Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012
1. Να κάνετε κάθετα τις παρακάτω πράξεις .
85,02 ∙ 17=
467,1 ÷ 35 =
2. Να στρογγυλοποιήσετε τους παρακάτω αριθμούς στις χιλιάδες.
134.033 = …………………..
208.534
= …………………..
3. Να γράψεις με μορφή δύναμης τους αριθμούς:
16 = ……………
9 = ……………
25 = ……………
4. Η περίμετρος ενός ισοπλεύρου τριγώνου είναι 75 εκατοστά. Πόσα εκατοστά
είναι ο μήκος της μιας πλευράς του;
5. Να βρεις το ΕΚΠ των αριθμών:
8
2
5
6.Να μετατρέψετε τους παρακάτω συμμιγείς σε ακεραίους .
4μ 650 δεκ. 140εκ. = …………………………..εκ.
3 τ.μ. 500 τ.δεκ.
= …………………………..τ.εκ.
7. Τα ποσά αριθμός εργατών και έργο που εκτελούν είναι ανάλογα.
Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.
Αριθμός εργατών
Έργο που εκτελούν σε χτίσιμο τούβλων
12
6
4
2
3400
;
;
;
8. Να κάνετε τις πράξεις :
67,4 ∙ 0,1=
5,65 ∙ 100 =
0,0034 ∙ 0,001=
604 ∙ 1000 =
9. Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις κλασμάτων
3 1 9
+ +
=
5 2 10
2 9
⋅ +1 =
3 6
10. Να μετατρέψετε το παρακάτω σύνθετο κλάσμα σε απλό
9
2 =
3
4