close

Enter

Log in using OpenID

05.04.2015. - 10.04.2015. (14/15)

embedDownload
TJEDNI PREGLED AKTIVNOSTI SUDA BiH
Odjel I, II i III
(6. travanj 2015. godine – 10. travanj 2015. godine)
PONEDJELJAK, 30. ožujak 2015. godine
Petak, 3. travanj 2015. godineI
•
U predmetu Radomir Marković i dr. (S1 1 K 014089 15 KrI) Sud je izvršio kontrolu opravdanosti
mjera zabrane za optuženike: Radomira Markovića, Mileta Kušića, Dragana Božovića, Sašu
Perkovića, Radomira Gluhovića, Peru Radovića, Iliju Vukašinovića i Miloša Vukašinovića, te
utvrdio dalju opravdanost mjera. Naredna kontrola je 3. lipnja 2015. godine.
•
Sud je u predmetu Predrag Crnogorac (S1 2 K 017685 15 K) izrekao prvostupanjsku presudu
kojom je optuženik Predrag Crnogorac oglašen krivim za kazneno djelo zlouporaba položaja ili
ovlasti. S tim u svezi, Sud je optuženiku izrekao uvjetnu osudu kojom se utvrđuje kazna zatvora u
trajanju od jedne godine, a koja se neće izvršiti ukoliko optuženik u razdoblju od dvije godine od
dana pravomoćnosti presude, ne počini novo kazneno djelo. Sud je od optuženka oduzeo
imovinsku korist u iznosu od 20.754,40 KM.
******
•
Dana, 5. travnja 2015. godine, Sud je u predmetu Zdravko Jurković i dr. (S1 2 K 018654 15 Ko)
donio rješenje kojim se osumnjičeniku Zdravku Jurkoviću ukida pritvor i određuju sljedeće mjere
zabrane: zabrana putovanja; zabrana sastajanja i kontaktiranja s određenim osobama; obvezno
javljanje nadležnoj policijskoj postaji. Naredna kontrola je 5. lipnja 2015. godine.
•
Sud je dana, 2. travnja 2015. godine, u predmetu Božidar Perišić i dr. (S1 1 K 018441 15 Krn)
donio rješenje kojim se osumnjičenicima Božidaru Perišiću i Vinku Zoranoviću pritvor produljuje za
narednih mjesec dana. Pritvor prema ovome rješenju može trajati do 2. svibnja 2015. godine.
•
Dana, 2. travnja 2015. godine, Sud je u predmetu Milisav Ikonić i dr. (S1 1 K 018442 15 Krn)
donio rješenje kojim se osumnjičenicima Milisavu Ikoniću i Zoranu Iliću ukida pritvor i određuju
sljedeće mjere zabrane: zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja (kućni pritvor); zabrana
sastajanja s određenim osobama. Naredna kontrola je 2. lipnja 2015. godine.
•
U predmetu Suad Kuralić i dr. (S1 2 K 018505 15 K) Sud je dana, 2. travnja 2015. godine donio
rješenje kojim se optuženiku Suadu Kuraliću ukidaju mjere zabrane.
•
Sud je dana, 2. travnja 2015. godine, u predmetu Goran Jovanović i dr. (S1 2 K 009297 12 Krn)
izvršio kontrolu opravdanosti mjera zabrane za osumnjičenika Leona Mendeza, te utvrdio dalju
opravdanost mjera. Naredna kontrola je 2. lipnja 2015. godine.
•
Dana, 1. travnja 2015. godine, Sud je u predmetu Zulfikar Ališpago (S1 1 K 015655 14 KrI)
izvršio kontrolu opravdanosti mjera zabrane za optuženika Zulfikara Ališpagu, te utvrdio dalju
opravdanost mjera. Naredna kontrola je 1. lipnja 2015. godine.
•
U predmetu Marijan Brnjić i dr. (S1 1 K 016706 14 KrI) Sud je dana, 31. ožujka 2015. godine
izvršio kontrolu opravdanosti pritvora za optuženike: Marijana Brnjića, Pavu Glavaša i Iliju
Glavaša, te utvrdio da razlozi za pritvor i dalje postoje. U istome predmetu, Sud je izvršio kontrolu
opravdanosti mjera zabrane za optuženika Martina Barukčića, te utvrdio dalju opravdanost mjera.
Naredna kontrola opravdanosti pritvora i mjera zabrane je 31. svibnja 2015. godine.
•
Sud je dana, 31. ožujka 2015. godine, u predmetu Fatmir Murtezi (S1 2 K 017615 15 Kvl) donio
presudu kojom se, u dijelu odluke o kazni, preinačavaju presude Suda BiH od 5. prosinca 2014.
godine i 2. travnja 2014. godine, pa se osuđeniku Fatmiru Murteziju izriče jedinstvena kazna
zatvora u trajanju od dvije godine i 11 mjeseci.
•
Dana, 30. ožujka 2015. godine, Sud je u predmetu Dragan Šunjić (S1 1 K 018323 15 Kvl) donio
presudu kojom se osuđeniku Draganu Šunjiću, u dijelu odluke o kazni, preinačavaju pravomoćne
presude Suda BiH od 9. ožujka 2011. godine i Vrhovnoga suda FBiH od 7. srpnja 2005. godine, te
mu se izriče jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 16 godina i 6 mjeseci.
•
U predmetu Muhamed Milak (S1 3 K 018577 15 Kps) Sud je dana, 30. ožujka 2015. godine
potvrdio optužnicu koja Muhameda Milaka tereti za kazneno djelo nedozvoljeno korištenje
autorskih prava.
•
Dana, 26. veljače 2015. godine, Sud je u predmetu Safet Ahmetaj i dr. (S1 2 K 013737 14 Kž)
otpremio drugostupanjsku presudu kojom se kao neutemeljene odbijaju žalbe branitelja optuženika
Safeta Ahmetaja i Azre Hasić, te se presuda Suda od 2. lipnja 2014. godine potvrđuje.
•
Sud je dana, 29. siječnja 2015. godine ,u predmetu Anto Golubović i dr. (S1 1 K 007874 14 Kro),
potvrdio optužnicu koja Antu Golubovića i Juricu Božića tereti za kazneno djelo ratni zločin protiv
civilnoga stanovništva.
Subota, 4. travanj 2015. godineII
•
U predmetu Abdija Osmanović (S1 3 K 013872 15 Kps) Sud je donio rješenje kojim se
osumnjičeniku Abdiji Osmanoviću određuje jednomjesečni pritvor iz razloga predviđenih člankom
132. stavak 1. točka c) Zakona o kaznenome postupku BiH. Pritvor prema ovome rješenju može
trajati do 2. svibnja 2015. godine ili nove odluke Suda. Abdija Osmanović osumnjičen je za
kazneno djelo trgovina ljudima.
******
Ponedjeljak, 6. travanj 2015. godine
•
Sud je u predmetu Miodrag Josipović i dr. (S1 1 K 017057 14 KrI) donio rješenje kojim se
optuženicima Miodragu Josipoviću i Branimiru Tešiću ukida mjera zabrane sastajanja s određenim
osobama.
•
U predmetu Savo Tepić i dr. (S1 1 K 014788 14 KrI) Sud je izvršio kontrolu opravdanosti mjera
zabrane za optuženike: Savu Tepića, Dragoslava Bojića, Duška Vujičića, Duška Maksimovića,
Radojka Keverovića i Iliju Kurušića, te utvrdio dalju opravdanost mjera. Naredna kontrola je 6.
lipnja 2015. godine.
•
U predmetu Denis Zahović i dr. (S1 2 K 009948 14 Krn) Sud je donio rješenje kojim se
osumnjičeniku Željku Nikoliću ukida jemstvo u iznosu od 50.000,00 KM.
•
Sud je u predmetu Kemal Čaušević i dr. (S1 2 K 014305 13 Krn) donio rješenje kojim se
osumnjičeniku Saši Jovanoviću ukidaju mjere zabrane.
•
Nakon razmatranja i prihvatanja kaznenoga naloga Tužiteljstva BiH, Sud je u predmetu Muhamed
Milak (S1 3 K 018577 15 Kps) izrekao presudu kojom je optuženik Muhamed Milak oglašen krivim
za kazneno djelo nedozvoljeno korištenje autorskih prava. S tim u svezi, Sud je optuženiku izrekao
uvjetnu osudu kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od pet mjeseci, a koja se neće izvršiti
ukoliko optuženik u razdoblju od dvije godine, od dana pravomoćnosti presude, ne počini novo
kazneno djelo.
Predmet
Odjel I
Mensur Memić i dr.
S1 1 K 003369 10 KrI
Odjel I
Goran Sarić
S1 1 K 007949 13 KrI
Odjel II
Haris Čaušević
S1 2 K 002596 14 Kžk
Odjel II
Đemo Ždralović i dr.
S1 2 K 010234 14 Kžk
Odjel II
Milan Pantić
S1 2 K 012891 14 K
Odjel II
Ćamil Haračić i dr.
S1 2 K 012690 14 K
Suci/sudbeno vijeće
Željka Marenić
Staniša Gluhajić
Vesna Jesenković
Staniša Gluhajić
Željka Marenić
Minka Kreho
Tihomir Lukes
Senadin Begtašević
Dragomir Vukoje
Mirza Jusufović
Mirko Božović
Hilmo Vučinić
Izo Tankić
Nenad Šeleda
Biljana Ćuković
Nenad Šeleda
Biljana Ćuković
Izo Tankić
Ročište
Završne riječi obrane
Nastavak glavne rasprave
Nastavak rasprave pred
Apelacijskim vijećem
Završne riječi pred
Apelacijskim vijećem
Nastavak glavne rasprave
Saslušan svjedok Tužiteljstva
Nastavak glavne rasprave
Ulaganje materijalnih dokaza
Tužiteljstva
Odjel II
Igor Bogojević
S1 2 K 017910 14 Ko
Amela Huskić
Odjel III
Muhamed Milak
S1 3 K 018577 15 Kps
Šaban Maksumić
Početak glavne rasprave
Izdavanje kaznenoga naloga
Tužiteljstva BiH
UTORAK, 7. travanj 2015. godine
•
U predmetu Stevo Jovanović i dr. (S1 1 K 017259 15 KrI) Sud je izvršio kontrolu opravdanosti
mjera zabrane za optuženike: Milosava Jovanovića, Marijana Jovanovića i Slavka Jovanovića, te
utvrdio dalju opravdanost mjera. Naredna kontrola je 7. lipnja 2015. godine.
•
Sud je u predmetu Dževad Dulić (S1 1 K 017348 14 KrI) izvršio kontrolu opravdanosti mjera
zabrane za optuženika Dževada Dulića, te utvrdio dalju opravdanost mjera. Naredna kontrola je 7.
lipnja 2015. godine.
•
Predstavnici Odjeljenja za informiranje javnosti Suda, u suradnji sa Odjeljenjem za potporu
svjedocima organizirali su posjet studenata socijalnoga rada Sudu. Riječ je o skupini od 20
studenata Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, Odsjek socijalni rad. U okviru posjeta studenti su
imali prigodu upoznati se s aktivnostima i načinom rada Suda, posjetiti sudnicu i pogledali snimke
sa ročišta održanoga pred Odjelom I za ratne zločine Suda.
Predmet
Odjel I
Goran Vujović i dr.
S1 1 K 014293 14 KrI
Odjel I
Suci/sudbeno vijeće
Minka Kreho
Željka Marenić
Halil Lagumdžija
Željka Marenić
Ročište
Nastavak glavne rasprave
Saslušan svjedok Tužiteljstva i
uloženi materijalni dokazi
Nastavak glavne rasprave
Radomir Marković i dr.
S1 1 K 014089 15 KrI
Odjel I
Milun Kornjača
S1 1 K 003541 15 Krž
Odjel I
Ekrem Ibračević i dr.
S1 1 K 016488 14 KrI
Odjel I
Mitar Vlasenko i dr.
S1 1 K 016065 14 KrI
Odjel I
Marijan Brnjić i dr.
S1 1 K 016706 14 KrI
Odjel I
Zaim Laličić
S1 1 K 017982 14 KrI
Odjel II
Mlađen Kekerović i dr.
S1 2 K 013758 14 K
Halil Lagumdžija
Minka Kreho
Mirza Jusufović
Senadin Begtašević
Mirko Božović
Šaban Maksumić
Vesna Jesenković
Staniša Gluhajić
Vesna Jesenković
Staniša Gluhajić
Šaban Maksumić
Jasmina Kosović
Darko Samardžić
Davorin Jukić
Jasmina Kosović
Davorin Jukić
Darko Samardžić
Amela Huskić
Ranko Debevec
Hasija Mašović
Saslušan svjedok Tužiteljstva
Nastavak rasprave pred
Apelacijskim vijećem
Nastavak glavne rasprave
Saslušana dva svjedoka
Tužiteljstva
Nastavak glavne rasprave
Saslušan svjedok Tužiteljstva
Nastavak glavne rasprave
Saslušana dva svjedoka obrane
Nastavak glavne rasprave
Saslušan svjedok obrane
Nastavak glavne rasprave
Saslušan svjedok Tužiteljstva
Odjel II
Alija Raščić i dr.
S1 2 K 017945 14 Ko
Mirsad Strika
Početak glavne rasprave
Mirsad Strika
Nastavak glavne rasprave
Nenad Šeleda
Procesna pitanja
Biljana Ćuković
Nenad Šeleda
Izo Tankić
Međunarodna pravna pomoć
Odjel II
Araz Jukić i dr.
S1 2 K 017004 14 K
Odjel II
Veselko Ducanović
S1 2 K 017916 15 K
Odjel III
Kerim Bakarević
S1 3 K 018422 15 Mpom
SRIJEDA, 8. travanj 2015. godine
•
U predmetu Nedžad Bajraktarević (S1 2 K 018652 15 Ko) Sud je donio rješenje kojim se
osumnjičeniku Nedžadu Bajraktareviću pritvor produljuje za narednih 20 dana odnosno do 29.
travnja 2015. godine ili nove odluke Suda.
•
Sud je u predmetu Meho Bešić i dr. (S1 2 K 018009 14 Ko) donio rješenje kojim se postupak u
odnosu na optuženika Nikolu Stojanovića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Nikola
Stojanović (S1 2 K 018657 15 Ko) dok se postupak u odnosu na ostale optuženike nastavlja voditi
pod oznakom Meho Bešić i dr. (S1 2 K 018009 14 Ko).
Predmet
Odjel I
Ostoja Stanišić i dr.
S1 1 K 010315 12 KrI
Odjel I
Veselko Raguž i dr.
S1 1 K 005528 11 Kžk
Odjel I
Suci/sudbeno vijeće
Staniša Gluhajić
Vesna Jesenković
Šaban Maksumić
Redžib Begić
Tihomir Lukes
Mirza Jusufović
Minka Kreho
Ročište
Nastavak glavne rasprave
Saslušana dva svjedoka obrane i
uloženi materijalni dokazi
Nastavak rasprave pred
Apelacijskim vijećem
Gligor Begović
S1 1 K 016600 14 KrI
Odjel I
Mato Čondrić
S1 1 K 017569 15 KrI
Odjel I
Enes Ćurić i dr.
S1 1 K 017146 15 KrI
Odjel I
Vitomir Racković
S1 1 K 014365 13 KrI
Odjel I
Mile Puljić
S1 1 K 017799 15 KrI
Odjel I
Zdenko Andabak
S1 1 K 017302 15 KrI
Odjel I
Mirko Vrućinić
S1 1 K 017947 15 KrI
Odjel I
Zdenko Andabak i dr.
S1 1 K 012625 15 Kro
Halil Lagumdžija
Željka Marenić
Šaban Maksumić
Staniša Gluhajić
Vesna Jesenković
Staniša Gluhajić
Vesna Jesenković
Šaban Maksumić
Zoran Božić
Mira Smajlović
Mediha Pašić
Darko Samardžić
Davorin Jukić
Jasmina Kosović
Željka Marenić
Minka Kreho
Halil Lagumdžija
Mira Smajlović
Zoran Božić
Mediha Pašić
Željka Marenić
Minka Kreho
Halil Lagumdžija
Odjel I
Vahid Bajrektarević i dr.
S1 1 K 016629 15 Krn
Odjel II
Husein Bosnić
S1 2 K 017968 15 K
Odjel II
Bojan Cvijan i dr.
S1 2 K 015384 14 K
Odjel II
Božo Vučenović i dr.
S1 2 K 008235 14 K
Odjel II
Nedžad Bajraktarević
S1 2 K 018652 15 Ko
Šaban Maksumić
Amela Huskić
Mirsad Strika
Ranko Debevec
Biljana Ćuković
Izo Tankić
Tatjana Kosović
Mirsad Strika
Ranko Debevec
Amela Huskić
Mirsad Strika
Amela Huskić
Ranko Debevec
Odjel III
Jusuf Mutapčić
S1 3 K 017981 14 K
Izo Tankić
Nastavak glavne rasprave
Saslušan svjedok Tužiteljstva
Nastavak glavne rasprave
Nastavak glavne rasprave
Saslušan svjedok Tužiteljstva
Završne riječi Tužiteljstva
Nastavak glavne rasprave
Nastavak glavne rasprave
Saslušan svjedok Tužiteljstva
Statusna konferencija
Ročište po prijedlogu Tužiteljstva
za produljenje pritvora
Ročište po prijedlogu Tužiteljstva
za određivanje pritvora
Nastavak glavne rasprave
Saslušan svjedok Tužiteljstva
Nastavak glavne rasprave
Saslušan svjedok Tužiteljstva
Nastavak glavne rasprave
odgođen
Ročište po prijedlogu Tužiteljstva
za produljenje pritvora
Nastavak glavne rasprave
Ulaganje materijalnih dokaza
Tužiteljstva i obrane
ČETVRTAK, 9. travanj 2015. godine
•
U predmetu Milivoje Ćirković (X-KR-10/1029) Sud je dana, 31. ožujka 2015. godine dobio
obavijest da je osuđeniku Milivoju Ćirkoviću odobren uvjetni otpust koji će trajati od 30. travnja
2015 do 28. rujna 2015. godine, kada mu redovito ističe kazna zatvora.
•
Sud je u predmetu Vahid Bajrektarević i dr. (S1 1 K 016629 14 Krn) donio rješenje kojim se
osumnjičeniku Vahidu Bajrektareviću određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovome rješenju
može trajati do 6. svibnja 2015. godine. Vahid Bajrektarević osumnjičen je za kazneno djelo ratni
zločin protiv ratnih zatočenika.
•
U predmetu Jasmin Ljajić i dr. (S1 2 K 015396 14 Krn) Sud je donio rješenje kojim se
osumnjičeniku Seadu Hadžiću mijenja mjera obveznoga javljanja nadležnoj policijskoj postaji, na
način da se osumnjičenik obvezuje javljati istoj, jednom tjedno, dok ostale mjere i dalje ostaju na
snazi. Naredna kontrola je 9. lipnja 2015. godine.
•
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, Sud je u sljedećim predmetima
izrekao presude:
• Goran Kobaš (S1 2 K 018489 15 K) kojom je optuženik Goran Kobaš oglašen krivim za
kazneno djelo organiziranje skupine ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje
neocarinjene robe i kazneno djelo krijumčarenje. S tim u svezi, Sud je optuženiku izrekao
uvjetnu osudu kojom se utvrđuje jedinstvena kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca, a koja
se neće izvršiti ukoliko optuženik u razdoblju od dvije godine, od dana pravomoćnosti presude,
ne počini novo kazneno djelo. Kao sporednu kaznu, Sud je optuženiku izrekao novčanu kaznu
u iznosu od 1.000,00 KM. Sud je od optuženika oduzeo predmete korištene u izvršenju
kaznenoga djela.
• Miladin Jokić (S1 2 K 018328 15 K) kojom je optuženik Miladin Jokić oglašen krivim za
produženo kazneno djelo organiziranje skupine ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje
neocarinjene robe i produženo kazneno djelo krijumčarenje. S tim u svezi, Sud je optuženiku
izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i jedinstvenu novčanu kaznu u
iznosu od 3.000,00 KM. Sud je od optuženika oduzeo predmete korištene u izvršenju
kaznenoga djela.
Predmet
Odjel I
Dževad Salčin
S1 1 K 008978 13 KrI
Odjel I
Mustafa Đelilović i dr.
S1 1 K 007914 12 KrI
Odjel I
Miodrag Josipović i dr.
S1 1 K 017057 14 KrI
Odjel I
Nikola Marić
S1 1 K 015124 14 KrI
Odjel I
Miodrag Marković
S1 1 K 003426 15 Krž
Odjel II
Svetozar Perućica i dr.
S1 2 K 017854 15 K
Suci/sudbeno vijeće
Jasmina Kosović
Mediha Pašić
Darko Samardžić
Minka Kreho
Staniša Gluhajić
Željka Marenić
Minka Kreho
Željka Marenić
Halil Lagumdžija
Mediha Pašić
Mira Smajlović
Zoran Božić
Mirko Božović
Redžib Begić
Hilmo Vučinić
Izo Tankić
Biljana Ćuković
Nenad Šeleda
Odjel II
Gang Lan
S1 2 K 018036 15 K
Odjel II
Ramo Brkić i dr.
S1 2 K 008645 14 Kžk
Odjel II
Vlado Delić i dr.
S1 2 K 013430 14 K
Odjel II
Nenad Šeleda
Redžib Begić
Senadin Begtašević
Mirko Božović
Ranko Debevec
Hasija Mašović
Tatjana Kosović
Hasija Mašović
Ročište
Nastavak glavne rasprave
Saslušana dva svjedoka obrane
Nastavak glavne rasprave
Saslušan svjedok obrane
Nastavak glavne rasprave
Nastavak glavne rasprave
Saslušana tri svjedoka Tužiteljstva i
uloženi materijalni dokazi
Sjednica Apelacijskoga vijeća
Nastavak glavne rasprave
Saslušano šest svjedoka
Tužiteljstva
Nastavak glavne rasprave
Saslušana dva svjedoka i vještak
Tužiteljstva i uloženi materijalni
dokazi
Statusna konferencija pred
Apelacijskim vijećem
Nastavak glavne rasprave
odgođen
Razmatranje sporazuma o
Goran Kobaš
S1 2 K 018489 15 K
Odjel II
Miladin Jokić
S1 2 K 018328 15 K
Odjel II
Srđan Antunović
S1 2 K 016059 15 Kž
Tatjana Kosović
Branko Perić
Hasija Mašović
Tatjana Kosović
Branko Perić
Mirko Božović
Dragomir Vukoje
Miloš Babić
priznanju krivnje
Izricanje presude
Razmatranje sporazuma o
priznanju krivnje
Izricanje presude
Sjednica Apelacijskoga vijeća
PETAK, 10. travanj 2015. godine
•
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom III za opći kriminal Suda, u predmetu Zemir
Kovačević (S1 3 K 018353 15 Kps), optuženik Zemir Kovačević izjasnio se da nije kriv za
kazneno djelo napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, otkrivanju ili lišenju slobode
počinitelja kaznenih djela.
Predmet
Odjel I
Radoman Fundup
S1 1 K 017721 15 KrI
Odjel I
Dževad Dulić
S1 1 K 017348 14 KrI
Odjel II
Muhamed Marić i dr.
S1 2 K 010279 12 K
Odjel II
Haris Čaušević
S1 2 K 002596 14 Kžk
Suci/sudbeno vijeće
Halil Lagumdžija
Minka Kreho
Željka Marenić
Mediha Pašić
Mira Smajlović
Zoran Božić
Amela Huskić
Nenad Šeleda
Branko Perić
Tihomir Lukes
Senadin Begtašević
Dragomir Vukoje
Odjel II
Miha Amon
S1 2 K 012843 14 K
Odjel II
Osman Abdel Salam i dr.
S1 2 K 018452 15 Krn
Amela Huskić
Nenad Šeleda
Branko Perić
Tatjana Kosović
Ročište
Nastavak glavne rasprave
Saslušana dva svjedoka
Tužiteljstva
Nastavak glavne rasprave
Saslušana dva svjedoka
Tužiteljstva
Nastavak glavne rasprave
Nastavak rasprave pred
Apelacijskim vijećem
Nastavak glavne rasprave
Saslušan vještak Tužiteljstva i
uloženi materijalni dokazi
Ročište po prijedlogu Tužiteljstva
za produženje pritvora
Odjel III
Zemir Kovačević
S1 3 K 018353 15 Kps
Odjel III
Edis Kovač
S1 3 K 016739 14 Kž
Staniša Gluhajić
Hilmo Vučinić
Redžib Begić
Tihomir Lukes
Izjašnjenje o krivnji
Sjednica Apelacijskoga vijeća
Odjel III
Bešlaga Okić i dr.
S1 3 K 014112 15 K
Tatjana Kosović
Nastavak glavne rasprave
Ranko Debevec
Nastavak glavne rasprave
Odjel III
Danijel Momić
S1 3 K 017819 15 K
NAJAVE ZA SLJEDEĆI TJEDAN
•
Za ponedjeljak, 13. travnja 2015. godine, zakazano je u sljedećim predmetima:
• Goran Mrđa i dr. (S1 1 K 018013 15 KrI) početak glavne rasprave pred Odjelom I za ratne
zločine Suda, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 4.
• Igor Bogojević (S1 2 K 017910 15 K) razmatranje sporazuma o priznanju krivnje pred
Odjelom II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Suda, sa početkom u 14.00
sati, u sudnici 8.
•
Za utorak, 14. travanj 2015. godine, zakazano je u sljedećim predmetima:
• Ivan Zelenika i dr. (S1 1 K 009124 12 KrI) izricanje prvostupanjske presude pred Odjelom I
za ratne zločine Suda, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 4.
• Zdravka Martinović (S1 2 K 016035 15 K) početak glavne rasprave pred Odjelom II za
organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Suda, sa početkom u 9.00 sati, u sudnici
5.
• Enes Gutlić (S1 2 K 018234 15 Kž) sjednica Apelacijskoga vijeća Odjela II za organizirani
kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Suda, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 2.
• Samir Padžić i dr. (S1 2 K 018233 15 K) početak glavne rasprave pred Odjelom II za
organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Suda, sa početkom u 15.00 sati, u
sudnici 3.
• Edin Bešić i dr. (S1 3 K 018019 15 K) početak glavne rasprave pred Odjelom III za opći
kriminal Suda, sa početkom u 9.00 sati, u sudnici 4. Edin Bešić, Emir Sulejmanović i Edin
Dedić optuženi su za kazneno djelo krivotvorenje novca.
• Jovan Trifunović i dr. (S1 3 K 014606 15 K) početak glavne rasprave pred Odjelom III za
opći kriminal Suda, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 5. Jovan Trifunović i Muradif Delić
optuženi su za kazneno djelo krivotvorenje novca.
• Branko Pereula (S1 3 K 017949 14 K) razmatranje sporazuma o priznanju krivnje pred
Odjelom III za opći kriminal Suda, sa početkom u 12.00 sati, u sudnici 3. Branko Pereula
optužen je za kazneno djelo prijevara pri glasanju.
•
Za četvrtak, 16. travnja 2015. godine, zakazano je u sljedećim predmetima:
• Eso Macić (S1 1 K 002594 15 Krž) sjednica Apelacijskoga vijeća Odjela I za ratne zločine
Suda, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 5.
• Zijad Turković i dr. (S1 2 K 006087 14 Kžk) izricanje drugostupanjske presude pred
Apelacijskim vijećem Odjela II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Suda,
sa početkom u 9.00 sati, u sudnici 6.
• Gang Lan (S1 2 K 018036 15 K) završne riječi Tužiteljstva BiH i obrane pred Odjelom II za
organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Suda, sa početkom u 9.00 sati, u sudnici
7.
• Đemo Ždralović i dr. (S1 2 K 010234 14 Kžk) izricanje drugostupanjske presude pred
Apelacijskim vijećem Odjela II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Suda,
sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 5.
• Satko Kekić (S1 3 K 011046 15 Kps) izjašnjenje o krivnji pred Odjelom III za opći kriminal
Suda, sa početkom u 8.30 sati, u sudnici 7. Satko Kekić optužen je za kazneno djelo napad na
službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, otkrivanju ili lišenju slobode počinitelja kaznenih
djela.
•
Za petak, 17. travnik 2015. godine, zakazano je u sljedećim predmetima:
• Indira Kamerić (S1 1 K 010132 14 KrI) izricanje prvostupanjske presude pred Odjelom I za
ratne zločine Suda, sa početkom u 8.30 sati, u sudnici 6.
• Ibro Macić (S1 1 K 011047 13 KrI) izricanje prvostupanjske presude pred Odjelom I za ratne
zločine Suda, sa početkom u 9.00 sati, u sudnici 3.
•
•
•
•
•
•
Goran Maksimović i dr. (S1 1 K 018193 15 KrI) početak glavne rasprave pred Odjelom I za
ratne zločine Suda, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 6.
Dušan Milunić i dr. (S1 1 K 017538 15 KrI) početak glavne rasprave pred Odjelom I za ratne
zločine Suda, sa početkom u 12.00 sati, u sudnici 6.
Perica Kustura (S1 1 K 011087 14 Kro) izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine
Suda, sa početkom u 14.00 sati, u sudnici 3. Perica Kustura optužen je za kazneno djelo ratni
zločin protiv ratnih zatočenika.
Dragan Dopuđa (S1 1 K 017818 14 Kro) izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine
Suda, sa početkom u 14.30 sati, u sudnici 3. Dragan Dopuđa optužen je za kazneno djelo
zločini protiv čovječnosti.
Dragan Panić (S1 3 K 013049 15 K) početak glavne rasprave pred Odjelom III za opći
kriminal Suda, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 3. Dragan Panić optužen je za kazneno
djelo krivotvorenje novca.
Siniša Lepir (S1 3 K 016456 15 Kps) izjašnjenje o krivnji pred Odjelom III za opći kriminal
Suda, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 7. Siniša Lepir optužen je za kazneno djelo
krivotvorenje novca.
STATISTIKE
ODJELJENJE ZA POTPORU SVJEDOCIMA
Odjel
Broj predmeta
Broj svjedoka
Ratni zločini
18
27
Organizirani kriminal, gospodarski
kriminal i korupcija
2
3
Broj održanih ročišta u sudnicama 1-8
Broj zahtjeva za izdavanje AV materijala (Odjeljenje za informiranje javnosti)
67
40
Želite li biti uključeni na popis primatelja najnovijih obavijesti Suda BiH ili izbrisani s
njega, molimo vas da pošaljete e-mail na: [email protected], www.sudbih.gov.ba
Dežurni telefon +387 61 475 205
U aktualni tjedni pregled aktivnosti unesene su promjene iz prošloga tjedna, koje nisu
obuhvaćene prethodnim tjednim pregledom.
I
U aktualni tjedni pregled aktivnosti unesene su promjene iz prošloga tjedna, koje nisu
obuhvaćene prethodnim tjednim pregledom.
II
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content