close

Enter

Log in using OpenID

cijene - STP

embedDownload
d.o.o.
za trgovinu i usluge
Kušlanova 34a
HR-10000 ZAGREB
OIB 46766697141; MBS 080727661
web: www.prijepis.net
Tel:
01/ 2331-486
Fax: 01/ 2442-130
GSM: 095 1610-979
CJENIK USLUGA
ƒ
PRIJEPIS TEKSTA
1.
2.
3.
4.
ƒ
rukopis (ručni unos teksta) .............................................................6,00 – 25,00 kn/kart.*
tiskani tekst (strojni unos teksta) ....................................................4,00 – 10,00 kn/kart.*
tiskani tekst (strojni unos teksta, preko 100 str. – posebna ponuda) .........1,00 – 5,00 kn/kart.*
tiskani tekst (strojni unos teksta, preko 1000 str. – posebna ponuda) ..................1,00 kn/kart.*
OBRADA TEKSTA
1. tekst...........................................................................................4,00 – 10,00 kn/kart.*
2. tekst, tablice, grafikoni...............................................................7,00 – 20,00 kn/kart.*
ƒ
IZRADA/OBRADA TABLICA I GRAFIKONA
1. izrada/obrada tablica (jednostavne – složene) .......................... 7,00 – 50,00 kn/kom.
2. izrada/obrada grafikona............................................................. 8,00 – 30,00 kn/kom.
ƒ
SKENIRANJE/RETUŠIRANJE (OBRADA SLIKA/FOTOGRAFIJA)
1. skeniranje dokumentacije (digitalno arhiviranje).................. 0,25 kn/str. – 2,00 kn/str.
2. skeniranje fotografija/slika ................................................... 3,00 kn/str. – 6,00 kn/str.
3. retuširanje/obrada slika/fotografija .....................................3,00 kn/str. – 20,00 kn/str.
(za složenije obrade/retuširanja, cijena se obračunava nakon uvida!)
ƒ
IZRADA PREZENTACIJA (POWERPOINT)
1. izrada prezentacije prema donesenom materijalu.................................10-20 kn/slajd
2. cjelovita izrada prezentacije – osmišljavanje sadržaja ..........................20-30 kn/slajd
3. obrada prezentacije (grafička obrada)...................................................10-20 kn/slajd
ƒ
PREVOĐENJE (engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski i ukrajinski)
1. prevođenje (engleski)............................................................... 70,00 – 100,00 kn/kart.*
2. prevođenje (njemački) .............................................................. 80,00 – 120,00 kn/kart.*
3. prevođenje (talijanski, španjolski, francuski, ruski i ukrajinski) ............. 85,00 – 125,00 kn/kart.*
ƒ
LEKTORIRANJE (hrvatski)
1. stilska i jezična obrada teksta (lektura – hrvatski) ................... 15,00 – 25,00 kn/kart.*
ƒ
POMOĆ PRI SASTAVLJANJU MATURA, SEMINARA,
DIPLOMSKIH, MAGISTARSKIH RADOVA
1.
2.
3.
4.
prikupljanje literature .................................................................... 100,00 – 500,00 kn
pomoć pri sastavljanju/sastavljanje ............................................ 25,00 – 50,00 kn/str.
sastavljanje kritičkih osvrta/eseja ............................................. 50,00 – 100,00 kn/str.
dopune i korekcije radova ..................................................................................... upit
ƒ
STATISTIČKA OBRADA PODATAKA
1. statistička obrada podataka................................................................................... upit
ƒ
IZRADA SHEMA, NACRTA, FORMULA
1. izrada shema......................................................................................................... upit
2. izrada nacrta ......................................................................................................... upit
3. izrada formula ............................................................................. 0,50 – 3,00 kn/kom.
ƒ
LASERSKI ISPIS/COPY (ovisno o količini, vrsti/debljini papira, itd.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ƒ
UVEZIVANJE
1.
2.
3.
4.
ƒ
c/b A4 – posebna ponuda (neovisno o količini) .................................. 0,12 kn/str.
c/b A4 ............................................................................................. 0,15 – 0,50 kn/str.
c/b A3 ............................................................................................. 0,30 – 1,00 kn/str.
boja A4 – posebna ponuda (neovisno o količini) ................................ 0,80 kn/str.
boja A4 ........................................................................................... 1,00 – 3,50 kn/str.
boja A3 ........................................................................................... 3,00 – 7,00 kn/str.
spiralni uvez .............................................................................. 6,00 – 20,00 kn/kom.
meki uvez ................................................................................ 40,00 – 80,00 kn/kom.
tvrdi uvez.......................................................................................................... opširnije
uvez časopisa i druge literature............................................................................. upit
GRAFIČKE USLUGE
1. izrada plakata, letaka, vizitki.................................................................................. upit
ƒ
IZRADA WEB STRANICA I HOSTING
1. izrada web stranica i hosting ........................................................................... opširnije
ƒ
3D VIZUALIZACIJA I MODELIRANJE
1. 3D vizualizacija i modeliranje ................................................................................ upit
ƒ
USLUGE VIDEO OBRADE I PRESNIMAVANJA
1. usluge video obrade i presnimavanja .............................................................. opširnije
TOČNA CIJENA se obračunava nakon uvida u
količinu, zahtjeve stranki, hitnost, složenost izrade, itd.
ODOBRAVAMO KOLIČINSKE POPUSTE!
NA GRUPE ODOBRAVAMO DODATNE POPUSTE!
STALNIM (UGOVORNIM) STRANKAMA odobravamo
posebne pogodnosti i cijene!
* 1 kartica (kart.) = 1450 znakova s prazninama
Količina teksta se obračunava na sljedeći način:
Ukupni broj znakova ÷ 1450 = br. kartica × jed. cijena
(A4 stranica popunjena tiskanim tekstom veličine 12, 1,5 prored, font Times New Roman,
margine 2,5 cm sa svih strana, sadrži između 1600 i 2300 znakova, ovisno o strukturi teksta)
Poduzetnik nije u sustavu PDV-a prema članku 90. Zakona o PDV-u, PDV nije obračunat.
Za hitne usluge obračunava se faktor hitnosti (50-100%).
d.o.o.
za trgovinu i usluge
Kušlanova 34a
HR-10000 ZAGREB
OIB 46766697141; MBS 080727661
web:
Tel:
Fax:
GSM:
www.prijepis.net
01/ 2331-486
01/ 2442-130
095 1610-979
CJENIK TVRDOG UVEZA
ƒ
STANDARDNI UVEZ (UVEZ + naša usluga ispisa)
(Sveučilište u Zagrebu, Naziv fakulteta, DIPLOMSKI RAD, Ime i prezime, Zagreb, godina)
1 primjerak ................................................................................................ 70,00 kn
2 primjerka ................................................................................................ 60,00 kn
3 primjerka i više ....................................................................................... 50,00 kn
Povjerite nam uslugu LASERSKOG ISPISA/FOTOKOPIRANJA
(crno-bijelo i u boji) i ostvarite BROJNE POPUSTE i POGODNOSTI
(hitna/prioritetna izrada, moguća besplatna dostava) na usluge uvezivanja!
Pošaljite svoje datoteke na e-mail: [email protected]
UKOLIKO NAM ŽELITE POSLATI VEĆE DATOTEKE
(10, 20, 30, 50, 100 MB i više – kliknite ovdje)
ƒ
STANDARDNI UVEZ (UVEZ bez naše usluge ispisa)
(Sveučilište u Zagrebu, Naziv fakulteta, DIPLOMSKI RAD, Ime i prezime, Zagreb, godina)
1 primjerak ................................................................................................ 80,00 kn
2 primjerka ................................................................................................ 70,00 kn
3 primjerka i više ....................................................................................... 60,00 kn
ƒ
POSEBNA PONUDA................................................ 45,00 kn
(tvrdi uvez min 5 kom., bez otiska na korice, bez naše usluge laserskog ispisa)
ƒ
POSEBNA PONUDA................................................ 40,00 kn
(tvrdi uvez min 5 kom., bez otiska na korice, naša usluga laserskog ispisa)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
DOTISAK JEDNOG RETKA .................................... 5,00 – 10,00 kn/redak
IZRADA PRETINCA ZA CD/DVD.........................................10,00 kn/kom.
IZRADA PRETINCA ZA NACRTE........................................20,00 kn/kom.
POPUST NA KOLIČINU ZA PREKO 5 KOMADA .............................–10%
ŽURNA IZRADA TVRDOG UVEZA (UNUTAR 24 SATA)...............+50%
JAKO ŽURNA IZRADA TVRDOG UVEZA
(ROK IZRADE 2-3 SATA)................................................................... +100%
KOMPLETAN CJENIK PODUZEĆA STP-medius d.o.o. MOŽETE VIDJETI OVDJE.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
NAZIV FAKULTETA
– KOLIČINA TEKSTA UKLJUČENA U CIJENU –
Dotisak teme, teksta na hrbat,
izrada pretinca za CD/DVD i ostale usluge
obračunavaju se prema CJENIKU!
DIPLOMSKI RAD
Ime i prezime
Zagreb, godina
UOBIČAJENA PITANJA
1. KOLIKA JE CIJENA TVRDOG UVEZA?
Cijena tvrdog uveza je od 40,00 kn/kom. Kako bismo mogli izračunati točnu cijenu
sa svim popustima, preporučamo da nam e-mailom pošaljete naslovnicu (tekst za
korice), navedete broj komada, željeni rok izrade, popratne usluge (obrada teksta,
skeniranje lektura, prijevod, laserski ispis...). Ukoliko se odlučite za cjelokupnu
uslugu (laserski ispis + uvez), ostvarujete dodatne popuste i pogodnosti!
2. U KOJEM JE VREMENSKOM ROKU MOGUĆE IZRADITI TVRDI UVEZ?
Tvrdi i meki uvez u mogućnosti smo izraditi u roku 24 sata, ali i isti dan (u roku
2-3 sata) uz prethodnu najavu, odnosno dogovor. Ukoliko nam povjerite cjelokupnu uslugu (laserskog ispisa i uveza), ostvarujete dodatne popuste i pogodnosti
(moguću besplatnu dostavu na željenu adresu – Zagreb). Svoje datoteke možete poslati na: [email protected] Ukoliko se radi o većim datotekama (10, 20, 30 ili više MB), možete ih poslati uz pomoć JUMBO MAIL
servisa/usluge (http://jumbo.iskon.hr/).
3. RADITE LI MEKI UVEZ ZA FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I
UGOSTITELJSTVU U OPATIJI I KOLIKA JE CIJENA?
Radimo. Cijena mekog uveza je 10-20% povoljnija od cijene tvrdog uveza budući
da se ne stavlja u meki uvez ljepenka koja daje čvrstoću uvezu. Postupak je
nešto brži i jeftiniji.
4. RADITE LI SUBOTOM I NEDJELJOM? POSLALI BISMO VAM DATOTEKE NA
LASERSKI ISPIS U PETAK NAVEČER ILI SUBOTU I ŽELJELI BISMO PODIĆI
GOTOVE TVRDE UVEZE U PONEDJELJAK UJUTRO.
U redu. Molimo da nam se javite kako bismo mogli dogovoriti detalje u vezi preuzimanja. Također Vas molimo da nam pošaljete izgled naslovnice, odnosno rad kako
bismo Vam u najkraćem roku mogli poslati ponudu za željene usluge.
KOMPLETAN CJENIK PODUZEĆA STP-medius d.o.o. MOŽETE VIDJETI OVDJE.
UZORCI KORICA
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
99
File Size
357 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content