Χτίζοντας τον Κόσμο Πράσινο

Σύστημα Εξωτερικής θερμομόνωσης και Ανάπλασης Κτιρίων.
Χτίζοντας τον Κόσμο Πράσινο
Μία Επιλογή όλο… Πλεονεκτήματα
Το CLΙΜΑtotal® είναι ένα σύστημα που απαντά στην ανάγκη για μέγιστη απόδοση χειμώνα – καλοκαίρι. Ειδικά μελετημένο για
ισορροπημένο όφελος στις βασικές κλιματικές ζώνες της χώρας μας, συνδυάζει την πιστοποιημένη ποιότητα BIOCLIMA® με τα
πλεονεκτήματα μιας λύσης στα μέτρα σας:
1
Όφελος από τη πρώτη μέρα
Με την εφαρμογή του συστήματος CLΙΜΑtotal® τα οικονομικά οφέλη γίνονται αισθητά από τη
πρώτη μέρα:
• Σημαντική μείωση των λογαριασμών ψύξης/θέρμανσης
• Ελαχιστοποίηση κόστους συντήρησης
• Μικρός χρόνος απόσβεσης (4-6 χρόνια)
• Αύξηση ωφέλιμης επιφάνειας νεόδμητων έως 6%
• Αναβάθμιση εμπορικής αξίας του ακινήτου
2
Ενεργειακή προστασία
Η θωράκιση του κτίριου θερμικά και στεγανωτικά, δημιουργεί ένα αποτελεσματικό πλέγμα
ενεργειακής προστασίας χειμώνα – καλοκαίρι, η οποία συντελεί στη μείωση την επιβάρυνσης του
κτιρίου από τις θερμικές μεταβολές.
• Προστατεύει τον κτιριακό σκελετό
• Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κτιρίου
• Εκμηδενίζει τις θερμογέφυρες
• Μειώνει τη κατανάλωση ενέργειας έως 40%
3
Το μόνο σύστημα θερμομόνωσης που αξιοποιεί τις χιλιάδες αποχρώσεις του Kraft Inspired Color σε
μια ποικιλία φινιρισμάτων τα οποία εντάσσονται αρμονικά στην ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση.
• Διατίθεται σε χιλιάδες αποχρώσεις
• Φινιρίσματα προσαρμοσμένα στην ελληνική παράδοση
• Απουσία ρηγματώσεων
• Εξαιρετική συμπεριφορά στην υγρασία
4
εξοικονόμηση ενέργειας με την ολική αισθητική ανάπλαση της εξωτερικής όψης.
Ολική αισθητική ανάπλαση
Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
Είναι σχεδιασμένο με βάση εύχρηστα δομικά υλικά εύκολης και γρήγορης εφαρμογής με μια απλή
εξωτερική τοποθέτηση χωρίς όχληση των ενοίκων.
• Δεν χρειάζεται αντικατάσταση κουφωμάτων
• Προσαρμόζεται σε όλες τι κτιριακές κατασκευές
• Εφαρμογή χωρίς όχληση των ενοίκων
Αντιμετωπίζοντας την ανάγκη μιας λύσης προσαρμοσμένης στις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και την υψηλή σεισμικότητα του ελληνικού χώρου το CLΙΜΑtotal® αποτελεί σήμερα
την ιδανική απάντηση για ένα κτίριο αποτελεσματικά θωρακισμένο στις θερμικές μεταβολές.
Αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο σύστημα, της
ειδικά μελετημένης για τις ελληνικές συνθήκες
σειράς BIOCLIMA®. Μία αποτελεσματική μέθοδος θερμομόνωσης κτιρίων, που συνδυάζει την
Κατάλληλο για νεόδμητες και παλιές κατασκευές, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και βιομηχανικά κτίρια, βελτιώνει θεαματικά την «αδράνεια» του κτιρίου στις αλλαγές της εξωτερικής
θερμοκρασίας, εξασφαλίζοντας ευχάριστο περιβάλλον και οικονομικά οφέλη.
Μία Επιλογή όλο… Πλεονεκτήματα
Υπολογίστε Μόνοι σας την Καλύτερη Λύση
Πως Εφαρμόζεται
Το CLΙΜΑtotal® είναι ένα σύστημα που απαντά στην ανάγκη για μέγιστη απόδοση χειμώνα – καλοκαίρι. Ειδικά μελετημένο για
ισορροπημένο όφελος στις βασικές κλιματικές ζώνες της χώρας μας, συνδυάζει την πιστοποιημένη ποιότητα BIOCLIMA® με τα
πλεονεκτήματα μιας λύσης στα μέτρα σας:
www.bioclima.com.gr
3
1
Όφελος από τη πρώτη μέρα
Με την εφαρμογή του συστήματος CLΙΜΑtotal® τα οικονομικά οφέλη γίνονται αισθητά από τη
πρώτη μέρα:
• Σημαντική μείωση των λογαριασμών ψύξης/θέρμανσης
• Ελαχιστοποίηση κόστους συντήρησης
• Μικρός χρόνος απόσβεσης (4-6 χρόνια)
• Αύξηση ωφέλιμης επιφάνειας νεόδμητων έως 6%
• Αναβάθμιση εμπορικής αξίας του ακινήτου
2
8
3
7
5
Y Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Τ Η Σ ΥΛ Ι Κ Ω Ν ®
2
3
Ενεργειακή προστασία
4
6
Έκδοση 1.0
Με τη βοήθεια οδηγού, υπολογίστε μόνοι σας ανάλογα την κλιματική ζώνη και τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες
της κατοικίας σας, το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο και το οικονομικό όφελος της επιλογής σας.
1
Η θωράκιση του κτίριου θερμικά και στεγανωτικά, δημιουργεί ένα αποτελεσματικό πλέγμα
ενεργειακής προστασίας χειμώνα – καλοκαίρι, η οποία συντελεί στη μείωση την επιβάρυνσης του
κτιρίου από τις θερμικές μεταβολές.
Copyright © BIOCLIMA S.A.
• Προστατεύει τον κτιριακό σκελετό
• Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κτιρίου
• Εκμηδενίζει τις θερμογέφυρες
• Μειώνει τη κατανάλωση ενέργειας έως 40%
3
Ολική αισθητική ανάπλαση
Το μόνο σύστημα θερμομόνωσης που αξιοποιεί τις χιλιάδες αποχρώσεις του Kraft Inspired Color σε
μια ποικιλία φινιρισμάτων τα οποία εντάσσονται αρμονικά στην ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση.
• Διατίθεται σε χιλιάδες αποχρώσεις
• Φινιρίσματα προσαρμοσμένα στην ελληνική παράδοση
• Απουσία ρηγματώσεων
• Εξαιρετική συμπεριφορά στην υγρασία
4
Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
Το CLIMAtotal® χρησιμοποιεί ως μονωτικό υλικό διογκωμένη πολυστερίνη χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής
ελαστικότητας και διαπνοής.
Τα υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής φινιρίσματα του CLIMAtotal® συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία του
θερμοσυστήματος.
1
Μεταλλικός Οδηγός Εκκίνησης
2
Water Proof Coat
3
Strong Bond
4
Flexo Por
5
Αγκύρια
Είναι σχεδιασμένο με βάση εύχρηστα δομικά υλικά εύκολης και γρήγορης εφαρμογής με μια απλή
εξωτερική τοποθέτηση χωρίς όχληση των ενοίκων.
6
Strong Net
• Δεν χρειάζεται αντικατάσταση κουφωμάτων
• Προσαρμόζεται σε όλες τι κτιριακές κατασκευές
• Εφαρμογή χωρίς όχληση των ενοίκων
7
Plaster Primer
8
Waterproof Plaster
Εξοικονομεί «Κατ΄ Οίκον»
Για να μειωθεί η άσκοπη σπατάλη ενέργειας και χρηματικών πόρων η Ε.Ε.
εκπόνησε το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» που
αφορά την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των προ του 1980 κτιρίων
η δόμηση των οποίων έγινε πριν τον ισχύοντα θερμομονωτικό κανονισμό.
Το CLΙΜΑtotal® εξασφαλίζει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Ενεργειακής
Ταυτότητας αλλά και του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Κτιρίων.
Αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και χρηματοδοτείται από τις
τράπεζες.
Εξοικονόμηση Ενέργειας ανά Κλιματική Ζώνη
-45%
-40.4%
-40%
-36.6%
-37.6%
-36.9%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
ΖΩΝΗ Α
ΖΩΝΗ Β
ΖΩΝΗ Γ
ΖΩΝΗ Δ
Εξοικονόμηση ενεργειακής κατανάλωσης που προκύπτει με χρήση του ειδικού λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (Έκδοση 1.27.9.10) για μονοκατοικία 100m2 με χαρακτηριστικά που αναφέρονται
στην Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010)