close

Enter

Log in using OpenID

2-3. Uvezne jedinice

embedDownload
ERR okvir/Knjigoveštvo I. – 2. vježba (ak.god.2011/2012)
Vrsta uveza knjigoveškog proizvoda ovisi o načinu povezivanja knjižnog bloka s koricama. Izbor uvezne jedinice (list
papira, knjižni slog) ovisi o nakladi i specifičnosti vrste uveza (mehanički, meki, tvrdi), stoga je obavezno projektiranje
knjigoveškog proizvoda. Jednostavna (list papira) i složena vrsta uveza (knjižni slog) su često zastupljene u ručnom
(RUK) i nakladničkom-strojnom uvezu (SUK) knjigoveških proizvoda. Način izvođenja uveza (RUK/SUK) se izravno
određuje na temelju naklade (broja primjeraka) knjigoveškog proizvoda. S obzirom na vrstu uvezne jedinice (LP/KS)
moguće je izvoditi mehanički, meki i tvrdi uvez, ali uz prethodno projektiranje knjigoveškog proizvoda.
List papira (LP) je najčešća uvezna jedinica u knjižnom bloku za lijepljeni uvez (sa ili bez gaze), spiralni uvez, uvez
zakovicama, kopčama i vijcima. To su najčešće blokovi za pisanje i crtanje, samokopirni NCR blokovi, kolegij blokovi,
ručno meko uvezane lijepljene knjige (gaza + PVAc ljepilo), radni listići, kalendari, rokovnici, upute, bilježnice, uzorci
boja/iverice/tkanine. Kod ručnog tvrdog uveza, lista papira (A4 print) se najčešće koristi za uvez diplomskih,
magistarskih i doktorskih radova, kod manjih naklada (5-10 primjeraka). Linija uvezivanja lista papira je u stvari
parametar svojstva debljine papira, [d (μm)]. Svojstva presjeka lista papira utječu na kvalitetu uveza knjižnog bloka.
Knjižni slog (KS) je uvezna jedinica najčešće zastupljena u nakladničkom uvezu knjiga (osim mehaničkog uveza).
Linija uvezivanja je na mjestu hrpta knjižnog bloka. Konačan oblik uvezne jedinice uključuje sljedeće radne postupke, a
to su obrezivanje tiskovnih araka (TA) ili listova papira (papir) na brzorezaču, savijanje knjižnih araka (KA) u
savijačici i prešanje knjižnih slogova (KS) u hidrauličnoj preši.
Izbor uvezne jedinice (list papira, knjižni slog) u projektiranju vrste uveza knjigoveškog proizvoda (KP) izravno ovisio
o nakladi, opsegu i korištenim materijalima za izradu knjižnog bloka (TA, LP, knjigoveški materijali). Parametrom
opsega knjižnog bloka (OKB) izravno se određuje broj stranica, broj listova papira (LP) ili broj knjižnih slogova (KS) u
knjigoveškom proizvodu. Projektiranje vrste uveza KP zasniva se isključivo na poznavanju kemijskih i fizikalnih
svojstava materijala (papir, ljepilo, knjigoveški materijali) i poznavanju cjelokupne teorije lijepljenja različitih vrsta
materijala. Knjižni slog i list papira su uvezne jedinice najčešće korištene u RUK i SUK, izbor uvezne jedinice izravno
ovisi o nakladi i specifičnostima vrste uveza. Nadalje, knjižne slogove moguće je preoblikovati obrezivanjem u uvezne
jedinice (LP) ali suprotno, LP se nikako ne može preoblikovati u knjižni slog.
Osnovna, kemijska, strukturalna, površinska i mehanička svojstva papira (uvezne jedinice) imaju izravan utjecaj na
način projektiranja knjigoveškog proizvoda s obzirom na vrstu i način uveza.
Gramatura, debljina, volumen, udjel pepela, površinska hrapavost, površinska i kapilarna upojnost, otpornost papira na
kidanje i cijepanje važni su parametri utjecaja na kvalitetu uveza knjigoveškog proizvoda, a isto tako i na izbor vrste
uveza. Reciklirani papiri, bezdrvni nepremazani i satinirani, bezdrvni višestruko premazani i voluminozni papiri s
udjelom drvenjače najčešće se koriste za uvezivanje knjigoveških proizvoda, za različite namjene (novine, roto romani,
stripovi, revijalna izdanja, školski i sveučilišni udžbenici, umjetničke knjige, arhivske knjige, monografije, beletristika,
dječje slikovnice, telefonski imenici, rokovnici, kalendari, različite vrste blokova,...).
Izbor knjigoveškog materijala s obzirom na vrstu uveza (KB + korice) uključuje različite vrste ljepila (HM, PUR,
PVAc), različite vrste žica (spirala), knjigoveškog konca, zakovica, matice i vijka. Na svojstava knjigoveških materijala
ne može se izravno utjecati. Zato je poznavanje svojstava materijala knjižnog bloka i korica iznimno važno u izboru
vrste i načina uveza knjigoveškog proizvoda.
Zadatak 2. Predložite vrstu uvezne jedinice za dolje navedene knjigoveške proizvode
1500 kom Alan Ford
800 kom Osnove planiranja i organizacije grafičke proizvodnje-GRF
500kom Zbornik radova Tehnologije zbrinjavanja otpada
5kom Pantone atlas boja
1500 kom Bojanka
8000 kom Crtančica
1500 kom Monografija NK-Dinamo
6000 kom Azurna obala-putopisi
400 kom Knjiga primljene pošte
3 kom Matična knjiga umrlih
2 kom Udžbenik engleskog jezika
10 kom Gramatika francuskog jezika za profesionalce
1 kom Slikovni rječnik
25000 kom Slikovnca za djecu 0-3 godine
600 kom 153. Brigada-Sjećanja 1991-1995
300 kom Tehnički vjesnik-znanstveni časopis Vol.19 (2012)
3000 kom Zidni kalendar
10 kom Diplomski rad
6 kom Magistarski rad
600 kom Sadako hoće živjeti
5 kom Doktorska disertacija
20 kom Brza dalmatinska kuharica
8 kom Biblija
3500 kom Jelovnici izgubljenog vremena Barbieri
250 kom Neurologija-sveučilišni udžbenik
10 kom Priručnik o dresuri pasa
8000 kom Rokovnik
2000 kom 1000 svjetskih čuda
900 kom Europski rječnik
7500 kom Što nam tijelo govori//popularna psihologija
1500 kom Zašto muškarci ne slušaju
2500 kom Muškarci su sa marsa, a žene su sa venere
600 kom Ambalaža kao element marketinga
300000 kom Lidl- proizvodni na akciji
3 kom Upute Nokia 1410
500 kom Poslovni savjetnik//mjesečnik za managere i poduzetnike
1500 kom Upute Laminator
600 kom Engleski za tri mjeseca
3500 kom Pilates tijelo
9000 kom Bojanka Konji i poniji
2300 kom Sedam navika uspješnih ljudi;
300 kom Grafička revija//mjesečnik za grafičku industriju
10 kom Telefonski imenik
150 000 komAlmanah splitske županije
1 kom Poezija u romantici
25 kom Vježbe za trbušne mišiće
2500 komMimara// likovna umjetnost
1 kom Handbook of Print media
4 kom Tržišne komunikacije
2 kom Uvod u grafičku tehnologiju
9000 kom Zbirka zadataka iz fizike
2000 kom Kolegij blok
15 kom Stolni kalendar
800 kom Vodič kroz Sloveniju i Hrvatsku
1500 kom Financijsko izvješće Splitske banke
2400 kom Edukacijske knjige za djecu od 3-5 godina
300 kom Odgoj i njega djeteta od Dr. Spock
5000 kom Kako povećati IQ svoga djeteta kroz igru
1kom Fotokopija//skripta predavanja
7000 kom Kapetan Mark-strip
300 kom Lijepo je biti roditelj
1500 kom Umirite svoje dijete
3000 kom Tkanje života
6000 kom Probudite genijalca u svom djetetu
150000 kom Cosomopolitan;
150 000 kom Moja tajna
800000 kom Jutarnji list
7000 kom Walt Disney Encikolopedija-24 svezaka
15000 kom Skandinavka
20000 kom Mozgalice
4kom Matična knjiga rođenih
60 kom Knjiga izlaznih računa
115 kom Učenički imenik i dnevnik
10000 kom Radni listići iz matematike
15000 kom Radna bilježnica iz kemije
100000 kom Kajdanka
1000 kom Edukacijska bojanka s naljepnicama za djecu od 3-6 godina
12000 kom Zagor
600 kom Pantone boja Hartmann
300 kom Leksikon; Grafička enciklopedija
500 kom NK Hajduk 1911-2011
3 kom Prijedlog samoanalize Grafičkog fakulteta u Zagrebu
400 kom Astrološki priručnik
1600 kom Horoskop za 2012.
5000 kom Najljepše bajke za djecu
2000 kom Upoznajmo seosko imanje
3000 kom Tomica i prijatelji//mjesečni časopis
4000 kom Medvjedić Winnie Pooh//mjesečni časopis
4500 kom Mali genijalci s naljepnicama 2-3 godine
6000 kom Za bistre glavice Igralica-M/učilica 4-6 godina
1600 kom Domaće životinje s naljepnicama
20 kom Radni listovi s naljepnicama-koncentracija Dječji vrtić
30 kom Vesela mala škola od 4. godine-radni listići
200 kom Narodno blago Slavonije i Baranje
500 kom Monografija Lijepe naše
300 kom Stomatološki leksikon
1400 kom Antropologija
300 kom Anatomija ljudskog tijela u slikama
8500 kom Mačak u čizmama
1200 kom U registraturi
600 kom Proces
6 kom Helenistička kulturološka baština
60 kom Povijest umjetnosti od romanike do klasicizma
4500 kom Enološki priručnik
5000 kom Ime ruže
4500 kom Holokaust u Europi
3000 kom Biografija A. Hitlera
800 kom Teorija crne rupe
3000 kom Tehnologije modernog doba
600 kom Poslovna inteligencija
8000 kom Čuda moderne tehnologije
12000 kom Brzi kolači odmah su na stolu
Nakladnički (strojni) uvez KP
1MUK-šivano žicom kroz hrbat knjižnog bloka
2MUK-šivanje koncem kroz hrbat knjižnog bloka
3MUK-šivano žicom postrance hrpta + naljepljivanje korica
4MUK-samo lijepljeno
5MUK-šivano koncem + naljepljivanje korica
1MHU-spiralni
2MHU-zakovice
3MHU-vijak i matica
TUK
Ručni uvez KP
1MUK-šivano žicom kroz hrbat knjižnog bloka (uređaj)
2MUK-šivanje koncem kroz hrbat knjižnog bloka (ručno)
3MUK-šivano žicom postrance hrpta + naljepljivanje korica
4MUK-samo lijepljeno
5MUK-šivano koncem + naljepljivanje korica
1MHU-spiralni (uređaj)
2MHU-zakovice
3MHU-vijak i matica
TUK
Nakladnički (strojni) uvez KP
1MUK-šivano žicom kroz hrbat knjižnog bloka
2MUK-šivanje koncem kroz hrbat knjižnog bloka
3MUK-šivano žicom postrance hrpta + naljepljivanje korica
4MUK-samo lijepljeno
5MUK-šivano koncem + naljepljivanje korica
1MHU-spiralni
2MHU-zakovice
3MHU-vijak i matica
TUK
Ručni uvez KP
1MUK-šivano žicom kroz hrbat knjižnog bloka (uređaj)
2MUK-šivanje koncem kroz hrbat knjižnog bloka (ručno)
3MUK-šivano žicom postrance hrpta + naljepljivanje korica
4MUK-samo lijepljeno
5MUK-šivano koncem + naljepljivanje korica
1MHU-spiralni (uređaj)
2MHU-zakovice
3MHU-vijak i matica
TUK
Uvezna jedinica: knjižni slog (KS)
da
da
***da/ne
da
da
*ne (LP)
*ne (LP)
*ne (LP)
da
Uvezna jedinica: knjižni slog (KS)
da
da
da
da
da
*ne (LP)
*ne (LP)
*ne (LP)
da
Uvezna jedinica: list papira (LP)
ne
ne
da
da
ne
da
da
da
da
Uvezna jedinica: list papira (LP)
ne
ne
da
da
ne
da
da
da
da
Naklada
velika
velika
velika
velika
velika
velika
velika
velika
velika
Naklada
mala
mala
mala
mala
mala
mala
mala
mala
mala
Naklada
0
0
velika
velika
0
velika
velika
velika
velika
Naklada
0
0
mala
mala
0
mala
mala
mala
mala
Opseg KB
4-32 stranice
4-16 stranice
više od 32 stranice
više od 32 stranice
više od 16 stranica
A4 print/TA/papir
A4 print/TA/papir
A4 print/TA/papir
više od 16 stranica
Opseg KB
4-32 stranice
4-16 stranice
više od 32 stranice
više od 32 stranice
više od 16 stranica
A4 print/TA/papir
A4 print/TA/papir
A4 print/TA/papir
više od 16 stranica
Opseg KB
0
0
A4 print/TA/papir
A4 print/TA/papir
A4 print/TA/papir
A4 print/TA/papir
A4 print/TA/papir
A4 print/TA/papir
A4 print/TA/papir
Opseg KB
0
0
A4 print
A4 print
0
A4 print
A4 print
A4 print
A4 print
Rb. Naziv KP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
8
9
10
NAKLADA
MUK-1
MUK-2
Vrste uveza (mekani 1-5, mehanički 1-3 i tvrdi)
MUK-3
MUK-4
MUK-5
MHU-1
MHU-2
MHU-3
TUK
LP ili KS
Uvezna jedinica u KB
ERR okvir, Knjigoveštvo 1 - 2. Vježba (ak.god. 2011/2012)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
143 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content