close

Enter

Log in using OpenID

C9-Predlozak za prezentaciju referata

embedDownload
DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANJA
IZOLACIJE GENERATORA A U HE
ZAKUČAC PRIJE REVITALIZACIJE
Josip Polak,
Končar – Institut za elektrotehniku
[email protected]
Alan Miletić,
Končar – Institut za elektrotehniku
[email protected]
Nenad Skala,
Končar – Generatori i motori
[email protected] koncar-gim.hr
Ivica Marušić,
HEP Proizvodnja d.o.o.
[email protected]
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
- Stari generator A pušten u pogon 1961. godine
- Izolacijski sustav statorskog i rotorskog namota bio je u toplinskoj klasi
B
- Debljina glavne izolacije štapa bila je 4,4 mm
- 1973. godine premotan je statorski i rotorski namot generatora iz B u
F toplinsku klasu
- 1961. i 1973. godine štapovi su izolirani predimenzioniranom
tinjčevom trakom u Resin Rich tehnologiji
- Od 1973. godine do demontaže u četvrtom mjesecu 2012. godine
generator je odradio 255 740 sati
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Program dijagnostičkih ispitivanja :
- Mjerenje otpora izolacije statorskog namota prema masi,
- Mjerenje radnog otpora statorskog namota,
- Mjerenje kuta gubitaka izolacije namota faza statora,
- Mjerenje kapaciteta izolacije namota faza statora,
- Mjerenje odvodne struje izolacije pri linearnom porastu napona (Ramp
test),
- Ispitivanje izolacije namota faza visokim istosmjernim naponom,
- Ispitivanje međuzavojne izolacije statorskog namota udarnim
naponom,
- Provjera izolacije namota faza visokim izmjeničnim naponom,
- Probijanje izolacije namota faza visokim izmjeničnim naponom,
- Mjerenje otpora izolacije rotorskog namota prema masi,
- Ispitivanje međuzavojne izolacije rotorskog namota udarnim naponom,
- Mjerenje radnog otpora rotorskog namota,
- Provjera izolacije rotorskog namota visokim izmjeničnim naponom,
- Probijanje izolacije rotorskog namota visokim izmjeničnim naponom.
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Faza U
Faza V
Faza W
PI = 3,8
PI = 3,5
PI = 4,1
Slika 1: Otpor izolacije statorskog namota
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Slika 2: Kut gubitaka izolacije faza statorskog namota
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Slika 3: Parcijalna izbijanja izolacije faza statorskog namota
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Slika 4: Otpor izolacije rotorskog namota
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Rezultati ispitivanja na uzorcima izolacije sa 2 štapa
generatora A poslije 39 godina rada
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
1. Koja je svrha ispitivati štapni statorski namot udarnim naponom čiji
je iznos reda nazivnog napona generatora?
Svrha ispitivanja štapnog statorskog namota udarnim naponom omogućuje
utvrđivanje nesimetrije u namotu, prepletu štapova i izoliranja dionih
vodiča, galvanskim vezama te izvedbi glava namota kao i promjenu
geometrije (pomaka) cijelog namota odnosno pojedinih faza kroz svoj vijek
trajanja. Primijenjeni udarni napon je bio reda nazivnog napona u našem
slučaju jer nismo imali na raspolaganju pokretni uređaj za viši napon.
Norma IEC 60034-15:2010 definira visinu i karakteristike udarnog napona
za ispitivanje oblikovanih i namotanih svitaka za izmjenične strojeve. Za
naš primjer (iako nemamo svitke već štapove) to bi bilo Up = 4 Un + 5 kV =
4x16+5 = 69 kV. Štapovi HE Zakučac ispitani su standardnim udarnim
naponom (definiran u normi IEC 600060-1:2010) i izdržali su do 220 kV
pojedinačno.
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
2. Koje su prednosti i nedostaci ispitivanja rotorskog namota
hidrogeneratora visokim istosmjernim naponom?
Prednosti ispitivanja rotorskog namota visokim istosmjernim naponom su u
dobivanju kvalitetnije slike stanja izolacije. Priključkom istosmjernog
napona na izolaciju proteče struja nabijanja jer izolacija s elektrodama
(bakar – namot, željezo – paket) čini kondenzator. Struje nabijanja može
biti velika, ali vremenski kratko traje. Duže se održava i sporije mijenja
struja polarizacije. Ona s vremenom opada i na kraju preostaje struja
odvoda kao posljedica slobodnih nosioca naboja u izolaciji. S druge strane
neka istraživanja ukazuju da je istosmjerni napon destruktivan, te
preferiraju ispitivanja s 0,1 Hz. Norma IEC 60034-1:2010 preporuča
ispitivanje
rotorskog
namota
izmjeničnim
naponom
ali
dopušta
i
izmjeničnim naponom ali dopušta i istosmjerni koji mora biti u tom slučaju
veći za faktor 1,7 od izmjeničnog
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Hvala na pažnji!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
316 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content