Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης εξοπλισμού ZTE

Οδηγίες εγκατάστασης και
χρήσης εξοπλισμού
Η201
1
Αγαπητέ συνδρομητή,
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την On Telecoms, έναν από τους
μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.
Χρησιμοποιώντας το πακέτο εξοπλισμού που παραλάβατε μπορείτε
να απολαύσετε υπηρεσίες τηλεφωνίας, internet και ψηφιακής
τηλεόρασης.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας
έχουν ως σκοπό να σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό
γρήγορα και εύκολα.
Η αυτόματη διαδικασία της On Telecoms θα σας ενημερώσει για την
ημερομηνία ενεργοποίησής σας στο δίκτυό μας, μέσω γραπτού
μηνύματος (sms).
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις δυνατότητες που σας
παρέχονται ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Eπιπλέον ρυθμίσεις και
παραμετροποίηση» του εγχειριδίου.
2
Περιεχόμενα
1. Περιεχόμενα πακέτου εξοπλισμού ……………………………………………4
2. Βασική συνδεσμολογία εξοπλισμού ……………….….……………………..5
Βήμα 1ο Τηλεφωνία ……………………………….………….……………………5
Βήμα 2ο Internet ………………………………..…….……..…………………….7
3. Επιπλέον ρυθμίσεις και παραμετροποίηση …….…………………………..9
3.1 Ρυθμίσεις Η/Υ για σύνδεση στο Internet …………………………….9
Windows VISTA …………………………………..…………………….…….10
Windows XP ………………………………………….…..……………….…….12
3.2 Ασύρματη σύνδεση …………………..………………….……….……….16
3.3 Οn Mail ……………………..…………….………………………….………..24
Ενεργοποίηση/Παραμετροποίηση – Γενικές οδηγίες …….………..24
3.4 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο Router …….……………………..27
3.5 Προσωπική σελίδα MyOΝ …………..…….……………………..………28
Σύνδεση ………….………………………………..…………………….……….28
Δυνατότητες και υπηρεσίες ……….…………..………………….……….29
Αλλαγή ονόματος χρήστη (username) και κωδικού (password) 30
3.6 Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail …….…………………………………..31
Ρυθμίσεις Outlook 2000 & Outlook Express ………….………………31
Ρυθμίσεις Windows VISTA Mail …………………………….…………….35
Ρυθμίσεις Outlook 2007 ……………………………………..………………38
Ρυθμίσεις Mozilla Thunderbird ……………………………….…………..41
3.7 Συνδεσμολογία επιπλέον τηλεφωνικών γραμμών (SIP) .……...45
3
1. Περιεχόμενα πακέτου εξοπλισμού
Η συσκευασία που έχετε προμηθευτεί περιέχει τα ακόλουθα:
Εικόνα 1.1
4
2. Βασική συνδεσμολογία εξοπλισμού
Βήμα 1ο Τηλεφωνία
Ακολουθείστε τα παρακάτω αναλυτικά βήματα συνδεσμολογίας:
• Συνδέστε τον ADSL διαχωριστή (splitter) (Εικόνα 1.1 (4)), που
περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στην επιτοίχια τηλεφωνική
πρίζα, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 2.1).
Εικόνα 2.1
•
Για τη σύνδεση του τηλεφώνου χρησιμοποιείστε το καλώδιο της
τηλεφωνικής συσκευής που διαθέτετε και συνδέστε το στην
έξοδο τηλεφώνου με τη σήμανση TEL του ADSL διαχωριστή
(splitter), όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 2.2).
Εικόνα 2.2
5
•
Σε περίπτωση που υπάρχει και δεύτερη τηλεφωνική συσκευή.
Συνδέστε τη με παρόμοιο τρόπο στο φίλτρο (PSTN filter) [Εικόνα
1.1 (6)] που θα βρείτε στη συσκευασία (Εικόνα 2.3).
Εικόνα 2.3
Εφ’ όσον έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, θα μπορείτε να
απολαμβάνετε τις υπηρεσίες τηλεφωνίας της On Telecoms.
Σηκώνοντας το ακουστικό της τηλεφωνικής σας συσκευής θα πρέπει
να ακούσετε τον τηλεφωνικό τόνο και να μπορείτε να
πραγματοποιήσετε κλήσεις χωρίς πρόβλημα. Αν διαπιστώσετε πως
δεν ακούτε τόνο ή δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις,
δοκιμάστε πρώτα να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη τηλεφωνική
συσκευή, κατά προτίμηση σε κάποια άλλη τηλεφωνική πρίζα της
οικίας σας. Αν και πάλι αντιμετωπίσετε πρόβλημα, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 13801 ή
13802.
• Εάν είχατε γραμμή ISDN, πρώτα αποσυνδέστε τον
εξοπλισμό που έχετε εγκατεστημένο για την παροχή ISDN
υπηρεσιών (NetMod), από την τηλεφωνική πρίζα. Ο
διαχωριστής (splitter) πρέπει να συνδέεται απευθείας με την
πρίζα χωρίς τη μεσολάβηση άλλης συσκευής (εικόνα 2.1).
• Εάν διαθέτετε συναγερμό, θα πρέπει οπωσδήποτε να
παρεμβάλλεται φίλτρο μεταξύ του συναγερμού και της
τηλεφωνικής πρίζας που είναι συνδεδεμένος.
6
Βήμα 2ο Internet
• Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου τύπου RJ-11 (Εικόνα 1.1 (3)),
που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, από την έξοδο ADSL του
διαχωριστή (splitter) προς την είσοδο-θύρα του Modem-Router
με την ένδειξη DSL (γκρι), όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα
2.4).
Εικόνα 2.4
•
Αφού έχετε συνδέσει όλα τα απαραίτητα καλώδια ADSL και
τηλεφώνου όπως περιγράφηκε στα προηγούμενα βήματα,
μπορείτε να συνδέσετε και το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
(Εικόνα 1.1 (2) ), όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 2.5), για την
ενεργοποίηση του Modem-Router. Συνδέστε στο ρεύμα τη
συσκευή και ενεργοποιείστε το Modem-Router πατώντας τον
αντίστοιχο διακόπτη (ON/OFF) στο πίσω μέρος του.
•
Αναμείνετε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να εγκατασταθούν στο
Modem-Router οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Μετά την αυτόματη
εγκατάσταση των ρυθμίσεων το λαμπάκι Internet θα ανάψει
πράσινο και θα είστε σε θέση να ακολουθήσετε το επόμενο
βήμα.
Εικόνα 2.5
7
•
Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου δικτύου σε μία από τις
Ethernet υποδοχές του Modem-Router και την άλλη άκρη στην
κάρτα δικτύου του υπολογιστή σας, όπως απεικονίζεται
παρακάτω (Εικόνα 2.6).
Εικόνα 2.6
Εφ’ όσον έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, είστε σε θέση να
απολαμβάνετε τις υπηρεσίες Internet της On Telecoms ενσύρματα.
Στην επάνω επιφάνεια του Modem-Router θα πρέπει να είναι
αναμμένο το κόκκινο το λαμπάκι της τροφοδοσίας. Στην μπροστά
επιφάνεια του Modem-Router θα πρέπει να ανάβουν τα λαμπάκια
Internet και DSL καθώς και το αντίστοιχο LAN λαμπάκι της θύρας
όπου συνδέσατε τον υπολογιστή σας (πράσινα) (Εικόνα 2.7).
Δοκιμάστε να ανοίξετε τον υπολογιστή σας και να πλοηγηθείτε στο
διαδίκτυο σε ένα site της επιλογής σας. Σε περίπτωση που
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 13801 ή 13802.
Εικόνα 2.7
8
Συγχαρητήρια! Πλέον είστε σε θέση να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες
Τηλεφωνίας και Internet μέσα από το δίκτυο της On Telecoms. Για
επιπλέον οδηγίες όσον αφορά την παραμετροποίηση των υπηρεσιών
σας, βλέπετε παρακάτω:
Αν το πακέτο που έχετε επιλέξει περιλαμβάνει την υπηρεσία
ΟΝ TV, σας προτείνουμε να πατήσετε τον διακόπτη
λειτουργίας (power) ώστε να θέσετε το On Video Box σε
κατάσταση αναμονής, όταν δεν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία.
Σε αυτή την περίπτωση η ένδειξη ΤV στην οθόνη του On
Video Box θα μετατραπεί σε ένδειξη της ώρας.
•
•
•
•
•
•
•
Σε περίπτωση που τα λαμπάκια Power τροφοδοσίας, DSL και
Internet είναι σταθερά αναμμένα, αλλά δεν μπορείτε να
περιηγηθείτε στο Internet, ανατρέξτε στην παράγραφο 3.1.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνδεθείτε ασύρματα ανατρέξτε
στην παράγραφο 3.2.
Για να διαχειριστείτε τα mail σας μέσα από την υπηρεσία
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας παρέχει η ΟΝ Telecoms
ανατρέξτε στην παράγραφο 3.3.
Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο Modem-Router
ανατρέξτε στην παράγραφο 3.4.
Για τις δυνατότητες που σας παρέχει η προσωπική σας σελίδα
MyOn ανατρέξτε στην παράγραφο 3.5.
Για την παραμετροποίηση των ρυθμίσεων λογαριασμού e-mail,
ανατρέξτε στην παράγραφο 3.6.
Σε περίπτωση που το πακέτο υπηρεσιών σας παρέχει επιπλέον
τηλεφωνικές γραμμές (SIP), ανατρέξτε στην παράγραφο 3.7.
3. Επιπλέον ρυθμίσεις και παραμετροποίηση
3.1
Ρυθμίσεις Η/Υ για σύνδεση στο Internet
Προκειμένου να συνδέσετε τον Η/Υ σας στο Internet, θα πρέπει να
ορίσετε στην κάρτα δικτύου να λαμβάνει αυτόματα ρυθμίσεις από το
Modem. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της κάρτας δικτύου,
παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με το
λειτουργικό σας σύστημα (Windows Vista ή XP)
9
Windows VISTA
• Κάντε κλικ στο μενού “Start” κάτω αριστερά.
•
Κάντε κλικ στο υπο-μενού “Control Panel” και στη συνέχεια στο
“Network and Internet”.
•
Εδώ θα δείτε όλες τις διαθέσιμες συνδέσεις δικτύου του Η/Υ σας.
10
•
Στην επόμενη εικόνα και σε κόκκινο πλαίσιο εμφανίζονται η
ασύρματη (wireless) σύνδεση και κατόπιν μία δεύτερη
ενσύρματη (local area connection). Ο υπολογιστής σας
ενδεχομένως θα έχει μόνο τη μία από τις δύο συνδέσεις ως
διαθέσιμες.
Για να ελέγξετε αν η κάρτα δικτύου έχει τις σωστές ρυθμίσεις, κάντε
κλικ στο πλαίσιο “View Status” (κατάσταση σύνδεσης) της κάρτας
δικτύου που είναι ενεργή στο δικό σας δίκτυο, όπως φαίνεται στα
χρωματισμένα πλαίσια παραπάνω.
•
Κάντε κλικ στο κουμπί “Properties” (Ιδιότητες), στη συνέχεια στο
κουμπί “Internet Protocol Version 4” και στη συνέχεια στο κουμπί
Properties, όπως φαίνεται στα χρωματισμένα πλαίσια παρακάτω.
11
•
Εδώ θα πρέπει να είναι επιλεγμένα τα πεδία “Obtain an IP
address automatically” (Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP) και
“Obtain DNS server address automatically” (Αυτόματη απόδοση
διεύθυνσης διακομιστή DNS), όπως φαίνεται παρακάτω.
•
Εφόσον όλες οι ρυθμίσεις είναι όπως περιγράφονται στα
προηγούμενα βήματα, κλείστε όλα τα ανοικτά παράθυρα
επιλέγοντας “OK”.
Τώρα μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet σε σελίδα της επιλογής
σας. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε την
συνδεσμολογία (Βήμα 2) και τις ρυθμίσεις όπως περιγράφηκε
παραπάνω.
Windows XP
• Κάντε κλικ στο μενού “Start” κάτω αριστερά.
12
•
Κάντε κλικ στο υπο-μενού “Control Panel” και στη συνέχεια στο
“Network and Internet Connections”.
•
Εδώ θα δείτε όλες τις διαθέσιμες συνδέσεις δικτύου του Η/Υ σας.
13
•
Στην παρακάτω εικόνα η σύνδεση είναι ενσύρματη (local area
connection).
•
Για να ελέγξετε αν η κάρτα δικτύου έχει τις σωστές ρυθμίσεις,
κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σύνδεσης και επιλέξτε
“Properties” (ιδιότητες), όπως φαίνεται στο χρωματισμένο
πλαίσιο παρακάτω.
14
•
Κάντε κλικ στο “Internet Protocol TCP/IP” και στη συνέχεια στο
κουμπί “Properties”, όπως φαίνεται στο χρωματισμένο πλαίσιο
παρακάτω.
•
Εδώ θα πρέπει να είναι επιλεγμένα τα πεδία “Obtain an IP
address automatically” (Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP) και
“Obtain DNS server address automatically” (Αυτόματη απόδοση
διεύθυνσης διακομιστή DNS), όπως φαίνεται παρακάτω.
15
•
Εφόσον όλες οι ρυθμίσεις είναι όπως περιγράφονται στα
προηγούμενα βήματα, κλείστε όλα τα ανοικτά παράθυρα
επιλέγοντας “OK”.
Τώρα μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet σε σελίδα της επιλογής
σας. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τη συνδεσμολογία
(Βήμα 2) και τις ρυθμίσεις που περιγράφηκαν στην παραπάνω
παράγραφο.
3.2
Ασύρματη σύνδεση
Εικόνα 3.1
Προκειμένου να συνδέσετε τον Η/Υ σας στο internet ασύρματα, θα
πρέπει να έχετε πρώτα συνδέσει τον Η/Υ με το Modem-Router μέσω
καλωδίου δικτύου (Εικόνα 1.1 (5)), όπως περιγράφεται παραπάνω
στο ¨Βήμα 2ο Internet¨ και να έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία
ασύρματης σύνδεσης μέσα στο Modem-Router όπως περιγράφεται
αναλυτικά παρακάτω:
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης μέσα στο
Modem-Router.
Για να εισέλθετε στο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης του ModemRouter ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
•
Ανοίξτε ένα παράθυρο προγράμματος πλοήγησης στο internet
(web browser) όπως Internet Explorer ή Mozilla Firefox και
πληκτρολογήστε στη γραμμή διεύθυνσης “http://192.168.1.1”,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
16
•
Στη σελίδα που εμφανίζεται θα σας ζητηθεί να εισάγετε τους
κωδικούς πρόσβασης (ID – Password), οι οποίοι είναι “on” και
“on” αντίστοιχα. Κατόπιν επιλέξτε Login.
Οι κωδικοί που προαναφέραμε είναι οι αρχικοί και είναι ίδιοι
για όλους τους νέους χρήστες. Προτείνουμε, μετά την
επιτυχή είσοδό σας στο περιβάλλον διαχείρισης, να
αλλάξετε τον κωδικό (password) μέσα από το αντίστοιχο
μενού. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στην παράγραφο 3.4.
Από το μενού Wireless μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση του Modem-Router με τον
Η/Υ σας, όπως φαίνεται παρακάτω.
17
•
Ενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης: Επιλέξτε το πεδίο
“Enable Wireless RF” και πατήστε “Submit”.
Από το υπο-μενού “WLAN->Security” μπορείτε να ενεργοποιήσετε
την ασφαλή λειτουργία ασύρματης σύνδεσης επιλέγοντας έναν από
τους αλγορίθμους κρυπτογράφησης (π.χ. WPA) με χρήση κωδικού
πρόσβασης, όπως φαίνεται παρακάτω.
•
Εισάγετε στο πεδίο «WPA Passphrase» τον προσωπικό
κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε (γράμματα, αριθμούς και
σύμβολα) και πατήστε “Submit”.
18
•
Από το υπο-μενού Multi-SSID μπορείτε να αλλάξετε το SSID
Name (By default: ONTELECOMS).
Προτείνουμε σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την
ασύρματη σύνδεση, να την απενεργοποιήσετε ακολουθώντας
τις παραπάνω οδηγίες (επιλογή Disable), προς αποφυγή
παρεμβολών ή χρήσης από άλλους χρήστες. Σε αντίθετη
περίπτωση, εφόσον η λειτουργία ασύρματης πρόσβασης
είναι απαραίτητη, ενεργοποιήστε παράλληλα έναν κωδικό
πρόσβασης.
Η ασύρματη σύνδεση του Modem/Router με το Η/Υ σας μπορεί
εναλλακτικά να υλοποιηθεί και ως εξής:
• Με ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του wireless μέσω του
κουμπιού που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής με την
ένδειξη WLAN.
2. Αναζήτηση και ενεργοποίηση ασυρμάτου δικτύου ON στον
υπολογιστή σας.
19
Στις επόμενες παραγράφους παραθέτονται ενδεικτικές οδηγίες για
δημιουργία και παραμετροποίηση νέας ασύρματης σύνδεσης στα
Windows Vista.
•
Κάντε κλικ στο μενού “Start” κάτω αριστερά.
•
Κάντε κλικ στο υπο-μενού “Control Panel” και στη συνέχεια στο
“Network and Internet”.
20
•
Εδώ θα δείτε όλες τις διαθέσιμες συνδέσεις δικτύου του Η/Υ σας.
•
Πατήστε στην επιλογή “Manage wireless networks” επάνω
αριστερά για να δείτε τις διαθέσιμες ασύρματες συνδέσεις
δικτύου.
21
•
Για να δημιουργήσετε νέα ασύρματη σύνδεση, πατήστε το
κουμπί “Add” στα αριστερά του παραθύρου, όπως φαίνεται
παρακάτω.
•
Πατήστε την επιλογή “Add a network that is in range of this
computer”.
22
•
Αν δεν εμφανίζεται η ασύρματη σύνδεση στην οποία θέλετε να
συνδεθείτε, πατήστε το εικονίδιο δεξιά (ανανέωση), όπως
φαίνεται παρακάτω.
•
Κάντε κλικ επάνω στην ασύρματη σύνδεση στην οποία θέλετε να
συνδεθείτε. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, εισάγετε τον κωδικό
πρόσβασης (Key 1) και πατήστε το κουμπί “Connect” κάτω δεξιά
[για οδηγίες ενεργοποίησης κωδικού πρόσβασης ανατρέξτε στην
παράγραφο 3.2(1)].
23
•
Εφόσον συνδεθείτε, επιλέξτε την αποθήκευση της σύνδεσης για
διευκόλυνσή σας και πατήστε το κουμπί “Close” κάτω δεξιά,
όπως φαίνεται παρακάτω.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε Wi-Fi USB stick επιβεβαιώστε
την ορθή εγκατάσταση των drivers που παρέχονται με το
εκάστοτε προϊόν.
Πλέον είστε σε θέση να απολαμβάνετε την υπηρεσία Internet μέσα
από το δίκτυο της On Telecoms με τη χρήση ασύρματου δικτύου.
3.3
Οn Mail
Ενεργοποίηση/Παραμετροποίηση – Γενικές οδηγίες
Προκειμένου να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό email σας, θα πρέπει
πρώτα να εισέλθετε (login) στην ιστοσελίδα MyON (www.on.gr)
όπως περιγράφεται στην παρ.3.5, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη
(username) και κωδικό χρήστη (password) που σας έχει σταλεί μέσω
sms στο κινητό σας.
Αφού εισέλθετε στην προσωπική σας σελίδα ακολουθήστε τα εξής
βήματα:
24
•
Από την αρχική σελίδα επιλέξτε στο πλαίσιο “Διαχείριση του
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μου” το πλήκτρο “Περισσότερα”.
•
Επιλέξτε “Νέα Ταχυδ. Θυρίδα” όπως φαίνεται παρακάτω.
•
Κατά την ενεργοποίηση του προεπιλεγμένου λογαριασμού email
σας δεν μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία “Όνομα”, “Επώνυμο”,
“Όνομα Χρήστη” και “Κωδικός Χρήστη” της φόρμας. Το “Όνομα
Χρήστη” σας έχει σταλεί με sms για την είσοδο στην προσωπική
σας σελίδα “MyON”), ενώ ο “Κωδικός Χρήστη” είναι προσωπικός
κωδικός που επιλέξατε κατά την είσοδό σας στο MyON.
•
Πατήστε το κουμπί “Αποθήκευση” όπως φαίνεται παρακάτω.
25
•
Ο προεπιλεγμένος λογαριασμός email έχει δημιουργηθεί. Το
“username” (όνομα χρήστη) του λογαριασμού email
αναγράφεται κάτω από την ένδειξη “Ταχυδρομική Θυρίδα”, όπως
φαίνεται παρακάτω.
•
Πλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το e-mail που σας παρέχει η
On Telecoms, μέσω της υπηρεσίας ΜyΟΝ.
Προκειμένου να διαχειριστείτε τα mail σας μέσα από τη δικτυακή
εφαρμογή που σας παρέχει η On Telecoms εισάγετε στο Browser σας
την παρακάτω διεύθυνση http://mail.on.gr και επιλέξτε από το μενού
μετά το @, on.gr.
26
Εισάγετε το όνομα χρήστη και κωδικό που χρησιμοποιείτε και για την
είσοδο στο MyON, στα αντίστοιχα πεδία. Πλέον είστε σε θέση να
διαχειριστείτε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο
ΟΝ Μail το αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας (www.on.gr),
προτείνεται να έχετε απενεργοποιήσει την επιλογή pop up
blocker στο browser που χρησιμοποιείτε.
3.4
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο Router
Για να εισέλθετε στο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης του ModemRouter ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
•
Ανοίξτε ένα παράθυρο προγράμματος πλοήγησης στο internet
(web browser) όπως Internet Explorer ή Mozilla Firefox και
πληκτρολογήστε στη γραμμή διεύθυνσης “http://192.168.1.1”,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
27
•
Στη σελίδα που εμφανίζεται θα σας ζητηθεί να εισάγετε τους
κωδικούς πρόσβασης (ID – Password), οι οποίοι είναι “on” και
“on” αντίστοιχα. Κατόπιν πατήστε το κουμπί Login.
Από το υπο-μενού “Administration->User Management” μπορείτε να
αλλάξετε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (Password Æ “on”), όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
•
•
•
Εισάγετε στο πεδίο “Old Password”: “on”.
Εισάγετε στο πεδίο “New Password” το νέο επιθυμητό κωδικό.
Επανεισάγετε στο πεδίο “Confirm Password” το νέο επιθυμητό
κωδικό.
• Πατήστε “Submit”.
Την επόμενη φορά που θα εισέλθετε στο Modem-Router θα πρέπει
πλέον να χρησιμοποιήσετε το νέο κωδικό στο πεδίο “Password”.
3.5
Προσωπική σελίδα MyOΝ
Σύνδεση
Για να συνδεθείτε στο MyON, χρησιμοποιείστε ένα πρόγραμμα
πλοήγησης (browser) και πληκτρολογήστε www.on.gr. Στα δεξιά της
οθόνης, όπως φαίνεται παρακάτω, εισάγετε το όνομα χρήστη
(username) και κωδικό χρήστη (password) που σας έχουν σταλεί
μέσω sms στο κινητό σας κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσής σας.
28
Κατά την πρώτη είσοδό σας στην Προσωπική σας Σελίδα, θα
σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κωδικό χρήστη (password), με
νέο της επιλογής σας.
Δυνατότητες και υπηρεσίες
Η ιστοσελίδα MyON σάς παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε το
λογαριασμό σας και να λάβετε πληροφορίες πάνω σε διάφορα
θέματα όπως:
• Αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας
• Πληροφόρηση για την πορεία των παραγγελιών σας
• Διαχείριση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
• Πληροφόρηση για τα αιτήματά σας σχετικά με τις υπηρεσίες
τηλεφωνίας, internet που απολαμβάνετε
• Δυνατότητα αποστολής sms μέσω της υπηρεσίας ON SMS
• Πληροφόρηση για τις χρεώσεις του λογαριασμού σας
• Πληροφόρηση πάνω σε διάφορα θέματα, όπως οδηγίες
εγκατάστασης εξοπλισμού κ.ά.
29
Αλλαγή ονόματος χρήστη (username) και κωδικού χρήστη
(password)
Για να αλλάξετε το όνομα χρήστη και το κωδικό σας, πηγαίνετε στην
καρτέλα “Διαπιστευτήρια”, όπως φαίνεται παρακάτω.
30
3.6
Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail
Στις επόμενες παραγράφους παραθέτονται ενδεικτικές οδηγίες για
κάποια από τα πιο δημοφιλή προγράμματα αποστολής/λήψης email.
Ρυθμίσεις Outlook 2000 & Outlook Express
• Από το μενού Tools (“Εργαλεία”) επιλέγετε “Accounts”
(“Λογαριασμοί”) και από τις εμφανιζόμενες καρτέλες επιλέγετε
“Mail” (“Αλληλογραφία”).
31
•
Επιλέγετε “Add” (“Προσθήκη”) για τη δημιουργία του
λογαριασμού.
•
Στο πεδίο “Display name” (“Εμφανιζόμενο όνομα”) εισάγετε το
όνομα που θέλετε να εμφανίζεται ως αποστολέας όταν στέλνετε
κάποιο μήνυμα και επιλέξτε “Next” (Επόμενο).
32
•
Στο πεδίο “Ηλεκτρονική Διεύθυνση” (“E-mail Address”) εισάγετε
τη διεύθυνση email στη μορφή “[email protected]” όπου το
username (όνομα χρήστη) σας έχει σταλεί με sms για την είσοδο
στην προσωπική σας σελίδα “MyOn” (παρ.3.5). Πατήστε “Next”
(Επόμενο).
•
Στην επόμενη οθόνη συμπληρώστε τα εξής:
a. Στο πεδίο “Μy Incoming mail server is a” (o διακομιστής
εισερχόμενης αλληλογραφίας είναι), πρέπει να είναι επιλεγμένο
το “POP3” server.
b. Στο πεδίο “Incoming mail” (διακομιστής εισερχόμενης
αλληλογραφίας), εισάγετε το “pop.on.gr” και στο πεδίο “Outgoing
mail” (διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας) εισάγετε το
“smtp.on.gr” και πατήστε “Next” (Επόμενο).
33
•
Στο πεδίο “Account name” (Όνομα χρήστη) εισάγετε τη
διεύθυνση email στη μορφή “[email protected]” (παρ.3.5) και
στο πεδίο “Password” (Κωδικός Πρόσβασης) τον κωδικό
πρόσβασης που έχετε ορίσει κατά τη δημιουργία του εκάστοτε
λογαριασμού στο MyON (παρ 3.5). Πατήστε “Next” (Επόμενο).
•
Πατήστε “Finish” (Τέλος) και στο παράθυρο “Internet Accounts”
(Λογαριασμοί Αλληλογραφίας) που θα εμφανιστεί, πατήστε
“Close” (Κλείσιμο) ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Επαναλάβετε τα βήματα για να προσθέσετε και επιπλέον
λογαριασμό.
34
Ρυθμίσεις Windows VISTA Mail
• Εκκινήστε το πρόγραμμα Windows Mail και από το menu “Tools”
επιλέξτε “Accounts”.
•
Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέξτε “Add”:
35
•
Kάντε κλικ στην επιλογή “E-mail Account” και προχωρήστε με
“Next”.
•
Στο πεδίο “Display Name” συμπληρώστε το όνομα που θέλετε να
εμφανίζεται ως αποστολέας όταν στέλνετε κάποιο μήνυμα και
επιλέξτε “Next”.
•
Στο πεδίο “E-mail Address” (ηλεκτρονική διεύθυνση) εισάγετε τη
διεύθυνση email στη μορφή “[email protected]” όπου το
username (όνομα χρήστη) σας έχει σταλεί μέσω sms για την
είσοδο στην προσωπική σας σελίδα “MyOn” (παρ.3.5). Πατήστε
“Next” (Επόμενο).
36
•
Στο “Incoming e-mail server type” επιλέξτε “POP3” και στα
επόμενα πεδία δηλώνετε ως “Incoming mail server” τον
“pop.on.gr”, ενώ ως “Outgoing e-mail server name” τον
“smtp.on.gr” και επιλέξτε “Next”. ΠΡΟΣΟΧΗ: To check box “Outgoing server requires authentication”
δεν θα πρέπει να είναι επιλεγμένο. •
Στο βήμα αυτό συμπληρώστε την e-mail διεύθυνσή σας
“[email protected]” (παρ.3.5) και στο πεδίο “Password”, τον
κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει κατά τη δημιουργία του
εκάστοτε λογαριασμού στο MyON (παρ. 3.5). Αν επιθυμείτε κάθε
φορά που το πρόγραμμα θα προσπαθεί να στείλει ή να λάβει
μηνύματα, να μην σας ζητάει κωδικό πρόσβασης τότε επιλέγετε
37
το “Remember Password”. Πατήστε “Next” και μετά “Finish” για
να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Επαναλάβετε τα βήματα για να
προσθέσετε και άλλο λογαριασμό.
Ρυθμίσεις Outlook 2007
• Aπό το μενού “Tools” επιλέγετε “Account settings”.
•
Στην καρτέλα “E – Mail” επιλέξτε “New”.
38
•
Στο επόμενο μενού επιλέξτε “Manually configure settings”
(χειροκίνητη ρύθμιση λογαριασμού) και έπειτα “Νext”.
•
Επιλέξτε “Internet E-Mail” (λογαριασμός Αλληλογραφίας
Internet) και στη συνέχεια “Νext”.
39
•
Στα πεδία:
ƒ “Your name”, συμπληρώστε το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται
ως αποστολέας όταν στέλνετε κάποιο μήνυμα.
ƒ “Ε-Μail Address”, συμπληρώστε την e-mail διεύθυνσή σας στη
μορφή “[email protected]” όπου username το όνομα χρήστη που
έχετε λάβει μέσω sms για την είσοδο στην προσωπική σας
σελίδα “MyOn” (παρ.3.5).
ƒ “Account Type”, επιλέξτε POP3
ƒ “Incoming mail server”, συμπληρώστε “pop.on.gr”
ƒ “Outgoing mail server”, συμπληρώστε “smtp.on.gr”
ƒ “User name”, συμπληρώστε την e-mail διεύθυνσή σας στη
μορφή “[email protected]” (παρ. 3.5).
ƒ “Password”, συμπληρώστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε
ορίσει κατά τη δημιουργία του εκάστοτε λογαριασμού στο MyON
(παρ 3.5).
40
•
Πατήστε “Next” (επόμενο), στο επόμενο παράθυρο “Finish”
(Τέλος) και στο τελευταίο παράθυρο επιλέξτε “Close” (Κλείσιμο).
Ρυθμίσεις Mozilla Thunderbird
• Από το μενού “Εργαλεία” επιλέξτε “Ρυθμίσεις λογαριασμού”.
•
Επιλέξτε κάτω αριστερά το “Προσθήκη λογαριασμού”.
41
•
Επιλέξτε το “Λογαριασμός Email” και στη συνέχεια “Επόμενο”.
•
Στα πεδία:
ƒ “Το όνομά σας”, συμπληρώστε το όνομα που θέλετε να
εμφανίζεται ως αποστολέας όταν στέλνετε κάποιο μήνυμα.
ƒ “Διεύθυνση Email”, συμπληρώστε την e-mail διεύθυνσή σας στη
μορφή “[email protected]” όπου username το όνομα χρήστη που
έχετε λάβει μέσω sms για την είσοδο στην προσωπική σας
σελίδα “ MyOΝ” (παρ. 3.5).
•
Επιλέξτε “Επόμενο”.
42
•
Στο πεδίο “Όνομα διακομιστή εισερχομένων” συμπληρώστε
“pop.on.gr”, ενώ στο πεδίο “Όνομα διακομιστή εξερχομένων”
συμπληρώστε “smtp.on.gr” και επιλέξτε “Επόμενο”.
•
Στα πεδία “Όνομα χρήστη εισερχομένων” και “Όνομα χρήστη
εξερχομένων” συμπληρώστε την e-mail διεύθυνση σας στη
μορφή “[email protected]” όπου username το όνομα χρήστη που
έχετε λάβει μέσω sms για την είσοδο στην προσωπική σας
σελίδα “MyOΝ” (παρ.3.5) και επιλέξτε “Επόμενο”.
43
•
Στο πεδίο “Όνομα λογαριασμού” συμπληρώστε κάποια
περιγραφή του λογαριασμού, πχ. ONTelecoms email και επιλέξτε
“Επόμενο”.
•
Επιλέξτε “Τέλος” και αφήστε επιλεγμένο το πεδίο “Λήψη
μηνυμάτων τώρα” αν επιθυμείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία
λήψης της αλληλογραφίας σας.
44
•
3.7
Στο πεδίο “Εισαγωγής κωδικού πρόσβασης” συμπληρώστε τον
κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει κατά τη δημιουργία του
εκάστοτε λογαριασμού στο MyON (παρ 3.5). Προτείνουμε να
αφήσετε επιλεγμένο το πεδίο “Χρήση της Διαχείρισης κωδικών
για την αποθήκευση αυτού του κωδικού”, ώστε να μην
χρειάζεται να εισάγετε τον κωδικό σας κάθε φορά που κάνετε
αποστολή/λήψη email.
Συνδεσμολογία επιπλέον τηλεφωνικών γραμμών
(SIP)
Σε περίπτωση που είστε συνδρομητής σε πακέτο στο οποίο
περιλαμβάνεται η υπηρεσία επιπλέον τηλεφωνικών γραμμών,
ακολουθείστε της οδηγίες όπως περιγράφονται παρακάτω:
45
•
Συνδέστε τις υπόλοιπες τηλεφωνικές σας συσκευές στις
υποδοχές Phone 1 και Phone 2 του Modem-Router (Εικόνα 3.2),
κατ’ αντιστοιχία των επιπλέον τηλεφωνικών γραμμών σας. Αν
έχετε μόνο μία επιπλέον τηλεφωνική γραμμή, τότε συνδέστε την
τηλεφωνική συσκευή στο Phone 1 του Modem - Router.
Εικόνα 3.2
Εφ’ όσον έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, είστε σε θέση να
απολαμβάνετε τις υπηρεσίες τηλεφωνίας overIP της On Telecoms.
Σηκώνοντας το ακουστικό της τηλεφωνικής σας συσκευής θα πρέπει
να ακούσετε τον τηλεφωνικό τόνο και θα μπορείτε να
πραγματοποιήσετε κλήσεις. Αν διαπιστώσετε πως δεν ακούτε τόνο ή
δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις, δοκιμάστε πρώτα να
χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη τηλεφωνική συσκευή. Αν και πάλι
αντιμετωπίσετε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών στο 13801 ή 13802.
46
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την On Telecoms.
Στόχος μας είναι να χτίσουμε μια μακροχρόνια και σταθερή σχέση
μαζί σας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπερσύγχρονες υπηρεσίες
που θα αλλάξουν την καθημερινή σας επικοινωνία και ψυχαγωγία.
Στην περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια στην
εγκατάσταση του εξοπλισμού σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 13801 ή 13802. Οι άνθρωποί μας
είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουν.
Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε την προσωπική σας σελίδα ΜyOn,
στην ιστοσελίδα μας www.on.gr και να ενημερωθείτε για τις
δυνατότητες στη διαχείριση των Υπηρεσιών σας.
47
48
Κεντρικά: Εθν. Αντιστάσεως 62Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Υποκατάστημα: Εθν. Αντιστάσεως 15, 551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
49
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: 13801 (με χρέωση αστικής μονάδας)
www.on.gr