Βιογραφικά Υποψηφίων Βουλευτών – ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
1. Ηλίας Κικίλιας
Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Διετέλεσε Διοικητής
του ΟΑΕΔ. Κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος στα οικονοµικά. Συνεργάτης επί µακρόν
Πανεπιστηµίων της Ελλάδας και το Εξωτερικού.
Έχει συµµετάσχει σε επιτροπές υψηλού επιπέδου µεταξύ των οποίων στην Επιτροπή
Απασχόλησης και την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Έχει πλούσιο ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο σε θέµατα πολιτικών αγοράς
εργασίας, απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας.
2. Γεώργιος Πεταλωτής
Δικηγόρος. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και Πρόεδρος του
Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ροδόπης.
Εκλέχτηκε Βουλευτής το 2007 και το 2009. Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ,
Υφυπουργός Εσωτερικών, Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Συνεργάστηκε επί σειρά ετών µε το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες και την Ύπατη
Αρµοστεία του ΟΗΕ.
3. Μαριάνα Γεµενετζή Πάγκαλου
Επιχειρηµατίας, Σύµβουλος Επικοινωνίας.
Απόφοιτος του Αµερικανικού Κολεγίου Ανατόλια Θεσσαλονίκης.
Πρώην Πρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Υπήρξε υποψήφια Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
4. Γεώργιος Λεχουρίτης
Πρόεδρος του ΙΝΚΑ – Γενικής Οµοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος.
Μέλος του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτών (ΕΣΚΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΦΕΤ (Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων).
Ασχολείται εθελοντικά µε το καταναλωτικό κίνηµα συµµετέχοντας σε ηµερίδες, εκδηλώσεις
φορέων Μ.Κ.Ο., Υπουργείων, Σχολείων, Πανεπιστηµίων, ΓΣΕΕ, καταναλωτικών
οργανώσεων, εµπορικών ασφαλιστικών, κοινωνικών και επαγγελµατικών συλλόγων στη
Ελλάδα και στην Ευρώπη.
5. Όλγα Μπαλαούρα
Πτυχιούχος του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου
Εθνικής και Κοινοτικής Διοίκησης από το Πάντειο Πανεπιστήµιο. Τελειόφοιτος του London
School of Economics στην έδρα Health Economics Policy and Management.
Διετέλεσε Διοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας. Συνεργάστηκε ως ειδικός
σύµβουλος υγείας µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Είναι manager υγείας. Σήµερα
εργάζεται ως ειδικός σύµβουλος υγείας.
6. Μοαβία Αχµέντ Μοχαµεντίν
Γεννηµένος στο Σουδάν, ζει στην Ελλάδα πάνω από 30 χρόνια.
Πρόεδρος του Ελληνικού Φόρουµ Μεταναστών εκπροσωπεί τον φορέα σε εθνικό &
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισµού (ENAR), Ευρωπαϊκή
Πλατφόρµα για τα Δικαιώµατα των Μεταναστών (EPMWR), ΕGAM., ECRE κ.α.
Προσωπικότητα µε διεθνή δράση στα θέµατα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων &
καταπολέµησης του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Ασχολήθηκε µε την εκπαίδευση & την
υποστήριξη των µεταναστών σε ζητήµατα εργασιακών σχέσεων.
Μέλος του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήµου Αθηναίων, εντεταλµένος
Σύµβουλος της Επιτροπής για ζητήµατα µετανάστευσης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδας & µέλος της οµάδας εργασίας, για το µεταναστευτικό ζήτηµα, του Ινστιτούτου
Στρατηγικών & Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) «Ανδρέας Παπανδρέου».
7. Ιωάννα Καρανδινάκη
Πρώτη εκλεγµένη γυναίκα Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ. Πρόεδρος της
Ένωσης Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ και µέλος του ΔΣ του Συλλόγου
Κοινωνικής Οικονοµίας και Κατανάλωσης.
Εργάζεται στη ΔΕΗ από το 1983 σε διάφορες θέσεις ευθύνης.
Διετέλεσε µέλος του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
8. Ευσταθία (Έφη) Ιωάννου
Είναι απόφοιτος του τµήµατος Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και πραγµατοποίησε την πρακτική της άσκηση στη Μόνιµη
Ελληνική Αντιπροσωπεία του ΟΟΣΑ στο Παρίσι.
Ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές της σπουδές στο Manchester Business School. Έχει εργαστεί
στην Αγγλία, καθώς και σε ελεγκτική εταιρεία στην Ελλάδα. Διετέλεσε ως σύµβουλος και στη
συνέχεια Διευθύντρια του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου.
9. Ελισάβετ (Ελίζα) Πολίτη
Διεθνολόγος.
Σπούδασε Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώµατος στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Πανεπιστήµιο Πειραιά, ενώ τα
τελευταία χρόνια σπουδάζει Νοµικά στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. Εχει συνεργαστεί µε το
Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργαζόµενη συµβουλευτικά στις
νέες υπηρεσίες πρώτης υποδοχής µεταναστών.
Δραστήριο µέλος της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος (ECOSY – Young
European Socialists), της Νεολαίας της Σοσιαλιστικής Διεθνούς (IUSY), αλλά και του
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος (PES) και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς (SI). Διετέλεσε
µέλος του Συµβουλίου της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος,
Αντιπρόεδρος της οργάνωσης αυτής (ECOSY – Young European Socialists), υπεύθυνη για
θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής, ασύλου, αλλά και ευρωπαϊκής διεύρυνσης.
Μέλος του Τοµέα Διεθνών Σχέσεων της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ από το 2000, ενώ ταυτόχρονα
συµµετείχε στην οργανωτική επιτροπή της ΠΑΣΠ ΑΕΙ. Υπήρξε µέλος της Εθνικής
Αντιπροσωπείας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εκλέχθηκε
µέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
10. Ελένη Παπανδρέου
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπάλληλος του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος Μηχανικού Ε.Μ.Π..
Ασχολήθηκε µε προγράµµατα Ποιότητας και Προβολής Ποιότητας, µε θέµατα Εφαρµογής
Προτύπου ISO 17025:2005, καθώς και Εφαρµογής Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001:2008 και 19011:2011 στο Δηµόσιο Τοµέα. Επίσης µε Ποιοτικές Υπηρεσίες του
Δηµόσιου Τοµέα προς τον Πολίτη’.
11. Αποστολόπουλος Αναστάσιος
Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώµατος που αφορά σε εργασιακές σχέσεις και τα κοινωνικά
κινήµατα. Έχει σπουδάσει παιδαγωγικά και marketing. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός.
Έχει διατελέσει Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Συµµετείχε στην εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, στην Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή (Ο.Κ.Ε) Ελλάδος ενώ διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος στο Ινστιτούτο Εργασίας
ΓΣΕΕ. Έχει αναπτύξει πλούσια πολιτική, συνδικαλιστική και κοινωνική δράση.
12. Αγγέλα Κοκκόλα
Γεννήθηκε στη Λάρισα. Από τη δεκαετία του 1960 υπήρξε συνεργάτης του Γεωργίου όσο και
αργότερα του Ανδρέα Παπανδρέου.
Διετέλεσε Διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου.
Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ µέχρι το 1999.
Υπέγραψε τη Διακήρυξη της 3ης Σεπτέµβρη.
Αθήνα Α
1. Αηδόνης Χρήστος του Ευαγγέλου
Είναι καθηγητής φυσικής αγωγής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Εκλέγεται βουλευτής από
το 2004 στο Ν. Δράµας έως και σήµερα. Διατέλεσε υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου.
Γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1963 στο Βώλακα Δράµας και µεγάλωσε στη Μικρόπολη.
Κατάγεται από τα Άγναντα Άρτας.
Έχει δυο παιδιά την Δανάη και τον Βαγγέλη.
Είναι παντρεµένος µε την Βιβή Δηµητροπούλου .
Μέλος του οργάνου της γραµµατείας ΝΕ Α Αθήνας του ΠΑΣΟΚ από το 1990- 1999
Αναπληρωτής γραµµατέας τοµέα κινητοποιήσεων της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990 1996.
Εκλεγµένο µέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ το 1999 και το 2001.
Αναπληρωτής γραµµατέας του Τοµέα Οργανωτικής Πολιτικής της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ την
περίοδο 2001 - 2004.
Βουλευτής Δράµας στις εκλογές του 2004, 2007, 2009, 2012.
Γραµµατέας στον Τοµέα Αθλητισµού του ΠΑΣΟΚ.
Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Κυβερνητικού Προγράµµατος του ΠΑΣΟΚ για τον αθλητισµό,
τον Σεπτέµβριο του 2008.
2. Αλεξάκος Κωνσταντίνος του Βασίλη, Αρχιτέκτονας
3. Αντωνόπουλος Άγγελος του Νικολάου, Ελεύθερος Επαγγελµατίας
4. Αρσένης Γιώργος του Χρήστου
5. Γώτη Δήµητρα του Στυλιανού, Συνταξιούχος Δηµοσίου
6. Καψής Κωνσταντίνος του Σταύρου
7. Κοιµήσης Αλέξιος του Γεωργίου
8. Μπάστας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Γεννήθηκε στην Ηλεία. Είναι Οικονοµολόγος, απόφοιτος
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου
τµήµατος Αστικής
και
Από το 1993 είναι ελεύθερος επαγγελµατίας σε αναπτυξιακές δράσεις-πρωτοβουλίες και έργα
στον τοµέα της Απασχόλησης και καταπολέµησης του Κοινωνικού Αποκλεισµού και της
φτώχειας.
Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ το 1989. Διετέλεσε. γραµµατέας της ΠΑΣΠ Παντείου, γραµµατέας
της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Αθήνας και εκπρόσωπος της παράταξης στην ΕΦΕΕ. Εκλέχθηκε στο
Κεντρικό Συµβούλιο και διετέλεσε µέλος της εκτελεστικής της γραµµατείας.
Από το 2010 έως το 2014 ήταν Περιφερειακός σύµβουλος του Κεντρικού Τοµέα Περιφέρειας
Αττικής µε τον συνδυασµό «Αττική, Μόνο µε Έργο – Γιάννης Σγουρός»
Μέλος του Δ.Σ. του Think Tank «ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ για τη ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» στην Ελλάδα και
την Ευρώπη.
9. Μπιλιάνη Κυριακή (Σάντυ) του Κωνσταντίνου
Μουσικός - Πολιτισµολόγος.
Γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα. Η επαγγελµατική της εµπειρία εκτείνεται στο χώρο της
µουσικής εκπαίδευσης αλλά και σε θέσεις ευθύνης στον τραπεζικό και χρηµατοοικονοµικό
τοµέα. Έχει έντονη κοινωνική δράση και συµµετέχει σε φιλοζωικές και οικολογικές
οργανώσεις.
Το 2006 εκλέχτηκε Κοινοτική Σύµβουλος του Δήµου Αθηναίων στην 3η δηµοτική Κοινότητα
µε επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης τον Κώστα Σκανδαλίδη. Το 2010 εκλέχτηκε
Δηµοτική Σύµβουλος µε το συνδυασµό του Γιώργου Καµίνη και στο πλαίσιο της θητείας της
ανέλαβε θέσεις ευθύνης διατελώντας Πρόεδρος στα Μουσικά Σύνολα του Δήµου Αθηναίων
(ΝΠΔΔ) και στην Εταιρεία Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων και Εφαρµογών του
Δήµου Αθηναίων (ΔΑΕΜ - ΝΠΙΔ).
10. Νικολοπούλου Ουρανία (Ράνια) του Παντελή, Τοπογράφος Μηχανικός
11. Οικονόµου Δηµήτριος του Παντελή
Οικονοµολόγος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979, όπου ζει και εργάζεται. Είναι γιος του Παντελή Οικονόµου
και της Λιάνας Σουρλάγκα.
Έχει αποφοιτήσει από την Οικονοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος
µεταπτυχιακού διπλώµατος από το University of Bath µε ειδίκευση στο αντικείµενο
«Παγκοσµιοποίηση και Διεθνής Πολιτική Ανάλυση».
Ήδη, από το 2000, και παράλληλα µε τις σπουδές του, εργάζεται ως σύµβουλος επιχειρήσεων
και επενδύσεων. Την περίοδο 2008-2009 απασχολήθηκε ως σύµβουλος στην υπηρεσία
διεθνής αναπτυξιακής συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Το 2009 οργάνωσε την προεκλογική εκστρατεία του Παντελή Οικονόµου που οδήγησε στην
ανάδειξή του ως βουλευτή στην Α Αθήνας και στη συνέχεια διεύθυνε το πολιτικό του
γραφείο, στην αρχή, ως βουλευτή και, στη συνέχεια, ως Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών.
Από το 2012 εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας σύµβουλος Πολιτικής και Επενδύσεων.
12. Παπαηλιού Ασπασία (Άσπα) του Γεωργίου, Πυρηνικός Ιατρός
13. Παπαχατζής Παναγιώτης του Βασιλείου, Σύµβουλος Επικοινωνίας
Γεννήθηκα και µεγάλωσα στα Πατήσια. Εργάζοµαι στο χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας και
µόλις έχω ξεκινήσει µια δική µου εταιρεία.
Έχω συνεργαστεί σαν σύµβουλος επικοινωνίας µε τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Λουκά
Παπαδήµο.
14. Σότα Παύλος του Κίτο
Δικηγόρος. Γεννήθηκε στην Αλβανία. Το 1990 ήρθε πολιτικός µετανάστης στην Ελλάδα.
Έλληνας πολίτης, κατοικεί στην Αθήνα, µε τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του.
Έχει δραστηροποιηθεί στο χώρο των επιχειρήσεων ως ιδιοκτήτης µεταφορικής εταιρείας στην
Ελλάδα και στην Αµερική. Σήµερα είναι συνεργάτης σε δικηγορικό γραφείο. Έχει έντονη
κοινωνική και πολιτική δράση. Διετέλεσε σύµβουλος του Προέδρου του Σοσιαλιστικού
Κόµµατος Αλβανίας στην Ελλάδα, κου Αναστάσιου Μοράτι.
15. Σπυροπούλου Παναγιώτα του Ζώη, Ελ. Επαγγελµατίας
16. Χατζής Αναστάσιος (Τάσος) του Δηµητρίου, Ιατρός
Αττική
1. Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής) του Μιχαήλ
Μεγάλωσε στην Κρήτη και κατοικεί µόνιµα στην Παλλήνη. Είναι παντρεµένος µε τρία παιδιά.
Έχει σπουδάσει Ηλεκτρονικός Τεχνολόγος Μηχανικός. Εργάστηκε στην ΕΡΤ πάνω από 30
χρόνια σε διάφορες θέσεις, τα τελευταία χρόνια πριν εκλεχθεί βουλευτής το 2009, ήταν
Διευθυντής Λειτουργίας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Η ενασχόληση µε τα κοινά ξεκίνησε σταδιακά από το Σύλλογο γονέων, τους τοπικούς
συλλόγους Κρητικών, την ΠΑΣΚΕ και την ΕΕΤΕΜ. Το 1994 εκλέχτηκε Δηµοτικός
Σύµβουλος Παλλήνης και τρεις επόµενες θητείες Νοµαρχιακός Σύµβουλος.
Το 2009, στις εκλογές που έφεραν τον Γ.Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία, εκλέχτηκε
βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής. Στην κοινοβουλευτική του δραστηριότητα
πραγµατοποίησε πολλές παρεµβάσεις πάνω σε θέµατα τοπικής κοινωνίας και της τρέχουσας
επικαιρότητας.
2. Αφεντούλη Δέσποινα του Μιλτιάδη,
Δρ Κοινωνιολογίας, Δηµοσιογράφος
Γεννήθηκε το 1981. Προέρχεται από οικογένεια αγιογράφων-ζωγράφων. Απόφοιτος Διεθνών
και Ευρωπαïκών Σπουδών, Μετάφρασης-Διερµηνείας (γερµανικά-αγγλικά) των
Πανεπιστηµίων Salford Μάντσεστερ και Johannes Gutenberg Φρανκφούρτη. Κατέχει
µεταπτυχιακό στη Διεθνή Δηµοσιογραφία από το Πανεπιστήµιο City του Λονδίνου και
διδακτορικό Κοινωνιολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήµιο. Είναι συγγραφέας του βιβλίου
«Η θέση βρετανικού Τύπου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 1955-1965».
Έχει εργαστεί ως δηµοσιογράφος, υπεύθυνη γραφείου Τύπου, δηµοσίων σχέσεων στο BBC,
στο CNN, στον ΑΝΤ1, στο LGR, το Υπουργείο Παιδείας και στον Economist. Έχει διδάξει
στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το Πανεπιστήµιο Wolverhampton.
Σήµερα διδάσκει: ΤΕΙ Αθήνας (Κοινωνική Εργασία).
Έχει διατελέσει περιφερειακή σύµβουλος Ανατολικής Αττικής, δηµοτική σύµβουλος
Διονύσου, Ιδρύτρια-πρόεδρος Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών & Μικρασιατών Βόρειας
Αττικής «Η Αγία Σοφία».
Είναι µέλος της Ένωσης Δηµοσιογράφων Αγγλίας, της Παγκρήτιας Ένωσης, των Κρητών
Επιστηµόνων, των Ποντίων, του γυµναστικού συλλόγου Κηφισιάς Ζηρίνειο, αιµοδότρια
Γ.Ν.Α. Γεννηµατά και εκπρόσωπος συµφοιτητών- Πανεπιστήµια City & Salford. Κατέχει
πτυχίο ιστιοπλοΐας- Ναυτικός Όµιλος Βουλιαγµένης.
Έχει βραβευτεί για τη φιλανθρωπική εισφορά της από τη Cherie Blair σε πρόγραµµα
επανένταξης εγκλείστων Φυλακών Wandsworth Λονδίνο.
3. Βουδούρης Γεράσιµος (Μάκης) του Ευαγγέλου, Ιατρός, Π. Πρόεδρος ΕΟΠΠΥ
4. Βράττη Μαργαρίτα του Αργυρίου
5. Γεωργοπούλου Κατερίνα του Βασιλείου
Ιδιωτική Υπάλληλος.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Από πολύ µικρή ενεργοποιήθηκε πολιτικά στο δηµοκρατικό,
προοδευτικό χώρο.
Εργάστηκε για 20 χρόνια στον Τοµέα Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΣΟΚ και από το 2006
υποστήριξε τον Γιώργο Παπανδρέου στις δράσεις του που αφορούν την Σοσιαλιστική Διεθνή.
6. Γκότοβος Νίκος του Αθανασίου
Δικηγόρος
Γεννήθηκε το 1966, στα Γιάννενα. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του ΕΚΠΑ.
Από το 1997 βρίσκεται αποκλειστικά στη µάχιµη δικηγορία σε Αθήνα και Αρτέµιδα.
Το 1982 εντάχθηκε στην ΠΑΜΚ Ιωαννίνων. Το 1984 εντάχθηκε στην ΠΑΣΠ και στη
Ν.ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε µέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Φοιτητών Νοµικής (1985-1989), µέλος της
Επιτροπής Συγκλήτου, µέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Νοµικής, µέλος του
Πρυτανικού Συµβουλίου και µέλος του Τοµέα Επιστηµόνων του ΠΑΣΟΚ.
Είναι παντρεµένος µε την Άννυ Κορίτσογλου και έχει δύο γιους.
7. Δήµα Μαργαρίτα του Νικολάου
Γεωπόνος.
Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι 30 χρονών. Προέρχεται από αστική οικογένεια, µε καταγωγή
από το Σούλι και Κρυονέρι Κορινθίας.
Είναι απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του τµήµατος Επιστήµης Φυτικής
Παραγωγής µε ειδικότητα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος.
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης του Τµήµατος Επιστήµης Τροφίµων και
Διατροφής του Ανθρώπου, του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των
µαθητικών και φοιτητικών της χρόνων ανέπτυξε έντονη δράση ως µέλος του ΠΑΣΟΚ και της
νεολαίας. Υπήρξε ενεργό µέλος της ΠΑΣΠ και από το 2007 εκλεγµένο µέλος Συντονιστικής
Επιτροπής της Β1 Νοµαρχιακής Νεολαίας και Κόµµατος.
8. Δρούγκας Σταύρος του Αναστασίου, Ελ. Επαγγελµατίας, – Αντιδήµαρχος Παλλήνης
9. Καλαπαδοπούλου – Καπλάνη Ελένη του Θεόδωρου
10. Κανελλάκης Γιάννης του Γεωργίου, Δηµοσιογράφος
11. Λιακόπουλος Χρήστος του Γρηγορίου
Οικονοµολόγος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και κατάγεται από το Πουρνάρι Δοµοκού της Φθιώτιδας και
την όµορφη Χίο. Από το 1990 κατοικεί αρχικά στην Παλλήνη και από το 2012 στην Ανθούσα.
Είναι απόφοιτος του Οικονοµικού της ΑΣΟΕΕ και µιλάει 4 γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά,
Ισπανικά και Γερµανικά.
Εργάζεται ως σύµβουλος εταιρικών πελατών σε πολυεθνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών.
Στα φοιτητικά του χρόνια οργανώθηκε στην ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ, και έχει διατελέσει µέλος της
Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Παλλήνη (2005-2008) και µέλος της
Νοµαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής (2008-2011) µε τοµείς ευθύνης το
περιβάλλον, την νεολαία και τους µετανάστες.
12. Μουστακάκη Γεωργία του Τιµολέοντος, Ιδιωτική Υπάλληλος
13. Πάζιου Αργυρώ (Ηρώ) του Γεωργίου
Δικηγόρος
Γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Φοίτησε στο 21ο Γυµνάσιο-Λύκειο Αθηνών και είναι
απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Από το 1996 ασκεί δικηγορία και είναι µέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ως
ελεύθερος επαγγελµατίας ενδιαφέρεται για τον αγώνα και τα προβλήµατα του ιδιωτικού
τοµέα. Είναι υποστηρίκτρια της GREENPEACE από το έτος 1998 και ενδιαφέρεται για την
οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος.
Είναι παντρεµένη και έχει µία κόρη.
14. Παπαθεοδώρου Χριστίνα του Αθανασίου
Αγρότισσα
Είναι απόφοιτος του Λυκείου Αυλώνα, γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά και έχει συµµετάσχει σε
σεµινάρια για το περιβάλλον και τη διαχείριση κρίσεων. Ασχολείται µε τη σχεδίαση κήπων
και τη δενδροκοµία.
Κατοικεί στη Δηµοτική Κοινότητα Αυλώνα του Καλλικρατικού Δήµου Ωρωπού. Από την
πλευρά της µητέρας της είναι Αρβανίτισσα µε καταγωγή από τα Λιόσια (Ίλιον) το γένος
Νίκου Μάρκου και από τον Αυλώνα το γένος Μπουγέση και από την πλευρά του πατέρα της
Αθανάσιο Μαγγίνα είµαι Σαρακατσάνα µε καταγωγή από το Συρράκο Ηπείρου.
Είναι παντρεµένη µε τον Γιώργο Παπαθεοδώρου Α' Πλοίαρχο Ε.Ν. πρώην Δήµαρχο Αυλώνα
και αγρότη και τώρα συνταξιούχο και είναι µητέρα δύο παιδιών. Έχει ένα γιο (Αρχιτέκτονα
Μηχανικό) και µια κόρη (φοιτήτρια ΑΣΚΤ).
Ασχολήθηκε σε όλη της την ζωή στα οικογενειακά κτήµατα σαν αγρότισσα άλλοτε µε
µεγάλες καλλιέργειες και τώρα µε λίγες (µόνο για την οικογένεια).
15. Ράπτη Μαγδαλινή (Μάγδα) Φωτίου
Ιατρός Παθολόγος
Κατάγεται από την Ηγουµενίτσα Θεσπρωτίας. Είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής IFM Ιasi,
µε µεταπτυχιακό στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Είναι Διευθύντρια της
Παθολογικής Κλινικής στο Νοσοκοµείο Λιβαδειάς και επί σειρά ετών διατελεί µέλος Δ.Σ.,
Πρόεδρος Επιστηµονικών Επιτροπών κ.α.
Έχει εκπονήσει σηµαντικό ιατρικό ερευνητικό έργο που παρουσιάστηκε σε εθνικά και διεθνή
συνέδρια.
Έχει έντονη κοινωνική-πολιτική δράση στους Νοµούς Χίου και Βοιωτίας. Την τελευταία
20ετία δραστηριοποιείται σε συλλόγους της ΝΑ Αττικής, σε τµήµατα γυναικών, Γονέων &
Κηδεµόνων, Οργανωτικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά. Πατησίων Αθήνας κ.α.
Το 2009 ήταν υποψήφια βουλευτής στην ιδιαίτερή της πατρίδα τη Θεσπρωτία, στο πλευρό του
Γ. Παπανδρέου.
16. Σιόλας Άγγελος του Γεωργίου, Αντιπρύτανης
17. Στεφάν Άννα Μαρία του Βασιλείου, Σύµβουλος Εκδόσεων
18. Τζοµάκας Γιώργος του Νάσιου, Αντιπρόεδρος Οµόνοιας
Β΄Αθήνας
1. Παπανδρέου Γεώργιος του Ανδρέα
2. Αναγνωστού Κωνσταντίνα του Λόη
Αρχαιολόγος
Γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Κατάγεται από την Ορεινή Ναυπακτία Αιτωλοακαρνανίας.
Είναι παντρεµένη και έχει τρία παιδιά.
Το 1983 δηµιούργησε επιχείρηση (εργαστήριο ζαχαροπλαστικής), την οποία διατηρεί η
οικογένεια της έως σήµερα.
Είναι απόφοιτος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης (2009) και του τµήµατος
Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2014) µε άριστα.
Έλαβε µέρος σε ανασκαφές στην Ιορδανία και σε σπήλαια του Ελλαδικού χώρου. Γνωρίζει
Αγγλικά και συνεχίζει την εκµάθηση της Γερµανικής, Γαλλικής και Αραβικής γλώσσας.
Το 2010 έλαβε µέρος στις δηµοτικές εκλογές στον δήµο Παιανίας ως υποψήφια σύµβουλος.
Είναι υποψήφια φοιτήτρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του τµήµατος
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
3. Ανδρουλακάκης Νίκος του Ιωάννη
4. Αντερριώτη – Μακροπούλου Κωνσταντία του Παναγιώτη
5. Αντωνίου Ευαγγελία του Βασιλείου
Καθηγήτρια φιλόλογος
Γεννήθηκε, µεγάλωσε και κατοικεί στην Ηλιούπολη. Κατάγεται από την Ήπειρο.
Εργάζεται στο 4ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης.
Υπήρξε ενεργό µέλος της ΠΑΜΚ, της ΠΑΣΠ Φιλοσοφικής και της Νοµαρχιακής Β1
ΠΑΣΟΚ. Επίσης πρώην γραµµατέας της ΠΑΣΚ Ζ' ΕΛΜΕ και πρώην γραµµατέας του
παραρτήµατος Ηλιούπολης της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ).
Έχει διατελέσει Δηµοτικός Σύµβουλος Ηλιούπολης µε αρµοδιότητα το Πρόγραµµα Δια Βίου
Μάθησης του Δήµου και Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Προστασίας και Ανάπτυξης Υµηττού
(ΣΠΑΥ).
Έχει δύο κόρες, τη Γιάννα Γιαννακού (πτυχιούχο ιατρικής) και την Ελένη Γιαννακού
(πτυχιούχο Πολυτεχνείου).
6. Αργυρούλης Δηµήτρης του Γεωργίου, Υπάλληλος Τραπέζης Ελλάδος
7. Βαονάκη Ανδριανή του Δηµητρίου
8. Βαρελά Κατερίνα του Αριστείδη, Ιστορικός
9. Βασιλείου Χρήστος του Λαζάρου, Ιατρός
10. Γεωργάκη – Μπουρούση Αµαλία του Ερωτόκριτου
Γεννήθηκε στο Σύδνεϋ Αυστραλίας το 1972 από γονείς µετανάστες. Η οικογένεια της
επέστρεψε στην Ελλάδα το 1989. Κατοικεί στο Μοσχάτο τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι
παντρεµένη µε τον Κώστα Μπουρούση και είναι µητέρα δύο παιδιών.
Είναι απόφοιτη σχολής τουριστικών επαγγελµάτων και διατηρεί µικρή ξενοδοχειακή µονάδα
στη Λευκάδα. Ασχολείται ερασιτεχνικά µε το τρέξιµο µεγάλων αποστάσεων (Μαραθώνιος).
Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ από τα φοιτητικά της χρόνια, αρχικά στην ΠΑΣΠ ΑΣΕΤΕΜΣΕΛΕΤΕ, και αργότερα στις τοπικές οργανώσεις του Μοσχάτου.
Στις τελευταίες δηµοτικές εκλογές ήταν υποψήφια δηµοτική σύµβουλος στο δήµο Μοσχάτου
–Ταύρου µε τον συνδυασµό «Ανθρώπινη πόλη».
Είναι πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του 3ου γυµνάσιου Μοσχάτου.
11. Γεωργίου Γεωργία του Γεράσιµου
Δικηγόρος
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Άρτα, είναι 44 ετών. Ζει στο Χαλάνδρι, είναι παντρεµένη και
έχει µια 14χρονη κόρη.
Από τα µαθητικά της χρόνια οργανώθηκε στη Νεολαία ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια ως
φοιτήτρια της Νοµικής Σχολής Αθηνών διετέλεσε: Γραµµατέας της ΠΑΣΠ της Νοµικής
Σχολής Αθήνας, µέλος της Γραµµατείας της Οργάνωσης Αθήνας της Σπουδάζουσας Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών της Νοµικής Σχολής Αθήνας την
περίοδο 1992-1993 και µέλος του ΚΣ της ΕΦΕΕ, Μέλος του πρώτου εκλεγµένου Κεντρικού
Συµβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1993-1996 και Μέλος της Συντονιστικής
Επιτροπής των Δικηγόρων του Τοµέα Επιστηµόνων του ΠΑΣΟΚ.
Διατέλεσε Ειδική Συνεργάτης της Υφυπουργού Παιδείας Μαρίας Αρσένη, για θέµατα Νέας
Γενιάς την περίοδο 1995-1996 και Ειδική Συνεργάτης του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννη Ραγκούση την
περίοδο 2010-2011.
Είναι Γενική Γραµµατέας του ΔΣ του Συλλόγου Δικηγόρων Εθνικής Τράπεζας.
12. Γκέρου Βασιλική του Νικολάου, Εφοριακός
13. Γουδέβενου Δεβόρα του Ηλία
Στέλεχος Επιχειρήσεων
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Κέρκυρα το 1963 και είναι µητέρα τριών παιδιών. Από το
1995 κατοικεί στην Αθήνα
Σπούδασε Β. Φυσικοθεραπείας καθώς και Οικονοµία και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Έχει εργαστεί σε Δικηγορικό γραφείο, ως υπεύθυνη δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας στην
Κέρκυρα, σε Κέντρο Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης σπονδυλικής στήλης ήταν
υπεύθυνη τµήµατος, οργάνωσης, συντονισµού και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού σε
µεγάλη Ξενοδοχειακή µονάδα. Από το 2010 έως το 2012 εργάστηκε ως µετακλητή
διοικητικός υπάλληλος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο
Ανάπτυξης.
14. Δανέζη – Λούρα Αναστασία του Μιχαήλ
15. Δραγώνα Ακριβή του Σπυρίδωνα, Οικονοµολόγος
16. Ζενέτου Νικολέτα – Σταυρούλα του Βασιλείου
17. Ζυγοµήτρου Άννα του Δηµητρίου, Επιχειρηµατίας
18. Καββαδάς Βασίλειος του Αθανασίου, Χηµικός Μηχανικός
19. Καββαθάς Τρύφωνας του Ιωάννη, Υπάλληλος ΣΔΟΕ
20. Καρανικόλας Σπύρος του Αθανασίου, Δικηγόρος
21. Καραχάλιος Πολυχρόνης του Γεωργίου
Ιδιωτικός υπάλληλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966 και κατοικεί στη Νέα Πεντέλη. Είναι παντρεµένος και
πατέρας πέντε παιδιών.
Δραστηριοποιείται από το 1989 στον ευρύτερο τοµέα εφαρµογών συστηµάτων
πληροφορικής µε σπουδές στη Μηχανολογία, στο Marketing και στη Διοίκηση επιχειρήσεων.
Έχει πολυετή επιχειρηµατική δραστηριότητα στο χώρο της πληροφορικής και τα τελευταία
τέσσερα χρόνια είναι ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων.
Η ενασχόληση µε τα κοινά τραβούσε πάντα το ενδιαφέρον του. Για αυτό απέκτησε έντονη
πολιτική δράση από τα µαθητικά-φοιτητικά χρόνια (οργανωµένο µέλος ΠΑΜΚ-ΠΑΣΠ), είναι
ενεργός πολίτης µε άµεση συµµετοχή στα τοπικά πολιτιστικά δρώµενα ως Πρόεδρος του
εθελοντικού συλλόγου Πεντέλη 2.0 Social Polis, µέλος της οµάδας θεσµικών παρεµβάσεων
της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσµων Νέων Επιχειρηµατιών και Blogger.
Στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές ήταν υποψήφιος ως ανεξάρτητος υποψήφιος
Δηµοτικός σύµβουλος, συνεργαζόµενος µε το συνδυασµό «Πεντέλη εν Δράσει».
22. Καρπούζος Χαράλαµπος του Γεωργίου, Επιχειρηµατίας
23. Καρχιµάκης Μιχαήλ του Ελευθερίου, Υπάλληλος Ο.Α.
24. Κατσίνα Σοφία του Νικολάου
Δικηγόρος
Κατοικεί στο Π. Φάληρο και κατάγεται από το Μεσολόγγι.
Ως φοιτήτρια ήταν Μέλος ΠΑΣΠ Νοµικής Αθηνών και ως Δικηγόρος ενεργό µέλος του
Τοµέα Επιστηµόνων ΠΑΣΟΚ από το 2004.
Είναι εκλεγµένο µέλος της Τοµεακής Νοµικών Επαγγελµάτων ΠΑΣΟΚ από το 2006 και
Σύνεδρος σε όλα τα συνέδρια µέχρι και το 2012. Συµµετείχε στην επιτροπή σύνταξης
προγράµµατος σε θέµατα Δικαιοσύνης.
25. Κολτσίδα Κατερίνα του Χρήστου
Αρχαιολόγος – Αιγυπτιολόγος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Είναι απόφοιτος του Κλασικού Λυκείου Αρσακείου
Ψυχικού, πτυχιούχος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, και κάτοχος Μεταπτυχιακού και
Διδακτορικού Διπλώµατος από το Πανεπιστήµιο του Λίβερπουλ, όπου σπούδασε µε
υποτροφία από το ΙΚΥ. Υπήρξε µεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Μητροπολιτικό Μουσείο
της Νέας Υόρκης.
Είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Αιγύπτου. Διδάσκει
Αιγυπτιακή Αρχαιολογία, ενώ είναι δηµιουργός και διαχειρίστρια της σελίδας
ΑΙΓΥΠΤΙΟΛΟΓΙΑ, σκοπός της οποίας είναι να επιµορφώσει το Ελληνικό κοινό σε θέµατα
που αφορούν στην Αρχαία αλλά και τη σύγχρονη Αίγυπτο.
Μέλος της ΠΑΜΚ από το 1982 και της Σπουδάζουσας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ από το 1988,
ασχολούµαι µε θέµατα πολιτισµού, επιµόρφωσης και γυναικείου κινήµατος.
Είναι παντρεµένη µε τον δικηγόρο Γιάννη Βλάχο και έχει δύο παιδιά.
26. Κοντογιάννης Κώστας του Αθανασίου
Καθηγητής ΕΜΠ
Είναι απόφοιτος του Α’ Λυκείου Αρρένων Αθηνών, πτυχιούχος Μαθηµατικών από το
Πανεπιστήµιο Πατρών, κάτοχος µεταπτυχιακού στην Επιστήµη Υπολογιστών από το
Πανεπιστήµιο KULeuven στο Βέλγιο, και Διδακτορικού στην Επιστήµη Υπολογιστών από το
Πανεπιστήµιο McGill στον Καναδά.
Διετέλεσε από το 1997 έως τον Σεπτέµβριο του 2006 Αναπληρωτής Καθηγητής στο
Πανεπιστήµιο Waterloo στον Καναδά. Από τον Οκτώβριο του 2006 διατελεί Αναπληρωτής
Καθηγητής στο Ε,Μ.Π, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
στο γνωστικό αντικείµενο της Τεχνολογίας Λογισµικού.
Έχει πλήθος διεθνών δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά βιβλία, περιοδικά, και συνέδρια για τις
εφαρµογές της πληροφορικής σε συστήµατα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα.
27. Κορακίδης Οδυσσέας του Σπυρίδωνος,
Σύµβουλος Επικοινωνίας και Τύπου, Ιδιωτικός υπάλληλος
Με καταγωγή από την οµογένεια, µεγάλωσε στον Άλιµο όπου και πήγε σχολείο.
Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ της Αθήνας και είναι κάτοχος µεταπτυχιακού από
το ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήµιο. Για πάνω από µια δεκαετία εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα.
Από τα µαθητικά του χρόνια συµµετέχει στα κοινά και το 2010 σε ηλικία 26 ετών εκλέχτηκε
στην Αυτοδιοίκηση (Δήµος Αλίµου).
Υπήρξε µέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ.
28. Κωνσταντόπουλος Χαράλαµπος του Γεωργίου, Ηλεκτρολόγος
29. Μαϊµαρέλης Γιώργος του Σιδέρη
Πωλητής Οπωροκηπευτικών σε υπαίθριες αγορές
Γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και µεγάλωσε στην Καισαριανή. Είναι διπλωµατούχος
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και κάτοχος MSc στον
Έλεγχο ποιότητας και στην διαχείριση περιβάλλοντος.
Δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στο χώρο του εµπορίου από το 2006 έως και σήµερα. Έχει
διατελέσει Διευθυντής Λιανικών Πωλήσεων δικτύου 30 καταστηµάτων στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη. Σήµερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας υπαίθριου εµπορίου.
Πολιτικά δραστηριοποιείται από την διάρκεια της φοίτησης του στο Πολυτεχνείο Κρήτης,
όπου αναπτύσσει έντονη συνδικαλιστική και κοινωνική δράση και έχει συνεχή παρουσία στα
όργανα διοίκησης του ιδρύµατος. Έχει επίσης διατελέσει µέλος του Δ.Σ. Συλλόγου
Αποφοίτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Είναι παντρεµένος και τον Ιούλιο του 2014 απέκτησε το πρώτο του παιδί.
30. Μουστάκη Κατερίνα του Εµµανουήλ, Αρχιτέκτων
31. Μπάκας Ευθύµιος του Παναγιώτη
Οικονοµέτρης, απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας (ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος
µεταπτυχιακού ‘Master Διοίκησης Επιχειρήσεων’ (M.B.A.) απο το CASS BUSINESS
SCHOOL του CITY UNIVERSITY Λονδίνου.
Στέλεχος Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τοµέα, σε πολυεθνικές & εθνικές εταιρείες, στα πεδία
Οικονοµικής, Εταιρικής & Εµπορικής Ανάπτυξης, στους κλάδους Αυτοκινητοβιοµηχανίας,
Κατασκευών, Διεθνούς Εµπορίου & Πληροφορικής στη Ναυτιλία.
Επελέγη (‘OpenGov’ 2009) και υπηρέτησε ως Γενικός Γραµµατέας Δια Βίου Μάθησης (20102012).
Με στόχο την παροχή σύγχρονης γνώσης στους πολίτες, δηµιούργησε το δίκτυο ‘ΚΔΒΜ’
(Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) και µε στόχο την ανάπτυξη και διασύνδεση της επαγγελµατικής
κατάρτισης µε την αγορά, ανασυγκρότησε το δίκτυο ‘ΙΕΚ’ (Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης).
32. Μπόκαρης Νίκος του Δηµητρίου
Δηµόσιος Υπάλληλος
Γεννήθηκε το 1960 στην Εύβοια και σήµερα ζει στη Γλυφάδα. Είναι παντρεµένος µε τη Χαρά
Σκιαδά και έχει δύο παιδιά την Αγγελική και το Δηµήτρη.
Σπούδασε Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος στο Α.Π.Θ και εργάζεται στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει υπηρετήσει στους Τοµείς Περιβάλλοντος και
Επιστηµόνων – Οργάνωση Γεωτεχνικών.
Ασχολείται χρόνια µε τα κοινά και έχει διακριτή συνδικαλιστική και κοινωνική
δραστηριότητα και συνεχή παρουσία τόσο από τη θέση του αντιπροέδρου στο Δ.Σ του
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε) όσο και τη θέση του Προέδρου της
Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δ.Υ.
Ασχολείται λόγω της ιδιότητάς του, µε τα θέµατα του πρωτογενούς τοµέα, τα δάση και το
φυσικό περιβάλλον, τη δασοπροστασία και τη διαχείριση των δασών, θέµατα, που σήµερα
έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την οικονοµία της ορεινής υπαίθρου και την ποιότητα της ζωής
µας.
33. Μπράβος Παναγιώτης του Ιωάννη
34. Μωραΐτης Αθανάσιος του Χρήστου,
Επικοινωνιολόγος Οικονοµολόγος
Γεννήθηκε το 1970 στο Αγρίνιο. Σπούδασε Οικονοµία και Διοίκηση. Δραστηριοποιήθηκε
επαγγελµατικά στον χώρο της διαφήµισης για να εξελιχθεί σε επιτελικό και διευθυντικό
στέλεχος µεγάλων διαφηµιστικών Εταιρειών. Μέχρι το 2004 (οπότε και εκλέγεται Βουλευτής)
είχε δική του διαφηµιστική εταιρεία.
Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά από τα πρώτα γυµνασιακά χρόνια. Το 1994 εκλέγεται
Νοµαρχιακός Σύµβουλος Αιτωλοακαρνανίας, ο νεότερος στη χώρα. Το 2000 εκλέγεται
Γραµµατέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Τον Ιούνιο του 1999 ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής µε
το ψηφοδέλτιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εκλέγεται βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ανελλιπώς από το
2004. Το 2008 εξελέγη µέλος του Πολιτικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ και επανεξελέγη το
2013.
Το 2009 ορίζεται υφυπουργός Περιβάλλοντος και το 2011 υφυπουργός Ανάπτυξης.
Τα τελευταία δυο χρόνια µε παρεµβάσεις εντός και εκτός κοινοβουλίου απαίτησε και πέτυχε
προοδευτικές αλλαγές
κατεύθυνσης.
σε
νοµοσχέδια
και
κυβερνητικές
αποφάσεις
συντηρητικής
Με άρθρο του µετά τις ευρωεκλογές αλλά και µε συνεχείς παρεµβάσεις ζήτησε τολµηρές
αποφάσεις για την παράταξη, το ιδεολογικό στίγµα της αλλά και την ανάγκη για αλλαγή
ηγεσίας.
Το Ιανουάριο του 2015 στέκεται στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου και προσχωρεί στο
ΚΙΝΗΜΑ Δηµοκρατών Σοσιαλιστών.
Είναι παντρεµένος µε τη Μίνα Γρανιτσιώτη και έχουν δυο παιδιά.
35. Ντόγια Ειρήνη του Ιωάννη, Ιατρός Μικροβιολόγος
36. Παπαδοπούλου Θεοδώρα (Ντόρα) του Ζώη, Επιχειρηµατίας
37. Παρρά Κατερίνα του Ευαγγέλου, Οπτικός
38. Πατίλη Αργυρώ, Συγγραφέας,
Φιλαδέλφιας Χαλκηδόνας
Επιχειρηµατίας,
Πρόεδρος
Συλλόγου
ΑΜΕΑ
39. Πλασκοβίτης Λευτέρης του Νικολάου, Θεατρικός Παραγωγός
40. Σαλαµάνου Ιωάννα του Γεωργίου
Γεωπόνος
Γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα, µε καταγωγή από τη Μεσσηνία, την Ήπειρο και τη Νάξο.
Σπούδασε Γεωπόνος στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών στο τµήµα Επιστήµης και
Τεχνολογίας Τροφίµων.
Από τα φοιτητικά της χρόνια ξεκίνησα να εργάζοµαι και ταυτόχρονα δραστηριοποιήθηκα σε
θέµατα προάσπισης των δικαιωµάτων των ζώων καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος.
Από το 2004 που αποφοίτησε από το Πανεπιστήµιο εργάζεται µέχρι σήµερα ως Γεωπόνος µε
εµπειρία σε διάφορες θέσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µεταξύ αυτών, Εκτιµητής
ζηµιών αγροτικών καλλιεργειών καθώς και Εισηγητής Σεµιναρίων Υγιεινής και Ασφάλειας
Τροφίµων.
Το 2010 εργάστηκε στη Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού αναλαµβάνοντας ζητήµατα που
αφορούν στους τοµείς Αγροτική Παραγωγή, Προστασία Περιβάλλοντος και Ασφάλεια
Τροφίµων.
41. Σαλτερή Νάντια του Νικολάου, Δικηγόρος
42. Σιουτάρης Γιώργος του Φωτίου
Υποπτέραρχος Ιπτάµενος ε.α.
Κατάγεται από την Κορησό Καστοριάς και διαµένει µόνιµα στη Γλυφάδα.
Είναι παντρεµένος και έχει δύο παιδιά, έναν γιο, δευτεροετή φοιτητή στη Σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ και µία κόρη στη Β’ Λυκείου.
Είναι απόφοιτος της Σχολής Ικάρων του τµήµατος Ιπταµένων. Αποστρατεύτηκε το 2010 µε το
βαθµό του Υποπτεράρχου. Έχει περισσότερες από 3.000 ώρες πτήσεις µε µαχητικά
αεροσκάφη και είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέµου. Έχει τιµηθεί µε όλα τα
µετάλλια και διακρίσεις που προβλέπονται από το βαθµό του. Κατά τη διάρκεια της καριέρας
του υπηρέτησε ως ακόλουθος στην πρεσβεία της χώρας µας στην Ουάσιγκτον και ήταν
εθνικός αντιπρόσωπος της χώρας µας στην επιτροπή CIVIL MILITARY COOPERATION
(CIMIC), στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
43. Σπονδυλίδης Αθανάσιος του Θεοδώρου
Αρχιτέκτονας
Γεννήθηκε το 1972 στην Γλυφάδα. Δευτερότοκος υιός του αείµνηστου Δηµάρχου Γλυφάδας
Θόδωρου Σπονδυλίδη. Είναι παντρεµένος µε την Εικαστικό Στέλλα Παπανικολάου και έχουν
ένα γιο και µια κόρη.
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στην Ιταλία, στο Πανεπιστήµιο της Φλωρεντίας, όπου και αρίστευσε
στον κλάδο του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού.
Ασκεί το επάγγελµα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Κατασκευαστή.
Διακρίθηκε από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος για την πολεοδοµική µελέτη της
Θεσσαλονίκης.
Από το 2012 έως το 2013 διετέλεσε Αντιπεριφερειάρχης σε θέµατα των Yποδοµών της
Περιφέρειας Αττικής & Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 2011_2012
Εντεταλµένος Σύµβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών. Ήταν εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη στο
Συµβούλιο Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και µέλος της Κεντρικής Συντονιστικής
Επιτροπής (ΚΣΕ) Εγγειοβελτιωτικών Έργων (2010 - 2014). Υπήρξε Δηµοτικός Σύµβουλος
Γλυφάδας από το 2007 έως το 2010.
44. Τσαγγίρη Δήµητρα του Κωνσταντίνου, Ελεύθερος Επαγγελµατίας
45. Τσίρης Παναγιώτης του Θεόδωρου, Οικονοµολόγος
46. Φωτόπουλος Ευάγγελος του Εµµανουήλ, Δηµόσιος Υπάλληλος ΣΤΑΣΥ
47. Χάλαρη Μπαραδάκη Ελένη του Μιχαήλ, Ιατρός
Πειραιάς Α΄
1. Αθανασιάδης Λάζαρος του Θεοδώρου,
Τραπεζικός
Απόφοιτος του Οικονοµικού Λυκείου Πειραιά (Μέση Εµπορική) και της Βιοµηχανικής
Σχολής Πειραιά σηµερινού Πανεπιστηµίου Πειραιά (Οικονοµικά). Έχει παρακολουθήσει
επιµορφωτικά σεµινάρια µε αντικείµενο τις Πωλήσεις Υπηρεσιών και τη Διαχείριση
Ανθρωπίνου Δυναµικού.
Από το 1972 έως το 2014 εργάστηκε στην ALPHA BANK µε βαθµό Διευθυντή.
Έχει πολύχρονη ενασχόληση στην αυτοδιοίκηση. Από το 2011 έως σήµερα είναι Δηµοτικός
Σύµβουλος Πειραιά µε την παράταξη «Πειραιάς Πολιτών – Καθαρή Συµφωνία». Επίσης έχει
διατελέσει Πρόεδρος Διευρυµένου Νοµαρχιακού Συµβουλίου Αθηνών – Πειραιά και Νήσων
(2007 – 2009), παράλληλα Αντιπρόεδρος του Οργανισµού Αθλητισµού της Νοµαρχίας
Πειραιά και Νήσων, Νοµαρχιακός Σύµβουλος Πειραιά και Νήσων (2006), Νοµαρχιακός
Σύµβουλος Πειραιά και Νήσων (2002), Αναπληρωµατικό Μέλος Δ.Σ. ΝΑΤ (1988),
Αντιπρόεδρος Εθνικού Κέντρου Ιστιοπλοΐας (Ε.Κ.Ι.Π.) (1988), Αντιπρόεδρος στο 2ο
Δηµοτικό Διαµέρισµα Πειραιά (1987), Μέλος Διοικητικού Συµβουλίου Νοσοκοµείου Μεταξά
(1986 – 1988), Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ΟΠΑΝ Δήµου Πειραιά (2014).
Έχει αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση Γενικός Σύµβουλος ΟΤΟΕ (1991 – 2014),
Μέλος Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Αθηνών (2007), Γραµµατέας του Συλλόγου Προσωπικού
Alpha Bank (2005 – 2008 – 2011 – 2014), Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού Alpha
Bank ( 2002).
2. Δαρσινού Ελευθερία του Κωνσταντίνου
Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
Κατάγεται από τον Πειραιά και από την Πρέβεζα. Είναι παντρεµένη µε τον Γαλατιώτη
Πλοίαρχο του Εµπορικού Ναυτικού ΝΙΚΟ ΔΑΡΣΙΝΟ και έχουν δύο αγόρια, τον Γιάννη και
τον Γιώργο, επίσης πλοίαρχοι του Ε.Ν.
Έχει εργαστεί σαν Δηµοσιογράφος σε διάφορα έντυπα και εφηµερίδες. Τα τελευταία 15
χρόνια ασχολείται µε την οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία την οποία ίδρυσε µε τον σύζυγο
της. Σαν άνθρωπος µε πολλές ανησυχίες εχει δραστηριοποιηθεί σε διάφορα επαγγέλµατα.
Τα κοινά τα ανακάλυψε από τα πρώτα εφηβικά - σχολικά της χρόνια και από τότε αθεράπευτα
τα υπηρετεί... σε σχολικούς, πολιτιστικούς, επαγγελµατικούς συλλόγους κ.λ.π. Έχει λάβει
µέρος ως υποψήφια Νοµαρχιακή σύµβουλος σε δύο εκλογικές αναµετρήσεις µε τον
συνδυασµό του ΠΑΣΟΚ και στις τελευταίες εθνικές εκλογές ως υποψήφια βουλευτής µε το
ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία τριάµιση χρόνια ήταν Δηµοτική σύµβουλος του Δήµου Τροιζηνίας Μεθάνων.
3. Καράβης Αλέξανδρος του Μιχαήλ, Δικηγόρος
4. Κατσαφάδος Βασίλειος του Ηλία, Δικηγόρος
5. Παλαιολόγου Δέσποινα του Αλέξανδρου, Νοσηλεύτρια
6. Παρασκευόπουλος Δηµήτρης του Αντωνίου, Επιχειρηµατίας
7. Πυλαρινού Νικολέτα του Δηµητρίου
Γεννήθηκε στον Πειραιά και κατάγεται από τον Πειραιά, µε καταβολές από την Κεφαλλονιά
και την Αρχαία Ήλιδα, Ηλείας.
Μεγάλωσε στην πόλη του Πειραιά, είναι απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής «Jeanne
D’Arc» απ’ όπου και απέκτησε αγάπη για τη γαλλική γλώσσα, την οποία σπούδασε κατόπιν,
στα πλαίσια της γαλλικής φιλολογίας. Παράλληλα, ολοκληρώνει τις σπουδές της στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, στη σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, στον τοµέα του
Ελληνικού Πολιτισµού, όπου έχει εντρυφήσει στον κλάδο της Ιστορίας.
Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και σπουδάζει αραβικά. Υπήρξε υποψήφια δηµοτική σύµβουλος
στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, µε τον συνδυασµό «Πειραιάς, Νέα Αρχή» του Ιωσήφ
Βουράκη. Είναι µέλος της Αδελφότητας Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά. Έχει
δηµοσιεύσει άρθρα στον τοπικό τύπο και είναι υπό έκδοση το πρώτο της βιβλίο, ιστορικούπολιτικού περιεχοµένου.
Πειραιάς Β
1. Διαµαντίδης Δηµήτριος του Ιωάννη, Οικονοµολόγος
2. Λέκκα Κωνσταντίνα του Αθανασίου, Διοίκηση Επιχειρήσεων
3. Λίµιαλης Γιώργος του Παναγιώτη
4. Παιδιαδίτη Αλεξάνδρα του Γεωργίου, Εθελόντρια Δικτύου Αλληλεγγύης
5. Στεφανίδου Σταυρούλα του Νικολάου
6. Λέκκα Κωνσταντίνα του Αθανασίου, Διοίκηση Επιχειρήσεων
7. Λίµιαλης Γιώργος του Παναγιώτη
8. Παιδιαδίτη Αλεξάνδρα του Γεωργίου, Εθελόντρια Δικτύου Αλληλεγγύης
9. Στεφανίδου Σταυρούλα του Νικολάου
10. Συκιανάκη Αλεξάνδρα του Νικολάου, Ιδιωτική Υπάλληλος
11. Σφενδύλης Άγγελος του Δηµητρίου, Χρυσοχόος
12. Τερζής Θανάσης του Βλάση,
Πρόεδρος Ελληνικής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας, µέλος της Ελληνικής Ολυµπιακής
Επιτροπής.
Σπούδασε Φυσική Αγωγή και ακολούθως έκανε µεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Αθλητική
Διοίκηση (Sport Management). Σήµερα εργάζεται στη Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων ιδιωτικής
τράπεζας, ενώ διετέλεσε Διευθύνων Σύµβουλος στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Δηµοτικός
σύµβουλος και Αντιδήµαρχος του Δήµου Νίκαιας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος στην
Αναπτυξιακή των Δήµων του Πειραιά, Αντιπρόεδρος στο Σύνδεσµο των δήµων του Πειραιά.
Έχει συµµετάσχει στην οµάδα εργασίας για την σύνταξη του αθλητικού νοµοσχεδίου ( 2011)
και στην οµάδα Εργασίας για το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση του Αθλητικού,
Θρησκευτικού και Ιατρικού Τουρισµού στην Ελλάδα (2010). Επίσης έχει συµµετάσχει σε
πληθώρα Επιµορφωτικών Σεµιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε κεντρικό αντικείµενο
τον Αθλητισµό, τον Πολιτισµό και τις Κοινωνικές δοµές.
Εκλέγεται Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας από το 2001 µέχρι σήµερα,
βοηθώντας ενεργά στην ανάπτυξη του αθλήµατος και αναβιώνοντας το Διεθνή Ποδηλατικό
Γύρο Ελλάδος, ένα σηµαντικό αθλητικό-πολιτιστικό γεγονός για τη χώρα. Με πρωτοβουλία
του δηµιουργήθηκε δίκτυο εθελοντών αθλητών και τράπεζα εθελοντικής αιµοδοσίας.
Έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα οικολογίας και ποιότητας ζωής. Τελευταία, µε επιστολές
του, ως Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας, στο Υπουργείο Μεταφορών,
επεσήµανε κοµβικά σηµεία για τη σωστή και ασφαλή εισαγωγή του ποδηλάτου στην ελληνική
καθηµερινότητα αλλά και της δηµιουργίας οργανωµένου δικτύου ασφαλών ποδηλατόδροµων.
13. Τσακαλίδου Παναγιώτα (Γιούλη) του Αναστασίου,
Πολιτικός Μηχανικός
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αµφιάλη.
Τελείωσε το δηµοτικό και το γυµνάσιο στο Κερατσίνι και αποφοίτησε από το Ε’ Ενιαίο
Πολυκλαδικό Λύκειο Κορυδαλλού. Κατέλαβε την πρώτη θέση στις κατατακτήριες εξετάσεις
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στο τµήµα «Πολιτικών Μηχανικών».
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο πρόγραµµα «Διαχείρισης Τεχνικών
Έργων», όπου φοίτησε µε υποτροφία. Σήµερα είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο τµήµα των
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
έχοντας στο ενεργητικό της δηµοσιεύσεις και συνέδρια.
Διατηρεί Μελετητικό-Κατασκευαστικό Γραφείο στην Αµφιάλη Κερατσινίου και παράλληλα
παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε αρκετές Τεχνικές εταιρείες.
14. Χατζηευσταθίου Μιχαήλ του Χαράλαµπου
Ιχθυολόγος, Μηχανικός Περιβάλλοντος
Πρόεδρος Εξελεγκτικής Επιτροπής Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων
(ΠΑΣΤΙ). Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου για 7 θητείες.
Πρώην Μέλος ΠΑΣΟΚ Εντάχθηκε το 1980 στο Μαθητικό του ΠΑΣΟΚ, Ιδρυτικό Μέλος
ΠΑΣΠ-ΤΕΙ, Συντονιστής Ιχθυολόγων ΠΑΣΟΚ.
Εργάζεται στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιµης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ. Έχει εκτεταµένη
εργασιακή εµπειρία στον ιδιωτικό τοµέα (Τεχνικός Σύµβουλος). Επιµόρφωση(ΕΚΔΔΑ,
Εσθονία, Κροατία, Σερβία), και Έρευνα (ΕΛΚΕΘΕ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ως
Συνεργαζόµενος Ερευνητής του Εργαστηρίου Τοπικής & Νησιωτικής Ανάπτυξης ερευνώντας
τη συµβολή των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών στην ανάπτυξη των νησιών). Έχει διατελέσει
Εµπειρογνώµονας, Σύµβουλος Αλιείας σε έξι Υπουργούς τριών Κυβερνήσεων (2010 - 2013),
και Βιώσιµης Νησιωτικής Ανάπτυξης στον Γενικό Γραµµατέα Αιγαίου & Νησιωτικής
Πολιτικής.
Αιτωλοκαρνανία
1. Ζαµπάτη Φωτεινή του Ευσταθίου, Δικηγόρος
2. Καραγκούνη Βασιλίκη Θωµά, Γεωλόγος
3. Κατερινόπουλος Αθανάσιος του Επαµεινώνδα, Απόστρατος Αστυνοµικός
4. Κόκκαλης Γεώργιος του Επαµεινώνδα, Δικηγόρος
5. Κουτσαγγέλης Γιώργος του Ευαγγέλου
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Γεννήθηκε το 1964. Κατάγεται από το Νεοχώρι Μεσολογγίου.
Σπούδασε στη Νοµική Σχολή ΔΠΘ και µετά τη στρατιωτική θητεία του, από το 1989, ασκεί
ανελλιπώς µέχρι σήµερα µαχόµενη δικηγορία, ασχολούµενος κυρίως µε υποθέσεις ποινικού
δικαίου και εµπορικού δικαίου.
Είναι µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου. Για το επιστηµονικό του έργο
βραβεύτηκε από την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρ. Δικαιοσύνης.
Διατέλεσε ειδικός σύµβουλος του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης την περίοδο 2011-2012. Υπήρξε
µέλος της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για την τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα
(διαδικασία εξυγίανσης). Μιλάει Αγγλικά. Είναι παντρεµένος και πατέρας δύο κοριτσιών.
6. Μοσχολιός Παύλος του Πέτρου, Πολιτικός Μηχανικός
7. Μπέκος Γιάννης του Δήµου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
8. Ταµπάκης Αντώνης του Χρήστου
Οικονοµολόγος
Γεννήθηκε το 1984 και µεγάλωσε στο Αγρίνιο µε καταγωγή από την Παναγούλα Ξηροµέρου.
Γονείς του είναι ο Χρήστος και η Ελένη.
Σπούδασε Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά από τα πρώτα εφηβικά του χρόνια. Διατέλεσε µέλος της ΠΑΣΠ
Από το 2003 έως το 2008.
Το 2010 έθεσε υποψηφιότητα για την Τοπική Κοινότητα Αγρινίου µε το Συνδυασµό
''Σύγχρονο Αγρίνιο - Νέος Δήµος, Νέα Εποχή'', το 2014 θέτει υποψηφιότητα για
Περιφερειακός Σύµβουλος Δυτικής Ελλάδας µε το Συνδυασµό του Θύµιου Σώκου.
Τον Ιανουάριο του 2015 βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου και προσχωρεί στο
Κίνηµα Δηµοκρατών Σοσιαλιστών.
9. Τορουνίδης Αθανάσιος (Σάκης) του Στεφάνου, Φαρµακοποιός
Αργολίδα
1. Γκαργκάσουλας Κώστας του Αποστόλου, Ασφαλιστής
Είναι Ασφαλιστικός Σύµβουλος στην Interamerican A.E, υπεύθυνος των καταστηµάτων
Money Transfer – Western Union Άργους κ΄ Ναυπλίου και Ιδιοκτήτης πρακτορείου ΠΡΟΠΟ.
Απόφοιτος του 1ου Γενικού Λυκείου Άργους και του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Σπουδαστής Μεταπτυχιακού προγράµµατος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και
του Insurance Business - Institute of Financial Studies (Ι.Χ.Ο.Σ.).
Ήταν εκλεγµένος Δηµοτικός Σύµβουλος (2007-2014), το 2009 διετέλεσε Αντιδήµαρχος
Εργων και το 2010 Αντιδήµαρχος – υπεύθυνος ανάπτυξης και συντήρησης έργων πρασίνου,
της λειτουργίας των παιδικών χαρών, των λαϊκών αγορών, της Χονδρικής Αγοράς, της
αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών.
Από το 2011 είναι µέλος της Διοίκησης Επιµελητηρίου Αργολίδας, Πρόεδρος Δ.Σ.
Κοινωνικής Μέριµνας (2010), µέλος ΤΕΔΚ (Τοπική Ένωση Δήµων κ΄ Κοινοτήτων) (2007 2010), µέλος του Δ.Σ. του Μουσικοθεατρικού Κέντρου του Δ. Άργους (2009 -2010),
Αντιπρόεδρος της Χονδρικής Αγοράς του Δ. Άργους (2007 – 2008), Πρόεδρος της Δηµοτικής
Επιχείρησης Νεολαίας & Άθλησης του Δ. Άργους (2007 – 2008), µέλος του Δ.Σ. του Κ.ΑΠ.Η.
του Δ. Άργους (2007 – 2008), Πρόεδρος της Δηµ. Φιλαρµονικής του Δ. Άργους (2007 –
2008), µέλος του Δ.Σ. της Δηµ. Φιλαρµονικής του Δ. Άργους (2002 – 2006), µέλος Δ.Σ.
Παιδικών Σταθµών (2004 - 2005).
Συµµετείχε σε όλα τα Συνέδρια ΠΑ.ΣΟ.Κ (1997 - 2012). Υπήρξε µέλος της Νεολαίας
ΠΑ.ΣΟ.Κ. (1986 – 1997), µέλος της ΠΑΣΠ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (1987 – 1993) και της
Νοµαρχιακής Επιτροπής Αργολίδας (2007 -2012).
Συµµετοχή στα 15µελή µαθητικά συµβούλια ως µαθητής της Β/θµιας Εκπ/σης.
2. Γουζούασης Βαγγέλης του Ανδρέα
3. Κατσαλούλη Βασιλική του Δηµητρίου, Έµπορος
4. Κονοπισόπουλος Μιλτιάδης του Δηµητρίου,
Επιχειρηµατίας
Γεννήθηκε στο Κιβέρι Αργολίδας
Είναι πτυχιούχος Χηµείας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Έχει διατελέσει Πρόεδρος Επιµελητηρίου Αργολίδας (2002-2011), Περιφερειακός Σύµβουλος
Πελοποννήσου και µέλος Οικονοµικής Επιτροπής (2011-2014), Αιρετό µέλος Δ.Σ. της
Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου, Γενικός Δ/της, συνιδρυτής της
εξαγωγικής βιοµηχανίας µεταποίησης φρούτων Δαναΐς.
Επίσης διετέλεσε Δηµοτικός σύµβουλος Δήµου Λέρνας και µέλος Δ.Σ. Λιµενικού Ταµείου
Ναυπλίου.
5. Κωστοπούλου Αλεξάνδρα του Δηµητρίου, Πολιτικός Επιστήµονας
Αρκαδία
1. Μιχόπουλος Κώστας του Ιωάννη
2. Ντάνος Θεόδωρος του Παντελή, Συνταξιούχος Τραπεζικός
3. Σαραντοπούλου Αδαµαντία του Αριστείδη
4. Σπηλιωτόπουλος Ηλίας Αθανασίου
5. Τοµάρας Πέτρος του Σπήλιου, Καθηγητής ΤΕΙ
Άρτα
1. Κουτσιαύτης Σωτήρης του Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτων
2. Οικονοµίδης Παναγιώτης του Θεοδοσίου, Π Δήµαρχος, Π. Βουλευτής
3. Παπαλέξης Ιωάννης του Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός
4. Τάτσης Δηµήτρης του Δηµητρίου, Δ/ντής ΙΕΚ Άρτας
5. Τσιµπερλένιος Διοµήδης του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος
Αχαΐα
1. Παπανδρέου Γεώργιος, του Ανδρέα
2. Αγγελόπουλος Γιώργος του Παναγιώτη
3. Αλέφαντος Νίκος του Χρήστου, Δάσκαλος
4. Ανδρικόπουλος Αθανάσιου του Παναή, Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων &
Πάτρας
5. Βουλδής Χρήστος του Κωνσταντίνου
6. Γεωργακοπούλου – Μπάστα Δήµητρα του Αντωνίου, Πολιτικός µηχανικός
7. Κολιόπουλος Γιώργος του Ανδρέα
8. Μπούτου Χριστίνα του Βασιλείου
9. Νικολοπούλου Λεµονιά του Ιωάννη, Οικονοµολόγος
10. Σταυρόπουλος Δηµοσθένης του Αποστόλου, Συνταξιούχος Τραπεζικός
12. Τσιµπλοστεφανάκης Βαγγέλης του Κωνσταντίνου,
Πολιτικός Μηχανικός
Γεννήθηκε το 1968 στην Πάτρα. Είναι παντρεµένος µε την Ιωάννα Παπαδοπούλου.
Είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστηµίου Πατρών. Συµµετείχε και παρουσίασε
εργασίες σε διεθνή και εθνικά επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια. Απασχολείται στον
Ιδιωτικό τοµέα ως Σύµβουλος Επιχειρήσεων έχοντας εκπονήσει δεκάδες αναπτυξιακές
µελέτες για ιδιωτικές επιχειρήσεις και την αυτοδιοίκηση.
Έχει αναπτύξει σηµαντική κοινωνική και συνδικαλιστική δραστηριότητα. Από το 1992 είναι
µέλος του Τ.Ε.Ε και από το 1994 µέλος της Κεντρικής και Περιφερειακής Αντιπροσωπείας
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Από το 2012 είναι µέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου
Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Έχει διατελέσει Γραµµατέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και µέλος της
Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών, άµισθο µέλος Διοικητικών Συµβουλίων
επιστηµονικών φορέων, οργανισµών και Επιτροπών σχετικών µε την επιστηµονική του
εξειδίκευση σε ενεργειακά θέµατα και την ηλεκτροκίνηση (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., Ελληνικό
Παράρτηµα CIGRE). Λέκτορας στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών (Π.Δ. 407) και Επιστηµονικός Συνεργάτης στο
Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
Υπήρξε Γραµµατέας της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΟ.Κ Αχαΐας, µέλος του Κ.Σ. της
Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ., µέλος της Π.Α.Σ.Π. και της Π.Α.Μ.Κ. από το 1984.
13. Ζάγκας Λάµπρος του Ευσταθίου,
Δικηγόρος
Κατάγεται από τον Άγιο Δηµήτριο Ορχοµενού Βοιωτίας και είναι δικηγόρος Αθηνών.
Είναι απόφοιτος της Νοµικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και
κάτοχος δύο µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της Νοµικής Αθηνών ( Ιστορίας Δικαίου,
Φιλοσοφίας Δικαίου ). Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γερµανικά.
Από τα φοιτητικά του χρόνια είναι µέλος της Π.Α.Σ.Π και του ΠΑ.ΣΟ.Κ ( Τ.Ο. Μελισσίων ).
Το 2010 ήτουν υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος Πεντέλης µε το συνδυασµό του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Είναι µέλος του Δ.Σ. Αθλητικού Συλλόγου "Αστέρας Μελισσίων".
Βοιωτία
1. Κουλουργιώτης Νίκος του Ιωάννη, Δικηγόρος
2. Μαµµής Ελισσαίος του Αντωνίου
Δικηγόρος
Γεννήθηκε το 1968 στη Θήβα.
Είναι πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ασκεί τη δικηγορία στη
Θήβα. Μιλάω αγγλικά, ρωσικά και ισπανικά. Είµαι παντρεµένος µε την Ευαγγελία Τουλίτση.
Σε ηλικία 15 ετών έγινε µέλος της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Θήβας. Διετέλεσε Γραµµατέας της
Οργάνωσης Νεολαίας ΠΑΣΟΚ της Νοµικής Σχολής Αθήνας, και µέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου Φοιτητών της Νοµικής Σχολής Αθήνας.
Αντιδήµαρχος του Δήµου Θηβαίων την περίοδο 2007-2008 και Πρόεδρος του Δηµοτικού
Συµβουλίου του Δήµου Θηβαίων την περίοδο 2009-2010.
Μέλος της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας την περίοδο 1997-2003. Μέλος του Τοµέα Επιµόρφωσης
της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1997-2000 και του Τοµέα Οργανωτικού την περίοδο 20072011.
Γρεβενά
1. Γκαλογιάννης Νικόλαος του Θεοδώρου, Ελεύθερος Επαγγελµατίας
2. Κυραλέος Κίµων του Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Γεννήθηκε το 1976 στα Γρεβενά όπου ζει και δραστηριοποιείται επαγγελµατικά. Κατάγεται
από την Κρανιά Γρεβενών.
Σπούδασε Μηχανικός Χωροταξίας – Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης στον
Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό Έργων Υποδοµής από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Από το 2002-2011 απασχολήθηκε στην Αναπτυξιακή Γρεβενών (Αν.Γρε.) µε αντικείµενο τη
διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και τις Μελέτες Δηµοσίου.
Σήµερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας Μηχανικός και ως συνεργάτης- τεχνικός
σύµβουλος σε διάφορες εταιρίες µελετών και συµβούλων επιχειρήσεων.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής Γρεβενών του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας την περίοδο 2006-2009 και µέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/Τµήµατος
Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 2009-2013
Είναι µέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Χωροταξίας – Πολεοδοµίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συντονιστής της Μόνιµης Επιτροπής του ΤΕΕ/Τµήµατος
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2018.
3. Ψευτογκάς Δηµήτριος του Αθανασίου,
Iατρός Χειρούργος Ορθοπεδικός
Γεννήθηκε στην Ανθρακιά Γρεβενών.
Σπούδασε Ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και
Φυσικοθεραπεία. Ειδικεύτηκε στη Χειρουργική Ορθοπεδική
Έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας.
και
Τραυµατολογία
Εργάζεται στα Γρεβενά, ως Χειρουργός Ορθοπεδικός Τραυµατολόγος και µέχρι πρόσφατα
υπήρξε Ιατρός διαφόρων ταµείων ( Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Π.Α.Δ. ΕΟΠΥΥ)
Είναι έγγαµος και πατέρας δύο παιδιών ηλικίας 25 και 20 ετών.
Διατέλεσε ιδρυτικό στέλεχος της ΠΑΜΚ Γρεβενών και εξωτερικός συντονιστής (1975 - 76),
µέλος του γραφείου Σπουδάζουσας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και µέλος των Δ.Σ. των Σχολών
Ιατρικής και Φυσικοθεραπείας µέχρι το 1980, υπεύθυνος Διαφώτισης της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ 40
Εκκλησιών Θεσσαλονίκης (1980 - 1982), Γραµµατέας της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ 40 Εκκλησιών µέχρι
το 1985, ,µέλος του Γραφείου Διαφώτισης της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης (1983 - 1985),
υπεύθυνος διαφώτισης του Τοµεακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (1983 - 1985), εκλεγµένος
σύνεδρος της Ν.Ε. Α' Θεσσαλονίκης στο 1ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ (1984), υπεύθυνος
συντονιστής του προεκλογικού αγώνα στα Γρεβενά, υπεύθυνος προγράµµατος και
συντονισµού των υποψηφίων, και υπεύθυνος επικοινωνίας µε τα κεντρικά του κινήµατος στις
εκλογές του 1981 και 1985.
Επίσης διατέλεσε Πρόεδρος Συλλόγου Αγροτικών Ιατρών Νοµού Καστοριάς (1987-1988),
Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Νοσοκοµείου Καστοριάς (1988 - 89), Μέλος της
Νοσοκοµειακής Επιτροπής του Νοσοκοµείου Αγ. Παύλος Θεσ/νίκης, και εκλεγµένο µέλος
στη Διοίκηση του Νοσοκοµείου (1990 - 1993), Γενικός Γραµµατέας του Ιατρικού Συλλόγου
Γρεβενών για δύο θητείες (2000 - 2006), Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών (2008),
Εκπρόσωπος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τέσσερις συνεχόµενες τριετείς θητείες,
αναπληρωµατικό µέλος Διοικητικού Συµβουλίου Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (2009),
Αντιπρόεδρος Συνδέσµου Εφέδρων Αξιωµατικών Νοµού Γρεβενών (2006-2008).
Επίσης, ήταν υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ το 2007 και το 2009 και
υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης στις Περιφερειακές εκλογές του 2010 µε την Παράταξη
"Αρχή...Ζουµε Μαζί".
Έλαβε την Πλειοψηφία στην ΠΕ Γρεβενών και στους δύο γύρους των εκλογών µε 44% και
52% αντιστοίχως.
Τελικά εξελέγη Περιφερειακός σύµβουλος µιας και η Παράταξη "Αρχή...Ζουµε Μαζί"
κατέλαβε την 2η θέση στο σύνολο της Περιφέρειας µε 48,5% περίπου. Ηταν Αντιπρόεδρος
Επιτροπής Χωρικού Σχεδιασµού Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας (2011-2012), µέλος Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(2013-2014) και Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών ( 2013- )
Επίσης έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση : Ιδρυτικό µέλος, και πρώτος Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου "Το Δέντρο" (1980), Γενικός γραµµατέας της αστικής Εταιρίας µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την καταπολέµηση των ναρκωτικών και άλλων
εξαρτησιογόνων ουσιών ''ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ'' σε συνεργασία µε τον ΟΚΑΝΑ (2001 - 2007),
Μέλος ΔΣ της αστικής Εταιρίας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών ''ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ'' σε συνεργασία µε τον
ΟΚΑΝΑ (2013-), επί είκοσι πέντε έτη διεξάγει αφιλοκερδώς σειρά επιµορφωτικών οµιλιών
και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε σχολεία, συλλόγους, οργανισµούς και σωµατεία για θέµατα
Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής
Ως εκπρόσωπος των ''Ενεργών Πολιτών'' ασκεί πολύπλευρη δράση µέσω παρεµβάσεων σε
θέµατα περιβάλλοντος, παιδείας, υγείας και ποιότητας ζωής.
Ήταν καθηγητής Ιατροδικαστικής στη Σχολή Αστυφυλάκων Γρεβενών.
Είναι µέλος του συλλόγου "Νίκος Καζαντζάκης" και µέλος επιστηµονικών Ιατρικών Ενώσεων
Δράµα
1.
Καρατζόγλου Αργύρης του Γεωργίου,
Γυµναστής
Γεννήθηκε το 1985 στη Δράµα. Έκανε σπουδές στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο (Κοµοτηνή),
στο τµήµα Φυσικής Αγωγής και συνέχισε τις σπουδές του µε µεταπτυχιακό στη Διοίκηση και
Διαχείριση Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα). Δουλεύει
παράλληλα ως προπονητής οµάδων Αντισφαίρισης.
Ανέπτυξε εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες ως συνεργάτης του υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέµατα άθλησης και διατροφής, ως µέλος εθελοντικών
σωµατείων, ενώ ξεχωρίζουν η εθελοντική του συµµετοχή στους Ολυµπιακούς Αγώνες της
Αθήνας το 2004 και στους Παραολυµπιακούς το 2011.
Η σχέση του µε την πολιτική ξεκινά µε την ενεργό συµµετοχή και εκλογή του ως προέδρου
φοιτητικής παράταξης και συλλόγου φοιτητών στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο.
2. Ορφανίδης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου,
Επιχειρηµατίας
Γεννήθηκε το 1970 στη Δράµα, µε καταγωγή από το Μεσοχώρι του Παρανεστίου. Είναι
παντρεµένος µε δυο παιδιά και διαµένει στην Αδριανή Δράµας.
Σπούδασε Τεχνικός Δικτύων Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών και εργάστηκε ως ελεύθερος
επαγγελµατίας.
Η ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέµατα και ο έντονος προσανατολισµός του
στην Οικολογία και την Πράσινη Ανάπτυξη στάθηκαν οι αιτίες για τη δραστηριοποίησή του
από το 2009 στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Έχει πάντα στραµµένη την προσοχή του στα προβλήµατα του τόπου. Έτσι, αποφάσισε για
πρώτη φορά να συµµετάσχει στα κοινά µε την υποψηφιότητά του ως βουλευτής Δράµας σε
αυτές τις εκλογές.
3. Παπαδόπουλος Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου,
Συνταξιούχος
Είναι παντρεµένος µε δύο παιδιά.
Υπηρέτησε στο δηµόσιο τοµέα, στο Υπουργείο Οικονοµικών σε θέσεις νευραλγικού τοµέα.
Έγινε διευθυντής στην ΔΟΥ Κ. Νευροκοπίου, δούλεψε στη ΔΟΥ Δράµας, στην Κτηµατική
Υπηρεσία Δράµας, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες της πρώην νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Ανέπτυξε κοινωνική –πολιτιστική, αθλητική δράση επί σειρά ετών,
συλλόγων γονέων και κηδεµόνων, σε πολιτιστικά, αθλητικά σωµατεία.
ως πρόεδρος των
Υπήρξε συνδικαλιστής και ασχολήθηκε µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση από το 1996 έως και
σήµερα στο Δήµο Δοξάτου Δράµας, διατελώντας πρόεδρος του δ.δ Αγίου Αθανασίου του
Δήµου Δοξάτου για δώδεκα χρόνια.
4. Παπαδόπουλος Γρηγόρης του Χρήστου,
Οικονοµολόγος
Γεννήθηκε το 1967 στη Δράµα και σπούδασε στη Σχολή Νοµικών και Οικονοµικών
Επιστηµών του Α.Π.Θ. µε µεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της Ε.Ε.Δ.Ε.
Από το 1992 δραστηριοποιείται επαγγελµατικά ως οικονοµικός σύµβουλος επιχειρήσεων.
Από το 2008 έως το 2012 διατέλεσε γραµµατέας της Δηµοτικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Δήµου
Δράµας. Από το 2011 έως σήµερα είναι Δηµοτικός Σύµβουλος του Δήµου Δράµας. Από τον
Ιανουάριο του 2013 έως το Μάϊο του 2013 ανέλαβε καθήκοντα Αντιδήµαρχου Διοικητικών
Υπηρεσιών και χρέη προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου από τον Ιούνιο του 2013 µέχρι
τον Αύγουστο του 2014.
Είναι παντρεµένος µε δύο παιδιά.
5. Παπουτσής Γιάννης του Αθανασίου
Εκπαιδευτικός
Με καταγωγή από το Μοναστηράκι Δράµας, είναι παντρεµένος και έχει έναν πεντάχρονο γιο.
Δούλεψε ως εκπαιδευτικός Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος και διετέλεσε διευθυντής στα ΕΠΑΛ
του Δήµου Δράµας. Απέκτησε Μεταπτυχιακό το «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ε.Α.Π.
Είναι διακριτή η ενασχόλησή του µε το λαϊκό πολιτισµό µε συµµετοχή σε επιστηµονικά
συνέδρια και µε συγγραφική δραστηριότητα επί πολλά χρόνια γύρω από ζητήµατα παράδοσης
και λαϊκού πολιτισµού. Είναι πρόεδρος του Κέντρου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής
Μακεδονίας.
Η ανάµειξη µε τα κοινά περιλαµβάνει την εκλογή του σε δηµοτικά και περιφερειακά
συµβούλια και νοµαρχιακές επιτροπές. Διετέλεσε Συντονιστής Επιµόρφωσης Στελεχών
ΠΑΣΟΚ νοµού Δράµας έως το 2009. Βάζει υποψηφιότητα για βουλευτής Δράµας γιατί
πιστεύει στην κοινωνική αλληλεγγύη ως αξία της δηµοκρατίας και του σοσιαλισµού.
Δωδεκάνησα
1. Διακοµανώλη Αρχοντούλα του Εµµανουήλ
2. Ηρακλείδης Αριστοτέλης του Αστρένου
3. Καραγιάννης Θεόδωρος του Αχιλλέα, Δικαστικός Υπάλληλος, Μελισσοκόµος
4. Χανιώτης Μιχάλης του Φραγκίσκου
5. Χατζηστέργου Αρετή Ελευθερία του Σταµατίου,
Διεθνολόγος
Γεννήθηκε το 1982, κόρη του Σταµάτη Χατζηστέργου από το Πυλί της Κω και της Σοφίας
Ζιώγα από τα Γιάννενα.
Είναι Πτυχιούχος Τµήµατος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστηµίου µε
Μεταπτυχιακό "Περιβάλλον & Βιώσιµη Ανάπτυξη".
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά & Τούρκικα.
Έβρος
1. Μπέρδου Κατερίνα του Σταύρου, Δικηγόρος
2. Τσοκαναρίδης Χρήστος του Αθανασίου
3. Χανός Γιώργος του Μιχαήλ
Εύβοια
1. Κατσαρός Νίκος του Μιχαήλ,
Δηµοσιογράφος
Γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1962. Αποφοίτησε από το Β’ Λύκειο Χαλκίδας. Από το 1984
άρχισε να εργάζεται ως επαγγελµατίας δηµοσιογράφος. Έχει εργασθεί στις εφηµερίδες
ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ, ΑΥΡΙΑΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΛΟΓΟΣ, ΕΞΟΡΜΗΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, ΚΕΡΔΟΣ
και ΤΟ ΒΗΜΑ. Επίσης εργάσθηκε ως οικονοµικός συντάκτης στο ραδιοφωνικό σταθµό
FLASH 9,61. Από το 1991 έως και το 2003 εργάσθηκε στον τηλεοπτικό σταθµό MEGA
CHANNEL, όπου κατείχε τη θέση του προϊσταµένου του οικονοµικού ρεπορτάζ. Άρθρα και
εργασίες του έχουν δηµοσιευθεί σε ελληνικές εφηµερίδες και περιοδικά καθώς και στον ξένο
τύπο. Είναι µέλος της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).
Από τον Ιούλιο 1986 µέχρι και το Φεβρουάριο 1988 ήταν υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του
Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας επί υπουργίας Κώστα Σηµίτη και Παναγιώτη Ρουµελιώτη.
Από το Μάιο 1988 έως και το Μάιο 1989 ήταν σύµβουλος Τύπου του υπουργού Τουρισµού
Νίκου Σκουλά. Από τον Οκτώβριο 1996 µέχρι και το Φεβρουάριο 1998 ήταν επικεφαλής του
γραφείου Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών µε υπουργό τον Αλέκο Παπαδόπουλο.
Διετέλεσε σύµβουλος Τύπου σε αρκετές επιχειρήσεις, ενώ από τον Ιούλιο 1991 έως και τον
Ιούνιο 2002 ήταν Σύµβουλος Διοίκησης, µε αρµοδιότητα θέµατα Τύπου, στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ.
Εκλέχθηκε για τέσσερις συνεχόµενες τετραετίες Δηµοτικός Σύµβουλος του Δήµου
Χαλκιδέων. Το 1990, 1994 και 1998 εκλέχθηκε µε το συνδυασµό «ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» µε επικεφαλής τον πρώην Δήµαρχο Στέλιο Μαργαρίτη. Το 2002 εκλέχθηκε
µε το συνδυασµό «ΧΑΛΚΙΔΑ ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» µε επικεφαλής τον πρώην Δήµαρχο
Δηµήτρη Αναγνωστάκη. Τη διετία 2003-2004 άσκησε καθήκοντα Αντιδηµάρχου στο Δήµο
Χαλκιδέων µε αρµοδιότητα το Τεχνικό πρόγραµµα του Δήµου Χαλκιδέων. Το 2005 άσκησε
καθήκοντα Αντιδηµάρχου και ήταν Αναπληρωτής Δήµαρχος στο Δήµο Χαλκιδέων µε
αρµοδιότητα τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και θέµατα Πολεοδοµίας.
Το 2006 εκλέχθηκε Νοµαρχιακός Σύµβουλος Εύβοιας µε το Συνδυασµό «ΕΥΒΟΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» µε επικεφαλής τον Νοµάρχη Θανάση Μπουραντά.
Συµµετείχε στις επιτροπές Περιβάλλοντος και Εµπορίου, ασκώντας καθήκοντα αντιπροέδρου.
Είναι παντρεµένος µε τη δηµοσιογράφο Νικόλ Λειβαδάρη.
2. Κεδίκογλου Συµεών του Αγγέλου, Ιατρός
3. Πάντζαλης Χρήστος του Δηµητρίου, Εκπαιδευτικός
4. Φουτζόπουλος Κωνσταντίνος του Νικηφόρου
Οικονοµολόγος Διεθνολόγος
Γεννήθηκε το 1985. Σπούδασε Διεθνή Οικονοµικά στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και
Διεθνείς Σχέσεις στο Freie Universität του Βερολίνου, µε εξειδίκευση στην Ενεργειακή
Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει εργαστεί στον χώρο των διεθνών σχέσεων στον
ιδιωτικό τοµέα και σε διεθνείς οργανισµούς, όπως ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ), η
Παγκόσµια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Οικονοµίας και Δικαίου και η Ελληνική
Πρεσβεία στη Γερµανία.
Το 2009-2012 διετέλεσε Μέλος του Τοµέα Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΣΟΚ. Από το 2012 είναι
Πολιτικός Σύµβουλος στο Γραφείο του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Γιώργου
Παπανδρέου.
5. Χάρτσα Μαρία του Κωνσταντίνου
Ευρυτανία
1. Ραυτογιάννης Ευθύµιος του Κωνσταντίνου, Συνταξιούχος
2. Στασινός Νικόλαος του Παντελή, Υποστράτηγος ε.α.
3. Χαλκιάς Χρήστος του Δηµητρίου, Ελεύθερος Επαγγελµατίας
Ζάκυνθος
1. Καράµπελα Μαρία του Χαραλάµπους,
Τουριστικός Υπάλληλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987 και κατοικεί µόνιµα στη Ζακύνθο απο το 1991. Είναι
Καθηγήτρια Φιλόλογος, πτυχιούχος του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.
Παράλληλα, σπουδάζει στο Τµήµα του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού του Ανοικτού
Πανεπιστηµίου. Έχει γνώσεις Αγγλικής και Ιταλικής γλώσσας, καθώς και ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Από το 2009 έως και το 2011 εργάστηκε ως Υπεύθυνη Κίνησης και Κρατήσεων σε
Τουριστικό Γραφείο του νησιού. Το 2012 δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των Πωλήσεων και
της προώθησης διαδικτυακού τουριστικού οδηγού σε Διαφηµιστική εταιρεία. Από το 2013
δραστηριοποιείται στον τοµέα του Τουρισµού. Τέλος, από το 2003 είναι Εθελόντρια
Αιµοδοσίας, επιθυµώντας την ανιδιοτελή προσφορά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη.
2. Μαρκουτσάς Χαρίλαος του Διονυσίου
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1966, όπου και διαµένει µέχρι σήµερα. Αποφοίτησε από το Γενικό
Λύκειο Ζακύνθου το 1984. Είναι απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε στο Ναυτικό. Έχει µια κόρη 6 ετών, τη Νεφέλη.
Επί σειρά ετών δραστηριοποιείται δυναµικά στο χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Από το 1993 ασχολείται δηµιουργικά µε τα κοινά της Ζακύνθου, καθώς ήταν µέλος του
ποδοσφαιρικού συλλόγου Παντοκράτορα, έχει διατελέσει Σύµβουλος της Κοινότητας
Παντοκράτορα, όπως επίσης και Νοµαρχιακός Σύµβουλος του νησιού. Σήµερα είναι
γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων.
Ηλεία
1. Δελέγκος Γιάννης του Αθανασίου
2. Ζάγκλαρη Αγγελική του Στεφάνου, Ιστορικός
3. Ζαφειρόπουλος Αλέξανδρος του Σπυρίδωνα, Ιατρός
4. Κράλλης Γιώργος του Δηµητρίου
Γεννήθηκε το 1981. Μεγάλωσε και ζει στην Αµαλιάδα, όπου δραστηριοποιείται
επαγγελµατικά. Το 2009 δηµιούργησε τη δική του διαφηµιστική εταιρεία και εργάζεται ως
στρατηγικός σύµβουλος επιχειρήσεων στον τοµέα της διαφήµισης και προώθησης τοπικών
επιχειρήσεων.
Στον αθλητικό τοµέα συµµετείχε στις οµάδες µπάσκετ του Κοροίβου Αµαλιάδας, του Γ.Σ.
Γαστούνης, του Γ.Σ. Βαρθολοµιού και ήταν µέλος του Δ.Σ του Α.Σ. Κοροίβου Αµαλιάδας και
έφορος του τµήµατος στίβου του Κοροίβου.
Από τα µαθητικά του χρόνια υπήρξε µέλος της πρώτης οργάνωσης ΠΑΜΚ Αµαλιάδας
Σπούδασε στο ΤΕΙ Καλαµάτας στο τµήµα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ στον τοµέα της ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ήταν
Γραµµατέας της ΠΑΣΠ Καλαµάτας και διετέλεσε πρόεδρος του Σπουδαστικού Συλλόγου
ΣΔΟ ΤΕΙ Καλαµάτας για 3 χρόνια και µέλος του Συµβουλίου ΤΕΙ Καλαµάτας για 4 χρόνια.
Επίσης ήταν ιδρυτικό µέλος και µέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Ηλείων Φοιτητών.
Παράλληλα υπήρξε ενεργό µέλος του ΠΑΣΟΚ και εκλεγµένο µέλος του Κεντρικού
Συµβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
5. Κυριαζής Επαµεινώνδας του Δηµητρίου, Δικηγόρος
6. Λυµπέρης Γιάννης του Παναγιώτη
7. Παναγιωτόπουλος Γιώργος του Ανδρέα
Γεννήθηκε 1965 στα Λεχαινά Ηλείας. Οι βασικές του σπουδές είναι στα Παιδαγωγικά, µε
ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, ενώ είναι πτυχιούχος του τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών και
Δηµόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Οι µεταπτυχιακές σπουδές του είναι στη Διοίκηση Μονάδων
Υγείας και η Διδακτορική του Διατριβή, στο πεδίο της εκπαίδευσης και κατάρτισης του
ανθρώπινου δυναµικού και της ένταξής του στην αγορά εργασίας.
Από το 1998 έως το 2006 υπηρέτησε την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Ηλείας από τις
θέσεις του Νοµαρχιακού Συµβούλου, του Αντινοµάρχη και του Γενικού Γραµµατέα
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ενώ από το 2010 έως το Δεκέµβριο του 2014 διετέλεσε
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Από το 2006 είναι καθηγητής-σύµβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. Στο διδακτικό
του έργο συµπεριλαµβάνεται, επίσης, διδασκαλία στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστηµίου Πατρών, στο
ΤΕΙ Πατρών, στην ΑΣΠΑΙΤΕ (παράρτηµα Πατρών) και στο ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου.
Το επιστηµονικό και συγγραφικό του έργο εντάσσεται στο επιστηµονικό πεδίο της διοίκησης
ανθρώπινου δυναµικού µε έµφαση στη διασύνδεσή του µε την αγορά εργασίας.
Ηµαθία
1. Ασλάνογλου Στυλιανός του Ευαγγέλου
2. Βαλσάµης Χρήστος του Αργυρίου, Ιστορικός
Γεννήθηκε στη Βέροια το 1983. Κατά τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων διακρίθηκε στον
πανευρωπαϊκό µαθητικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Euroscola. Είναι Πτυχιούχος του
Τµήµατος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ. και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώµατος
Ειδίκευσης στις Διεθνείς Σπουδές της Νοµικής Σχολής του Δ.Π.Θ. (µε υποτροφία λόγω
εξαίρετων ακαδηµαϊκών επιδόσεων και παρουσίας).
Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά και είναι άριστος γνώστης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Διατέλεσε: Γραµµατέας ΠΑΣΠ Ιστορίας & Εθνολογίας Δ.Π.Θ., Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου
Φοιτητών και Μέλος της Γενικής Συνέλευσης Τµήµατος Ιστορίας & Εθνολογίας, Μέλος της
Ν.Ε. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Ν. Ροδόπης.
Η συµµετοχή του σε επιστηµονικά συνέδρια τόσο εθνικά όσο και διεθνή αλλά και σε διεθνή
σεµινάρια και πλήθος άλλων εθελοντικών προσφορών του έχουν προσφέρει εµπειρίες και
γνώσεις πολύ σηµαντικές όπως και την ικανότητα προσαρµογής σε πολυπολιτισµικά
περιβάλλοντα. Αυτή τη στιγµή είναι άνεργος.
3. Λαµπίρη Άννα του Δηµητρίου
Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
Αθλήτρια 100µ µετ’ εµποδίων (1972-1977). Πανελληνιονίκης. Μέλος της Εθνικής Οµάδας
Στίβου.
Είναι απόφοιτη της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής Αγωγής Θεσσαλονίκης µε ειδικότητα
Κολύµβηση. Είναι γνώστης της Γερµανικής, Αγγλικής γλώσσας και παρακολουθεί µαθήµατα
Τουρκικής.
Από το 1982-2012 υπηρέτησε τη Δηµόσια Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση ως καθηγήτρια
Φυσικής Αγωγής και από άλλες θέσεις ευθύνης.
Έχει αναπτύξει έντονη Κοινωνική και Πολιτική Δραστηριότητα: 1977 Ιδρυτικό µέλος ΠΑΣΠ
- ΕΑΣΑ Θεσσαλονίκης, 2003 Ιδρυτικό µέλος Δηµοτικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Δ.
Αντιγονιδών, 2005 Αναπληρωµατικό µέλος Εθνικού Συµβουλίου ΠΑΣΟΚ, 2006 Υποψήφια
Δήµαρχος Αντιγονιδών, 2007-2010 Δηµοτική Σύµβουλος Δήµου Αντιγονιδών, 2007-2008
Μέλος Εθνικού Συµβουλίου ΠΑΣΟΚ, 2010-2014 Δηµοτική Σύµβουλος Δήµου Αλεξάνδρειας
4. Πετρακόπουλος Ευστράτιος του Νικολάου
Δικηγόρος
Είναι 32 χρονών, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην πόλη της
Βέροιας, στην οποία και έζησε µέχρι την ηλικία των 18 ετών.
Φοίτησε στο 16ο και στο 2ο Δηµοτικό Σχολείο, στο 7ο Γυµνάσιο όπου και διετέλεσε
Πρόεδρος του 15µελούς µαθητικού Συµβουλίου και ολοκλήρωσα το βασικό στάδιο της
εκπαίδευσής µου στο 5ο Ενιαίο Λύκειο.
Σπούδασε Νοµική στο Πανεπιστήµιο του Κεντ και είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου από
τη Διεθνή Σχολή Σπουδών των Βρυξελλών (BSIS), έχοντας σπουδάσει την επιστήµη της
διαπραγµάτευσης - διαµεσολάβησης από καθηγητές οι οποίοι έλαβαν µέρος µε κεντρικό ρόλο
σε διαπραγµατεύσεις που αφορούσαν εµπόλεµες καταστάσεις ανά τον κόσµο.
Συνεργάστηκε στη Κύπρο µε τον εν ενεργεία τότε Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Λευκωσίας.
Στην Κύπρο συνεργάστηκε µε τον εν ενεργεία τότε Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Λευκωσίας. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2012 και έκτοτε ασκεί µάχιµη και παράλληλα
διαπραγµατευτικού επιπέδου δικηγορία στην Αθήνα.
5. Τόλκας Άγγελος του Χαράλαµπου, Δικηγόρος
Ηράκλειο
1. Βρυσανάκης Γιώργος του Νικολάου, Χειριστής ιατρικών µηχανηµάτων
2. Ζερβάκης Εµµανουήλ του Μιχαήλ
3. Ξυλούρης Κώστας του Ιωάννη
4. Παπαδάκης Γιώργος του Μηνά, Στέλεχος Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
5. Παρασύρης Φραγκίσκος του Γεωργίου, Φαρµακοποιός, Π.Βουλευτής
6. Πετράκης Εµµανουήλ Γεωργίου
Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 8-1-1975. Είναι γιος του Γιώργου Εµµ. Πετράκη από την Άνω
Βιάννο και της Χριστίνας Σακέλη από την Κω. Από το 1993 ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο
της Κρήτης.
Είναι Πληροφορικός, απόφοιτος του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου
Κρήτης και µεταπτυχιακός φοιτητής του προγράµµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του
Πανεπιστηµίου Λευκωσίας.
Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τοµέα (σε εταιρεία εµπορίας ειδών & εφαρµογών πληροφορικής)
και στον δηµόσιο τοµέα, ως τεχνικός σύµβουλος για θέµατα χρήσης-εφαρµογών των νέων
τεχνολογιών (ως τεχνικός σύµβουλος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης 20002006 µε αντικείµενο τα έργα Κοινωνίας της Πληροφορίας και στον Οργανισµό Λιµένος
Ηρακλείου Α.Ε.).
Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος, ως
εκτελεστικό µέλος, στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ο.Λ.Η. Α.Ε. (05/2010 - 04/2013).
Εντάχτηκε στην ΠΑΣΠ το 1994. Διετέλεσε Γ. Γραµµατέας (1995-1996) και Πρόεδρος του
Συλλόγου Φοιτητών Επιστήµης Υπολογιστών Π.Κ. Ήταν εκπρόσωπος φοιτητών στη Γενική
Συνέλευση Τµήµατος (1995-2000) και στη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Κρήτης (1995-1999,
2000-2001). Διετέλεσε µέλος του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ως
εκπρόσωπος όλων των φοιτητών του Ιδρύµατος (1997-1999, 2000-2001), και εκπρόσωπος
όλων των φοιτητών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών στο Συµβούλιο
Φοιτητικής Μέριµνας (1999-2000). Είναι µέλος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος (Ε.Π.Ε.)
Διετέλεσε µέλος του Γραφείου Πόλης της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Ηρακλείου (1995-1996), Γραµµατέας
της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Ηρακλείου (1996-1997) και Αναπληρωτής Γραµµατέας (1997-1998).
Ήταν µέλος της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1995 µε έντονη πολιτική δράση. Εκλέχτηκε σύνεδρος σε
όλα τα συνέδρια της από το 1998 µέχρι και το 2004 και διατέλεσε στο 3ο Συνέδριο της (1998)
εκλέχθηκε στο Κεντρικό Συµβούλιο της Οργάνωσης και ανέλαβε υπεύθυνος Οργανωτικής
Πολιτικής για τους Νοµούς Ρεθύµνης και Χανίων, µέλος της Πολιτική Γραµµατεία του
Εθνικού Συµβουλίου της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Υπεύθυνος Τύπου και Ενηµέρωσης της Νεολαίας
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Νοµό Ηρακλείου, µέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
2008.
Από το 1999 συµµετείχε ως αριστίδην σύνεδρος σε όλα τα συνέδρια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και το
2008 ήταν υποψήφιος για τη Ν.Ε. Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Έχει διατελέσει µέλος της Επιτροπής Παιδείας της Ν.Ε. Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (20052008) και µέλος της Επιτροπής Πολιτικών Νέας Γενιάς της Περιφερειακής Επιτροπής Κρήτης
του ΠΑΣΟΚ για την ίδια περίοδο.
Συµµετείχε ως Εθελοντής Διαδικτύου του ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία ανάδειξης Προέδρου το
2004.
Από το 2006 ως το 2011 ήταν Συντονιστής Εθελοντών Διαδικτύου του Νοµού Ηρακλείου. Στο
πλαίσιο αυτό, συνέβαλε στην οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη
Προέδρου του Κινήµατος το 2007, δράση που αναπτύχθηκε σε όλη την χώρα µε πρωτοβουλία
του Γιώργου Παπανδρέου.
Το 2012 εξελέγη στη Νοµαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Από το 1996 και µετά Συµµετείχε ενεργά σε όλες τις εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογικές
αναµετρήσεις.
7. Σταµατάκης Γιώργος του Στυλιανού
Πολιτικός Μηχανικός
Γεννήθηκε το 1965 και µεγάλωσε στη Λούκια Δήµου Γόρτυνας όπου και τελείωσε το
Δηµοτικό. Γυµνάσιο και Λύκειο στο Ηράκλειο. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην
Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης του ΔΠΘ.
Από το 1992 ασκεί το επάγγελµα του πολιτικού µηχανικού και δραστηριοποιείται στην
κατασκευή δηµόσιων και ιδιωτικών έργων.
Κατά την περίοδο των σπουδών του διατέλεσε µέλος και γραµµατέας της ΠΑΣΠ και της
Σπουδάζουσας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ ΞΑΝΘΗΣ, µέλος του Δ.Σ. του συλλόγου Φοιτητών Ξάνθης
και Πρόεδρος του (1990-91), µέλος του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε., εκπρόσωπος των φοιτητών στα
όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου Ιδρυτικό µέλος του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών
Ξάνθης.
Είναι µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος Τµήµα Ανατολικής Κρήτης.
Το 2003 ιδρύει την παράταξη των ΑΜΑΝ µε την οποία εκλεγόταν, για τρεις θητείες, µέλος
της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ και διετέλεσε µέλος της Διοικούσας επιτροπής του, την
περίοδο 2004-2010.
Είναι µέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, της ΠΕΣΕΔΕ και ΣΠΕΔΕ
Ηρακλείου.
Είναι παντρεµένος µε την Σουλτάτου Ελένη και έχουν τρεις κόρες.
8. Στρατάκης Χρήστος του Εµµανουήλ
Εργάζεται στο Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας.
Γεννήθηκε το 1980 στο Ηράκλειο, όπου και έζησε τα παιδικά του χρόνια.
Τελείωσε το 2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και σπούδασε Γεωπόνος Αγροτικής Οικονοµίας
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Αγροτική Οικονοµία
στο Πανεπιστήµιο Hohenheim της Στουτγάρδης στη Γερµανία.
Επίσης, είναι πτυχιούχος Πληροφορικής του Τµήµατος Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας
του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. Μιλάει Αγγλικά και Γερµανικά.
Είναι παντρεµένος µε την οικονοµολόγο Ανθή Πινακουλάκη και έχουν έναν γιο.
Εργάζεται ως συµβασιούχος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε πρόγραµµα εφαρµογής της πληροφορικής στη γεωργία.
Απασχολείται, επίσης, ως εξωτερικός συνεργάτης-επιθεωρητής βιολογικής γεωργίας, σε
φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και είναι ο ίδιος βιοκαλλιεργητής ελαιοδέντρων.
Έχει διδάξει, ως έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ
Κρήτης, τα µαθήµατα της Γεωργικής Οικονοµίας, του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων,
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Οργάνωσης και Διαχείρισης Γεωργικών
Εκµεταλλεύσεων.
Από τα φοιτητικά του χρόνια εντάχθηκε στη νεολαία του ΠΑΣΟΚ, ενώ στο 7ο Συνέδριο του
ΠΑΣΟΚ, το 2005, ήταν από τα πρώτα µέλη που στελέχωσαν την Οµάδα Εθελοντών
Διαδικτύου, που συστάθηκε µε πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου, και αποτέλεσε, για τα
δεδοµένα της εποχής, έναν πρωτοποριακό θεσµό για τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα.
Το 2007 εκλέχτηκε στη Συντονιστική Επιτροπή της ιστορικής Τοπικής Οργάνωσης Κεντρικών
Συνοικιών Ηρακλείου (Μασταµπά), όπου και διετέλεσε Υπεύθυνος Οργανωτικού, µέχρι το
2012. Εγκατέστησε µε πρωτοβουλία του, ένα από τα πρώτα δηµόσια ασύρµατα σηµεία
δωρέαν πρόσβασης στο διαδίκτυο και προώθησε την πλήρη αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών διαδικτύου για πρώτη φορά σε κοµµατική οργάνωση.
Συµµετείχε σε όλες τις εκλογικές αναµετρήσεις των τελευταίων ετών στο πλευρό του πατέρα
του, πρώην βουλευτή Ηρακλείου Μανόλη Στρατάκη, αποκτώντας σηµαντική εµπειρία στην
κοινοβουλευτική και πολιτική δράση.
Είναι µέλος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και του Συλλόγου
Γεωπόνων Νοµού Ηρακλείου, ενώ υπήρξε εθελοντής-συνδροµητής στο Παγκόσµιο Ταµείο
για τη Φύση.
9. Χαριτάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Τραπεζικός Υπάλληλος
Θεσπρωτία
1. Κοµίνη Βαρβάρα του Βασιλείου
2. Παπαγεωργίου Φώτης του Τρύφωνα
Θεσσαλονίκη Α
1. Αγκαθίδου Δήµητρα του Ιωάννη
Αρχιτέκτων
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από το 1981 ζει στην Κ. Τούµπα. Είναι παντρεµένη και έχει
ένα 16χρονο παιδί.
Είναι απόφοιτη του τµήµατος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήµου Θεσσαλονίκης «Ζούµε µαζί»
για 2 χρόνια και ήταν υπ. Περιφερειακή Σύµβουλος Κ. Μακεδονίας στις Αυτοδιοικητικές
Εκλογές 2014 µε τον Μ. Μπόλαρη.
Εκλέγεται δηµοτική σύµβουλος Θεσσαλονίκης από το 2006 –2010 και 2010 –2014.
Μέλος της Δηµαρχιακής Επιτροπής, Τεχνικών Έργων, Πολεοδοµίας, περιπτέρων κ.α. του
Δήµου Θεσσαλονίκης,
Έχει διατελέσει αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων Σ.Α.Δ.Α.Σ, Γενική
Γραµµατέας της Ένωσης Γονέων & Κηδεµόνων του Δ’ Δηµοτικού Διαµερίσµατος.
Ιδρυτικό µέλος και διευθύντρια της κατασκευαστικής «Οικο-δοµή οε»
2. Αθανασίου Αλέξανδρος του Αθανασίου, Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων
3. Βασιλάκη Μαρία του Λαζάρου, Γυµνάστρια
4. Βασιλειάδου Ελπίδα Νικολέτα του Δηµητρίου, Δικηγόρος
5. Γραµµατικοπούλου Ζαφειρούλα του Γεωργίου
6. Δρογούδη Αναστασία του Κωνσταντίνου, Επιχειρηµατίας
7. Εδίρνελης Σωκράτης του Στεφάνου, Εργοδηγός/µηχανολόγος
8. Εµµανουλίδης Βασίλης του Νικολάου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Γεννήθηκε το 1975 στη Θεσσαλονίκη όπου ζει µέχρι σήµερα. Απέκτησε το δίπλωµα του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΑΠΘ. Εργάστηκε στον τοµέα
της σχεδίασης, ανάπτυξης και υλοποίησης έργων λογισµικού ως ελεύθερος επαγγελµατίας.
Ενεργός πολίτης ανέκαθεν, αγωνίζεται για µια κοινωνία προόδου και αλληλεγγύης, χωρίς
δογµατισµούς.
9. Ζαχαριάδης Λάζαρος του Χαραλάµπους
10. Καλλιπολίτης Χαράλαµπος του Μιχαήλ, Δικηγόρος
11. Καρατζάς Ιορδάνης του Νικολάου, Αεροναυπηγός, π. Πρόεδρος Ολυµπιακής
12. Μανταζή Δόµνα του Ανδρέα, Αρχαιολόγος δεν υπάρχει στις επιδόσεις
13. Μέρκος Χαρίλαος του Γεωργίου, Οικονοµολόγος
14. Νόνας Ηλίας του Σωτηρίου
15. Τζαµπάζη Ευαγγελία του Χρήστου, πρώην ευρωβουλευτής
Θεσσαλονίκη Β
1. Βέργος Χρήστος του Γεωργίου
Πολιτικός Μηχανικός – Βιοκαλλιεργητής
Γεννήθηκε το 1980 στα Βασιλικά, όπου µεγάλωσε, ζει και εργάζεται. Απόφοιτος του Λυκείου
Βασιλικών. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων, της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρµογών, του ΤΕΙ Σερρών και µεταπτυχιακός φοιτητής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου, στο πρόγραµµα ''Σεισµική Μηχανική και Αντισεισµικές
Κατασκευές''
Από το 2010 διατηρεί Τεχνικό Γραφείο στα Βασιλικά. Είναι βιοκαλλιεργητής (aronia berries)
και από τον Μάρτιο του 2014 ξεκίνησε τρίτη παράλληλη επαγγελµατική δραστηριότητα,
κατάστηµα εµπορίας Χρωµάτων και Μονωτικών.
Είναι, για δεύτερη θητεία, εκλεγµένος Σύµβουλος της Δηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών του
Δήµου Θέρµης, στου οποίου την Σχολική Επιτροπή Α’ βάθµιας εκπαίδευσης έχει διατελέσει
µέλος για δύο χρόνια.
2. Ιατρού Νικόλαος του Χριστοδούλου
3. Κεµανεντζής Θεόδωρος του Ιωάννη, Στέλεχος ΕΛΠΕ
4. Κιλαζίδου Μαρία του Νικολάου, Λογίστρια
5. Μήλιου Αρετή του Βασιλείου
Γεννήθηκε το 1980 στη Βέροια µε καταγωγή από Ηµαθία και Τρίκαλα. Μεγάλωσε στη
Θεσσαλονίκη και εδώ και λίγα χρόνια ζει στο Χορτιάτη.
Είναι πτυχιούχος Μουσειοπαιδαγωγός από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας από όπου αποφοίτησε
το 2003. Έχει κάνει πρακτική στο Burgos της Ισπανίας µε το πρόγραµµα EVS της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς. Έχει ολοκληρώσει της Διδακτορικές της σπουδές στη Μεσαιωνική
Ιστορία στη Φιλοσοφική Σχολή της Γρανάδα µε ειδικότητα της Τεχνικές Ιστοριογραφίας και
την Ελληνική Παλαιογραφία.
Από το 2006 ζει στη Θεσσαλονίκη. Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών ήταν εργαζόµενη για να
µπορέσει να ανταπεξέλθει και τώρα είναι πάλι άνεργη.
Έχει εργαστεί στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης ως
συµβασιούχος Μουσειοπαιδαγωγός ως τον Ιούλιο του 2014.
Το 2010 και 2014 ήταν υποψήφια Δηµοτική Σύµβουλος στο Δήµο Πυλαίας Χορτιάτη.
6. Ουζούνη Ευθαλία (Θάλεια) του Νικολάου, Γεωπόνος
7. Σάµου Αναστασία του Αθανασίου, Επιχειρηµατίας
Ιωάννινα
1. Βαβάτσικος Μάριος του Παναγιώτη
2. Γαρδίκου Βαρβάρα (Βανέσσα) του Ιωάννη
Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και εργάζεται στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του
Γ.Ν.Π. «Τζάνειο».
Αποφοίτησε µε υποτροφία από το Τµήµα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ιωαννίνων. Συνέχισε τις
σπουδές της σε Μεταπτυχιακό επίπεδο στην Κλινική Βιοχηµεία, τα Παιδαγωγικά και την
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Εξειδικεύτηκε στην Οργάνωση και Διοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και είναι υποψήφια Διδάκτωρ
της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων.
Συµµετείχε στο φοιτητικό κίνηµα όπου διετέλεσε εκπρόσωπος των φοιτητών. Το 2010
ορίστηκε Γραµµατέας του Ερυθρού Σταυρού στα Ιωάννινα ενώ το 2014 εκλέχτηκε µέλος της
Γενικής Συνέλευσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ).
Η εθελοντική της δραστηριότητα µετρά πάνω από δέκα έτη, αρχικά µε το «Κάθε Μέρα
Πολίτης» και στη συνέχεια στους Εθελοντές Σαµαρείτες, Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού.
3. Γώρου Ανθούλα του Χρήστου, Διευθύντρια Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεµάτων στο
ΥΠΕΠΘ
4. Ζήκου Μαργαρίτα του Γεωργίου, Επιχειρηµατίας
5. Μπάρµπας Βασίλης του Χρήστου, Ελεύθερος Επαγγελµατίας
6. Πανακούλιας Στέφανος του Αριστοτέλη, Σύµβουλος Επιχειρήσεων
7. Χατζηεφραιµίδης Πρόδροµος (Μάκης) του Γρηγορίου
Καβάλα
1. Δεµερτζής Ιωάννης του Δηµητρίου, Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών – Ιδιοκτήτης ΜΜΕ
2. Ηλιόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη
Γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Εδώ και τέσσερα χρόνια ζει και εργάζεται µόνιµα στην
Καβάλα.
Εργάζεται από µικρή ηλικία σε διάφορες θέσεις του ιδιωτικού τοµέα.
Δραστηριοποιήθηκε από τα 17 στην ΠΑΣΠ και τη νεολαία ΠΑΣΟΚ, τις οποίες και υπηρέτησε
από διάφορες θέσεις (µέλος σπουδάζουσας νεολαίας, µέλος νοµαρχιακής επιτροπής νεολαίας
ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής κ.α.).
Διατέλεσε εκπρόσωπος φοιτητών Παντείου Πανεπιστηµίου στο Σύλλογο, το Πρυτανικό
Συµβούλιο και τη Σύγκλητο.
Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ το 2012, εκφράζοντας τη διαφωνία του για την ακολουθούµενη
πολιτική του κόµµατος.
Μέλος της Αυτο-οργανωτικής Πρωτοβουλίας για τον Προοδευτικό Χώρο
Είναι µέλος πολλών τοπικών και πολιτιστικών συλλόγων τόσο στην Καβάλα όσο και στην
Ανατολική Αττική.
3. Θωµαΐδης Γιάννης του Γεωργίου
4. Πακαταρίδου Σοφία του Σάββα
5. Πούλιος Κώστας του Αποστόλη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Καρδίτσα
1. Βαΐοπουλος Γιώργος του Αθανασίου, Γεωργοκτηνοτρόφος – Επιχειρηµατίας
2. Ντράχας Στέφανος του Γεωργίου, Γεωπόνος – Αγρότης
3. Νταρακλίτσης Κώστας του Χρήστου, Αγρότης
Καστοριά
1. Κάκκος Νικόλαος του Ιωσήφ
2. Μπούσης Ναούµ του Κωνσταντίνου, Ελεύθερος Επαγγελµατίας (Γουνοποιός)
3. Ναούµ Βασίλης του Σωτηρίου, Ιατρός
4. Ντίνα Σοφία του Ηλίας, Δασοπόνος
Κέρκυρα
1. Αλεξάκης Αλέξανδρος του Ιωάννη
Επιχειρηµατίας
Έχει γεννηθεί στην Κέρκυρα το 1978 όπου ζει και εργάζεται στα Μωραῒτικα Κέρκυρας, σε
οικογενειακή Ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Είναι πτυχιούχος του Northumbria University at Newcastle, της Μ. Βρετανίας, στη Διεθνή
Διοίκηση
Επιχειρήσεων
(BSc)
International
Business
Administration.
Είναι ενεργός πολίτης, µέλος πολιτιστικού συλλόγου, Πρόεδρος Αθλητικού σωµατείου.
Πρώην Γραµµατέας NΕ ΠΑΣΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
2. Δεσύλλας Αλέξανδρος του Αντωνίου
Εκδότης – Συγγραφέας
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1978. Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Τηλεπικοινωνιών και
Δικτύων Η/Υ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης.
Έχει διδάξει σε σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και σε ΙΕΚ.
Είναι ιδιοκτήτης και Διευθυντής του εκδοτικού οίκου «ΑλΔε».
Έχει γράψει τα βιβλία: «Τέλος Χρόνου», «Για Όσο Κρατήσει», «Το Κίτρινο Λουλούδι» και
«Τα Βραβεία Νόµπελ Λογοτεχνίας».
3. Ιωάννου Κωνσταντίνια του Χρυσοστόµου, Νοσηλεύτρια Γεν. Νοσοκοµείου Κέρκυρας
4. Κοντοµάρη Δέσποινα του Κωνσταντίνου, Ιδιωτική Υπάλληλος
5. Μπούκας Χρυσόστοµος του Βασιλείου, Ιατρός
Κεφαλληνία
1. Ευαγγελάτος Ξενοφών του Γεράσιµου, Εκδότης Εφηµερίδας
Κιλκίς
1. Ασβεστόπουλος Αναστάσιος του Βασιλείου
2. Στεφανίδου Αλεξάνδρα του Ιωάννη
3. Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Λογιστής
Κοζάνη
1. Αλειφέρης Περικλής του Ιωάννη,
Οικονοµολόγος
Γεννήθηκε το 1977 στην Κοζάνη.
Σπούδασε χρηµατοοικονοµική και λογιστική, κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση
επιχειρήσεων και συνεχίζει τις σπουδές του στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο στις
ανθρωπιστικές επιστήµες.
Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας από το 2003, στην εταιρεία συµβούλων
«ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ».
Είναι µέλος του Δ.Σ. του Δικτύου Πολιτών Pro-tasis.
Διετέλεσε αντιπρόεδρος του συλλόγους λογιστών Κοζάνης, µέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.,
του Δ.Σ. των Διασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Μαµάτσειου-Μποδοσάκειου και υπεύθυνος της
επιτροπής των εν λόγω Νοσοκοµείων, για την προάσπιση των δικαιωµάτων του πολίτη.
2. Καψάλης Βασίλης του Γεωργίου, Υπάλληλος ΔΕΗ
3. Κυτίδης Κώστας του Ήλια, Υπαλληλος ΟΑΕΔ
4. Τσαραµπουλίδου Κυριακή του Παναγιώτη, Ιδιωτική Υπάλληλος
Κορινθία
1. Αλευράς Ευάγγελος (Άγγελος) του Νικολάου
Γεννήθηκε το 1970 και σπούδασε Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, δουλεύοντας
παράλληλα στον ιδιωτικό τοµέα.
Το 1996, µετά τη στρατιωτική του θητεία, εργάστηκε στην ICAP AE, µε ευθύνη την έρευνα
και ανάλυση οικονοµικών και εµπορικών στοιχείων και την επιµέλεια έκδοσης Οικονοµικού
Οδηγού.
Το 1999 - 2001 εργάστηκε ως Project Manager στην ανακατασκευή γηπέδων Α’ Εθνικής
Κατηγορίας ποδοσφαίρου.
Το 2001-2002 ήταν στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ολυµπιακών Έργων της ΟΕΟΑ Αθήνα
2004, µε αρµοδιότητες την παρακολούθηση συµβάσεων, επίβλεψης έργου & επιµέτρησης
εργολαβιών, τη σύνταξη/έλεγχο προϋπολογισµού της ΓΔΟΕ.
Από το 2002 είναι σύµβουλος σε θέµατα ανάλυσης αγορών, επιχειρηµατικών
χρηµατοδοτήσεων, βελτιστοποίησης οργανωτικών σχηµάτων-λειτουργιών, διαχείρισης
συµβάσεων.
2. Δοµετίου Ευθυµία (Έµυ) του Δηµητρίου
Δηµόσιος Υπάλληλος
Είναι τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων και εργάζεται στο Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου.
Με µόνιµη έδρα του το Βασιλικό Κορινθίας, συµµετέχει από το 1996 στις δηµοτικές και
νοµαρχιακές εκλογές στο δηµοκρατικό χώρο.
Είναι µέλος της Π.Ε.ΚΑ.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και πρώην µέλος Ν.Ε. Κορινθίας του
ΠΑΣΟΚ.
3. Καποκάκης Γεώργιος του Νικολάου
Τεχνικός Η/Υ
Είναι 32 ετών και έχει γεννηθεί και µεγαλώσει στην Κόρινθο.
Έχει σπουδές στον κλάδο πληροφορικής και δικτύων και είναι µέλος του ιδρύµατος
προστασίας και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς Κορινθίας καθώς και της
ελεγκτικής επιτροπής του Ινστιτούτου καταναλωτών Νοµού Κορινθίας.
Σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε να εργάζεται εθελοντικά στον τοπικό τηλεοπτικό σταθµό TV
SUPER και µετά την αποφοίτησή του στην εταιρεία Multirama ΑΕ και στη συνέχεια στην
εταιρεία Club hotel Casino Loutraki ΑΕ στο τµήµα πληροφορικής.
4. Λάµπρου Γιάννης του Κωνσταντίνου
Δηµοσιογράφος Εκδότης
Γεννήθηκε το 1962 στο χωριό Πίσια του Λουτρακίου.
Πέρασε τα µαθητικά του χρόνια στην Κόρινθο και τα φοιτητικά του στη Θεσσαλονίκη.
Είναι δηµοσιογράφος και ζει στην Κόρινθο.
Έχει δύο παιδιά, ένα πολιτικό µηχανικό και µία κόρη µηχανολόγο-αεροναυπηγό.
Το 1989 ήταν στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κορινθίας, όπως και το 1993, όταν ήλθε πρώτος
αναπληρωµατικός.
5. Σπηλιωτόπουλος Στέλιος του Παναγιώτη
6. Χελιώτης Γιώργος του Νικολάου, Γεωπόνος – Αγρότης
Κυκλάδες
1. Γαλανός Νικόλαος του Θεοδώρου, Συνταξιούχος
2. Κοντοπίδη Άννα του Γεωργίου
Συµβολαιογράφος
Γεννήθηκε το 1964 στην Νάξο.
Είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και είναι Συµβολαιογράφος
στην Νάξο.
Διατέλεσε µέλος στην ΠΑΜΚ, στην ΠΑΣΠ Νοµικής Αθήνας της Τ.Ο ΠΑΣΟΚ Νάξου, µέλος
της Ν.Ε ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων, του Συµβουλίου Επιµόρφωσης Κυκλάδων και σύνεδρος σε όλα
τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ από το 1984.
Έχει διατελέσει µέλος σε συµβούλια των Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στη Νάξο.
Είναι παντρεµένη µε τον Γεώργιο Γκούφα, συνταξιούχο Λυκειάρχη, πρώην Πρόεδρο του
Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου (επί Μαχαιρίδη) και έχουν δύο κόρες , τη
Μαρία, Χηµικό Μηχανικό του Ε.Μ.Π, και την Δήµητρα-Ειρήνη, Δικηγόρο της Νοµικής
Σχολής Αθήνας.
3. Πολυχρονάκος (Σέργης) Γιάννης του Αλεξίου, Οικονοµολόγος
4. Χάλκου Μαρία του Χρήστου, Δηµοσιογράφος
Λακωνία
1. Κανελλοπούλου Αναστασία του Αργυρίου
2. Καραβίτης Παναγιώτης του Ιωάννη, Ιατρός
3. Κοντάκος Χαράλαµπος του Γεωργίου
Επιχειρηµατίας
Γεννήθηκε το 1952 στην Ελαφόνησο όπου µεγάλωσε. Είναι απόφοιτος της Σχολής
Μηχανικών Ε.Ν. ''Αρχιµήδης''.
Ολοκλήρωσε τη Ναυτική του σταδιοδροµία µετά από 30 ετη σαν Α' Μηχανικός το 2002 και
πλέον δραστηριοποιείται έµµεσα στον τοµέα της Φιλοξενίας & Εστίασης στην Ελαφόνησο
Λακωνίας και στο Καίµπριτζ του Ηνωµένου Βασιλείου.
Είναι ιδρυτικό µέλος και έχει διατελέσει Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου ''Ποσειδών''
Ελαφονήσου επιδεικνύοντας αξιοσέβαστο έργο, την ολοκλήρωση του Δηµοτικού Γηπέδου
Ελαφονήσου, µε την βοήθεια ιδιωτών και του δήµου, µέσω των πρωτοπόρων οργανωτικών
του δοµών, καθιστώντας την µία από τις σηµαντικότερες υποδοµές του τόπου.
Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και Ταµίας της Οµοσπονδίας Τουριστικών Καταλυµάτων
Πελοποννήσου και Κυθήρων και ιδρυτικό µέλος και Πρόεδρος του συλλόγου Επαγγελµατιών
Τουριστικών Καταλυµάτων Ελαφονήσου.
Στον τοµέα του Τουρισµού έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Οµοσπονδία Τουριστικών
Καταλυµάτων Πελοποννήσου και Κυθήρων ως εκλεγµένος Αντιπρόεδρος και Ταµίας,
βοηθώντας έτσι και στοιχειοθετώντας τις πρώτες πράξεις στην Πελοποννησιακή Τουριστική
Βιοµηχανία.
Συνίδρυσε και προεδρεύει στο Σύλλογο Επαγγελµατιών Τουριστικών Καταλυµάτων
Ελαφονήσου, οργανώνοντας έτσι την πρωτοπόρα στον Λακωνικό Τουρισµό, Ελαφόνησο.
4. Λαζαράκος Ηλίας του Ιωάννη, Υπάλληλος ΕΛΤΑ
5. Πουλοκέφαλος Γιώργος του Δηµητρίου, Πολιτικός Μηχανικός
Λάρισα
1. Γκάτσικος Αλέξανδρος του Αστερίου, Γεωπόνος
2. Ζαούτσος Γιώργος του Νικολάου
3. Καγκελάρης Κώστας του Νικολάου, Ελεύθερος Επαγγελµατίας Ζαχαροπλάστης
4. Κουτσούκη Αγλαΐα (Λίλια) του Νικολάου, Ιδιωτική Υπάλληλος
5. Μαυραντζά – Τοπαλίδου Αθηνά Μαρία (Νανά) του Λάµπρου, Δικηγόρος
6. Ντούλας Βασίλη του Χρήστου, Μηχανικός
7. Παπανώτας Στέφανος του Νικόλαο
Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών – Καθηγητής ΙΕΚ
Γεννήθηκε το 1964 στη Λάρισα. Σπούδασε στο ΤΕΙ Αθήνας και στο τµήµα Γραφικών Τεχνών.
Ήταν ελεύθερος επαγγελµατίας στον χώρο των Γραφικών Τεχνών και παράλληλα εκπαιδευτής
στο 1ο και 2ο ΙΕΚ στον Τοµέα των Γραφικών Τεχνών και της Γραφιστικής.
Υπήρξε µέλος του συντονιστικού των εθελοντών διαδικτύου ΠΑΣΟΚ από το 2004 και µέλος
της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ (Ν.Ε. ΚΑ.Π). Το 2014 εκλέχθηκε µε τη “Συµπαράταξη
Λαρισαίων” σύµβουλος στην 1η Δηµοτική Κοινότητα Λάρισας.
Δραστηριοποιείται και σε περιβαλλοντικά θέµατα σαν ιδρυτικό µέλος της περιβαλλοντικής
οργάνωσης “Πολίτες σε Δράση”.
8. Σακοράφα Ελένη του Αλεξανδρου, Ιατρός Αναισθησιολόγος
9. Σαχινίδης Φίλιππος του Δηµητρίου
Τραπεζικός
Γεννήθηκε το 1963. Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Έχει µάστερ από
το Πανεπιστήµιο Σίτι της Νέας Υόρκης και διδακτορικό δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο
του Μάντσεστερ.
Δίδαξε οικονοµικά στο Manchester School of Management του UMIST. Εργάστηκε στο
ΙΟΒΕ και στην διεύθυνση µελετών της Εθνικής Τράπεζας.
Το 2007 εξελέγη Βουλευτής Λάρισας µε το ΠΑΣΟΚ και επανεξελέγη το 2009 και το
2012.
Τον Οκτώβριο του 2009 ανέλαβε Υφυπουργός Οικονοµικών στην κυβέρνηση Γ.
Παπανδρέου. Στις 17 Ιουνίου 2011 ανέλαβε Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, θέση
που διατήρησε στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου. Στις 21 Μαρτίου 2012, ορίστηκε
Υπουργός Οικονοµικών.
Είναι εκπρόσωπος Τύπου του Κινήµατος Δηµοκρατών Σοσιαλιστών.
10. Τσιουβελακίδης Χαρίλαος του Ιωάννη, Αγρότης
11. Τσιοφλίκης Μιλτιάδης του Ιωάννη, Συνταξιούχος
Λασίθι
1. Γιαλύτη Κακουράκη Δέσποινα του Γεωργίου
Λογίστρια
Γεννήθηκε το 1951 στα Μέσα Μουλιανά Σητείας.
Είναι απόφοιτη Τµήµατος Λογιστικής ιδιωτικής σχολής στο Ηράκλειο Κρήτης. Διατηρεί
Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο από το 1977 έως σήµερα και κατέχει σχετική άδεια του
Οικονοµικού Επιµελητηρίου.
Είναι, για δεύτερη συνεχόµενη θητεία, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Σητειακών στο Ηράκλειο
Κρήτης.
Διετέλεσε µέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1974 και επί δύο θητείες µέλος της Περιφερειακής
Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κρήτης ως υπεύθυνη του Τοµέα Γυναικών – Εθελοντισµού –
Αλληλεγγύης.
Είναι παντρεµένη µε τον οικονοµολόγο Μανόλη Γιαλύτη και έχoυν δύο κόρες, την Ερµιόνη
και τη Μαριάννα Γιαλύτη.
2. Ζίβας Κώστας του Σταύρου
Μαθηµατικός – Επιχειρηµατίας
Γεννήθηκε το 1973 και µεγάλωσε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
Σπούδασε Μαθηµατικά. Από το 1998 µέχρι το 2010 ήταν ιδιοκτήτης φροντιστηρίου µέσης
εκπαίδευσης.
Το 2011 δηµιούργησε την εταιρεία SingletonApps που ειδικεύεται στην κατασκευή
εφαρµογών για κινητά τηλέφωνα (apps) για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Πάθος του είναι οι
επιχειρήσεις και η προώθηση καινοτόµων ιδεών.
Γράφει τακτικά άρθρα πολιτικού περιεχοµένου σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.
3. Μηλιός Ιωσήφ του Ελευθερίου
4. Χριστοδουλάκης Παύλος
Υπάλληλος ΙΚΑ
Γεννήθηκε το 1962 στη Σητεία.
Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και των ΚΑΤΕΕ
Ηρακλείου.
Είναι επιτυχών στο γραπτό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ (1995) και έχει εργαστεί στο ΤΑΞΥ
Αγίου Νικολάου, στο ΙΚΑ Αγίου Νικολάου και τώρα στο ΙΚΑ Σητείας.
Είχε έντονη συνδικαλιστική δράση µε την ΠΑΣΠ και έχει διατελέσει µέλος του ΠΑΣΟΚ από
το 1979 έως 5/1/2015, τελευταίος Γραµµατέας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Λασιθίου.
Είναι δηµοτικός σύµβουλος Σητείας µε το Δήµαρχο, Πατεράκη Θεόδωρο.
Είναι παντρεµένος µε τη Καπεταδηµήτρη Μαρία και έχουν δύο παιδιά φοιτητές, τη Χριστίνα
και τον Μάριο.
Λέσβος
1. Γεωργέλλη Ανδρονίκη του Φώτη, Εκπαιδευτικός
2. Γιαννουλέλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρµογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Α.Τ.Ε.Ι Πειραιά
Από τον Ιούλιο του 1998 έως το Σεπτέµβριο του 2008 είχε δραστηριοποιηθεί ως ιδιοκτήτης
επιχείρησης στο τοµέα της εστίασης .
Από τον Σεπτέµβριο του 2008 – Φεβρουάριο 2010 υπάλληλος σε Τεχνικές Εταιρίες και από
το Νοέµβριο του 2010 διατηρεί Τεχνικό Γραφείο.
Έχει διατελέσει ιδρυτικό µέλος της Νεολαίας Πασόκ Ν. Λέσβου, εκλεγµένος Δηµοτικός
σύµβουλος από το 2010, µέλος στο Δ.Σ. του Νοµ. τµήµατος της ΕΕΤΕΜ Ν. Λέσβου από το
2014 και µέλος της Νοµ. Πασοκ Λέσβου έως της 05/01/2015
3. Τσιότρας Δηµήτρης του Ευστράτιου, Ελ. Επαγγελµατίας
4. Χαλκιώτης Δηµήτρης
Εκπαίδευσης
του
Κωνσταντίνου,
Εκπαιδευτικός,
Οικονοµολόγος
Λευκάδα
1. Πολίτης Βησσαρίων του Νικολάου, Ελεύθερος Επαγγελµατίας
2. Σκιαδαρέσης Γιώργος του Δηµητρίου, Συνταξιουχος Δηµοσίου
3. Φερεντίνος Παναγιώτης του Θωµά
Υποπλοίαρχος Εµπορικού Ναυτικού
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1987. Κατάγεται από το Σπαρτοχώρι Μεγανησίου Λευκάδας. Οι
γονείς του είναι ο Φερεντίνος Θωµάς και η Ποιµενίδου Χαρούλα.
Είναι απόφοιτος της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Ηπείρου και εν ενεργεία Υποπλοίαρχος
Εµπορικού Ναυτικού ποντοπόρων πλοίων.
Έχει διατελέσει Γραµµατέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ στη Λευκάδα.
Μαγνησία
1. Αντώνογλου – Κασσαβέτης Γιώργος Απόστολος Ιωάννης του Βύρωνος
Μηχανικός
Γεννήθηκε στο Βόλο το 1952 και σπούδασε αρχιτέκτων/µηχανικός
υποτροφία του Ιδρύµατος Φρήντριχ Εµπερτ.
στη Γερµανία µε
Γόνος της γνωστής οικογένειας Κασσαβέτη ευεργετών και πρωτεργατών στους εθνικούς,
κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες της πατρίδας µας µέσα από τις τάξεις της µεγάλης
Δηµοκρατικής Παράταξης, και της εκ Σµύρνης προσφυγικής οικογένειας του Βύρωνος
Αντώνογλου, που έδωσε τον συνιδρυτή και πρώτο πρόεδρο, καθώς και τον ΓΓ του ιστορικού
αθλητικού Σωµατείου της Νίκης Βόλου.
Διατέλεσε µέλος του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήµατος (ΠΑΚ) (1971-74) και
Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών κι Επιστηµόνων Ααχεν Γερµανίας (1972-75)
Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Ζαγοράς και του Αναπτυξιακού Συνδέσµου
Ανατ.Πηλίου (1990-94), Πρόεδρος του Χιονοδροµικού Κέντρου
Πηλίου (1993-97),
Νοµαρχιακός Σύµβουλος Μαγνησίας (1994-98), Δήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου και πρόεδρος
και διευθύνων σύµβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου (2011-14) και Πρόεδρος της
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΕ» (2012-14), µητρικής εταιρείας των αναπτυξιακών εταιρειών των 4
θεσσαλικών Νοµών για τη διαχείριση Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
Ασκεί το ελεύθερο επάγγελµα του αρχιτέκτονα /µηχανικού, είναι µέλος του ΤΕΕ και του
Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς.
Είναι παντρεµένος µε τη δηµοσιογράφο Άλκηστι Κιούση και πατέρας 3 παιδιών.
2. Κοφινάς Φώτης του Ιωάννη
3. Μπαρµπάτσιαλου – Αγρόγιαννου Χρυσούλα του Χρήστου, Οικονοµολόγος
4. Παπαβασιλείου Μαρία του Νικολάου, Ελεύθερος Επαγγελµατίας
5. Παπαρούνας Χρήστος του Αθανάσιου
6. Σαµαράς Βασίλης του Πανταζή, Ελεύθερος Επαγγελµατίας
7. Σκαρίµπας Ιωάννης του Νικολάου, Οικονοµολόγος
8. Τσαλίκη Νερατζούλα του Ερνέστου, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μεσσηνία
1. Αλεξόπουλος Αριστείδης (Άρης) του Δηµητρίου
Δηµοσιογράφος
Γεννήθηκε στη Μερόπη Μεσσηνίας και κατάγεται από αγροτική οικογένεια. Είναι έγγαµος
και έχει τρία παιδιά. Αποφοίτησε από το Λύκειο Μελιγαλά το 1977 και στη συνέχεια
σπούδασε εργαζόµενος, δηµοσιογραφία και οικονοµικά.
Ασκεί το λειτούργηµα της δηµοσιογραφίας από το έτος 1979 και εργάζεται σε εφηµερίδες,
περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης, καθώς και στο τµήµα Τύπου του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Σήµερα είναι πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών
Αθηναϊκού Τύπου.
Υπήρξε µέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του. Διετέλεσε διευθυντής του γραφείου τύπου
των υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και κοινοβουλευτικός συνεργάτης του
πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου και σηµερινού εκπροσώπου του Κινήµατος Δηµοκρατών
Σοσιαλιστών κ. Γιώργου Πεταλωτή.
2. Αργυράκης Γιάννης του Χρήστου
Τοπογράφος Μηχανικός
Γεννήθηκε το 1959 στα Αρφαρά Μεσσηνίας. Σπούδασε τοπογράφος µηχανικός στην
Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. Στα φοιτητικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ανέπτυξε έντονη
συνδικαλιστική και πολιτική δραστηριότητα.
Διετέλεσε Κοινοτικός Σύµβουλος Αρφαρών από το 1987 έως το 1994 και Δήµαρχος Αρφαρών
από το 1999 έως το 2002.
Από το 2003-2010 ήταν Δηµοτικός Σύµβουλος Αρφαρών και µέλος του Δ.Σ. της
Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΝ.ΜΕΣ.ΟΤΑ ΑΕ και από το 2011 είναι πρόεδρός της.
Από το 2014 είναι Περιφερειακός Σύµβουλος Πελοποννήσου και από τον Απριλίο έως τον
Αύγουστο του 2014 διατέλεσε Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας.
Ήταν στέλεχος Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας από το 1989 έως το 1998, µέλος Δ.Σ. ΤΕΔΚ
Ν.Μεσσηνίας από το 1999-2010 και Αντιπρόεδρος την περίοδο 2003-2006.
Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας τοπογράφος µηχανικός.
Ζει µόνιµα στα Αρφαρά, είναι παντρεµένος και έχει τρία παιδιά , την Αθανασία, µαθηµατικό,
τον Χρήστο, φοιτητή πολιτικό µηχανικό του Ε.Μ.Π. και τον Βασίλη, φοιτητή του τµήµατος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.
3. Γερονικολός Μενέλαος του Κωνσταντίνου,
Επιχειρηµατίας – Εξαγωγέας
Γεννήθηκε το 1986. Ο πατέρας του δηµοσιογράφος Κώστας Γερονικολός υπήρξε από τα
ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Μητέρα µου
η Καλαµατιανή επιχειρηµατίας Εύα Βαλτζή.
Μετά τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία ( International
Baccalaureate από το Cambridge το 2004 και Bachelor Diploma στη διοίκηση ναυτιλιακών
επιχειρήσεων από το City College του Λονδίνου το 2007).
Είναι διαχειριστής και υπεύθυνος εξαγωγών της καλαµατιανής εξαγωγικής βιοµηχανίας
«ΒΕΚΑΠ Μενέλαος Βαλτζής», που ίδρυσε ο προπάππους του το 1910.
Συµµετέχει στη διοίκηση της ποδοσφαιρικής οµάδας της Καλαµάτας ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ.
4. Διαβολίτση Μανέτα Δήµητρα του Ανδριανού, Εκπαιδευτικός
5. Δρούτσας Δηµήτρης του Παναγιώτη, Νοµικός, Πρώην ΥΠΕΞ
6. Κανάκης Ηλίας του Αθανασίου, Επιχειρηµατίας
7. Καραΐσκος Δηµήτρης του Μάρκου, Αγρότης
Ξάνθη
1. Αθανασίου Κώστας του Ιωάννη, Λέκτορας Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου
2. Κοτένογλου Μαρία του Θεοδώρου, Θεολόγος
3. Μάντατζη Τσετίν του Μουχάµερ, ιατρός
4. Ξυνίδης Σωκράτης του Γεωργίου, Δικηγόρος
5. Ουζούν Ιρφάν του Χουσεϊν, Γυµναστής
Πέλλα
1. Μυρίδου Αντιγόνη του Δηµητρίου
2. Παππάς Αντώνης του Χαριλάου
3. Παρθενόπουλος Γεώργιος του Δηµητρίου
4. Σπανός Αθανάσιος του Αναγνώστη, Λογιστής
5. Τζεχελίδου Χρυσούλα του Στεφάνου, Αγρότισσα
Πιερία
1. Κοσµαδάκης Μανώλης του Μιχαήλ
Οικονοµολόγος
Πρώην Διοικητής του Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Ζει µόνιµα από το 1988 στην Κατερίνη.
Σπούδασε Οικονοµικές Επιστήµες στην Οικονοµική Σχολή, στο Πολυτεχνείο του Άαχεν
Γερµανίας µε ειδίκευση στο Μάρκετινγκ & τη Διεθνή Οικονοµική και Τεχνική Συνεργασία.
Έχει εξειδικευτεί στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και έχει κάνει µεταπτυχιακές σπουδές στην
επιχειρησιακή έρευνα και την εργασιακή ψυχολογία.
Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελµατίας και τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται στη
Διεύθυνση Προγραµµατισµού του Δήµου Κατερίνης
Διατέλεσε διοικητής του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Πέτρας Ολύµπου για τέσσερα χρόνια
(2010-2014).
Ήταν µέλος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κατερίνης και για πολλά χρόνια µέλος του
Δ.Σ. της Κίνησης Προστασίας Ολύµπου (ΚΙ.ΠΡ.Ο.).
'Έχει βραβευτεί για την εθελοντική, κοινωνική και εργασιακή συνεισφορά του στην ψυχική
υγεία και για την ανάδειξη των ζητηµάτων της Πιερίας µέσα από τη δηµοσιογραφία
Είµαι παντρεµένος µη τη Ράνια Κούρτογλου-Οικονοµολόγο. Έχουν δύο παιδιά, φοιτητές στο
ΤΕΙ Ηπείρου και το ΤΕΙ Κοζάνης.
2. Προβατίδης Λάζαρος του Παναγιώτη, Ελεύθερος Επαγγελµατίας
3. Σαραϊλίδου Καλλιόπη του Ηλία, Ελεύθερος Επαγγελµατίας
4. Τσακιρίδης Νίκος του Σταύρου
5. Τσικούρας Χρήστος του Μιχαήλ
Πολιτικός Μηχανικός
Γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1973.
Είναι Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ και απόφοιτος του Προγράµµατος Συµπληρωµατικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών ¨Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών και
Τεχνολογικών Καταστροφών¨. Μιλάει Γερµανικά και Αγγλικά.
Είναι παντρεµένος µε τη Βασιλεία Καγκασίδου, οικονοµολόγο και έχουν ένα γιο.
Εδώ και 15 χρόνια διατηρεί Τεχνικό Γραφείο στην Κατερίνη, δραστηριοποιούµενος σε
Ιδιωτικά και Δηµόσια Έργα. Είναι ενεργειακός Επιθεωρητής Κτιρίων. Παράλληλα, είναι
Εκτιµητής Ακινήτων–Συνεργάτης της Τράπεζας Αττικής.
Υπήρξε εκλεγµένο Μέλος της Αντιπροσωπείας του TEE/ΤΚΜ, είναι Μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου Διπλωµατούχων Μηχανικών Πιερίας και διατέλεσε Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Στρατηγικής Ανάπτυξης Πιερίας.
Είναι ενεργός Εθελοντής Διασώστης και διατέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Πιερικός.
6. Χιονίδης Γιώργος του Παναγιώτη, Δικηγόρος
Πρέβεζα
1. Κώστας Σταύρος του Χρήστου
Επιχειρηµατίας
Γεννήθηκε στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας το 1961, µέλος πολύτεκνης οικογένειας 10 ατόµων.
Είµαι παντρεµένος µε την Ελένη Σιαµαντά, εκπαιδευτικό, και έχουν δύο παιδιά.
Είναι
σύµβουλος ακινήτων Broker priceOpinion Resource (BPOR), INTERNATIONAL
REALTOR, ιδιοκτήτης κτηµατοµεσιτικού γραφείου EPIRUS-SPITI. Είναι µέλος της
Ο.Μ.Α.Σ.Ε-και της ΕΠΠΑ Ελλάδας
Υπήρξε ιδρυτικό µέλος (1975) της νεολαίας ΠΑΣΟΚ Φιλιππιάδας Πρέβεζας, Αναπλ.
Γραµµατέας Νοµαρχιακής Επιτροπής Πρέβεζας ΠΑΣΟΚ, Γραµµατέας της συντονιστικής
οργάνωσης ΠΑΣΟΚ στον Δήµο Φιλιππιάδας.
Επίσης, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πρέβεζας επί
σειρά ετών, Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Δήµου Φιλιππιάδας για 10 χρόνια, Γενικός
Γραµµατέας της αναπτυξιακής εταιρείας των τεσσάρων επιµελητηρίων Ηπείρου, δύο
τετραετίες Δηµοτικός σύµβουλος µε ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στον Δήµο Φιλιππιάδας,
µέλος της ΤΕΔΚ νοµού Πρέβεζας 2002-2010, Αντιδήµαρχος 2005-2006 Δήµου
Φιλιππιάδας.
Είναι ιδρυτικό µέλος Φιλοζωικού Σωµατείου.
Είναι ιδιοκτήτης του Zirogr.blogspost.com και έχει στο ενεργητικό του πολλές δηµοσιεύσεις
άρθρων κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος
2. Ντάση Κατερίνα του Πέτρου
Εκπαιδευτικός
Γεννήθηκε το 1967 και µεγάλωσε στο αγροτικό χωριό του Φαναρίου Δ. Πάργας, τη
Βαλανιδορράχη, αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Καναλακίου το 1985 και σπούδασε στη
Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδηµία Αθηνών. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στις
«Κοινωνικές Επιστήµες και Παιδεία».
Είναι παντρεµένη µε τον Γεώργιο Νάκα και έχουν δύο γιους.
Από το 1992 εργάζεται ως δασκάλα, και σήµερα κατέχει τη θέση της Διευθύντριας στο 9ο
Δηµοτικό Σχολείο Άρτας.
Διατέλεσε µέλος της Ν.Ε. Πα.Σο.Κ. Πρέβεζας το 2008, δηµοτική σύµβουλος το 2010 και
Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου του ενιαίου καλλικρατικού Δήµου Πάργας
Έχει εκδώσει δύο βιβλία τοπικής ιστορίας 1. Πάργα- Ο ξεριζωµός ενός λαού 2. Το
ηπειρώτικο Φανάρι Χθες και Σήµερα.
Έχει επίσης διατελέσει µέλος του Δ. Σ. του Συλλόγου Δασκάλων-Νηπιαγωγών, και πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαλανιδορράχης- Τσουκνίδας ( Δ. Πάργας)
3. Ντούσκα Μαρίνα του Αποστόλου
Γεωπόνος ΠΕ
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Μόναχο της Γερµανίας, όπου οι γονείς της ήτανε οικονοµικοί
µετανάστες. Είναι απόφοιτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Τµήµα Αγροτικής
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και συνεχίζει τις σπουδές της ως µεταπτυχιακή φοιτήτρια στο
τµήµα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).Οµιλεί άριστα Γερµανικά και Αγγλικά.
Δραστηριοποιείται επαγγελµατικά ως γεωπόνος, διατηρώντας την δικιά της επιχείρηση, στην
πόλη της Πρέβεζας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Από τα νεανικά χρόνια έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα. Με την
πολιτική ασχολήθηκε για πρώτη φορά αγωνιζόµενη για τη δηµόσια εκπαίδευση, µέσα από
τους κόλπους του µαθητικού κινήµατος στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Στα 16 της
εντάχθηκε στη Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μονάχου- Γερµανίας. Κατά τα φοιτητικά της χρόνια, ήταν
µέλος της ΠΑΣΠ και στη συνέχεια της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Διατέλεσε µέλος της
Νοµαρχιακής Επιτροπής Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α’ Αθήνας και από τον Ιούλιο του 2013 µέχρι
τις αρχές Γενάρη 2015 Γραµµατέας της Νοµαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πρέβεζας.
4. Φραγκούλης Παύλος του Γεωργίου
Μηχανικός
Γεννήθηκε το 1985. Μεγάλωσε και ζει στην πόλη της Πρέβεζας.
Είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Κατά τα φοιτητικά του χρόνια ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση µε την ΠΑΣΠ
Πολυτεχνείου Κρήτης και διατέλεσε εκπρόσωπος των φοιτητών στο Πρυτανικό Συµβούλιο,
εκπρόσωπος των φοιτητών της σχολής Μηχανικών Ορ. Πόρων στη Σύγκλητο του
Πολυτεχνείου Κρήτης, εκπρόσωπος των φοιτητών της σχολής Μηχανικών Ορ. Πόρων στη
Γενική Συνέλευση των καθηγητών του Τµήµατος, υπεύθυνος επαγγελµατικών δικαιωµάτων
της σχολής Μηχανικών Ορ. Πόρων επίσης ήταν µέλος της Ν.Ε Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ Πρέβεζας.
Είναι διαιτητής ποδοσφαίρου και µέλος του Δ.Σ του Συνδέσµου Διαιτητών Πρέβεζας.
Ρέθυµνο
1. Βολτυράκη Χατζάκη Ματίνα, Εκπαιδευτικός
2. Γύπαρη Μαρία, Συνταξιούχος Δηµοσιογράφος
3. Σκουλάς Μύρων
4. Χαγκ Μωχάµετ Αλή, Ιατρός
Ροδόπη
1. Πετκίδου Νικολέτα του Περικλή
2. Σερήφ Ιµπραήµ του Μουνίν, Αγρότης, π. Δήµαρχος
3. Συκάκης Αναστάσιος του Χρυσάφη, Πολιτικός Επιστήµονας
Σάµος
1. Γαϊτάνης Γιώργος του Αβερκίου, Φοιτητής
2. Παπιαµόνης Μανώλης του Νικολάου, Συνταξιούχος δάσκαλος
3. Φρατζής Τίτος Σαράντος του Θεµιστοκλή
Σέρρες
1. Ανδρεάδης Ανδρέας του Χριστοδουλου, Εκπαιδευτικός
2. Βουβούσης Χρήστος του Μιλτιάδη, Αγρότης
3. Κώστογλου Χρήστος του Ηλία, Αγρότης
4. Λεζκίδου Αθηνά του Γεωργίου
Επιχειρηµατίας
Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τοµέα και από το 2008 διατηρεί τη δική της µικρή
επιχείρηση.
Το 2009 συµµετείχε στις εκλογές ως υποψήφια Βουλευτής µε το ΠΑΣΟΚ. Το 2014 ήταν
υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος Κεντρικής Μακεδονίας µε τον συνδυασµό του Μάρκου
Μπόλαρη.
Είναι παντρεµένη και µητέρα µιας κόρη 2,5 ετών.
5. Παυλίδου Αναστασία του Νικολάου
Εκπαιδευτικός
Γεννήθηκε στις Σέρρες, όπου ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος του
Παιδαγωγικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχει µεταπτυχιακές σπουδές µε
κρατική υποτροφία, στη Διδακτικής της Γλώσσας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Από το 2000 διδάσκει σε σχολεία της δηµόσιας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ασχολήθηκε µε
προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Διετέλεσε αιρετή σύµβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης στον Δήµο Αθηναίων (2010-2014) και
Πρόεδρος ΚΑΠΗ. Σήµερα συµµετέχει στην Οµάδα Εργασίας του Δηµάρχου Αθηναίων για
την Παιδεία. Είναι αντιπρόεδρος ΚΑΠΗ και µέλος Σχολικής Επιτροπής. Είναι µέλος του
Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και του Δικτύου για τα Δικαιώµατα του Παιδιού.
6. Πουλτουρτζίδης Δηµήτρης του Δαµιανού
Ελεύθερος Επαγγελµατίας
Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1984, σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Λάρισα και είναι
παντρεµένος µε δύο παιδιά (δύο αγόρια, 8 ετών και 5 µηνών αντίστοιχα).
Είναι επιχειρηµατίας και στα τέλη του προηγούµενου έτους πραγµατοποίησε ένα νέο ξεκίνηµα
στον χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce).
7. Τόσιος Πασχάλης του Θωµά, Επιχειρηµατίας – Παραγωγός
8. Ψαθάς Κωνσταντίνος του Αποστόλου, Εκπαιδευτικός
Τρίκαλα
1. Γκάγκα Πολυξένη του Γεωργίου, Υπάλληλος Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
2. Καϊµάς Δηµήτριος του Θεµιστοκλή
3.
4. Μανώλης Γιώργος του Κωνσταντίνου, Λογιστής
5.
6. Μπλέτσας Σωτήρης του Σεραφείµ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
7.
8. Ντιντή Χρυσούλα (Χρύσα) του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος
9. Παπαχρήστος Σωτήρης του Βασίλειου, πολιτικός µηχανικός
Φθιώτιδα
1. Αρναούτογλου Θεόδωρος του Λάµπτου
2. Γεωργαντάς Γιάννης του Γεωργίου, µαθηµατικός
3. Θανασιάς Παναγιώτης του Λάµπρου
4. Κυργιόπουλος Διονύσης του Γεωργίου, Αγρότης
5. Κυριάκου Παναγιώτης του Λουκά, Δικηγόρος
6. Παπανδρέου Άννα του Αντωνίου
7. Τσώνης Νικόλαος του Αθανασίου, Ιατρός
Φλώρινα
1. Γραµµατικού Σουλτάνα (Τάνια) του Ιωσήφ
Πολιτικός Μηχανικός
Εργάζεται στις Τεχνικές Υπηρεσίες και στον Προγραµµατισµό του Δήµου Φλώρινας, µε
αντικείµενο την εκπόνηση µελετών, εκτέλεση έργων, ένταξη και παρακολούθηση έργων και
δράσεων σε συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Έχει διατελέσει εκλεγµένο Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
στο Τµήµα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ) (2000-2010), Πρόεδρος της Νοµαρχιακής
Επιτροπής Φλώρινας του ΤΕΕ/ΤΔΜ (2000-2010),
Ήταν υποψήφια περιφερειακή σύµβουλος το 2010, µε το συνδυασµό "αρχιΖουµε µαζί" του Γ.
Παπαϊορδανιδης.
2. Καραούλη Αφροδίτη του Αθανασίου, Πτυχιούχος Πληροφορική
3. Μυλωνάς Μιχαήλ Θωµά
Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
Γεννήθηκε το 1954 στη Φλώρινα και ζει µόνιµα εκεί. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής
Ακαδηµίας Φλώρινας, του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας και
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Είναι, επίσης, µουσικός, συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής,
γνωστός στη Φλωρινιώτικη κοινωνία.
Έχει εργαστεί για 7 χρόνια ως έµπορος και επί 30 χρόνια ως δάσκαλος, επιστηµονικός
συνεργάτης στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας και Διευθυντής Δηµοτικών Σχολείων στη
Φλώρινα, µε πλούσιο και σηµαντικό εκπαιδευτικό και συνδικαλιστικό έργο.
Είναι σύζυγος της Όλγας Μούσιου, Σχολικής Συµβούλου και Προέδρου του Δηµοτικού
Συµβουλίου Φλώρινας και έχουν δυο γιους, τον Θωµά, 33 ετών, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και
τον Δηµήτρη, 28 ετών, Γεωλόγο.
Φωκίδα
1. Ασηµάκης Αθανάσιος του Νικολάου
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983 και κατάγεται από δύο χωριά της Φωκίδας. Tην Πενταγιού
και το Μαραθιά. Ζει µόνιµα στο Μαραθιά.
Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου
Πανεπιστηµίου.
Η ενασχόλησή του µε τα κοινά ξεκίνησε µε τη συµµετοχή του στον Πολιτιστικό Σύλλογο του
χωριού, στον οποίο είναι Πρόεδρος, επίσης συµµετείχε στις Δηµοτικές εκλογές του δήµου
Δωρίδας µε τον ανεξάρτητο και πολυσυλλεκτικό συνδυασµό του κ. Καπετζώνη Γεώργιου.
2. Παπαθανάση Αφροδίτη του Κωνσταντίνου, Οικονοµολόγος
3. Πήττας Γιώργος του Αριστείδη
Δικηγόρος
Γεννήθηκε στη Συκιά Φωκίδας. Εργάστηκε στην Εµπορική Τράπεζα ενώ φοιτούσε στη
Νοµική Σχολή Αθηνών. Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 1980 και από το 1985 Δικηγόρος
στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, της οποίας υπήρξε ο τελευταίος Διευθυντής της
Νοµικής Υπηρεσίας.
Υπήρξε µέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του.
Χαλκιδική
1. Κοροξενίδης Γαβριήλ του Χαράλαµπου
2. Μαυροµιχάλη Θεοδώρα του Θεοδώρου
Χανιά
1. Ζεκάκη Σγουροµάλλη Σοφία του Δηµοσθένη
Εκπαιδευτικός
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Παντρεµένη µε το Βασίλη Σγουροµάλλη, από τις Καλάθενες
Κισάµου, µε τρεις κόρες.
Είναι απόφοιτος της Σχολής Νηπιαγωγών Χανίων
Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
και του Παιδαγωγικού τµήµατος
Έχει εργαστεί από το 1985 ως νηπιαγωγός σε Παιδικούς Σταθµούς και από το 2001-2013,
οπότε και συνταξιοδοτήθηκε διετέλεσε Προϊσταµένη Δ/νσης των Παιδικών Σταθµών του
Δήµου Χανίων. Είχε ενεργή και συνεχή παρουσία στο συνδικαλιστικό κίνηµα, συµµετέχοντας
σε εκλεγµένα όργανα (Σύλλογος Εργαζοµένων ΟΤΑ ν. Χανίων, αντιπρόσωπος σε ΠΟΕ-ΟΤΑ
και ΑΔΕΔΥ, αιρετό µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΟΤΑ ν. Χανίων).
Συµµετείχε ως µέλος στα Διοικητικά Συµβούλια του ΟΔΗΚΟΙΠ Δ. Χανίων και του
Δηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων και διετέλεσε άµισθη συνεργάτης του Δηµάρχου Χανίων κ.
Σκουλάκη σε θέµατα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Διοίκησης.
Σήµερα είναι µέλος του ΔΣ της Δηµοτικής Πινακοθήκης Χανίων.
2. Μαρακάκης Γιάννης του Γεωργίου, Συνταξιούχος
3. Πολιουδάκης Γιώργος του Παύλου
Συνταξιούχος
Γεννήθηκε στη Σαρακήνα Σελίνου και από την ηλικία των 3 ετών ζει στις Μουρνιές Χανίων.
Είναι γιος του Σελινιώτη Παύλου Πολιουδάκη (Πολιού) και της Κεραµειανής Αικατερίνης
(Κατίνας) Κουντουράκη. Είναι παντρεµένος µε τη δικηγόρο Ματίνα Κουλουριώτη.
Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Δηµόσιας Σχολής Εµπορικού Ναυτικού Σύρου, φέρει το
βαθµό του Πλοιάρχου Α’ Ε.Ν. και µιλάει Αγγλικά. Έχει διατελέσει Διευθυντής-Επίκουρος
Καθηγητής Ναυτικών Μαθηµάτων στην Α.Ε.Ν. Κύµης και έχει εργαστεί ως πλοίαρχος σε
ποντοπόρα πλοία, καθώς και ως εκπρόσωπος εταιρίας σε ναυπηγήσεις πλοίων.
Έχει διατελέσει: Δήµαρχος Μουρνιών-Χανίων 1990-1998, Δήµαρχος Ελευθερίου Βενιζέλου
1999-2006, Δηµοτικός Σύµβουλος Μουρνιών-Χανίων 1986-1990, Ελευθερίου Βενιζέλου
(επικεφαλής αντιπολίτευσης) 2006-2010, Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Αποχέτευσης
Περιαστικών Δήµων Χανίων, Αντιπρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ και Μέλος της ΤΕΔΚ Χανίων.
4. Σαµιωτάκης Αντώνης του Εµµανουήλ, Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος
5. Σηµαντηράκη Αριστέα του Νικολάου
Εκπαιδευτικός
Γεννήθηκε το 1966 στα Χανιά και µεγάλωσε στο Καστέλι Κισσάµου. Κόρη του Νικολάου
Σηµαντηράκη και της Παρασκευής Καριωτάκη.
Είναι Βιολόγος και από το 2000 υπηρετεί στη δηµόσια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός.
Από φοιτήτρια είχε πλούσια κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση ως αιρετή
εκπρόσωπος των φοιτητών, ως µέλος της ΠΑΣΠ και διατέλεσε για 4 χρόνια πρόεδρος της
Ένωσης Κρητών Φοιτητών Θεσ/νίκης. Διατέλεσε επίσης Γραµµατέας της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ
Κισσάµου από το 2004 έως το 2012, καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χανίων το
2009. Ζει στην Παλαιόχωρα και είναι παντρεµένη µε το Γιώργο Λουκάκη, επιχειρηµατία στον
αγροτικό τοµέα, µε τον οποίο έχουν µια κόρη την Ιωάννα-Παρασκευή.
6. Χαλακατεβάκης Ηλίας του Ιωάννη, Αγρότης
Χίος
1. Κλεισάς Ηλίας του Κωνσταντίνου, Δάσκαλος