ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει για πληροφόρηση των υποψηφίων για εισαγωγή στα
πιο πάνω Ιδρύματα/Σχολές ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από το Υπουργείο
Άμυνας, θα διεξαχθούν στους πιο κάτω χώρους και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που
ακολουθεί:
1.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
1.1
Θα διεξαχθεί από Υγειονομική Επιτροπή στο 106 ΣΝΕ (Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Εκστρατείας), που εδρεύει στο Στρατόπεδο Β. ΚΑΠΟΤΑ, (ΒΜΗ), στην Αγλαντζιά, από 2
μέχρι 11 Απριλίου 2014, συμπεριλαμβανομένων. Η προσέλευση να γίνεται από τις 8:00
π.μ. (μετά τις 10:00π.μ. δεν θα γίνεται αποδεκτός κανένας) καθημερινά, ως ακολούθως:
1.2
(α)
Στις 2.4.2014 οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α μέχρι
και τα γράμματα ΓΕΩ (όπως Γεωργίου).
(β)
Στις 3.4.2014 οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΓΙ
(όπως Γιάγκου) μέχρι και τα γράμματα ΙΣ (όπως Ισαάκ).
(γ)
Στις 4.4.2014 οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΙΩ
(όπως Ιωάννου) μέχρι και το γράμμα Κ.
(δ)
Στις 7.4.2014 οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Λ μέχρι
και το γράμμα Ν.
(ε)
Στις 8.4.2014 οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Ξ μέχρι
και το γράμμα Π.
(στ)
Στις 9.4.2014 οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Ρ μέχρι
το γράμμα Σ.
(ζ)
Στις 10.4.2014 οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Τ
μέχρι και τα γράμματα ΧΑΡ (όπως Χαραλάμπους).
(η)
Στις 11.4.2014 οι υποψήφιοι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΧΑΤ
(όπως Χατζηγεωργίου) μέχρι και το γράμμα Ψ.
Κατά την παρουσίαση τους στην Υγειονομική Επιτροπή οι υποψήφιοι θα πρέπει να
προσκομίσουν τις παρακάτω υγειονομικές εξετάσεις που θα έχουν κάνει πρόσφατα, είτε σε
Κρατικό Νοσοκομείο της Κύπρου, είτε σε ιδιωτική κλινική ή εργαστήριο (το Δελτίο Υγείας
δεν είναι αποδεκτό).
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
Ακτινογραφία ή Μικροακτινογραφία Θώρακα
Γενική Ανάλυση Αίματος
Βιοχημική εξέταση Αίματος (Σάκχαρο και Ουρία).
Γενική Ανάλυση Ούρων.
Όσοι φέρουν διορθωτικά γυαλιά, να τα έχουν μαζί τους, να μη φορούν φακούς
επαφής και να παρουσιάσουν αποτελέσματα από οφθαλμίατρο τελευταίου
τριμήνου.
Γυναικολογική εξέταση/Βεβαίωση (για τις θήλεις υποψήφιες).
2
2.
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
2.1
Η Αθλητική Δοκιμασία θα διεξαχθεί στο Στάδιο Στίβου του Γυμνασιακού Συλλόγου τα
Παγκύπρια (Γ.Σ.Π.), στη Λευκωσία για όλους τους υποψηφίους οι οποίοι θα έχουν κριθεί
κατάλληλοι από την Υγειονομική Επιτροπή.
2.2
Την Πέμπτη 24.4.2014 και ώρα 8:00 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α μέχρι και τα γράμματα ΜΑ (όπως Μάρκου).
2.3
Την Παρασκευή 25.4.2014 και ώρα 8:00 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι των
οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΜΕ (όπως Μελή) μέχρι και το γράμμα Ψ.
2.4
Κατά την Αθλητική Δοκιμασία οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιαστούν με αθλητική
περιβολή και αθλητικά παπούτσια.
3.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
3.1
Η κολύμβηση θα διεξαχθεί στο Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς (τηλ. 22330559 ή 22462233)
για τους υποψηφίους των Στρατιωτικών Σχολών Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), της Σχολής
Ικάρων (ΣΙ) Τμήμα Ιπταμένων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ),
οι οποίοι θα έχουν κριθεί κατάλληλοι από την Υγειονομική Επιτροπή.
3.2
Την Πέμπτη 24.4.2014 και ώρα 9:30 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα ΜΕ (όπως Μελή) μέχρι και το γράμμα Ψ.
3.3
Την Παρασκευή 25.4.2014 και ώρα 9:30 π.μ., να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι των
οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Α μέχρι και τα γράμματα ΜΑ (όπως
Μάρκου).
4.
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (ΓΡΑΠΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ)
4.1
Η Ψυχοτεχνική Δοκιμασία θα διεξαχθεί για όλους τους υποψήφιους οι οποίοι θα έχουν
πετύχει στην Αθλητική Δοκιμασία, το Σάββατο 3.5.2014 και ώρα 9:00 π.μ., στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη, Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109
Αγλαντζιά, στο κτήριο ΧΩΔ 02. Η εξέταση διαρκεί περίπου 2 ώρες. Πέρας προσέλευσης
8:45 π.μ.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
(α)
Τηλεφωνικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου: 22894000 (μόνο τις εργάσιμες ώρες
και μέρες)
(β)
Υπηρεσία Φύλαξης Πανεπιστημίου Κύπρου (24ωρος Περίπολος): 99498627
(γ)
Φύλακας Κτηρίου Διεξαγωγής Εξετάσεων ΧΩΔ 02: 22893730, 97658722
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τις δικές τους πένες χρώματος μπλε.
4.2
4.3
5.
Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για
διεκδίκηση θέσης για εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, πρέπει να
προσέλθουν στους χώρους των εξετάσεων τις ημέρες και ώρες που έχουν καθοριστεί. Αυτοί θα
πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Ταυτότητάς τους για να γίνουν δεκτοί.
Απουσία τους από τις προκαταρκτικές εξετάσεις ακυρώνει αυτόματα την υποψηφιότητα τους για
εισαγωγή στα πιο πάνω Ιδρύματα/Σχολές.
6.
Όσοι υποψήφιοι δεν λάβουν τη σχετική με τις πιο πάνω εξετάσεις επιστολή μέχρι 31
Μαρτίου 2014, καλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Άμυνας στο τηλ. 22807540, για
να τους δοθούν οι σχετικές πληροφορίες.
---------------------------ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
21 Μαρτίου 2014
ΕΠ/ΜΕ
C:\MARY2014\ERMIONI\sxoles\ΑΝΑΚ\004α.doc