close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK USLUGA sa primjenom od 01.12.2011. godine

embedDownload
Na temelju članka 422. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00.,
118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.) te članka 118. Pravilnika o radu trgovačkog društva VG Vodoopskrba
d.o.o. (Ur. broj: 1-203/41/10 i 1-0601-203/52/11), predsjednik Uprave mr. sc. Jure Galić, dipl. ing. grañ.
dana 15.11.2011. godine donosi
CJENIK USLUGA
sa primjenom od 01.12.2011. godine
I.
PRIKLJUČENJE
R.BR.
VRSTA USLUGE
1.
6.
7.
Izlazak na teren i odreñivanje mjesta priključka,
izrada troškovnika.
za obiteljske kuće do 400 m2
za stambeno-poslovne grañevine > 400 m2
Izrada regulacije prometa, podnesak zahtjeva
prijekopa, ishoñenje dozvole (u cijenu nisu
uračunati biljezi i taksa)
Izrada idejnog projekta priključka
za stambeno-poslovne grañevine > 400 m2
Izdavanje posebnih uvjeta grañenja
za obiteljske kuće do 400 m2
za stambeno-poslovne grañevine > 400 m2
Izdavanje suglasnosti na glavni projekt
za obiteljske kuće do 400 m2
za stambeno-poslovne grañevine > 400 m2
Potvrde i zahtjevi državnoj inspekciji.
Mjerenje Q-H linije na hidrantima
II.
OČITANJA
2.
3.
4.
5.
R.BR.
VRSTA USLUGE
1.
Obustava isporuke vodnih usluga - zatvaranje
vode
za fizičke osobe
za pravne osobe
Baždarenje vodomjera na zahtjev stranke Ø 1/2"3/4"
Baždarenje vodomjera na zahtjev stranke Ø 1"-1
1/4"
Baždarenje vodomjera na zahtjev stranke Ø 1 1/2"
Baždarenje vodomjera na zahtjev stranke Ø 50100 mm.
Ispumpavanje vode iz VMO
2.
3.
4.
5.
6.
JED. MJ.
CIJENA
(u kn)
1 izlazak
1 izlazak
210,36
317,40
1 prijekop
198,37
1 projekt
421,54
1 uvjeti
1 uvjeti
178,54
277,72
1 suglasnost
1 suglasnost
1 zahtjev
1 mjerenje
89,27
238,05
49,59
505,85
JED. MJ.
CIJENA
(u kn)
kom
kom
119,02
198,37
kom
305,95
kom
kom
358,52
442,83
kom
sat
586,65
49,59
1
III.
NAJAM MJERNE GARNITURE
R.BR.
VRSTA USLUGE
1.
Hidrantski nastavak 2" sa vodomjerom do 40 mm.
za fizičke osobe
za pravne osobe
Mjerna garnitura - vodomjer s pripadajućim
fitinzima i armaturom za montažu na NH.
za fizičke osobe
za pravne osobe
Mjerna garnitura - vodomjer s pripadajućim
fitinzima i armaturom za montažu u VMO.
za fizičke osobe
za pravne osobe
Montaža i demontaža mjerne garniture
za fizičke osobe
za pravne osobe
Kaucija za hidrantski nastavak sa vodomjerom
Kaucija za mjernu garnituru
2.
3.
4.
5.
6.
IV.
R.BR.
VRSTA USLUGE
Aparat za elektrofuz.varenje
Elektroagregat Lamborgini
Kamion TAM 190 T15 GT
Kamion Mercedes 9t
Kanalkopač gusjeničar Freza mini C28
Kompresor Ingersoll
Prijevoz kompresora
Potopna pumpa Flygt s agregatom
Potopna pumpa Flygt
Pumpa za vodu Miostandard
Rovokopač Skip 51kW
Rovokopač Casse 688
Rovokopač Casse 580
Rovokopač ICB CX
Rezač asfalta i betona Casse
Vibronabijač Bomag
VW Transporter diesel
VW Golf diesel
VW Golf diesel bez vozača
VW Cady diesel
VW Cady diesel bez vozača
V.
CIJENE RADA RADNIKA
1.
2.
3.
CIJENA
(u kn)
po danu
po danu
24,80
39,67
po danu
po danu
14,88
24,80
po danu
po danu
14,88
24,80
kom
kom
kom
kom
218,21
347,15
3.000,00
2.500,00
JED. MJ.
CIJENA
(u kn)
34,72
88,28
223,17
277,72
223,17
174,57
19,84
140,85
39,67
49,59
228,13
357,07
282,68
158,70
89,27
69,43
173,58
94,23
47,11
119,02
59,51
CIJENE RADA VOZILA I STROJEVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
R.BR.
JED. MJ.
VRSTA USLUGE
I grupa složenosti poslova
II grupa složenosti poslova
III grupa složenosti poslova
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
JED. MJ.
sat
sat
sat
CIJENA
(u kn)
71,15
94,74
111,59
2
4.
5.
6.
VI.
R.BR.
IV grupa složenosti poslova
V grupa složenosti poslova
VI grupa složenosti poslova
sat
sat
sat
128,41
152,01
199,14
DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA VODOMJERA
VRSTA
USLUGE
1.
Demontaža
vodomjera
2.
Ponovna montaža
vodomjera
1/2“
214,31
288,59
383,49
210,30
284,52
379,42
PROMJER VODOMJERA
3/4“
1“
1¼“
1½“
CIJENA (u kn)
214,53 214,75 216,11 216,98
288,81 289,14 290,39 291,26
383,71 384,00 385,29 386,16
209,80 210,00 210,00 210,20
284,00 285,00 284,00 285,00
378,00 379,00 378,00 379,00
PODRUČJE
(u km)
2“
220,03
294,31
389,21
211,00
284,50
380,00
Grad Velika Gorica
Općine Orle i Kravarsko
Općina Pokupsko
Grad Velika Gorica
Općine Orle i Kravarsko
Općina Pokupsko
U cijenama usluga nije uključen PDV.
Ovaj Cjenik objavljuje se na Oglasnoj ploči trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. dana 15.11.2011.
godine.
Ovaj Cjenik stupa na snagu dana 01.12.2011. godine.
Stupanjem na snagu ovog Cjenika usluga stavlja se izvan snage Cjenik usluga od 03.08.2009. godine (Ur.
broj:1-05-18/2/09).
Predsjednik Uprave:
mr. sc. Jure Galić, dipl. ing. grañ., v.r.
U Velikoj Gorici, 15.11.2011. godine
Ur. broj: 1-05-18/3/11
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content