close

Enter

Log in using OpenID

1 predavanje DiT uvod.pdf

embedDownload
SVEUčILIŠTE U ZAGREBU
GRAFIČKI FAKULTET
KATEDRA ZA TISAK
DIGITALNI TISAK
Predavanje 2.
UVOD U DIGITALNI TISAK
ZAGREB, 18. LISTOPADA 2013.
predavač : dr. sc. Igor Majnarić
Friday, 18 October 2013
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
Utjedaj digitalizacije na grafičku proizvodnju
1. Konvencijonalni (analogni) sistem graf. proizvodnje
Legenda:
Analogne faze
Upis teksta
Izrada fotografija
(višetonskih slika)
Izrada crteža
(jednotonskih slika)
Film
Film
Prijelom
stranice
Montaža
knjižnog arka
Izrada T.F.
T.F.
Tisak
Dorada
Film
2. Sistem graf. proizvodnje sa skenerom i fotoslogom
Legenda:
Analogne faze
Upis teksta
Izrada fotografija
(višetonskih slika)
Izrada crteža
(jednotonskih slika)
Friday, 18 October 2013
Digitalizirane faze
Film
Film
Film
Prijelom
stranice
Montaža
knjižnog arka
Izrada T.F.
T.F.
Tisak
Dorada
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
3. Sistem graf. proizvodnje primjenom DTP-a
Legenda:
Analogne faze
Digitalizirane faze
Upis teksta
Izrada fotografija
(višetonskih slika)
Prijelom
stranice
Film
Montaža
knjižnog arka
Izrada T.F.
T.F.
Tisak
Dorada
Izrada crteža
(jednotonskih slika)
4. Sistem graf. proizvodnje primjenom CTF-a
Legenda:
Analogne faze
Digitalizirane faze
Upis teksta
Izrada fotografija
(višetonskih slika)
Izrada crteža
(jednotonskih slika)
Friday, 18 October 2013
Prijelom
stranice
Montaža
knjižnog arka
Film
Izrada T.F.
Computer to film
T.F.
Tisak
Dorada
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
5. Sistem graf. proizvodnje primjenom CTP-a
Legenda:
Analogne faze
Digitalizirane faze
Upis teksta
Izrada fotografija
(višetonskih slika)
Prijelom
stranice
Montaža
knjižnog arka
Izrada crteža
(jednotonskih slika)
Grafička priprema
Izrada T.F.
T.F.
Legenda:
Analogne proizvodnja s
digitalnom kontrolom
Digitalizirane faze
Upis teksta
Izrada crteža
(jednotonskih slika)
Friday, 18 October 2013
Dorada
Computer to plate
6. CIM (Computer Integrated Manufacturing) sistem graf. proizvodnje
Izrada fotografija
(višetonskih slika)
Tisak
Prijelom
stranice
Montaža
knjižnog arka
Izrada T.F.
Computer to plate
T.F.
Tisak
Dorada
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
Trenutno stanje tiskarskih tehnologija pri proizvodnji
tiskanih
medija
TISAK
OTISNUTI
ORGINAL
PROIZVODNI PROCES
PRIPREMA
(digitalni)
DORADA
(klasičnim tehnikama)
PROIZVOD
Tiskovne tehnologije koje
zahtjevaju tiskovnu formu
Informacija je
definirana reljefom
T. e. su uzdignuti
VISOKI TISAK
Knjigotisak
Direktan
Fleksotisak
Indirektan
Friday, 18 October 2013
T. e. su uzdignuti
DUBOKI TISAK
Bakrotisak Čelični tisak
Direktan
Direktan
Informacija je definirana
različito navlaženim površinama
Informacija je definirana različitim
otvorima na tiskovnoj formi
T. e. su oleofilni a S.p. oleofobobne
PLOŠNI TISAK
Kroz T. e. se bojilo protiskuje
PROPUSNI TISAK
Litografija
Indirektan
Svjetlo
tisak
Direktan
Ofsetni tisak:
- konvenci.
- bezvodni
Direktan
Indirektan
DI ofset
Direktan
Sitotisak
Indirektan
Šablonski
tisak
Direktan
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
Arak -univerzalan
- od formata 350 x 500 mm
do 1850 x 2050 mm
- max.brzina 18 000 ot/h
- broj tiskovnih jedinica: 1 - 10
Rola - specijalizirana
- širina role 210 do 2400 mm
SREDNJE NAKLADE
- CB = 5120 000 ot/h (max format A4)
- color = 1 280 000 ot/h (max format A4)
- brzina role 80 000 ot/h
- najdominantnija tehnika tiska
- broj jedinica po potrebi (16 x 4 = 64 CB ili 16 color)
VELIKE NAKLADE
Friday, 18 October 2013
Ofsetni tisak
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
Tisak malih naklada
Mali ofsetni tisak
- od formata 320 x 460 mm
- max.brzina 10 000 ot/h
- broj tiskovnih jedinica: 1
- nema pasera preciznog registra
Knjigotisak
(zaklopni stroj)
- max. formata 250 x 350 mm
- max.brzina 3500 ot/h
- broj tiskovnih jedinica: 1
- olovni slog laka mutacija
Friday, 18 October 2013
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
Knjigotisak
18/10/2013
(brzotisni stroj)
- max formata 640 x 900 mm
- max.brzina 6000 ot/h
- broj tiskovnih jedinica: 1
- olovni slog laka mutacija
Sitotisak
(rotacioni sitotisak)
(flat bed sitotisak)
- raznih formata i debljina tiskovnih podloga
- raznih standardnih formata i tanjih tiskovnih podloga
- tisak srednjih produkcija
Friday, 18 October 2013
- tisak niskih produkcija
Digilatlne tehnike tiska
Friday, 18 October 2013
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
7. Computer to Press & Computer to Print sistemi graf. proizvodnje
Izrada crteža
(jednotonskih slika)
Analogne proizvodnja s
digitalnom kontrolom
Digitalizirane faze
Upis teksta
Izrada fotografija
(višetonskih slika)
Legenda:
Prijelom
stranice
Montaža
knjižnog arka
Tisak
Dorada
Computer to Press
Computer to Print
Computer to Press
= tiskarski strojevi koji mogu samostalno generirati tiskovnu formu pri čemu se smanjuje vrijeme
pripreme tiskarskog stroja. Tiskovne forme su fiksnog motiva i uvijek se otiskuje isti motiv.
Computer to Print
= NIP tiskarski strojevi koji mogu samostalno generirati tiskovnu formu. Tiskovne forme su virtualne
i nemoguće ih je kreirati bez računala. Svakim otiskom se ponovno izrađuju (osvjetljavaju) čime je
moguće kreirati svaki put drugačiji motiv.
Friday, 18 October 2013
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
Strojevi koji tiskaju na zahtjev “On demand printing”
Tisak na zahtjev je tisak malih i često ponovljivih naklada koje se mogu promjeniti u kasnijim ponovljenim tisku. Time se
izdavačima eliminiraju stvaranje većih zaliha publikacija što omogućava racijonalnije poslovanje.
Varijabilni tisak:
Vrsta otiskivanja u kojem se na svaki otiskak izrađuje drugačije. Pritom se može izmjenjivati cijeli sadržaj stranice ili samo određeni
segment. Ako se na takvim otiscima otiskuju ciljani podaci (imena, firme, agrese, itd.) ovakvav tisak se još naziva i personalni tisak.
Kategorija
uređaja
Strojevi koji tiskaju
na zahtjev
Digialni strojevi (DI )
Veličina
naklade
Mala naklada
Svi tipovi naklade
Promjenjivost
motiva
Prednosti
Brza promjena,
ekonomičana
DA ili NE
Prihvaća digitalne
fajlove
Da ili NE
Computer to press
Varijabilni strojevi koji
tiskaju na zahtjev
Mala naklada
Brza promjena,
ekonomičana
DA
Varijabilni digitalni
strojevi (pisači)
Jedan komad
Prihvaća digitalne
fajlove
DA
Computer to print (NIP)
Friday, 18 October 2013
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
PROIZVODNI PROCES
ORGINAL
(digitalni)
Elektrofotografija
TISAK
(Nip tehnikama)
PRIPREMA
Ionografija
Magnetografija
Inkjet
Kontinuirani
Termografija
Tekući
toner
Mag.
toner
Tekući
toner
Taljivo
bojilo
Friday, 18 October 2013
Fotografija
X-grafija
Prijenos
Obojeni donor
(arak ili rola)
ARAK ILI ROLA
Elektrografija
OTISNUTI
PROIZVOD
Dielektrični
premaz
podloge
Na zahtjev
Sublimacija
Praškasti
toner
DORADA
Tekući toner
Praškasti toner
Obojeno osjetljiv
premaz
Boja /
toner
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
47% 46%
1989
1995
2000
2025
37%
26%
20%
19% 20% 20% 20%
8%
19% 20%
17% 18%
11%
10%
7%
0% 1%
Litografski ofset
Bezvodni ofset
Bakrotisak
Fleksotisak
9%
4%
3% 3% 3% 2%
2%
Knjigotisak
Sitotisak
3%
5%
NIP tehnike
Projekcija korištenja tiskarskih tehnologija pri proizvodnji tiskanih medija
1994
Izvor GAMA
2004
100%
100%
56%
45%
35%
10%
Crno - Bijelo
7%
Crna + 1 boja
16%
4 boje
14%
6 boja
Projekcija višebojnog otiskivanja na tiskanim medijima
Friday, 18 October 2013
9%
4%
8 boja
4%
Ukupno
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
36%
28%
21% 22%
17%
14%
24%
1995
2005
10%
Isti dan
1%
1 dan
11%
1%
Slijedeći dan
7%
2 dana
Unutar 1 tjedna
6%
Unutar 2 tjedna
1%
Unutar 1 mjeseca
Izvor GAMA
Više od 1 mjeseca
Vrijemenski period proizvodnje tiskanih medija
Friday, 18 October 2013
1%
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
Trenutačna potreba za tiskanim medijima:
Kalendari
Knjige
mjesec
Komercijalni
prouzvodi
tjedan
dan
Direktna pošta
Tjedni časopisi
Novine
Funkcijonalnost
Uredski obrasci
1
25 000
50 000
Broj kopija
- Funkcijonalnost grafičkih proizvoda
Friday, 18 October 2013
Udžbenici
Posteri
Tapete
Mjesečne časopisi
Tekst
6 sati
minute
Estetika
Dizajn
Funkcijonalnost
nekoliko
mjeseci
Kalendari
Tiskanice
(formulari)
Tekstualne
knjige
Ambalaža
Modni
časopisi
Novine
Tekst
Slike
Sadržaj
Estetičnost grafičkih proizvoda
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
99%
1
18/10/2013
95%
91%
96%
95%
89%
79%
78%
67%
58%
54%
39%
22%
16%
9%
14%
3%
Oglasi
Leci
1%
Brošure
Novine
Knjige
1%
1%
Časopisi
Katalozi
Komercijalne tiskare
30.0%
7%
4%
Vrijednosnice
Formulari
7%
3%
Plakati
Sve ostalo
Prosijek
Digitalne tiskare
Komparacija produktivnosti komercijalnih tiskara i digitalnih tiskara
22%
19%
16%
16%
14%
10%
9%
8%
6%
6%
4%
2%
2%
5%
3%
3%
1%
1%
1%
0%
Oglasi
Leci
Brošure
Digitalni tisak unutar vlastite tvrtke
6%
Novine
0% 0% 0%
Knjige
1%
2%
0%
Časopisi
1% 1%
Katalozi
Kopirni strojevi unutar vlastite tvrtke
1%
1%
Vrijednosnice
1%
Formulari
1%
2%
0% 0%
Plakati
Sve ostalo
Uredski printeri
Tipovi digitalnih tiskara i njihov udio u proizvodnja tiskanih medija
Friday, 18 October 2013
7%
Prosijek
Izvor GAMA
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
Jedna boja
Dvije i tri boje
Četri boje
16,2 Biliona $ (43%)
13,9 Biliona $ (37%)
7,5 Biliona $ (20%)
Male naklade
Velike naklade
37,7 Biliona $ (47%)
42,5 Biliona $ (53%)
Ukupno prodanih otisaka
80,2 Biliona $
Ukupno prodani grafički proizvodi u USA
Friday, 18 October 2013
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
Šta je mala naklada?
6501 - 8000 kom
8001 - 10 000 kom
10 001 - 25 000 kom
Ultra Short Run (VVSR)
Ekstremno mala naklada
2 - 100 kom
Average Run (AR)
Prosječna naklada
25 001 - 40 000 kom
40 0001 - 50 000 kom
50 0001 - 70 000 kom
Very Short Run (VSR)
Vrlo mala naklada
101 - 250 kom
251 - 500 kom
501 - 1000 kom
Moderate Long Run (MLR)
Umjereno velika naklada
70 0001 - 100 000 kom
100 001 - 250 000 kom
250 001 - 400 000 kom
Short Run (SR)
Mala naklada
1001 - 1500 kom
1051 - 2000 kom
2001 - 3000 kom
Long Run (LR)
Velika naklada
400 001 - 600 000 kom
600 001 - 750 000 kom
750 001 - 1 000 000 kom
Moderate Short Run (MSR)
Umjereno mala naklada
3001 - 4000 kom
4001 - 5000 kom
5001 - 6500 kom
Very Long Run (VLR)
Veoma velika naklada
> 100 000 kom
56% Poslova
1 kom
Moderate Run (MR)
Umjerena naklada
Ultimate Short Run (USR)
Krajnje mala naklada
Izvor GAMA
Friday, 18 October 2013
Dig.
probno
otiski.
Offset
iz arka
Computer
to Press
Offset
iz role
Srednja
Bakrotisak
Fleksotisak
Computer
to Print
(uredski)
1
Friday, 18 October 2013
Computer
to Print
18/10/2013
(HP Indigo
Xerox
Xeikon
Kodak
Canon
OCE...)
Niska
( za kolorne slike, grafike i tekst)
KVALITETA OTISKA
Visoka
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
10
100
1000
10 000
100 000
1 000 000
Naklada
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
Produktivnost i isplativost digitalnih tiskarskih sistema
CLC 1000
CLC 900
100
90
15.5 A3 str/min
INDIGO E print
16.7 A3 str/min
35 A3 str/min
3.5 A3 str/min
DC 40 Xerox
20 A3 str/min
Vrijeme potrebno za proizvonju (u minutama)
80
70
Xeikon DCP 320
60
17.5 A3 str/min
4/4 rola
QM 46
50
142 A3 str/min
40
30
SM 52
20
216-250 A3 str/min
10
0
Friday, 18 October 2013
Nexpress 2100
200
400
600
1000
800
Proizvodna naklada
(A3 format, tisak jednostrani u 4 boje)
1200
1400
1
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
Komparacija isplativosti digitalnih i klasičnih tiskarskih sistema
Cijena u dolarima po otisnutom arku papira
(A3 format, 4 boje, 15% pokrivenosti površine, obostrano)
5
SM 52 offset
4
heat set
offset rotacije
DCP 320
QM 46 DI
3
E-print 1000
heat set
offset rotacije
2
1
Xerox DC 40
CLC 1000
0
10
20
40
80
100
1000
10 000
Veličina naklade
Friday, 18 October 2013
100 000
1 000 000
Stanje 2000
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
Kretanje cijena otisaka ovisno o tehnici otiskivanja
Cijena po kopiji (relativna cijena po jedinici)
1
Elektrofotografija
Bakrotisak
Ofset
iz role
0,5
Ofset
na arke
0
100
Friday, 18 October 2013
10
3
4
10
Broj kopija (veličina naklade)
10
5
10
6
Trendovi u proizvodnji tiskanih medija
Friday, 18 October 2013
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
Materijal 90%
Materijal 60%
18/10/2013
10% mrežne usluge
90% uređaj
Tehnologija 40%
Tehnologija 100%
Tehnologija 10%
Klasični tisak
Digitalni tisak
TISKANI MEDIJI
Friday, 18 October 2013
Tablet ili računalo
ELEKTRONSKI MEDIJI
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
$ 20.00 konačana cjena
33% prodaja
knjiga
$ 10.00 cjena izdavanja
$ 2.50 proizvodnja cjena
$ 0.17 cjena tiska
15 % trgovina
na veliko
52 %
izdavačke kuće
30%
administracija
profit, rizik
20%
licence, autor prava
10% reklame
15% distribucija
25% proizvodnja
20% profit, administracija
13% priprema
35% uvez
25% papir
7% tisak
Formiranje prodajne cijene tiskane knjige
Formiranje prodajne cijene e-knjige (pdf format)
Friday, 18 October 2013
3
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
18/10/2013
$ 20.00 tiskana cjena knjige
30%
održavanje
servera
i Book
- U startu: 50% niža troškovi
- Mogućnost direktne prodaje bez izdavača
70 %
autorsko
dijelo
20%
licence, autor prava
30%
administracija
profit, rizik
- Sloboda definiranja cijene (autora)
- Prodaja moguća preko svakog računala
- Maksimalna cijena bilo kojeg sadržaja 20$
10% reklame
15% distribucija
25% proizvodnja
20% profit, administracija
13% priprema
35% uvez
25% papir
7% tisak
Formiranje prodajne cijene e-knjge na App Store
Friday, 18 October 2013
Predavanje 2: UVOD U DIGITALNI TISAK
JY^dcVig^ij
C^oV`
Visok
18/10/2013
K^hd`
Oglasi
Direktni meiling
Porast tržišta
Ambalaža
Etikete
Časopisi
Ka
tal
o
zi
Imenici
Kalendari
Knjige
Novine
Nizak
Priručnici
Negativan
Razglednice
Tiskanice
Mogući trendovi u proizvodnji tiskanih medija
Friday, 18 October 2013
HVALA NA PAŽNJI!
Friday, 18 October 2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
17 484 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content