4 ΓΙΑ "ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ" ( ) 1

4
ΓΙΑ
θ) Ο αριθµός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασµός ανέρχεται:
1) "ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ"
(
)
2) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
(
)
3) ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ
(
)
4) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
(
)
5) ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
(
)
6) ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΦΙΛΟΘΕΗ ΨΥΧΙΚΟ ΜΙΑ ΟΑΣΗ
(
)
7) ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
(
)
(
)
ΣΥΝΟΛΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ι) Ο αριθµός των ψήφων (σταυρών) προτίµησης τους οποίους έλαβε ο καθένας των υποψηφίων του κάθε
συνδυασµού ανέρχεται ως εξής:
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 1 από 14)
5
ΓΙΑ
Συνδιασµός 1: "ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ"
1
ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΥΛΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2
ΚΑΤΑΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
3
ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4
ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΚΙΤΑ) του ΑΝ∆ΡΕΑ
6
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
7
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8
ΤΖΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
9
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10
ΤΣΟΥΤΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΥΡΥΒΙΑ∆Η
11
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΝΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
2
∆ΟΝΤΑΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
3
ΖΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΑ) του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
4
ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
5
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
6
ΚΙΝΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
7
ΚΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
8
ΚΟΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
9
ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
10
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
11
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ (ΚΛΕΙΩ) του ΜΙΧΑΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
12
ΠΑΝΕΘΥΜΙΤΑΚΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ (ΝΤΕΝΙΣ) του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
13
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
14
ΠΕΛΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
15
ΡΕΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
16
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
17
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΑΡΕΙΩΝ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
18
ΣΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΡΥΠΙ∆Η (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
19
ΤΖΟΥΛΙΑ ΤΑΤΙΑΝΗ-∆ΑΕΙΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
20
ΦΛΩΡΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
21
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 2 από 14)
6
ΓΙΑ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 3 από 14)
7
ΓΙΑ
Συνδιασµός 2: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
1
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . άρθρα . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΟΥ-ΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
3
ΒΛΟΥΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5
ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝ∆ΡΕΑ
6
ΚΥΡΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ
7
ΜΟΡΤΑΚΗ-ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΥ-ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η
8
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
10
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΕΟΦΥΤΟΥ
11
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12
ΤΖΗΜΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
13
ΧΑΝΑ-ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΛΙΝΤΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
2
ΓΙΑΧΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
3
∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
4
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
5
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
6
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙ∆ΩΝ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
7
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
8
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
9
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ του Ο∆ΥΣΣΕΑ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
10
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
11
ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΡΟ∆ΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
12
ΜΙΧΑΛΕΛΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
13
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
14
ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
15
ΠΟΛΥΖΟΣ ∆ΗΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
16
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
17
ΣΑΡΙΣΑΜΛΗ-ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
18
ΣΚΟΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
19
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
20
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 4 από 14)
8
ΓΙΑ
Συνδιασµός 2: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
21
ΤΟΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
22
ΤΡΕΖΟΥ-ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ.
Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
23
ΤΣΙΧΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2
ΖΑΦΕΤ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ
3
ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
4
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
5
ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΥ
6
ΝΑΧΜΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΡΑΦΑΗΛ
7
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΣΙΛΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8
ΠΑΠΑΣΙ∆ΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΙΤΙΚΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9
ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΑ του ΝΤΙΝΟΥ
10
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
11
ΡΟΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
12
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 5 από 14)
9
ΓΙΑ
Συνδιασµός 3: ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ
1
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
ΓΕΡΟΥΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2
∆ΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3
∆ΡΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4
ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
5
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
6
ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7
ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ(ΤΩΝΗΣ) του ΠΑΥΛΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ
8
ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
9
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
10
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
11
ΡΟΥΜΠΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΤΖΙΝΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
12
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
13
ΣΕΡΓΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
14
ΤΣΟΠΑΝΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
15
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
2
ΑΡΓΥΡΗ-ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
3
ΑΤΤΙΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
4
∆ΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΑΝΙΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
5
∆ΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΛΟΥΚΙΑ(ΜΠΕΣΣΗ) του ΛΟΥΚΑ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
6
∆ΟΝΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
7
ΖΑΜΠΕΛΗ-∆ΑΦΝΙΩΤΗ ΟΛΓΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
8
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
9
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
10
ΚΟΥΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
11
ΚΩΝΣΤΑΝ-ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΝΤΑΙΖΗ) του ΙΩΑΝΝΗ-ΜΑΚΗ (∆ηµ. Ενότητα
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
12
ΜΑΡΚΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ(ΑΝΤΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
13
ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
14
ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ(ΑΡΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
15
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ-ΚΡΙΤΩΝΟΣ (∆ηµ. Ενότητα
ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
16
ΠΑΛΥΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΓΙΟΥΛΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
17
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
18
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 6 από 14)
10
ΓΙΑ
Συνδιασµός 3: ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ
19
ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ(ΜΠΑΜΠΗΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
20
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
21
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
22
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
23
ΦΑΣΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΙΤΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
24
ΦΟΥΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
25
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑ∆Η (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
26
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2
ΛΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
3
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
4
ΜΑΥΡΑΕΙ∆ΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΗΛΙΑ
5
ΜΩΡΑΪΤΗ-ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6
ΣΕΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΙΒΙΑΝ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
7
ΣΙΕΜΠΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ
8
ΣΤΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
9
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 7 από 14)
11
ΓΙΑ
Συνδιασµός 4: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
1
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
2
∆ΙΓΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
3
ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ
5
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
6
ΠΑΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
7
ΠΑΧΝΙΣΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
8
ΡΩΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ
9
ΤΖΙΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10
ΤΟΥΝΤΑ ΞΑΝΘΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
11
ΤΣΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
2
ΒΑΡ∆ΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
3
ΓΕΡΑΚΟΥΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
4
∆ΑΛΛΑ ΘΗΡΕΣΙΑ (ΤΕΡΕΖΑ) του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
5
∆ΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΟΥΛΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
6
ΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΤΣΑΡΑ ΣΜΑΡΟΥΛΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
7
ΖΩΖΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
8
ΚΟΖΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
9
ΚΟΡΠΑΣ-ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ ΒΥΡΩΝ του ΛΟΥΚΑ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
10
ΜΑΛΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
11
ΜΑΡΓΑΡΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
12
ΜΑΡΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
13
ΜΑΤΖΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
14
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
15
ΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
16
ΟΥΡΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
17
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ του ΑΝ∆ΡΕΑ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
18
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
19
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
20
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 8 από 14)
12
ΓΙΑ
Συνδιασµός 5: ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ του ΟΡΦΕΑ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ
2
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
3
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΝΘΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ
4
ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ(ΚΛΑΙΡΗ) του ΚΩΝ/ΝΟΥ
6
ΠΛΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
7
ΣΑΜΟΛΗ-ΠΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
8
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
10
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
2
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
3
ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η-ΧΑΒΑΤΖΑ ΛΟΥΚΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
4
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
5
ΚΟΥΤΑ-ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΝΟΝΗ) του ΣΕΡΑΦΕΙΜ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
6
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
7
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
8
ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(ΛΙΛΗ) του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
9
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
10
ΠΑΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
11
ΠΑΣΣΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
12
ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
13
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
14
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
15
ΣΤΑΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
16
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
17
ΤΣΑΚΩΝΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
18
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
19
ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΕΙΩ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 9 από 14)
13
ΓΙΑ
Συνδιασµός 5: ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
3
ΚΙΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΜΗΝΑ
4
ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
5
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
6
ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 10 από 14)
14
ΓΙΑ
Συνδιασµός 6: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΦΙΛΟΘΕΗ ΨΥΧΙΚΟ ΜΙΑ ΟΑΣΗ
1
ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ
2
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4
ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
5
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6
ΖΑΡΑΚΟΥ∆Η ΘΕΟ∆ΩΡΑ-ΡΟΛΑΝ∆Η (ΡΟΛΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8
ΚΑΤΣΙΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
9
ΛΕΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
10
ΜΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΟΥ
11
ΜΠΟΛΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
13
ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ
14
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ
15
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΜΑΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
2
ΒΑΪΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
3
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝ∆ΡΕΑ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
4
ΒΑΡΖΑΚΑ ΖΩΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
5
ΒΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΛΑΣΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
6
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΠΑΥΛΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
7
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ (ΑΛΚΗΣ) του ΗΛΙΑ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
8
ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
9
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
10
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΕΛΑΪ∆ΙΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
11
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
12
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
13
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
14
ΜΗΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
15
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΛΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
16
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝ∆ΡΕΑ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
17
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 11 από 14)
15
ΓΙΑ
Συνδιασµός 6: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΦΙΛΟΘΕΗ ΨΥΧΙΚΟ ΜΙΑ ΟΑΣΗ
18
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
19
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
20
ΡΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
21
ΣΚΟΥΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
22
ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
23
ΤΑΧΜΙΝΤΖΙΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
24
ΧΑΜΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΣΘΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
25
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
26
ΧΑΤΖΗΒΑΣ∆ΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΟΡΕΣΤΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ (ΡΕΝΟΣ) του ΛΕΩΝΙ∆Α
2
∆ΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
3
∆ΟΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
4
ΚΑΛΟΥ-ΚΟΛΤΣΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΝΑ) του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΥΖΥΓ.ΒΕΡΝΑΡ∆ΟΥ)
5
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΣΥΖΥΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΤΙ∆Η)
6
ΚΟΥΤΡΑ ΜΥΡΤΩ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
9
ΝΤΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΖΑΝΩ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΕΛΑ) του ΛΑΜΠΡΟΥ
11
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
12
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 12 από 14)
16
ΓΙΑ
Συνδιασµός 7: ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
1
ΞΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Υποψήφιος ∆ήµαρχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . θεωρείται ότι έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασµού, δηλαδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
άρθρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ν. 3852/2010)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
2
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ(ΕΛΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4
∆ΑΝΙΗΛ-ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΣΟΦΗ) του ΙΩΑΝΝΗ
5
∆ΟΥΝ∆ΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6
ΕΛΙΕΖΕΡ ΒΙΚΤΩΡ του ΗΛΙΑ
7
ΚΑΛΟΥ ∆ΑΦΝΗ του ΒΕΡΝΑΡ∆ΟΥ
8
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ-ΣΑΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10
ΛΑΒ∆Α ΕΛΕΝΗ(ΝΕΛΛΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12
ΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
13
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
14
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΘΙΜΟΥ
15
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΕΙΡΗΝΗ(ΜΥΡΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
2
ΑΝΤΥΠΑ-ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
3
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
4
ΒΛΑΧΟΥ-ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
5
ΓΑΛΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
6
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Ο∆ΥΣΣΕΑΣ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ)
7
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
8
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
9
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
10
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
11
ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
12
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
13
ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
14
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
15
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΑΧΕΡΙΑ(ΡΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
16
ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (∆ηµ. Ενότητα
ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
17
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
18
ΡΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 13 από 14)
17
ΓΙΑ
Συνδιασµός 7: ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
19
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆ηµ.
Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
20
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆Η ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
21
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
22
ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (∆ηµ. Ενότητα ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ)
23
ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
24
ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (∆ηµ. Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
1
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ(ΛΩΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ
3
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ
4
ΜΠΟΥΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ
5
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
6
ΝΕΣΤΟΡΙ∆ΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΥΡΤΑ(ΕΦΗ) του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
7
ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ(ΣΠΥΡΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
8
ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ-ΕΛΕΝΗ(ΕΒΕΛΙΝΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
9
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10
ΡΟΜΠΟΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11
ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ-ΚΛΕΙΩ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ήµος:ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ∆ηµ. Ενότητα:ΨΥΧΙΚΟΥ
(Σελ. 14 από 14)