ζητήματα - οσυεεδιπ ι

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι.
(Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989
Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/
Email: [email protected]
Πρόεδρος Τηλ: 2310992176, 6976806575 e-mail: [email protected]
Γραμματέας Τηλ.: 2107276062 Φαξ: 2107276028, 6977650092 e-mail: [email protected]
Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών
Εθνικής Αντίστασης 41 Δάφνη
173 72
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ζητήματα που τέθηκαν και θέσεις που πάρθηκαν:
Γιατί πρέπει να διαχωριστούμε;
Ο εισηγητής του ν. 2817 αρθρ 13 ισχυριζόμενος ως αναγκαιότητα την αποσαφήνιση
των χαρακτηριστικών, ρόλων και ιδιοτήτων κατάργησε τον φορέα ΕΕΠ, το μοναδικό
μέχρι το 2000 μόνιμο διδακτικό προσωπικό αμέσως μετά το ΔΕΠ, έναν φορέα
επίλεκτων αριστούχων εκπαιδευτικών (ανοιχτή προκήρυξη κατάληψης θέσης) και
κατάφερε να περιπλέξει χειρότερα την κατάσταση. Η απώτερη σκοπιμότητα του
νόμου ήταν υπό την πίεση συνδικαλιστικών φορέων, κοινοβουλευτικών ρουσφετιών
και μεροληψίας να ενταχθούν στο διδακτικό προσωπικό, δηλαδή στο πανεπιστημιακό
μισθολόγιο οι πρώην διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι (πρώην ΕΔΤΠ) και οι
ΙΔΑΧ, που είναι οι μόνοι ευεργετηθέντες οικονομικά, θεσμικά και πρακτικά
(μειωμένο ωράριο και άλλα). Ο νόμος (αρθρ 13) εδώ και 10 χρόνια έχει θέσει
αντιμέτωπους του δύο υπο-κλάδους και αποδείχθηκε ανεπιτυχής και
αναποτελεσματικός. Οι ΕΕΕΔΙΠ Ι (πρώην ΕΕΠ) λόγω της κοινής εκπροσώπησης σε
πολλά ΑΕΙ της χώρας δεν συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης των ΑΕΙ
και εκπροσωπούνται από μέλη του ΕΕΔΙΠ ΙΙ, ενός κλάδου που έπεται του ΕΕΔΙΠ Ι.
Εν ολίγοις, ο μόνος χαμένος είναι ο κλάδος ΕΕΔΙΠ Ι (πρώην ΕΕΠ) που έχασε την
αυτοδύναμη εκπροσώπηση στη σύγκλητο και στα συλλογικά όργανα. Η σύγχυση
ρόλου και αρμοδιοτήτων είναι εντονότερη όταν ο κλάδος ΕΕΔΙΠ ΙΙ που ορίζεται ως
παρέχον διδακτικό εργαστηριακό έργο επιτελεί στην ουσία γραμματειακό και
τεχνικής υποστήριξης και λιγότερο εργαστηριακό και πολύ λιγότερο διδακτικό. Ο
κοινός φορέας-συνονθύλευμα ΕΕΔΙΠ δημιουργεί τη σύγχυση. Από το νόμο, οι
έχοντες δικαίωμα ένταξης στο ΕΕΔΙΠ ΙΙ είναι άμεσα αντιληπτό ότι πρόκειται για
σύμφυρμα ετερόκλητων ιδιοτήτων που καλούνται να συνυπάρξουν και να
συλλειτουργήσουν κάτω από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή πρόκειται για μία
ετερογενή ομογενοποίηση που δεν εξυπηρέτησε κανέναν ουσιαστικό λόγο, δεν
απέφερε κανένα όφελος στο πανεπιστήμιο, σκανδαλωδώς επικίνδυνος στη ευρύτερη
δημοσιότητα εφόσον αποδείχθηκε από την αρχή ζημιογόνος, αντιοικονομικός και
ιδιαίτερα αντικοινωνικός (εντάξεις σε διδακτικό προσωπικό στην ανώτατη
εκπαίδευση με ότι αυτό συνεπάγεται). Επισυνάπτουμε τα χαρακτηριστικά μας και
καταγγέλουμε τους κάτωθι ισχυρισμούς του ΕΕΔΙΠ ΙΙ μέσω της ΠΟΣΕΕΔΙΠ:
1. Ότι η ΠΟΣΕΕΔΙΠ εκπροσωπεί και τους δύο κλάδους Ι και ΙΙ. Ο κλάδος Ι
αριθμεί περί τα 265 μέλη σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας εκ των οποίων τα 251
ανήκουν στην ΟΣΥΕΕΔΙΠ Ι δηλαδή ομοσπονδία αμιγών συλλόγων ΕΕΔΙΠ Ι.
2. Ότι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των ΕΕΔΙΠ Ι. Καταγγέλλουμε μάλιστα την
αντιγραφή αυτολεξεί μέρους του υπομνήματος που καταθέσαμε στο
Υπουργείο στις 22-12-2009 (αρ. πρωτοκ) και 23-2-2010 (αρ. πρωτοκ.) που
αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του Ι και που ανάγνωσαν στην 66η σύνοδο
Πρυτάνεων στο Λαύριο ανερυθρίαστα. Πολλά από τα χαρακτηριστικά αυτά
και το εκπαιδευτικό έργο που ισχυρίζονται ότι τους αφορούν είναι αναληθείς
ισχυρισμοί. Π.χ. διακηρύσσουν ότι όλοι εκλέγονται με ανοιχτές διαδικασίες
χωρίς να διευκρινίζουν πως προήλθε η πλειονότητα του κλάδου τους
καλυπτόμενοι από το νόμο για νέες προσλήψεις που είναι ελάχιστες και δεν
συνιστούν τη φυσιογνωμία του κλάδου επί του παρόντος αλλά και στο
απώτερο μέλλον… Για την αντιγραφή αυτή και τις ψευδείς δηλώσεις
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία άσκησης ένδικων μέσων.
3. Ο ισχυρισμός και η κατασυκοφάντηση του κλάδου μας ότι πρόκειται για
ολιγομελή φράξια-ομάδα ξενόγλωσσων δασκάλων και γυμναστών για την
οποία πράξη υποβάλλαμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση (2007) που δεν
προχώρησε εφόσον ο σύλλογος ΕΕΔΙΠ ΙΙ Θεσσαλονίκης ζήτησε συγγνώμη
εγγράφως. Εξακολουθούν όμως να προκαλούν καπελώνοντας κάθε
προσπάθεια άσκησης δημοκρατικών μας δικαιωμάτων εξωθώντας μας να
καταγγείλουμε επώνυμα αξιόποινες εντάξεις και αναθέσεις διδακτικού έργου
ξεπερνώντας το ήθος που επιδείξαμε όλα αυτά τα 10 χρόνια και που εκλήφθη
ως αδυναμία αντίδρασης της αμελητέας «παρέας» που ισχυρίζονται ότι
αποτελούμε.
Για όλα αυτά, η θέση του κλάδου μας πανελλήνια είναι η παρακάτω:
•
•
Διαχωρισμός των κλάδων Ι και ΙΙ και όχι ενιαίος φορέας ΕΕΔΙΠ και ένταξη
όλου του ΕΕΔΙΠ Ι σε έναν νέο φορέα με καθαρά διδακτικά καθήκοντα
ακριβώς κάτω από το ΔΕΠ και σύμφωνα με την περιγραφή της ιδιότητας, των
αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων μας στο ΦΕΚ διορισμού μας. Είναι
απαραίτητο να θεσμοθετηθεί το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού μας γιατί
αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
Προτείνουμε τον όρο Λέκτορας ή Ειδικός Λέκτορας όρος που περιγράφει
τους αντίστοιχους συναδέλφους μας διεθνώς (Lecturers, Senior Lecturers,
Lektors κλπ)
Με τις ισχύουσες διατάξεις βαθμίδων και ανέλιξης στις αντίστοιχες βαθμίδες
(Δ, Γ, Β, Α) εφόσον καταργείται με πρόταση του υπουργείου ο βαθμός του
•
•
•
•
Λέκτορα ως βαθμίδα ΔΕΠ, η ποσόστωση του μισθολογίου μας και των
επιδομάτων μας προτείνουμε να γίνεται βάσει του βασικού μισθού της
τελευταίας βαθμίδας ΔΕΠ, δηλαδή του μόνιμου επίκουρου καθηγητή με τις
ισχύουσες ποσοστώσεις ανά βαθμίδα (ΠΔ 118, άρθρο 3).
Γενικά, αν και ο κλάδος είναι υπο-αμειβόμενος παρά τα υψηλά ακαδημαϊκά
προσόντα, σε σύγκριση με τους συναδέλφους της Π/Θμιας και Δ/θμιας
Εκπαίδευσης και σε σύγκριση με συναδέλφους των ΤΕΙ (που έχουν ενταχθεί
στο βαθμό του Επίκουρου και συνταξιοδοτούνται με το βαθμό του
Αναπληρωτή ανεξάρτητα από προσόντα) θεωρούμε ότι τα οικονομικά είναι
ένα θέμα που μπορεί να μετατεθεί στο μέλλον μετά την ανάκαμψη της χώρας.
Προτείνουμε ο νέος φορέας να έχει αυτοδύναμη εκπροσώπηση στη σύγκλητο
και ποσοστό 5% στα συλλογικά όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου.
Για τα υπηρετούντα μη μόνιμα μέλη ΕΕΔΙΠ Ι, να ενταχθούν αυτοδίκαια στην
εισαγωγική βαθμίδα του νέου φορέα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΠΔ 118,
άρθρο 4, παράγραφος 2.
Επίσης προτείνουμε την επέκταση της ευεργετικής διάταξης συνυπηρέτησης
συζύγων που ισχύει για τα μέλη ΔΕΠ και στα μέλη ΕΕΔΙΠ Ι ή του νέου
προτεινόμενου φορέα Λεκτόρων ή Ειδικών Λεκτόρων ή Λεκτόρων Ειδικών
Μαθημάτων ή όπως αλλιώς ονομαστεί.
Η υλοποίηση των προτάσεων μας θα αποσαφηνίσει την διαφορετικότητα των δύο
κλάδων. Θα δώσει τέλος στις παρερμηνείες, κυρίως όμως θα συνεισφέρει στην
αναβάθμιση του διδακτικού μας έργου γιατί κανένας νόμος δεν μπορεί να πετύχει
την αποτελεσματική λειτουργία του πανεπιστημίου αν δεν διασφαλίζει τις
ιδιαιτερότητες όλου του προσωπικού του και δεν τιμά την εργασία τους.
Θεωρούμε τις προτάσεις μας δεοντολογικές, νόμω βάσιμες, μη ζημιογόνες για το
ελληνικό Δημόσιο, και κοινωνικά ηθικές. Ευελπιστούμε στην υλοποίησή τους.