close

Enter

Log in using OpenID

254J-11 - Općina Svetvinčenat

embedDownload
G
F
D
E
C
B
A
6
6
DIMENZIONIRANJE UPOJNOG BUNARA
Ukupni dotok (Q l/sec)
TLOCRT - VARIJANTA
1.82
Računsko trajanje koncentracije tekućina (min)
Potrebni volumen akumulacije (m3)
120
13.10
Akumulacija dotoka u cjevovodu:
- kanal 1 (m3)
0.00
- kanal 2 (m3)
0.00
- kanal 3 (m3)
5
0,00
Potrebni volumen upojnog bunara (m3)
OTVORI U STIJENCI SA ŠAHOVSKIM
Geometrijske karakteristike upojnog bunara:
RASPOREDOM - PVC Ø100 mm
- promjer (m1)
3,00
- potrebna korisna dubina (m)
P=7,065m2
ULJEV
5
13.10
GRLO S POKLOPCEM
OTVOR U PLOČI Ø 60 cm
22°
307,20
Kota najnižeg uljeva
305,76
Kota dna bunara
303,70
UKUPNI VOLUMEN PRIVREMENE AKUMULACIJE
PRESJEK
1.88
Kota terena
14,55
4
4
AB KRAVATA - NOSAČ POKLOPCA
POKLOPAC ZA TEŠKI TERET
OSIGURAN PROTIV OTVARANJA
20
300
20
1020
60
20
S OBILJEŽJIMA INVESTITORA
I OTVORIMA ZA VENTILIRANJE
GRLO - MB20
307,20
50
TLOCRT
30
54
80
ZASIPNI ZEMLJANI MATERIJAL
AB PLOČA - VIDI PRORAČUN
3
ULJEV
2010
97
95
PVCØ400
60
230
3
20
STIJENKE UPOJNOG BUNARA
305.76
OD BETONA MB30
ARMIRANO OBOSTRANO SA Q-283
A
206
A
60
138
332
270
RASPOREDOM - PVC Ø100 mm
60
OTVORI U STIJENCI SA ŠAHOVSKIM
ZASIPNI KAMENI MATERIJAL
OTVORI U STIJENCI SA ŠAHOVSKIM
RASPOREDOM - PVC Ø100 mm
55
GRLO S POKLOPCEM
OTVOR U PLOČI Ø 60 cm
20
2
2
303.70
97
23°
300
20
20
50
LJ
EV
54
50
U
PRECRTAVANJE, UMNOŽAVANJE I NA DRUGE NAČINE KORIŠTENJE OVOG NACRTA JE ZABRANJENO!
H
glavni projektant:
ime ili naziv investitora:
20
292
20
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETVINČENAT
suradnik:
Vinko Burić, v.gr.teh.
naziv gradevine:
UREDAJ ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
naziv dijela gradevine:
1
zajednička oznaka projekta:
FEKALNA KANALIZACIJA
projektant:
Vinko Burić, v.gr.teh.
sadržaj nacrta:
DETALJ
UPOJNOG BUNARA
H
G
F
E
D
mjerilo nacrta:
vrsta projekta:
faza projekta:
1:50
GRADEVNI
GLAVNI PROJEKT
C
PR0613
broj projekta:
datum izrade:
254J 0913
broj mape:
1.
B
A
broj nacrta:
11.
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content