Αγγελούσης Νικόλαος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΞΕΝΕΣ

Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
1
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο :
Αγγελούσης
Όνομα:
Νικόλαος
Όνομα πατρός:
Γεώργιος
Ιδιότητα:
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
Διεύθυνση εργασίας:
Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ., 7ο χλμ. Κομοτηνής-Ξάνθης,
69100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο εργασίας:
25310 39655, 39733
Fax εργασίας:
25310 39623
E-mail:
[email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ
1996 - Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
1989 - Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με κύρια ειδικότητα Κολύμβηση και
δευτερεύουσα ειδικότητα Καλαθοσφαίριση.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
1. First Certificate in English, University of Cambridge.
2. Proficiency in English, North London Tuition Centre.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
•
Χειρισμός Η/Υ και ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης εμβιομηχανικών
χαρακτηριστικών (Vicon, Ariel Performance Analysis System, Peak PerformanceMotus, Kistler force platform, Electromyographer NORAXON, Pressure Analysis
System PEDAR-Novel).
•
Εφαρμογές λογισμικών (Windows XP, Office XP, MathCad, SPSS, SPAD-N,
TBLcurve, MatLab, Origin, Internet Explorer, Netscape Navigator, Adobe
Photoshop, Vicon Nexus, Vicon Polygon).
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
2
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2008-
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ. στο γνωστικό
αντικείμενο “Βιοκινητική με έμφαση σε μυοηλεκτρικά μοντέλα στη Φυσική
Αγωγή”
2002-2007
Επίκουρος Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο
“Βιοκινητική με έμφαση σε μυοηλεκτρικά μοντέλα στη Φυσική Αγωγή”
1998-2001
Λέκτορας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο
‘’Μυοηλεκτρικά Μοντέλα στη Φυσική Αγωγή’’
1996–1997
Διδάσκων στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. με σύμβαση βάσει του ΠΔ.407/80
1996
Εκπαιδευτής στο ΔΕΚΚΕΚΟΣ Κομοτηνής στο πλαίσιο του προγράμματος
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ‘’Οργάνωση – Υλοποίηση
Αναπτυξιακών Αθλητικών Προγραμμάτων’’.
1994
Εκπαιδευτής ελληνικών χορών σε αλλοδαπούς φοιτητές στο πλαίσιο του
προγράμματος ‘’Summer School’’ του Δ.Π.Θ.
1993-1994
Διδασκαλία σε σεμινάριο Euro Fit του Συμβουλίου της Ευρώπης - Επιτροπής για την ανάπτυξη των Σπορ, με θέμα: "Μετρήσεις για την αξιολόγηση
της φυσικής κατάστασης" στο πλαίσιο του 1ου και 2ου Διεθνούς Συνεδρίου
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, υπό την αιγίδα του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.
1993
Διδάσκων στο Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης (26 ώρες).
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
•
Σύνολο ετεροαναφορών: 294 (έως Δεκέμβριο 2011)
•
Πηγή αναζήτησης ετεροαναφορών: ISI Thomson Scientific
I. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
1. Αγγελούσης Ν. (1996). Πρότυπα μεταβολής κινηματικών και μυοηλεκτρικών
παραμέτρων κατά την εκμάθηση απλών κινητικών δεξιοτήτων. Διδακτορική διατριβή.
Βιβλιοθήκη Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή.
2. Αγγελούσης Ν. (1989). Βιομηχανική ανάλυση του κρόουλ στυλ κολύμβησης.
Διπλωματική εργασία. Βιβλιοθήκη Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
3
II. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Giannakou E., Aggeloussis N., Arampatzis A. (2011). Reproducibility of
gastrocnemius medialis muscle architecture during treadmill running. Journal of
electromyography and Kinesiology, in press.
2. Aggeloussis N., Giannakou E., Albracht K., Arampatzis A. (2010). Reproducibility
of fascicle length and pennation angle of gastrocnemius medialis in human gait in
vivo. Gait & Posture, 31(1), 73-77.
3. Vithoulka, I., Beneka, A., Malliou, P., Aggelousis, N., Karatsolis, K.,
Diamantopoulos, K. (2010). The effects of Kinesio-Taping® on quadriceps
strength during isokinetic exercise in healthy non athlete women. Isokinetics and
Exercise Science, 18(1), 1-6.
4. Tournis S, Michopoulou E, Fatouros IG, Paspati, Michalopoulou M, Raptou P,
Leontsini D, Avlonitou A, Krekoukia M, Zouvelou V, Galanos A, Aggelousis N,
Kambas A, Douroudos I, Lyritis GP, Taxildaris K, Pappaioannou N. (2010). Effect
of rhythmic gymnastics on volumetric bone mineral density and bone geometry in
premenarcheal female athletes and controls. Journal of Clinical Endocrinology and
Metabolism, 95, 2755-2762.
5. Gourgoulis V.,Aggeloussis N., Garas Ath., Mavromatis G. (2009). Unsuccessful vs
successful performance in snatch lifts: a kinematic approach. Journal of Strength
and Conditioning Research, 23 (2), 486 – 494.
6. Gourgoulis V., Aggeloussis N., Kasimatis P., Vezos N., Antoniou P., Mavromatis
G. (2009). The influence of hand paddles on the arm coordination in female front
crawl swimmers. Journal of Strength and Conditioning Research, 23 (3), 735-740.
7. Venetsanou F., Kambas A., Aggeloussis N., Fatouros I., Taxildaris K.(2009) Motor
assessment of preschool aged children: A preliminary investigation of the validity
of the Bruininks–Oseretsky test of motor proficiency – Short form. Human
Movement Science, 28(4), 543-550.
8. Gourgoulis V., Aggeloussis N., Vezos N., Kasimatis P., Antoniou P., Mavromatis
G. (2008). Estimation of hand forces and propelling efficiency during front crawl
swimming with hand paddles. Journal of Biomechanics, 41, 208 – 215.
9. Gourgoulis V., Aggeloussis N., Kasimatis P., Vezos N., Boli A., Mavromatis G.
(2008). Reconstruction accuracy in underwater three dimensional kinematic
analysis. Journal of Science and Medicine in Sport, 11, 90-95.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
4
10. Christoforidis Ch., Aggeloussis N., Martinidis K., Kambas A., Fatouros I., Vezos
N., Taxildaris K. (2007). Lower limb symmetry in angular kinematic characteristics
of normal Greek adult gait. The Future Magazine of the Physical Education and
Sport, 14, 54-62.
11. Aggeloussis N., Gourgoulis V., Sertsou M., Giannakou E., Mavromatis G. (2007).
Repeatability of electromyographic waveforms during the naeryo chagi in taekwon-do. Journal of Sport Science and Medicine, 6(CSSI-2), 6-9.
12. Aggeloussis N. (2007). Myoelectrical factors of performance improvement in
percussive motor skills. Personality, Motivation & Sport, 12, 289-299.
13. Limnioudis I., Aggeloussis N., Kambas A., Barbas I. (2007). The effects of
psychomotor intervention, focusing on spatiotemporal awareness on visual motor
control as a graphomotor aspect in preschool age. Personality, Motivation & Sport,
12, 259-266.
14. Vezos N., Gourgoulis V., Aggeloussis N., Kasimatis P., Christoforidis Ch.,
Mavromatis G. (2007). Underwater stroke kinematics during breathing and breathholding front crawl swimming. Journal of Sport Science and Medicine, 6, 58-62.
15. Venetsanou F., Kambas A., Aggeloussis N., Serbezis V., Taxildaris K. (2007). Use
of the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency for identifying children with
motor impairaiment. Developmental Medicine & Child Neurology, 49, 846-848.
16. Christoforidis Ch., Kambas A., Martinidis K., Aggeloussis N., Fatouros I., Vezos
N., Taxildaris K., Mavromatis G. (2007). Spatial-temporal symmetry of the lower
limbs during normal gait. Sport Science (Stiinta Sportului), 59, 3-16.
17. Gourgoulis V., Aggeloussis N., Vezos N., Mavromatis G. (2006). Effect of two
different sized hand paddles on the front crawl stroke kinematics. Journal of Sports
Medicine and Physical Fitness, 46(2), 232-237.
18. Beneka A., Aggeloussis N., Giannakopoulos K., Godolias G. (2006). Identifying
and treating rotator cuff imbalances. Strength and Conditioning Journal, 28(2), 9295.
19. Kambas A., Aggeloussis N. (2006). Construct validity of the Bruininks-Oseretsky
test of Motor Profiency-Short Form for a sample of Greek preschool and primary
school children. Perceptual & Motor Skills, 102, 65-72.
20. Farouros I., Kambas A., Katrabasas I., Leontsini D., Chatzinikolaou A., Jamurtas
A., Douroudos I., Aggelousis N., Taxildaris K. (2006). Resistance training and
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
5
detraining effects on flexibility performance in the elderly are intensity-dependent.
Journal of Strength and Conditioning Research, 20(3), 634-642.
21. Gourgoulis V., Aggeloussis N., Kalivas V., Antoniou P., Mavromatis G. (2004).
Snatch lift kinematics and bar energetics in male adolescent and adult weightlifters.
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 44, 126-131.
22. Kambas
A.,
Aggeloussis
N.
(2004).
"Grapho-Tennis
für
Kinder":
Graphomotorische Kompetenz durch Tennisschulung? Auswirkungen eines
Übungsprogrammes
auf
spezifische
graphomotorische
Fähigkeiten
und
Fertigkeiten. Eine experimentelle Untersuchung bei Kindergartenkindern. Motorik,
27(3), 155-159.
23. Derri V., Aggeloussis N., Petraki Ch. (2004). Health-related fitness and nutritional
practices: can they be enhanced in upper elementary school students? The Physical
Educator, 61(1), 35-44.
24. Argiropoulou C.E., Michalopoulou M., Aggeloussis N., Avgerinos A. (2004).
Validity and reliability of physical activity measures in Greek high school age
children. Journal of Sports Science and Medicine, 3, 147-159.
25. Gourgoulis V., Aggeloussis N., Kasimatis P., Mavromatis G., Garas A. (2003).
Effect of a submaximal half-squats warm-up program on vertical jumping ability.
Journal of Strength and Conditioning Research, 17(2), 342-344.
26. Papadimitriou K., Aggeloussis N., Antoniou P., Mellas S., Taxildaris K. (2003).
Video Analysis in the assessment of the volleyball setter’s competitive behavior.
International Journal of Computer Science in Sport, 2(1), 166-168.
27. Kalapoda E., Michalopoulou M., Aggeloussis N., Taxildaris K. (2003). Discovery
learning and modelling when learning skills in tennis. Journal of Human Movement
Studies, 45, 433-448.
28. Gourgoulis V., Aggeloussis N., Antoniou P., Mavromatis G. (2002). Myoelectric
and kinematic characteristics of the kicking leg in high and low ball velocity soccer
kicks, Journal of Human Movement Studies, 43, 455-467.
29. Gourgoulis V., Agelousis N., Antoniou P., Christoforidis Ch., Μavromatis G.,
Garas A. (2002). Comparative three-dimensional kinematic analysis of the snatch
technique in elite male and female Greek weightlifters. Journal of Strength &
Conditioning Research, 16(3), 359-366.
30. Fatouros Ι., Taxildaris K., Tokmakidis S., Kalapotharakos V., Aggelousis N.,
Athanasopoulos S., Zeeris I., Katrabasas I. (2002). The effects of strength training,
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
6
cardiovascular training and their combination on flexibility of inactive older adults.
International Journal of Sports Medicine, 23, 112-119.
31. Aggelousis N., Mavromatis G., Gourgoulis V., Pollatou E., Malliou V.,
Kioumourtzoglou E. (2001). Modifications of neuromuscular activity and
improvement in performance of a novel motor skill. Perceptual and Motor Skills,
93, 239-248.
32. Papadimitriou K., Aggelousis N., Derri V., Michalopolou M., Papas E. (2001).
Evaluation of the offensive behavior of the elite soccer teams. Perceptual and
motor skills, 93, 405-415.
33. Taxildaris K., Papadimitriou K., Alexopoulos P., Fatouros I., Kambas A., Karipidis
A., Aggeloussis N., Barbas I. (2001). Factors characterizing the offensive game of
the playmaker position in basketball. Journal of Human Movement Studies, 40,
405-421.
34. Gourgoulis V., Aggelousis N., Mavromatis G., Garas A. (2000). Three-dimensional
kinematic analysis of the snatch of elite Greek weightlifters. Journal of Sports
Sciences, 18, 643-652.
35. Kambas A., Aggeloussis N., Sofiadis N., Proviadaki I., Taksildaris K. (2000).
Motor Development of Greece Preschool aged children. Physical Education, 4, 5358.
36. Gourgoulis V., Mavromatis G., Aggelousis N., Taxildaris K., Godolias G. (2000).
Kinematic, kinetic and electromyographic analysis of laterality in one footed
vertical jump. Coaching and Sport Science Journal, 3(4).
37. Fatouros I.G., Jamurtas A. Z., Leontsini D., Taxildaris K., Aggelousis N.,
Kostopoulos N., Buckenmeyer P. (2000). Evaluation of plyometric exercise
training, weight training and their combination on vertical jumping performance
and leg strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 14(4), 470-476.
38. Popov N., Barbas I., Taxildaris K., Aggeloussis N., Kampas A. (2000).
Determining and not determining psychological factors for wrestling and wrestlers.
Personality, Motivation, Sport, 5, 94-102.
39. Malliou P., Beneka A., Agelousis N., Theodorakis G. (1998). Goal setting: An
efficient way to maximize isokinetic performance. Isokinetics and Exercise
Science, 7, 11-17.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
7
40. Gourgoulis V., Mavromatis G., Aggelousis N., Papadimitriou Ai., Dangas S.
(1998). Shoulder internal rotation asymmetries in swimmers and tennis players.
Science, Security, Police. Journal of Police Academy, 1, 95-101.
41. Pollatou E., Kioumourtzoglou E., Agelousis N., Mavromatis G. (1997). Contextual
interference effects in learning novel motor skills. Perceptual & Motor Skills, 84,
487-496.
42. Aggeloussis N., Barbas I. (1997). The development of greco-roman style and free
style wrestling all over the world. Sport and science, 5-6, 99-103.
43. Αγγελούσης Ν., Μεθενίτης Σ., Γούργουλης Β., Πυλιανίδης Θ., Γιαννακού Ε.
(2007). Επαναληπτικότητα των κυματομορφών της δύναμης αντίδρασης του
εδάφους κατά την εκκίνηση δρόμων ταχύτητας. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή &
τον Αθλητισµό, 5(2), 315-320.
44. Χριστοφορίδης Χ., Αγγελούσης Ν., Καμπάς Α. (2007). Τεχνικές μέτρησης της
κατανομής της πελματιαίας πίεσης κατά τη διάρκεια της βάδισης. Αναζητήσεις στη
Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, 5(2), 321-327.
45. Ιατρίδου Γ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Καμπάς Α., Κάνδραλη Ι. (2007).
Αξιοπιστία μεθόδων αξιολόγησης της ισορροπίας σε παιδιά με εγκεφαλική
παράλυση. Θέματα Φυσικοθεραπείας, 4(6), 14-20.
46. Μπέσιος
Θ.,
Αγγελούσης
Ν.,
Γούργουλης
Β.,
Μπάτσιου
Σ.
(2007).
Επαναληπτικότητα των κινηματικών χαρακτηριστικών της βάδισης σε παιδιά με
εγκεφαλική παράλυση. Θέματα Φυσικοθεραπείας, 4(5), 4-10.
47. Μπέσιος Θ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μπάτσιου Σ. (2007). Εφαρμογή της
Νευροεξελικτικής Αγωγής NDT/Bobath για τη βελτίωση της αδρής κινητικότας
παιδιών με εγκεφαλική παράλυση. Φυσικοθεραπεία, 10(2), 85-88.
48. Γιαγιτζή Κ., Ζέτου Ε., Μιχαλοπούλου Μ., Αγγελούσης Ν. (2007). Διαχείριση και
ανάλυση του περιεχομένου των τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια των αγώνων
πετοσφαίρισης. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, 5(1), 156-164.
49. Χριστοφορίδης Χ., Αγγελούσης Ν., Καμπάς Α., Μαρτινίδης Κ., Ταξιλδάρης Κ.,
Μαυρομάτης Γ. (2006). Διαφορές μεταξύ των κάτω άκρων στις γωνιακές
παραμέτρους του ισχίου κατά τη βάδιση ενηλίκων Ελλήνων. Άθληση και
Κοινωνία, 43, 15-21.
50. Χατζηθεοδώρου Ε., Αγγελούσης Ν., Μιχαλοπούλου Μ., Γούργουλης Β. (2006).
Αξιοπιστία της κλίμακας ισορροπίας Berg σε υγιείς έλληνες της τρίτης ηλικίας.
Θέματα Φυσικοθεραπείας, 4(3), 13-20.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
8
51. Σαρρημανώλη Α., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μαυρομάτης Γ. (2006).
Επαναληπτικότητα χρονικών παραμέτρων της βάδισης σε παιδιά σχολικής
ηλικίας. Θέματα Φυσικοθεραπείας, 4(3), 54-64.
52. Χριστοφορίδης Χ., Αγγελούσης Ν., Καμπάς Α., Πολιτσάκης Μ., Ταξιλδάρης Κ.
(2006). Διαφορές μεταξύ των κάτω άκρων στην κατανομή της πελματιαίας πίεσης
κατά το φυσιολογικό βάδισμα ελλήνων ενηλίκων. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός,
61, 23-37.
53. Κατσακιώρη Ε., Αγγελούσης Ν., Μιχαλοπούλου Μ., Γούργουλης Β. (2006).
Αξιοπιστία του Τεστ Ευκινησίας Tinetti (Tinetti Mobility Score) σε Έλληνες της
Τρίτης Ηλικίας. Θέματα Φυσικοθεραπείας, 4(1), 5-11.
54. Μιχαλοπούλου Μ., Αγγελούσης Ν., Ζήση Β., Βεντούρη Μ., Κουρτέσης Θ.,
Μάλλιου Π. (2006). Φυσική Δραστηριότητα Ατόμων 60 – 90 Ετών στην Ελλάδα:
Επιδράσεις Ηλικίας και Φύλου. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγής & τον Αθλητισμό,
4(1), 87-96.
55. Πολυκανδριώτη Μ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μάλλιου Π. (υπό
εκτύπωση).
Συχνότητα
εμφάνισης
παραγόντων
κινδύνου
για
Αγγειακό
Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Νοσηλευτική.
56. Αγγελούση Σ., Σέρτσου Μ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Γιαννακού Ε. (
2006). Επαναληπτικότητα των ηλεκτρομυογραφημάτων κατά το λάκτισμα naeryo
chagi στο tae-kwon-do. Άθληση και Κοινωνία, 43, 22-29.
57. Παυλίδου Σ., Μιχαλοπούλου Μ., Αγγελούσης Ν. (2006). Σχέση αντιπηπτικών και
κινητικών ικανοτήτων με βασικές δεξιότητες καλαθοσφαίρισης σε παιδιά ηλικίας
8-13 ετών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, 4(3), 399-408.
58. Βενετσάνου Φ., Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Φατούρος Ι. (2006). BruininksOseretsky Test of Motor Proficiency – Σύντομη μορφή: Μελέτη της δυνατότητας
της δέσμης στην ανίχνευση παιδιών προσχολικής ηλικίας με κινητικές δυσκολίες.
Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγής & τον Αθλητισμό, 4(3), 363-370.
59. Καραγιάννης Ε., Μιχαλοπούλου Μ., Κουρτέσης Θ., Αγγελούσης Ν. (2006).
Αύξηση και διατήρηση της φυσικής δραστηριότητας σε ενήλικες μέσω
παρεμβατικού προγράμματος. Άθληση και Κοινωνία, 41, 49-57.
60. Πετράκη Χ., Δέρρη Β., Γκαϊτατζής Σ., Αγγελούσης Ν. (2006). Σχέση φυσικής
δραστηριότητας γονέων και παιδιών σε αστικές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.
Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 4(1), 1-10.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
9
61. Καμπάς Α., Γούργουλης Β., Φατούρος Γ., Αγγελούσης Ν., Προβιαδάκη Ε.,
Ταξιλδάρης Κ. (2005). Επίδραση προγράμματος Ψυχοκινητικής Αγωγής στην
κινητική απόδοση παιδιών προσχολικής ηλικίας. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός,
56, 49-59.
62. Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Μπόλη Α., Αντωνίου Π., Μαυρομάτης Γ. (2004).
Η σπουδαιότητα των επιμέρους κολυμβητικών στυλ στα 400m μικτής ατομικής.
Άθληση και Κοινωνία, 37, 46-52.
63. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Προβιαδάκη Ε., Μαυρομάτης Γ., Ταξιλδάρης Κ.
(2004). Έλεγχος της εσωτερικής δομής και εσωτερικής συνοχής της δέσμης
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (ολοκληρωμένη μορφή) σε παιδιά
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. Αναζητήσεις στη Φυσική
Αγωγή & τον Αθλητισμό, 2(2), 163-172.
64. Βέζος Ν., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Καλύβας Β., Χριστοφορίδης Χ.,
Μαυρομάτης Γ. (2004) Διαφοροποίηση των κινηματικών χαρακτηριστικών της
υποβρύχιας έλξης του χεριού κολυμβητών και κολυμβητριών κατά το ελεύθερο
στυλ κολύμβησης, όταν χρησιμοποιούνται κολυμβητικά χεράκια διαφορετικού
μεγέθους. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 4(3), 145-154.
65. Πυλιανίδης Θ., Γεωργούλιας Ι., Αγγελούσης Ν., Μητηλέτσης Μ., Μαρτινίδης Κ.
(2004). Αξιολόγηση των κινητικών ικανοτήτων μαθητών/τριών Α/βάθμιας
εκπαίδευσης που φοιτούν σε δημόσια και μουσουλμανικά σχολεία. Φυσική Αγωγή
– Αθλητισμός – Υγεία, 16-17, 21-32.
66. Χριστοφορίδης Χ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μαυρομάτης Γ., Καλύβας Β.,
Βέζος Ν. (2003). Σύγκριση των κινηματικών χαρακτηριστικών μεταξύ των κάτω
άκρων κατά το φυσιολογικό βάδισμα ενηλίκων Ελλήνων. Φυσική Αγωγή –
Αθλητισμός – Υγεία, 14-15, 171-181.
67. Καμπάς Α., Φατούρος Ι., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Ταξιλδάρης Κ. (2003).
Η επίδραση της ηλικίας και του φύλου στις συναρμοστικές ικανότητες στην
παιδική ηλικία. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 1(2), 152-158.
68. Καλαποδά Ε., Μιχαλοπούλου Μ., Μπετιχαβάς Α., Αγγελούσης Ν., Ταξιλδάρης Κ.
(2003). Μάθηση ανακάλυψης και χρήση μοντέλων στη διδασκαλία δεξιοτήτων
της αντισφαίρισης. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 1(3), 204210.
69. Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μασούρας Κ., Καμπάς Α., Χριστοφορίδης Χ.,
Φατούρος Ι., Μαυρομάτης Γ. (2002). Κινηματικά χαρακτηριστικά του
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
10
φυσιολογικού βαδίσματος παιδιών προσχολικής ηλικίας. Άθληση και Κοινωνία,
32, 22-29.
70. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Προβιαδάκη Ε., Ταξιλδάρης Κ., Μαυρομάτης Γ.
(2002). Πιλοτική στάθμιση της δέσμης αξιολόγησης της κινητικής ανάπτυξης
ΜΟΤ 4-6 σε ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας. Άθληση και Κοινωνία, 30, 28-37.
71. Μαρτινίδης, Κ., Λάϊος Α., Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (2002).
Επίδραση της μεθόδου εξάσκησης στην εκτέλεση της τεχνικής και την επίδοση στο
άλμα επί κοντώ αρχαρίων αθλητριών. Αθλητική Απόδοση και Υγεία,3, 185-194.
72. Καλύβας Β., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Αντωνίου Π., Μαυρομάτης Γ.
(2001). Συγκριτική μελέτη της τεχνικής του αρασέ μεταξύ εφήβων και ανδρών
αρσιβαριστών υψηλού επιπέδου. Άθληση και Κοινωνία, 29, 24-32.
73. Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. & Γκάρας Α. (2000). Βιοκινητική
ανάλυση της τεχνικής αρασέ σε έλληνες αρσιβαρίστες υψηλού επιπέδου. Άθληση
και Κοινωνία, 26, 63-75.
74. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μπάρμπας Ι., Αντωνίου Π. (2000).
Επίδραση της ηλικίας και του φύλου στην ανάπτυξη των συναρμοστικών
ικανοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας. Φυσική Δραστηριότητα & Ποιότητα
Ζωής, Ηλεκτρονικό Περιοδικό, 1, 51-56.
75. Παπαδημητρίου
Κ.,
Ταξιλδάρης
Κ.,
Αγγελούσης
Ν.,
Γούργουλης
Β.,
Χριστοφορίδης Χ. (2000). Επιθετικά χαρακτηριστικά των κεντρικών παικτών
(Centers) στην καλαθοσφαίριση. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 2(2), 125-139.
76. Πετράκη Χ., Δέρρη Β., Αγγελούσης Ν. (2000). Η επίδραση ενός προγράμματος
άσκησης και διατροφικής εκπαίδευσης στη φυσική κατάσταση-υγεία και τις
διατροφικές συνήθειες παιδιών της Ε’ και Στ’ τάξης. Φυσική Δραστηριότητα &
Ποιότητα Ζωής, Ηλεκτρονικό Περιοδικό, 1, 38-43.
77. Χριστοφορίδης Χ., Παπαδημητρίου Αικ., Ταξιλδάρης Κ., Αγγελούσης Ν.,
Γούργουλης Β. (2000). Αξιολόγηση της συνεισφοράς των ελεύθερων βολών στις
νίκες των ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις. Άθληση και Κοινωνία, 24, 68-72.
78. Αγγελούσης Ν., Καμπάς Α., Παπαδημητρίου Αικ., Ταξιλδάρης Κ. (1999).
Ψυχοκινητικό
παιχνίδι
και
ανάπτυξη
γραφο-κινητικών
προσχολική ηλικία. Αθλητική απόδοση και υγεία, 1(2), 173-182.
ικανοτήτων
στην
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
79. Γούργουλης Β.,
11
Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (1999). Η συνεισφορά της
υποχωρητικής κίνησης και της αιώρησης των χεριών στην επίδοση στα
κατακόρυφα άλματα. Αθλητική απόδοση και υγεία, 1(3), 251-258.
80. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Μάντης Κ., Κιουμουρτζόγλου Ε., Ταξιλδάρης Κ.
(1999). Κινητικές ικανότητες και δεξιότητες αντιγραφής σχημάτων εντός πλαισίων
στην προσχολική ηλικία. Άθληση και Κοινωνία, 21, 44-52.
81. Γούργουλης Β., Μαυρομάτης Γ., Αγγελούσης Ν., Γκοδόλιας Γ., και Ταξιλδάρης Κ.
(1999). Πρότυπα ηλεκτρικής δραστηριότητας των μυών των κάτω άκρων, στο
κατακόρυφο άλμα με το κυρίαρχο και μη κυρίαρχο πόδι. Άθληση και Κοινωνία, 21,
53-62.
82. Αγγελούσης Ν. (1999). Αθλητική Βιοκινητική και Πάλη. Πάλη, 2-3, 53-55.
83. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Κιουμουρτζόγλου Ε., Μαυρομάτης Γ. (1998). Σχέση
παραγόντων ψυχοκινητικής ανάπτυξης και γραφοκινητικών ικανοτήτων στην
προσχολική ηλικία. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 3, 57-71.
84. Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (1997). Μοντέλα μεταβολής μυοηλεκτρικών
παραμέτρων για τη βελτίωση της ευστοχίας. Άθληση και Κοινωνία, 18, 55-64.
85. Μαυρομάτης Γ., Αγγελούσης Ν. (1997). Βιομηχανικοί παράγοντες σαν δείκτες
μάθησης απλών κινητικών δεξιοτήτων. Άθληση και Κοινωνία, 16, 18-27.
86. Μαυρομάτης Γ., Αγγελούσης Ν. (1997). Πρόταση νέου κριτηρίου για την επιλογή
της καταλληλότερης μεθόδου εξομάλυνσης δεδομένων που προέρχονται από την
ψηφιοποίηση του κινηματογραφικού φιλμ. Επιθεώρηση Υγείας: ΕπιστήμηΤεχνολογία, 1-16.
87. Μπάρμπας Ι., Αγγελούσης Ν. (1997). Η εξέλιξη των επιδόσεων στην
Ελληνορωμαϊκή και Ελευθέρα πάλη σε Ολυμπιακούς αγώνες και σε παγκόσμια
πρωταθλήματα. Πάλη, 3, 30-33.
88. Τοκμακίδης Σ., Πυλιανίδης Θ., Αγγελούσης Ν. (1996). Εκατό χρόνια Ολυμπιακοί
Αγώνες: Εξέλιξη και πρόβλεψη των επιδόσεων του κλασσικού αθλητισμού.
Άθληση και Κοινωνία, 14, 128-135.
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων (proceedings)
1. Αγγελούσης Ν., Αντωνάρας Σ., Γιαννακού Ε., Γούργουλης Β., Μαυρομάτης Γ.
(2007). Δείκτης συμμετρίας των τιμών της δύναμης αντίδρασης του εδάφους κατά
τη φυσιολογική βάδιση. Πρακτικά 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
12
2. Αντωνάρας Σ., Αγγελούσης Ν., Μιχαλοπούλου Μ., Γούργουλης Β. (2007).
Συγκριτική μελέτη αξιοπιστίας των κλιμάκων MFES και ABC για την αξιολόγηση
του φόβου για πτώση. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναψυχής,
Ελεύθερου Χρόνου και Αθλητικού Τουρισμού,Τρίκαλα, pp. 53-56.
3. Michalopoulou M., Exarchopoulou S., Aggeloussis N., Zisi V., Argiropoulou E.
Ch. (2007). Physical Activity Levels and Number of Steps of Adult Women.
Proceedings of 12th European Congress of Sport Psychology, Halkidiki 2007,
Greece, pp. 135-138.
4. Τσεκούρα Ε., Μιχαλοπούλου Μ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β. (2007).
Λειτουργική κινητικότητα και εμφάνιση πτώσεων σε γυναίκες τρίτης ηλικίας.
Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναψυχής, Ελεύθερου Χρόνου και
Αθλητικού Τουρισμού, Τρίκαλα, pp. 50-52.
5. Κασιμάτης Π., Γούργουλης Β., Βέζος Ν., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (2007).
Μεταβολή του δείκτη συντονισμού των χεριών κατά την ελεύθερη κολύμβηση με
κολυμβητικά χεράκια. Πρακτικά 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
6. Δρόλαπα Λ., Μιχαλοπούλου Μ., Ζήση Β., Αγγελούσης Ν. (2007). Φυσική
δραστηριότητα και αριθμός βημάτων ενηλίκων ανδρών. Πρακτικά 2ου
Πανελληνίου Συνεδρίου Αναψυχής, Ελεύθερου Χρόνου και Αθλητικού Τουρισμού,
Τρίκαλα, pp. 122-125.
7. Μπιτζίδου Χ., Μιχαλοπούλου Μ., Κουρτέσης Θ., Αγγελούσης Ν. (2007).
Εποχικές διακυμάνσεις στη φυσική δραστηριότητα μαθητών λυκείων αστικής
περιοχής στην Ελλάδα. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναψυχής,
Ελεύθερου Χρόνου και Αθλητικού Τουρισμού, Τρίκαλα, pp. 126-129.
8. Aggeloussis N., Gourgoulis V., Mavromatis G. (2004). Repeatability of ground
reaction force data during normal gait. Proccedings of 13th Annual Meeting of
European Society for Movement Analysis of Adults and Children (ESMAC),
Warsaw, Poland, pp. 31.
9. Aggeloussis N., Gourgoulis V. (2004). Reproducibility of kinematic and ground
reaction force data in normal gait. Proceedings of 13th Balkan Sports Medicine
Congress, Drama, Greece, pp. 303-306.
10. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Προβιαδάκη Ε., Κελαράκη Δ. (2002). Πιλοτικές
μετρήσεις με το «Εργαλείο Αξιολόγησης της Κινητικής Ικανότητας για Παιδιά
Προσχολικής Ηλικίας-Κομοτηνής» (Komotini-MATPC). Πρακτικά Συνεδρίου
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
13
«Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής ηλικίας», Ρέθυμνο, τόμος Α, pp. 935-940
(Έκδοση Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου
Κρήτης).
11. Kambas Α., Αggeloussis Ν., Fatouros Ι., Gourgoulis V. (2001). MATPC:
Komotini-Motor Assessment Tool for Preschool Children - A preliminary study of
a Greek version of the «Motorik test für vier bis sechsjährige kinder». Proceedings
of the 13th International Symposium Adapted Physical Activity (IFAPA), Vienna,
Austria, pp. 1-6.
12. Kambas A., Aggeloussis N., Proviadaki E., Fatouros I. (2001). Mainstreaming and
motor development of preschoolers with Down syndrome: A case study.
Proceedings of the 10th World Congress of Sport Psychology, Skiathos, Greece,
pp.304-306.
13. Βarbas I, Aggeloussis N., Taxildaris K. (2000). Relationship between psychological
factors and performance in greco-roman wrestling. Proceedings of the 1st World
Congress on Combat Sports and Martial Arts, Amiens, France, pp.102-105.
14. Aggelousis N., Mavromatis G., Gourgoulis V. (1998). Biomechanical analysis of
performance improvement in aiming motor tasks. Proceedings of the ΧVI
International Symposium on Biomechanics in Sports, Konstanz, Germany, pp.100103.
15. Mavromatis G., Gourgoulis B., Aggelousis N. (1998). Biomechanical features of
performance dominance in lower limbs. Proceedings of the ΧVI International
Symposium on Biomechanics in Sports, Konstanz, Germany, pp.52-55.
16. Agelousis N., Mavromatis G. (1997). Kinematic and electromyographic analysis of
performance enhancement. Proceedings of the 4th International Congress of
Northern Greece Sports Medicine Association, Thessaloniki, Greece, pp.443-449.
17. Φατούρος Ι., Ταξιλδάρης Κ., Καλαποθαράκος Β., Τοκμακίδης Σ., Αθανασόπουλος
Σπ., Κατράμπασας Ι., Ζέερης Η., Αγγελούσης Ν., Μιχαλοπούλου Μ., Καμπάς Α.
(2000). Η επίδραση της άσκησης αντιστάσεων, της αερόβιας άσκησης και του
συνδυασμού τους στη φυσική και λειτουργική κατάσταση ηλικιωμένων ατόμων.
Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας-Γηριατρικής, Αθήνα, pp.45-57.
18. Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Γκάρας Α., Μαυρομάτης Γ. (1999). Καθοδήγηση
της προπόνησης τεχνικής του Αρασέ. Πρακτικά της 4ης Επιστημονικής Συνάντησης,
Σέρρες, pp.155-159.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
19. Καμπάς
Α.,
Τοκμακίδης
14
Σ.,
Αγγελούσης
Ν.,
Γούργουλης
Β.
(1998).
Γραφοκινητική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς
Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας, Τρίκαλα, pp.180-182.
IΙΙ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1.
Aggeloussis N., Gourgoulis V., Mavromatis G. (2004). Repeatability of ground
reaction force data during normal gait. Proccedings of 13th Annual Meeting of
European Society for Movement Analysis of Adults and Children (ESMAC),
Warsaw, Poland.
2. Christoforidis Ch., Aggeloussis N., Gourgoulis V., Barbas I., Vezos N.,
Kassimatis P., Mavromatis G. (2004). Comparison of plantar pressure distribution
between the two feet during normal gait. Third International Scientific Congress,
Sofia, Bulgaria.
3. Derri V., Kioumourtzoglou E., Petraki Ch., Aggeloussis N., Papadimitriou K.
(2004). Relation between parent and child physical activity. Research Quarterly
for Exercise and Sport, 75(1) Supp., A99 (Proccedings of the 2004 AAHPERD
National Convention, New Orleans, USA)
4. Vezos N., Gourgoulis V., Kasimatis P., Christoforidis Ch., Aggeloussis N.,
Mavromatis G. (2004). Underwater stroke kinematics of breathing and breathholding front crawl swimming. Third International Scientific Congress, Sofia,
Bulgaria.
5. Vezos N., Gourgoulis V., Kasimatis P., Christoforidis Ch., Aggeloussis N.,
Mavromatis G. (2004). The influence of two different sized hand paddles on the
three-dimensional underwater stroke pattern of backstroke swimming. Third
International Scientific Congress, Sofia, Bulgaria.
6. Kassimatis P., Vezos N., Christoforidis Ch., Gourgoulis V., Aggeloussis N.,
Mavromatis G. (2004). Acute enhancement of power performance through a halfsquat warming protocol. Third International Scientific Congress, Sofia, Bulgaria.
7. Michalopoulou M., Exarhopoulou S., Aggeloussis N., Zisi V., Kioumourtzoglou
E. (2003). Age and gender effects on physical activity and functional performance
of Greek older adults. The 10th Measurement and Evaluation Symposium, UrbanaChampaign, Illinois, USA.
8. Papadimitriou K., Aggeloussis N., Antoniou P., Mellas S., Taxildaris K. (2003).
Video analysis in the assessment of the volleyball setter’s competitive behavior. 1st
Meeting of Complex Systems and Sport & 4th International Conference of
Computer Science in Sport, Barcelona, Spain.
9. Gourgoulis V., Aggelousis N., Mavromatis G., Antoniou P., Kambas A. (2001).
Kinematic and EMG characteristics of the kicking leg in soccer kicks. 6th Annual
Congress of the European College of Sport Science, Cologne, Germany.
10. Kalivas V., Gourgoulis V., Aggelousis N., Antoniou P., Mavromatis G., Kambas
A. (2001). Kinematic differences between male adolescent and adult weightlifters
in snatch lifts. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science,
Cologne, Germany.
11. Fatouros I.G., Katrabasas I., Athanasopoulos S., Zeeris I., Kambas A., Jamurtas
A.Z., Aggelousis N. (2001). The effects of resistance training, endurance training
and their combination on Muscular strength and size of inactive older adults. 6th
Annual Congress of the European College of Sport Science, Cologne, Germany.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
15
12. Kambas A., Aggelousis N., Proviadaki E., Fatouros I.G., Barbas J. (2001).
MATPC: Komotini-Motor Assessment Tool for Preschool Children. A preliminary
study of a Greek version of the “Motorik Test für 4-6jährige Kinder”. 13th World
Symposium and 5th European Congress on Adapted Physical Activity, Vienna,
Austria.
13. Papadimitriou K., Papas M., Aggelousis N., Mihalopoulou M., Zhopoulou E.
(2001). Offensive characteristics of high-level soccer teams. 2nd International
Congress of Physical Education and Human Movement, 8th Sao Paulo State
Symposium of Physical Education, Sao Paulo, Brazil.
14. Taxildaris K., Fatouros I., Toupogianni E., Tokmakidis S., Kambas A.,
Aggeloussis N., Malliou P., Nikolaidis K. (2000). The effects of different levels of
strength training intensity on muscular strength, endurance and functional
characteristics of older individuals. 5th Annual Congress of the European College of
Sport Science, Finland.
15. Βarbas I., Aggeloussis N., Taxildaris K. (2000). Relationship between
psychological factors and performance in greco-roman wrestling. 1st World
Congress on Combat Sports and Martial Arts, Amiens, France.
16. Kambas A., Proviadaki E., Taxildaris K., Aggelousis N., Mavromatis G. (2000)
Standardisierung des MOT 4-6 in Griechenland. 2nd World Congress of
Psychomotor Activity, Strassburg, France.
17. Mavromatis G., Aggelousis N., Gourgoulis V., Xristoforidis Ch., Kambas A.
(1999). Normal gait characteristics in the elderly. Egrepa VIIth International
Congress, Physical Activity, Aging and Health, Vittel, France.
18. G. Trikas, V. Gourgoulis, N. Aggelousis, G. Mavromatis. (1999). Kinematic
characteristics of successful and unsuccessful snatch lifts in elite male weightlifters.
4th Annual Congress of the European College of Sport Science, Rome, Italy.
19. Taxildaris K., Kalapotharakos V., Fatouros I., Kambas A., Aggeloussis N.,
Diamantopoulos D., Christoforidis Ch. (1999). Comparison of plyometric training,
squat training and their combination in the improvement of jumping of male
adolescents. 4th Annual Congress of the European College of Sport Science, Rome,
Italy.
20. Aggelousis N., Mavromatis G., Gourgoulis V. (1998). Biomechanical analysis of
performance improvement in aiming motor tasks. ΧVI International Symposium on
Biomechanics in Sports, Konstanz, Germany.
21. Mavromatis G., Gourgoulis B., Aggelousis N. (1998). Biomechanical features of
the performance dominance in lower limbs. ΧVI International Symposium on
Biomechanics in Sports, Konstanz, Germany.
22. Mavromatis G., Aggeloussis N., Gourgoulis V. (1997). Kinematic and
electromyographic analysis of performance enhancement. World Congress on
Medical Physics and Biomedical Engineering, Nice, France.
23. Mavromatis G., Gourgoulis V., Aggeloussis N. (1997). Kinematic, dynamic and
myoelectrical characteristics in one foot vertical jump with the dominant and nondominant foot. World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering,
Nice, France.
24. Kabitsis C., Harahousou Y., Aggelousis N., Pilianidis T. (1992). Assessment of
functional fitness of Greek elderly people. Exercise and the Elderly - Ageing and
Quality of Life, ICP-92-UK-2070/16 Erasmus, Odense, Denmark.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
16
25. Αγγελούσης Ν., Γιαννακού Ε., Γούργουλης Β., Σέρτσου Μ., Μπολέτη Β. (2007).
Επαναληπτικότητα ηλεκτρομυογραφικών δεδομένων των λακτισμάτων naeryo
chagi και paltung chagi στο Tae-Kwon-Do. 2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας
Εμβιομηχανικής, Αρχαία Ολυμπία.
26. Αγγελούσης Ν., Γιαννακού Ε., Γούργουλης Β., Μαυρομάτης Γ. (2007). Δείκτης
συμμετρίας των τιμών της δύναμης αντίδρασης του εδάφους κατά τη φυσιολογική
βάδιση. 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
27. Μπολέτη Β., Αγγελούσης Ν., Κεχαγιάς Δ., Γούργουλης Β. (2007). Αξιοπιστία της
ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας κατά την εκτέλεση του λακτίσματος
“paltung chagi” στο tae-kwon-do. 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
28. Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Βέζος Ν., Κασιμάτης Π., Μαυρομμάτης Γ.
(2007). Συνεισφορά των δυνάμεων έλξης και ανύψωσης στο ελεύθερο στυλ
κολύμβησης. 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
29. Δράκου Α. Μ, Αγγελούσης Ν., Μιχαλοπούλου Μ., Γούργουλης Β. (2007).
Μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην φοβία της τρίτης ηλικίας για πτώση.
15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
30. Αντωνάρας Σ., Αγγελούσης Ν., Μιχαλοπούλου Μ. & Γούργουλης Β. (2007).
Συγκριτική μελέτη αξιοπιστίας των κλιμάκων MFES και ABC για την αξιολόγηση
του φόβου για πτώση. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής, Ελεύθερου Χρόνου και
Αθλητικού Τουρισμού, Τρίκαλα.
31. Michalopoulou M., Exarchopoulou S., Ageloussis N., Zisi V. & Argiropoulou E.
Ch. (2007). Physical Activity Levels and Number of Steps of Adult Women. 12th
European Congress of Sport Psychology, Halkidiki 2007, Greece.
32. Βέζος Ν., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Κασιμάτης Π. & Μαυρομάτης Γ.
(2007). Προσανατολισμός και κίνηση του χεριού κατά την ελεύθερη κολύμβηση με
χεράκια. 2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, Αρχαία Ολυμπία.
33. Παυλόγλου Ε., Κουτούμπα Μ., Αγγελούσης Ν., Γιαννακού Ε., Υφαντίδου Γ.
(2007). Επαναληπτικότητα των κινηματικών παραμέτρων της κίνησης του κάτω
άκρου στην ποδηλασία. 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
34. Βενετσάνου Φ., Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Σερμπέζης Β., Ταξιλδάρης Κ.
(2007). Έλεγχος της ανεξαρτησίας της δέσμης «Δημόκριτος» από προκαταλήψεις
φύλου. 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
35. Τσεκούρα Ε., Μιχαλοπούλου Μ., Αγγελούσης Ν. & Γούργουλης Β. (2007).
Λειτουργική κινητικότητα και εμφάνιση πτώσεων σε γυναίκες τρίτης ηλικίας. 2ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής, Ελεύθερου Χρόνου και Αθλητικού Τουρισμού,
Τρίκαλα.
36. Κασιμάτης, Π., Γούργουλης, Β., Βέζος, Ν., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ.
(2007). Μεταβολή του δείκτη συντονισμού των χεριών κατά την ελεύθερη
κολύμβηση με κολυμβητικά χεράκια. 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
37. Δρόλαπα Λ., Μιχαλοπούλου Μ., Ζήση Β. & Αγγελούσης Ν. (2007). Φυσική
δραστηριότητα και αριθμός βημάτων ενηλίκων ανδρών. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Αναψυχής, Ελεύθερου Χρόνου και Αθλητικού Τουρισμού, Τρίκαλα.
38. Μπιτζίδου Χ., Μιχαλοπούλου Μ., Κουρτέσης Θ. & Αγγελούσης Ν. (2007).
Εποχικές διακυμάνσεις στη φυσική δραστηριότητα μαθητών λυκείων αστικής
περιοχής στην Ελλάδα. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής, Ελεύθερου Χρόνου και
Αθλητικού Τουρισμού, Τρίκαλα.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
17
39. Κασιμάτης Π., Βέζος Ν., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ.
(2007). Διαφοροποίηση του δείκτη συντονισμού κατά την κολύμβηση με
κολυμβητικά χεράκια διαφορετικού μεγέθους. 2ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας
Εμβιομηχανικής, Αρχαία Ολυμπία.
40. Μαστροθεοδώρου Π., Σταματιάδης Μ., Χριστοφορίδης Χ., Πυλιανίδης Θ.,
Αγγελούσης Ν., Τογανίδης Θ., Καμπάς Α. (2007). Σχέση μεταξύ σωματομετρικών
χαρακτηριστικών και κινητικών τεστ ανίχνευσης ταλέντων ηλικίας 9-10 ετών στο
νομό Ροδόπης. 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
41. Αγγελούσης Ν. (2006). Επαναληπτικότητα χωροχρονικών παραμέτρων και
δυνάμεων αντίδρασης του εδάφους κατά τη μονόπλευρη ανάλυση της βάδισης
ατόμων τρίτης ηλικίας με νόσο του πάρκινσον και με ημιπληγία. 1ο Συνέδριο
Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, Τρίκαλα.
42. Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Σέρτσου Μ., Γιαννακού Ε., Κεχαγιάς Δ. (2006).
Αξιοπιστία ηλεκτρομυογραφικών δεδομένων του λακτίσματος naeryo chugi
(downward kick) στο tae-kwon-do. 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
43. Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Μπόλη Α., Κασιμάτης Π., Βέζος Ν.,
Μαυρομάτης Γ. (2006). Ακρίβεια δεδομένων κατά την τρισδιάστατη κινηματική
ανάλυση σε υποβρύχιες λήψεις. 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
44. Βέζος Ν., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Κασιμάτης Π., Μαυρομάτης Γ.
(2006). Κινηματικά χαρακτηριστικά της έλξης του χεριού κατά την κολύμβηση με
κολυμβητικά χεράκια. 1ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, Τρίκαλα.
45. Βέζος Ν., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Κασιμάτης Π., Μαυρομάτης Γ.
(2006). Γωνία επίθεσης του χεριού κατά την ελεύθερη κολύμβηση με κολυμβητικά
χεράκια διαφορετικού μεγέθους. 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
46. Γκάρας Αθ., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (2006). Έγκυρες
και άκυρες προσπάθειες στην κίνηση του αρασέ. 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
47. Κώνστας Ε., Σταματίου Γ., Αγγελούσης Ν. (2006). Σύστημα αξιολόγησης
εκπαιδευτικού έργου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
48. Βενετσάνου Φ., Καμπάς Α., Ξανθή Π., Αγγελούσης Ν. (2006). Μελέτη της
χρήσης της δέσμης Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency – σύντομη
μορφή, για την ανίχνευση παιδιών με κινητικές δυσκολίες. 8ο Διεθνές Συνέδριο
Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος/5ο Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο,
Θεσσαλονίκη.
49. Παπαβασιλείου Ε., Μάλλιου Π., Μπενέκα Α., Αγγελούσης Ν., Κουρτέσης Θ.,
Γκοδόλιας Γ. (2006). Λειτουργικά ελλείμματα εργαζομένων που κάνουν χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
50. Τσιμπόλη Α., Μαββίδης Α., Μάντης Κ., Αγγελούσης Ν. (2006). Η ταχύτητα του
πρώτου και του δευτέρου σέρβις, σε αγωνιστικές συνθήκες σε μετρίους παίκτες
αντισφαίρισης. 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
51. Βενετσάνου Φ., Καμπάς Α., Σερμπέζης Β., Ταξιλδάρης Κ., Αγγελούσης Ν.
(2006). Έλεγχος της αξιοπιστίας επαναλαμβανόμενων μετρήσεων της δέσμης
«Δημόκριτος – Εργαλείο αξιολόγησης της ψυχοκινητικής ανάπτυξης για παΐδια
προσχολικής ηλικίας». 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
18
52. Βενετσάνου Φ., Καμπάς Α., Σερμπέζης Β., Ταξιλδάρης Κ., Αγγελούσης Ν.
(2006). Έλεγχος της δυνατότητας χρήσης της δέσμης BOTMP-SF, για την
αξιολόγηση της κινητικής ικανότητας παιδιών 4-6 χρονών. 14ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
53. Σταματιάδης Μ., Κούτρα Β., Χριστοφορίδης Χ., Χριστοδουλίδης Τ., Αγγελούσης
Ν., Καμπάς Α. (2006). Ανίχνευση ταλέντων (αγόρια) στο νόμο Ροδόπης. 14ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
54. Μπέσιος Θ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μπάτσιου Σ. (2005).
Χαρακτηριστικά του βαδίσματος παιδιών με σπαστική διπληγία. 1ο Βαλκανικό
Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Δράμα.
55. Φωτιάδου Σ., Αγγελούσης Ν., Σύριος Ν., Γούργουλης Β., Γιαννακού Ε.,
Ατζεμιδάκης Γ., Αντωνίου Μ., Μάλλιου Β. (2005). Επαναληπτικότητα των
κινηματικών χαρακτηριστικών και δύναμης αντίδρασης του εδάφους κατά το
βάδισμα ατόμων με εγκεφαλικό επεισόδιο. 1ο Βαλκανικό Συνέδριο
Φυσικοθεραπείας, Δράμα.
56. Γιαννακού Ε., Αγγελούσης Ν., Σύριος Ν., Γούργουλης Β., Φωτιάδου Σ.,
Ατζεμιδάκης Γ., Αντωνίου Μ., Μαυρομάτης Γ. (2005). Επαναληπτικότητα των
δεδομένων της δύναμης αντίδρασης του εδάφους κατά το βάδισμα ασθενών με
νόσο του Πάρκινσον. 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
57. Φωτιάδου Σ., Αγγελούσης Ν., Σύριος Ν., Γούργουλης Β., Γιαννακού Ε.,
Αντωνίου Μ., Ατζεμιδάκης Γ., Μάλλιου Π. (2005). Επαναληπτικότητα της
δύναμης αντίδρασης του εδάφους κατά το βάδισμα ατόμων με εγκεφαλικό
επεισόδιο. 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
58. Κοσμάς Ι., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Αντωνίου Π., Βέζος Ν. (2005).
Σύγκριση δισδιάστατης και τρισδιάστατης κινηματικής ανάλυσης του βαδίσματος.
13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
59. Μεθενίτης Σ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Πυλιανίδης Θ. Καλύβας Β.
(2005). Αξιοπιστία της δύναμης αντίδρασης του εδάφους κατά την εκκίνηση
δρόμων ταχύτητας. 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
60. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Φατούρος Ι., Ταξιλδάρης Κ. (2005). Δομική
εγκυρότητα της σύντομης μορφής της δέσμης Bruininks-Oseretsky Test of Motor
Proficiency (BOTMP-SF) στην προσχολική ηλικία. 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
61. Γιαννακού Ε., Υφαντίδου Γ., Αγγελούσης Ν., Σύριος Ν., Γούργουλης Β.,
Φωτιάδου Σ., Ατζεμιδάκης Γ., Αντωνίου Μ., Μαυρομάτης Γ. (2005).
Επαναληπτικότητα των χωροχρονικών χαρακτηριστικών και της δύναμης
αντίδρασης του εδάφους κατά το βάδισμα ατόμων με νόσο του Πάρκινσον. 1ο
Βαλκανικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Δράμα.
62. Αγγελούση Σ., Μαυραγάνη Μ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β. (2005).
Επαναληπτικότητα των κινηματικών δεδομένων στο φυσιολογικό βάδισμα. 13ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
63. Καλφούντζος Ν., Ξεθάλη Β., Αγγελούσης Ν., Μιχαλοπούλου Μ., Γούργουλης Β.,
Χριστοφορίδης Χ. (2005). Αξιοπιστία της κλίμακας ABC για την αξιολόγηση του
φόβου για πτώση σε άτομα της τρίτης ηλικίας. 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
19
64. Ξεθάλη Β., Καλφούντζος Ν., Αγγελούσης Ν., Μιχαλοπούλου Μ., Γούργουλης Β.,
Χριστοφορίδης Χ. (2005). Αξιοπιστία της κλίμακας MFES για την αξιολόγηση του
φόβου για πτώση σε άτομα της τρίτης ηλικίας. 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
65. Σέρτσου Μ., Δημακοπούλου Α., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Κεχαγιάς Δ.
(2005). Επαναληπτικότητα μυοηλεκτρικών παραμέτρων του λακτίσματος Naeryo
Chugi (downward kick) στο Tae-kwo-do. 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
66. Δελατόλα Σ., Παπαϊωάννου Α., Αλμπανίδης Ε., Αγγελούσης Ν. (2005).
Αξιολόγηση των θεωρητικών μαθημάτων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 13ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
67. Γκέληνου Ζ., Κεραμυδά Α., Χριστοφορίδης Χ., Κασιμάτης Π., Αγγελούσης Ν.,
Γούργουλης Β. (2005). Επαναληπτικότητα των χρονικών παραμέτρων του
φυσιολογικού βαδίσματος σε μηχανικό διάδρομο. 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
68. Ιωαννίδου Ι., Κουμανάκος Α., Χριστοφορίδης Χ., Γιαννακού Ε., Αγγελούσης Ν.,
Γούργουλης Β. (2005). Αξιοπιστία των παραμέτρων της δύναμης αντίδρασης του
εδάφους στο φυσιολογικό βάδισμα. 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
69. Κεραμυδά Α., Γκέληνου Ζ., Χριστοφορίδης Χ., Γιαννακού Ε., Αγγελούσης Ν.,
Γούργουλης Β. (2005). Επαναληπτικότητα των μυοηλεκτρικών παραμέτρων του
φυσιολογικού βαδίσματος σε μηχανικό διάδρομο. 13ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
70. Aggeloussis N., Gourgoulis V., Karatzoglou A., Paraskevopoulou G.,
Christoforidis Ch., Mavromatis G. (2004). Reproducibility of kinematic and ground
reaction force data in normal gait. 13th Balkan Sports Medicine Congress, Drama,
Greece.
71. Αγγελούσης Ν., Χριστοφορίδης Χ., Γούργουλης Β., Καμπάς Α., Μαυρομάτης Γ.
(2004). Επαναληπτικότητα των δεδομένων της δύναμης αντίδρασης του εδάφους
στο φυσιολογικό βάδισμα. 12ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
72. Γιαννακού Ε., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μαυρομάτης Γ. (2004).
Χαρακτηριστικά του βαδίσματος ασθενών με νόσο του Πάρκινσον. 12ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
73. Μπέσιος Θ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μπάτσιου Σ. (2004).
Χαρακτηριστικά του βαδίσματος παιδιών με σπαστική διπληγία. 12ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
74. Φωτιάδου Σ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μάλλιου Π. (2004).
Χαρακτηριστικά του βαδίσματος μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 12ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
75. Γούργουλης Β., Βέζος Ν., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (2004). Μεθοδολογία
υπολογισμού των προωθητικών δυνάμεων του χεριού στην κολύμβηση. 12ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
76. Ηλιάκη Ε., Μαυραγάνη Μ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Πυλιανίδης Θ.
(2004). Φυσική μεταβλητότητα των κινηματικών χαρακτηριστικών των κάτω
άκρων στις εκκινήσεις δρόμων ταχύτητας. 12ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
20
77. Μαυραγάνη Μ., Ηλιάκη Ε., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Πυλιανίδης Θ.
(2004). Φυσική μεταβλητότητα της δύναμης αντίδρασης του εδάφους στις
εκκινήσεις δρόμων ταχύτητας. 12ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
78. Αρναούτης Ι., Χοροζίδης Γ., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Αντωνίου Π.
(2004). Η επίδραση της χρονικής απόστασης της προθέρμανσης από τον αγώνα
στην κολύμβηση ταχυτήτων. 12ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
79. Πετράκη Χ., Γκαϊντατζής Στ., Δέρρη Β., Αγγελούσης Ν. (2004). Φυσική
δραστηριότητα γονέων-παιδιών: υπάρχει σχέση; 12ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
80. Πολίτης Α., Αργυρόπαις Ε., Τριανταφύλλου Δ., Βέζος Ν., Γούργουλης Β.,
Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (2004). Η επίδραση που έχουν κολυμβητικά
χεράκια διαφορετικού μεγέθους στα κινηματικά χαρακτηριστικά της έλξης του
χεριού κολυμβητών υπτίου στυλ κολύμβησης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
81. Τριανταφύλλου Δ., Αργυρόπαις Ε., Ιωαννίδης Χ., Βέζος Ν., Γούργουλης Β.,
Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (2004). Η επίδραση που έχουν τα κολυμβητικά
χεράκια μεγάλου μεγέθους στην υποβρύχια έλξη του χεριού στο ύπτιο στυλ
κολύμβησης. 12ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
82. Τριανταφύλλου Δ., Ιωαννίδης Χ., Πολίτης Α., Βέζος Ν., Γούργουλης Β.,
Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (2004). Διαφοροποίηση των κινηματικών
χαρακτηριστικών της υποβρύχιας έλξης του χεριού κολυμβητών και κολυμβητριών
με αναπνοή και χωρίς αναπνοή, κατά το ελεύθερο στυλ κολύμβησης. 7ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Ένωσης Γυμναστών
Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
83. Χριστοφορίδης Χ., Φραγκονικολάκη Ε., Ξεθάλη Β., Γούργουλης Β., Καλύβας Β.,
Αγγελούσης Ν. (2004). Παράγοντες κινδύνου πτώσεων στα άτομα της τρίτης
ηλικίας. 12ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
84. Χριστοφορίδης Χ., Φραγκονικολάκη Ε., Χριστοφορίδου Αικ., Γούργουλης Β.,
Βέζος Ν., Αγγελούσης Ν. (2004). Χαρακτηριστικά του βαδίσματος ατόμων με
διαφορετικό βαθμό ισορροπίας κατά τη φάση στήριξης. 12ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
85. Αργυρόπαις Ε., Τριανταφύλλου Δ., Βέζος Ν., Γούργουλης Β., Χριστοφορίδης Χ.,
Καλύβας Β., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (2004). Κινηματικά χαρακτηριστικά
της υποβρύχιας έλξης του χεριού στο ύπτιο στυλ κολύμβησης χρησιμοποιώντας
κολυμβητικά χεράκια μικρού μεγέθους. 12ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
86. Aggeloussis N., Gourgoulis V., Christoforidis Ch., Mavromatis G. (2003). Plantar
pressure distribution asymmetry during normal gait in healthy Greek adults. VIIth
IOC Olympic World Congress on Sport Sciences, Athens, Greece.
87. Gourgoulis V., Aggeloussis N., Vezos N., Mavromatis G. (2003). Modifications
of front crawl kinematics during swimming with hand paddles. VIIth IOC Olympic
World Congress on Sport Sciences, Athens, Greece.
88. Παρασκευοπούλου Γ., Αγγελούσης Ν., Χριστοφορίδης Χ., Γούργουλης Β.,
Καμπάς Α., Φατούρος Ι., Μαυρομάτης Γ. (2003). Σύγκριση των παραμέτρων της
δύναμης αντίδρασης του εδάφους σε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του
φυσιολογικού βαδίσματος. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
21
89. Πρωτογέρου Δ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Πυλιανίδης Θ., Καλύβας Β.,
Μαυρομάτης Γ. (2003). Επίδραση της απόστασης μεταξύ των μπλοκ και της
κλίσης του πίσω μπλοκ στα κινηματικά, δυναμικά και μυοηλεκτρικά
χαρακτηριστικά της εκκίνησης δρόμων ταχύτητας. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
90. Χριστοφορίδης Α., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Βέζος Ν., Καλύβας Β.,
Μαυρομάτης Γ. (2003). Συγκριτική μελέτη της πελματιαίας πίεσης κατά το
φυσιολογικό βάδισμα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
91. Χριστοφορίδης Χ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Βέζος Ν., Καλύβας Β.,
Μαυρομάτης Γ. (2003). Σύγκριση των χαρακτηριστικών της πελματιαίας πίεσης
μεταξύ ατόμων με διαφορετικό βαθμό ισορροπίας κατά το φυσιολογικό βάδισμα.
11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
92. Γεωργακοπούλου Α., Αγγελούσης Ν., Ταξιλδάρης Κ., Γούργουλης Β. (2003).
Σχεδιασμός προγραμμάτων κινητικής ανάπτυξης στην παιδική ηλικία. 11ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
93. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Φατούρος Ι., Γούργουλης Β., Μπάρμπας Ι. (2003). Η
ολυμπιακή παιδεία στο νηπιαγωγείο ως μέσο διαμόρφωσης της παιδικής
προσωπικότητας. 8ο Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορικών Φυσικής
Αγωγής, Αρχαία Ολυμπία.
94. Μπάρμπας Ι., Αγγελούσης Ν., Καμπάς Α., Ταξιλδάρης Κ. (2003). Οι μορφές
δύναμης και η επίδραση τους στους αθλητές της ελληνορωμαϊκής πάλης. 11ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
95. Παυλόγλου Ε., Αγγελούση Σ., Αγγελούσης Ν., Χριστοφορίδης Χ., Γούργουλης
Β., Μαυρομάτης Γ. (2003). Επαναληπτικότητα των κινηματικών παραμέτρων της
κίνησης του κάτω άκρου στην ποδηλασία. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
96. Κυριαζή Χ., Μιχαλοπούλου Μ., Αγγελούσης Ν., Μάλλιου Π., Ζήση Β. (2003).
Αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας σε άτομα της τρίτης ηλικίας με τη χρήση
ερωτηματολογίων και με την εφαρμογή δοκιμασιών πεδίου. 11ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
97. Μπάρμπας Ι., Μακρή Ε., Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν. (2003). Η εξελικτική πορεία
της πάλης μέσα στο χρόνο. 8ο Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορικών
Φυσικής Αγωγής, Αρχαία Ολυμπία.
98. Βέζος Ν., Βασιλάκη Α., Καλύβας Β., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν.,
Μαυρομάτης Γ. (2003). Η επίδραση που έχουν κολυμβητικά χεράκια διαφορετικού
μεγέθους στα κινηματικά χαρακτηριστικά της έλξης το χεριού στο ελεύθερο. 11ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
99. Βέζος Ν., Καλύβας Β., Χριστοφορίδης Χ., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν.,
Μαυρομάτης Γ. (2003). Διαφοροποίηση των κινηματικών χαρακτηριστικών της
χεριάς με αναπνοή και χωρίς αναπνοή, κατά το ελεύθερο στυλ κολύμβησης. 6ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Ένωσης Γυμναστών
Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
100. Κυριαζή Χ., Μιχαλοπούλου Μ., Ζήση Β., Μάλλιου Π., Αγγελούσης Ν. (2003). Η
λειτουργική ικανότητα σε άτομα τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα: η επίδραση του
φύλου, της ηλικίας και της υποκειμενικής αντίληψης της υγείας. 11ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
22
101. Μιχαηλίδου Δ., Μαθιοπούλου Κ., Γούργουλης Β., Κουρτέσης Θ., Αγγελούσης Ν.
(2003). Σύγκριση της μερικής και ολικής εξάσκησης κατά την εκμάθηση της
τεχνικής του ελεύθερου σε παιδιά 6-10 ετών. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισμού, Κομοτηνή.
102. Καλύβας Β., Μαθιοπούλου Κ., Βασιλάκη Α., Βέζος Ν., Γούργουλης Β.,
Αγγελούσης Ν. (2003). Σύγκριση δύο πολυαρθρικών κινήσεων με βάση την
καμπύλη δύναμης-χρόνου. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
103. Μπόλη Α., Κασιμάτης Π., Βέζος Ν., Καλύβας Β., Γούργουλης Β., Αγγελούσης
Ν., Μαυρομάτης Γ. (2003). Πρόβλεψη των επιδόσεων στα επιμέρους 100άρια για
την επίτευξη ενός συγκεκριμένου χρόνου στα 400m μικτής ατομικής στην
κολύμβηση. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
104. Μπόλη Α., Κασιμάτης Π., Καλύβας Β., Βέζος Ν., Γούργουλης Β., Αγγελούσης
Ν., Μαυρομάτης Γ. (2003). Η συνεισφορά των τεσσάρων κολυμβητικών στυλ στην
επίδοση στα 400μ. μικτής ατομικής κολύμβησης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
105. Βασιλάκη Α., Βέζος Ν., Καλύβας Β., Χριστοφορίδης Χ., Γούργουλης Β.,
Αντωνίου Π., Αγγελούσης Ν. (2003). Διαφοροποιήσεις της έλξης της χεριάς
κολυμβητριών κατά το ελεύθερο στυλ κολύμβησης όταν χρησιμοποιούνται
κολυμβητικά χεράκια μεγάλου μεγέθους. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
106. Aggeloussis N., Christoforidis Ch., Gourgoulis V., Mavromatis G. (2002).
Kinematic and kinetic asymmetries of the lower limbs in normal gait. 7th Annual
Congress of the European College of Sport Science, Athens.
107. Γιαννακού Ε., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Καμπάς Α., Φατούρος Ι.,
Χριστοφορίδης Χ., Μαυρομάτης Γ. (2002). Σύγκριση των κινηματικών και
μυοηλεκτρικών χαρακτηριστικών της έκτασης του γόνατος με επιβάρυνση σε
μηχανή και με ελεύθερα βάρη. 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
108. Πρωτογέρου Δ., Αγγελούσης Ν., Πυλιανίδης Θ., Γούργουλης Β., Γεωργούλιας Ι.,
Πετροπούλου Γ., Τοκμακίδης Σ. (2002). Συγκριτική μελέτη των επιδόσεων στο
Wingate test και σε τεστ πεδίου μυϊκής ισχύος-αντοχής και ταχύτητας σε άτομα
αναπτυξιακής ηλικίας. 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
109. Χριστοφορίδης Χ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Γεωργιάδης Η., Γεωργίου Ι.,
Θεοδωσίου Κ., Μαυρομάτης Γ. (2002). Σύγκριση κινηματικών και δυναμικών
χαρακτηριστικών ατόμων με διαφορετικό βαθμό ισορροπίας κατά το φυσιολογικό
βάδισμα. 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
110. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Προβιαδάκη Ε., Κελαράκη Δ. (2002). Εργαλείο
αξιολόγησης της κινητικής ικανότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας «Komotini
MATPC». 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
111. Καρατζόγλου Α., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Σερμπέζης Β., Ιωαννίδης Ι.
(2002). Δυναμικά χαρακτηριστικά της πτώσης στα γόνατα κατά τη διάρκεια του
χορού «πουσνίτσα». 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
112. Kampas A., Gourgoulis V., Aggeloussis N., Proviadaki E., Xanthi G. (2002) The
development of several coordination abilities in elementary school age. 7th Annual
Congress of the European College of Sport Science, Athens.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
23
113. Καλύβας Β., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (2002). Σύγκριση
των δυναμικών χαρακτηριστικών του κρεμαστού αρασέ και του κατακόρυφου
άλματος με υποχωρητική φάση. 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
114. Φατούρος Ι., Τζαμούρτας Α., Τοκμακίδης Σ., Δεληκωνσταντίνος Γ., Βιλιώτου Β.,
Αγγελούσης Ν., Πουλιοπούλου Σ., Μαγειρία Θ., Φωτεινάκης Π. (2002). Η
επίδραση της άσκησης αντιστάσεων και της αερόβιας άσκησης στο οξειδωτικό
στρες και στον αντιοξειδωτικό μηχανισμό ηλικιωμένων ατόμων. 10ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
115. Αγγελούσης Ν. (2001). Μέσα και μέθοδοι αξιολόγησης της τεχνικής. 5η
Επιστημονική Συνάντηση «Αξιολόγηση της απόδοσης-καθοδήγηση της προπόνησης»,
Σέρρες.
116. Χριστοφορίδης Χ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Αλεξόπουλος Γ., Θεοδοσίου
Κ., Μαυρομάτης Γ. (2001). Σύγκριση των κινηματικών, δυναμικών παραμέτρων
και της πίεσης του πέλματος μεταξύ των κάτω άκρων στο βάδισμα. 9ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
117. Γρηγορόπουλος Π., Αγγελούσης Ν., Μαυρίδης Γ., Νικολαΐδης Κ., Μπαξεβάνη Μ.
(2001). Σύγκριση διαφορετικών συνδυασμών αποστάσεων για τον υπολογισμό της
κρίσιμης ταχύτητας στην κολύμβηση. 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
118. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν. (2001). MATPC: Motor Assessment Tool for
Preschool Children. Εργαλείο Αξιολόγησης της κινητικής ικανότητας για παιδιά
προσχολικής ηλικίας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αλεξανδρούπολη.
119. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Προβιαδάκη Ε., Καμπίτσης Χ., Μαυρομάτης Γ.
(2001). Αξιοπιστία του τεστ αξιολόγησης της κινητικής ικανότητας για παιδιά
προσχολικής ηλικίας «Κομοτηνή–ΜΑΤ4». 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
120. Μαρτινίδης Κ., Αγγελούσης Ν., Προβιαδάκη Ε., Λάϊος Α., Μαυρομάτης Γ.
(2001). Αλληλεπίδραση της λαβής και των χαρακτηριστικών του λυγίσματος σε
αρχάριες άλτριες του επί κοντώ. 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
121. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Προβιαδάκη Ε., Μαυρομάτης Γ., Καμπίτσης Χ.
(2001). Εγκυρότητα του τεστ αξιολόγησης της κινητικής ικανότητας για παιδιά
προσχολικής ηλικίας «Κομοτηνή–ΜΑΤ4». 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
122. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Προβιαδάκη Ε., Μαυρομάτης Γ., Ταξιλδάρης Κ.
(2001). Αντικειμενικότητα του τεστ αξιολόγησης της κινητικής ικανότητας για
παιδιά προσχολικής ηλικίας «Κομοτηνή –ΜΑΤ4». 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
123. Λαπούσης Γ., Αγγελούσης Ν., Δέρρη Β. (2001). Η επίδραση της ηλικίας και του
φύλου στα τεστ της δέσμης Fitnessgram σε άτομα ηλικίας 7, 8 και 12 ετών. 9ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
124. Μπάρμπας Ι., Αγγελούσης Ν., Καμπάς Α., Νικολαΐδης Κ. (2001). Ψυχολογικοί
παράγοντες της επίδοσης των ελίτ αθλητών της ελληνορωμαϊκής πάλης. 4ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη.
125. Μπάρμπας Ι., Αγγελούσης Ν., Φατούρος Ι., Καμπάς Α., Νικολαίδης Κ.,
Ταξιλδάρης Κ., Μιχαηλίδης Μ., Λουκάς Λ. (2001). Αξιολόγηση των Κυπρίων
πρωταθλητών ελευθέρας πάλης. 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
24
126. Γούργουλης Β., Τερζής Α., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (2001). Κινηματικά
και μυοηλεκτρικά χαρακτηριστικά του σουτ στο ποδόσφαιρο. 9ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
127. Καμπάς Α., Προβιαδάκη Ε., Αγγελούσης Ν., Ταξιλδάρης Κ. (2001). Μοντέλο
ανάπτυξης των συναρμοστικών ικανοτήτων στην προσχολική ηλικία. 2ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητισμός κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία,
Θεσσαλονίκη.
128. Μασσούρας Κ., Αγγελούση Σ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Καμπάς Α.,
Χριστοφορίδης Χ., Μαυρομάτης Γ. (2001). Κινηματικά χαρακτηριστικά της
περιστροφικής κίνησης των κάτω άκρων στο βάδισμα παιδιών προσχολικής
ηλικίας. 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
129. Ξανθή Π., Αγγελούση Σ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Καμπάς Α. (2001).
Επίδραση της κόπωσης στην επίδοση σε ριπτική δεξιότητα στόχευσης. 9ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
130. Σταυρίδου Χ., Σαββάκη Δ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Πυλιανίδης Θ.,
Χριστοφορίδης Χ., Καμπάς Α., Μαυρομάτης Γ. (2001). Μελέτη του άλματος σε
μήκος στους 300ους Βαλκανικούς Αγώνες Εφήβων-Νεανίδων. 9ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
131. Λαπούσης Γ., Δέρρη Β., Αγγελούσης Ν. (2001). Η αξιοπιστία της δέσμης
Fitnessgram σε άτομα ηλικίας 7 και 8 ετών. 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
132. Μπάρμπας Ι., Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Φατούρος Ι., Προβιαδάκη Ε.,
Ταξιλδάρης Κ., Popov N. (2001). Διαφορές των απόψεων μεταξύ ελίτ και μη ελίτ
παλαιστών. 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
133. Παπαδημητρίου Κ., Παπάς Μ., Αγγελούσης Ν., Δέρρη Β., Μιχαλοπούλου Μ.
(2001). Αμυντικά χαρακτηριστικά των ομάδων ποδοσφαίρου υψηλού επιπέδου. 9ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
134. Καλογεράκης Γ., Σαμαντζής Θ., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Αντωνίου Π.,
Μαυρομάτης Γ. (2001). Επίδραση της πλευρικότητας των άνω άκρων στην
επίδοση σε μια ριπτική δεξιότητα στόχευσης. 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισμού, Κομοτηνή.
135. Κασιμάτης Π., Γούργουλης Β., Γκάρας Α., Αγγελούσης Ν., Αντωνίου Π.,
Μαυρομάτης Γ. (2001). Άμεση επίδραση ενός προγράμματος προθέρμανσης με
βάρη στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα. 9ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
136. Φατούρος Ι., Τουπογιάννη Ε., Ταξιλδάρης Κ., Καμπάς Α., Μάλλιου Π.,
Αγγελούσης Ν., Νικολαίδης Κ., Μπάρμπας Ι. (2001). Ο ρόλος της έντασης της
χρόνιας άσκησης αντιστάσεων και της διακοπής της στην ανάπτυξη της μυϊκής
δύναμης και της αερόβιας ικανότητας σε αγύμναστα ηλικιωμένα άτομα. 9ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή.
137. Αγγελούσης Ν., Καρατζόγλου Μ., Τσατλίδης Σ., Γούργουλης Β., Καμπάς Α.,
Χριστοφορίδης Χ., Μαυρομάτης Γ. (2000). Συγκριτική μελέτη των μυοηλεκτρικών
μεταβολών για τη βελτίωση της επίδοσης σε κινητικές δεξιότητες των άνω και
κάτω άκρων. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
138. Αγγελούσης Ν., Ξηροκώστα Κ., Γαλάνης Δ., Γούργουλης Β., Καρατζόγλου Α.,
Μαυρομάτης Γ. (2000). Μυοηλεκτρική δραστηριότητα του τετρακέφαλου μυός σε
μονοαρθρικές και δυαρθρικές ασκήσεις δύναμης. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
25
139. Χριστοφορίδης Χ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Μαυρομάτης Γ., Μαρτινίδης
Κ., Καμπάς Α. (2000). Δείκτες συμμετρίας χρονικών χαρακτηριστικών κατά το
φυσιολογικό βάδισμα. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
140. Μαρτινίδης Κ., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ., Ταξιλδάρης Κ., Λάϊος Α.
(2000). Επίδραση της εμπειρίας σε παραμέτρους της τεχνικής και στην επίδοση
αρχάριων αθλητριών του άλματος επί κοντώ. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
141. Μπάρμπας Ι., Αγγελούσης Ν., Ταξιλδάρης Κ. (2000). Συγκριτική μελέτη των
απόψεων για τους παράγοντες επίδοσης στην πάλη στην Ευρώπη και στον
υπόλοιπο κόσμο. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
142. Καμπάς Α., Προβιαδάκη Ε., Αγγελούσης Ν., Ταξιλδάρης Κ., Μαυρομάτης Γ.
(2000). Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency: σύντομη ή πλήρης δέσμη;
8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
143. Καμπάς Α., Προβιαδάκη Ε., Αγγελούσης Ν., Τοκμακίδης Σ., Ταξιλδάρης Κ.
(2000). Ψυχοκινητική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία. 1ο Συνέδριο της
Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήμης, Αθήνα.
144. Παπαδημητρίου Κ., Παππάς Ε., Αγγελούσης Ν., Μιχαλοπούλου Μ., Ταξιλδάρης
Κ. (2000). Καθορισμός των παραγόντων κατοχής της μπάλας σε αγώνες
ποδοσφαίρου. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
145. Προβιαδάκη Ε., Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Ταξιλδάρης Κ., Μπάρμπας Ι.
(2000). Ανάπτυξη συναρμοστικών ικανοτήτων στην προσχολική ηλικία. 3ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσ/νίκη.
146. Προβιαδάκη Ε., Χριστοφορίδης Χ., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ., Τοκμακίδης
Σ., Ταξιλδάρης Κ., Μασιάς Σ., Καμπάς Α. (2000). Κινητικές ικανότητες και
κινηματικά χαρακτηριστικά του βαδίσματος παιδιών προσχολικής ηλικίας. 8ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
147. Γούργουλης Β., Μπόλη Α., Αμπατζόγλου Γ., Αγγελούσης Ν., Χριστοφορίδης Χ.,
Μαυρομάτης Γ. (2000). Κυριαρχία επίδοσης των κάτω άκρων σε διαφορετικές
δραστηριότητες. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
148. Δούδα Ε., Γαλανού Α., Μπακόπουλος Χ., Αγγελούσης Ν. (2000). Παράγοντες
που επηρεάζουν τη ρυθμική κίνηση παιδιών στην Α’βάθμια εκπαίδευση. 3ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσ/νίκη.
149. Καλαποδά Ε., Μιχαλοπούλου Μ., Ταξιλδάρης Κ., Αγγελούσης Ν., Κοκολιός Φ.,
Τσακιρίδου Μ., Γαβριηλίδου Μ. (2000). Μάθηση ανακάλυψης και χρήση
μοντέλων στη διδασκαλία της δεξιότητας του ανοιχτού χτυπήματος (forehand)
στην αντισφαίριση σε αρχάριους αθλητές. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
150. Κελαράκη Δ., Προβιαδάκη Ε., Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β.
(2000). Συγκριτικά στοιχεία αξιολόγησης της κινητικής ανάπτυξης παιδιών
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού, Θεσ/νίκη.
151. Παππάς Ε., Παπαδημητρίου Κ., Σερμάκη Ι., Αγγελούσης Ν., Μιχαλοπούλου Μ.
(2000). Παράγοντες προσωρινής κατοχής της μπάλας των ομάδων ποδοσφαίρου
υψηλού επιπέδου. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
152. Σερμπέζης Β., Μπακόπουλος Χ., Γαλανού Α., Αγγελούσης Ν. (2000). Επίδραση
της φυσικής δραστηριότητας στη ρυθμική ικανότητα παιδιών ηλικίας 9 έως 11
ετών. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσ/νίκη.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
26
153. Φωτεινάκης Π., Ταξιλδάρης Κ., Καρυπίδης Α., Αγγελούσης Ν. (2000). Ο ρόλος
της απόστασης κατοχής της πρώτης πάσας στην εξέλιξη της επίθεσης στην
καλαθοσφαίριση. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
154. Φωτεινάκης Π., Ταξιλδάρης Κ., Καρυπίδης Α., Αγγελούσης Ν., Ζάντζας Φ.
(2000). Η τακτική του αιφνιδιασμού στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ. 8ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
155. Καλαϊτζή Ε., Μαρτινίδης Κ., Τρίκας Γ., Πυλιανίδης Θ., Αγγελούσης Ν.,
Ταξιλδάρης Κ. (2000). Παράγοντες διαμόρφωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών
και της επίδοσης σε αρχάριες αθλήτριες του επί κοντώ- Πιλοτική έρευνα. 8ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
156. Καμπάς Α., Τοκμακίδης Σ., Ταξιλδάρης Κ., Προβιαδάκη Ε., Αγγελούσης Ν.
(2000). Συνολική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος
ψυχοκινητικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε στα νηπιαγωγεία της Κομοτηνής στα
πλαίσια του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση». 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
157. Καλαποθαράκος Β., Φατούρος Ι., Ταξιλδάρης Κ., Τοκμακίδης Σ.,
Αθανασόπουλος Σ., Αγγελούσης Ν., Μιχαλοπούλου Μ. (2000). Η επίδραση της
άσκησης αντιστάσεων, της αερόβιας άσκησης και του συνδυασμού τους στην
ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης και της λειτουργικής ικανότητας των ηλικιωμένων
ατόμων. 8ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
158. Τεχλικίδου Ε., Ταξιλδάρης Κ., Φατούρος Ι., Τοκμακίδης Σ., Κέλλης Σ.,
Αγγελούσης Ν. (2000). Αξιολόγηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της
παλίνδρομης δοκιμασίας για τον υπολογισμό της αναερόβιας ικανότητας. 8ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
159. Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Καμπάς Α., Μαρίνος Σ., Μαυρομάτης Γ.,
Παπαδημητρίου Κ., Προβιαδάκη Ε., Χριστοφορίδης Χ. (1999). Χαρακτηριστικά
του βαδίσματος παιδιών προσχολικής ηλικίας. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
160. Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Γκάρας Α., Μαυρομάτης Γ. (1999). Καθοδήγηση
της προπόνησης τεχνικής του αρασέ. 4η Επιστημονική Συνάντηση, Σέρρες.
161. Μαυρομάτης Γ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β., Χριστοφορίδης Χ., Καμπάς Α.
(1999). Χαρακτηριστικά του βαδίσματος στην τρίτη ηλικία. 2ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα.
162. Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Τοκμακίδης Σ., Προβιαδάκη Ε., Τουπογιάννη Ε.
(1999). Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σημασία της ψυχοκινητικής αγωγής
στην κινητική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών:
πιλοτική μελέτη. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
163. Μαρτινίδης Κ., Αγγελούσης Ν., Καμπάς Α., Μαυρομάτης Γ., Ταξιλδάρης Κ.
(1999). Σχέση επιδόσεων, τεχνικής και φυσικής κατάστασης αρχάριων αθλητριών
στο άλμα επί κοντώ. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
164. Καλύβας Β., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Αντωνίου Π., Μαυρομάτης Γ.
(1999). Συγκριτική μελέτη των κινηματικών χαρακτηριστικών του αρασέ μεταξύ
εφήβων και ανδρών αρσιβαριστών υψηλού επιπέδου. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
165. Μοσχούτα Α., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (1999). Σύγκριση
δύο μεθόδων υπολογισμού του ύψους του άλματος σε διαφορετικούς τύπους
κατακόρυφων αλμάτων. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
27
166. Τρίκας Γ., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Αντωνίου Π., Μαυρομάτης Γ. (1999).
Συγκριτική μελέτη επιτυχημένων και αποτυχημένων προσπαθειών στην κίνηση του
αρασέ. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
167. Γεωργούλιας Ι., Πυλιανίδης Θ., Αγγελούσης Ν., Μητηλέτσης Μ., Καπρινιώτης
Ε., Τζίμας Θ. (1999). Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης μαθητών και
μαθητριών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα Eurofit τεστ. 7ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
168. Γουλιμάρης Δ., Σερμπέζης Β., Αγγελούσης Ν. (1999). Ρυθμική κινητική
εκπαίδευση σε παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Σχολικής Φυσικής Αγωγής με Διεθνή Συμμετοχή, Τρίκαλα.
169. Μπάρμπας Ι., Γρηγοράκης Α., Αγγελούσης Ν., Χριστοφορίδης Χ. (1999). Νέο
σύστημα ανίχνευσης και επιλογής παιδιών για το άθλημα της πάλης. 7ο Διεθνές
Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
170. Σκουρογιάννη Π., Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ., Ταξιλδάρης Κ.
(1999). Στάθμιση της δέσμης ΜΟΤ 4-6 σε ελληνόπουλα προσχολικής ηλικίας:
Πιλοτική μελέτη. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
171. Μπόλη Α., Γεωργούλια Β., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ.
(1999). Η επίδραση της υποχωρητικής φάσης και της συμμετοχής των χεριών στο
ύψος του κατακόρυφου άλματος. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
172. Ευαγγέλου Ε., Καμπάς Α., Τοκμακίδης Σ., Αγγελούσης Ν., Ταξιλδάρης Κ.,
Χριστοφορίδης Χ. (1999). Αξιολόγηση κινητικής ανάπτυξης και τρισωμία:
περιπτωσιολογική μελέτη. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
173. Καμπάς Α., Σουβλίδης Β., Ταξιλδάρης Κ., Αγγελούσης Ν., Τοκμακίδης Σ.,
Φατούρος Ι. (1999). Προγράμματα άσκησης και ψυχοκινητική ανάπτυξη
αθίγγανων παιδιών προσχολικής ηλικίας. 5ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής
Εταιρείας Βορείου Ελλάδας, Θεσ/νίκη.
174. Μαρτινίδης Κ., Καμπάς Α., Παπαδάτου Δ., Αγγελούσης Ν., Γούργουλης Β.,
Μαυρομάτης Γ. (1999). Σύγκριση δύο μεθόδων εκμάθησης της τεχνικής του
άλματος επί κοντώ σε αρχάριες αθλήτριες. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
175. Τουπογιάννη Μ., Τουπογιάννη Ε., Προβιαδάκη Ε., Αγγελούσης Ν., Καμπάς Α.
(1999). Ψυχοκινητική αγωγή και σχολική ωριμότητα. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
176. Πυλιανίδης Θ., Πρωτογέρου Δ., Τοκμακίδης Σ., Πετροπούλου Γ., Αγγελούσης Ν.
(1999). Συσχέτιση μεταξύ της δοκιμασίας Wingate και των επιδόσεων σε δρόμους
ταχύτητας. 5ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας,
Θεσ/νίκη.
177. Καμπάς Α., Προβιαδάκη Ε., Ταξιλδάρης Κ., Τεχλικίδου Ε., Τοκμακίδης Σ.,
Αγγελούσης Ν. (1999). Συγκριτική μελέτη της ψυχοκινητικής ανάπτυξης
αθιγγάνων και μη αθιγγάνων παιδιών προσχολικής ηλικίας. 7ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
178. Τεχλικίδου Ε., Καμπάς Α., Γούργουλης Β., Μαυρομάτης Γ., Ταξιλδάρης Κ.,
Αγγελούσης Ν. (1999). Πλευρικότητα άνω και κάτω άκρων: μοντέλο κυριαρχίας
προτίμησης-κυριαρχίας επίδοσης. 7ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
28
179. Kambas A., Aggeloussis N., Taxildaris K., Mavromatis G., Gerakiti G. (1998).
Primary school children with specific learning difficulties (SpLD) in handwriting: a
case study. 3d European Congress on Adapted Physical Activity, Thessaloniki,
Greece.
180. Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ., Γκάρας Α., Αραμπατζή Φ.
(1998). Κινηματικά χαρακτηριστικά της τεχνικής του αρασέ των ελλήνων
ολυμπιονικών στην άρση βαρών. 6ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
181. Καρυπίδης Α., Αγγελούσης Ν., Λαπαρίδης Κ., Ταξιλδάρης Κ., Μαυρομάτης Γ.,
Μάντης Κ. (1998). Η σχέση της αλλαγής της πλευράς της μπάλας με την
αποτελεσματικότητα της επίθεσης εναντίον οργανωμένης άμυνας στο μπάσκετ. 6ο
Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
182. Μπάρμπας Ι., Αγγελούσης Ν., Popov N. (1998). Ψυχολογικό προφίλ των
πρωταθλητών της ελληνορωμαϊκής πάλης. 6ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
183. Μαυρομάτης Γ., Γούργουλης Α., Αγγελούσης Ν. (1998). Εφαρμογή της
ηλεκτρομυογραφίας στη μελέτη ασυμμετριών στα κάτω άκρα. 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Αθήνα.
184. Γιαξή Μ., Καμπάς Α., Αγγελούσης Ν., Ταξιλδάρης Κ. (1998). Η συμβολή της
προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής στη βελτίωση διαταραχών της γραφοκινητικής
ικανότητας: περιπτωσιολογική μελέτη. 6ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
185. Παπαδημητρίου Κ., Δέρρη Β., Αγγελούσης Ν., Ταξιλδάρης Κ., Κιουμουρτζόγλου
Ε., Μάντης Κ. (1998). Σύγκριση των επιθετικών ενεργειών των κεντρικών παικτών
στην καλαθοσφαίριση διαφορετικού αγωνιστικού επιπέδου. 2ο Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη.
186. Πετρογιάννης Π., Ταξιλδάρης Κ., Αγγελούσης Ν., Καμπάς Α. (1998). Συχνότητα
διαστρεμμάτων ποδοκνημικής σε καλαθοσφαιριστές Α1, Α2, Β και Γ εθνικών
κατηγοριών ανδρών-γυναικών. 6ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
187. Γιαννακόπουλος Κ., Μάλλιου Π., Γούργουλης Β., Αγγελούσης Ν., Γκοδόλιας Γ.
(1998). Αξιοπιστία προτεινόμενης τροποποιημένης θέσης ισοκινητικής
αξιολόγησης για την απαγωγή - προσαγωγή του ώμου. 2ο Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη.
188. Παπαδημητρίου Αικ., Ταξιλδάρης Κ., Κιουμουρτζόγλου Ε., Μάντης Κ.,
Αγγελούσης Ν., Δέρρη Β. (1998). Τεχνικοτακτικά χαρακτηριστικά του οργανωτή
στην καλαθοσφαίριση κατά την έναρξη της προσωπικής του προσπάθειας με
μπάλα. 6ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
189. Aggeloussis N., Mavromatis G. (1997). Kinematic and electromyographic
analysis of performance enhancement. 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής
Εταιρείας Βορείου Ελλάδας, Θεσ/νίκη.
190. Καμπάς Α., Μαυρομάτης Γ., Μπεζέ Λ., Αγγελούσης Ν. (1997). Επίδραση
προγράμματος ψυχοκινητικής αγωγής στην ανάπτυξη επιλεγμένων ψυχοκινητικών
και γραφοκινητικών παραμέτρων στη προσχολική ηλικία. 5ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
191. Καμπίτσης Χ., Μπάρμπας Ι., Ταξιλδάρης Κ., Αγγελούσης Ν. (1997). Η εξέλιξη
των επιδόσεων στην ελληνορωμαϊκή και ελευθέρα πάλη σε Ολυμπιακούς αγώνες
και σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα. 5ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
29
192. Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ. (1996). Μοντέλα μεταβολής κινηματικών και
μυοηλεκτρικών χαρακτηριστικών κατά την εκμάθηση πρωτότυπων κινητικών
δεξιοτήτων κρούσης. 4ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
193. Πολλάτου Ε., Αγγελούσης Ν., Τζέτζης Γ., Μιχαλοπούλου Μ., Κιουμουρτζόγλου
Ε. (1996). Η αποτελεσματικότητα τριών μεθόδων εξάσκησης στην εκμάθηση
πρωτότυπων κινητικών δεξιοτήτων, που ανήκουν σε διαφορετικά κινητικά
προγράμματα. 4ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
194. Πυλιανίδης Θ., Τοκμακίδης Σ., Αγγελούσης Ν. (1996). Πρόβλεψη των
Ολυμπιακών επιδόσεων με μαθηματικά μοντέλα. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Αθήνα.
195. Ταξιλδάρης Κ., Αλμπανίδης Ε., Αγγελούσης Ν. (1996). Η αγωνιστική στην
Ελληνική αρχαιότητα ιστορημένη σε έργα τέχνης. 4ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
196. Μαυρομάτης Γ., Αγγελούσης Ν., Πυλιανίδης Θ. (1994). Πρότυπα μεταβολής
κινηματικών και μυοηλεκτρικών χαρακτηριστικών κατά την εκμάθηση
πρωτότυπων βαλλιστικών κινητικών δεξιοτήτων. 2ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
197. Γρηγορόπουλος Π., Αγγελούσης Ν., Ταξιλδάρης Κ., Τσακιρούδης Δ. (1994). Η
συμπεριφορά των παικτών ως παράγοντας επιτυχίας στο ποδόσφαιρο. 2ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Αθήνα.
198. Σοφιάδης Ν., Τοκμακίδης Σ., Αγγελούσης Ν., Μαυρομάτης Γ., Στεργίου –
Μιχαηλίδου Β., Πυλιανίδης Θ. (1994). Επίδραση της μυϊκής κόπωσης στον χρόνο
αντίδρασης και στην ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα. 2ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
199. Sofiadis N., Tokmakidis S., Mavromatis G., Agelousis N., Pilianidis T. (1994).
Emg activity before and after muscle fatigue. XXV FIMS World Congress of Sports
Medicine, Athens.
200. Γκοδόλιας Γ., Μάντης Κ., Γρίβας Ν., Μάλλιου Β., Αγγελούσης Ν. (1994).
Ισοκινητικά χαρακτηριστικά της δύναμης των έσω και έξω στροφέων μυϊκών
ομάδων του ώμου σε φοιτητές ειδικευόμενους στο τένις. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Αθήνα.
201. Νικολαίδης Κ., Καραμανώλης Ι., Τοκμακίδης Σ., Δούδα Ε., Αγγελούσης Ν.
(1994). Εξέλιξη κινητικών ικανοτήτων και φυσικής κατάστασης μαθητών του
αθλητικού σχολείου. 2ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
202. Αντωνίου Π., Αγγελούσης Ν., Αυγερινός Α., Μαυρομάτης Γ., Καλογιαντσίδου Λ.
(1993). Κολυμβητική ικανότητα και παράγοντες που την επηρεάζουν στους
πρωτοετείς φοιτητές. 1ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Κομοτηνή.
203. Πολλάτου Ε., Αγγελούσης Ν., Μιχαλοπούλου Μ., Τζέτζης Γ., Μαυρομάτης Γ.,
Κιουμουρτζόγλου Ε. (1993). Καμπύλη απόδοσης, η ολική μέθοδος και η πλοκή
περιεχομένων σε πρωτότυπες κινήσεις. 1ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
204. Αντωνίου Π., Αγγελούσης Ν., Κουγιουμτζίδης Χ., Ταξιλδάρης Κ., Μάντης Κ.,
Καμπίτσης Χ. (1993). Η επίδραση της χημικής επεξεργασίας του νερού των
κολυμβητηρίων στην προπονητική διαδικασία. 1ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
30
205. Αντωνίου Π., Αγγελούσης Ν., Τοκμακίδης Σ., Τυλιγαδάς Γ., Ταχταλής Θ.,
Γρηγορόπουλος Π. (1993). Η επίδραση της σύνθεσης του σώματος στις λειτουργίες
της εμμήνου ρύσης σε αθλήτριες και μη. 1ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Κομοτηνή.
206. Γρηγορόπουλος Π., Αγγελούσης Ν., Αντωνίου Π., Γούργουλης Β., Μάντης Κ.
(1993). Οπτικός έλεγχος και κολυμβητική κατεύθυνση. 1ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
207. Τοκμακίδης Σ., Leger L., Αγγελούσης Ν. (1993). Το αναερόβιο κατώφλι ως
δείκτης πρόβλεψης στις επιδόσεις μεγάλων αποστάσεων. 1ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
208. Τοκμακίδης Σ., Αγγελούσης Ν., Ταξιλδάρης Κ., Μάντης Κ., Κουγιουμτζίδης Χ.
(1992). Σύμπτωση στις καμπύλες γαλακτικού οξέος και υποκειμενικής αντίληψης
της κόπωσης σε προοδευτικά αυξανόμενη άσκηση. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Αθλητικής Ψυχολογίας, Αθήνα.
209. Γρηγορόπουλος Π., Αγγελούσης Ν., Ταξιλδάρης Κ. (1992). Η συμπεριφορά των
παικτών ως παράγοντας επιτυχίας στο ποδόσφαιρο. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Αθλητικής Ψυχολογίας, Αθήνα.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου: Μηχανικοί παράγοντες της κολύμβησης.
Χρηματοδότηση: Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ «Ηράκλειτος: Υποτροφίες έρευνας με
προτεραιότητα στη βασική έρευνα». Προϋπολογισμός: 33.000,00 ευρώ. Το έργο
άρχισε το 2002 και βρίσκεται σε διαδικασία περαίωσης.
2. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου: Επιχειρηματικότητα στον Αθλητικό
τομέα – Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ανάδειξη και προώθηση
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον αθλητικό
τομέα. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(EQUAL). Προϋπολογισμός: 800.000.000 δραχμές. Το έργο άρχισε το 2002 και
βρίσκεται σε διαδικασία περαίωσης. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τ.Ε.Φ.Α.Α.
– Δ.Π.Θ. είναι ο Επ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Κώστα.
3. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου: Εθνικό σύστημα ανάδειξης ταλέντων
ποδοσφαίρου. Χρηματοδότηση: Γ.Γ.Ε.Τ. – Ε.Π.Ο. (Δράση για τον Αθλητισμό).
Προϋπολογισμός: 571.000 ευρώ. Το έργο είχε διάρκεια 18 μήνες και
ολοκληρώθηκε την 31-8-2004. Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τ.Ε.Φ.Α.Α. –
Δ.Π.Θ. ήταν ο Καθηγητής κ. Κυριάκος Ταξιλδάρης.
4. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου: Αναμόρφωση προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Χρηματοδότηση: Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II,
2.2.2.α.
«Αναμόρφωση
Προπτυχιακών
Προγραμμάτων
Σπουδών».
Χρηματοδότηση: 400.000 ευρώ. Το έργο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί τον
Αύγουστο του 2008, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κυριάκο
Ταξιλδάρη.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
31
5. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα: Άσκηση και Ποιότητα Ζωής. Χρηματοδότηση: Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ
«Αναμόρφωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών». Προϋπολογισμός:
75.000,00 ευρώ. Το έργο είχε διάρκεια ενός (1) έτους περίπου και ολοκληρώθηκε
το 2003, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Μαυρομάτη.
6. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου: Εφαρμογές των Τεχνολογιών του
Διαδικτύου και της Εικονικής Πραγματικότητας στην Ιατρική ″ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ″.
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΤ ΙΙ/Γ.Γ.Ε.Τ.(Ανθρώπινα Δίκτυα Διάδοσης της Ε&T
Γνώσης.) Προϋπολογισμός: 16.000.000 δρχ. Το έργο διήρκησε δύο (2) χρόνια και
ολοκληρώθηκε το 2001 με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ.
Δημήτριο Κουτσούρη. Επιστημονικός υπεύθυνος εκ μέρους του Τμήματος ήταν ο
Αν. Καθηγητής κ. Γιώργιος Μαυρομάτης.
7. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου: Πρακτική άσκηση φοιτητών σε
εργαζόμενους (βιοτεχνίες, διάφορες υπηρεσίες καθώς σε ειδικές ομάδες ατόμων από
νοσοκομεία, ιδρύματα και σχολεία) με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης
και της υγείας τους. Χρηματοδότηση: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.:
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών). Προϋπολογισμός: 185.100.000 δρχ. Το πρόγραμμα
διήρκησε περίπου τέσσερα (4) χρόνια και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2001,
με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Σάββα Τοκμακίδη.
8. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου: Η σωματική άσκηση ως μέσο
βελτίωσης της υγείας, αύξησης της παραγωγικότητας και ενασχόλησης του ελεύθερου
χρόνου. Χρηματοδότηση: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.:
Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης). Προϋπολογισμός: 48.000.000
δρχ. Το έργο διήρκησε δεκαοκτώ (18) μήνες και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του
1999, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Σάββα Τοκμακίδη.
9. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου: Διάγνωση των κινητικών
προβλημάτων παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω εργαστηριακής ανάλυσης του
βαδίσματος. Χρηματοδότηση: Ο.Π.Α.Π. Προϋπολογισμός: 2.800.000 δρχ. Το
πρόγραμμα διήρκησε δύο (2) χρόνια και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1999, με
επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Γεώργιο Μαυρομάτη.
10. Μέλος της ομάδας Βιοκινητικής Αξιολόγησης αθλητών στο πλαίσιο του
Προγράμματος Επιστημονικής Υποστήριξης Αθλητών, που υλοποιήθηκε από το
Κέντρο Επιστημονικής Υποστήριξης Αθλητισμού (ΚΕΥΑ) με τη συνεργασία της
Ειδικής Γραμματείας Αθλητισμού Μακεδονίας Θράκης και του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του
Δ.Π.Θ., από το 1997 έως το 2000.
11. Συμμετοχή χωρίς αμοιβή στο ερευνητικό πρόγραμμα: Διαμόρφωση μέρους του
αναλυτικού προγράμματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο που αφορά την
αλτική ικανότητα και αξιολόγηση αυτής. Χρηματοδότηση: Π.Ρ.Ε.Ν.Ε.Δ. – ’97.
Προϋπολογισμός: 4.000.000 δρχ. Το έργο διήρκησε ένα (1) χρόνο και
ολοκληρώθηκε το Μάϊο του 2000, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ.
Κυριάκο Ταξιλδάρη.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
32
12. Συμμετοχή χωρίς αμοιβή στο έργο: Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και των
παρεχομένων υπηρεσιών στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Χρηματοδότηση: Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.:
Αποτίμηση
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων).
Προϋπολογισμός: 7.000.000 δρχ. Το έργο διήρκησε εννέα (9) μήνες και
ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1999, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν.
Καθηγητή κ. Κυριάκο Ταξιλδάρη.
13. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου: Ελληνικό Δίκτυο Βιοιατρικής
τεχνολογίας (ΕΒΙΤΑ). Χρηματοδότηση: Γ.Γ.Ε.Τ./Ανθρώπινα Δίκτυα. Το
πρόγραμμα αφορούσε διακίνηση επιστημονικού δυναμικού, σχετικά με θέματα
βιοϊατρικής τεχνολογίας, διήρκησε δύο (2) χρόνια και ολοκληρώθηκε το 1998 με
επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Δημήτριο Κουτσούρη.
Επιστημονικός υπεύθυνος εκ μέρους του Τμήματος ήταν ο Αν. Καθηγητής κ.
Γεώργιος Μαυρομάτης.
14. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου: Η αγωνιστική στην ελληνική
αρχαιότητα ιστορημένη σε έργα τέχνης. Χρηματοδότηση: Ο.Π.Α.Π. Το πρόγραμμα
διήρκησε τρία (3) χρόνια και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1996, με
επιστημονικό υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή Κυριάκο Ταξιλδάρη.
15. Μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου: Προσδιορισμός παραγόντων που
υπεισέρχονται στην εκμάθηση και επιτυχή υλοποίηση πολύπλοκων κινητικών
δραστηριοτήτων. Χρηματοδότηση: Ο.Π.Α.Π. Προϋπολογισμός: 8.000.000 δρχ. Το
πρόγραμμα διήρκησε τρία (3) χρόνια και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του
1995, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Γεώργιο Μαυρομάτη.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Πρόεδρος Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ. κατά τα έτη 2010 έως σήμερα.
2. Αναπληρωτής Πρόεδρος Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ. κατά τα έτη 2008-2010.
3. Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. από το έτος 2009.
4. Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών και Παραλαβής Οργάνων,
Ειδών και Υλικών και εκτελέσεως μικροεργασιών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. για
το έτος 2008.
5. Μέλος της Επιτροπής Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του
Δ.Π.Θ., από το 2003 έως 2006.
6. Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια Ειδών,
Υλικών και αναλωσίμων απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου (ΚΕ 1097) με
τίτλο: «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ)» για το έτος 2005
7. Πρόεδρος της Επιτροπής του Πρόχειρου διαγωνισμού της 5-2-2003 για την
προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τ.Ε.Φ.Α.Α. των Δ.Π.Θ. και Π.Θ.
Βιογραφικό σημείωμα Ν. Αγγελούση
33
8. Πρόεδρος της Επιτροπής Προχείρων Διαγωνισμών για την προμήθεια πάσης
φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών και εκτελέσεως μικροεργασιών για τις ανάγκες
του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. για το έτος 2003
9. Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια Ειδών,
Υλικών και αναλωσίμων απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου (ΚΕ 1082) με
τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΠΘ – ΥΠΟΕΡΓΟ
3 (ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ)» για τα έτη 2002 και 2003
10. Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια Ειδών,
Υλικών και αναλωσίμων απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου (ΚΕ 1097) με
τίτλο: «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ)» για τα έτη 2002 – 2003
11. Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. για την παροχή στοιχείων στο Γραφείο
Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. από το 1998 έως το 2002
12. Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού για την Ασφάλιση κατά κινδύνου
πυρός, κλοπής, πλημμύρας και τρομοκρατικών ενεργειών της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Δ.Π.Θ. για το έτος 2002
13. Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των
προσφορών των Ανοικτών Διαγωνισμών με κλειστές προσφορές, για την
προμήθεια πάσης φύσεως Επιστημονικών Οργάνων, ειδών και υλικών και
εκτελέσεως εργασιών του Δ.Π.Θ., για το έτος 2002
14. Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια Ειδών,
Υλικών και αναλωσίμων απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου (ΚΕ 989) με
τίτλο: «SOCRATES 2001/2002» για το έτος 2002
15. Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών και
εκτελέσεως μικροεργασιών για τις ανάγκες του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. για το έτος
2001
16. Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Βιβλίων, Περιοδικών και εκτελέσεως
Βιβλιοδεσιών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Γ’ του
Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ., για το έτος 2000
17. Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής Βιβλίων, Περιοδικών και εκτελέσεως
Βιβλιοδεσιών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Γ’ του
Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ., για το έτος 1999
18. Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των
προσφορών των Ανοικτών Διαγωνισμών με κλειστές προσφορές, για την
προμήθεια πάσης φύσεως Επιστημονικών Οργάνων, ειδών και υλικών και
εκτελέσεως μικροεργασιών του Δ.Π.Θ., για το πρώτο εξάμηνο του έτους 1999
19. Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
Προσφορών των ανοικτών διαγωνισμών με κλειστές προσφορές (Επιτροπή
Διαγωνισμών) του Δ.Π.Θ. για το έτος 1998
FIHIHG