Κατεβάστε το PDF 31Kb

Visa Hellas: Επανεκλογή του κ. Λεωνίδα Κασούμη στη θέση του Πρόεδρου
του ΔΣ
Αθήνα, ΧΧ Ιουλίου 2014 – Οι τράπεζες-μέλη της Visa Hellas ανέδειξαν πρόσφατα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, επανεκλέγοντας
ταυτόχρονα τον κ. Λεωνίδα Κασούμη, Εντεταλμένο Γενικό Διευθυντή Καταναλωτικής Πίστεως της Alpha Bank, στη θέση του
Προέδρου. Παράλληλα, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έως την 30η Απριλίου 2016.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Visa Hellas αποτελείται από τους κ. Αναστάσιο Πανούση, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της
Eurobank κ. Ιωάννη Μαλεσσόβα, Διευθυντή Τραπεζικών Εργασιών της Geniki Bank, κ. Γεώργιο Χατζανδρέου, Διευθυντή Διεύθυνσης
Καρτών και Καταναλωτικών Δανείων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Βασίλη Παρλαβάντζα, Διευθυντή Διεύθυνσης Προϊόντων
Καρτών της Piraeus Bank, Νίκο Καμπανόπουλο – Visa Europe (Γενικός Διευθυντής - Ελλάδα, Κύπρος & Βουλγαρία) και Philip Symes Visa Europe (CFO).
Ο κ. Λεωνίδας Κασούμης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Visa Hellas και Ενταταλμένος Γενικός Διευθυντής
Καταναλωτικής Πίστεως της Alpha Bank δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα η εκ νέου εκλογή μου ως προέδρου
του Δ.Σ. της Visa Hellas. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή ηλεκτρονικών πληρωμών όπου οι ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού γίνονται
πραγματικότητα, είναι πλέον δεδομένο ότι το μέλλον των πληρωμών είναι ψηφιακό. Στους στόχους μας συνεχίζουν οι περιλαμβάνονται η
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των ηλεκτρονικών πληρωμών έναντι της χρήσης των μετρητών, καθώς και η διεύρυνση του περιβάλλοντος
αποδοχής. Κυρίως εστιάζουμε πλέον στη καλλιέργεια του κατάλληλου «οικοσυστήματος» όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα
συνεργαζόμαστε στενά για την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών σε καταναλωτές, εμπόρους και κράτος».
Υπενθυμίζεται ότι η Visa Hellas αποτελεί το forum των Τραπεζών-Μελών της Visa Europe στην Ελλάδα και σκοπό έχει την προώθηση
μη-ανταγωνιστικών θεμάτων, όπως:
Ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των Τραπεζών-Μελών της Visa με στόχο την προώθηση των πληρωμών με κάρτες Visa
Επικοινωνία με τις επίσημες αρχές, τους αρμόδιους φορείς και τους εκπροσώπους του Τύπου
Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής του συστήματος πληρωμών Visa
Πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση των επιχειρήσεων που αποδέχονται συναλλαγές με κάρτες Visa, βελτίωση των παρεχομένων
υπηρεσιών και πρόληψη της απάτης
Εκπαίδευση των επιχειρήσεων που αποδέχονται συναλλαγές με κάρτες Visa, των εκπροσώπων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος και του ευρύτερου κοινού για την ασφαλή χρήση των καρτών πληρωμών Visa
-TέλοςΟι Τράπεζες – Μέλη της Visa Hellas
Alpha Bank, Attica Bank, Citibank,Eurobank Ergasias, , Geniki Bank, HSBC Bank, National Bank of Greece (Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος), Piraeus Bank (Τράπεζα Πειραιώς), Πανελλήνια Τράπεζα.
Σχετικά με τη Visa Europe
Η Visa Europe είναι εταιρεία τεχνολογίας πληρωμών που ανήκει και ελέγχεται από τις τράπεζες μέλη της και άλλους παρόχους
υπηρεσιών πληρωμών από 37 Ευρωπαϊκές χώρες.
Η Visa Europe αναπτύσσει τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και υποδομές που επιτρέπουν σε εκατομμύρια Ευρωπαίους
καταναλωτές, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές. Τα μέλη της έχουν την ευθύνη της έκδοσης των
καρτών, της συνεργασίας με τους εμπόρους και του καθορισμού των χρεώσεων προς καταναλωτές και εμπόρους.
Η Visa Europe λειτουργεί βάσει ενός επιχειρηματικού μοντέλου χαμηλού κόστους και υψηλής αξίας για τα μέλη του. Το πλεόνασμα
επενδύεται εκ νέου και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των ίδιων κεφαλαίων και των αποθεματικών.
Στην Ευρώπη κυκλοφορούν 500εκατ. κάρτες Visa, ενώ €1 στα €6,5 δαπάνης στην Ευρώπη πραγματοποιείται με κάρτες Visa. Κατά το
οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, η συνολική δαπάνη με κάρτες Visa έφτασε τα €2 τρις., ενώ η δαπάνη για
αγορές αυξήθηκε κατά 8,5% και έφτασε τα €1,4 τρισ. Η ετήσια online δαπάνη με κάρτες Visa συνεχίζει να αυξάνεται (20% σε ετήσια βάση)
και ανέρχεται πλέον στα €240δισ.
Η Visa Europe ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Visa Inc. το 2004 και συστάθηκε στη Μεγάλη Βρετανία με αποκλειστική, αμετάκλητη και
μόνιμη δικαιοδοσία στην Ευρώπη. Και οι δύο εταιρείες συνεργάζονται προκειμένου να είναι δυνατές οι πληρωμές με Visa σε παγκόσμιο
επίπεδο. Ως ένα αποκλειστικά Ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών, η Visa Europe είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις
συγκεκριμένες ανάγκες των Ευρωπαϊκών τραπεζών και των πελατών τους – κατόχων καρτών και εμπόρων – ενώ παράλληλα συμβάλει
στην υλοποίηση του στόχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς πληρωμών.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:
www.visaeurope.com
www.visa.gr
For more information, visit www.visaeurope.com
© Copyright Visa Europe 2014