27 Μαΐου, 2014 Καλείται για κατάταξη η κλάση 2014 και

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
27 Μαΐου, 2014
Καλείται για κατάταξη η κλάση 2014
και στρατεύσιμοι προηγούμενων κλάσεων
-----------------------------------------------------------Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι με Απόφαση του Υπουργού Άμυνας
που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4602
/2.5.2014, καλούνται για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά από 4 έως 11 Ιουλίου 2014
οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2014 (γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 1996 έως και 31
Δεκεμβρίου 1996) καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση θητείας στην Εθνική Φρουρά,
στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που ανήκουν στις κλάσεις 1987 έως και 2013
(γεννηθέντες τα έτη 1969 έως και 1995).
2.
Οι πιο πάνω αναφερόμενοι στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν με
τη 2014Β΄ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), στα Κέντρα
Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου από 4 έως 11
Ιουλίου 2014, ως ακολούθως:
α.
Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας:
(1)
04 Ιουλίου 2014:
Οι προερχόμενοι από αναβολή για λόγους υγείας, των κλάσεων
1987 και νεότερων που γεννήθηκαν σε οποιαδήποτε επαρχία καθώς και οι
γεννηθέντες στο εξωτερικό που δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική τους εκπαίδευση.
(2)
07 Ιουλίου 2014:
(α)
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας – Κερύνειας και
διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν
λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2014, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π και Χ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για
λόγους υγείας.
(β)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014,
2
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο και Π, εκτός αυτών
που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(γ)
Οι εθελοντές της κλάσης 2015 που γεννήθηκαν στις
επαρχίες Λευκωσίας – Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες
εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα.
(3)
08 Ιουλίου 2014 :
(α)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2014,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ και Τ, εκτός αυτών
που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β)
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας – Κερύνειας και
διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν
λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2014, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ι και Ν, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για
λόγους υγείας.
(γ)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2013,
εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(4)
09 Ιουλίου 2014 :
(α)
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας – Κερύνειας και
διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν
λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2014, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Τ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους
υγείας.
(β)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ρ, Σ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω, εκτός
αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(γ)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014,
εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(5)
10 Ιουλίου 2014 :
(α)
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και
στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στις εν λόγω επαρχίες και το εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2014, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Δ και Λ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για
λόγους υγείας.
3
(β)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2012
και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(γ)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ και Δ, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(6)
11 Ιουλίου 2014 :
(α)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2013
και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β)
Οι εθελοντές της κλάσης 2015 που γεννήθηκαν στις
επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που
διαμένουν στην εν λόγω επαρχία.
(γ)
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας – Κερύνειας και
διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν
λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2014, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Μ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους
υγείας.
β.
Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού :
(1)
07 Ιουλίου 2014 :
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες
εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ και Δ, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(2)
08 Ιουλίου 2014 :
(α)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ε, Ζ, Η και Θ, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2013
εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(3)
09 Ιουλίου 2014 :
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες
εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014, των οποίων
4
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ, Μ, Ξ και Ο, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(4)
10 Ιουλίου 2014 :
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες
εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ρ, Σ, Τ, Υ και Φ, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(5)
11 Ιουλίου 2014 :
(α)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Χ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β)
Οι εθελοντές της κλάσης 2015 που γεννήθηκαν στην
επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν
λόγω επαρχία.
γ.
Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Πάφου :
(1)
07 Ιουλίου 2014 :
(α)
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και
στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στις εν λόγω επαρχίες, της κλάσης 2014, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το
γράμμα Σ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ, εκτός αυτών
που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(γ)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην επαρχία αυτή, της κλάσης 2014, των
οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ι και Κ, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(δ)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2012
και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(ε)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2012
και προηγούμενων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(2)
08 Ιουλίου 2014 :
5
(α)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ, Ν, Ξ, Ο και Π, εκτός αυτών
που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β)
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και
στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στην επαρχία Λευκωσίας και στο διαμέρισμα Μόρφου, της κλάσης 2014, των οποίων
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β και Ε, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής
για λόγους υγείας.
(γ)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Π, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(δ)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2013,
εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(3)
09 Ιουλίου 2014 :
(α)
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και
στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2013, εκτός αυτών
που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2014,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Η, Θ, Ι, Κ και Λ, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(4)
10 Ιουλίου 2014 :
(α)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω, εκτός
αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β)
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και
στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2014, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ζ, Η, Θ και Κ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής
για λόγους υγείας.
(5)
11 Ιουλίου 2014 :
(α)
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και
στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
6
στην επαρχία Λευκωσίας, των κλάσεων 2012 και προηγούμενων, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(β)
Οι γεννηθέντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και
στο διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν
στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2014, των οποίων το
επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Γ, Ξ, Ο, Ρ, Υ, Φ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που
έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
(γ)
Οι γεννηθέντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι
γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2014,
των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Ν, εκτός αυτών που έτυχαν
αναβολής για λόγους υγείας.
(δ)
Οι εθελοντές της κλάσης 2015 που γεννήθηκαν στην
επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν
λόγω επαρχία.
3.
Με εξαίρεση όσους γεννήθηκαν και διαμένουν στις επαρχίες Λευκωσίας –
Κερύνειας – Μόρφου, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στα ΚΕΝ της
παραγράφου 2, καθώς και όσους γεννήθηκαν και διαμένουν στην επαρχία Λεμεσού
και υποχρεούνται για κατάταξη στο ΚΕΝ Πάφου αντίστοιχα, οι καλούμενοι προς
κατάταξη στρατεύσιμοι να καταταγούν στο πλησιέστερο στον τόπο διαμονής τους
Κέντρο Εκπαίδευσης, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος και εγκρίσεως από το
αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, ανεξάρτητα από τα καθοριζόμενα στην παράγραφο
2 του παρόντος.
4.
Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1987 και νεότερων, οι οποίοι απολύθηκαν
προσωρινά από την Εθνική Φρουρά για οποιονδήποτε λόγο μετά τη συμπλήρωση
της βασικής τους εκπαίδευσης και των οποίων η νόμιμη παραμονή τους εκτός των
τάξεων της Εθνικής Φρουράς θα λήξει εντός του 2014, να επανακατατάσσονται την
επόμενη της ημερομηνίας λήξης της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής
Φρουράς, στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν. Όσοι από αυτούς απολύθηκαν
επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση, εφόσον κριθούν κατόπιν παραπομπής
τους στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ικανοί για εκπλήρωση θητείας, να
επανακατατάσσονται στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν, εντός δεκαημέρου
από την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης με μέριμνα των αρμόδιων Στρατολογικών
Γραφείων. Ειδικά για όσους από αυτούς απολύθηκαν από Μονάδες που δεν
υφίστανται ή μετασταθμεύουν, η Μονάδα επανακατάταξης θα καθορίζεται από το
ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ. Σε περίπτωση μη κατάταξης τους, εφόσον δεν μεταπέσουν σε
κατηγορία νομίμως ευρισκόμενων εκτός Εθνικής Φρουράς, εξακολουθούν να
καλούνται με την παρούσα για την άμεση κατάταξή τους. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι
του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ), να επανακαταταγούν στις
Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν προσωρινά αμέσως μετά την αποφοίτησή
τους.
Επισημαίνεται ότι, όσοι στρατεύσιμοι από τους ανήκοντες στην παραπάνω
κατηγορία στρατευσίμων, πλην των αποφοίτων του ΑΞΙΚ, και δεν είχαν καταταχθεί
στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν προσωρινά και έχουν κηρυχθεί
7
ανυπότακτοι, υποχρεούνται εκ νέου για κατάταξη στις ίδιες ως άνω Μονάδες στις 07
Ιουλίου 2014.
5.
Οι στρατεύσιμοι που ανήκουν στην κλάση 2015 (γεννηθέντες το έτος 1997)
και επιθυμούν να καταταγούν ως εθελοντές, απαιτείται σε κάθε περίπτωση να έχουν
συμπληρώσει κατά την ημερομηνία της κατάταξής τους το 17 ο έτος της ηλικίας τους
και να έχουν προηγουμένως εφοδιασθεί με σημείωμα πρόσκλησης από το αρμόδιο
Στρατολογικό Γραφείο. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να παρουσιασθούν στο
Στρατολογικό Γραφείο με τον κηδεμόνα τους, να προσκομίσουν την πολιτική
ταυτότητα τους και να υποβάλουν έγγραφη δήλωση της επιθυμίας τους με τη
συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους.
6.
Τα αδέλφια που ανήκουν στην ίδια ή διαφορετική κλάση μπορούν, αν το
επιθυμούν, να καταταγούν στο ίδιο Κέντρο Εκπαίδευσης και την ίδια μέρα, αφού
προηγουμένως υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο και
κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υπηρετούν στην Φρουρά προτίμησής τους και
στην ίδια Μονάδα και Στρατόπεδο.
7.
Οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται για κατάταξη την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα και απαραίτητα να φέρουν μαζί τους:
α.
Το σημείωμα πρόσκλησης που θα τους σταλεί ή θα τους επιδοθεί από
το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
β.
Το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και το προσωρινό απολυτήριο (για
όσους απολύθηκαν προσωρινά κατά το παρελθόν).
γ.
Αποδεικτικά περί των γραμματικών ή των τεχνικών γνώσεών τους.
8.
Οι συμμετέχοντες σε διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή διεθνείς αθλητικές
διοργανώσεις ή σε διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία εντός του
Ιουλίου 2014, κατ΄ εξαίρεση δύνανται να καταταγούν στο ΚΕΝ Λάρνακας στις 07
Ιουλίου 2014. Για να καταστεί δυνατή η κατάταξή τους πρέπει προηγουμένως να
προσκομίσουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία σχετική βεβαίωση από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού κατά
περίπτωση, για να εφοδιαστούν με το ανάλογο Σημείωμα Πρόσκλησης.
9.
Όσοι στρατεύσιμοι κατατάσσονται μετά τις 18 Ιουλίου 2014 δεν θα έχουν τη
δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες για Επιλογή Υποψηφίων Βαθμοφόρων
(ΥΕΑ – Υπξκοί).
10.
΄Οσοι στρατεύσιμοι παρουσιάζονται για κατάταξη μετά την καθοριζόμενη για
την κλάση και κατηγορία τους ημερομηνία και έως και 11 Ιουλίου 2014, θα γίνονται
δεκτοί για κατάταξη χωρίς συνέπειες ανυποταξίας.
11.
Οι στρατεύσιμοι που έχουν λόγους να τύχουν αναβολής κατάταξης ή να
απαλλαγούν από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, πρέπει να
υποβάλουν, το συντομότερο, τα σχετικά δικαιολογητικά στα Στρατολογικά Γραφεία
8
του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να εξετασθεί έγκαιρα αν δικαιούνται ή όχι
σχετικό ευεργέτημα.
12. Οι πρωτόκλητοι στρατεύσιμοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
υγείας μπορούν, εφόσον επιθυμούν, μετά από αίτημα τους στο αρμόδιο
Στρατολογικό Γραφείο προσκομίζοντας επίσημα δικαιολογητικά της πάθησης τους,
να εξετάζονται από στρατιωτικό ιατρό του 106 ΣΝΕ, βάσει προγράμματος που θα
εκδώσει η ΔΥΓ/ΓΕΕΦ πριν την κατάταξή τους.
13.
Οι στρατεύσιμοι που προέρχονται από αναβολή για λόγους υγείας, μπορούν,
εφόσον επιθυμούν, να εξετάζονται προαιρετικά, ένα (1) μήνα πριν την κατάταξη τους
από τους αρμόδιους ιατρούς της Εθνικής Φρουράς στο 106 ΣΝΕ για καλύτερη
εξυπηρέτηση και αποφυγή ταλαιπωρίας.
14.
Οι πολίτες της Δημοκρατίας που γεννήθηκαν από 1-1-69 έως και 31-12-96 οι
οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό και έχουν εγκατασταθεί στην Κύπρο, θα πρέπει να
παρουσιαστούν στο πιο κοντινό με τον τόπο διαμονής τους Στρατολογικό Γραφείο
για να πάρουν οδηγίες σχετικά με την κατάταξη τους.
15.
Γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές, για την τοποθέτηση των
οπλιτών από τα Κέντρα Εκπαίδευσης στις Μονάδες, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των
υπηρεσιακών κριτηρίων και της επιθυμίας των νεοσυλλέκτων, και τα κοινωνικής,
οικογενειακής ή άλλης φύσης προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ανάλογα με τη φύση
και το είδος των προβλημάτων (ειδικοί λόγοι), οι νεοσύλλεκτοι πριμοδοτούνται με
αριθμό μορίων. Όσοι έχουν ένα ή περισσότερους από τους λόγους αυτούς και
επιθυμούν να ληφθούν υπόψη για την κατανομή και τοποθέτηση τους σε Μονάδα, να
προσκομίσουν κατά την κατάταξή τους στο ΚΕΝ, τα δικαιολογητικά που
αναγράφονται έναντι κάθε περίπτωσης στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
1
2
3
4
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
Παιδιά εγκλωβισμένων οικογενειών ή
παιδιά θανόντων ή αγνοουμένων ή
τραυματισθέντων λόγω της Τουρκικής
εισβολής του 1974 ή θυμάτων
επεισοδίων με δυνάμεις κατοχής ή
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος
τους στην Ε.Φ.
Ορφανοί από γονέα
Προερχόμενοι από μονογονεϊκή
οικογένεια (αγνώστου πατρός).
Τέκνα των οποίων ο ένας γονέας
κηρύχθηκε σε αφάνεια.
5
Έγγαμοι.
6
Πατέρες νομίμων ή αναγνωρισθέντων
ή θετών τέκνων.
Τέκνα γονέα με αναπηρία 60% και
άνω ή βαριά ασθένεια γονέα ή τέκνα
7
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Επίσημο έγγραφο της Επιτροπής
Ανακουφίσεως Παθόντων ή της
Υπηρεσίας Εγκλωβισμένων ή του
ΓΕΕΦ.
Επίσημα έγγραφα Δήμου ή
Κοινότητας.
Πιστοποιητικά γεννήσεως –
ταυτότητα.
Πιστοποιητικά γεννήσεως –
ταυτότητα, απόφαση αρμοδίου
δικαστηρίου.
Επίσημα έγγραφα Δήμου ή
Κοινότητας ή Πιστοποιητικό γάμου.
Επίσημα έγγραφα Δήμου ή
Κοινότητας.
Πιστοποιητικά Κρατικών
Νοσοκομείων, βεβαιώσεις
9
8
γονέα με μόνιμη ανικανότητα για
εργασία που να προκύπτουν από
επίσημα κυβερνητικά έγγραφα.
Τέκνα Πολύτεκνων οικογενειών.
9
Τέκνα Τρίτεκνων Οικογενειών.
10
Επαναπατριζόμενοι από το εξωτερικό
Ν/Σ ηλικίας πάνω από 26 ετών.
11
Ταυτόχρονα καλούμενα αδέλφια.
12
13
14
Επίλεκτοι Αθλητές Ειδικής Ομάδας.
Επίλεκτοι Διεθνείς.
Διεθνείς.
αναπηρικής σύνταξης, κτλ.
Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή
πιστοποιητικό από την Παγκύπρια
Οργάνωση Πολυτέκνων στην οποία
να αναγράφονται τα έγγαμα και άγαμα
τέκνα.
Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή
πιστοποιητικό της πολυτεκνικής
ιδιότητας από την Παγκύπρια
Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας
στην οποία να αναγράφονται τα
έγγαμα και άγαμα τέκνα
(μοριοδοτούνται τα θανόντα αδέλφια,
δεν μοριοδοτούνται τα διαζευγμένα
αδέλφια).
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του
διαβατηρίου ή οποιοδήποτε επίσημο
έγγραφο Δημόσιας Αρχής.
Σημείωμα Κατάταξης ΣΓ ή επίσημα
έγγραφα Δήμου ή Κοινότητας.
Θα ληφθεί υπόψη μόνο ο επίσημος
κατάλογος που αποστέλλεται στο
ΓΕΕΦ από τον Κ.Ο.Α.
16.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την κατάταξη στην Εθνική
Φρουρά της 2014 Β΄/Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), οι
στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, που
είναι τα ακόλουθα:
α.
Το Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας και Κερύνειας – Μόρφου (τηλ.:
22515260, 22515238, 22417130, 22417131).
β.
Το Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού
25342382).
(τηλ.: 25369850, 25413367,
γ.
Το Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας (τηλ.: 24625376,
24411300, 24411302).
δ.
Το
26933270).
Στρατολογικό
Γραφείο
Πάφου
(τηλ.:
25413949,
25413916,
17.
Για οποιασδήποτε φύσεως συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την
προσεχή κατάταξη στρατευσίμων στην Εθνική Φρουρά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (τηλ. 22417121,
22417124, 22417125).
-----------------------------------------------------