Τιμοκατάλογος Υλικών Συντήρησης 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
2014
w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη
Κωδικός : 2902.000.Χ06
Κωδικός : 2902.000.Χ08
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 06 με σπείρωμα 1/8 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 08 με σπείρωμα 1/8 ή Μ6
Τιμή: 4,00
Τιμή: 4,00
Κωδικός : 2902.000.Χ10
Κωδικός : 2902.000.Χ12
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 10 με σπείρωμα 1/4 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 12 με σπείρωμα 1/4 ή Μ6
Τιμή: 4,00
Τιμή: 4,00
Κωδικός : 2902.000.Χ14
Κωδικός : 2902.000.Χ16
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 14 με σπείρωμα 5/16 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 16 με σπείρωμα 5/16 ή Μ6
Τιμή: 4,00
Τιμή: 4,00
Κωδικός : 2902.000.Χ18
Κωδικός : 2902.000.Χ20
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 18 με σπείρωμα 3/8 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 20 με σπείρωμα 3/8 ή Μ6
Τιμή: 4,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 4,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
03
Ιανουάριος 2014
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη
Κωδικός : 2902.000.Χ22
Κωδικός : 2902.000.Χ25
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 22 με σπείρωμα 3/8 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 25 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 4,00
Τιμή: 4,00
Κωδικός : 2902.000.Χ28
Κωδικός : 2902.000.Χ30
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 28 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 30 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 5,00
Τιμή: 5,00
Κωδικός : 2902.000.Χ32
Κωδικός : 2902.000.Χ36
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 32 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 36 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 5,00
Τιμή: 5,00
Κωδικός : 2902.000.Χ38
Κωδικός : 2902.000.Χ40
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 38 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 40 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 5,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 5,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
04
Ιανουάριος 2014
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη
Κωδικός : 2902.000.Χ42
Κωδικός : 2902.000.Χ45
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 42 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 45 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 5,00
Τιμή: 5,00
Κωδικός : 2902.000.Χ50
Κωδικός : 2902.000.Χ55
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 50 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 55 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Χ60
Κωδικός : 2902.000.Χ63
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 60 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 63 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Χ65
Κωδικός : 2902.000.Χ70
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 65 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 70 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 6,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
05
Ιανουάριος 2014
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη
Κωδικός : 2902.000.Χ75
Κωδικός : 2902.000.Χ78
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 75 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 78 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Χ80
Κωδικός : 2902.000.Χ85
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 80 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 85 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Χ88
Κωδικός : 2902.000.Χ90
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 88 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 90 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.00Χ.100
Κωδικός : 2902.00Χ.120
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 100 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 120 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 7,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 9,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
06
Ιανουάριος 2014
Τουμπόβουρτσα νάϋλον
Κωδικός : 2902.000.Ν06
Κωδικός : 2902.000.Ν07
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 06 με σπείρωμα 1/8 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 07 με σπείρωμα 1/8 ή Μ6
Τιμή: 4,00
Τιμή: 4,00
Κωδικός : 2902.000.Ν08
Κωδικός : 2902.000.Ν10
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 08 με σπείρωμα 1/8 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 10 με σπείρωμα 1/4 ή Μ6
Τιμή: 4,00
Τιμή: 4,00
Κωδικός : 2902.000.Ν12
Κωδικός : 2902.000.Ν14
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 12 με σπείρωμα 1/4 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 14 με σπείρωμα 5/16 ή Μ6
Τιμή: 4,00
Τιμή: 4,00
Κωδικός : 2902.000.Ν16
Κωδικός : 2902.000.Ν18
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 16 με σπείρωμα 5/16 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 18 με σπείρωμα 3/8 ή Μ6
Τιμή: 4,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 4,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
07
Ιανουάριος 2014
Τουμπόβουρτσα νάϋλον
Κωδικός : 2902.000.Ν20
Κωδικός : 2902.000.Ν22
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 20 με σπείρωμα 3/8 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 22 με σπείρωμα 3/8 ή Μ6
Τιμή: 4,00
Τιμή: 4,00
Κωδικός : 2902.000.Ν25
Κωδικός : 2902.000.Ν28
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 25 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 28 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 5,00
Τιμή: 5,00
Κωδικός : 2902.000.Ν30
Κωδικός : 2902.000.Ν32
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 30 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 32 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 5,00
Τιμή: 5,00
Κωδικός : 2902.000.Ν36
Κωδικός : 2902.000.Ν40
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 36 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 40 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 5,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 5,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
08
Ιανουάριος 2014
Τουμπόβουρτσα νάϋλον
Κωδικός : 2902.000.Ν45
Κωδικός : 2902.000.Ν50
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 45 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 50 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 5,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Ν55
Κωδικός : 2902.000.Ν60
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 55 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 60 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Ν63
Κωδικός : 2902.000.Ν65
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 63 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 65 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Ν70
Κωδικός : 2902.000.Ν75
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 70 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 75 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 6,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
09
Ιανουάριος 2014
Τουμπόβουρτσα νάϋλον
Κωδικός : 2902.000.Ν78
Κωδικός : 2902.000.Ν80
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 78 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 80 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Ν85
Κωδικός : 2902.000.Ν88
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 85 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 88 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Ν90
Κωδικός : 2902.000.Ν95
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 90 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 95 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.00Ν.100
Κωδικός : 2902.00Ν.120
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 100 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 120 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 7,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 9,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
10
Ιανουάριος 2014
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη
Κωδικός : 2902.000.Β06
Κωδικός : 2902.000.Β08
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 06 με σπείρωμα 1/8 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 08 με σπείρωμα 1/8 ή Μ6
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Β10
Κωδικός : 2902.000.Β12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 10 με σπείρωμα 1/4 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 12 με σπείρωμα 1/4 ή Μ6
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Β14
Κωδικός : 2902.000.Β16
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 14 με σπείρωμα 5/16 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 16 με σπείρωμα 5/16 ή Μ6
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Β18
Κωδικός : 2902.000.Β20
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 18 με σπείρωμα 3/8 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 20 με σπείρωμα 3/8 ή Μ6
Τιμή: 6,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 6,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
11
Ιανουάριος 2014
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη
Κωδικός : 2902.000.Β22
Κωδικός : 2902.000.Β25
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 22 με σπείρωμα 3/8 ή Μ6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 25 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 6,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.000.Β28
Κωδικός : 2902.000.Β30
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 28 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 30 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 8,00
Τιμή: 8,00
Κωδικός : 2902.000.Β40
Κωδικός : 2902.000.Β45
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 40 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 45 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 9,00
Τιμή: 9,00
Κωδικός : 2902.000.Β50
Κωδικός : 2902.000.Β55
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 50 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 55 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 10,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 10,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
12
Ιανουάριος 2014
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη
Κωδικός : 2902.000.Β60
Κωδικός : 2902.000.Β65
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 60 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 65 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 11,00
Τιμή: 11,00
Κωδικός : 2902.000.Β70
Κωδικός : 2902.000.Β80
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 70 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 80 με σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 12,00
Τιμή: 12,00
Κωδικός : 2902.Χ26.100
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 26 - 1μ. μήκος
Τιμή: 8,00
Κωδικός : 2902.Χ40.100
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 40 - 1μ. μήκος
Τιμή: 8,00
Κωδικός : 2902.Χ34.510
Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη πλακέ 30x45 - 1μ. μήκος
Τιμή: 9,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
13
Ιανουάριος 2014
Τουμπόβουρτσες
Στέλεχος βούρτσας σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Κωδικός : 2902.000.100
Κωδικός : 2902.000.150
Κωδικός : 2902.000.200
Τιμή σε 1μ. μήκος : 5,00
Τιμή σε 1,5μ. μήκος : 6,00
Τιμή σε 2μ. μήκος : 7,00
Κωδικός : 2902.Ν40.100
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 40 - 1μ. μήκος Στελέχη βούρτσας σπείρωμα 1/2 ή Μ12
Τιμή: 7,00
Κωδικός : 2902.Ν50.100
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 50 - 1μ. μήκος
Τιμή: 7,00
Κωδικός : 2902.Ν70.100
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 70 - 1μ. μήκος
Τιμή: 8,00
Κωδικός : 2902.Ν60.Κ07
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Κωνική Φ 60 - 0,7μ. μήκος
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.Ν26.Κ07
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον Φ 26 - 0,7μ. μήκος
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2902.Ν34.007
Τουμπόβουρτσα Νάϋλον πλακέ 13x40 - 0,7μ. μήκος
Τιμή: 6,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
14
Ιανουάριος 2014
Συρμάτινες Βούρτσες καμινάδας
Κωδικός : 2902.ΣΚΟ.120
Κωδικός : 2902.ΣΚΟ.150
Συρμάτινη Βούρτσα καμινάδας Φ 120 με σπείρωμα Μ12
Συρμάτινη Βούρτσα καμινάδας Φ 150 με σπείρωμα Μ12
Τιμή: 8,00
Τιμή: 10,00
Κωδικός : 2902.ΣΚΟ.200
Κωδικός : 2902.ΣΚΟ.220
Συρμάτινη Βούρτσα καμινάδας Φ 200 με σπείρωμα Μ12
Συρμάτινη Βούρτσα καμινάδας Φ 220 με σπείρωμα Μ12
Τιμή: 18,00
Τιμή: 18,00
Κωδικός : 2902.ΣΚΟ.250
Κωδικός : 2902.ΣΚΟ.300
Συρμάτινη Βούρτσα καμινάδας Φ 250 με σπείρωμα Μ12
Συρμάτινη Βούρτσα καμινάδας Φ 300 με σπείρωμα Μ12
Τιμή: 20,00
Τιμή: 20,00
οικονομική σειρά
Κωδικός : 2902.ΣΚΕ.200
Κωδικός : 2902.ΣΚΕ.250
Συρμάτινη Βούρτσα καμινάδας Φ 200 με σπείρωμα Μ12
Τιμή: 9,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 10,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
οικονομική σειρά
Συρμάτινη Βούρτσα καμινάδας Φ 250 με σπείρωμα Μ12
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
15
Ιανουάριος 2014
Νάϋλον Βούρτσες καμινάδας
οικονομική σειρά
Κωδικός : 2902.ΣΚΕ.300
Συρμάτινη Βούρτσα καμινάδας Φ 300 με σπείρωμα Μ12
Τιμή: 10,00
Κωδικός : 2902.ΣΤΚ.120-160-210
Τιμή Φ 120: 10,00
Συρμάτινη Τουμπόβουρτσα
Τιμή Φ 160: 10,00
καμινάδας με στέλεχος 2m
Τιμή Φ 210: 10,00
Κωδικός : 2902.ΝΚΟ.120
Κωδικός : 2902.ΝΚΟ.150
Νάϋλον Βούρτσα καμινάδας Φ 120 με σπείρωμα Μ12
Νάϋλον Βούρτσα καμινάδας Φ 150 με σπείρωμα Μ12
Τιμή: 8,00
Τιμή: 10,00
Κωδικός : 2902.ΝΚΟ.180
Κωδικός : 2902.ΝΚΟ.200
Νάϋλον Βούρτσα καμινάδας Φ 180 με σπείρωμα Μ12
Νάϋλον Βούρτσα καμινάδας Φ 200 με σπείρωμα Μ12
Τιμή: 16,00
Τιμή: 18,00
Κωδικός : 2902.ΝΚΟ.250
Κωδικός : 2902.ΝΚΟ.300
Νάϋλον Βούρτσα καμινάδας Φ 250 με σπείρωμα Μ12
Νάϋλον Βούρτσα καμινάδας Φ 300 με σπείρωμα Μ12
Τιμή: 20,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 20,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
16
Ιανουάριος 2014
Συρματόβουρτσες
Κωδικός : 2902.Σ00.003
Κωδικός : 2902.Σ00.004
Συρματόβουρτσα 3 σειρών
Συρματόβουρτσα 4 σειρών
Τιμή: 1,60
Τιμή: 1,80
Κωδικός : 2902.Σ00.005
Κωδικός : 2902.ΟΡ0.003
Συρματόβουρτσα 5 σειρών
Συρματόβουρτσα ορειχάλκινη 3 σειρών
Τιμή: 2,00
Τιμή: 5,00
Κωδικός : 2902.ΟΡ0.004
Κωδικός : 2902.ΟΡ0.005
Συρματόβουρτσα ορειχάλκινη 4 σειρών
Συρματόβουρτσα ορειχάλκινη 5 σειρών
Τιμή: 6,00
Τιμή: 7,00
Κωδικός : 2902.ΙΝ0.004
Κωδικός : 2902.ΙΝ0.005
Συρματόβουρτσα ινοχ 4 σειρών
Συρματόβουρτσα ινοχ 5 σειρών
Τιμή: 6,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 6,00
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
17
Ιανουάριος 2014
Υλικά συντήρησης λεβήτων - καυστήρων
Κωδικός : 2900.000.159
Κωδικός : 2900.000.167
ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 1100 C
310ml
Σφράγιση αρμών, εκτεθειμένων άμεσα στην
φλόγα.
Ιδανικό για μπάρμπεκιου, τζάκια, φούρνους,
σόμπες, καυστήρες.
Θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 1100οC.
Εφαρμόζεται σε πάχος από 2-10 mm.
Χρόνος επιφανειακής σκλήρυνσης: ~5 λεπτά.
Θερμοκρασία εφαρμογής: +5οC έως +50οC.
Χρόνος σκλήρυνσης υλικού: 4-5mm / 24ώρες.
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΦΩΤΙΑΣ 300οC
280ml
Η σιλικόνη S- Hi Temp είναι σιλικόνη ενός
συστατικού ΟΞΙΝΟΥ τύπου, κατάλληλη
για σφραγίσεις σε εφαρμογές με υψηλές
λειτουργικές θερμοκρασίες. Διατηρεί την
ελαστικότητά της μέχρι και τους 270οC
σε μόνιμη λειτουργία ή τους 300οC για
περιορισμένο χρονικό διάστημα (λίγες
εβδομάδες). Αντέχει σε λάδια, γράσσο, νερό,
αντιψυκτικό και βαλβολίνες.
o
Τιμή: 7,00
Τιμή: 5,50
Κωδικός : 2004.000.009
Κωδικός : 2900.000.114
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΒΗΤΩΝ FELDER
280ml
Καθαριστικό που απομακρύνει
αποτελεσματικά καρβουνίδια, αιθάλη, γράσσα,
λίπη κ.λ.π.
Ανακινήστε ελαφρά τη φιάλη και ψεκάστε σε
ζεστό λέβητα από απόσταση 20cm.
Μετά από 5 λεπτά ανάψτε το λέβητα μέχρι να
ζεσταθεί και οι κάπνες πέφτουν.
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
280ml
Σφραγιστικό ενός συστατικού με βάση
ακρυλικές ρυτίνες.
Σφραγίζει εσωτερικούς και εξωτερικούς
αρμούς κτιρίων, σε πορώδεις επιφάνειες όπως
μπετόν, σοβάς, ξύλο, τούβλα, αμιαντοτσιμέντο,
πέτρα κ.λ.π.
Τιμή: 2,00
Τιμή: 8,00
Κωδικός : 2900.000.006
Καθαριστικό υγρό για καυστήρες.
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πρίν τη χρήση.
ΜΑΓΓΑΝΕΖΑ
Αντέχει έως +1250°C
Κατάλληλο για την μόνωση και επισκευή
ρωγμών και κενών σε τζάκια, φούρνους,
καυστήρες, μπουριά, κλπ
Εντελώς πυρίμαχο μόλις πολυμεριστεί.
Ψεκάστε από απόσταση 20cm έως 30cm και
αφήστε να δράσει για 5 λεπτά.
Κωδικός : 2900.000.326
συσκευασία των 250gr Τιμή : 4,00
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
Κωδικός : 2002.000.009
συσκευασία των 750gr Τιμή : 7,00
Καθαρίζετε με πανί ή βούρτσα.
Κωδικός : 2002.000.000
συσκευασία των 5 kgr Τιμή : 32,00
Τιμή: 7,00
Κωδικός : 5901.000.015
Κωδικός : 2900.000.814
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
280ml
Σιλικόνη γενικής χρήσης με εξαιρετική
πρόσφυση σε γυαλί, μέταλλα, αλουμίνιο,
πορσελάνη, πλακίδια, κεραμικά μη πορώδη,
βαμμένες επιφάνειες κ.τ.λ. Είναι ιδανική για
σφράγιση, συγκόλληση, στεγανοποίηση
αρμών σε μεταλλικές κατασκευές,
υαλοκατασκευές, αλουμινοκατασκευές, είδη
υγιεινής κ.λ.π.
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ
400ml
Αντισκωριακό - Λιπαντικό - Αφυγραντικό.
Καθαρίζει και προστατεύει.
Απελευθερώνει γρήγορα και εύκολα
βίδες, παξιμάδια, μπουλόνια,
κολλημένους μηχανισμούς κ.λ.π.
Τιμή: 2,50
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Τιμή: 5,50
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
18
Ιανουάριος 2014
Υλικά συντήρησης λεβήτων - καυστήρων
Ελατήρια
Επιβράδυνσης
Καυσαερίων
Συμπιεσμένα
Κωδικός : 2900.000.008
Κεραμοβάμβακας
πάχους 12,5 mm
τιμή ανα τρέχον μέτρο
Κωδικός : 2900.000.012
DN 45 μήκος 0,45 μ.
Τιμή: 8,00
Τιμή: 10,00
Κωδικός : 2900.000.011
DN 30 μήκος 1 μ.
Τιμή: 10,00
Υαλοκόρδονο
Υαλοκόρδονο
Κωδικός : 2900.000.001
στρογγυλό Φ8
Τιμή ανά μέτρο : 2,00
Κωδικός : 2900.000.004
τετράγωνο 12 x 12
Τιμή ανά μέτρο: 2,50
Κωδικός : 2900.000.002
στρογγυλό Φ10
Τιμή ανά μέτρο: 2,00
Κωδικός : 2900.000.005
τετράγωνο 14 x 14
Τιμή ανά μέτρο: 3,00
Κωδικός : 2900.000.003
στρογγυλό Φ15
Τιμή ανά μέτρο: 2,50
Κωδικός : 2900.000.007
τετράγωνο 16 x 16
Τιμή ανά μέτρο: 3,00
Κωδικός :
Κωδικός : 1902.400.251
Αλουμινοταινία
Βούρτσα καθαρισμού
σωμάτων πάνελ
Τιμή: 2,00
Τιμή: 6,00
Κωδικός : 2900.704.511
Κωδικός : 2900.733.004
Γάντια νιτριλίου
μιας χρήσης
πακέτο με
40 τεμάχια
Μάσκα προστασίας
προσώπου με ενεργό
άνθρακα FFP2
Τιμή: 1,40
Τιμή: 6,00
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Νέτες τιμές με ΦΠΑ
19
Ιανουάριος 2014
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Λεωφ. Πρωτόπαππα 8
16345 Ηλιούπολη Αττικής
τηλ. 210-9961961 & 210-9920523
Fax: 210-9962267
www.telethermansi.gr
e-mail: [email protected]