close

Enter

Log in using OpenID

Brošura LEASING AKADEMIJA 2011

embedDownload
Leasing
Akademija
Leasing
Akademija
2011
Leasing tržište u Republici Hrvatskoj 3
Leasing tržište u regiji 6
Sadržaj LEASING AKADEMIJA 2011
7
Kome je LA 2011 namijenjena?
10
Predavači 11
Certifikati LA 2011
14
Gdje se prijaviti i do kada?
15
Prijavnica LA 2011
17
Mjesto i vrijeme održavanja LA 2011
18
Kontakt
RIJEC ORGANIZATORA
U proteklih petnaestak godina zemlje u regiji razvijale su tržište leasing industrije usprkos dramatičnim političkim, gospodarskim,
društvenim, čak i kulturnim promjenama. Zajedno s leasing tržištem razvijao se i projekt LEASING AKADEMIJA.
LEASING AKADEMIJA prva je sveobuhvatna edukacija u regiji namijenjena djelatnicima leasing društva, te s njima povezanim
subjektima. Mjesto je to okupljanja, razmjene iskustava i znanja prvenstveno djelatnika leasing idustrije, djelatnika nadzornih
institucija, te povezanih proizvoda i usluga kao što su osiguranje, faktoring, naplata potraživanja, odvjetnička društva kroz
sudsku praksu, distributera plovila, vozila, fondova rizičnog kapitala, nekretninskih fondova i slično.
2009. godine LEASING AKADEMIJA organizirana je u trajanju od 13 dana uz 12 renomiranih predavača, te je obuhvatila
osnovne teme kao što su zakonska regulativa i organizacija, prodaja, administracija leasing ugovora, kreditna analiza
uz radionicu, osiguranje, računovodstvo leasing ugovora, naplata potraživanja, informacijski sustavi, interna
revizija, financijsko izvještavanje, leasing nekretnina, te upravljanje rizicima u leasing industriji.
LA 2010 uz 18 predavača kroz 13-dnevni program osvježena je novim temama kao što su uvodnik leasing u
trenutnim gospodarskim uvjetima, pitajte pravnika, aktualne porezne teme, naplatu potraživanja uz vanjsku
naplatu i remarketing, brokere u osiguranju, upravljanje ljudskim potencijalima u doba krize.
Aktualnost i specijalizacija LEASING AKADEMIJE 2011 predstavljena je kroz 11 dana programa u tri tjedna
zajedničkog druženja, te 17 predavača iz prakse.
Naglasak nije samo na međunarodnim odnosima, brendiranju leasinga, razvoju novih alata za praćenje
rizika, već i na svakodnevnim pitanjima kao što su pravne novosti, sudska praksa, specifičnosti kod
ugovaranja osiguranja, rezervacijama za rizike, te sustavima upravljanja rizicima i kako se oni razvijaju
u odnosu na zahtjeve MSFI/MRS, odnosno komparirano sa smjernicama Basel II za bankarski sektor i
Solvency II u industriji osiguranja.
Nadamo se da će javnost, profesionalci i specijalisti, kao i dvjestotinjak polaznika proteklih godina,
prepoznati naše napore da aktualiziramo program, te uz predavače specijaliste iz prakse, osiguramo
kvalitetu predavanja.
Međutim, želje nam je kao i do sada otvoriti akademiju1 za različite ideje i doprinose.
Do skorog viđenja,
1
Akademija (grčki: Ἀκαδημία) je institucija posvećena naprednom učenju i širenju znanja.
Leasing
Akademija
2011LEASING TRŽIŠTE U RH
Imovina pod upravljenjem
s krajem rujna 2010. godine
Imovina hrvatskog financijskog sektora krajem rujna 2010.
godine u odnosu na rujan 2009. godine porasla je za 3,27%
i dosegla 512,7 milijardi kuna ili 70,3 milijarde eura. Prema
podacima Hrvatske narodne banke (HNB), banke i stambene
štedionice u ukupnoj imovini financijskog sektora imaju udjel od
76,25% (390.9 milijardi kuna) što je smanjenje u odnosu na rujan
2009. godine kada su zauzimale 76,69%.
Nebankovnom sektoru prema podacima Hrvatske agencije
za nadzor financijskih usluga (HANFA), čija je ukupna imovina
krajem rujna 2010. godine iznosila 121,8 milijarde kuna, pripada
23,75% ukupne imovine, što je povećanje za 6 milijardi kuna
odnosno 5,21% u odnosu na rujan 2009. godine.
Nakon druge godine krize udio leasing društava u ukupnom
financijskom sektoru smanjio se s 7% na 5,9% te je leasing treća
industrija po veličini u segmentu nebankovnog sektora zbog
rasta imovine mirovinskih fondova te osiguranja.
Banke
Mirovinski fondovi
Factoring*
Leasing društva
OIF
Stambene štedionice
Osiguranja
ZIF, branitelj. i umirov.
Brokerska društva
74,97%
5,87%
6,01%
6,99%
2,70%
0,82%
1,27%
1,27%
0,09%
* Factoring: 30.06.2010. godine
Izvor: HNB/HANFA
3
Nakon pada vrijednosti novozaključenih ugovora za 46,9% u 2009. godini,
leasing tržište u prvih 9 mjeseci 2010. godine samo s 4,1 milijardom kuna
novozaključenih ugovora i dalje bilježi strelovit pad od 41,1% vrijednosti
vrijednost novozaključenih ugovora Mil HRK
rast/pad aktive leasing industrije %
rast/pad vrijednosti novozaključenih ugovora %
40.000
50.00%
40.00%
35.000
30.00%
30.000
20.00%
10.00%
novozaključenih ugovora u odnosu na rujan 2009. godine.
25.000
Posljedica toga je daljnje smanjenje ukupne imovine 26 aktivnih leasing
20.000
društava za 10,7% na 30 milijardi kuna u prvih 9 mjeseci 2010. godine.
15.000
-20.00%
10.000
-30.00%
Struktura novozaključenih
ugovora s kraja rujna 2010. godine
0.00%
-10.00%
-40.00%
5.000
0
-50.00%
2005
2006
2007
2008
2009
9/2010
-60.00%
Za razliku od prošle godine, kada je najveći pad zabilježen u segmentu
financiranja plovila, u samoj strukturi leasinga najveći pad bilježi se u
2.000
vrijednost novozaključenih ugovora Mil HRK
segmentu financiranja gospodarskih vozila i to za 57% dok najmanji
1.800
rast/pad vrijednosti novozaključenih ugovora %
pad od 24% bilježi se financiranje osobnih vozila što je u skladu s padom
1.600
potražnje za novoregistriranim osobnim vozilima za prvih 9 mjeseci 2010.
1.400
godine.
1.200
Udio financijskog leasinga u strukturi broja novozaključenih ugovora iznosi
64% što je povećanje u odnosu na udio u prvih 9 mjeseci 2009. godine za
2,5%, dok udio financijskog leasinga u ukupnom porfelju leasing društava
iznosi 53%.
Povećanje rezervacija za rizike te neto valutna izloženost bilance leasing
društava i dalje utječu na smanjenje ponude operativnog leasinga na
tržištu koji čini 36% ukupnih novih plasmana.
0%
-10.00%
LEASING TRŽIŠTE U RH
Kretanje leasing tržišta
vrijednost aktive leasing industrije Mil HRK
-20.00%
-30.00%
1.000
-40.00%
800
600
-50.00%
400
-60.00%
200
0
Osobni
automobili
Gospodarska
vozila
Strojevi i
oprema
Postrojenja
Nekretnine
Plovila
-70.00%
Izvor: HANFA
3
4
Leasing
Akademija
2011LEASING TRŽIŠTE U RH
LEASING TRŽIŠTE U RH
Struktura
novozaključenih
ugovora prema objektima
leasinga s krajem rujna
2010. godine
Broj novozaključenih ugovora smanjen je daljnih 13%
u odnosu na broj novozaključenih ugovora u prvih 9
mjeseci 2009. godine.
Osobni automobili
Postrojenja
Gospodarska vozila
Nekretnine
Strojevi i oprema
Plovila
43,42%
Ostalo
1,55%
5,67%
Udio vrijednosti novozaključenih ugovora za osobna
vozila povećao se 34% na 43% tijekom 2010. godine
dok najveći pad bilježi udio gospodarskih vozila s 22%
na 16% u razdoblju do kraja rujna 2010. godine.
15,77%
Udjeli financiranja ostalih objekta leasinga su na nivou
prethodne godine.
18,97%
14,36%
0,25%
Izvor: HANFA
5
LEASING TRŽIŠTE U REGIJI
Leasing tržište u regiji
Kretanje leasing tržišta u zemljama regije u 2010. godini
Ukoliko usporedimo hrvatsko tržište leasinga s bližom regijom vidimo da je
Europsko leasing tržište temeljem podataka krovne europske leasing
tržište leasinga u Hrvatskoj i dalje u značajno većem padu od ostalih tržišta
udruge Leaseurope za prvo polugodište 2010. godine bilježi promet od 93
u regiji.
milijarde eura, ali i mali pad od 1,3% prije svega zbog pada potražnje za
S obzirom da se hrvatsko tržište leasinga tek u drugoj polovici 2009.
financiranjem nekretnina za 6,2%.
godine sučilo s značajnim padom potražnje, za razliku od regije koja se s
padom potražnje susrela već u drugoj polovici 2008. godine, za očekivati
Tržišta leasinga zemalja zapadne Europe bilježe lagani rast od 1% do 5% u
je da će se pad tržišta u Hrvatskoj zaustaviti u 2011. godini.
2010. godini kao rezultat oporavka lokalne ekonomije.
Rast/pad novozaključenih ugovora 2010. godine
10%
Rast/pad novozaključenih ugovora 2009. godine
3%
0%
0%
-10%
-11%
-11%
-13%
-20%
-24%
-30%
-40%
-36%
-41%
-50%
-42%
-47%
-60%
-64%
-70%
-69%
-80%
-82%
-90%
Hrvatska
Slovenija
* uključuje podatke 26 europskih zemalja članica Leaseurope za prvo polugodište 2010 godine
Izvor: Leaseurope
Bosna i
Hercegovina
Srbija
Crna Gora
-84%
Makedonija
Leaseurope*
Izvor: Leaseurope
6
Leasing
Akademija
2011SADRŽAJ LA 2011
1. DAN
14.03.
LEASING U TRENUTNIM
GOSPODARSKIM UVJETIMA
•
•
•
•
Uvodno izlaganje i predstavljanje
glavne teme LA 2011
Statistika poslovanja leasing društava u
2010. godini
Novine u Zakonu o leasingu
Novine u MRS 17 – što nas očekuje?
2. DAN
15.03.
3. DAN
17.03.
PRAVNE NOVOSTI
PRODAJA I ADMINISTRACIJA
•
•
Što je to novo u zakonskoj regulativi u
RH u odnosu na 2009. godinu i što nam
se sprema u 2011. godini?
•
NAPLATA POTRAŽIVANJA
•
•
•
Pregled leasing tržišta – prodajni
aspekt
Administracija i prodaja –
utjecaj Zakona o potrošačkom
kreditiranju, te promjene Ovršnog
zakona
Ustupanje ugovora o leasingu
Analiza stanja potraživanja
Poduzimanje akcija naplate
4. DAN
18.03.
UTUŽENJA, SUDSKA PRAKSA
BRENDIRANJE LEASINGA
•
•
Postupci utuženja
Iskustva, sudska praksa
•
•
•
7
Brendiranje financijskih
proizvoda/usluga
Brendiranje tvrtke
Radionica
21.03.
6. DAN
22.03.
7. DAN
24.03.
OSIGURANJE
INTERNA REVIZIJA
UPRAVLJANJE RIZICIMA
•
•
•
•
“Tips & tricks” (specifična oprema,
osiguranje transporta, lažiranje šteta,
kasko osiguranje - malusi, franšize, pokrića, potapanje brodova, lomovi opreme)
•
Razvoj interne revizije u leasing društvu
Uloga internog revizora u izradi
godišnjeg izvješća
Primjer procedure rada internog
revizora
•
•
8. DAN
EKSTERNA REVIZIJA
•
•
•
Revizija godišnjih financijskih izvještaja
Obveznici konsolidacije
Obuhvat revizije
Zakonske obveze objavljivanja o
upravljanju rizicima
Sustav upravljanja rizicima
Risk report
25.03.
SADRŽAJ LA 2011
5. DAN
REZERVACIJE
•
•
Upravljanje kreditnim rizikom
Rezervacije za rizike i primjer procjene
rezervacija u skladu s MSFI/MRS
8
Leasing
Akademija
2011SADRŽAJ LA 2011
SADRŽAJ LA 2011
9. DAN
28.03.
RAČUNOVODSTVO LEASING
UGOVORA – operativni leasing
•
•
•
Zakonska regulativa i kontni plan
leasing društava kao temeljne
smjernice u računovodstvu leasing
društva
Računodstvene politike
Primjer računovodstvene evidencije
operativnog leasinga (početno
priznavanje i mjerenje, naknadno
mjerenje i prestanak priznavanja)
10. DAN
29.03.
RAČUNOVODSTVO LEASING
UGOVORA – financijski leasing
•
•
•
Osnove financijskog leasinga
Računovodstvena evidencija
financijskog leasinga (primjer knjiženja
početnog priznavanja, početnog
mjerenja i naknadnog mjerenja)
Primjer knjiženja prestanka priznavanja
- raskida ugovora o financijskom
leasingu
11. DAN
FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
•
•
•
Zakonska i podzakonska regulativa
vezana za financijske izvještaje
(eksterni izvještaji)
Rokovi izrade i sadržaj financijskih
izvještaja
Primjeri TMSI/dodatni/financijski
izvještaji
IT SUSTAVI
•
•
9
30.03.
Podrška u izvještavanju
managementa (operativni,
regulatorni, management
izvještaji)
Primjer izvještavanja
managementa u Stimulsoftu
Leasing
Akademija prvaprva
je sveobuhvatna
edukacija u regiji namijenjena:
Leasing
Akademija
je sveobuhvatna
edukacija
u regiji namijenjena:
•
•
•
•
•
•
•
djelatnicima leasing društava
djelatnicima društava dobavljača objekata leasinga
djelatnicima osiguravajućih društava, brokerima u osiguranju
djelatnicima nadzornih institucija koji prate rad leasing društava
djelatnicima konzultantskih kuća koji prate leasing industriju
djelatnicima revizorskih kuća
djelatnicima leasing društava iz zemalja regije
Termini održavanja “Leasing Akademije 2011“ prilagođeni su radnom vremenu.
KOME JE LA 2011 NAMIJENJENA?
KOME JE LA 2011 NAMIJENJENA?
10
Leasing
Akademija
2011PREDAVACI
PREDAVACI
MANUELA BUKOVEC
Rođena je 1970. godine u Innsbrucku, Austrija. 2007. godine diplomirala je na Stručnom studiju poslovne ekonomije u Zagrebu, te nastavlja školovanje
na Sveučilišnom studiju poslovne ekonomije – smjer financije. Voditelj je financija i prokurist u SG Leasing d.o.o. Karijeru u leasing industriji započinje kao
referent u računovdstvu HVB Leasinga d.o.o. 2002.godine, zatim je nastavlja u Unicredit leasingu d.o.o. kao Koordinator podružnica te 1.4.2008. godine
prelazi u SG Leasing d.o.o. na mjesto voditelja financija te od samog početka poslovanja društva sudjeluje u njegovom stvaranju. Prokuristom društva
postaje 2007. godine, a njezine odgovornosti su: računovodstvo, kontroling, riznica i postprodaja.
LJILJANA DRENŠKI CVRTILA
Završila je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a karijeru je započela kao profesor psihologije u gimnazijama, te od 2001. pri Veleučilištu
–VERN. Od 2004. g. radi u Raiffeisen stambenoj štedionici d.d. Zagreb kao asistent u edukacijama i razvoju ljudskih potencijala, zatim u Badelu kao
voditeljica Ureda članice Uprave i stručni suradnik za ljudske potencijale, a trenutno je zaposlena kao HR-specijalist u Erste&Steiermärkische S-leasing d.o.o.
Ljiljana posvećuje veliku pažnju obrazovanju te je završila četverogodišnju edukaciju iz Gestalt psihoterapije pri Institut für integrative gestalttherapie
Würzburg, a trenutno je na poslijediplomskom studiju organizacije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Osim toga, završila je
1. stupanj bihevioralno-kognitivne psihoterapije, jednogodišnju edukaciju u okviru projekta “Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje” i tečaj iz Osnova NLP.
Sudjelovala je u nizu radionica i treninga kao voditelj, a prošle je godine Liljana stekla certifikat za executive coaching od Academy of Executive Coaching u
Londonu.
DOMAGOJ HLADIKA
Risk manager je u društvu Erste&Steiermärkische S-leasing d.o.o.. Uz dugogodišnje školovanje u Švicarskoj i Velikoj Britaniji, diplomirao je 2003. godine na
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer računovodstvo. Karijeru je započeo u društvu DEKRO Revizija d.o.o., Zagreb kao asistent ovlaštenog revizora gdje
svojim radom i vještinama napreduje do zamjenika direktora i ovlaštenog revizora. Karijeru nastavlja kao član uprave i ovlašteni revizor, te se bavi poreznim
savjetovanjem u društvu Leitner & Leitner d.o.o., Zagreb, nakon čega prelazi na trenutnu radnu poziciju. U svojoj karijeri posvećuje pažnju dodatnom
školovanju te tako posjeduje diplomu institucije “American Institute on Political and Economic Systems”, Prag, Republika Češka, godine 2001, te diplomu
institucije “International Summerschool” , Strobl, Austrija u organizaciji sveučilišta u Beču, godine 2002. Također, završio je MBA na Cotrugli Business
School.
MARKO JURANIĆ
MARKO JURANIĆ, mag. iur., voditelj je pravne službe i službe usklađenja u društvu UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, od 2007. godine. U razdoblju
od 2003. do trenutnog zaposlenja radio je u Odvjetničkom društvu “Škarica i partneri” kao odvjetnički vježbenik, gdje je i položio pravosudni ispit, te
u Hypo-Alpe-Adria Bank d.d.- Centralna pravna služba kao pravni savjetnik. U svojem sedmogodišnjem radnom iskustvu bavio se bankarskim pravom
i poslovanjem, leasing poslovanjem i pravnom regulativom. Marko Juranić, mag. iur. sudjelovao je na seminarima s tematikom financijskog, ovršnog,
trgovačkog, zemljišnoknjižnog i radnog prava, te sporova i mirenja s međunarodnim elementom. Gospodin Juranić ima položen stručni ispit za Agenta
posredovanja u prometu nekretnina od srpnja 2008. godine.
11
Član je Uprave u KBM Leasing Hrvatska d.o.o., društvu za poslovne leasing usluge. Diplomirala je 1995. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
dvopredmetni studij povijesti umjetnosti i ruskog jezika i književnosti. Gotovo petnaest godina profesionalne karijere je od početka usmjereno ka prodaji
i leasing poslovanju. Početno iskustvo i znanje u leasing poslovanju stekla je u S Alpe Adria Leasingu d.o.o. (sada Erste&Steiermärkische S-leasing d.o.o.)
radeći na poslovima organizacije, prodaje i promocije leasing produkata na hrvatskom tržištu, te je 1999. godine prema traženju Uprave društva i osobnoj
želji uspješno oformila i pokrenula poslovanje prve podružnice društva u Rijeci, odgovornoj za poslovanje na području Primorsko-goranske i Istarske
županije. Od 2000. obavlja dužnost voditelja kreditno-komercijalnog odjela teretnih vozila, opreme i plovila u Raiffeisen leasingu uz redovito stručno
usavršavanje kroz stručne seminare u području analize i plasmana leasing produkata. Od početka 2007. godine radi na oformljenju, organizaciji poslovanja
i etabliranju novoosnovanog leasing društva Multiconsult leasing d.o.o., danas KBM Leasing Hrvatska d.o.o. gdje je i danas stalno zaposlena kao član
Uprave društva.
JOSIP MAĐARIĆ
PREDAVACI
KORALJKA KOCIANČIĆ
Rođen je 1957. godine u Koprivnici, gdje je i završio osnovnu školu i gimnaziju, nakon čega je 1976. godine upisao Pravni fakultet u Zagrebu. Od završetka
fakulteta 1981. godine pa sve do 1994. godine radio je kao pravnik u Croatia osiguranju d.d. u Koprivnici. Odvjetništvom se počeo baviti 1995. godine.
Godine 2005. osniva svoje odvjetničko društvo sa sjedištem u Zagrebu i pisarnicama u Rijeci, Varaždinu, Osijeku i Koprivnici, koje danas broji ukupno 35
zaposlenih od čega 12 odvjetnika, 7 vježbenika i 16 službenika. Osnovne grane specijalnosti navedenog odvjetničkog društva su bankarski sporovi, leasing,
osiguranje, ovrha, naknada štete i trgovački sporovi.
MIRJANA MARINKOVIĆ
Direktorica je društva SAPIENTIA Nova d.o.o., Zagreb, te članica uprave SPECIJALIST d.o.o., Zagreb. Diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu
Zagreb, te nakon toga nastavila formalno obrazovanje na poslijediplomskom znanstvenom studiju smjera računovodstvo, revizija i financije. Dobitnica je
Godišnje nagrade Prof.dr.sc. Ferdo Spajić. Profesionalni je TQ Trainer. Desetogodišnja karijera je vezana za fondove. 1997. godine započinje svoju karijeru
u EXPANDIA Invest za upravljanje investicijskim fondovima kroz proces Kuponske privatizacije u Republici Hrvatskoj, sve do CAIB Investa za upravljanje
investicijskim fondovima gdje je obavljala dužnosti Voditeljice odjela financija i računovodstva i Prokuriste društva. U suradnji s INCENDO d.o.o. sudjeluje u
razvoju programskog rješenja za investicijske fondove, FMC.Invest, te sudjeluje na WinDays 2006 kao predavač.
Svoje iskustvo u leasing industriji pretočila je u organizaciju LEASING AKADEMIJE od 2009. godine. Najviše od svega na svijetu voli kćer Hanu.
IVANA MATOVINA
Hrvatski ovlašteni revizor, Ovlašteni revizor Velike Britanije. Najveći dio poslovne karijere provela je u revizorskom društvu KPMG. Revizijom se bavi od 1997.
godine. Tijekom profesionalnog iskustva, Ivana je bila uključena u čitav niz revizijskih projekata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, projektima dubinskog
snimanja (due diligence), projektima ocjene i unaprjeđenja poslovnih procesa i pružanja preporuka najboljih praksi (interna revizija, upravljanje rizicima,
kontroling, računovodstvo), računovodstvenog poslovnog savjetovanja, poslovnih spajanja, treninga klijentima, kao i profesionalnim udruženjima. Ivana
je od 2003. sudjelovala kao predavač na nizu profesionalnih konferencija uglednih hrvatskih i međunarodnih organizacija (HIBO, HNB; Hrvatska zajednica
računovođa i financijskih djelatnika, Udruga korporativnih rizničara, Euromoney, Infobiz, HAGENA, Hrvatska revizorska komora, ZŠEM, KPMG BME Academy
Hungary – professional accounting trainings for financial industry).
12
Leasing
Akademija
2011PREDAVACI
PREDAVACI
MARJANA MRZIĆ
Svoju je karijeru u leasing industriji započela u HVB Leasing Croatia d.o.o. 2003. godine kao referentica u odjelu računovodstva. Nakon osnivanja odjela
naplate potraživanja od 2004. godine radi kao voditeljica tog odjela. Istu funkciju nastavlja obavljati i nakon spajanja Unicredit Leasing Croatia d.o.o. (prije
HVB Leasing Croatia d.o.o.) i Locat Croatia d.o.o. sve do travnja 2010. godine kada prelazi u leasing društvo Hypo - Leasing Steiermark d.o.o. na mjesto
voditeljice odjela postprodaje. Veliku važnost pridaje kontinuiranoj stručnoj edukaciji, stoga je sudjelovala u brojnim stručnim seminarima.
TAJANA NOSIĆ KOSTELIĆ
Više od desetljeća radi u Erste&Steiermärkische S-leasing d.o.o. , tijekom kojeg je radila poslove administriranja ugovora, računovodstva, internih kontrola,
a dugi niz godina vodila je odjel naplate potraživanja. Tajana je bila prokurist društva od 2001. godine. Završila je Ekonomski Fakultet u Zagrebu, te
dodatno posjeduje zvanje ovlašteni interni revizor i ovlašteni računovođa. Posljednje dvije godine radi kao asistent Uprave, gdje je zadužena za analizu i
unapređenje poslovnih procesa a od 1. siječnja 2010 interni je revizor S-Leasinga.
KRISTINA PUKEC
Rođena je 1983. godine u Koprivnici. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Križevcima, nakon čega je 2002.g. upisala Pravni fakultet u Zagrebu. Po
završetka istog fakulteta 2007.g. zaposlila se kao odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu “Mađarić & Lui“ u Zagrebu, gdje je i danas radi kao
odvjetnik. Od 2009.g. polaznica je Poslijediplomskog specijalističkog studija u Zagrebu, smjer Europsko javno pravo.
ANDREJA SAMBOL
Zaposlena je kao direktorica prodaje podružnice Zagreb u tvrtki Erste&Steiermärkische S-leasing d.o.o.. Diplomirala je 1994. godine na Ekonomskom
fakultetu u Zagrebu, smjer međunarodne razmjene. Obzirom da od 1997. godine radi isključivo na području leasinga, karijera joj je uglavnom vezana
za leasing poslove unutar odjela prodaje. Dugogodišnje iskustvo i znanje je stekla radeći u Raiffeisen Leasingu od 1999. do 2008. godine nakon čega
se priključuje timu Erste&Steiermärkische S-leasing d.o.o. gdje sudjeluje u razvoju leasing produkata i procesa prodaje. Usavršavala se i pohađala razne
stručne seminare te i sama često prezentirala leasing proizvode.
TANJA TKALEC
Voditeljica je Odjela računovodstva i financija u leasing društvu Erste&Steiermärkische S-leasing d.o.o., te posjeduje zvanje ovlašteni interni revizor. U
društvu Erste&Steiermärkische S-leasing d.o.o. je od srpnja 2004. godine od kada se profesionalno razvijala, od studenskih poslova pa sve do voditelja
Odjela. Svoje profesionalno iskustvo usmjerava na područje upravljačkog i financijskog računovodstva, analizu financijskih izvještaja, te kontroling i internu
reviziju. Tanja trenutno pohađa poslijediplomski specijalistički studij “Kontroling” na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.
DARKO URUKALOVIĆ
13
Rođen je 1974. godine u Zagrebu. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, upisuje i poslijediplomski studij iz smjera Računovodstvo, revizija i financije.
Profesionalnu karijeru započinje u financijskom sektoru, a u Erste&Steiermärkische S-leasing d.o.o. dolazi 2000. godine na mjesto Voditelja odjela
računovodstva i financija i imenovan je prokuristom društva. Na mjesto direktora i člana Uprave imenovan je u veljači 2004. godine, a njegove odgovornosti
uključuju Sektor financija, Sektor osiguranja, Sektor naplate potraživanja, Sektor informatike te Sektor rizika. Predsjednik je Leasing udruženja pri HGK.
Sudjeluje aktivno na tržištima regije bilo kroz nadzorni odbor ili upravu društva. Objavljuje članke i koautor je nekoliko izdanja na temu leasinga.
Uvjeti za certifikaciju polaznika LEASING AKADEMIJE 2011
Polaznicima koji prođu cijeli predviđeni program akademije biti će uručeni certifikati o
pohađanju stručnog usavršavanja “Leasing Akademija 2011”. Evidencija dolazaka provodit će
se svakodnevno prijavom administrativnom djelatniku SAPIENTIA Nova na ulazu u dvoranu
za predavanje.
Na LEASING AKADEMIJI 2009 prisustvovalo je sedamdeset i sedam sudionika iz gotovo
svih leasing društava iz Republike Hrvatske, a sljedećim sudionicima dodijeljeni su certifikati
“LEASING AKADEMIJA 2009“: Ivana Sever, Voditeljica kreditne analize, SG leasing d.o.o.;
Manuela Bukovec, Voditeljica računovodstva i kontrolinga, SG leasing d.o.o.; Zdenko
Lubin, Voditelj odjela nekretnina, Multiconsult Leasing d.o.o.; Nada Topolovec, Voditeljica
back-office poslovanja, Multiconsult Leasing d.o.o.; Hrvoje Čar, Voditelj odjela pokretnina,
Multiconsult Leasing d.o.o.; Mirjana Muškon, Voditeljica odjela računovodstva, Multiconsult
Leasing d.o.o.; Silvija Zebić-Karlica, Referentica leasing poslovanja, Multiconsult Leasing
d.o.o.; Ivana Delabarbara, Administratorica, Multiconsult Leasing d.o.o.; Andreja Milonjić,
Referentica u odjelu računovodstva, Erste & Steiermaerkische S-Leasing d.o.o.; Tomislav
Bilić, Pravnik uprave društva, Zagrebački holding d.o.o.; Koraljka Kociančić, Članica uprave,
Multiconsult Leasing d.o.o.; Andrea Turčinović, Savjetnica za upravljanje proizvodima i
procesima, Hypo-leasing Kroatien d.o.o.; te Adrijan Tkalec, Gemicro d.o.o.
CERTIFIKATI LA 2011
CERTIFIKATI LA 2011
Na LEASING AKADEMIJI 2010 prisustvovala su sto četiri sudionika leasing društava iz
Republike Hrvatske te iz regije, a sljedećim sudionicima dodijeljeni su certifikati “LEASING
AKADEMIJA 2010“: Ana Živković, Ovlašteni revizor, Revizija Uzor d.o.o.; Željko Gubijan,
Referent u odjelu služba za korisnike, Mercedes Benz Leasing d.o.o.; Romana Kerep, član
Uprave, Impuls Leasing d.o.o.; Iva Uka, Voditelj administracije, Erste&Steiermärkische
S-leasing d.o.o.
14
Leasing
Akademija
2011GDJE SE PRIJAVITI I DO KADA?
5 načina prijave na LEASING AKADEMIJU 2011:
1. putem web stranice www.sapientia.hr
2. putem web stranice www.specijalist.hr
3. putem prijavnice u prilogu ove brošure koju molimo dostavite na fax. +385 1 604 05 04
4. pozivom na telefon +385 1 619 42 00
5. e-mailom: [email protected]
Prijave se primaju najkasnije do 7. ožujka 2011. godine.
Uplata u kunama se vrše na žiro račun SAPIENTIA Nova d.o.o., Vladimira Ruždjaka 27, Zagreb.
Broj žiro računa: 2402006-1100288546, poziv na broj 00 14032011.
Uplate se vrše prije početka Leasing Akademije ili prema dogovoru, ovisno o broju prijavljenih kandidata.
Uplate iz inozemstva doznačuju se na:
• IBAN: HR8324020061100288546
• SWIFT: ESBCHR22
• Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska.
15
Leasing Akademija prva je sveobuhvatna edukacija u regiji namijenjena:
2. Prijava za Leasing Akademiju može se izvršiti i kada je kandidat zainteresiran ili u mogućnosti doći samo na određene termine (teme), tada cijena za polaznika iznosi 480,00 kn x dan/prijava.
3. Ukoliko se prijavljuje više zainteresiranih djelatnika iz jednog poslovnog subjekta ostvaruje se popust na količinu dan/prijave (od 40 – 65 dan/prijava popust je 10%, od 66 dan/prijava na više popust je 20%).
Popuste u okviru programa SPECIJALIST.Pogodnosti ili
moguće je koristiti za prijave pod 1. i 2. o
čijim mogućnostima korištenja pročitajte na stranicama www.specijalist.hr ili u časopisu BANKA.
Porez na dodanu vrijednost obračunava se na iskazanu cijenu usluga u kunama u skladu s važećim zakonskim
propisima.
Za prijave iz inozemstva cijena pod 1. iznosi 670 eura, pod 2. iznosi 80 eura dan/prijava. Cijena u eurima uključuje
porez na dodanu vrijednost. Popusti pod 3. vrijede uz iste uvjete. Molimo Vas da nas kontaktirate radi izdavanja
predračuna za inozemne uplate.
Otkazivanje prijave i povrat naknade
Prijavljeni polaznik ima pravo na povrat uplaćene naknade za stručnu edukaciju umanjene za 20% administrativnih troškova ukoliko pisano otkaže
prijavu, na način da pisani otkaz pošalje putem e-maila ili telefaxa do 11. ožujka 2011. godine do 17:00 sati. Otkazivanje prijave nakon tog roka nije
moguće, te nismo u mogućnosti izvršiti povrat uplaćene naknade.
GDJE SE PRIJAVITI I DO KADA?
1. Prijava za Leasing Akademiju 2011 može se izvršiti za cijeli program kada je cijena za polaznika 4.000,00 kuna.
GDJE SE PRIJAVITI I DO KADA?
Cijena, mogućnost uplate i ostvarivanja popusta na količinu:
16
Ova prijavnica služi u svrhu pojedinačne prijave polaznika. Ukoliko iz Vašeg društva postoji interes prijave više polaznika molimo Vas da koristite
prijavnicu s web stranice www.sapientia.hr ili jednostavno nazovite na telefon +385 1 619 42 00 ili nam pošaljite e-mail na [email protected]
radi dostavljanja Excel proširene prijavnice putem koje ćete moći objediniti prijavu za Vaše društvo te sagledati ukupno odobrene popuste i načine
plaćanja.
PRIJAVNICA LA 2011
Ime i prezime
Funkcija
Trgovačko društvo/Institucija
Adresa sjedišta
OIB društva / Porezni broj
Telefon
e-mail adresa polaznika
Polaznik se prijavljuje za cijeli program Leasing Akademije od
14. ožujka do 30. ožujka 2011. godine.
10. DAN
9. DAN
8. DAN
7. DAN
6. DAN
5. DAN
4. DAN
3. DAN
2. DAN
1. DAN
Dan
30.03.
29.03.
28.03.
25.03.
24.03.
22.03.
21.03.
18.03.
17.03.
15.03.
14.03.
Datum
Financijsko izvještavanje
IT sustavi
Računovodstvo leasing ugovora financijski leasing
Računovodstvo leasing ugovora operativni leasing
Rezervacije
Upravljanje rizicima
Interna revizija
Eksterna revizija
Osiguranje
Brendiranje leasinga
Prodaja i administracija
Pravne novosti
Naplata potraživanja
Utuženja, sudska praksa
Leasing u trenutnim gospodarskim
uvjetima
Tema dana u terminima od 16:30 do
18:45 sati
DA
Oznaka
prijave (X)
Ukoliko polaznik želi dolaziti samo na određene teme molimo da u nastavku
prijavnice oznakom X označite dane prijave na određenu temu.
11. DAN
PRIJAVNICA se dostavlja na: e.mail: [email protected] / fax.: +385 1 604 05 04
PRIJAVNICA LA 2011
17
2011PRIJAVNICA LA 2011
Leasing
Akademija
Leasing Akademija prva je sveobuhvatna edukacija
u regiji namijenjena:
LEASING AKADEMIJA 2011
održava se u razdoblju
14. ožujak – 30. ožujak 2011. godine
u terminima od 16:30 do 18:45 sati
u Hotelu “ARISTOS”, Zagreb
salon Elegante
Cebini 33, BUZIN, 10 010 Zagreb
(pored King ICT - M San centra u Buzinu)
Detaljan raspored predavanja i predavača, te upute za dolazak i mogućnosti korištenja javnog ili
organiziranog prijevoza biti će pravovremeno dostavljeni svim prijavljenim polaznicima prije početka
održavanja LEASING AKADEMIJE 2011.
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA
18
SAPIENTIA Nova d.o.o.
a1. Vladimira Ruždjaka 27, 10000 Zagreb
a2. Vrbik 10b, 10000 Zagreb
t. +385(0)1 619 42 00
f. +385(0)1 604 05 04
e. [email protected]
w. www.sapientia.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
3 203 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content