close

Enter

Log in using OpenID

Armirane mrežice, profili, pričvrsnice

embedDownload
06
Tehnika i servis za graditelje
Poglavlje 06: Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Mrežice
Letvice za žbukanje i zaštitu
Profili za unutarnje žbukanje
Profili za vanjsko žbukanje
Widra i nosači žbuke
Profili za WDVS
Profili za suhu ugradnju
Pričvrsnice i spojnice profila, držači odstojanja
Pričvrsnice
Poglavlje 06
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Mrežice
Mrežice za žbukanje
Unutarnja mrežica
Unutarnja armirana mrežica, otporna na lužine i smicanje. Vlačna sila uzdužnog rebra cca. 100/105,
okno mreže 5x5mm, težina cca. 75g/m2.
Šifra
750
Opis
Unutarnja armirana mrežica 750 100m2/rola
Jm.
rola
Mrežice za žbukanje
Unutarnja i vanjska armirana mrežica, vlačna sila uzdužnog rebra cca. 185/220, okno mreže
13x13mm, težina 135g/m2.
Šifra
1251
1250
Opis
Vanjska armirana mrežica 1250 50m2/rola
Vanjska armirana mrežica 1250 100m2/rola
Jm.
rola
rola
Unutarnja univerzalna mrežica
Univerzalna armirana mrežica, otporna na lužine i smicanje. Vlačna sila uzdužnog rebra cca. 160/150,
okno mreže 7x7mm, težina cca. 105g/m2.
Šifra
121
Opis
Univerzalna mrežica 121 100m2/rola
Jm.
rola
Univerzalna mrežica
Unutarnja i vanjska armirana mrežica, vlačna sila uzdužnog rebra cca. 200/225, okno mreže 8x7mm,
težina 165g/m2.
Šifra
15000
Opis
Univerzalna mrežica 1500 50m2/rola
Jm.
rola
Oklopna mrežica
Pogodna u zahtjevnim sokl radovima, vlačna sila uzdužnog rebra 210/290, okno mreže 7x7mm.
Šifra
3500
Opis
Oklopna mrežica 3500 50m2/rola
Jm.
rola
WDVS-mrežice
WDVS-mrežice
Armirana mrežica za WDV-sistem, ispitana po MA 39, okno mreže 4x4mm.
Šifra
3000
3000OR
3000T
3000LO
Opis
WDVS mrežica 3000 50m2/rola SM 25F
WDVS mrežica 3000 narančasta 50m2/rola
WDVS mrežica 3000 Primafas 50m2/rola, okno 4x4mm
WDVS mrežica Lorencic System 50m2/rola
Jm.
rola
rola
rola
rola
Poglavlje 06 - Strana 1
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
WDVS-plutena mrežica
Armirana mrežica za plutene fasade, vlačna sila uzdužnog rebra cca. 200/225, okno mreže 7x7mm,
težina cca. 200g/m2.
Šifra
123
Opis
VWS plutena mrežica 123 50m2/rola
Jm.
rola
Kutna mrežica
Kutna mrežica
Armirana kutna mrežica koja sprečava dijagonalna pukunuća u uglovima prozora i vrata. Armiranje za
WDVS izolaciju i ostalih sistema. Veličina 380x330mm, kut 90° .
Šifra
5004043
5004044
Opis
Kutna mrežica 380x330mm 8x8mm 90°
Kutna mrežica 380x330mm 4x4mm 90°
Jm.
karto
karto
Letvice za žbukanje i zaštitu
Letvice za žbukanje i zaštitu
Letvice za žbukanje i zaštitu
Samoljepljivi PVC profil sa zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka, te
posebnim samoljepljivim rebrom za montiranje zaštitne folije za vrata i prozore. Najmanja temperatura
za obradu +5°C. Maksimalna dužina 240cm.
Šifra
6430105
6430205
314
324
114
124
Opis
Letvica za žbukanje i zaštitu uska 6x6mm 1,40m
Letvica za žbukanje i zaštitu uska 6x6mm 2,40m
Letvica za žbukanje i zaštitu uska 8x8mm 1,40m
Letvica za žbukanje i zaštitu uska 8x8mm 2,40m
Letvica za žbukanje i zaštitu široka 8x15mm 1,40m
Letvica za žbukanje i zaštitu široka 8x15mm 2,40m
Jm.
štang
štang
štang
štang
štang
štang
Letvice za žbukanje i zaštitu fleksibilna bez brtve
Fleksibilna letvica za žbukanje bez brtve, 9mm širine i s 3mm brtve (štiti brtvenu traku od UV-zraka).
Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. T-FAL profili su prikladni za trodimenzionalna
gibanja do 3mm i dužine profila do 300cm. Molimo obratite pozornost na podatke o proizvođaču.
Šifra
3717140
3717250
Opis
Letvice za žbukanje i zaštitu fleksibilna bez brtve 1,40m, 60štangi/karton
Letvice za žbukanje i zaštitu fleksibilna bez brtve 2,50m, 60štangi/karton
Jm.
štang
štang
Letvice za žbukanje i zaštitu fleksibilna s brtvom
Elastična brtva štiti brtvenu traku od UV-zraka i tako čini prijelaz od žbuke na prozor ili vrata u
jednom komadu. Fleksibilna zaštitna traka se ispupči oko obloge i s toga nema više potrebe za
rezanjem zaštine trake. Fleksibilna letvica za žbukanje s brtvom, 9mm širine i s 3mm brtve. Pri obradi
temperatura ne smije biti manja od +5°C. T-FAL profili su prikladni za trodimenzionalna gibanja do
3mm i dužine profila do 300cm. Molimo obratite pozornost na podatke o proizvođaču.
Šifra
3795140
3795250
Opis
Letvice za žbukanje i zaštitu fleksibilna s brtvom 1,40m, 60štangi/karton
Letvice za žbukanje i zaštitu fleksibilna s brtvom 2,50m, 60štangi/karton
Jm.
štang
štang
Završni profil s brtvom
Samoljepljivi završni profil PVC s brtvom za tehnička i optički izvrsna riješenja. Pri obradi temperatura
ne smije biti manja od +5°C. Maksimalna dužina 260cm zbog moguće dilatacije.
Šifra
43712150
43712260
Opis
Završni unutarnji profil 3712 PVC s brtvom 1,50m 60štangi/karton
Završni unutarnji profil 3712 PVC s brtvom 2,60m 60štangi/karton
Jm.
štang
štang
Poglavlje 06 - Strana 2
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Početni profil s brtvom i gibljivom fugom
Početni profil PVC s brtvom i gibljivom fugom za tehnička i optički izvrsna riješenja. Pri obradi
temperatura ne smije biti manja od +5°C. Maksimalna dužina 260cm zbog moguće dilatacije.
Šifra
43726150
43726260
Opis
Početni unutarnji profil 3726 PVC s brtvom i gibljivom fugom 1,50m, 50šta/karton
Početni unutarnji profil 3726 PVC s brtvom i gibljivom fugom 2,60m, 50šta/karton
Jm.
štang
štang
Letvica za žbukanje i zaštitu RAL unutarnja
Unutarnji brtveni profil ima fleksibilnu traku koja nabubri oko okova, te izrezivanje trake više
nije potrebno. Sukladno RAL zahtjevima kakvoće robe unutarnja letvica je nepropusna za zrak
i paronepropusnija nego vanjska. SD-vrijednost veća od 100m, širina 10mm i 3mm pjenaste
ljepljive trake. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. T-FAL profili su prikladni za
trodimenzionalni prihvat do 3mm i dužinu profila do 300cm. Molimo obratiti pozornost na upute
proizvođača.
Šifra
3765250
Opis
Letvica za žbukanje i zaštitu RAL unutarnja crvena fleksibilna s brtvom 2,5m
Jm.
štang
Letvica za žbukanje i zaštitu RAL vanjska
Elastična brtva stvara trajno elastičnu fugu pa nema potrebe za dodatnim zaptivanjem masom za
brtvljenje. Fleksibilna spojka ujedno štiti i brtvenu traku od prljavštine i UV-zraka. Sukladno RAL
zahtjevima kakvoće robe vanjska letvica je nepropusna za vjetar i manje paronepropusnija nego
unutarnja. SD-vrijednost manja od 25m, širina 10mm i 3mm pjenaste ljepljive trake. Pri obradi
temperatura ne smije biti manja od +5°C. T-FAL profili su prikladni za trodimenzionalni prihvat do 3mm
i dužinu profila do 300cm. Molimo obratiti pozornost na upute proizvođača.
Šifra
3775250
Opis
Letvica za žbukanje i zaštitu RAL vanjska zelena fleksibilna s brtvom 2,5m
Jm.
štang
Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS-mrežicom
Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS-mrežicom
Profil s armiranom mrežicom i zaštitnom trakom za zaptivanje protiv propusnosti jake kiše i zraka. Pri
obradi temeperatura ne smije biti manja od +5°C. Maksimalna dužina profila 240mm.
Šifra
514
524
6470105001
6470205
Opis
Letvica za žbukanje i zaštitu s VWS mrežicom 1,40m, 25kom/karton
Letvica za žbukanje i zaštitu s VWS mrežicom 2,40m, 25kom/karton
Letvica za žbukanje i zaštitu 6mm PVC s mrežicom 1,40m, 30kom/karton
Letvica za žbukanje i zaštitu 6mm PVC s mrežicom 2,40m, 30kom/karton
Jm.
štang
štang
štang
štang
Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS-mrežicom i brtvom
Čisti priključak, jednostavna obrada, s WDVS mrežicom i brtvom. Fleksibilna brtva štiti ljepljivu traku
od direktog ili indirektnog utjecaja sučevih zraka. Širine 10mm i 3mm ljepljive trake. Nije više potrebno
dodatno fugiranje. Pri obradi temperatura ne smije biti manja od +5°C. T-FAL profili su prikladni
za trodimenzionalni prihvat do 3mm i dužinu profila do 300cm. Molimo obratiti pozornost na upute
proizvođača.
Šifra
3798140
3798250
Opis
Letvica za žbukanje i zaštitu fleksibilna s mrežicom i brtvom 1,40m, 60kom/kart
Letvica za žbukanje i zaštitu fleksibilna s mrežicom i brtvom 2,50m, 60kom/kart
Jm.
štang
štang
Početni profil za prozore Praktika
Početni profil za prozore s jednom brtvom. Nakon postavljanja izolacije profil se ugura između izolacije
i prozora ili vrata. Pri postavljanju profila klin se stisne, te se brtva napne što dovodi do usidrenja
profila između izolacije i okvira.
Šifra
32514
32524
Opis
Početni profil za prozore Praktika 1,40m 30kom/karton
Početni profil za prozore Praktika 2,40m 30kom/karton
Jm.
štang
štang
Letvice za žbukanje i zaštitu s WDVS mrežicom za rolete
Čisti priključak, bez održavanja fuge, jednostavna obrada s WDVS mrežicom.
Šifra
714
724
Opis
Letvica za žbukanje i zaštitu s mrežicom 1,40m za rolete
Letvica za žbukanje i zaštitu s mrežicom 2,40m za rolete
Jm.
štang
štang
Poglavlje 06 - Strana 3
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Letvica za žbukanje i zaštitu RAL WDVS
Elastična brtva stvara trajno elastičnu fugu pa nema potrebe za dodatnim zaptivanjem masom za
brtvljenje. Sukladno RAL zahtjevima kakvoće robe vanjska letvica je nepropusna za vjetar i manje
paronepropusnija nego unutarnja.
Šifra
3778250
Opis
Letvica za žbukanje i zaštitu RAL vanjski zeleni fleksibilni s brtvom 2,50m
Jm.
štang
Pribor za letvice za žbukanje i zaštitu
Valjak za utiskivanje
Ravnomjerno utiskivanje profila, jednostavno rukovanje i uporaba sve do kuteva, za ljevake i
dešnjake.
Šifra
3704
Opis
Valjak za utiskivanje T-FAL
Jm.
kom
Sredstvo za čišćenje 3-fix
Poboljšava prianjanje profila na PVC, aluminijske i drvene elemente, biološki razgradivo.
Šifra
3706
Opis
3 fix sredstvo za čišćenje za T-FAL profile
Jm.
kom
Škare T-FAL
Čisti i točni rez, rezanje pod kutem sa skalom.
Šifra
3709
Z28805
Opis
Škare T-FAL
Rezervna oštrica za škare T-FAL 10kom/pakiranje
Jm.
kom
pakir
3-line traka za brtvljenje
Za izradu priključka s unutarnje strane nepropusnog za zrak, a s vanjske paronepropusnog na
području parapeta ili poda. Za razdvajanje sobne i vanjske klime. Sukladno DIN 4108 EnEV § 5
(1), SD-vrijednost veća od 100m, s jednostranom ljepljivom trakom za postavljanje na prozorima ili
vratima. Na parapet ljepiti s masom za brtvljenje i ljepljenje 3-grip (šifra 3752).
Šifra
3751
Opis
3-line traka za brtvljenje
Jm.
kom
Masa za brtvljenje i ljepljenje 3-grip
Masa za brtvljenje i ljepljenje na hibridnoj bazi. Iznimno visoka otpornost na UV-zrake i izvrsno
prianjanje na slabo upijajućim podlogama (suhe/vlažne). Boja bijela.
Šifra
3752
Opis
3-grip masa za brtvljenje i ljepljenje
Jm.
kom
Poglavlje 06 - Strana 4
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Profili za unutarnje žbukanje
Unutarnji kutnik
Unutarnji zaštitni kutnik
Oštrobridni pocinčani profil za žbukanje. Brza i jednostavna ugradnja.
Šifra
4015
4016
4018
402
4022
40225
4025
4026
4027
40275
4028
403
4035
Opis
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 1,50m Bunt=37,50m
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 1,60m Bunt=40,00m
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 1,80m Bunt=45,00m
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 2,00m Bunt=50,00m
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 2,20m Bunt=55,00m
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 2,25m Bunt=56,25m
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 2,50m Bunt=62,50m
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 2,60m Bunt=65,00m
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 2,70m Bunt=67,50m
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 2,75m Bunt=68,75m
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 2,80m Bunt=70,00m
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 3,00m Bunt=75,00m
Unutarnji zaštitni kutnik KÄ5 3,50m Bunt=87,50m
Jm.
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
Unutarnji kutnik 1007 Protektor
Kutni profil s povećanim slojem cinka. Današnje sve kraće vrijeme gradnje dovelo je do proizvodnje
novih profila koji mogu bez veće štete izdržati duže vrijeme izloženosti vlazi. Profil se proizvodi s
većim poljima za rastezanje što omogućava optimalan prodor žbuke.
Šifra
4100715
4100716
4100718
410072
4100722
41007225
4100725
4100726
4100727
41007275
410073
Opis
Unutarnji kutnik 1007 1,50m Bunt=37,50m
Unutarnji kutnik 1007 1,60m Bunt=40,00m
Unutarnji kutnik 1007 1,80m Bunt=45,00m
Unutarnji kutnik 1007 2,00m Bunt=50,00m
Unutarnji kutnik 1007 2,20m Bunt=55,00m
Unutarnji kutnik 1007 2,25m Bunt=56,25m
Unutarnji kutnik 1007 2,50m Bunt=62,50m
Unutarnji kutnik 1007 2,60m Bunt=65,00m
Unutarnji kutnik 1007 2,70m Bunt=67,50m
Unutarnji kutnik 1007 2,75m Bunt=68,75m
Unutarnji kutnik 1007 3,00m Bunt=75,00m
Jm.
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
bunt
Unutarnji kutnik 1005 Protektor
Za zaobljenu izvedbu ruba.
Šifra
41005
Opis
Unutarnji kutnik 1005 1,5-3m
Jm.
m
Unutarnji kutnik 1041 Protektor
Kutni profil s urezanim zidnim krakom i PVC rubom za dobivanje zaobljenih lukova i čistih rubova kod
spiralnih stubišta.
Šifra
41041
Opis
Unutarnji kutnik 1041 2,5m
Jm.
m
Kupaonske lajsne
Kupaonske lajsne
Od pocinčanog čeličnog lima, ispitano po EN 10142 i EN 10143.
Šifra
46
410
Opis
Kupaonske lajsne 6mm, dužina 2,5m 125m/bunt
Kupaonske lajsne 10mm, dužina 2,5m 125m/bunt
Jm.
bunt
bunt
Poglavlje 06 - Strana 5
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Kupaonske lajsne Protektor
U pravilu se u vlažnim prostorijama ugrađuju čelični kutni profili.
Šifra
41106
41105
Opis
Kupaonske lajsne 1106 6mm, 2,5-3,0m
Kupaonske lajsne 1105 10mm, 2,5-3,0m
Jm.
m
m
Završni unutarnji profili - dilatacijski profili
Završni unutarnji profili
Pocinčani profili za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke.
Šifra
41216
41211
41212
41218
41210
41220
Opis
Završni unutarnji dilatacijski profil 1216 6mm, 2,5-3m
Završni unutarnji profil 1211 9mm, 2,0-4,0m
Završni unutarnji profil 1212 10mm, 2,5-3,0m
Završni unutarnji profil 1218 12mm, 2,5-4,0m
Završni unutarnji dilatacijski profil 1210 14mm, 2,0-4,0m
Završni unutarnji profil 1220 18mm, 2,5-4,0m
Jm.
m
m
m
m
m
m
Završni unutarnji i dilatacijski profili
Kombinacije profila za izvedbu dilatacijskih fuga.
Šifra
41206
41216
41201
41210
Opis
Dilatacijski profil 1206 6mm, 2,5-3,0m
Završni unutarnji dilatacijski profil 1216 6mm, 2,5-3m
Dilatacijski profil 1201 14mm, 2,0-4,0m
Završni unutarnji dilatacijski profil 1210 14mm, 2,0-4,0m
Jm.
m
m
m
m
Dilatacijski profil PVC
PVC gibljivi profil s mekanim PVC središnjim dijelom za oblikovanje fuga u zidovima i stropovima.
Šifra
43754
Opis
Dilatacijski profil PVC 3754 2,60m
Jm.
m
Dilatacijski profil Kombi unutarnji
Za uporabu na ravnim površinama i uglovima do 90°. Središnji dio sastoji se od kombinacije PVC-a i
TPE-a.
Šifra
7531300
Opis
Dilatacijski profil Kombi unutarnji 10mm, 3,00m
Jm.
m
Početni profili za fuge
Početni profili Protektor
Profili za izvedbu sjenčanih fuga na drvenim i rešetkastim konstrukcijama.
Šifra
41306
41301
Opis
Početni profil 1306 10mm, 2,1-3,0m
Početni profil 1301 14mm, 2,1-3,0m
Jm.
m
m
Početni profil 1312 Protektor
Profil s postojećom sjenčanom fugom širine 15mm.
Šifra
41312
Opis
Početni profil 1312 10mm, sa sjenčanom fugom 2,5-3,0m
Jm.
m
Poglavlje 06 - Strana 6
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Profili za vanjsko žbukanje
Sokl profili - početni profili
Sokl profili Protektor
Profili za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke/sokla. PVC okapnica štiti od korozije.
Šifra
41227
41225
41229
41263
41264
41265
41266
Opis
Sokl profil 1227 10mm 2,5-3,0m
Sokl profil 1225 14mm 2,5-3,0-4,0m
Sokl profil 1229 20mm 2,5-3,0-4,0m
Sokl profil 1263 30mm 3,0m
Sokl profil 1264 40mm 3,0m
Sokl profil 1265 50mm 3,0m
Sokl profil 1266 60mm 3,0m
Jm.
m
m
m
m
m
m
m
Završni profili Protektor
Profili za izvedbu točnih i čistih završetaka žbuke/sokla.
Šifra
41224
41223
41222
Opis
Završni profil 1224 10mm 2,5-3,0m
Završni profil 1223 14mm 2,5-3,0-4,0m
Završni profil 1222 20mm 2,5-3,0-4,0m
Jm.
m
m
m
Kutni profili
Kutni profili vanjski Protektor
Kutni profili s većim postotkom cinka za ugrađivanje u temeljnu žbuku.
Šifra
41043
41044
Opis
Kutni profil vanjski 1043 90° 2,5-3,0m
Kutni profil vanjski 1044 135° 2,5-3,0m
Jm.
m
m
Kutni profil vanjski Protektor
Za različite debljine žbuke, od pocinčanog čeličnog lima.
Šifra
41062
41063
41064
41065
41066
Opis
Kutni profil vanjski 1062 20mm 2,5-3,0m
Kutni profil vanjski 1063 30mm 3,0m
Kutni profil vanjski 1064 40mm 3,0m
Kutni profil vanjski 1065 50mm 3,0m
Kutni profil vanjski 1066 60mm 3,0m
Jm.
m
m
m
m
m
Kutni profil vanjski Protektor
Kutni profili za debljinu žbuke 8mm tj. 10mm za žbukanje porobetona.
Šifra
41023
41020
41013
41014
Opis
Kutni profil vanjski 1023 8mm 2,0-3,0m
Kutni profil vanjsk 1020 10mm 2,0-3,0m
Kutni profil vanjski 1013 14mm 2,0-3,0m
Kutni profil vanjski 1014 20mm 2,0-3,0m
Jm.
m
m
m
m
Dilatacijski profili
Dilatacijski profil za uglove Protektor
Dilatacijski profili od pocinčanog čeličnog lima s elastičnim središnjim dijelom u dvije širine, za
preuzimanje dilatacijskih fuga u površinu žbuke.
Šifra
43212
43220
Opis
Dilatacijski profil za uglove 3212 10mm 3,0m
Dilatacijski profil za uglove 3220 20mm 3,0m
Jm.
m
m
Poglavlje 06 - Strana 7
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Dilatacijski profil za ravne površine Protektor
Od pocinčanog čelika.
Šifra
43200
43204
43208
Opis
Dilatacijski profil za ravne površine 3200 10mm 3,0m
Dilatacijski profil za ravne površine 3204 15mm 3,0m
Dilatacijski profil za ravne površine 3208 20mm 3,0m
Jm.
m
m
m
Dilatacijski profil Kombi vanjski
Za uporabu na ravnim površinama i uglovima do 90°. Bočne strane od pocinčanog čeličnog lima ili
plemenitog čelika. Varijabilna debljina sloja 15 ili 20mm.
Šifra
3236300
Opis
Dilatacijski profil Kombi vanjski, varijabilna debljina 15 ili 20mm, 3,0m
Jm.
m
Ventilacijski profili
Ventilacijski profili Protektor
Završni ventilacijski pocinčani profil za krovnu oplatu između rogova.
Šifra
41241
41242
Opis
Ventilacijski profil 1241 13mm 2,5m
Ventilacijski profil 1241 23mm 2,5m
Jm.
m
m
Widra i nosači žbuke
Widra® žičani kutnik
Žičani kutnik za armirano žbukanje! Ušteda vremena i troškova jer nema postavljanja drvene oplate. Ugradnja kutnika u žbuku daje odlično
kutno armiranje i time stabilni kut. Konstrukcija žičanog kutnika omogućava potpunu ugradnju u žbuku, te se tako sprečava stvaranje šupljina.
Widra® APS/APE
Pogodna za vanjsku uporabu. Žičani kutnik za vanjsko žbukanje omogućava bolje prianjanje pri
radu sa cementnim špricom i grubljim zrnom. Isporučivo u pocinčanoj (APS) i čeličnoj (APE) izvedbi.
Paleta=40 kartona, karton=118m.
Šifra
7013
7011
Opis
Widra APS pocinčani 2,95m 118m/karton
Widra APE čelični 2,95m 118m/karton
Jm.
karto
karto
Widra® APR
Žičani kutnik za zaobljene uglove pri vanjskim radovima. Paleta=20 kartona, karton=118m.
Šifra
7016
Opis
Widra APR pocinčani 2,95m
Jm.
štang
Widra® APA
Pocinčani žičani kutnik za prozore i vrata na fasadi. Paleta=40 kartona, karton=40 štangi,
štanga=2,95m.
Šifra
7014
Opis
Widra APA pocinčana 2,95m 118m/karton
Jm.
karto
Poglavlje 06 - Strana 8
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Widra® AP
Pocinčani žičani kutnik omogućava vertikalno i linearno skidanje posteljičnog sloja na vanjskim
rubovima, te stvara dobru kutnu armaturu. Paleta=40 kartona, karton=118m.
Šifra
38903
Opis
Widra AP pocinčani 2,95m 118m/karton
Jm.
kart.
Widra® APK
Za fasade i kuteve protiv pucanja i korozije. Pocinčani kutnik s PVC kutom isporučiv u bijeloj i bež boji.
Karton= 25kom - 73,75m.
Šifra
389
Opis
Widra APK pocinčani 2,95m 2,95m/štanga
Jm.
štang
Widra® APBK
Žičani kutnik s PVC-om za lukove i vanjsko žbukanje. Pocinčani s PVC kutom isporučiv u bijeloj i bež
boji. Karton=25 kom - 73,75m.
Šifra
7017
Opis
Widra APBK pocinčani 2,95m 2,95m/štanga
Jm.
štang
Widra® APB
Pocinčani žičani kutnik za lukove i vanjsko žbukanje. Karton=40kom - 118m.
Šifra
7018
Opis
Widra APB 2,95m 2,95m/štanga
Jm.
štang
Stucanet®
Stucanet je nosač žbuke u pločama s točkasto zavarenim pocinčanim žicama. Uporaba u modernoj tehnici mokrog žbukanja u unutarnjoj
primjeni i na fasadama. Nanošenje žbuke brizganjem strojno ili navlačenjem ručno.
Stucanet® S
Stuacanet S lako se pričvršćuje na konstrukcijama od drveta, čelika, betona ili zidova. Za
pričvršćivanje 2 paralelne žice. Bunt= 15 ploča/25 m2, paleta=375 ploča/630 m2
Šifra
3885
Opis
Stucanet S 240x70cm 1,68m2/ploča, 15ploča/bunt
Jm.
ploča
Stucanet® 80
S uzdužnom žicom za pričvršćivanje. Bunt=15 ploča/25 m2, paleta=120 ploča/ 202m2.
Šifra
3881
Opis
Stucanet 80 240x70cm 1,68m2/ploča, 15ploča/bunt
Jm.
ploča
Poglavlje 06 - Strana 9
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Armanet®, Armanet® D i Armanet® Iso
Armanet®
Armanet je stabilna armirana rešetka, pocinčana po Bekaert "3 x Zn" postupku s najmanje 350 g/m2
sloja cinka. Pogodna je za vanjsku i unutarnju uporabu mineralnih i izolacijskih žbuka na površinama
gdje prijeti opasnost od pucanja.
Šifra
405127
Opis
Armanet 12,7x12,7x0,8mm, 100cm širine 25m/rola
Jm.
rola
Armanet® D (Distanet)
Armanet D (Distanet)-rešetka je varena žičana mreža za sve podloge u vanjskoj i unutarnjoj primjeni.
Ističe se što žičana mreža ima ravnomjerno raspoređena koljena koja djeluju kao naslage na podlozi
kao zasebne noge i koje Armanet D drže "na distanci" od podloge. Armanet D za pričvršćivanje
ne zahtjeva posebne držače razmaka (preporučljivo: tip DB-sistem pričvršćivanja). Pri obradi
obratiti pozornost na preklapanje (najmanje 50mm na spojevima i najmanje 100mm na susjednim
građevinskim dijelovima!). Debljina mreže 1,05mm, okce mreže 16x16mm, sloj cinka: min. 350g/m2,
dubina koljena: max. 10mm, razmak koljena: 100x100mm.
Šifra
5803
5804
5806
Opis
Distanet 40x200cm 0,8m2/ploča 20ploča/bunt
Distanet 60x200cm 1,2m2/ploča 20ploča/bunt
Distanet 100x200cm 2,0m2/ploča 20ploča/bunt
Jm.
ploča
ploča
ploča
Armanet® Iso (Welnet)
Armanet Iso (Welnet) je varena, pocinčana žičana mreža koja svojom konstrukcijom i svojom jačinom
nosi i armira žbuku. Armanet se pričvršćuje na već postojeću žbukanu podlogu te nema potrebe za
prethodnom obradom žbuke, kao ni za odstranjivanjem boje ili žbuke. Pričvršćuje se horizontalno na
podlogu pri čemu horizontalni žičani kut ostaje vani. U pravilu se koristi najmanje 8 pričvrsnica na m2.
Minimalno prekrivanje žbuke 20mm. Debljina mreže 1,05mm, okce mreže 16x16mm, dimenzije ploče
210x99,2cm, sloj cinka min.350g/m2. Paleta=400 ploča, bunt=20 ploča.
Šifra
102890
Opis
Armanet-Iso (Welnet) 100x210cm, ploča 2,1m2 20ploča/bunt
Jm.
ploča
Metalna rešetka - nosač žbuke
Metalna rešetka - nosač žbuke
Metalna rešetka od pocinčanog čeličnog lima kao nosač žbuke za neravne podloge, te kao zatvaranje
pukotina, fuga itd. - metalna rešetka sa širokom primjenom.
Šifra
329900
Opis
Metalna rešetka - nosač žbuke 1,50m2/ploča
Jm.
ploča
Profili za WDVS
Kutni profili WDVS
Alu kutnik s VWS mrežicom
Šifra
4040
Opis
Alu kutnik s mrežicom 10x15cm 2,5m
Jm.
štang
PVC kutnik s VWS mrežicom
PVC profil s mrežicom za ojačavanje uglova i za jednostavno armiranje uglova.
Šifra
4041
4041080120
5533307
Opis
PVC kutnik s mrežicom 10x15cm 2,5m
PVC kutnik s mrežicom 8x12cm 2,5m
PVC kutnik s mrežicom 10x23cm 2,5m
Jm.
štang
štang
štang
Kutni profil s mrežicom Protektor
S alkalno otpornom tekstilno-staklenom mrežicom, 10x15cm.
Šifra
43707
Opis
Kutni profil s mrežicom 3707 10x15cm 2,50m
Jm.
m
Poglavlje 06 - Strana 10
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
PVC-kutnik u roli s mrežicom
Kutnik u roli od čvrste PVC trake otporna na udarce i lomljenje. Lako i jednostavno se izvlači te
preoblikuje u kutni profil.
Šifra
5901907
Opis
PVC kutnik u roli s mrežicom 12,5x12,5cm rola=50m
Jm.
rola
Okapni profili WDVS
Okapni profil PVC s mrežicom
PVC profil s VWS mrežicom kao završni sloj s okapnicom za upotrebu kod balkona i prozorskih
klupčica.
Šifra
6485302
Opis
PVC okapni profil s mrežicom 10x15cm 2,5m, 20kom/karton
Jm.
kom
Okapni profil s mrežicom čelični
Za čiste i točne izvedbe kuteva na građevinama.
Šifra
6481202
Opis
Okapni profil s mrežicom čelični 12,5x12,5 2,0m, 10kom/karton
Jm.
kom
Početni profili WDVS
Početni profil PVC Protektor
S alkalno otpornom tekstilno-staklenom mrežicom za brzo i sigurno oblikovanje priključaka u WDVS
sistemu.
Šifra
43749
Opis
Početni profil PVC s mrežicom 2,5m
Jm.
m
Ventilacijski profili WDVS
Ventilacijski profil Protektor
Osnovni sloj od aluminija; za montažu na izolaciju; ventilacijski presjek: 207 cm2/m.
Šifra
49224
Opis
Ventilacijski profil 9224 2,50m
Jm.
m
Dilatacijski profili i utoreni profili WDVS
Dilatacijski profil I unutarnji
PVC kutnik s WDVS mrežicom. Tkanje poliester sa središnjim dijelom od kaučuka.
Šifra
4045
Opis
Dilatacijski profil I unutarnji WDVS s mrežicom 2,5m
Jm.
štang
Dilatacijski profil II ravni
PVC kutnik s WDVS mrežicom. Tkanje poliester sa središnjim dijelom od kaučuka.
Šifra
4044
Opis
Dilatacijski profil II ravni WDVS s mrežicom 2,5m
Jm.
štang
Poglavlje 06 - Strana 11
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Dilatacijski profil S za WDVS
Za uporabu na ravnim zidnim površinama i kutevima do 90°. Središnji dio kombinacija PVC-a i TPE-a.
Debljina žbuke 6mm. Prednosti: - minimalno skladištenje - nema potrebe za održavanjem fuga. Moguć
sučelni spoj (easy contact).
Šifra
7561300
Opis
Dilatacijski profil S za WDVS s mrežicom 4x4mm štanga 3,0m
Jm.
m
Utoreni PVC profil
Uporaba u WDV sistemu za oblaganje i učvršćivanje fasadnih utora. Čvrsto prianjanje armirane
žbuke bočnom perforacijom. Utoreni profil je brza i optimalna mogućnost oblaganja fasadnih utora i
poboljšanje čvrstoće na području istih.
Šifra
4940304
Opis
Utoreni PVC profil 2,5m
Jm.
štang
Sokl profili WDVS
Sokl profili alu za ravne površine
Profil U-oblika za WDV sisteme, odgovarajući za fasadne ploče različitih debljina.
Šifra
49144D
49145D
49146D
49147D
49148D
49149D
49150D
49212D
49213D
Opis
Sokl profil WDVS alu 40mm 9144 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 50mm 9145 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 60mm 9146 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 70mm 9147 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 80mm 9148 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 90mm 9149 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 100mm 9150 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 120mm 9212 2,5m Bunt=4 kom
Sokl profil WDVS alu 140mm 9214 2,5m Bunt=4 kom
Jm.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Sokl profili alu za ravne površine Protektor
Profil U-oblika za WDV sisteme, odgovarajući za fasadne ploče različitih debljina.
Šifra
49143
49144
49145
49146
49147
49148
49149
49150
49212
49213
49214
49216
49218
Opis
Sokl profil WDVS alu 30mm 9143 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 40mm 9144 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 50mm 9145 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 60mm 9146 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 70mm 9147 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 80mm 9148 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 90mm 9149 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 100mm 9150 2,5m Bunt=10 kom
Sokl profil WDVS alu 120mm 9212 2,5m Bunt=6 kom
Sokl profil WDVS alu 140mm 9213 2,5m Bunt=6 kom
Sokl profil WDVS alu 160mm 9214 2,5m Bunt=6 kom
Sokl profil WDVS alu 180mm 9216 2,5m Bunt=6 kom
Sokl profil WDVS alu 200mm 9218 2,5m Bunt=6 kom
Jm.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Sokl profili alu za uglove Protektor
Alu profil za uglove kod fasadnih toplinskih sustava.
Šifra
49283
49284
49285
49286
49287
49288
49289
49290
49292
Opis
Kutni sokl profil WDVS alu 30mm 9283 0,73m Bunt=10 kom
Kutni sokl profil WDVS alu 40mm 9284 0,73m Bunt=10 kom
Kutni sokl profil WDVS alu 50mm 9285 0,73m Bunt=10 kom
Kutni sokl profil WDVS alu 60mm 9286 0,73m Bunt=10 kom
Kutni sokl profil WDVS alu 70mm 9287 0,73m Bunt=10 kom
Kutni sokl profil WDVS alu 80mm 9288 0,73m Bunt=10 kom
Kutni sokl profil WDVS alu 90mm 9289 0,73m Bunt=10 kom
Kutni sokl profil WDVS alu 100mm 9290 0,73m Bunt=10 kom
Kutni sokl profil WDVS alu 120mm 9292 0,73m Bunt=6 kom
Jm.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Završni sokl profil alu Protektor
Aluminijski završni profili za WDV sisteme, odgovarajući za 8 debljina fasadnih ploča.
Šifra
49244
49245
49246
49247
49248
49249
49250
49252
Opis
Završni sokl profil WDVS alu 40mm 9244 2,5m Bunt=10 kom
Završni sokl profil WDVS alu 50mm 9245 2,5m Bunt=10 kom
Završni sokl profil WDVS alu 60mm 9246 2,5m Bunt=10 kom
Završni sokl profil WDVS alu 70mm 9247 2,5m Bunt=10 kom
Završni sokl profil WDVS alu 80mm 9248 2,5m Bunt=10 kom
Završni sokl profil WDVS alu 90mm 9249 2,5m Bunt=10 kom
Završni sokl profil WDVS alu 100mm 9250 2,5m Bunt=10 kom
Završni sokl profil WDVS alu 120mm 9252 2,5m Bunt=10 kom
Jm.
m
m
m
m
m
m
m
m
Poglavlje 06 - Strana 12
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Sokl profil Praktika
PVC profil za ugradnju između sokla i izolacije neovisno o debljini ploče.
Šifra
4039
Opis
Sokl profil WDVS Praktika PVC 2,5m
Jm.
štang
Priključni profil PVC za WDVS sokl lajsne
PVC profil za dobivanje čistih sokl završetaka. Profil se natakne na aluminijsku sokl lajsnu. Mogućnost
preklapanja spoja profila sprečava eventualno pucanje. Profil ima dodatnu okapnicu. Isporučivo po
komadu ili u roli, u rolama se sokl može proizvesti u jednom komadu.
Šifra
8250
Opis
Priključni profil PVC za WDVS sokl lajsne
Jm.
kom
Profili za suhu ugradnju
Kutnik
Alu kutnik 90°
Aluminijski, za suhu gradnju.
Šifra
4042
40425
40427
404275
4043
Opis
Alu kutnik 90° 2m, 25x25mm 50štangi/bunt
Alu kutnik 90° 2,5m 25x25mm 50štangi/bunt
Alu kutnik 90° 2,7m 25x25mm 50štangi/bunt
Alu kutnik 90° 2,75m 25x25mm 50štangi/bunt
Alu kutnik 90° 3m 25x25mm 50štangi/bunt
Jm.
štang
štang
štang
štang
štang
Alu kutnik 13x23mm
Aluminijski.
Šifra
404125
40413
Opis
Alu kutnik 13x23mm 2,5m 50štangi/bunt
Alu kutnik 13x23mm 3m 50štangi/bunt
Jm.
bunt
bunt
Alu kutnik 135°
Aluminijski.
Šifra
40433
Opis
Alu kutnik 135° 3m 50štangi/bunt
Jm.
štang
PVC kutnik 25x25mm
Šifra
0160307
0160605
0160607
Opis
PVC kutnik 25x25mm 2,5m 50štangi/bunt
PVC kutnik 25x25mm 3,0m 25štangi/bunt
PVC kutnik 25x25mm 3,0m 50štangi/bunt
Jm.
štang
štang
štang
Obrubni profili
Obrubni profil čelik
Za suhu ugradnju. Od pocinčanog čeličnog lima po EN 10142 i EN 10143.
Šifra
41121250D
41121300D
41122250D
41122300D
Opis
Obrubni profil 1121 12,5mm, 2,5m
Obrubni profil 1121 12,5mm, 3,0m
Obrubni profil 1122 15mm, 2,5m
Obrubni profil 1122 15mm, 3,0m
Jm.
štang
štang
štang
štang
Poglavlje 06 - Strana 13
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Obrubni profil PVC
Za suhu ugradnju.
Šifra
43741250D
43741300D
43747250D
43747300D
Opis
Obrubni profil 3741 12,5mm, 2,5m
Obrubni profil 3741 12,5mm, 3,0m
Obrubni profil 3747 15mm, 2,5m
Obrubni profil 3747 15mm, 3,0m
Jm.
štang
štang
štang
štang
Završni profili Protektor
Završni profil PVC 3766
PVC završni profil za elastično oblikovanje na stropovima ili drvenim dijelovima sa zaštitnom trakom
na izvlačenje.
Šifra
43766
Opis
PVC završni profil 3766 3m 35štangi/bunt
Jm.
m
Završni profil PVC 3768
PVC završni profil za dobivanje sjenkastih fuga u području stropova kod zaobljenih zidova.
Šifra
43768
Opis
PVC završni profil 3768 3m 20štangi/bunt
Jm.
m
Završni profil PVC 3784
PVC završni profil za gips ploče od 9,5mm s brtvom od mekanog PVC-a za elastično oblikovanje.
Zaštitna traka na skidanje štiti spojeve od prljavštine.
Šifra
43784
Opis
PVC završni profil 3784 3m 30 štangi/bunt
Jm.
m
Kutni profili Protektor
Kutni profil PVC 3751
PVC kutni profil u roli za špahtlarske radove s prilagodljivom fugom za oblikovanje kuteva.
Šifra
43751
Opis
Kutni profil PVC 3751 50m/rola
Jm.
rola
Kutni profil PVC 3789
PVC kutni profil za lukove, za konstrukcije od gipsanih ploča.
Šifra
43789
Opis
PVC kutni profil 3789 3,05m 30štangi/bunt
Jm.
m
Poglavlje 06 - Strana 14
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Kutni profil PVC 3767
PVC kutni profil za lukove, za konstrukcije od gipsanih ploča.
Šifra
43767
Opis
PVC kutni profil 3767 3m 20štangi/bunt
Jm.
m
Profil za fuge Protektor
PVC-profil za fuge 3750
PVC profil za fuge s mekanim središnjim dijelom od PVC-a za oblikovanje fuga na području stropova i
zidova. Odgovara normi DIN 18181.
Šifra
43750
Opis
PVC profil za fuge 3750 75m/rola
Jm.
rola
Pričvrsnice i spojnice profila, držači odstojanja
Pričvrsnice profila
Čelična pričvrsnica
Za lako i brzo pričvršćivanje profila.
Šifra
78397
78398
78401
78409
Opis
Čelična pričvrsnica 6x42 ZZ (šifra 93108) 100kom/pakiranje
Čelična pričvrsnica 6x55 ZZ (šifra 93109) 100kom/pakiranje
Čelična pričvrsnica 8x57 ZZ (šifra 93112) 100kom/pakiranje
Čelična pričvrsnica 8x75 ZZ (šifra 93113) 100kom/pakiranje
Jm.
pakir
pakir
pakir
pakir
Set za ugradnju WDVS
Za sokl profile, u setu: 75 kom čeličnih pričvrsnica 6x60mm, 10 kom PVC spojnica profila PV30 i 50
kom za izjednačavanje AS 3mm.
Šifra
18500000030
Opis
Set za ugradnju WDVS
Jm.
kom
Kantenfix Baumit
Mineralno brzovezujuće ljepilo za kutne profile i letvice pri uporabi vapnenih i vapneno-cementnih
žbuka. Za učvršćivanje instalacija i letvica za žbukanje.
Šifra
3390
Opis
Baumit Kantenfix 30kg
Jm.
vreća
Ljepilo Rapid
Ljepilo za postavljanje profila, za pričvršćivanje električnih i instalacijskih vodova za unutarnju i vanjsku
primjenu (izuzev gipsanih žbuka). Struktura:0-1mm Izdašnost: 1 vreća za cca. 25m profila
Šifra
33901
Opis
Ljepilo Rapid 25 kg
Jm.
vreća
Poglavlje 06 - Strana 15
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Spojnice profila i držači odstojanja
Spojnica profila PVC
Za jednostavno spajanje profila.
Šifra
4603039
8792115770
Opis
Spojnica profila PVC 30mm
Spojnica profila PVC 1,15m štanga
Jm.
vreća
štang
Držač odstojanja PVC
Držač odstojanja pričvršćuje se između sokla i stare površine fasade na pričvrsnicu. Za izjednačavanje
neravnih fasadnih površina kod sanacija.
Šifra
6075009
6076009
6077009
Opis
Držač odstojanja PVC 3mm 100kom/vreća
Držač odstojanja PVC 5mm 100kom/vreća
Držač odstojanja PVC 10mm 100kom/vreća
Jm.
vreća
vreća
vreća
Držači odstojanja-distanceri PVC
Za izjednačavanje neravnina koristi se jedan ili više distancera koji se mogu međusobno povezivati.
Kada se koriste distanceri povezani jedan na drugi treba nadodati 2mm. Element se jednostavno
pričvrsti između lajsne i pričvrsnice. Uputa za montažu: pri korištenju distancera treba nadodati 2mm
na nominalnu vrijednost! Ukupnoj debljini elementa mora se pribrojiti korisna dužina pričvrsnice.
Šifra
08660
08661
08662
08663
Opis
Držač odstojanja-distancer-Disk DAD 1mm bijeli 100kom/karton
Držač odstojanja-distancer-Disk DAD 4mm sivi 100kom/karton
Držač odstojanja-distancer-Disk DAD 6mm plavi 100kom/karton
Držač odstojanja-distancer-Disk DAD 13mm crveni 100kom/karton
Jm.
kart.
kart.
kart.
kart.
Pričvrsnice
Izbor mehaničkog pričvršćivanja (pričvrsnice)
prema sljedećim kriterijima:
- klasa pričvrsnice ovisno o klasifikaciji građevine (vidi ÖNORM B 6400)
- površinsko tiplanje
- tiplanje na rubovima
- sastav podloge / kategorija upotrebe
- debljina izolacijskog materijala
- vrednovanje
Podjela prema vrsti podloge
u materijale:
Kategorija upotrebe A:
PVC tiple za uporabu u betonu
Kategorija upotrebe B:
PVC tiple za uporabu u kamenu
Kategorija upotrebe C:
PVC tiple za uporabu u opeki
Kategorija upotrebe D:
PVC tiple za uporabu u laganom betonu
Kategorija upotrebe E:
PVC tiple za uporabu u porobetonu
Poglavlje 06 - Strana 16
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Pričvrsnice WDVS s klinom
WDVS-pričvrsnice od polipropilena Copo (čahura pričvrsnice) i PA GF ojačan (PVC klin) za mehaničko
pričvršćivanje na nesigurnim podlogama. Montaža: nakon bušenja rupe pričvrsnica se gurne kroz
izolaciju u rupu, nakon toga se PVC klin čekićem nabije u čahuru pričvrsnice. Snaga za beton 1,00kN,
za punu opeku 0,96kN i za šuplju opeku 0,83kN.
Fischer pričvrsnice
Pričvrsnice WDVS DIPK Fischer
Pričvrsnica od polipropilena i ojačanim PVC klinom od staklenih vlakana. Pri zabijanju klina pričvrsnica
se raširi i tako se pričvrsti za stijenku. Jednostavna i brza montaža udarom, mala dubina usidrenja, te
ugrađena blokada udara sprečava preduboko zabijanje.
Udarna pričvrsnica Thermofix CF Fischer
Pričvrsnica se sastoji od visokokvalitetne PVC čahure i izolacijskog poklopca. Galvanizirani pocinčani
čelični klin pri zabijanju širi čahuru pričvrsnice. Posebni čepovi smanjuju gubitak topline. Geometrija
pričvrsnice omogućava usidrenje u svim materijalima. Fleksibilna glava izjednačava termički
uvjetovane napone i tako sprečava oštećivanje izolacije.
Poglavlje 06 - Strana 17
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Vijak pričvrsnica Termofix 6H Fischer
Vijak pričvrsnica od galvaniziranog pocinčanog PVC vijka i kuglastim poklopcem. Fleksibilna glava
izjednačava termički uvjetovane napone i tako sprečava oštećivanje izolacije. Kuglasti poklopac
smanjuje gubitak topline. Vijčani pogon s uobičajenim T25 Bits omogućava brzu i jednostavnu
montažu.
Udarna pričvrsnica Termoz 8NZ Fischer
Udarna pričvrsnica za montažu WDV sistema kao što su polistirol ploče ili izolacijske ploče u betonu
ili zidu. Zabijanjem GfK čepa pričvrsnica se usidri u podlozi. Brza i jednostavna montaža u svim
materijalima (A,B i D). PVC udarni čep Chi-vrijednost klasa 0,002W/K. Ispitano po ETA - 03/0019.
Udarna pričvrsnica Termoz 8N Fischer
Udarna pričvrsnica za brzu montažu WDV sistema. Čelični galvanizirani pocinčani klin raširi čahuru
pričvrsnice pri zabijanju u podlogu preko dodatno montiranog udarnog poklopca. Koristi se za montažu
u betonu i zidovima.
Vijak pričrsnica Termoz 8UZ Fischer
Vijak pričvrsnica za montažu WDV sistema s polistirol pločama ili izolacijskim pločama na betonu ili
zidu. GfK vijak se bez dodatnog alata uvijanjem usidri u podlogu. Brza i jednostavna montaža u svim
materijalima (A,B,C i D). Ispitano po ETA-02/0019.
Poglavlje 06 - Strana 18
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Sidrena pričvrsnica WDVS Termoz 8SV Fischer
Pričvrsnica za WDV sisteme koja se koristi kod sanacije s postojećom starom žbukom (izolacija
najmanje 80mm) i kod izolacije bez stare žbuke (izolacija najmanje 100mm). Termoz 8SV utisne
se u rupu dok graničnik dubine bušenja ne dotakne površinu izolacije. Vijak se ugrađuje TORX-30
Bit-om u čahuru pričvrsnice. Na temelju oblika spoja vijka i poklopca pričvrsnice poklopac se također
vrti, te time graničnik dubine bušenja prodire u izolaciju. Poklopac dalje prodire u čahuru pričvrsnice.
Poklopac se uvlači u izolaciju te se ona oblikuje oko ruba poklopca. Poklopac još dublje prodire u
čahuru pričvrsnice, te on prolazi kroz izolaciju i isti zabrtvi. Poklopac pričvrsnice se toliko duboko usidri
u izolaciju dok se oznaka dubine ugrađivanja ne izjednači s površinom izolacije. Mjesto pričvršćivanja
se zatvori izolacijskim poklopcem.
4500kom/paleta
Nastavci Torx-Bits FPB Profibit Fischer
Nastavak od tvrdog materijala (58-60HRC) za čestu uporabu. Prednosti/korist: neoštećene glave vijka
i pri velikim okretajima. Minimalno habanje bit-nastavka. 10kom/karton
Šifra
67701
67702
Opis
Nastavak Torx Bit FPB T30 Profibit 30 mm 10kom/karton
Nastavak Torx Bit FPB T40 Profibit 40 mm 10kom/karton
Jm.
kart.
kart.
Ejot pričvrsnice
Udarna pričvrsnica Ejot® TID-T
Udarna pričvrsnica sa čeličnim klinom za pričvršćivanje u betonu ili zidu. Brza i jednostavna montaža.
Čelični klin s plastičnim ovitkom smanjuje gubitak topline te samostalno brtvi pričvrsnicu protiv
prodiranja vlage i prljavštine.
Poglavlje 06 - Strana 19
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Udarna pričvrsnica Ejot® IDK-T
Udarna pričvrsnica s PVC klinom u boji za razlikovanje dužina. Poklopci se koriste kao dodatno
pričvršćivanje izolacijskih ploča koje su ljepljene na podlogu. Poklopac se usidri u izolaciju i prekrije
izolacijskim poklopcem, te nastaje ravna izolacijska površina. Preporučena snaga za beton, opeku i
vapnenopješčani kamen 0,15kN.
Univerzalna vijak pričvrsnica Ejot® STR 8U
Vrsta pričvrsnice za gotovo sve podloge, ista dužina pričvrsnice za površinsku i usidrenu montažu.
Pogonski element Ejot® STR Tool
Za ugradnju Ejot ejotherm STR 8U.
Šifra
79151900000
Opis
Pogonski element Ejot STR Tool komplet
Jm.
kom
Poglavlje 06 - Strana 20
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Univerzalna vijak pričvrsnica Ejot® SDM-T plus
Vijak pričvrsnica sa čeličnim vijkom za problematične podloge i sve vrste fasadnih izolacijskih ploča.
Za pričvršćivanje u punoj i šupljoj opeki.
Udarne pričvrsnice ejotherm® NT U
Udarna pričvrsnica sa čeličnom iglom za sve vrste fasadnih izolacijskih ploča. Dubina sidrenja u
nosivu podlogu od 25mm za univerzalnu primjenu u betonu, punoj i šupljoj opeki.
Pribor za pričvrsnice
Poklopac DT 60/8
Poklopci se zbog svoje plosnate glave mogu koristiti na svim teško dostupnim mjestima.
Kombinacijom odgovarajućih vijaka ili pričvrsnica stvara se sigurno usidrenje u podlogu.
Šifra
01680
Opis
Poklopac DT 60/8 100kom/karton
Jm.
kart.
Poklopac SBL plus
Za kombinaciju sa svim poklopcima pričvrsnica.
Šifra
8716140008
Opis
SBL poklopac plus 140mm
Jm.
kart.
Poglavlje 06 - Strana 21
06
Armirane mrežice, profili, pričvrsnice
Polistirol bušilica
Plastificirana, za bušenje izolacijskih ploča i za ugradnju pričvrsnica s poklopcem od 60mm.
Šifra
7003
Opis
Polistirol bušilica PVC 70mm
Jm.
kom
Polistirol poklopac
Za pokrivanje već postavljenih pričvrsnica nakon što je izolacija izdubljena Ejot PS bušilicom.
Šifra
7001
Opis
Polistirol poklopac 70mm 200kom/vreća
Jm.
vreća
STR-poklopac
Za pokrivanje već postavljenih STR pričvrsnica nakon što je pričvrsnica već ugrađena Ejot STR-tool
alatom.
Šifra
8593000093
Opis
STR poklopac 60mm 100kom/karton
Jm.
kart.
Poglavlje 06 - Strana 22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 742 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content