close

Enter

Log in using OpenID

11. SMOTRA VINA SREDIŠNJE ISTRE Gračišće

embedDownload
11. SMOTRA VINA
SREDIŠNJE ISTRE
Gračišće, 01. travnja 2013.
Poštovani,
Srdačno Vas pozivamo na 11. Smotru vina središnje Istre te da sa svojim vinima uveličate ovo
jedinstveno okupljanje vinara i ljubitelja vina. Nadamo se Vašem odazivu, te da u što većem broju
organiziramo još jednu uspješnu smotru i degustaciju.
SMOTRA
Ovogodišnja 11. po redu smotra održat će se
ponedjeljak), prema konceptu od prošle godine.
01.travnja 2013. godine
u Gračišću (Uskrsni
NAČIN PRIKUPLJANJA UZORAKA I ROKOVI:
Vino se prikuplja u staklenim bocama, zapremine 0,75 l, zatvorene plutenim čepom, sa etiketom
na kojoj mora biti naznačena sorta vina, boja i godina proizvodnje (ČEP I ETIKETA MORAJU BITI BEZ
NAZNAKE PROIZVOĐAČA). Potrebno je dostaviti 6 boca vina sa ispunjenom prijavnicom.
Vina se predaju u prostorijama Općinske uprave od 04. do 07. veljače 2013. od 07,00-15,00 sati,
a 08. i 09. veljače 2013. od 07,00 do 19,00 u „Katininoj kući“ (prostor kod trgovine) ili najbližoj osobi sa
popisa punktova za predaju vina.
ROK ZA PREDAJU VINA JE SUBOTA 09. VELJAČE 2013. GODINE
Ove godine će se u skladu sa zaključkom Izvršnog odbora smotre naplaćivati kotizacija prema
slijedećem cjeniku: 1. uzorak 100,00 kuna, 2. uzorak 75,00 kuna te svaki naredni uzorak po 50,00 kuna.
Kotizacija se uvodi nakon provedene ankete među 148 vinara koji su do sada sudjelovali na smotri vina u
Gračišću a potaknuti primjedbama da se traži previše nagrađenih uzoraka vina. Sredstva prikupljena od
kotizacije iskoristiti će se za kupnju nagrađenih vina (brončana, srebrna i zlatna). Sa nagrađenim vinarima
dogovoriti će se promotivna cijena vina po kojoj će se ista otkupljivati.
KATALOG
Svake godine Općina Gračišće štampa katalog formata B5 sa ocjenama svih vina koje su
zaprimljena na smotru. Ovim putem vas obavještavamo da ukoliko želite možete zakupiti dio kataloga kao
reklamni prostor. Cijena za cijelu stranicu iznosi 1.000,00 kuna, ½ stranice 750,00 kuna a ¼ stranice 400,00
kuna. Tiraža kataloga je 6.000 primjeraka.
KONTAKT:
Damir Baćac: 091/624-2773; Ivan Mijandrušić: 091/581-9325; Aleana Mijadrušić i Natali Putinja: 687155, ili na e-mail: [email protected]
Popis punktova za predaju vina:
Buzeština – TZ Grada Buzeta, kontakt: 662-343 (od 04.02.2013-08.02.2013, za vrijeme uredovnog
radnog vremena od 7.00 do 15.00 sati)
Tinjanština – Milohanić Mladen, kontakt: 091/1366-975
Cerovlje – Ivan Jurada, kontakt: 091/526-5885
Pazinština – TZ Središnje Istre, kontakt: 622-460
Barbanština – Općina Barban, kontakt: 567-635
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
69 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content