close

Enter

Log in using OpenID

An02 - Enforce.een.eu

embedDownload
ΕΝ ISO 13790 – Ημιστατική μέθοδος με μηνιαίο βήμα
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων
™ Προκειμένου οι χώρες της ΕΕ να ακολουθούν μια κοινή
μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων, η CEN εξέδωσε το πρότυπο ΕΝ ISO 13790: 2009,
για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση
και ψύξη των κτιρίων.
™ Το πρότυπο ΕΝ 13790 «συγκοινωνεί» και με άλλα πρότυπα,
προκειμένου να υπολογισθεί η ενεργειακή ζήτηση και η
ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ενεργειακό ισοζύγιο
Ως ενεργειακό ισοζύγιο νοούνται οι θερμικές ισορροπίες στο κτίριο,
από τις οποίες προκύπτει η θερμική/ψυκτική ζήτηση του κτιρίου.
Εξαρτώνται από:
™ Τη μεταφορά θερμότητας από μετάδοση του κτιρίου
™ Τα ηλιακά και εσωτερικά
κέρδη του κτιρίου
™ Τη θερμοχωρητικότητα
του κτιρίου
™ Τις εξωκλιματικές
συνθήκες του κτιρίου
™ Τη χρήση του
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ενεργειακή κατανάλωση – ενεργειακή ζήτηση
ή απαιτήσεις
™ Ως ενεργειακή ζήτηση ή απαιτήσεις νοείται η ανάγκη σε
θέρμανση ή ψύξη του κτιρίου μόνο, χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψη
το μηχανικό μέσο που την παράγει/διανέμει. Πρόκειται δηλαδή
για την ενέργεια που ζητούμε να αποδοθεί από τα θερμαντικά
μας σώματα ή τα κλιματιστικά μας για να θερμανθεί/ψυχθεί ο
χώρος, εξασφαλίζοντας θερμοκρασίες θερμικής άνεσης.
™ Ως ενεργειακή κατανάλωση νοείται η κατανάλωση της ενέργειας
για θέρμανση/ψύξη του κτιρίου, λαμβάνοντας υπ’όψη την
απόδοση του συστήματος παραγωγής και διανομής της
θέρμανσης ή της ψύξης.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ενεργειακή κατανάλωση – ενεργειακή ζήτηση
ή απαιτήσεις
™ Ενεργειακή ζήτηση ή απαιτήσεις ΕΖ = f(χαρακτηριστικών
κτιριακού κελύφους και μόνο).
™ Ενεργειακή κατανάλωση ΕΚ= ΕΖ / συντελεστή απόδοσης
θερμαντικού-ψυκτικού σώματος.
Π.χ. αν η απόδοση του θερμαντικού συστήματος (λέβηταςσωλήνες διανομής-θερμαντικά σώματα) είναι 0.80 κι η απόδοση
κλιματισμού είναι 2.50, η συνολική ενεργειακή κατανάλωση (ΕΚ)
είναι:
ΕΚσυνολική = (ΕΖθέρμανσης/0.80)+(ΕΖψύξης/2.50)
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Τυπική ροή ενέργειας σε ένα κτίριο
™ Στην πραγματικότητα, η ροή πηγαίνει από τα αριστερά στα δεξιά: η
πρωτογενής ενέργεια μετατρέπεται σε διαθέσιμη ενέργεια, η οποία
καταναλώνεται για να καλύψει τις ενεργειακές απαιτήσεις
™ Στους υπολογισμούς, πρώτα υπολογίζουμε την ενεργειακή ζήτηση
(ανάλογα με το κέλυφος), από εκεί την κατανάλωση ενέργειας (ανάλογα με
την απόδοση των Η/Μ συστημάτων) κι από εκεί την πρωτογενή ενέργεια
(ανάλογα με τη μορφή ενέργειας)
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ενεργειακός δείκτης κατανάλωσης - ζήτησης
„ Ενεργειακή ζήτηση ανά τμ (kWh/m2) κλιματιζόμενης ζώνης
(θερμαινόμενης και ψυχόμενης): η ενέργεια που ζητώ από το
κλιματιστικό ή το θερμαντικό σώμα για να ψύξω/ θερμάνω το
χώρο μου, ανοιγμένη στην κλιματιζόμενη επιφάνεια του χώρου.
„ Ενεργειακή κατανάλωση ανά τμ (kWh/m2) κλιματιζόμενης ζώνης
(θερμαινόμενης και ψυχόμενης): η ενέργεια που καταναλώνεται
για την παραγωγή της απαιτούμενης θέρμανσης / ψύξης,
ανοιγμένη στην κλιματιζόμενη επιφάνεια του χώρου.
„ Συνήθως και οι δύο ενεργειακοί δείκτες αναφέρονται στο έτος.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Έκφραση ενεργειακής ζήτησης κατά ΕΝ 13790
„ Μηνιαία ή εποχιακή ημι-στατική μέθοδος
„ Απλοποιημένη ωριαία δυναμική μέθοδος.
Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, τόσο για τη μελέτη, όσο και για την
ενεργειακή επιθεώρηση χρησιμοποιείται η ημι-στατική μέθοδος
με μηνιαίο βήμα.
Ενεργειακή ζήτηση = Μ εταφερόμενη Θερμική ενέργεια − f (C m )Θερμικά κέρδη
Ανταλλαγή θερμότητας
Επιρροή
θερμοχωρητικότητας
Εσωτερικά +
ηλιακά κέρδη
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ιδιότητες που εξετάζονται για την ενεργειακή
ζήτηση
¾ Θερμοπερατότητα κτιριακού κελύφους
¾ Θερμογέφυρες
¾ Θερμοχωρητικότητα
¾ Αεροστεγανότητα / αεροπερατότητα
¾ Αερισμός (φυσικός ή μηχανικός)
¾ Ηλιακά κέρδη
¾ Εσωτερικά κέρδη
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Όρια κλιματιζόμενου χώρου
„ Το εξωτερικό περιβάλλον (ως όριο είναι το κτιριακό κέλυφος.
Πρόβολοι και ανοιχτοί χώροι δε λαμβάνονται υπ’όψη, παρά
μόνο ως σκίαστρα)
„ Το έδαφος
„ Μη θερμαινόμενοι χώροι
„ Παρακείμενοι χώροι διαφορετικής θερμοκρασίας
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ζωνοποίηση κτιρίου
„ Η επιθυμητή θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων διαφέρει
„
„
„
„
περισσότερο από 4 K σε σχέση με τα άλλα τμήματα του κτηρίου κατά τη
χειμερινή ή/και τη θερινή περίοδο.
Υπάρχουν χώροι με διαφορετική χρήση / λειτουργία.
Υπάρχουν χώροι στο κτήριο, που εξυπηρετούνται από διαφορετικά
συστήματα θέρμανσης ή/και ψύξης ή/και κλιματισμού λόγω
διαφορετικών εσωτερικών συνθηκών.
Υπάρχουν χώροι στο κτήριο που παρουσιάζουν πολύ μεγάλες (σε
σχέση με το υπόλοιπο κτήριο) συναλλαγές ενέργειας (π.χ. εσωτερικά
ή/και ηλιακά κέρδη, θερμικές απώλειες. Για παράδειγμα, οι χώροι με
νότιο προσανατολισμό σε ένα κτήριο έχουν σημαντικά ηλιακά κέρδη σε
σχέση με τους υπόλοιπους χώρους.
Υπάρχουν χώροι, στους οποίους το σύστημα του μηχανικού αερισμού
(παροχής νωπού αέρα ή κλιματισμού) καλύπτει λιγότερο από το 80%
της επιφάνειας κάτοψης του χώρου.
[Πηγή: ΕΝ13790:2009]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ζωνοποίηση κτιρίου
„ Ο διαχωρισμός του κτηρίου να γίνεται στο μικρότερο δυνατό
αριθμό ζωνών, προκειμένου να επιτυγχάνεται οικονομία στο
πλήθος των δεδομένων εισόδου και στον υπολογιστικό
χρόνο.
„ Κατά τη μελέτη ή την επιθεώρηση ο προσδιορισμός των
θερμικών ζωνών να γίνεται καταγράφοντας την πραγματική
εικόνα λειτουργίας του κτηρίου.
„ Τμήματα του κτηρίου με επιφάνεια μικρότερη από το 10% της
συνολικής επιφάνειας του κτηρίου να εξετάζονται ενταγμένα
σε άλλες θερμικές ζώνες, κατά το δυνατόν παρόμοιες, ακόμη
και αν οι συνθήκες λειτουργίας τους δικαιολογούν τη θεώρησή
τους ως ανεξάρτητων ζωνών.
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ζωνοποίηση
„ Οι ζώνες βάσει του ΚΕΝΑΚ και στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ είναι
αδιαβατικές. Δε συμβαίνει μεταφορά θερμότητας μεταξύ:
„ Θερμικών ζωνών
„ Όμορων κτιρίων, όπου στεγάζονται θερμαινόμενοι χώροι
„ Μεταφορά θερμότητας συμβαίνει μεταξύ ζώνης και:
„ Ζώνης και ηλιακού χώρου (θερμοκήπιο)
„ Ζώνης και μη θερμαινόμενου χώρου
„ Ζώνης, ΜΘΧ, θερμοκηπίου και εξωτερικού περιβάλλοντος
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Υπολογισμός ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση (QH,nd) /
ψύξη (QC,nd) – συνθήκες συνεχούς λειτουργίας
Για κάθε μήνα ισχύει:
QH ,nd = QH ,ht − η H , gn QH , gn
Όπου
QH,ht
[kWh]
QH,gn
ηH,gn
ολική μεταφερόμενη θερμική ενέργεια, περίοδο θέρμανσης
ολικά θερμικά κέρδη, περίοδο θέρμανσης [kWh]
αδιάστατος παράγοντας χρήσης κερδών για θέρμανση
QC ,nd = QC , gn + η C , Is QC ,ht
Όπου
QC,ht
QC,gn
ηC,Is
ολική μεταφερόμενη θερμική ενέργεια, περίοδο ψύξης [kWh]
ολικά θερμικά κέρδη, περίοδο ψύξης [kWh]
αδιάστατος παράγοντας χρήσης απωλειών για ψύξη
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ολικές απώλειες από το κτιριακό κέλυφος (Qht)
Qht = Qtr + Qve
Όπου:
Qtr ολική μεταφορά θερμότητας από μετάδοση για μήνες με θέρμανση [kWh]
Qve ολική μεταφορά θερμότητας από αερισμό για μήνες με θέρμανση [kWh]
(Qtr)
(Qve)
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Μεταφορά θερμότητας από μετάδοση (Qtr)
Qtr = H tr (θ int, set − θ e )t
Ηtr ολικός συντελεστής θερμικών απωλειών από μετάδοση από το
κέλυφος [WK-1]
θint,set θερμοκρασία αέρα ζώνης για θέρμανση [oC] (από ΤΟΤΕΕ
20701-1, Πίνακας 2.2)
θe θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος [oC] (μέση μηνιαία - από
ΤΟΤΕΕ 20701-3)
t διάρκεια βήματος υπολογισμού [h]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Θερμοκρασία αέρα ζώνης (θint,set): αναλόγως με τη χρήση της
ζώνης
[Πηγή: Πίνακας 2.2, ΤΟΤΕΕ 20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ολικός συντελεστής θερμικών απωλειών από το
κέλυφος (Ηtr)
H tr = H D + H g + H U + H A
HD
Hg
HU
HA
συντελεστής μεταφοράς θερμότητας προς το εξωτερικό
περιβάλλον για την περίοδο θέρμανσης [WK-1]
συντελεστής μεταφοράς θερμότητας προς το έδαφος για την
περίοδο θέρμανσης [WK-1]
συντελεστής μεταφοράς θερμότητας προς μη
θερμαινόμενους χώρους για την περίοδο θέρμανσης [WK-1]
συντελεστής μεταφοράς θερμότητας προς διπλανά κτίρια
για την περίοδο θέρμανσης [WK-1]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Έκφραση συντελεστή Hx
H x = btr , x
Ai
Ui
lk
Ψk
btr,x
[∑ A U + ∑ l Ψ ]
i
i
i
k k
k
εμβαδόν στοιχείου i του κτιριακού κελύφους [m2]
ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας στοιχείου i του κτιριακού
κελύφους για την περίοδο θέρμανσης [Wm-2K-1]
μήκος θερμογέφυρας [m]
συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας θερμογέφυρας [Wm-1K-1]
(TOTEE 20701-2, Πιν. 16)
συντελεστής ρύθμισης, με bH,tr,x ≠1 αν η θερμοκρασία στην άλλη
παρειά του δομικού υλικού x δεν είναι ίση με εκείνη του εξωτερικού
περιβάλλοντος, όπως για δομικά υλικά που χωρίζουν θερμαινόμενους
με μη θερμαινόμενους χώρους, ή για ισόγειο (επαφή με έδαφος ή μη
θερμαινόμενο υπόγειο).
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστής ρύθμισης, btr,x
btr , x =
ΗΗ,ue
ΗΗ,iu
H H ,ue
H H ,iu + H H ,ue
o ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (από
μετάδοση και αερισμό) μεταξύ του ΜΘΧ και του
περιβάλλοντος [W/K]
άμεσος συντελεστής μεταφοράς θερμότητας μεταξύ
θερμαινόμενου χώρου και ΜΘΧ [W/K]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστής ρύθμισης, btr,x
Απλοποιητικά (βάσει της ΤΟΤΕΕ20701-2:2010):
Για επιφάνειες σε επαφή με κλειστό ΜΘΧ
btr,x=0.50
Για επιφάνειες σε επαφή με θερμαινόμενους χώρους του
ίδιου κτιρίου, που δε συνυπολογίζονται
Για επιφάνειες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα
btr,x=1.00
Για επιφάνειες σε επαφή με όμορο κτίριο
Για επιφάνειες σε επαφή με μη θερμομονωμένη στέγη
Για επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ολική μεταφορά θερμότητας από αερισμό (Qve)
Qve = H ve (θ int, set − θ e )t
Ηve
θint,set
θe
t
ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από
αερισμό για την περίοδο θέρμανσης [WK-1]
θερμοκρασία αέρα ζώνης για θέρμανση [oC] (από
ΤΟΤΕΕ 20701-1, Πίνακας 2.2)
θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος [oC] (από
ΤΟΤΕΕ 20701-3)
διάρκεια βήματος υπολογισμού [h]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από
αερισμό (Ηve)
H ve = ρ a ca
(∑ b
k
&
f
V
ve , k ve ,t , k ve , k
)
ρ a ca
θερμοχωρητικότητα
του
αέρα
κατά
όγκο
3
=1200 J/m K
αέρα του στοιχείου k του αέρα την περίοδο θέρμανσης
V&ve,k παροχή
3
[m /s]
αντιπροσωπεύει κάθε στοιχείο της ροής αέρα, όπως
k αεροπερατότητα,
φυσικό αερισμό, μηχανικό αερισμό και / ή
επιπλέον νυχτερινό αερισμό για δροσισμό
του χρόνου της λειτουργίας της παροχής αέρα του
f ve ,t ,k κλάσμα
στοιχείου k, υπολογισμένο ως ο αριθμός των ωρών της ημέρας
που γίνεται η λειτουργία
ρύθμισης, με bve,k ≠1 αν η θερμοκρασία στην άλλη
bve,k συντελεστής
παρειά της ζώνης k δεν είναι ίση με εκείνη του εξωτερικού
περιβάλλοντος, όπως για θερμικές ζώνες που γειτνιάζουν με μη
θερμαινόμενους χώρους.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συνιστώσες παροχής αέρα
„ Αεροπερατότητα κτιρίου (συμβαίνει όλο το 24ωρο σε όλους τους
τύπους κτιρίων)
„ Φυσικός αερισμός (συμβαίνει κατά την περίοδο λειτουργίας του
κτιρίου – για τις κατοικίες)
„ Μηχανικός αερισμός (συμβαίνει κατά την περίοδο λειτουργίας
του κτιρίου – για τα κτίρια τριτογενούς τομέα)
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Αερισμός - Ορισμοί
™ Αεροπερατότητα: Κατά πόσο το κτίριο επιτρέπει να διεισδύει αέρας
από χαραμάδες, ρωγμές, αρμούς, συναρμογές, κουφώματα (θέσεις
συναρμογής με τα περιμετρικά δομικά στοιχεία και θέσεις επαφής
των σταθερών πλαισίων με τα κινητά φύλλα).
™ Διαφυγές αέρα λόγω αεροστεγανότητας: Το σύνολο του αέρα που
διεισδύει στο κτίριο από τις παραπάνω πηγές.
™ Φυσικός αερισμός κτιρίου: Ο αερισμός που πραγματοποιείται από
τα ανοίγματα του κτιρίου, χωρίς την παρεμβολή μηχανικού μέσου,
μέσω του οποίου εισέρχεται νωπός αέρας περιβάλλοντος για την
ανανέωση του εσωτερικού αέρα του κτιρίου. Συμβαίνει μόνο κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου.
™ Μηχανικός αερισμός κτιρίου: Αερισμός από μηχανικά μέσα, μέσω
του οποίου εισέρχεται νωπός αέρας περιβάλλοντος για την
ανανέωση του εσωτερικού αέρα του κτιρίου. Έχει επίσης λειτουργία
μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Φυσικός αερισμός - κατώτερα απαιτούμενα
όρια νωπού αέρα στο χώρο
[Πηγή: Πίνακας 2.3, ΤΟΤΕΕ 20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Τυπικό ωράριο λειτουργίας κτιρίου, ανά χρήση
[Πηγή: Πίνακας 2.1, ΤΟΤΕΕ 20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Αεροστεγανότητα κτιρίου: 24 ώρες το 24ωρο, όλο
το χρόνο
Διείσδυση αέρα από κουφώματα (m3/h): υπολογιζόμενη συνολική
διείσδυση του εξωτερικού (νωπού) αέρα από τις χαραμάδες κουφωμάτων.
Αριθμός καμινάδων: Αριθμός των καμινάδων εστιών καύσης στην
συγκεκριμένη ζώνη.
Αριθμός θυρίδων εξαερισμού: Αριθμός των θυρίδων εξαερισμού στην
συγκεκριμένη ζώνη.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Διείσδυση αέρα
Από θυρίδες και καμινάδες
[Πηγή: Πίνακας 3.22, ΤΟΤΕΕ 20701‐1/ 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Διείσδυση αέρα από κουφώματα
Απλοποίηση: Ανάλογα με τον τύπο του ανοίγματος, διείσδυση του αέρα ανά
τ.μ.
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701‐1/ 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Διείσδυση αέρα ΜΘΧ (Μη Θερμαινόμενου Χώρου)
και Ηλιακού Χώρου
Πολλαπλασιάζοντας τον όγκο του ΜΘΧ ή του Ηλιακού Χώρου με τον
αντίστοιχο συντελεστή από τον Πίνακα 3.27.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ολικά θερμικά κέρδη (Qgn)
Qgn = Qint + Qsol
Οτιδήποτε είναι εστία παραγωγής θερμότητας μέσα στο κτίριο.
Διακρίνονται σε:
„ Εσωτερικά κέρδη (Qint): θερμικά κέρδη από τους ανθρώπους, το
φωτισμό, τις ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του κτιρίου.
Εξαιρούνται οι συσκευές παραγωγής θέρμανσης
„ Ηλιακά κέρδη (Qsol): θερμικά κέρδη από την ηλιακή ακτινοβολία που
εισέρχεται από τα αδιαφανή ή τα διαφανή στοιχεία του κελύφους
(Qsol)
(Qint)
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Εσωτερικά κέρδη
Ως εσωτερικά κέρδη νοούνται τα κέρδη που παράγονται από
ενδογενείς δραστηριότητες του κτιρίου.
Οφείλονται σε:
™ Θερμότητα που εκλύεται από τους ανθρώπους (λόγω
μεταβολισμού, εξαρτάται από δραστηριότητα)
™ Θερμότητα από φωτισμό
™ Θερμότητα από ηλεκτρικές συσκευές
™ Θερμότητα από θερμαντικά σώματα μαγειρέματος κοκ. Δε
λαμβάνονται υπ’όψη τα θερμαντικά σώματα θέρμανσης χώρου.
™ Μεγάλες επιφάνειες σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (π.χ.
θερμαινόμενες πισίνες)
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Έκφραση εσωτερικών θερμικών κερδών (Qint)
⎞
⎛
⎞ ⎛
Qint = ⎜ ∑ Φ int,k ⎟t + ⎜ ∑ (1 − btr ,l )Φ int,u ,l ⎟t
⎠
⎝ k
⎠ ⎝ l
Όπου:
∑ Φ H ,int,k
∑ (1 − b
tr ,l
l
t
)Φ int,u ,l
σύνολο των μέσων όρων της ροής θερμότητας στο
συγκεκριμένο χρόνο από την εσωτερική πηγή θερμότητας
k [kW] (TOTEE 20701-1, Πίνακες 2.7, 2.8)
σύνολο των μέσων όρων της ροής θερμότητας στο
συγκεκριμένο χρόνο από την εσωτερική πηγή θερμότητας
l στο διπλανό, ΜΘΧ, επί το συντελεστή μείωσης btr,j για το
διπλανό, ΜΘΧ [kW] (TOTEE 20701-1, Πίνακες 2.7, 2.8)
διάρκεια βήματος υπολογισμού [h]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Εσωτερικά κέρδη (ΦH,int,k) αναλόγως με τη χρήση της ζώνης:
από άτομα
[Πηγή: Πίνακας 2.7, ΤΟΤΕΕ 20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Εσωτερικά κέρδη (ΦH,int,k) αναλόγως με τη χρήση της ζώνης:
από συσκευές
[Πηγή: Πίνακας 2.8, ΤΟΤΕΕ 20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Εσωτερικά κέρδη(ΦH,int,k) αναλόγως με τη χρήση της ζώνης:
από φωτισμό
•
•
•
Υπολογίζεται η θερμική ισχύς από τα φωτιστικά σώματα, ανάλογα με
την ελάχιστη στάθμη φωτισμού ανά χώρο, την εγκατεστημένη ισχύ
των φωτιστικών και τη φωτιστική τους απόδοση.
Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ:
o για κτίρια κατοικίας, ο φωτισμός θεωρείται ίδιος με εκείνον του
κτιρίου αναφοράς
o Για τα υπόλοιπα κτίρια λαμβάνεται από τη μελέτη φωτοτεχνίας.
Για το κτίριο αναφοράς
δίνονται στον Πίνακα
2.4 της ΤΟΤΕΕ
20701-1.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Έκφραση ηλιακών κερδών (Qsol)
⎞ ⎛
⎞
⎛
Qsol = ⎜ ∑ Φ sol ,k ⎟t + ⎜ ∑ (1 − btr ,l )Φ sol ,u ,l ⎟t
⎠
⎝ k
⎠ ⎝ l
Όπου:
Φsol,k μέσος όρος έντασης ηλιακών κερδών από το
δομικό στοιχείο k [kW]
Φsol,u,l μέσος όρος έντασης ηλιακών κερδών από το
διπλανό ΜΘΧ l [kW]
btr,l
συντελεστής μείωσης για το διπλανό ΜΘΧ
t
διάρκεια βήματος υπολογισμού [h]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Τα ηλιακά κέρδη εξαρτώνται από:
™ Την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο της
συλλεκτικής επιφάνειας.
™ Τον προσανατολισμό, το μέγεθος και την κλίση της συλλεκτικής
επιφάνειας.
™ Τη διαπερατότητα των διαφανών στοιχείων που λειτουργούν ως
συλλέκτες.
™ Την απορροφητικότητα και τη θερμική διαπερατότητα των
αδιαφανών στοιχείων που λειτουργούν ως συλλέκτες.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Μέσος όρος έντασης ηλιακών κερδών από το δομικό
στοιχείο (Φsol,k)
Φ sol ,k = Fsh ,ob.k Asol ,k I sol ,k − Fr , k Φ r , k
Όπου:
Fsh,sol,k
Asol,k
Isol,k
Φr,k
Fr,k
συντελεστής μείωσης λόγω σκίασης από εξωτερικά εμπόδια από την
ωφέλιμη συλλεκτική επιφάνεια της επιφάνειας k
ωφέλιμη συλλεκτική επιφάνεια της επιφάνειας k, την περίοδο
θέρμανσης, με συγκεκριμένο προσανατολισμό και γωνία κλίσης, στη
συγκεκριμένη ζώνη ή χώρο [m2]
η μέση ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στο βήμα υπολογισμού, ανά
τ.μ. της συλλεκτικής επιφάνειας k, με συγκεκριμένο προσανατολισμό και
γωνία κλίσης [Wm-2]
ροή θερμότητας λόγω της θερμικής ακτινοβολίας στον ουρανό από το
στοιχείο k, [W]
συντελεστής θέασης μεταξύ του στοιχείου του κτιρίου και του
ουρανού, ο οποίος είναι:
Fr,k =1 για μη σκιαζόμενη οριζόντια οροφή
Fr,k =0.5 για μη σκιαζόμενο κατακόρυφο τοίχο
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ωφέλιμη συλλεκτική επιφάνεια διαφανούς στοιχείου
(Asol,k)
Asol ,k = Fsh , gl g gl (1− FF )Aw, p
Όπου:
Fsh,gl
συντελεστής μείωσης σκίασης για κινητά σκίαστρα (=1)
ggl
συντελεστής θερμικών ηλιακών απολαβών του
διαφανούς μέρους του στοιχείου
Aw,p
ολικό εμβαδόν της διαφανούς επιφάνειας την περίοδο
θέρμανσης [m2]
FF
ο λόγος της επιφάνειας του πλαισίου προς τη συνολική
επιφάνεια του ανοίγματος
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστής διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινοβολία
(g-value)
•
•
ggl, Διαπερατότητα: Συντελεστής διαπερατότητας στην ηλιακή
ακτινοβολία της διαφανούς επιφάνειας, ανάλογα με τον τύπο του
υαλοπίνακα.
Ποσοτικοποιεί το ποσοστό της θερμικής ηλιακής ακτινοβολίας που
διαπερνά τον υαλοπίνακα, προς τη θερμική ηλιακή ακτινοβολία που
προσπίπτει στην εξωτερική επιφάνεια του υαλοπίνακα.
[Πηγή: Πίνακας 3.16, ΤΟΤΕΕ 20701‐1/ 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ωφέλιμη συλλεκτική επιφάνεια αδιαφανούς
στοιχείου (Asol,k)
Asol ,k = aS ,c RseU c Ac
Όπου:
αS,c
απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία του
αδιαφανούς στοιχείου
Rse
εξωτερική επιφανειακή αντίσταση του στοιχείου [m2K⋅W-1]
Uc
ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του αδιαφανούς
στοιχείου [Wm-2K-1]
Ac
εμβαδόν επιφάνειας αδιαφανούς στοιχείου [m2]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία
„ Η ικανότητα μιας
επιφάνειας να
απορροφά ηλιακή
ακτινοβολία.
„ Αδιάστατος
συντελεστής, με
μέγιστη τιμή το 1.
„ Όσο πιο σκούρα
και τραχιά είναι η
επιφάνεια, τόσο
πιο υψηλή
απορροφητικότητα
στην ηλιακή
ακτινοβολία έχει.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστές σκίασης (Fsh,sol,k)
Fsh ,ob.k = Fhor Fov F fin
Τρεις βασικοί συντελεστές σκίασης:
¾ Από τον περιβάλλοντα χώρο (Fhor)
¾
Από πλευρικό εμπόδιο / σκίαστρο
(Ffin)
¾
Από οριζόντιο πρόβολο ή εξωτερικό σκίαστρο (τέντα / περσίδες)
(Fov)
Σε περίπτωση που δε σκιάζεται το στοιχείο οι συντελεστές σκίασης ισούνται
με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούνται με μηδέν (0).
[Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστής σκίασης από τον
περιβάλλοντα χώρο (Fhor)
Γωνία θέασης α
του εμποδίου
Για αδιαφανές στοιχείο
Για διαφανές στοιχείο
[ΤΟΤΕΕ 20701‐1, 2010, Πίνακας 3.18]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
[Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]
Παράδειγμα συντελεστή
σκίασης από τον
περιβάλλοντα χώρο
(Fhor) παραθύρου
[Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστής σκίασης από προβόλους
(Fov)
Γωνία β, προβόλου
Για αδιαφανές στοιχείο
Για διαφανές στοιχείο
[Πηγή: Πίνακας 3.19, ΤΟΤΕΕ20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
[Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]
Παράδειγμα συντελεστή
σκίασης από
προβόλους (Fov) για
παράθυρο
[Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστής σκίασης από πλευρικό
εμπόδιο (Ffin)
Γωνία γ πλευρικής
προεξοχής
Για αδιαφανές στοιχείο
Σε περίπτωση που το
στοιχείο σκιάζεται και
από τις δύο πλευρές,
εισάγεται στο
πρόγραμμα το
γινόμενο των δύο
συντελεστών (αριστερά
και δεξιά του στοιχείου)
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Για διαφανές στοιχείο
[Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]
[ΤΟΤΕΕ20701‐1, 2010]
Παράδειγμα συντελεστή
σκίασης από πλευρικά
εμπόδια (Ffin) δεξιά και
αριστερά για παράθυρο
Ffin_c = 0.90x0.99 = 0.89
Ffin_h = 0.98x0.97 = 0.95
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
[Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]
Συντελεστής εκπομπής στη θερμική ακτινοβολία
„ Ως συντελεστής εκπομπής στη θερμική ακτινοβολία (ε) ενός σώματος
ορίζεται ο λόγος της ακτινοβολίας που εκπέμπει το σώμα προς την
ακτινοβολία που εκπέμπει ένα μαύρο σώμα που βρίσκεται στην ίδια
θερμοκρασία, στο ίδιο μήκος κύματος.
„ Αδιάστατος συντελεστής, με μέγιστη τιμή 1 (η οποία δε βρίσκεται στη
φύση).
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Θερμοχωρητικότητα
Η ικανότητα των δομικών υλικών του κτιρίου να αποθηκεύει θερμότητα.
Καθορίζει τη θερμική αδράνεια του κτιρίου, δηλαδή το κατά πόσο το κτίριο
ανταποκρίνεται αργά ή γρήγορα στις θερμικές μεταβολές (κλιματικές ή
τεχνητές) και καθορίζει το χρόνο με τον οποίο γίνονται αισθητές οι θερμικές
μεταβολές στο εσωτερικό του κτιρίου (χρόνος υστέρησης).
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Θερμοχωρητικότητα
Η θερμοχωρητικότητα, Cm [kJ/K], εξαρτάται από:
„ Την πυκνότητα του δομικού υλικού, ρ [kg/m3]
„ Την ειδική θερμότητα του υλικού, cp [J/kgK]
„ Τον όγκο του υλικού
Η ανοιγμένη θερμοχωρητικότητα ανά τ.μ. θερμαινόμενης επιφάνειας δίνεται
από πίνακα
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Υπολογισμός της ετήσιας ενεργειακής ζήτησης για
θέρμανση (QH,nd,annual) και ψύξη (QC,nd,annual)
QH ,nd ,annual = ∑ QH ,nd
Η διαίρεση της ετήσιας ζήτησης ενέργειας με το εμβαδόν της
θερμαινόμενης ζώνης δίδει τον δείκτη ενεργειακής ζήτησης για
θέρμανση ανά τ.μ. επιφάνειας δαπέδου [kWh/m2].
QC ,nd ,annual = ∑ QC ,nd
Η διαίρεση της ετήσιας ζήτησης ενέργειας με το εμβαδόν της
κλιματιζόμενης ζώνης δίδει τον δείκτη ενεργειακής ζήτησης για
ψύξη ανά τ.μ. επιφάνειας δαπέδου [kWh/m2].
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Υπολογισμός της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης
για θέρμανση (QH,cons,annual)
QH ,cons ,annual =
QH ,nd ,annual
nH , s
nH,s η συνολική απόδοση του συστήματος θέρμανσης.
Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας, προκύπτει με διαίρεση της (QH,cons,annual) με το
εμβαδόν της θερμαινόμενης ζώνης, προκειμένου να προκύψει ο δείκτης
ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση ανά τ.μ. επιφάνειας δαπέδου
[kWh/m2].
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Υπολογισμός της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης
για ψύξη (QC,cons,annual)
QC ,cons ,annual =
QC ,nd ,annual
nC , s
Όπου nC,s η συνολική απόδοση του συστήματος ψύξης.
Την ετήσια αυτή κατανάλωση ενέργειας, τη διαιρούμε με το εμβαδόν της
κλιματιζόμενης ζώνης, προκειμένου να προκύψει ο δείκτης ενεργειακής
κατανάλωσης για ψύξη ανά τ.μ. επιφάνειας [kWh/m2].
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Απόδοση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
•
•
•
•
Παραγωγή
Διανομή
Εκπομπή (τερματικές μονάδες)
Βοηθητικές μονάδες
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Βαθμός απόδοσης συστήματος παραγωγής
θέρμανσης
Υπολογισμός ngm βαθμός απόδοσης της μονάδας λέβητα - καυστήρα (n ελάχιστη
απαιτούμενη θερμική απόδοση, αν δεν υπάρχει φύλλο συντήρησης ή αντίστοιχη μέτρηση):
•
Εκτίμηση ng2 συντελεστή μόνωσης:
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Βαθμός απόδοσης συστήματος παραγωγής θέρμανσης
Εκτίμηση ng1 - συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης (για την υπερδιαστασιολόγηση του
λέβητα):
όπου: Pgen [W] η υπολογιζόμενη μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύς της μονάδας
θέρμανσης του κτηρίου,
A [m2] η συνολική πραγματική εξωτερική επιφάνεια του κτηριακού κελύφους (τοίχοι,
οροφές, πυλωτή, ανοίγματα), που είναι εκτεθειμένη στον εξωτερικό αέρα, όπως
λαμβάνονται υπόψη στο έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας.
Um, [W/(m2.K)] ο μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας για το
σύνολο της επιφάνειας Α.
ΔΤ [οC] ή [Κ] η διαφορά της θερμοκρασίας για τη διαστασιολόγηση του συστήματος.
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας (EER)
συστήματος παραγωγής ψύξης
™ Για τις τοπικές αερόψυκτες μονάδες αντλιών θερμότητας (διαιρούμενου
ή ενιαίου τύπου), για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο
δείκτης αποδοτικότητας EER θα λαμβάνεται:
™ 1,5 για συστήματα 20-ετίας
™ 2,0 για συστήματα 10-ετίας
™ Για τις κεντρικές μονάδες ψύξης (αντλίες θερμότητας, ψύκτες κ.ά.), για
τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο δείκτης αποδοτικότητας
EER θα λαμβάνεται:
™ 2,0 για συστήματα 20-ετίας
™ 2,5 για συστήματα 10-ετίας
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Απόδοση συστήματος
διανομής
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701‐1/2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων
Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης: Μέσος βαθμός απόδοσης των τερματικών μονάδων
(από 0 έως 1), λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των συστημάτων, την αποδοτική
λειτουργία και την επαρκή συντήρηση.
[Πηγή: ΔΠ1/(20701‐1/2010), 2011]
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστής θερμοπερατότητας
αδιαφανών δομικών στοιχείων
U=
όπου:
Rsi
Rsi + ∑
di
λi
+ Ra + Rse
εσωτερική επιφανειακή αντίσταση (ανάμεσα στο εσωτερικό
περιβάλλον και στην εσωτερική επιφάνεια του στοιχείου) [m2KW-1]
εξωτερική επιφανειακή αντίσταση (ανάμεσα στο εξωτερικό
περιβάλλον και στην εξωτερική επιφάνεια του στοιχείου) [m2KW-1]
θερμική αντίσταση στρώματος αέρα (αν υπάρχει) που βρίσκεται
εγκλωβισμένος στο στοιχείο [m2KW-1]
πάχος δομικού υλικού [m]
θερμική αγωγιμότητα υλικού [Wm-1K-1]
Rse
Ra
di
λi
RΛ = ∑
1
di
λi
Αντίσταση θερμοδιαφυγής [m2KW-1]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστής θερμοπερατότητας
αδιαφανών δομικών στοιχείων
Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας κάθε δομικού στοιχείου, U,
πρέπει να προκύπτει μικρότερη ή ίση της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής,
Umax. Εάν η τιμή που προκύπτει είναι μεγαλύτερη, θα πρέπει ο έλεγχος να
επαναληφθεί, αφού προηγουμένως βελτιωθούν τα θερμοτεχνικά
χαρακτηριστικά του δομικού στοιχείου:
¾
με ενδεχόμενη αύξηση του πάχους της θερμομονωτικής στρώσης,
¾
με αντικατάσταση του θερμομονωτικού υλικού με άλλο (ενδεχομένως
και των υλικών άλλων στρώσεων) που θα έχει χαμηλότερη τιμή
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας,
ώστε τελικά να προκύπτει
Uδομικού στοιχείου ≤ Umax
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας
Ενδεικτικές τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας δομικών υλικών για
κτηριακές κυρίως κατασκευές / εφαρμογές: Πίνακας 2 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701−2/2010
«Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής
επάρκειας των κτηρίων».
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Αντιστάσεις θερμικής μετάβασης
Τιμές συντελεστών θερμικής μετάβασης και αντιστάσεων θερμικής μετάβασης ανά δομικό
στοιχείο (κατά ΕΝ ISO 6946)
* Οι τιμές για την αντίσταση θερμικής μετάβασης εσωτερικού χώρου έχουν υπολογισθεί κατά
παραδοχή για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου θi = 20°C.
* Οι τιμές για την αντίσταση θερμικής μετάβασης εξωτερικού χώρου έχουν υπολογισθεί κατά
παραδοχή για θερμοκρασία εξωτερικού χώρου θa = 0°C και ταχύτητα ανέμου υ = 4 m/s.
[ΤΟΤΕΕ 20701‐2, 2010, πιν. 3β]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Θερμικές αντιστάσεις στρώματος αέρα μη
αεριζόμενου
[ΤΟΤΕΕ 20701‐2, 2010, πιν. 4α]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Παράδειγμα υπολογισμού συντελεστή
θερμοπερατότητας εξωτερικής τοιχοποιίας
έξω
0.06
Επίχρισμα
0.19 0.02
Οπτόπλινθοι
μέσα
Θερμομονωτικό
Συνδετικό κονίαμα
Υπολογισμός αντίστασης θερμοδιαφυγής (RΛ)
α/α Στρώσεις υλικών
1
2
3
4
Πάχος
στρώσης (d)
(m)
Συντελεστής
θερμικής
αγωγιμότητας
(λ) (W/mK)
Θερμική
αντίσταση (d/λ)
(m2K/W)
1800
0.02
0.19
0.06
0.02
0.870
0.510
0.040
0.870
0.023
0.373
1.500
0.023
Σύνολο:
0.29
Πυκνότητα
(ρ) (kg/m3)
Επίχρισμα
Οπτοπλινθοδομή
Θερμομονωτικό Υλικό
Επίχρισμα
1800
1500
≥50
RΛ=
1.919
Υπολογισμός συντελεστή θερμικής διαπερατότητας
(U)
U=
1
Rsi + ∑
di
λi
+ Ra + Rse
α/α Αντιστάσεις θερμικής μετάβασης
1 Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά)
Ri (m2K/W)
0.130
RΛ
(m2K/W)
1.919
Ra
(m2K/W)
0.040
Αντίσταση θερμοπερατότητας
Rολ
(m2K/W)
2.089
Συντελεστής
θερμοπερατότητας
U (W/m2K)
0.479
2 Αντίσταση θερμοδιαφυγής
3 Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά)
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Παράδειγμα υπολογισμού συντελεστή
θερμοπερατότητας φερόντων στοιχείων προς ΜΘΧ
μέσα
ΜΘΧ
Επίχρισμα
Υπολογισμός αντίστασης θερμοδιαφυγής (RΛ)
Δοκός ΟΣ
Θερμομονωτικό
0.03
0.25
α/α Στρώσεις υλικών
Πυκνότητα
(ρ) (kg/m3)
Συντελεστής
θερμικής
Πάχος στρώσης αγωγιμότητας (λ) Θερμική αντίσταση
(d) (m)
(W/mK)
(d/λ) (m2K/W)
1 Επίχρισμα
1800
0.02
0.870
0.023
2 Οπλισμένο σκυρόδεμα
3 Θερμομονωτικό Υλικό
2400
≥50
0.25
0.03
2.500
0.040
0.100
0.750
4 Επίχρισμα
1800
0.02
0.870
0.023
Σύνολο:
0.32
RΛ=
0.896
Υπολογισμός συντελεστή θερμικής διαπερατότητας (U)
α/α Αντιστάσεις θερμικής μετάβασης
U=
1
Rsi + ∑
di
λi
+ Ra + Rse
1 Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά)
Ri (m2K/W)
0.130
2 Αντίσταση θερμοδιαφυγής
RΛ (m2K/W)
0.896
3 Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά)
Ra (m2K/W)
0.130
Αντίσταση θερμοπερατότητας
Rολ (m2K/W)
1.156
Συντελεστής θερμοπερατότητας
U (W/m2K)
0.865
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας οριζόντιας
οροφής κάτω από μη θερμαινόμενη στέγη
Ru:
αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το στρώμα αέρα μεταξύ
της οριζόντιας οροφής και της κεκλιμένης στέγης, συμπεριλαμβανομένης
της θερμικής αντίστασης των στρώσεων της κεκλιμένης στέγης [m2KW-1]
[ΤΟΤΕΕ 20701‐2, 2010, πιν. 5]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας αδιαφανών
δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος
Η μεταφορά θερμότητας ενός δομικού στοιχείου σε επαφή με το
έδαφος εξαρτάται από
¾ τη θερμική αγωγιμότητα του εδάφους,
¾ το πάχος του στρώματος εδάφους που το διαχωρίζει από τον
εξωτερικό αέρα,
¾ τη γεωμετρία του κτηρίου,
¾ την ίδια η θερμική αντίσταση του δομικού στοιχείου.
Γίνεται απλοποιητική παραδοχή της μονοδιάστατης ροής θερμότητας,
γίνεται χρήση του ισοδύναμου συντελεστή θερμοπερατότητας
U΄.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δαπέδου σε
επαφή με το έδαφος
Διαδικασία
1. Υπολογισμός ονομαστικού συντελεστή θερμοπερατότητας στοιχείου
U=
1
Rsi + ∑
di
λi
+ Ra + Rse
Όπου η εξωτερική επιφανειακή αντίσταση Rse=0
[m2KW-1]
2. Υπολογισμός εμβαδού στοιχείου (Α)
3. Υπολογισμός περιμέτρου στοιχείου (Π)
4. Υπολογισμός χαρακτηριστικής διάστασης πλάκας, Β (Β’=2Α/Π)
5. Εκτίμηση βάθους έδρασης z
6. Υπολογισμός ισοδύναμου συντελεστή θερμικής διαπερατότητας στοιχείου U’
από πίνακα 3.8 της ΤΟΤΕΕ 20701-1:2010 ή πίνακα 9α της ΤΟΤΕΕ
20701-2:2010
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Παράδειγμα υπολογισμού ισοδύναμου συντελεστή θερμικής
διαπερατότητας δαπέδου σε επαφή με το έδαφος
Επιτρέπεται η
χρήση γραμμικής
παρεμβολής, εαν
χρειαστεί
2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης [Πηγή: ΤΟΤΕΕ20701‐1/
πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας τοιχίων σε
επαφή με το έδαφος
Διαδικασία
1.
Υπολογισμός ονομαστικού συντελεστή θερμοπερατότητας
στοιχείου
U=
1
Rsi + ∑
di
λi
+ Ra + Rse
Όπου η εξωτερική επιφανειακή αντίσταση Rse=0 [m2KW-1]
2.
Εκτίμηση βάθους έδρασης z
3.
Υπολογισμός ισοδύναμου συντελεστή θερμικής διαπερατότητας
στοιχείου από πιν. 3.7 της ΤΟΤΕΕ 20701-1:2010 ή πίνακα 9β
της ΤΟΤΕΕ 20701-2:2010
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Παθητικά ηλιακά συστήματα
Τα δομικά στοιχεία των παθητικών ηλιακών συστημάτων – εκτός
του άμεσου ηλιακού κέρδους – δεν ελέγχονται ως προς τη
θερμομονωτική τους επάρκεια.
¾ Τοίχοι Trombe, θερμικής μάζας και γενικώς οποιοσδήποτε τοίχος
ή άλλο στοιχείο θερμικής συσσώρευσης,
¾ Το διαχωριστικό δομικό στοιχείο μεταξύ του κυρίως χώρου του
κτηρίου και του προσαρτημένου σε αυτό θερμοκηπίου, που θα
θεωρείται ως εξωτερική επιφάνεια του κελύφους προς μη
θερμαινόμενο χώρο.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Τοίχος θερμικής αποθήκευσης και ΚΕΝΑΚ
¾ Δεν υπολογίζονται τα ηλιακά κέρδη.
¾ Η επιφάνεια λαμβάνεται υπόψη ως συμβατική
Τιμή του U
αδιαφανής επιφάνεια, με συντελεστή
Τιμή του U
(W/m K) για την
(W/m K) για τον
ενεργειακή μελέτη
Κλιματική ζώνη
θερμοπερατότητας U (W/m2K) ίσο με το
υπολογισμό του
(εισαγωγή στο
U
μέγιστο επιτρεπτό για την αντίστοιχη θερμική
πρόγραμμα)
Α
0.600
0.300
ζώνη.
Β
0.500
0.250
¾ Στον υπολογισμό του Um ο U υπεισέρχεται
Γ
0.450
0.225
Δ
0.400
0.200
αυτούσιος.
¾ Στην ενεργειακή μελέτη υπεισέρχεται κατά την
μισή του τιμή.
Συντελεστής σκίασης F=0.70 τη
¾ Τα υπόλοιπα τεχνικά του χαρακτηριστικά
(συντελεστές σκίασης, συντελεστής εκπομπής θερινή περίοδο
θερμικής ακτινοβολίας, απορροφητικότητα)
λαμβάνονται όπως των αδιαφανών επιφανειών Συντελεστής εκπομπής
θερμικής ακτινοβολίας ε= 0.80
του κτιρίου αναφοράς.
2
V-W
2
V-W
m
Απορροφητικότητα α=0.40
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστής θερμοπερατότητας διαφανούς
δομικού στοιχείου, Uw
UW
A
∑
=
g
⋅ U g + ∑ A f U f + ∑ l g Ψg
∑A +∑A
g
με
Ag
Ug
Af
Uf
lg
Ψg
f
επιφάνεια υαλοπίνακα [m2]
συντελεστής θερμικής διαπερατότητας υαλοπίνακα [Wm-2K-1]
εμβαδόν επιφάνειας πλαισίου [m2]
συντελεστής θερμικής διαπερατότητας πλαισίου [Wm-2K-1]
μήκος θερμογέφυρας υαλοπίνακα [m]
συντελεστής γραμμικής θερμικής διαπερατότητας
υαλοπίνακα παραθύρου [Wm-1K-1]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα, Ug
Πίνακας 12
[ΤΟΤΕΕ 20701‐2/ 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου, Uf
Πίνακας 11
[ΤΟΤΕΕ 20701‐2/ 2010]
[και από πιν. 3.10 ΤΟΤΕΕ 20701‐1/ 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Γραμμική θερμοπερατότητα υαλοπίνακα, Ψg
Πίνακας 13
[ΤΟΤΕΕ 20701‐2/ 2010]
[και πιν. 3.11 ΤΟΤΕΕ 20701‐1/ 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Υπολογισμός μέσου συντελεστή
θερμοπερατότητας κτηρίου, Um
όπου
Um ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κελύφους όλου του κτηρίου,
n το πλήθος των επί μέρους δομικών στοιχείων στο κέλυφος του κτηρίου,
ν το πλήθος των θερμογεφυρών που αναπτύσσονται στα εξωτερικά ή εσωτερικά όρια
κάθε επιφάνειας Αj του κελύφους,
Aj το εμβαδόν επιφάνειας που καταλαμβάνει το κάθε δομικό στοιχείο στη συνολική
επιφάνεια του κελύφους του κτηρίου,
Uj ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κάθε δομικού στοιχείου j του κελύφους του
κτηρίου,
li το συνολικό μήκος του κάθε τύπου θερμογέφυρας που αναπτύσσεται στο
περίβλημα του κτηρίου,
Ψi ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του κάθε τύπου θερμογέφυρας
που αναπτύσσεται στο περίβλημα του κτηρίου,
b [–] μειωτικός συντελεστής.
Πρέπει πάντα: Um ≤ Um,max
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Μειωτικός συντελεστής, b
Περιπτώσεις
b
™ Eπιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα
1
™ Επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το έδαφος
1
™ Επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με όμορο κτήριο
1
™ Σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με θερμαινόμενους
χώρους του ίδιου κτηρίου
0,5
™ Οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
1
™ Επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με κλειστό, μη
θερμαινόμενο χώρο
0,5
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Θερμογέφυρες
Θερμογέφυρες ονομάζονται τα τμήματα ενός κατασκευαστικού στοιχείου
που παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερες θερμικές απώλειες από το
σύνολο του στοιχείου.
Είναι θέσεις στο κέλυφος ενός κτηρίου στις οποίες εμφανίζεται σε σχέση με
τις γειτονικές τους διαφοροποίηση στη θερμική αντίσταση των δομικών
στοιχείων είτε λόγω ασυνέχειας της στρώσης θερμομόνωσης είτε λόγω
διαφοροποίησης του υλικού κατά μήκος του δομικού στοιχείου είτε λόγω
αλλαγής της γεωμετρίας της διατομής.
Είναι τα αδύνατα σημεία του
κτηριακού περιβλήματος και
λειτουργούν επιβαρυντικά
στη θερμική του προστασία.
Επιβαρύνουν την ενεργειακή
συμπεριφορά του κτηρίου
(5% έως και 30%) και
επιφέρουν μείωση της
αίσθησης της θερμικής
άνεσης στο εσωτερικό του
χώρου.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Θερμογέφυρες
Παρουσιάζονται σε:
™ Σημεία που ενώνεται η τοιχοποιία με τα φέροντα στοιχεία
™ Σημεία που διακόπτεται η τοιχοποιία για ανοίγματα
™ Ακμές συναρμογής κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων
™ Σενάζ
™ Γωνίες
Επιπτώσεις
¾ Αύξηση θερμικών απωλειών από το κτιριακό κέλυφος
¾ Διαφορές στις επιφανειακές θερμοκρασίες του κελύφους
¾ Συμπύκνωση στο εσωτερικό του κελύφους
¾ Μείωση της αίσθησης θερμικής άνεσης
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Θερμογέφυρες
Θερμογραφική αποτύπωση θερμογεφυρών σε νεόδμητο κτήριο.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Θερμογέφυρες
Οι θερμογέφυρες λαμβάνονται υπόψη από το γινόμενο:
Ψxl
Όπου
Ψ συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας, (W/(m·K))
l το συνολικό μήκος του κάθε τύπου θερμογέφυρας που αναπτύσσεται στο
περίβλημα του κτηρίου (m).
Θερμογέφυρες βάσει της θέσης εμφάνισής τους στο κτήριο μπορεί να είναι:
– κατακόρυφες θερμογέφυρες, στη συναρμογή των κατακόρυφων
δομικών στοιχείων
– οριζόντιες θερμογέφυρες στη συναρμογή των οριζόντιων δομικών
στοιχείων με τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία
– θερμογέφυρες κουφωμάτων στη συναρμογή των κουφωμάτων με τα
συμπαγή δομικά στοιχεία
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Θερμογέφυρες
Τιμές θερμογεφυρών δίδονται στους πίνακες 15 και 16 της ΤΟΤΕΕ 20701-2.
Στους πίνακες 16α έως 16λ (12 πίνακες) παρουσιάζονται οι πιο
χαρακτηριστικές περιπτώσεις θερμογεφυρών που απαντώνται στις
ελληνικές κατασκευές, ομαδοποιημένες ως προς τη θέση τους στο
κτηριακό κέλυφος και δίδεται η τιμή του συντελεστή γραμμικής
θερμοπερατότητας της θερμογέφυρας τους Ψ.
Σε περίπτωση που ο τύπος μιας θερμογέφυρας δεν περιλαμβάνεται στις
περιπτώσεις των πινάκων 16α έως 16λ, επιλέγεται η πλησιέστερη προς
τον τύπο μορφή και λαμβάνεται ο αντίστοιχος συντελεστής γραμμικής
θερμοπερατότητας.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Θερμογέφυρες
Τιμές θερμογεφυρών από πίνακα 16 (ΤΟΤΕΕ 20701-2).
θερμογέφυρες εσωτερικών γωνιών
θερμογέφυρες εξωτερικών γωνιών
θερμογέφυρες ενώσεων δομικών στοιχείων
θερμογέφυρες ενδιάμεσου δαπέδου
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Θερμογέφυρες
Πίνακας 15
(ΤΟΤΕΕ 20701-2).
Βοηθητικός πίνακας με τους πλέον συναντόμενους τύπους θερμογεφυρών
σε απλοποιημένη μορφή (προς βοήθεια στο μελετητή).
1. Εξωτερικές γωνίες
1
2
3
Ψ [W/(mK)]
εξωτερική συνεχής θερμομόνωση
α. προεξοχή ενός εκ των δύο δομικών στοιχείων που συμβάλλουν στη γωνία
χωρίς διακοπή της θερμομονωτικής στρώσης
β. διακοπή της θερμομονωτικής στρώσης λόγω ύπαρξης δομικού στοιχείου
εσωτερική συνεχής θερμομόνωση
φέρων οργανισμός με εξωτερική θερμομόνωση και τοιχοποιίες πλήρωσης
με θερμομόνωση στον πυρήνα
α. προεξοχή ενός εκ των δύο δομικών στοιχείων που συμβάλλουν στη γωνία
χωρίς διακοπή της θερμομονωτικής στρώσης
β. διακοπή της θερμομονωτικής στρώσης λόγω ύπαρξης δομικού στοιχείου
2. Εσωτερικές γωνίες
+0,30
+0,90
-0,25
+0,15
+0,05
+0,65
Ψ [W/(mK)]
1
εξωτερική συνεχής θερμομόνωση
2
εσωτερική συνεχής θερμομόνωση
α. προεξοχή ενός εκ των δύο δομικών στοιχείων που συμβάλλουν στη γωνία
χωρίς διακοπή της θερμομονωτικής στρώσης
β. διακοπή της θερμομονωτικής στρώσης λόγω ύπαρξης δομικού στοιχείου
φέρων οργανισμός με εξωτερική θερμομόνωση και τοιχοποιίες πλήρωσης
με θερμομόνωση στον πυρήνα
3
-0,10
α. προεξοχή ενός εκ των δύο δομικών στοιχείων που συμβάλλουν στη γωνία
χωρίς διακοπή της θερμομονωτικής στρώσης
β. διακοπή της θερμομονωτικής στρώσης λόγω ύπαρξης δομικού στοιχείου
+0,05
+0,25
+0,35
+0,75
+0,10
+0,50
+0,90
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Πότε υπολογίζονται οι θερμογέφυρες
Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1 (παρ. 3.2.2.6):
¾ Για κτίρια προ του 1979 (προ ΚΘΚ) οι θερμογέφυρες
παραλείπονται καθώς η θερμική προστασία των κτιρίων εκείνης
της περιόδου είναι ανεπαρκής (αμόνωτες κατασκευές).
¾ Για τα κτίρια μεταξύ 1979-2010 οι θερμογέφυρες λαμβάνονται
υπόψη προσεγγιστικά, με αύξηση του συντελεστή
θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων κατά ΔU = 0,10
W/m2K, εκτός από τα κουφώματα και τα δομικά στοιχεία σε
επαφή με το έδαφος.
¾ Για τα κτίρια από 1/10/2010 και μετά, οι θερμογέφυρες
υπολογίζονται αναλυτικά.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΧΡΗΣΗΣ (ΖΝΧ)
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ενεργειακή Απαίτηση για ΖΝΧ (QW)
όπου
VW ημερήσιο φορτίο, ℓ /ημέρα,
ρ η πυκνότητα του νερού (= 1 kg/ ℓ)
c η ειδική θερμότητα του νερού (= 4,18 kJ/(kg·K)),
θW,t η θερμοκρασία νερού δικτύου της περιοχής, oC
θW,i η απαιτούμενη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης, 45 oC
Nday ο αριθμός ημερών του μήνα.
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701‐1/ 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ενεργειακή κατανάλωση για ΖΝΧ
όπου
QW η ενεργειακή ζήτηση για Ζ.Ν.Χ. για συγκεκριμένο σύστημα, kWh,
ESC,distr,ΖΝΧ η συνεισφορά των ηλιακών συλλεκτών για Ζ.Ν.Χ., kWh,
ηgen ο βαθμός απόδοσης του συστήματος παραγωγής Ζ.Ν.Χ.,
ηdistr ο βαθμός απόδοσης του δικτύου διανομής Ζ.Ν.Χ.,
ηem ο βαθμός απόδοσης των τερματικών αποθήκευσης Ζ.Ν.Χ.
Βαθμός απόδοσης συστήματος παραγωγής:
„
„
Για τις τοπικούς ηλεκτρικούς θερμαντήρες (θερμοσίφωνες) παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (μονάδες
ροής ή αποθήκευσης), όπως είναι οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες ή ταχυθερμοσίφωνες, ο
συντελεστής απόδοσης λαμβάνεται ίσος με την μονάδα (1).
Για τις τοπικές μονάδες παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (μονάδες ροής), π.χ. επίτοιχος λέβητας φυσικού
αερίου, ο βαθμός απόδοσης λαμβάνεται ίσος με το βαθμό απόδοσης που δίνουν οι
προδιαγραφές του κατασκευαστή και βάσει της πιστοποίησης του. Για τους τοπικούς λέβητες
δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές για υπερδιαστασιολόγηση. Τυπική τιμή συντελεστή
απόδοσης για μονάδες με λειτουργία σε ατμοσφαιρική πίεση είναι η 0,85.
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Δίκτυο διανομής ΖΝΧ
Ο βαθμός απόδοσης προκύπτει σαν το συμπληρωματικό του συντελεστή
απωλειών.
™ Σε περίπτωση τοπικών συστημάτων παραγωγής ΖΝΧ, όπου το μήκος των
σωληνώσεων είναι κάτω από 6 m, τότε ndistr=1.
™
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Σύστημα αποθήκευσης ΖΝΧ
Β. Απ.: Ο μέσος βαθμός απόδοσης (από 0 έως 1) των συστημάτων αποθήκευσης ΖΝΧ.
™ Στους υπολογισμούς της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας, λαμβάνονται υπόψη και οι
θερμικές απώλειες των θερμαντήρων που σχετίζονται με:
™ την απόδοση του στοιχείου συναλλαγής θερμότητας (ηλεκτρική αντίσταση ή/και
εναλλάκτης θερμότητας - σερπαντίνα) των θερμαντήρων,
™ τις πλευρικές θερμικές απώλειες από το μεταλλικό μονωμένο τοίχωμα των
θερμαντήρων.
™ Οι θερμικές απώλειες λόγω του εναλλάκτη θερμότητας τοπικών ή κεντρικών θερμαντήρων
(boiler) λαμβάνονται κατά μέσο όρο 5% επί της συνολικής θερμικής ενέργειας για Ζ.Ν.Χ.,
ενώ για ηλεκτρικούς θερμαντήρες (θερμοσίφωνες) λαμβάνονται μηδενικές.
™ Οι πλευρικές θερμικές απώλειες των θερμαντήρων είναι 2% επί της συνολικής θερμικής
ενέργειας για Ζ.Ν.Χ. για τοποθέτηση σε εσωτερικό θερμαινόμενο ή μη χώρο και αντίστοιχα
7% θερμικές απώλειες για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.
™ Ο συνολικός συντελεστής απωλειών των θερμαντήρων είναι το άθροισμα των δύο επί
μέρους συντελεστών θερμικών απωλειών.
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ενέργεια από ηλιακούς συλλέκτες
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Απαίτηση ενέργειας για φωτισμό (W)
Ενέργεια που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες σε φωτισμό (WL)
Παρασιτική ενέργεια για τη φόρτιση φωτιστικών ασφαλείας, καταναλώσεις
μηχανισμών ελέγχου, κοκ (WP)
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Προσδιορισμός περιοχής φυσικού φωτισμού
(ΦΦ - %)
ΦΦ = εμβαδόν περιοχής με φυσικό φωτισμό / συνολικό εμβαδόν ζώνης
Ανοίγματα οροφής:
Πλευρικά ανοίγματα:
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Προσδιορισμός περιοχής φυσικού φωτισμού (ΦΦ - %)
- απλοποίηση
Στην ενεργειακή μελέτη ή στην ενεργειακή επιθεώρηση εκτιμάται το ποσοστό του
κτηρίου ή της θερμικής ζώνης που καλύπτεται με φυσικό φωτισμό. Για ευκολία του
μελετητή και του επιθεωρητή, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες σχέσεις και
σχήματα, ορίζεται ως περιοχή φυσικού φωτισμού:
¾ από κατακόρυφα πλευρικά ανοίγματα η περιοχή προς το εσωτερικό του χώρου
σε απόσταση (βάθος) LΖΦΦ = 4 m από τα πλευρικά ανοίγματα (διαφανείς επιφάνειες)
ενός τοίχου και με πλάτος ίσο με το πλάτος του ανοίγματος αυξημένο κατά δύο μέτρα
(Wπ + 2 m) και
¾ από οριζόντια ανοίγματα οροφής η περιοχή που βρίσκεται κάτω από το άνοιγμα
οροφής και εκτίνεται 1,5 m πέρα από τα όρια της προβολής του ανοίγματος επί της
επιφάνειας εργασίας.
Για πόρτες και παράθυρα:
Για φεγγίτες:
LZΦΦ=4.0 m
LZΦΦ=LΠ+1.5 m
wZΦΦ=WΠ+2 m
wZΦΦ=WΠ+1.5 m
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Μετατροπή σε πρωτογενή ενέργεια και
υπολογισμός εκπομπών CO2
™ Πρωτογενής Ενέργεια = fΕνέργειας x υπολογισμένη κατανάλωση
ενέργειας για συγκεκριμένη πηγή ενέργειας
™ Ρύποι CO2 = fCΟ2 x αντίστοιχη Πρωτογενής Ενέργεια
fΕνέργειας
fCO2
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ20701‐1, 2010]
Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
1 619 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content