close

Enter

Log in using OpenID

Cesarica - FIMA Global Invest

embedDownload
Zatvoreni investicijski fond
s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
ZIF FIMA Proprius d.d.
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU CESARICA
OPĆINA KARLOBAG
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
LOKACIJA:
Predmetno zemljište smješteno je u naselju Cesarica, lokacija Paški Porat u općini Karlobag, u
neposrednoj blizini državne ceste D8, Rijeka-Dubrovnik. Lokacija je smještena neposredno uz
more.
Za dodatne informacije posjetite stranicu www.fgi.hr
ili nas kontaktirajte na tel: 0800 20 00 40
ili e-mail: [email protected]
FIMA Global Invest d.o.o.
Stanka Vraza 25, 42000 Varaždin, Hrvatska
T:+ 385 42 660 900, F:+ 385 42 660 919
e: [email protected], www.fgi.hr
Zatvoreni investicijski fond
s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
ZIF FIMA Proprius d.d.
OSNOVNI PODACI O NEKRETNINI





Naselje Cesarica, Općina Karlobag, Ličko senjska županija
Površina: 85.000 m2
Infrastruktura: Do predmetne nekretnine postoji makadamski put. Struja i voda
udaljene su cca 200 - 300m. Izgradnja kompletne infrastrukture definira se izradom
detaljnog plana ureĎenja (UPU). Odredbama PPUO Karlobag predviĎa se spajanje
parcele s prometnicom na državnu cestu D8 Rijeka-Dubrovnik.
Broj zemljišta (kat.čestice): 4551/2 k.o. Cesarica
Status: namijenjeno prodaji
NAMJENA I MOGUĆNOSTI IZGRADNJE

Sukladno odredbama važećeg PPUO Karlobag (Županijski glasnik Ličko-senjske
županije, br. 3/08) predmetno zemljište smješteno je u zoni ugostiteljsko-turističke
namjene. Odredbama prostornog plana propisana je obveza izrade detaljnog plana
UPU ugostiteljsko-turističke zone u Cesarici, lokacija „Paški Porat“, čiji obuhvat
iznosi 17 ha, odnosno 170.001,62 m2, a koja površina je u cijelosti u vlasništvu
dvaju vlasnika od koji je jedan ZIF FIMA Proprius pri čemu svaki vlasnik ima 85 000
m2. Na području obuhvata UPU-a maksimalni ukupni kapacitet iznosi 1700 kreveta.
Odredbama PPUO Karlobag propisane su smjernice za izradu UPU-a lokacije “Paški
Porat” te je propisano sljedeće:

graĎevina se može sastojati od podruma i četiri nadzemne etaže u zoni
hotela, odnosno od podruma i dvije nadzemne etaže u zoni turističkog
naselja

predviĎa se i izgradnja tri nadzemne etaže kod pojedinih graĎevina
turističkog naselja što će detaljno biti utvrĎeno UPU-om

visina graĎevina može biti max. 13,5 m za hotele i 7,5 m za turističko
naselje, odnosno 10 m kod pojedinih graĎevina u turističkom naselju

izgraĎenost graĎevinske čestice ne može biti veća od 30%

koeficient iskoristivosti graĎevinske čestice ne može biti veći od 0,8

najmanje 40% površine svake graĎevinske čestice mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo
Navedeni podaci su informativnog karaktera
i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.
Za dodatne informacije posjetite stranicu www.fgi.hr
ili nas kontaktirajte na tel: 0800 20 00 40 ili e-mail: [email protected]
FIMA Global Invest d.o.o.
Stanka Vraza 25, 42000 Varaždin, Hrvatska
T:+ 385 42 660 900, F:+ 385 42 660 919
e: [email protected], www.fgi.hr
Zatvoreni investicijski fond
s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
ZIF FIMA Proprius d.d.
Prikaz iz Prostornog plana uređenja Općine Karlobag
Zone T1 i T2
T1
zona
označava
moguću
izgradnju
hotela
s
pratećim
sadržajem, trgovačke, športske,
rekreativne i zabavne te slične
namjene.
T2 zona označava mogući razvoj
turističkog naselja.
Navedeni podaci su informativnog karaktera
i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.
Za dodatne informacije posjetite stranicu www.fgi.hr
ili nas kontaktirajte na tel: 0800 20 00 40 ili e-mail: [email protected]
FIMA Global Invest d.o.o.
Stanka Vraza 25, 42000 Varaždin, Hrvatska
T:+ 385 42 660 900, F:+ 385 42 660 919
e: [email protected], www.fgi.hr
Zatvoreni investicijski fond
s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
ZIF FIMA Proprius d.d.
Fotografije lokacije:
Navedeni podaci su informativnog karaktera
i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.
Za dodatne informacije posjetite stranicu www.fgi.hr
ili nas kontaktirajte na tel: 0800 20 00 40 ili e-mail: [email protected]
FIMA Global Invest d.o.o.
Stanka Vraza 25, 42000 Varaždin, Hrvatska
T:+ 385 42 660 900, F:+ 385 42 660 919
e: [email protected], www.fgi.hr
Zatvoreni investicijski fond
s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
ZIF FIMA Proprius d.d.
Prikaz mogućeg razvoja sukladno PPUO Karlobag:
Navedeni podaci su informativnog karaktera
i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.
Za dodatne informacije posjetite stranicu www.fgi.hr
ili nas kontaktirajte na tel: 0800 20 00 40 ili e-mail: [email protected]
FIMA Global Invest d.o.o.
Stanka Vraza 25, 42000 Varaždin, Hrvatska
T:+ 385 42 660 900, F:+ 385 42 660 919
e: [email protected], www.fgi.hr
Zatvoreni investicijski fond
s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
ZIF FIMA Proprius d.d.
Prikaz mogućeg razvoja sukladno PPUO Karlobag:
Navedeni podaci su informativnog karaktera
i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti.
Za dodatne informacije posjetite stranicu www.fgi.hr
ili nas kontaktirajte na tel: 0800 20 00 40 ili e-mail: [email protected]
FIMA Global Invest d.o.o.
Stanka Vraza 25, 42000 Varaždin, Hrvatska
T:+ 385 42 660 900, F:+ 385 42 660 919
e: [email protected], www.fgi.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content