Εισηγητική Έκθεση για τις θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Ακ

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι
Εισηγητική Έκθεση για τις θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων
Ακ. Έτους 2014-2015
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
πρόσληψη (Αριθμ. πρωτ. 35194/28-7-2014), αξιολόγησε τους υποψήφιους ανά μαθήματα
τομέα. Η ανάθεση μαθημάτων θα γίνουν ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του
τμήματος, όπως αυτές θα προκύψουν και από τις δηλώσεις μαθημάτων των σπουδαστών.
Α. Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Διοίκησης
Οι αιτήσεις ανά Γνωστικό Αντικείμενο/θέση, όπως αυτές προκηρύχτηκαν με το υπ. αριθμ.
35194/28-7-2014 έγγραφο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας είναι οι παρακάτω:
Πίνακας Υποψηφίων
Γνωστικό Αντικείμενο
Προγραμματισμός Η/Υ
Πληροφοριακά Συστήματα
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Υποψήφιοι
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Βασιλείου Γκόλφω
Γριβοκωστοπούλου Φωτεινή
Θωμάς Χρήστος
Καρακολίδου Ελένη
Καρούσος Διονύσιος
Καρούσος Νίκος
Κατσάνος Χρήστος
Κοντομίχος Φώτιος
Νίκας Ιωάννης
Νταλιάνη Μαρία
Ντόκας Ιωάννης
Παπαστεργίου Θωμάς
Σταυρόπουλος Ηλίας
Στεφανή Αντωνία
Στεφανής Βασίλειος
Θανόπουλος Αριστομένης
Βασιλείου Γκόλφω
Γκίκας Δημήτριος
Καρακολίδου Ελένη
Μουρκούσης Γεώργιος
Ντόκας Ιωάννης
Ανδριακόπουλος Παναγιώτης
Γκίκας Δημήτριος
Γριβοκωστοπούλου Φωτεινή
Ηλιόπουλος Ηλίας
Νταλιάνη Μαρία
Στεφανή Αντωνία
1
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Πολυμέσα/Ασφάλεια ΠΣ
Έμπειρα Συστήματα
Βάσεις Δεδομένων (2 θέσεις)
Μαθηματικά / Στατιστική (2 θέσεις)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ανδριακόπουλος Κων/νος
Μουρκούσης Γεώργιος
Μπράβου Σπυριδούλα
Νταλιάνη Μαρία
Παπαστεργίου Θωμάς
Στεφανής Βασίλειος
Καρακολίδου Ελένη
Κοντομίχος Φώτιος
Βασιλείου Γκόλφω
Γκίκας Δημήτριος
Γριβοκωστοπούλου Φωτεινή
Καρούσος Διονύσιος
Κατσάνος Χρήστος
Καρούσος Διονύσιος
Καρούσος Νίκος
Κοντομίχος Φώτιος
Μουρκούσης Γεώργιος
Νίκας Ιωάννης
Ντόκας Ιωάννης
Παπαστεργίου Θωμάς
Σταυρόπουλος Ηλίας
Στεφανή Αντωνία
Στεφανής Βασίλειος
Θανόπουλος Αριστομένης
Βάθη Παναγιώτα
Μεγαρίτης Αθανάσιος
Μπότα Βικτώρια
Μπράβου Σπυριδούλα
Νίκας Ιωάννης
Παπαθανασοπούλου Χρυσάνθη
Σύμφωνα με την προκήρυξη, απαιτείται η κατοχή από τους υποψηφίους πτυχίου ΑΕΙ Σχολής
Θετικής Κατεύθυνσης ή Πληροφορικής. Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους
υποψηφίους, οι παρακάτω υποψήφιοι δεν κατέχουν τα απαιτούμενο πτυχίο και δεν
αξιολογούνται:
Υποψήφιος
Ανδριακόπουλος Παναγιώτης
Ανδριακόπουλος Κων/νος
Νταλιάνη Μαρία
Ηλιόπουλος Ηλίας
Πτυχίο
Οικονομικών Επιστημών
Οικονομικών Επιστημών
Πτυχίο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πτυχίο Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών
Για τους υπόλοιπους υποψηφίους καταρτίστηκε ο επόμενος πίνακας προσόντων:
2
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ,
2009
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,
1994
ΜΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 2011
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, 1997
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ,
2011
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ, 2008
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ,
ΠΑΝ/ΜΙΟ ESSEX, 2011
ΜΔΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ, 12/2009
1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΚΟΛΦΩ
2
ΒΑΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
3
ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ, 04/2006, 6.71
5
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ, 10/1996, 7.95
6
ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7
ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2008
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΕΙ
ΚΑΒΑΛΑΣ, 2014
8
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ,
04/2004, 6.25
9
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΡΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ, 7/2005, 7.60
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ, 7/1998,
7.61
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΠΟΛΥΠΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Της
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ,
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 2014
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 2, 5 ΕΤΗ ΤΕΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΛΚΕ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 5 ΕΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8,5 ΕΤΗ
ΙNFOQUEST, ΟWEB 1,7 ΕΤΗ
0,7 ΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
0,19 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
15 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
ΕΡΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ), ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ, 2/2005
4,40 ΕΤΗ ΕΠΙΤΡΟΡΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
0,87 ΕΤΗ ΙΝΒΙΣ
3,00 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1,42 ΕΤΗ ΕΠΙΤΡΟΡΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
0,09 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 0,75
ΕΤΗ ΣΤΡ. ΘΗΤΕΙΑ
1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ, 2011
ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΠΘ, 2013
ΜΔΕ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ, 03/2011
2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
4,38 ΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4,14 ΕΤΗ ΕΑΙΤΥ 0,61 ΕΤΗ
ΑΔΕΠ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε.4,95 ΕΤΗ OPTIONS
Ο.Ε.0,25 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Τεχνικά
κατάρτιση/πιστοποίηση σε
ΠΣ και δίκτυα
ΕΡΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΡΑΝ. ΡΑΤΡΑΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(C2)
ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΕ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΟ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓ.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

0,9 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ)
7,22 ΕΤΗ ΕΑΙΤΥ 0,2 ΕΤΗ ΤΕΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ,
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ, 1/2010
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Περιοδικά: 1
Συνέδρια: 4
Κεφ.: 1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
ΔΕΚΤΕΣ / ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ, 1/2012
ΜΔΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ, 6/2000
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
7 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
33 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
4 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
5,07 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ) 0,16
ΕΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
(ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ)
3
ΔΙΠΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΤΡΑ,
10/2004, 8.31
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ: ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΓΝΩΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ, 11/2010
3,44 ΕΤΗ ΕΑΠ 0,21 ΕΤΗ ΕΛΚΕ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
0,36 ΕΤΗ Χ. ΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 0,08
ΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 0,20 ΕΤΗ
ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ 1,84 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΙ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0,75 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΘΗΤΕΙΑ
7 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
5 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ, 7/2003, 6.61
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΟ, ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ, 7/2011
3,2 ΕΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
0,16 ΕΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 0,50 ΕΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΘΗΤΕΙΑ 0,54 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ,
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 2011
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ /ΠΑΤΡΑΣ/ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΕΤΗ
2 ΒΙΒΛΙΑ
28 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
18 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ LOGISTICS,
EMP, 2009
ΕΛΚΕ ΕΜΠ 4 ΕΤΗ, ΕΛΚΕ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
0,4 ΕΤΗ, ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0,5 ΕΤΗ,
ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΕ 0,6 ΕΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ/ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
2,5 ΕΤΗ
2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
4 ΣΥΝΕΔΡΙΑ
10
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11
ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
12
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,
2005
13
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛ. ΜΗΧ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 1999
14
ΜΠΟΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,
1986
15
ΜΠΡΑΒΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 1999
16
ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17
ΝΤΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18
ΜΔΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ, 2007
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ, 2004
ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2011
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0,5 ΕΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 1996-2014
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ, ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ.
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ,
10/2000
ΜΔΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ, 06/2004
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ, 06/2011
ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
11/1999, 6.19
ΜΔΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ,
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ, 7/2002
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΠΑΝ. MANCHESTER,
8/2006 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ 2007
ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ,
1996
MSC IN APPLIED
STOHASTIC SYSTEMS, UNIV
OF LONDON, 1997
KRONOS 2 ETH, EΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, DATA
RC
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2006-2014
19
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ,
11/2002, 7.52
ΜΔΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ, 09/2005, 8.73
3.00 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΙ (2,83 ΕΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 0,17 ΕΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
20
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ, 10/1994
2,00 ΕΤΗ ΕΑΙΤΥ
5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΝΕΣΗΣ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6,7 ΕΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 7 ΕΤΗ
2,07 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
0,91 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
3,00 ΕΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΑΝ. MANCHESTER
0,42 ΕΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
1,59 ΕΤΗ ΜΟΔΙΠ ΕΑΠ
1,36 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
0,26 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
0,05 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΟ
ΜΕ ΓΝ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
4
21
ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
22
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ, ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ, 6/2003
1,17 ΕΤΗ ΕΛΚΕ Ε.Μ.Π.
2,67 ΕΤΗ ΕΛΚΕ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
2,00 ΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΝ.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1,00 ΕΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΑΣ
4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1 ΕΤΟΣ ΝΕΑ, 2,5 ΕΤΗ ΕΑΠ, 2 ΕΤΗ ΕΛΚΕ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 2,5 ΕΤΗ ΤΕΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 6,5 ΕΤΗ ΜΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 7,3 ΕΤΗ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΙΤΥ, ΕΑΠ, 8 ΕΤΗ,
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3,5 ΕΤΗ
13 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,
1999
ΜΔΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΑΣ, 2001
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΑΠ (2008)
ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 2005
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΗΧ. Η/Υ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2008
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
7 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
13 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ
5
Με βάση τον αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων με τα προσόντα τους και έχοντας υπόψη
τις διατάξεις του Ν. 4115/2013, άρθρο 34, παρ. 16 που ορίζει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει
να κατέχουν διδακτορικό τίτλο είτε να είναι υποψήφιοι διδάκτορες είτε να είναι εξαιρετικής
τεχνικής εμπειρίας επιστήμονες (όπως αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται από την
επαγγελματική τους εμπειρία σε πολύ υψηλό επίπεδο, δημοσιεύσεις, ετερο-αναφορές,
πατέντες κτλ.), συντάσσονται οι παρακάτω αξιολογικοί πίνακες ανά γνωστικό αντικείμενο:
Γνωστικό Αντικείμενο
Προγραμματισμός Η/Υ
Γνωστικό Αντικείμενο
Πληροφοριακά Συστήματα
Γνωστικό Αντικείμενο
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Γνωστικό Αντικείμενο
Πληροφοριακά
Διοίκησης
Συστήματα
Αξιολογική κατάσταση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Καρούσος Νίκος
Θανόπουλος Αριστομένης
Σταυρόπουλος Ηλίας
Ντόκας Ιωάννης
Κατσάνος Χρήστος
Στεφανή Αντωνία
Νίκας Ιωάννης
Κοντομίχος Φώτιος
Θωμάς Χρήστος
Στεφανής Βασίλειος
Γριβοκωστοπούλου Φωτεινή
Βασιλείου Γκόλφω
Καρακολίδου Ελένη
Καρούσος Διονύσιος
Παπαστεργίου Θωμάς
Αξιολογική κατάσταση
1.
2.
3.
4.
5.
Μουρκούσης Γεώργιος
Ντόκας Ιωάννης
Γκίκας Δημήτριος
Βασιλείου Γκόλφω
Καρακολίδου Ελένη
Αξιολογική κατάσταση
1.
2.
3.
Στεφανή Αντωνία
Γριβοκωστοπούλου Φωτεινή
Γκίκας Δημήτριος
Αξιολογική κατάσταση
1.
2.
3.
4.
Μουρκούσης Γεώργιος
Στεφανής Βασίλειος
Μπράβου Σπυριδούλα
Παπαστεργίου Θωμάς
6
Γνωστικό Αντικείμενο
Πολυμέσα/Ασφάλεια ΠΣ
Γνωστικό Αντικείμενο
Έμπειρα Συστήματα
Γνωστικό Αντικείμενο
Βάσεις Δεδομένων
Γνωστικό Αντικείμενο
Αξιολογική κατάσταση
1.
2.
Κοντομίχος Φώτιος
Καρακολίδου Ελένη
Αξιολογική κατάσταση
1.
2.
3.
4.
Γριβοκωστοπούλου Φωτεινή
Βασιλείου Γκόλφω
Γκίκας Δημήτριος
Καρούσος Διονύσιος
Αξιολογική κατάσταση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Καρούσος Νίκος
Στεφανή Αντωνία
Μουρκούσης Γεώργιος
Σταυρόπουλος Ηλίας
Ντόκας Ιωάννης
Θανόπουλος Αριστομένης
Κατσάνος Χρήστος
Νίκας Ιωάννης
Κοντομίχος Φώτιος
Στεφανής Βασίλειος
Καρούσος Διονύσιος
Παπαστεργίου Θωμάς
Αξιολογική κατάσταση
Μαθηματικά / Στατιστική
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Μεγαρίτης Αθανάσιος
Νίκας Ιωάννης
Βάθη Παναγιώτα
Παπαθανασοπούλου Χρυσάνθη
Μπότα Βικτώρια
Μπράβου Σπυριδούλα
7
B. Τομέας Οικονομικών Σπουδών
Οι αιτήσεις ανά Γνωστικό Αντικείμενο/θέση, όπως αυτές προκηρύχτηκαν με το υπ. αριθμ.
35194/28-7-2014 έγγραφο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας είναι οι παρακάτω:
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομικά μαθήματα
[Διδασκαλία μαθήματος
Πληροφοριακά Συστήματα]
Λογιστικά
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Υποψήφιοι
Ανδριακόπουλος Κωνσταντίνος
Ανδριακόπουλος Παναγιώτης
Βαφειάδης Νικόλαος
Γκάβρανιτζ Αδρέας
Κοπανέλη Αναστασία
Λυμπέρης Γεώργιος
Μπράβου Σπυρίδουλα
Σύμφωνα με την προκήρυξη, απαιτείται η κατοχή από τους υποψηφίους πτυχίου ΑΕΙ Σχολής
Οικονομικών Επιστημών. Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους υποψηφίους, ο
παρακάτω υποψήφιος δεν κατέχει το απαιτούμενο πτυχίο και δεν αξιολογείται:
Υποψήφιος
Γκάβρανιτζ Αδρέας
Μπράβου Σπυριδούλα
Πτυχίο
Μαθηματικών
Φυσικής
Για τον υπόλοιπους υποψηφίους καταρτίστηκε ο επόμενος πίνακας προσόντων:
8
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1
Ανδριακόπουλος
Κωνσταντίνος
Οικονομικών Επιστημών, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ, 2006
MSc in Economics, University of Essex,
2010
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 8 έτη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 2 εξάμηνα ΤΕΙ Πάτρας
2
Ανδριακόπουλος
Παναγιώτης
Οικονομικών Επιστημών, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ, 2008
ΜΔΕ ΕΑΠ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, 2013
-
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 8 έτη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 3 εξάμηνα ΤΕΙ Πάτρας
-
3
Βαφειάδης Νικόλαος
Οικονομικών Επιστημών, ΠΑΝ/ΜΙΟ
Ιωαννίνων, 2006
1. ΜΔΕ Οικονομική Θεωρία και
Πολιτική, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ,
2007.
2. μδε Κοινωνική Πολιτική και
Κοινωνική Εργασία, Παν/μιο ΘΡΑΚΗΣ,
2010
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία,
Παν/μιο, Ιωαννίνων 2012
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 2 έτη και 3 μήνες,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 4,5 εξάμηνα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΪΝΩΝ , ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
[Επικαλύπτονται 3 εξάμηνα]
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΞΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
--
4
Κοπανέλη Αναστασία
Οικονομικών Επιστημών, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1995
ΜΔΕ ΕΑΠ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2005
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 3 ΕΤΗ ΚΑΙ 4,5 ΜΥΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 34 ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΤΕΧΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (1 ΕΤΟΣ)
ΑΣΠΕΤΕ
5
Λυμπέρης Γεώργιος
Οικονομικών Επιστημών, ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ, 1998.
Συνέδρια: 1
Περιοδικά: 1
Συνέδρια: 5
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΞΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΔΕ ΕΑΠ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, 2011
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 27 ΕΤΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 27 ΕΞΑΜΗΝΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Συνέδρια: 1
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν έχει διδάξει το μάθημα
Λογιστικά Πληροφοριακά
Συστήματα
Το Μεταπτυχιακό (Οικονομική
θεωρία) και το Διδακτορικό
(Εφαρμοσμένη Οικονομετρία)
είναι διαφορετικού γνωστικού
αντικειμένου με το μάθημα
Λογιστικά Πληροφοριακά
Συστήματα. Η επαγγελματική
προϋπηρεσία ως Λογιστής
είναι μικρή, ενώ δεν έχει
διδάξει το μάθημα Λογιστικά
Πληροφοριακά Συστήματα.
Το Μεταπτυχιακό (Διοίκηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων) )
είναι διαφορετικού γνωστικού
αντικειμένου με το μάθημα
Λογιστικά Πληροφοριακά
Συστήματα. Η διδακτική
προϋπηρεσία είναι μεγάλη,
αλλά δεν έχει διδάξει κανένα
μάθημα Λογιστικής,
Πληροφορικής και ούτε το
συγκεκριμένο (ΛΠΣ).
Εξαιρετική και πολύχρονη
τεχνική εμπειρία στο χειρισμό
πακέτων λογισμικού για
οικονομικές εφαρμογές.
Κατείχε για 6 έτη θέση
Διευθυντή και Στελέχους
Τράπεζας. Διδάσκει το μάθημα
ΛΠΣ επί 13 έτη.
9
Με βάση τον αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων με τα προσόντα τους και έχοντας υπόψη
τις διατάξεις του Ν. 4115/2013, άρθρο 34, παρ. 16 που ορίζει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει
να κατέχουν διδακτορικό τίτλο είτε να είναι υποψήφιοι διδάκτορες είτε να είναι εξαιρετικής
τεχνικής εμπειρίας επιστήμονες (όπως αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται από την
επαγγελματική τους εμπειρία σε πολύ υψηλό επίπεδο, δημοσιεύσεις, ετερο-αναφορές,
πατέντες κτλ.), συντάσσονται οι παρακάτω αξιολογικοί πίνακες ανά γνωστικό αντικείμενο:
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομικά μαθήματα
Αξιολογική κατάσταση
1. Λυμπέρης Γεώργιος
2. Βαφειάδης Νικόλαος
3. Κοπανέλη Αναστασία
4. Ανδριακόπουλος Κωνσταντίνος
5. Ανδριακόπουλος Παναγιώτης
Γ. Τομέας Μαθημάτων: Νομικών, Κοινωνικών και Συνεταιριστικών Σπουδών
Η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε αξιολόγηση υποψηφίων καθώς, μετά την ανάθεση
μαθημάτων στα μόνιμα μέλη Ε.Π., δεν προέκυψαν εκπαιδευτικές ανάγκες στο γνωστικό
αντικείμενο: «Κοινωνική Οικονομία και Συνεταιρισμοί».
10