close

Enter

Log in using OpenID

bilten -2 – otvoreno prvenstvo republike srpske u atletici

embedDownload
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
BILTEN 2
Page 1 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
ORGANIZATORI TAKMIČENJA
Sportski savez MENERALI Republike Srpske-nosioc projekta
Centar „Zaštiti me“ Banja Luka-partner
Reiffeisen banka AD Banja Luka-donator
ORGANIZACIONI ODBOR TAKMIČENJA
Kljaić Zdravko
Zec Dragana
Kuzmanović Zorica
TAKMIČARSKA KOMISIJA
Vojinović Milenko
Halilović Samir
ðukić Robert
DIREKTOR TAKMIČENJA
Kljaić Zdravko
GLAVNI SUDIJA
Jakovljević Vladimir
SUDIJE PO DISCIPLINAMA
TRČANJA
Račić Srñan-starter
ðapa Tamara
Glamočić Kristina
ðurić Sandra
Bardak Milovan
Nemanja Kopuz
Muhamedagić Faris
Pajkić Igor
ðorñe Buvač
Kadović Luka
Radović Dijana
BACANJA
Račić Tanja
Repić Dragana
Milosavac Nataša
Todorović Aleksandar
Pajkić Aleksandar
SKOKOVI
Višnjić Dario
Savanović jovana
Ljepojević Nemanja
Marinković Nemanja
Ljuboja Marko
TEHNIČKI ORGANIZAROR
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
KOMISIJA ZA OBRADU PODATAKA
Zec Dragana
Page 2 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
TEHNIČKO UPUTSTVO
1. DATUM I MJESTO TAKMIČENJA
28.04.2013 godine, Banja Luka
2. UČESNICI TAKMIČENJA
Na takmičenju učestvuju udruženja iz:
Republike Hrvatske-jedno udruženje
Republike Srbije-dva udruženja
Federacije BiH-pet udruženja
Republike Srpske-jedanaest udruženja
3. PROGRAM TAKMIČENJA
Takmičenje se odvija u po osam
disciplina za muškarce i žene.
Discipline: 50m, 100m, 200m, 400m,
skok u dalj, bacanje kugle i bacanje
teniske loptice. Discipline se odvijaju
prema priloženoj satnici.
4. BODOVANJE
Takmičenje je i ekipno. Ekipno
bodovanje dijeli se na nastupne bodove i
takmičarske
bodove.
Za
svakog
takmičara koji nastupi i ostvari rezultat,
sekcija dobija 1 bod. Takmičarske
bodove za ekipu ostvaruju prva tri
takmičara u svakioj discipline gdje je
bilo više od 4 takmičara (prvi dobija 5
bodova, drugi 3 boda i treći 1 bod).
Ukoliko su u konkurenciji samo tri
takmičara prvi osvaja 5 bodova, a drugi
3 boda, treći ne osvaja nijedan bod.
Ukoliko su u konkurenciji samo dva
takmičara, samo prvi dobija 5 bodova,
drugi ne dobija nijedan bod.
Ekipno će se bodovati sve ekipe učesnice
i u okviru Saveza Republike Srpske,
samo udruženja iz Republike Srpske.
Pobjednik takmičenja je ekipa koja
sakupi najveći broj bodova. Ukoliko
ekipe imaju isti broj bodova, bolje
plasirana ekipa je ona koja ima veći broj
prvih, drugih itd. mjesta.
5. BROJ POKUŠAJA U TEHNIČKIM
DISCIPLINAMA
Svi takmičari imaju pravo na 4
pokušaja. Skok u dalj se izvodi iz zone
odskoka. Težina sprave za muškarce sve
kategorije-4 kilograma, a za žene sve
kategorije 3 kilograma.
6. KOMANDE STARTERA
Za trke 50 m, 100m, 200m i 400m: NA
MJESTA-POZOR-PUCANJ
7.ZAGRIJAVANJE
Vrši se na travnatom terenu, na
pomoćnom stadionu.
8. PRIGOVORI I ŽALBE
Prema pravilima za takmičenja.
9. OBJAVLJIVANJE REZULTATA
Objavljivanje rezultata će biti na
srpskom jeziku.
10. TEHNIČKI SASTANAK
Biće održan dan prije takmičenja.
Page 3 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
SPISAK UČESNIKA TAKMIČENJA
1. PGŽ CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA REPUBLIKA
HRVATSKA
2. USTANOVA ZA DECU I MLADE „SREMČICA“-SRBIJA
3. DOM VETERNIK-SRBIJA
4. UG MAJKE HENDIKEPIRANE DJECE TK-a TUZLA-BIH
5. KSS BAKOVIĆI ZAVOD-BIH
6. OAZA SARAJEVO-BIH
7. JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I
OMLADINE PAZARIĆ-BIH
8. UDRUŽENJE ZENICA-BIH
9. UDRUŽENJE BANJA LUKA-RS
10. UDRUŽENJE RODITELJA HENDIKEPIRANE DJECE I OMLADINE
„LEPTIR“ SREBRENICA-RS
11. UDRUŽENJE RODITELJA I PRIJATELJA DJECE I OMLADINE SA
POSEBNIM POTREBAMA „RASTIMO ZAJEDNO“ GACKO-RS
12. UDRUŽENJE „SUNCE“ DERVENTA-RS
13. „ISKRA“ NOVI GRAD-RS
14. JU CENTAR „ZAŠTITI ME“ BANJA LUKA-RS
15. UDRUŽENJE ZA POMOĆ LICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA „PODRŠKA“
SOKOLAC-RS
16. UDRUŽENJE „VEDAR OSMJEH“ BILEĆA-RS
17. UDRUŽENJE ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA POSEBNIM POTREBAMA
“SUNCE” PALE-RS
18. KLUB SPECIJALNIH SPORTOVA BANJA LUKA-RS
19. UDRUŽENJE PRIJEDOR-RS
Page 4 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
REZULTATI PO DISCIPLINAMA
TRČANJA
Trčanja 50 metara-SENIORI I JUNIORI (divizija III)
Ime i prezime
Zec Duško
Godište
div
1996
III
Vujinović Boris
1982
III
klub
UDRUŽENJE BANJA
LUKA-RS
UDRUŽENJE ZA
POMOĆ DJECI I
OMLADINI SA
POSEBNIM
POTREBAMA
“SUNCE” PALE
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
314
15:37
1.
6
447
19:09
2.
1
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
573
14:20
1.
6
507
14:32
2.
4
558
14:47
3.
2
478
28.24
4.
1
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
699
13:53
1.
6
476
13:64
2.
3
534
14:24
3.
2
299
18:57
4.
0
455
19:26
5.
1
Trčanja 100 metara-JUNIORI (divizija I)
Ime i prezime
Godište
div
Mušanović
Murat
1995
I
Čekić Radomir
1996
I
Milješić Nikola
1995
I
Malbašić Goran
1996
I
klub
UDRUŽENJE
„SUNCE“
DERVENTA-RS
JU CENTAR
„ZAŠTITI ME“
BANJA LUKA-RS
„ISKRA“ NOVI
GRAD-RS
JU CENTAR
„ZAŠTITI ME“
BANJA LUKA-RS
Trčanja 100 metara-SENIORI (divizija I)
Ime i prezime
Godište
div
Jovičić Dragan
1990
I
Ikanović
Muamer
1989
I
Tošić Miloš
1989
I
Koprivica ðani
1979
I
Pirić Senad
1981
I
klub
„ISKRA“ NOVI GRADRS
UDRUŽENJE
PRIJEDOR-RS
UDRUŽENJE ZA
POMOĆ LICIMA SA
POSEBNIM
POTREBAMA
„PODRŠKA“
SOKOLAC-RS
UDRUŽENJE
RODITELJA I
PRIJATELJA DJECE I
OMLADINE SA
POSEBNIM
POTREBAMA
„RASTIMO ZAJEDNO“
GACKO-RS
UG MAJKE
HENDIKEPIRANE
Page 5 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
DJECE TK-a TUZLABIH
Trčanja 100 metara-SENIORI I JUNIORI (divizija II)
Ime i prezime
Delimustafić
Senad
Bjelica Almin
Stakić Željko
Godište
div
1991
II
1988
II
1989
II
Odobašić
Avdija
II
Moravek Janko
1996
II
Durić Edin
1993
II
klub
JU ZAVOD ZA
ZBRINJAVANJE
MENTALNO
INVALIDNE DJECE I
OMLADINE PAZARIĆBIH
OAZA SARAJEVO-BIH
UDRUŽENJE
PRIJEDOR-RS
UDRUŽENJE ZENICABIH
DOM VETERNIKSRBIJA
UG MAJKE
HENDIKEPIRANE
DJECE TK-a TUZLABIH
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
350
14:12
1.
6
326
14:81
2.
4
490
17:12
3.
2
269
17:31
4.
1
672
17:85
5.
1
330
18:36
6.
1
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
107
17:19
1.
6
456
20:87
2.
0
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
473
17:12
1.
6
530
20:01
2.
1
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
747
18:50
1.
6
465
21:22
2.
1
Trčanja 100 metara-PIONIRKE (divizija I)
Ime i prezime
Godište
div
Džida Snežana
2000
I
Grujin Tanja
2000
I
klub
UDRUŽENJE ZA
POMOĆ LICIMA SA
POSEBNIM
POTREBAMA
„PODRŠKA“
SOKOLAC-RS
DOM VETERNIKSRBIJA
Trčanja 100 metara-SENIORKE I JUNIORKE (divizija I)
Ime i prezime
Nović Vedrana
Jokanović
Ivana
Godište
div
1997
I
1986
I
klub
UDRUŽENJE „SUNCE“
DERVENTA-RS
UDRUŽENJE „VEDAR
OSMJEH“ BILEĆA-RS
Trčanja 100 metara- JUNIORKE I SENIORKE (divizija II)
Ime i prezime
Godište
div
Životić Jelena
1986
II
ðukanović
Zorana
1996
II
klub
USTANOVA ZA DECU
I MLADE
„SREMČICA“-SRBIJA
UDRUŽENJE
RODITELJA
HENDIKEPIRANE
DJECE I OMLADINE
„LEPTIR“
Page 6 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
SREBRENICA-RS
Trčanja 200 metara- PIONIRI I JUNIORI (divizija I)
Ime i prezime
Godište
div
Popović Ilija
1996
I
Mušecki Boris
1995
I
Buljubašić
Benjamin
ðukanović
Rajko
I
2000
I
klub
DOM VETERNIKSRBIJA
UG MAJKE
HENDIKEPIRANE
DJECE TK-a TUZLABIH
UDRUŽENJE ZENICABIH
UDRUŽENJE
RODITELJA
HENDIKEPIRANE
DJECE I OMLADINE
„LEPTIR“
SREBRENICA-RS
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
451
26:51
1.
6
64
28:38
2.
4
29:13
3.
2
93
42:64
4.
1
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
376
33:57
1.
6
434
33:75
2.
4
299
39:37
3.
1
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
686
41:31
1.
6
456
47:66
2.
1
Trčanja 200 metara-SENIORI (divizija I)
Ime i prezime
Godište
div
Stokuća Dejan
1992
I
Palačković Ilija
1992
I
Koprivica ðani
1979
I
klub
KLUB SPECIJALNIH
SPORTOVA BANJA
LUKA-RS
KLUB SPECIJALNIH
SPORTOVA BANJA
LUKA-RS
UDRUŽENJE
RODITELJA I
PRIJATELJA DJECE I
OMLADINE SA
POSEBNIM
POTREBAMA
„RASTIMO ZAJEDNO“
GACKO-RS
Trčanja 200 metara-PIONIRKE I JUNIORKE (divizija I)
Ime i prezime
Klačar Kristina
Grujin Tanja
Godište
div
1995
I
2000
I
klub
UDRUŽENJE ZA
POMOĆ DJECI I
OMLADINI SA
POSEBNIM
POTREBAMA
“SUNCE” PALE-RS
DOM VETERNIKSRBIJA
Page 7 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
Trčanja 400 metara-SENIORI I JUNIORI (divizija I)
Ime i prezime
Popović Ilija
Godište
div
1996
I
Bjelica Almin
1988
II
Sando Dragan
1994
I
Ikanović
Muamer
1989
I
klub
DOM VETERNIKSRBIJA
OAZA SARAJEVO-BIH
UDRUŽENJE
RODITELJA
HENDIKEPIRANE
DJECE I OMLADINE
„LEPTIR“
SREBRENICA-RS
UDRUŽENJE
PRIJEDOR-RS
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
451
01:04:62
1.
5
326
01:06:92
2.
3
757
01:08:41
3.
2
476
01:17:56
4.
1
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
699
4.41
1.
5
376
3.87
2.
3
455
2.49
3.
1
697
2.16
4.
1
SKOKOVI
Skok u dalj-SENIORI (divizija I)
Ime i prezime
Godište
div
Jovičić Dragan
1990
I
Stokuća Dejan
1992
I
Pirić Senad
1981
I
Pejčinović
Siniša
1993
I
klub
„ISKRA“ NOVI GRADRS
KLUB SPECIJALNIH
SPORTOVA BANJA
LUKA-RS
UG MAJKE
HENDIKEPIRANE
DJECE TK-a TUZLABIH
KLUB SPECIJALNIH
SPORTOVA BANJA
LUKA-RS
Page 8 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
Skok u dalj-JUNIORI (divizija I)
Ime i prezime
Godište
div
Sando Dragan
1994
I
Milješić Nikola
1995
I
Mušanović
Murat
Buljubašić
Benjamin
1995
Čekić Radomir
1996
I
Tošić Bojan
1989
I
Mušecki Boris
1995
I
I
Ibraković
Ahmedin
klub
UDRUŽENJE
RODITELJA
HENDIKEPIRANE
DJECE I OMLADINE
„LEPTIR“
SREBRENICA-RS
„ISKRA“ NOVI GRADRS
UDRUŽENJE „SUNCE“
DERVENTA-RS
UDRUŽENJE ZENICABIH
JU CENTAR „ZAŠTITI
ME“ BANJA LUKA-RS
UDRUŽENJE ZA
POMOĆ LICIMA SA
POSEBNIM
POTREBAMA
„PODRŠKA“
SOKOLAC-RS
UG MAJKE
HENDIKEPIRANE
DJECE TK-a TUZLABIH
UDRUŽENJE ZENICABIH
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
757
4.21
1.
5
558
4.19
2.
3
573
4.04
3.
1
3.96
4.
0
507
3.86
5.
0
534
3.72
6.
0
64
3.62
7.
0
2.42
8.
1
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
93
2.62
1.
5
305
2.03
2.
1
Skok u dalj-PIONIRI (divizija I)
Ime i prezime
Godište
div
ðukanović
Rajko
2000
I
Šević Ratko
1999
I
klub
UDRUŽENJE
RODITELJA
HENDIKEPIRANE
DJECE I OMLADINE
„LEPTIR“
SREBRENICA-RS
„ISKRA“ NOVI GRADRS
Page 9 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
Skok u dalj-SENIORI (divizija II)
Ime i prezime
Godište
div
Suljagić
Mersudin
1982
II
Boganč Dragan
1981
II
Klarić Stipo
1956
II
Klarić Anto
1962
II
1989
II
1986
II
Stakić Željko
ðurić Željko
klub
JU ZAVOD ZA
ZBRINJAVANJE
MENTALNO
INVALIDNE DJECE I
OMLADINE PAZARIĆBIH
USTANOVA ZA DECU
I MLADE
„SREMČICA“-SRBIJA
KSS BAKOVIĆI
ZAVOD-BIH
KSS BAKOVIĆI
ZAVOD-BIH
UDRUŽENJE
PRIJEDOR-RS
UDRUŽENJE „SUNCE“
DERVENTA-RS
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
296
3.28
1.
6
675
3.28
2.
4
441
3.19
3.
2
448
2.73
4.
1
490
2.51
5.
0
275
2.28
6.
1
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
686
2.35
1.
5
747
2.28
2.
3
107
2.21
3.
0
Skok u dalj- PIONIRKE I JUNIORKE (divizija I)
Ime i prezime
Godište
div
Klačar Kristina
1995
I
Životić Jelena
1986
II
Džida Snežana
2000
I
klub
UDRUŽENJE ZA
POMOĆ DJECI I
OMLADINI SA
POSEBNIM
POTREBAMA
“SUNCE” PALE-RS
USTANOVA ZA DECU
I MLADE
„SREMČICA“-SRBIJA
UDRUŽENJE ZA
POMOĆ LICIMA SA
POSEBNIM
POTREBAMA
„PODRŠKA“
SOKOLAC-RS
Page 10 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
BACANJA
Bacanje kugle-SENIORI (divizija I)
Ime i prezime
Godište
div
Palačković Ilija
1992
I
Tošić Miloš
1989
I
Pejčinović
Siniša
1993
I
klub
KLUB SPECIJALNIH
SPORTOVA BANJA
LUKA-RS
UDRUŽENJE ZA
POMOĆ LICIMA SA
POSEBNIM
POTREBAMA
„PODRŠKA“
SOKOLAC-RS
KLUB SPECIJALNIH
SPORTOVA BANJA
LUKA-RS
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
434
8.15
1.
5
534
6.99
2.
3
697
6.10
3.
0
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
349
6.05
1.
6
305
5.00
2.
0
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
447
5.44
1.
5
449
4.25
2.
4
Bacanje kugle-JUNIORI I PIONIRI (divizija I)
Ime i prezime
Milošević
Miodrag
Šević Ratko
Godište
div
1995
I
1999
I
klub
UDRUŽENJE „VEDAR
OSMJEH“ BILEĆA-RS
„ISKRA“ NOVI GRADRS
Bacanje loptice-SENIORI (divizija III)
Ime i prezime
Godište
div
Vujinović Boris
1982
III
Lisac Matija
1987
III
klub
UDRUŽENJE ZA
POMOĆ DJECI I
OMLADINI SA
POSEBNIM
POTREBAMA
“SUNCE” PALE-RS
PGŽ CENTAR ZA
REHABILITACIJU
FORTICA
KRALJEVICA
REPUBLIKA
HRVATSKA
Page 11 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
Saradžić Filip
1982
III
PGŽ CENTAR ZA
REHABILITACIJU
FORTICA
KRALJEVICA
REPUBLIKA
HRVATSKA
436
2.43
3.
1
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
575
6.40
1.
6
314
5.41
2.
3
479
4.55
3.
1
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
458
11.29
1.
6
457
8.72
2.
4
672
8.09
3.
1
313
8.08
4.
1
675
7.57
5.
0
742
6.76
6.
1
330
6.17
7.
0
Bacanje loptice-JUNIORI (divizija III)
Ime i prezime
Godište
div
Kljaić Saša
1995
III
Zec Duško
1996
III
Čalušić Jakov
1996
III
klub
UDRUŽENJE BANJA
LUKA-RS
UDRUŽENJE BANJA
LUKA-RS
PGŽ CENTAR ZA
REHABILITACIJU
FORTICA
KRALJEVICA
REPUBLIKA
HRVATSKA
Bacanje kugle-SENIORI I JUNIORI (divizija II)
Ime i prezime
Godište
div
Očko Tomislav
1959
II
1973
II
1993
II
1988
II
Boganč Dragan
1981
II
Haris
Hajdarević
1977
II
Ljubičić
Jedinko
Moravek Janko
Brguljašević
Mensudin
Durić Edin
1993
II
klub
USTANOVA ZA DECU
I MLADE
„SREMČICA“-SRBIJA
KSS BAKOVIĆI
ZAVOD-BIH
DOM VETERNIKSRBIJA
JU ZAVOD ZA
ZBRINJAVANJE
MENTALNO
INVALIDNE DJECE I
OMLADINE PAZARIĆBIH
USTANOVA ZA DECU
I MLADE
„SREMČICA“-SRBIJA
OAZA SARAJEVO-BIH
UG MAJKE
HENDIKEPIRANE
DJECE TK-a TUZLABIH
Page 12 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
ðurić Željko
Odobašić
Avdija
Begović Mirza
1986
1981
II
II
UDRUŽENJE „SUNCE“
DERVENTA-RS
UDRUŽENJE ZENICABIH
OAZA SARAJEVO-BIH
330
6.13
8.
0
269
5.99
9.
0
57
5.83
10.
1
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
473
6.07
1.
5
530
5.29
2.
0
Startni broj
Rezultat
Plasman
BODOVI
344
6.36
1.
6
465
4.30
2.
0
Bacanje kugle- JUNIORKE I SENIORKE (divizija I)
Ime i prezime
Nović Vedrana
Jokanović
Ivana
Godište
div
1997
I
1986
I
klub
UDRUŽENJE „SUNCE“
DERVENTA-RS
UDRUŽENJE „VEDAR
OSMJEH“ BILEĆA-RS
Bacanje kugle- JUNIORKE I SENIORKE (divizija II)
Ime i prezime
Elez Milada
Godište
div
1973
II
1996
II
ðukanović
Zorana
klub
UDRUŽENJE ZA
POMOĆ DJECI I
OMLADINI SA
POSEBNIM
POTREBAMA
“SUNCE” PALE-RS
UDRUŽENJE
RODITELJA
HENDIKEPIRANE
DJECE I OMLADINE
„LEPTIR“
SREBRENICA-RS
Page 13 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
UKUPAN BROJ OSVOJENIH MEDALJA
Poredak
1.
2.
3.
4.
4.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
15.
15.
17.
18.
18.
Ekipe
UDRUŽENJE ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA
POSEBNIM POTREBAMA “SUNCE” PALE-RS
UDRUŽENJE „SUNCE“ DERVENTA-RS
„ISKRA“ NOVI GRAD-RS
UDRUŽENJE RODITELJA HENDIKEPIRANE DJECE
I OMLADINE „LEPTIR“ SREBRENICA-RS
DOM VETERNIK-SRBIJA
KLUB SPECIJALNIH SPORTOVA BANJA LUKA-RS
USTANOVA ZA DECU I MLADE „SREMČICA“SRBIJA
UDRUŽENJE BANJA LUKA-RS
JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO
INVALIDNE DJECE I OMLADINE PAZARIĆ-BIH
UDRUŽENJE „VEDAR OSMJEH“ BILEĆA-RS
UDRUŽENJE ZA POMOĆ LICIMA SA POSEBNIM
POTREBAMA „PODRŠKA“ SOKOLAC-RS
OAZA SARAJEVO-BIH
UDRUŽENJE PRIJEDOR-RS
PGŽ CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA
KRALJEVICA REPUBLIKA HRVATSKA
UG MAJKE HENDIKEPIRANE DJECE TK-a TUZLABIH
KSS BAKOVIĆI ZAVOD-BIH
JU CENTAR „ZAŠTITI ME“ BANJA LUKA-RS
UDRUŽENJE ZENICA-BIH
UDRUŽENJE RODITELJA I PRIJATELJA DJECE I
OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA
„RASTIMO ZAJEDNO“ GACKO-RS
zlato
srebro
bronza
ukupno
4
1
-
5
3
2
3
1
1
4
6
2
2
1
5
2
2
2
2
1
1
5
5
2
2
-
4
2
1
-
3
2
-
-
2
1
2
-
3
1
1
2
4
-
2
1
2
2
3
-
1
2
3
-
1
1
2
-
1
1
-
1
1
2
1
1
-
-
1
1
Page 14 of 15
OTVORENO PRVENSTVO SPORTSKOG SAVEZA MENERALI
REPUBLIKE SRPSKE U ATLETICI
EKIPNI POREDAK-UKUPNO
Ekipe
UDRUŽENJE ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA POSEBNIM
POTREBAMA “SUNCE” PALE-RS
UDRUŽENJE „SUNCE“ DERVENTA-RS
USTANOVA ZA DECU I MLADE „SREMČICA“-SRBIJA
„ISKRA“ NOVI GRAD-RS
KLUB SPECIJALNIH SPORTOVA BANJA LUKA-RS
UDRUŽENJE BANJA LUKA-RS
UDRUŽENJE RODITELJA HENDIKEPIRANE DJECE I OMLADINE
„LEPTIR“ SREBRENICA-RS
DOM VETERNIK-SRBIJA
JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I
OMLADINE PAZARIĆ-BIH
UDRUŽENJE ZA POMOĆ LICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA
„PODRŠKA“ SOKOLAC-RS
UDRUŽENJE „VEDAR OSMJEH“ BILEĆA-RS
OAZA SARAJEVO-BIH
UG MAJKE HENDIKEPIRANE DJECE TK-a TUZLA-BIH
KSS BAKOVIĆI ZAVOD-BIH
UDRUŽENJE PRIJEDOR-RS
PGŽ CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA
REPUBLIKA HRVATSKA
JU CENTAR „ZAŠTITI ME“ BANJA LUKA-RS
UDRUŽENJE ZENICA-BIH
UDRUŽENJE RODITELJA I PRIJATELJA DJECE I OMLADINE SA
POSEBNIM POTREBAMA „RASTIMO ZAJEDNO“ GACKO-RS
Broj
bodova
Poredak
23
1
19
19
17
17
15
2
3
4
5
6
14
7
14
7
13
9
13
10
9
9
7
7
6
11
12
13
13
15
6
15
5
4
17
18
1
19
Broj
bodova
Poredak
23
1
19
17
17
15
2
3
4
5
14
6
13
7
9
6
5
8
9
10
1
11
EKIPNI POREDAK-REPUBLIKA SRPSKA
Ekipe
UDRUŽENJE ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA POSEBNIM
POTREBAMA “SUNCE” PALE-RS
UDRUŽENJE „SUNCE“ DERVENTA-RS
„ISKRA“ NOVI GRAD-RS
KLUB SPECIJALNIH SPORTOVA BANJA LUKA-RS
UDRUŽENJE BANJA LUKA-RS
UDRUŽENJE RODITELJA HENDIKEPIRANE DJECE I OMLADINE
„LEPTIR“ SREBRENICA-RS
UDRUŽENJE ZA POMOĆ LICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA
„PODRŠKA“ SOKOLAC-RS
UDRUŽENJE „VEDAR OSMJEH“ BILEĆA-RS
UDRUŽENJE PRIJEDOR-RS
JU CENTAR „ZAŠTITI ME“ BANJA LUKA-RS
UDRUŽENJE RODITELJA I PRIJATELJA DJECE I OMLADINE SA
POSEBNIM POTREBAMA „RASTIMO ZAJEDNO“ GACKO-RS
Page 15 of 15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
266 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content