close

Enter

Log in using OpenID

B3-Oblo•ene elektrode 4 (nehrđajući čelik)-str1.178--225

embedDownload
Materijali koji se zavaruju
Obložene elektrode 4
nehrđajući čelik
Vrsta
Arosta 304L
Limarosta 304L
Vertarosta 304L
Jungo 304L
Limarosta 304L 130
Arosta 347
Jungo 347
Arosta 316L
Arosta 316LP
Kalkulacijski
podaci
Limarosta
316L
Vertarosta 316L
Jungo
Veličine316LRaspon Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
promjer
x dužina 316L
struje 130
struje
- po elektrodi kod maks. struje Limarosta
Arosta
(mm) 318 (A)
(s)*
E(kJ)
H(kg/h)
Jungo 318
Arosta 4439
Jungo 4455
Jungo 4465
Jungo 4500
Arosta 4462
Jungo 4462
Arosta
4462-145 optimalni slojevi popune
Parametri
zavarivanja,
Jungo SD 2509
Položaji zavarivanja
Jungo Zeron Jakost
100Xstruje (A)
Promjer (mm)
Stranica
Masa/
1000 kom.
(kg)
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200Elektrode/
kg metalzavara
202
204 B
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
kg Elektrode/
kgmetalzavara
1/N
Primjedbe
177
Arosta 304L
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 308L-16
EN 1600-97 : E 19 9 L R 12
Opći opis
Rutilno bazična elektroda iz nehrđajućeg čelika za sve položaje za 304L ili slične čelike
Izvrsna otpornost na koroziju u oksidirajućem okruženju kao što je dušična kiselina
Visoka otpornost na interkristalnu koroziju
Gladak izgled zavara
Lako odvajanje troske
Raspon temperature
Čvrsta obloga elektrode
Zavarivanje na izmjeničnoj i istosmjernoj struji
dijelovi pod tlakom:: -196...+350°C
Također raspoloživa u SRP pakovanju (vakuumirano)
otpornost na oksidaciju: do 800°C
Položaji zavarivanja
ISO/ASME
Vrsta struje
AC / DC elektroda +/-
!"#$%&
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
PF/5G gore
Odobrenja
BV
304L
Controlas
+
DB
+
TÜV
+
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.020
Mn
0.80
Si
0.80
Cr
19.5
Ni
9.7
FN
4-10
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 320
EN 1600-97
440
Tipične vrijednosti
Produljenje
(%)
min. 520
min. 510
580
min. 35
min. 30
43
Žilavost ISO-V(J)
+20°C -20°C -196°C
nije zahtijevano
nije zahtijevano
70
60
35
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Pakovanje: SRP pakovanje
Komada / jedinica
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
1.5
250
2.0
300
2.5
350
3.2
350
4.0
350
5.0
350
125
0.7
225
2.3
135
2.6
150
4.8
100
4.9
65
4.8
69
1.4
56
1.9
29
1.5
Oznaka: Arosta 304L/308L-16
Vrsta boje: svijetlo plava
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Arosta 304L
178
6
Arosta 304L
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
Nisko ugljični
C<0,03%
X2 CrNi 19 11
1.4306
X2 CrNiN 18 10
1.4311
Srednje ugljičan
C > 0,03%
EN 10213-4
W.Nr.
X4 CrNi 18 10
X6 CrNiTi 18 10
1.4301
1.4308
1.4541
X6 CrNiNb 18 10
1.4550
GX5 CrNi 19 10
Ti-, Nb
stabiliziran
GX5 CrNiNb 19 10
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)304L
CF-3
(TP)304LN
302,304
(TP)304
CF 8
(TP)321
(TP)321H
(TP)347
(TP)347H
CF-8C
1.4552
UNS
S30403
J92500
S30453
S30400
S30409
J92600
S32100
S32109
S34700
S34709
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
1.5 x 250
2.0 x 300
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
5.0 x 350
(A)
20 - 40
30 - 50
40 - 75
60 - 110
80 - 150
140 - 220
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(s)*
25
43
51
57
65
66
DC+
DC+
DC+
DC+
DC+
DC+
E(kJ)
19
45
88
158
245
390
Masa/
1000 kom.
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
H(kg/h)
0.44
0.55
0.86
1.3
1.7
2.7
(kg)
5.5
10.4
19.2
32.2
47.3
76.7
B
330
154
82
49
32
20
3G
gore
4G
5G
gore
40
60
70
80
40
60
70
40
60
70
1/N
1.82
1.59
1.59
1.59
1.52
1.56
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
Položaji zavarivanja
1G
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
1.5
2.0
2.5
70
3.2
100
4.0
140
5.0
180
2F
2G
35
45
70
100
140
180
35
45
70
100
140
180
Za korijeni zavar preporučuje se istosmjerna struja.
Primjedbe
179
®
Limarosta 304L
R
A
E M HAR
SA
Klasifikacija
AWS A5.4-92: E308L-16*
EN 1600-97 : E 19 9 L R 12
* Za odstupanja vidi prmjedbe
Opći opis
Rutilno bazična elektroda iz nehrđajućeg čelika za sve položaje za 304L ili slične čelike
Zrcalni izgled zavara
Troska se sama odvaja
Izvrsno bočno kvašenje, bez ugorina
Visoka otpornost na porozitet
Raspon temperature
Zavarivanje izmjeničnom i istosmjernom strujom
dijelovi pod tlakom: -196...+350°C
Također raspoloživa u SRP pakovanju (vakuumirano)
otpornost na oksidaciju: do 800°C
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
AC / DC elektroda +/-
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
PF/5G gore
Odobrenja
Controlas
+
DB
+
DNV
308LH10
GL
4550
LR
304L
TÜV
+
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.025
Mn
0.75
Si
0.95
Cr
19.0
Ni
9.7
FN
4-10
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
EN 1600-97
min. 320
Tipične vrijednosti
440
Produljenje
(%)
min. 520
min. 510
600
min. 35
min. 30
45
Žilavost ISO-V(J)
+20°C
-20°C
nije zahtijevano
nije zahtijevano
75
60
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
2.0
Dužina (mm)
300
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
200
Neto masa/jedinica (kg)
2.3
Pakovanjet: Sahara ReadyPack (SRP)
Komada / jedinica
60
Neto masat/jedinica (kg)
0.6
Označavanje
Oznaka:
2.5
350
3.2
350
4.0
450
5.0
450
125
2.7
135
4.7
85
5.8
55
5.8
65
1.4
52
1.8
28
2.0
22
2.4
Limarosta 304L/308L-16
Vrsta boje: svijetlo plava
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Limarosta 304L
180
7
®
Limarosta 304L
R
A
E M HAR
SA
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
Nisko ugljični
C<0,03%
X2 CrNi 19 11
1.4306
X2 CrNiN 18 10
1.4311
Srednje ugljičan
C > 0,03%
EN 102 13-4
W.Nr.
X4 CrNi 18 10
X6 CrNiTi 18 10
1.4301
1.4308
1.4541
X6 CrNiNb 18 10
1.4550
GX5 CrNi 19 10
Ti-, Nb
stabiliziran
GX5 CrNiNb 19 10
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)304L
CF-3
(TP)304LN
302,304
(TP)304
CF 8
(TP)321
(TP)321H
(TP)347
(TP)347H
CF-8C
1.4552
UNS
S30403
J92500
S30453
S30400
S30409
J92600
S32100
S32109
S34700
S34709
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(mm)
(A)
2.0 x 300
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 450
5.0 x 450
35 - 50
45 - 80
80 - 115
100 - 155
150 - 220
DC+
DC+
DC+
DC+
DC+
(s)*
E(kJ)
H(kg/h)
40
51
57
83
85
51
103
177
373
577
0.59
0.88
1.3
1.8
2.7
Masa/
1000 kom.
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
(kg)
11.6
21.7
34.3
68.0
106.2
B
1/N
151
81
48
24
16
1.75
1.75
1.64
1.64
1.67
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2F
2G
3G
gore
4G
5G
gore
2.0
2.5
3.2
4.0
5.0
45
70
100
140
180
45
70
100
140
40
60
70
40
60
70
40
60
70
70
100
140
180
Za korijeni zavar preporučuje se istosmjerna struja.
Primjedbe
Odstupanja: kemijski sastav: Si maks. 1.2%; AWS A5.4-92 maks. 0.90%
181
®
R
A
E M HAR
SA
Vertarosta 304L
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E308L-15
EN 1600-97 : E 19 9 L R 21
Opći opis
Rutilno bazična elektroda iz nehrđajućeg čelika za 304L ili slične čelike
Posebno razvijena za zavarivanje vertikalno na dolje istosmjernom strujom
Korijeni zavari u žlijebovima sa zračnošću u korijenu
Visoka otpornost na koroziju u oksidirajućem okruženju
Raspon temperature
dijelovi pod tlakom: -196...+350°C
otpornost na oksidaciju: do 800°C
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
'
DC elektroda +
ISO/ASME PG/3G dolje
Odobrenja
DB
+
TÜV
+
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.020
Mn
0.8
Si
0.7
Cr
20.0
Ni
9.8
FN
4-10
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92
EN 1600-97
Tipične vrijednosti
Produljenje
(%)
nije zahtijevano
min. 320
min. 520
min. 510
min. 35
min. 30
440
600
40
Žilavost ISO-V(J)
+20°C
-20°C
nije zahtijevano
nije zahtijevano
70
50
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
2.5
300
3.2
300
190
2.9
130
3.1
Oznaka: Vertarosta 304L/308L-15
Vrsta boje: siva
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Vertarosta304L
182
5
®
R
A
E M HAR
SA
Vertarosta 304L
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
Nisko ugljični
C<0,03%
X2 CrNi 19 11
1.4306
X2 CrNiN 18 10
1.4311
Srednje ugljičan
C > 0,03%
EN 102 13-4
W.Nr.
X4 CrNi 18 10
X6 CrNiTi 18 10
1.4301
1.4308
1.4541
X6 CrNiNb 18 10
1.4550
GX5 CrNi 19 10
Ti-, Nbstabiliziran
GX5 CrNiNb 19 10
1.4552
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)304L
CF-3
(TP)304LN
302,304
(TP)304
CF 8
(TP)321
(TP)321H
(TP)347
(TP)347H
CF-8C
UNS
S30403
J92500
S30453
S30400
S30409
J92600
S32100
S32109
S34700
S34709
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
2.5 x 300
3.2 x 300
(A)
60 - 70
80 - 110
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
DC+
DC+
(s)*
44
51
E(kJ)
65
117
H(kg/h)
0.81
1.2
Masa/
1000 kom.
(kg)
15.0
23.5
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
101
59
1/N
1.52
1.39
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
Položaji zavarivanja 3G dolje
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.5
70
3.2
100
Primjedbe
183
Jungo 304L
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 308L-15
EN 1600-97 : E 19 9 L B 22
Opći opis
Bazično obložena elektroda za primjene na niskim temperaturama
Nizak sadržaj ugljika, dobre karakteristike žilavosti do -196°C
Dobra zavarljivost i gladak izgled zavara
Visoka otpornost na oksidaciju do 800°C
Preporučuje se zavarivanje na istosmjernoj struji,
Raspon temperature
Elektroda na + polu
dijelovi pod tlakom: -196...+350°C
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
DC elektroda +
PF/5G gore
Odobrenja
TÜV
+
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.025
Mn
1.8
Si
0.4
Cr
19.0
Ni
10.0
FN
4-10
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 320
EN 1600-97
450
Tipične vrijednosti
min. 520
min. 510
600
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
+20°C
-196°C
min. 35
min. 30
40
nije zahtijevano
nije zahtijevano
80
40
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
2.5
350
3.2
350
4.0
350
120
2.4
150
4.8
100
4.8
Oznaka: Jungo 304L/308L-15
Vrsta boje: tamno plava
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Jungo 304L
184
2
Jungo 304L
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
Nisko ugljični
C<0,03%
X2 CrNi 19 11
1.4306
X2 CrNiN 18 10
1.4311
Srednje ugljičan
C > 0,03%
EN 10213-4
W.Nr.
X4 CrNi 18 10
X6 CrNiTi 18 10
1.4301
1.4308
1.4541
X6 CrNiNb 18 10
1.4550
GX5 CrNi 19 10
Ti-, Nbstabiliziran
GX5 CrNiNb 19 10
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)304L
CF-3
(TP)304LN
302,304
(TP)304
CF 8
(TP)321
(TP)321H
(TP)347
(TP)347H
CF-8C
1.4552
UNS
S30403
J92500
S30453
S30400
S30409
J92600
S32100
S32109
S34700
S34709
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
(A)
55 - 65
70 - 90
90 - 120
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(s)*
50
51
66
DC+
DC+
DC+
E(kJ)
86
135
206
Masa/
1000 kom.
H(kg/h)
0.82
1.3
1.7
(kg)
19.1
31.6
47.0
3G
gore
60
75
100
4G
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
88
53
32
1/N
1.89
1.72
1.56
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.5
60
3.2
95
4.0
125
2F
2G
60
90
110
60
90
125
60
75
100
5G
gore
60
75
100
Primjedbe
185
®
R
A
E M HAR
SA
Limarosta 304L 130
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E308L-16*
EN 1600-97 : E 19 9 L R 53
* Za odstupanja vidi primjedbe
Opći opis
Rutilno bazična elektroda iz nehrđajućeg čelika za 304L ili slične čelike
Visoka iskoristivost (130%) omogućuje veliku brzinu zavarivanja
Dobro kvašenje bočnih stranica, bez ugorina, troska se sama odvaja
Samo za položeni položaj
Izvrsna za kutne zavare i popunu V i X žlijebova
Zavarivanje izmjeničnom i istosmjernom strujom, + pol Raspon temperature
dijelovi pod tlakom:
Raspoloživa u SRP pakovanju(vakuum zatvoreno)
:
120...+350°C
otpornost na oksidaciju: do 800°C
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
AC / DC elektroda +
!"
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
Odobrenja
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.020
Mn
0.6
Si
0.9
Cr
19.0
Ni
10.0
FN
4-10
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 320
EN 1600-97
440
Tipične vrijednosti
min. 520
min. 510
600
Produljenje
(%)
min. 35
min. 30
40
Žilavost ISO-V(J)
+20°C
-20°C
nije zahtijevano
nije zahtijevano
70
50
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
3.2
Promjer (mm)
450
Dužina (mm)
Pakovanje: Sahara ReadyPack (SRP)
31
Kom./jedinica (nominalo)
1.6
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
Oznaka:
4.0
450
5.0
450
23
2.0
19
2.3
Limarosta 304L-130/308L-16
Vrsta boje: svijetlo plava
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Limarosta 304L-130
186
6
®
Limarosta 304L 130
R
A
E M HAR
SA
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
EN 102 13-4
Nisko ugljični X2 CrNi 19 11
C<0,03%
X2 CrNiN 18 10
Srednje ugljičan
C > 0,03%
X4 CrNi 18 10
ASTM/ACI
A240A312/A351
(TP)304L
CF-3
(TP)304LN
302,304
(TP)304
CF 8
(TP)321
(TP)321H
(TP)347
(TP)347H
CF-8C
1.4306
1.4311
X6 CrNiTi 18 10
1.4301
1.4308
1.4541
X6 CrNiNb 18 10
1.4550
GX5 CrNi 19 10
Ti-, Nb
stabiliziran
W.Nr.
GX5 CrNiNb1910 1.4552
UNS
S30403
J92500
S30453
S30400
S30409
J92600
S32100
S32109
S34700
S34709
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
3.2 x 450
4.0 x 450
5.0 x 450
90 - 120
120 - 160
160 - 230
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
DC+
DC+
DC+
(s)*
E(kJ)
69
76
84
241
378
616
H(kg/h)
1.8
2.5
3.6
Masa/
1000 kom.
(kg)
59.0
87.4
135.0
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
1/N
28
19
12
1.67
1.64
1.64
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
3.2
110
4.0
155
5.0
175
2F
105
150
175
Primjedbe
Odstupanja: kemijski sastav: Si maks. 1.2%; AWS A5.4-92 maks. 0.90%
187
®
Arosta 347
R
A
E M HAR
SA
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 347-16
EN 1600-97 : E 19 9 Nb R 12
Opći opis
Rutilno bazična elektroda iz nehrđajućeg čelika za sve položaje
Za Ti ili Nb stabilizirani 304 ili slične čelike
Izvrsna otpornost na oksidirajuće okruženje kao što je dušična kiselina
Visoka otpornost na interkristalnu koroziju
Lako odvajanje troske i gladak izgled zavara
Raspon temperature
Čvrsta obloga elektrode
Zavarivanje izmjeničnom i istosmjernom strujom
dijelovi pod tlakom: -120...+400°C
Također raspoloživa u SRP pakovanju (vakuumirano)
otpornost na oksidaciju: do 800°C
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
AC / DC elektroda +/-
PF/5G gore
Odobrenja
Controlas
+
DB
+
TÜV
+
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.030
Mn
0.8
Si
0.8
Cr
19.5
Ni
9.8
Nb
0.35
FN
6-12
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 350
EN 1600-97
500
Tipične vrijednosti
min. 550
min. 550
630
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
+20°C -20°C -60°C
min. 25
min. 25
35
nije zahtijevano
nije zahtijevano
70
50
35
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
2.5
Promjer (mm)
350
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
120
Kom./jedinica (nominalo)
2.6
Neto masa/jedinica (kg)
Pakovanje: Sahara ReadyPack (SRP)
Komada / jedinica (nominalo)
69
Neto masa/jedinica (kg)
1.4
Označavanje
Oznaka:
3.2
350
4.0
350
130
4.7
90
4.9
52
1.8
28
1.4
Arosta 347/347-16
Vrsta boje: zlatna
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Arosta 347
188
6
®
Arosta 347
R
A
E M HAR
SA
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
EN 102 13-4
W.Nr.
Ti-, Nb
stabiliziran
X6 CrNiTi 18-10
1.4541
X6 CrNiNb 18-10
1.4550
GX5 CrNiNb 19-10
Ne
stabiliziran
X4 CrNi 18-10
X2 CrNi 19-11
GX5 CrNi 19-10
1.4552
1.4301
1.4306
1.4308
1.4312
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)321
(TP)321H
(TP)347
(TP)347H
CF-8C
302
(TP)304
(TP)304L
CF-8
UNS
S30400
S30403
J92600
(TP)304H
S30409
S32100
S32109
S34700
S34709
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
(A)
40 - 75
60 - 110
80 - 150
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(s)*
52
54
64
DC+
DC+
DC+
E(kJ)
78
119
210
Masa/
1000 kom.
H(kg/h)
0.87
1.4
1.7
(kg)
20.7
34.9
49.0
3G
gore
60
70
80
4G
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
80
48
33
1/N
1.66
1.67
1.61
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.5
70
3.2
100
4.0
140
2F
2G
70
100
140
70
100
140
60
70
5G
gore
60
70
Za korijeni zavar preporučuje se istosmjerna struja.
Primjedbe
189
Jungo 347
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 347-15
EN 1600-97 : E 19 9 Nb B 22
Opći opis
Bazično obložena elektroda iz nehrđajućeg čelika za sve položaje
Za Ti ili Nb stabiliziran 304 ili slične čelike
Izvrsna otpornost u oksidirajućem okruženju kao što je dušična kiselina
Visoka otpornost na interkristalnu koroziju
Raspon temperature
Lako odvajanje troske i gladak izgled zavara
dijelovi pod tlakom: -120...+400°C
Čvrsta obloga elektrode
otpornost na oksidaciju: do 800°C
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
DC elektroda +
PF/5G gore
Odobrenja
TÜV
+
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.020
Mn
1.6
Si
0.5
Cr
20.0
Ni
10.0
Nb
0.40
FN
6-12
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
EN 1600-97
min. 350
Tipične vrijednosti
500
min. 520
min. 550
630
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
+20°C
-20°C -120°C
min. 30
min. 25
35
nije zahtijevano
nije zahtijevano
80
50
40
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
3.2
350
4.0
350
5.0
450
150
4.8
100
4.4
75
6.8
Oznaka:
Jungo 347/347-15
Vrsta boje: smeđa
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Jungo 347
190
3
Jungo 347
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
EN 102 13-4
W.Nr.
Ti-, Nb
stabiliziran
X6 CrNiTi 18-10
1.4541
X6 CrNiNb 18-10
1.4550
GX5 CrNiNb 19-10
Ne
stabiliziran
X4 CrNi 18-10
X2 CrNi 19-11
GX5 CrNi 19-10
1.4552
1.4301
1.4306
1.4308
1.4312
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)321
(TP)321H
(TP)347
(TP)347H
CF-8C
302
(TP)304
(TP)304L
CF-8
UNS
S30400
S30403
J92600
(TP)304H
S30409
S32100
S32109
S34700
S34709
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
3.2 x 350
4.0 x 350
5.0 x 450
(A)
80 - 100
100 - 130
130 - 160
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(s)*
51
66
69
DC+
DC+
DC+
E(kJ)
135
206
378
H(kg/h)
1.3
1.7
2.3
Masa/
1000 kom.
(kg)
32.4
44.4
90.9
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
53
32
23
1/N
1.72
1.56
1.92
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
Položaji zavarivanja
1G
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
3.2
95
4.0
125
5.0
150
2F
2G
90
110
150
90
125
3G
gore
75
100
4G
75
100
5G
gore
75
100
Primjedbe
191
Arosta 316L
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 316L-16
EN 1600-97 : E 19 12 3 L R 12
Opći opis
Rutilno bazična elektroda iz nehrđajućeg čelika za sve položaje za 316L ili slične čelike
Sadržaj molibdena min. 2.7%
Visoka otpornost na opću i interkristalnu koroziju
Gladak izgled zavara
Troska se sama odvaja
Raspon temperature
Čvrsta obloga elektrode
Zavarivanje izmjeničnom i istosmjernom strujom
dijelovi pod tlakom: -120....+350°C
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
AC / DC elektroda +/-
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
PF/5G gore
Odobrenja
ABS
+
BV Controlas
316L
+
DB
+
DNV
316L
GL
4571
LR
316L
RINA TÜV UDT
316L
+
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.020
Mn
0.8
Si
0.8
Cr
18.0
Ni
11.5
Mo
2.85
FN
4-10
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 320
EN 1600-97
450
Tipične vrijednosti
min. 490
min. 510
580
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
-20°C
-120°C
min. 30
min. 25
39
nije zahtijevano
nije zahtijevano
60
40
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Pakovanje: SRP pakovanje
Komada/jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
1.5
250
2.0
300
2.5
350
3.2
350
4.0
350
5.0
350
160
0.8
225
2.4
135
2.7
150
4.9
90
4.8
65
5.0
84
0.9
69
1.4
56
1.8
29
1.5
Oznaka: Arosta 316L/316L-16
Vrsta boje: roza
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Arosta 316L
192
6
Arosta 316L
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
EN 102 13-4
Nisko ugljični
C<0,03%
X2 CrNiMo 17-12-2
W.Nr.
1.4404
X2 CrNiMo 18-14-3
X2 CrNiMoN 17-11-2
X2 CrNiMoN 17-13-3
X4 CrNiMo 17-12-2
X4 CrNiMo 17-13-3
1.4435
1.4406
1.4429
1.4401
1.4436
GX5 CrNiMo 19-11 1.4408
X6 CrNiMoTi 17-12-2
1.4571
X6 CrNiMoNb 17-12-2
1.4580
X6 CrNiNb 18-10
1.4550
GX5 CrNiNb 19-10 1.4552
Srednje ugljičan
C > 0,03%
Ti-, Nb
stabiliziran
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)316L
CF-3M
(TP)316L
(TP)316LN
UNS
S31603
J92800
S31603
S31653
(TP)316
S31600
CF 8M
316Ti
316Cb
(TP)347
CF-8C
J92900
S31635
S31640
S34700
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
1.5 x 250
2.0 x 300
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
5.0 x 350
20 - 40
30 - 50
40 - 75
60 - 110
80 - 150
140 - 220
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
DC+
DC+
DC+
DC+
DC+
DC+
(s)*
E(kJ)
H(kg/h)
25
42
50
57
64
67
19
44
86
157
240
396
0.44
0.58
0.88
1.3
1.7
2.6
Masa/
1000 kom.
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
(kg)
5.8
10.7
19.9
32.9
49.2
77.1
B
1/N
330
150
82
49
32
20
1.92
1.61
1.61
1.61
1.59
1.59
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
Položaji zavarivanja
1G
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
1.5
2.0
2.5
70
3.2
100
4.0
140
5.0
180
2F
2G
35
45
70
100
140
180
35
45
70
100
140
180
3G
gore
4G
5G
gore
40
60
70
80
40
60
70
40
60
70
Za korijeni zavar preporučuje se istosmjerna struja.
Primjedbe
193
®
Arosta 316LP
R
A
E M HAR
SA
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 316L-16
EN 1600-97 : E 19 12 3 L R 12
Opći opis
Rutilno bazična elektroda iz nehrđajućeg čelika za sve položaje za 316L ili slične čelike
Posebno za zavarivanje cijevi iz nehrđajućeg čelika promjera preko 50 mm sa debljinom
stijenke od oko 2 mm
Zavarivanje na terenu u industriji celuloze i papira
Jednostavno zavarivanje u svim položajima,
Raspon temperature
kontrola taline zavara, puna penetracija, dobro
dijelovi pod tlakom: -120....+350°C
odvajanje troske
otpornost na oksidaciju: n.p.
Sadržaj molibdena min. 2%
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
AC / DC elektroda +/-
!"#$%'(
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G PG/3G dolje PG/5G dolje
Odobrenja
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.02
Mn
0.7
Si
0.85
P
0.02
S
0.015
Cr
18.1
Ni
11.5
Mo
2.85
FN
4-10
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92
EN 1600-97
Tipične vrijednosti
nije zahtijevano
min. 320
450
min. 490
min. 510
580
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
-20°C
min. 30 nije zahtijevano
min. 25 nije zahtijevano
39
60
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
2.0
250
2.5
250
215
1.9
150
2.0
Oznaka:
Arosta 316LP/316L-16
Vrsta boje: žuta
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Arosta 316LP
194
1
®
Arosta 316LP
R
A
E M HAR
SA
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
EN 102 13-4
Nisko ugljični
C<0,03%
X2 CrNiMo 17-12-2
W.Nr.
1.4404
X2 CrNiMo 18-14-3
X2 CrNiMoN 17-11-2
X2 CrNiMoN 17-13-3
X4 CrNiMo 17-12-2
X4 CrNiMo 17-13-3
1.4435
1.4406
1.4429
1.4401
1.4436
GX5 CrNiMo 19-11 1.4408
X6 CrNiMoTi 17-12-2
1.4571
X6 CrNiMoNb 17-12-2
1.4580
X6 CrNiNb 18-10
1.4550
GX5 CrNiNb 19-10 1.4552
Srednje ugljičan
C > 0,03%
Ti-, Nb
stabiliziran
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)316L
CF-3M
(TP)316L
(TP)316LN
UNS
S31603
J92800
S31603
S31653
(TP)316
S31600
CF 8M
316Ti
316Cb
(TP)347
CF-8C
J92900
S31635
S31640
S34700
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
2.0 x 250
2.5 x 250
30 - 60
30 - 70
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(s)*
E(kJ)
H(kg/h)
Masa/
1000 kom.
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
(kg)
B
4G
5G
gore
1/N
DC+
DC+
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
Položaji zavarivanja
1G
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.0
2.5
2F
2G
3G
gore
Primjedbe
195
®
Limarosta 316L
R
A
E M HAR
SA
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 316L-16*
EN 1600-97 : E 19 12 3 L R 12
* Za odstupanja vidi primjedbe
Opći opis
Rutilno bazična elektroda iz nehrđajućeg čelika za sve položaje za 316L ili slične čelike
Sadržaj molibdena min. 2.7%
Zrcalan izgled zavara
Troska se sama odvaja
Dobra bočna penetracija, bez ugorina
Raspon temperature
Visoka otpornost na porozitet
Zavarivanje izmjeničnom i istosmjernom strujom
dijelovi pod tlakom: -120...+350°C
Također raspoloživa u SRP pakovanju (vakuumirano)
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
AC / DC elektroda +/-
!"#$%&
ISO/ASME PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G dolje
PE/4G
PF/5G gore
Odobrenja
Controlas DNV
+
316LH10
DB
+
LR
316L
TÜV
+
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.020
Mn
0.8
Si
1.0
Cr
18.0
Ni
11.5
Mo
2.8
FN
4-10
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 320
EN 1600-97
450
Tipične vrijednosti
min. 490
min. 510
580
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
+20°C -20°C 105°C
min. 30
min. 25
40
nije zahtijevano
nije zahtijevano
70
60
40
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
1.5
2.0
Dužina (mm)
250
300
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
125
200
Neto masa/jedinica (kg)
0.8
2.3
Pakovanje: Sahara ReadyPack (SRP) pakovanje
Komada / jedinica
57
Neto masa/jedinica (kg)
0.6
Označavanje
Oznaka:
2.5
350
3.2
350
4.0
450
5.0
450
125
2.7
135
4.8
85
5.9
55
5.9
65
1.5
52
1.8
28
2.0
22
2.4
Limarosta 316L/316L-16
Vrsta boje: roza
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Limarosta 316L
196
5
®
Limarosta 316L
R
A
E M HAR
SA
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
EN 102 13-4
Nisko ugljični
C<0,03%
X2 CrNiMo 17-12-2
W.Nr.
1.4404
X2 CrNiMo 18-14-3
X2 CrNiMoN 17-11-2
X2 CrNiMoN 17-13-3
X4 CrNiMo 17-12-2
X4 CrNiMo 17-13-3
1.4435
1.4406
1.4429
1.4401
1.4436
GX5 CrNiMo 19-11 1.4408
X6 CrNiMoTi 17-12-2
1.4571
X6 CrNiMoNb 17-12-2
1.4580
X6 CrNiNb 18-10
1.4550
GX5 CrNiNb 19-10 1.4552
Srednje ugljičan
C > 0,03%
Ti-, Nb
stabiliziran
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)316L
CF-3M
(TP)316L
(TP)316LN
UNS
S31603
J92800
S31603
S31653
(TP)316
S31600
CF 8M
316Ti
316Cb
(TP)347
CF-8C
J92900
S31635
S31640
S34700
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
1.5 x 250
2.0 x 300
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 450
5.0 x 450
20 - 40
35 - 50
45 - 80
80 - 115
100 - 155
150 - 220
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
DC+
DC+
DC+
DC+
DC+
(s)*
E(kJ)
H(kg/h)
39
46
51
75
85
49
92
157
339
577
0.59
0.95
1.5
1.9
2.7
Masa/
1000 kom.
(kg)
11.4
21.5
35.3
69.2
107.8
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
1/N
155
83
48
24
16
1.79
1.79
1.69
1.69
1.69
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.0
2.5
70
3.2
100
4.0
140
5.0
180
2F
2G
45
70
100
140
180
45
70
100
140
3G
gore
40
60
70
4G
40
60
70
5G
gore
40
60
70
Za korijeni zavar preporučuje se istosmjerna struja.
Primjedbe
Odstupanja: kemijski sastav: Si maks. 1.2%; AWS A5.4-92: maks. 0.90%
197
®
R
A
E M HAR
SA
Vertarosta 316L
Klasifikacija
AWS A5.4-92: E316L-15
EN 1600-97 : 19 12 3 L R 21
Opći opis
Rutilno bazična elektroda iz nehrđajućeg čelika za 316L ili slične čelike
Sadržaj molibdena min. 2.7%
Posebno razvijena za zavarivanje vertikalno na dolje istosmjernom strujom
Korijeni zavari u žlijebovima sa zračnošću u korijenu
Visoka otpornost na opću koroziju
Raspon temperature
dijelovi pod tlakom:: -60...+400°C
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
AC/DC elektroda +
'
ISO/ASME PG/3G dolje
Odobrenja
ABS
+
BV Controlas
316L
+
DNV
316L
GL
4429
LR
316L
TÜV
+
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.020
Mn
0.7
Si
0.85
Cr
18.0
Ni
11.5
Mo
2.8
FN
4-10
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 320
EN 1600-97
500
Tipične vrijednosti
min. 490
min. 510
620
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
+20°C
-20°C -60°C
min. 30
min. 25
35
nije zahtijevano
nije zahtijevano
50
45
35
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
2.5
300
3.2
300
190
2.9
130
3.1
Oznaka: Vertarosta 316L/316L-15
Vrsta boje: smeđa
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Vertarosta 316L
198
6
®
R
A
E M HAR
SA
Vertarosta 316L
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
Nisko ugljični
C<0,03%
X2 CrNiMo 17-12-2
EN 102 13-4
W.Nr.
1.4404
X2 CrNiMo 18-14-3
X2 CrNiMoN 17-11-2
X2 CrNiMoN 17-13-3
X4 CrNiMo 17-12-2
X4 CrNiMo 17-13-3
1.4435
1.4406
1.4429
1.4401
1.4436
GX5 CrNiMo 19-11 1.4408
X6 CrNiMoTi 17-12-2
1.4571
X6 CrNiMoNb 17-12-2
1.4580
X6 CrNiNb 18-10
1.4550
GX5 CrNiNb 19-10 1.4552
Srednje ugljičan
C > 0,03%
Ti-, Nb
stabiliziran
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)316L
CF-3M
(TP)316L
(TP)316LN
UNS
S31603
J92800
S31603
S31653
(TP)316
S31600
CF 8M
316Ti
316Cb
(TP)347
CF-8C
J92900
S31635
S31640
S34700
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
2.5 x 300
3.2 x 300
60 - 70
80 - 110
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
DC+
DC+
(s)*
E(kJ)
H(kg/h)
44
47
71
118
0.83
1.3
Masa/
1000 kom.
(kg)
14.9
23.9
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
1/N
98
59
1.47
1.41
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
Položaji zavarivanja 3G (dolje)
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.5
70
3.2
100
Primjedbe
199
Jungo 316L
Klasifikacija
AWS A5.4-92: E316L-15
EN 1600-97 : E19 12 3 L B 22
Opći opis
Bazično obložena elektroda za primjene na niskim temperaturama
Dobre karakteristike žilavosti do -196°C
Dobra zavarljivost i gladak izgled zavara
Nizak sadržaj ugljika
Radna temperatura do 400°C
Raspon temperature
Visoka otpornost na opću i interkristalnu koroziju
dijelovi pod tlakom: -120...+350°C
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
DC elektroda +
PF/5G gore
Odobrenja
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.025
Mn
1.6
Si
0.4
Cr
18.5
Ni
11.0
Mo
2.7
FN
4-10
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 320
EN 1600-97
450
Tipične vrijednosti
min. 490
min. 510
650
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
+20°C
-196°C
min. 30
min. 25
35
nije zahtijevano
nije zahtijevano
100
35
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
2.5
350
3.2
350
4.0
350
135
2.7
150
4.8
100
4.8
Oznaka:
Jungo 316L/316L-15
Vrsta boje: crvena
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Jungo316L
200
2
Jungo 316L
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
EN 102 13-4
Nisko ugljični
C<0,03%
X2 CrNiMo 17-12-2
W.Nr.
1.4404
X2 CrNiMo 18-14-3
X2 CrNiMoN 17-11-2
X2 CrNiMoN 17-13-3
X4 CrNiMo 17-12-2
X4 CrNiMo 17-13-3
1.4435
1.4406
1.4429
1.4401
1.4436
GX5 CrNiMo 19-11 1.4408
X6 CrNiMoTi 17-12-2
1.4571
X6 CrNiMoNb 17-12-2
1.4580
X6 CrNiNb 18-10
1.4550
GX5 CrNiNb 19-10 1.4552
Srednje ugljičan
C > 0,03%
Ti-, Nb
stabiliziran
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)316L
CF-3M
(TP)316L
(TP)316LN
UNS
S31603
J92800
S31603
S31653
(TP)316
S31600
CF 8M
316Ti
316Cb
(TP)347
CF-8C
J92900
S31635
S31640
S34700
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
50 - 70
60 - 90
80 - 120
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
DC+
DC+
DC+
(s)*
E(kJ)
H(kg/h)
50
51
66
86
135
206
0.82
1.3
1.7
Masa/
1000 kom.
(kg)
19.2
31.3
47.6
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
1/N
88
53
32
1.89
1.72
1.56
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.5
60
3.2
95
4.0
125
2F
2G
60
90
110
60
90
125
3G
gore
60
75
100
4G
60
75
100
5G
gore
60
75
100
Primjedbe
201
®
R
A
E M HAR
SA
Limarosta 316L 130
Klasifikacija
AWS A5.4-92: E 316L-16*
EN 1600-97 : E 19 12 3 L R 53
* Za odstupanja vidi primjedbe
Opći opis
Rutilno bazična elektroda iz nehrđajućeg čelika za 316L ili slične čelike
Sadržaj molibdena min. 2.7%
Visoka iskoristivost (130%) omogućuje veliku brzinu zavarivanja
Izvrsna bočna penetracija, bez ugorina
Samo za položeno zavarivanje
Izvrsna za kutne zavare i popunu V i X žlijebova
Raspon temperature
Zavarivanje izmjeničnom i istosmjernom strujom
dijelovi pod tlakom: -120...+350°C
Raspoloživa samo u SRP pakovanju (vakuum zatvoreno)
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
AC / DC elektroda +
!"
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
Odobrenja
BV
Controlas
316L-16
+
TÜV
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.020
Mn
0.65
Si
1.0
Cr
18.0
Ni
11.5
Mo
2.8
FN
4-10
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92
EN 1600-97
Tipične vrijednosti
nije zahtijevano
min. 320
450
min. 490
min. 510
580
Produljenje
(%)
min. 30
min. 25
40
Žilavost ISO-V(J)
+20°C
-20°C -105°C
nije zahtijevano
nije zahtijevano
70
60
40
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
3.2
Promjer (mm)
450
Dužina (mm)
Pakovanje: Sahara ReadyPack (SRP)
29
Kom./jedinica (nominalo)
1.7
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
Oznaka:
4.0
450
5.0
450
23
2.0
19
2.3
Limarosta 316L 130/316L-16
Vrsta boje: roza
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Limarosta 316L 130
202
6
®
R
A
E M HAR
SA
Limarosta 316L 130
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
Nisko ugljični
C<0,03%
X2 CrNiMo 17-12-2
1.4404
X2 CrNiMo 18-14-3
X2 CrNiMoN 17-11-2
X2 CrNiMoN 17-13-3
X4 CrNiMo 17-12-2
X4 CrNiMo 17-13-3
1.4435
1.4406
1.4429
1.4401
1.4436
GX5 CrNiMo 19-11
X6 CrNiMoTi 17-12-2
X6 CrNiMoNb 17-12-2
X6 CrNiNb 18-10
GX5 CrNiNb 19-10
1.4408
1.4571
1.4580
1.4550
1.4552
Srednje ugljičan
C > 0,03%
Ti-, Nb
stabiliziran
EN 102 13-4
W.Nr.
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)316L
CF-3M
(TP)316L
(TP)316LN
UNS
S31603
J92800
S31603
S31653
(TP)316
S31600
CF 8M
316Ti
316Cb
(TP)347
CF-8C
J92900
S31635
S31640
S34700
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
3.2 x 450
4.0 x 450
5.0 x 450
90 - 120
120 - 160
160 - 200
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
DC+
DC+
DC+
(s)*
E(kJ)
68
78
81
227
376
577
H(kg/h)
1.9
2.5
3.7
Masa/
1000 kom.
(kg)
60.4
91.0
143.7
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
1/N
28
18
12
1.67
1.67
1.72
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
3.2
110
4.0
155
5.0
175
2F
105
150
175
Primjedbe
Odstupanja: kemijski sastav: Si maks. 1.2%; AWS A5.4-92: maks. 0.90%
203
®
Arosta 318
R
A
E M HAR
SA
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 318-16
EN 1600-97 : E 19 12 3 Nb R 12
Opći opis
Rutilno bazična elektroda iz nehrđajućeg čelika za sve položaje za zavarivanje
Ti ili Nb stabiliziranih 316 ili sličnih čelika
Visoka otpornost na opću i interkristalnu koroziju
Gladak izgled zavara
Lako odvajanje troske
Čvrsta obloga elektrode
Raspon temperature
Zavarivanje izmjeničnom i istosmjernom strujom
dijelovi pod tlakom: -60...+400°C
Također raspoloživa u SRP pakovanju (vakuumirano)
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
Odobrenja
PB/2F
PC/2G
Controlas TÜV
+
+
PF/3G gore
PE/4G
AC / DC elektroda +/-
PF/5G gore
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.030
Mn
0.8
Si
0.85
Cr
18.0
Ni
11.5
Mo
2.7
Nb
0.35
FN
6-12
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 350
EN 1600-97
500
Tipične vrijednosti
min. 550
min. 550
630
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
+20°C -20°C -60°C
min. 25
min. 25
38
nije zahtijevano
nije zahtijevano
60
50
35
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
2.0
300
2.5
350
3.2
350
4.0
350
5.0
450
225
2.4
135
2.8
140
5.0
90
4.8
65
6.7
Oznaka:
Arosta 318/318-16
Vrsta boje: bijela
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Arosta 318
204
6
®
Arosta 318
R
A
E M HAR
SA
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
EN 102 13-4
Nisko ugljični
C<0,03%
X2 CrNiMo 17-12-2
W.Nr.
1.4404
X2 CrNiMo 18-14-3
X2 CrNiMoN 17-11-2
X2 CrNiMoN 17-13-3
Srednje ugljičan
X4 CrNiMo 17-12-2
C > 0,03%
X4 CrNiMo 17-13-3
1.4435
1.4406
1.4401
1.4436
GX5 CrNiMo 19-11 1.4408
X6 CrNiMoTi 17-12-2
1.4571
X6 CrNiMoNb 17-12-2
1.4580
X6 CrNiNb 18-10
1.4550
GX5 CrNiNb 19-10 1.4552
Ti-, Nb
stabiliziran
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)316L
CF-3M
(TP)316L
(TP)316LN
1.4429
(TP)316
UNS
S31600
CF 8M
316Ti
316Cb
(TP)347
CF-8C
J92900
S31635
S31640
S34700
J92710
S31603
J92800
S31603
S31653
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
2.0 x 300
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
30 - 60
40 - 90
70 - 110
90 - 140
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
DC+
DC+
DC+
DC+
(s)*
E(kJ)
H(kg/h)
36
46
52
61
36
82
137
212
0.65
0.98
1.4
1.9
Masa/
1000 kom.
(kg)
10.7
20.3
32.1
48.6
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
1/N
152
80
48
31
1.64
1.64
1.54
1.49
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.0
2.5
70
3.2
100
4.0
140
2F
2G
45
70
100
140
45
70
100
140
3G
gore
40
60
70
80
4G
40
60
70
5G
gore
40
60
70
Za korijeni zavar preporučuje se istosmjerna struja.
Primjedbe
205
Jungo 318
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 318-15*
EN 1600-97 : E 19 12 3 Nb B 22
*Za odstupanja vidi primjedbe
Opći opis
Bazično obložena elektroda za stabilizirane CrNiMo-čelike
Radna temperatura do 400°C
Dobre prijelazne karakteristike
Posebno razvijena za ukrućene strukture
Raspon temperature
dijelovi pod tlakom:: -60...+400°C
otpornost na oksidaciju:
: n.a.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
DC elektroda +/-
!"#$%&
ISO/ASME PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
PF/5G gore
Odobrenja
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.025
Mn
1.5
Si
0.4
Cr
18.0
Ni
11.0
Mo
2.7
Nb
0.5
FN
6-12
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 350
EN 1600-97
430
Tipične vrijednosti
min. 550
min. 550
650
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
+20°C
min. 25
min. 25
30
nije zahtijevano
nije zahtijevano
90
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
2.5
350
3.2
350
4.0
350
135
2.6
150
4.8
100
4.6
Oznaka:
Jungo 318/318-15
Vrsta boje: crvena
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Jungo 318
206
2
Jungo 318
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
EN 102 13-4
Nisko ugljični
C<0,03%
X2 CrNiMo 17-12-2
W.Nr.
1.4404
X2 CrNiMo 18-14-3
X2 CrNiMoN 17-11-2
X2 CrNiMoN 17-13-3
X4 CrNiMo 17-12-2
X4 CrNiMo 17-13-3
1.4435
1.4406
1.4429
1.4401
1.4436
GX5 CrNiMo 19-11 1.4408
X6 CrNiMoTi 17-12-2
1.4571
X6 CrNiMoNb 17-12-2
1.4580
X6 CrNiNb 18-10
1.4550
GX5 CrNiNb 19-10 1.4552
Srednje ugljičan
C > 0,03%
Ti-, Nb
stabiliziran
ASTM/ACI
A240/A312/A351
(TP)316L
CF-3M
(TP)316L
(TP)316LN
UNS
S31603
J92800
S31603
S31653
(TP)316
S31600
CF 8M
316Ti
316Cb
(TP)347
CF-8C
J92900
S31635
S31640
S34700
J92710
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
(A)
50 - 70
80 - 100
100 - 130
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(s)*
50
51
66
DC+
DC+
DC+
E(kJ)
86
135
206
H(kg/h)
0.82
1.3
1.7
Masa/
1000 kom.
(kg)
17.6
28.5
43.8
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
88
53
32
1/N
1.89
1.72
1.56
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
Položaji zavarivanja
1G
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.5
60
3.2
95
4.0
125
2F
2G
60
90
110
60
90
125
3G
gore
60
75
100
4G
5G
60
75
100
60
75
100
Primjedbe
Odstupanja: kemijski sastav:
Ni = 10.0-13.0; AWS Ni = 11.0-14.0
207
Arosta 4439
Klasifikacija
EN 1600-97 : E 18 16 5 N L R 32
Opći opis
Rutilno bazična potpuno austenitna elektroda iz nehrđajućeg čelika sa 4.5% Mo
Elektroda za zavarivanje AISI 317LN ili sličnih nehrđajućih čelika
Visoka otpornost na
- rupičastu koroziju
- interkristalnu koroziju
- napetosnu koroziju
Raspon temperature
Dobra udarna žilavost na niskim temperaturama
Lako odvajanje troske i dobar izgled zavara
dijelovi pod tlakom: : -120...+400°C
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
AC / DC elektroda +/-
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
PF/5G gore
Odobrenja
BV
UP
Controlas
+
DNV
+
TÜV
+
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.020
Mn
1.3
Si
0.8
Cr
18.0
Ni
17.0
Mo
4.6
N
0.18
FN
<0.3
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS
EN 1600-97
A5.4-92
Tipične vrijednosti
EN 1600-97
Tipične vrijednosti
min. 300
460
min. 480
650
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
+20°C -20°C -196°C
min. 25
40
nije zahtijevano
70
70
50
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
2.5
350
3.2
350
4.0
350
140
2.8
140
4.7
100
5.1
Oznaka:
Arosta 4439
Vrsta boje:
crvena
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Arosta 4439
208
5
Arosta 4439
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
EN 102 13-4
W.Nr.
Potpuno
austenitni
CrNiMokorozijski
otporan čelik
X2 CrNiMoN 17-11-2
X2 CrNiMoN 17-13-3
X2 CrNiMo 18-14-3
X2 CrNiMo 18-15-4
X2 CrNiMoN 17-13-5
G-X2 CrNiMoN 17-13-4
G-X6 CrNiMo 17-13
1.4406
1.4429
1.4435
1.4438
1.4439
GX2 CrNiMo 17-13-41.4446
GX6 CrNiMo 17-13 1.4448
ASTM/ACI
UNS
(TP)316LN
(TP)316LN
(TP)316L
317L
317LN
S31653
S31653
S31603
S31725
S31726
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
40 - 75
60 - 110
90 - 145
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
DC+
DC+
DC+
(s)*
E(kJ)
H(kg/h)
78
55
67
153
152
291
0.58
1.3
1.8
Masa/
1000 kom.
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
(kg)
19.8
33.8
51.6
B
1/N
79
49
29
1.56
1.67
1.47
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.5
70
3.2
100
4.0
130
2F
2G
70
90
125
70
100
130
3G
gore
60
65
80
4G
5G
60
65
60
65
Za korijeni zavar preporučuje se istosmjerna struja.
Primjedbe
209
Jungo 4455
Klasifikacija
EN 1600-97 : E 20 16 3 Mn NL B 22
Opći opis
Bazično obložena elektroda za potpuno austenitne CrNiMo-čelike
Radna temepratura od -269°C do 350°C
Kriogeni austenitni nehrđajući čelici
Kriogeni nikal čelici i njihovo spajanje
Nemagnetični nehrđajući čelici
Raspon temperature
dijelovi pod tlakom: -269...+350°C
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
DC elektroda +
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
Odobrenja
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
PF/5G gore
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.030
Mn
7.3
Si
0.4
Cr
20.0
Ni
16.0
Mo
3.0
N
0.16
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
ENA5.4-92
1600-97
Zahtijevano: AWS
Tipične vrijednosti
EN 1600-97
Tipične vrijednosti
min. 320
460
min. 510
650
Produljenje
(%)
min. 25
35
Žilavost ISO-V(J)
+20°C
-196°C
nije zahtijevano
80
50
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
2.5
350
3.2
350
4.0
350
5.0
450
135
2.7
150
4.7
100
4.8
70
6.5
Oznaka:
Jungo 4455
Vrsta boje:
ljubičasta
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Jungo 4455
210
4
Jungo 4455
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
W.Nr.
ASTM/ACI
UNS
(TP)304LN
(TP)316LN
S30453
S31653
317LN
S31726
Austenitni
dušikom legiran
CrNi-i
CrNiMo-čelik
X2 CrNiN 18-10
X2 CrNiMoN 17-11-2
X2 CrNiMoN 17-13-3
X2 CrNiMoN 17-13-5
1.4311
1.4406
1.4429
1.4439
SEW 390
Austenitni
Nemagnetičan
čelik
X2 CrNiMoN 22-15
X2 CrNiMoN18-14-3
X2 CrNiMo 18-15
X8 CrMnNi 18-8
1.3951
1.3952
1.3953
1.3965
SEW 685
Čelik za
niske temperature
GX6 CrNi 18-10
GX5 CrNiNb 18-10
12 Ni 14
X12 Ni 5
1.6902
1.6905
1.5637
1.5680
EN 10028-4
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
5.0 x 450
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(s)*
45 - 70
70 - 105
100 - 130
120 -155
DC+
DC+
DC+
DC+
E(kJ)
44
53
86
82
71
132
264
388
H(kg/h)
0.96
1.4
1.7
2.7
Masa/
1000 kom.
(kg)
19.0
31.0
47.6
92.8
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
85
48
25
16
1/N
1.52
1.39
1.41
1.39
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.5
3.2
4.0
5.0
60
90
140
160
2F
2G
3G
gore
4G
5G
gore
60
90
115
165
60
90
130
60
70
95
60
60
Primjedbe
211
®
Jungo 4465
R
A
E M HAR
SA
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 310Mo-15*
EN 1600-97 : E 25 22 2 N L B 22* * Za odstupanja vidi primjedbe
Opći opis
Bazična visoko legirana CrNiMo potpuno austenitna elektroda za sve položaje
Izvrsna korozijska otpornost u jakom oksidirajućem i slabo reducirajućem mediju
Posebno razvijena za pogone uree i dušične kiseline
Visoka otpornost na interkristalnu koroziju
Izvrsne karakteristike na Huey-test
Zavarivanje istosmjernom strujom + pol
Raspon temperature
dijelovi pod tlakom: -40 ... +400°C
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
DC elektroda +
PF/5G gore
Odobrenja
TÜV
+
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.03
Mn
4.5
Si
0.4
Cr
25.0
Ni
22.0
Mo
2.2
N
0.13
FN
0.6
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92
EN 1600-97
Tipične vrijednosti
nije zahtijevano
min. 320
400
min. 550
min. 510
620
Produljenje
(%)
min. 30
min. 25
35
Žilavost ISO-V(J)
+20°C
-196° C
nije zahtijevano
nije zahtijevano
90
50
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
2.5
350
3.2
350
4.0
350
135
2.8
150
4.8
100
4.9
Oznaka:
Jungo 4465/310Mo-15
Vrsta boje:
žuta
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Jungo 4465
212
4
®
Jungo 4465
R
A
E M HAR
SA
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
W.Nr.
Potpuno
austenitni
korozijski
otporan
CrNiMo-čelik
X1 CrNiMoN 25-25-2
X3 CrNiMoTi 25-25
X2 CrNi 19-11
1.4465
1.4577
1.4306
X2 CrNiN 18-10
1.4311
ASTM / ACI
A240/A312/A351
UNS
(TP)304L
CF-3
(TP)304LN
310S
S30403
J92500
S30453
S31008
Također vrlo prikladna za navarivanje niskolegiranih čelika, kao što su limovi za cijevi.
Prijelazni slojevi za primjene od -196°C do +350°C.
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(s)*
50 - 75
70 - 105
100 - 135
DC+
DC+
DC+
E(kJ)
50
51
66
H(kg/h)
86
135
206
0.82
1.3
1.7
Masa/
1000 kom.
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
(kg)
B
21.5
32.5
48.5
1/N
88
53
32
1.89
1.72
1.56
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.5
3.2
4.0
Primjedbe
60
95
125
2F
2G
3G
gore
4G
5G
gore
60
90
110
60
90
125
60
75
100
60
75
100
60
75
100
Savjet kod primjene
Odstupanja: kemijski sastav:
- zavarivanje sa unosom topline maks.1.5 KJ/mm
Cr= 24.5 - 26.0%: AWS A5.4-92: Cr = 25.0 - 28.0%
- međuslojna temperatura maks. 150°C
Ni = 21.5 - 22.5%: AWS A5.4-92: Ni = 20.0 - 22.0%
Mn = 4.5-5.3%: AWS A5.4-92: Mn = 2.5%; EN 1600-97: Mn = 1.0-5.0%
213
Jungo 4500
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 385-16*
EN 1600-97 : E 20 25 5 Cu NL R 12
* Za odstupanja vidi primjedbe
Opći opis
Rutilno bazična potpuno austenitna elektroda za sve položaje
Gladak izgled zavara
Lako odvajanje troske
Posebno razvijena za primjene kod:
- fosforne i sumporne kiseline
- opreme u tvornici papira
Raspon temperature
Reputacija pouzdanosti u cijelom svijetu
dijelovi pod tlakom: -10 ... +400°C
Zavarivanje istosmjetrnom strujom + pol
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
DC elektroda +
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
PF/5G gore
Odobrenja
TÜV
+
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.02
Mn
1.2
Si
0.9
Cr
20.0
Ni
25.0
Mo
5.0
Cu
1.5
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 320
EN 1600-97
410
Tipične vrijednosti
min. 520
min. 510
620
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
+20°C
-10°C
min. 30
min. 25
40
nije zahtijevano
nije zahtijevano
80
100
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: kutija
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
2.5
350
3.2
350
4.0
350
145
2.9
185
5.7
125
5.9
Oznaka: Jungo 4500/385-16
Vrsta boje: crna
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Jungo 4500
214
5
Jungo 4500
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
Potpuno austenitni
NiCrMoCu- i
CrNiMoCu-čelik
EN 10088-1/-2
EN 102 13-4
GX7 NiCrMoCuNb 25-20
X5 NiCrMoCuTi 20-18
GX2 NiCrMoCuN 20-18
GX2 NiCrMoCuN 25-20
X1 NiCrMoCu 25-20-5
GX7 CrNiMoCuNb 18-18
X5 NiCrMoCuNb 22-18
W.Nr.
1.4500
1.4506
1.4531
1.4536
1.4539
1.4585
1.4586
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
40 - 75
60 - 105
80 - 145
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(s)*
DC+
DC+
DC+
E(kJ)
43
53
61
H(kg/h)
72
133
220
0.96
1.3
1.8
Masa/
1000 kom.
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
(kg)
19.9
32.1
48.0
B
1/N
79
52
32
1.59
1.69
1.56
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2F
2G
3G
gore
4G
5G
gore
2.5
3.2
4.0
70
100
140
70
100
140
60
70
80
60
70
60
70
70
100
140
Primjedbe
Odstupanja: kemijski sastav:
Si = max. 1.0% AWS A5.4-92 = max. 0.75%
Savjet kod primjene
- zavarivanje sa unosom topline maks. 1.5 kJ/mm
- međuslojna temperatura maks. 150°C
215
®
Arosta 4462
R
A
E M HAR
SA
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 2209-16*
EN 1600-97 : E 22 9 3 NL R 32
* Za odstupanja vidi primjedbe
Opći opis
Rutilno bazična elektroda za sve položaje za zavarivanje duplex nehrđajućih čelika
Izvrsna zavarljivost kod popune kao i kod korijenih zavara
Primjenjiva na servisnoj temperaturi do 250°C
Visoka otpornost na opću koroziju, rupičastu i napetosnu koroziju (PREN ~35)
Visoka granica razvlačenja > 500 N/mm2
Zavarivanje izmjeničnom i istosmjernom strujom
Raspon temperature
EMR-Sahara proizvod
dijelovi pod tlakom: -40 ... +250°C
Raspoloživa u SRP pakovanju (vakuum zatvoreno)
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
AC / DC elektroda +/-
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
PF/5G gore
Odobrenja
BV
2209
Controlas
+
DNV
+
GL RINA
4462 2209
TÜV
+
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.020
Mn
0.8
Si
1.0
Cr
22.5
Ni
9.5
Mo
3.2
N
0.16
FN
30-55
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 450
EN 1600-97
650
Tipične vrijednosti
min. 690
min. 550
800
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
+20°C -30°C -40°C
min. 20
min. 20
27
nije zahtijevano
nije zahtijevano
60
50
40
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: Sahara ReadyPack
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica
masa / jedinica(kg)
Pakovanje: kutija
Komada / jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica
Označavanje
2.5
350
3.2
350
4.0
350
5.0
350
69
1.5
52
1.8
29
1.6
24
2.0
120
2.6
152
5.0
80
4.8
55
4.6
Oznaka: Arosta 4462/2209-16
Vrsta boje: bijela
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Arosta 4462
216
7
®
Arosta 4462
R
A
E M HAR
SA
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
W.Nr.
Duplexnehrđajući čelik
X2 CrNiMoN 22 -5-3
1.4462
1.4417
1.4460
1.4362
X3 CrNiMoN 27-5-2
X2 CrNiN 23-4
ASTM / ACI
A240
UNS
S31803
S31500
S31200
S32304
Raznorodni spojevi kao što su nelegirani i niskolegirani čelik sa duplex nehrđajućim čelikom.
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
5.0 x 350
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(s)*
40 - 75
80 - 110
80 - 150
140 - 220
DC+
DC+
DC+
DC+
E(kJ)
61
56
59
65
H(kg/h)
127
184
205
357
0.73
1.4
2.0
2.8
Masa/
1000 kom.
(kg)
20.6
34.3
51.5
77.4
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
1/N
81
46
30
20
1.67
1.59
1.52
1.61
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
Položaji zavarivanja
1G
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.5
3.2
4.0
5.0
70
100
140
180
2F
2G
3G
gore
4G
5G
gore
70
100
140
180
70
100
140
180
60
70
80
60
70
60
70
Za korijeni zavar preporučuje se istosmjerna struja.
Primjedbe
Odstupanja: kemijski sastav:
Si= maks. 1.2%;
AWS A5.4-92 Si= maks. 0.90%
Savjet za primjenu
- zavarivanje sa unosom topline maks. 2.5 kJ/mm
- međuslojna temperatura maks. 150°C
217
®
R
A
E M HAR
SA
Jungo 4462
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E 2209-15
EN 1600-97 : E 22 9 3 N L B 22
Opći opis
Bazična elektroda za zavarivanje 22% Cr duplex nehrđajućeg čelika
Izvrsna zavarljivost kod popune kao i kod korijena zavara
Primjenjiva na servisnoj temperaturi do 250°C
Visoka otpornost na opću koroziju, rupičastu i napetosnu koroziju
Visoka granica razvlačenja > 500 N/mm2
Zavarivanje istosmjernom strujom + pol
Raspon temperature
Također raspoloživa u SRP pakovanju (vakuumirano)
dijelovi pod tlakom: : -40 ... +250°C
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
Odobrenja
Controlas
+
PB/2F
DNV
+
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
DC elektroda +
PF/5G gore
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.025
Mn
1.6
Si
0.5
Cr
23.5
Ni
9.0
Mo
3.0
N
0.15
FN
30-60
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 450
EN 1600-97
650
Tipične vrijednosti
min. 690
min. 550
800
Produljenje
Žilavost ISO-V(J)
+20°C -20°C -40°C -50°C
(%)
min. 20
min. 20
28
nije zahtijevano
nije zahtijevano
80
75
70
45
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
2.5
Dužina (mm)
250
Pakovanje: Sahara ReadyPack
Kom./jedinica (nominalo)
69
Neto masa/jedinica (kg)
1.4
Pakovanje: kutija
Komada / jedinica (nominalo)112
Neto masa/jedinica (kg)
2.3
Označavanje
3.2
350
4.0
350
55
1.8
30
1.5
152
5.0
103
5.0
Oznaka: Jungo 4462/2209-15
Vrsta boje: crvena
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Jungo 4462
218
3
®
R
A
E M HAR
SA
Jungo 4462
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
W.Nr.
Duplexnehrđajući čelik
X2 CrNiMoN 22 -5-3
1.4462
1.4417
1.4460
1.4362
X3 CrNiMoN 27-5-2
X2 CrNiN 23-4
ASTM / ACI
A240
UNS
S31803
S31500
S31200
S32304
Raznorodni spojevi kao što su nelegirani i niskolegirani čelik sa duplex nehrđajućim čelikom.
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
(A)
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
50 - 80
70 - 110
100 - 140
(s)*
DC+
DC+
DC+
E(kJ)
74
84
80
101
219
304
H(kg/h)
0.62
0.88
1.4
Masa/
1000 kom.
(kg)
21
33.8
50.8
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
78
49
32
1/N
1.64
1.64
1.61
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2.5
60
3.2
85
4.0
120
2F
2G
60
80
60
90
3G
gore
60
80
4G
60
80
5G
gore
60
80
Primjedbe
- međuslojna temperatura ovisna o konstrukciji
219
Arosta 4462-145
Klasifikacija
AWS A5.4-92 : E2209-16*
EN 1600-97 : E 22 9 3 N L R 53
* Za odstupanja vidi primjedbe
Opći opis
Rutilno bazična elektroda za zavarivanje 22% duplex nehrđajućeg čelika
145% iskoristivosti
Prikladna za X i V kutne zavare u horizontalnom položaju
Radna temperatura do 250°C
Visoka otpornost na opću koroziju, rupičastu i napetosnu koroziju (PREN ~ 35)
Granica razvlačenja Rp 0.2 > 500 N/mm2
Raspon temperature
Pakiranje u SRP pakovanju (vakuum zatvoreno)
dijelovi pod tlakom: -40...+250°C
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
AC/DC elektroda +
!"
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
Odobrenja
Controlas
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.025
Mn
0.7
Si
1.0
Cr
22.5
Ni
9.5
Mo
3.0
N
0.16
FN
30-55
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS A5.4-92 nije zahtijevano
min. 450
EN 1600-97
650
Tipične vrijednosti
min. 690
min. 550
800
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
+20°C -20°C -40°C
min. 20
min. 20
27
nije zahtijevano
nije zahtijevano
60
50
35
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
Dužina (mm)
Pakovanje: Sahara ReadyPack
Kom./jedinica (nominalo)
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
3.2
450
4.0
450
31
1.6
12
1.1
Oznaka: Arosta 4462-145/2209-16
Vrsta boje:
bijela
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Arosta 4462-145
220
4
Arosta 4462-145
Materijali koji se zavaruju
Klase čelika
EN 10088-1/-2
W.Nr.
Duplexnehrđajući čelik
X2 CrNiMoN 22-5-3
1.4462
1.447
1.4460
1.4362
X3 CrNiMoN 27-5-2
X2 CrNiN 23-4
ASTM / ACI
A240
UNS
S31803
S31500
S31200
S32304
Raznorodni spojevi kao što su nelegirani i niskolegirani čelik sa duplex nehrđajućim čelikom.
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
(mm)
3.2 x 450
4.0 x 450
(A)
90 - 110
120 - 150
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(s)*
82
86
DC+
DC+
E(kJ)
305
426
H(kg/h)
1.6
2.3
Masa/
1000 kom.
(kg)
57
91
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
28
18
1/N
1.65
1.64
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
1G
Položaji zavarivanja
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
3.2
105
4.0
145
2F
105
145
Primjedbe
Odstupanja: kemijski sastav:
Si= maks. 1.2%; AWS A5.4
Si= maks. 0.90%
221
Jungo SD 2509
Klasifikacija
AWS A 5.4-92
EN 1600-97
: E2553-15*
: E 25 9 4 NL B42
* Za odstupanja vidi primjedbe
Opći opis
Potpuno bazična "super duplex" elektroda za sve položaje
Za zavarivanje "super duplex" 25% Cr nehrđajućeg čelika
Visoka otpornost na rupičastu i koroziju u procjepu, npr. u morskoj vodi; PREN > 40
Visoka čvrstoća i pouzdana udarna žilavost
Dobra zavarljivost istosmjernom strujom na + polu
Raspoloživa samo u SRP pakovanjuu (vakuumirano)
Raspon temperature
dijelovi pod tlakom: -20 ... +250°C
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
DC elektroda +/-
PF/5G gore
Odobrenja
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.025
Mn
1.7
Si
0.6
Cr
25.0
Ni
9.0
Mo
3.4
N
0.2
FN
30-60
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
AWSA5.4-92
A5.2-92 nije zahtijevano
Zahtijevano: AWS
min. 550
EN 1600-97
700
Tipične vrijednosti
min. 760
min. 620
870
Produljenje
(%)
min. 15
min. 18
25
Žilavost ISO-V(J)
-40°C
nije zahtijevano
nije zahtijevano
45
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
Promjer (mm)
2.5
Dužina (mm)
350
Pakovanje: Sahara ReadyPack (SRP)
Kom./jedinica (nominalo)
69
Neto masa/jedinica (kg)
1.4
Označavanje
3.2
350
4.0
350
55
1.8
30
1.5
Oznaka: Jungo SD 2509/2553-16
Vrsta boje: bijela
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Jungo SD 2509
222
1
Jungo SD 2509
Materijali koji se zavaruju
Super duplex nehrđajući čelik klase: približan kemijski sastav:
24-27% Cr, 6-9% Ni, 3-4% Mo, 0.10-0.25% N
legiran također sa Cu i/ili W (Zeron 100 tm)
Običan i
Super duplex
nehrđajući
čelik
EN 10088-1/-2
X2CrNiMoN 25-7-4
E 102 13-4
W.Nr.
GX6 CrNiMo 24-8-2
1.4410
1.4460
1.4462
1.4463
X4 CrNiMoN 27-5-2
X2 CrNiMoN 22-5-3
ASMT / ACI
A276/A351/A473
UNS
2205
S31803
CD-4MCu
Zeron 100
S32550
S32760
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(mm)
(A)
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
45 - 70
70 - 100
100 - 130
DC+
DC+
DC+
(s)*
E(kJ)
H(kg/h)
74
84
80
101
219
304
0.62
0.88
1.4
Masa/
1000 kom.
(kg)
21.0
33.8
50.8
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
1/N
78
49
32
1.64
1.64
1.61
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
Položaji zavarivanja
1G
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2F
2G
3G
gore
4G
5G
gore
2.5
3.2
4.0
60
80
120
60
90
120
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
85
120
Primjedbe
Odstupanja: kemijski sastav
Mn = 0.5-2.0%; AWS A5.4-92: Ni = 0.5-1.5%
Ni = 8.0-10.5%; AWS A5.4-92: Ni = 6.5-8.5%
N = 0.20-0.30%; AWS A5.4-92: N = 0.10-0.25%
Savjet kod primjene
- zavarivanje sa unosom topline maks. 1,5 kJ/mm
- međuslojna temperatura maks. 150°C
223
®
R
A
E M HAR
SA
Klasifikacija
AWS A 5.4-92
EN 1600-97
Jungo Zeron 100X
: E2553-15*
: E 25 9 4 N L B 42
* Za odstupanja vidi primjedbe
Opći opis
Potpuno bazična "super duplex" elektroda za sve položaje
Za zavarivanje Zeron 100 i drugih "super duplex" nehrđajućih čelika
Elektroda legirana punjenjem u žici (uključujući W+Cu)
Visoka otpornost na rupičastu koroziju u procjepu, npr. u morskoj vodi; PREN > 40
Visoka čvrstoća i pouzdana udarna žilavost
Raspon temperature
Dobra zavarljivost istosmjenrom strujom na+ polu
Raspoloživa samo u SRP pakovanju (vakuum zatvoreno) dijelovi pod tlakom: -20 ... +250°C
otpornost na oksidaciju: n.p.
Položaji zavarivanja
Vrsta struje
DC elektroda +/-
!"#$%&
ISO/ASME
PA/1G
PB/2F
PC/2G
PF/3G gore
PE/4G
PF/5G gore
Odobrenja
UDT
+
Kemijski sastav (%), tipičan, metala zavara i feritni broj
C
0.03
Mn
0.8
Si
0.3
Cr
25.0
Ni
9.5
Mo
3.6
Cu
0.8
W
0.7
N
0.2
FN
30-60
Mehaničke karakteristike, metala zavara
Okolnosti
0.2% granice razvlačenja Vlačna čvrstoća
(N/mm2)
(N/mm2)
Zavareno
Zahtijevano: AWS
AWSA5.2-92
A5.4-92
EN
EN1600-97
1600-97
Tipične vrijednosti
nije zahtijevano
min. 550
740
min. 760
min. 620
920
Produljenje
(%)
Žilavost ISO-V(J)
-20°C
-46°C
min. 15
min. 18
24
nije zahtijevano
nije zahtijevano
50
45
Pakiranje, raspoložive veličine i označavanje
2.5
Promjer (mm)
350
Dužina (mm)
Pakovanje: Sahara ReadyPack (SRP)
69
Kom./jedinica (nominalo)
1.4
Neto masa/jedinica (kg)
Označavanje
3.2
350
4.0
350
52
1.8
15
0.8
Oznaka: Jungo Zeron 100X
Vrsta boje: ljubičasta
Jamstvo: Svi podaci na ovoj stranici zasnovani su na najvećem raspoloživom znanju, mogu se mijenjati bez
prethodne obavijesti i mogu se smatrati prikladnima samo za opće upute
Pare:
Zatražite podatke o sigurnom zavarivanju,raspoložive na upit.
MDE Jungo Zeron 100X
224
3
®
R
A
E M HAR
SA
Jungo Zeron 100X
Materijali koji se zavaruju
Super duplex nehrđajući čelik klase: približan kemijski sastav:
24-27% Cr, 6-9% Ni, 3-4% Mo, 0.10-0.25% N
legiran također sa Cu i/ili W (Zeron 100 tm)
Običan i
Super duplex
nehrđajući
čelik
EN 10088-1/-2
X2CrNiMoN 25-7-4
E 102 13-4
W.Nr.
GX6 CrNiMo 24-8-2
1.4410
1.4460
1.4462
1.4463
X4 CrNiMoN 27-5-2
X2 CrNiMoN 22-5-3
ASMT / ACI
A276/A351/A473
UNS
2205
S31803
CD-4MCu
Zeron 100
S32550
S32760
Kalkulacijski podaci
Veličine
promjer x dužina
Raspon
struje
Vrsta Vrijeme gorenja luka Energija Depozit
struje
- po elektrodi kod maks. struje -
(mm)
(A)
2.5 x 350
3.2 x 350
4.0 x 350
45 - 70
70 - 100
100 - 130
DC+
DC+
DC+
(s)*
E(kJ)
H(kg/h)
74
84
80
101
219
304
0.62
0.88
1.4
Masa/
1000 kom.
(kg)
21.0
33.8
50.8
Elektrode/ kg Elektrode/
kg metalzavara kgmetalzavara
B
1/N
78
49
32
1.64
1.64
1.61
* neistaljeni dio = 35mm
Parametri zavarivanja, optimalni slojevi popune
Položaji zavarivanja
1G
Promjer (mm)
Jakost struje (A)
2F
2G
3G
gore
4G
5G
gore
2.5
3.2
4.0
60
80
120
60
90
120
60
80
100
60
80
100
60
80
100
60
85
120
Primjedbe
Odstupanja: kemijski sastav
Ni = 8.0-10.5%; AWS A5.4-92: Ni = 6.5-8.5%
Savjet kod primjene
- zavarivanjem sa unosom topline maks. 1,5 kJ/mm
- međuslojna temperatura maks. 150°C
225
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
344 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content