close

Enter

Log in using OpenID

10.04.2015 - Dubrovnik Airport

embedDownload
NA SJEDNICI 2. TRAVNJA
Vlada donijela odluku o financiranju
dubrovačke zračne luke
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske 2.
travnja usvojena je Odluka o financiranju
projekta Razvoj zračne luke Dubrovnik,
kojom će se Zračnoj luci Dubrovnik d.o.o.
osigurati financiranje projekta i prije nego
projekt službeno odobri Europska komisija.
Naime, velike projekte (projekte iznad 50
milijuna eura) mora odobriti Europska komisija kako bi se isti financirali iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Odluku Vlade je bilo nužno donijeti kako
u razdoblju do dobivanja pozitivne odluke
Europske komisije o financiranju projekta Zračne luke Dubrovnik ne bi došlo do
kašnjenja u provedbi projekta, odnosno,
da bi Zračna luka Dubrovnik mogla nastaviti započete aktivnosti u odabiru izvođača radova jer se bez osiguranih financijskih sredstva ne može zaključiti
postupak javne nabave i potpisati ugovore s izvođačima radova.
Radovi bi, rekao je ministar pomorstva,
prometa i infrastrukture Siniše Hajdaša
Dončić, trebali početi u svibnju i lipnju ove
godine i potrajati do 2019. godine, a objasnio je kako će se projektom izgraditi i
dograditi uzletno-slijetna staza, staze za
vožnju, postrojenje za skladištenje i opskrbu gorivom, objekti za prihvat i otpremu te rekonstrukciju i izgradnju kompleksa putničkog terminala te mnogi drugi
objekti, pristupne ceste, parkirališta za
automobile i autobuse i sl.
Sredstva za provođenje projekta osigurana su u Državnom proračunu Republike
Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama
za 2016. i 2017. godinu.
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture će pri izradi Državnog proračuna
za 2018. i 2019. godinu također osigurati
preostali iznos prihvatljivih troškova projekta i to najviše do iznosa određenog
Odlukom Europske komisije, odnosno
1.114.694.605,00 kuna. Preostali iznos od
576.566.175,00 kuna, preciznije rečeno
neprihvatljive troškove i prihvatljive troškove koji nisu pokriveni Odlukom Europske komisije, morat će osigurati Zračna
luka Dubrovnik d.o.o.
Iako je projekt Zračne luke Dubrovnik dobio Odluku Europske komisije (Glavne
uprave za tržišno natjecanje), vezano za
provjeru utjecaja državnih potpora na
visinu sufinanciranja, da sufinanciranje
javnim sredstvima može iznositi do
1.114.694.605,00 kuna, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture trenutno provodi sve potrebne korake kako bi
u konačnici bila donesena pozitivna Odluka Europske komisije o financiranju projekta kroz postojeće operativne programe.
Važno je naglasiti da projekt ovakve kompleksnosti i ovako visoke procijenjene
vrijednosti, a riječ je o 220 milijuna eura,
prije početka provedbe ima niz dugotrajnih aktivnosti, a provođenje postupaka
javne nabave za odabir izvođača radova
jedna je od najkritičnijih u životnom ciklusu projekta. Prema tome, te je aktivnosti
potrebno započeti znatno prije jer dugotrajnost ishođenja svih potrebnih dozvola i postupaka javne nabave može dovesti
do vremenskog kašnjenja projekta,
odnosno početka njegove provedbe, a
vremenski tijek projekta iskomuniciran je
s Europskom komisijom i uvjetovan trajanjem operativnog programa.
Projekt se planira provoditi kroz više od
20 ugovora tijekom pet do šest godina i
to kroz dva programska razdoblja, na
način da bi faza 1. provela u 2007.-2013.,
a 2. faza kroz 2014.-2020.
Cilj projekta je odgovoriti na buduću
potražnju u zračnom prometu dubrovačke regije i poboljšati sigurnost, tehničke i operativne standarde te učinkovitost zračne luke. S obzirom na to da je
međunarodna pristupačnost osigurana
uglavnom zahvaljujući zračnoj luci, projekt Razvoj zračne luke Dubrovnik riješit
će (ublažiti) problem prometne izoliranosti
ovog područja i pripremiti ga za schengensku granicu.
Projekt će također imati ulogu u pokretanju i razvoju gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u značajnom
povećanju broja radnika i smanjenju
nezaposlenosti u županiji te povećanju
dostupnosti najjužnijeg dijela Republike
Hrvatske i Dubrovnika, trenutno teritorijalno odvojenog od ostatka EU i RH.
(Ministarstvo prometa)
GlasGrada - 525 - petak 10. 4. 2015. 19
SEZONA JE POČELA
Ožujak prebacio lanjski za 9,93%
I službeno je počela turistička sezona, a i brojke koje su zabilježene
proteklog mjeseca na dubrovačkoj zračnoj luci daju nadu i bude
proljetni optimizam, nakon pustih zimskih mjeseci. Ožujak je, što
se putničkog prometa na dubrovačkoj zračnoj luci tiče, bio veći za
9,93%, dok je tijekom proteklog mjeseca preko našega aerodroma
prošlo čak 48,16% međunarodnih putnika više nego istoga mjeseca
lani. U ožujku je, naime na Zračnoj luci Dubrovnik zabilježen promet
od 24.142 putnika, dok ih je lani bila 21.963 putnika. Dobar početak!
SHOP TVRTKE GEBRUDER HEINEMANN
Na Grudi otvorena
Travel free trgovina
20 GlasGrada - 525 - petak 10. 4. 2015.
Pogranična trgovina Travel Free otvorena je
prošlog tjedna na Grudi, a kupcima je ponudila po 20 do 40 posto nižim cijenama međunarodne brendove kozmetike, parfema, žestokih pića, acssessoira i posebne ponude. Na otvaranju ovog shopa su bili generalni direktor
Travel Free-a za Istočnu Europu Sven Henry
Niemeier te direktor Travel Free-a za Hrvatsku
Ante Roglić Karlušić. Luksuzna roba nekad
dostupna isključivo u Duty Free shopovima
sada se može pronaći u Travel Free trgovinama, i to njih čak 58. Konavoski pogranični shop
drugi je u Hrvatskoj, bit će otvoren preko cijele
godine, a u njemu je posao našlo šest djelatnika s područja Konavala.
Ideja o Travel Free pograničnim trgovinama
rodila se sa završetkom klasičnih Duty free
shopova i ulaskom Češke Republike u EU
kada se otvorila nova prilika, rekao je na otvaranju generalni direktor Travel Free trgovina tvrtke Gebruder Heinemann za Istočnu Europu, Sven Henry Niemeier, koji je zajedno s
direktorom Travel Free-a za Hrvatsku Antom
Roglićem Karlušićem otvorio Travel Free na
Grudi. Travel free trgovina na Grudi će biti
otvorena tijekom cijele godine, a radit će svaki dan od 10 do 18 sati.
DUUDI
CROATIA AIRLINES
Zračna luka Dubrovnik
- dobit veća od planirane
U prvih devet mjeseci
2014. godine, Zračna
luka Dubrovnik je ostvarila veće povećanje
ukupnih prihoda od
ukupnih rashoda, što
je rezultiralo većom
ostvarenom dobiti.
Ostvarena dobit je i
značajno viša od
planiranog iznosa
dobiti na godišnjoj
razini, javlja Državni
ured za upravljanje
državnom imovinom
(DUUDI).
Ukupan prihod u iznosu od 201,0 milijuna
kuna, je povećanje od
9,4 posto u odnosu na
isto razdoblje prethodne godine, te predstavlja 91,3% ukupnog iznosa utvrđenog
planom za 2014. godinu, a ukupni
rashodi iznose 136,6 milijuna kuna i povećani su u odnosu na isto razdoblje
2013. godine 4,0 posto, te čine 72,8%
planiranog iznosa ukupnih rashoda za
2014. godinu.
Društvo je ostvarilo dobit u iznosu od
51,6 milijuna kuna, što predstavlja porast od 23,3 posto, u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine. Ostvarena
dobit je 59,0 posto veća od planirane
dobiti na godišnjoj razini.
Društvo je na dan 30.09.2014. zapošljavalo 438 djelatnika, što je povećanje za 3
djelatnika u odnosu na isti dan prethodne godine. Planiran broj zaposlenih
u 2014. godini je 460. Troškovi osoblja
u iznosu od 58,8 mln kuna su povećani
2,9 posto, te predstavljaju 76,2% ukupno planiranog iznosa u 2014. godini.
Najviša neto plaća u iznosu od 21.108
kuna povećana je 22,5 posto, dok
najniža neto plaća iznosi 4.546 kuna i
povećana je 3,5 posto.
Ukupna vrijednost ostvarenih investicija
u prvih devet mjeseci 2014. godine iznosi
28,6 mijuna kuna što je 10,6 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine i predstavlja 42,4% planiranih investicija na godišnjoj razini.
Sve ostvarene investicije u cijelosti su financirane vlastitim sredstvima. Društvo
je u veljači 2014. godini dobilo obavijest
Eurospke komisije o kompatibilnosti
„Projekta obnove i razvoja Zračne luke
Dubrovnik 2020“ ukupne vrijednosti cca
1.672,0 mln kuna s pravilima državnih
potpora, te je trenutno u završnoj fazi
apliciranja prema EU fondovima. Izvori
financiranja će uključivati sredstva EU,
vlastita sredstva, te pozajmice.
Sukladno najnovijim podacima, ukupna
vrijednost projekta je oko 1,854.0 mln
kuna. Sukladno rebalansu plana nabave
procijenjena vrijednost investicija koja se
planira ugovoriti u 2014. iznosi 500,7 mln
kuna pri čemu se za
projekt „Zračna
luka Dubrovnik razvoj“ u 2014. planira
ugovoriti u iznosu
od 482,6 mln kuna.
Većina tog iznosa
se odnosi na postupak javne nabave
za gradnju putničkog terminala u
iznosu od 480 mln
kuna", stoji među
ostalim u izviješću
DUUDI-a.
DUBROVNIK
ZAGREB
ZAGREB
DUBROVNIK
PETAK 10.4.
PETAK 10.4.
6:25-7:20
5:50-6:45
12:35-13:40
11:40-12:45
13:20-14:25
14:45-15:40
16:20-17:15
21:10-22:05
SUBOTA 11.4.
SUBOTA 11.4.
6:25-7:20
14:15-15:20
6:55-7:50
14:20-15:15
20:00-21:05
21:10-22:05
NEDJELJA 12.4.
NEDJELJA 12.4.
6:25-7:20
15:00-15:55
20:55-21:50
PONEDJELJAK 13.4
PONEDJELJAK 13.4
11:40-12:45
6:25-7:20
14:45-15:40
12:35-13:40
21:10-22:05
13:20-14:25
UTORAK 14.4.
16:20-17:15
10:35-11:40
UTORAK 14.4.
12:10-13:05
6:25-7:20
13:50-14:55
12:15-13:20
14:55-15:40
16:20-17:15
21:10-22:05
20:30-21:35
SRIJEDA 15.4.
SRIJEDA 15.4.
12:10-13:15
6:25-7:20
21:10-22:05
12:55-13:50
ČETVRTAK 16.4.
13:20-14:25
5:50-6:45
20:55-21:50
10:35-11:40
ČETVRTAK 16.4.
12:10-13:05
6:25-7:20
14:45-15:40
16:20-17:15
15:00-15:55
16:50-17:55
21:10-22:05
PETAK 17.4.
PETAK 17.4.
6:25-7:20
5:50-6:45
12:35-13:40
11:40-12:45
13:20-14:25
14:45-15:40
16:20-17:15
21:10-22:05
SUBOTA 18.4.
SUBOTA 18.4.
6:25-7:20
14:15-15:20
6:55-7:50
14:20-15:15
20:00-21:05
21:10-22:05
NEDJELJA 19.4.
NEDJELJA 19.4.
6:25-7:20
15:00-15:55
20:55-21:50
PONEDJELJAK 20.4
PONEDJELJAK 20.4
11:40-12:45
6:25-7:20
14:45-15:40
12:35-13:40
21:10-22:05
13:20-14:25
UTORAK 21.4.
16:20-17:15
10:35-11:40
UTORAK 21.4.
12:10-13:05
6:25-7:20
13:50-14:55
12:15-13:20
14:55-15:40
16:20-17:15
21:10-22:05
20:30-21:35
SRIJEDA 22.4.
SRIJEDA 22.4.
12:10-13:15
6:25-7:20
21:10-22:05
12:55-13:50
ČETVRTAK 23.4.
13:20-14:25
5:50-6:45
20:55-21:50
10:35-11:40
ČETVRTAK 23.4.
12:10-13:05
6:25-7:20
14:45-15:40
16:20-17:15
15:00-15:55
16:50-17:55
21:10-22:05
Informacije o ostalim polascima i
odlascima možete dobiti na telefon
773 377, 773 100 ili na:
www.airport-dubrovnik.hr
Prijedloge i sugestije šaljite na e-mail: [email protected], s naznakom ’za dbv info’.
GlasGrada - 525 - petak 10. 4. 2015. 21
22 GlasGrada - 525 - petak 10. 4. 2015.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
12 358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content