75 m2“ zamjenjuje se tekstom „150 m2“.
Broj 1 - Stranica 159
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 93.
Elaborat izvornika Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno (u daljnjem tekstu: Izvornik) ovjerava predsjednik Općinskog vijeća.
Izvornik je izrađen u 5 primjeraka.
Primjerci Izvornika dostavit će se u pisanom
obliku i na magnetnom mediju:
−
Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva (1),
−
Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj
(1),
−
Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (1),
−
Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša (1).
Jedan primjerak Izvornika ostaje u arhivi Općine Sveti Ivan Žabno.
Uvid u elaborat Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno može se
izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti
Ivan Žabno.
Članak 94.
Za tumačenje ove Odluke nadležno je Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno.
Članak 95.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
KLASA: 350-02/11-01/01
URBROJ: 2137/19-02/1-11-1
Sveti Ivan Žabno, 25. veljače 2011.
PREDSJEDNIK:
Mirko Habijanec, v.r.
Stranica 160 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
SADRŽAJ
župana Koprivničko-križevačke županije
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2010. godine
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
1.
Odluka o dodjeli Nagrade Koprivničko- 1
križevačke županije za životno djelo
2.
Odluka o dodjeli Nagrade Koprivničko- 1
križevačke županije za doprinos ugledu i
promociji Koprivničko-križevačke županije
3.
Odluka o dodjeli Nagrade Koprivničko- 2
križevačke županije za doprinos ugledu i
promociji Koprivničko-križevačke županije
4.
Odluka o dodjeli Nagrade Koprivničko- 2
križevačke županije za iznimno postignu
će u protekloj godini
5.
Odluka o dodjeli Nagrade Koprivničko- 3
križevačke županije za iznimno postignu
će u protekloj godini
6.
Odluka o dodjeli Zahvalnice Koprivničko- 3
križevačke županije
7.
Odluka o dodjeli Zahvalnice Koprivničko- 3
križevačke županije
Odluka o dodjeli Zahvalnice Koprivničko- 4
križevačke županije
Odluka o dodjeli Zahvalnice Koprivničko 4
križevačke županije
4
Odluka o dodjeli Zahvalnice Koprivničko
križevačke županije
8.
9.
10.
19.
Zaključak o utvrđivanju trgovačkih društa- 19
va od posebnog interesa za Koprivničkokriževačku županiju
20.
Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja 19
socijalnih usluga Koprivničko-križevačke
županije za razdoblje 2011.-2014.
21.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju 19
okoliša Koprivničko-križevačke županije
2006.-2010.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 20
osnovnih i srednjih škola Koprivničkokriževačke županije za 2010. godinu
22.
23.
Zaključak o prihvaćanju Informacije o ele- 20
mentarnim nepogodama tijekom 2010.
godine na području Koprivničko – križevačke županije
24.
Zaključak o usvajanju Informacije o reali- 20
zaciji Projekata „Lokalni projekti razvoja
malog gospodarstva za 2009. godinu“
„Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje za 2009. godinu“sa provedbom u
2010. godini
25.
Zaključak o usvajanju Informacije o reali- 21
zaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije 2010. godine
26.
Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju i 21
pridlog zaštite kulturne baštine Koprivničko-križevačke županije u 2010. godini
27.
Zaključak o usvajanju Popisa memorijal- 21
nih obilježja Domovinskog rata
28.
Zaključak o davanju suglasnosti na Odlu- 22
ku Školskog odbora OŠ Koprivnički Bregi
o prihvaćanju darovanog zemljišta čk. br.
999/2 k.o. Koprivnički Bregi
11.
Odluka o osnivanju Županijskog vijeća za 5
prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko
-križevačke županije
12.
Odluka o zaštiti izvorišta „Ivanščak“ u
Koprivnici
13.
Odluka o zaštiti izvorišta ”Lipovec ” u Ko- 11
privnici
14.
Odluka o pokretanju postupka osnivanja 17
Zavoda za znanstveni i umjetnički rad
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
u Koprivnici
29.
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju 17
predsjednice i članica Službeničkog suda
u Koprivničko-križevačkoj županiji
Zaključak o davanju suglasnosti na Odlu- 22
ku Školskog odbora OŠ Fran Koncelak
Drnje o prodaji školske zgrade i zemljišta
u Gabajevoj Gredi
30.
Rješenje o imenovanju Tima stručnjaka 18
za izradu Procjene ugroženosti od požara
i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od
požara
za područje Koprivničkokriževačke županije
Zaključak o davanju suglasnosti na Zak- 22
ljučak Školskog odbora OŠ Gola o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja i
prijenosu prava vlasništva
31.
Zaključak o prihvaćanju Informacije o 23
razvrstavanju bolničkih ustanova u
kategorije sukladno Pravilniku o uvjetima
za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih
ustanova u kategorije
15.
16.
6
17.
Zaključak o prihvaćanju Pregleda pokaza 18
telja stanja sigurnosti u 2010. godini na
području Policijske uprave koprivničkokriževačke
18.
Zaključak o usvajanju
Izvješća o radu 18
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
AKTI ŽUPANA
Broj 1 - Stranica 161
OPĆINA GOLA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Plan prijma u službu upravna tijela Kopriv- 23
ničko-križevačke županije u 2011. godini
2.
Rješenje o izmjenama Rješenja o imeno- 24
vanju Županijskog partnerskog vijeća za
izradu Županijske razvojne strategije Koprivničko- križevačke županije
3.
Zaključak o davanju suglasnosti na Prijed- 24
log Izmjena i dopuna Statuta Zavoda za
javno zdravstvo Koprivničko-križevačke
županije
OPĆINA DRNJE
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni 25
odjel Općine Drnje za 2011. godinu
OPĆINA ĐELEKOVEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni 38
odjel Općine Gola za 2011. godinu
OPĆINA GORNJA RIJEKA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Gor- 39
nja Rijeka za 2011. godinu
2.
Odluka o nerazvrstanim cestama na pod- 53
ručju Općine Gornja Rijeka
3.
Plan gospodarenja otpadom na području 58
Općine Gornja Rijeka za razdoblje od
2011. do 2019. godine
4.
Program o izmjeni Programa javnih potre- 75
ba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Gornja Rijeka u 2011. godini
5.
Program o izmjeni i dopunama Programa 75
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Gornja
Rijeka u 2011. godini
1.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 26
Općine Đelekovec za 2010. godinu
2.
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 36
Općine Đelekovec za 2010. godinu
3.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 36
Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju na području Općine Đelekovec u
2010. godini
1.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 36
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Đelekovec u 2010.
godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu op- 76
ćinskog načelnika Općine Kalinovac za
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2010. godine
2.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 37
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec u 2010. godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 76
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2010. godini
3.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 37
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Đelekovec u
2010. godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 76
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u
2010. godini
4.
Zaključak o usvajanju Izvješća o korište- 77
nju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Kalinovac za 2010. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2010. godine
4.
5.
6.
7.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 37
Programa javnih potreba u športu na području Općine Đelekovec u 2010. godini
8.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 38
Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Đelekovec u 2010. godini
9.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 38
Programa javnih potreba u protupožarnoj i
civilnoj zaštiti na području Općine Đelekovec u 2010. godini
OPĆINA KALINOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA KALNIK
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Odluka o upravljanju grobljima na područ- 77
ju Općine Kalnik
Stranica 162 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
2.
Odluka o nerazvrstanim cestama na pod- 81
ručju Općine Kalnik
3.
Plan gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2011. do 2019. godine 85
7. ožujka 2011.
OPĆINA LEGRAD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
Program gradnje objekata i uređaja ko- 107
munalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2011. godini
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA MOLVE
1.
Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civil- 102
ne zaštite Općine Kloštar Podravski
2.
Rješenje o imenovanju predsjednika i čla- 103
nova Socijalnog vijeća Općine Kloštar
Podravski
3.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 103
Programa javnih potreba u športu na području Općine Kloštar Podravski u 2010.
godini
4.
5.
6.
7.
1.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 104
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Kloštar Podravski u
2010. godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 104
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Kloštar Podravski
u 2010. godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 104
Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se
financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2010.
godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 105
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2010. godini
9.
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 105
Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa na području Općine Kloštar
Podravski u 2010. godini
Plan gradnje komunalnih vodnih građevi- 106
na na području Općine Kloštar Podravski
u 2011. godini
1.
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni 106
odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2011.
godini
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni 109
odjel Općine Molve u 2011. godini
OPĆINA KOVIGRAD PODRAVSKI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
2.
3.
Odluka o uvjetima, načinu i postupcima 109
gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Općine Novigrad Podravski
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i nam- 115
ještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski
Odluka o osnivanju i ustroju Postrojbi ci- 118
vilne zaštite Općine Novigrad Podravski
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni 119
odjel Općine Novigrad Podravski za 2011.
godinu
OPĆINA PETERANEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
2.
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
Odluka o raspisivanju izbora za članove 109
vijeća mjesnih odbora na području Općine
Molve
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 103
Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2010.
godini
8.
10.
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civil- 119
ne zaštite Općine Peteranec
Izmjene i dopune programa raspolaganja 120
poljoprivredni, zemljištem u vlasništvu
države u Općini Peteranec
7. ožujka 2011.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Odluka o osnivanju i ustroju postrojbe civilne 128
zaštite na području Općine Podravske Sesvete
2.
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke 129
o donošenju Prostornog plana uređenja Općine
Podravske Sesvete
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni od- 140
jel Općine Podravske Sesvete za 2011. godinu
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o donoše- 140
nju Prostornog plana uređenja Općine Sveti
Ivan Žabno
Broj 1 - Stranica 163
Stranica 164 - Broj 1
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. ožujka 2011.
«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» je službeno glasilo Koprivničko-križevačke županije i općina: Drnje, Đelekovec,Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete,
Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje.
Izdaje i tiska: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
Glavni i odgovorni urednik: pročelnica Stručne službe - Tajnica, Marina Horvat Pavlic dipl. iur.
Telefon: (048) 658-250, telefaks (048) 622-584.
Uredništvo: Helena Matica Bukovčan, dipl. iur. i Verica Ujlaki dipl. inf.
Pretplata za 2010. godinu iznosi 360,00 kuna. Uplata se vrši na žiro-račun broj: 2386002-1800006000; poziv na
broj: 21 7390– vaš OIB (pravne osobe), 22 7390– vaš OIB.
Oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
List izlazi prema potrebi, te se objavljuje na web stranici Koprivničko-križevačke županije: www.kckzz.hr.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
3 566 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content