close

Enter

Log in using OpenID

Bulletin Nr 2, for FISA web page

embedDownload
Bulletin Nr.2
32. MEĐUNARODNA VESLAČKA REGATA
32nd INTERNATIONAL ROWING REGATTA
INVITATION/RASPIS
Croatia Open
10. - 12. travnja 2015.
10th - 12th of April 2015
Organizator / Organizer
Veslački savez Zagreba / Zagreb Rowing Federation
VK Croatia – Zagreb / RC Croatia – Zagreb
HVS/Hrvatski veslački savez
Veslački savez Zagreba
Croatia open
www.vsz.hr
Veslački klub Croatia
CROATIA OPEN 2015
PROGRAM
PROGRAMME
SUBOTA
SATURDAY
11/04/2015
Eliinations 8:00
Finals 14:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
K
JB
JA
SB
SA
Stud.
NEDJELJA
SUNDAY
12/04/2015
Eliminations 8:00
Finals 14:00
2 X KW***
1 X KM***
2-JMB
1X JWA
2-SMB
1XSMB
2XJMB
1 X SWA
2 - JMA
1XJMA
8+JMB
1xSWL
2-SMA
1XSMA
1XSML
2XJWB
2xJMA
1xSWB
2-SWA/JWA
8+M(stud.)
rođeni 2001. i mlađi
rođeni 2000. i 1999.
rođeni 1998. i 1997.
rođeni 1993. - 1996.
rođeni 1992. i stariji
Students-university crew
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
born 2001
born 2000
born 1998
born 1993
born 1992
and younger
and 1999
and 1997
- 1996
and older
2XKM***
1XKW***
2XSMA
2-JMA
4-JMB
4XJMB
2XJMA
1XJMB
2-SMA
2XSWA
1XJWB
4XSMA
4-JMA
2XJWA
1XSMA
2XSML
4-SMA
4XJMA
8+W(stud.)
1000m
2000m
2000m
2000m
2000m
***In case of many entries and time limit in schedule, the races for this
category will be held without eliminations – medals (1 place) in each
battery
***U slučaju velikog broja prijava u ovoj kategoriji i ograničenog vremena
satnice – utrke će se održati bez eliminacija, po grupama – pobjednik u
svakoj grupi dobiva zlatnu medalju
………………………………………………………………
2
Veslački savez Zagreba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Croatia open
www.vsz.hr
Veslački klub Croatia
INVITATION
Croatia open 2015
Zagreb Rowing Federation, Croatian Rowing Federation and VK Croatia are organising
International regatta Croatia open 2015.
Regatta will be held on the 10th - 12th of April 2015, at Regatta course of lake Jarun.
On the regatta FISA Rules of racing are being implemented.
Entries (discipline, category, crew) should be sent not later than Wednesday, APRIL 1st,
2015 to the Organisers address:
Veslački Savez Zagreba, Aleja Matije Ljubeka 1,
RŠC Jarun,10000 Zagreb, Hrvatska
fax: + 385 1 3831 585
e-mail: [email protected]
If the clubs are registering more teams for one discipline, please register them according to
their previous results (or faster crew CRO1, slower CRO2 and so on...). We are also
requesting the clubs to mark the LGW crews and age (date and year of birth) of each
competitor.
Please send your entries in due time.
There is no registration fee.
You can get number for your boats for 50 Kuna down payment. ( deposit)
All senior rowers along with «A» and «B» juniors are competing on 2000m long rowing course,
cadets are competing on 1000m at the same course.
All rowers have to be identified by passport, identity card, or rowing licence, healthy to compete
confirmed by medical doctor signature.
Rowers have to be dressed equal in their rowing club colours and sports-wear.
All cadet rowers must use Macon blades.
In case that less than three crews are registered for one discipline this race will not be
held. In case of more than seven crews are registered for one race, elimination race will be held
on the same day starting at 8:00. For winning first three places in A finals a gold, silver and
bronze medal will be given. B finals in which more than 9 crews are registered will be held
before all A finals.
Organiser reserves the right to change time schedule.
Umpiring is provided by Croatian Rowing Umpires Association, all other umpires are welcome.
The organiser will provide lifeguards and medical service.
Team Managers meeting will be held at Friday, 10 th of April 2015 at 5:00 P.M. in
Conference hall above rowing hangars.
Starting list will be handed to the clubs representatives one hour after the conclusion of
Team managers meeting. Please give all changes (etc.) on time.
All those taking part in the event do so at their own risk. The organising authority,
its associates and appointees accept no responsibility for any loss, damage, injury or
inconvenience incurred, howsoever caused. Every participant is personally
responsible for his health and has to ensure that he is up to the physical demands of
a rowing race.
Invitation, list of entries, starting lists, results and all other information will be available as
soon as possible on Zagreb Rowing Federation web pages at www.vsz.hr . For all other
information, please do not hesitate to contact us at:
Veslački savez Zagreba,
Aleja M. Ljubeka 1, Dom športaša, RŠC Jarun, 10000 Zagreb, Croatia
tel. / fax. + 385 1 3831 585
e-mail: [email protected]
www.vsz.hr
Contact person:
Srećko Šuk
GSM: + 385 98 302 173
Looking forward to see You in Zagreb !
SEE IMPOTRANT REMARK ON NEXT PAGE !!!
………………………………………………………………
3
Veslački savez Zagreba
Croatia open
www.vsz.hr
Veslački klub Croatia
ACCOMMODATION AND FOOD INFORMATION:
Broj osoba za smještaj i prehranu javiti do 15.03.2015.
Reservation ( Nr. of persons, rooms booking...food) please until March 15, 2015
PLEASE NOTE:
LUNCH AT THE
COURSE
OR
IN THE HOTEL !!!
•
•
TRANSPORT – airport transfer included
- Clubs / teams are responsible for their own transport, other needs please to contact OC.
No boats to hire !!!
………………………………………………………………
4
Veslački savez Zagreba
Croatia open
www.vsz.hr
Veslački klub Croatia
RASPIS
Croatia open 2015
1. Veslački savez Zagreba, Hrvatski veslački savez i VK Croatia organiziraju i priređuju
Međunarodnu regatu Croatia open 2015.
2. Regata će se održati 10. - 12. travnja 2015. godine na veslačkoj stazi jezera Jarun.
3. Na regati se primjenjuju FISA Rules of racing i pravila važećeg Pravilnika o veslačkim
natjecanjima Hrvatskog veslačkog saveza.
4. Prijave (disciplina, kategorija i sastave posade) trebaju se dostaviti najkasnije do srijede
01. travnja 2015. na adresu organizatora:
Veslački savez Zagreba,
Aleja Matije Ljubeka, Dom sportaša 1, ŠRC Jarun,
10000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: [email protected]
fax: + 385 1 3831 585
Molimo klubove da u prijavi navedu godinu rođenja veslača i navedu posade lakih veslača.
Ako klubovi prijavljuju više posada u jednoj disciplini, molimo klubove da ih prijavljuju
redoslijedom po jačini.
Molimo klubove da poštuju rok prijava.
5. Prijavnine za regatu se ne plaćaju.
6. Brojevi na čamcu mogu se iznajmiti uz kauciju od 50 kn po broju.
7. Veslači i veslačice seniori, juniori “A”, juniori “B” natječu se na stazi dužine 2000 metara,
veslači i veslačice kadeti natječu se na stazi dužine 1000 metara.
8. Nastup veslača i veslačica bit će dozvoljen samo uz predočenje natjecateljske iskaznice ili
putovnice, uz potvrdu da su zdravstveno sposobni za nastup.
9. Svi natjecatelji moraju nastupiti u svojim klupskim dresovima, jednoobrazno obučeni.
10. Veslači i veslačice kadeti su dužni nastupati sa veslima tipa Macon.
11. U slučaju da se u pojedinoj disciplini prijavi manje od tri posade, ta se utrka neće
održati, a cijeli se program pomiče unaprijed. Ukoliko se za pojedinu utrku prijavi više od
sedam posada, održat će se prednatjecanja istoga dana sa početkom u 8 sati. Za prva tri
osvojena mjesta u A finalu bit će podijeljena zlatna, srebrna i brončana medalja. B finala za
discipline u kojima je prijavljeno više od devet posada bit će održana prije A finala.
12. Organizator pridržava pravo prilagođavanja satnice prema broju prijavljenih posada.
13. Sudačku službu organizira Zbor veslačkih sudaca Hrvatske, uz suce goste iz inozemstva.
14. Službu spašavanja i zdravstvenu službu osigurava Priređivač.
15. Sastanak predstavnika klubova održat će se u petak, 10. travnja 2015. u 17 sati u
prostorijama Doma športaša (iznad veslačkih hangara).
16. Startne liste uručit će se predstavnicima klubova jedan sat nakon završetka sastanka
predstavnika klubova. Molimo Vas da zbog bolje operativnosti sve promjene u prijavama i
sl. predate Regatnom odboru na vrijeme.
17. Svi sudionici u natjecanju sudjeluju o vlastitu riziku. Organizator, njegovi suradnici
i opunomoćenici ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu,
povredu ili nezgodu nastalu iz bilo kojeg razloga. Svaki učesnik je osobno
odgovoran za svoje zdravlje i mora biti fizički spreman za napore veslačke utrke.
18. Raspis, stanje prijava, startne liste, rezultati i ostale potrebne informacije bit će objavljene
na web stranicama Veslačkog saveza Zagreba na adresi www.vsz.hr . Za sve ostale
informacije obratite se tajništvu Veslačkog saveza Zagreba:
Veslački savez Zagreba
Aleja Matije Ljubeka 1, Dom športaša, RŠC Jarun 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. / fax. + 385 1 3831 585
e-mail:[email protected]
www.vsz.hr
………………………………………………………………
5
Veslački savez Zagreba
Croatia open
www.vsz.hr
Veslački klub Croatia
REGATTA COURSE
Jarun is the only course for rowing in Croatia which has FISA A category, it is completely ready for this
event and it offers ideal conditions for competing and participating.
Many big competitions were held at Jarun Regatta course in past few years, such as World military
games, World Championships for students, World Junior and non-olympic Senior Championship Worlr
Rowing Masters Regatta and many more.
You may know that Jarun Regatta course was built in 1987 for the University games and since then it
is still wonderful rowing course. Every year you can see new improvements that are put in tehnology,
equipment and many other things to ensure high quality of competition.
For all other information, please do not hesitate to contact us at:
Veslački savez Zagreba, Aleja M. Ljubeka 1, Dom športaša, RŠC Jarun
10 000 Zagreb, Croatia
tel. / fax. + 385 1 3831 585
e-mail: [email protected]
www.vsz.hr
Contact person:
Srećko Šuk
GSM: + 385 98 302 173
Dear rowing friends,
Hereby I am sending you
IMPORTANT INFORMATION for Croatia Open Regatta 2015 :
• 2-W (senior, junior) will be added in regatta programme Saturday
• Light weight M/W
-
-
Lightweight M 1 (one )kg more than average according to rule :
=1xM 73,5kg, 2xM 71kg average
Laki veslači M 1 (jedan)kg više od propisanog prosjeka:
=1xM 73,5kg, 2xM 71kg prosjek
Lightweight W 1 (one )kg more than average according to rule :
=1xLW 60kg, 2xLW 58kg average
Lake veslačice W 1 (jedan)kg više od propisanog prosjeka:
=1xLW 60kg, 2xLW 58kg prosjek
Winter was long, let us help women to have little more fat before summer.
Best regards,
Srećko Šuk
………………………………………………………………
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content