close

Enter

Log in using OpenID

Borik d.d. - odluke Glavne skupštine

embedDownload
ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
HANFA
Miramarska 24b
10000 ZAGREB
Zadar, 17.01.2013. godine
Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, trgovačko
društvo BORIK d.d., sa sjedištem u Zadru, Majstora Radovana 7, upisano u sudski
registar Trgovačkog suda u Zadru s matičnim brojem subjekta upisa (MBS)
060019751, OIB: 89869631318 ovim putem objavljuje odluke Glavne skupštine
Društva održane 17.01.2013. godine u Zadru.
Glavna skupština dioničara je donijela sljedeće odluke:
Ad 2 Prihvaća se Odluka o razrješenju predsjednika Glavne skupštine društva
Franka Kotlara odvjetnika u Zadru, zbog isteka mandata
Ad 3 Donosi se odluka o imenovanju Ranka Pećarevića odvjetnika iz Zagreba za
predsjednika Glavne skupštine društva Borik d.d.
Ad 4 Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju društva za 2011. godinu
Ad 5 Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja
Društva za 2011
Ad 6 Prihvaća se Revizorsko izvješće o poslovanju za 2011. godinu
Ad 7 Gubitak iz 2011. godine u iznosu od 41.009.810,99 kn se prenosi u slijedeću
poslovnu godinu
Ad 8 Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2011.
godini
Ad 9 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad
u 2011. godine;
Borik d.d.
Majstora Radovana 7 · HR-23000 Zadar · Tel. +385/(0)23/20 66 01 · Fax +385/(0)23/33 20 23
[email protected] · www.borik.falkensteiner.com
Poslovna banka: Žiro račun kod Hypo banke, br. računa: 2500009-1101004021; Nadzorni odbor: Otmar Michaeler –
predsjednik; Uprava: Agron Beriša – predsjednik, Jasna Čurković – član; Registar trgovačkih društava: OIB:
89869631318, Trgovački sud u Zadru; Temeljni kapital: 140.330.100,00 kuna; Ukupan broj dionica na ime: 467.767;
Nominalni iznos jedne dionice: 300,00 kuna
Ad 10
Za revizora za poslovnu 2012. godinu bira se DELOITTE d.o.o. za
usluge revizije iz Zagreba, Radnička cesta 80, upisano u registar Trgovačkog
suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 030022053, OIB:
11686457780
Ad 11 Prihvaća se odluka o povećanju temeljnog kapitala društva za iznos od
5.116.800,00 kuna
Ad 12 Prihvaća se odluka o prihvaćanju izvješća uprave vezano uz odluku o
povećanju temeljnog kapitala društva
Ad 13 Prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama statuta društva
Ad 14 Donosi se pročišćeni tekst Statuta
Ad 15 Prihvaća se odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora društva
Alexander Rossler OIB: 65982929200
Ad 16 Prihvaća se odluka o izboru Claudie Anne Beermann OIB: 57128267553
za člana Nadzornog odbora društva.
Borik d.d
Borik d.d.
Majstora Radovana 7 · HR-23000 Zadar · Tel. +385/(0)23/20 66 01 · Fax +385/(0)23/33 20 23
[email protected] · www.borik.falkensteiner.com
Poslovna banka: Žiro račun kod Hypo banke, br. računa: 2500009-1101004021; Nadzorni odbor: Otmar Michaeler –
predsjednik; Uprava: Agron Beriša – predsjednik, Jasna Čurković – član; Registar trgovačkih društava: OIB:
89869631318, Trgovački sud u Zadru; Temeljni kapital: 140.330.100,00 kuna; Ukupan broj dionica na ime: 467.767;
Nominalni iznos jedne dionice: 300,00 kuna
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
121 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content