close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik - "Veliki Grđevac" doo

embedDownload
«VELIKI GRĐEVAC» d.o.o.
društvo za javno-komunalne poslove i usluge
43 270 Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 10
tel. 043 461 321; fax. 043 461 496
CIJENIK
KOMUNALNIH I DRUGIH USLUGA «VELIKI GRĐEVAC» D.O.O.
VELIKI GRĐEVAC
Naziv usluge
I
osnovna cijena
cijena s PDV-om
POGREBNE USLUGE
Iskop grobne rake u zemlji bez ploče
S zatrpavanjem po smrtnom slučaju
409,84 kn
512,30 kn
Skidanje i naknadno postavljanje pokrovne
ploče nad grobnim okvirom po slučaju
243,90 kn
304,88 kn
Iskop i otvaranje grobnice sa bočnim
ulazom po slučaju
600,00 kn
750,00 kn
Ispraćaj i spuštanje pokojnika u grob
po slučaju
406,51 kn
508,14 kn
5.
Korištenje mrtvačnice po slučaju
243,90 kn
304,88 kn
6.
Čišćenje grobnog mjesta po grobu
65,57 kn
81,97 kn
7.
UreĎenje grobnog mjesta nakon sahrane
odlaganje vijenaca, ureĎenje humke
65,57 kn
81,97 kn
- za posmrtne ostatke do 1. god.
1.800,00 kn
2.250,00 kn
- za posmrtne ostatke od 1 do 5 god.
1.600,00 kn
2.000,00 kn
- za posmrtne ostatke od 5 do 10 god.
1.500,00 kn
1.875,00 kn
- za posmrtne ostatke preko 10 god.
1.300,00 kn
1.625,00 kn
1.
2.
3.
4.
8.
Exumacija
II
KOMUNALNE USLUGE
1. Košenje trave - trimer
- samohodna kosilica
- traktor s rotokosom
sat
sat
sat
53,28 kn
53,28 kn
100,00 kn
2. Usluga rada motornom pilom,
Vibro nabijač
trimerom za živicu
sat
61,48 kn
76,85 kn
3. Usluga rezanja ogrjevnog drva
m3
30,00 kn
37,50 kn
1. Usluga rada KV vodoinstalatera
sat
53,28 kn
66,60 kn
2. Usluga rada KV zidar, bravar, vozač sat
sat
53,28 kn
66,60 kn
3. Usluga rada PKV radnika
sat
28,69 kn
35,87 kn
4. Odštopavanje kanalizacije
sat
75,00 kn
93,75 kn
5. Iskop i zatrpavanje rova ručno
sat
75,00 kn
93,75 kn
III
66,60 kn
66,60 kn
125,00 kn
USLUGE RADA DJELATNIKA
IV
USLUGE RADA RADNIH STROJEVA I
1. Usluga rada rovokopača:
- za općinu V. GrĎevac
- za ostale korisnike
- čekanje stroja
- čišćenje snijega
sat
sat
sat
sat
163,93 kn
245,90 kn
75,00 kn
+15% na cijenu
204,92 kn
307,38 kn
93,75 kn
2.
Usluga traktora sa cisternom do 5 km
- svaki naredni
sat
km
65,58 kn
2,05 kn
81,98 kn
2,57 kn/km
3.
Usluga traktorom s prikolicom
sat
100,00 kn
125,00 kn
4.
Rad traktora sa ralicom
sat
115,00 kn
143,75 kn
V
NAKNADE
1.
Naknada za izdavanje suglasnosti
- fizička osoba
po sl.
- 100,00
125,00 kn
po sl.
- 200,00
250,00 kn
po sl.
- 200,00
250,00 kn
po sl.
- 150,00
187,50 kn
-
200,00
250,00 kn
250,00
50,00
312,50 kn
62,50 kn
1. Utrošak vode za kućanstva po M3
6,18
6,98 kn
2. Utrošak vode za socijalno ugrožene graĎane
I to za količinu isporučene vode nužne za
Osnovne potrebe
3,71
4,19 kn
12,64
14,28 kn
- pravne osobe
2.
3.
Isključenje i ponovno priključenje
na vodovodnu mrežu
Kontrola ispravnosti izvedenih
instalacija priključka vodomjera
4. Dozvola za izvoĎenje graĎevinskih radova
na groblju
po. sl.
5. Naknada za grobno mjesto jednokratna
- novo groblje
po grobnom mjestu
- staro groblje
po grobnom mjestu
VI VODNE USLUGE
Varijabilni dio
Fiksni dio
1. Po priključku
VII ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
1. Odvoz komunalnog otpada za kućanstva mjesečno
24,00
30,00 kn
2. Odvoz komunalnog otpada za tvrtke, obrte i ostale
Pravne osobe po M2 poslovnog prostora
0,60
0,75 kn
NAPOMENA:
Izrada priključaka na komunalnu infrastrukturu vrši se prema
troškovniku za svaki slučaj posebno po važećem cijenama materijala i po stvarno
utrošenom materijalu.
Na navedene cijene usluga stavke I koje se vrše u neradne dane i državne
praznike izuzev usluge mrtvačnice, cijena se uvećava za 30 % !
Cijene iz ovog CJENIKA primjenjivat će se od 01. Siječnja 2013.god.
Direktor:
Milan Troščan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
216 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content