Πρόγραμμα Εκλογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Μυτιλήνη 15 /01 /2015
Αρ. Πρωτ. 2237
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ. 68/2015
---------------------------------------Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις:
1. α. Των άρθρων 39 παρ. 1 και 2, 95, 96, 97 παρ. 9 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α’).
β. Του Π.Δ./τος 173/2014 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 277 Α).
γ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 4/2013 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές
εκλογές» (ΦΕΚ 10 Α).
2.
Την αριθμ. 2 από 9-1-2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ'
αυτήν 56 υποψήφιοι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας. Λέσβου για τις εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015.
3.
Την αριθμ. 4 από 14-1-2015 απόφαση του Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ'
αυτήν 16 συνδυασμοί υποψηφίων βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Λέσβου για τις ανωτέρω εκλογές.
4.
Την αριθμ. 4 από 14-1-2015 απόφαση του Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές
Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τα άρθρα 40, 47, 48 και 49 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
7. Την αριθμ. 122/εγκ.1 /03-01-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών , περί καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας
των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 173/2014 (ΦΕΚ 277/Α/31-12-2014) με το οποίο ορίστηκε η 25η Ιανουαρίου 2015 ως ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την
ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
1
9. Την αριθμ. 1/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με την οποία κυρώθηκαν οι Ειδικοί Κατάλογοι των εκλογέων του άρθρου 27
του ΠΔ 26/2012.
10. Την αριθμ. πρωτ. 285/21/09-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου με την οποία έγινε ο «Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων &
Καταστημάτων ψηφοφορίας των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου & Λήμνου για την ανάδειξη
αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο .
11. Την αριθμ. πρωτ. 2839/137/15-01-2015 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι κατωτέρω συνδυασμοί
κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Ότι για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
2015 ανακηρύχτηκαν για την Εκλογική Περιφέρεια Λέσβου
Α. Οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων:
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.)
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΑ
2. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΓΟΥΤΟΥ ΕΛΙΖΑ-ΟΛΓΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
4. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΠΕΛΑΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΒΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1. ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΣΤΕΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
2
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1. ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΑΠΕΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
3. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του ΧΡΥΣΑΦΗ
4. ΣΑΪΤΑΚΗ ΝΑΣΙΑ-ΜΥΡΤΩ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ
5. ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1. ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
5.ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε)
1. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4. ΠΙΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΤΑΣΣΟΥ
6. Τελεία- Απόστολος Γκλέτσος
1. ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1. ΕΡΗΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΛΑΣΙΟΥ
8. ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1. ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΤΣΟΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
4. ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1. ΙΛΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
2. ΚΑΜΑΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΚΙΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
3
4. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
5. ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΑΡΧΟΝΤΕΛΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1. ΔΑΛΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
3. ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1. ΒΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1. ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΧΤΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής
Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση - ΜΑΡΣ - πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1. ΒΕΛΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΚΡΑΣΣΑ ΛΟΥΚΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΜΑΝΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
5. ΜΙΧΑΛΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ
14 ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΠΡΑΣΙΝΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1. ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2. ΛΟΓΓΙΟΖ (ΛΟΓΓΙΟΥ) ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΟΥ
4
16. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1. ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΗ
2. ΚΑΒΑΛΕΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
3. ΚΑΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ
4. ΠΝΑΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ
5. ΨΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Β. Οι κατωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου
2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου
3. ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου
5. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παναγιώτη
6. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ευθυμίου
7. ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
8. ΓΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
9. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη
10. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ-ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ του Νικολάου
11. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου
12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Θωμά
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου
2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Αντωνίου
3. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Βασιλείου
4. ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του Λαζάρου
5. ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στεφάνου
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ζαχαρία
7. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
8. ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αβραάμ
5
10. ΓΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του Αλεξάνδρου
11. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Θεμιστοκλή
12. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Νικολάου
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1. ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Διαμαντή
2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφάνη
3. ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ
4. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του Αντωνίου
5. ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Προδρόμου
6. ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βαρσάμη
7. ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γρηγορίου
8. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου
9. ΤΟΥΦΕΞΗ - ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ του Αθανασίου
10. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου
11. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΝΑΓΙΑ) του Γεωργίου
12. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου
4. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1. ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία
2. ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
3. ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου
5. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
6. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού
5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου
2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3. ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου
4. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανέστη
5. ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου
7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
8. ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
9. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ (ΜΑΙΡΗΝΗ) συζ. Αναστασίου
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα
6
11. ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη
12 . ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα
6. Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος
1. ΓΚΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ του Κωνσταντίνου
2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου
3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΙΚΗ) του Μιχαήλ
4. ΚΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου
5. ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου
7. ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη
2. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού
3. ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Νικολάου
4. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
5. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ του Ηρακλή
6. ΑΧΜΕΝΤ ΜΩΧΑΜΕΝΤΙΝ (Α^ΜΕΝΤ ΜΟ^ΑΜΕΝΤΙΝ) ΜΟΑΒΙΑ (ΜΟΑνίΑ) του Μωχαμεντίν (ΜΟ^ΑΜΕΝΤΙΝ)
7. ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Εμμανουήλ
8. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ιωάννη
9. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Χρήστου
10. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ευαγγέλου
11. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Νικολάου
12. ΚΟΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σεραφείμ
8. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου
2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου
3. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Θεοδώρου
4. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη
5. ΤΣΑΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Σπύρου
6. ΧΑΡΙΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παύλου
7. ΔΕΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Σπυρίδωνα
8. ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χαραλάμπους
9. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου
10. ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θεοδώρου
11. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Μιχαήλ
12. ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
7
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1. ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
2. ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
10 .ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ανδρέα Ελευθερίου Αντωνίου
11. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
2. ΣΚΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
3. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
4. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη
5. ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΙΟΛΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου
6. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου
7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
8. ΛΑΜΠΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη
9 . ΜΑΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη
10 . ΜΑΡΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
11. ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Φωτίου
12. ΜΟΥΓΕΡ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Σταματίου
12. ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μέτωπο της
αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική
Αριστερή Συμπόρευση - ΜΑΡΣ - πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1. ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέργιου
2. ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3. ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΑΣΠΑΡ του Χρύσανθου
4. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος
5. ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
6. ΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τηλέμαχου
7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γρηγορίου
8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστείδη
9. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
10. ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος
11. ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ηλία-Ιωάννη
8
12. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αθανασίου
13. ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
2. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του Νικολάου
3. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου
4. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου
5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου
6. ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του Βασιλείου
7. ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Γεωργίου
8. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Μιχαήλ
9. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
10. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου
11. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
12. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου
14. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1. ΚΟΥΪΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φίλιππα
2. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη
3. ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
4. ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Βασιλείου
5. ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χρήστου
6. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου
7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Κυριάκου
8. ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου 9. ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου
10. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Χρήστου
11. ΚΑΚΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπύρου
12. ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σγουρή
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει στις 07.00 ώρα και θα λήξει στις 19.00
ώρα της ίδιας ημέρας για τα εκλογικά τμήματα όλων των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ που έχουν
οριστεί με την αριθμ. πρωτ. 285/21/09-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου .
9