έγγραφο εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βούλα 20/1/2015
Αριθμ.Πρωτ.: 2177
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 56 του π.δ. 26/2012
«Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄).
β. Του π.δ./τος 173/2014 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της
νέας Βουλής» (ΦΕΚ 277 Α΄).
γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 4/2013 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας
για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (ΦΕΚ 10 Α΄).
2. Την αριθ. 19/2015 από 10-1-2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως
διορθώθηκε με την αριθ. 28/2015 από 12-1-2015
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν 234 υποψήφιοι βουλευτές της
εκλογικής περιφέρειας Νομού Αττικής για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
3. Την αριθ. 4/2015 από 14-1-2015 απόφαση του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου, όπως
διορθώθηκε-συμπληρώθηκε με την 63/2015 από 15-01-2015 απόφαση του Α΄ Τμήματος του
Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν 19 συνδυασμοί υποψηφίων
βουλευτών και 5 μεμονωμένοι υποψήφιοι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας Νομού Αττικής για
τις ανωτέρω εκλογές.
4. Την αριθ. 4/2015 από 14-1-2015 απόφαση του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία
ανακηρύχτηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας κάθε κόμματος για τις ίδιες εκλογές.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 25η Ιανουαρίου 2015, Ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και από ώρα 07.00 μέχρι
19.00, στα κατωτέρα εκλογικά τμήματα που έχουν καθοριστεί με την 6046/9.1.2015 απόφαση
Περιφερειάρχη Αττικής :
Α/Α Ε.
T.
ΔΗΜΟΣ /
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
113
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
114
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
115
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
116
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚ
H Η'
ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗ
ΤΑ
ΒΑΡΗΣ
ΒΑΡΗΣ
ΒΑΡΗΣ
ΒΑΡΗΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
ΑΤΤΙΔΟΣ 1 &
ΕΣΤΙΑΣ, 16672,
ΒΑΡΗ
Από : ΑΒΡΑΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
ΑΤΤΙΔΟΣ 1 &
ΕΣΤΙΑΣ, 16672,
ΒΑΡΗ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
ΑΤΤΙΔΟΣ 1 &
ΕΣΤΙΑΣ, 16672,
ΒΑΡΗ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
ΑΤΤΙΔΟΣ 1 &
ΕΣΤΙΑΣ, 16672,
ΒΑΡΗ
Από : ΑΡΕΣΤΗ
ΕΛΕΝΟΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
Εως : ΒΟΥΤΣΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Από : ΒΡΑΖΕΛΗ ΝΕΦΕΛΗ
Εως : ΓΚΙΩΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Από : ΓΚΛΑΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΔΟΥΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ &
9008 (από α/α 1 έως και α/α
62)
Από : ΔΡΑΓΑΖΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ &
117
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
118
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
ΒΑΡΗΣ
ΒΑΡΗΣ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
ΑΤΤΙΔΟΣ 1 &
ΕΣΤΙΑΣ, 16672,
ΒΑΡΗ
1. 9008 ( από α/α 63 έως και
α/α 105)
2.Α.Τ.Βάρης
(από α/α 1 έως και α/α 19)
3.Τμ.Ασφ.Βάρης
(από α/α 1 έως και α/α 8)
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
ΑΤΤΙΔΟΣ 1 &
ΕΣΤΙΑΣ, 16672,
ΒΑΡΗ
Από : ΙΒΑΝΟΒΑ ΒΙΤΑΛΙΝΑ
Εως : ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
119
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
120
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
121
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
122
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
123
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
124
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
125
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
ΑΤΤΙΔΟΣ 1 &
ΕΣΤΙΑΣ, 16672,
ΒΑΡΗ
Από : ΚΑΡΑΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
Εως : ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
ΑΤΤΙΔΟΣ 1 &
ΕΣΤΙΑΣ, 16672,
ΒΑΡΗ
Από : ΚΟΠΑΛΑ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΩΤΣΙΡΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
ΑΤΤΙΔΟΣ 1 &
ΕΣΤΙΑΣ, 16672,
ΒΑΡΗ
Από : ΛΑΓΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΜΑΝΘΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΡΗΣ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ
ΑΤΤΙΔΟΣ 1 &
ΕΣΤΙΑΣ, 16672,
ΒΑΡΗ
Από : ΜΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΜΟΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΡΗΣ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΑΡΗΣ
ΜΟΥΤΟΥΣΗ 2,
16672, ΒΑΡΗ
Από : ΜΟΤΑΚΗ ΘΕΜΙΣ
Εως : ΜΥΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΡΗΣ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΑΡΗΣ
ΜΟΥΤΟΥΣΗ 2
16672, ΒΑΡΗ
Από : ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ ΑΝΝΑ
Εως : ΠΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΡΗΣ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΑΡΗΣ
ΜΟΥΤΟΥΣΗ 2
16672, ΒΑΡΗ
Από : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΠΑΤΣΟ ΦΛΟΡΙΑΝ
ΒΑΡΗΣ
ΒΑΡΗΣ
ΒΑΡΗΣ
126
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
127
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
128
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
129
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
130
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
131
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
132
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΑΡΗΣ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΑΡΗΣ
ΜΟΥΤΟΥΣΗ 2
16672, ΒΑΡΗ
Από : ΠΑΤΣΟΥΛΙΝΗ ΣΟΦΙΑ
Εως : ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΡΗΣ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΑΡΗΣ
ΜΟΥΤΟΥΣΗ 2
16672, ΒΑΡΗ
Από : ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΗΣ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΑΡΗΣ
ΜΟΥΤΟΥΣΗ 2
16672, ΒΑΡΗ
Από : ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΡΗΣ
Α'ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΑΡΗΣ
ΜΟΥΤΟΥΣΗ 2
16672, ΒΑΡΗ
Από : ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Εως : ΦΟΦΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΡΗΣ
Α΄ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΑΡΗΣ
ΜΟΥΤΟΥΣΗ 2
16672, ΒΑΡΗ
Από : ΦΡΑΓΚΑΘΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΩΝΑΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1 ΒΟΥΛΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ &
ΠΑΓΚΑΛΟΥ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΑΒΔΕΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
Εως : ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &
1.Α.Τ. Βούλας
(από α/α 1 έως και α/α 23)
2.Τμ.Ασφ.Βούλας
(α/α 1 έως και α/α 9)
1 ΒΟΥΛΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ &
ΠΑΓΚΑΛΟΥ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΑΡΒΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
133
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
134
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
135
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
136
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
137
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
138
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
139
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
1 ΒΟΥΛΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ &
ΠΑΓΚΑΛΟΥ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
1 ΒΟΥΛΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ &
ΠΑΓΚΑΛΟΥ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
1 ΒΟΥΛΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ &
ΠΑΓΚΑΛΟΥ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΑΛΙΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
1 ΒΟΥΛΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ &
ΠΑΓΚΑΛΟΥ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΚΑΛΤΕΤΕΝΙΔΗ ΚΑΤΡΙΝ
Εως : ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
1 ΒΟΥΛΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ &
ΠΑΓΚΑΛΟΥ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΚΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Εως : ΚΟΥΒΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
1 ΒΟΥΛΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ &
ΠΑΓΚΑΛΟΥ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΚΟΥΓΕΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΛΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
1 ΒΟΥΛΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ &
ΠΑΓΚΑΛΟΥ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Από : ΒΡΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΓΟΥΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Από : ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
140
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
141
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
142
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
143
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
144
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
145
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
146
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
1 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΛΑΠΟΥΤΑ 7 &
ΠΑΝΟΣ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΜΑΡΤΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
1 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΛΑΠΟΥΤΑ 7 &
ΠΑΝΟΣ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Εως : ΠΑΛΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΛΑΠΟΥΤΑ 7 &
ΠΑΝΟΣ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΠΑΛΑΓΚΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
Εως : ΠΑΣΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
1 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΛΑΠΟΥΤΑ 7 &
ΠΑΝΟΣ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΡΟΒΙΘΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
1 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΛΑΠΟΥΤΑ 7 &
ΠΑΝΟΣ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Εως : ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
1 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΛΑΠΟΥΤΑ 7 &
ΠΑΝΟΣ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΣΚΡΙΚΑ ΑΝΝΑ
Εως : ΤΖΙΑΝΙ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ
1 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΛΑΠΟΥΤΑ 7 &
ΠΑΝΟΣ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ Εως :
ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
147
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
148
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
149
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
150
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
151
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
152
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
153
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
1 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΛΑΠΟΥΤΑ 7 &
ΠΑΝΟΣ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΦΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ &
ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΑΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Εως : ΑΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ &
ΒΟΥΛ/ΝΗΣ, 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΑΣΒΕΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΒΩΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ &
ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΓΑΒΑΛΑ ΑΝΝΑ
Εως : ΓΥΦΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ &
ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΔΑΒΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ &
ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗ ΚΑΤΙΝΑ
Εως : ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ &
ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΚΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΚΛΩΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
154
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
155
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
156
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
157
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
158
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
159
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
160
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ &
ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΚΟΓΚΑ ΜΑΥΡΕΤΑ
Εως : ΚΡΥΨΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ &
ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΚΥΖΙΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΛΩΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ &
ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 16673,
ΒΟΥΛΑ
Από : ΜΑΓΓΑΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Εως : ΜΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ,
16673, ΒΟΥΛΑ
Από : ΜΗΛΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Εως : ΜΠΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ,
16673, ΒΟΥΛΑ
Από : ΜΠΟΥΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εως : ΠΑΛΑΣΣΑΡΟΥ ΦΑΝΗ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ,
16673, ΒΟΥΛΑ
Από : ΠΑΛΗΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ,
16673, ΒΟΥΛΑ
Από : ΠΑΡΓΙΝΟΥ ΚΑΡΥΝ
Εως : ΡΕΚΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
161
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
162
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
163
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
164
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
165
166
167
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜ
ΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜ
ΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜ
ΕΝΗΣ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ,
16673, ΒΟΥΛΑ
Από : ΡΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΣΠΑΘΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ,
16673, ΒΟΥΛΑ
Από : ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ,
16673, ΒΟΥΛΑ
Από : ΤΟΥΜΠΑ ΧΡΥΣΗ
Εως : ΦΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΒΟΥΛΑΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ,
16673, ΒΟΥΛΑ
Από : ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΜΥΡΤΩ
Εως : ΨΩΡΟΥΛΑ ΚΑΤΙΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΙΑΣΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ
5, 16671,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Από : ΑΒΕΛΚΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΙΑΣΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ
5, 16671,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΙΑΣΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ
5, 16671,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Από : ΒΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ &
1.Α.Τ. Βουλ/νης
(από α/α 1 έως και α/α 26)
2.Τμ.Ασφ.Βουλ/νη
(από α/α 1 έως και α/α 8)
3. 18080 (από α/α 1 έως και
α/α 16)
Από : ΔΕΒΕΛΙΑΔΟΥ ΖΩΖΩ
Εως : ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
168
169
170
171
172
173
174
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜ
ΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜ
ΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜ
ΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜ
ΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜ
ΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜ
ΕΝΗΣ
ΒΟΥΛ/ΜΕ
ΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΙΑΣΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ
5, 16671,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΙΑΣΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ
5, 16671,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Από : ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ
Εως : ΛΕΝΤΗ ΑΝΝΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΙΑΣΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ
5, 16671,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Από : ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΜΥΡΤΙΑΝΗ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΙΑΣΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ
5, 16671,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Από : ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΙΑΣΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ
5, 16671,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Από : ΟΚΤΑΠΟΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Εως : ΠΕΧΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΙΑΣΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ
5, 16671,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Από : ΠΗΓΑΔΙΩΤΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Εως : ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΙΑΣΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ
5, 16671,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Από : ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Από : ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΚΙΜΙΓΚΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
175
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜ
ΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΙΑΣΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ
5, 16671,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Από : ΤΣΙΑΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
Εως : ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
1. Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ανακηρύχτηκαν για την εκλογική
περιφέρεια Νομού Αττικής.
Α. Οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων:
1.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1
. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευθυμίου
2
. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευθυμίου
3
. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
4
. ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου
5
. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
6
. ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου
7
. ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου
8
. ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Γρηγορίου
9
. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου
10
. ΚΑΡΔΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του Ιωάννη
11
. ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Δημητρίου
12
. ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Εμμανουήλ
13
. ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου
14
. ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου
15
. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
16
. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παύλου
17
. ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
18
. ΤΣΙΜΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αποστόλου
19
. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ συζ. Νικολάου
2.
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1
2
3
4
5
6
. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Ευθυμίου
. ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Θεοδώρου
. ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Βασιλείου
. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Γεωργίου
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
. ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Γεωργίου
. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου
. ΚΑΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου
. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Μύρωνος
. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παναγιώτη
. ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος-Αριστοτέλη
. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου
. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σωτηρίου
. ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου
. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Λουκά
. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου
3.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
. ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου
. ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου
. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ (ΛΙΔΑ) του Αλεξάνδρου
. ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ του Νικολάου
. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σταύρου
. ΚΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΜΑΡΙΑ (ΒΙΒΙΚΑ) του Χρήστου
. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου
. ΝΟΥΣΙΑ ΟΛΓΑ του Αθανασίου
. ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του Ιορδάνη
. ΠΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αριστείδη
. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου
. ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΑΡΕΤΗ του Σωτηρίου
. ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Γεωργίου
. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ. Δημητρίου
4.
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1
2
3
4
5
6
. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ
. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
. ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννου
. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου
. ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Παναγιώτη
. ΓΕΡΜΕΝΗ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ανδρέα
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Λάμπρου
. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη
. ΚΑΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
. ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Θωμά
. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου
. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
. ΜΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στυλιανού
. ΜΠΟΚΟΥ ΒΕΡΓΕΝΙΑ του Ιωάννη
. ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Ιωάννου
. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
. ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Νικολάου
5.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη
. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Αλεξίου
. ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου
. ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου
. ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
. ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ του Ιωάννη
. ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη
. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ιωάννη
. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου
. ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΪΟΣ του Σωτηρίου
. ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Δημητρίου
. ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ του Νικολάου
. ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
. ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
. ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του Γεωργίου
. ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
. ΤΣΙΧΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ
. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου
6.
1
2
3
4
5
Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος
. ΒΕΛΙΩΤΗ ΕΥΕΡΓΕΤΑ του Κωνσταντίνου
. ΖΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΑΝΤΡΑ) του Γεωργίου
. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ηλία
. ΜΑΛΑΛΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
. ΜΑΝΑΒΕΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του Θεοδώρου
6
7
8
9
. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Περικλή
. ΡΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη
. ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνος
. ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
7.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1
. ΜΠΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ναπολέοντος
8.
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
. ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του Μιχαήλ
. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Μιλτιάδη
. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ευαγγέλου
. ΒΡΑΤΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Αργυρίου
. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου
. ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου
. ΔΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Νικολάου
. ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστασίου
. ΚΑΛΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΠΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου
. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου
. ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Τιμολέοντος
. ΠΑΖΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Γεωργίου
. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αθανασίου
. ΡΑΠΤΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ του Φωτίου
. ΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
. ΣΤΕΦΑΝ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου
. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νάσιου
9.
ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
1
. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στυλιανού
10.
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1
. ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
11.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ιωάννη
. ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Νικολάου
. ΔΑΒΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του Αθανασίου
. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιάσωνος
. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Αθανασίου
. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου
. ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη
. ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μελετίου
. ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λουκά
. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου
. ΠΕΡΟΥΚΑΝΕΑ ΙΩΑΝΝΑ του Βασιλείου
. ΡΕΒΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Αγγέλου
. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Μιχαήλ
. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ελευθερίου
. ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ του Αποστολάκη
. ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου
. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου
12.
1
2
3
4
5
6
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
. ΒΟΣΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
. ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Νικολάου
. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Λαζάρου
. ΛΙΚΙΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη
. ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
13.
1
2
3
4
5
6
7
8
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
. ΓΙΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σάββα
. ΞΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στεργίου
. ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Σταματίου
. ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
. ΤΖΟΥΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Γεωργίου
. ΥΦΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου
14.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
. ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Μιχαήλ
. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Παντελή
. ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΈΛΣΑ) του Γρηγορίου
. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου
. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη
. ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου
. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Λεωνίδα
. ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη
. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ-ΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γερασίμου
. ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
. ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ του Αντωνίου
. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Χαραλάμπους
. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
. ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παρασκευά
. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ (ΛΙΛΗ) του Αθανασίου
. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ του Νικολάου
. ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
15.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
1
2
3
. ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
. ΓΚΟΥΤΖΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
. ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
16.
1
2
3
4
5
6
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής
Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση ΜΑΡΣ - πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ιωάννη
. ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου
. ΒΛΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σταματίου
. ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου
. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Βασιλείου
. ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Ιερόθεου
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
. ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Παναγιώτη
. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαράλαμπου
. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
. ΜΠΑΛΕΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του Ιωάννη
. ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
. ΝΤΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
. ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου
. ΡΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλεξάνδρου
. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
. ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του Αθανασίου
. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ
. ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του Ιακώβου
17.
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1
2
3
. ΔΕΜΕΡΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου
. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου
. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
18.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΝΥ) του Γεωργίου
. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναστασίου
. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Στυλιανού
. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δημητρίου
. ΚΑΣΟΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου
. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ του Ελευθερίου
. ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου
. ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Χρήστου
. ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη
. ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
. ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου
. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη
. ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Προδρόμου
. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ (ΧΑΣΙΩΤΗΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννου
19. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ,
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Θεόφραστου
. ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του Νικολάου
. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
. ΔΗΜΗΤΣΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του Ιωάννη
. ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Δημοσθένη
. ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Κωνσταντίνου
. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου
. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Βασιλείου
. ΜΕΪΝΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αλεξάνδρου
. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του Θεοδώρου
. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη
. ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡ του Βασιλείου
. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου
. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ
. ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σταμάτη
. ΧΑ'Ι'ΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου
Β. Οι κατωτέρω μεμονωμένοι υποψήφιοι
1
. ΔΡΙΤΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Φιλίππου
2
. ΚΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Φωτίου
3
. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Παναγιώτη
4
. ΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
5
. ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνος
Γ. Οι κατωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας
1 . ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου
2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου
3. ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου
5. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παναγιώτη
6. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ευθυμίου
7. ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
8. ΓΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
9. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη
10. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ-ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ του Νικολάου
11. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου
12. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Θωμά
2 . ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου
2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Αντωνίου
3. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Βασιλείου
4. ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του Λαζάρου
5. ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στεφάνου
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ζαχαρία
7. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
8. ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αβραάμ
10. ΓΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του Αλεξάνδρου
11. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Θεμιστοκλή
12. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1. ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Διαμαντή
2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφάνη
3. ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ
4. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του Αντωνίου
5. ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Προδρόμου
6. ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βαρσάμη
7. ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γρηγορίου
8. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου
9. ΤΟΥΦΕΞΗ - ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ του Αθανασίου
10. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου
11. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΝΑΓΙΑ) του Γεωργίου
12. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου
4 . ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού
5 . ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου
2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3. ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου
4. ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανέστη
5. ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου
7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
8. ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
9. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ (ΜΑΙΡΗΝΗ) συζ. Αναστασίου
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα
11. ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη
12. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα
6 . Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος
1. ΓΚΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ του Κωνσταντίνου
2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου
3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΙΚΗ) του Μιχαήλ
4. ΚΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου
5. ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου
7 . ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη
2. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού
3. ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Νικολάου
4. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
5. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ του Ηρακλή
6. ΑΧΜΕΝΤ ΜΩΧΑΜΕΝΤΙΝ (ΑCHΜΕΝΤ ΜΟCHΑΜΕΝΤΙΝ) ΜΟΑΒΙΑ
(ΜΟΑVIA) του Μωχαμεντίν (ΜΟCHΑΜΕΝΤΙΝ)
7. ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Εμμανουήλ
8. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ιωάννη
9. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Χρήστου
10. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ευαγγέλου
11. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Νικολάου
12. ΚΟΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σεραφείμ
8 . ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου
2. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου
3. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Θεοδώρου
4. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη
5. ΤΣΑΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Σπύρου
6. ΧΑΡΙΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παύλου
7. ΔΕΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Σπυρίδωνα
8. ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χαραλάμπους
9. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου
10. ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θεοδώρου
11. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Μιχαήλ
12. ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
9 . ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1. ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
2. ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
10 . ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ανδρέα Ελευθερίου Αντωνίου
11 . ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
2. ΣΚΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
3. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
4. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη
5. ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΙΟΛΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου
6. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου
7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
8. ΛΑΜΠΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη
9. ΜΑΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη
10. ΜΑΡΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
11. ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Φωτίου
12. ΜΟΥΓΕΡ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Σταματίου
12 . ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής
Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή
Συμπόρευση - ΜΑΡΣ - πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1. ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέργιου
2. ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3. ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΑΣΠΑΡ του Χρύσανθου
4. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος
5. ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
6. ΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τηλέμαχου
7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γρηγορίου
8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστείδη
9. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
10. ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος
11. ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ηλία-Ιωάννη
12. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αθανασίου
13 . ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
2. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του Νικολάου
3. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου
4. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου
5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου
6. ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του Βασιλείου
7. ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Γεωργίου
8. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Μιχαήλ
9. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
10. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου
11. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
12. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου
14 . ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ,
ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1. ΚΟΥΪΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φίλιππα
2. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη
3. ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
4. ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Βασιλείου
5. ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χρήστου
6. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου
7. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Κυριάκου
8. ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου
9. ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου
10. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Χρήστου
11. ΚΑΚΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπύρου
12. ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σγουρή
Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ είναι :
15
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ