close

Enter

Log in using OpenID

(1) Υπόδειγμα για μετόχους φυσικά πρόσωπα-ελληνικά

embedDownload
(1) Υπόδειγμα για μετόχους φυσικά πρόσωπα-ελληνικά
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η ΣΗ
Ο υπογράφων ……………………..……[όνομα & επώνυμο].του ………………[πατρώνυμο]
(Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου)……………, με την ιδιότητά μου του μετόχου
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67) και κατόχου
……………………….……………. (……………) κοινών ονομαστικών μετοχών της πιο
πάνω εταιρείας [αριθμός μετοχών και/ή δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών - ολογράφως και
αριθμητικώς] εξουσιοδοτώ με την παρούσα τους κ.κ. …………………..……[όνομα &
επώνυμο], ……………………..[επάγγελμα/ιδιότητα], κάτοικο …………….. (πλήρης
διεύθυνση:
οδός,
αριθμό,
ΑΔΤ
ή
Διαβατηρίου)…………………..
ή
……………………………[όνομα & επώνυμο], ……………………..[επάγγελμα/ιδιότητα],
κάτοικο
………………..……..(πλήρης
διεύθυνση:
οδός,
αριθμό,
ΑΔΤ
ή
Διαβατηρίου)…………………..
(εάν
εξουσιοδοτούνται
περισσότερα
πρόσωπα
διαζευκτικά), όπως ο καθένας από τους ανωτέρω μόνος και χωριστά με εκπροσωπήσει σε
περίπτωση κωλύματός μου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της πιο πάνω
εταιρείας που θα συνέλθει την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:30 στην έδρα της
εταιρείας στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67) ή και σε κάθε άλλη επαναληπτική ή
μετά από αναβολή και να ψηφίσει για λογαριασμό μου κατά την απόλυτη κρίση του Ή
σύμφωνα με τις ειδικές και συγκεκριμένες οδηγίες μου [να διαγραφεί ό,τι δεν έχει εφαρμογή
1
] με όλες τις πιο πάνω μετοχές μου για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ή για όποιο
άλλο θέμα έρθει για συζήτηση. Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου που
θα γίνει στα πλαίσια της πιο πάνω εξουσιοδότησης ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή σαν να είχε
γίνει από εμένα τον ίδιο.
[τόπος & ημερομηνία]……………..……..
Ο εξουσιοδοτών
------------------------[ονοματεπώνυμο]
1
Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που ο αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται να ασκήσει τα
δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, η παροχή πληρεξουσιότητας αυτή, έστω κι εάν πρόκειται για
την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου σε μία και μόνον Γενική Συνέλευση, ενδέχεται να συνιστά μεταβολή
(δηλ. απόκτηση ή διάθεση) «σημαντικής» συμμετοχής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 10 του
Ν.3556/2007 και ενεργοποιείται, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, η υποχρέωση εμπρόθεσμης
γνωστοποίησης της παροχής πληρεξουσιότητας τόσο προς την εκδότρια εταιρεία μας όσο και προς την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφενός, από τον μέτοχο που εξουσιοδοτεί, και, αφετέρου, από τον μέτοχο ή
τρίτο που εξουσιοδοτείται. Στον υπολογισμό της «σημαντικής» συμμετοχής για τον ανωτέρω σκοπό
συμπεριλαμβάνονται και δικαιώματα ψήφου που ο εξουσιοδοτούμενος ασκεί για ίδιο λογαριασμό ή και
βάσει πληρεξουσίου από άλλο(-α) πρόσωπο(-α). Στην περίπτωση αυτή εξουσιοδοτών και/ή
εξουσιοδοτούμενος οφείλουν να γνωστοποιήσει/σουν την παροχή/λήψη της εν λόγω πληρεξουσιότητας
ταυτόχρονα τόσο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και στην εκδότρια εταιρεία μας εντός τριών (3)
ημερών διαπραγμάτευσης από την επομένη της παράδοσης/λήψης της πληρεξουσιότητας ].
(2) Υπόδειγμα για μετόχους νομικά πρόσωπα-ελληνικά
[επιστολόχαρτο εταιρείας]
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η ΣΗ
Ο
υπογράφων
………………………………[όνομα
&
επώνυμο],
του
………………[πατρώνυμο], κάτοχος του με αριθμό …… ……………(Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου), με την ιδιότητά μου του νομίμου εκπροσώπου της ………
εταιρείας με την επωνυμία “……………………….” που εδρεύει ……………(οδός
………….., αρ. …..) και κατόχου …………………………………………(……………..)
[αριθμός μετοχών και/ή δικαιωμάτων ψήφου ολογράφως και αριθμητικώς] κοινών
ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία “ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), εξουσιοδοτώ με
την παρούσα τους κ.κ. …………………………[όνομα & επώνυμο], ........……..
[επάγγελμα/ιδιότητα], κάτοικο ……………..(πλήρης διεύθυνση: οδός, αριθμός), ΑΔΤ ή
Διαβατηρίου)…………………..
ή
……..…………
[όνομα
&
επώνυμο],
……………………[επάγγελμα/ιδιότητα], κάτοικο …………….. (πλήρης διεύθυνση: οδός,
αριθμός), με ΑΔΤ ή Διαβατηρίου………………….. (εάν εξουσιοδοτούνται περισσότερα
πρόσωπα διαζευκτικά), όπως ο καθένας από τους ανωτέρω μόνος και χωριστά
εκπροσωπήσει την άνω εταιρεία “………………………………” στην Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” που θα συνέλθει την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:30 στην
έδρα της τελευταίας στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67) ή και σε κάθε άλλη
επαναληπτική ή μετά από αναβολή και να ψηφίσει για λογαριασμό της εταιρείας
“………………….” κατά την απόλυτη κρίση του Ή σύμφωνα με τις ειδικές και
συγκεκριμένες οδηγίες μας - [να διαγραφεί ό,τι δεν έχει εφαρμογή2] με όλες (ή με
…[αριθμός]… από) τις πιο πάνω μετοχές της εταιρείας για όλα τα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης ή όποιου άλλου θέματος έρθει για συζήτηση. Εγκρίνουμε από τώρα κάθε ενέργεια
του αντιπροσώπου της “………………………..” που θα γίνει στα πλαίσια της πιο πάνω
εξουσιοδότησης ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή σαν να είχε γίνει από την ίδια την εταιρεία
“……………………………”.
……..[τόπος & ημερομηνία]………..
Για την εξουσιοδοτούσα εταιρεία
«…………………»
------------------------
[ονοματεπώνυμο
νομίμου εκπροσώπου & σφραγίδα ν.π.]
2
Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση που ο αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται να ασκήσει τα
δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του, η παροχή πληρεξουσιότητας αυτή, έστω κι εάν πρόκειται για
την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου σε μία και μόνον Γενική Συνέλευση, ενδέχεται να συνιστά μεταβολή
(δηλ. απόκτηση ή διάθεση) «σημαντικής» συμμετοχής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 10 του
Ν.3556/2007 και ενεργοποιείται, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, η υποχρέωση εμπρόθεσμης
γνωστοποίησης της παροχής πληρεξουσιότητας τόσο προς την εκδότρια εταιρεία μας όσο και προς την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφενός, από την μέτοχο που εξουσιοδοτεί, και, αφετέρου, από τον μέτοχο ή
τρίτο που εξουσιοδοτείται. Στον υπολογισμό της «σημαντικής» συμμετοχής για τον ανωτέρω σκοπό
συμπεριλαμβάνονται και δικαιώματα ψήφου που ο εξουσιοδοτούμενος ασκεί για ίδιο λογαριασμό ή και
βάσει πληρεξουσίου από άλλο(-α) φυσικό ή νομικό πρόσωπο(-α). Στην περίπτωση αυτή εξουσιοδοτούσα
εταιρεία και/ή εξουσιοδοτούμενος οφείλουν να γνωστοποιήσει/σουν την παροχή/λήψη της εν λόγω
πληρεξουσιότητας ταυτόχρονα τόσο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και στην εκδότρια εταιρεία μας
εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την επόμενη της παράδοσης/λήψης της πληρεξουσιότητας].
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content