i600 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

i600 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή
Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη
συσκευή, ή τα προβλήματα που προέκυψαν από τη χρήση του λογισμικού ή των εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων των απωλειών που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα. Ορισμένες εφαρμογές λογισμικού και υπηρεσιών μπορεί να απαιτούν τη χρήση διαδικτύου και μπορεί να προκαλέσει σχετικό κόστος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας πρέπει να ληφθούν για να αποφευχθούν πιθανές νομικές
ευθύνες και βλάβες.
Φυλάξτε και ακολουθήστε όλες τις υποδείξεις ασφάλειας των προϊόντων και τις οδηγίες λειτουργίας. Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας για το προϊόν.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο σωματικού τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και βλάβης στον εξοπλισμό, τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση σε ακατάλληλα γειωμένο εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ στη συσκευή σας.
Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα καλώδιο USB για τη σύνδεση με έναν επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή. Βεβαιωθείτε
ότι ο υπολογιστής σας είναι σωστά γειωμένος πριν συνδέσετε το παρόν προϊόν στον υπολογιστή. Το καλώδιο τροφοδοσίας
ενός επιτραπέζιου υπολογιστή ή notebook διαθέτει ένα αγωγό γείωσης του εξοπλισμού και βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να
συνδεθεί σε κατάλληλη παροχή η οποία είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους του τοπικούς κώδικες και
τα διατάγματα.
Χειριστείτε τα μπαταρία προσεκτικά
Το προϊόν περιέχει μια μπαταρία Li-ion. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων, εάν η μπαταρία δεν
χρησιμοποιηθεί σωστά. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε το πακέτο μπαταρίας. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων, μην αποσυναρμολογείτε, σπάτε, τρυπάτε, βραχυκυκλώνετε τις εξωτερικές επαφές ή τα κυκλώματα ή εκθέσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 60 ˚ C (140 ˚ F) ή σε
φωτιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η μπαταρία αντικατασταθεί εσφαλμένα. Αντικαταστήστε μόνο με συγκεκριμένες μπαταρίες. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Λάβετε επιπλέον προφυλάξεις
• Να διατηρείτε τη μπαταρία και τη συσκευή στεγνή και μακριά από το νερό ή οποιοδήποτε υγρό διότι
ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
• Κρατήστε τα μεταλλικά αντικείμενα μακρία, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τη μπαταρία ή τους ακροδέκτες της διότι ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα κατά τη λειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που εμφανίζει ενδείξεις βλάβης, έχει παραμορφωθεί ή αποχρωματιστεί, ή έχει ίχνη
σκουριάς στο περίβλημα της, υπερθερμαίνεται ή αναδίδει δυσάρεστη οσμή.
• Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αμέσως, εάν η μπαταρία έχει καταποθεί.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Αποφύγετε την άσκηση υπερβολικής πίεσης στη συσκευή.
Μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω στην οθόνη και στη συσκευή προς αποφυγή πρόκλησης ζημίας.
Η συσκευή υπερθερμαίνεται μετά από παρατεταμένη χρήση
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για παρατεταμένες χρονικές περιόδους, όπως όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, φορτίζετε τη μπαταρία ή περιηγείστε στο Web, ενδέχεται να υπερθερμανθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η κατάσταση
είναι φυσιολογική και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ένα πρόβλημα με τη συσκευή.
Προσοχή στα σήματα υπηρεσιών.
Να αποφεύγετε τις θερμές περιοχές
Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή
άλλα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
Να αποφεύγετε τις υγρές περιοχές
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν σε υγρή τοποθεσία.
Καθαρισμός
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι. Χρησιμοποιήστε
ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό, αλλά ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιήσετε νερό για να καθαρίσετε την οθόνη LCD.
Παρακαλούμε κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
Συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ
Δια του παρόντος η εταιρία δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις
της οδηγίας 1999/5/EC.
Για τη δήλωση της συμμόρφωσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.phicomm.com/en/products_dt.ehtml?id=230&treeId=147
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση 3G, GPRS και EDGE ή Wi-Fi σύνδεση. Μπορεί να επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα αν δεν αποσυνδέσετε το δίκτυο 3G. Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για αυτές τις χρεώσεις.
2
I
ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ
1.1 ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Μπροστινή όψη
Πίσω όψη
Αριστερά/ Δεξιά όψη
Πάνω όψη
Κάτω όψη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Το κουτί της συσκευασίας του τηλεφώνου πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία και αξεσουάρ:

Τηλέφωνο

Αντάπτορας

Τροφοδοτικό

Ενσύρματα στερεοφωνικά ακουστικά

USB καλώδιο

Μπαταρία του τηλεφώνου

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
1.2
Εγκατάσταση κάρτας SIM, μπαταρίας και κάρτας αποθήκευσης
Φροντίστε να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν από την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση της κάρτας SIM και της
μπαταρίας. Επίσης, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα για να μπορέσετε να τοποθετήσετε την κάρτα SIM, τη μπαταρίας και την
κάρτας αποθήκευσης.
Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.
2. Προσεκτικά κρατήστε τη συσκευή με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω.
3. Κρατήστε το κάτω μισό της πίσω κάλυμμα με τους αντίχειρες ή τα δάχτυλά σας. Βγάλτε το από το άνοιγμα.
Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα
1. Πρώτον να κρατήσει το πάνω μισό του πίσω καλύμματος σταθερά και στο άνοιγμα μισό της μονάδας εισαγωγής.
2. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα στη σταθερή θέση και το κάτω μισό μέρος.
SIM CARD
Η κάρτα SIM περιέχει τον αριθμό τηλεφώνου σας, τις πληροφορίες των υπηρεσιών, τον τηλεφωνικό κατάλογο και την αποθήκευση
των μηνυμάτων.
Τοποθετήστε την κάρτα SIM
1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
2. Με τις χρυσές επαφές της κάρτας SIM στραμμένες προς τα κάτω και την κομμένη γωνία στραμμένη προς τα έξω, τοποθετήστε
την κάρτα SIM στην υποδοχή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το τηλέφωνο διαθέτει 2 υποδοχές για κάρτες SIM και μπορούν να εγκατασταθούν συγχρόνως. Η G κάρτα (GSM) μπορεί να
εγκατασταθεί μόνο αριστερά και κάρτες G (GSM) ή W (WCDMA/UMTS) μπορούν να εγκατασταθούν δεξιά.
Αφαιρέστε την κάρτα SIM
1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.
2. Βγάλτε την κάρτα SIM.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Η απόδοση της μπαταρίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τη διαμόρφωση του δικτύου, την ισχύ του σήματος, αν το
τηλέφωνο λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις που επιλέγονται και χρησιμοποιούνται, τα
στοιχεία που συνδέονται με τον ήχο σας, τα δεδομένα και άλλους τρόπους χρήσης apps. Η νέα μπαταρία του τηλεφώνου είναι
φορτισμένη κατά το ήμισυ. Παρακαλούμε εισάγετε και να φορτίστε τη μπαταρία πριν τη χρήση.
SD CARD
Παρακαλούμε εγκαταστήστε την κάρτα microSD στο τηλέφωνό σας για να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες, μουσική και εφαρμογές.
Τοποθετήστε την κάρτα SD
Τοποθετήστε την κάρτα microSD στην υποδοχή με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
.
1.3 Φόρτιση της μπαταρίας
1. Συνδέστε τα δύο άκρα του καλωδίου USB, αντίστοιχα, στο τροφοδοτικό και υποδοχή USB του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα για να ξεκινήσει η φόρτιση της μπαταρίας.
1.3
ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
4
Τα κουμπιά στην οθόνη μπορούν να εκτελέσουν τις ακόλουθες λειτουργίες:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ




Home πλήκτρο: Σας μεταφέρει πίσω την αρχική οθόνη από οποιαδήποτε εφαρμογή.
Πλήκτρο Μενού: Πατήστε για να ξεκινήσετε τη λίστα λειτουργίας.
Πλήκτρο Επιστροφή: Για να μεταφερθείτε πίσω στην προηγούμενη επιφάνεια ή να βγάλετε το πληκτρολόγιο από
την οθόνη.
Πλήκτρο Αναζήτηση: Πατήστε για να αναζητήσετε πληροφορίες στην παρούσα οθόνη ή εφαρμογή. Για παράδειγμα,
πιέζοντας στις επαφές μπορεί να ψάξει για τις επαφές στο τηλέφωνο. Πατώντας το στο χάρτη μπορεί να φτάσετε
στο μέρος που θέλετε να πάτε. Πατώντας το στην αρχική οθόνη ή στο web browser μπορεί να ξεκινήσε τοι Google
την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο.
ΕΝΑΡΞΗ
Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας μετά την εγκατάσταση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας
microSD.
Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας και κρατήστε το για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σας
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για μερικά δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, όταν δοθούν οι επιλογές
Πληκτρολόγηση του PIN
Αν η κάρτα SIM συνοδεύεται από κωδικό PIN (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης), θα σας ζητηθεί PIN, πληκτρολογήστε το και
πατήστε OK.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πληκτρολογήσετε λάθος PIN τρεις φορές η κάρτα SIM θα μπλοκαριστεί. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με τον πάροχο σας για το PUK (κλειδί ξεμπλοκαρίσματος PIN) για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας.
Εικονίδια ειδοποιήσεων
Τα παρακάτω είναι μερικά από τα εικονίδια κατάστασης που μπορεί να δείτε στο τηλέφωνο:
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ
Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό απευθείας, ή να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό από το ιστορικό κλήσεων τις επαφές σας ή ή
να καλέσετε κάποια αποθηκευμένη επαφή.
1. Ξεκινήστε πληκτρολογώντας τα ψηφία ή γράμματα στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο ψηφίο
ή γράμμα, πιέστε για να το διαγράψετε. Για να διαγράψετε ολόκληρη την καταχώριση, πατήστε και κρατήστε πατημένο.
2. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:
Πατήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επαφή από τη λίστα.
Για να καλέσετε ένα διαφορετικό αριθμό που σχετίζεται με την επαφή πατήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε στην οθόνη
λεπτομερειών της επαφής.
ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΗ μια εισερχόμενη κλήση
Σύρετε το πράσινο κουμπί προς τα δεξιά για να απαντήσετε στην κλήση.
Απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης
Σύρετε το κόκκινο κουμπί δεξιά προς τα αριστερά για να απορρίψετε την κλήση και να τερματίσετε την κλήση.
Για να τερματίσετε μια κλήση
Πατήστε το κόκκινο τηλέφωνο για να τερματίσετε την κλήση. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος δεν είναι αποθηκευμένος
στις επαφές σας, μπορείτε να τον βρείτε μέσα στο ιστορικό κλήσεων. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα ιστορίας και να
επιλέξετε να προσθέσετε στις επαφές.
6
Χρήση του πληκτρολογίου
Επιλέξτε το πληκτρολόγιό
Το τηλέφωνο θα ανοίξει αυτόματα και θα εμφανίσει το πληκτρολόγιο, όταν θέλετε να εισάγετε κείμενο.
1. Πατήστε στην αρχική οθόνη> Μενού> Ρυθμίσεις> Γλώσσα & πληκτρολόγιο
2. Επιλέξτε μια γλώσσα.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ INTERNET
Οι δυνατότητες δικτύωσης της συσκευής σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στο Internet μέσω Wi-Fi, GPRS/3G ή EDGE.
WI-FI
Το Wi-Fi παρέχει ασύρματη πρόσβαση στο Internet σε απόσταση έως και 300 πόδια (100 μέτρα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα και η εμβέλεια του σήματος Wi-Fi της συσκευής σας εξαρτάται από την υποδομή και άλλα
αντικείμενα μέσω των οποίων διέρχεται το σήμα.
.
Ενεργοποίηση Wi-Fi και σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
 1. Μενού> Ρυθμίσεις> Ασύρματο και δίκτυα.
 2. Πατήστε Wi-Fi πλαίσιο ελέγχου για να το ενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, το τηλέφωνό σας θα εντοπίσει διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις Wi-Fi, στη συνέχεια ανιχνεύετε Wi-Fi δίκτυα θα πρέπει να αναφέρονται με το όνομά του και το σύνολο
της ασφάλειας (ανοικτό δίκτυο ή ασφαλισμένο με WEP).
 4. Πατήστε το Wi-Fi δίκτυο που θέλετε να συνδεθείτε. Εάν επιλέξετε ένα ανοιχτό (μη ασφαλές) δίκτυο, που δημιουργούνται
αυτόματα συνδεδεμένο με το δίκτυο.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να εντοπίσει δίκτυα Wi-Fi, δεν θα σας ζητηθεί να εισάγετε
το κλειδί δικτύου που είχατε πρόσβαση προηγουμένως (εκτός αν εκτελέσετε μόνιμη επαναφορά που θα διαγράψει τις
προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στη συσκευή σας).
 Μπορεί να είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί ένα όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για ορισμένα κλειστά ασύρματα
δίκτυα.
Χρήση Internet από τηλεφωνικό πάροχο
Σε περίπτωση που δε μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω εταιρίας κινητής τηλεφωνίας πρέπει να επικοινωνήσετε με τον
πάροχό σας και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό APN του παρόχου σας στη συσκευή.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης
1. Πατήστε στην αρχική οθόνη> Εφαρμογές> Ρυθμίσεις> Οθόνη> Φωτεινότητα
2. Σύρετε το ρυθμιστικό φωτεινότητας προς τα αριστερά για να μειώσετε ή προς τα δεξιά για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της
οθόνης.
3. Επιβεβαιώστε με OK
Ρυθμίσεις εισερχόμενης κλήσης
Αλλαγή εισερχόμενης κλήσης
1. Πατήστε αρχική οθόνη> Εφαρμογές> Ρυθμίσεις
2. Πατήστε Ήχος> Ήχος κλήσης τηλεφώνου
3. Επιλέξτε το επιθυμητό ήχο κλήσης σας και επιβεβαιώστε με OK
Ρύθμιση ήχου κλήσης ειδοποίησης
1. Πατήστε αρχική οθόνη > Εφαρμογές> Ρυθμίσεις
2. Πατήστε Ήχος> Προεπιλεγμένη ειδοποίηση
3. Επιλέξτε το επιθυμητό ήχο ειδοποίησης και επιβεβαιώστε με OK.
Επαναφορά του τηλεφώνου σας
Η επαναφορά του τηλεφώνου σας θα διαγράψει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ληφθέντων εφαρμογών και θα
επιστρέψει το τηλέφωνό σας στην αρχική του κατάσταση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας πριν από την επαναφορά του τηλεφώνου σας.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ
1. Πατήστε στην αρχική οθόνη> Εφαρμογές> Ρυθμίσεις> Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά και στη συνέχεια
πατήστε Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
2. Σχετικά με τα δεδομένα - Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πιέστε Επαναφορά τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα διαγράψει
όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ληφθέντων εφαρμογών, κλπ.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μπορεί να έχετε σε κάποια προβλήματα. Εδώ είναι μερικές λύσεις για τα λύσετε
Δεν υπάρχει σήμα

Περιμένετε περίπου δύο λεπτά μετά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Μπορεί να χάσετε το σήμα σε ανελκυστήρες ή σήραγγες. Μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε μια ανοιχτή περιοχή.

Μπορείτε να είστε σε ένα κενό τομέα των υπηρεσιών. Το τηλέφωνο θα λάβει το σήμα μετά την εισαγωγή ενός τομέα των υπηρεσιών.
Ξεχάσατε τον κωδικό ασφαλείας PIN ή PUK;

Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή παροχής υπηρεσιών για την απώλεια PIN, PUK ή άλλων κωδικούς.
Δεν είναι δυνατή η κλήση μετά την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου;

Φροντίστε να πατήσετε το κουμπί κλήσης

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ορίσει περιορισμούς κλήσεων.
Δεν μπορείτε να ακούσετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης;

Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο σας δεν καλύπτεται.

Φροντίστε να κρατάτε το ηχείο κοντά στο στόμα σας.

Βεβαιωθείτε ότι γίνεται η σωστή χρήση του ακουστικού.
Κακή ποιότητα της κλήσης

Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική κεραία δεν έχει αποκλειστεί.

Το τηλέφωνο μπορεί να χάσει τη λειτουργία λήψης, όπου το σήμα είναι ασθενές.

Παρακαλούμε δοκιμάστε μια άλλη θέση.
Το τηλέφωνο είναι ζεστό
Όταν ανοίγετε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, η μιλάτε πολύ ώρα στο τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσετε αύξηση της θερμοκρασίας. Στην περίπτωση αυτή, μην ανησυχείτε δεν προκαλείται καμία επίδραση του χρόνου λειτουργίας ή της απόδοσης του τηλεφώνου.
Το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο;

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε αποτελεσματικές ρυθμίσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σε ένα ασύρματο δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας με ικανοποιητικό σήμα.
Στο τηλέφωνό σας δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση με μια άλλη συσκευή Bluetooth;

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες και οι δύο λειτουργίες Bluetooth των συσκευών.

Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών είναι ικανοποιητική και δεν έχει αποκλειστεί από τοίχο ή άλλα
εμπόδια.

Βεβαιωθείτε ότι κάθε συσκευή είναι ορατή.

Βεβαιωθείτε ότι οι δύο συσκευές είναι συμβατές με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης και στις δύο συσκευές.
8