Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης DRG-A124

Οδηγίες εγκατάστασης
και χρήσης εξοπλισμού
DRG-A112
Αγαπητέ συνδρομητή,
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την On Telecoms, έναν από τους μεγαλύτερους
παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.
Χρησιμοποιώντας το πακέτο εξοπλισμού που παραλάβατε μπορείτε να απολαύσετε
υπηρεσίες τηλεφωνίας και ψηφιακής τηλεόρασης.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας έχουν ως σκοπό να
σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό γρήγορα και εύκολα.
Η αυτόματη διαδικασία της On Telecoms θα σας ενημερώσει για την ημερομηνία
ενεργοποιήσής σας στο δίκτυό μας, μέσω γραπτού μηνύματος (sms).
2
Περιεχόμενα
1. Περιεχόμενα πακέτου εξοπλισμού ……………………………………………………………………4
2. Βασική συνδεσμολογία εξοπλισμού …………………………………………………………………5
Βήμα 1ο Τηλεφωνία ……………………………………………………………………………………….5
Βήμα 2ο ON TV …………………………………………………………………………………………….6
3. Προσωπική σελίδα MyOΝ ………………………………………………………………………………9
Σύνδεση ……………………………………………………………………………………………………….9
Δυνατότητες και υπηρεσίες …………………………………………………….…………………….10
Αλλαγή ονόματος χρήστη (username) και κωδικού (password) ……………….……….10
3
1. Περιεχόμενα πακέτου εξοπλισμού
Η συσκευασία που έχετε προμηθευτεί περιέχει τα ακόλουθα:
Εικόνα 1.1
4
2. Βασική συνδεσμολογία εξοπλισμού
Βήμα 1ο Τηλεφωνία
Ακολουθείστε τα παρακάτω αναλυτικά βήματα συνδεσμολογίας:
• Συνδέστε τον ADSL διαχωριστή (splitter) (Εικόνα 1.1 (4)), που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία, στην επιτοίχια τηλεφωνική πρίζα, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 2.1).
Εικόνα 2.1
•
Για τη σύνδεση του τηλεφώνου, χρησιμοποιείστε το καλώδιο της τηλεφωνικής
συσκευής που διαθέτετε και συνδέστε το στην έξοδο τηλεφώνου με τη σήμανση TEL
του ADSL διαχωριστή (splitter), όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 2.2).
Εικόνα 2.2
•
Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μία τηλεφωνικές συσκευές, για κάθε μία
από αυτές θα πρέπει να προμηθευτείτε φίλτρο (PSTN filter) για να είναι επιτυχής η
σύνδεση. Κάθε επιπλέον τηλεφωνική συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί με τηλεφωνικό
καλώδιο επάνω στο επιπλέον φίλτρο (Εικόνα 2.3).
Εικόνα 2.3 5
Εφ’ όσον έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, θα μπορείτε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες
τηλεφωνίας της On Telecoms. Σηκώνοντας το ακουστικό της τηλεφωνικής σας συσκευής θα
πρέπει να ακούσετε τον τηλεφωνικό τόνο και να μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις χωρίς
πρόβλημα. Αν διαπιστώσετε πως δεν ακούτε τόνο ή δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε
κλήσεις, δοκιμάστε πρώτα να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη τηλεφωνική συσκευή, κατά
προτίμηση σε κάποια άλλη τηλεφωνική πρίζα της οικίας σας. Αν και πάλι αντιμετωπίσετε
πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 13801 ή
13802.
• Εάν έχετε γραμμή ISDN, πρώτα αποσυνδέστε τον εξοπλισμό που έχετε
εγκατεστημένο για την παροχή ISDN υπηρεσιών (NetMod), από την τηλεφωνική
πρίζα. Ο διαχωριστής (splitter) πρέπει να συνδέεται απευθείας με την πρίζα χωρίς
τη μεσολάβηση άλλης συσκευής (εικόνα 2.1).
• Εάν διαθέτετε συναγερμό, θα πρέπει οπωσδήποτε να παρεμβάλλεται φίλτρο
μεταξύ του συναγερμού και της τηλεφωνικής πρίζας που είναι συνδεδεμένος.
Βήμα 2ο ON TV
Επίσης παραλαμβάνετε και τον εξοπλισμό που απεικονίζεται παρακάτω:
Εικόνα 2.4
6
Ακολουθείστε τα αναλυτικά βήματα συνδεσμολογίας ως εξής :
•
Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου τύπου RJ-11 (Εικόνα 1.1 (3)), που περιλαμβάνεται
στη συσκευασία, από την έξοδο ADSL του διαχωριστή (splitter) προς την είσοδο-θύρα
του Modem με την ένδειξη ADSL, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 2.5).
Εικόνα 2.5 •
Αφού έχετε συνδέσει όλα τα απαραίτητα καλώδια ADSL και τηλεφώνου όπως
περιγράφηκε στα προηγούμενα βήματα, μπορείτε να συνδέσετε και το καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύματος (Εικόνα 1.1 (2)) όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 2.6), για την
ενεργοποίηση του Modem. Συνδέστε στο ρεύμα τη συσκευή και ενεργοποιείστε το
Modem πατώντας το αντίστοιχο κουμπί (ON/OFF) στο πίσω μέρος του.
•
Αναμείνετε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να εγκατασταθούν στο Modem οι απαραίτητες
ρυθμίσεις. Μετά την αυτόματη εγκατάσταση των ρυθμίσεων το λαμπάκι INTERNET θα
αρχίσει να αναβοσβήνει και θα είστε σε θέση να ακολουθήσετε το επόμενο βήμα.
Εικόνα 2.6
•
Tα λαμπάκια Power, ADSL πρέπει να είναι σταθερά αναμμένα και το INTERNET να
αναβοσβήνει σταθερά.
Εικόνα 2.7
•
Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου SCART (Εικόνα 2.4 (9)) στην ειδική υποδοχή
SCART του ON Video Box SCART (Εικόνα 2.4 (8)), που περιλαμβάνονται στη
συσκευασία και την άλλη άκρη του στην τηλεόρασή σας, όπως απεικονίζεται παρακάτω
(Εικόνα 2.8).
7
Εικόνα 2.8
Η δεύτερη υποδοχή τύπου SCART του ON Video Box μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύνδεση μίας συσκευής VHS ή DVD player. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην ειδική
υποδοχή RF-IN του ON Video Box (Εικόνα 2.8) έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα
λήψης επίγειων ψηφιακών καναλιών.
•
Συνδέστε τη μία άκρη του άσπρου καλωδίου (Εικόνα 2.4 (11) ) στο ON Video Box και
την άλλη του άκρη σε μία από τις υποδοχές Ethernet του Modem (Εικόνα 2.9). Στη
συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του ON Video Box. Περιμένετε μέχρι να
εμφανισθεί η ώρα στην οθόνη του ON Video Box (1-2 λεπτά) και έπειτα θέστε το σε
λειτουργία.
Εικόνα 2.9
Εφ’ όσον έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, είστε σε θέση να απολαμβάνετε
την υπηρεσία ON TV της On Telecoms. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και
απολαύστε τα προγράμματα της ΟN TV χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο που θα
βρείτε στη συσκευασία (Εικόνα 2.4 (12)).
•
Οι δυνατότητες που παρέχονται μέσω του τηλεχειριστηρίου του ON Video Box
φαίνονται στην παρακάτω εικόνα (2.10).
8
Εικόνα 2.10
Συγχαρητήρια! Πλέον είστε σε θέση να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες Τηλεφωνίας και
Ψηφιακής Τηλεόρασης μέσα από το δίκτυο της On Telecoms.
Αν το πακέτο που έχετε επιλέξει περιλαμβάνει την υπηρεσία ΟΝ TV, σας
προτείνουμε να πατήσετε τον διακόπτη λειτουργίας (power) ώστε να θέσετε το On
Video Box σε κατάσταση αναμονής, όταν δεν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία. Σε αυτή
την περίπτωση η ένδειξη ΤV στην οθόνη του On Video Box θα μετατραπεί σε
ένδειξη της ώρας.
3. Προσωπική σελίδα MyOΝ
Σύνδεση
Για να συνδεθείτε στο MyON, μέσω ενός σημείου πρόσβασης στο internet, χρησιμοποιείστε ένα
πρόγραμμα πλοήγησης (browser) και πληκτρολογήστε www.on.gr. Στα δεξιά της οθόνης, όπως
φαίνεται παρακάτω, εισάγετε το όνομα χρήστη (username) και κωδικό χρήστη (password) που
σας έχουν σταλεί μέσω sms στο κινητό σας κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσής σας.
9
Κατά την πρώτη είσοδό σας στην Προσωπική σας Σελίδα, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε
τον κωδικό χρήστη (password), με νέο της επιλογής σας.
Δυνατότητες και υπηρεσίες
Η ιστοσελίδα MyON σάς παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε το λογαριασμό σας και να
λάβετε πληροφορίες πάνω σε διάφορα θέματα όπως:
• Αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας
• Πληροφόρηση για την πορεία των παραγγελιών σας
• Δυνατότητα αποστολής sms μέσω της υπηρεσίας ON SMS
• Πληροφόρηση για τις χρεώσεις του λογαριασμού σας
• Πληροφόρηση πάνω σε διάφορα θέματα, όπως οδηγίες εγκατάστασης εξοπλισμού κ.ά.
Αλλαγή ονόματος χρήστη (username) και κωδικού χρήστη (password)
Για να αλλάξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας, πηγαίνετε στην καρτέλα
“Διαπιστευτήρια”, όπως φαίνεται παρακάτω.
10
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την On Telecoms.
Στόχος μας είναι να χτίσουμε μια μακροχρόνια και σταθερή σχέση μαζί σας,
παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπερσύγχρονες υπηρεσίες που θα αλλάξουν την
καθημερινή σας επικοινωνία και ψυχαγωγία.
Στην περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια στην εγκατάσταση του εξοπλισμού
σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 13801 ή
13802. Οι άνθρωποί μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουν.
Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε την προσωπική σας σελίδα ΜyOn, στην ιστοσελίδα
μας www.on.gr και να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες στη διαχείριση των
Υπηρεσιών σας.
11
Κεντρικά: Εθν. Αντιστάσεως 62Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Υποκατάστημα: Εθν. Αντιστάσεως 15, 551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών:12
13801 (με χρέωση αστικής μονάδας)
www.on.gr