close

Enter

Log in using OpenID

CIJENiK VANKOMUNALNIH USLUGA

embedDownload
Poslovni račun: 2402006-1100008769 Garešnica
Naš znak: 607/13
Garešnica, 18. prosinca 2013.
I
Na temelju odluke o utvrđivanju cijena vankomunalnih usluga broj 606/13 od 14.
listopada 2013. godine Nadzorni odbor Komunalca d.o.o. Garešnica na sjednici održanoj
18.prosinca 2013. godine donio je
CJENIK VANKOMUNALNIH USLUGA
Utvrđuju se cijene vankomunalnih usluga u Komunalcu d.o.o. Garešnica kako slijedi:
__________________________________________________________________________
JED.
CIJENA
MJERE
U KUNAMA________
1. Prijevoz robe u cestovnom prometu kamionom.
a) efektivan rad
km
6,00
b) efektivan rad
sat
240,00
c) čekanje (utovar, istovar)
sat
160,00
a) efektivan rad
sat
310,00
b) čekanje
sat
180,00
2. Vršenje usluga buldozerom liebherr (vrijeme
se računa od polaska do povratka u tvrtku i
bez usluga labudice za prijevoz).
3. Vršenje usluga rovokopačem-utovarivačem
ICB 3CX (vrijeme se računa od polaska do
Povratka u tvrku).
a) efektivan rad
sat
300,00
b) čekanje
sat
230,00
sat
360,00
4. a)Odvoz smeća se specijalnim kamionom
smećarom (uključena 2 radnika).
b) Odvoz smeća se specijalnim kamionom
smećarom
sat
180,00
5. Košnja trave:
a) traktorskom kosilicom-malčiranje
sat
230,00
sat
140,00
sat
90,00
a) efektivan rad
sat
200,00
b) čekanje
sat
100,00
c) efektivan rad u zimskoj službi
sat
240,00
sat
150,00
Sat
90,00
b) traktorskom samohodnom kosilicom
(MTD i slično)
c) samohodnom radnom kosilicom, solo,
trimeri (vrijeme se računa od polaska do
povratka u tvrtku).
6. Vršenje usluga prijevoza traktorom URSUS
sa jednoosovinskom prikolicom (vrijeme
se računa od polaska do povratka u tvrtku).
d
7. Rad na čišćenju lišća s usisavačem.
8. Vršenje prijevoza službenim vozilom 35%
od cijene benzina „super“ po km.
Cijene iz točke 1. do 8. iz ove Odluke uvećavaju se za 30%
ako se usluge vrše duže od 8 sati, te nedjeljom i na dane
blagdana prema Zakonu o blagdanima i neradnim danima
u Republici Hrvatskoj.
10. Građevinski radovi KV i VKV radnika sa
prijevozom na mjesto rada.
11. Građevinski radovi NKV i PKV radnika sa
Prijevozom na mjesto rada.
a) u građevinarstvu
sat
70,00
b) rad na odvoženju smeća
sat
90,00
sat
90,00
sat
90,00
sat
120,00
12. Vodoinstalaterski radovi KV i VKV radnika
sa prijevozom na mjesto rada.
13. Montažerski radovi KV i VKV radnika sa
prijevozom na mjesto rada.
14. Odštopavanje kanalizacije (unutrašnje i
vanjske) sa prijevozom na mjesto rada.
15. Odštopavanje kanalizacije strojno (kamion
+stroj za odštopavanje sa 2 radnika).
16. Bušenje strojem promjera 100 mm
sat
700,00
m
100,00
-svaki veći promjer od 150 mm naplaćuje se
promjer puta 1,00 kn /m
17. Deponiranje otpada na smetlištu po toni
tona
200,00
nosivosti vozila (samo za poduzeća i zajednice
izuzev građana).
- Deponiranje otpada na smetlištu po toni
nosivosti vozila (izvan područja BBŽ).
-
tona
220,00
tona
40,00
na cijenu deponiranja obračunava se
naknada za zbrinjavanje Općini Velika
Trnovitica.
18. a) Izvođenje građevinskih radova za ulični priključak
Obračun radova vrši se primjenom
vodovoda (rad bez materijala) može ih
cijene sata rada NKV radnika i rada
izvesti naručilac radova po jednom priključku.
strojeva, te primjenu građevinskih
normi.
b) Izvođenje montažerskih radova za priključak na ulični
vodovod (sa materijalom) po jednom priključku.
Obračun radova vrši se
primjenom
cijene sata rada KV i VKV radnika
vodoinstalatera i utrošeni materijal.
19.
Komunalac d.o.o. izvodi radove na priključku
objekta na postojeću uličnu kanalizacijsku mrežu
po narudžbi građana, isti radovi obračunavati će
se po stvarnim troškovima na dan izvođenje
radova uz primjenu vrijednosti satnice iz ovog
cjenika i građevinskih normi i vrijednosti ugrađenog
materijala.
20. Građevinske radove točke 17 a) i 18. iz ove Odluke
može izvesti građanin pod nadzorom i uputama
predstavnika Komunalac d.o.o. Garešnica.
21. Izdavanje suglasnosti:
a) voda
po slučaju
100,00
b) kanalizacija s nadzorom
po slučaju
150,00
po slučaju
250,00
po slučaju
300,00
c) poduzeća za svaki pojedini slučaj
iz točke 20 a) i b).
22. Kontrola ispravnosti instalacije i izdavanje raznih
dokumenata (zapisnici ili potvrde) za
vodu i kanalizaciju
a) građani
b) tvrtke
po slučaju
600,00
23. Troškovi isključivanja i ponovnog uključivanja
potrošača na vodovod.
a) građani
b) tvrtke
po slučaju
po slučaju
250,00
500,00
24. Prijevoz vode kamionom jedne cisterne 5 m3.
- za Garešnicu,Gar.Brestovac, Zdenčac, Ciglenicu,
Kapelicu, Kapelička brda, Dišnik, Kajganu,Hrastovčić
Hrastovac,
po cist.
-ostala mjesta u Gradu Garešnici, Općini Hercegovac sa
svim mjestima, Općini Berek sa svim mjestima i Općini Velika
Trnovitica sa svim mjestima
246,208
po cist.
396,208
25. Cijena odvoza fekalija:
- 1 cist. do 5 km u jednom pravcu
220,00
- 1 cist. od 5-10 km u jednom pravcu
300,00
- 1 cist. od 10-25 km u jednom pravcu
420,00
26. Cijena usluga zimske službe
Garešnica I i II prioritet:
- rad kamiona s hidrauličkom ralicom i rasipačem
sat
280,00
- utovarivač JCB kombinirani
sat
- traktor Tomo Vinković s ralicom
sat
- traktor s rasipačem
280,00
140,00
sat
140,00
- traktor AGT s ralicom
sat
140,00
- rad (pomoćni radnici)
sat
46,00
Ostala naselja i ulice u Gradu Garešnici:
- rad kamiona s hidrauličkom ralicom i rasipačem
- utovarivač JCB kombinirani
sat
260,00
sat
- rad- pomoćni radnici
sat
260,00
46,00
Na cijene iz točke I ove Odluke obračunava se i 25% poreza na dodanu vrijednost (PDV).
II
Cijene iz točke I ove Odluke primjenjivati će se od 15. Listopada 2013. godine.
III
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o utvrđivanju cijena vankomunalnih
usluga broj:266/2010 od 10. lipnja 2010. godine i odluka broj 272/2010 od 11. lipnja 2010. godine.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:
Željko Starčević
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
288 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content