close

Enter

Log in using OpenID

BROJ CILJ AKTIVNOST ROK NADLEŽNOST

embedDownload
Tvornica dodatnih materijala za zavarivanje
Ruševje 7, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Žiro račun: 2360000-1101228817, SWIFT Code: ZABAHR2X
IBAN: HR1323600001101228817, Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb
Matični broj: 3218066 OIB: 99516156261
MINI AKCIJSKI PLAN PROVOĐENJA ANTIKORUPCIJSKIH MJERA U ELEKTRODI ZAGREB D.D. ZA RAZDOBLJE
01.01.2013.-31.12.2014.
BROJ CILJ AKTIVNOST ROK NADLEŽNOST
1. DEFINIRATI I NA MREŽNOJ STRANICI OBJAVITI VIZJU I MISIJU, OPĆE I POSEBNE CILJEVE ZA SLJEDEĆE TROGODIŠNJE RAZDOBLJE, OSNOVNE JAČANJE INTEGRITETA,ODGOVORNOSTI I ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI I OSNOVNE PRINCIPE U POGLEDU ODNOSA S TREĆIM OSOBAMA TRANSPARENTNOSTI U RADU IV.KVARTAL 2013.GODINE UPRAVA 2. JAČANJE INTEGRITETA,ODGOVORNOSTI I OBJAVA PRAVILNIKA O RADU I PRAVILNIKA O TRANSPARENTNOSTI U RADU POSLOVNOJ TAJNI DO KRAJA 2013. GODINE UPRAVA 3. JAČANJE INTEGRITETA,ODGOVORNOSTI I OBJAVA NA FINI ‐ GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA TRANSPARENTNOSTI U RADU SA MIŠLJENJEM REVIZORA SA DATUMOM OBVEZE JAVNE OBJAVE ODJEL R i F, ODJEL INFORMATIKE Tel.: +385 1 3477 444; Fax.: +385 1 3477 492 E-mail: [email protected] www.elektroda-zagreb.hr
Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu; MBS 080094507; Temeljni kapital : 25.163.700,00 kn uplaćen u cijelosti;
Ukupan broj izdanih dionica 83.879 nominalne vrijednosti 300 kn; Predsjednik Uprave: Hrvoje Leinert; Predsjednica Nadzornog odbora: Ružica Vađić
Tvornica dodatnih materijala za zavarivanje
Ruševje 7, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Žiro račun: 2360000-1101228817, SWIFT Code: ZABAHR2X
IBAN: HR1323600001101228817, Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb
Matični broj: 3218066 OIB: 99516156261
4. JAČANJE INTEGRITETA,ODGOVORNOSTI I OBJAVA POSLOVNIH INFORMACIJA NA WEB TRANSPARENTNOSTI U RADU STRANICI DRUŠTVA 5. UNAPRIJEDITI ODNOSE I KOMUNIKACIJU SA PARTNERIMA KROZ JAČANJE ZADOVOLJSTVA **.UVEDEN JEDINSTVENI SUSTAV ZAPRIMANJA,RJEŠAVANJA, EVIDENTIRANJA I UPRAVLJANJA PRIGOVORIMA I OSTALIM UPITIMA PARTNERA PO STANDARDU ISO 9001 JAČANJE IV.KVARTAL INTEGRITETA,ODGOVORNOSTI I ***USPOSTAVA JEDINSTVENIH STANDARDA I PRAVILA **** UNAPREĐENJE ICT RJEŠENJA 2013.GODINE TRANSPARENTNOSTI U RADU 6. STVARANJE PREDUVJETA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE NA SVIM RAZINAMA PREMA POTREBI * USKLAĐENJE SA ZAKONIMA,PROPISIMA,STANDARDIMA **. KONTINUIRANO INFORMIRANJE O RELEVANTNIM ZAKONIMA I PROPISIMA *** USKLAĐENJE POSLOVANJA SA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONSKIH PROPISA **** SUDJELOVANJE NA SEMINARIMA VEZANIM UZ IZMJENE I DOPUNE RELEVANTNIH ZAKONSKIH PROPISA KONTINUIRANO Tel.: +385 1 3477 444; Fax.: +385 1 3477 492 E-mail: [email protected] www.elektroda-zagreb.hr
Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu; MBS 080094507; Temeljni kapital : 25.163.700,00 kn uplaćen u cijelosti;
Ukupan broj izdanih dionica 83.879 nominalne vrijednosti 300 kn; Predsjednik Uprave: Hrvoje Leinert; Predsjednica Nadzornog odbora: Ružica Vađić
ODJEL KOMERCIJALE, ODJEL INFORMATIKE ODJEL K i R, ODJEL KOMERCIJALE, ODJEL INFORMATIKE UPRAVA, ZAPOSLENICI Tvornica dodatnih materijala za zavarivanje
Ruševje 7, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Žiro račun: 2360000-1101228817, SWIFT Code: ZABAHR2X
IBAN: HR1323600001101228817, Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb
Matični broj: 3218066 OIB: 99516156261
7. 8. STVARANJE PREDUVJETA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE NA SVIM RAZINAMA * PERIODIČNI AUDITI STANDARDA ISO 9001 S CILJEM PROVOĐENJA I UNAPREĐENJA SUSTAVA STVARANJE PREDUVJETA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE NA SVIM RAZINAMA I AFIRMACIJA PRISTUPA NULTE TOLERANCIJE NA KORUPCIJU * UNAPREĐENJE ETIČKOG PONAŠANJA I POSTUPANJA DEFINIRANJEM, OPISIVANJEM, USPOSTAVOM I OBJAVOM PRAVILA PROFESIONALNOG PONAŠANJA ZAPOSLENIKA, UVAŽAVAJUĆI TAJNOST PODATAKA U CILJU JAČANJA INTEGRITETA POSLOVANJA SA DO KRAJA NAGLASKOM NA ANTIKORUPCIJSKU OSVJEŠTENOST 2014.GODINE JEDNOM GODIŠNJE Tel.: +385 1 3477 444; Fax.: +385 1 3477 492 E-mail: [email protected] www.elektroda-zagreb.hr
Upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu; MBS 080094507; Temeljni kapital : 25.163.700,00 kn uplaćen u cijelosti;
Ukupan broj izdanih dionica 83.879 nominalne vrijednosti 300 kn; Predsjednik Uprave: Hrvoje Leinert; Predsjednica Nadzornog odbora: Ružica Vađić
UPRAVA I ZAPOSLENICI UPRAVA I ZAPOSLENICI 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content