close

Enter

Log in using OpenID

4η Μαρτίου 2015

embedDownload
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ
∆είχνουμε
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
Αγαπάς την Κύπρο;
ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1317 ETOΣ 50ον
Λευκωσία - Kύπρος
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα
Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,
8η του Μάρτη, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, αποτελεί ορόσημο της κορύφωσης στην παγκόσμια
ιστορία, των αγώνων των γυναικών και μας θυμίζει
κάθε χρόνο τι οφείλουμε για την προσφορά της γυναίκας
και τι αποφύγαμε να της δώσουμε γι’ αυτή την πολύτιμη,
πολυεπίπεδη προσφορά της.
Ενάμιση αιώνας συμπληρώθηκε από την ημέρα που οι γυναίκες σε όλο τον πλανήτη βρήκαν στο πρόσωπο των εργατριών της Νέας Υόρκης την αληθινή έκφραση των αναγκών τους, την ουσιαστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων
τους. Αρχίζοντας από πλήρη απουσία των δικαιωμάτων
τους, οι αγώνες των γυναικών συνεχίστηκαν, εμπλουτίστηκαν, επαναπροσδιορίστηκαν, προσαρμόστηκαν στις επιταγές της κάθε εποχής, επικρίθηκαν, σκόνταψαν, όμως ποτέ δε
μειώθηκε ο δυναμισμός, ούτε υποβαθμίστηκε το περιεχόμενό τους.
Μια πρώτη αναγνώριση ήλθε το 1910 στην Κοπεγχάγη
όταν καθιερώθηκε η 8η Μαρτίου ως παγκόσμια μέρα της γυναίκας και η μέρα αυτή από τότε γιορτάζεται κάθε χρόνο σε
όλο τον πλανήτη τόσο σε περιοχές όπου η γυναίκα είναι χειραφετημένη όσο και σε περιοχές όπου ζει υπό καταπίεση.
Ασφαλώς, η σημασία αυτής της μέρας δεν θα πρέπει να
Η
Θετική αποτίμηση από τη ρωσική πλευρά
Θετικές εντυπώσεις άφησε στη
ρωσική πλευρά η επίσκεψη του
Προέδρου Αναστασιάδη, η οποία
έτυχε εκτενούς κάλυψης από τον
τοπικό και διεθνή Τύπο. σελ. 3
Παράθυρο για έκτακτο φόρο
Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής
έκτακτου φόρου στους έχοντες εισοδήματα πάνω από ένα ορισμένο
ύψος άφησε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. σελ. 11
Κυπριακή έκθεσης στην πόλη Bléré
Κυπριακή έκθεση διοργανώθηκε
μετά από πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φίλων της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην περιοχή Τουρ,
στην πόλη Bléré της κεντρικής
Γαλλίας. σελ. 12
εξαντλείται στη θεωρητική
της ανάδειξη, γιατί η Μέρα
αυτή δεν είναι απλά και μόνο
μια μέρα γιορτής. Αποτελεί
μια μέρα προβληματισμού
και σκέψης για τον πολυδιάστατο ρόλο της γυναίκας σε
όλα τα πεδία της ζωής και
πέραν από τα μηνύματα
απαιτούνται πράξεις και πολιτικές που να διασφαλίζουν πλήρη ισοπολιτεία.
Η Γυναίκα του 21ου αιώνα καλείται να ανταποκριθεί σε
πολλαπλούς και δύσκολους ρόλους. Διατηρώντας ένα μεγάλο μέρος από τα παραδοσιακά καθήκοντα της κόρης, της
συζύγου και της μητέρας, λαμβάνει πλέον ενεργό μέρος
στην παραγωγική διαδικασία, στη μόρφωση και σε όλες τις
εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και δράσης. Η σύγχρονη
γυναίκα δίνει καθημερινά με παρρησία και αποφασιστικότητα τον προσωπικό της αγώνα και τις δικές της μάχες, που
επενεργούν ενισχυτικά στον αγώνα όλων των γυναικών για
κατοχύρωση δικαιωμάτων που ακόμη αμφισβητούνται σε
συντηρητικούς εργασιακούς και κοινωνικούς κύκλους.
Πρόκειται για ένα αγώνα που κρίνεται συχνά από μεροληπτικά και άνισα κριτήρια.
Μέσα στο πλέγμα αυτό των αντιδράσεων και αρνητικών
θέσεων, παρά τους αγώνες των ίδιων των γυναικών αλλά
και των συνδικάτων και παρά τις θεσμικές παρεμβάσεις που
έγιναν, οι γυναίκες παραμένουν σε μειονεκτική θέση σε αρκετούς τομείς δραστηριότητας και, εμφανώς, υποεκπροσω-
Πώς βλέπει
την εβδομάδα
ο ΜΑΘ
πούνται στα κέντρα λήψης απόφασης.
Σήμερα μπορούμε επιτέλους να σημειώσουμε με ικανοποίηση ότι η διεθνής κοινότητα αρχίζει τελικά να κατανοεί
τη βασική αρχή ότι οι γυναίκες επηρεάζονται εξίσου με τους
άντρες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, της ειρήνης και της ασφάλειας. Είναι,
επομένως δίκαιο, και πραγματικά απαραίτητο, οι γυναίκες
να εμπλακούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλους
τους τομείς.
Στην Κύπρο τα δικαιώματα των γυναικών αναγνωρίζονται
από τη νομοθεσία που είναι πλήρως εναρμονισμένη με την
Ευρωπαϊκή. Ειδικότερα στη δημόσια υπηρεσία δεν υπάρχουν ανισότητες στη μισθοδοσία και στις προοπτικές ανέλιξης και ισχύουν ειδικές πρόνοιες για προστασία της μητρότητας. Για την ΠΑΣΥΔΥ θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
είναι η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στη συνδικαλιστική δράση και η Οργάνωσή μας μελετά τρόπους ενθάρρυνσης των γυναικών συναδέλφων για εμπλοκή τους στα
συνδικαλιστικά δρώμενα, ειδικότερα του επαγγελματικού
τομέα. Είναι όμως αξιόλογη η συμβολή των γυναικών
μελών της ΠΑΣΥΔΥ σε δραστηριότητες ευρύτερου περιεχομένου, στις οποίες οι γυναίκες καταγράφουν συνεχώς
αναβαθμιζόμενες επιτυχίες. Ιδιαίτερη εκτίμηση οφείλεται
στην Επιτροπή Γυναικών του Γενικού Συμβουλίου, η οποία
με πρωτοβουλίες και δραστηριότητες έχει να επιδείξει αξιέπαινο έργο που τιμά την Οργάνωσή μας.
Συνέχεια στη σελ. 3
2
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΔIOPIΣMOI / ΠPOAΓΩΓEΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
O Σωτήριος Θ. Παρασκευά, ο οποίος αφυπηρέτησε από τη Δημόσια Υπηρεσία από την
1η Ιουλίου 2013, τη θέση Βοηθού Τελώνη,
προάγεται στη θέση Τελώνη, αναδρομικά
από την 1η Νοεμβρίου 2012 μέχρι την αφυπηρέτησή του.
Ο Γεώργιος Θεοδούλου, Βοηθός Τελώνης,
προάγεται στη θέση Τελώνη, από την 1η Νοεμβρίου 2012.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Ο Ζήνωνας Ζήνωνος, Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας, παραιτήθηκε από τις 10 Φεβρουαρίου
2015.
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Γνωστοποιείται ότι η Λαμπρινή Γωγάκη,
Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός, θα εκτελεί
καθήκοντα Βοηθού Επάρχου Λευκωσίας,
από τις 24.2.2015.
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Γνωστοποιείται ότι η Μαρία Χρυσοχού,
Ανώτερη Διοικητικός Λειτουργός, θα εκτελεί
καθήκοντα Βοηθού Επάρχου Πάφου, από τις
24.2.2015. n
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών
Καλούνται όλα τα μέλη του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών, στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση που θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, 2015 και ώρα 17:30, στο ισόγειο
του οικήματος της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Λεμεσού, στην οδό Αναστάση Σιούκρη (βόρεια του Ζωολογικού Κήπου και νότια των Δικαστηρίων).
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Λογοδοσία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του
χρόνου που πέρασε.
2. Συζήτηση πάνω στη Λογοδοσία του Προέδρου.
3. Οποιοδήποτε θέμα που θα υποβληθεί στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου
δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
Ετήσια Γενική Συνέλευση Eπαρχιακού Λάρνακας
Προσκαλείστε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Επαρχιακού Τμήματος Λάρνακας
που θα γίνει την Τρίτη 10.3.2015 και ώρα 4.00μ.μ. στην αίθουσα τελετών του Επαρχιακού Τμήματος.
ΘΕΜΑΤΑ:
α. Λογοδοσία του Επαρχιακού Συμβουλίου διά του Προέδρου πάνω στα πεπραγμένα
της χρονιάς που έληξε.
β. Συζήτηση πάνω στα πιο πάνω και σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.
γ. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη του Τμηματικού Συμβουλίου, των διαφόρων σωμάτων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. ή οποιουδήποτε μέλους του Επαρχιακού Τμήματος, πρέπει να συζητηθεί και που υποβάλλεται στο Τμηματικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον
μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Εκδήλωση «νερό… σταγόνες ζωής»
στο Τμήμα Υδάτων στις 21 Μαρτίου
τo πλαίσιο της Εκστρατείας Καλλιέργειας Υδατικής Συνείδησης, το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων διοργανώνει το Σάββατο 21 Μαρτίου εκδήλωση με
θέμα «νερό… σταγόνες ζωής».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, μεταξύ 10π.μ. μέχρι 1μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΥ στην Παλλουριώτισσα.
Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης μαθητές
Προσχολικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και Φοιτητές Πανεπιστημίων
θα παρουσιάσουν δραστηριότητες που
έχουν σχέση με το νερό.
Σ
Στην εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται
για έκτη συνεχή χρονιά, θα συμμετάσχουν,
όπως κάθε χρόνο, Τμήματα του Υπουργείου
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και άλλα οργανωμένα
σύνολα.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό,
για να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά μαζί με τους γονείς τους, να λάβουν
μέρος.
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά από
το Πρώτο Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του ΡΙΚ
με την Εκπομπή «Παιδιά στον Αέρα». n
Μεταστέγαση Ταχυδρομείου Λυκαβητού
ύμφωνα με ανακοίνωση των Κυπριακών Ταχυδρομείων από προχθές Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015, το Ταχυδρομικό Γραφείο Λυκαβητού έχει μεταστεγαστεί
σε νέο και λειτουργικό κτήριο, στην οδό
Καλλιπόλεως 14, 1055 Λευκωσία.
Το νέο Ταχυδρομικό Γραφείο έχει επιλεγεί
με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής Λυκαβητού, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Αγίου Αντωνίου και Χίλτον.
Στο νέο Ταχυδρομικό Γραφείο παρέχεται
Σ
όλο το φάσμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών,
καθώς και μεταφορά χρημάτων μέσω της
MoneyGram. Πρόσθετα, διατίθενται προς
ενοικίαση Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες.
Ανακοινώθηκε επίσης ότι από την περασμένη Παρασκευή στις 3 μ.μ., τερματίστηκε
η λειτουργία του Ταχυδρομικού Γραφείου
περιοχής Χίλτον (οδός Χαλκοκονδύλη, Λευκωσία), οι πελάτες του οποίου θα εξυπηρετούνται, πλέον, από το νέο Ταχυδρομικό
Γραφείο Λυκαβητού. n
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Βοηθών Γραφείου ΠΑΣΥΔΥ
Καλείστε στην Γενική Συνέλευση του Κλάδου βοηθών Γραφείου της ΠΑΣΥΔΥ την Πέμπτη 19/03/15 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ 2ος όροφος (Αίθουσα Σεμιναρίων).
Με την παρούσα πρόσκληση σας καλούμε να είστε παρόν.
Ανδρέας Νικολάου, Πρόεδρος
Σωκράτης Σωκράτους, Γραμματέας
Σημ. Σε κάθε Γενική Συνέλευση, οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών μέσα σε 15 λεπτά από
την ορισθείσα ώρα αποτελεί απαρτία.
Ετήσια Γενική Συνέλευση Τμήματος Πολεοδομίας
Συνεργασία Τελωνείων - Πολ. Αεροπορία
το πλαίσιο εφαρμογής της τελωνειακής
νομοθεσίας της ΕΕ
Σ
που διέπει τους Εξουσιοδοτημένους Οικονομικούς Φορείς (Authorised Economic
H ΣATIPA TOY K.Π.I.
Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Χαίρε, Πρόεδρε του ΔΗΣΥ, πούχεις δάνεια πολλά
και τις μηνιαίες δόσεις καταβάλλεις σταθερά!
Χαίρε, του ΑΚΕΛ ηγέτη, Γενικέ του Γραμματέα
που ευκόλως ξεχωρίζεις τα εφικτά απ’ τα ευκταία!
Χαίρε, ω Παπαδόπουλε, και Πρόεδρε του ΔΗΚΟ
ειρήνευσον, εάν μπορείς, τον ιδικόν σου οίκο!
Χαίρε, φίλτατε Λιλλήκα, που στα υψηλά στοχεύεις
σου εύχομαι με τον καιρό επάξια ν’ ανέβεις!
Χαίρε, και εσύ Συλλούρη, Πρόεδρε του ΕΥΡΩΚΟ
που στα οικονομικά μας αποτρέπεις το κακό!
Χαίρε, τέλος ω Περδίκη, που συνέχεια φροντίζεις
και όλους τους ξερότοπους με δέντρα πρασινίζεις!
Kωστάκης Π. Iωαννίδης
Operators – AEO) καθώς
και της αεροπορικής νομοθεσίας που διέπει τα Εγκεκριμένα Μεταφορικά Γραφεία (Regulated Agent – RA)
και τους Γνωστούς Αποστολείς (Known Consignor KC) υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Τελωνείων και
του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.
Στόχος του Μνημονίου
είναι ο καθορισμός σαφών
διαδικασιών ανταλλαγής
πληροφοριών σχετικών με
την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα που
χορηγεί το Τμήμα Τελωνείων και του καθεστώτος
ασφάλειας του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου
και γνωστού αποστολέα που
εκδίδει το Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας. n
Με βάση το Άρθρο 15 του Καταστατικού της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. καλείστε σε Τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών του Κλάδου που θα γίνει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 και ώρα
3.30μ.μ. στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Λογοδοσία του Προέδρου του χρόνου που έληξε.
2. Συζήτηση στη λογοδοσία του Προέδρου.
3. Οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί την εγγραφή θέματος για συζήτηση θα πρέπει να το
υποβάλει γραπτά 2 μέρες πριν από τη Συνέλευση, στη Γραμματέα του Κλάδου.
Σίλεια Βλάχου, Γραμματέας
Χρίστος Καψάλης, Πρόεδρος
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ)
Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail pasydy.gla[email protected]
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844456
e-mail: [email protected]
Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνεργάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας.
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066,
Τηλ. 22844444, 22844456, 22844457,
Φαξ 22668639.
e-mail: [email protected]
[email protected]
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
3
Aπόψεις και σχόλια
Θετική αποτίμηση από τη ρωσική
πλευρά
Θετικές εντυπώσεις άφησε στη ρωσική
πλευρά η επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη, η οποία έτυχε
εκτενούς κάλυψης
από τον τοπικό και
διεθνή Τύπο.
Το γεγονός ότι ο
Κύπριος Πρόεδρος
είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους μέλους της
Ε.Ε. που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη
στη Μόσχα μετά τις κυρώσεις, και μάλιστα,
η χρονική συγκυρία του ταξιδιού μεσούσης
της κρίσης στην Ουκρανία, είναι στοιχείο
που κεντρίζει το ενδιαφέρον του Τύπου.
Οι σχέσεις της Λευκωσίας με τη Μόσχα σε
μια περίοδο κατά την οποία το Κρεμλίνο βρίσκεται σε οικονομική και διπλωματική πίεση,
είναι επίσης στοιχείο που αναδεικνύεται σε
δημοσιογραφικές αναλύσεις του ρωσικού
Τύπου.
Αυτό εξάλλου φάνηκε έντονα και από τις
ερωτήσεις που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
δέχθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη σε Ρώσους και ξένους ανταποκριτές στη Μόσχα,
λίγο προτού αναχωρήσει για την Αγία Πετρούπολη, όπου θα ολοκληρώσει την επίσημη επίσκεψή του στη Ρωσία.
Ερωτηθείς για τη στάση της Κύπρου στο
Ουκρανικό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε
ότι μια ομάδα κρατών μελών της ΕΕ περιλαμβανομένης και της Κύπρου προέβαλαν
την αντίθεση τους σε κάποιους που ήταν
απόλυτοι αναφορικά με τα μέτρα κατά της
Ρωσίας και πρόσθεσε πως αν δεν γινόταν
αυτό ενδεχομένως οι κυρώσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας να ήταν αυστηρότερες.
Ερωτηθείς για τη στρατιωτική συμφωνία
που υπεγράφη με τη Μόσχα για των ελλιμενισμό ρωσικών πλοίων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν συνιστά παραβίαση των κυρώσεων κατά της Μόσχας
ούτε και έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά εξήγησε ότι πρόκειται
για ανανέωση υπάρχουσας συμφωνίας η
οποία έχει επικαιροποιηθεί.
Εξέφρασε επίσης απεριόριστη εκτίμηση
προς τον Πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος «γνωρίζει τα προβλήματα και τις ευαισθησίες πολλών για την Κύπρο και δεν ζήτησε το παραμικρό που να μας έφερνε σε δύσκολη θέση
είτε με τους εταίρους μας στην ΕΕ είτε με
τους υπερατλαντικούς συμμάχους μας», κατέληξε.
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,
26.2.2015
l
Η διατήρηση των καλύτερων δυνατών
σχέσεων με τη Ρωσία είναι προς το συμφέρον της Κύπρου.
Οι ανησυχούντες για την επίσκεψη του
Προέδρου
Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος ανεξάρτητο μέλος του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της
Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα υφίσταται
επί σαράντα χρόνια μια διεθνή παρανομία που οδήγησε στην κατοχή
μέρους του εδάφους της. Αν κάτι
έπραξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την
επίσκεψή του στη Μόσχα ήταν ακριβώς να
υποδείξει τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά
που ακολουθούν οι εταίροι μας και όσοι θέλουν να έχουν τη συμμαχία μας.
Στην περίπτωση της Ουκρανίας οι εταίροι
μας επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα και κάποιοι από αυτούς θέλουν να τις συνεχίσουν
και να τις επεκτείνουν. Στην περίπτωση της
Κύπρου κάνουν ότι δεν βλέπουν ούτε τη συνεχιζόμενη κατοχή ούτε τις καραμπινάτες
παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Κύπρου από την Άγκυρα στην κυπριακή
ΑΟΖ και όχι μόνον. Η θέση που πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευθυγραμμίζεται
πλήρως με αυτήν της ομάδας κρατών εντός
της Ε.Ε. που δεν θέλει κυρώσεις αλλά διπλωματική λύση στο Ουκρανικό. Διότι οι κυρώσεις απέδειξαν ότι πλήττουν και τις χώρες
που τις επιβάλλουν. Τόσο απλά είναι τα
πράγματα.
«Αληθεια»,
2.3.2015
l
Ας ανησυχούν.
?
Η πολλοστή φορολογική μεταρρύθμιση
Στη «λίστα» Βαρουφάκη που εστάλη στις
24.2.2014 στο Eurogroup με σκοπό τη διευθέτηση
των
διαφορών με
τους δανειστές
της Ελλάδας, η
σημερινή ελληνική κυβέρνηση
δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων να
προχωρήσει και σε φορολογική μεταρρύθμιση, χωρίς ωστόσο να εξειδικευθεί σε ποια
κατεύθυνση θα κινείται η νέα πολλοστή μεταρρύθμιση στη φορολογία. Θα επιδιώκεται
δηλαδή η αύξηση των φορολογικών εσόδων
με περαιτέρω επιβαρύνσεις ή θα προσφέρονται ελαφρύνσεις στους πολίτες, οι οποίοι
σήμερα φορολογούνται βαρύτατα;
Ωστόσο από δηλώσεις σοβαρών στελεχών
της κυβέρνησης έχουν διαρρεύσει κάποιες
ενδείξεις προς τα πού θα κινείται η νέα μεταρρύθμιση στη φορολογία. Κύριος στόχος
η περιστολή της φοροδιαφυγής. Ωστόσο η
περιστολή της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα
αποτελεί κατά την ταπεινή μας άποψη φευγαλέα ουτοπία. Επί σαράντα χρόνια που
ασχολούμαστε με τα θέματα που άπτονται
της φορολογίας ακούω συνεχώς από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ότι θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή, χωρίς να καταφέρουν απολύτως
τίποτε. Κάποιες σοβαρές προσπάθειες έγιναν από τον Θανάση Κανελλόπουλο με τον
Ν. 820/1978 και ακόμη από τον Αλέκο Παπαδόπουλο με τον Ν. 2214/1994. Ευχόμεθα
με τις νέες ρυθμίσεις η φοροδιαφυγή να παταχθεί.
Η σημερινή κυβέρνηση έχει ακόμη δεσμευθεί ότι θα καταργήσει τον Ενιαίο Φόρο
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και θα τον αντικαταστήσει από έναν άλλο φόρο κατοχής ακινήτων ηπιότερο. Είναι αλήθεια ότι ο ΕΝΦΙΑ
υπήρξε ληστρικός φόρος με επέκταση της
φορολογικής βάσης κατά τρόπο παράλογο.
Όμως όσοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα,
έχουν κατά την 1.1.2015 εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα θα υπαχθούν στον λεγόμενο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας,
τον οποίο θέσπισε η κυβέρνηση Σημίτη με
τον Ν. 2459/1994 με σκοπό να φορολογηθούν οι έχοντες και κατέχοντες. Και αυτός ο
φόρος δεν απέδωσε αξιόλογα έσοδα. Με τη
θέσπιση του νέου φόρου κατοχής ακινήτων
θα υπάρξει κατά την άποψή μας σημαντική
απώλεια εσόδων, σε μια δύσκολη περίοδο.
Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος
φυσικών προσώπων, θα πρέπει κατ’ αρχήν να
διευκρινιστεί ότι τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014 θα φορολογηθούν το
2015 με το νομοθετικό καθεστώς του Ν.
4172/2013 που αποτελεί τον νέο Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος. Η φορολογία θα
είναι βαρύτατη. Η νέα κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα επαναφέρει το αφορολόγητο
ποσό των 12.000 ευρώ για όλους τους φορολογουμένους και ακόμη ότι θα θεσπίσει
νέα κλίμακα φόρου με διευρυμένα τα κλιμάκια του φορολογητέου εισοδήματος.
Από άποψη δημοσιονομικής ηθικής, η
σκέψη αυτή είναι έντιμη. Όλοι οι πολίτες θα
πρέπει να έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του εισοδήματος. Ωστόσο με τις παρούσες οικτρές δημοσιονομικές συνθήκες,
όπου η χώρα εξακολουθεί ακόμη να βρίσκεται σε κατάσταση ελεγχόμενης πτώχευσης
με ένα τεράστιο δημοσιονομικό κενό, η χορήγηση απαλλαγών και ελαφρύνσεων αποτελεί κατά την άποψή μας λανθασμένη επιλογή. Με τη χορήγηση αφορολόγητου
ποσού 12.000 ευρώ για όλους τους φορολο-
γουμένους θα μειώσει τα φορολογικά έσοδα
ακόμη περισσότερο από ότι σήμερα. Χρειάζεται σύνεση.
ίδια τη ζωή, καταθέτουμε, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το σεβασμό
και την εκτίμησή μας σε όλες τις γυναίκες
που μας υπενθυμίζουν καθημερινά με τη δυναμική τους παρουσία την ουσία της ισότητας και της δημοκρατίας που γεφυρώνουν τα
ανθρώπινα χάσματα και την κοινωνική αδικία. Εμείς με πλήρη συναίσθηση υποχρεώ-
σεων και ευθυνών, είμαστε πάντα πλάι στη
γυναίκα εργαζόμενη ή οικοκυρά, συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι σ’ ένα κοινό αγώνα
για να δημιουργήσουμε μαζί ένα κόσμο καλύτερο και πιο πολιτισμένο. Ένα κόσμο που
ονειρευόμαστε για μας και τα παιδιά μας.
Με εκτίμηση για την Κύπρια γυναίκα αλλά
και τις γυναίκες όλου του κόσμου. n
Ιωάννης Σιωμόπουλος,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 1.3.2015
l
Η ανάγκη πάταξης της φοροδιαφυγής
είναι αυταπόδεικτη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο.
?
Με τα γραπτά του Γιάνη διδάσκω τους
φοιτητές μου
Καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί από ολόκληρο
τον κόσμο, που έχουν συνεργαστεί στενά με
τον Έλληνα υπουργό συνυπογράφοντας μαζί
του βιβλία και
μελέτες, μίλησαν
στο
«Έθνος της Κυριακής» για τον
συγγραφέα
Γιάνη Βαρουφάκη και την
αξία των γραπτών του. «Έχω την καλύτερη
άποψη για τα γραπτά του Γιάνη Βαρουφάκη,
τα οποία μάλιστα έχω χρησιμοποιήσει ως
υλικό και στη διδασκαλία μου», δηλώνει στο
«Έθνος» ο Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ, καθηγητής
Κυβερνητικών-Επιχειρηματικών Σχέσεων
στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης «Lyndon B.
Johnson» του Πανεπιστημίου του Τέξας στο
Όστιν.
Ο Γκάλμπρεϊθ συνυπογράφει μαζί με τους
Γιάνη Βαρουφάκη και Στιούαρτ Χόλαντ την
τελευταία (τέταρτη) αναθεωρημένη έκδοση
του βιβλίου «Μια μετριοπαθής πρόταση για
την επίλυση της κρίσης του ευρώ»
Ρηξικέλευθη ως σύλληψη αλλά μετριοπαθής στην εκτέλεσή της (καθώς δεν απαιτεί
προηγούμενη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών
συνθηκών), η πρόταση των Βαρουφάκη,
Γκάλμπρεϊθ, Χόλαντ συνίσταται σε τέσσερα
άμεσα εφαρμόσιμα βήματα που θα μπορούσαν, σύμφωνα με τους εμπνευστές της, να
οδηγήσουν στην επίλυση της ευρωκρίσης.
Ποια είναι αυτά; Σε αδρές γραμμές οι τρεις
πανεπιστημιακοί προτείνουν τα εξής: ένα
πρόγραμμα απευθείας ανακεφαλαιοποίησης
των πτωχευμένων τραπεζών από τον ESM
(που θα θέσει «τέλος στον θανάσιμο εναγκαλισμό κρατών και τραπεζών»), ένα πρόγραμμα μερικής μετατροπής του δημόσιου
χρέους των κρατών μελών της ευρωζώνης,
ένα πανευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα
και ένα επίσης πανευρωπαϊκό πρόγραμμα
κοινωνικής αλληλεγγύης.
Γιώργος Σκαφίδας,
«ΕΘΝΟΣ», 1.3.20115
l
Αναμφίβολα ο Γιάνης Βαρουφάκης είναι
μια ξεχωριστή προσωπικότητα. n
Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα
Συνέχεια από σελ. 1
Η ΠΑΣΥΔΥ ιεραρχεί τα θέματα γυναικών
στις προτεραιότητές της και δεσμεύεται να
εργαστεί μεθοδικά για την άρση των όποιων
διακρίσεων και την εξάλειψη των δομικών
αιτίων διαιώνισης των ανισοτήτων λόγω
φύλου, με στόχο τη διασφάλιση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας.
Οι γυναίκες μέλη της ΠΑΣΥΔΥ καλούνται να αναλάβουν το δικό τους ρόλο για την
επίτευξη αυτών των στόχων ενισχύοντας την
Οργάνωσή τους με την αυξημένη και ενεργό
συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα και
την όλη δραστηριότητά της.
Καταλήγοντας και αναγνωρίζοντας το μεγαλείο της προσφοράς των γυναικών στην
4
ΤETAΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω κασoυλίδoυ
ΣΕλIδΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIκΑΣ
Το μήνυμα της Επιτροπής Γυναικών για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας
Της Νάνας Αχιλλέως,
Γραμματέας Γενικού Συμβουλίου,
Προέδρου Επιτροπής Γυναικών
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
της Γυναίκας που γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου η Επιτροπή Γυναικών του Γενικού Συμβουλίου της Οργάνωσης μας στέλλει τις
ευχές όλων μας στη γυναίκα, την κόρη, την
αδελφή, τη φίλη και ειδικότερα στην Κύπρια
μάνα, που μέσα στις δύσκολες συνθήκες της
ζωής που βιώνουμε, αγωνίζεται για να εξασφαλίσει στους γύρω της ένα χαμόγελο και
έναν καλύτερο κόσμο.
Σε όλες τις γυναίκες οφείλουμε υπέρτατο
σεβασμό και πηγαία αγάπη για την ύπαρξη
της ίδιας της ζωής!
Η 8η Μαρτίου είναι ημέρα αφιερωμένη σε
όλες τις γυναίκες που έδωσαν και συνεχίζουν
να δίνουν μικρούς και μεγάλους αγώνες, για
κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και ελευθερία. Οι γυναίκες μέσα από αντίξοες και πολύ
συχνά αντίπαλες συνθήκες δεν σταμάτησαν
να παλεύουν για την αξιοπρέπεια, την ισότητα και τη ζωή.
Η ισότητα των φύλων παραμένει κύριο
πρόβλημα και αίτημα της γυναίκας, παρόλο
που δεν είναι μόνο γυναικείο ζήτημα. Είναι
ζήτημα πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και
αναπτυξιακό. Η επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι
θέμα εθνικής προτεραιότητας με ευρεία διεθνή και ευρωπαϊκή διάσταση.
Η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ δήλωσε σε πρόσφατο μήνυμα ότι
γιορτάζει τη διεθνή ημέρα των γυναικών με
την ελπίδα ότι «αύριο δεν θα χρειαζόμαστε
πια ποσοστώσεις» για να προωθηθεί η ισότητα των φύλων. Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα τα νεαρά κορίτσια «να έχουν παντού
στον κόσμο πρόσβαση στην εκπαίδευση»
και οι γυναίκες να μπορούν «να επιλέγουν
τη ζωή που επιθυμούν».
Η 8η Μαρτίου αποτελεί μία ημέρα προβληματισμού και σκέψης σχετικά με την αξία
της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών
και τον πολυδιάστατο ρόλο της γυναίκας σε
όλα τα πεδία της ζωής. Η Ημέρα αυτή είναι
μία αφορμή για να υπενθυμίσει τις δεσμεύσεις μας απέναντι στην κοινωνία.
Η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στη
διαμόρφωση των αποφάσεων ενισχύει τους
ευρύτερους στόχους της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, αλλά και της πλήρους κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι εργαζόμενες γυναίκες, αντιμετωπίζουν
συχνά το ερώτημα «καριέρα ή οικογένεια».
Σήμερα εμείς οι γυναίκες επιλέγουμε να
ασχοληθούμε και με τα δύο. Νιώθουμε υπερήφανες για όλα όσα έχουμε κατακτήσει.
Και πραγματικά έχουμε πετύχει πολλά. Τί-
ποτα δεν μας χαρίστηκε. Έχουμε έναν ρόλο
πολυδιάστατο, στον οποίο ανταποκρινόμαστε με δυναμισμό αλλά και με μεγάλη επιτυχία. Παραμένοντας η ψυχή της οικογένειας,
η σύγχρονη Κύπρια είναι ταυτόχρονα σύζυγος-σύντροφος, μητέρα που μεταδίδει με
αγάπη, αρχές και αξίες στα παιδιά της, αλλά
και επιτυχημένη επαγγελματίας.
Είμαστε ο συνδετικός κρίκος που κρατά
ενωμένη την οικογένεια. Στηρίζουμε την οικογένεια οικονομικά, συμμετέχουμε ενεργά
στην αγορά εργασίας και στην παραγωγική
διαδικασία. Οι εργαζόμενες γυναίκες, οι γυναίκες επιστήμονες, οι αγρότισσες, αποτελούν εθνικό
δυναμικό που δεν πρέπει πλέον να μένει
αναξιοποίητο στη χώρα μας.
Η ανεργία των γυναικών και ιδίως των
νέων γυναικών έχει προσλάβει εκρηκτικές
πλέον διαστάσεις επειδή η εργαζόμενη γυναίκα θεωρείται από τον εργοδότη «βάρος»
λόγω της μητρότητας και των πολλαπλών
ρόλων που καλείται να επιτελέσει υποκαθιστώντας τις ανεπαρκείς κοινωνικές δομές
στήριξης.
Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει προωθήσει
ουσιαστικά, κυρίως μέσω των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας, τα θέματα της ισότητας και προστασίας της οικογένειας, όμως σε
καμιά περίπτωση δεν μπορεί και δεν οφείλει
να υποκαταστήσει την κρατική ευθύνη του
σχεδιασμού και της υλοποίησης ενιαίας και
συνεκτικής κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής υπέρ της οικογένειας. Είναι προφανές,
ότι για τη στήριξη τόσο των εργαζόμενων
αλλά και των άνεργων γυναικών, ή μητέρων
δεν αρκεί να υπάρχει μια γενική πολιτική για
την τόνωση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, με αποσπασματικές
ρυθμίσεις απλά φιλικές προς τη γυναίκα και
την οικογένεια. Απαιτούνται εξειδικευμένες
παρεμβάσεις με συγκεκριμένη στόχευση στο
πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής.
Κατά συνέπεια και στην περίπτωση της
Δημόσιας Υπηρεσίας και ειδικά τώρα που
γίνονται οι διάφορες μεταρρυθμίσεις στη
Δημόσια Υπηρεσία, θα πρέπει και απαιτείται, να γίνουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις
και συγκεκριμένη στόχευση για τη στήριξη
της γυναίκας και της οικογένειας και τη
λήψη άμεσων θετικών μέτρων, μέσα από
διάλογο επί των θέσεων και προτάσεων του
συνδικαλιστικού Κινήματος.
Με αυτές τις σκέψεις και τους προβληματισμούς εύχομαι ολόψυχα σε όλες τις γυναίκες χρόνια πολλά, δύναμη, ψυχικό σθένος
και ελπίδα στους δύσκολους καιρούς που
ζούμε.
Ειδικότερα σας επισημαίνω, ότι πρέπει να
είμαστε ο εαυτός μας πάνω από όλα, να στηρίζουμε τις επιλογές μας, να έχουμε πίστη σ’
αυτά που θέλουμε, να μην απογοητευόμαστε, να ονειρευόμαστε και πάντα με υγεία
και υπομονή. n
ριό τους, προκαλώντας, έτσι, τον φθόνο των
εχθρών και τη χαρά των φίλων και νοιώθοντας, κι οι ίδιοι, την ευτυχία της ζωής.» Όμηρος
«Ποτέ μην εμπιστεύεσαι μια
γυναίκα που λέει την πραγματική της ηλικία. Αν μπορεί
να πει αυτό, είναι ικανή για
τα πάντα.» Oscar Wilde,
Ιρλανδός συγγραφέας
Τι έιπαν για τη γυναίκα
«Ακόμα και στις μέρες μας,
αντιμετωπίζουμε
έναν
ισχυρό άντρα σαν γεννημένο ηγέτη και μια ισχυρή
γυναίκα σαν ανωμαλία.»
Μάργκαρετ Άτγουντ καναδέζα συγγραφέας
«Δε γεννιόμαστε γυναίκες.
Γινόμαστε
γυναίκες.»
Σιμόν Ντε Μποβουάρ
γαλλίδα φεμινίστρια, συγγραφέας και σύζυγος του
φιλόσοφου Ζαν Πολ
Σαρτρ.
«Ένας αρχαιολόγος είναι ο
καλύτερος σύζυγος που
μπορεί να έχει οποιαδήποτε
γυναίκα: όσο περισσότερο
αυτή γερνάει τόσο περισσότερο αυξάνεται το ενδιαφέρον του γι’ αυτή.» Άγκαθα Κρίστι αγγλίδα
συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων.
«Η λεπτότητα στη γυναίκα
είναι δύναμη.» Αρτούρ Σοπενχάουερ γερμανός φιλόσοφος, θεωρούμενος ως
πεσιμιστής.
«Η γυναίκα, στους άγριους
μεν θεωρείται ένα γυμνασμένο ζώο, στην Ανατολή δε
ένα αντικείμενο πολυτελείας. Η Ευρωπαία γυ-
ναίκα, τέλος, είναι μείγμα από το πρώτο και
το δεύτερο.» Ελισάβετ Α’
«Αν θέλουμε να έχουμε
ήρωες πολιτικούς και φιλόσοφους, πρέπει ν’ αποχτήσουμε μορφωμένες γυναίκες.» Α. Άνταμς
«Οι γυναίκες είναι ικανές
απ’ το μηδέν να φτιάξουν το
παν.» Ντοστογιέφσκι
«Οι γυναίκες μοιάζουν με
τα ισπανικά σπίτια, που
έχουν πολλές πόρτες και
λίγα παράθυρα. Πολύ πιο
εύκολο είναι να μπει κανείς
στην καρδιά τους, παρά να
δει τι γίνεται μέσα σ’ αυτή.» Βολταίρος
«Μη χτυπάς ποτέ τη γυναίκα ούτε με λουλούδι.» Ινδική Παροιμία
«Το θηλυκό πουλί φτιάχνει τη φωλιά.» Ελληνική Παροιμία
«Μακάρι ο Θεός να σου χαρίσει ό,τι επιθυμεί η καρδιά
σου, δηλαδή έναν σύζυγο,
ένα σπίτι, και ψυχική συμφωνία με τον σύντροφό
σου· γιατί τίποτα δεν
είναι καλύτερο κι ομορφότερο για ένα ζευγάρι
από το να διευθύνουν ομόφωνα το νοικοκυ-
«Τα τετραθέμελα του κόσμου τούτου: ψωμί, κρασί,
φωτιά, γυναίκα.» Νίκος
Καζαντζάκης, Έλληνας
συγγραφέας
«Η μεγαλύτερη ερώτηση
που δεν έχει απαντηθεί ποτέ
και που κι εγώ δεν έχω κατορθώσει να απαντήσω
μετά από τριάντα χρόνια
έρευνας, είναι: «τι θέλει μια
γυναίκα;» Ζίγκμουντ Φρόυντ, Αυστριακός
ψυχίατρος
«Μπορείς να κρίνεις το χαρακτήρα ενός άντρα παρατηρώντας την όψη της γυναίκας
του.»
Albert
Camus, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957
«Οι γυναίκες ποτέ δεν χρησιμοποιούν τη λογική,
γι’ αυτό σπάνια έχουν
άδικο.» William Hazlitt,
Άγγλος δοκιμιογράφος &
κριτικός. n
Εκδήλωση την Κυριακή στην Πάφο
για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Πάφου με την ευκαιρία της Διεθνούς
Μέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, εύχεται σε όλες τις γυναίκες συναδέλφους κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Το Τμήμα Πάφου διοργανώνει για τη Διεθνή Μέρα εκδήλωση την Κυριακή 8 Μαρτίου
στις 4:00μ.μ. στηνη καφετέρια «Πέμπτος Όροφος» (Εμπορική κέντρο Πιττοκοπίτης απέναντι από τα κυβερνητικά γραφεία).
Η εκδήλωση περιλαμβάνει διάλεξη με θέμα «Μαθαίνω για την καρδιά μου» με ομιλητή
τον ιατρό καρδιολόγο Εύρο Λοϊζίδη.
Είσοδος καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να την παρακολουθήσουν.
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
5
AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY
ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ
Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου
Υπόθεση αρ. 1672/2011
Χρίστος Συμεωνίδης
v.
Δημοκρατίας
21 Οκτωβρίου, 2014
Τα γεγονότα
Με την πιο πάνω προσφυγή ο αιτητής Χρίστος Συμεωνίδης αμφισβήτησε τη νομιμότητα της απόφασης της ΕΔΥ ημερομηνίας
31/8/2011, με την οποία τα ενδιαφερόμενα
μέρη Στέλλα Πλέιπελ και Μαρία Κυρατζή
διορίστηκαν στις θέσεις Πρώτου Λειτουργού
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
Νομικοί ισχυρισμοί
Αξιώνοντας την ακύρωση των πιο πάνω
διορισμών, ο αιτητής ισχυρίστηκε τα ακόλουθα:
(α) Τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν πληρούσαν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας,
(β) η σύνθεση της ΕΔΥ ήταν παράνομη,
(γ) δόθηκε υπέρμετρη βαρύτητα στην
προφορική εξέταση,
(δ) υπήρξε έλλειψη δέουσας έρευνας και
αιτιολογίας
Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη
διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι:
α. Ο ισχυρισμός περί πάσχουσας σύνθεσης
της ΕΔΥ δεν ευσταθεί.
β. Η συνοπτική τοποθέτηση της ΕΔΥ επί
του θέματος της διαπίστωσης της κατοχής
των απαραίτητων προσόντων του σχεδίου
υπηρεσίας εγείρει ζήτημα έλλειψης δέουσας
έρευνας αλλά και αντιφατικής συμπεριφοράς.
γ. Είναι παγίως νομολογημένο ότι οι διατάξεις για τα τυπικά προσόντα πρέπει να
ερμηνεύονται στενά και δεν χωρεί χαλάρωση της απαίτησης του σχεδίου υπηρεσίας για πείρα ορισμένης διάρκειας (βλ.
Μιχαηλίδης v. Δήμου Αγλαντζιάς (2010) 3
Α.Α.Δ. 464).
Το Δικαστήριο δεν διεξάγει πρωτογενή
έρευνα και δεν ασκεί ουσιαστική κρίση επί
του θέματος της κατοχής των αναγκαίων
προσόντων, αλλά ελέγχει την παράλειψη
διενέργειας επαρκούς έρευνας προς διαπίστωση της πραγματικής κατάστασης, την πιθανότητα ύπαρξης πλάνης περί τα πράγματα
και την υπέρβαση των ακραίων ορίων της
διακριτικής εξουσίας του αρμόδιου οργάνου
(βλ. Ευθυμίου v. Δημοκρατίας (1997) 3
A.A.Δ. 1638).
δ. Κάτω από παρόμοιες συνθήκες, στην
υπόθεση Μιχαηλίδης v. Δήμου Αγλαντζιάς
(πιο πάνω), το Εφετείο επεσήμανε τα εξής
(σελ. 467 - 468):
«Το Δημοτικό Συμβούλιο αρκέστηκε σε
απλή ανάγνωση επτά βεβαιώσεων από προηγούμενους εργοδότες του ενδιαφερόμενου
μέρους για να δεκτεί ότι το προσόν της πείρας ικανοποιείτο. Σε συμφωνία με τον εφεσείοντα καταλήγουμε ότι οι βεβαιώσεις δεν
δικαιολογούν την παράλειψη διενέργειας
περαιτέρω έρευνας, ως όφειλαν οι καθ’ων η
αίτηση, για να εξακριβώσουν όχι μόνο τη
διάρκεια της πείρας, αλλά και το επίπεδό
της. Είναι εντελώς αδιευκρίνιστο, για παράδειγμα, αν το ενδιαφερόμενο μέρος ικανοποιούσε τη δεύτερη πρόνοια περί πείρας, δηλαδή κατά πόσο διέθετε τριετή τουλάχιστον
πείρα σε εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών
και προσωπικού.
Όπως πολύ ορθά επισημάνθηκε στην υπόθεση Στυλιανού κ.ά. ν. Δημοκρατίας κ.ά.
(1994) 3 Α.Α.Δ. 387, 393, η άσκηση διοικητικών καθηκόντων δεν προϋποθέτει εποπτεία,
οργάνωση ή κατεύθυνση προσωπικού. Τα
δύο δεν είναι ταυτόσημα. Τα διοικητικά καθήκοντα και η διοικητική πείρα που κτάται
με την άσκησή τους είναι έννοια ευρύτερη
και περιλαμβάνει την εμπλοκή στο πλαίσιο
της υπηρεσίας ενός λειτουργού, στο καθόλου διοικητικό έργο (βλέπε ακόμα Δημοσθένους ν. Δημοκρατίας, Υπόθ. Αρ. 1103/2006,
ημερ. 3.10.2007).
Εξ άλλου όπως έχει λεχθεί στην υπόθεση
Ασσιώτης ν. ΘΟΚ (1999) 3 Α.Α.Δ. 1012, όσο
πιο μακρόχρονη και ορισμένου είδους είναι η
διοικητική πείρα που απαιτείται για την εκτέλεση κάποιων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο σχέδιο υπηρεσίας, τόσο πιο ενδελεχής πρέπει να είναι η
διερεύνηση προς διακρίβωση του κατά πόσο
ο υποψήφιος κατέχει το συγκεκριμένο προσόν.
Στην παρούσα υπόθεση κρίνουμε ότι οι
εφεσίβλητοι παρέλειψαν να καθορίσουν την
έννοια της διοικητικής πείρας του ενδιαφερόμενου μέρους και κυρίως το μέγεθος της
πείρας σε εποπτικά καθήκοντα.
Όταν διορίζον όργανο βρίσκεται αντιμέτωπο με έννοιες λίγο πολύ ακαθόριστες,
όπως για παράδειγμα «διοικητική πείρα» ή
«εποπτικά καθήκοντα», θα πρέπει, κατ’
αρχήν, να καθορίζει τη φύση των εννοιών
αυτών και επιπλέον να εξηγεί με τρόπο που
να καθιστά δυνατό το δικαστικό έλεγχο,
γιατί τη συγκεκριμένη πείρα τη δέχεται ως
διοικητική, είτε ως τέτοια που θα θεωρείται
ότι ο υποψήφιος ασκούσε εποπτικά καθήκοντα.
Υπό τις περιστάσεις καταλήγουμε ότι οι
εφεσίβλητοι παρέλειψαν να προβούν σε δέουσα έρευνα ως προς την πείρα που διέθετε
το ενδιαφερόμενο μέρος και συνεπώς η
έφεση θα πρέπει να επιτύχει.»
ε. Για τους λόγους που εξηγήθηκαν και οι
οποίοι εστιάζονται στις πλημμελείς διεργασίες των εμπλεκόμενων οργάνων κατά τη
διαπίστωση της συνδρομής των απαιτούμε-
νων τυπικών προσόντων των ενδιαφερόμενων μερών, η προσφυγή θα πρέπει να επιτύχει.
Υπόθεση αρ. 2001/2012
Κύπρος Γιωργαλλής
v.
Δημοκρατίας
25 Φεβρουαρίου, 2014
Τα γεγονότα
Με την πιο πάνω προσφυγή ο αιτητής Κύπρος Γιωργαλλής προσέβαλε τη νομιμότητα
της απόφασης της ΕΔΥ, με την οποία τα
τέσσερα ενδιαφερόμενα μέρη προάχθηκαν
στη μόνιμη θέση Συμβούλου ή Γενικού Προξένου Β΄, Εξωτερικές Υπηρεσίες, Υπουργείο
Εξωτερικών, από 15.9.2012.
Νομικοί ισχυρισμοί
Η κύρια του θέση που πρόβαλε εξ αρχής
στην αγόρευση του ο αιτητής είναι ότι υπάρχει παρανομία και εκπρόθεσμη αποστολή
από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου
Εξωτερικών της πρότασης για την πλήρωση
των θέσεων κατά παράβαση του άρθρου
29(2) του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου
αρ. 1/1990. Ταυτόχρονα, κατά την εισήγηση,
υπάρχει εξωθεσμική παρέμβαση στη διαδικασία υποβολής πρότασης για την πλήρωση
των θέσεων.
Επί της ουσίας ο αιτητής ισχυρίστηκε ότι
αυθαίρετα αποκλείστηκε από την προαγωγική διαδικασία διότι κατά τον ουσιώδη
χρόνο λήψης της απόφασης της ΕΔΥ πληρούσε όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο
υπηρεσίας.
Η ΕΔΥ, μέσω της συνηγόρου της Δημοκρατίας, ήγειρε προδικαστική ένσταση ότι ο
αιτητής στερείται εννόμου συμφέροντος
διότι κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν διέθετε τα
απαραίτητα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης. Ειδικότερα κατά την εισήγηση της συνηγόρου της Δημοκρατίας κατά
τον ουσιώδη χρόνο ο αιτητής δεν πληρούσε
το απαιτούμενο προσόν της διετούς προϋπηρεσίας στην προηγούμενη.
Η απόφαση του δικαστηρίου
Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προσφυγή αποφάνθηκε ότι:
α. Η Δημοκρατία έχει δίκαιο στην προβαλλόμενη θέση της ότι ο αιτητής δεν είχε
έννομο συμφέρον στη διεκδίκηση της
θέσης. Όπως αποφασίστηκε στη Δημοκρατία ν. Α.Κ. Χατζηϊωάννου και Υιοί (2005) 3
Α.Α.Δ. 467, το έννομο συμφέρον εξετάζεται
πρώτον από τους όρους του παραδεκτού
προσφυγής. Το συμφέρον πρέπει να είναι έννομο, δηλαδή, νόμιμο, εντός του Νόμου και
αναγνωρισμένο από το δίκαιο, εξετάζεται δε
και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, (Χαρίλαος Παπαδόπουλος ν. Ρ.Ι.Κ. (1996) 3
Α.Α.Δ. 1 και Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου ν. Επιτροπής Προστασίας του
Ανταγωνισμού (2002) 3 Α.Α.Δ. 314).
β. Το γεγονός ότι μόνο στη γραπτή αγόρευση των καθ΄ ων είναι που ηγέρθη η προδικαστική ένσταση και όχι στο σώμα της ένστασης, όπως και θα ήταν βεβαίως και το ορθότερο, δεν αποκλείει την εξέταση του
θέματος εφόσον το έννομο συμφέρον είναι
ζήτημα δημόσιας τάξης και αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της αναθεωρητικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Όπως αποφασίστηκε στη Δημοκρατία ν. Α.Κ. Χατζηϊωάννου και Υιοί (2005)
3 Α.Α.Δ. 467, το έννομο συμφέρον εξετάζεται πρώτον από τους όρους του παραδεκτού
προσφυγής. Το συμφέρον πρέπει να είναι έννομο, δηλαδή, νόμιμο, εντός του Νόμου και
αναγνωρισμένο από το δίκαιο, εξετάζεται δε
και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, (Χαρίλαος Παπαδόπουλος ν. Ρ.Ι.Κ. (1996) 3
Α.Α.Δ. 1 και Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου ν. Επιτροπής Προστασίας του
Ανταγωνισμού (2002) 3 Α.Α.Δ. 314).
γ. Είναι πρόδηλο ότι ο αιτητής δεν έχει
έννομο συμφέρον διότι κατά το άρθρο
35(2) του Νόμου αρ. 1/1990, ουδείς δημόσιος υπάλληλος προάγεται σε άλλη θέση
εκτός και εάν κατά την παράγραφο (β) του
εδαφίου (2), κατέχει τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας κατά τον χρόνο κατά τον
οποίο λήφθηκε από την Ε.Δ.Υ. η πρόταση
για την πλήρωση της θέσης. Η περαιτέρω
πρόνοια της εν λόγω παραγράφου ότι τα
προσόντα κατέχονται και κατά την ημερομηνία που λαμβάνεται η απόφαση είναι προσθετική και εφόσον εν πάση περιπτώσει δεν
κατέχεται προσόν κατά την ημερομηνία πρότασης για την πλήρωση της θέσης, ελλείπει
ούτως ή άλλως το έννομο συμφέρον. Στην
Ιωαννίδου ν. Δημοκρατίας (2009) 3 Α.Α.Δ.
404, η Ολομέλεια απέρριψε την έφεση διότι
η εφεσείουσα δεν πληρούσε τα απαιτούμενα
προσόντα κατά τον ουσιώδη χρόνο προκήρυξης της θέσης με αναφορά στην απόκτηση
του τίτλου Ειδικότητας στη Γενική Ιατρική
σε χρόνο μεταγενέστερο της προκήρυξης
της θέσης. Η Ολομέλεια επίσης θεώρησε ότι
με το να ισχυρίζεται η εφεσείουσα ότι θα
έπρεπε να επιλεγεί η ίδια αντί του ενδιαφερομένου εκεί μέρους, επιδοκίμαζε το σχέδιο
υπηρεσίας ενώ ταυτόχρονα το αποδοκίμαζε,
θέση που προβάλλει κατά παρόμοιο τρόπο
και στην παρούσα προσφυγή η δικηγόρος
της Ε.Δ.Υ.
δ. Είναι πλούσια η νομολογία ότι ως θέμα
γενικής αρχής, υπάλληλος που στερείται των
προσόντων στερείται και του αναγκαίου εννόμου συμφέροντος να προσφύγει. Αυτό
ισχύει ακόμη και σε περίπτωση αναδρομικού
διορισμού, ο οποίος δεν μπορεί να προσμετρήσει ή να δημιουργήσει πραγματική υπηρεσία εκεί που δεν υπάρχει. Ούτε και να δημιουργήσει προσόντα εκεί που δεν υπάρχουν. n
6
ΤETAΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Μέχρι τις 9 Απριλίου αιτήσεις για ενοικίαση
κατοικίας στο Τρόοδος για το καλοκαίρι
Σ
δικαιούχου. Βασικό κριτήριο για παραχώ- ενοικίαση κυβερνητικής κατοικίας στο Τρό- λούν μετά τις 9 Απριλίου, 2015 θα θεωρηση κατοικίας δύο, τριών ή τεσσάρων υπνο- οδος, κρατικοί αξιωματούχοι και δημόσιοι ρούνται εκπρόθεσμες και όσες αιτήσεις δεν
δωματίων θα είναι ο αριθμός παιδιών της οι- υπάλληλοι θα πρέπει ν’ αποταθούν γραπτώς συνοδεύονται με την κατάσταση μισθοδοστον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Συγ- σίας δεν θα λαμβάνονται υπόψην.
κογένειας του δικαιούχου.
Σε ορισμένες περιόδους που υπάρχουν διαΣε όλους τους αιτητές στους οποίους θα κοινωνιών και Έργων, 1424 Λευκωσία, αποεγκριθεί η παραχώρηση κατοικίας θα σταλεί στέλλοντας κατάλληλα συμπληρωμένο το θέσιμες κατοικίες, για να δοθεί η ευκαιρία σε
επιστολή παραχώρησης της κατοικίας μαζί με έντυπο «Α» (κατωτέρω), επισυνάπτοντας μεγαλύτερο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων να
το έντυπο Αποδοχής και Εξουσιοδότησης για πρόσφατη κατάσταση μισθοδοσίας και πι- περάσουν τις διακοπές τους στο Τρόοδος, θα
τη διενέργεια αποκοπής του ποσού του ενοι- στοποιητικό γέννησης ενός παιδιού ηλικίας γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υπαλλήλους
κίου που αναγράφεται στην επιστολή παρα- μικρότερης των 16 χρόνων, το αργότερο που δεν θα πληρούν τα κριτήρια που αναφέχώρησης της κατοικίας, από το μισθό, το φι- μέχρι τις 9 Απριλίου, 2015 Σημειώνεται πως ρονται πιο πάνω.
Οι αιτητές οι οποίοι θα εγκριθούν για παλοδώρημα ή τη σύνταξή του (οποιοδήποτε οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να διαισχύει).
βιβάζουν οι ίδιοι απευθείας τις αιτήσεις τους, ραχώρηση κατοικίας θα ενημερωθούν με
Προτρέπονται όλοι οι αιτητές στους οποί- οι οποίες μπορεί αρχικά να αποστέλλονται με προσωπική επιστολή με όλες τις σχετικές λεους θα εγκριθεί ή παραχώρηση κατοικίας να τηλεομοιότυπο αλλά μετά να αποστέλλον- πτομέρειες, οι δε αριθμοί κοινωνικών ασφατην επιθεωρούν μέσα στην προθεσμία που ται και οι πρωτότυπες με συμπληρωμένα όλα λισεων τους θα δημοσιευθούν στην εφημεκαθορίζεται στην επιστολή, ώστε να αποφα- τα στοιχεία. Οι συμπληρωμένες πρωτότυπες ρίδα «Δημόσιος Υπάλληλος» και στην ιστοσίζουν τελεσίδικα κατά πόσο τους ενδιαφέ- αιτήσεις μπορούν είτε να αποστέλλονται τα- σελίδα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και
ρει η συγκεκριμένη κατοικία πριν να προβούν χυδρομικώς, είτε να παραδίδονται με το χέρι Έργων www.mcw.gov.cy. Η παρούσα εγκύστην υπογραφή του εντύπου Αποδοχής και στο Αρχείο του Υπουργείου Συγκοινωνιών κλιος και έντυπα αιτήσεων βρίσκονται επίΕξουσιοδότησης. Σε περίπτωση ακύρωσης και Έργων. Όσες αιτήσεις ληφθούν ή στα- σης στην ίδια ιστοσελίδα. n
της κράτησης της κατοικίας μετά την αποστολή
του εντύπου αποδοχής θα
κατακρατείται το ποσό των
€55,00 για σκοπούς κάλυψης του διοικητικού κόȀȊȆȇǿǹȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
στους που προκύπτει και η
ȊȆȅȊȇīǼǿȅȈȊīȀȅǿȃȍȃǿȍȃȀǹǿǼȇīȍȃ
κατοικία θα παραχωρείται
DzȞIJȣʌȠǹ
ǹȓIJȘıȘȖȚĮʌĮȡĮȤȫȡȘıȘțȣȕİȡȞȘIJȚțȒȢ
σε άλλο δικαιούχο.
țĮIJȠȚțȓĮȢıIJȠȉȡȩȠįȠȢȖȚĮIJȠȀĮȜȠțĮȓȡȚIJȠȣ5
(α) Όσοι από τους αιτητές που θα εγκριθούν, αποīİȞȚțȩǻȚİȣșȣȞIJȒ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣȈȣȖțȠȚȞȦȞȚȫȞțĮȚDzȡȖȦȞ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ«««««««««««
φασίσουν να χρησιμοποιήσουν την κατοικία που
ǹȞĮijȑȡȠȝĮȚ ıIJȘȞ İȖțȪțȜȚȩ ıĮȢ ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȊȈǼ țĮȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ 25 ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 2015 țĮȚ
τους παραχωρήθηκε, θα
ʌĮȡĮțĮȜȫȩʌȦȢȝȠȣʌĮȡĮȤȦȡȘșİȓțĮIJȠȚțȓĮıIJȠȉȡȩȠįȠȢȖȚĮIJȠijİIJȚȞȩțĮȜȠțĮȓȡȚȝİIJȘȞĮțȩȜȠȣșȘıİȚȡȐʌȡȠIJȓȝȘıȘȢ
πρέπει απαραίτητα να υπο1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
βάλουν υπογραμμένο το
ǹȡȚșȝȩȢ
έντυπο Αποδοχής και
ʌİȡȚȩįȠȣ
Εξουσιοδότησης για αποǾȝİȡ
05/6 12/6 19/6 26/6 03/7 10/7 17/7 24/7 31/7 07/8 14/8 2218 28/8 45/9
ʌİȡȚȩįȠȣ
κοπή του ποσού του ενοι12/6 19/6 26/6 03/7 10/7 17/7 24/7 31/7 07/8 14/8 2218 28/8 0549 11/9
κίου από το μισθό, φιλοδώǻȘȜȫıIJİ
Ș
Ș
1 țĮȚ
ρημα ή τη σύνταξή τους
ʌȡȠIJȓȝȘıȘ
μέσα στην προθεσμία που
καθορίζεται στη σχετική
ǵȞȠȝĮ ǼʌȓșİIJȠ.....................................
ǹȡ ȀȠȚȞǹıij««««
επιστολή.
(β) Όσοι από τους αιτηǹȡ ǻİȜIJȉĮȣIJȩIJȘIJȠȢ««««
ȆĮȡȠȣıȚȐȗİIJĮȚĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮțĮIJȐIJȘȞʌĮȡĮȜĮȕȒIJȘȢțĮIJȠȚțȓĮȢ.
τές που θα εγκριθούν, αποȊʌȠȣȡȖİȓȠ««««««««««««««««««««ȉȝȒȝĮ««««««««««««««
φασίσουν να μη χρησιμοποιήσουν την κατοικία που
ĬȑıȘ«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
τους παραχωρήθηκε, θα
DzIJȠȢʌȡȩıȜȘȥȘȢıIJȘǻȘȝȩıȚĮȊʌȘȡİıȓĮ««««« DzIJȠȢįȚȠȡȚıȝȠȪıİȝȩȞȚȝȘșȑıȘ«««
πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν υπογραμμένο το
ǻȚİȪșȣȞıȘ ȠȚțȓĮȢȅįȩȢ««ǹȡ ǻȚĮȝ« ȉȉ«« ȆȩȜȘ««
έντυπο για μη Αποδοχή
της κατοικίας μέσα στην
ȉȘȜİȡȖĮıȓĮȢ
ȉȘȜȠȚțȓĮȢ««««««
țȚȞȘIJȩ««««««
ĭĮȟ«««««««
προθεσμία που καθορίζεǵȞȠȝĮıȣȗȪȖȠȣ ǹȀǹıȣȗȪȖȠȣ«
ǻȘȝȩıȚȠȢȣʌȐȜȜȘȜȠȢȃǹǿȅȋǿ
ται στη σχετική επιστολή,
ώστε η κατοικία να διατίȉȩʌȠȢİȡȖĮıȓĮȢıȣȗȪȖȠȣ«««««««ȉȘȜȑijȦȞȠıȣȗȪȖȠȣ
θεται σε άλλο δικαιούχο.
Για την παραλαβή της
ǹȡʌĮȚįȚȫȞ
ǵȞȠȝĮʌĮȚįȚȠȪ
κατοικίας είναι απαραίτητο
ǾȝİȡȖȑȞȞȘıȘȢ
να παρουσιάζεται από τον
δικαιούχο η πολιτική του
ǼʌȚıȣȞȐȥĮIJİʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩȖȑȞȞȘıȘȢ İȞȩȢʌĮȚįȚȠȪȝȩȞȠ ȘȜȚțȓĮȢȝȚțȡȩIJİȡȘȢIJȦȞȤȡȩȞȦȞțĮȚ
ταυτότητα ή άλλο επίσημο
ʌȡȩıijĮIJȘțĮIJȐıIJĮıȘȝȚıșȠįȠıȓĮȢ.
έγγραφο για εξακρίβωση
ȂȠȣʌĮȡĮȤȦȡȒșȘțİțĮIJȠȚțȓĮțĮIJȐIJĮȤȡȩȞȚĮǻȘȜȫıIJİȃǹǿȅȋǿʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚțĮȚIJȠȞIJȘıȪȗȣȖȠ
των στοιχείων του.
ǹȡĮȓIJȘıȘȢ
««
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Στην αίτηση, (βλέπε ένǹȡȣʌĮȜȜȒȜȠȣ* .....
.......
τυπο «Α»), που επισυνά**ȖȚĮ ȣʌȘȡİıȚĮțȒȤȡȒıȘ
πτεται θα πρέπει να δηλώνονται δύο επιλογές,
ȅȚĮȚIJȒıİȚȢȞĮıIJĮȜȠȪȞȝȑȤȡȚIJȚȢǹʌȡȚȜȓȠȣ
πρώτη και δεύτερη προτίDzȞIJȣʌĮĮȚIJȒıİȦȞȕȡȓıțȠȞIJĮȚıIJȘȞ ȚıIJȠıİȜȓįĮ www .mcw.gov.cy
μηση.
ȊʌȠȖȡĮijȒ
Οι ενδιαφερόμενοι για
&
ύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων αριθμός κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος θα
παραχωρηθεί και φέτος με ενοίκιο, κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού, σε κρατικούς
αξιωματούχους και δημοσίους υπαλλήλους
που επιθυμούν να περάσουν στο Τρόοδος
μέρος των διακοπών τους. Προτεραιότητα
θα δίνεται σε όσους, κατά την ημερομηνία
εξέτασης των αιτήσεων, έχουν παιδί ηλικίας
μικρότερης των 16 χρόνων, εφόσον θεωρούνται ισοδύναμοι στα κριτήρια με άλλους
αιτητές. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει
απαραίτητα να επισυνάπτεται πιστοποιητικό
γέννησης ενός παιδιού μόνο, με τέτοια ηλικία.
Η παραχώρηση των κατοικιών γίνεται από
Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Έργων (Πρόεδρο) ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, και από ένα αντιπρόσωπο του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων, ως μέλη.
Οι κατοικίες θα ενοικιάζονται για 7ήμερη
περίοδο, από Παρασκευή σε Παρασκευή, ως
ακολούθως:
1η περίοδος
05/6 - 12/6/2015
2η
»
12/6 - 19/6/2015
3η
»
19/6 - 26/6/2015
4η
»
26/6 - 03/7/2015
»
03/7 - 10/7/2015
5η
6η
»
10/7 - 17/7/2015
7η
»
17/7 - 24/7/2015
8η
»
24/7 - 31/7/2015
»
31/7 - 07/8/2015
9η
10η »
07/8 - 14/8/2015
11η »
14/8 - 21/8/2015
12η »
21/8 - 28/8/2015
28/8 - 04/9/2015
13η »
14η »
04/9 - 11/9/2015
Το πληρωτέο ενοίκιο ποικίλλει ανάλογα με
την κατοικία από €182,11 - € 307,11 για κάθε
7ημερη περίοδο. Επιπρόσθετα οι ενοικιαστές
θα βαρύνονται με τα ακόλουθα έξοδα:
(α) κατανάλωση νερού για 7ήμερη περίοδο € 5,00
(β) κατανάλωση υγραερίου για 7ήμερη
περίοδο € 8,00
(γ) κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για
7ήμερη περίοδο (κατανάλωση πέραν του
ποσού αυτού θα βαρύνει τον ενοικιαστή)
€40,00
(δ) μετακίνηση σκυβάλων €10,00
(ε) Απρόβλεπτα € 5,00
(στ) Φ. Π. Α. (όπως καθορίζεται επί του
συνολικού ποσού)
Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που
υποβάλλονται για κάποιες περιόδους αιχμής
και του μικρού αριθμού διαθέσιμων κατοικιών, η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια
να χρησιμοποιεί συμπληρωματικά κριτήρια
και, σε περιπτώσεις όπου οι αιτητές φαίνεται
να πληρούν ισότιμα τα κριτήρια, να διαθέσει
τις κατοικίες με κλήρωση.
Τονίζεται ότι, προτίμηση για συγκεκριμένη
κατοικία δε θα λαμβάνεται υπόψη. Η κατανομή των αριθμών των κατοικιών θα γίνεται
αυτόματα από το λογισμικό πρόγραμμα με τη
διαδικασία της τυχαίας επιλογής (random selection), ανάλογα με το μέγεθος της κατοικίας και τη σύνθεση της οικογένειας του κάθε
ΤETAΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
7
Εγκύκλιος του Γ.Γ. στα μέλη
Η κοινωνική μας προσφορά για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας
Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου,
μετά από εισήγηση της Επιτροπής Γυναικών
της Οργάνωσης μας, η Κεντρική Γραμματεία
αποφάσισε όπως στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες οι δικές μας ενέργειες
ενταχθούν στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μελών μας για ανθρωπιστική
βοήθεια στις ευάλωτες ομάδες των συμπολιτών μας.
Συγκεκριμένα, καλούνται τα μέλη, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, να συμμετάσχουν
ενεργά στην προσφορά – συλλογή των πιο
κάτω ειδών:
• Παιδικά είδη ένδυσης & υπόδησης
• Βρεφικές τροφές
• Βρεφικές πάνες
• Παιχνίδια, σχολικά είδη (τσάντες – κασετίνες)
• Πάνες για ενήλικες
Η εκστρατεία θα αρχίσει τη Δευτέρα 9
Μαρτίου 2015 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015.
Με στόχο την επιτυχία της όλης προσπάθειας αλλά και τη διευκόλυνση της παράδοσης των ειδών που θα συλλεγούν καλούνται
τα διοικητικά συμβούλια των Κλάδων να
αναλάβουν τη συλλογή των ειδών και ακολούθως σε συνεννόηση με τα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσής μας στη Λευκωσία (συν.
Νάσω Κασουλίδου, τηλ. 22844457) να διευθετείται η παράδοσή τους. Ειδικότερα για τη
Λευκωσία τα μέλη μπορούν να παραδίδουν
τα είδη και στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ (4ος
όροφος).
Σε ότι αφορά τις Επαρχίες, η παράδοση
των ειδών θα γίνεται στα γραφεία των Επαρχιακών τμημάτων μετά από συνεννόηση με
τους πιο κάτω συναδέλφους:
Λεμεσός:
Πανίκος Πιτσιλλίδης, Τηλ. 99354335
Γιώργος Ονουφρίου, Τηλ. 99434677/
25362429
Λάρνακα:
Ιωάννης Φιλίππου, Τηλ. 99648845
Πάφος:
Νεόφυτος Νεοφύτου, Τηλ. 99632505
Παρασκευή Κουππάρη, Τηλ. 99131837
Παραλίμνι:
Ευθυμίου Ανδρέας, Τηλ. 23815151/
99497552
Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε, ότι
σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας και άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα αποφασισθούν οι παραλήπτες των
πιο πάνω ειδών και θα διευθετηθεί η παράδοσή τους.
Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,
Η Οργάνωσή μας υπήρξε πάντοτε πρωτοπόρος στην προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους συμπολίτες μας, με έντονο
το αίσθημα της αλληλεγγύης, ιδιαίτερα σε
περιόδους κρίσεων που πλήττουν τον τόπο
μας. Το ίδιο αίσθημα ευθύνης και συμπαράστασης επιβάλλεται να επιδείξουμε με την
ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας.
Βέβαιοι για τη θετική σας ανταπόκριση
προσβλέπουμε στην ενεργό εμπλοκή και
βοήθεια σας. n
(Γλ. Χατζηπέτρου)
Γεν. Γραμματέας
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Xωρομετρίας
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Στενογράφων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων Χωρομετρίας, καλεί τα μέλη του
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 και
ώρα 4:30 μ.μ. στα γραφεία της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ στη Λεμεσό.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, πάνω στα πεπραγμένα του
χρόνου που πέρασε.
2. Συζήτηση επί της λογοδοσίας του Προέδρου.
3. Οποιοδήποτε άλλο θέμα υποβληθεί γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον δύο μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
Οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών μετά την πάροδο 15 λεπτών από την ώρα που
ορίστηκε η γενική συνέλευση, αποτελεί απαρτία.
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του
Κλάδου μας θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (Αίθουσα Σεμιναρίων –
2ος όροφος – νότια είσοδος) την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015 και ώρα 3.45 μ.μ.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
(1) Λογοδοσία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε
(2) Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία της Προέδρου
(3) Διάφορα θέματα.
Η παρουσία ΟΛΩΝ σας, θεωρείται απαραίτητη και επιβεβλημένη.
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του
Κλάδου μας θα πραγματοποιηθεί στην καντίνα των Κεντρικών Γραφείων των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Λευκωσία την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 και ώρα 3:30
μ.μ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου καλεί όλα τα μέλη να παρευρεθούν στη Συνέλευση. Η παρουσία όλων των μελών μας είναι απαραίτητη.
Τα κύρια θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
(α) Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που
έληξε, από την Πρόεδρο του Κλάδου.
(β) Συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα και λήψη απόφασης.
(γ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο τουλάχιστο μέρες πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
(δ) Υποστελέχωση στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(ε) Ασφάλεια και Υγεία Υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο.
(ζ) Χώρος στάθμευσης.
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Τεχνικού
& Επιστημονικού Προσωπικού Υπουργείου Άμυνας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του κλάδου αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο αρ.15.15α του
Καταστατικού της Οργάνωσής μας, τη σύγκλιση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών,
η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16 Μαρτίου, 2015 και ώρα 12:30μμ, στην αίθουσα του
Πολιτιστικού του 2ου ορόφου, στο οίκημα της Οργάνωσης μας στην Λευκωσία.
Σύμφωνα με το άρθρο αρ. 15.15δ του Καταστατικού της ΠΑΣΥΔΥ κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση κύρια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
(α) Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του
χρόνου που έληξε. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται λογοδοτεί ο Γραμματέας ή
οποιοδήποτε άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό.
(β) Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
(γ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα, που κατά την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Κλάδου, των διαφόρων σωμάτων της ΠΑΣΥΔΥ, ή οποιουδήποτε μέλους του κλάδου πρέπει να συζητηθεί και που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον
ημέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με το άρθρο αρ.15. 15γ του Καταστατικού της ΠΑΣΥΔΥ, σε κάθε Γενική Συνέλευση, οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών, σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την
ώρα που ορίζεται η σύγκληση της, αποτελεί απαρτία.
Η παρουσία όλων των μελών του κλάδου κρίνεται απαραίτητη.
Πρόεδρος, Ευθύμιος Πολυδώρου
Γραμματέας, Ευγένιος Χατζηπέτρου
–¤’
 ¢¦©£–
Ÿ –œœ ž‰¤
–¤’¡¤¥§š’›’…ž€žŽ——ŽŸŽ
-3CŽ»¿Äãƾ¿½¿¹²µÁž
-3CŽ»¿Äãƾ¿½¿¹²µÞÇÄÁ¾
-3CŽ»¿Äãƾ¿½¿¹²µœÂ¿ä²æž
-3C»µÆã²Â»Ãº¾ã¹㻵¼Á¾…³Âž
-3C…㻶µ½½¿¾Ä»¼áꎻ¿ãÀ»Ãıæãê
¼µ»œãƾ¿½¿¹²µ
-3C»ã羱ꁻ¿²¼ºÃºœ¿Ç»Ãæ¿´
¼µ»À»Æã»Â±Ããž޻½¿åã¾²µê
-3C»¿²¼ºÃºÀ»Æã»ÂºæµÄ»¼³ÄºÄµ
¼µ»»¿²¼ºÃº”»¼Â¿æãõ²Å¾
À»Æã»Â±Ããž
-3C˜µÇÄ»½»µ¼—¼µ»
¢ÂºæµÄ¿¿»¼¿¾¿æ»¼—
-3C˜µÇÄ»½»µ¼—¼µ»»¿²¼ºÃº
-3C¢ÂºæµÄ¿¿»¼¿¾¿æ»¼—¼µ»
»¿²¼ºÃº
-3C¢ÂºæµÄ¿¿»¼¿¾¿æ»¼º»¿²¼ºÃº
À»Æã»ÂºÃãž
-!–ºä»µ¼—”áõ¼µ»
ºæ¿Ã»¿¹Âµä²µ
”‹˜áãêœãƾ¿½¿¹²ãꔗçºÃºê
¼µ»À»¼¿»¾Å¾²µê
”3C…㻶µ½½¿¾Ä»¼±¡¹ã²µ
Ãĺ¾µ¹¹½»¼±¹½ÁÃõ
-3CÀ»¸ºæ»¿½¿¹²µ
¼µ»Ž»¿ÃĵĻÃÄ»¼±
Ãĺ¾µ¹¹½»¼±¹½ÁÃõ
”‹€Âµä»ÃÄ»¼±À»¼¿»¾Å¾²µ
”‹»µ¸ÂµÃÄ»¼—…¿½Çæáõ
-3CÙÆ㸻µÃæ³ê¼µ»‹¾—ÀÄÇåº
‘½ã¼Ä¿¾»¼Á¾…µ»Æ¾»¸»Á¾¼µ»
»µ¸ÂµÃÄ»¼Á¾œãƾ¿½¿¹»Á¾
-!ÙÆ㸻µÃæ³ê»—¸ÂµÃºê
Ãĺ¾µ¹¹½»¼±¹½ÁÃõãåµÀ¿ÃėÃãÅê
”‹’ÃĿ²µ¼µ»‚ãŲµÄºêœáƾºê
-3C‘½ã¼Ä¿½¿¹»¼±”ºÆµ¾»¼±
-3CÀ»Ãı溼µ»”ºÆµ¾»¼±
ã¸¿æá¾Å¾
-3C”ºÆµ¾¿½¿¹»¼±”ºÆµ¾»¼±
-3C¾ã¹㻵¼—ÙÇÃıæµÄµ
-3C…¿½»Ä»¼±”ºÆµ¾»¼±¼µ»‹ã»ä³Â¿ê
ÙÆ㸻µÃæ³ê
-!4ãƾ¿½¿¹»¼—¡À¿¶¿ºç¿´æ㾺
€½ÅÃû¼±¼æ—çºÃº
Ãĺ¾µ¹¹½»¼±¹½ÁÃõãåµÀ¿ÃėÃãÅê
¡À¿¶¿½±µ»Ä±ÃãžæáÆ»”µÂIJ¿Ç
¤¾µÂåºæµçºæ—ÄžÙãÀÄáæ¶Â»¿ê
²¸µ¼Äµ{µ¾—À³¹Âµææµ
’¹Ã®Âµ¹ÁÃÍÀ±ÂþZZZFXWDFF\
Ÿ’¥›ƒ€•–…Ž›’…•‰Ÿ”—•–¤…ž¤
ZZZFXWDFF\
8
ΤETAΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
«Η Ελλάδα σε Κίνδυνο –Ιδέες και Θέσεις για Εθνική Ανασύνταξη»
Παρουσίαση του βιβλίου του Πρέσβη επί τιμή, Περικλή Νέαρχου
ην περασμένη Παρασκευή το Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι Εκδόσεις Λειμών (Αθήνα) παρουσίασαν το βιβλίο
«Η Ελλάδα σε Κίνδυνο, Ιδέες και Θέσεις για
Εθνική Ανασύνταξη», του συγγραφέα Περικλή Νεάρχου, Πρέσβη επί τιμή.
Το βιβλίο παρουσίασαν, ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κώστας
Χριστοφίδης, η Ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχάρους, ο Πρέσβης επί τιμή Χρήστος Ψιλογένης, και ο Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς
Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Γιώργος Κέντας. Σύντομη παρέμβαση έγινε
από τον συγγραφέα του βιβλίου, Περικλή Νέαρχου.
Το βιβλίο «Η Ελλάδα σε Κίνδυνο, Ιδέες και
Θέσεις για Εθνική Ανασύνταξη» αναφέρεται
στη σημερινή κρίση, στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα και στην αδιέξοδη πολιτική που
ακολουθήθηκε. Η τελευταία παρουσιάζει ένα
τριπλό κίνδυνο:
• να υποστεί η Ελλάδα μια δύσκολα αναστρέψιμη οικονομική καταστροφή,
• να υποστεί νέους εκβιασμούς στα εθνικά
θέματα, λόγω της οικονομικής αδυναμίας,
στην οποία βρίσκεται,
• να υπονομευθεί η εσωτερική συνοχή και
το εθνικό της μέλλον από την εθνική αποδόμηση, που προωθεί συστηματικά η παγκοσμιοποίηση και ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός.
Ο συγγραφέας εξετάζει, στο πρώτο μέρος
του βιβλίου, την εσωτερική πτυχή της κρίσεως και τις ευθύνες των πολιτικών ηγεσιών
της Μεταπολιτεύσεως για την εγκαθίδρυση
ενός θλιβερού καθεστώτος κομματοκρατίας.
Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται δια μακρών
στις ευθύνες της Ευρώπης. Στην εκτροπή της,
κατά κύριο λόγο, προς τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό και την ταύτισή της με την παγκοσμιοποίηση. Στο τρίτο μέρος, ο συγγραφέας προτείνει ιδέες και θέσεις για έξοδο από
τη σημερινή κρίση και ανασύνταξη της
Τ
χώρας, με βάση μια εθνική στρατηγική.
Σύντομη περίληψη του βιβλίου
H σημερινή πρωτοφανής καταστροφή,
στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα , εν
καιρώ ειρήνης, είναι η επιτομή της χρεωκοπίας του πολιτικού συστήματος και της κομματοκρατίας των τριών τελευταίων δεκαετιών. Η Ελλάδα αντιμετωπίσθηκε ως πεδίο
δοκιμής και η κρίση ως ευκαιρία για να επιβληθεί στη χώρα, υπό τη σημαία της Ευρώπης, ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός και η
παγκοσμιοποίηση, ως δήθεν συνταγή σωτηρίας.
Η στυγνή και μονόπλευρη Ευρωπαϊκή πολιτική λιτότητας αναδεικνύει την άλλη, εξωτερική όψη της Ελληνικής κρίσεως, που δεν
είναι άσχετη με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και
την ταύτιση της Ευρώπης με την παγκοσμιοποίηση. Η Ελλάδα διατρέχει σήμερα ένα τρι-
πλό κίνδυνο:
• δομική οικονομική καταστροφή, χωρίς
διέξοδο αναπτυξιακής προοπτικής για άδηλο
χρόνο,
• εκμετάλλευση της οικονομικής αδυναμίας της χώρας για πιέσεις και εκβιασμούς
στα εθνικά θέματα και απειλή γενικά στην
εθνική της ασφάλεια,
• εθνική αποδόμηση ως αποτέλεσμα των
πολιτικών που προάγει ο διεθνής και Ευρωπαϊκός νεοφιλελευθερισμός και η παγκοσμιοποίηση.
Πώς πρέπει ν’ αντιμετωπίσει ο Ελληνικός
λαός τον τριπλό αυτό κίνδυνο; Το βιβλίο
αυτό επιχειρεί μια απάντηση και προτείνει
ιδέες και θέσεις για εθνική ανασύνταξη και
ένα νέο, ελπιδοφόρο μέλλον του Ελληνικού
λαού, αντάξιο της ιστορίας και του πολιτισμού του.
Ο Περικλής Νεάρχου, πρέσβης επι τιμή
(ε.τ.) γεννήθηκε στην Κύπρο και σπούδασε
Φιλολογία και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Tours και
Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης
στο Παρίσι.
Πήρε μέρος, από νεαρός φοιτητής, στους
δημοκρατικούς αγώνες του Ελληνικού λαού,
αγωνίσθηκε κατά της δικτατορίας των συνταγματαρχών και υπεστήριξε πάντα σταθερά
τα εθνικά θέματα και την ανάγκη μιας πατριωτικής, ανεξάρτητης και πολυδιάστατης
εξωτερικής πολιτικής.
Σταθμοί στην πορεία του απετέλεσαν:
• η θητεία του ως συμβούλου επί θεμάτων
εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού
Ανδρέα Παπανδρέου.
• Η θητεία του ως Διευθυντού του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με
πρόσκληση της τότε Υπουργού Πολιτισμού
Μελίνας Μερκούρη. Ως επιτομή στο έργο
του στο Κέντρο Δελφών, έγραψε το βιβλίο
«Το Μήνυμα του Απόλλωνα». Το βιβλίο ανα-
φέρεται στις Αρχαίες Ελληνικές Τέχνες, στην
Αρχαία Ελληνική Παιδεία και στην ιδέα των
Δελφών για αναβίωση των Αρχαίων Πυθικών
Αγώνων σε νέα, σύγχρονη, παγκόσμια βάση.
Αναφέρεται επίσης ειδικότερα σε τρόπους, με
τους οποίους η ιδέα αυτή μπορεί να γίνει
πραγματικότητα.
• Η ανάθεση σ’ αυτόν από τον Πρόεδρο
της Κύπρου Τάσσο Παπαδόπουλο της εκπροσωπήσεως της Κύπρου ως πρέσβεως στο
Παρίσι. Σε αναγνώριση του έργου του, η Γαλλική Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος Νικολά
Σαρκοζί του απένειμαν το Εθνικό Παράσημο
της Αξίας.
Ο Πρέσβυς ε.τ. Περικλής Νεάρχου είναι
γνωστός για τους αγώνες του για τα εθνικά
θέματα: την Κύπρο, το Αιγαίο, τη Θράκη, το
θέμα των Σκοπίων και για την αναγνώριση
της γενοκτονίας του Ποντιακού και του Μικρασιατικού Ελληνισμού.
Είναι γνωστός επίσης για τα άρθρα, τις
αναλύσεις και τις παρεμβάσεις του πάνω σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής, γεωπολιτικής,
λαθρομεταναστεύσεως, άμυνας και εθνικής
στρατηγικής.
Ειδικότερα για τη βαθειά κρίση που διέρχεται η Ελλάδα και για το πώς θα βγει απ’
αυτήν, κατέθεσε τις ιδέες και τις απόψεις του
μ’ ένα βιβλίο 650 σελίδων, με τίτλο: «Η Ελλάδα σε Κίνδυνο. Ιδέες και Θέσεις για Εθνική
Ανασύνταξη», Εκδόσεις «Λειμών». n
είχαν δημιουργήσει την κρίση με την αμφισβήτηση του δικαιώματος στην απεργία αρνούνταν να επιτρέψουν την παραπομπή του
θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο παρόλο που
το Καταστατικό της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας
περιλαμβάνει
ρητά τέτοια πρόνοια. Τώρα
πετύχαμε να διαπραγματευθούμε μια λύση που προστατεύει το θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων
να κηρύσσουν απεργία και
επιπλέον αναγνώριση στο
ΔΓΕ ν αναλαμβάνει πλήρως
το έργο της επιτήρησης του τρόπου που οι
κυβερνήσεις επιδεικνύουν σεβασμό στις υποχρεώσεις τους για συμμόρφωση με ια διεθνή
εργασιακά πρότυπα.
Σε ειδική συνεδρία τους πριν δύο βδομάδες οι εκπρόσωποι των συνδικάτων και των
εργοδοτών κατέληξαν σε συνεννόηση για
τερματισμό του αδιεξόδου στη βάση της αναγνώρισης του δικαιώματος για εργασιακή
δράση υποστηριζόμενου από την ρητή αναγνώριση από τις κυβερνήσεις του δικαιώματος στην απεργία ως συμβατού με τη Σύμβαση 87 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
για την Ελευθερία του Συνδικαλίζεσθαι. Η
συμφωνία είναι αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής κινητοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα
στις 18 Φεβρουαρίου για στήριξη του δικαιώματος στην απεργία αλλά και των μακρών προσπαθειών προς εξασφάλιση της
στήριξης και των κυβερνήσεων και των εργοδοτών σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής πλευράς τόνισαν ότι αναμφίβολα χωρίς την τεράστια κινητοποίηση από τις διεθνείς συνδικαλιστικές και άλλες φιλεργατικές οργανώσεις
θα πετύχαιναν εκείνοι που επιζητούν αφαίρεση από τους εργαζόμενους του δικαιώματος τους στην απεργία. Χάρη στις διεθνείς κινητοποιήσεις οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν
και εναπόκειται τώρα σε όλους τους εργαζομένους να προστατεύσουν αυτό το επαναβεβαιωμένο τους δικαίωμα. n
Επαναβεβαιώθηκε στην Τριμερή της ΔΓΕ
το δικαίωμα εργαζομένων σε απεργία
ην περασμένη Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου επαναβεβαιώθηκε στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία. Η επαναβεβαίωση
έγινε μετά από δυο χρόνια διαμάχης μεταξύ
των εκπροσώπων ων εργαζομένων και των
εργοδοτών στην Τριμερή Σύνοδο για την
Ελευθερίας του Συνδικαλίζεσθαι.
Οι εργοδότες αμφισβητούσαν την ύπαρξη
διεθνούς σύμβασης για το δικαίωμα στην
απεργία και οδήγησαν σε αδράνεια το μηχανισμό επιτήρησης της ΔΟΕ αμφισβητώντας
ταυτόχρονα και την αρμοδιότητα του ΔΓΕ
στην εφαρμογή του δικαιώματος αυτού των
εργαζομένων. Η διαμάχη δημιουργούσε επίσης αμφισβήτηση της νομολογίας του ΔΓΕ
για το δικαίωμα στην απεργία.
Σε δηλώσεις της μετά τη τριμερή σύνοδο η
ΓΓ της Διεθνούς Δημοσίων Υπηρεσιών PSI
Ρόζα Παβανέλλι είπε ότι στη σύνοδο της τριμερούς οι κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα στην απεργία ως θεμελιώδες δικαίωμα στην εργασία
Τ
αλλά και ταυτόχρονα το ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΔΓΕ. Οι κυβερνήσεις, πρόσθεσε
η Γ.Γ. της PSI , συζητούν τώρα την Ημερήσια
Διάταξη για την μετά το 2015 εποχή και τις
διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Είναι ανάγκη
να βεβαιωθούμε, είπε, ότι
επιδεικνύουν την ίδια δέσμευση στα διεθνή εργασιακά πρότυπα σε όλη τους
την έκταση. Ενώ η αναγνώριση του διεθνούς δικαιώματος στην απεργία είναι
ουσιώδους σημασίας, εξακολουθούν να υπάρχουν επιθέσεις κατά του θεμελιακού αυτού δικαιώματος των εργαζομένων σε πολλά κράτη και η
Διεθνής Δημοσίων Υπηρεσιών θα συνεχίσει
την εκστρατεία της για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα αυτό σε παγκόσμια κλίμακα.
Ο ΓΓ της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΙΤ Σιαρπάν
Μπάρροου δήλωσε πως οι εκπρόσωποι των
εργοδοτών και μερικών κυβερνήσεων που
ΤETAΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
9
10
τETAρτη 4 ΜΑρτΙΟυ 2015
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος Ανδρέου
ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Η ΕΕ επενδύει 163 εκατ. στο κυπριακό
επιχειρησιακό πρόγραμμα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κυπριακό επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» που χρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα έχει στόχο να επενδύσει περισσότερα από 163 εκατομμύρια ευρώ στην προώθηση της απασχόλησης, των δεξιοτήτων, της κοινωνικής ένταξης και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας
«Ξεκλειδώνοντας» δυνατότητες
χρηματοδότησης για ανάπτυξη
διοίκησης.
Η κ. Marianne Thyssen, επίτροπος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας εργατικού δυναμικού, δήλωσε: «Επιδοκιμάζω την έγκριση του
προγράμματος, το οποίο θα βοηθήσει την Κύπρο να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως τα υψηλά
ποσοστά ανεργίας, ιδίως των νέων, και η κοινωνική ένταξη. Είμαι πεπεισμένη ότι το πρόγραμμα
αυτό θα προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες για χιλιάδες πολίτες, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη
των εθνικών στόχων για την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Οι επενδύσεις θα εστιασθούν στις ακόλουθες προτεραιότητες:
- βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης (περίπου το 53 % της χρηματοδότησης), με επίκεντρο τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι άνεργοι, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι νέοι, συμπεριλαμβανομένων των νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης,
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και η αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης·
- καταπολέμηση της φτώχειας και κοινωνική ένταξη (20 % του προϋπολογισμού), με έμφαση στα άτομα που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στα άτομα με αναπηρία και σε άλλες ευπαθείς ομάδες·
- βελτίωση της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης (20 % του προϋπολογισμού),
ιδίως, προκειμένου να προσανατολίζονται περισσότερο στις δεξιότητες που χρειάζεται η
αγορά εργασίας·
- βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης (σχεδόν το 4 % του προϋπολογισμού).
Στις 20 Ιουνίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την
Κύπρο για τη χάραξη στρατηγικής για τη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και
επενδυτικών ταμείων στη χώρα για την περίοδο 2014-2020.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην υποστήριξη
επενδύσεων των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής για την απασχόληση. n
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο-ορόσημο για
να «ξεκλειδωθούν» δυνατότητες χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να τονωθεί η ανάπτυξη στα 28 κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς κεφαλαίων.
Η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποσκοπεί στην κατάργηση των
φραγμών που εμποδίζουν τις διασυνοριακές επενδύσεις στην
ΕΕ και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη
χρηματοδότηση. Το σημερινό περιβάλλον είναι δυσμενές για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες και σχετικά λιγότερο από τις κεφαλαιαγορές. Σε άλλα μέρη του κόσμου συμβαίνει το αντίθετο. Παράδειγμα των δυνατοτήτων
που θα μπορούσε να προσφέρει μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά κεφαλαίων είναι ότι,
εάν οι αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων της ΕΕ ήταν σε τέτοιο βαθμό ανεπτυγμένες όσο
στις ΗΠΑ, το διάστημα 2008-2013 περισσότερα από 90 δισεκατομμύρια ευρώ θα ήταν διαθέσιμα για τις επιχειρήσεις.
Μέσα από την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί επίσης να απομακρύνει τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε όσους χρειάζονται χρηματοδότηση να έχουν πρόσβαση σε επενδυτές και να καταστήσει το σύστημα διοχέτευσης των πόρων αυτών —την
αλυσίδα επενδύσεων— όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τρίμηνη διαβούλευση, εκδίδοντας σχετική Πράσινη Βίβλο,
βάσει της οποίας θα καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης για να «ξεκλειδώσει» εξωτραπεζικές δυνατότητες χρηματοδότησης, ώστε οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να μπορούν να προοδεύσουν
και οι μεγαλύτερες εταιρείες να αναπτυχθούν περαιτέρω. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι ένα
μακροπρόθεσμο σχέδιο που απαιτεί συνεχείς προσπάθειες επί πολλά έτη. Είναι όμως δυνατό
να επιτευχθεί ήδη πρόοδος σε ορισμένους τομείς κατά τους προσεχείς μήνες.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, έκανε την εξής δήλωση: «Η
Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι η πρώτη διαρθρωτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στο πλαίσιο του Επενδυτικού της Σχεδίου. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι το Επενδυτικό αυτό
Σχέδιο δεν θα δώσει ώθηση εφάπαξ, αλλά θα επιδρά θετικά διαρκώς στις οικονομικές συνθήκες της Ευρώπης.»
«Η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι ξεκάθαρη: να οικοδομήσουμε μια ενιαία
αγορά κεφαλαίων από τη βάση προς την κορυφή, εντοπίζοντας τα εμπόδια και απομακρύνοντάς τα ένα προς ένα», ανέφερε ο επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, Τζόναθαν Χιλ. n
Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας
και Κοινωνίας από την ΕΕ
«Η πρώτη σου δουλειά
μέσω του EURES»
Το ψηφιακό δυναμικό που θα μπορούσε να απελευθερωθεί
προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι πολύ πλούσιο.
Από τις διαδικτυακές αγορές και σπουδές μέχρι την πληρωμή
λογαριασμών και τη χρήση δημοσίων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, την απάντηση δίνει το Ίντερνετ, εφόσον βεβαίως υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα του νέου Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας που
ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δόθηκε στη δημοσιότητα.
Το νέο εργαλείο που παρουσιάστηκε δίνει μια συνοπτική εικόνα, ανά χώρα, της συνδεσιμότητας, των δεξιοτήτων στη χρήση του διαδικτύου, καθώς και του βαθμού ανάπτυξης ορισμένων βασικών ψηφιακών τεχνολογιών (ηλεκτρονικά τιμολόγια, υπηρεσίες υπολογιστικού
νέφους, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.) και ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών.
Η ψηφιακή εμπειρία εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, καθώς οι επιδόσεις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, ξεκινώντας από τις χώρες με τις καλύτερες ψηφιακές επιδόσεις,
όπως η Δανία και φθάνοντας στις χαμηλότερες επιδόσεις, όπως η Ρουμανία.
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τακτικά: 75% το 2014 (έναντι 72%
το 2013), ποσοστό που κυμαίνεται από 93% στο Λουξεμβούργο μέχρι 48% στη Ρουμανία.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συναντούν εμπόδια όσον αφορά το ηλ. εμπόριο: μόνο
το 15% των ΜΜΕ πωλούν μέσω διαδικτύου - και από ποσοστό αυτό, λιγότερες από τις μισές
κάνουν πωλήσεις εκτός συνόρων.
Οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα σε ορισμένες
χώρες, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτες σε άλλες: Το 33% των χρηστών του διαδικτύου στην
Ευρώπη χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά έντυπα για τη διαβίβαση πληροφοριών σε δημόσιες
αρχές, με ποσοστά που κυμαίνονται από 69% στη Δανία έως 6% στη Ρουμανία.
Ο Ψηφιακός Δείκτης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει επί του παρόντος τη στρατηγική της για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η οποία
αναμένεται να ανακοινωθεί τον Μάιο. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στο να δημιουργηθούν
οι κατάλληλες συνθήκες για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ώστε
να αξιοποιούν καλύτερα τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία
πέραν των συνόρων. Δημιουργώντας μια Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει πρόσθετη ανάπτυξη έως και 250 δισ. ευρώ και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες
θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. n
Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES είναι η πιο
πρόσφατη πρωτοβουλία της ΕΕ για την επαγγελματική
κινητικότητα που στοχεύει ειδικά στην τόνωση της κινητικότητας των νέων Ευρωπαίων. Τυγχάνει ήδη τεράστιας αποδοχής από τους υπεύθυνους πρόσληψης εργαζομένων και, όπως προκύπτει και από το παρόν
άρθρο, οι νέοι που αναζητούν εργασία δηλώνουν εξίσου
ευχαριστημένοι.
Ο Leonardo Maria De Paolis είναι ένα από τα πολλά
άτομα που αναζητούν εργασία και έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» της Provincia di Roma. Κάτοχος πτυχίου νοσηλευτικής από την Ιταλία και με την επιθυμία να εργαστεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, ο Leonardo θεώρησε ότι
το πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» είναι ένα εξαιρετικό μέσο για να
πραγματοποιήσει το όνειρό του να μετεγκατασταθεί στο εξωτερικό.
Το πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» παρέχει στα άτομα που αναζητούν εργασία κάθε είδους υποστήριξη, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παροχής συμβουλών, της εκμάθησης ξένων γλωσσών, της προετοιμασίας για συνέντευξη και της κάλυψης των εξόδων ταξιδίου. Μετά από αξιολόγηση των δεξιοτήτων, της εμπειρίας και των
αναγκών του, ο Leonardo προεπιλέχθηκε ως υποψήφιος για πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού και εγγράφηκε σε εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης γλώσσας. Αξίζει να σημειωθεί
ότι οι σύμβουλοι απασχόλησης του προγράμματος παρείχαν στον Leonardo την απαιτούμενη βοήθεια στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
Για τον Leonardo, η βοήθεια που του παρείχε η ομάδα του προγράμματος «Η πρώτη σου
δουλειά μέσω του EURES» στη Ρώμη ήταν καθοριστική: «Τα μαθήματα γλώσσας και η καθοδήγηση των συμβούλων ήταν ανεκτίμητης αξίας. Όπως αποδείχθηκε, το πρόγραμμα «Η
πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» ήταν μια καλή προετοιμασία για την ένταξή μου στην
αγορά εργασίας».
Ο Leonardo έσπευσε να τονίσει τον ζήλο που επέδειξε η ομάδα της Provincia di Roma και
να δηλώσει ότι έλαβε βοήθεια την κατάλληλη στιγμή από επαγγελματίες. Πράγματι, οι διοργανωτές του προγράμματος αισθάνονται υπερήφανοι για την προσανατολισµένη προς τον
πελάτη προσέγγιση της ομάδας της Provincia di Roma. n
τETAΡτη 4 μΑΡτιΟυ 2015
11
AπΟ την EλλΑδΑ κΑι τΟν υπΟλΟιπΟ KΟσμΟ
Νέα διετή παράταση στη Γαλλία
Oι τράπεζες χρειάζονται περισσότερα
για να πετύχει τον στόχο του ελλείμματος κεφάλαια «υψηλής ποιότητας»
Νέα παράταση δύο ετών, έως τα τέλη του 2017,
παραχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γαλλία
ώστε να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα
κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Η γαλλική κυβέρνηση
απέφυγε την επιβολή προστίμου, ωστόσο η Κομισιόν απαίτησε από το Παρίσι νέα μέτρα λιτότητας
και μεταρρυθμίσεις. Την τελική απόφαση για τη
χορήγηση της τρίτης παράτασης την τελευταία
επταετία θα κληθεί να πάρει το Eurogroup το επόμενο διάστημα.
«Είναι σαφές ότι η Γαλλία θα πρέπει να ενισχύσει την προσπάθειά της όσον αφορά τα δημοσιονομικά και τις μεταρρυθμίσεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος είναι αρμόδιος για το ευρώ. Πλέον, η γαλλική κυβέρνηση
έχει στη διάθεσή της δύο επιπλέον χρόνια, μέχρι το τέλος του 2017, ώστε να μειώσει το ονομαστικό δημοσιονομικό της έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ που ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ).
Από το 2001 η γαλλική κυβέρνηση έχει καταφέρει μόνο δύο χρονιές να διατηρήσει το ονομαστικό έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν έχει δώσει
τρεις φορές παράταση στη Γαλλία. Η πρώτη μονοετής παράταση είχε δοθεί στην κυβέρνηση
Σαρκοζί, η δεύτερη, διετής παράταση, δόθηκε το 2013 και έληγε στο τέλος του 2015 και η
νέα λήγει στο τέλος του 2017 και όχι στο τέλος του 2018 όπως είχε ζητήσει την περασμένη
εβδομάδα το Παρίσι. Ωστόσο η Κομισιόν ζήτησε από τη γαλλική κυβέρνηση να μειώσει το
διαρθρωτικό της έλλειμμα (δεν περιλαμβάνεται η επίπτωση του οικονομικού κύκλου και τα
εφάπαξ μέτρα) κατά 0,5% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια από 0,3% που έχει προγραμματίσει
το Παρίσι.
Κατά σύμπτωση, μία ώρα προτού η Κομισιόν ανακοινώσει την απόφασή της για χορήγηση νέας παράτασης στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων μετά τη συνάντησή του με την ηγεσία των εργατικών συνδικάτων
και των εργοδοτικών ενώσεων. «Η χώρα μας χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση θα
αναλάβει τις ευθύνες της και θα εξακολουθήσει να πιέζει για την εφαρμογή τους», είπε ο κ.
Βαλς. Προσέθεσε δε ότι θα φέρει σχέδιο νόμου που θα περιλαμβάνει τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στις αρχές Απριλίου. Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μισέλ Σαπέν διαβεβαίωνε την ίδια στιγμή ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί την απαίτηση της Επιτροπής για μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος το 2015. Υποστήριξε δε ότι η εξασθένηση του ευρώ, η
κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου, τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού και οι ρεαλιστικοί
στόχοι για μείωση του ελλείμματος υποστηρίζουν την επιστροφή της ανάπτυξης στη Γαλλία. n
Απέχει ακόμη η Ευρωζώνη από τη δημιουργία
ενός εναρμονισμένου τραπεζικού συστήματος με
υψηλές προδιαγραφές στην ποιότητα των κεφαλαίων του, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της
Ντανιέλ Νουί, επικεφαλής του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Οι τράπεζες της Ευρωζώνης θα πρέπει να εξασφαλίσουν πρόσθετα κεφάλαια και να βελτιώσουν την ποιότητά τους, δήλωσε η Ντανιέλ Νουί στη βρετανική εφημερίδα «Financial Times».
Υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος που, επίσης, μίλησε στη «Financial Times», επεσήμανε
τα εξής: υπάρχουν ακόμη αρκετά ερωτήματα για την ποιότητα κεφαλαίων στις ισπανικές
τράπεζες, αλλά και τις τράπεζες στην Ελλάδα και την Ιταλία». Πέρυσι, οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να αξιοποιήσουν νομοθετική μεταρρύθμιση που τους επέτρεψε να ενσωματώσουν 13 δισ. ευρώ, συνολικά, από τον αναβαλλόμενο φόρο στα κέρδη, ακολουθώντας
αντίστοιχες κινήσεις από ισπανικές, ιταλικές και πορτογαλικές τράπεζες. Ωστόσο η SSM δεν
θεωρεί πως αυτά τα κεφάλαια εντάσσονται στην κατηγορία των κεφαλαίων «υψηλής ποιότητας».
Δεν είναι η πρώτη φορά από τις αρχές του 2015 που η ΕΚΤ συστήνει τη θωράκιση των τραπεζών με πρόσθετα κεφάλαια, δηλαδή λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τα τεστ κοπώσεως που πραγματοποιήθηκαν τέλη Οκτωβρίου. Οι προειδοποιήσεις της ΕΚΤ αντανακλούν, επίσης, τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον με υποτονική ανάπτυξη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η έκδοση και πώληση νέων μετοχών, ύψους 7 δισ. ευρώ,
από την ισπανική Santander ένα βράδυ του Ιανουαρίου. Το 60% των επενδυτών ήταν σε
hedge funds, δηλαδή κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου που δεν διακρίνονται για τον μακροχρόνιο ορίζοντα στις τοποθετήσεις τους επειδή αναζητούν, συνήθως, άμεσες αποδόσεις.
Στην Ιταλία, η Monte dei Paschi di Siena που βρέθηκε να έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα κεφαλαίων στα τεστ κοπώσεως του Οκτωβρίου αναγκάστηκε τελικά να αυξήσει το ύψος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στα 3 δισ. ευρώ αυτόν τον μήνα.
«Δεν αφορά τόσο το μέγεθος των κεφαλαίων όσο τον ορισμό των κεφαλαίων. Υπάρχουν
πολλές εκδοχές του ορισμού για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών στην Ευρώπη και
είναι ένα ζήτημα που, κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να διευθετηθεί. Πιθανώς να καταφύγουμε σε νέους νόμους και να αποταθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ζητήσουμε την εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου των κρατών-μελών», είπε η κ. Νουί, πρώην
κεντρική τραπεζίτης στη Γαλλία. n
Άνοιξε παράθυρο για επιβολή έκτακτου Νέα αγωγή κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας από Ιταλούς επενδυτές
φόρου στα υψηλά εισοδήματα
Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στους
έχοντες εισοδήματα πάνω από ένα ορισμένο ύψος άφησε ο
υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, σε τηλεοπτική
του συνέντευξη.
Απέκλεισε για μία ακόμη φορά αύξηση του ΦΠΑ σε
νησιά, φάρμακα, τουρισμό, τρόφιμα και βιβλία, και έκανε
λόγο για σταδιακή αναπροσαρμογή του αφορολόγητου στα
12.000 ευρώ.
«Εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι θα έχουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Τι σημαίνει
αυτό; Σημαίνει ότι θέλουμε να επανακτήσουμε την ανεξαρτησία της χώρας και τη λαϊκή κυριαρχία επί των τειχών μας, εξασφαλίζοντας ότι ποτέ δεν θα ξαναμπούμε στην αναξιοπρέπεια
του να έχουμε πρωτογενή ελλείμματα. Εάν χρειαστεί να βάλω έκτακτο φόρο γι’ αυτό, θα το
κάνω, αλλά θα το κάνω σε αυτούς που έχουν να πληρώσουν, όχι σε αυτούς που δεν έχουν.
Προφανώς θα είναι στοχευμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Όσον αφορά στην ταμειακή κατάσταση της χώρας, σημείωσε πως είναι ικανοποιητική σχετικά με τις υποχρεώσεις απέναντι στους Έλληνες πολίτες, αλλά τόνισε ότι θα πρέπει να πληρώνονται οι φόροι. «Δεν αρκεί μόνο να λέμε «όχι» στους εταίρους. Πρέπει όσοι έχουμε να
είμαστε συνεπείς», υπογράμμισε.
Για τα χρέη στο Δημόσιο ανέφερε ότι «δεν έχουμε αποφασίσει τις παραμέτρους και τις λεπτομέρειες για τις 100 δόσεις... Όσοι έχουν χρήματα πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν,
χωρίς να νιώθει ανόητος εκείνος που πλήρωσε στην ώρα του. Αυτοί που πλήρωσαν στην
ώρα τους θα πρέπει να επιβραβευτούν».
Σχετικά με τον ΦΠΑ σημείωσε ότι «κάπου θα υπάρξει μια εξομάλυνση» για κάποια προϊόντα, έτσι ώστε να υπάρξει μια σύγκλιση με την υποχρέωση της χώρας μας να αυξήσει κάποιους συντελεστές, όπως συμφωνήθηκε στο Eurogroup. «Θα βρούμε ένα προϊόν που δεν
θα θυμάται κανένας ότι έχει φορολογικό συντελεστή» είπε. Τέλος, επεσήμανε ότι το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ θα επανέλθει. n
Την κατηγορία ότι ζημίωσε τους ομολογιούχους του
ιδιωτικού τομέα κατά την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το 2012 μέσω μυστικής συμφωνίας ανταλλαγής ομολόγων που συνήψε με την Ελλάδα, αντιμετωπίζει η ΕΚΤ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου
εκδικάζεται η δεύτερη αγωγή που υπέβαλαν εναντίον
της τουλάχιστον 210 Ιταλοί επενδυτές μετά την αρχική της απόρριψη.
Σύμφωνα με τον Τζιαντζουζέπε Σάνα, δικηγόρο των
Ιταλών επενδυτών, η ΕΚΤ «είναι υπόλογη για κακοδιαχείριση» καθώς «έχοντας κάλυψη ως
μέλος της τρόικας έπαιξε τον ρόλο του επενδυτή και απέφυγε τις ζημίες, που στη συνέχεια
έπεσαν στις πιο αδύναμες ομάδες πιστωτών». Σύμφωνα, άλλωστε, με τον Στέφανο Σούτι, επίσης δικηγόρο των ομολογιούχων, η ΕΚΤ παραπλάνησε το κοινό καλλιεργώντας ψευδείς ελπίδες ότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά καλή και θα απέφερε πολύ υψηλές αποδόσεις επί των
επενδύσεων.
Από την πλευρά της, η ΕΚΤ απορρίπτει ως «απαράδεκτη» την αγωγή, ενώ ο δικηγόρος
της, Ενρίκο Καστεγιάνι, επισήμανε πως «το μετέδωσαν τα ΜΜΕ και το περιέγραψαν με κάθε
λεπτομέρεια» και επομένως «δεν μπορεί να μιλήσει κανείς περί μυστικής ή αδιαφανούς
συμπεριφοράς». Ο κ. Καστεγιάνι επισημαίνει μάλιστα πως ουδέποτε έδωσε υποσχέσεις η
ΕΚΤ, απλώς «εκφράστηκαν απόψεις περί του ποια θα ήταν κάλλιστη δυνατή εξέλιξη της
κατάστασης». Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης απέφυγαν
τις ζημίες από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους ανταλλάσσοντας ελληνικά ομόλογα με ομόλογα παρόμοιας ονομαστικής αξίας που εξαιρέθηκαν από το «κούρεμα». Τότε
το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» είχε αναφέρει πως ο πρόεδρος της Bundesbank, Γενς
Βάιντμαν, εξέφρασε επιφυλάξεις για την απόφαση της ΕΚΤ να ανταλλάξει τα ομόλογα, εκτιμώντας πως θα μπορούσε να προκαλέσει αγωγές από άλλους κατόχους ελληνικών ομολόγων. n
12
ΤETAΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH
Αξιόλογη Προβολή της Κύπρου
στην εφημερίδα «The Times»
Συναυλίες Μουσικής Δωματίου
με μουσικούς Σ. Ορχήστρας Κύπρου
Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για το τουρισμό της Κύπρου περιέχεται στα πλαίσια μεγάλου άρθρου για το
νησί που δημοσίευσε πρόσφατα η γνωστή εφημερίδα
«e Times» του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα άρθρο, υπό
τον τίτλο «Cyprus on the road to recovery» αναλύει την
πορεία ανάκαμψης της Κύπρου από την οικονομική
κρίση, ενώ σε αυτό περιέχονται και πολιτικές αναφορές, όπως και αναφορές στο θέμα της
Τουρκικής εισβολής.
Στο αφιέρωμα παρουσιάζεται το πλούσιο και ποικιλόμορφο τουριστικό προϊόν της Κύπρου με αναφορές σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ομορφιάς όπως τα βουνά του
Τροόδους και οι υπέροχες παραλίες του νησιού. Περιέχονται επίσης κολακευτικές αναφορές
στους αρχαιολογικούς χώρους και τη γαστρονομία της Κύπρου.
Τέτοια αφιερώματα προβάλλουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο την μοναδική τουριστική εμπειρία που προσφέρει η Κύπρος και παρέχουν την ευκαιρία σε μεγάλο
αριθμό δυνητικών τουριστών να ενημερωθούν για τις ομορφιές και τις ευκαιρίες που παρέχει το νησί.
Σημειώνεται ότι η εφημερίδα «e Times» αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η συγκεκριμένη αγορά είναι η μεγαλύτερη αγορά του Κυπριακού Τουρισμού με μερίδιο 36% και αφίξεις που πέρυσι ξεπέρασαν τις
870 χιλιάδες. Αξίζει να τονιστεί ότι οι προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα καλές μετά από 13 χρόνια συνεχούς πτώσης. n
Το ερχόμενο Σάββατο 7 Μαρτίου στο
Θέατρο Παλλάς στην Πύλη Πάφου, στη
Λευκωσία και την Κυριακή 8 Μαρτίου
στο Πολιτιστικό Χώρο «Τεχνόπολις 20»
στην Πάφο σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης- Πάφος 2017»
Το εξαιρετικό Τρίτο Εγχόρδων με τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
Wolfgang Schroeder (βιολί), Sorin Alexandru Horlea (βιόλα) και Πέτρο Γκοσποντίνοφ (βιολοντσέλο) θα δώσει δύο συναυλίες στο πλαίσιο των συναυλιών μουσικής δωματίου που
διοργανώνει το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.
Το Τρίο θα ερμηνεύσει το μνημειώδες έργο Παραλλαγές Goldberg, BWV 988, του Johann
Sebastian Bach στη διασκευή του Sitkovetsky για τρίο εγχόρδων. Ο μεγάλος Γερμανός μουσουργός συνέθεσε τις Παραλλαγές για πληκτροφόρο όργανο κατόπιν παραγγελίας από τον
Ρώσο Πρέσβη στην αυλή της Δρέσδης με την παράκληση «να τον ευθυμήσουν λίγο». Ως ανταπόκριση ο Bach έγραψε ένα έργο δυναμικό και εμπνευσμένο: μια σειρά από 30 παραλλαγές με μια εκπληκτική ποικιλία σε στυλ, φόρμα και συναισθήματα. Αυτή η βαθιάς ανθρωπιστικής αξίας μουσική μας μιλά σήμερα πιο δυνατά από ποτέ άλλοτε. Σας προσκαλούμε να
απολαύσετε το μεγαλείο της.
H Συναυλία μουσικής δωματίου της Συμφωνικής Ορχήστρας ταξιδεύει για πρώτη φορά και
στην Πάφο. n
Έκθεση - «Τα Σταμπωτά Μαντήλια
και ο Τελευταίος Μαντηλάρης»
Με πολλές και αξιόλογες εκδηλώσεις
ο Μήνας Γαλλοφωνίας στην Κύπρο
Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας «αναβιώνει»
με έκθεση, στο «Σπίτι Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων», ένα
επάγγελμα που έχει οριστικά εγκαταλειφθεί, μια τέχνη που
καθόρισε τις ενδυματολογικές παραδοσιακές συνήθειες των
γυναικών αλλά και των αντρών της Κύπρου από το 18ο
αιώνα μέχρι και τα μέσα του 20ου. Πρόκειται για την έκθεση
«Τα Σταμπωτά Μαντήλια και ο Τελευταίος Μαντηλάρης» η οποία παρουσιάζει την ιστορία
της τέχνης των σταμπωτών μαντηλιών στον τόπο μας.
Για την ετοιμασία των μαντηλιών στη Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο είχαν τα εργαστήρια τους αρκετοί μαντηλάρηδες και η δουλειά τους ήταν ολόχρονη και αρκετά προσοδοφόρα.
Με την αναστολή της λειτουργίας του εργαστηρίου του τελευταίου μαντηλάρη Νίκου Κακούλλη, το 2004, η τέχνη των σταμπωτών, που κάποτε έκανε γνωστό το όνομα της Κύπρου
σε Ανατολή και Δύση, έφτασε στο τέλος της.
Στην έκθεση τεκμηριώνεται, αφενός η παραγωγή των σταμπωτών μαντηλιών, με σύνεργα
και εξοπλισμό του τελευταίου εργαστηρίου σταμπωτών μαντηλιών της Λευκωσίας και
αφετέρου η ποικιλία και ιδιαιτερότητα τους.
Ποικιλία χρωμάτων , αποχρώσεων , κυρίως του βαθυκόκκινου και του πράσινου, όπως και
πληθώρα διακοσμητικών ανθικών μοτίβων αποτελούν χαρακτηριστικά των «εργόχειρων»
αυτών, που παρουσιάζονται στην έκθεση, αντανακλώντας τη μόδα και την παράδοση μιας
σχετικά πρόσφατης πραγματικότητας.
Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν χθες Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015, ώρα 19:30 στο Λεβέντειο
Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2015. Την έκθεση θα συνοδέψουν διαλέξεις και εκπαιδευτικές διαδραστικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. n
Οι φετινές εκδηλώσεις του Μήνα Γαλλοφωνίας που άρχισαν
την περασμένη Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 3 Απριλίου περιλαμβάνουν βραδιά ταλέντων, διαγωνισμούς, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, θέατρο, κινηματογράφο, συναυλίες και διαλέξεις, παραδοσιακά τραγούδια, εκθέσεις ζωγραφικής.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως συνδεδεμένο μέλος του Οργανισμού Γαλλοφωνίας από τις 29
Σεπτεμβρίου 2006, συμμετέχει στον εορτασμό της επετείου αυτής με εκδηλώσεις που οργανώνονται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, από κοινού με τις Πρεσβείες και τα Προξενεία των
χωρών μελών της Γαλλοφωνίας που εδρεύουν στην Κύπρο.
Στον Παγκύπριο ενδοσχολικό διαγωνισμό που περιλαμβάνεται στις εκδηλώσεις ανταποκρίθηκαν με τρόπο αξιοσημείωτο και δημιουργικό μαθητές και μαθήτριες Γαλλικών Μέσης
Εκπαίδευσης από 80 σχολεία, παρουσιάζοντας τα οικολογικά προβλήματα της Μεσογείου,
όπως και εισηγήσεις αντιμετώπισής τους. Το φετινό θέμα του ενδοσχολικού διαγωνισμού
«Η Μεσόγειος μας, ευθύνη μας» / «Notre Mediterranée, notre responsabilité» εναρμονίζεται
και υποστηρίζει τον έναν από τους τρεις υπό έμφαση στόχους που έχει θέσει και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, δηλαδή την προώθηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και
βελτίωσης της ποιότητας ζωής.
Η απόφαση της Κύπρου για την ένταξή της στον Διεθνή Οργανισμό της Γαλλοφωνίας,
υπαγορεύθηκε κυρίως από την εκτίμηση των προοπτικών για τη χώρα μας από τη συμμετοχή
της στο σημαντικό αυτό διακρατικό φόρουμ. «Σε έναν αδιαμφισβήτητου κύρους Διεθνή Οργανισμό με κοινή γλώσσα τα Γαλλικά, αλλά και έναν Οργανισμό που προάγει, μεταξύ των
μελών του, τον διάλογο, την αλληλεγγύη, την ειρήνη μέσα από την πρόληψη της διαμάχης
και την εξεύρεση λύσεων σε περιπτώσεις κρίσεων και στηρίζει την παιδεία, την έρευνα, τον
πολιτισμό και την αειφόρο ανάπτυξη». n
Διάλεξη και παρουσίαση της έκθεσης «H Κύπρος του Πολιτισμού» στην πόλη Βléré
Μετά από πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φίλων της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή Τουρ της
Γαλλίας, διοργανώθηκε
στις
20 Φεβρουαρίου
2015, στην πόλη Bléré της κεντρικής Γαλλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο της πόλης, εκδήλωση για την Κύπρο, με διάλεξη από τον Σύμβουλο Τύπου της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στο Παρίσι Χαράλαμπο Πετεινό και παρουσίαση της
έκθεσης φωτογραφιών του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών «H Κύπρος του Πολιτισμού». Η έκθεση αναρτήθηκε
στην αίθουσα του Συμβουλίου του Δήμου της πόλης.
Στα εγκαίνια της έκθεσης, ο Δήμαρχος του Bléré Daniel
Labaronne, αφού χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Προέδρου
του Συνδέσμου Φίλων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή της Τουρ Paul Olivier, για την παρουσίαση της έκθεσης, μίλησε για τη μακραίωνη ιστορία της Κύπρου και του
πολιτισμού της. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πρόσφατη
κατάσταση της χώρας, με τον συνεχιζόμενο χωρισμό της στα
δύο και στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει το νησί.
Από την πλευρά του, ο Paul Olivier αναφέρθηκε με πάθος
στην πολιτική κατάσταση στην Κύπρο, καταγγέλλοντας την
τουρκική κατοχή, στιγματίζοντας τον βίαιο ξεριζωμό των Ελληνοκυπρίων από το βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου,
τον εποικισμό των κατεχομένων, την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα.
Στη συνέχεια, ο κ. Πετεινός παρουσίασε την πολιτική και
οικονομική κατάσταση της Κύπρου (συνομιλίες, αποκλει-
στική οικονομική ζώνη, συμμετοχή στην ΕΕ, οικονομία,
κλπ).
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η Αντιδήμαρχος υπεύθυνη για Ευρωπαϊκά θέματα
Gisèle Papin, η Πρόεδρος της Επιτροπής Αδελφοποίησης της
πόλης Truyes (βρίσκεται στην ίδια περιοχή) με την Κατωκοπιά Marie-Dominique Faye, η Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου
Φίλων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ποιήτρια Κλεοπάτρα
Ρομπινέ (σημειώνεται ότι ο Paul Olivier στην ομιλία του
απήγγειλε απόσπασμα ποιήματος της Κλεοπάτρας Ρομπινέ,
σχετικό με την κατάσταση στην Κύπρο και την τουρκική κατοχή) και ο Καθηγητής Γιάννης Κατσιάπης.
Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, η οποία περιστράφηκε
γύρω από το κυπριακό πρόβλημα, τόσο από την ιστορική
σκοπιά όσο και σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και την
οικονομική κρίση. n
13
ΤETAΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΟν ελεYθεΡO σΑσ χΡOνΟ
SUDOKU
Σταυρόλεξο
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9.
Πώς να
ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε
το παζλ
αριθμούς. Oι υποθέσεις
μαντεύοντας
καιτοποθετώντας
τυχαίους
μπορούν να
παζλ και
καταστρέψουν
το
η επίλυση
του να
πάρει
ώρες ολόκληρες!
ένα αριθμό μόνο
όταν
είστε σίγουροι
ότι έχετε εντοπίσει
σωστή
θέση
που
Tοποθετήστε
την
μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων
που έχουν τα περισσότερα στοιχεία,
εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
2
1. Είναι ορισμένα κάστρα μας.
2. Αυτός που δηλώνει ή περιέχει άρνηση.
3
3. Καρποφορεί το καλοκαίρι.
4. Ο ταχύτερος, μετά τον Αχιλλέα, ομηρικός 4
ήρωας – Ασιατική έρημος.
5
5. Αρχαίο επιφώνημα νικητών – Σύνδεσμος.
6. Συντομογραφία γνωστού αναψυκτικού – 6
Περίφημο ξένο λυρικό θέατρο.
7
7. Ελληνίδα τραγουδίστρια – Ο αρχηγέτης
8
της δυναστείας των Ισαύρων.
8. Πόλη της η Αμφίκλεια – Σύμφωνα από τα
9
… σύμφωνα.
9. Αχώριστο μόριο ελληνικών λέξεων – Τα 10
δέρματα που προέρχονται από ζώα (αρχ).
10. Η τελευταία ποσότητα κρασιού στο βαρέλι – «Μακάριος …»: Βυζαντινός ύμνος.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ζαν Πολ …: από τις σημαντικότερες μορφές της Γαλλικής Επανάστασης – Το ψευδώνυμο
του Αλ. Υψηλάντη στην αλληλογραφία των Φιλικών. 2. Ρήμα που εκφράζει περαιτέρω ανάπτυξη.
3. Χρησιμοποιείται και στη σαπωνοποιία – Τάσος …: Κερκυραίος
διαιτητής.
4. Κατάσταση βαριά τραυματισμένου.
5. Δηλώνει συνέχεια (αντιστρ.) – Οροπέδιο της Κρήτης.
6. Φλεγμονή ενός οργάνου μας (καθ.) – Από τα δέκα τα… μισά.
7. Γυναικείο υποκοριστικό – Μεγάλο κλαδί.
8. Μεγαλόσωμο ψάρι (αντίστρ.) – Εισάγει υπόθεση.
9. Ημικρατικός Οργανισμός – Εύκολα κόβεται.
10. Ακολουθείται από ρήμα – Η επίσημη ονομασία της Βιρμανίας.
ΜΕΤΡΙΟ
6
ΔΥΣΚΟΛΟ
1
2
7 6 9
8
6 8
4
8
8 4
3
4
7
9
2
1
8 2 7
3
5 4
4 2 7
2 4
7
9
6
4 5
8
1
3
9 1
8 3 2
2 7
6 1
8
1
4 9
Oι λύσεις στη σελίδα 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων
Ο.Γ.Α
Καλείστε στην Ετήσια Γενική συνέλευση του Κλάδου που θα πραγματοποιηθεί
στις 19
Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.30 μμ στην αίθουσα
συνεδριάσεων
του
Οργα- νισμού.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
που πέρασε, από
Ι) Λογοδοσία πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο
τον Πρόεδρο του Κλάδου.
ΙΙ) Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
ΙΙΙ) Αναπληρωματικές εκλογές για την πλήρωση της κενής θέσης του εκπροσώπου του
Λογιστηρίου. Υποψηφιότητες για τη θέση πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματέα του Κλάδου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.
IV) Οποιοδήποτε θέμα που θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο τουλάχιστο
μέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Οποιοσδήποτε αριθμός μελών παρευρεθεί μέσα σε 15 λεπτά από την ώρα έναρξης της
Γενικής Συνέλευσης, θα αποτελέσει απαρτία.
Η παρουσία και συμμετοχή όλων σας στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη.
Σπύρος Κουππάρης, Πρόεδρος
Ελένη Καραγιώργη, Γραμματέας
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Υπαλλήλων Γεωργίας
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της οργάνωσης μας συγκαλείται Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωργίας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης στη Λευκωσία, την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 και ώρα
12:30μ.μ.
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Λογοδοσία του Κλαδικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.
2. Έκθεση Λογαριασμών
3. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί γραπτώς στη Γραμματέα του Κλαδικού
Συμβουλίου, δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
Κωνσταντής Σπανάσιης, Πρόεδρος
Νάσω Πηλαβάκη, Γραμματέας
Προκήρυξη θέση Προσωπικού
στο European University Institute
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού γνωστοποιεί ανακοίνωση του EUROPEAN
UNIVERSITY INSTITUTE (EUI) ότι είναι σε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για τη
θέση: Chair in Constitutional and/or Public Law (LAW8). Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη θέση είναι η 23η Μαρτίου 2015.
Για το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης και πληροφοριακό υλικό οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκέπτονται τηνηλεκτρονική διεύθυνση www.eui.eu/vacancies.
14
ΤETAΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Διεξαγωγή Εξετάσεων
Α. (α) Στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις (Έντυπο Α΄) - και
(β) Στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις (μόνο για Διοικητικού Λειτουργούς) (Έντυπο Β΄)
Β. Στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και
στους Κανονισμούς Αποθηκών (Έντυπο Γ΄)
Δυνάμει των Κανονισμών 18 και 19 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 έως 2012
ο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώνει ότι οι επόμενες
εξετάσεις στα πιο κάτω θέματα θα γίνουν
την Τετάρτη, 15 Απριλίου και την Πέμπτη,
16 Απριλίου 2015, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα των εξετάσεων είναι το ακόλουθο:
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015
9.00 π.μ. – 10.30 π.μ. Εξέταση στον περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις ή
Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις.
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015
9.00 π.μ. – 10.15 π.μ. Εξέταση στους περί
Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών
10.15 π.μ. – 10.30 π.μ. Διάλειμμα
10.30 π.μ. – 12.00 μ. Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες
Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων καθορίζεται ως ακολούθως:
(ι) Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α΄, Έγκωμη,
Λευκωσία (για τους υποψηφίους των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου).
(ιι) Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός (για τους
T
Κατά τις εξετάσεις –
(α) Στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο,
στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις, και
(β) στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις οι εξεταζόμενοι επιτρέπεται να συμβουλεύονται τον
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, τους σχετικούς Κανονισμούς καθώς και τις σχετικές
διατάξεις και εγκυκλίους. Κατά την εξέταση
στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και στους
Κανονισμούς Αποθηκών επιτρέπεται όπως οι
υποψηφίους των Επαρχιών Λεμεσού και
Πάφου).
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πιο
πάνω εξετάσεις πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με
αντίγραφο στο Υπουργείο, Τμήμα ή Ανεξάρτητο Γραφείο στο οποίο υπηρετούν. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πάνω στο ειδικό
έντυπο το οποίο διανεμήθηκε σ΄ όλες τις
Υπηρεσίες με την Εγκύκλιο Επιστολή του
Τμήματός μας, ημερ. 6 Απριλίου 2004. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015. Έντυπα αιτήσεων, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται
από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης
του Πολίτη στο ισόγειο του κτιρίου του
Υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης και
από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mof.gov.cy/papd,
από την οποία μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν και την εξεταστέα ύλη της Α(α) και
Α(β) Εξέτασης. Την εξεταστέα ύλη της Β
Εξέτασης, μπορούν να την εξασφαλίσουν
από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.treasury.gov.cy
εξεταζόμενοι συμβουλεύονται το βιβλίο των
Κανονισμών Αποθηκών, τους Νόμους και
Κανονισμούς περί της Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων και τις εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τούτων μόνο. Κατά την Εξέταση
στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες
απαγορεύεται η χρήση βοηθημάτων. Κάθε
εξεταζόμενος πρέπει να φέρει μαζί του τα
αναγκαία βιβλία.
Σημειώνεται, ότι καμιά εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. n
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Στατιστικής Υπηρεσίας
Το Κλαδικό Συμβούλιο της Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 15, Παράγραφος 15 του Καταστατικού της Οργάνωσής μας, σας καλεί να παρευρεθείτε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας που θα γίνει τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, 2015 και
ώρα 3:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 4160 στον 10 όροφο του Υπουργείου Οικονομικών.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Λογοδοσία της Προέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.
• Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία της Προέδρου.
• Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στον Γραμματέα του Κλαδικού Συμβουλίου, δύο (2) τουλάχιστο μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου.
Παρακαλώ σημειώστε ότι σε κάθε Γενική Συνέλευση οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών, σε δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που ορίζεται η σύγκλησή της, αποτελεί απαρτία.
(Μ. Πούπα), Πρόεδρος
(Χ. Αλκιβιάδους), Γραμματέας
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Γενικών Διοικητικών Υπαλλήλων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Γενικών Διοικητικών Υπαλλήλων επιθυμεί να
ενημερώσει τα Μέλη του ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο πολιτιστικό της
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ (γραφεία ΠΑΣΥΔΥ 2ος όροφος) στη Λευκωσία.
Τη συνέλευση θα απασχολήσουν τα πιο κάτω θέματα:
I. Λογοδοσία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς.
II. Συζήτηση επί των πεπραγμένων.
III. Καθορισμός στόχων για την επόμενη χρονιά.
IV. Οποιοδήποτε θέμα υποβληθεί στο Γραμματέα του Συμβουλίου, δύο (2) τουλάχιστον
μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
Για οποιαδήποτε πληροφόρηση παρακαλώ όπως απευθύνεστε στο Γραμματέα του Κλάδου Μάριο Κωνσταντίνου (τηλ: 22466538, email: [email protected] ).
Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών του Κλάδου, 15 λεπτά από την ώρα που
καθορίζεται πιο πάνω, θα αποτελεί απαρτία.
Ετήσια Γενική Συνέλευση Κλάδου Ειδικών Ψυχολόγων
Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/3/2015 στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ στη Λευκωσία, η
ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα πολιτιστικών στον 2ο όροφο.
Ημερήσια Διάταξη:
1. Εκλογή μέλους του Κλάδου που θα προεδρεύει της Συνέλευσης όπως και εκλογή
γραμματέα που θα τηρεί τα πρακτικά της Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του
χρόνου που έληξε.
3. Συζήτηση πάνω στην λογοδοσία του Προέδρου και λήψη αποφάσεων πάνω σε κάθε
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα έχει υποβληθεί από οποιοδήποτε μέλος του κλάδου
τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Μαρία Εξαδάκτυλου, Γραμματέας
Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13
1
3
6
7
2
8
4
5
1
9
7
1
2
6
3
9
5
4
8
1
1
1
2
1
5
7
6
9
8
3
4
4
5
8
7
2
1
6
3
9
2
8
4
9
3
1
5
2
6
7
3
9
6
8
5
4
2
7
1
33
9
8
4
6
5
2
1
7
3
2
4
9
1
6
3
7
8
5
44
5
3
2
4
7
1
9
8
6
6
7
5
9
8
2
3
1
4
6
7
1
9
3
8
4
5
2
3
1
4
7
5
9
6
2
7
4
5
3
1
9
6
7
2
8
9
8
3
2
4
6
1
5
7
6
7
8
8
9
1
9
6
8
2
7
3
4
5
1
6
4
5
9
7
8
2
3
9
10
7
2
8
5
4
3
6
9
1
5
2
7
3
1
8
4
9
6
10
2
3
4
5
3
4
5
Ȉ
ǹ
ǿ
ǹ
Ȇ
ȅ
ȅ
ĭ
ǹ
ȉ
ȇȇ ȅ
ȅ
ǻ
ǻ
ǹ
ǹ
ȀȀ
ǿ ǿ ȃȃ ǿ
ǹǹ
ǹ
Ȉ
Ȉ
ǹ
Ȇ
ǿǿ
Ȁ
Ȁ
ȅ
ȀȀ ȅ
ǹ
ǹ
ȁ
ǻ
ĭ
ǿǿ
Ȁ
Ȁ
ǹ
ȅ
Ȁ
ȅ
Ȃ
ȅ
Ȉ
Ȃ
Ȉ
ȍ
Ȉ
Ȃ
Ȉ
ȍ
Ȁ
ȅ
ǹǹ
ȇ
ȃ
ǿ
ȃ
ǿ
ǿ
Ȁ
ǿ ǿ
ǿ
Ȁ
Ȁ
O
ǿ
ǿ
ǻ
ǻ
ǹ
ǹ
10
10
Ȁ
ǹ
O
Ȉ
ǹ
Ȉ
ǿǹ ǹ
Ȃ Ȃ
Ȁ ȀI
I
Ȉ Ȉ Ȁ Ȁ ǹ ǹȁ ȁǹ
ǹ
ȁ
ȃ
ȇ
ȅ
Ȃ
ȉ
ȃ
ȁ
ȅ
ȍ
9
9
ȉȉ ǹ ǹ ȇ ȇ
ǹ
ǹ
ǹ
ǻ
ǹ
ȍ
8
8
Ȉ
Ǽ
ǿ
7
7
Ǽ
Ȃ
ǹ
6
6
Ȃ
55
6
8
2
2
ǻ
ǹ
Ǽ
ȇ
ǻ
Ǽ
ǹ
ȁ
ǹ
ȇ
ǹ
Ǽ
ȍ
Ǽ
Ȉ
ǹ
ȃ
ȃ
ȍ
Ȃ
ȃ
Ȉ
Ȃ
ǹ
ȉ
ǹ
ȃ
Ǿ
ȇ
ȉ
Ǿ
ǹ
ȇ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
15
Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης
H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ
Ξανά στη μοναξιά της κορυφής ο Απόλλωνας
ια βδομάδα έμειναν συγκάτοικοι στο ρετιρέ,
Απόλλων και ΑΠΟΕΛ. Στην τελευταία αγωνιστική
της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ο
Απόλλωνας επανήλθε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 48 βαθμούς, μετά την επιτυχία του επί της Ανόρθωσης στο Τσίρειο με 2-0.
Ο ΑΠΟΕΛ στραβοπάτησε στο αιώνιο ντέρμπι με την Ομόνοια, έφερε ισοπαλία 1-1 και έκανε τους βαθμούς του 46, δύο
πιο κάτω από το Λεμεσιανό συγκρότημα.
Η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας τη Δόξα Κατωκοπιάς με 4-1
και ο Ερμής Αραδίππου εξήλθε ισόπαλος χωρίς τέρματα με
τον Εθνικό Άχνας.
Με το πέσιμο της αυλαίας της κανονικής περιόδου σχηματίστηκε και οριστικά η πρώτη εξάδα για τα πλέι-οφ. Ο Απόλλωνας επικεφαλής, ο ΑΠΟΕΛ δεύτερος ενώ την 3η θέση με
39 βαθμούς την πήρε η Ομόνοια, όσους έχει και η ΑΕΚ, όμως
οι πράσινοι υπερτερούν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Στην 5η
θέση, με 38 βαθμούς, είναι η Ανόρθωση και στην 6η ο Ερμής
Αραδίππου με 35 βαθμούς.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης
είναι τα ζευγάρια: Ερμής – Απόλλων, ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση
και ΑΕΚ – Ομόνοια.
Συμπληρώθηκε και ο Β΄
όμιλος, με την ΑΕΛ στην
7η θέση, έφερε ισοπαλία
με τον Οθέλλο και η
ομάδα της Λεμεσού έχει
30 βαθμούς, ενώ οι Αθηενίτες έχουν 16β. και είναι
στην 11η θέση. Στην 8η
θέση είναι ο Εθνικός με
22β, στην 9η θέση η Νέα
Σαλαμίνα με 19β. που
έφερε ισοπαλία 0-0 με την
Αγία Νάπα που είναι στην
10η θέση με 16β. Στην 12η
θέση είναι η Δόξα με 14β.
Έτσι στην 1η αγωνιστική
Μετά το 1-1 με την Ομόνοια, ο
ΑΠΟΕΛ παρέμεινε αήττητος για θα έχουμε τα ζευγάρια:
έκτο σερί ματς.
Εθνικός – Οθέλλος, Δόξα
– ΑΕΛ και Αγία Νάπα – Ν.
Σαλαμίνα. Οι αγώνες της πρώτης 6άδας θα διεξάγονται Σάββατο, ενώ της 2ης 6άδας την Κυριακή.
Επανήλθαν τα χαμόγελα στον Απόλλωνα
Μετά από κείνη τη δραματική ήττα στο ΓΣΠ από τον
ΑΠΟΕΛ (1-0 στο 93΄) που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν
μετά από έναν μήνα περίπου στην κορυφή, ο Απόλλωνας
επανήλθε δριμύτερος και εκμεταλλευόμενος το ‘Χ’ του
ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια και αφού φυσικά κέρδισε στο Τσίρειο την Ανόρθωση, επανέφερε τα χαμόγελα στο Λεμεσιανό
συγκρότημα και ξανάπιασε μόνος το… ρετιρέ! Στη Λεμεσιανή ομάδα γνωρίζουν πολύ καλά πως τα δύσκολα συνεχίζονται, ωστόσο έχουν πλέον κάθε λόγο να χαμογελούν και
δεν χρειάζεται να το… κρύβουν.
Οι Κυανόλευκοι ξέφυγαν στο +2. Όπου να ’ναι επιστρέφει
ο Σανγκόι. Ο ΑΠΟΕΛ εκτός των άλλων, έχει μπροστά του
τρία ντέρμπι με την Ανόρθωση (ένα για το Πρωτάθλημα, δύο
για το Κύπελλο). Λόγοι αρκετοί για να χαμογελούν, αλλά και
να ‘χτίζουν’ πάνω στα αβαντάζ που έχουν έναντι των γαλαζοκιτρίνων, στην κούρσα για τον τίτλο.
Ο ΑΠΟΕΛ κράτησε το αήττητο του στα ντέρμπι
Ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε και έμεινε σ’ ένα ακόμα ντέρμπι αήττητος, αλλά θα πρέπει να αλλάζει και να βελτιώσει πολλά και
προ πάντως να συμπεριφερθεί ως πρωταθλητής για να μπορέσει να καλύψει το δύσκολο πρόγραμμα του που ακολουθεί
και που τον χωρίζει από τον Απόλλωνα.
Η Ομόνοια πάντως μπορούσε να έφευγε με τη νίκη από το
ΓΣΠ, αφού ο ΑΠΟΕΛ, στο δεύτερο ημίχρονο συμπεριφέρθηκε σαν ‘μικρή’ ομάδα. Ταμπουρώθηκε στο καβούκι του και
περίμενε την ομάδα του Καϊάφα δίνοντας δικαιώματα για
ποικίλα σχόλια, ως προς την αμυντική του συμπεριφορά.
Το μήνυμα της αγωνιστικής…
Το μήνυμα πάντως της 22ης αγωνιστικής, που μοιάζει
πλέον να γίνεται ‘νόμος’, είναι πως ο Απόλλων και ΑΠΟΕΛ
Μ
είναι οι μόνοι επίζηλοι μνηστήρες για τον τίτλο.
Πολυβόλο η ΑΕΚ στη Λευκωσία
Μετά την ‘τεσσάρα’ στο
Κύπελλο επί του Οθέλλου
και τη ‘πεντάρα’ στο Πρωτάθλημα επί του Εθνικού, ήταν
η σειρά της Δόξας να δεχτεί
ήττα με ευρύ σκορ από την
ΑΕΚ. Οι Λαρνακείς επικράτησαν με 4-1 στο Μακάρειο
και ολοκλήρωσαν τις υποΟ Φώτης Παπουλής έφτασε τα
χρεώσεις τους στην α’ φάση 11 γκολ, έπιασε τον Ιφεανί
του πρωταθλήματος ευρισκό- Ονίλο στη δεύτερη θέση του
μενοι στην τέταρτη θέση, πίνακα των σκόρερ και ‘απειπροσπερνώντας την Ανόρ- λεί’ τον τραυματία Μικαέλ
θωση, η οποία ηττήθηκε από Ποτέ ο οποίος έχει 15.
τον Απόλλωνα με 2-0.
Έχασε βαθμούς ο Ερμής
Στο Δασάκι ο Ερμής Αραδίππου, έφερε λευκή ισοπαλία με
τον Εθνικό (0-0) και έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς που θα
τον έφερναν ακόμα πιο κοντά στις ομάδες που διεκδικούν
την 3η θέση που οδηγά στην έξοδο στην Ευρώπη. Σημαντικός ο ένας βαθμός για τον Εθνικό, αλλά δεν εξαργύρωσαν
την υπεροχή τους και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν για να
πάρουν το τρίποντο.
Η ΑΕΛ είχε το μυαλό στο Κύπελλο
Πολλά χασμουρητά έφερε στους λιγοστούς φιλάθλους που
βρέθηκαν στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ η αναμέτρηση ανάμεσα στον Οθέλλο και την ΑΕΛ. Ο αγώνας ήταν πολύ μέτριος, με την ΑΕΛ να μην ρισκάρει και έδειξε πως το μυαλό
της ήταν πιο πολύ στον επαναληπτικό κυπέλλου με αντίπαλο
τον Ερμή. Από την άλλη ο Οθέλλος ‘καιγόταν’ για τη νίκη,
όμως δεν μπόρεσε να φθάσει στο γκολ.
Αφλογιστία συνέχεια
Ούτε και στην 22η αγωνιστική δεν κατόρθωσε να κερδίσει
η Νέα Σαλαμίνα, σ’ ένα αγώνα στην έδρα της με ένα αντίπαλο στα μέτρα της, την Αγία Νάπα. Έφερε ισοπαλία μαζί της
0-0, σ’ ένα παιχνίδι που δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για
γκολ. Όμως για μια ακόμη φορά έδειξε τη μεγάλη αφλογιστία της στα γκολ που την αναγκάζει να μείνει χωρίς νίκη για
7 ολόκληρες αγωνιστικές. Μια νίκη που θα της εξασφάλιζε
μια άνεση στους επικείμενους αγώνες των πλέι-οφ.
Ξανά στη μοναξιά της κορυφής ο Απόλλων
Με σκόρερ τους συνήθεις ύποπτους Παπουλή και Γκιε-Γκιε,
ο Απόλλων νίκησε την ελλιπή Ανόρθωση με 2-0 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι με την
Ομόνοια ανέβηκε ξανά στην κορυφή.
Το ΑΠΟΕΛ βλέπει και πάλι την πλάτη του Απόλλωνα
Η καλύτερη φετινή Ομόνοια (στο δεύτερο 45λεπτο) άναψε
κόκκινο στο ΑΠΟΕΛ και τον έριξε από την κορυφή. Οι πράσινοι που βρέθηκαν πίσω στο σκορ (Μοραΐς 31΄), είχαν τα
ψυχικά αποθέματα να πιάσουν σπουδαία απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο στο οποίο ήταν καταιγιστικοί και έχασαν τη
μια ευκαιρία μετά την άλλη μέχρι το 82΄, που ‘μίλησε’ ο Φοφανά.
Άλλη τ’ όνομα, άλλη τη χάρη
Η ΑΕΚ αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον Λόμπο (8΄) να
δίνει προβάδισμα στη Δόξα, στη συνέχεια πήρε μπρος, σοβαρεύτηκε και με γκολ των Βάντερ (30΄), Μυτίδη (57΄, 75΄)
και Κολαούτι (88΄) κλείδωσε τη νίκη.
Στατιστικά της Α΄ φάσης
Η 22η αγωνιστική που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο, είναι η δεύτερη πιο φτωχή παραγωγικά κατά την α΄
φάση του πρωταθλήματος. Σε έξι παιχνίδια σημειώθηκαν
εννιά γκολ, ένα περισσότερο από την 9η αγωνιστική. Και να
σκεφτεί κανείς ότι στα δύο ντέρμπι, στα οποία μπορούσε να
υποψιαστεί κανείς ότι θα κρινόταν στο ένα γκολ, παραβιάστηκαν οι εστίες από δύο φορές (Απόλλωνα – Ανόρθωση 20, Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ 1-1). Δυστυχώς, όμως, οι φίλαθλοι που
πήγαν στο Δασάκι, στο ‘Αμμόχωστος’ και στο ‘Αντώνης Παπαδόπουλος’ προδόθηκαν από τους ποδοσφαιριστές καθώς
τρία παιχνίδια έμειναν στη ‘λευκή’ ισοπαλία. Εθνικός –
Ερμής, Νέα Σαλαμίνα – Αγία Νάπα και Οθέλλος – ΑΕΛ, δηλαδή οι έξι από τις επτά ομάδες που βρίσκονται από την έκτη
θέση και κάτω.
Τα κάστανα από τη φωτιά για την 22η αγωνιστική έβγαλε
η ΑΕΚ, η οποία φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ την ουραγό
Δόξα στο Μακάρειο (4-1). Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η
πιο παραγωγική αγωνιστικής της περιόδου μέχρι στιγμής
ήταν 13η, καθώς οι τερματοφύλακες είχαν μαζέψει την μπάλα
από τα δίχτυα τους 24 φορές. Ένα γκολ λιγότερο σημειώθηκε
κατά την 8η στροφή του μαραθωνίου.
Μικρές Κατηγορίες
Η Πάφος στρογγυλοκάθισε στην κορυφή
‘Άσφαιροι’ (0-0) έμειναν Άρης και Παραλίμνι στο μεγάλο
ντέρμπι της Β΄ κατηγορίας. Με το αποτέλεσμα αυτό η Πάφος
που κέρδισε εκτός έδρας την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς με 02, στρογγυλοκάθισε στην κορυφή με 49 βαθμούς, ένα περισσότερο από την Ένωση και επτά από την ‘Ελαφρά Ταξιαρχία’,
που πολύ δύσκολα θα διεκδικήσει πλέον την άνοδό της στην
Α΄ Κατηγορία. Την ήττα γνώρισε και η Καρμιώτισσα και μάλιστα εντός έδρας από την ΑΕΖ με 0-2 και παρέμεινε στην 4η
θέση με 38β., ενώ το Ζακάκι έμεινε μόνο στην 5η θέση με 32
βαθμούς. Σημαντική εντός έδρας νίκη πέτυχε ο Διγενής Ορόκλινης μέσα στην έδρα του, που νίκησε την Ελπίδα Ξυλοφάγου με 1-0. Σπουδαία βαθμολογική νίκη πέτυχε στο Μακάρειο ο Ολυμπιακός επί της ΑΠΕΠ με 1-0 και διατήρησε τη
διαφορά της από τις άλλες ομάδες που είναι στις επικίνδυνες
θέσεις του υποβιβασμού. Αναγέννηση Δερύνειας και Ομόνοια
Αραδίππου έμειναν στην ισοπαλία 1-1, ενώ η Παρεκκλησιά
πήρε εκτός έδρας το τρίποντο επί του Ν&Σ Ερήμης με 0-2.
Γ΄ Κατηγορία
Επέστρεψε στις επιτυχίες το πρωτοπόρο ΘΟΪ και άνοιξε
και την ψαλίδα από τις ομάδες που τον ακολουθούν στους
10 βαθμούς και όπως φαίνεται μόνο με αυτοκτονία θα χάσει
την άνοδο στη Β΄ Κατηγορία και τον φετινό τίτλο στην Γ΄
Κατηγορία. Οι γαλαζοκίτρινοι συνέτριψαν με 6-1 την Αμαθούντα Αγίου Τύχωνα και πέρασαν στους 45 βαθμούς. Η
ΠΑΕΕΚ και ο ΑΣΙΛ έφεραν ισοπαλία με ΕΝΥ Διγενή 1-1 και
Εθνικό Λατσιών 0-0 αντίστοιχα. Έτσι μοιράζονται την 2η
θέση με 35 βαθμούς.
Δ΄ Κατηγορία
Πέντε αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος
Δ΄ Κατηγορίας, η Αλκή Ορόκλινης κατάφερε να εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδό της. Κέρδισε εκτός έδρας τον
Λένα με 4-1 και πέρασε στους 51 βαθμούς. Στην 2η θέση είναι
η Ξυλοτύμπου με 44β που κέρδισε εκτός έδρας την Κόκκ/θια
με 0-2 και στην 3η θέση είναι ο Ηρακλής με 24β που κέρδισε
δύσκολα εκτός του Σπάρτακο με 1-2.
Κυπελλούχος μπάσκετ η ΕΘΑ
Η Ένωση Θυέλλης Αναγεννήσεως πανηγύρισε την κατάκτηση του 3ου Κυπέλλου στην ιστορία της στην καλαθόσφαιρα επικρατώντας του ΑΠΟΕΛ με 52-58, στο ‘Κίτιον’ της
Λάρνακας. Το παιχνίδι κρίθηκε στην τελευταία περίοδο, στην
οποία η ΕΘΑ έπαιζε πολύ καλή άμυνα και κατάφερε να ανατρέψει την διαφορά 10 πόντων που πήρε ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος
‘κατέστρεψε’ σε λίγο διάστημα ότι έχτισε για 30 λεπτά. Οι ‘κιτρινόμαυροι’ της Έγκωμης κατάφεραν να ‘καπαρώσουν’ την
κούπα και να πανηγυρίσουν δεόντως την επιτυχία τους, με
το αξιοσημείωτο πως φτάνουν σε τίτλο Κυπέλλου στις χρονιές αυτής της δεκαετίας (2011, 2013, 2015). Πρώτος τίτλος
και για τον προπονητή της ΕΘΑ Χριστόφορο Λειβαδιώτη, ως
επικεφαλής προπονητής στην ομάδα του. n
16
ΤETAΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Τιμούμε την επέτειο της θυσίας
του Σταυραετού του Μαχαιρά
ιμούμε αυτές τις μέρες την 53η επέτειο της θυσίας του
Σταυραετού του Μαχαιρά Γρηγόρη Αυξεντίου και καταθέτουμε την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό μας
στο μεγάλο ήρωα του Απελευθερωτικού μας Αγώνα, που με
τον αγώνα και τη θυσία του επιβεβαίωσε πως «θέλει αρετήν
και τόλμην η ελευθερία».
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, αξιωματικός του Ελληνικού στρατού, από την έναρξη του αγώνα έδωσε αποφασιστικά και με
ενθουσιασμό το παρόν του και το λόγο της στρατιωτικής του
τιμής ότι θα εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις για την ελευθερία της υπόδουλης πατρίδας.
Οι Άγγλοι από την αρχή τον επικήρυξαν με μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ ο ήρωας καταζητούμενος οργανώνει αντάρτικες ομάδες και οι επιτυχίες του προκαλούν ενθουσιασμό στον κυπριακό ελληνισμό και φόβο στους Άγγλους κατακτητές. Μόνο η προδοσία συνέβαλε στον εντοπισμό του
κρησφύγετου του στον Μαχαιρά και η μάχη για τη σύλληψή
του κράτησε ώρες, μια μάχη που δεν τελείωσε με την παράδοση του. Οι κατακτητές, αδυνατώντας να τον εξουδετερώσουν με άλλο τρόπο, έριξαν βενζίνη στο κρησφύγετό του και
Τ
Ο
Η Κύπρος είναι η πιο αξιόπιστη φωνή της
Ρωσίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νίκος Αναστασιάδης,
Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Οι κυβερνήσεις Μαδρίτης και Λισαβόνας
εμφανίστηκαν ιδιαίτερα αδιάλλακτες στις
διαπραγματεύσεις για το χρέος της Ελλάδας
λόγω σκοπιμοτήτων.
Αλέξης Τσίπρας,
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
τον έκαψαν ζωντανό.
Ο ανυπότακτος αγωνιστής μας δίνει παράδειγμα προς μίμηση για να στηριχτούμε στις αξίες που ο ίδιος τίμησε με τη
ζωή και τη θυσία του δικού του θανάτου και να μεγαλουργήσουμε κάτω από τη δικιά του σημαία. n
Δισεκατομμύρια φοροαποφυγής της Μακτόναλτς
στερούν πόρους Ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες
ι πρόνοιες των φορολογικών νομοθεσιών των Ευρωπαϊκών χωρών επέτρεψαν στον Αμερικανικό επιχειρηματικό κολοσσό Μακτόναλτς να φοροδιαφεύγει και στην περίοδο 2009 – 2013 να στερήσει Ευρωπαϊκές
χώρες από εισόδημα από φόρο εισοδήματος συνολικού
ύψους ενός δις ευρώ.
Διαπιστώθηκαν τα πιο πάνω μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από κοινού από Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις σε συνεργασία με την εκστρατεία
πόλεμος κατά της φτώχιας (War on
Want).
Η έρευνα τα πορίσματα της οποίας
δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη Τετάρτη στις Βρυξέλλες, κατέδειξε με
τεκμηριωμένα στοιχεία τη στρατηγική
φοροαποφυγής που υιοθετήθηκε από
τη Μακτόναλτς όπως και τις αρνητικές
συνέπειες της στρατηγικής αυτής σε ολόκληρη την Ευρώπη
και ιδιαίτερα στις μεγάλες οικονομίες όπως της Γαλλίας, της
Ιταλίας της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η στρατηγική που εφαρμόστηκε συνίστατο στη μεταφορά της Ευρωπαϊκής έδρας της Εταιρείας από το Ηνωμένο Βασίλειο
στην Ελβετία όπως και στην αξιοποίηση εσωτερικών πληρωμών δικαιωμάτων του συγκροτήματος και τη διοχέτευση
τους σε μικρή θυγατρική εταιρεία του Ελβετικού κλάδου που
λειτουργεί στο Λουξεμβούργο.
Στη διάρκεια της περιόδου 2009- 2013 η εταιρεία που
εδρεύει στο Λουξεμβούργο η οποία απασχολεί μόνο 13 πρόσωπα κατέγραψε συνολικά έσοδα 3.7 δισεκατομμύρια ευρώ
για τα οποία κατέβαλε ως φόρο το μηδαμινό ποσό των 16
εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Γ.Γ. της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων EPSU Jan Willem Goudriaan σε δηλώσεις για τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων
της έρευνας τόνισε ότι εγείρεται θέμα ντροπής για μια ευρωπαϊκή εταιρεία πολλών δισεκατομμυρίων η οποία καταβάλλει χαμηλά ημερομίσθια στο προσωπικό της, να συνεχίζει να αναζητά τρόπους αποφυγής της καταβολής του δικού
της μεριδίου στον οφειλόμενο φόρο που χρησιμοποιείται για
τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών στις οποίες βασίζεται ολόκληρος ο πληθυσμός. Ο ΓΓ της EPSU κάλεσε τη
Μακτόναλτς να παύσει να αναζητά υπέρογκη αύξηση των
κερδών της και την ελάχιστη καταβολή φόρου και να αλλάξει τις συνταγές της ώστε να διασφαλίζεται ότι κεντρικό συστατικό του μενού της είναι η Εταιρική Πολιτεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Καλούμε, πρόσθεσε, την Ευρωπαϊκή
Tι είπαν... Tι έγραψαν
Επιτροπή και τις αντίστοιχες αρμόδιες εθνικές αρχές των
κρατών μελών όπως και την Επιτροπή για τη Φορολογία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συστάθηκε πρόσφατα να
διερευνήσουν λεπτομερώς τις πρακτικές της Μακτόναλτς
για το φόρο και να προχωρήσουν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων.
Η Έρευνα διενεργήθηκε από την EPSU την Ευρωπαϊκή
Συνδικαλιστική Ομοσπονδία των Τομέων Τροφίμων, Γεωργίας και Τουρισμού EFFAT και τη Συμμαχία Ευρωπαϊκών και
Αμερικανικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων SEIU που εκπροσωπούν 15
εκατομμύρια εργαζόμενους σε διάφορους τομείς της οικονομίας σε 40
χώρες, Η έρευνα διενεργήθηκε σε συνεργασία με την εκστρατεία «πόλεμος
κατά της φτώχιας» (War on Want) της
οποίας στόχος είναι η καταπολέμηση
της φτώχιας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συνεργάζεται με
τους λαούς που έχουν πληγεί από την παγκοσμιοποίηση. Και
σύνθημα της είναι «αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά των αιτίων της παγκόσμιας φτώχιας, της ανισότητας και της αδικίας.»
Η Μακτόναλτς έχει επικριθεί έντονα τόσο στην Ευρώπη
όσο και διεθνώς για τα χαμηλά ημερομίσθια στους εργαζόμενους της και για τις ανεπαρκείς συνθήκες εργασίας στα
εστιατόρια της. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι εργαζόμενοι στη
Μακτόναλτς έχουν διαμαρτυρηθεί κατά της πρακτικής τη
εταιρείας για συμβόλαια μηδενικού ωραρίου τα οποία αφήνουν τους εργαζόμενους χωρίς διασφαλισμένο ωράριο εργασίας και σταθερό εισόδημα. Τα χαμηλά ημερομίσθια που
καταβάλλει η Μακτόνλατς επικρίθηκαν επίσης γιατί εξαναγκάζουν τους φορολογουμένους σε καταβολή ουσιαστικού κόστους γιατί η πλειονότητα των εργαζομένων στη Μακτόναλτς αποτείνεται στην κοινωνική πρόνοια για να εξασφαλίσει συμπληρωματική βοήθεια για κάλυψη αναγκών για
πληρωμή ενοικίου ή προμήθεια τροφίμων.
Η Μακτόναλτς είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυφαγείων
στην Ευρώπη με τη λειτουργία συνολικά 7850 εστιατορίων
και οι πωλήσεις της το 2013 ανήλθαν συνολικά σε 20.3 δις
ευρώ. Οι δραστηριότητες της Μακτόναλτς στην Ευρώπη αντιπροσωπεύουν το 40% περίπου των συνολικών δραστηριοτήτων της.
Λεπτομέρειες των πορισμάτων της έρευνας θα παρουσιασθούν στην Ευρωβουλή και στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καλή Φορολογική Διακυβέρνηση. n
Το να βρίσκεις έναν εξωτερικό εχθρό είναι
παλιό ‘κόλπο’ που έχουμε δει πολλές φορές
στην ιστορία...
Μαριάνο Ραχόι,
Πρωθυπουργός της Ισπανίας.
Δεν πρόκειται να παίξω μια παρτίδα πινγκπονγκ με τον Έλληνα πρωθυπουργό.
Πέδρο Πάσος Κοέλιο,
Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.
Δεν θα θυσιάσουμε την τετραετία με ριψοκίνδυνες κινήσεις.
Γιάννης Βαρουφάκης,
Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας.
Χαιρετίζω το γεγονός ότι βρήκαμε ένα σημείο αφετηρίας για διαπραγματεύσεις με τη
νέα ελληνική κυβέρνηση.
Άνγκελα Μέρκελ,
Καγκελάριος της Γερμανίας.
Η δολοφονία του Νεμτσόφ γυρίζει τη Ρωσία
πολλά χρόνια πίσω.
Μπαράκ Ομπάμα,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.
Απαράδεκτο το αίτημα Ομπάμα για 10ετές
«πάγωμα» των πυρηνικών δραστηριοτήτων.
Χασάν Ρουχανί,
Πρόεδρος του Ιράν.
Tο Kρατικό Λαχείο
μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας
Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 313 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content