close

Enter

Log in using OpenID

2014-12-12-gs-odluke

embedDownload
Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Vjesnika d.d
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze obavještavamo vas da je dana 12.
prosinca 2014. godine održana Glavna skupština društva Vjesnik d.d. prema prijedlogu
odluke objavljene uz poziv za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama broj 132 od 12.
studenog 2014. godine
Na Glavnoj skupštini su donesene slijedeće odluke:
1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2013. godinu.
2. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za
2013. godinu.
3. Primaju se na znanje financijska izvješća Društva za 2013. godinu koje su zajedno
utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.
4. Usvajaju se Izvješća revizora o obavljenim revizijama financijskih izvješća Društva za
2013. godinu.
5. Donosi se odluka da se dobit Društva ostvarena u 2013. godini u iznosu od 69.775.122,15
kuna upotrijebi za pokriće prenesenog gubitka.
6. Daje se razrješnica Upravi Društva za 2013. godinu.
7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu.
8. Imenuje se revizorska tvrtka, LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb za
revizora financijskih izvješća Društva za 2014. godinu.
Zagreb, 12. prosinca 2014.
www.tiskara.vjesnik.hr || MB: 1453157, OIB: 83180487843, MBS: 080304753 (Trgovački sud u Zagrebu)
poslovni račun: Zagrebačka banka, Zagreb, 2360000-1101216936, IBAN: HR21 2360 0001 1012 1693 6, BIC: ZABAHR2X
temeljni kapital: 106.168.300 kuna, uplaćen u cijelosti, broj izdanih dionica: 1.061.683, nominalna vrijednost dionice: 100 kuna
predsjednik Uprave: Roman Klancir || predsjednica Nadzornog odbora: Morana Paliković Gruden
||
||
||
II
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content