ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο " Notes " του facebook profile

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( από το αρχείο " Notes " του
facebook profile του Miltos Papanikolaou )
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
http://alexsahinidis.blogspot.com/2011/01/2011_7513.html
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Κου ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΤΑ ΚΕΦ:2(ΕΚΤΟΣ ΣΕΛ:75,85-89,96-99),
4(ΕΚΤΟΣ ΣΕΛ:148-151 ,159-161), 5, 6, 7(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛ:214-217,220-224) ,8 ,9
,11(ΕΚΤΟΣ ΣΕΛ:287-290,293), 12,
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:1,2,3,4,6,7,8,9,11(ΟΧΙ ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ)
ΚΑΙ 12
ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:2, 3, 5 – 8 (ΜΟΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ), 9, 10 – 11 (ΜΟΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ), 12,
13(ΕΚΤΟΣ ΣΕΛ:398-343, 14(ΕΚΤΟΣ ΣΕΛ:440-448), 15(ΣΕΛ:449-461)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ:117,121-121,135-136,145,257,290,293-294,370-374, 435,419
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:ΚΕΦ 15: 15.1, 15.2.3, 15.2.4, 15.3.1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥ Η/Υ(ΘΕΩΡΙΑ)
ΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ
LINK:
https://education.teiath.gr/COMPUTERS/
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» (ΧΡ. ΚΟΙΛΙΑΣ, ΣΤΡ. ΚΑΛΑΦΑΤΟΥΔΗΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
6. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
7. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
24. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ι
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ , ΖΑΒΛΑΝΟΣ, 2007":#1, #2, #4, #5, #6, #12, #16, #17, #18, #19
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ΚΑΙ 14 ΜΕΧΡΙ ΣΕΛ 499
EXCEL
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Κα ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΣΕΛΙΔΕΣ:23-33, 35-42, 45-49,
56-58, 66-69, 81-84, 94-103, 109-115, 133-143, 208-214.
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:1(ΕΚΤΟΣ
ΣΕΛ:31-37),
2(ΕΚΤΟΣ ΣΕΛ:56-62), 3(ΕΚΤΟΣ ΣΕΛ:92-105), 4, 5, 6(ΕΚΤΟΣ ΣΕΛ:247-258), 9.ΕΠΙΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.
ACCESS
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ»
ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:1,2,3,10 ΚΑΙ 11
ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ: 4.1 – 4.4 , 5.1 , 5.3.1 – 5.3.9 , 5.4 , 5.4.1 , 6.1 , 6.3 , 8.1 ,
9.1 ΚΑΙ 13.1
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΣΤΟ education.teiath.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜΑ-ΠΙΣΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:1 – 14, 15(1,2,3,7), 16(1,2), 17(1,2), 18, 20,
M.I.S.
ΑΠΟ ΤΟ site:education.teiath.gr
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ): ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 1-30 (ΣΕΛΙΔΕΣ 1-15) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
8,12,20,27 ΚΑΙ 28
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 31-48 (ΣΕΛΙΔΕΣ 16-25) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 36, 42 ΚΑΙ 48
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 50-76 (ΣΕΛΙΔΕΣ 25-38) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 64, 67, 69 ΚΑΙ 70
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 77-102 (ΣΕΛΙΔΕΣ 39-51) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 84, 96, 98 ΚΑΙ 99
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 103-157 (ΣΕΛΙΔΕΣ 52-79) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 106, 111, ΑΠΟ
127 ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙ 130, ΚΑΙ ΑΠΟ 145 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 149
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΌΛΕΣ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 158-230 (ΣΕΛΙΔΕΣ 79-115)
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ): ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 231-285 (ΣΕΛΙΔΕΣ 116-143)
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
236, 247, 254, 257, 264, 265, 267, 271, 274 ΚΑΙ 276
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ): ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 286-309
(ΣΕΛΙΔΕΣ 143158) ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 292, 293, 294,302, 303, 309, 312-316.
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ): ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ
317-338
(ΣΕΛIΔΕΣ 159-169) ΕΚTOΣ ΑΠO ΤΙΣ 332, 333, 334,335, 336.
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
1. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
2. ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3. Case study #1:ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
5. Case study#2:ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
6. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
7. ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
9. Case study#3:ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ
11. Case study#4:ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ,ΔΕΙΚΤΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
12. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
13. Case study #5:ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
14. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
15. Case study#6:ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΡΩΝ
16. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
17. ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΠΙΧ/ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΕΩΣ 6, 10 ΚΑΙ 11, ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, DEACKINS,
2007, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ".
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΙ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ site: http://alexsahinidis.blogspot.com
/2011/01/2011_5520.html
Κ.Β.Σ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΡΧΕΣ MARKETING
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ marketing ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ» ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1-7
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ site: users.teiath.gr/giovanis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΕΦ 1: ΣΕΛ 35 – ΣΕΛ 48, ΚΕΦ 2, ΚΕΦ 3: ΣΕΛ 98 – ΣΕΛ 121, ΚΕΦ 4: ΣΕΛ 130 – ΣΕΛ
149, ΚΕΦ 5,
ΚΕΦ 6: ΣΕΛ 210 – 226, ΚΕΦ 7, ΚΕΦ 9: ΣΕΛ 319 – ΣΕΛ 328
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
LOGISTICS
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2. ΓΕΓΟΝΟΤΑ
3. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
4. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1. ΕΧΕ-ενωτερου χρονου εναρξης
2. ΕΧΛ-ενωτερου χρονου ληξης
3. ΒΧΕ-βραδυτερου χρονου εναρξης
4. ΒΧΛ-βραδυτερου χρονου ληξης
5. ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
1. ΤΟΥ ΕΝΩΤΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ
2. ΤΟΥ ΒΡΑΔΥΤΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ:1, 2, 3(ΕΩΣ ΣΕΛΙΔΑ 147), 4(ΟΛΟ ΜΕΧΡΙ ΣΕΛ:196 ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ:209-222
ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ HOLT-WINTER)
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
https://education.teiath.gr/claroline/document/document.php
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:14, 15, 16, 17, 20, 21 ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ» ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ.ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦ 18 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ
ΣΓΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:2-12,14-26 ΚΑΙ ΤΟ 31 ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
C.R.M.
ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ site users.teiath.gr/giovanis
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΑΑ & ΧΠΑ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟ E-CLASS ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ»
(ΚΙΟΧΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΙΟΧΟΣ) ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,2,3,5,6,9,10,11,12,13,15,18.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ
ΚΕΦ. 1, 3, 4, 7, 8, 9 (ΕΚΤΟΣ 9.5 ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), 10, 11(ΕΚΤΟΣ 11.4), 12,
13(ΜΟΝΟ 13.1&13.2), 14(ΕΚΤΟΣ 14.4,14.5), 16(ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), 19(ΜΟΝΟ 19.3),
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ", ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ,
ΜΠΑΛΛΑ.