close

Enter

Log in using OpenID

11-proces obracuna i isplate placa i naknada

embedDownload
Obrazac broj 2. Obrazac knjige/mape poslovnih procesa
ŠIFRA PROCESA 11.
DOM ZDRAVLJA OSIJEK
VLASNIK PROCESA
KNJIGA / MAPA PROCESA
Verzija 1.
Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstvenih
poslova
NAZIV PROCESA
Proces obračuna i isplata plaća i naknada
CILJ PROCESA
Pravodoban i točan obračun i isplata plaća i naknada
GLAVNI RIZICI
Kašnjenje u isplati, greške u obračunu, neovlašten pristup informacijama ili neovlaštene
isplate
ULAZ:
AKTIVNOSTI:
IZLAZ
KRATKI OPIS PROCESA
Zahtjev za pravodobnim i točnim obračunom i isplatom plana i
naknada
Prikupljanje podataka, izračun promjena u odnosu na prethodni
mjesec, unos podataka u sustav za obračun plaća, podnošenje
naloga za isplatu plaća FINI, zahtjev za prijenos sredstava na
račune zaposlenika
Pravodoban i točan obračun i isplata plaća i naknada
VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA
1. Proces planiranja
12. Proces izvještavanja
14. Proces zapošljavanja
RESURSI POTRBNI ZA REALIZCIJU PROCESA
Zaposlenici potrebni za provođenje aktivnosti procesa
Financijska sredstva potrebna za isplatu plaća
Programska i informatička podrška potrebna za obračun
ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA
11. 1. Postupak za obračun i isplatu plaća i naknada
Obrazac broj 3.1. Okomiti prikaz opis poslovnog procesa
Šifra
postupka:11.
DOM ZDRAVLJA OSIJEK
POSTUPAK
Verzija 1.
Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstvenih
poslova
VLASNIK PROCESA
NAZIV PROCESA
Proces obračuna i isplata plaća i naknada
SVRHA I CILJ POSTUPKA
Pravodoban i točan obračun i isplata plaća i naknada
PODRUČJE PRIMJENE
Ekonomsko-financijska služba
DRUGA DOKUMENTACIJA
ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA
ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR
POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka
Ime i prezime
Izradio
Marta Kifer, oec.
Kontrolirao
Odobrio
Katarina Kraus,
dipl.iur.
prof.dr.sc. Rudika
Gmajnić,
Funkcija
Rukovoditelj
Odjela financija i
računovodstva
Rukovoditelj
Službe zajedničkih
poslova
Ravnatelj
Datum
01.03.2012.
01.03.2012.
01.03.2012.
Potpis
dr.med.,spec.obiteljske
medicine
IZVRŠENJE
DIJAGRAM TIJEKA
OPIS AKTIVNOSTI
Prikupljanje podataka
potrebnih za obračun.
Kontrola potpunosti i točnosti
podataka.
ODGOVORNOST
ROK
Rukovoditelj
Odjela pravnih,
kadrovskih i
općih poslova
Do konca
mjeseca
Rukovoditelj
Odjela
financijskih i
računovodstveni
h poslova
Izračun promjena u odnosu
na prethodni mjesec
(bolovanje, zamjene, pomoći
jubilarne nagrade).
Voditelj poslova
obračuna plaća
Dostava podataka
nadležnom ministarstvu za
Rukovoditelj
odobrenje sredstava.
Odjela
financijskih i
računovodstveni
h poslova
Unos podataka u sustav za
obračun plaća.
Voditelj poslova
obračuna plaća
Obračun plaće (bruto, neto,
olakšice, doprinosi, porezi,
prirez).
Kontrola unosa podataka i
obračuna. Usklađivanje
iznosa plaća i odobrenih
sredstava.
Dostava podataka FINI za
isplatu plaća.
Dostava podataka za isplatu
plaća zaposlenicima na
tekuće račune.
Podjela isplatnih listi
zaposlenicima.
Do 2. u
mjesecu
POPRATNI
DOKUMENTI
Podaci o zaposlenicima
Evidencija o prisutnosti
Doznake o bolovanju
Rješenje o godišnjem
Obustave na plaću
Račun za održane sate u
radu dužem od punog
radnog vremena
Do 4. u
mjesecu
Do 5. u
mjesecu
Do 7. u
mjesecu
Voditelj poslova
obračuna plaća
Rukovoditelj
Odjela
financijskih i
računovodstveni
h poslova
Rukovoditelj
Odjela
financijskih i
računovodstveni
h poslova
Rukovoditelj
Odjela
financijskih i
računovodstveni
h poslova
Do 8. u
mjesecu
Zbrojni nalog s
virmanima, obrazac
R-Sm i nalog za isplatu
Do 8. u
mjesecu
Popis uplata s brojevima
računa zaposlenika i
iznosima plaća
Do 10. u
mjesecu
Voditelj poslova
obračuna plaća
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
97 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content