close

Enter

Log in using OpenID

C9-Predlozak za prezentaciju referata

embedDownload
OKSIDACIJSKA STABILNOST
IZOLACIJSKIH TEKUĆINA
B. Musulin, V. Đurina, V. Haramija
Končar-Institut za elektrotehniku d.d.
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Što je oksidacijska stabilnost?
• Oksidacijska stabilnost
- otpornost prema oksidaciji bez trajnih promjena
karakteristika izolacijskih tekućina,
- važna karakteristika za ocjenu kvalitete novih izolacijskih
tekućina za korištenje u transformatorima i ostaloj
električnoj opremi.
• Postoje različite metode za ispitivanje oksidacijske
stabilnosti transformatorskih ulja
(IEC 61125, ASTM D2440, ASTM D1943,
Badeer DIN 51554).
• Laboratorijski testovi se provode pod točno definiranim
uvijetima: temperatura, kisik/zrak, katalizator, vrijeme.
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
METODA
ISPITIVANJA
OCJENA –
ZAHTJEV NORME
Mineralno inhibirano ulje
– novo ulje
IEC 61125/C, 500 sati
IEC 60296:2012
Mineralno neinhibirano ulje
– novo ulje
IEC 61125/C, 164 sata
IEC 60296:2012
Sintetski ester
– novo ulje
IEC 61125/C, 164 sata
IEC 61099:2010
IEC 61125/C, 164 sata
IEC62770:xx
ASTM D6871-08
ASTM 1943, 96 sati
IEC 60422:2013
VRSTA ULJA
Vegetabilno ulje
(prirodni ester) – novo ulje
Mineralno ulje iz
transformatora
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Rezultati ispitivanja oksidacijske stabilnosti
• Inhibirana visoko rafinirana mineralna ulja - izrazito visoka
oksidacijska stabilnost, dugi životni vijek na povišenim
radnim temperaturama, primjena u transformatorima koji
rade u pooštrenim radnim uvjetima.
• Sintetski ester - dobra oksidacijska stabilnost, može se
puniti u sve tipove transformatora, a posebno one
specijalne namjene zbog nezapaljivosti i dobre biološke
razgradivosti.
• Vegetabilno ulje - slabija oksidacijska stabilnost u odnosu
na prethodna ulja, primjena ograničena na transformatore
s zatvorenim sustavom disanja i transformatore specijalne
namjene.
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Rezultati ispitivanja oksidacijske stabilnosti
• Na temelju ispitivanja preostalog vijeka trajanja proizlazi
da je procjena trenda kemijske degradacije ulja iz
transformatora u pogonu pouzdana unutar 5 godina.
• Odstupanja su moguća kod promjene režima rada
transformatora
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Shema starenja izolacijskog sustava ulje-papir
ULJE
- temperatura
- kisik
- metalne čestice
PAPIR (CELULOZA)
PRODUKTI
DEGRADACIJE
- voda
- kiseline
- peroksidi
- talog
- voda
- kiseline
- plinovi (CO, CO2)
- furani
POSLJEDICE
DEGRADACIJA ULJA
DEGRADACIJA PAPIRA
Porast:
- neutralizacijski broj
- tan δ ulja
- sadržaj vode
Smanjenje:
- probojni napon
- granična površinska napetost
- specifični električni otpor
- oksidacijska stabilnost
Smanjenje:
- stupanj polimerizacije
- mehanička i električna čvrstoća
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Kako se može produžiti životni vijek ulja u
pogonu?
• Fizikalna obrada ulja
(sušenje, filtracija, otplinjavanje)
• Dodavanje inhibitora u ulje
(doinhibiranje)
• Nadolijevanje novog ulja u transformator
• Kemijska obrada ulja (regeneracija)
- adsorpcija kemijskih onečišćenja na površinski
aktivnim materijalima
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Primjer iz prakse (1)
Transformator T1, 110 kV, 42 MVA, 14 t ulja
-
Redovnom godišnjom kontrolom nađeno:
ulje ovlaženo i kemijski degradirano,
loše fizikalne, kemijske i dielektrične karakteristike.
Provedena je obrada na terenu:
fino filtriranje i vakuumiranje.
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Stanje ulja u transformatoru T1
prije i nakon obrade
Karakteristike
Izgled, boja
Mjerena vrijednost
prije obrade
nakon obrade
mutno
bistro
Boja (DIN ISO 2049)
2,5
2,5
Neutralizacijski broj, mg KOH/g
0,16
0,16
Granična površ. napetost, mN/m
20
20
Sadržaj inhibitora
tragovi
Probojni napon, kV
24
86
Faktor dielektričnih gubitaka, tan 
0,047
0,033
Specif. elektr. otpor, GΏm
6
11
Sadržaj vode, mg/kg
82
18
tragovi
Broj čestica >4μm u 100 ml ulja
9x106
3112
Ukupni sadržaj plina, ml/l
73,1
49,1
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Primjer iz prakse (2)
0,40
Dostavno
0,35
Dostavno stareno
Neutralizacijski broj, mgKOH/g
0,30
Doinhibirano stareno
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
1995.
1997.
1999.
2001.
2003.
2005.
2007.
2009.
2011.
godine
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Primjer iz prakse (3)
Transformatori T2 i T3, 110 kV, 20 MVA ,
starost 20 i 25 godina, ukupno cca 50 t ulja
Redovnom godišnjom kontrolom nađeno:
- izražena kemijska degradacija ulja
- procijenjen preostali vijek trajanja papirne izolacije
više od 10 god.,
- transformatori električki ispravni.
Provedena je obrada na terenu: regeneracija
aktivnom zemljom, filtriranje i vakuumiranje.
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Stanje ulja u T2 i T3 prije i nakon
regeneracije i nakon 5 godina pogona
Transformator T2
Karakteristike
Transformator T3
prije
regen.
nakon
regen.
nakon 5
g. rada
prije
regen.
nakon
regen.
nakon 5
g. rada
Boja (DIN ISO 2049)
2,5-4,5
1,5-2,5
1,5
2,5-4,5
1,5-2,5
1,5-2,5
Neutralizacijski broj,
mg KOH/g
0,15
0,03
0,05
0,07
0,02
0,04
Granična površinska
napetost, mN/m
18
32
27
24
39
33
0,059
0,005
0,015
0,080
0,002
0,010
3
105
23
3
623
41
Faktor dielektričnih
gubitaka, tan 
Specif.električni
otpor, GΏm
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Da li je realno za očekivati da će esteri na bazi
vegetabilnih ulja uskoro biti u široj primjeni ?
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Hvala na pažnji!
11. savjetovanje HRO CIGRÉ, Cavtat, 10. - 13. studenoga 2013.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 238 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content