Μαλακοί φακοί επαφής IFU - David Thomas Contact Lenses

Μαλακοί φακοί επαφής IFU
Να πλένετε και να στεγνώνετε πάντοτε τα χέρια σας προτού πιάσετε τους φακούς επαφής. Βεβαιωθείτε
ότι οι φακοί επαφής είναι βυθισμένοι σε διάλυμα πριν τους αφαιρέσετε. Μην χρησιμοποιείτε τους
φακούς επαφής εάν η συσκευασία τους δεν είναι σφραγισμένη. Μην μοιράζεστε τους φακούς επαφής
σας με άλλα πρόσωπα.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
1. Για κάθε μάτι, βεβαιωθείτε ότι ο φακός επαφής είναι από την σωστή πλευρά.
Τοποθετήστε το φακό επαφής επάνω στο δείκτη σας για να πάρει το σχήμα του
(Εικόνες 1 & 2).
2.
Χρησιμοποιώντας το δείκτη και το μεσαίο δάχτυλο του άλλου σας χεριού ανασηκώστε το
άνω βλέφαρο και χρησιμοποιήστε το παράμεσο δάχτυλο για να τραβήξετε το κάτω
βλέφαρο. Τοποθετήστε το φακό επαφής μέσα στο μάτι σας (Εικόνα 3). Επαναλάβετε τη
διαδικασία για το άλλο μάτι.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
Κοιτώντας ψηλά, τραβήξτε το βλέφαρο προς τα κάτω. Σύρετε απαλά το φακό επαφής
προς το λευκό τμήμα του ματιού προτού πιάσετε και τραβήξετε το φακό προς τα έξω με
το δείκτη και τον αντίχειρά σας (Εικόνα 4). Επαναλάβετε τη διαδικασία για το άλλο μάτι.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ/ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Καθαρίστε και απολυμάνετε τους φακούς επαφής σας ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που
αναγράφοναι στη συσκευασία του διαλύματός σας ή ακολουθώνας τις οδηγίες του οφθαλμιάτρού
σας.
ΕΑΝ ΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΩΣΟΥΝ
Τοποθετήστε τους ξανά σε απολυμαντικό, εμποτιστικό ή καθαριστικό διάλυμα και στη συνέχεια
ακολουθήστε το στάδιο ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ που αναφέρεται παραπάνω.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1. Αυτοί οι φακοί επαφής έχουν σχεδιαστεί για συχνή αντικατάσταση. Ο οφθαλμίατρός σας θα σας
προτείνει φακούς επαφής, καθαριστικό διάλυμα και οδηγίες αντικατάστασης. Μην αγνοήσετε αυτές
τις συμβουλές. Εάν έχετε κάποια απορία, επικοινωνήσετε με τον οφθαλμίατρό σας.
2. Αφού αφαιρέσετε τους φακούς επαφής σας, να τους καθαρίζετε και να τους απολυμαίνετε πάντοτε
σύμφωνα με τις οδηγίες. Εάν οι φακοί επαφής σας είναι κατάλληλοι για εκτεταμένη εφαρμογή
(ύπνος με τους φακούς επαφής), να μην υπερβαίνετε ποτέ τις 7 ημέρες μεταξύ της αφαίρεσης για
καθαρισμό και απολύμανση.
3. Εάν τα μάτια σας κοκκινίσουν ή ερεθιστούν ή εάν αισθανθείτε πόνο, αφαιρέστε αμέσως τους
φακούς επαφής και συμβουλευθείτε τον οφθαλμίατρό σας.
4. Αποφύγετε την επαφή των φακών επαφής με προϊόντα μακιγιάζ ή σπρέι αεροζόλ και μην φοράτε
τους φακούς επαφής σας εάν βρίσκεστε κοντά σε επιβλαβείς αναθυμιάσεις.
5. Αντικαταστήστε αμέσως τους φθαρμένους, χαλασμένους ή σκισμένους φακούς επαφής.
6. Αποφύγετε τα μακριά νύχια, τα οποία ενδέχεται να φθείρουν τους φακούς επαφής σας, καθώς και
να δημιουρήσουν εστία μικροβίων. Ένα τραυματισμένο μάτι είναι πιο ευάλωτο στις μολύνσεις.
7. Διατηρείτε τους φακούς επαφής σας μακριά από παιδιά.
8. Χρησιμοποιείτε τους φακούς επαφής σας για θαλάσσια σπορ, μόνο εφόσον φοράτε ειδικά γυαλιά.
Μαλακοί φακοί επαφής IFU
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. ΜΗΝ κοιμάστε με τους φακούς επαφής σας, εκτός εάν ο οφθαλμίατρος σάς έχει ενημερώσει ότι κάτι
τέτοιο είναι ασφαλές.
2. ΜΗΝ φοράτε τους φακούς επαφής σας μετά την περίοδο που συνίσταται από τον οφθαλμίατρό σας.
3. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προϊόντα οικιακής χρήσης (π.χ. απολυμαντικά) στους φακούς επαφής σας.
4. ΜΗΝ φοράτε τους φακούς επαφής σας όταν χρησιμοποιείτε κολλύριο (εκτός εάν σας έχουν
συμβουλέψει να το κάνετε).
5. ΜΗΝ καθαρίζετε τους φακούς επαφής σας ή τη θήκη τους με νερό βρύσης.
DT-Multi-lingual-01 Ver 01
David Thomas Contact Lenses Ltd
Northampton, NN3 8RJ. UK
Website: www.davidthomas.com
CE0120