close

Enter

Log in using OpenID

C9-Predlozak za prezentaciju referata

embedDownload
PRIMJERI I PRIMJENE IEEE STANDARDA
C37.94 ZA POVEZIVANJE
TELEKOMUNIKACIJSKE I OPREME ZA
PRIJENOS SIGNALA ZAŠTITE
Hrvoje Korasić
Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d.
Darko Majerić
Končar – Inženjering za energetiku i transport d.d.
Denis Klafurić
HOPS, Prijenosno područje Zagreb
Jure Grum
Iskra sistemi d.d.
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
IEEE standard C37.94 omogućuje:
 povezivanje opreme za prijenos signala zaštite i TK opreme u slučajevima
smještaja opreme u različitim objektima unutar istog EE objekta
 povezivanje opreme različitih proizvođača TK opreme i opreme za prijenos
signala zaštite
 potrebne performanse komunikacije u okruženju s teškim EMC uvjetima
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Osnovne značajke standarda:
 Korištenje MM svjetlovodnog kabela, 850 nm, ST konektor
 Sinkrona komunikacija, Nx64 kbit/s (N=1…12), otporna na EMC smetnje
 Struktura okvira: 256 bita, 3 dijela
Time
0
125us
250us
375us
500us
256 bit frame
16 bit header
IEEE C37.94
frame structure
48 bit overhead
192 bit channel data
48 bit + complement
header1
FEC1
command, guard or
service mesage1
48 bit + complement
header2
FEC2
DZ9 frame
structure for
digital interfaces
command, guard or
service mesage2
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Test kompatibilnosti opreme različitih proizvođača:
 kompatibilnost uređaja za prijenos signala zaštite i multipleksora od različitih
proizvođača
 Kompatibilnost multipleksora različitih proizvođača
DZ9 Digital
Teleprotection
C37.94
LoopTelecom
O9500
STM1
LoopTelecom
O9500
E1
ECI
BG-30
SDH
ECI
BG-30
C37.94
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
DZ9 Digital
Teleprotection
Paralelni rad E1 i C37.94 sučelja:
 Redundancija na razini linijskog sučelja, 1+1 card protection
RTP Kleče
RTP Beričevo
Telecommunication room
Releay house
DZ9 Digital
Teleprotection
E1
C37.94
LoopTelecom
O9500
STM-1
ring
LoopTelecom
O9500
E1
E1
ECI
BG-30
SDH
ECI
BG-30
E1
C37.94
DZ9 Digital
Teleprotection
 Testni rad 8 mjeseci
 Sve komande prenesene ispravno, nije bilo lažnih komandi
 Na E1 sučelju četiri puta pojava alarma LOS (loss of signal) i LOF (loss of
frame), na sučelju C37.94 bez ikakvih alarma
 uzrok kratkotrajnih alarma na E1 su vjerojatno elektromagnetske smetnje
radi korištenja bakrenih vodiča
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Zaključak:
U slučajevima kad su uređaji za prijenos signala zaštite udaljeni od
telekomunikacijskih uređaja na koje se priključuju za potrebe prijenosa signala,
uputno ih je povezati sučeljem prema IEEE standardu C37.94. Ispitivanja su
pokazala da kod takvih povezivanja nema pojava smetnji koje su redovite kod
uporabe bakrenih kabela ili oklopljenih koaksijalnih kabela kada su položeni
unutar elektroenergetskog postrojenja.
Upravo je za prijenos signala zaštite važno da se takve smetnje svedu
na najmanju moguću mjeru, naročito kod načina prijenosa komande zaštite s
direktnim isključenjem.
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Pitanje 1:
Definira se brzina prijenosa signala N x 64 kilobita po sekundi, gdje je
N parametar s vrijednostima između 1 i 12. O čemu ovisi odabir
parametra N i kako se u praksi taj parametar određuje?
Odgovor:
Odabir parametra N ovisi od prijenosnog sustava i raspoloživog
kapaciteta kanala. Brzina prijenosa komandi ovisi o odabranom
parametru N – što je veći N, prijenosno vrijeme komande je manje.
Vrijeme prijenosa kod postavljenog parametra N = 12 isto je kao kod
E1 (2 Mbps). Proizvođači koriste različite filozofije postavljanja brzine
prijenosa, koja je definirana s parametrom N x 64 kbps. Loop Telecom
nudi mogućnost ručnog postavljanja predajne i prijemne brzine ili
automatsku detekciju brzine prijenosa na osnovi podataka koji se
razmjenjuju s priključenim uređajem za prijenos signala zaštite, dok
recimo proizvođač ECI omogućava samo automatsku detekciju na
osnovi razmijenjenih podataka.
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Pitanje 2:
U slučaju zahtjeva za redundanciju (dvostrukom sučelju) da li standard
C37.94 propisuje kako se ta dva sučelja ponašaju u svom radu i kako
bi se izvelo redundantno povezivanje?
Odgovor:
Standard C37.94 ne propisuje redundantno povezivanje.
Redundancija se u odnosu na sučelje C37.94 općenito može izvesti
korištenjem različitih komunikacijskih sučelja: E1 2 Mbps, G.703
64kbps, Analog 4w E&M,…
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Pitanje 3:
Da li je jedno od opisanih rješenja negdje već u primjeni u RH? Da li se
više koriste bakrena sučelja ili svjetlovodna? Koja su iskustva prilikom
rada jednih i drugih u RH?
Odgovor:
Rješenja s korištenjem sučelja prema standardu C37.94 još nisu u
primjeni u RH. Trenutno je u planu ugradnja u objektu TE TO Zagreb, i
to kao paralelni rad E1 i C37.94.
U postojećim rješenjima spajanja opreme za prijenos signala zaštite na
TK opremu se pretežno koriste „bakrena” sučelja jer su opreme
smještene jedna uz drugu, osim u nekoliko objekata koji su izuzetak.
HOPS-ovim preuzimanjem rasklopnih postrojenja u proizvodnim
objektima, gdje je izgledno da će TK oprema biti smještena u
pogonskoj zgradi, a uređaji zaštite u relejnim kućicama, doći će do
povećane potrebe korištenja tehničkih rješenja prema ovom standardu.
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
192 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content