εδώ - Πεντέλη εν δράσει

Πρόγραμμα & Υποψήφιοι
Δημοτικές Εκλογές 2014
αν
ν
έ
ε
μ
υ
Αξίζο
ο!
μ
ή
δ
ο
ρ
καλύτε
υποψήφιος δήμαρχος Πεν τέλης
Πολίτες των Μελισσίων, της Νέας Πεντέλης και της Πεντέλης,
Οι δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 18 Μαΐου του 2014, βρίσκουν την ελληνική
κοινωνία αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή οικονομική κρίση που εξελίσσεται πλέον σε
βαθιά ανθρωπιστική. Η κρίση αυτή δεν ήρθε ως φυσικό φαινόμενο αλλά ως αποτέλεσμα
συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται.
Στις προσέχεις δημοτικές θα αντιπαρατεθούν στην πόλη μας δύο αντιλήψεις με συγκριμένες
πολιτικές πρακτικές:
Στη μια πλευρά βρίσκονται οι δυνάμεις που έρχονται από το παρελθόν και χαρακτηρίζονται
από αλαζονεία, αδιαφάνεια, διαπλοκή και βασίζονται στις πελατειακές σχέσεις. Ο κ. Στεργίου
και ο κ. Γραφάκος όσο και να προσπαθούν να το κρύψουν, έχουν εκκολαφτεί από τους ίδιους
κομματικούς σωλήνες που ευθύνονται για την κατάντια της χώρας. Είναι οι ίδιες δυνάμεις
που στήριξαν και εξακολουθούν να στηρίζουν τις μνημονιακές πολιτικές οδηγώντας την κοινωνία σε απόγνωση.
Απέναντί τους στέκονται οι δυνάμεις που βρέθηκαν μαζί με τους πολίτες στους δρόμους και τις πλατείες, αποφασισμένες
να αντισταθούν στον κοινωνικό καιάδα που μας οδηγούν. Είναι οι δυνάμεις που φέρνουν την ελπίδα στην τοπική
κοινωνία, προτάσσοντας τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα στη λήψη των αποφάσεων, την αξιοκρατία, τη χρηστή διοίκηση,
τη δημιουργικότητα, την κοινωνική υποστήριξη των εργαζομένων και των επαγγελματιών που πλήττονται από την κρίση.
Οι κ.κ. Στεργίου και Γραφάκος έχουν βρεθεί και οι δυο στο τιμόνι του δήμου. Τα αποτελέσματα της θητείας των είναι
γνωστά, με τους δημότες να έχουν πληρώσει και στις δυο περιπτώσεις το «μάρμαρο». Και οι δυο εκπροσωπούν άλλωστε
τις ίδιες δημαρχοκεντρικές και μικροπολιτικές αντιλήψεις. Χωρίς να έχουν καμιά ουσιαστική πολιτική διαφορά μεταξύ
τους, είναι συνυπεύθυνοι για την σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο δήμος μας.
Στο δυσχερές αυτό περιβάλλον, το δικό μας όραμα για την Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει:
• Τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, συνοχής και συμπαράστασης κόντρα
στις ζοφερές μέρες που διανύουμε.
• Την αντιστροφή της άθλιας αντίληψης που κυριάρχησε με τη διαπλοκή, την κατασπατάληση πόρων και την κακή
διαχείριση.
• Την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την πολιτική μέσα από την μαζική συμμετοχή και τη διεκδίκηση
καλύτερων συνθηκών ζωής.
Δεν ζητάμε μόνο την εμπιστοσύνη σας για διαχειριστούμε απλά τα προβλήματα – σας καλούμε όλους να δημιουργήσουμε
μαζί μια μεγάλη δημοκρατική και ριζοσπαστική πλειοψηφία. Μια πλειοψηφία που δεν θα επιτρέψει να την προσμετρήσουν
την επομένη των εκλογών, όπως έκαναν το 2010, σε αυτούς που συμφωνούν με τις αντικοινωνικές πολιτικές που
εφαρμόζονται. Μια πλειοψηφία που θα αναλάβει το βάρος μιας δημιουργικής και συλλογικής προσπάθειας, που θα
αλλάξει το τοπίο στο δήμο μας.
2
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Πεντέλης
Αντώνης Φειδοπιάστης
Ο Δήμος είμαστε… όλοι εμείς!
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ - ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
4Την ανάδειξη της αρχής της συλλογικότητας στη λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων στον αντίποδα του
δημαρχοκεντρικού μοντέλου διοίκησης και της έλλειψης δημοκρατίας που διέπει σήμερα το Δήμο και τη δημοτική αρχή.
4Την καθιέρωση του συμμετοχικού προϋπολογισμού και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα τοπικά συμβούλια.
4Την πλήρη διαφάνεια σε όλους τους τομείς διαχείρισης δημόσιου και δημοτικού χρήματος και τη συνεχή και
απρόσκοπτη ενημέρωση του πολίτη, για όλα τα θέματα που απασχολούν την πόλη.
4Την καθιέρωση της απλής αναλογικής για την εκλογή των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4Κατάργηση του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσμοθέτηση
αποτελεσματικών οργάνων κοινωνικού ελέγχου.
4Την προστασία του ορεινού όγκου της Πεντέλης και του δασικού του χαρακτήρα από κάθε μορφής συμφέροντα και
παρεμβάσεις.
4Την προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών με ανάπτυξη των υποδομών και των δημοτικών
υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται κατά το δυνατό δωρεάν και τη δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης με έμφαση στις
ασθενέστερες ομάδες.
4Την προστασία των ελεύθερων χώρων και τη διαφύλαξη και διατήρηση του δημόσιου και πράσινου χαρακτήρα τους.
4Την διεύρυνση και ανανέωση της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου, την ανάπτυξη της μαζικής αθλητικής
δραστηριότητας, την επένδυση στην εκπαίδευση .
4Τη συνεργασία των ανθρώπων και των συλλογικοτήτων με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ανά γειτονιά.
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ τη σημερινή εικόνα, που θέλει το δήμο:
– Αρένα ανούσιων αντιπαραθέσεων
– Πεδίο συναλλαγών με την κεντρική εξουσία
και τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα
– Χώρο στείρας καταγγελίας
AΛΛΑΖΟΥΜΕ προτεραιότητες στο Δήμο μας:
Μας ενδιαφέρουν:
• Οι αγωνίες και οι ανάγκες των ανθρώπων
• Οι επιπτώσεις του Μνημονίου
• Οι προκλήσεις της ουσιαστικής δημιουργίας
Η Δημοτική Αρχή οφείλει να είναι ευαίσθητη και να προσφέρει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών και του
σύγχρονου κόσμου, με πρωτοβουλίες ενάντια στους πολέμους, την φτώχεια, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, καθώς και
στην επίθεση στα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και ελευθερίες.
Στόχος μας μια πόλη για όλους!!!
3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΥΓΕΙΑ
Η διάλυση της κοινωνικής συνοχής, η φτωχοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού και ο αποκλεισμός τους από
υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, επιδείνωσε ραγδαία τη θέση των πιο αδύναμων και δημιούργησε ταυτόχρονα
νέες ευάλωτες ομάδες ανέργων και ανασφάλιστων συμπολιτών μας.
Πιστεύουμε βαθιά στην κοινωνική αλληλεγγύη και είμαστε αντίθετοι με κάθε
μορφής ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών. Ως δημοτική αρχή θα
αντισταθούμε με πράξεις στις συνέπειες των μνημονίων, επαναπροσδιορίζοντας
τον κοινωνικό ρόλο του Δήμου Πεντέλης με επείγουσες παρεμβάσεις,
προσανατολίζοντας τους οικονομικούς του πόρους, με παράλληλη ενίσχυση
των υφιστάμενων κοινωνικών δομών. Στη προσπάθεια αυτή αξιοποιούμε τη
συμμετοχή και την εμπειρία συλλογικοτήτων αλληλεγγύης αλλά και κάθε
πολίτη χωριστά.
Με την εκλογή μας στη διοίκηση του Δήμου:
4Προχωρούμε άμεσα στην καταγραφή των «ευαίσθητων»
κοινωνικών ομάδων, βάσει της οποίας θα προγραμματίσουμε
τις παρεμβάσεις μας σε θέματα που αφορούν στην υγεία και
την κοινωνική πολιτική.
4Επεκτείνουμε την προσπάθεια για μηδενισμό των
ανταποδοτικών τελών, με διαφανή και εισοδηματικά κριτήρια.
4Διεκδικούμε την ίδρυση Κέντρου Υγείας ενταγμένου στο
Υγειονομικό Σύστημα.
4Δεσμευόμαστε ότι θα αντισταθούμε στην περαιτέρω
υποβάθμιση των νοσοκομείων «Σισμανόγλειο» και
«Αμαλία Φλέμινγκ». Θέτουμε ως προτεραιότητα την πλήρη
επαναλειτουργία του «Αμαλία Φλέμινγκ».
4Ενισχύουμε τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια των κριτηρίων.
4Στοχεύουμε στη δημιουργία επιπλέον δομών αλληλεγγύης, όπως κοινωνικού ιατρείου, κοινωνικού φαρμακείου και
ιματιοθήκης με απόλυτη διαφάνεια στη διαχείρισή τους.
4Προχωρούμε στην δημιουργία «τράπεζας χρόνου».
4Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για τη σύσταση Γραφείου Ενημέρωσης Εργαζομένων και Ανέργων.
4Επιδιώκουμε την υπογραφή τοπικού κοινωνικού συμβολαίου με τους φορείς και τις συλλογικότητες της πόλης για τη
στήριξη των ευπαθών ομάδων. Συγκροτούμε ένα δημοτικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας.
4Ολοκληρώνουμε την διαδικασία ανέγερσης παιδικού - βρεφονηπιακού σταθμού στα Μελίσσια.
4Επιδιώκουμε την ανέγερση κτηρίου για τον παιδικό σταθμό της Ν. Πεντέλης.
4Εφαρμόζουμε κλιμακωτή μείωση των τροφείων των παιδικών σταθμών και κάθε συνδρομής σε δημοτικές υπηρεσίες,
με εισοδηματικά κριτήρια.
4Προωθούμε τη λειτουργία χώρου ενημέρωσης και δημιουργικής απασχόλησης για δημότες με αναπηρία και την
προσβασιμότητά τους σε όλους τους δημόσιους χώρους της πόλης.
4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΥΓΕΙΑ
4Στηρίζουμε έμπρακτα τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επαγγελματική αποκατάσταση των συμπολιτών μας με
αναπηρία.
4Αναπτύσσουμε και ισχυροποιούμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
4Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας και της προβολής της ιδέας δωρεάς οργάνων.
4Ενισχύουμε την λειτουργία των ΚΑΠΗ και εμπλουτίζουμε τα προγράμματά τους.
4Στηρίζουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους, παρέχοντας δωρεάν προγράμματα πολιτισμού, ψυχαγωγίας και άσκησης.
4Υποστηρίζουμε ψυχολογικά τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων
ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων.
4Εφαρμόζουμε προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης μαθητών.
4Στηρίζουμε τους μαθητές που έχουν ανάγκη σίτισης με διακριτικότητα κι ευαισθησία με στόχο κανένα παιδί
πεινασμένο στο σχολείο.
4Πρωτοστατούμε στην παροχή στοιχειώδους φροντίδας υγείας σε μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές.
5
ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η βαθύτατη οικονομική κρίση, απόρροια των Μνημονιακών και των άστοχων κυβερνητικών πολιτικών άλλαξε τις
ζωές όλων μας. Παράλληλα, μαζί με την κακοδιαχείριση και τις άστοχες επιλογές των προηγούμενων Δημάρχων
επηρέασε δυσμενέστατα τα οικονομικά του Δήμου μας. Σήμερα είναι απαραίτητη μια δημοτική αρχή που στόχο έχει
να αγωνίζεται για την κάλυψη των αναγκών μας και όχι να διαχειρίζεται την λιτότητα που μας επιβάλλουν, βάζοντας
παράλληλα οριστικό τέλος στην κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος και την κακοδιαχείριση.
Δεσμευόμαστε για
4Πλήρη διαφάνεια, σε όλους τους τομείς.
4Έλεγχο για τα μέχρι σήμερα οικονομικά
πεπραγμένα και απόδοση ευθυνών.
4Έλεγχο δαπανών και ανάρτηση όλων των
οικονομικών στοιχείων μέσω διαδικτύου.
4Καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
4Εποπτεία των οικονομικών του Δήμου από
διαπαραταξιακή επιτροπή.
4Εφαρμογή του συμμετοχικού προϋπολογισμού,
έτσι ώστε οι πολίτες να αποφασίζουν και να
ιεραρχούν τις ανάγκες της γειτονιάς τους.
4Προγραμματισμό τακτοποίησης των χρεών του
Δήμου, με πρώτη προτεραιότητα την καταβολή των
δεδουλευμένων των εργαζομένων.
4Ανάθεση έργων με ανοικτούς διαγωνισμούς, οι οποίοι θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο καθώς και οι συμβάσεις που
υπογράφονται.
4Επανεξέταση του ύψους των δημοτικών τελών και των δημοτικών φόρων.
4Κατανομή του προσωπικού για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών με διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας.
4Επανεξέταση όλων των κονδυλίων που διατίθενται για έργα, στη βάση της χρηστής διαχείρισης και της πρακτικής
μείωσης του κόστους.
4Πλήρη αξιοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων Ε.Ε. (ΕΣΠΑ κλπ.).
4Συγκρότηση δημοτικής, διαπαραταξιακής επιτροπής προσλήψεων για τις ειδικές εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις.
4Παύση των ελλειμματικών προϋπολογισμών.
4Διαμόρφωση σαφούς πλαισίου σταθερών εργασιακών σχέσεων, για να σταματήσουν οι ομηρίες και οι αθλιότητες
των πελατειακών εξαρτήσεων.
4Διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων για τα μεγάλα θέματα της πόλης.
4Διεκδίκηση για την αύξηση των πόρων της Αυτοδιοίκησης.
4Διεκδίκηση για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία, εξασφαλίζοντας και τους αντίστοιχους πόρους.
Διαφάνεια, συμμετοχή, αποτελεσματικότητα
6
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βασικός άξονας δράσης είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και του επίπεδου
εξυπηρέτησης του πολίτη με υπηρεσίες διαδικτυακής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Δεσμευόμαστε για
4Ανοικτή ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων – ηλεκτρονική διακυβέρνηση για περισσότερη διαφάνεια, λιγότερη
γραφειοκρατία και μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου.
4Αύξηση της συμμετοχής των δημοτών με χρηστικό δημοτικό ιστότοπο, ενημέρωση των πολιτών με μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (twitter, facebook), βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και διάδοσή τους με
χρήση διαδικτυακών εφαρμογών (πχ youtube κλπ).
4Δημιουργία ασύρματων δικτύων (Wi-Fi) σε δημόσια κτήρια, στους κοινόχρηστους χώρους και γενικότερη ανάπτυξη
της ευρυζωνικότητας.
4Δημιουργία μικρών κέντρων δεδομένων (data centers) τα οποία θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες εικονικών
υπολογιστών (virtualization).
4Υιοθέτηση Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, όπου οι απαιτήσεις εξυπηρέτησης του Δήμου το
επιτρέπουν.
4Επιμόρφωση των πολιτών στις νέες τεχνολογίες.
4Δημιουργία χώρων καινοτομίας και δίκτυα εθελοντών καινοτομίας.
4Ηλεκτρονική δικτύωση και ψηφιακές διευκολύνσεις στις εθελοντικές οργανώσεις.
Προετοιμάζουμε την Πόλη του Μέλλοντος
7
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ
Η Πεντέλη, ζωτικός παράγοντας για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Το δασός κάηκε
επανειλημμένα, ενώ τα λατομεία άφησαν πίσω του ένα απωθητικό σεληνιακό τοπίο. Στόχος μας είναι να συντονίσουμε
ένα εγχείρημα μεγάλης κλίμακας, που συνιστά επιτακτική ανάγκη – την αποκατάσταση του Πεντελικού βουνού, ώστε
να αποτελέσει πόλο έλξης των κατοίκων της περιοχής και του Λεκανοπεδίου.
Προγραμματίζουμε και δρομολογούμε
4Την παραχώρηση χρήσης των ανενεργών λατομείων από το Ελληνικό Δημόσιο στον Δήμο.
Την προώθηση κεντρικής πρωτοβουλίας για την εφαρμογή του Ν. 1811/88 επί του συνόλου της Εκκλησιαστικής
περιουσίας.
4Την επικαιροποίηση του ΠΔ Προστασίας (ΦΕΚ 755 Δ/ 21-10-1988) με βάση τους κυρωμένους δασικούς χάρτες της
περιοχής.
4Την ανάπλαση και αποκατάσταση του ανασκαμμένου από την εξόρυξη τοπίου, με βασικό άξονα την διαχείριση των
λατομικών παραπροϊόντων (λατύπες, ογκόλιθοι, κλπ.) και φυτοκάλυψη των εξορυκτικών πεδίων.
4Τον εμπλουτισμό και τη συστηματική άρδευση των υφιστάμενων φυτεύσεων στα έργα αποκατάστασης των λατομεία,
όπου έχει αυτή συντελεσθεί.
4Την επέκταση της αναδάσωσης σε όλες τις, σύμφωνα με τον κυρωμένο δασικό χάρτη, χαρακτηρισμένες ως
δασικές περιοχές του Πεντελικού, δημόσιες και ιδιωτικές.
4Την ανάδειξη των μνημείων και ιστορικών τόπων (αρχαίο λατομείο, οδό λιθαγωγίας, αδριάνειο υδραγωγείο,
βυζαντινά μνημεία, στοά Νταβέλη, σπήλαιο νυμφών, κλπ.) της περιοχής.
4Την διαμόρφωση χώρων αναψυχής και θέσεων θέας καθώς και χάραξη – σήμανση πεζοπορικών διαδρομών
προσπέλασης – περιήγησης σε αυτούς.
4Την σήμανση πεζοπορικών διαδρομών περιμετρικά του οικιστικού ιστού για την προσέλκυση των κατοίκων της
περιοχής.
4Την απαγόρευση της βόσκησης στο βουνό.
4Την ένταξη των παραπάνω δράσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας του νέου χρηματοδοτικού
πλαίσιου (ΣΕΣ).
8
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΡΕΜΑΤΑ
Τα ρέματα αποτελούν την φυσική συνέχεια του ορεινού όγκου εντός της οικιστικής περιοχής και συμβάλλουν στην
ανάσχεση της αύξησης της θερμοκρασίας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Στοχεύουμε να εργαστούμε
επίμονα ώστε να πάψουν τα ρέματα να αποτελούν την «πίσω αυλή» της πόλης.
Προγραμματίζουμε και δρομολογούμε
4Έγκριση και εφαρμογή της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος Αγ. Σύλλα και την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασής
του (επί τριετία βρίσκεται στα συρτάρια της Περιφέρειας).
4Εκπόνηση μελετών οριοθέτησης σε όλους τους κλάδους της ρεματιάς Χαλανδρίου – Ν. Πεντέλης καθώς και του
ρέματος Βριλησσού.
4Άμεση υλοποίηση της πρόβλεψης του ΠΔ προστασίας της ρεματιάς για εντός τριετίας απομάκρυνση των μη
συμβατών με το ΠΔ υφιστάμενων χρήσεων (φυτώρια, χώροι αναψυχής, κλπ.)
4Τη απελευθέρωση των τμημάτων του ρέματος που έχουν περιφραχθεί από ιδιώτες (κλάδοι Ν. Πεντέλης και Αγ.
Σύλλα.)
4Απαγόρευση άντλησης υδάτων από την παροχή του ρέματος.
4Ένταξη των ρεμάτων στο πρόγραμμα καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
4Απομάκρυνση του χώρου στάθμευσης των απορριμματοφόρων από την θέση έναντι της γέφυρας της Ν. Πεντέλης
4Ανάδειξη των παλαιών γεφυρών (γεφύρι Δουκίσσης, γέφυρα εισόδου στην Ν. Πεντέλη, γέφυρα επί της
Σουβαλιώτου, γέφυρα Διάμεση κλπ.)
4Διασφάλιση της προσβασιμότητας των δημοτών στα ρέματα με δημιουργία ζωνών περιπάτου παράλληλα με την
κατασκευή έργων προστασίας των οχθών από τις πλημμυρικές παροχές.
9
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί αξιόπιστο δείκτη του πολιτισμικού επιπέδου μιας κοινωνίας. Είμαστε αντίθετοι
με το μοντέλο διαχείρισης που προωθεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα (καύση,
αεριοποίηση, κ.α.) Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης προστατεύουμε τον περιβάλλον και τη δημόσια υγείας
και μειώνουμε το κόστος. Συντάσσουμε ενιαίο κανονισμό καθαριότητας στον Δήμο Πεντέλης, με ενιαία πολιτική
αντιμετώπισης. Ενισχύουμε την υπηρεσίας καθαριότητας, με στόχο τον καλύτερο οδοκαθαρισμό και το πλύσιμο
κάδων.
Δεσμευόμαστε και προωθούμε
Την ελαχιστοποίηση του παραγόμενου όγκου αποβλήτων με
4Εμπέδωση της πρόληψης από τον τοπικό πληθυσμό.
4Διαλογή στην πηγή κατά ρεύμα (χαρτί – υλικά συσκευασίας,
Ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τροφίμων κουζίνας).
4Θέσπιση κινήτρων για χρήση κάδων οικιακής
κομποστοποίησης.
4Εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Προωθούμε το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών στο σπίτι καθώς και την ξεχωριστή συλλογή τους ανά είδος:
πλαστικά, αλουμίνια. λοιπά μέταλλα, χαρτί.
Τοποθέτουμε ισάριθμους κάδους ανακυκλώσιμων και υλικών απορριμμάτων.
Προωθούμε τη διανομή δωρεάν κάδων οικιακής κομποστοποίησης και τη δημιουργία υποδομών για κομποστοποίηση
και ανακύκλωση των φυτικών υπολειμμάτων και των κλαδεμάτων, τα οποία τώρα καταλήγουν στις χωματερές.
4Επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων (Δεν το πετάω, Το χαρίζω) και την ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς με:
Χωροθέτηση δημοτικών ανταλλακτηρίων αντικειμένων (χάρισμα ή ανταλλαγή).
Θεσμοθέτηση – υλοποίηση ηλεκτρονικών ανταλλακτηρίων αντικειμένων και υλικών.
Δημιουργούμε συγκεκριμένα σημεία για απόθεση ρούχων, παιχνιδιών, επίπλων και γενικά άλλων αντικειμένων που
δεν χρειαζόμαστε, με σκοπό τη διάθεσή τους σε άτομα που μπορούν να τα αξιοποιήσουν, με την ταυτόχρονη καθιέρωση
ημέρας ανταλλαγής αγαθών, 2 φορές το χρόνο.
4Ανάκτηση ενέργειας και υλικών με:
Συλλογή και αξιοποίηση οικιακών και μη αποβλήτων (τηγανέλαια, κλπ.)
Αποτροπή λειτουργίας μονάδων καύσης σύμμεικτων απορριμμάτων, που δρουν ανταγωνιστικά στην ανακύκλωση.
4Ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης με:
Αποτροπή της ιδιωτικοποίησης των σχεδίων διαχείρισης.
10
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και η συστηματική υλοποίησή του αποτελούν επιτακτική ανάγκη και
ελάχιστη προϋπόθεση διασφάλισης ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης σε αστικό περιβάλλον. Στοχεύουμε σε μια
αξιοβίωτη πόλη.
Προγραμματίζουμε και Δεσμευόμαστε για
4Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.
4Εκπόνηση ενιαίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το σύνολο της έκτασης του Δήμου.
4Λειτουργική ενοποίηση των αστικών συνόλων και τον καθορισμό χρήσεων γης στον ορεινό όγκο με βάση το ΠΔ
προστασίας, τους δασικούς χάρτες και τις καταγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
4Έγκριση των πολεοδομικών μελετών 3-4ης γειτονιάς των Μελισσίων και 25ης Μαρτίου Ν. Πεντέλης.
4Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Γκορτζέζας Π. Πεντέλης στα όρια της διανομής γεωργοκτηνοτρόφων.
4Ολοκλήρωση της εφαρμογής/υλοποίησης των εγκεκριμένων σχεδίων με την διασφάλιση όλων των προβλεπόμενων
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
4Τήρηση των προβλεπόμενων χρήσεων γης και ειδικά του χαρακτήρα της αμιγούς κατοικίας, όπου προβλέπεται.
4Επιτήρηση της οικοδομικής δραστηριότητας και των αυθαίρετων κατασκευών (ειδικά σε πρασιές, παραρεμάτιες και
περιαστικές περιοχές).
4Ανακαίνιση πάρκων και παιδικών χαρών, δημιουργία νέων, με τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και υψηλών
κανόνων ασφάλειας.
4Παροχή κίνητρων στους δημότες για την αύξηση του ιδιωτικού πρασίνου.
Για τις μεγάλες ιδιοκτησίες, εντός ή στα όρια των σχεδίων πόλης, προγραμματίζουμε
4Εφαρμογή της πρόνοιας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μελισσίων, για διάθεση των χώρων των νοσηλευτικών
μονάδων για κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των.
4Ανάκτηση, όπου απαιτείται, των δασικών εκτάσεων «ΝΙΕΘ» - «Παπαδημητρίου» - με πόρους του Πράσινου Ταμείου.
4Αξιοποίηση των Κατασκηνώσεων στην Νέα και Παλαιά Πεντέλη με ένταξή τους στον κοινωνικό εξοπλισμό του
Δήμου.
Για την αντιμετώπιση περιαστικής αυθαίρετης
δόμησης δεσμευόμαστε και προωθούμε
4Αποτροπή κάθε προσπάθειας επέκτασης των
εγκεκριμένων σχεδίων σε περιαστικές περιοχές
αυθαιρέτων.
4Προσαρμογή του ΠΔ (755/88) προστασίας του
Πεντελικού στον κυρωμένο δασικό χάρτη, με εξαίρεση
από την ζώνη Γ (οικιστικές περιοχές) των – κατά τον
δασικό χάρτη - δασικών εκτάσεων.
11
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Οι βασικές μας αρχές εμπεριέχονται περιλαμβάνουν την ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση πεζών, την ασφαλή
μηχανοκίνητη κυκλοφορία, την ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ευχερή στάθμευση οχημάτων
και την αποδεκτή ταχύτητα κυκλοφοριακής ροής.
Για αυξήσουμε την ασφάλεια και την άνεση κίνησης πεζών και οχημάτων, προγραμματίζουμε και δρομολογούμε
4Μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και επικαιροποίηση κυκλοφοριακών μελετών με αταλάντευτη εφαρμογή των
προβλεπόμενων μέτρων.
4Υποχρεωτική δημιουργία χώρων στάθμευσης σε οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα που προσελκύει μεγάλο αριθμό
αυτοκινήτων.
4Απαγόρευση της παράνομης παρόδιας στάθμευσης.
4Αύξηση της βατότητας των πεζοδρομίων.
4Υλοποίηση πεζοπορικών διαδρομών από τις περιοχές κατοικίας στα σημεία εξυπηρέτησης του κοινού και έξοδο
προς τον ορεινό όγκο.
4Παρέμβαση στον ΟΑΣ για διασφάλιση της συνέπειας των δρομολογίων και τον προσανατολισμό των διαδρομών στα
μέσα σταθερής τροχιάς.
4Παρέμβαση στην Περιφέρεια και το ΥΠΕΚΑ/ΥΠΟΜΕΔΙ για
υλοποίηση έργων μείωσης της διαμπερούς κυκλοφορίας στην
περιοχή.
4Απελευθέρωση των πεζοδρομίων, με διαπλάτυνση από
την μία πλευρά σε βάρος θέσεων στάθμευσης, ώστε να είναι
προσπελάσιμα με ασφάλεια από κατοίκους, της τρίτης ηλικίας, με
βρεφικά καρότσια, ΑΜΕΑ, κ.α.
4Αύξηση της προσβασιμότητας για τους δημότες με κινητικά
προβλήματα και με πρόβλημα τυφλότητας, βάσει των ισχυουσών
προδιαγραφών, στα δημόσια κτήρια και τους κοινοχρήστους
χώρους.
ΦΙΛΟΖΩΙΑ
Δεσμευόμαστε να μεριμνήσουμε για την προστασία και την
ευζωία των αδέσποτων ζώων του Δήμου μας με
4Καλλιέργεια φιλοζωικής συνείδησης και υιοθέτηση από το
δήμο φιλοζωικών πρακτικών (πινακίδες, ταΐστρες, καλαθάκια
καθαριότητας κ.α..)
4Πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
– κτηνιατρικές υπηρεσίες.
12
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το Πεντελικό είναι η αυλή μας. Η πλούσια εμπειρία της δράσης μας στο βουνό έχει δείξει ότι πρωταρχικός μας στόχος
πρέπει να είναι η πρόληψη, με την διεκδίκηση κονδυλίων από την Πολιτεία και τον συντονισμό με την Πυροσβεστική.
Το σημαντικότερο «κεφάλαιο» παραμένουν οι εθελοντές, που με κίνδυνο της ζωής τους προστατεύουν εμάς και το
δάσος, δεν διστάζουν να πέσουν στις φλόγες ή να δουλέψουν στο χιόνι για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους.
Χρέος μας είναι η στήριξή τους και η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να είναι πάντα δίπλα στον πολίτη,
στις έκτακτες καταστάσεις.
4Επαναδραστηριοποιούμε την δημοτική Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, η οποία είναι
πιστοποιημένη στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).
4Ενισχύουμε και εκπαιδεύουμε συνεχώς τους εθελοντές, σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα και την ΓΓΠΠ.
4Φροντίζουμε για την ασφάλιση των εθελοντών σε περίπτωση ατυχήματος.
4Οργανώνουμε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
4Εκπονούμε σχέδια αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και χιονοπτώσεων καθώς και μνημόνια ενεργειών και
βρισκόμαστε σε πλήρη συνεργασία με αρμόδιους φορείς.
4Ενημερώνουμε συνεχώς τους πολίτες για την σημασία του Πεντελικού βουνού, αλλά και για τα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνουν οι ίδιοι για την ασφάλειά τους.
4Οργανώνουμε την ορθή διαχείριση των κονδυλίων, ώστε όλες οι περιοχές να είναι καλυμμένες με οχήματα και
εξοπλισμό άμεσης ανάγκης.
4Φροντίζουμε για την αναδάσωση των καμένων εκτάσεων με επιστημονικό και όχι «επικοινωνιακό» τρόπο.
4Εφαρμόζουμε πολιτική άμεσης στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.
Αξιοποιούμε την εμπειρία – Θωρακίζουμε τον τόπο μας
13
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Πολιτισμός είναι η ραχοκοκαλιά μιας σύγχρονης ανθρώπινης πόλης - κινητήριος μοχλός για βελτίωση της
ποιότητας ζωής, τη ψυχική ανάταση, την καλλιτεχνική έκφραση και οικονομική ανάπτυξη.
4Δημιουργούμε κίνητρα για την ανάπτυξη και προβολή της καλλιτεχνικής δραστηριότητας των κατοίκων στο Δήμο μας
και καθιέρωση ξεχωριστού Φεστιβάλ ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.
4Αξιοποιούμε προτάσεις για τη διατήρηση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και παράδοσης.
4Ενισχύουμε τις πολιτιστικές δραστηριότητες που λειτουργούν ήδη και τις επεκτείνουμε με καινούργια τμήματα.
4Συνδέουμε τη λειτουργία του Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου με τα σχολεία του Δήμου μας, για την αξιοποίηση
και ενθάρρυνσης της ερασιτεχνικής δημιουργίας.
4Θεσμοθετούμε Ετήσιο Φεστιβάλ Μαρμάρου μέσα από απόλυτα διαφανείς διαδικασίες.
4Αναδεικνύουμε τους ιστορικούς χώρους και τα μνημεία.
4Δημιουργούμε Πρότυπο Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο και κινηματογραφική λέσχη.
4Δημιουργούμε κατάλληλα προγράμματα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και για την
κοινωνική τους ένταξη.
4Υποστηρίζουμε υλικοτεχνικά τους ενεργούς Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας.
4Ανανεώνουμε και αναβαθμίζουμε τη Δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη. Την εντάσσουμε στο πρόγραμμα future
library και γίνεται καθημερινός προορισμός, χώρος φιλόξενος και ανοικτός, τόπος συνάντησης, ανάγνωσης,
χαλάρωσης και πλοήγησης στο διαδίκτυο μέσω της δράσης Media Lab.
4Εφαρμόζουμε απογευματινά εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες στα πλαίσια της «Δια βίου εκπαίδευσης».
Συλλογική ανάγκη και πολύτιμη διέξοδος
14
ΠΑΙΔΕΙΑ
Τα δημόσια σχολεία έχουν πληγεί βάναυσα από τις μνημονιακές πολιτικές, παρουσιάζουν τραγικές ελλείψεις και
το βάρος καλούνται να σηκώσουν οι γονείς, παρά τις μεγάλες μειώσεις στο εισόδημα τους – η δημόσια παιδεία
χρειάζεται ενίσχυση.
Σχολικές υποδομές
4Διερευνούμε την άμεση «εκτόνωση» του κτιριακού προβλήματος του 1ου Δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Νέας
Πεντέλης.
4Προωθούμε την κατασκευή του 2ου Δημοτικού σχολείου στην Νέα Πεντέλη.
4Ιδρύουμε άμεσα το Δεύτερο Λύκειο στη Δ.Ε. Μελισσίων.
4Δίνουμε βάρος στην άμεση μέριμνα συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων με την καθημερινή
συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων.
Σχολικό περιεχόμενο
4Υλοποιούμε προγράμματα ευαισθητοποίησης των
μαθητών σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, ρατσισμού,
ενδοσχολικής βίας-εκφοβισμού, κυκλοφοριακής και
περιβαλλοντικής αγωγής.
4Ενισχύουμε το μαζικό αθλητισμό στο χώρο του
σχολείου με δράσεις στο Πεντελικό Όρος.
4Συνδέουμε άμεσα τα σχολεία με τα πολιτιστικά
δρώμενα, θεατρικές ομάδες, χορευτικές ομάδες,
κοινωνικό ωδείο.
4Διερευνούμε τη δυνατότητα ίδρυσης Τεχνικού/
Επαγγελματικού Λυκείου με διαδημοτική συνεργασία
όμορων Δήμων και Δημοσίου ΙΕΚ στο Δήμο μας.
4Διευκολύνουμε την πρόσβαση στη γνώση με ενεργοποίηση, ισχυροποίηση κι εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των
βιβλιοθηκών.
4Συμβάλλουμε στην ενισχυτικής διδασκαλίας με την δημιουργία κοινωνικού φροντιστηρίου.
4Διοργάνωση ημερίδων «Επαγγελματικού προσανατολισμού» στα σχολεία σε συνεργασία με εξειδικευμένο
προσωπικό και τα δημόσια πανεπιστήμια.
Σχολική κοινότητα
4Διασφαλίζουμε δωρεάν μεταφορά των μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου συντονίζοντας τα δημοτικά λεωφορεία με την
έναρξη και λήψη του σχολικού ωραρίου.
4Ενισχύουμε τη συνεργασία με τους συλλόγους γονέων, τις ενώσεις εκπαιδευτικών και τα δεκαπενταμελή συμβούλια
των μαθητών.
4Εφαρμόζουμε πρόγραμμα Σχολής Γονέων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
4Ιδρύουμε Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην περιοχή μας με στόχο τη συνεχή επιμόρφωση των δημοτών.
Στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο – επεκτείνουμε τη μόρφωση
15
ΝΕΟΛΑΙΑ
Τα επίπεδα της πραγματικής ανεργίας των νέων εκτοξευτήκαν από τις μνημονικές πολιτικές και αγγίζουν το 60%.
Για όσους εργάζονται, η επισφαλής, συχνά ανασφάλιστη εργασία, και οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, είναι πλέον
ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.
Οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση για την νέα γενιά καθιστούν αναγκαίο,
σε τοπικό επίπεδο, ένα πλαίσιο δράσεων και διεκδικήσεων που στοχεύει στην προστασία ή/και επανάκτηση βασικών
κοινωνικών αγαθών και συλλογικών κεκτημένων όπως ο ελεύθερος χρόνος, οι δημόσιοι χώροι, ο πολιτισμός, ο
αθλητισμός, η παιδεία και η υγεία, μακριά από την τεχνολογική εξάρτηση και τον ηλεκτρονικό εθισμό.
Θεωρούμε ότι οι δημοτικές αρχές οφείλουν να υποστηρίζουν τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα της νέας γενιάς
και να διευκολύνουν τη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού κινηματικού διεκδικητικού πλαισίου από τους νέους, για τους
νέους.
Διεκδικούμε
4Aναπροσανατολισμό των προγραμμάτων
απασχόλησης για τους νέους, ώστε η νεολαία
να έχει σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα και όχι 5μηνα
προγράμματα εκμετάλλευσης, με μισθόχαρτζιλίκι, για να καλύπτει τις πάγιες ανάγκες
των Δήμων και τα κενά από τις διαθεσιμότητες
του προσωπικού.
4Καμία εφαρμογή των προγραμμάτων
«κοινωφελούς εργασίας» για νέους ανέργους
που σχεδιάζει το Υπουργείο εργασίας για την
περίοδο 2014-15.
4Δραστική μείωση των δημοτικών τελών
για νέα ζευγάρια με ανήλικα παιδιά, με βάση
καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια.
4Δημιουργία εναλλακτικού πολυχώρου, κοινωνικού -πολιτιστικού στεκιού νεολαίας και κινηματογραφικής λέσχης,
για προβολές ταινιών, εκθέσεις, συζητήσεις, μουσικές συναυλίες, με την συμμετοχή των ίδιων των ομάδων νέων στην
διαχείρισή του.
4Δραστηριοποίηση νέων σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις και συμμετοχή τους σε τοπικές δομές
οργανωμένες πάνω σε αρχές συμμετοχής, αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης.
4Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, με στόχο να καθιερωθεί ετήσιο
Μαθητικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ.
4Καθιέρωση ημέρας σταδιοδρομίας και δράσεις διασύνδεσης των νέων με την αγορά εργασίας.
16
Η Νεολαία μας δεν θα γίνει μια χαμένη γενιά!
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Προωθούμε τη δυνατότητα άθλησης των
συμπολιτών μας κάθε ηλικίας σε εγκαταστάσεις
προσβάσιμες και αξιοπρεπείς με κριτήριο την
άσκηση και αναψυχή.
Θεωρούμε ότι ο αθλητισμός, η φυσική άσκηση,
η ενεργητική ενασχόληση με αγωνίσματα είναι
κοινωνικό δικαίωμα όλων.
Στοχεύουμε να
4Βοηθήσουμε ένθερμα τους Αθλητικούς
Συλλόγους.
4Αξιοποιήσουμε τις σχολικές αθλητικές
εγκαταστάσεις και υποδομές εκτός της σχολικής
λειτουργίας σε συνεργασία με τους συλλόγους
γονέων.
4Δημιουργήσουμε προγράμματα αθλητισμού για όλους.
4Παρέχουμε δωρεάν συμμετοχή για όλους τους άνεργους δημότες σε αθλητικά προγράμματα του Δήμου.
4Δημιουργήσουμε μικρές αθλητικές υποδομές σε δημοτικούς χώρους στις γειτονιές, κατάλληλους για ασφαλή
άθληση.
4Διαχειριζόμαστε ορθολογικά τους υπάρχοντες αθλητικούς χώρους και τους αξιοποιούμε με τα αθλητικά σωματεία της
πόλης μας (Κλειστό Μελισσιών, Κλειστό Νέας Πεντέλης, Γήπεδα Τένις Μελισσίων, Γήπεδο ποδοσφαίρου Μελισσίων,
Σχολικά κλειστά Μελισσίων, Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων).
4Δημιουργήσουμε εξειδικευμένα αθλητικά προγράμματα που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες,
όπως οι εργαζόμενες μητέρες και πολίτες με αναπηρία.
4Αναπτύσσουμε προγράμματα για την κοινωνική ένταξη (μέσω του αθλητισμού) των μεταναστών, των μειονοτήτων και
των εξαρτημένων.
4Προωθούμε και στηρίζουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό με γνώμονα την μαζική συμμετοχή και την γνώση του
υγιούς αθλητισμού.
4Αναδεικνύουμε χώρους στο δήμο μας για εναλλακτικές μορφές αθλητισμού και να διοργανώνουμε σε συνεργασία
με τους αθλητικούς φορείς αθλητικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα προωθούμε στο Βουνό: ποδηλασία, ορεινό
τρέξιμο, τοξοβολία, περιορισμένη μηχανοκίνητη οδήγηση, paintball σε φυσικό χώρο, στο δρόμο: αγώνες δρόμου για
παιδιά και ενήλικες, ποδηλατικούς γύρους και στην πόλη: πολεμικές τέχνες & αυτοάμυνα, σκέϊτμπορντ, παρκούρ, κ.α.
4Παρέχουμε πρόγραμμα δωρεάν εκμάθησης κολύμβησης στα παιδιά των Νηπιαγωγείων της πόλης μας στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο.
4Οργανώνουμε Σεμινάρια με θέματα, όπως Σωστή Διατροφή, Υγιείς Αθλητισμός, Αντί-Ντόπινγκ κ.α.
4Αναπλάσουμε το Γήπεδο Ποδοσφαίρου στη Ν. Πεντέλη.
Αθλητισμός για όλους
17
Συνδυασμός - Βιογραφικά
18
Αντώνης Φειδοπιάστης
Έχω γεννηθεί στη Νέα Πεντέλη το 1967, όπου και ζει αδιάλειπτα η οικογένεια μου από το 1945.
Ασχολήθηκα νωρίς με τα κοινά και ανέπτυξα συνδικαλιστική δράση. Εκλέχτηκα Κοινοτικός Σύμβουλος
το 2002 με το συνδυασμό του Κώστα Κοσοβίτσα στη Νέα Πεντέλη, ο οποίος στηριζόταν από το
ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΝ.
Από το 2003 αναλαμβάνω την οικονομική διαχείριση του Δήμου και δημιουργώ Λογιστήριο.
Είμαι ιδρυτικό μέλος και του Τομέα Πολιτικής Προστασίας από το 2003. Ως Εντεταλμένος Κοινοτικός
Σύμβουλος συμμετείχα στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Η Πολιτική
Προστασία του Δήμου Νέας Πεντέλης αναπτύχτηκε σε υψηλό επίπεδο, που αποδεικνύεται με την
ανάθεση τομέα ευθύνης υπό τις εντολές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Το 2006 επανεκλέχθηκα με τον ίδιο συνδυασμό Δημοτικός Σύμβουλος. Διετέλεσα Πρόεδρος του
πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Δήμου Νέας Πεντέλης τη περίοδο 2007-2008 και
υπεύθυνος λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από τον Ιανουάριο 2007. Από το 2009
έως το 2010 διατέλεσα Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών – ΚΕΠ και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νέας Πεντέλης. Όταν
ανέλαβα την ευθύνη των οικονομικών στην τότε Κοινότητα, επέτυχα τον εξορθολογισμό των οικονομικών του Δήμου. Ο Δήμος Νέας Πεντέλης
ήταν επί σειρά ετών κερδοφόρος - ο μόνος στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, έκανα πράξη την διαφάνεια στην διοίκηση, δημοσιεύοντας
στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Πεντέλης όλους τους ισολογισμούς, ώστε οι δημότες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα οικονομικά
πεπραγμένα του Δήμου.
Ως επικεφαλής του συνδυασμού «Πεντέλη Εν Δράσει» εκλέχτηκα Δημοτικός Σύμβουλος στον Καλλικρατικό δήμο Πεντέλης το 2010. Είμαι
μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Από το Φεβρουάριο του 2012 είναι Αντιπρόεδρος
του ΔΣ της ΠΕΤΑ ΑΕ (Πληροφόρηση, Ενημέρωση, Τοπική Αυτοδιοίκηση), όπου βασικός μέτοχος είναι η ΚΕΔΕ.
Επίσης έχω διατελέσει:
• Εντεταλμένος Κοινοτικός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Κοινότητας Νέας Πεντέλης.
• Μέλος του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Π (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού) από το 2003.
• Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Α.Κ.ΝΕ.Π (Κοινοτική αναπτυξιακή επιχείρηση).
• Μέλος του Δ.Σ και Οικονομικός Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου (ΚΕΑΚΝΕΠ) 2007 - 2010.
• Μέλος του Δ.Σ. της διαδημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Μελισσίων – Νέας Πεντέλης (ΑΜΝΕΠ) 2006- 2009.
• Εκπρόσωπος του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο πόλεων «Q-CITIES».
• Υπεύθυνος για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αυτοαξιολόγησης των υπηρεσιών του Δήμου (ΚΠΑ) που γίνεται ύστερα από διαδημοτική
συνεργασία με άλλους τέσσερις Δήμους (Βούλα, Περιστέρι, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Ν. Πεντέλη) και το Υπουργείο Εσωτερικών στο
πλαίσιο του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
• Πρόεδρος του Δ.Σ. της Β’ Κατασκήνωσης Ηλικιωμένων της Νομαρχίας Αθηνών-2010.
• Επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου και μέλος της από το 1981.
• Μέλος του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
Διατηρώ Λογιστικό-Φοροτεχνικό Γραφείο στην Νέα Πεντέλη από το 1992 και συνεργάζομαι ως Οικονομικός & Φοροτεχνικός Σύμβουλος
με μεγάλες εταιρείες. Σπούδασα Λογιστική στο Τ.Ε.Ι. Κοζάνης και ειδικεύτηκα στην κοστολόγηση και στον φορολογικό έλεγχο μεγάλων
επιχειρήσεων. Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον Εσωτερικό Έλεγχο Επιχειρήσεων. Έχω αναπτύξει πλούσια συνδικαλιστική δράση
σε μαζικούς φορείς και συλλόγους. Ως φοιτητής, διετέλεσα μέλος του Κ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε. (Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδος) και μέλος
του Δ.Σ. του Συλλόγου Λογιστών. Διετέλεσα επισης ταμίας του Δ.Σ. του Νεοπεντελικού Α.Ο. για τρία χρόνια. Είμαι παντρεμένος με τη Γεωργία
Δεναξά και έχουμε δυο παιδιά.
19
Υπoψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δ.ε. Μελισσίων
Αντωνοπούλου Σωτήρω
(Ηρώ)
Γεννήθηκα στη Ζαχάρω της Ηλείας το 1971
και από το 1989 ζω μόνιμα στα Μελίσσια
Αττικής. Είμαι πτυχιούχος του Οικονομικού
Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), κάτοχος
δύο διπλωμάτων διδακτορικών σπουδών με
ειδίκευση στις «Προηγμένες τεχνικές επιστήμες
και χρηματοοικονομικό κίνδυνο» και στα
«Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις» καθώς και
δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην «Οικονομική
Επιστήμη» και στα «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα». Εργάζομαι ως Οικονομικός
Σύμβουλος – Αναλύτρια σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και διατηρώ δικό
μου λογιστικό Γραφείο στην Κηφισιά. Είμαι μέλος του Δ. Σ του ΟΠΑΘ, μέλος του Δ.Σ
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πρόεδρος της μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
«Κοινωνική Ανάπτυξη» και συμμετέχω από το 1996 έως και σήμερα στα πολιτιστικά
δρώμενα του Δήμου Μελισσίων.
Αποστολίδης Γεώργιος
Η καταγωγή μου είναι από τη Μικρά Ασία,
γεννήθηκα στην Αθήνα το 1947 και κατοικώ στα
Μελίσσια από το 1990. Είμαι Πτυχιούχος του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), με
μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
και το Marketing (Montreal). Εργάζομαι ως
Σύμβουλος Επιχειρήσεων την τελευταία 20ετία
με δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και
Τρίτες Χώρες. Έχω υλοποιήσει μελέτες της Ε.Ε.
για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, τον
τουρισμό, τις εξαγωγές και την ενέργεια. Από το
2009-2013 διετέλεσα μέλος των Οικολόγων Πράσινων και υποψήφιος στη Β’ Αθηνών
τις εκλογές του 2012. Είμαι μέλος της ΕΑΣΕ από το 1987 και μέλος των ΕΕΔΕ, ΕΙΜ,
ΙΜΑΔ, ΣΕΤΕ, ΕΛΠΑ καθώς και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας (ΕΕΟΑ,
2000-2004) και του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων
(από το 2009). Είμαι παντρεμένος και έχω δύο κόρες.
Bακάλη Τριανταφυλλιά
Γεννήθηκε το 1972 και μεγάλωσε στα Μελίσσια,
όπου και τελείωσε το Λύκειο Μελισσίων. Είναι
παντρεμένη με τον Σταμάτη Θεοδωρόπουλο
και είναι μητέρα τριών κοριτσιών. Με ενεργή
συμμετοχή στις δράσεις του συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Μελισσίων, στα κοινωνικά κινήματα, στην ανάπλαση
της ευρύτερης περιοχής του Πεντελικού, τόσο
σε επίπεδο οικολογίας, όσο και κοινωνικών αλλά
και πολιτιστικών προγραμμάτων - δραστηριοτήτων.
Συμμετέχει στις Δημοτικές Εκλογές με διάθεση για
προσφορά, κοινωνική κριτική και παρέμβαση και με σύνθημα το «ένα καλύτερο αύριο
για τα παιδιά»,
20
Βαρδουλάκης Βασίλης
Γεννήθηκα στην Κρήτη και κατοικώ στα Μελίσσια
από το 1981. Σπούδασα Μηχανολόγος. Από το
1975 εργάστηκα ως ελεύθερος επαγγελματίας
ενώ υπήρξα υπάλληλος στην ΕΡΤ από το 1984
έως το 2010. Διετέλεσα μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος
Επαγγελματικών Συλλόγων, Συλλόγων Γονέων και
της Ένωσης Γονέων. Ασχολούμαι με τα Δημοτικά
θέματα από το 1983. Έχω διατελέσει Αντιπρόεδρος
της ΔΕΤΕΜ, μέλος και Πρόεδρος Επιτροπών του
Δήμου Μελισσίων και Δημοτικός Σύμβουλος την
περίοδο 2009-2010. Είμαι παντρεμένος και έχω
δύο παιδιά.
Βασιλείου Μαρία
Γεννήθηκα στη Νέα Ιωνία Αττικής και κατοικώ στα
Μελίσσια από το 1978. Σπούδασα στη Φιλοσοφική
σχολή του Α.Π.Θ. και συνέχισα στην Αθήνα
με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γλωσσολογία.
Εργάστηκα ως φιλόλογος σε φροντιστήρια και
σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ανάμεσα στα οποία και το Λύκειο Μελισσίων.
Δραστηριοποιήθηκα στα κοινά από τα μαθητικά μου
χρόνια και συνέχισα συμμετέχοντας σε φοιτητικές
οργανώσεις. Μετά τη λήξη των σπουδών μου
εντάχθηκα στο Συνασπισμό και στη συνέχεια
στο Σύριζα Μελισσίων, μέλος του οποίου παραμένω μέχρι και σήμερα. Παράλληλα
δραστηριοποιούμαι σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα εκπαίδευσης και πολιτισμού.
Βορλόου Παναγιώτα
(Νότα)
Γεννήθηκα στην Αθήνα και κατοικώ στα Μελίσσια
από το 1979. Είμαι οικονομολόγος, τελείωσα την
ΑΣΟΕΕ και έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στην
Αγγλία στα Διεθνή Νομισματικά Οικονομικά και σε
θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουν επιστημονική
ερευνήτρια στο Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών, ενώ διετέλεσα ανώτερο
στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –ως υπεύθυνη
για τη συνδρομή των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου
στην κατάρτιση των οικονομικών και περιφερειακών
προγραμμάτων τους καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε
θέματα ελέγχων για την σωστή διαχείριση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.
Σήμερα απασχολούμαι στον ιδιωτικό τομέα, στην προώθηση των εξαγωγών ελληνικών
επιχειρήσεων. Είμαι μέλος του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΣΥΡΙΖΑ Πεντέλης. Είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά.
Υπoψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δ.ε. Μελισσίων
Δώδης Κωνσταντίνος
(Ντίνος)
Γεννήθηκα το 1963 στην Ναύπακτο και μεγάλωσα
στα Μελίσσια. Σπούδασα στο Παν/μιο της
Αθήνας με υποτροφία στο Φυσικό τμήμα και
συνέχισα τις έρευνες μου στο Πολυτεχνείο της
Πάτρας . Διδάχθηκα ρώσικα και πληροφορική.
Εργάστηκα στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση
και σήμερα ως διοικητικός υπάλληλος στα
οικονομικά του Σισμανογλείου Νοσοκομείου.
Είμαι μέλος Συλλόγου δρομέων μαραθωνίων υπεραποστάσεων (ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ) και
συμμετέχω ως δρομέας σε αγώνες υπεραποστάσεων. Είμαι παντρεμένος και έχω δύο
κόρες.
Ευθυμίου Κωνσταντίνος
Γεννήθηκα το 1961 στην Καρδίτσα και είμαι
απόφοιτος, του τμήματος Χημικών Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάζομαι
ως συντονιστής των ενεργειών κατάρτισης
και υπεύθυνος υποβολής των προτάσεων για
την ανάληψη έργων κατάρτισης στο Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Κ.Ε.Κ., ενώ
συνεργάζομαι ως εξωτερικός συνεργάτης του
ΕΛΚΕ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχω λάβει μέρος
σε μια σειρά Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικά
με την επιμόρφωση των λειτουργών της μέσης
εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής και στην προώθηση της απασχόλησης των
κινητικά αναπήρων εργαζομένων. Έχω πολυετή εμπειρία ως Υπεύθυνος Ποιότητας σε
περιβαλλοντικά θέματα. Η εμπειρία μου εμπλουτίζεται με θέματα διοίκησης έργων και
αξιολόγησης αυτών. Έχω έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα σε αντικείμενο σχετικό
με την ίδρυση και οργάνωση των ΜΜΕ, των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Επιπρόσθετα, διαθέτω έντονη ερευνητική και μελετητική δραστηριότητα, σε θέματα
αναφορικά με την διαχείριση την βελτιστοποίηση αποκομιδής απορριμμάτων καθώς
και της υγειονομικής ταφής αυτών.
Εφεντάκης Ευθύμιος
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1956 και κατοικώ
στα Μελίσσια από το 1967. Πήρα μέρος στον
αντιδικτατορικό αγώνα από πολύ νέος και
συνελήφθηκα λίγο μετά την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. Εργάστηκα στον τύπο σχεδόν 30
χρόνια και επί σειρά ετών υπήρξα εκπρόσωπος
των εργαζομένων του διοικητικού προσωπικού της
εφημερίδας Ημερησία. Είμαι παντρεμένος και έχω
ένα γιο.
Θεοδώρου Βασίλειος
Γεννήθηκα το ‘65 στο Αίγιο Αχαΐας, με μικρασιατικές
ρίζες. Σπούδασα Σκηνοθεσία στην Αθήνα και
Ψυχολογία στην Πράγα στο Πανεπιστήμιο Καρόλου
με υποτροφία. Έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδές
στην Ψυχολογία της Υγείας στην Εργασία, στη
Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία και
στη Διοίκηση Υγείας. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας
στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Έχω εκπαιδευτεί στην
αντιμετώπιση φυσικών και τεχνικών καταστροφών.
Εργάζομαι ως Κλινικός και Δικαστικός Ψυχολόγος.
Έχω διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο ΙΝΕ
ΓΣΕΕ, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Κ.Ε.Θ.Ι. , ΕΛ.ΑΣ, κ.α.). Διδάσκω
σε μεταπτυχιακά προγράμματα, είμαι μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων και
διαθέτω εκτενές επιστημονικό έργο. Διατέλεσα ενδεικτικά: Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Μέλος της Επιτροπής Ψυχολόγων του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), Γ. Γ. του φορέα πολιτικής προστασίας ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.
κ.α. Πολιτικοποιήθηκα από τα μαθητικά μου χρόνια και ανέπτυξα πολύπλευρη
κοινωνική δράση. Πρόσφατα πρωτοστάτησα στους αγώνες κατά των φωτοβολταϊκών
και του εργοστάσιου αεριοποίησης βιομάζας στην Πεντέλη. Το ‘10 ήμουν υποψήφιος
περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ και εργάστηκα για την προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ με τις υγιείς δυνάμεις
της Σοσιαλδημοκρατίας. Σήμερα είμαι Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Πεντέλης, μέλος της
Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αθήνας και συντονιστής της Θεματικής Επιτροπής
Αυτοδιοίκησης. Συμμετέχω επίσης στο Τμήμα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα
εκπροσωπώ την Κίνηση Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιχνιδιών. Μιλάω
αγγλικά, τσέχικα και γερμανικά. Είμαι παντρεμένος με την διδάκτωρ Ψυχολογίας
– κοινωνική λειτουργό Κωνσταντίνα Σκλάβου. Επιλέξαμε από το 2000 να ζήσουμε
στα Μελίσσια, όπου γεννήθηκαν και μεγαλώνουν τα δυο παιδιά μας.
Ιωαννίδης
Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Γεννήθηκα στην Κολωνία της Γερμανίας το 1983.
Μεγάλωσα στα Μελίσσια όπου τελείωσα το λύκειο.
Συνέχισα με σπουδές στα Χρηματοοικονομικά και
τη Λογιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της
Αθήνας όπου και αποφοίτησα το 2005 και στη
συνέχεια πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές
στο Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Εράσμους του
Ρόττερνταμ στην Ολλανδία. Εργάστηκα ως βοηθός
λογιστή σε εταιρεία καρδιολογικού υλικού. Σήμερα
εργάζομαι σε περιβαλλοντικό σωματείο στο Ίλιον
και συμμετέχω σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές εθελοντικές δράσεις.
Καλογερόπουλος
Γιάννης
Γεννήθηκα το 1975 στις Η.Π.Α. Τελείωσα το
Γενικό Λύκειο Τρίπολης το 1992 και σπούδασα
με υποτροφία στα δημόσια ΙΕΚ Τρίπολης
Μηχανολογία (‘94-’96). Σήμερα είμαι στο δεύτερο
εξάμηνο της σχολής New Media Studies, στο
τμήμα δημοσιογραφίας. Από το ‘08 έως σήμερα
εργάζομαι στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Πρώην Αττικό Μετρό)
ως μηχανικός Η/Μ. Είμαι μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, πρώην
τομεάρχης Νοτιοανατολικής Αττικής ενώ ήμουν
υποψήφιος Βουλευτής Χίου με τους Ανεξάρτητους Έλληνες τον Μάιο ‘12 και υποψήφιος
Βουλευτής Αττικής τον Ιούνιο του ‘12. Έχω δύο κόρες, 6,5 και 3,5 ετών.
21
Υπoψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δ.ε. Μελισσίων
Καραθανασόπουλος
Θανάσης
Γεννήθηκα το 1983 και κατοικώ στα Μελίσσια.
Σπούδασα Ιταλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και παράλληλα έκανα μουσικές
σπουδές. Είχα ενεργό κοινωνική δραστηριότητα
από τα μαθητικά και τα φοιτητικά μου χρόνια.
Εργάζομαι ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα
και δραστηριοποιούμαι στους συνδικαλιστικούς
αγώνες του κλάδου μου. Ασχολούμαι με τον
αθλητισμό ξεκινώντας από την ποδοσφαιρική
ομάδα των Μελισσίων και είμαι διεθνής παίκτης
στο ποδόσφαιρο σάλας με την ομάδα της ΑΕΚ.
Κορδονούρη Στέλλα
Γεννήθηκα στην Αρκαδία το 1955 και κατοικώ
στα Μελίσσια από το 1990. Σπούδασα στη Νομική
σχολή του Παν/μίου Αθηνών. Άσκησα τη δικηγορία
έως το 1983 και διορίστηκα στο Δικαστήριο
Ανηλίκων Αθηνών ως Επιμελήτρια Ανηλίκων. Από
το 1988 εργάζομαι στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
ενώ ασχολήθηκα και με τη συγγραφή σχολικών
βιβλίων. Υπήρξα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Πρόεδρος της
Πολιτιστικής Επιτροπής κατά την προηγούμενη
τριετία. Έχω 2 κόρες.
Μπαργωτάκης
Παντελεήμων (Παντελής)
Είμαι 37 ετών και ζω στα Μελίσσια τα τελευταία 4
χρόνια, όπου διατηρώ και την έδρα της επιχείρησής
μου. Είμαι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εμπλέκομαι με τα κοινά
από τα φοιτητικά μου χρόνια. Διετέλεσα πρόεδρος
του Φοιτητικού Συλλόγου για τρία χρόνια. Έκτοτε
συμμετέχω ενεργά σε διάφορες κινήσεις και
δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον αλλά
και με ζητήματα που αφορούν στην ποιότητα ζωής
στις πόλεις. Είμαι για δεύτερη φορά υπ. Δημοτικός
Σύμβουλος. Είμαι παντρεμένος με την ιστορικό Μαρία Σιγανού και έχω μια κόρη.
Ξανθόπουλος
Χαράλαμπος (Χάρης)
Γεννήθηκα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1971 και
πρωτοκατοίκησα στα Μελίσσια το 1989. Έχω πτυχίο
Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο
του Cardiff της Μ. Βρετανίας. Διατηρώ γραφείο
αντιπροσώπευσης βιομηχανικού εξοπλισμού και
πρώτων υλών στα Μελίσσια. Είμαι ιδρυτικό μέλος
της Οργανωτικής Επιτροπής της Ψηφιακής Ελλάδας
2020 και υπήρξα ενεργό μέλος σε όλες τις ομάδες
εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων για την Ψηφιακή Ελλάδα. Είμαι
παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
Παπαδόπουλος Ηλίας
Γεννήθηκα το 1983. Eίμαι αποφοίτος του
τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές
σπουδές (MSc) στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης.
Εργάζομαι ως λογιστής από το 2006 και είμαι
κάτοχος άδειας Α’ Τάξης. Είμαι ενεργό μέλος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) και της
Ένωσης Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης
(ΕΕΛΠ). Το 2009 πρωτοστάτησα στη δημιουργία
και εξάπλωση του Κινήματος Δεν Πληρώνω. Είμαι
Γ. Γ. από το Μάρτιο του 2012 και υπεύθυνος του
τομέα οικονομικών του κόμματος. Στις εκλογές του 2012, έλαβα ως υποψήφιος
βουλευτής στην Β’ Αθηνών με το «Κίνημα Δεν Πληρώνω», 3.500 ψήφους. Έχω
πρωτοστατήσει σε όλους τους αγώνες του κινήματος (π.χ. ενάντια στα διόδια, στην
διάλυση της Δημόσιας Παιδείας και της Δημόσιας Υγείας, στον αγώνα για ελεύθερα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κ.λπ.). Συμμετείχα ενεργά στους αγώνες της τοπικής
κοινωνίας της Πεντέλης: ενάντια στο κλείσιμο των νοσοκομείων της περιοχής, ενάντια
στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του Πεντελικού Όρους, στον πολυμέτωπο αγώνα
της Ανοιχτής Λαϊκής Συνέλευσης Πεντέλης, σε δράσεις αποτροπής πλειστηριασμών
στο Ειρηνοδικείο της περιοχής και στον αγώνα για να μη μείνει κανένα νοικοκυριό
χωρίς ρεύμα και νερό. Από το 2012 αρθρογραφώ στην αντιμνημονιακή εφημερίδα
«το Χωνί».
Παπανικόλα Σοφία
Νέστορας-Δημάκης
Άγγελος
Γεννήθηκα το 1988 και κατοικώ στα Μελίσσια. Είμαι
απόφοιτος του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του
Παντείου Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος Μεθοδολογίας και Εφαρμογών
Κοινωνικής Πολιτικής και έχω εργαστεί στον
ιδιωτικό τομέα. Έχω ασχοληθεί με την μελέτη
ζητημάτων εργασιακών σχέσεων. Συμμετέχω
ενεργά στο μαζικό κίνημα από τα φοιτητικά χρόνια
(κίνημα υπέρ του άρθρου 16, κίνημα των πλατειών
κ.α.) και το 2011 εντάχθηκα στην Νεολαία του
Συνασπισμού ενώ για σύντομο διάστημα διατέλεσα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου.
Είμαι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Εργασιακών της
Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή της. Αρθρογραφώ σε περιοδικά εφημερίδες και
sites.
22
Γεννήθηκα στην Αθήνα και είμαι κάτοικος
Μελισσιών τα τελευταία 25 χρόνια. Μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών μου στο Deere στα
οικονομικά και την ψυχολογία, δραστηριοποιούμαι
στον τομέα των οικοδομικών κατασκευών
συνεχίζοντας την επιχείρηση που ίδρυσε ο πατέρας
μου, Θεοφάνης Παπανικόλας. Καθώς η κατοικία
μου, οι κατοικίες των τριών παιδιών μου αλλά και η
έδρα της επιχείρησης μου βρίσκονται στα Μελίσσια
γνωρίζω καλά τα προβλήματα του δήμου μας και
βασικός στόχος μου είναι να συνεισφέρω ενεργά
στην τοπική κοινωνία.
Υπoψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δ.ε. Μελισσίων
Σπινάσας Γιάννης
Γεννήθηκα το 1951 και κατοικώ στα Μελίσσια.
Συμμετέχω στο μαζικό κίνημα από το 1976.
Διετέλεσα Πρόεδρος μεγάλου εργοστασιακού
σωματείου από το 1983 έως το 1992 και Πρόεδρος
κλαδικού Σωματείου Παροχής Υπηρεσιών
επί μία 5ετία. Ήμουν αντιπρόεδρος στην
Ομοσπονδία Φαρμάκου επί 6 χρόνια και μέχρι
σήμερα Γραμματέας του Ιδιωτικού Τομέα του
ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής
της συνδικαλιστικής παράταξης «Αυτόνομη
Παρέμβαση».
Στάικος Παναγιώτης
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1959 από γονείς
εκπαιδευτικούς. Ζω στη Ν. Πεντέλη και εργάζομαι
σε δημοτικά σχολεία της περιοχής από το 1992.
Φέτος υπηρετώ με απόσπαση ως εκπαιδευτικός στο
5ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων και η οργανική
μου θέση είναι στο 4ο Δ.Σ του Μελισσίων. Είμαι
παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
Ταρλάμης Γιάννης
Γεννήθηκα στη Λήμνο, μεγάλωσα στον Πειραιά
και κατοικώ στα Μελίσσια πάνω από 15 χρόνια.
Εργάζομαι στον ΟΑΕΔ και βιώνω καθημερινά τα
προβλήματα των ανεργίας. Συμμετέχω ενεργά
στις δράσεις αλληλεγγύης για την ανακούφιση
των άνεργων. Είμαι πατέρας παιδιού με ειδικές
ικανότητες και πρωτοστατώ ενεργά στο γονεϊκό
κίνημα για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ, δίνοντας
αγώνα μέσα από συλλόγους και κινήσεις για τη
προώθηση των προβλημάτων τους.
Τζάκης Μπάμπης
Γεννήθηκα το 1961 στην Άρτα και μένω από το
1995 στα Μελίσσια. Εργάστηκα για πολλά χρόνια
σε εκδοτική εταιρία και βρίσκομαι πλέον στις τάξεις
των άνεργων δημοσιογράφων. Είμαι Σύμβουλος
της Τοπικής Κοινότητας Μελισσίων, μέλος της
γραμματείας της δημοτικής κίνησης Πεντέλη εν
Δράσει και μέλος του τμήματος αυτοδιοίκησης
του ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετέχω στο αριστερό κίνημα και
σε αυτοδιοικητικές κινήσεις από την δεκαετία του
1980, όπου ήμουν μέλος δημοτικών κινήσεων στο
Μαρούσι μέχρι το 1995, ενώ από το 1996 συμμετείχα
στην Εναλλακτική Κίνηση Πολιτών Μελισσίων ως
μέλος της γραμματείας της. Ήμουν μέλος της Επιτροπής Δημοτικής Συγκοινωνίας του
Δήμου Μελισσίων (2006-2010) και μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου του
Δήμου Μελισσίων (2003-2006). Συμμετείχα στην εθελοντική ομάδα πυρασφάλειας
του Δήμου Μελισσίων και είμαι μέλος του ΣΠΑΠ. Συμμετέχω συνδικαλιστικά στη
Συσπείρωση Δημοσιογράφων «Δούρειος Tύπος».
Τσαμαδού Μαρία
Γεννήθηκα στην Αθήνα. Από το 1986 έχω εργαστεί
σε μεγάλες εταιρείες ως Γραμματέας Διεύθυνσης,
Γραμματέας Δ.Σ., βοηθός Λογιστηρίου αλλά και
στέλεχος επιχειρήσεων. Από το 2005 διατηρώ
την δική μου επιχείρηση «Τηλεγραμματεία» στα
Μελίσσια.
Υφαντής Δημήτρης
Γεννήθηκα στο Βόλο το ‘69. Ζω στα Μελίσσια από
το ‘98. Είμαι ιατρός Πνευμονολόγος, ειδικευμένος
στην Εντατική Θεραπεία. Εργάζομαι ως Επιμελητής
του ΕΣΥ στο Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ. Από το Γυμνάσιο
πολιτικοποιήθηκα μέσα από την ΚΝΕ. Σπούδασα
στην Πάτρα, όπου πρωτοστάτησα στη συγκρότηση
και την ανάπτυξη των Αριστερών Συσπειρώσεων, με
σταθμούς τις καταλήψεις του ‘87 και το νεολαιίστικο
ξεσηκωμό του ‘90-‘91, που σφραγίστηκε από τη
δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα. Είμαι μέλος
του ΣΥΡΙΖΑ Πεντέλης και παράλληλα μέλος της
γραμματείας του Τμήματος Υγείας του κόμματος.
Συνεργάζομαι ως τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα «Δρόμος της Αριστεράς».
Είμαι παντρεμένος με την Ειρήνη Κωστοπούλου και έχω δύο κόρες.
Φανάκη Κατερίνα
Γεννήθηκα στην Αθήνα το ‘69 και μεγάλωσα στα
Μελίσσια. Είμαι πτυχιούχος πιάνου, αρμονίου
και ανώτερων θεωρητικών και εργάζομαι ως
ταχυδρομικός διανομέας στα Ε.Λ.Τ.Α. Διετέλεσα
αντιπρόεδρος του συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων του 3ου-5ου δημοτικού σχολείου
Μελισσίων (‘06-’11), πρόεδρος της Δ/θμίας
σχολικής επιτροπής «Αλ. Δελμούζος» του Δήμου
Μελισσιών (‘07-’09), αντιπρόεδρος του συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων του 2ου γυμνασίου
Μελισσίων (‘12-’14) και αναπληρωματικό μέλος
της Ένωσης Γονέων στην Δ/θμία σχολική επιτροπή
του Δήμου Πεντέλης (‘12-’14). Είμαι ενεργό
μέλος στην ομάδα «Ανεξάρτητοι Ενεργοί πολίτες». Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο
αγοριών.
Χρυσικός Κωνσταντίνος
Γεννήθηκα το ‘45 από Μικρασιάτες γονείς,
μεγάλωσα στα προσφυγικά της Καισαριανής και
ζω μόνιμα στα Μελίσσια από το ‘70. Εργάστηκα
για 35 χρόνια ως ιδιωτικός υπάλληλος στον
τομέα των πωλήσεων, ενώ την περίοδο ‘95 ’05 ήμουν επόπτης καθαριότητας στο δήμο
Μελισσίων. Διετέλεσα Αντιπρόεδρος στο θεσμό
των Συνοικιακών Συμβουλίων, εκπρόσωπος
εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΤΕΜ, ιδρυτικό μέλος
της Πνευματικής Κίνησης Βορείων Προαστίων
καθώς και των πρώτων Συλλόγων Γονέων στα
Μελίσσια. Έχω αναπτύξει πλούσια εθελοντική
δράση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
και πυροπροστασίας της περιοχής και έχω τιμηθεί από τον Σύνδεσμο Προστασίας και
Ανάπλασης Πεντελικού. Είμαι παντρεμένος και έχω δύο παιδιά.
23
Υπoψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι δ.κ.
Αναγνωστόπουλος
Νίκος
Γεννήθηκα τον Μάρτιο του 1962 και κατοικώ στην
Πεντέλη από την δεκαετία του 70. Έχω εργαστεί
σαν δημοσιογράφος στα κανάλια ΝΕW channel, ΜΕGA και Τelecity, στους ραδιοφωνικούς
σταθμούς 9,31(διαδημοτικός στην Καλλιθέα) και
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Δήμος Ηρακλειου) και σε πληθώρα
εντύπων αλλά και άλλων τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών σταθμών, ως παραγωγός εκπομπών.
Παράλληλα, ήμουν μόνιμος ανταποκριτής του RADIO STOCHOLM. Τα τελευταία 19 χρόνια εργάζομαι
ως ιατρικός επισκέπτης. Είμαι συνδικαλιστής στον χώρο του φαρμάκου με πολλά
χρόνια συμμετοχής στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Είμαι πατέρας δύο
παιδιών.
Αποστολίδου
Αικατερίνη (Καίτη)
Έχω εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε
μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις και δημόσιους
φορείς και έχω πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Ασχολούμαι με τον εθελοντισμό περισσότερα
από 20 χρόνια ως ενεργό στέλεχος ελληνικών
& διεθνών οργανώσεων και επιτροπών ασθενών
με καρκίνο. Είμαι Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Οργάνωσης για τον Καρκίνο (ECPC-European Cancer Patient Coalition), Πρόεδρος της
ΔΕΔΙΔΙΚΑ-Διασωματειακής Επιτροπής Διεκδίκησης
Δικαιωμάτων Ασθενών με Καρκίνο, μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Καρκινοπαθών,
Εθελοντών, Φίλων και Ιατρών - Κ.Ε.Φ.Ι., μέλος της Ομάδας Επικοινωνίας της Society of Participatory Medicine/USA και μέλος του δικτύου PAIR-Patient Advocates
in Research/USA.
Θεοδωρόπουλος
Σταμάτης
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1969 και μένω στα
Μελίσσια από το 1990. Εντάχθηκα στο μαθητικό
κίνημα της δεκαετίας του ’80, ενώ ήμουν μέλος
της νεολαίας του ΚΚΕ Εσωτερικού – Ρήγας Φεραίος
και αργότερα του Συνασπισμού της Αριστεράς και
της προόδου. Από το 1992 εργάζομαι ως τεχνικός
στη ΔΕΗ με πλούσια συνδικαλιστική δράση.
Έχω διατελέσει επί σειρά ετών γραμματέας και
αντιπρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στον
Τομέα Μεταφορών της επιχείρησης, μέλος της
Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ και σήμερα εκλεγμένος αντιπρόσωπος στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Μαθήτευσα στην Ακαδημία της Εργασίας ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – ΙΝΕ/ΓΣΕΕ όπου και αποφοίτησα
ως εκπαιδευτής. Είμαι από τους συλληφθέντες συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, οι
οποίοι οδηγήθηκαν στην ΓΑΔΑ για την υπόθεση των αντιδημοκρατικών ‘’χαρατσιών’’
από το Κέντρο Πληροφοριακών Συστημάτων. Είμαι μέλος της Γραμματείας του Τομέα
Ενέργειας του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
24
Μελισσίων
Κλωνάρης Αντώνης
Γεννήθηκα το 1978 και κατοικώ στα Μελίσσια.
Αποφοίτησα από το τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής
και έχω εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι
παντρεμένος με την Μαρία Σπανού και έχουμε ένα
γιό.
Κρεμαστού-Κουζή
Μαρία
Γεννήθηκα και κατοικώ στα Μελίσσια. Από τα
μαθητικά μου χρόνια συμμετέχω στους
κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες μέσα από τις
γραμμές της αριστεράς. Σπούδασα
στo Πανεπιστήμιο της Νέας Σορβόννης στο τμήμα
μελέτης και έρευνας στη γλωσσολογία και τη
Γαλλική Λογοτεχνία. Εργάστηκα ως καθηγήτρια
γαλλικής γλώσσας στον ιδιωτικό τομέα και
σήμερα εργάζομαι ως υπάλληλος σε άμισθο
υποθηκοφυλακείο.
Δραστηριοποιούμαι
στο
συνδικαλιστικό χώρο του Σωματείου Υπαλλήλων Άμισθων Υποθηκοφυλακείων. Είμαι
παντρεμένη και έχω δύο παιδιά.
Υπoψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι δ.κ.
Λαγουδάκος Γιώργος
Γεννήθηκα το 1960 στη Χίο και κατοικώ στα
Μελίσσια από το 2001. Έχω σπουδάσει Μαθηματικός
στο Α.Π.Θ και είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος στην Περιφερειακή Ανάπτυξη
(Πάντειο Πανεπιστήμιο). Από το 1984 εργάζομαι
στη φροντιστηριακή και ιδιωτική εκπαίδευση.
Είμαι μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας (Ε.Μ.Ε) και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.).
Είμαι παντρεμένος και έχω μία κόρη.
Μιχαηλίδης Ηλίας
Γεννήθηκα στην Μυτιλήνη και ήρθα στην Αθήνα
το 1970. Είμαι κάτοικος Μελισσίων από το 1997.
Σπούδασα Πληροφορική και έχω υπηρετήσει τον
χώρο για 40 χρόνια. Έχω διατελέσει Πρόεδρος
του Σωματείου εργαζομένων στην 3Μ Hellas και
Πρόεδρος της επιτροπής έργων Ιδιωτικού Τομέα
του ΣΕΠΕ. Είμαι μέλος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής του Δήμου σαν εκπρόσωπος της
Δημοτικής Παράταξης «Πεντέλη εν Δράσει». Είμαι
παντρεμένος με την Ιωάννα Κορδούλη και πατέρας
δυο αγοριών.
Νεοφύτου Ελίζα
Μελισσίων
Σβάρνα- Μακρή Ευθυμία
(Έφη)
Γεννήθηκα το 1955 στους Γαργαλιάνους
Μεσσηνίας. Είμαι πτυχιούχος του Παντείου Παν/
μίου. Υπηρέτησα στο Υπουργείο Υγείας σε θέση
Π.Ε. Διοικητικού προσωπικού ( 1982- 1990.
Στη συνέχεια μετατέθηκα στη Δ/νση Υγείας της
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, και υπηρέτησα ως
τμηματάρχης (1992- 2001) που συνταξιοδοτήθηκα
λόγω ανήλικου τέκνου. Παράλληλα θήτευσα
ως μέλος (ελεγκτής) στο Δ.Σ. του Α΄ Κρατικού
Παιδικού Σταθμού Μελισσίων ( 1994- 2000). Είμαι
παντρεμένη με τον Χρήστο Ζβάρνα και έχουμε τρία παιδιά.
Τζάκης Νίκος
Γεννήθηκα το 1989 στο Μαρούσι και μένω από
το 1995 στα Μελίσσια. Είμαι φοιτητής στο Τμήμα
Χημείας του Ε.Κ.Π.Α., και μέλος του Συλλόγου
Φοιτητών Τμήματος Χημείας «Ο ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ».
Συμμετέχω ενεργά στο αριστερό κίνημα και
είμαι παρών στους αγώνες του φοιτητικού και
του εργατικού κινήματος. Ασχολήθηκα ενεργά
από τα σχολικά χρόνια με την πολιτική μέσω
της συμμετοχής μου στα συνέδρια του ΟΗΕ για
εφήβους. Εργάζομαι ως εμποροϋπάλληλος σε
πολυεθνική αλυσίδα καταστημάτων.
Είμαι 25 χρονών, γεννήθηκα στην Αθήνα και
κατοικώ στα Μελίσσια εδώ και 14 χρόνια. Είμαι
απόφοιτος του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του ΕΜΠ και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μουσειολογίας
στο ΑΠΘ. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαι
στο χώρο του πολιτισμού. Στα πλαίσια των
σπουδών μου συμμετέχω στη διοργάνωση και
τη διεξαγωγή πολιτιστικών δράσεων σε μνημεία
της πόλης και στην παρουσίαση σχετικών
μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων σε σχολεία.
Ασχολούμαι ερευνητικά με ζητήματα συλλογικής
μνήμης, δημόσιας ιστορίας και επανοικειοποίησης του δημόσιου χώρου.
25
Υπoψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δ.ε.
Βαρώνος Δημήτρης
Γεννήθηκα το 1968 στα Μελίσσια και από το 1996
κατοικώ στη Νέα Πεντέλη. Τις βασικές σπουδές
μου συμπληρώνει ο μεταπτυχιακός τίτλος στη
διοίκηση επιχειρήσεων με ειδίκευση στο strategic
management. Έχω συνεργασθεί με επιχειρήσεις
πληροφορικής σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού,
οργάνωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Είμαι ιδρυτικό
μέλος της ανεξάρτητης κίνησης πολιτών Πεντέλης,
δραστηριοποιούμαι στα αθλητικά δρώμενα στην
Α.Ε. Πεντέλης ως γραμματέας του συλλόγου
και έχω διατελέσει πρόεδρος της αναπτυξιακής
εταιρείας Δήμου Ν.Πεντέλης επί δημαρχίας Κ. Κοσοβίτσα. Είμαι παντρεμένος με τη
Μαρία Δρακωνάκη και έχουμε ένα γιο.
Γεωργιάδης Μελέτης
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και ζω
στην Πεντέλη από το 1983. Είμαι πτυχιούχος των
ΤΕΙ Καβάλας στο Τμήμα των Χημικών Πετρελαίων
και απόφοιτος της Ανώτερης Δραματικής Σχολής
του «Θεάτρου Τέχνης-Κάρολος Κουν». Εργάστηκα
ως Χημικός Πετρελαίων στην Henkel, στον τομέα
του ελέγχου παραγωγής και στο Εθνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών από το οποίο παραιτήθηκα.
Έκτοτε, ασχολούμαι με το χώρο του Θεάτρου,
του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης. Είμαι
παντρεμένος και έχω ένα γιο.
Δαμανάκης Νίκος
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη και κατοικώ
στην Πεντέλη τα τελευταία 20 χρόνια. Είμαι
μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, απόφοιτος
του City University of New York, με μεταπτυχιακό
τίτλο σε Software Engineering και έχω εργαστεί
σε διάφορες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στον
ιδιωτικό τομέα, με εξειδίκευση σε λειτουργικά
συστήματα,
επικοινωνίες
και
ασφάλεια
πληροφοριακών συστημάτων. Συμμετέχω ως
ενεργό μέλος σε διάφορους επαγγελματικούς και
κοινωνικούς συλλόγους. Είμαι παντρεμένος και
πατέρας ενός παιδιού.
Δεναξά Μαρία
Ζω στην Νέα Πεντέλη από το 1983 που γεννήθηκα.
Έχω σπουδάσει πληροφορική και εργάζομαι ως
υπάλληλος σε φαρμακείο στα Μελίσσια. Είμαι
μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών Νέας Πεντέλης. Ασχολούμαι
με θέματα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά.
26
Νέας Πεντέλης
Ζύγρας Νέστορας
Γεννημένος το 1953 στα Τρίκαλα, ολοκλήρωσα τις
σπουδές μου στην Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών του ΕΜΠ. Ασκώ το επάγγελμα του
Μελετητή – Συμβούλου Μηχανικού ως στέλεχος
Εταιρείας - Γραφείου Μελετών. Επαγγελματικά, είχα
την ευκαιρία να ασχοληθώ με το πλαίσιο χωρικών
ρυθμίσεων (Περιβαλλοντική – Πολεοδομική
νομοθεσία) και με τον σχεδιασμό του δομημένου
χώρου (Πολεοδομικές εφαρμογές – Έργα
υποδομής). Στα πλαίσια αυτά γνώρισα από κοντά
τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και απέκτησα πολύτιμη διαχειριστική εμπειρία. Διετέλεσα μέλος Δ.Σ.
του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ),
Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HELLASGI) και Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου
(ΣΕΓΕΚ).
Καραχάλιος
Πολυχρόνης (Χρόνης)
Ζω, ελπίζω κι αισιοδοξώ με την οικογένεια μου
στη Ν. Πεντέλη από το 2002. Είμαι στέλεχος
επιχειρήσεων με σπουδές στη Μηχανολογία, το
Marketing και τη Διοίκηση επιχειρήσεων όπου
δραστηριοποιούμαι από το 1989 στον ευρύτερο
τομέα εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής.
Όπως μας δίδαξε ο Πλάτωνας, «μια από τις
τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με
την πολιτική, είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν
οι κατώτεροί σου». Γι’ αυτό η ενασχόληση με τα
κοινά τραβούσε πάντα το ενδιαφέρον μου. Είμαι ενεργός πολίτης, μέλος της ομάδας
θεσμικών παρεμβάσεων της Ο.Ε.Σ.Υ .Ν.Ε. και μέλος της επιτροπής πρωτοβουλίας της
Δυναμικής Ελλάδας, Blogger, με άμεση συμμετοχή στα τοπικά πολιτιστικά δρώμενα.
Λερόπουλος Ξενοφών
Κατάγομαι από τη Λάρισα και ζω στη Νέα Πεντέλη
από το 1981. Είμαι συνταξιούχος του φαρμακευτικού
κλάδου και έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανησυχία
για το Πεντελικό βουνό, την προστασία και την
ανάπλασή του. Συμμετέχω στην «Πεντέλη Εν
Δράσει», αγωνιζόμενος για μια καλύτερη Πεντέλη,
για ένα καλύτερο περιβάλλον.
Υπoψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δ.ε.
Μαρκέας Γιάννης
Είμαι γέννημα θρέμμα της Νέας Πεντέλης, όπου
γεννήθηκα πριν 45 χρόνια. Αποφοίτησα από το
Λύκειο Μελισσίων και είμαι πτυχιούχος γεωπόνος
του τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού
Παν/μίου Αθηνών. Διατηρώ τη δική μου εταιρεία
παροχής υπηρεσιών στον τομέα της δημόσιας
Υγείας, με έδρα τη Νέα Πεντέλη. Είμαι σύμβουλος υπεύθυνος εφαρμογών σε μεγάλα έργα στο Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών και συνεργάτης σε εταιρείες
μαζικής εστίασης -τροφίμων. Είμαι ιδρυτικό μέλος
και υπεύθυνος στον συνεταιρισμό νέας γενιάς
«ΕΥΚΑΡΠΟΝ-HELLENIC SUPER FOODS», μέλος του ΤΕΕ και εγγεγραμμένος στο
Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Ρήγου-Φιλιππη Ειρήνη
Γεννήθηκα στα Μελίσσια το 1965. Μεγάλωσα στη
Νέα Πεντέλη όπου ζω μέχρι σήμερα. Διετέλεσα
Τοπική Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Πεντέλης (2011-2012) και Πρόεδρος της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Πεντέλης, ως ανεξάρτητη (20132014). Είμαι μέλος του Συλλόγου Κυκλαδιτών και
φίλων Νέας Πεντέλης, με ενεργό δράση. Επίσης
είμαι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Πολυτέκνων
Αθηνών και μέλος του συλλόγου ΣΤΗΡΙΖΩ. Είμαι
παντρεμένη και έχω 5 παιδιά.
Σπανούδης Δημήτρης
Νέας Πεντέλης
Τζουμάκας Κώστας
Με καταγωγή από την Ήπειρο και την
Πάρο, γεννήθηκα το 1973 και κατοικώ στην
Πεντέλη τα τελευταία 27 χρόνια. Σπούδασα
Διοίκηση
Επιχειρήσεων
και
ασχολούμαι
με τα κτηματομεσιτικά. Το 2011 εκλέχθηκα
δημοτικός σύμβουλος. Διετέλεσα πρόεδρος του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και μέλος της
συντονιστικής επιτροπής κατά της εγκατάστασης
φ/β στο Πεντελικό. Σήμερα αγωνίζομαι κατά του
εργοστασίου αεριοποίησης στερεών αποβλήτων
στο Βουνό μας. Από τα εφηβικά μου χρόνια
συμμετέχω ενεργά σε πρωτοβουλίες πολιτών,
λαϊκές συνελεύσεις και αντιφασιστικές δράσεις.
Τσολακίδης Βασίλης
Γεννήθηκα το 1954 και έζησα ως τα 19 μου στην
Ορεστιάδα. Το 1973 μετανάστευσα στην Γερμανία
όπου σπούδασα Αρχιτεκτονική. Εργάστηκα ως
επιστημονικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο
Οικολογικών Δομικών Υλικών του Παν/μίου
Κάσσελ και συμμετείχα ενεργά στο φοιτητικό,
οικολογικό και μεταναστευτικό κίνημα. Από το
1989 ζω στην Νέα Πεντέλη και εργάζομαι ως
στέλεχος επιχειρήσεων οικολογικών δομικών
προϊόντων και τεχνολογιών. Συμμετέχω στο
κοινωνικοπολιτικό κίνημα κυρίως ως ιδρυτικό
μέλος και πρόεδρος του Οικολογικού Ινστιτούτου Ελλάδας. Είμαι παντρεμένος με τη
Ρίτα Scholzen και έχω δύο παιδιά.
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1957 και κατοικώ στη
Νέα Πεντέλη. Έχω σπουδάσει Ιατρική με ειδικότητα
ενδοκρινολόγου και εργάζομαι στον ΕΟΠΥΥ- ΙΚΑ
Βριλησσίων – Χαλανδρίου. Είμαι συνδικαλιστής
και διετέλεσα μέλος του ΔΣ των Ιατρών
Ενδοκρινολόγων. Από τα νεανικά μου χρόνια
δραστηριοποιήθηκα με την Αριστερά ως μέλος
του ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ και του ΚΚΕ ες. αργότερα
του ΣΥΝ και σήμερα είμαι μέλος της οργάνωσης
πρωτοβάθμιας υγείας ΕΟΠΠΥ του ΣΥΡΙΖΑ.
Διατέλεσα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (2007-2009). Είμαι παντρεμένος και πατέρας ενός
αγοριού.
Τζεβελέκας Γιώργος
Γεννήθηκα το 1956 στην Νέα Πεντέλη, όπου και
κατοικώ από τότε. Τελείωσα το Λύκειο Βριλησσίων
και στη συνέχεια ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη
λογιστική στο ΙΕΚ DIDACTA. Εργάζομαι ως ιδιωτικός
υπάλληλος σε εταιρία με βιομηχανικά είδη. Είμαι
επίσημος προπονητής της Ε.Π.Ο., Πρόεδρος και
μέλος του Νεοπεντελικού επί σειρά ετών και
προπονητής ακαδημιών στον Νεοπεντελικό.
27
Υπoψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι δ.κ. Νέας
Κουτσαυτάκης Σπύρος
Γεννήθηκα το 1958 και μεγάλωσα στη Ν. Πεντέλη.
Εργάστηκα σε διαφημιστικές εταιρίες και στην
Ε.Λ.Π.Α και επί δεκαπενταετία ως μεσίτης.
Διετέλεσα Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Μ.Ε., Μέλος
του Δ.Σ. του Νεοπεντελικού Α.Ο. στο πρώτο μετά
τη δικτατορία Δ.Σ., γραμματέας στο Δ.Σ. του
Εξωραϊστικού Εκδρομικού &
Επιμορφωτικού
Συλλόγου Ν. Πεντέλης (από την επανασύσταση
του μετά την δικτατορία έως το 1981), πρόεδρος
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 8ου Δ.Σ.
Χανίων (επί 12 χρόνια) και γραμματέας Ένωσης
Γονέων Δήμου Χανίων (για 3 χρόνια), ενώ υπήρξα μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής
Χανίων του Υπουργείου Παιδείας για το πιλοτικό πρόγραμμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
«ΜΕΛΙΝΑ». Είμαι παντρεμένος με την Νίκη Μετζιδάκη και έχουμε δύο κόρες.
Κωνσταντόπουλος
Δημήτρης
Γεννήθηκα στην Αθήνα και κατοικώ εδώ και 25
χρόνια στη Νέα Πεντέλη. Τελείωσα το Ενιαίο Λύκειο
της Ν. Πεντέλης το 2006 και είμαι απόφοιτος του
τμήματος λογιστικής από το Α.Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.
Εργάζομαι ως βοηθός λογιστή. Από τα παιδικά
μου χρόνια ασχολούμαι με τον εθελοντισμό, με
ιδιαίτερη έμφαση στη δασοπροστασία. Ήμουν
μέλος στην Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου Πεντέλης. Είμαι
εθελοντής και μέλος του Σ.Π.Α.Π. και ασχολούμαι
με αρκετούς συλλόγους και πολιτιστικές οργανώσεις.
Μαλακάσης
Κωνσταντίνος
Γεννήθηκα στην Αθήνα και κατοικώ εδώ και 25
χρόνια στη Νέα Πεντέλη. Τελείωσα το Ενιαίο Λύκειο
της Ν. Πεντέλης το 2006 και είμαι απόφοιτος του
τμήματος λογιστικής από το Α.Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.
Εργάζομαι ως βοηθός λογιστή. Από τα παιδικά
μου χρόνια ασχολούμαι με τον εθελοντισμό, με
ιδιαίτερη έμφαση στη δασοπροστασία. Ήμουν
μέλος στην Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου Πεντέλης. Είμαι
εθελοντής και μέλος του Σ.Π.Α.Π. και ασχολούμαι
με αρκετούς συλλόγους και πολιτιστικές οργανώσεις.
28
Πεντέλης
Μαναχιάρης Χρήστος
Γεννήθηκα το 1975 στην Ελασσόνα Λαρίσης και
κατοικώ στην Νέα Πεντέλη από το 2008. Εργάζομαι
ως ιδιωτικός υπάλληλος. Είμαι παντρεμένος και
πατέρας ενός παιδιού 10 ετών.
Μπελιμπασάκη Βλάσια
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1982. Μεγάλωσα και
κατοικώ στη Νέα Πεντέλη. Αποφοίτησα από το
Λύκειο της Νέας Πεντέλης το 1999 και σπούδασα
Φυσικοθεραπεία στα ΤΕΙ Αθήνας, απ’ όπου
αποφοίτησα το 2005. Συνεχίζω τις σπουδές μου
ως υπότροφος του ΙΚΥ σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Εργάζομαι 9 χρόνια
ως φυσικοθεραπεύτρια, αρχικά στον ιδιωτικό τομέα
ενώ την τελευταία πενταετία, έχω διορισθεί στην
Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Αθηνών του ΠΕΔΥ,
στο τμήμα της κατ’ οίκον φυσικοθεραπείας. Στο
τμήμα διετέλεσα αναπληρώτρια προϊσταμένη επί 3 έτη.
Χειμωνάκου-Σαπνά
Ειρήνη
Γεννήθηκα το 1966 στην Αθήνα. Τελείωσα το
Λύκειο στην Πλάκα και εγκαταστάθηκα μόνιμα στην
Νέα Πεντέλη το 1993. Σπούδασα Κοινωνιολογία
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάστηκα για 20
χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι παντρεμένη με
τον τοπογράφο Μιλτιάδη Σαπνά και έχω μια κόρη.
Υπoψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δ.ε.
Ευθυμιάδου
Αναγνωστέλλη Βέρθα
Γεννήθηκα στη Φιλοθέη τον Απρίλιο του 1967
και κατοικώ στην Πεντέλη από το 1997. Είμαι
καθηγήτρια πιάνου- παιδαγωγός. Διδάσκω σε
ωδεία της Αττικής από το 1985 και από το 2003
στο Πνευματικό κέντρο Πεντέλης, στο μέγαρο
Δουκίσσης Πλακεντίας. Συμμετείχα στα κοινά,
ως εκλεγμένη στους Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων από διάφορες θέσεις, στο δημοτικόγυμνάσιο και λύκειο Πεντέλης (2002-2010).
Είμαι παντρεμένη με τον Αλέξη Αναγνωστέλλη και
έχουμε δυο παιδιά.
Κοτσιράκης Ιωάννης
Γεννήθηκα το 1979 στην Τεχεράνη, από Έλληνες
γονείς και η καταγωγή μου είναι από τη Μάνη και
την ορεινή Κορινθία. Κατοικώ στη Νέα Πεντέλη από
το 1983. Σπούδασα Γλωσσολογία στο Αμερικανικό
Κολλέγιο Ελλάδος. Είμαι καθηγητής Αγγλικών,
Γαλλικών, Γερμανικών και Ισπανικών. Παίζω
πιάνο, ηλεκτρική κιθάρα, συνθέτω και τραγουδάω
ροκ και μέταλ μουσική.
Πεντέλης
Τουρναβίτης
Κωνσταντίνος
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1961 και μεγάλωσα
στην Νέα Πεντέλη. Είμαι απόφοιτος του τμήματος
Φυσικής Αγωγής (ΤΕΦΑΑ), του Παν/μίου Αθηνών
με ειδικότητα στην κολύμβηση, ενώ έχω φοιτήσει
και στο Μαθηματικό Τμήμα του Παν/μίου Αθηνών.
Διατηρώ ατομική επιχείρηση από το 1994 με
αθλητικές δραστηριότητες, τηλεοπτικές παραγωγές
και διαδικτυακές υπηρεσίες. Είμαι εκλεγμένος στα
ΔΣ του ΣΕΠΚΥΣΚΚ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Προπονητών Αθλημάτων (ως αντιπρόεδρος),
του Ι.Δ.Ε.Α.Δ. και της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, ενώ είμαι μέλος της
πειθαρχικής επιτροπής της ΑΜΟΤΟΕ και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ομάδας
Διάσωσης (τμήμα Αθηνών) και της Ελληνικής λέσχης φίλων 2cv & Citroen. Συμμετέχω
ενεργά στα πολιτικά δρώμενα από το 1994 και το 2010 έγινα συνιδρυτής της Ένωσης
των Ελλήνων στην Πεντέλη. Συμμετείχα ενεργά ως καταλύτης στην σύμπραξη
κινημάτων της πλατείας Συντάγματος. Εκλέχτηκα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου στο
ιδρυτικό συνέδριο των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και το καλοκαίρι του 2013 εκλέχτηκα
από τα κινήματα γραμματέας κινημάτων, πράξη που επικυρώνεται από τον πρόεδρο
και την εκτελεστική επιτροπή του Εθνικού συμβουλίου. Είμαι υπεύθυνος θεμάτων
αθλητισμού ως εθελοντής, της βουλευτού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Σταυρούλας
Ξουλίδου - τομέας παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού.
Φιλιππή Δήμητρα
Πυλαρινού Ζύγρα Μαρία
Γεννήθηκα στη Ζάκυνθο το 1954 και ήρθα στην
Αθήνα το 1966. Τα τελευταία 10 χρόνια είμαι
κάτοικος Νέας Πεντέλης. Διετέλεσα Υπεύθυνη
Λογιστηρίου επί 12 συναπτά έτη ολοκληρώνοντας
την
τριανταοκταετή
επαγγελματική
μου
σταδιοδρομία σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο.
Υπήρξα ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Υπαλλήλων
Α.Ε., μέλος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων
και συμμετείχα στους αγώνες για Δωρεάν Δημόσια
Υγεία μέσα από το Σωματείο Εργαζομένων
Ν.Ν.Θ.Α.- η Σωτηρία και την Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν..
Ράλλης Δημήτρης
Γεννήθηκα το 1976 στην Πεντέλη. Έχω τρία
πτυχία στους τομείς της Διοίκησης επιχειρήσεων,
σκηνοθεσίας κινηματογράφου και τηλεόρασης και
πτυχίο Diploma στις Μαζικές Επικοινωνίες, ενώ από
το London Metropololitan university πήρα πτυχίο
μάστερ στην πολιτική επικοινωνία. Έχω εργασθεί
ως αρθρογράφος σε θέματα που αφορούν κυρίως
στην παγκόσμια οικονομία και γεωπολιτική, ενώ
δούλεψα στον ΑΝΤ1 και την ΕΡΤ μέχρι τη στιγμή
που έπεσε το μαύρο από τον Σιμο Κεδικογλου.
Σήμερα, ασχολούμαι με ειδησεογραφικά πόρταλ.
Γεννήθηκα στην Πεντέλη το 1995. Σπουδάζω στο
εμπορικό ναυτικό και έχω πτυχίο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής. Έχω
συμμετάσχει στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό
γνώσεων “YOUNG PEOPLE IN EUROPEAN FOREST”, που έχει ως αντικείμενο την δασοπονία, με
κύριο θέμα της παρουσίασης τις πυρκαγιές στην
Πεντέλη (αίτια και αφορμές). Στα πλαίσια του
διαγωνισμού, ο οποίος χωρίζεται σε δύο στάδια,
κατέκτησα (με την συναγωνίστρια μου) την πρώτη
θέση στο εθνικό και τη δεύτερη στο ευρωπαϊκό.
Φωτοπούλου Μανίνα
Μαρία
Γεννήθηκα το 1971 στο κέντρο της Αθήνας.
Μεγάλωσα και πήγα σχολείο στο Χαλάνδρι.
Σπούδασα Γαλλική Φιλολογία στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβα
επίσης πτυχίο Ψυχολογίας από το American College
Of Greece (Deree) και μεταπτυχιακό από το University of Liverpool. Είμαι ελεύθερη επαγγελματίας
στον τομέα της Έρευνας Αγοράς από το 1998 και
έχω συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρείες
του χώρου. Είμαι παντρεμένη με δύο παιδιά.
Συμμετείχα από θέσεις ευθύνης στο γονεϊκό κίνημα (έχω διατελέσει Προεδρος, Γ.Γ.
και Ειδική Γραμματέας στα σχολειά των παιδιών μου και την Ένωση Γονέων. Είμαι
Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Πεντέλης. Ασχολούμαι εθελοντικά με το Tutorpool (διαδικτυακό
δίκτυο αλληλεγγύης για την Παιδεία) και συμμετέχω στην Επιτροπή Παιδείας του
ΣΥΡΙΖΑ.
29
Υπoψήφιοι Τοπικοί Σύμβουλοι δ.ε.
Αλεξόπουλος Ηλίας
Κατοικώ στην Πεντέλη εδώ και 13 χρόνια. Έχω
σπουδάσει Ανόργανη και Πυρηνική Χημεία στο
Παν/μιο Πατρών, ενώ διαθέτω μεταπτυχιακό τίτλο
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το De
Montfort University. Είμαι απόφοιτος της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και εργάζομαι
στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι
με τα τοπικά ζητήματα και ιδιαίτερα με την Ποιότητα
Ζωής και την Πολιτική Προστασία, ως ενεργό μέλος
της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Έκτακτων
Αναγκών του Δήμου Νέας Πεντέλης. Είμαι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
Κόλλια Μαρία
Γεννήθηκα στο Μαρούσι και είμαι 27 ετών. Είμαι
απόφοιτη του τμήματος Τοπικής αυτοδιοίκησης
του Α.Τ.Ε.Ι Καλαμάτας, ενώ έχω ολοκληρώσει με
επιτυχία τα online μαθήματα με θέμα Democratic
Development του Stanford University καθώς και
Competitive Strategy του Ludwig-MaximiliansUniversity Munchen (LMU). Εργάζομαι στο τμήμα
της κοινωνικής πολιτικής του δήμου Νέας Σμύρνης
ενώ στο παρελθόν εργάστηκα ως ασκούμενη στην
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.
Μπίκη Ντίνα
Γεννήθηκα στην Αθήνα και κατοικώ στη Νέα
Πεντέλη τα τελευταία 2 χρόνια. Έχω σπουδάσει στο
ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής στην Αθήνα και εργάζομαι ως
υπάλληλος γραφείου. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να
ασχοληθώ με το περιβάλλον και τον εθελοντισμό,
ενώ δραστηριοποιούμαι ενεργά σε θέματα
γειτονιάς.
30
Πεντέλης
Τριπατζή Έλενα
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Σπούδασα
μουσική και δημοσιογραφία. Έχω δουλέψει πολλά
χρόνια ως ιδιωτικός υπάλληλος σε πολυεθνική
εταιρεία. Ασχολούμαι με τον εθελοντισμό σε θέματα
που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος,
ενώ τα τελευταία χρόνια υπερασπίζομαι ενεργά τα
δικαιώματα των ζώων.
Χατζηγεωργίου Μαρία
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1969 από γονείς Έλληνες
από την Αίγυπτο. Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου
Παν/μίου. Εργάζομαι σε δημόσιο οργανισμό
ενώ έχω εμπειρία σε διεθνή μη κυβερνητική
ανθρωπιστική οργάνωση. Ευαισθητοποιούμαι
κυρίως σε θέματα περιβάλλοντος αλλά και
παιδείας. Είμαι παντρεμένη και έχω τρία παιδιά.
www.penteliendrasei.gr
υποψήφιος δήμαρχος Πεν τέλης
Λεωφ. Δημοκρατίας 51, Μελίσσια
τηλ.: 2106133392
www.penteliendrasei.gr
e-mail: [email protected]